'ghsgtt. Maritta on aloittanut sukukirjanteon! RY N TAsENLEHTI. 2oLg. sukuseura NISKASTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "'ghsgtt. Maritta on aloittanut sukukirjanteon! RY N TAsENLEHTI. 2oLg. sukuseura NISKASTEN"

Transkriptio

1 'ghsgtt RY N TAsENLEHTI 2oLg NISKASTEN sukuseura Maritta on aloittanut sukukirjanteon! Historiantutkia, espoolainenmaritta Pohls,os Niskanenon aloittanut Niskasenrurrirtt hiitoriakirjan tekemisen. Kirjaan tulee noin Niskasensuvunj?isenensukutaulutiedotsek?irunsaastisuvunj?isenten ja muuta suvustakertovia tietojaja tapahtumia.kirjan eldmdtntarinoita toimittaja Maritta Pohls,kertoo tdss?ilehdessdsiitd kuinka sukukirjaan voi edelleentoimittaa nditd tietoja. Maritta Pohlsinhaastattelutdmdn lehdensivulla.

2 Sukuhistoriila pala palalta Yrcl tiimiin sukulehdentarkoituksestaon yrittaa innostaateita sukuseuran jiisenia keriiamiiiinjo olemassaolevaa tietoa suvun vaiheistaja henkiliiistii -tallennatavaksi tuleville polville. Onhan moni sita tehnytkin, useimmat vain siinii vaiheessa, omaksitai liihiomaisensailoksi. Nyt olemmesukuseurassamme ettii olisi kovin arvokastasaadanoita muistojaja tarinoita mytis laajemmin kiiytttitin. Ta-a siit?i syysta kun olemme piiiittiineet saadajulkaistua Niskasten suvun historiakirjan liihivuosina. Sen sisiiltdnd tulee olemaan tiedossa olevien sukupolvitaulujenohella myostarinoita suvusta.janiitd ei tule, ellei niita kirjan tekij6ille toimiteta. Keneltdkiiiinei vaaditanditd tarinoita laajoina muisteluina, vaan vaikka kuinka pienini palasina.ellei oman suvun tarina tuntuisi itsestii kovin merkittavaltiitoisille kerrottavaksi.sevoi olla sitdjollekin toiselle suvun jdsenelle. Tassa jouluksi 2013 tulevassa Niskasten sukulehdessiion kaksi pientii muistelua,jotka keyviit pieniksi esimerkeiksisiita miten pienistd palasista suvun tarina voi synty?i ja kuitenkin ovat merkityksellistii aineistoa voidaksemmekurkistaakirjoittajan maailmaan. Olen saanutktyttiitini serkkkujenimikko ja Niilo Niskasenmuisteluksia suwstamme. Merkitsen ne lehden siwille kuin innostamaan tqisiakin kirjoittamaanomia palasiaan.saattavat toimia palasinainnostamaanmuitakin tekemdiinsamoin. Suurin vaiva on tiisstikin asiassak6ydd tuumastatoimeen. Tiimdn lehden sivut on tarkoitetut sitd varten. Ja sukukirjaan tarkoittetuja kenotuillaosoitteilla. tarinoitavoi l?ihettalkoko ajantiissiilehdessa Toivotan kaikille sukuseurammeiiisenille ia heidiin liiheisilleen oikein hyviiii adventin aikaa ia hyvdii ioulua sekii siunauksellistaalkavuauutta vuotta2014! NIILONISKANEN puheenjohtaja Niskasten sukuseuranlehti 2013: Toimitus Niilo Niskanen, Savonlinna, Painopaikka: Tott-Print Oy, Savonlinna

3 ELOKUVAOHJAAJA MIKKO }USKASEI\ ARKISTOSTA Meeri, Timoja Kekkonen Elokuvaohjaaja, taiteilijaprofessori Mikko Niskasen kuolemasta tuli marraskuun 25. piiiviinf 23 vuotta.t Hlinen muistonsa eliiii ennenkaikkea hiinen elokuvissaan, jotka koskettelivat paljon hiinen eliimiissiiiin kokemaansh ja tuntemaansa. Seuraavassa katkelmia Mikon leikekirjan muistelmistao joita hiin olf tallentanut. Oheinen katkelma on hiinen tekstistiiiin "Ajanmerkit" -palstalla syyskuussa1986: " Wikonloppuni ulkoi eilen luuuntuinu, jolloin oli suattamasso viimeiselle matkulleen setiini, Niskusen Meeri-vaimos. suuturimesturi Veikko Muistopuhessuni kiinnitin eritystii huomiotu edesmenneen valoisuun johu persoonullisuuteen, hohti siihen iloon, koko olemuksestsun eldmdnmydnteisestiankeinakin hetkind. Piddn hiintii harvinuisenu ihmisenii vielii nytkin ja muistoissani vurmssti pitkddn tdssti muuilmassu, jossu vihun pitvet enteilevtit lopullistu tuhos. Siihen me ihmiset olemme itse syypditii, kun kylviinne aputiuaju kuunua tuppuenpienimmtinkin ilonpilkuhduksen "Ei tale toistu meeriii",sanoi iiitini usein. Meeri oli todellu vuikuttavu ihminen suvussummeju voin sonou htinen olleen persoonullisuus tiissd tdssd kuvottom&ssu mkielivultuisten muuilmusso. Luauntui-iltun alkuessa jo hdmdrttiri vihittiin tiiinekoskella Miimmensalmen idyllisesstii kestikirkossu veljenpoikuni Timo ju hiinen viehiiniivii morsiamenss Leenn. Kun kutselin heitii alttarin ikkunun takuu kohoaviu miintypuitu vasten,

4 minussa tiikahti jotain sellaistu, mikii sui hiilytysketlot soimuaan sielussunikysetin itseltiini: milaiseen msailmun heidiin rukkuudestaun syntyviit lupsensu tulevut niikemiiiin? Onko siinii eniiti sijaa ilolle, pysyykd mikiiiin puhtaana peitin saastepilvien kohta oeittiiessii auringonkin? Kuten niin usein ennenkin lcyynieeni kiisissiini vapisevan kumeran tuukse. Painoin sen ktiyntiin, vaikks piti tiesin ettei herkinkiiiiiin.filmi tallenna mitiiiin niisssii olosuhteissu. Minun kuitenkin saada kuallu kameruni surins; se on uina merkinnut minalle eliimiiii. Nopeasti kulkevutmielessiini ne muistot, jotka minulla on melesiin nuorests,r6"opojastani, ju nyt tiinii ydn hetkerydia ptiivtin uuvattamun taiuan kuinku pitjoi inkuaan- yhteistii onkuan Meerin iiiatimiillii kuvullu iu sillii huvainnolla. Ettii timon olemuksessnon aina ollut iloa ja ndyryyttii. Se ei merkitse matelemista vaun eliimiinmy1nteisyyttii sekii arvojen punnitsemislcylcyii. Mikd srvokkaintu: hiinessii on siiilynyt lupsenmielisyysmikii ei merkitse lupsellisautta. Kunpu se ei hiiviiiisi! tuon nuoren parin puolella, ettii voisivat eliiii rikkuuun Otkoot hyviit henget -rakustumisen iloa! Toivon ettei mikiiiin rikkoisi heidiin eliimiin, tiiynnii Kaikkivaltiaan edessii antamannsa lupaustu. Niiin kulkivut aiatakseni taolloin keseikirkon ovenpielessii. aikukauden Tietiimiittii sunnuntaita vasten yiillii tupahtaneesta eriiiin liihetiin aamulla onnittelusiihkeen professori Mutti Klingelle hiinen pdiittymisestii, ^ 50-vi otip tiiviin iiiin t oivottaen t erveyttii j a voimi an eteenkinp iiin. Kello g soi puhelin. Eriis ystiiviini ilmoittau, ettci sauresti kunnioittumani vultiomies ja tod.ellinen persoonallisuus presidentti [Jrho Kekkonen on kuollut. Sytytiin tenttittin yhteise:n kuvamme alle iu asetan sen niin ettii valo osua hiinen iloisesti n&uruville kasvoilleen. Kuva on otettu Euroopfln turvukokouksen uikoinin' Olin kuvasmassn sitii kun herra Presidentti ylliittiien ltihti vieraittensa luotu ia tali tervehtimtiiin minua. Ereis kuvauju otti tiiiilhin sarju kuviu, ioistu iokunen on tdhaoneeni seintilld. Olen koko piiiviin pinnnistetlyt tulevan elokuvani teikkuustydn purissa. Aiutakseni karkuavat viikisinkin noihin viikonlopan kolmeen eri tupuhtumuun. Ehkd ioskus kirjoitun siitii miten miniikin koin presidentti (Jrho Kekkosen. Kuulin aikoinani uhkauksen: Kutsotaanhun, miten kw, kun Kekkosesta aiku iiittiiii! Kyllii Kekkonen oli merkitttivii ihminen, minallekin. Pihluj akoskellu 31.9.I 9I 6 MIKKO NISKAITETT 4

5 Tcistrimokistcion lcihdetq,mutta aina tultu takaisin Isiini Veikko Lauri Niskanen oli Viitasaarensuovanlahtelaisia, syntynyt ,kuollut Konginkankaalla. Vihitry avioiittoon24.l.1933 Olga Maria Johanna (Meeri) Koskisen kanssa, synt , kuollut Konginkankaalla. Heillii lapsia: l)ilmi Inkeri,s ,kuollut Joroisissa,aviol HannesJanhusen kanssa.2)erkki Tuomas, synt22.1i. 1934,kuollut ,asuiViitasaaren Ilmolahdessa.Ja allekijoittanutniilo Johannes,synt ,asuuKonginkankaan Kalaniemess6naimattomana. Konginkankaalla Isiini Veikko NiskasensisarAmalia Kinnunenasuiperheessiimme pitkli?in,leskeksijii2ineenti. Me touhusimmeamalia -mummonkanssakaikenlaista. Ker[simme metstistiipuun oksia polttopuiksija lehmiille lisiiruokaa.mummo kuoli kammariimmejuhannuksenalla 1951.Muistan itkeneenivaltavastihtinenkuoltuaan. Isiimmeteki suutarintoita,metsiitditfl,rakennustoit[sekiikasitoita.meillii oli yksi lehmzi.viimeisenlehmiimmenimi oli Lystikki. Kesiiisinolimme isiinnillii heinii-ym. pyykkia. tdissii,iiiti pesi parempiosaisten Minulla oli hyvii isii. Koskaanhiin ei kurittanut tai moittinut misttiiin. Eliiimifi h6n ei Alkohlin kanssahiinellii oli tappanut.tosin vanhemmitenh?inkiivi kalastamassa. ja Minua hlin varoittelikovastiviinan vaaroista. ongelmia poltti tyomiestupakkaa. kaksi veljeiija yksi, Otto kaksi kaatuijatkosodassa Isiimmesisaruksista Helmi-t6dinkertoneenettii hflnetloydettiinkuolleenaruispellosta3 vauvana.muistan vuodeniklisenii vuonna Isiin vanhin sisarhelmi Maria oli syntynyt 13.3.I 893 ja kuoli? Hiin ei osannutkirjoittaa eikii lukea.hiin asustimeid6nkodissammeuseaan Nuorempanahiin teki islinja 6idin kanssametsdtdita,minun tehtiiviini offeeseen. johonkin ollessaleimapuiffenetsiminenhelmi lahti sittenkarjakoksieteliisuomeen kartanoon.myds runoilija Hilja Haahdellah6n oli jonkin aikaakotiapulaisena. El2ikkeell[ollessaanHelmi-tflti tuli jiilleeenkotiimme asumaan,kunnes Konginkankaallerakennettiinvanhustentalo,jonne hiin muutti ensimmiiisenii Helmi kuoli ViitasaarenMuikunlahdenvanhainkodinvuodeosastolla. asukkaana. Isiini veljistiiviiino Augustikaatuisodassa11.9.I94l ja PaavoEvert ViitasaareltaAdnekoskelle Heidiin hautansaon Viitasaarensankarihaudoissa. muttivat isiin Vilho -veli perheineenvuonna 1936.Hiinet muistan siita kun kulki kepin kanssa.hiin oli lapsenapudonnutpuustatai katoltasaadeneliniktiisenvamman tyoviientalossa. Isii ja tiiti kertoivatvilhon pitiineenpuheitaviitasaarensuovanlahden Muistan kerrotun ettri sentakia hiinet oli tarkoitusviedd "muiluteffavaksi". muffa se hankeei kuitenkaanonnisfunut. Mikon Isiini Uuno-veljestiikerrotaaanliihemmin h?inenelokuvamiespoikansa tarinassa.itsesttinivoin mainitaettii olen kiertiinyt Suomearistiin rastiin.monestion tiistti mrikistii liihdetty maailmallemutta ainaon tultu takaisin. On kayfy EteliiSuomi ja Ruotsi,Saimaankanava,Tikkakoski,Aanekoskija Lahti ym. Sairastinvakavan Melkein sairauden,muttajain henkiin.aikani meneenykyisin ihmisidpassatessa. joka talossaon sairaitaihmisia. NIIILO JOHANNESNISKANEN KONGINKANGAS Kalaniemi

6 Jarmo Niskanen valmentaa Euroopan raviurheilun huipulla Suomessa hurjia juoksuja tehnyt Maxwell Mayday siirtyi syyskuussaranskaanja hevonen tuli heti muutamia piiiviii myohemmin huippujuoksulla liihtonseikolmanneksi Euroopan ykkoshevostensanityn ja Ready Cashin taakse. Maxwell Mayday siirtyi Ranskassa2O-vuotta valmentaneen Jarmo Niskasen valmennettavaksi. Kun vielii samastatallista loytyy Malin Ldfgrenin valmentamaja Jarmonkin usein ohjastama.sanity, niin viimeistddn trissdvaiheessa nousr monen hevosharrastajantietoisuuteen Jarmo Niskasen nimi myos meillii Suomessa. Mies jonka valmennusuraltaloytyy Vzisterbo Daylight-hevosen tekemii montdn maailmanenndtys Il,Il2I75 (vuodelta 2005) tai huippuhevonen Querios du Mirel, joiden molempien voittosummat vli euroa. Kuka oikein on tiimii 51-vuotiasravivalmentajaEuroopanehdottomastaeliitistii? Jarmoapaikan piiiillii RansHevosurheilu-lehdentoimittaja Tapio Miienpiiii kiivi haastattelemassa jossa on oma talli. "Onhan tiim?i Jarmolla valmennuskeskuksessa, kauniissa Crosboisin kassakuvan raviradan,pitkien harvaltavaa kohnen Grosboisin kommentoi melko fantastinenmilj6ri", Niskanen joka sijaitseeupeassalinnapuistossavain muutajoitussuorienja metsiilenkkienvalmennuskeskusta, man kymmenenkilometrin piiiissiipariisista."kun on ollut tiiiillii 2O-vuotta,v?ilillii ei ymm?iniimiten hyvin asiatovat. On tullut niin tottuneeksija hemm6lsllrrksl.me jotka olernmetiiiillii ympiiri luoden, arvosta[lmekesiin rauhallisuutta.talvimeetinginaikaantiiiillii on 1500hevostaympiiri Eurooppaa. Kesiillii hevosiaon vain puolet siitii. Meetingin aikaanon hyvin intensiivistii.ihmisiii ja hevosiatulee ja kaiken piiiille on huono sii?i.pariisissaon kaiken aikaa,raveja on joka piiiva, ty6 on stressaavaa joulukuusta ja helmikuulle. kylmiiii sateista JarmoNiskanen syntyi Haapajiirvellii,josta hiin 3-wotiaana perheenmukanamuutti Ruotsin Hiilsinglandinliiiiniin Edsbynpikkukaupunkiin,joka lienee tunnetuinuseitaruotsin mestaruuksiavoittaneestajiiiipallojoukkueesta.jarmoymmiirtiiii jokseenkinhyvin suomea,vaikka lapsuudenkodissa puhuttiin vain ruotsia.tietysti vuodetmaailmallaovat hiemansuomenkieltli heikentiineetja muuta kielitaitoa kartuttaneet.n1't ruotsin lisiiksi ranskaja englanti sujuvat iiidinkielen tasoisesti.allekirjoittaneellaoli ilo tavatamuutamiavuosiasitten serkkuanijarmoahaapajiirvelliija todeta,ett?ikyllii vain viel?isuomenkielikin suiuu,vaikka Jarmosiit?iviihiin epiivarmankuvan antaahaastatteluissa. Jarmonisii Olavi Niskanentliskenteli ruotsissametsafiiisseja iiiti PaulaNiskanenvanhustenhoidoshiinellii sa.jarmosaihevosurheilukipiniinisiinsii Olavin kautta,joka hanastiraviurheiluaamat<i<irinii, k?ivi Bollniisissii. Lapsena Jarmo Liihin ravirata oli oli ainamuutamaliimminverinenvalmennuksessa. ja iiidin kotiseudulla.kuusitoistavuotiaana Haapajiirvellii VihanninPaavolassa kesiilomilla Suomessa ja mydhemmin hiin muutti kotoa valmentajaoppiinruotsin huippunimille mm. Stig H. JohanssoniJle ranskaanjean-lucbigeonille ja Jean-MichelBazirelle.JosJarmoltakysyy, ett?ikeneltahiin on oppinut enitenhiin vastaa,ettii Stig H:lta. JarmoluonnehtiasiaaHevosurheilu-lehdelle:"Hiinen tapansa ty6skennelll hevosilla, hiinen filosofiansaoli juuri samaa,miten minii ajattelen.eli hevosille annetaanaikaaja ettane ovatniin hyviissiikunnossa,kun aloittavatkilpailemisen,ettii niite ei tarvitseottaa pois kilpailusta. Kuluva vuosi on ollut Jarmontallille parasvoittojen miiiiriissii.ykkdssijoja on nyt yli 30. Jarmoon iloinen, ettii he ovat saaneetpaljon voittoja eri hevosilla.itsekin 12 voittoa tiine vuonnaajanutniskanenluonnehtii niiin tallinsa menestysta.niskasellaon Ranskastakaikkiaan 168voittoa. Ruotsinja ja Sveitsissii. hiin ei ole Hollannissa Suomessa Ranskanlisiiksihlin on kilpaillut Belgiassa,Saksassa, vielii raviohjaksiintarttunuttai valmentajanroolissatoiminut. Senaika voi vielii koittaa. Kimmo Niskanen Pihtipudas 6

7 Niskasetry:n hallitus. Sukuseurammehallitus piti elokuussahallituksen kokouksensakeski-suomessapihtiputaalla. Hallitus kuvaffuna Pihtiputaan Wanhanpappilan vdentuvan edessii.kuvassa edesstihallituksen naisjflsenetmaija PoyhdnenVasemmallaja Sirkku-Marja Salakarioikealla. Keskirivissii vasemmallasihteerikimmo Niskanen, oikella puhjeenjohtajaniilo Niskanenja takarivissii vasemmaltarekisterinhoitajaantti Niskanen,rahastonhoitajaJouko Niskanen sektihallituksenjtisen Markku Niskanen. Niskasetry: n hallituksenyheteystiedot: Puhjoht. Niilo Niskanen,Ahorannantie 6Lo57710Savonlinnaopuh ,siihkiiposti sihteeri Kimmo Niskanen,PihtipudasMuurasjiirvio puh ,siihktiposti : varapj. Sirkku-Marja Salakari, Kirkkonummio puh ,siihkiiposti: sirkkumarj Jflsenrekisterinhoitaja:Antti Niskanen Helsinki, puh ,siihktiposti: rahastonhoitaj a Jouko Niskanen Sotkamo, pu A ,siihkiiposti: Jiisen: Maija Piiyhtinen Helsinki, puh ,siihktiposti Jiisen: Markku Niskanen Seiniijoki, puh ,siihkiiposti:

8 Kolumni Periksi en anna, kun virtaa piisail Olenpa ihmetelly, kuinka nuo valtiomiehet, poliitikot, urheiluhullut, muusikot ja muut taiteilijat, jotka ovat omin avuin tai useimmin jossain nosteessaptiisseet kansankynttildiksitoisten silmissii miksi eiviit malta lopettaahyvissii ajoin - ennenkuin munaavatitsensii.edellli luetelluistaryhmistii ei tule mieleen montakaan, jotka ovat piitisseet ihailijoidensa kunnioittamina normaalille "vanhuuseliikkeelleen".siis oma "kunnianhimo", vaiko "rikastuminen" ovat motiiveina Tuonelan portille saakka?arvelen, ettdtasanmolemmat. - Piiteeerityisesti ylimpiin kasteihin asetetuillekansojenjohtajille kautta historian - nimiti ei minun tarvitsetiissii luetella, eikii palstatilaariittiiisikdtin. Ei kauaa sitten Suomessakinnostettiin esille kymmenen "kaikkien aikojen (perus-)suomalaista". Sittemmin ja nyttemmin nousee vanhoja partoja esille, jotka kilvan lynkkaavat nuo jalustalle nostetutainakin omien ansioidensaalapuolelle.ja saavatsiih vielii rahaakin. t'\r\n Mielenkiintoni tiissii yhteydessii kohdistuu paremminkin urheilusankareiksi pyrkiville ja kaikensorttisille yleisoii villitsemaan ja rahastamaanpyrkiville viihdetaiteilijoille. Niiissii taiteen lajeissahankunnian ja mammonan huipulle onnistuvatpiiiisemiiiin vain muutama kansakunnittain. Tuhansiaja miljooniakin jaa hyllylle nuolemaan niippejiiiin henkisesti jaltai fyysisesti kaikkensa antaneinaja rurhnaisina. Ja sitten se jokapiiivlinen leipii on hankrttavanenii nyrpeiinii mielest[iin "hanttihommissa". Miksiktihiin monimiljonfliireiksi jo piidsset eiviit voi jiifila tilaaja areenaanuoremmille. Miksi "D:n", "Aikuisen naisen", "letkis-t[din", "aina nauravan tangotiihden", "Remun" ete.,pitiiii aina Yaan iatkaa. Peliriippuvaisinako Teemu ja Villekin jatkavat hampaatkurkussa.entii miksi "mrikimatti" (nuorempi) ei ymmartanyt lopettaa ollessaanjo kaiken kokenut ja saanutkin - kuten urheilun areenoilla"idolini" Pekka Vasala.

9 Ronsyilevti pedagoki-, huolto- ja valmentajakaarti muodostaa oman lukunsa. Jotka pyrkivflt runsauttamaanitseiiiin ja piiiisemddn raha-apajille (pikkuisen auttaenkin) todellisten lahjakkuuksien siivel16.enpii tiedii, tulosten tekijiit vaiko "apujoukot" yhteens?ipiiiisevflt enempi osinkojenjaoille. Rahat kun kuitenkin saadaaneri muodoin kerjiiten kansalta - joka tuottaa niitti perustoimeentulojaja ministerienkin kaipaamia verotuloja hyvinvointiyhteiskunnalle. Enp[ tiissd l?ihde vflittelemdfln, oisko noilla tuki- ja sponsorirahoillasaatavissamuuta parempaayhteistdhyviifl kuin viihdett[. Median kaikki instituutiot ovat tietenkin mukana saalistamassaosuuksiaan. Taaskaan en tied6, median tahot yhteensii vaiko ede1l6kuvatut tahot yhteens[ virittavat suurempiahaavejatuloksineen. Mutta "slmnin pei[stot" elinikiiisestti uraansa sitoutumisestaannan tiedemiehille ja -naisillekin. Jotka kenties koulukiusattuinakin ovat kahlanneet joutuisasti liipi perusopinnot - valkoisen lakin pd[hdnsii saatuaan ldysiviit intohimonsa perustutkijoiksi. Noin pitkiille pfliistyiitin paluuta itselle viihteellisempiiiin eliimiinmuotoon ei eniiii ole. Jos he jiiisivflt meiddn tavisten ikiiaikoina eliikkeelleen,niin kuolisivat parissavuodessa- kun muita "harrastuksia"kuin tyo ei ole. Eikii noissa duuneissapiiiisiiiintoisesti itse rikastu, mutta triidensdtuloksista rikastuvat muut tahot. Tiihfin kastiin on hyvii laittaa myds kirjojen kirjoittajat. Olen huomannut ettii kirjoittamisen laatu paranee iiin myotii. Ja mikiis sen rattoisampaaja terapeuttistakin puuhaa laittaa paperille eliimiin varrella karffunutta tietiimystii, kokemustaja muisteloja - syviillii rintaiiiinellii. Olen vaan ihmetellyt mistii kaikille kirjoille maksaviaostajiapiisaa. Summasummarum:OHO, taisinpa paljastaa itseni totiseksi torvensoittajaksi,monen mahdollisen lukijan ilon pilaajaksi - suo edessiija kuokka kiidessfl.ruotsalaisistaen tykkiiii enkd omaa niitii geenejii. Mutta sen Paavon vanavedessdtiedet?itinhiippailleen aikalainen, joka tiettdviisti on jo omannut niiitii samoja geenivirheitii. oivq niskanen Karkkila Sukuseurammejiiseniii nyt 296 on talla hetkelll 296 Jiisenrekisterimmemukaansukuseurassamme jiisenmaksunsamaksanuttajiisentd.kaikkiaan kirjoissammeon 474 j?isentii. Niiinollen heitii joilta jdsenmaksuon taltavuodeltaunohtunut,on 128henkeii. Ainaisj iisenyytensri on ilmoittanut I 4 jiisent?i. Nyt olisi aikahoitaajiisenyytensii ajantasalle,silla sukuseuralleolisi hyvin tlrkelii saadakaikki mahdollisetjflsentulonsakun sukukirjan toimittaminen tulee merkitsernaanmenojenkasvua.sukuseuranhallitus tulee heti ensi vuoden alussapohtimaansitamilloin ja millatavalla sukukirjaaryhdytaan markkinoimaanja mika tulee olemaansenlopullinen hinta. Kirjaa tullaan tarjoamaanjiisenkunnalleennakkomyyntiinedullisemmallahinnalla kuin mita se lopullisesti tulee maksamaan.tdhfln asiaantullaan palaamaankevdiin jtisenlehdessri.

10 Lamminta joulumie1ta kaikille tamanlehden lukijoille ja siunaustaalkavallevuodelle2014! toivooniskastensukuseur an hallitus! I

Kuolemajarven. Inkisten. Suku~ seura. Nro 8 2002 8. vuosikerta

Kuolemajarven. Inkisten. Suku~ seura. Nro 8 2002 8. vuosikerta Kuolemajarven Inkisten Suku~ seura Nro 8 2002 8. vuosikerta Perheeseen kuului seitseman lasta; Sirkka, Mauri, Matti, Tarmo, Tellervo, Ritva ja Raija, seka hyva Helena-mummo. Alma os. Vartiala s. 1.5.1899

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

50 A. O. VAIsANnN MATJOI PLATTOS B STA. Ruja-karjalainen runolaulaja Matjoi Plattonen oli minun ra,- kas vanha ystivdni. Hin

50 A. O. VAIsANnN MATJOI PLATTOS B STA. Ruja-karjalainen runolaulaja Matjoi Plattonen oli minun ra,- kas vanha ystivdni. Hin 50 A. O. VAIsANnN MATJOI PLATTOS B STA Ruja-karjalainen runolaulaja Matjoi Plattonen oli minun ra,- kas vanha ystivdni. Hin esiintyi itkettiij dnd, eli "itettaj artir", niinkuin Kurjalassa sanotavt, mm.

Lisätiedot

Karjalan kysymys -seminaari

Karjalan kysymys -seminaari Maanantaina huhtikuun 19. p:nä Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja Toimitus: Lehden toimitusneuvosto N:o 4 2004 49. vuosikerta Karjalan kysymys -seminaari Karjala-talo täyttyi ääriään myöten

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin Armo riittää Numero 5 14.12.2004 Kiusattu Kristus Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat peloissaan kokoontuneet lukittujen ovien taakse (Joh. 20:19). Tuomas ei ollut

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

RAKEITA. Varsinainen sukukokouksemme pidettiin viime. Seuramme on ollut jo toista vuotta Sukuseurojen. Puheenjohtajan pöydältä joulu 2003

RAKEITA. Varsinainen sukukokouksemme pidettiin viime. Seuramme on ollut jo toista vuotta Sukuseurojen. Puheenjohtajan pöydältä joulu 2003 RAKEITA 2 HAGELBERG - RAEKALLION SUKUSEURA Joulu 2003 Puheenjohtajan pöydältä joulu 2003 Varsinainen sukukokouksemme pidettiin viime kesänä Jyväskylässä. Kiitän erityisesti Osmo Tuomea, joka toimi ohjelmatoimikunnan

Lisätiedot

2/2009 24.5.2009. Onnea Annalle! Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti

2/2009 24.5.2009. Onnea Annalle! Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti 2/2009 24.5.2009 Onnea Annalle! Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti Hurakka on Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti. Toimintasuunnitelmassa on sovittu, että

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Yritys Hyvä VOITTAJAKIRJOITUKSET JA -RYHMÄTYÖT

Yritys Hyvä VOITTAJAKIRJOITUKSET JA -RYHMÄTYÖT Yritys Hyvä 2015 VOITTAJAKIRJOITUKSET JA -RYHMÄTYÖT YRITYS HYVÄ 2015 voittajakirjoitukset ja -ryhmätyöt Toimitus ja taitto Annika Jokinen, Kehittämiskeskus Opinkirjo Kirjoitusten luonnehdinnat Anne Helttunen,

Lisätiedot

NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA...

NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA... NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA... Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1927 `Niin rakasti Jumala maailmaaa on ilmoitettu tämänpäiväisen esitelmän aiheeksi ja sehän on luonnollinen aihe näin joulun aikana. Meillä

Lisätiedot

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä TAMMIKUU 2009 Parturi-kampaamo Outi Perho Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. Puh. 050 372 1172 Avoinna: ma pe 10 18.

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. JÄSENVIESTI

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. JÄSENVIESTI SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. JÄSENVIESTI 4/2014 64. Jäsenviesti 17. ilmestymisvuosi 1997-2014 Jäsenviesti Tiedotuslehti 4/2014 Julkaisija: Sastamalan Sotaveteraanit ry. Pankkiyhteydet: Nordea FI82 1198

Lisätiedot

Kotimaansivut. Ihmeellinen suunnitelma

Kotimaansivut. Ihmeellinen suunnitelma Kotimaansivut Euroopan vyöhykkeen johtohenkilön sanoma Ihmeellinen suunnitelma Vanhin José A. Teixeira, Portugali Euroopan vyöhykkeen johtaja S ain hiljattain sähköpostiviestin miniältäni Lisalta, joka

Lisätiedot

Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä

Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä nro 1, maaliskuu 2015 5 Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä 1 2 Tässä lehdessä: Hyvä Sanoma -konferenssi, Valloita maa löydä lähimmäinen

Lisätiedot

TÄNNEHÄN SE KOHTALO MEIDÄT VISKAS

TÄNNEHÄN SE KOHTALO MEIDÄT VISKAS TÄNNEHÄN SE KOHTALO MEIDÄT VISKAS Rikhard Orbinskin perheen kirjeenvaihtoa ja vaiheita vuosina 1904 1945 koonnut Katriina Orbinski Sisällys Muutama alkusana 5 Varkauden ruukin poika 7 Helsinkiläisneiti

Lisätiedot

Suomentanut Sanna Pernu

Suomentanut Sanna Pernu Suomentanut Sanna Pernu Suomennoksessa on käytetty vuoden 1992 raamatunkäännöstä. Portugalinkielinen alkuteos Adultério Copyright 2014 by Paulo Coelho This edition was published by arrangements with Sant

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

Lumivaaralaisia evakkotarinoita

Lumivaaralaisia evakkotarinoita Lumivaaralaisia evakkotarinoita LUMIVAARALAISIA EVAKKOTARINOITA Etelä-Suomen Lumivaaralaiset ry. toimittanut Kalevi Rapo 4 Kansikuvassa ollaan evakkoon lähdössä. Takakannessa Lumivaaran kirkko 90-luvulla.

Lisätiedot

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI Kirsi Ranto Pehmeä kuin kukka, kova kuin timantti kustannusosakeyhtiö tammi helsinki Kuvat: Kirsi Ranto, paitsi kuvaliitteen s. 5 ja 7 Shawn Reeder

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä, Sira Määttä & Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 MIKÄ LUKIVAIKEUS ON?... 4 MITEN LUKIVAIKEUS NÄKYY?...

Lisätiedot

TUNTOSARVI. Justiinan 80 värikästä vuotta. xxxx. Vihko ja kynä kulkevat aina xxxx Marittan mukana. Nro 3 Maaliskuu 2013. Suomen Kuurosokeat ry

TUNTOSARVI. Justiinan 80 värikästä vuotta. xxxx. Vihko ja kynä kulkevat aina xxxx Marittan mukana. Nro 3 Maaliskuu 2013. Suomen Kuurosokeat ry TUNTOSARVI Nro 3 Maaliskuu 2013 Suomen Kuurosokeat ry Vihko ja kynä kulkevat aina xxxx Marittan mukana xxxx Justiinan 80 värikästä vuotta Sisältö Pääkirjoitus: Tavoiteohjelman merkitys ja sen päivitys...3

Lisätiedot

TIMO KIISKINEN. omalla maalla

TIMO KIISKINEN. omalla maalla TIMO KIISKINEN omalla maalla Timo Kiiskinen: Laulu ja kitara Maarit Hurmerinta: Laulu 1. Jorma Kääriäinen: Laulu 8, taustalaulu 9. Muusikot: Jarkka Rissanen: kitara: 1, 2, 4, 7 ja 14. Markku Kanerva: kitara

Lisätiedot

Äiti hylkäsi mut hiekkalaatikolle. Mun tarina s. 8. Satakuntaa ei ole ilman Raumaa. Maakuntajohtaja Pertti Rajala haastattelussa s. 6-7.

Äiti hylkäsi mut hiekkalaatikolle. Mun tarina s. 8. Satakuntaa ei ole ilman Raumaa. Maakuntajohtaja Pertti Rajala haastattelussa s. 6-7. Äiti hylkäsi mut hiekkalaatikolle Mun tarina s. 8 Satakuntaa ei ole ilman Raumaa Maakuntajohtaja Pertti Rajala haastattelussa s. 6-7 Toivonviesti Rauman Seudun Katulähetys ry 1/2013 1 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa... (Matteus 10:8) Tätä kirjaa ei saa myydä missään tilanteessa. Tämä kirja on omistettu

Lisätiedot