Markkinointioikeus (Markku Pulkkinen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointioikeus (Markku Pulkkinen)"

Transkriptio

1 Markkinointioikeus (Markku Pulkkinen) 1. Elinkeino-oikeus 1.1 Elinkeinovapaus Eu:n neljä vapautta: - tavaroiden vapaa liikkuvuus - palveluiden vapaa liikkuvuus - pääoman vapaa liikkuvuus - työvoiman vapaa liikkuvuus Yleistä: - elinkeinovapaudessa asuinpaikkaperiaate - kaikilla laillisesti EU-alueella asuvilla on elinkeinovapaus Vapaat elinkeinot a) Elinkeino omaksi elatukseksi - kuka tahansa, jolla on laillinen asuinpaikka EU-alueella - ei ikärajaa - ei varallisuusvaatimusta - ilmoitusvelvollisuus verottajalle (www.ytj.fi, yritysten tietojärjestelmä) - paikallisviranomaisina on maistraatti ja TE-keskukset (www.vero.fi, b) Avoin eli ilmoitusvelvollinen elinkeino - yrityksellä kiinteä toimipaikka tai vierasta työvoimaa - ilmoitus verottajalle ja kaupparekisteriin - täysi-ikäisyys - täysivaltaisuus (ei edunvalvonnassa) - ei konkurssissa Ohjesääntöiset elinkeinot - vain se, joka täyttää tietyt edellytykset, saa harjoittaa elinkeinoa - ko. elinkeinot on lueteltu laissa - vaatimukset ovat laissa (tai asetuksissa) - vaatimus voi liittyä ammattitaitoon suoritettuun kokeeseen kokemukseen varallisuuteen tarvehankintaan koulutukseen tiettyyn ryhmitykseen (arkkitehti, asianajotoimisto) - ohjesääntöjä valvotaan (lääninhallitus, tuotevalvontakeskus, telehallinto, viestintävirasto)

2 Yksinoikeudet - lakiin perustuvia - lain mukaisesti myönnetään toimilupa - toimiluvassa on ehdot - esim. YLE, apteekit 1.2. Kaupparekisteri - yritysrekisteri - tiedot rekisterivelvollisista yrityksistä ja henkilöistä (johto, tilintarkastajat, nimenkirjoittajat) - ns. positiivinen julkinen luotettavuus = se, mitä on kirjattu, on totta - saa luottaa kaupparekisterimerkintään - ns. negatiivinen julkinen luotettavuus = se, mitä ei ole kirjattu, ei ole olemassa KY X, Henkilö X, Henkilö B - A myy osuutensa B:lle => B tulee vastuulliseksi - Samalla on sovittu, että B:n nimi tulee KR:ään ja A:n nimi poistetaan - Kuitenkin B unohtaa tai unohtaa poistaa A:n nimen rekisteristä => A vastaa, jos ulkopuolinen ei tiedä, että A ei enää mukana toiminnassa!! Auto + henkilö A + henkilö B + henkilö C A antaa henkilölle B auton myytäväksi. B:llä on petos mielessä. B myy auton eteenpäin C:lle ja pitää itse rahat. Kauppa voi olla pätevä, jos C on vilpitön!! 1.3 Toiminimi - yksilöi yrityksen - lisäksi Y-tunnus yksilöi - toiminimellä voi liikearvoa (Coca-Cola, Nokia) - toiminimi voidaan rekisteröidä tai vakuuttaa - nimi ei saa olla sekoitettavissa toiseen toiminimeen (Nokia >< Noria) - ei harhaanjohtava (oy Rahapaja) - ei hyvän tavan vastainen (Ryöstö ja Rosvous Oy) - toiminimi sisältää oikeuden käyttää nimeä oikeuden kieltää muita käyttämästä nimeä ja siihen sekoitettavia (Nokya USA, Nokia nosti kanteen => meni läpi) oikeuden myöntää lisenssejä nimeen (Marimekko Oyj) - toimialalajit varsinainen toiminimi (Kesko Oyj) rinnakkaistoiminimet (kaikki vieraskieliset käännökset, esim. Kesko, AG) toissijainen tunnus (K-Kauppa)

3 aputoiminimi (tiettyjä osia yritystoiminnasta voidaan harjoittaa aputoiminimellä) 1.4. Liikkeen perustaminen - ns. tyyppipakko - vain lain tuntemat yritysmuodot - ammatinharjoittaja ja yksityisliike = toiminimi - avoin yhtiö - kommandiittiyhtiö (Ky) - osakeyhtiö (Oy) - julkinen osakeyhtiö (Oyj) - asunto-osakeyhtiö (AsOy) - kiinteistöosakeyhtiö (Koy) - osuuskunta (OK) - yhdistys (ry) - säätiö - laivan isännistö - eurooppayhtiö (SE) - etc Liiketoimintakielto - henkilö voidaan määrätä liiketoimintakieltoon yksittäinen yrittäjä henkilöyhtiön vastaava yhtiömies yhteisön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja - perusteena toimiminen lainvastaisesti konkurssissa tai muuten sellainen toiminta, joka rikkoo terveen kilpailun periaatteita velkojat sopimuskumppanit julkinen valta toiminta kilpailun kannalta vuotta (+5 vuotta) 2. Kuluttajansuoja 2.1. KSL:n rakenne sekä yleislauseke - heikomman osapuolen suojelu - kuluttaja on heikompi osapuoli - esim. todistustaakkanormit (kenen pitää näyttää jotain) - yleislauseke on lain pykälä, jolla kielletään yleisesti jokin toiminta (puitelaki) markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista ti muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä Markkinointia, joka ei sisällä kuluttajan terveyden tai taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja, on aina pidettävä sopimattomana - SopMenL

4 Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä Markkinoinnissa on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan - KSL 2:1 olevia ilmauksia sopimaton harhaanjohtava totuudenvastainen kohtuuton - kuitenkin muuten sopimusvapaus - mitä ei saa olla ei totuudenvastaista (valehtelu kielletty) ei harhaanjohtava (väärä mielikuva/vertailu) negatiivisen sopimussidonnaisuuden kielto - ei toimiteta tavaroita ilman tilausta - myy nämä arvat tai jos et myy, niin palauta hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi enemmän kuin se tosiasiassa on (esimerkiksi avajaistarjous -50% ei käy, ovh. sallittu) yhteistarjouksissa on ilmoitettava myös tuotteiden erilliset hinnat (ei koske alle 10 euron hintoja) jos tarjous edellyttää ehtojen noudattamista, ne on selvästi mainittava (esimerkiksi varaushinta, polttoainelisä jne.) sattumanvarainen edun kielto (esim. ostajien kesken arvotaan) 2.2 Sopimusehdot - sopimusneuvottelut ovat maksuttomia, ellei toisin ole sovittu - sopimuksen syntymiseen sovelletaan oikeustoimilakia sopimusvapaus suullinen sopimus pätee sopimuksen purku on mahdollista vain lain perusteella - sopimusrikkomus (virhe tai viivästys) a) sopimus - tuote ei ole sopimuksen mukainen - tuotteen pitää soveltua siihen tarkoitukseen mihin niitä yleensä käytetään (edellytys) - soveltua erityistarkoitukseen, jos siitä oli sovittu tai oli edellytetty b) vastata näytettä tai mallia, joka on kuluttajalle annettu c) pakkaus - tavanmukainen tai muuten sopiva pakkaus d) kestävyys - vastata sitä, mitä kuluttajalla on yleensä sellaisen tuotteen kaupasta aihetta olettaa - sellaisena kuin se on ehto o tavarasta annettujen tietojen tulee olla oikeita o tietoja ei saa salata

5 o jos oleellisesti huonompi kuin aihetta olettaa, kyseessä virhe! - virhe ja kuluttajan oikeudet a) oikeus pitäytyä maksusta virheen osalta b) oikeus virheen korjaamiseen kohtuullisessa ajassa c) hinnanalennus d) purku (oleellinen virhe edellytyksenä) e) vahingonkorvaus (esimerkiksi matkakulut) 2.3 Kuluttajansuojaorganisaatio kuluttaja tarjonta, markkinointi ja muu myynnin edistäminen elinkeinoharjoittaja - kuluttaja on luonnollinen henkilö (myös yhdistys tms. jos loppukäyttäjä on kuluttaja) - kulutushyödyke on yleensä kuluttajan käyttämä (esim. varastohylly, jos sitä yleisesti käytetään kulutushyödykkeenä) - elinkeinoharjoittaja on kuka tai mikä tahansa, joka myy tai tarjoaa kuluttajille kulutushyödykkeitä (t:mi, ky, oy, ok, kunta, valtio, laitos jne.) KKO (korkein oikeus) markkinaoikeus hovioikeus Kuluttaja-asiamies alioikeus ilmoitus / aloite velvoittava päätös kuluttaja tiedustelu oikeussuhde elinkeinoharjoittaja Kuluttajavalituslautakunta Kunnallinen kuluttajaneuvoja suosituksia 1. neuvottelu 2. kieltopäätös/ uhkasakko

6 2.4. Koti- ja etämyynti a) kotimyynti henkilökohtaisesti muualla kuin myyjän toimipaikassa tapahtuva tarjonta kotimyyntiasiakirja - oikeudet - 14 vrk palautusoikeus b) etämyynti tarjonta etäviestimen avulla - puhelin - posti - TV - tietoverkko - muut vastaavat välineet 14 vrk palautusoikeus 2.5. Kuluttajapalvelut - periaatteessa samat säännöt kuin tavaroilla (sis. alv., saa hankkia normaalilaatuiset, tarpeelliset materiaalit) sopimuksen mukaisuus mitä voi kohtuudella olettaa - hinta: a) kiinteä hinta = sovittu sitova hinta b) jos ei ole sovittu => kohtuullinen hinta c) hinta-arvio - enimmäishinta = maksimi esitetty hinta - hinta-arvio = hinta, joka voidaan ylittää 15% - suuntaa antava hinta-arvio = ei sido 2.6. Asuntokauppa kiinteistö, esim. omakotitalo (maakaari) vuokratontti + talo, esimerkiksi omakotitalo (sovellettuna maakaari) asunto-osake, juridisesti irtain (asuntokauppalaki) osaomistusasunto osa, 10%, asunnosta (kauppa) optiosopimus lopusta, 9%, (optio) vuokrasopimus asumisoikeusasunto (laki asumisoikeusasunnosta) huoneenvuokra - asuntokauppalaki on kuluttajansuojaa esim. RS-järjestelmä

7 RS-järjestelmä Rakennusvaihe Taloussuunnitelma Vakuudet 5-10% Muut asiakirjat Valmis Takuu 12/24kk 10 vuoden vakuutus Vastaanottotarkastus 2% vakuus vakuus Vastuut poistuvat! - vanha asunto piilevä virhe - vastuu 2 vuotta asunto-osakkeissa - 5 vuoden vastuukiinteistökaupoissa (maakaari) 3. Markkinointi 3.1. Mainonta - kuluttajasuojalaki = KSL - SopMenL = sopimattoman menettelyn laki elinkeinotoiminnassa - erityislait (alkoholilaki, lääkelaki, tupakkalaki jne.) - mainonnan kansainväliset perussäännöt - sitooko mainos? ei yleensä sido kaupallinen kehuminen on sallittua - mainonta on osa sananvapautta Mainos Asiakas menee liikkeeseen SITOO! Tarjous - kansainväliset perussäännöt mainos on oltava tunnistettavissa mainokseksi o esim. radiossa vaadittu selviä välejä mainosten ja ohjelmien välille o esim. Toyota-uutiset oikeustapaus: ex-uutisankkuri luki uutisia o esim. lehdessä ilmoitusteksti o kohderyhmä huomioon (lapset, vanhukset, sairaat, läheisiä menettäneet, työttömät) vertaileva mainonta o sallittu o oltava rehellisiä o ei saa johtaa harhaan

8 testit o sallittu mainonnassa o ei yleisiä viittauksia, jotka voivat johtaa harhaan, esim. allergiatestattu, mutta mikä oli tulos? o ei saa käyttää testiin sisältymättömiä johtopäätöksiä o testaaja on kerrottava terveysväitteet o jos lääke => lääkelaki o ns. funktionaaliset tuotteet o OK: sisältää kuituja tai kalsium vahvistaa luustoa o EI KELPAA: maito tepsii, Edam-juusto ehkäisee osteoporoosia o väitteellä pitää olla tieteellinen näyttö o EVIRA valvoo o sallittuja ovat faktat, esim. laktoositon, kolesteroliton o huom. tuotemerkit HYLA ym. turvallisuus o mainos ei saa johtaa turvallisuusongelmiin o esim. jogurttimainos: riehuva lapsi väkivallan käyttö o ei saa käyttää, ellei liity tavoitteeseen o esim. DNA-mainos poliisit vs. nuoriso o tasa-arvo o syrjivä tai halventava mainos kielletty, esim. Paju-tyttö kiellettiin o Olvi CXX (Jenni Ahola) sallittiin o mainonnan eettinen lautakunta arvioi mainoksen tasa-arvoelementit seksi o alastomuus sinänsä ei ole kielletty o liityttävä tuotteeseen tai taiteellisesti perusteltu o eettinen lautakunta arvioi, esim. Martini-tapaus ympäristöväitteet o oltava faktatietoja o esim. tee ympäristöteko, osta Opel kiellettiin mielikuvat o esim. Benetton, markkinaoikeus 6:1995 => ei kielletty - muut säännöt Hinta - ilmoitettava oikein - kun tuotetta yksilöidysti tarjotaan, hinta ilmoitettava - esim. näyteikkunahinnoittelu on velvoittava - hinta sisältää maksut ja verot (esim. lentoyhtiöt) Erikoistarjous - ajallinen, lyhytkestoinen tarjous - mahdolliset rajoitukset kerrottava, loppuunmyynti (ei lisätilauksia) Takuu - kuluttajasopimuksessa lisäetu - maksuton - hintatakuu ei ole takuu, ei siis sallittu

9 3.2. Tuote a) Tuotteen alkuperä - ostajaa ei saa johtaa harhaan, Sveitsin suklaa (Suomi) ei johda harhaan => saa käyttää - elintarvikkeissa alkuperä pitää ilmoittaa, jos tiedonpuute johtaa harhaan - tekninen analyysi hyväksymismerkintä normit (E-merkki, SFS-standardi) b) Pakkaus - jos tuote on väärin pakattu => virhe - pakkausmerkintäasetus, esim. tuotteen nimi valmistaja ja valmistuttaja sisällön määrä muut tiedot, jos tarpeen 3.3. Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa Elinkeinoharjoittajat Markkinoijat sop. men kilpailijat kuluttaja-asiamies KA valvoo kuluttajien etuja sop. men. sop. men Kuluttaja Ostava elinkeinoharjoittaja Ostajat - Esimerkkejä sopimattomasta menettelystä kilpailijan hyvän maineen käyttäminen (esim. LEGO-tapaus) orjallinen jäljittely - on kiellettyä jäljitellä toisen tuotetta tai menettelytapaa siten, että ostajaa johdetaan harhaan tuotteen nimi pakkaus tuotteen ominaisuudet markkinointityyli muu jäljittely esim. Nokya, Konia, Suomessa Abloy-tapaus

10 4. Teollisuusoikeudet Aineettomat oikeudet Liikesalaisuus Teollisuusoikeudet Tekijäoikeus Toiminimi Patentti Tavaramerkki Mallioikeudet Hyödyllisyysmalli 4.1 Patentit - kohde: keksintö jota voidaan käyttää teollisesti uusi (ehdoton) eroaa aiemmasta toimii hakemuksessa esitettävällä tavalla - patentti on yksinoikeus ja kielto-oikeus - teollinen käyttö on kielletty, jos patenttia pitää rikkoa - yksityinen rikkominen sallittua - voimassa 20 vuotta, jos vuosimaksut maksettu - patentti on maakohtainen - patentin puolustaminen on patentoijan tehtävä 4.2. Tavaramerkki - graafisesti esitettävä - erottamiskykyinen - rekisteröinti ja vakiinnuttaminen - 10 vuotta kerrallaan rekisteröinti voimassa Luonnolliset tavaran nimitykset - henkilön nimi (Björn Borg) - toiminimi (Nokia) - aputoiminimi (Polarcup) - toissijainen tunnus (SOK) - tunnuslause ( koska olen sen arvoinen ) Varsinaiset tavaramerkit - kuviomerkki - sanamerkki - yhdistelmämerkki - kirjainmerkki - numeromerkit (57, Heinz)

11 - väri (Fazerin sininen, Fiskarsin oranssi) - ääni (Nokia tune, mäkitorppa) torjuntamerkit: oman tuotenimen ympärille rekisteröidyt nimet, esim. jos tuote on Fokus => rekisteröidään Fokus, Focuz, Orion => Noiro ns. Kodak-suoja ns. rotanmyrkkysuoja - oikeudet luovutettavuus (myydään merkki) käyttöoikeus (myydään lisenssi) tuotteen liikkeeseen laskeminen (yritys myy omalla nimellään tuotetta) kieltovalta (esim. Nokya USA) Yhteismerkit a) yhteisömerkki elinkeinoharjoittajien yhteisön merkki jäsenet voivat käyttää b) tarkastusmerkit viranomaisen tai yhteisön myöntämä merkki 4.3. Mallioikeus - kohteen ulkoasu tai koriste - se, mikä näkyy - esinemalli tai koriste - luovan työn tulos - eroaa muista - ei liian yksinkertainen - max. 5 kertaa viisi vuotta 4.4. Hyödyllisyyssaanti - pikkupatentti - alhaisempi keksinnöllisyys - halvempi vuotta 4.5. Tekijänoikeus - syntyy luovan työn tekijälle - syntyy suoraan - ei tarvitse hakemusta - oikeus on globaali (kaikki valtiot, jotka ovat sopimuksessa mukana) - kirjallinen teos, taideteos, sävellys, tietokonepeli tms. luovan työn tulos - voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä ns. lähioikeudet muistuttavat tekijänoikeutta suppeampi suoja lyhyempi suoja

12 esim. elokuva ja video (25v), radiolähetys, tv-lähetys ja valokuva (50v), tietokanta ja uutistoiminta (12h)

Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen

Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen Markkinaoikeuden kurssi 2014 Veijo Röntynen Markkinaoikeus = yritystoiminnan säännöt yritysten perustaminen yritystoiminnan harjoittamisen yleiset puitteet markkinoinnin säännöt yritysten välisen kilpailun

Lisätiedot

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin LUOVAT ALAT & IPR Miten IPR liittyy luoviin aloihin? Tekijänoikeudet Tavaramerkit Patentit,

Lisätiedot

Markkinointi yrityksille ja kuluttajille

Markkinointi yrityksille ja kuluttajille Markkinointi yrityksille ja kuluttajille Tatu Kulmala asianajaja, varatuomari Esityksen sisältö markkinoinnin sääntely markkinointi kuluttajille B2B sähköinen markkinointi ja digiajan pelisäännöt markkinointirekisterit

Lisätiedot

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e Yrittäjä & kuluttajansuoja Kuka vastaa tuotteen virheestä ja miten? Mitä tehdä, kun asiakas vaatii kaupan purkamista? Kuka

Lisätiedot

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset

Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset Sanna Aspola, Berggren Oy Ab, 26.3.2013 Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mainonnassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digitaalisen

Lisätiedot

Sopimaton menettely Kilpailua kovimmillaan

Sopimaton menettely Kilpailua kovimmillaan Sopimaton menettely Kilpailua kovimmillaan OTT Pertti Virtanen Markkinaoikeustuomari Markkinaoikeus S-posti: Pertti.Virtanen@oikeus.fi Kilpailua vai sopimatonta kilpailua? Suoritus- tai suoritekilpailulla

Lisätiedot

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH PRH 2006 KOKO SUOMEN PRH Kun suunnittelet osaamisesi suojaamista tai haluat käyttää hyödyksi markkinoinnin ja tuotekehityksen tietolähteitä, ota yhteyttä. Lähin palvelupisteemme on alueesi TE-keskuksessa

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa.

Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa. Opi oikeutta 1, 1. painos v. 2008, ISBN 978-952-5563-07-8 Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa. Yleishuomioita:

Lisätiedot

TEM raportteja 2/2011

TEM raportteja 2/2011 TEM raportteja 2/2011 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa - käytännöstä ja muutostarpeista Eliisa Reenpää Työelämä- ja markkinaosasto/mikko Huuskonen Kesä 2009 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 1

Lisätiedot

organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy

organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy Taiteilijan työn organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy Taiteilijan työn organisointi OSA I Kuinka valita oma toimintamuoto OSA II Sopimusten

Lisätiedot

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet DIMEKE

Immateriaalioikeudet DIMEKE Immateriaalioikeudet DIMEKE Lexia Esityksen sisältö Mitä immateriaalioikeudet/ipr:t ovat? IPR:ien merkitys Tekijänoikeus ja lähioikeudet Muut immateriaalioikeudet Oikeuksien siirtäminen IPR-strategia Mitä

Lisätiedot

Työkirja LiikETaLOUDEN ja hallinnon alan sanoja ja käsitteitä helsinki BUsiNEss COLLEGE

Työkirja LiikETaLOUDEN ja hallinnon alan sanoja ja käsitteitä helsinki BUsiNEss COLLEGE Työkirja LIIKETALOUDEN ja hallinnon alan sanoja ja käsitteitä HELSINKI BUSINESS COLLEGE Copyright 2009: tekijät Tekijät: Helsinki Business Collegen opettajat: Pälvi Hannonen, Arttu Hautamäki, Leena Ohisalo,

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Markkinointisäännöt. Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice

Markkinointisäännöt. Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice Sisällys Johdanto... 5 Sääntöjen tarkoitus... 6 Rakenne... 6 Soveltamisala

Lisätiedot

KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT

KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT Kanta-asiakasohjelmien tavoitteena on saada kuluttaja keskittämään ostoksensa ja synnyttää pitkäaikaista asiakasuskollisuutta. Keskittäminen voi kuitenkin

Lisätiedot

Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa

Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Tarkki, Eerik 2013 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Eerik Tarkki Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä

Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä EUROOPAN KOMISSIO Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä Uusi laki estää sopimattoman menettelyn kuluttajia kohtaan Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä Uusi laki estää

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI

MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Tähän linjaukseen on koottu mobiilisisältöpalveluita koskeva lainsäädäntö ja selvitetty säännösten asettamia vaatimuksia palveluiden markkinoinnille ja

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Sopimattomat kaupalliset menettelyt TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot