HiSTORIALLINEN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HiSTORIALLINEN KATSAUS"

Transkriptio

1 HiSTORIALLINEN KATSAUS On sanottu, etti Terijoki on tyypillinern rajaseutupaikkakunta. EikA syytta. Onhan se tassa aivan rajapenkereella. idasta tulevien tuulien alinomaa huuhdeltavana. Jos mika seutu, niin juuri tamd, on saanut taysin tuntea, millaista on ollut rajamuurina it5istii valtaa vastaan. Rajaseudun oloja kun arvostellaan, ei usein muisteta, mista viat johtuvat. Tdssb tahdomme lyhyesti viittailla syihin, mista pohjautuu Kannaksen ja ennenkaikkea seutumrne taloudellisesti ja henkisesti,,heikko elama". Rajaseudun suurimpana vitsauksena ovat aina sodat. Ruotsin ja VenbjAn valisissii sodissa on tama seutu aina ensimmaiseni saanut tuta sodan kauheudet. Linnankoski sanoohn sattuvasti:,,siin' on ratsut, siin' on raipat, siini sukset, siina raudat; meidiin pirtit ensi kokot, meidan aitat ensi verot, meidhn naisen ensi kyynel". Kuinka kauan asukkaita juuri tallb Terijoen paikalla on elinyt, on vaikea sanoa. Jo 1500 luvulla mainitaan Terijoen olleen tavallista suuremman kylan, parhaan paikan AyrApliiissA. Siis asutusta on jo ollut aikaisemminkin. Muutamat rahal<iyddt eivat myriskban anna tarkempaa selitystd, viittaavat vaan samoihin aikoihin. Mutta lukemattomien sotien ja vainoretkien hiivittamdnh se on saanut olla. Kun me mainitsemme thrkeimpiii sotatapahtumia n5illh seuduilla on meiddn usein puhuttava Terijoen oloista Kivennavan yhteydessa, johon Terijoki ennen kuului hbvittivdt venhlaiset Kivennavan autioksi hy<ikkhsi venilaiset rajan yli Terijoelle ja rytistivai Terijoen. TAmi

2 aika oli yhtenaista sissisotaa. Suomalaiset maksoivat vierailun,,menivit iajan yli, -i. viljeliv1t venil?iisten maita, venhlaiset tulivat taas vieraisille n. e tekiviit venblaiset taas rydsttiretken, laajentaen sen koko pitiijaa kitsittaviksi. He veivat mukanaan 40 hevosta ja polttivat 300 kuormaa heinib. PitAj?i tuli niin havite$ksi, ett:r iai vain 2 hevosta Kivennavalle. Saadakseen rajatle jotain turvaa, piibttivat ruotsalaiset rakentaa puulinnoitukien (iuennavalle, nykyisen pappilan kohdalle. Se rakennettiin Useita hyitkkayksia tekivit rrenalhiset linnaa vastaan, sa' malla rasittaen ja havittden meidhnkin seutuamme, sellaisia hytikkayksia tapahtui 1554, 1555 ja 1556' Viimeksimainittuna vuonna menivat vinalaiset Uudenkirkon kautta lzltrelle Viipuria ja suomalaiset peraantyessaan polttivat Kivennavan linnan. NAmZi ajat olivaf mita iasittavampia. Taytyi tehdh linnoitustiiita, valmistaa aseita, kilpia (kilpia tehtiin m. m. laudoista) hankkia muo' naa. Sitten tuli vihollinen ja ryiisti miti oli, poltti talot. Eika siinb kyllin. Vihollinen myi haltuunsa joutuneita miehizi orjiksi ruinosti, l0 v. $ttiija 5 altymista (15 kop.) oli kiiyhyys niin suuri nailla seuduill4 ettli syiitiin akanoita. Monesta kylastit kuten Kuokkalasta ja ehka Terijoeltakin olivat asukkaat sukupuuttoon kuolleet. TAmdn huomasi kuningaskin ja han huornasi kurjuuden syyt omalla tavallaan. Hbn sanoo kirielmissa6n:,,kun karjalaiset ovat rauhattomia ja juoppoja, pita?i naille seuduille tuoda asukkaita Uudeltamaalta ja karjalaiset siirthii yliimaihin". SiinA Karjalan moittijain kantaisa! 1560 venalbiset polttivat Kivennavan pitajasta 98'/, veroa. Sitten tuntuu olleen muutamia rauhallisia vuosia, mutta elarnli ei pa6ssyt kohoamaan, koskapa Pontus de la Cardiel asettama toirnikunta (1580) ilmoittaa autioita tiloja olleen Kivennavan pitaj:issli 221. Miten suuri timd summa on, kabittaa, kun tietaa, etta v. 1753, siis parisataa vuotta myiihemmin, oli Kivennavalla taloja 248. Ponius de la Cardie oli sotainen herra, han rasitti talonpoikia puolustustdilla, kiiytti heita vakoojina. EttA hh'nen kouransa kylaammekin kuritti, siita puhuvat,,pontuksen sillat", joita esi-isamme saivat tehdli liihellii oleville soille. Verohelpoituksia hiin kyllb soi. Elbmii jatkui yhtzi surkeana, tilat rappeutuivat, elbma 1600 luvulla oli nbill6, seuduilla niin surkeaa, ettb puolalaiset kehoittivat suomalaisia kapinaan Ruotsia vastaan' Suurempia taiste' luja mainitaan taas oli raskaan murheen vuosi. Vil' lipetoina riehuivat venhlhiset. Naiset ja lapset raiskattiin. Mio hi5 myytiin orjiksi venblaisille, hengesta maksettiin 5-6 riksii havitettiin miltei koko pitajii. Seuraa sitien vuosi l7l0' tiirkein tapaus Karjalan historiassa' Silloin Viipuri valloitet-

3 tiin ja sith seurasi naille seuduille suuri kirsimys joutua sadaksi vuodeksi reviistyksi irti muusta Suomesta. Mutta palatkaamme vielb naihin sotavuosiin. Jokainen hyvin ymmartad,, etteivd,t ndmb seudut paisseet kukoistamaan ollessaan aina sodan jaloissa. Eikii siinii, kyllin. Ruotsalaiset virkamiehet ryiistivht minka ennbttivat. pakoittivat asukkaita heille rajan tuoltapuolen hevosia varastamaan, palkaksi saivat ihmiset 50 pin_ nii hevosesta. SotavAelle taytyi rakentaa maanteita, antaa muonaa. Sotien aikana taytyi asua metsissa. Terijoen la,hellli metsiissa ltiytyy jliiinntiksiii tillaisista piilopirteistzi. Voi sanoa, ettd se tiet2ra elaneensb, joka on rajalla el5nyt. Mutta am,mottavat j5lkensa ovat mytishn lafrjoitusmaa-olot niihin seutuihin jhtthneet. Paljon olisi niisth keriottava, mutta olemme pakoitetut vaan lyhyesti niisfii mainibemaan. Kivennavalla ovat lahjoitusmaaherroina hallinneet Ruotsin aikoina useat piispat, sotaherrat ja virkamiehet. Heille annettiin useasti vaan osia pitlijzista. pari senta?n lienee hallinnut koko pitajaii. Venijhn alle jouduthra alkaa varsinainen lahjoitusmaa-aika. Viipurin linnan paallikko Matvej Nejelow sai lahjoitusmaaksi 18 kyliia v Kun hiin sitten v. tiz3 kuoli, sai hinen tiitinsa Anisia Kirilowna Tolstoi maat. HAnen jilkeensa hallitsi naita Nejelewin lesh. V. 174l sai maat kenriali Dimitri Schepelew ikuiseksi omaisuudekseen. Schepelew'iltA ne joutuivat kreivi Schuvalow-suvulle. Sitten mainitaan ornistajina ]9cherni99tr9w, Soltikow, Orlow, Melew, VenAjlin tykistiihallitus, Uhtornskij, Neronoff, Pankkihuone Meyer & tumpp. Millaista oli se aika, sith ei tarvinne kuvata. SitA voi verrata maa-orjuuteen. Muu,tamia esimerkkejl tekee mieli mainita. paivirttjiti piti suorittaa taalla,,pietarissa ja Kronstadfissa. (Kronstadt kuululi ennen Kivennapaan, mutte erotettiin Suomesta Uudenkaupungin rauhassa 1721.) Mielivaltaisesti maar2ittiin veroja. Mebiii ei saanut kayttai. Kuvaavana seikkana mainittakoon, etta talonpojille annettiin polttopuiksi vuodessa toisille 2, toisille 3 n. s. rankasyltd. Mihin se riitti? Jos menit ottamaan metsistii ja kasakka sinut tapasi, oli heti suoritettava I rupla, muuten jouduit voudin tuomittavaksi. Usein kasakka iski metsdssh olijan kuoliaaksi. ErAs vanha murnmo kertoi Terijoella tapahtuneen tarinan:,,oli aatto, joulu-aatto.. Pere pirtissa pienessa, pdrevalkean valossa... Pieni tyt<in tylleriiinen, isan polvelle pyrkivi, jopa sylihin saapi... -,,lsb kulta, joulukuusi tuo jo tupahan',..

4 S?irAhti islin syda,nalassa. Miten han metsilhicl menevi kun on kovin kiellet$na'metsin otto... Ei hellitb helpolla lapst... -,lsh kulta" joulukuusi.." Vaikea on vanhuksella.. Miet'tivi mita tehda.. ' -,IS kulta tuo joulukuusi".. Synkkenevi isin silmii... Itkevi, rukoilevi rakas lapsi... Voitti isin viimein lapsi... Otti kirveen olallensa.. Ijiksi lahti ish... MetsAdn meni... Kaatoi kuusen pienen pienellensi... Kuuli kasakka iskut... Siihen saapui... Ish halki isirn otsan... Kaatui kuusensa vierehen"... Rakennusta varten annettiin vuodessa 20 hirttii. Jos asunto rdnsistyi, miten rakernat sitten uuden? Viisi vuotta meni ennenkuin sait 100 hirttii. Saitko silliikbirn tuvan? Ei ihme' jos asunnot ransistyivat. Vouti jakoi lakia vouti alensi Kivennavan kirkkoherran kappalaiseksi. Raipparangaistusta kiiytettiin. Lukuisia tarinoita elha mielessa. Pari kerron. Koiran penikoita tiiytyi naisten imetta6, vanhat ukot hyriiilivat orjavirtta:,,kovat olliit koivuoksat, nahan loivit rikki.",,rouvan ryiikale naurahtel' Kun sopakka im' sorjast'." Kurjaa oli el6nr5. Mitb tehda? Jos valitti, sai raippoia- Paras oli klrsi6. Monta muuta raskasta khrsimysti kohtasi niinii aikoina. Monen perheen isat kuolivat tiiihin Kronstadt'iss4 tai Viipu' rin linnotustiiissl, o,mat viljat j:irivat maahan ja paleltuivat. Maan' tietekojen rasiitus oli etenkin 1738 erittziin ankara, Kivennavan miehet valittivat, mutta se ei auttanut paloi Viipuri ia miehet saivat kaydil siellii $iissi, saaden 3 kop. p2iivalti. Tiy' delliset katovuodet olivat 1721, 1722" 1730 ia raesateet havittivbt viljan tuli lumi niin aikaseen, ettl syysviljaa ei s uraavalla vuonna saatu ollenkaan tuli hein65 niin viihen, etta paljon karjaa kuoli nalkihn. - Sellaista se oli - miltei joka vuodelta voisi mainita aina uudel k6rsimyksen. t8l2 sitten nami seudut liitettiin muun Suonnen yhteyteen- Mutta olot eivbt tiitilln paljon korjaantuneet. JiiivAthhn namb seudut viel6 venllaisten hoviherrojen alle. Ja vdltiilla oli, ettei jeaneet kauaksi aikaa. Tykistohailitus ei tahtonut luopua niista maista, vaan tahtoi ne myydi jollekin yksityiselle. Kivennavan ta' lonpojat silloin tekivit,,alamaisen rukouksen" keisarillg etta

5 suomen valtio saisi narnh maat runastaa. vasta lgg2 lunastet-!i! ryga maat ja maksettiin naisti n. s. Lintulan fahjoitusmaisti 9,996,q81.mk. 20 p:ia. SenjAlkeen seurasi isojako _ sita viivy_ tettiin. toistakymmenta vuotta saivat vasia Kivennavan tilonpojat_perinttikirjat. Isonjaon erehdyksista tulemme tuomem_ pana puhumaan. Nyt olivat n6mi seudut vapaa! ne alkoivat uutta elirnib, mutta millaisissa olosuhteissa? KriyhinA, vaivattuina, taloudel_ lisesti ja henhsesti herpaantuneina. btiva,ttran ne eliineet oloissa, josta kaikki kunniallinen ja oikea oli poiskarkoitettu. ^ Muutamia piirteita rerijoen elamdsti vield mainittakoon. Ornan onnensa nojassa eli-kyla. Ei koulua, ei kirkkoa,.i Vf,i.ytta muiden kuin venhldisten kanssa. Elettiin'rahdinteolia, r"r"i,uljetuksella. vietiin suolaa, tuotiin hrpakkaa. Eipa iirme, ettii,,salakauppa" oli veressi. Olihan silii tehnyt i"i j" isan isa oli jo annettu ma6rays ettei saanut hevosia mylaa u*ataisille- Mutta niiti myytiin kun hyvbt rahat saatiin. Klstaa vaasa oli kieltanyt- maakaupan. Tavarat oli vietiva Viipuriin. Mutia sita ei noudatetfu. Niin. oli sukupolvesta sukupolveen kaupanhimo veressa ehdottivatkin Viipurin kauppiaat etti'osa talonpoikia siirrettiisiin tauppiaiksi Viipiriin. _ Mil- 'Ierijoen. loin ensimainen julkinen kauppa vaikutti Terijoelfa. Se lie ollut n. s.,,ryrikkyni Rotkinoitten" kauppa, sita seurasi Mikko Suden kauppa Terijoen ensimiiinen hotelli,belle-vue. perustettu 1874.

6 Muista,,julkisista" liikkeisti voidaan mainita, etti oluttehdas ja kapakka toimivat kylassa. Ja silla ajalla voidaan puhua mydskin,,terijoen balsamista", silli Sakari Savolaisella oti balsanitehdas Terijoella Muita tehtaita ei ollut lahellakhan, jos ei ota lukuun Raivolan rautatehdasta, perustettu EntisiA oloja mullisti, uusia synnytti aikakausi, joka alkoi kun RiihimAen-Pietarin rautatie avattiin liikenteelle I 870. Idiista virtasi venaliistd asutusta. Sen ilmitiista mainittakoon: Ensimiinen ravintola Belle-Vue perustettiin Terijoelle Huvila-asutusta oli jo niin huomattavasti, etta vendliiset perustivat kansakoulun ja hrkon (1878) n.s. Durdinin kirkon, joka paloi Suomalaista sivistyneistdikin se toi kyllii paikkakunnalle ja siita oli seurauksena suomalaisen kansakoulun perustaminen 1882, mutta elimh alkoi kulkea venalaisyyden merkeissd. Ja vilkasta se elfuna oli, mita todistaa sekin, etta,,viborgsbladet', jo 1885 ehdotti Terijokea kauppalaksi. Terijoen nimismiespiiri perustettu Mutta jiittiikaamme Terijoen muut vaiheet tuonnemmaksi ja kuvailkaamme venalaisyyden valtakautta Terijoella.

Apuv. manttaalilt. Lehmältä. Jouselta

Apuv. manttaalilt. Lehmältä. Jouselta 91 joka vuodelta, kuinka paljon kunakin vuonna ylimääräisiä veroja suoritettiin itse kunkin veroperusteen mukaan:kuinka paljon neljänneskunnalta, verolta ja manttaalilta, jouselta j. n. e. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Lumivaaralaisia evakkotarinoita

Lumivaaralaisia evakkotarinoita Lumivaaralaisia evakkotarinoita LUMIVAARALAISIA EVAKKOTARINOITA Etelä-Suomen Lumivaaralaiset ry. toimittanut Kalevi Rapo 4 Kansikuvassa ollaan evakkoon lähdössä. Takakannessa Lumivaaran kirkko 90-luvulla.

Lisätiedot

NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA...

NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA... NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA... Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1927 `Niin rakasti Jumala maailmaaa on ilmoitettu tämänpäiväisen esitelmän aiheeksi ja sehän on luonnollinen aihe näin joulun aikana. Meillä

Lisätiedot

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot

Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT

Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT 1 Graafinen suunnittelu ja taitto: Piirroskuvitus: Kansi: Takakannen teksti: Antti Kouvo (vävypoika) Esa Hämäläinen (poika) Nora Forsman

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Mitä on olla oma itsensä? (Olla oma itsensä II) Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Ihmisen ainoa onni ja autuus, hänen ainoa sielullinen ja henkinen pelastuksensa on siinä, että hän on oma itsensä, että

Lisätiedot

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen.

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. ETELÄ-POHJANMAAN ENSIMMÄISEj\ K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. Kyrön peltoaukea on vuosisatoja ollut maamme huomatvimpia maanviljelysalueita. Siellä ovat pitkin Kyröjokivartta

Lisätiedot

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. JÄSENVIESTI

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. JÄSENVIESTI SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. JÄSENVIESTI 4/2014 64. Jäsenviesti 17. ilmestymisvuosi 1997-2014 Jäsenviesti Tiedotuslehti 4/2014 Julkaisija: Sastamalan Sotaveteraanit ry. Pankkiyhteydet: Nordea FI82 1198

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

ITÄMAASTA ITSENÄISYYTEEN SUOMALAISUUDEN JA RUOTSALAISUUDEN VAIKEA SUHDE

ITÄMAASTA ITSENÄISYYTEEN SUOMALAISUUDEN JA RUOTSALAISUUDEN VAIKEA SUHDE ITÄMAASTA ITSENÄISYYTEEN SUOMALAISUUDEN JA RUOTSALAISUUDEN VAIKEA SUHDE ITÄMAASTA ITSENÄISYYTEEN - SUOMALAISUUDEN JA RUOTSALAISUUDEN VAIKEA SUHDE Julkaisija Suomalaisuuden liitto ry Taitto Sari Lund-Nieminen,

Lisätiedot

Syyrin Sanomat 2009. Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä)

Syyrin Sanomat 2009. Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä) Syyrin Sanomat 2009 Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä) SISÄLLYS Toimittajalta...s. 3 Hyvät sukulaiset...s. 4 Sihteerin pallilta...s. 5 Syyriläisten kesäretki Espooseen... s. 6 Mukana

Lisätiedot

Häme J20. Rattulan pitäjän Mierolan kylän sarkapellot u. 1749. Jokaisessa lohkossa on jokaisella kylän. Vanhaa sarkaiakoa:

Häme J20. Rattulan pitäjän Mierolan kylän sarkapellot u. 1749. Jokaisessa lohkossa on jokaisella kylän. Vanhaa sarkaiakoa: Jämsänkosken paperitehdas. 7. Elinkeinot. ämeen maakunnan pääelinkeino on: vanhoista ajoista asti ollut maanviljelys. Viljelysmaat olivat etinen alaltaan vähälännät ja sijaitsivat suurten kyläin ympärillä

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISHALTIA

SUOMEN KANSALLISHALTIA SUOMEN KANSALLISHALTIA KIRJOTTANUT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1913 TEOSOFINEN KIRJAKAUPPA JA KUSTANNUSLIIKE TAMPEREELLA, TAMPEREEN SENTRAALIKIRJAPAINOSSA 1913. DIGITALISOITU NÄKÖISPAINOS 2006. VÄINÄMÖISEN

Lisätiedot

Hevosen ja ihmisen kumppanuus sota-aikana

Hevosen ja ihmisen kumppanuus sota-aikana Hevosen ja ihmisen kumppanuus sota-aikana Riitta-Marja Leinonen Oulun yliopisto riitta-marja.leinonen@oulu.fi Kuva: Museovirasto Hevonen oli arvokkain kotieläin suomalaisilla tiloilla aina 1950- ja 1960-luvuille

Lisätiedot

Jos Mestareita seuraisimme

Jos Mestareita seuraisimme RUUSU-RISTI-KIRJASTO N:o 16 Jos Mestareita seuraisimme... Pari sanaa yhteiskunnallisesta kysymyksestä ja Gandhin elämäntyöstä Helsingin esitelmiä helmikuulla 1924 pitänyt Pekka Ervast Näköispainos (Ensimmäisestä

Lisätiedot

Karjalan kysymys -seminaari

Karjalan kysymys -seminaari Maanantaina huhtikuun 19. p:nä Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja Toimitus: Lehden toimitusneuvosto N:o 4 2004 49. vuosikerta Karjalan kysymys -seminaari Karjala-talo täyttyi ääriään myöten

Lisätiedot

ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE. Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931

ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE. Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931 ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931 Armon järjestys, josta puhutaan kristillisissä dogmeissa eli uskonto-opissa ja jota merkillistä kyllä nimitetään myöskin autuuden järjestykseksi

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

Ehkä tässä välissä on paikallaan luetteloida Elimäen kartanot sivukartanoineen ja milloin ne ovat aloittaneet toimintansa.

Ehkä tässä välissä on paikallaan luetteloida Elimäen kartanot sivukartanoineen ja milloin ne ovat aloittaneet toimintansa. 1 Entisen Elimäen pitäjän kartanoiden syntyhistoria 1600 luvun alussa (Koski myös entistä Anjalan pitäjää) Keskityn tässä esitelmässä lähinnä Elimäen pitäjään, koska se on jotenkin tutumpi ja läheisempi.

Lisätiedot

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin Armo riittää Numero 5 14.12.2004 Kiusattu Kristus Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat peloissaan kokoontuneet lukittujen ovien taakse (Joh. 20:19). Tuomas ei ollut

Lisätiedot

Kuolemajarven. Inkisten. Suku~ seura. Nro 8 2002 8. vuosikerta

Kuolemajarven. Inkisten. Suku~ seura. Nro 8 2002 8. vuosikerta Kuolemajarven Inkisten Suku~ seura Nro 8 2002 8. vuosikerta Perheeseen kuului seitseman lasta; Sirkka, Mauri, Matti, Tarmo, Tellervo, Ritva ja Raija, seka hyva Helena-mummo. Alma os. Vartiala s. 1.5.1899

Lisätiedot

niin suurta huolenpitoa naiselta, jonka kaikki voimat menevät perheen elättämiseen niin rankassa ja vaativassa Psykopatia seurakunnissa

niin suurta huolenpitoa naiselta, jonka kaikki voimat menevät perheen elättämiseen niin rankassa ja vaativassa Psykopatia seurakunnissa Psykopatia seurakunnissa NÄENNÄISEN HYVÄN TUHOAVA VOIMA Useampikin asiantuntija on sitä mieltä, että rakastuminen kestää noin kaksi vuotta. Minä olen ollut rakastunut monta kertaa, tai pitäisikö sanoa

Lisätiedot

ROSOISEN SUOMEN KASVATIT

ROSOISEN SUOMEN KASVATIT Veli-Pekka Toiviainen ROSOISEN SUOMEN KASVATIT Kertomus kahden karjalaissuvun Suomesta vuosina 1900 1939 Kirjan kaikki kuvat ovat, ellei toisin mainita, Eero ja Kerttu Toiviaisen perhealbumeista. Etukannen

Lisätiedot

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies hankkeen kanssa. Kilpailu tuotti noin 80 kiinnostavaa nuorten kirjoittajien

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

ELÄMÄN KOULU JA SEN OPETTAJAT

ELÄMÄN KOULU JA SEN OPETTAJAT ELÄMÄN KOULU JA SEN OPETTAJAT Pekka Ervastin esitelmä 22.5.1932 Elämän koulu lienee useimmille ihmisille käytännöllisesti katsoen vieras käsite, joskin siitä joskus kuulee puhuttavan. Välinpitämättömät

Lisätiedot

Laila Hietamies. Koivukoto Kuvittanut Leena Lumme. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Laila Hietamies. Koivukoto Kuvittanut Leena Lumme. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Koivukoto 1 2 Laila Hietamies Koivukoto Kuvittanut Leena Lumme 3 Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava 4 Novellin Koivukoto ensimmäinen versio on ilmestynyt nimellä Jos tulisi lopulta ikävä Salme Sauren

Lisätiedot

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa... (Matteus 10:8) Tätä kirjaa ei saa myydä missään tilanteessa. Tämä kirja on omistettu

Lisätiedot

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 27. Sitten Jeesuksen luo tuli muutamia saddukeuksia, niitä, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole. He kysyivät häneltä: 28. "Opettaja, Mooses on säätänyt meille näin:

Lisätiedot

15. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 6: 24-33.

15. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 6: 24-33. 15. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 6: 24-33. Koko Vapahtajamme vuorisaarnaa, josta tämä evankeliumi on otettu, meidän on pidettävä käskynä Hänen opetuslapsillensa, kuinka heidän

Lisätiedot