'ghsgtt. Maritta on aloittanut sukukirjanteon! RY N TAsENLEHTI. 2oLg. sukuseura NISKASTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "'ghsgtt. Maritta on aloittanut sukukirjanteon! RY N TAsENLEHTI. 2oLg. sukuseura NISKASTEN"

Transkriptio

1 'ghsgtt RY N TAsENLEHTI 2oLg NISKASTEN sukuseura Maritta on aloittanut sukukirjanteon! Historiantutkia, espoolainenmaritta Pohls,os Niskanenon aloittanut Niskasenrurrirtt hiitoriakirjan tekemisen. Kirjaan tulee noin Niskasensuvunj?isenensukutaulutiedotsek?irunsaastisuvunj?isenten ja muuta suvustakertovia tietojaja tapahtumia.kirjan eldmdtntarinoita toimittaja Maritta Pohls,kertoo tdss?ilehdessdsiitd kuinka sukukirjaan voi edelleentoimittaa nditd tietoja. Maritta Pohlsinhaastattelutdmdn lehdensivulla.

2 Sukuhistoriila pala palalta Yrcl tiimiin sukulehdentarkoituksestaon yrittaa innostaateita sukuseuran jiisenia keriiamiiiinjo olemassaolevaa tietoa suvun vaiheistaja henkiliiistii -tallennatavaksi tuleville polville. Onhan moni sita tehnytkin, useimmat vain siinii vaiheessa, omaksitai liihiomaisensailoksi. Nyt olemmesukuseurassamme ettii olisi kovin arvokastasaadanoita muistojaja tarinoita mytis laajemmin kiiytttitin. Ta-a siit?i syysta kun olemme piiiittiineet saadajulkaistua Niskasten suvun historiakirjan liihivuosina. Sen sisiiltdnd tulee olemaan tiedossa olevien sukupolvitaulujenohella myostarinoita suvusta.janiitd ei tule, ellei niita kirjan tekij6ille toimiteta. Keneltdkiiiinei vaaditanditd tarinoita laajoina muisteluina, vaan vaikka kuinka pienini palasina.ellei oman suvun tarina tuntuisi itsestii kovin merkittavaltiitoisille kerrottavaksi.sevoi olla sitdjollekin toiselle suvun jdsenelle. Tassa jouluksi 2013 tulevassa Niskasten sukulehdessiion kaksi pientii muistelua,jotka keyviit pieniksi esimerkeiksisiita miten pienistd palasista suvun tarina voi synty?i ja kuitenkin ovat merkityksellistii aineistoa voidaksemmekurkistaakirjoittajan maailmaan. Olen saanutktyttiitini serkkkujenimikko ja Niilo Niskasenmuisteluksia suwstamme. Merkitsen ne lehden siwille kuin innostamaan tqisiakin kirjoittamaanomia palasiaan.saattavat toimia palasinainnostamaanmuitakin tekemdiinsamoin. Suurin vaiva on tiisstikin asiassak6ydd tuumastatoimeen. Tiimdn lehden sivut on tarkoitetut sitd varten. Ja sukukirjaan tarkoittetuja kenotuillaosoitteilla. tarinoitavoi l?ihettalkoko ajantiissiilehdessa Toivotan kaikille sukuseurammeiiisenille ia heidiin liiheisilleen oikein hyviiii adventin aikaa ia hyvdii ioulua sekii siunauksellistaalkavuauutta vuotta2014! NIILONISKANEN puheenjohtaja Niskasten sukuseuranlehti 2013: Toimitus Niilo Niskanen, Savonlinna, Painopaikka: Tott-Print Oy, Savonlinna

3 ELOKUVAOHJAAJA MIKKO }USKASEI\ ARKISTOSTA Meeri, Timoja Kekkonen Elokuvaohjaaja, taiteilijaprofessori Mikko Niskasen kuolemasta tuli marraskuun 25. piiiviinf 23 vuotta.t Hlinen muistonsa eliiii ennenkaikkea hiinen elokuvissaan, jotka koskettelivat paljon hiinen eliimiissiiiin kokemaansh ja tuntemaansa. Seuraavassa katkelmia Mikon leikekirjan muistelmistao joita hiin olf tallentanut. Oheinen katkelma on hiinen tekstistiiiin "Ajanmerkit" -palstalla syyskuussa1986: " Wikonloppuni ulkoi eilen luuuntuinu, jolloin oli suattamasso viimeiselle matkulleen setiini, Niskusen Meeri-vaimos. suuturimesturi Veikko Muistopuhessuni kiinnitin eritystii huomiotu edesmenneen valoisuun johu persoonullisuuteen, hohti siihen iloon, koko olemuksestsun eldmdnmydnteisestiankeinakin hetkind. Piddn hiintii harvinuisenu ihmisenii vielii nytkin ja muistoissani vurmssti pitkddn tdssti muuilmassu, jossu vihun pitvet enteilevtit lopullistu tuhos. Siihen me ihmiset olemme itse syypditii, kun kylviinne aputiuaju kuunua tuppuenpienimmtinkin ilonpilkuhduksen "Ei tale toistu meeriii",sanoi iiitini usein. Meeri oli todellu vuikuttavu ihminen suvussummeju voin sonou htinen olleen persoonullisuus tiissd tdssd kuvottom&ssu mkielivultuisten muuilmusso. Luauntui-iltun alkuessa jo hdmdrttiri vihittiin tiiinekoskella Miimmensalmen idyllisesstii kestikirkossu veljenpoikuni Timo ju hiinen viehiiniivii morsiamenss Leenn. Kun kutselin heitii alttarin ikkunun takuu kohoaviu miintypuitu vasten,

4 minussa tiikahti jotain sellaistu, mikii sui hiilytysketlot soimuaan sielussunikysetin itseltiini: milaiseen msailmun heidiin rukkuudestaun syntyviit lupsensu tulevut niikemiiiin? Onko siinii eniiti sijaa ilolle, pysyykd mikiiiin puhtaana peitin saastepilvien kohta oeittiiessii auringonkin? Kuten niin usein ennenkin lcyynieeni kiisissiini vapisevan kumeran tuukse. Painoin sen ktiyntiin, vaikks piti tiesin ettei herkinkiiiiiin.filmi tallenna mitiiiin niisssii olosuhteissu. Minun kuitenkin saada kuallu kameruni surins; se on uina merkinnut minalle eliimiiii. Nopeasti kulkevutmielessiini ne muistot, jotka minulla on melesiin nuorests,r6"opojastani, ju nyt tiinii ydn hetkerydia ptiivtin uuvattamun taiuan kuinku pitjoi inkuaan- yhteistii onkuan Meerin iiiatimiillii kuvullu iu sillii huvainnolla. Ettii timon olemuksessnon aina ollut iloa ja ndyryyttii. Se ei merkitse matelemista vaun eliimiinmy1nteisyyttii sekii arvojen punnitsemislcylcyii. Mikd srvokkaintu: hiinessii on siiilynyt lupsenmielisyysmikii ei merkitse lupsellisautta. Kunpu se ei hiiviiiisi! tuon nuoren parin puolella, ettii voisivat eliiii rikkuuun Otkoot hyviit henget -rakustumisen iloa! Toivon ettei mikiiiin rikkoisi heidiin eliimiin, tiiynnii Kaikkivaltiaan edessii antamannsa lupaustu. Niiin kulkivut aiatakseni taolloin keseikirkon ovenpielessii. aikukauden Tietiimiittii sunnuntaita vasten yiillii tupahtaneesta eriiiin liihetiin aamulla onnittelusiihkeen professori Mutti Klingelle hiinen pdiittymisestii, ^ 50-vi otip tiiviin iiiin t oivottaen t erveyttii j a voimi an eteenkinp iiin. Kello g soi puhelin. Eriis ystiiviini ilmoittau, ettci sauresti kunnioittumani vultiomies ja tod.ellinen persoonallisuus presidentti [Jrho Kekkonen on kuollut. Sytytiin tenttittin yhteise:n kuvamme alle iu asetan sen niin ettii valo osua hiinen iloisesti n&uruville kasvoilleen. Kuva on otettu Euroopfln turvukokouksen uikoinin' Olin kuvasmassn sitii kun herra Presidentti ylliittiien ltihti vieraittensa luotu ia tali tervehtimtiiin minua. Ereis kuvauju otti tiiiilhin sarju kuviu, ioistu iokunen on tdhaoneeni seintilld. Olen koko piiiviin pinnnistetlyt tulevan elokuvani teikkuustydn purissa. Aiutakseni karkuavat viikisinkin noihin viikonlopan kolmeen eri tupuhtumuun. Ehkd ioskus kirjoitun siitii miten miniikin koin presidentti (Jrho Kekkosen. Kuulin aikoinani uhkauksen: Kutsotaanhun, miten kw, kun Kekkosesta aiku iiittiiii! Kyllii Kekkonen oli merkitttivii ihminen, minallekin. Pihluj akoskellu 31.9.I 9I 6 MIKKO NISKAITETT 4

5 Tcistrimokistcion lcihdetq,mutta aina tultu takaisin Isiini Veikko Lauri Niskanen oli Viitasaarensuovanlahtelaisia, syntynyt ,kuollut Konginkankaalla. Vihitry avioiittoon24.l.1933 Olga Maria Johanna (Meeri) Koskisen kanssa, synt , kuollut Konginkankaalla. Heillii lapsia: l)ilmi Inkeri,s ,kuollut Joroisissa,aviol HannesJanhusen kanssa.2)erkki Tuomas, synt22.1i. 1934,kuollut ,asuiViitasaaren Ilmolahdessa.Ja allekijoittanutniilo Johannes,synt ,asuuKonginkankaan Kalaniemess6naimattomana. Konginkankaalla Isiini Veikko NiskasensisarAmalia Kinnunenasuiperheessiimme pitkli?in,leskeksijii2ineenti. Me touhusimmeamalia -mummonkanssakaikenlaista. Ker[simme metstistiipuun oksia polttopuiksija lehmiille lisiiruokaa.mummo kuoli kammariimmejuhannuksenalla 1951.Muistan itkeneenivaltavastihtinenkuoltuaan. Isiimmeteki suutarintoita,metsiitditfl,rakennustoit[sekiikasitoita.meillii oli yksi lehmzi.viimeisenlehmiimmenimi oli Lystikki. Kesiiisinolimme isiinnillii heinii-ym. pyykkia. tdissii,iiiti pesi parempiosaisten Minulla oli hyvii isii. Koskaanhiin ei kurittanut tai moittinut misttiiin. Eliiimifi h6n ei Alkohlin kanssahiinellii oli tappanut.tosin vanhemmitenh?inkiivi kalastamassa. ja Minua hlin varoittelikovastiviinan vaaroista. ongelmia poltti tyomiestupakkaa. kaksi veljeiija yksi, Otto kaksi kaatuijatkosodassa Isiimmesisaruksista Helmi-t6dinkertoneenettii hflnetloydettiinkuolleenaruispellosta3 vauvana.muistan vuodeniklisenii vuonna Isiin vanhin sisarhelmi Maria oli syntynyt 13.3.I 893 ja kuoli? Hiin ei osannutkirjoittaa eikii lukea.hiin asustimeid6nkodissammeuseaan Nuorempanahiin teki islinja 6idin kanssametsdtdita,minun tehtiiviini offeeseen. johonkin ollessaleimapuiffenetsiminenhelmi lahti sittenkarjakoksieteliisuomeen kartanoon.myds runoilija Hilja Haahdellah6n oli jonkin aikaakotiapulaisena. El2ikkeell[ollessaanHelmi-tflti tuli jiilleeenkotiimme asumaan,kunnes Konginkankaallerakennettiinvanhustentalo,jonne hiin muutti ensimmiiisenii Helmi kuoli ViitasaarenMuikunlahdenvanhainkodinvuodeosastolla. asukkaana. Isiini veljistiiviiino Augustikaatuisodassa11.9.I94l ja PaavoEvert ViitasaareltaAdnekoskelle Heidiin hautansaon Viitasaarensankarihaudoissa. muttivat isiin Vilho -veli perheineenvuonna 1936.Hiinet muistan siita kun kulki kepin kanssa.hiin oli lapsenapudonnutpuustatai katoltasaadeneliniktiisenvamman tyoviientalossa. Isii ja tiiti kertoivatvilhon pitiineenpuheitaviitasaarensuovanlahden Muistan kerrotun ettri sentakia hiinet oli tarkoitusviedd "muiluteffavaksi". muffa se hankeei kuitenkaanonnisfunut. Mikon Isiini Uuno-veljestiikerrotaaanliihemmin h?inenelokuvamiespoikansa tarinassa.itsesttinivoin mainitaettii olen kiertiinyt Suomearistiin rastiin.monestion tiistti mrikistii liihdetty maailmallemutta ainaon tultu takaisin. On kayfy EteliiSuomi ja Ruotsi,Saimaankanava,Tikkakoski,Aanekoskija Lahti ym. Sairastinvakavan Melkein sairauden,muttajain henkiin.aikani meneenykyisin ihmisidpassatessa. joka talossaon sairaitaihmisia. NIIILO JOHANNESNISKANEN KONGINKANGAS Kalaniemi

6 Jarmo Niskanen valmentaa Euroopan raviurheilun huipulla Suomessa hurjia juoksuja tehnyt Maxwell Mayday siirtyi syyskuussaranskaanja hevonen tuli heti muutamia piiiviii myohemmin huippujuoksulla liihtonseikolmanneksi Euroopan ykkoshevostensanityn ja Ready Cashin taakse. Maxwell Mayday siirtyi Ranskassa2O-vuotta valmentaneen Jarmo Niskasen valmennettavaksi. Kun vielii samastatallista loytyy Malin Ldfgrenin valmentamaja Jarmonkin usein ohjastama.sanity, niin viimeistddn trissdvaiheessa nousr monen hevosharrastajantietoisuuteen Jarmo Niskasen nimi myos meillii Suomessa. Mies jonka valmennusuraltaloytyy Vzisterbo Daylight-hevosen tekemii montdn maailmanenndtys Il,Il2I75 (vuodelta 2005) tai huippuhevonen Querios du Mirel, joiden molempien voittosummat vli euroa. Kuka oikein on tiimii 51-vuotiasravivalmentajaEuroopanehdottomastaeliitistii? Jarmoapaikan piiiillii RansHevosurheilu-lehdentoimittaja Tapio Miienpiiii kiivi haastattelemassa jossa on oma talli. "Onhan tiim?i Jarmolla valmennuskeskuksessa, kauniissa Crosboisin kassakuvan raviradan,pitkien harvaltavaa kohnen Grosboisin kommentoi melko fantastinenmilj6ri", Niskanen joka sijaitseeupeassalinnapuistossavain muutajoitussuorienja metsiilenkkienvalmennuskeskusta, man kymmenenkilometrin piiiissiipariisista."kun on ollut tiiiillii 2O-vuotta,v?ilillii ei ymm?iniimiten hyvin asiatovat. On tullut niin tottuneeksija hemm6lsllrrksl.me jotka olernmetiiiillii ympiiri luoden, arvosta[lmekesiin rauhallisuutta.talvimeetinginaikaantiiiillii on 1500hevostaympiiri Eurooppaa. Kesiillii hevosiaon vain puolet siitii. Meetingin aikaanon hyvin intensiivistii.ihmisiii ja hevosiatulee ja kaiken piiiille on huono sii?i.pariisissaon kaiken aikaa,raveja on joka piiiva, ty6 on stressaavaa joulukuusta ja helmikuulle. kylmiiii sateista JarmoNiskanen syntyi Haapajiirvellii,josta hiin 3-wotiaana perheenmukanamuutti Ruotsin Hiilsinglandinliiiiniin Edsbynpikkukaupunkiin,joka lienee tunnetuinuseitaruotsin mestaruuksiavoittaneestajiiiipallojoukkueesta.jarmoymmiirtiiii jokseenkinhyvin suomea,vaikka lapsuudenkodissa puhuttiin vain ruotsia.tietysti vuodetmaailmallaovat hiemansuomenkieltli heikentiineetja muuta kielitaitoa kartuttaneet.n1't ruotsin lisiiksi ranskaja englanti sujuvat iiidinkielen tasoisesti.allekirjoittaneellaoli ilo tavatamuutamiavuosiasitten serkkuanijarmoahaapajiirvelliija todeta,ett?ikyllii vain viel?isuomenkielikin suiuu,vaikka Jarmosiit?iviihiin epiivarmankuvan antaahaastatteluissa. Jarmonisii Olavi Niskanentliskenteli ruotsissametsafiiisseja iiiti PaulaNiskanenvanhustenhoidoshiinellii sa.jarmosaihevosurheilukipiniinisiinsii Olavin kautta,joka hanastiraviurheiluaamat<i<irinii, k?ivi Bollniisissii. Lapsena Jarmo Liihin ravirata oli oli ainamuutamaliimminverinenvalmennuksessa. ja iiidin kotiseudulla.kuusitoistavuotiaana Haapajiirvellii VihanninPaavolassa kesiilomilla Suomessa ja mydhemmin hiin muutti kotoa valmentajaoppiinruotsin huippunimille mm. Stig H. JohanssoniJle ranskaanjean-lucbigeonille ja Jean-MichelBazirelle.JosJarmoltakysyy, ett?ikeneltahiin on oppinut enitenhiin vastaa,ettii Stig H:lta. JarmoluonnehtiasiaaHevosurheilu-lehdelle:"Hiinen tapansa ty6skennelll hevosilla, hiinen filosofiansaoli juuri samaa,miten minii ajattelen.eli hevosille annetaanaikaaja ettane ovatniin hyviissiikunnossa,kun aloittavatkilpailemisen,ettii niite ei tarvitseottaa pois kilpailusta. Kuluva vuosi on ollut Jarmontallille parasvoittojen miiiiriissii.ykkdssijoja on nyt yli 30. Jarmoon iloinen, ettii he ovat saaneetpaljon voittoja eri hevosilla.itsekin 12 voittoa tiine vuonnaajanutniskanenluonnehtii niiin tallinsa menestysta.niskasellaon Ranskastakaikkiaan 168voittoa. Ruotsinja ja Sveitsissii. hiin ei ole Hollannissa Suomessa Ranskanlisiiksihlin on kilpaillut Belgiassa,Saksassa, vielii raviohjaksiintarttunuttai valmentajanroolissatoiminut. Senaika voi vielii koittaa. Kimmo Niskanen Pihtipudas 6

7 Niskasetry:n hallitus. Sukuseurammehallitus piti elokuussahallituksen kokouksensakeski-suomessapihtiputaalla. Hallitus kuvaffuna Pihtiputaan Wanhanpappilan vdentuvan edessii.kuvassa edesstihallituksen naisjflsenetmaija PoyhdnenVasemmallaja Sirkku-Marja Salakarioikealla. Keskirivissii vasemmallasihteerikimmo Niskanen, oikella puhjeenjohtajaniilo Niskanenja takarivissii vasemmaltarekisterinhoitajaantti Niskanen,rahastonhoitajaJouko Niskanen sektihallituksenjtisen Markku Niskanen. Niskasetry: n hallituksenyheteystiedot: Puhjoht. Niilo Niskanen,Ahorannantie 6Lo57710Savonlinnaopuh ,siihkiiposti sihteeri Kimmo Niskanen,PihtipudasMuurasjiirvio puh ,siihktiposti : varapj. Sirkku-Marja Salakari, Kirkkonummio puh ,siihkiiposti: sirkkumarj Jflsenrekisterinhoitaja:Antti Niskanen Helsinki, puh ,siihktiposti: rahastonhoitaj a Jouko Niskanen Sotkamo, pu A ,siihkiiposti: Jiisen: Maija Piiyhtinen Helsinki, puh ,siihktiposti Jiisen: Markku Niskanen Seiniijoki, puh ,siihkiiposti:

8 Kolumni Periksi en anna, kun virtaa piisail Olenpa ihmetelly, kuinka nuo valtiomiehet, poliitikot, urheiluhullut, muusikot ja muut taiteilijat, jotka ovat omin avuin tai useimmin jossain nosteessaptiisseet kansankynttildiksitoisten silmissii miksi eiviit malta lopettaahyvissii ajoin - ennenkuin munaavatitsensii.edellli luetelluistaryhmistii ei tule mieleen montakaan, jotka ovat piitisseet ihailijoidensa kunnioittamina normaalille "vanhuuseliikkeelleen".siis oma "kunnianhimo", vaiko "rikastuminen" ovat motiiveina Tuonelan portille saakka?arvelen, ettdtasanmolemmat. - Piiteeerityisesti ylimpiin kasteihin asetetuillekansojenjohtajille kautta historian - nimiti ei minun tarvitsetiissii luetella, eikii palstatilaariittiiisikdtin. Ei kauaa sitten Suomessakinnostettiin esille kymmenen "kaikkien aikojen (perus-)suomalaista". Sittemmin ja nyttemmin nousee vanhoja partoja esille, jotka kilvan lynkkaavat nuo jalustalle nostetutainakin omien ansioidensaalapuolelle.ja saavatsiih vielii rahaakin. t'\r\n Mielenkiintoni tiissii yhteydessii kohdistuu paremminkin urheilusankareiksi pyrkiville ja kaikensorttisille yleisoii villitsemaan ja rahastamaanpyrkiville viihdetaiteilijoille. Niiissii taiteen lajeissahankunnian ja mammonan huipulle onnistuvatpiiiisemiiiin vain muutama kansakunnittain. Tuhansiaja miljooniakin jaa hyllylle nuolemaan niippejiiiin henkisesti jaltai fyysisesti kaikkensa antaneinaja rurhnaisina. Ja sitten se jokapiiivlinen leipii on hankrttavanenii nyrpeiinii mielest[iin "hanttihommissa". Miksiktihiin monimiljonfliireiksi jo piidsset eiviit voi jiifila tilaaja areenaanuoremmille. Miksi "D:n", "Aikuisen naisen", "letkis-t[din", "aina nauravan tangotiihden", "Remun" ete.,pitiiii aina Yaan iatkaa. Peliriippuvaisinako Teemu ja Villekin jatkavat hampaatkurkussa.entii miksi "mrikimatti" (nuorempi) ei ymmartanyt lopettaa ollessaanjo kaiken kokenut ja saanutkin - kuten urheilun areenoilla"idolini" Pekka Vasala.

9 Ronsyilevti pedagoki-, huolto- ja valmentajakaarti muodostaa oman lukunsa. Jotka pyrkivflt runsauttamaanitseiiiin ja piiiisemddn raha-apajille (pikkuisen auttaenkin) todellisten lahjakkuuksien siivel16.enpii tiedii, tulosten tekijiit vaiko "apujoukot" yhteens?ipiiiisevflt enempi osinkojenjaoille. Rahat kun kuitenkin saadaaneri muodoin kerjiiten kansalta - joka tuottaa niitti perustoimeentulojaja ministerienkin kaipaamia verotuloja hyvinvointiyhteiskunnalle. Enp[ tiissd l?ihde vflittelemdfln, oisko noilla tuki- ja sponsorirahoillasaatavissamuuta parempaayhteistdhyviifl kuin viihdett[. Median kaikki instituutiot ovat tietenkin mukana saalistamassaosuuksiaan. Taaskaan en tied6, median tahot yhteensii vaiko ede1l6kuvatut tahot yhteens[ virittavat suurempiahaavejatuloksineen. Mutta "slmnin pei[stot" elinikiiisestti uraansa sitoutumisestaannan tiedemiehille ja -naisillekin. Jotka kenties koulukiusattuinakin ovat kahlanneet joutuisasti liipi perusopinnot - valkoisen lakin pd[hdnsii saatuaan ldysiviit intohimonsa perustutkijoiksi. Noin pitkiille pfliistyiitin paluuta itselle viihteellisempiiiin eliimiinmuotoon ei eniiii ole. Jos he jiiisivflt meiddn tavisten ikiiaikoina eliikkeelleen,niin kuolisivat parissavuodessa- kun muita "harrastuksia"kuin tyo ei ole. Eikii noissa duuneissapiiiisiiiintoisesti itse rikastu, mutta triidensdtuloksista rikastuvat muut tahot. Tiihfin kastiin on hyvii laittaa myds kirjojen kirjoittajat. Olen huomannut ettii kirjoittamisen laatu paranee iiin myotii. Ja mikiis sen rattoisampaaja terapeuttistakin puuhaa laittaa paperille eliimiin varrella karffunutta tietiimystii, kokemustaja muisteloja - syviillii rintaiiiinellii. Olen vaan ihmetellyt mistii kaikille kirjoille maksaviaostajiapiisaa. Summasummarum:OHO, taisinpa paljastaa itseni totiseksi torvensoittajaksi,monen mahdollisen lukijan ilon pilaajaksi - suo edessiija kuokka kiidessfl.ruotsalaisistaen tykkiiii enkd omaa niitii geenejii. Mutta sen Paavon vanavedessdtiedet?itinhiippailleen aikalainen, joka tiettdviisti on jo omannut niiitii samoja geenivirheitii. oivq niskanen Karkkila Sukuseurammejiiseniii nyt 296 on talla hetkelll 296 Jiisenrekisterimmemukaansukuseurassamme jiisenmaksunsamaksanuttajiisentd.kaikkiaan kirjoissammeon 474 j?isentii. Niiinollen heitii joilta jdsenmaksuon taltavuodeltaunohtunut,on 128henkeii. Ainaisj iisenyytensri on ilmoittanut I 4 jiisent?i. Nyt olisi aikahoitaajiisenyytensii ajantasalle,silla sukuseuralleolisi hyvin tlrkelii saadakaikki mahdollisetjflsentulonsakun sukukirjan toimittaminen tulee merkitsernaanmenojenkasvua.sukuseuranhallitus tulee heti ensi vuoden alussapohtimaansitamilloin ja millatavalla sukukirjaaryhdytaan markkinoimaanja mika tulee olemaansenlopullinen hinta. Kirjaa tullaan tarjoamaanjiisenkunnalleennakkomyyntiinedullisemmallahinnalla kuin mita se lopullisesti tulee maksamaan.tdhfln asiaantullaan palaamaankevdiin jtisenlehdessri.

10 Lamminta joulumie1ta kaikille tamanlehden lukijoille ja siunaustaalkavallevuodelle2014! toivooniskastensukuseur an hallitus! I

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1 Antti Laakkosen jälkeläisiä 14.6.2011 TAULU 1 I Antti Laakkonen, s. noin 1690, k. 26.4.1758 Liperi, Tutjunniemi. Tutjunniemen kylän N:o 4 eli Laakkolan isäntänä oli vuoteen 1758 saakka Antti Laakkonen.

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä Puhtaasti paras Antidopingtoiminta on reilua peliä Miksi doping on kielletty kilpaurheilussa? Terveydelle haitallista Vastoin reilun pelin periaatetta Yhteisten sääntöjen ja toisten kunnioittaminen on

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Suomalaisia sotalapsia Skandinaviassa

Suomalaisia sotalapsia Skandinaviassa Suomalaisia sotalapsia Skandinaviassa Oy Sigillum Ab ja Siirtolaisuusinstituutti 21.4.2016 Tuula Eskeland Kööpenhaminan yliopisto Suomalaisia sotalapsia Skandinaviassa Taustaa Historiaa Ruotsi Tanska Norja

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta a/a aamiainen aamiaisen aamiaista aamiaisia aamu aamun aamua aamuja aamupäivä aamupäivän aamupäivää aamupäiviä aatto aaton aattoa aattoja ahkera ahkeran ahkeraa ahkeria ai aihe aiheen aihetta aiheita aika

Lisätiedot

Hyvää iltaa. Tiernapojat 1 Trad. Sov. Jouni Satopää = 100. Flute. Guitar. Contrabass

Hyvää iltaa. Tiernapojat 1 Trad. Sov. Jouni Satopää = 100. Flute. Guitar. Contrabass uitar 4 88 4 4 = 100 Pizzicato Hyvää iltaa Tiernapojat 1 Bm A x 4 Hyvää iltaa, hyvää iltaa, itse kullekin säädylle. Sekä isännill' että emännill', jokaiselle kuin talossa on. Ja me toivotamm' ja me toivotamm',

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Tiistaina 7.5.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkon seurakuntasali Osanottajat Timo Pekka

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Kohtele minua samanarvoisesti, älä korosta erityisyyttäni

Kohtele minua samanarvoisesti, älä korosta erityisyyttäni Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2012 4.10.2012 Finlandia-talo Johanna Barkman & Pipsa Vario Pesäpuu ry Kohtele minua samanarvoisesti, älä korosta erityisyyttäni Selviytyjät lastensuojelun kehittäjäryhmä..on

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS OPISKELIJAVALINTA VALTAKUNNALLINEN KIELIKOE

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS OPISKELIJAVALINTA VALTAKUNNALLINEN KIELIKOE AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS OPISKELIJAVALINTA VALTAKUNNALLINEN KIELIKOE Suomen kieli TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN (50 min) Sukunimi Etunimi Syntymäaika Allekirjoitus Kielikokeen järjestäjä täyttää: Kokeen järjestäjä

Lisätiedot

KIRKOLLISEN JOHTAMISEN FORUM 28.1.2016. Jaana Laukkarinen Kehityspiikki Consulting Oy

KIRKOLLISEN JOHTAMISEN FORUM 28.1.2016. Jaana Laukkarinen Kehityspiikki Consulting Oy KIRKOLLISEN JOHTAMISEN FORUM 28.1.2016 Jaana Laukkarinen Kehityspiikki Consulting Oy Mitä johtaja pelkää? Valta, johtajan työkalu Mitä valta tekee käyttäjälleen? Johtajan työssä ymmärrys itsetuntemuksen

Lisätiedot

Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.35 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995 2003, 2009 Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden ottelun yhteistuloksella.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Janne Harju Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2494-6 978-952-14-2495-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

Taustatietoa. Heidän lapsiaan olivat:

Taustatietoa. Heidän lapsiaan olivat: Elämää Jaakkimassa seurataan Matti ja Regina Rapon perheen kautta. Heitä sanottiin Kurenniemen ukoksi ja mummoksi. He asuivat samalla seudulla kuin Pakkaset ja ja muuttivat asumaan Pakkasten suvun hallussa

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 LIONS CLUB TAMMELA RY TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 Yleistä Tällä kaudella ei ole kansainvälisiä projekteja. Pääpaino on paikallisissa palveluaktiviteeteissa sekä klubin toiminnan kehittämisessä.

Lisätiedot

Sankarimatka. Matkalla voi olla myös missio. Vaula Norrena

Sankarimatka. Matkalla voi olla myös missio. Vaula Norrena Sankarimatka Matkalla voi olla myös missio 1 Tarinoiden avulla ihminen Mallintaa elämää Omaksuu yhteisön moraalin Kestää koettelemuksia Ratkaisee ongelmia Lisää kokemusta ja ymmärrystä Näkee maailman mielekkäänä

Lisätiedot

Tehtävät laatinut Harjun kotiseutukasvatuksen työryhmä (2003-2004)

Tehtävät laatinut Harjun kotiseutukasvatuksen työryhmä (2003-2004) PATSASKÄVELY PIEKSÄMÄELLÄ Tehtävät laatinut Harjun kotiseutukasvatuksen työryhmä (2003-2004) Taustatietoa 1. Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkki, Vesitorninmäki Patsaassa on teksti: Vakaumuksensa

Lisätiedot

Jehovan todistajien. Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG. Kerubit. Kerubi. Jehova Jumala. Kerubit. Serafit. Sana, Logos, Mikael. Demonit.

Jehovan todistajien. Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG. Kerubit. Kerubi. Jehova Jumala. Kerubit. Serafit. Sana, Logos, Mikael. Demonit. Sana, Logos, 2 1 2 Kerubi 8 9 22.01.2016 / JP Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG 3 4 5 6 7 sivu 1 Aadam Eeva 10 11 12 Eeva Aadam Kain Aabel Seet Maailmankaikkeus Paratiisi 1. loi pyhän hengen avulla

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

ANDREA MARIA SCHENKEL HILJAINEN KYLÄ

ANDREA MARIA SCHENKEL HILJAINEN KYLÄ ANDREA MARIA SCHENKEL HILJAINEN KYLÄ SUOMENTANUT LEENA VALLISAARI GUMMERUS 3 Ympäristövastuu on osa Gummerus Kustannus Oy:n jokapäiväistä toimintaa. www.gummerus.fi/ymparisto Saksankielinen alkuteos Tannöd

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Ohjeita vainajan omaisille

Ohjeita vainajan omaisille Ohjeita vainajan omaisille Satakunnan sairaanhoitopiiri Päivitys 05/2016 Päivittäjä PA, rt 2 Hyvä omainen Olet menettänyt läheisesi. Se tuo mukanaan monia käytännön järjestelyjä, jotka pitää hoitaa surun

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

6. ÓRA. Finn nyelvi előkészítő 1. Buzgó Anita Finnugor Nyelvtudományi Tanszék buzgo.anita@gmail.com IGEI CSOPORTOK

6. ÓRA. Finn nyelvi előkészítő 1. Buzgó Anita Finnugor Nyelvtudományi Tanszék buzgo.anita@gmail.com IGEI CSOPORTOK Finn nyelvi előkészítő 1. Buzgó Anita Finnugor Nyelvtudományi Tanszék buzgo.anita@gmail.com 6. ÓRA IGEI CSOPORTOK 1. puhua-típusú igék: az ide tartozó igék infinitívusza -a/-ä, ragozáskor levágjuk az igéről,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Sarjakuva- www.ransu.info

Sarjakuva- www.ransu.info Sarjakuva- ja puuhakirja Ransun Lue ja pelaa! Heippatirallaa! Tässä kirjassa on Ransun pelastuskoulu -sarjakuvia, joista lukemalla oppii tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asioita. Ja sitten on vähän väliä

Lisätiedot

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Toimituskunta Lassi Karivalo Pirjo-Liisa Sillgren Merja Karivalo Tanja Nieminen Jyväskylä 2014 Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, 2014 Toimituskunta:

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto. Merkitse

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tällä tulostimella voidaan tulostaa värillisiä asiakirjoja. Värituloste herättää huomiota, lisää arvostusta ja tulosteen tai tietojen arvoa. käyttö lisää lukijoiden määrää, sillä väritulosteet luetaan

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

EPT 4/2016. tiedottaa

EPT 4/2016. tiedottaa EPT 4/2016 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

Siipirikko laululintu

Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Siipirikko laululintu runoja Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-170-8 SIIPIRIKKO LAULULINTU Siipirikko seassa sirpaleiden

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

6 TEKNIIKKA. TEOLLISUUS. KÄSITYÖ. MAA- JA METSÄTALOUS KOTITALOUS. LIIKETALOUS. LIIKENNE Luokka Tekijä Nimeke Materiaali Niteet

6 TEKNIIKKA. TEOLLISUUS. KÄSITYÖ. MAA- JA METSÄTALOUS KOTITALOUS. LIIKETALOUS. LIIKENNE Luokka Tekijä Nimeke Materiaali Niteet Kaarina 1 / 3 Uutuusluettelo 14.10.2015 Uutuudet ajalla 1.9.2015-30.9.2015 Uutuuksia: 48 nimekettä Yksikkö: Littoisten kirjasto Osasto: Lapset TIETOKIRJALLISUUS 6 TEKNIIKKA. TEOLLISUUS. KÄSITYÖ. MAA- JA

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PIENI TULITIKKUTYTTÖ

TEHTÄVIÄ SATUUN PIENI TULITIKKUTYTTÖ 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PIENI TULITIKKUTYTTÖ A) Satuun liittyviä sisältökysymyksiä: 1. Millainen sää oli uudenvuodenaattona? 2. Miten tyttö oli menettänyt puukenkänsä? 3. Millaiset hiukset tulitikkutytöllä oli?

Lisätiedot

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ Lähde: Pähkinälinnan läänin henkikirjat Inkerinmaalla henkikirjoja (manthals längd) on 1600-luvulla

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Elokuva yhteiskunnassa viisi ohjaajahaastattelua

Elokuva yhteiskunnassa viisi ohjaajahaastattelua 88 Lähikuva 4/2016 Elokuva yhteiskunnassa viisi ohjaajahaastattelua Saatesanat Nyt uudelleen julkaistavan, vuonna 1987 tehdyn haastattelun johdannossa todetaan, että kotimaisia elokuvaohjaajia on haastateltu

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: Soittonumero 0800 136 716, PIN 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot