'ghsgtt. Maritta on aloittanut sukukirjanteon! RY N TAsENLEHTI. 2oLg. sukuseura NISKASTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "'ghsgtt. Maritta on aloittanut sukukirjanteon! RY N TAsENLEHTI. 2oLg. sukuseura NISKASTEN"

Transkriptio

1 'ghsgtt RY N TAsENLEHTI 2oLg NISKASTEN sukuseura Maritta on aloittanut sukukirjanteon! Historiantutkia, espoolainenmaritta Pohls,os Niskanenon aloittanut Niskasenrurrirtt hiitoriakirjan tekemisen. Kirjaan tulee noin Niskasensuvunj?isenensukutaulutiedotsek?irunsaastisuvunj?isenten ja muuta suvustakertovia tietojaja tapahtumia.kirjan eldmdtntarinoita toimittaja Maritta Pohls,kertoo tdss?ilehdessdsiitd kuinka sukukirjaan voi edelleentoimittaa nditd tietoja. Maritta Pohlsinhaastattelutdmdn lehdensivulla.

2 Sukuhistoriila pala palalta Yrcl tiimiin sukulehdentarkoituksestaon yrittaa innostaateita sukuseuran jiisenia keriiamiiiinjo olemassaolevaa tietoa suvun vaiheistaja henkiliiistii -tallennatavaksi tuleville polville. Onhan moni sita tehnytkin, useimmat vain siinii vaiheessa, omaksitai liihiomaisensailoksi. Nyt olemmesukuseurassamme ettii olisi kovin arvokastasaadanoita muistojaja tarinoita mytis laajemmin kiiytttitin. Ta-a siit?i syysta kun olemme piiiittiineet saadajulkaistua Niskasten suvun historiakirjan liihivuosina. Sen sisiiltdnd tulee olemaan tiedossa olevien sukupolvitaulujenohella myostarinoita suvusta.janiitd ei tule, ellei niita kirjan tekij6ille toimiteta. Keneltdkiiiinei vaaditanditd tarinoita laajoina muisteluina, vaan vaikka kuinka pienini palasina.ellei oman suvun tarina tuntuisi itsestii kovin merkittavaltiitoisille kerrottavaksi.sevoi olla sitdjollekin toiselle suvun jdsenelle. Tassa jouluksi 2013 tulevassa Niskasten sukulehdessiion kaksi pientii muistelua,jotka keyviit pieniksi esimerkeiksisiita miten pienistd palasista suvun tarina voi synty?i ja kuitenkin ovat merkityksellistii aineistoa voidaksemmekurkistaakirjoittajan maailmaan. Olen saanutktyttiitini serkkkujenimikko ja Niilo Niskasenmuisteluksia suwstamme. Merkitsen ne lehden siwille kuin innostamaan tqisiakin kirjoittamaanomia palasiaan.saattavat toimia palasinainnostamaanmuitakin tekemdiinsamoin. Suurin vaiva on tiisstikin asiassak6ydd tuumastatoimeen. Tiimdn lehden sivut on tarkoitetut sitd varten. Ja sukukirjaan tarkoittetuja kenotuillaosoitteilla. tarinoitavoi l?ihettalkoko ajantiissiilehdessa Toivotan kaikille sukuseurammeiiisenille ia heidiin liiheisilleen oikein hyviiii adventin aikaa ia hyvdii ioulua sekii siunauksellistaalkavuauutta vuotta2014! NIILONISKANEN puheenjohtaja Niskasten sukuseuranlehti 2013: Toimitus Niilo Niskanen, Savonlinna, Painopaikka: Tott-Print Oy, Savonlinna

3 ELOKUVAOHJAAJA MIKKO }USKASEI\ ARKISTOSTA Meeri, Timoja Kekkonen Elokuvaohjaaja, taiteilijaprofessori Mikko Niskasen kuolemasta tuli marraskuun 25. piiiviinf 23 vuotta.t Hlinen muistonsa eliiii ennenkaikkea hiinen elokuvissaan, jotka koskettelivat paljon hiinen eliimiissiiiin kokemaansh ja tuntemaansa. Seuraavassa katkelmia Mikon leikekirjan muistelmistao joita hiin olf tallentanut. Oheinen katkelma on hiinen tekstistiiiin "Ajanmerkit" -palstalla syyskuussa1986: " Wikonloppuni ulkoi eilen luuuntuinu, jolloin oli suattamasso viimeiselle matkulleen setiini, Niskusen Meeri-vaimos. suuturimesturi Veikko Muistopuhessuni kiinnitin eritystii huomiotu edesmenneen valoisuun johu persoonullisuuteen, hohti siihen iloon, koko olemuksestsun eldmdnmydnteisestiankeinakin hetkind. Piddn hiintii harvinuisenu ihmisenii vielii nytkin ja muistoissani vurmssti pitkddn tdssti muuilmassu, jossu vihun pitvet enteilevtit lopullistu tuhos. Siihen me ihmiset olemme itse syypditii, kun kylviinne aputiuaju kuunua tuppuenpienimmtinkin ilonpilkuhduksen "Ei tale toistu meeriii",sanoi iiitini usein. Meeri oli todellu vuikuttavu ihminen suvussummeju voin sonou htinen olleen persoonullisuus tiissd tdssd kuvottom&ssu mkielivultuisten muuilmusso. Luauntui-iltun alkuessa jo hdmdrttiri vihittiin tiiinekoskella Miimmensalmen idyllisesstii kestikirkossu veljenpoikuni Timo ju hiinen viehiiniivii morsiamenss Leenn. Kun kutselin heitii alttarin ikkunun takuu kohoaviu miintypuitu vasten,

4 minussa tiikahti jotain sellaistu, mikii sui hiilytysketlot soimuaan sielussunikysetin itseltiini: milaiseen msailmun heidiin rukkuudestaun syntyviit lupsensu tulevut niikemiiiin? Onko siinii eniiti sijaa ilolle, pysyykd mikiiiin puhtaana peitin saastepilvien kohta oeittiiessii auringonkin? Kuten niin usein ennenkin lcyynieeni kiisissiini vapisevan kumeran tuukse. Painoin sen ktiyntiin, vaikks piti tiesin ettei herkinkiiiiiin.filmi tallenna mitiiiin niisssii olosuhteissu. Minun kuitenkin saada kuallu kameruni surins; se on uina merkinnut minalle eliimiiii. Nopeasti kulkevutmielessiini ne muistot, jotka minulla on melesiin nuorests,r6"opojastani, ju nyt tiinii ydn hetkerydia ptiivtin uuvattamun taiuan kuinku pitjoi inkuaan- yhteistii onkuan Meerin iiiatimiillii kuvullu iu sillii huvainnolla. Ettii timon olemuksessnon aina ollut iloa ja ndyryyttii. Se ei merkitse matelemista vaun eliimiinmy1nteisyyttii sekii arvojen punnitsemislcylcyii. Mikd srvokkaintu: hiinessii on siiilynyt lupsenmielisyysmikii ei merkitse lupsellisautta. Kunpu se ei hiiviiiisi! tuon nuoren parin puolella, ettii voisivat eliiii rikkuuun Otkoot hyviit henget -rakustumisen iloa! Toivon ettei mikiiiin rikkoisi heidiin eliimiin, tiiynnii Kaikkivaltiaan edessii antamannsa lupaustu. Niiin kulkivut aiatakseni taolloin keseikirkon ovenpielessii. aikukauden Tietiimiittii sunnuntaita vasten yiillii tupahtaneesta eriiiin liihetiin aamulla onnittelusiihkeen professori Mutti Klingelle hiinen pdiittymisestii, ^ 50-vi otip tiiviin iiiin t oivottaen t erveyttii j a voimi an eteenkinp iiin. Kello g soi puhelin. Eriis ystiiviini ilmoittau, ettci sauresti kunnioittumani vultiomies ja tod.ellinen persoonallisuus presidentti [Jrho Kekkonen on kuollut. Sytytiin tenttittin yhteise:n kuvamme alle iu asetan sen niin ettii valo osua hiinen iloisesti n&uruville kasvoilleen. Kuva on otettu Euroopfln turvukokouksen uikoinin' Olin kuvasmassn sitii kun herra Presidentti ylliittiien ltihti vieraittensa luotu ia tali tervehtimtiiin minua. Ereis kuvauju otti tiiiilhin sarju kuviu, ioistu iokunen on tdhaoneeni seintilld. Olen koko piiiviin pinnnistetlyt tulevan elokuvani teikkuustydn purissa. Aiutakseni karkuavat viikisinkin noihin viikonlopan kolmeen eri tupuhtumuun. Ehkd ioskus kirjoitun siitii miten miniikin koin presidentti (Jrho Kekkosen. Kuulin aikoinani uhkauksen: Kutsotaanhun, miten kw, kun Kekkosesta aiku iiittiiii! Kyllii Kekkonen oli merkitttivii ihminen, minallekin. Pihluj akoskellu 31.9.I 9I 6 MIKKO NISKAITETT 4

5 Tcistrimokistcion lcihdetq,mutta aina tultu takaisin Isiini Veikko Lauri Niskanen oli Viitasaarensuovanlahtelaisia, syntynyt ,kuollut Konginkankaalla. Vihitry avioiittoon24.l.1933 Olga Maria Johanna (Meeri) Koskisen kanssa, synt , kuollut Konginkankaalla. Heillii lapsia: l)ilmi Inkeri,s ,kuollut Joroisissa,aviol HannesJanhusen kanssa.2)erkki Tuomas, synt22.1i. 1934,kuollut ,asuiViitasaaren Ilmolahdessa.Ja allekijoittanutniilo Johannes,synt ,asuuKonginkankaan Kalaniemess6naimattomana. Konginkankaalla Isiini Veikko NiskasensisarAmalia Kinnunenasuiperheessiimme pitkli?in,leskeksijii2ineenti. Me touhusimmeamalia -mummonkanssakaikenlaista. Ker[simme metstistiipuun oksia polttopuiksija lehmiille lisiiruokaa.mummo kuoli kammariimmejuhannuksenalla 1951.Muistan itkeneenivaltavastihtinenkuoltuaan. Isiimmeteki suutarintoita,metsiitditfl,rakennustoit[sekiikasitoita.meillii oli yksi lehmzi.viimeisenlehmiimmenimi oli Lystikki. Kesiiisinolimme isiinnillii heinii-ym. pyykkia. tdissii,iiiti pesi parempiosaisten Minulla oli hyvii isii. Koskaanhiin ei kurittanut tai moittinut misttiiin. Eliiimifi h6n ei Alkohlin kanssahiinellii oli tappanut.tosin vanhemmitenh?inkiivi kalastamassa. ja Minua hlin varoittelikovastiviinan vaaroista. ongelmia poltti tyomiestupakkaa. kaksi veljeiija yksi, Otto kaksi kaatuijatkosodassa Isiimmesisaruksista Helmi-t6dinkertoneenettii hflnetloydettiinkuolleenaruispellosta3 vauvana.muistan vuodeniklisenii vuonna Isiin vanhin sisarhelmi Maria oli syntynyt 13.3.I 893 ja kuoli? Hiin ei osannutkirjoittaa eikii lukea.hiin asustimeid6nkodissammeuseaan Nuorempanahiin teki islinja 6idin kanssametsdtdita,minun tehtiiviini offeeseen. johonkin ollessaleimapuiffenetsiminenhelmi lahti sittenkarjakoksieteliisuomeen kartanoon.myds runoilija Hilja Haahdellah6n oli jonkin aikaakotiapulaisena. El2ikkeell[ollessaanHelmi-tflti tuli jiilleeenkotiimme asumaan,kunnes Konginkankaallerakennettiinvanhustentalo,jonne hiin muutti ensimmiiisenii Helmi kuoli ViitasaarenMuikunlahdenvanhainkodinvuodeosastolla. asukkaana. Isiini veljistiiviiino Augustikaatuisodassa11.9.I94l ja PaavoEvert ViitasaareltaAdnekoskelle Heidiin hautansaon Viitasaarensankarihaudoissa. muttivat isiin Vilho -veli perheineenvuonna 1936.Hiinet muistan siita kun kulki kepin kanssa.hiin oli lapsenapudonnutpuustatai katoltasaadeneliniktiisenvamman tyoviientalossa. Isii ja tiiti kertoivatvilhon pitiineenpuheitaviitasaarensuovanlahden Muistan kerrotun ettri sentakia hiinet oli tarkoitusviedd "muiluteffavaksi". muffa se hankeei kuitenkaanonnisfunut. Mikon Isiini Uuno-veljestiikerrotaaanliihemmin h?inenelokuvamiespoikansa tarinassa.itsesttinivoin mainitaettii olen kiertiinyt Suomearistiin rastiin.monestion tiistti mrikistii liihdetty maailmallemutta ainaon tultu takaisin. On kayfy EteliiSuomi ja Ruotsi,Saimaankanava,Tikkakoski,Aanekoskija Lahti ym. Sairastinvakavan Melkein sairauden,muttajain henkiin.aikani meneenykyisin ihmisidpassatessa. joka talossaon sairaitaihmisia. NIIILO JOHANNESNISKANEN KONGINKANGAS Kalaniemi

6 Jarmo Niskanen valmentaa Euroopan raviurheilun huipulla Suomessa hurjia juoksuja tehnyt Maxwell Mayday siirtyi syyskuussaranskaanja hevonen tuli heti muutamia piiiviii myohemmin huippujuoksulla liihtonseikolmanneksi Euroopan ykkoshevostensanityn ja Ready Cashin taakse. Maxwell Mayday siirtyi Ranskassa2O-vuotta valmentaneen Jarmo Niskasen valmennettavaksi. Kun vielii samastatallista loytyy Malin Ldfgrenin valmentamaja Jarmonkin usein ohjastama.sanity, niin viimeistddn trissdvaiheessa nousr monen hevosharrastajantietoisuuteen Jarmo Niskasen nimi myos meillii Suomessa. Mies jonka valmennusuraltaloytyy Vzisterbo Daylight-hevosen tekemii montdn maailmanenndtys Il,Il2I75 (vuodelta 2005) tai huippuhevonen Querios du Mirel, joiden molempien voittosummat vli euroa. Kuka oikein on tiimii 51-vuotiasravivalmentajaEuroopanehdottomastaeliitistii? Jarmoapaikan piiiillii RansHevosurheilu-lehdentoimittaja Tapio Miienpiiii kiivi haastattelemassa jossa on oma talli. "Onhan tiim?i Jarmolla valmennuskeskuksessa, kauniissa Crosboisin kassakuvan raviradan,pitkien harvaltavaa kohnen Grosboisin kommentoi melko fantastinenmilj6ri", Niskanen joka sijaitseeupeassalinnapuistossavain muutajoitussuorienja metsiilenkkienvalmennuskeskusta, man kymmenenkilometrin piiiissiipariisista."kun on ollut tiiiillii 2O-vuotta,v?ilillii ei ymm?iniimiten hyvin asiatovat. On tullut niin tottuneeksija hemm6lsllrrksl.me jotka olernmetiiiillii ympiiri luoden, arvosta[lmekesiin rauhallisuutta.talvimeetinginaikaantiiiillii on 1500hevostaympiiri Eurooppaa. Kesiillii hevosiaon vain puolet siitii. Meetingin aikaanon hyvin intensiivistii.ihmisiii ja hevosiatulee ja kaiken piiiille on huono sii?i.pariisissaon kaiken aikaa,raveja on joka piiiva, ty6 on stressaavaa joulukuusta ja helmikuulle. kylmiiii sateista JarmoNiskanen syntyi Haapajiirvellii,josta hiin 3-wotiaana perheenmukanamuutti Ruotsin Hiilsinglandinliiiiniin Edsbynpikkukaupunkiin,joka lienee tunnetuinuseitaruotsin mestaruuksiavoittaneestajiiiipallojoukkueesta.jarmoymmiirtiiii jokseenkinhyvin suomea,vaikka lapsuudenkodissa puhuttiin vain ruotsia.tietysti vuodetmaailmallaovat hiemansuomenkieltli heikentiineetja muuta kielitaitoa kartuttaneet.n1't ruotsin lisiiksi ranskaja englanti sujuvat iiidinkielen tasoisesti.allekirjoittaneellaoli ilo tavatamuutamiavuosiasitten serkkuanijarmoahaapajiirvelliija todeta,ett?ikyllii vain viel?isuomenkielikin suiuu,vaikka Jarmosiit?iviihiin epiivarmankuvan antaahaastatteluissa. Jarmonisii Olavi Niskanentliskenteli ruotsissametsafiiisseja iiiti PaulaNiskanenvanhustenhoidoshiinellii sa.jarmosaihevosurheilukipiniinisiinsii Olavin kautta,joka hanastiraviurheiluaamat<i<irinii, k?ivi Bollniisissii. Lapsena Jarmo Liihin ravirata oli oli ainamuutamaliimminverinenvalmennuksessa. ja iiidin kotiseudulla.kuusitoistavuotiaana Haapajiirvellii VihanninPaavolassa kesiilomilla Suomessa ja mydhemmin hiin muutti kotoa valmentajaoppiinruotsin huippunimille mm. Stig H. JohanssoniJle ranskaanjean-lucbigeonille ja Jean-MichelBazirelle.JosJarmoltakysyy, ett?ikeneltahiin on oppinut enitenhiin vastaa,ettii Stig H:lta. JarmoluonnehtiasiaaHevosurheilu-lehdelle:"Hiinen tapansa ty6skennelll hevosilla, hiinen filosofiansaoli juuri samaa,miten minii ajattelen.eli hevosille annetaanaikaaja ettane ovatniin hyviissiikunnossa,kun aloittavatkilpailemisen,ettii niite ei tarvitseottaa pois kilpailusta. Kuluva vuosi on ollut Jarmontallille parasvoittojen miiiiriissii.ykkdssijoja on nyt yli 30. Jarmoon iloinen, ettii he ovat saaneetpaljon voittoja eri hevosilla.itsekin 12 voittoa tiine vuonnaajanutniskanenluonnehtii niiin tallinsa menestysta.niskasellaon Ranskastakaikkiaan 168voittoa. Ruotsinja ja Sveitsissii. hiin ei ole Hollannissa Suomessa Ranskanlisiiksihlin on kilpaillut Belgiassa,Saksassa, vielii raviohjaksiintarttunuttai valmentajanroolissatoiminut. Senaika voi vielii koittaa. Kimmo Niskanen Pihtipudas 6

7 Niskasetry:n hallitus. Sukuseurammehallitus piti elokuussahallituksen kokouksensakeski-suomessapihtiputaalla. Hallitus kuvaffuna Pihtiputaan Wanhanpappilan vdentuvan edessii.kuvassa edesstihallituksen naisjflsenetmaija PoyhdnenVasemmallaja Sirkku-Marja Salakarioikealla. Keskirivissii vasemmallasihteerikimmo Niskanen, oikella puhjeenjohtajaniilo Niskanenja takarivissii vasemmaltarekisterinhoitajaantti Niskanen,rahastonhoitajaJouko Niskanen sektihallituksenjtisen Markku Niskanen. Niskasetry: n hallituksenyheteystiedot: Puhjoht. Niilo Niskanen,Ahorannantie 6Lo57710Savonlinnaopuh ,siihkiiposti sihteeri Kimmo Niskanen,PihtipudasMuurasjiirvio puh ,siihktiposti : varapj. Sirkku-Marja Salakari, Kirkkonummio puh ,siihkiiposti: sirkkumarj Jflsenrekisterinhoitaja:Antti Niskanen Helsinki, puh ,siihktiposti: rahastonhoitaj a Jouko Niskanen Sotkamo, pu A ,siihkiiposti: Jiisen: Maija Piiyhtinen Helsinki, puh ,siihktiposti Jiisen: Markku Niskanen Seiniijoki, puh ,siihkiiposti:

8 Kolumni Periksi en anna, kun virtaa piisail Olenpa ihmetelly, kuinka nuo valtiomiehet, poliitikot, urheiluhullut, muusikot ja muut taiteilijat, jotka ovat omin avuin tai useimmin jossain nosteessaptiisseet kansankynttildiksitoisten silmissii miksi eiviit malta lopettaahyvissii ajoin - ennenkuin munaavatitsensii.edellli luetelluistaryhmistii ei tule mieleen montakaan, jotka ovat piitisseet ihailijoidensa kunnioittamina normaalille "vanhuuseliikkeelleen".siis oma "kunnianhimo", vaiko "rikastuminen" ovat motiiveina Tuonelan portille saakka?arvelen, ettdtasanmolemmat. - Piiteeerityisesti ylimpiin kasteihin asetetuillekansojenjohtajille kautta historian - nimiti ei minun tarvitsetiissii luetella, eikii palstatilaariittiiisikdtin. Ei kauaa sitten Suomessakinnostettiin esille kymmenen "kaikkien aikojen (perus-)suomalaista". Sittemmin ja nyttemmin nousee vanhoja partoja esille, jotka kilvan lynkkaavat nuo jalustalle nostetutainakin omien ansioidensaalapuolelle.ja saavatsiih vielii rahaakin. t'\r\n Mielenkiintoni tiissii yhteydessii kohdistuu paremminkin urheilusankareiksi pyrkiville ja kaikensorttisille yleisoii villitsemaan ja rahastamaanpyrkiville viihdetaiteilijoille. Niiissii taiteen lajeissahankunnian ja mammonan huipulle onnistuvatpiiiisemiiiin vain muutama kansakunnittain. Tuhansiaja miljooniakin jaa hyllylle nuolemaan niippejiiiin henkisesti jaltai fyysisesti kaikkensa antaneinaja rurhnaisina. Ja sitten se jokapiiivlinen leipii on hankrttavanenii nyrpeiinii mielest[iin "hanttihommissa". Miksiktihiin monimiljonfliireiksi jo piidsset eiviit voi jiifila tilaaja areenaanuoremmille. Miksi "D:n", "Aikuisen naisen", "letkis-t[din", "aina nauravan tangotiihden", "Remun" ete.,pitiiii aina Yaan iatkaa. Peliriippuvaisinako Teemu ja Villekin jatkavat hampaatkurkussa.entii miksi "mrikimatti" (nuorempi) ei ymmartanyt lopettaa ollessaanjo kaiken kokenut ja saanutkin - kuten urheilun areenoilla"idolini" Pekka Vasala.

9 Ronsyilevti pedagoki-, huolto- ja valmentajakaarti muodostaa oman lukunsa. Jotka pyrkivflt runsauttamaanitseiiiin ja piiiisemddn raha-apajille (pikkuisen auttaenkin) todellisten lahjakkuuksien siivel16.enpii tiedii, tulosten tekijiit vaiko "apujoukot" yhteens?ipiiiisevflt enempi osinkojenjaoille. Rahat kun kuitenkin saadaaneri muodoin kerjiiten kansalta - joka tuottaa niitti perustoimeentulojaja ministerienkin kaipaamia verotuloja hyvinvointiyhteiskunnalle. Enp[ tiissd l?ihde vflittelemdfln, oisko noilla tuki- ja sponsorirahoillasaatavissamuuta parempaayhteistdhyviifl kuin viihdett[. Median kaikki instituutiot ovat tietenkin mukana saalistamassaosuuksiaan. Taaskaan en tied6, median tahot yhteensii vaiko ede1l6kuvatut tahot yhteens[ virittavat suurempiahaavejatuloksineen. Mutta "slmnin pei[stot" elinikiiisestti uraansa sitoutumisestaannan tiedemiehille ja -naisillekin. Jotka kenties koulukiusattuinakin ovat kahlanneet joutuisasti liipi perusopinnot - valkoisen lakin pd[hdnsii saatuaan ldysiviit intohimonsa perustutkijoiksi. Noin pitkiille pfliistyiitin paluuta itselle viihteellisempiiiin eliimiinmuotoon ei eniiii ole. Jos he jiiisivflt meiddn tavisten ikiiaikoina eliikkeelleen,niin kuolisivat parissavuodessa- kun muita "harrastuksia"kuin tyo ei ole. Eikii noissa duuneissapiiiisiiiintoisesti itse rikastu, mutta triidensdtuloksista rikastuvat muut tahot. Tiihfin kastiin on hyvii laittaa myds kirjojen kirjoittajat. Olen huomannut ettii kirjoittamisen laatu paranee iiin myotii. Ja mikiis sen rattoisampaaja terapeuttistakin puuhaa laittaa paperille eliimiin varrella karffunutta tietiimystii, kokemustaja muisteloja - syviillii rintaiiiinellii. Olen vaan ihmetellyt mistii kaikille kirjoille maksaviaostajiapiisaa. Summasummarum:OHO, taisinpa paljastaa itseni totiseksi torvensoittajaksi,monen mahdollisen lukijan ilon pilaajaksi - suo edessiija kuokka kiidessfl.ruotsalaisistaen tykkiiii enkd omaa niitii geenejii. Mutta sen Paavon vanavedessdtiedet?itinhiippailleen aikalainen, joka tiettdviisti on jo omannut niiitii samoja geenivirheitii. oivq niskanen Karkkila Sukuseurammejiiseniii nyt 296 on talla hetkelll 296 Jiisenrekisterimmemukaansukuseurassamme jiisenmaksunsamaksanuttajiisentd.kaikkiaan kirjoissammeon 474 j?isentii. Niiinollen heitii joilta jdsenmaksuon taltavuodeltaunohtunut,on 128henkeii. Ainaisj iisenyytensri on ilmoittanut I 4 jiisent?i. Nyt olisi aikahoitaajiisenyytensii ajantasalle,silla sukuseuralleolisi hyvin tlrkelii saadakaikki mahdollisetjflsentulonsakun sukukirjan toimittaminen tulee merkitsernaanmenojenkasvua.sukuseuranhallitus tulee heti ensi vuoden alussapohtimaansitamilloin ja millatavalla sukukirjaaryhdytaan markkinoimaanja mika tulee olemaansenlopullinen hinta. Kirjaa tullaan tarjoamaanjiisenkunnalleennakkomyyntiinedullisemmallahinnalla kuin mita se lopullisesti tulee maksamaan.tdhfln asiaantullaan palaamaankevdiin jtisenlehdessri.

10 Lamminta joulumie1ta kaikille tamanlehden lukijoille ja siunaustaalkavallevuodelle2014! toivooniskastensukuseur an hallitus! I

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Esi-is[mme 15O0-luvulla,

Esi-is[mme 15O0-luvulla, Risto Astikainen Esi-is[mme 15O0-luvulla, myyttejii ja todellisuus? (purettu ja lyhennetty nauhalta suullisesta esityksestii) Olen tiiiillii "eliimysteollisuuden" edustajana. Minun ammattini on tarjota

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Pylkkösten-Pylkkästen sukuseuran,tiedostuslehti 01/2007 (perustettu 6.9.2003 Tertin Kartanossa Mikkelissä)

Pylkkösten-Pylkkästen sukuseuran,tiedostuslehti 01/2007 (perustettu 6.9.2003 Tertin Kartanossa Mikkelissä) 1(6) Pylkkösten-Pylkkästen sukuseuran,tiedostuslehti 01/2007 (perustettu 6.9.2003 Tertin Kartanossa Mikkelissä) Sukuseuran hallitus Hallituksen jäsenet ovat edellisestä sukukokouksesta 30.07.2005 alkaen:

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY

SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY 1 KASTE ON LAHJA Ylösnoussut Kristus antoi kirkolleen tehtävän: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen

Lisätiedot

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset KARLIN SUKUSEURA RY KUTSU SUKUJUHLAAN JA SUKUKOKOUKSEEN 16.6.2013 Karlin sukuseura ry:n sukuneuvostolla on ilo kutsua Sinut perheineen yhdistyksen sääntöjen edellyttämään varsinaiseen sukukokoukseen 16.6.2013.

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kuva Sirpa Heikkinen 2009 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 5.12.2016 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

HALLINTO.OIKEUDEN RATKAISU

HALLINTO.OIKEUDEN RATKAISU 2 (s) Mikkelin kaupunki tulee lisiiksi velvoittaa korvaamaan valittajalle valituksen laatimisesta aiheutuneet kulut 1000 euroa korkolain mukaisine viiviistyskorkoineen kuukauden kuluttua siita, kun hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä Puhtaasti paras Antidopingtoiminta on reilua peliä Miksi doping on kielletty kilpaurheilussa? Terveydelle haitallista Vastoin reilun pelin periaatetta Yhteisten sääntöjen ja toisten kunnioittaminen on

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Kohtele minua samanarvoisesti, älä korosta erityisyyttäni

Kohtele minua samanarvoisesti, älä korosta erityisyyttäni Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2012 4.10.2012 Finlandia-talo Johanna Barkman & Pipsa Vario Pesäpuu ry Kohtele minua samanarvoisesti, älä korosta erityisyyttäni Selviytyjät lastensuojelun kehittäjäryhmä..on

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

KAARLO WUORr ( ) TAIDEKASVATUKSEN I]RAII tju K-TAJA TAMPEREELLA VIIME VT]OSISADALLA JA TAMIiN WOSISADAI\I ALUSSA

KAARLO WUORr ( ) TAIDEKASVATUKSEN I]RAII tju K-TAJA TAMPEREELLA VIIME VT]OSISADALLA JA TAMIiN WOSISADAI\I ALUSSA Tuula Rantanen KAARLO WUORr (1863-1914) TAIDEKASVATUKSEN I]RAII tju K-TAJA TAMPEREELLA VIIME VT]OSISADALLA JA TAMIiN WOSISADAI\I ALUSSA Sata vuotta sitten Tampere sai ensimmflisen taidekouluja kiiyneen

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1 Antti Laakkosen jälkeläisiä 14.6.2011 TAULU 1 I Antti Laakkonen, s. noin 1690, k. 26.4.1758 Liperi, Tutjunniemi. Tutjunniemen kylän N:o 4 eli Laakkolan isäntänä oli vuoteen 1758 saakka Antti Laakkonen.

Lisätiedot

t5 Viidestoista kappale KertovlauseenvastikeI Seppo sanoi ' Pekan oletrln kotona = ett Pekka on kotona : Min luulin Heikki Me, kertoi hnen asu,1rp Tampereella nn'hn asuu Tampereella : Leenan ia Matin rakentavn

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Suomalaisia sotalapsia Skandinaviassa

Suomalaisia sotalapsia Skandinaviassa Suomalaisia sotalapsia Skandinaviassa Oy Sigillum Ab ja Siirtolaisuusinstituutti 21.4.2016 Tuula Eskeland Kööpenhaminan yliopisto Suomalaisia sotalapsia Skandinaviassa Taustaa Historiaa Ruotsi Tanska Norja

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS OPISKELIJAVALINTA VALTAKUNNALLINEN KIELIKOE

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS OPISKELIJAVALINTA VALTAKUNNALLINEN KIELIKOE AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS OPISKELIJAVALINTA VALTAKUNNALLINEN KIELIKOE Suomen kieli TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN (50 min) Sukunimi Etunimi Syntymäaika Allekirjoitus Kielikokeen järjestäjä täyttää: Kokeen järjestäjä

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

------lmltätieltä Te pu h utte?)

------lmltätieltä Te pu h utte?) N NKIIöTIFDOT Silmien väri: Pituus: Syntymäaika ja -paikka: etunimi sukunimi Sosiaaliturvatunnus: Osoite: Puhelinnumero: Kansalaisuus: lähiosoite kotinumero (Minkämaalainen olette?) postinumero työnumero

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

, JOHANJACOB BAR II. 2. Johan Christian Biir, 1765-22.0I.1811 Kriiipenhamina Karen s. Schmith. 1769

, JOHANJACOB BAR II. 2. Johan Christian Biir, 1765-22.0I.1811 Kriiipenhamina Karen s. Schmith. 1769 , JOHANJACOB BAR II I Kastettu 17.05. 1898 Ktitipenhamina - Chrtistianshavin seurakunta, Vor Frelsers Kirke. Suutarimestari Folketellingl8Ol Christianshavns kvarter, Enhorns bastion ved Langebro, B, nr.

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Tehtävät laatinut Harjun kotiseutukasvatuksen työryhmä (2003-2004)

Tehtävät laatinut Harjun kotiseutukasvatuksen työryhmä (2003-2004) PATSASKÄVELY PIEKSÄMÄELLÄ Tehtävät laatinut Harjun kotiseutukasvatuksen työryhmä (2003-2004) Taustatietoa 1. Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkki, Vesitorninmäki Patsaassa on teksti: Vakaumuksensa

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Hyvää iltaa. Tiernapojat 1 Trad. Sov. Jouni Satopää = 100. Flute. Guitar. Contrabass

Hyvää iltaa. Tiernapojat 1 Trad. Sov. Jouni Satopää = 100. Flute. Guitar. Contrabass uitar 4 88 4 4 = 100 Pizzicato Hyvää iltaa Tiernapojat 1 Bm A x 4 Hyvää iltaa, hyvää iltaa, itse kullekin säädylle. Sekä isännill' että emännill', jokaiselle kuin talossa on. Ja me toivotamm' ja me toivotamm',

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Posted on 18.12.2013 by Eeva-Liisa Viitala 2 Helsingin yliopiston kirjaston keväällä 2013 eläkkeelle jäänyt ylikirjastonhoitaja

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Taustatietoa. Heidän lapsiaan olivat:

Taustatietoa. Heidän lapsiaan olivat: Elämää Jaakkimassa seurataan Matti ja Regina Rapon perheen kautta. Heitä sanottiin Kurenniemen ukoksi ja mummoksi. He asuivat samalla seudulla kuin Pakkaset ja ja muuttivat asumaan Pakkasten suvun hallussa

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto. Merkitse

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5 Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5 3 pisteen tehtävät 1. Miettisen perhe syö 3 ateriaa päivässä. Kuinka monta ateriaa he syövät viikon aikana? A) 7 B) 18 C) 21 D) 28 E) 37 2. Aikuisten pääsylippu

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

17. ERNSTJOHANALFONS BAHR IVA

17. ERNSTJOHANALFONS BAHR IVA 17. ERNSTJOHANALFONS BAHR IVA I 25. 10. 1856 Seiniijoki - 26.09. 1888 Lappeenranta Maanmittari. Hiin lienee toiminut jonkin aikaa Pietarissa, koska hiin on ottanut 27.04.188I muuttokirjan mainittuun kaupunkiin.

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

TIEDOTE 2/2007. Silvastien sukuseura ry:n kokous Savonlinnassa 12.8.2007. Ravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4 Tervetuloa!

TIEDOTE 2/2007. Silvastien sukuseura ry:n kokous Savonlinnassa 12.8.2007. Ravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4 Tervetuloa! TIEDOTE 2/2007 Silvastien sukuseura ry:n kokous Savonlinnassa 12.8.2007. Ravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4 Tervetuloa! Sukuseuramme kokous pidetään 12.8.2007 Savonlinnassa. Ennakkoilmoituksesta poiketen

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

37. KAROLINA KATARINA BAR rvc

37. KAROLINA KATARINA BAR rvc 37. KAROLINA KATARINA BAR rvc I 19.08.1867 Seiniijoki - 00f.1878 Ruovesi Karolina esiintyy valokuvassa iiitinsii ja nuorempien sisarustensa kanssa. Hlin seisoo iiidistii oikealla edess?iiin John-veljensii.

Lisätiedot

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta a/a aamiainen aamiaisen aamiaista aamiaisia aamu aamun aamua aamuja aamupäivä aamupäivän aamupäivää aamupäiviä aatto aaton aattoa aattoja ahkera ahkeran ahkeraa ahkeria ai aihe aiheen aihetta aiheita aika

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUKSEN SYNTYMÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beetlehem on kaupunki Juudan vuoristossa n. 770 m merenpinnan yläpuolella Hebronin

Lisätiedot

varten. (Kinnunen ym. 2009.) Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hyodyntiiii tuloksia jatkossa kehittaessaan HaiPro- ilmoitusten hyddyntiimisui

varten. (Kinnunen ym. 2009.) Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hyodyntiiii tuloksia jatkossa kehittaessaan HaiPro- ilmoitusten hyddyntiimisui Tiina Karppinen 1 Tutkimussuunnitelma Iktiiintyneisiin suuntautuvan hoitotieteen sekii terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen hafoittelu Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Potilasturvallisuuden kehiftiminen:

Lisätiedot

M.J. Metsola. Taimentukka. Perämeren makuisia runoja vanhemmuudesta ja sukujen polvista

M.J. Metsola. Taimentukka. Perämeren makuisia runoja vanhemmuudesta ja sukujen polvista M.J. Metsola Taimentukka Perämeren makuisia runoja vanhemmuudesta ja sukujen polvista Taimentukka Mikko Juhana Metsola Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-264-4 Auringossa

Lisätiedot

Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville

Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville Pikkuaho Teuvo Markkanen Jarmo Jurvakainen Merja Holm Petri Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville Airaksinen Kirsti Rissanen Anneli puheenjohtaja I varapj. II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo

NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Kirjeenvaihto Aa Severi Nuormaahan liittyvä kirjeenvaihto 1 Ab Sirkka Ruotsalaisen kirjeenvaihto 2 Ac Jouko Ruotsalaisen kirjeenvaihto 3 Ad

Lisätiedot

TOIMINTASATiNNOT. Yhdistyksen tarkoituksena on johta4 valvoa ja ohjata zuunnistustoimintaa Kaakkois-Suomessa ja toimia jdsenseurojensa edunvalvojana.

TOIMINTASATiNNOT. Yhdistyksen tarkoituksena on johta4 valvoa ja ohjata zuunnistustoimintaa Kaakkois-Suomessa ja toimia jdsenseurojensa edunvalvojana. KAAKON SUUNMSTUS rv. Hyvaiksytty syyskokouksessa 21. I 1.2004 TOIMINTASATiNNOT 15 yhdistytsen nimi ja kotipaikka Yhdistykse nimi on Kaakon Suunnistus ry. ja yhdistyksen kotipaikka on Kouvola. 25 yhdistyksen

Lisätiedot

Johtamisen elinkaari. Tampereen hiippakunnan johtamisfoorumi Kanava 4 Mikko Sulander ja Ulla-Mari Hutko

Johtamisen elinkaari. Tampereen hiippakunnan johtamisfoorumi Kanava 4 Mikko Sulander ja Ulla-Mari Hutko Johtamisen elinkaari Tampereen hiippakunnan johtamisfoorumi Kanava 4 Mikko Sulander ja Ulla-Mari Hutko Työntekijän ikäkaudet Kokenut Nuori työntekijä Tältä tuntui tulla seurakuntaan töihin Hyvä esimies?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA 1959-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 STRATEGIA 2016 1959-2017 VISIO 2017 Me olemme tunnettuja palveluistamme ja avustustoiminnastamme, Jäsenistömme on innostunutta ja aktiivista Teemme toimintaamme

Lisätiedot

Torstai 3.8., 10.15-1.00. Lappeenrannan?iidinkielen seminaari TEKSTIEN TIELLA 1.-4.8.1994. Sauli Takala. Oppi lasarvioi nnin uudistamisesta

Torstai 3.8., 10.15-1.00. Lappeenrannan?iidinkielen seminaari TEKSTIEN TIELLA 1.-4.8.1994. Sauli Takala. Oppi lasarvioi nnin uudistamisesta I Lappeenrannan?iidinkielen seminaari TEKSTIEN TIELLA 1.-4.8.1994 Torstai 3.8., 10.15-1.00 Sauli Takala Oppi lasarvioi nnin uudistamisesta 1. f ohdanto Arviointikulttuurin kehittlimisen haasteet Arviointikulttuurin

Lisätiedot

?ffit.oorserefrttest PAAT6S. ECONOMY PP FINLANDE127125ltella Posti Oy. PlIflTIt-il lflfrffifutt ne ILMOITUKSEN REKISTEROINTI . 1(1) Dnro 2015/000464Y

?ffit.oorserefrttest PAAT6S. ECONOMY PP FINLANDE127125ltella Posti Oy. PlIflTIt-il lflfrffifutt ne ILMOITUKSEN REKISTEROINTI . 1(1) Dnro 2015/000464Y PlIflTIt-il lflfrffifutt ne?ffit.oorserefrttest PAAT6S. 1(1) Dnro 2015/000464Y ECONOMY PP FINLANDE127125ltella Posti Oy Kirkkonummen Kala- ja Metsdmiehet ry Nikki Mikko Olli Morsfj irdintie 56 B 02420

Lisätiedot

Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.35 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa

Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa Juha Tarkka Suomen Pankki Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa Profiileja Risto Rytistä Mauno Koivistoon 8.6.2015 Julkinen 1 Risto Ryti pääjohtaja 1923-1940, 1944-1945 Pankkimiehestä poliitikoksi Talvisodan

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Terveiset yritysvierailulta 17.10. S. G. Nieminen ilahdutti esittelyillassa

Terveiset yritysvierailulta 17.10. S. G. Nieminen ilahdutti esittelyillassa Terveiset yritysvierailulta 17.10. S. G. Nieminen ilahdutti esittelyillassa Puutarhanaiset kävivät kylässä Vantaalla Juurakkokujalla S. G. Niemisellä. Paikkaan oli helppo löytää kehä III:lta, ja siellä

Lisätiedot