OHUTHIEENV ALMISTUSKURSSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHUTHIEENV ALMISTUSKURSSI"

Transkriptio

1 OHUTHEENV ALMSTUSKURSS Yleista Erilaiset hiepreparaaatit ovat geologille tarkeimpia valineita geologisen perustiedon keraamiseen. Hieista tunnistettavien mineraalien, niiden muuttumisen ja erilaisten rakenteiden perusteella nimetaan kivilajit, seka saadaan viitteita kiviin vaikuttaneista olosuhteista, niin kemiallisista kuin fysikaalisistakin. Tieteista hieenteko on liihella fysikaalisiin tieteisiin kuuluvaa materiaalitiedetta, joka tutkii erilaisten materiaalien ominaisuuksia ja niiden kayttosovellutuksia arkipaivan eliimaan.esimerkiksi hielaboratoriossa kaytettavat valineet ja aineet ovat yleisesti kaytossa myos materiaalitieteen laboratorioissa. Enemman kuin tiedetta, on hieenteko kuitenkin kasityohon perustuvaa, tarkkuutta ja harjaannusta vaativa taidemuoto, hyvin liihella kivi- ja kultasepiin tyosarkaa. Hiepreparaatit voidaanjakaa karkeasti neljaan tyyppiin: l.ohuthie on objektilasille liimatusta hiepalasta n.0.03 mm paksuksi tyostetty kivisiivu, jonka paalle on liimattu peitinlasi.yleisin tyyppi tutkittaessa naytteita, jotka eivat sisalla paljoa opaakkeja mineraaleja.hietta tutkitaan lapaisevassa valossa polarisaatiomikroskoopin avulla. 2.Pintahie on yksinkertaisimmillaan kivinayte, josta on sahattu pala pois, jonka jalkeen sahauspinta on tasoitettu ja kiillotettu. Ennen kiillotettujen ohuthieiden aikaa pintahie oli yleisin hietyyppi tutkittaessa runsaasti malmimineraaleja sisaltavia naytteita. Pintahietta tutkitaan heijastavassa valossa malmimikroskoopin avulla, missa haittapuolena on se, ettei silikaattimineraaleja pysty tunnistamaan. Etuna taas on se, etta pintahie on huomattavasti nopeampi ja helpompi valmistaa kuin ohuthieet. 3.Kiillotettu ohuthie on kuten ohuthie, mutta peitinlasi jatetaiin pois ja kiven pinta kiillotetaan. Tama on kaikkein informatiivisin hietyyppi, koska kiillotetusta ohuthieesta voidaan tutkia kaikki mineraalit mikroskooppisesti lapaisevassa ja heijastavassa valossa, seka saada selville mineraalien kemiallinen koostumus mikroanalysaattorin avulla. Kiillotettu ohuthie on korvannut liihes taysin pintahieet, vaikka onkin kaikkein vaikein ja aikaavievin valmistaa. 4.Erilaiset mineraalifraktio-, hiekka-, rikaste-, ym. hieet.joskus on tarpeen valmistaa hieita erilaisista irtoaineksista, mika tapahtuu yleisimmin valamalla nayte, esim. malmirikastefraktio epoksihartsiin ja kasittelemalla kovettunutta hartsikappaletta kuten kiinteaa kivinaytetta. Hiepreparaattien valmistus on likaavaa puuhaa. Veteen liettynyt kivipoly tahrii eri tyostovaiheissa vakisinkin vaatteet, joten suoja-asu on tarpeen. Samoin tyon haittapuolina ovat kivisahojen ja jyrsinten aiheuttama kova melu ja suoranainen fyysinen vahingoittumisriski, seka hartsien ja kemikaalien aiheuttama altistumisriski. Nainollen erilaisten suojaimien kaytto on valttamat6nta!

2 l.ohuthieen valmistus 1.1 Naytteen valintaja kasittely Kivinayte, jota aletaan tyostaa on useimmiten noin nyrkinkokoinen kasinayte tai kairasydiin, jonka paksuus on em, riippuen kairaamiseen kaytetysta kalustosta. Yleisimmin naytteesta halutaan saada selville jokin tietty erikoispiirre, kuten erikoinen mineraali, sulkeuma, kontakti tai rakenne, joka kertoo kiven synnysta ja elinkaaresta. Yleensa naytteenottaja merkitsee naytteeseen tussilla mista kohtaa hie on tehtava ja kertoo viela sanallisesti mita hieessa pitaa nakya.usein kuitenkin hieentekija itse joutuu paattamaan mista kohdasta hiepala sahataan. Sahaussuunta maaraytyy pitkalle naytteen perusteella, mutta yleisena kaytantona on, etta sahaussuunta on kohtisuoraan kerroksellisuutta tai liuskeisuutta. 1.2 Naytteen sahaus Sahaamisessa kaytetaan timanttisahaa, joka on pyorea metallilevy, jonka ulkokehalla on timanttijau hetta sisaltava metallireunus. Teran leikkaavuus riippuu reunuksessa olevien timanttien maarasta, koosta, sideaineesta ja teran paksuudesta. Jos tera tylsyy, sita pitaa "terottaa" sahaamalla jotain kovaa materiaalia, esim. karborundum-hiomakivea, jolloin ylimaarainen sidosmetalli kuluu pois ja timantit tulevat paremmin esille. Teraa irroitettaessa on merkittava alkuperainen pyorimissuunta, jota ei saa muuttaa juuri siksi, etta pyorimissuunnan muutos aiheuttaa timanttien irtoamisen ja sahan tylsymisen Timanttisahoja on nykyisin kahta paatyyppia: a) Sintratut terat, joissa timanttijauhe on sekoitettu messinki- tai pronssijauheeseen ja seos on puristettu kuumuudessa teran ulkoreunaan yhtenaiseksi kehaksi. On myos teria, joissa reunus ei ole yhtajaksoinen, vaan sektorien valiin jaa ura lietetta varten. Tallaiset terat on tarkoitettu pehmeita kivia varten. Hielaboratorion kivisahassa on sintrattu yhtenaiskehainen tera. b) Koloreunaterat, joissa timanttijauhe on iskostettu teran ulkoreunan koloihin. Koloreunaterat pureutuvat kiveen hyvin, mutta kuluvat nopeammin kuin sintratut terat. Juuri hyviin pureutumiskykynsa vuoksi koloreunateria kaytetaan suurten naytteiden sahauksessa, esimerkiksi kellarin suuri kivisaha on tata tyyppia. Hielaboratorion kivisaha Sahattaessa naytetta painetaan kevyesti teraa ja alustaa vasten. Tedi ja kivi lampenevat voimakkaasti, jonka vuoksi ne jaahdytetaan vedella, oka samalla sitoo kivijauheen ja vie sen mennessaan. Kun saha kaynnistetaan kaynnistyy myos poydan alla oleva vesipumppu, joka pumppaa vetta vesisailiosta sahan teralle Vesi ja kivipoly valuvat poistoputkea pitkin takaisin vesisailioon, jossa kivipoly liettyy pohjalle. V edentuloa saadellaan sahaustason alia olevasta hanasta. Nayte on aina sahattava suoraan. Teraa ei saa taivuttaa vakisin, koska timanttireunus lohkeaa helposti ja irtoavat palaset voivat vahingoittaa pahasti sahaajaa. 2

3 Kellarin kivisaha Kivisahan alias taytetlliin vedella niin, etta imuletkun paa jaa veden alle ja vesi kulkee pyorivalle sahanteralle kun virta kannetaan paalle. Sahattava lohkare asetetaan tukevasti puiselle kelkalle,joka ohjataan naytteineen sahaan samalla kun painetaan jalkapolkimella sahanteraa alaspain. Erityisesti huomattavaa on ettei nayte paase liikkumaan kelkassa, koska raskas ja suuri nayte helposti vinoon mennessaan vaantaa teran rikki. Samoin on kiellettya pienien naytteiden sahaus.suuri tera tempaisee helposti naytteen kasista ja lennattaa sita kuin arnmusta. Nayte saattaa myos jumiutua teran ja terasuojuksen valiin ja tehda ohuesta terasta silppua. Jaljet on siivottava kayton jalkeen. Naytteesta sahataan objektilasin kokoinen tai hieman pienempi ja n.1 em paksu hiepala,joka pestaan, kuivataan ja siihen merkitaan naytetunnukset, jotteivat naytteet sekaannu toisiinsa. 1.3 Sahauspinnan hionta Objektilasille liimattava pinta on sahauksen jaljilta viela aivan liian epatasainen ja se on siksi viela hiottava. Hiominen tapahtuu pyorivalla valurautaisella dreijalla hiomajauheen ja veden avulla, liite 2. kuva 1. Hioma-aineina kaytetaan eri raekokoisia, paljon kivea kovempia synteettisia karbideja ja nitrideja. Aineiden kovuusvertailuja ks. liite. kuva 2. Yleisimmin kaytossa olevat aineet ovat korundi 1. alumiinioksidi Al203, piikarbidi 1. karborundum, SiC ja boorikarbidi, B4C. Hiomaaineiden raekoot ja kaytto selviavat liitteen 1. kuvasta 1. Timanttisahan timanttien raekoko on yleisimmin mesh ja hiepalan saattamiseksi liimattavaan kuntoon on sahauspinta hiottava ensin 220 meshin ja sen jalkeen 400 meshin jauheilla. Hiomisen ja kiillotuksen paaperiaatteena on etta edellisen sahauksen tai hiomisen naarmut hiotaan pois aina astetta hienommalla jauheella. Hiomisen ja kiillotuksen yhteydessa on tarkea muistaa hiepalan huolellinen pesu harjan kanssa aina kun siirrytlliin hiomaan hienommalla jauhella,muutoin on edessa koko dreijan pesu. Dreijan pinnalle ripotellaan hieman hiomajauhetta ja suihkupullolla suihkutetaan pinta maraksi. Dreija kaynistetaan ja aletaan hioa pyorittaen hiepalaa dreijan pyorimissuuntaa vastaan kayttaen koko pinta-alaa jottei hiontapinnalle synny uraa. Hiepalaa ei taritse painaa kovin voimakkaasti, tarkeampaa on etta pitaa kiinni ja painaa keskikohdasta, jotta pinnasta tulee tasainen. Tasaisuutta voi tutkia asettamalla pestylle ja viela maralle hiotulle pinnalle objektilasin. Veden tulisi peittaa kapillaarisesti koko liimattava pinta. Samoin tasaisuutta voi tarkastella kuivalta pinnalta valoa vasten, epatasaiset kohdat nakyvat yleensa hyvin varieroina kivilajista riippuen. Hiontavaihe ennen liimausta on lopputuloksen kannalta erittain oleellinen. Hieen lopullisen paksuuden ollessa 0.03 mm mikrometria epatasaiset reunat ja kuopat liimattavalla pinnalla ilmenevat toispuolisina ja reikaisina hieina. 1.4 Liimaus Liimausvaiheessa kivi liimataan objektilasille tata tarkoitusta varten kehitetyilla kaksikomponenttiepoksihartseilla. Yleisimmin kaytetyt liimat ovat: a) Petropoxy, joka on kehitetty juuri geologisten ohuthieiden liimaamista varten. Sekoitussuhde on 10 osaa hartsia ja 1 osa kovetinta. Aineet sekoitetaan muovikupissa lampolevylla huolellisesti lasisauvalla reunoja ja pohjaa myoten kaapien. Aineiden maarat ovat tarkkoja, otta saadaan hartsin taitekertoimeksi tarkka nd = ks. liite 3. kuva. KayttOvalmis Petropoxy kovettuu sita nopeammin mita korkeampi on lampotila. Seosta sailytetaan pakastimessa, jossa se sailyy lahes 3

4 rajattomasti. Ennen kayttoa se otetaan n. 112 h aikaisemmin notkistumaan. Huoneenliimmossa seos sailyy n. 5 paivaa. hanne kovettumislampotila on 125 C, missa lampotilassa myos hiepalan liimaus tapahtuu. Liitteen 2. kuvassa 2.on P~tropoxyn kovettumisaika lampotilan funktiona. b) Araldit, jota kaytetaan kuumuutta kestamattomien ja kuumennettaessa runsaasti volatiileja kehittavien naytteiden kanssa. Varsinkin karbonaattia sisaltavat ultramafiset kivet ja sulfidimineraaleja sisaltavat malminaytteet erittavat kuumennettaessa runsaasti kaasuja ja kupliminen pilaa liimauksen taysin. Aralditin sekoitussuhde on 3 osaa hartsia ja 1 osa kovetinta. Ainekset sekoitetaan huolellisesti ja nayte liimataan objektilasille puristaen ilmakuplat valista pois. Kuivumisen ajaksi hie puristetaan kiinni esim. pyykkipojalla hieen keskelta. Kuivumisaika on muutama tunti, mutta kaytanto on osoittanut etta aikaa kannattaa varata parikin vuorokautta, jotta nayte kestaa seuraavat kasittelyt. Araldit on usein oikukas ja nayte saattaa irrota objektilasilta varsinkin jyrsimisvaiheen loppupuolella. c) Epofix, kaytto kuten Aralditilla, mutta kokemuksien mukaan tarttuu viela huonommin. Ongelmana nailla kylmakiinnitteisilla hartseilla on myos suuret taitekertoimen vaihtelut. Epofixin sekoitussuhdeon 25 osaa hartsia ja 3 osaa kovetinta. Liimaus Laitetaan ovenpielesta lampolevyn ylapuolinen imuri paalle, jotta saadaan liuotinhoyryt pois. Liimpolevylle laitetaan monistuspaperi ja lampotilaksi saadetaan 125 C. Huolellisesti kuivatut hie palat asetetaan sille liimattava pinta ylos pain. Pinta pyyhitaan viela rasvasta puhtaaksi isopropanolilla tai etanolilla (Masinol & Sinol) kastetulla pyyhkella tai paperilla ja kuidunpalaset puhalletaan varovasti pois. Samoin objektilasit, joihin on timanttikynalla kaiverrettu naytenumero, pyyhitaan alkoholilla ja puhalletaan kuidunpalat pois, jonka jalkeen myos ne asetetaan lampolevylle kuumenemaan. Koko systeemi saa lammeta rauhassa n. Yz h, jolloin viimeisinkin kosteus poistuu hiepaloista ja liimattavat kappaleet saavuttavat liimauslampotilansa 125 C. Taman jalkeen otetaan kuuma hiepala pinseteilla ja asetetaan se poydalle liimattava pinta ylospain, laitetaan sille sopiva maiira Petropoxya ja nostetaan pinseteilla objektilasi paalle. On varottava kayttiimasta liikaa Petropoxya, koska se kutistuu kuivuessaan n. 1% ja koska liimaus on vahvempi kuin nayte tai objektilasi, saattaa kutistuma murtaa lasin, ks. liite 3. kuva 2. Lasia pyoritetaan varovasti, jotta ilmakuplat saadaan tarkasti pois, jonka jalkeen koko hoito kiiiinnetaiin pinseteilla ylosalaisin ja asetetaan takaisin lampolevylle lasi levya vasten. Tarkistetaan etta nayte on suorassa ja ettei liimapisaroita ole valunut poydiin ja lasin valiin, nayte irtoaa kuivuttuaan levyyn kiinni vain vasaralla ja taltalla ja kovasti pienina kappaleina. Annetaan kuivua n. 3-5 min ja nostetaan jaiihtymaan. 1.5 Sahaus Jaahtyneista hiepaloista, JOlssa objektilasi on nyt kiinni, sahataan ylimaarainen kivi mahdollisimman tarkasti pois, jotta jyrsimisvaiheesta tulisi mahdollisimman lyhyt. Sahaaminen on huomattavasti nopeampaa. Sahauksen voi suorittaa hyvin varovasti kasin tai sahan yhteydessa olevalla ajurilla. Hie kiinnitetaan ajuriin alipaineen avulla ja ajuri saadetaan kulkemaan sopivalla nopeudella, sita hitaammin mitii kovempi kivi. Ajurin nopeutta voi kokeilla ilman hietta. Saat6asteikko on 1-16 ja ajuri kulkee sita hitaamin, mita suurempi arvo on. Sahatut hieet huuhdotaan vedella puhtaiksi. 4

5 1.6 Jyrsinta Jyrsinta aloitetaan laittamalla hiealusta sopivalle kohdalle jyrsimen magneettipoydalle ja kiinnittamalla se kaantamalla vipua magneettipoydan kyljessa. Hiealustaan kiinnitetaan alipaineletku ja avataan imuyhteys. Hiealustalla on paikka kahdelle hieelle. Jyrsittava hie laitetaan lahempana jyrsinlaikkaa olevaan paikkaan ja tyhja objektilasi viereen. Tarkistetaan etta vesisailiossa jyrsimen alla on vetta avaamalla alaluukku. Vedenkorkeuden nakee lasiputkesta ja maksimikohta on merkitty viivalla. Jyrsimessa ei kayteta pelkkaa vetta, vaan sekaan lisataan myos vesiliukoista oljya, Dromusoilia, 10 ml /vesilitra, otta se suojaisi helposti ruostuvia rautaosia, magneettipoytaa ja hiealustaa. Magneetipoyta ja hiealusta on myos heti puhdistettava ja kuivattava jyrsimisen jalkeen, koska ne menevat umpiruosteeseen jo parissa tunnissa, jos ne jattaa mariksi. Tarkistetaan etta jyrsinlaikka on veivattu ylos niin etta se juuri kulkee hiepalan paalta, jos ei niin veivi sijaitsee oikealla kadella vyotaron korkeudella. Myotapaivaan ruuvatessa laikka kulkee alaspain ja vastapaivaan ylospain. A vataan alipaineimun vesihana, objektilasien pitaisi nyt imeytya tiukasti hiealustaa vasten. Jyrsin kaynnistetaan kaantamalla oikealla sivulla olevaa paakatkaisijaa napsaus oikealle ja painamalla veivin vieressa edessa olevaa vihreaa nappia pitaen samalla kiinni jyrsimen kaantoaisasta. Vedentuloa voidaan saataa hanasta jyrsinvarteen tulevan letkun juuresta. Vasen kasi kaantoaisalla ja oikea veivissa kiinni aletaan nyt jyrsimaan varovasti laskien laikkaa veivilla mm kerrallaan kivilajin kovuudesta riippuen. V arsinkin kovia kvartsipitoisia kivia on jyrsittava hyvin varovaisesti ll 00 mm kerrallaan kuljettaen laikkaa useita kertoja hieen pinnalla laikan lasku. Nain jatketaan kunnes hie nayttaa sopivan ohuelta tarkasteltavaksi mikroskoopissa. Paksuus tarkastetaan ja jyrsintaa jatketaan hyvin varovasti kerrallaan. Operaatio toistuu varsinkin ensikertalaisilla usein parikymmentakin kertaa. Kokemus tuo silmaa arvioida oikea paksuus niin etta tarkastuskerrat saattavat vaheta jopa pariin kertaan. Varovaisuus on lopussa valttia, liikaa jyrsitty hie on lopullisesti pilalla ja koko operaation joutuu aloittamaan alusta hiepalan jamasta. Alussa juuri jyrsintavaiheessa hajoaa eniten hieita tai ne jyrsii liian ohuiksi, 3/100 mm on vain neljanneskierros veivilla. Hieen paksuuden nakee parhaiten kvartsista ja plagioklaasista. Ne muuttuvat ohetessaan variltaan sininen => punainen => keltainen => harmaa. Jyrsityt hieet pestaan vedella Loppuhionta Jyrsinnalla on mahdollista saada aikaan lasitettavaksi valmis ohuthie, mutta pinta jaa kuitenkin melko karkeaksi.olettaisin jyrsinlaikan timanttien olevan n.150 meshia, joten loppuhionta lasilevyn paalla 400 meshin karborundumilla ja vedella antaa paremman lopputuloksen. Hieen voi myos jattaa aivan hivenen liian paksuksi jyrsiessaja hioa liian paksuuden pois loppuhiontavaiheessa. 1.8 Lasitus Lopuksi hyvin pestyt ja alkoholilla pyyhityt ohuthieet asetetaan taas lampolevylle yhdessa niinikaan alkoholilla pyyhittyjen peitinlasien kanssa. Polyt puhalletaan pois ja annetaan lammeta 125 C, jonka jalkeen kiinnitetaan peitinlasit Petropoxylla ja annetaan kovettua objektilasi lampolevya vasten n.3-5 min ajan. Muistetaan myos puristaa ilmakuplat liimausvaiheessa pois. 1.9 Merkinnatja sailytys Hieisiin merkitaan tussilla naytenumero, joka peitetaan lakalla, jottei se kulu hieen kasittelyssa pois. Hiekiljaan tehdaan myos tarvittavat merkinnat, mm. geologian laitoksen juokseva hienumero, joka 5

6 tata kirjoitettaessa oli alkaen numerosta 2001 vuonna Hieet sailyvat parhaiten tarkoitusta varten valmistetuissa pahvikoteloissa, jossa ne eivat paase taittumaan tai rikkoutumaan toisiaan vasten. Lopuksi on tarkea huomata, ettei kovalla vaivalla tehty hie ole minkaan arvoinen ellei sita tutkita kunnolla. Ei kannata tehda samasta kivesta kymmenta hietta ja sitten niputtaa ne tutkimuk:sessa. V arsinkin aloittelevilla geologeilla tuntuu olevan tarve teettaa hie tutkimusalueensa joka paljastumannokasta hieiden kokonaismaaran ollessa jopa parisataa, kun huolellisella kenttatutkimuksella voitaisiin laskea hieiden maaraa kohtuulliseen muutamaan kymmeneen huolella valitusta naytteesta tehdysta hieesta saa jo hyvin gradun ainekset. Yhden ohuthieen tekokustannukset ovat minimissaan n. 200 mk, joten 30 hieen hinta on yhteensa n mk. 6

7 Liite 1. HOMA-ANEHUKKASEN KOKO MKROMETRENA JA MESHENA (AMERKKALASEN STANDARDN MUKAAN) SEKA JAUHEDEN KAYTTOMAHDOLLSUUS RAEKOKO MESHENA RAEKOKO MKRO- METRE NA JAUHEEN KAYTTO MAHDOLLSUUS /4 1/ hyvin hieno kiillotus hyvin hieno kiillotus hieno kiillotus kiillotus hyvin hieno htonta. kiillotus hyvin hieno hionta hieno hionta kesktkarkea hionta keskikarkea hionta karkea hionta karkea hionta, tahkoaminen hyvin karkea hionta, tahkoaminen,sahaus MNERAALEN KOVUUS MOHSN ASTEKOLLA JA VASTAAVA ABSOLUUTTNEN KOVUUS (KNOOP-KOVUUS) i MNERAAL MOHS-KOVUUS KNOOP-KOVUUS KP/MM 2 Talkki Kipst 2 32 Kalsiitti Fluoriitti Apatiitti Kalimaasalpa Kvartsi Topaasi Korundi Timantti ll.<ltobort.ulc:k..."' ~i ( Boot-\ kav~id ~ B'tC '-tso fk,vini{vidl' ()N iwo

8 l..iile J.. (1 7) YKSNKERTANEN TASOHOMAKONE.JA SEN OSAT: A) MOOTTOR, B) KLAHHNA, C) KLAHHNAPYORA, D) AKSEL!, E) HOMALAKKA, F) RUNKO, G) ROSKESUO.JA (PESUVAT).. 6 &J :E ;:4..J &&J (!) 2 0~~--~~~~~==~==== CURE TEMPERATURE, c Kuva l. esittaa~aikaa ajan funktiona. Kayra on tarkoitettu suhteellisia vertailuja varten, eika esita kuivumiseen tarvittavaa aikaa. 125 C:ssa tarvittava vahimmaisaika riittavan pitavyyden saavuttamiseksi on kolme minuuttia.

9 L.ii~e ' Kuivumisaika Petropoxy 154:n kuivat~aminen ~25 C.lampotil~ssa ai~aansaa :rittain vahvan liimauksen jo 3 minuut1ssa. Ku1tenk1n lopull1nen ta1tekerro1n saad~an ~as~a 45 minuutin kuivumisen.ialk:en. Ku~a 3.nayttaa muutok~en.n0 :ssa.ku1vum1sajan funkt~ona. Kolmen tun~1n k~1vum~saj~n ~alkeen "D o~ tay~1n vak1o :0004 ~lle sen m1ka saadaan 45 m1nuut1n ku1vum1sajalla. n 0 e1 enaa putoa, va1kka a1ka pidennetaan kahteen paivaan. ~axt~t~a~a_m~a!a On varottava kayttamasta liikaa Petropoxy 154:ca; yleensa kaytetaan liikaa. J~s kaytetaan liian paljon, ylijaama Petropoxy 154:aa muotoutuu naytteen ympar:~le. Kun Petropoxy 154 on hyytynyt, se kutistuu n. 1% ja koska Petropoxy 154 l11maukset ovat yleensa vahvempia kuin nayte tai objektilasi,tcmc kutistuma saattaa murtaa obj.lasin, mikali ylijaama on liian suuri. Kuva 2 ilmentaa taman seikan.

10 . lap Qf' 4.~4,_1~ _ Btti.\1\, N4AlSi.so,. A" 'wt,., lao C4Al.tSi 3 0 1

11 1 ~ ) i 1.1 ~ ~ lee'jj{;1( 2 blur Yz ;# O~w!-~(cJ l<il!lok~ oltt.j-hle~~ P, lo\, ~l u e ~ E- tf, c.kl~ h~ ~e.t 6HUTHE >Q.~d._A,.s S~tv~ ~ttfalto.. l- 1~5.,-.,'-J--""., ~~0 ~.,~ 'fo 0.._(' 5 1,_ 'l Lli"""~G<.? D ~ J efc,{-1 \~,; ~ l av\trb /e'j) k..i" c t-.. P\iA. "'"l f ~t:t(.1! ~~\ ll..)~~t ll~ pe-sv\ re.sv_ s~aici M.ev- U." "'.s 1<..\i 11 Go\... ~~ bi, ~(}v ~ p~vt1 fc'~j ~fdt'+ E.po{, ;<. to : J! ' ~S:J S~il'jfJ s f'1"'ls~j 6 j J ""51t..,.J;; ~~~{~~C\O(f-6 uesi, Drvt'\u~-.,, 1 to.../: 1 t, ~j,<~l',llao{j...( ~~ ~ \'D'ij~ o.{ c..c.s f-o.. ll'\\ta,. ~" r""' k!w:t i ko Lo.srh... 5 pes"' Me"''t.t~ l h~c.~(... Ja t'-5(.. J-~ - ~ 't ( ;,ov-\ ~vbt'~, sf c r,,. ~y.joij.\'-= ~~~-'h1 Y oel'\h< ~ s: iq ('j ~ 5 l~$/c't

12 1.1_ e t.) 1 ~/J(--{ J.. r:t:i.,'5(} i-k<j "{00 ~c; ~ ~(/(} loo\f'~h \ /OtfO "-'<' ~ ~ 1 r~ ~..,..~ y, r-- g.. Me"'h... +c; J..sail'j~.s td f>(l\~d.sk~ P4tJTA-H6 1. N~~ leth~t.t> t \(A~"t' k-s J.. lt.ull"f-<.< 5 '1. P!At..J.csk.; 1.~ #-lltjerj~ ~t.( " H tt:l.jo~ - l~ll( W.>T E. '( 11. ~ t:t... V ~\'kf..c,.era..to 1 1. VaJ~..,ifll.4... ~1/'.f:;t'l'.. ".4'1'0\(J.; l vo.fvtkopn +Jl-tjto (~V\ J,. /,...;, NoJi\"1.} -':> ~~rar1"t's ~ ~vofs/, C!.t. {tesf..a /(;.mp'jo.' 3. >"'(i..ta'-f ~ 1. J 'j"'~l"'- i--()' S t~-'" t-1-a f G t~uflolu$ ~~ lc.s/~; Va.ihf"t?e~ f..o!.. e~h"'"'. h,'e~ 1. Pc.~p4~ \ ~'"'OW\"US, O\il1!~i~~f {ct$?lco~( le s~ J... J"'""S'Y.~ m.o -e---- ~ v ~ C ~ :~ 3 l~t>i~j "!(. L l, \~AlA s ~L'.s/"' fo:,'"' 5. J~r~'~ 1. ksi p~~ s,l..,pt.4lf, ~ /..,- 1.1 lo.!f>d/ 1"G-\ s ~~S""-' ) t. Kullo ~(.{ 5 ~~ (t:tsl /-(.( s

13 .!l '/. \., :~ ",1._\.\.1.\1\i,.i 1\ ~ 1 ~Q(Y)/ Jr:> 1 ::;/slc ) Pe.~, k \f'.lt.ta ~os. (c.., 5 PCt..~, l--kits-kvl 5 ;t) ct"" ~ Jt.f L 0:L~LQ. V :) J(!)tt.(ln " 1 -.J t/,,>t_ ~]lott l :J JC\. Vh,, Gtrlc ~etr~ e j Je"'n, ~V'VonQVJ e "L < A'\:~ -?;:.kkl ""--f),'(; 1. tc:::..ro ~~~ r- ~e-. Vir vt f/t/1/rno 1 ~o.~ Yti~AeV\ 1 Ville fv ~iiltn \ ' f) j ' -: C<. V, 'lo-0\.. L. 1 ' G i ~.~(<,..i? u ~' l... ~... l) l i ~til U\ ltt ": /.\ / ) ) -::)6 -:16 - -:J6 ~ :J( - Gj!.( -cs~ - CJit -~~ -1~., i '1 5 e1 :~ r.: /l (-!L-t c 11 { V e '7ti\. ~u... ~pq_a "~ J~"-~\ J(h."~lf/o -f!2 _, c'~- ) -~s -~) ~ ~- i,~ ~:r t- \~' ; i. ~ 1\1~? t j;.. \

14 t i J 1. L.f klo 8-10 ku.-ssisa!t"s~o.. ~;v-si fjau(,\\alf1~ ~W\, kpis+a J o.v-c" Y l [.\ e"" V d}e PusSiV~"' J~ko."' \ Nov-obff, o ].. At\+k- Pekl<e-. Ta,, o Ter"O N;, ra~(!l/\ Vi v-ve Heill\'" 0.Jo.."', ( M. pob TL Pch-i ll.o~~'lteo.llosb jt;t:\( ~ j 1M [.._j 1-\c;(b/t:M S<Aw., ~~v-apev-a J~li\..., Av-vtJ~t~ell\. N_ kc.t~~c. ~jo.vc0v' {..Jol..C\111\~ l..aivol~ A "' n e Z.o.. "'CCle l i "' Anl'\e ~u.f-io r<.nkl~ T~lfo.le Y Po-si ~d/5{ev-.. Mo.li'La tj~ ~her1. J~.._l ~t.rf < o \festa 'Gropo.l h V\ ke.t;t.&.f klo 8-1l ke 11. <-t klo 1G- J.a ke,t~.t( Jo 1 t -1 ~ o~mo+ ~, e l~ba..-~tov!'o~5"o. D'"'~ k\\lt 1'\~ljfe.j A ~::ori "~ t +:j ii v~fkej Wtr-tl<cAtwt. ' -f:je>bk.k.t o~isi ~jva.

Jynkän Monari. Perusaineisto kurssille, osa 1. http://www.geologia.fi/index.php/2011-12-21-12-58-39/2011-12-21-13-00-22/johdatus-korukiviin

Jynkän Monari. Perusaineisto kurssille, osa 1. http://www.geologia.fi/index.php/2011-12-21-12-58-39/2011-12-21-13-00-22/johdatus-korukiviin Kuopion kivikerho ry Kivenhionnan perusteet kurssi 22.-23.9.2010 klo 9.00-16.00 Jynkän Monari Perusaineisto kurssille, osa 1. Lisämateriaalia, johon kannattaa tutustua jo ennalta osoitteessa: http://www.geologia.fi/index.php/2011-12-21-12-58-39/2011-12-21-13-00-22/johdatus-korukiviin

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle

1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle 1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle TrendyNailWraps kynsikalvot on valmistettu yhdysvalloissa erityiselle laminoidulle pinnalle joka on niin kestävä että sen päälle voidaan karhentamisen jälkeen

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 N S ta tai m ä BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 ONNISTUNUT SALKKU Salkkuja on eri kokoisia, muotoisia ja värisiä. Huomiota kiinnitetään seuraaviin kohtiin. SALKUN AUKAISEMINEN PYÖRÖSAHALLA JA SEN

Lisätiedot

SETTI, jossa á 250 g teräshauleja, satelliittia ja tappeja ja ½ kg Metallux:ia, hinta 40,00

SETTI, jossa á 250 g teräshauleja, satelliittia ja tappeja ja ½ kg Metallux:ia, hinta 40,00 MAAHANTUOMME KAIKKIALTA MAAILMASTA PARHAAT KULTASEPÄN KONEET, LAITTEET JA TYÖKALUT. MYÖS LAADUKKAAT SAKSALAISET KIVENHIONTAKONEET JA TARVIKKEET KUULUVAT VALIKOIMAAMME Kuvasto hinnasto 7/2013 Pienet pyörivät

Lisätiedot

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen TV-TASON MAALAUS LÄHTÖTILANNE TV-taso on laadukas, hyväkuntoinen ja aidolla tammiviilulla pinnoitettu. TV-taso ei kuitenkaan sovi väriltään omistajan sisustukseen, joten se halutaan maalata kiiltävän valkoiseksi

Lisätiedot

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen Tekninen työ Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen 1. MOTIVOINTI Aluksi keskustellaan oppilaiden kanssa, mitä erilaisia kasetteja he

Lisätiedot

SIVU 1. laittaa mikä tahansa geeli tai akryyli. TrendyNailWraps kynsikalvot ovat erittäin kestäviä ja saatavilla 50 erilaisena mallina.

SIVU 1. laittaa mikä tahansa geeli tai akryyli. TrendyNailWraps kynsikalvot ovat erittäin kestäviä ja saatavilla 50 erilaisena mallina. TrendyNailWraps kynsikalvot on valmis- tettu Yhdysvalloissa erityiselle laminoidulle pinnalle, joka on niin kestävä että sen pintaa voidaan karhentaa. TrendyNailWraps kynsikalvojen päälle voidaan laittaa

Lisätiedot

Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu. Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014

Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu. Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014 Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014 Laboratorioteknologian päätehtävät asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin

Lisätiedot

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974]

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974] Muotin kiillotus Heikki Tikka Tampereen teknillinen yliopisto Periaate Varsin usein kiillotus sekoitetaan hiontaan, jolla pyritään ainetta poistamalla parantamaan työkappaleen mittatarkkuutta ja pinnanlaatua.

Lisätiedot

SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta

SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta Lähde: http://sjh.sporttisaitti.com/ Luistimien teroittaminen on huoltajan tärkeimpiä tehtäviä ehkä tärkein. Jotta tehtävän pystyy hoitamaan ja suoriutumaan siihen liittyvistä monista vaiheista, tulee

Lisätiedot

Rihtausohje. J.Puhakka

Rihtausohje. J.Puhakka Rihtausohje Pyörän vanteen pinnoitus (rihtaus) on aikaa vievä toimenpide, joka vaatii kärsivällisyyttä tekijältään. Tässä on ohje, joka toivottavasti helpottaa osaltaan työn onnistumista. J.Puhakka 1 Pinnat

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Araldite 2022 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Helppo hioa Liimaa monia kestomuoveja Kestää hyvin öljyä ja bensiiniä Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Araldite 2048 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Hyvä tartunta moniin metalleihin ja muoveihin Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

TEHNIKA tukkivannesahat

TEHNIKA tukkivannesahat TEHNIKA tukkivannesahat 2016 Maahantuonti ja myynti Veistokone-fi Espoo myynti@veistokone.fi 040-779 8800 Tehnika tukkivannesahat TEHNIKA AUCE TEHNIKA AUCE on Latvialainen yhtiö, joka on perustettu vuonna

Lisätiedot

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta iilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta Kohderyhmä: Työ on suunniteltu alakoululaisille sopivalle tasolle. Työ ei ole liian vaikea ymmärtää esikoululaiselle, muttei liian helppo

Lisätiedot

Betonilattioiden hoito-ohjeet

Betonilattioiden hoito-ohjeet Betonilattioiden hoito-ohjeet 2. syyskuuta 2013 Betonilattioiden hoito-ohjeet Yleistä Vanhoissa betonilattioissa yleisiä ongelmia ovat niiden likaantuminen, vaikea puhdistettavuus ja pölyäminen. Näiden

Lisätiedot

Quality from start to finish 21.7.2014 1

Quality from start to finish 21.7.2014 1 21.7.2014 1 Kiillotuksen perussäännöt: Sääntö #1: Aloita vähiten aggressiivisella työkalulla tai kiillotusaineella, jolla työ saadaan tehtyä. Kiillotus käsin on vähiten aggressiivista. Seuraavaksi tulee

Lisätiedot

Instrumenttien teroitus Karin Kanerva

Instrumenttien teroitus Karin Kanerva Instrumenttien teroitus Karin Kanerva Copyright KK 1 Käyttö / käyttöasento KK 2 Teroitustavat Käsin teroitus hidasta instrumentin rakenne tunnettava Koneellinen teroitus nopeaa instrumentin rakenne tunnettava

Lisätiedot

90 mm HALK. G-42002-O 93,00 100 mm LEV. 90 mm HALK. G-42001-O 58,00 50 mm LEV. 90 mm HALK. 100 mm LEV.

90 mm HALK. G-42002-O 93,00 100 mm LEV. 90 mm HALK. G-42001-O 58,00 50 mm LEV. 90 mm HALK. 100 mm LEV. POLY-PTX HIOMA-, KIILLOTUS- JA HARJAUSKONE TASOILLE JA PUTKILLE TUOTE nro /kpl 240 V, 50-60 Hz, 1750 W NOPEUDEN SÄÄDÖLLÄ 1000-3500 RPM PAINO: 3,3 kg PYÖRÖJEN HALKAISIJA 90-115mm VALMISTUSMAA: SAKSA HIOMA-

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin

KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin KONSERVOINTIVÄLINEET Dahlia-sumutin - valmistettu Japanissa, merkki Maruhachi - materiaali kromattua messinkiä - säädettävä hieno suihku, ei roiskeita - käytössä suositellaan puhdistettua vettä - tilavuus

Lisätiedot

Työohje: sahaaminen käsikäyttöisillä sahoilla (käsisaha, selkäsaha, askartelusaha

Työohje: sahaaminen käsikäyttöisillä sahoilla (käsisaha, selkäsaha, askartelusaha POM1YTN Teknologiakasvatus ja tekninen työ Työohje Eveliina Rantala ja Katja Riivari Työohje: sahaaminen käsikäyttöisillä sahoilla (käsisaha, selkäsaha, askartelusaha ja lehtisaha) kahvat sahojen terät

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Kivipolku Lappeenrannan linnoituksessa

Kivipolku Lappeenrannan linnoituksessa Kivipolku Lappeenrannan linnoituksessa Aloitetaan matkamme yllä olevan kuvan osoittaman muistomerkin luota. Pohditaan ensin hetki Lappeenrannan ja linnoituksen historiaa: Lappeenrannan kaupungin historia

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com

TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com Timanttireikäsahat Reikien työstäminen koviin keraamisiin materiaaleihin ei perinteisesti ole ollut mahdollista ilman kalliita erikoiskoneita ja -työkaluja. Tästä

Lisätiedot

Menu. Savuporopiiras Lohta Valkoviinikastikkeella Uuniperunat. Valkosuklaa-karpalo pannacotta

Menu. Savuporopiiras Lohta Valkoviinikastikkeella Uuniperunat. Valkosuklaa-karpalo pannacotta Menu Savuporopiiras Lohta Valkoviinikastikkeella Uuniperunat Valkosuklaa-karpalo pannacotta 8 Savuporopiirakka Pohja: 150 g pehmeää margariinia 1½ dl kaurahiutaleita 2½ dl vehnäjauhoja 1 dl juustoraastetta

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE Araldite 2028-1 Kaksikomponenttinen kirkas polyuretaaniliima Ominaispiirteet Lasinkirkas Nopea kovetus UV- kestävä Liimaa monia metalleja ja muoveja Kuvaus

Lisätiedot

Hienokiteinen ja pehmeä hunaja

Hienokiteinen ja pehmeä hunaja 1 Hienokiteinen ja pehmeä hunaja Hunajan kiteytyminen Hunaja on kemiallisesti ajateltuna sokerien ylikylläinen vesiliuos Hunajassa olevaan veteen on liuennut enemmän sokeria kuin siihen mahtuu. Ylimääräinen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

AKRYYLIN TYÖSTÖOHJEET

AKRYYLIN TYÖSTÖOHJEET Sivu 1 / 8 AKRYYLIN TYÖSTÖOHJEET Valmistelut Suojakalvot: Lastuavassa työstössä on hyvä jättää suojakalvot levylle viimeiseen työvaiheeseen asti suojaamaan pintaa naarmuilta. Mikäli kalvot puuttuvat, alustana

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Puukon valmistaminen. terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu

Puukon valmistaminen. terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu Puukon valmistaminen terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu Terän takominen kuumenna taottava rauta ahjossa keltaiseksi pidä rauta hehkuvan hiilikasan sisällä älä

Lisätiedot

LIIMAT, LIISTERIT JA SIDEAINEET

LIIMAT, LIISTERIT JA SIDEAINEET LIIMAT, LIISTERIT JA SIDEAINEET Planatol BB liima 1,05 kg - polyvinyyliasetaattipohjainen dispersioliima, synteettinen hartsi, liuottimia vain 1 % - vesiohenteinen (max. 10 %) - voidaan sekoittaa liisteriin

Lisätiedot

Tiedelimsa. Vedestä saadaan hapotettua vettä lisäämällä siihen hiilidioksidia, mutta miten hiilidioksidi jää nesteeseen?

Tiedelimsa. Vedestä saadaan hapotettua vettä lisäämällä siihen hiilidioksidia, mutta miten hiilidioksidi jää nesteeseen? Vedestä saadaan hapotettua vettä lisäämällä siihen hiilidioksidia, mutta miten hiilidioksidi jää nesteeseen? TAUSTAA Moni ihminen lapsista aikuisiin saakka on varmasti joskus pohtinut hiilidioksidiin liittyviä

Lisätiedot

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS Merkinnät: B Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus voi olla 45 mm leveä. C

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

FIN MPE 60. - Manikyyri-/Pedikyyri-sarja. Käyttöohje

FIN MPE 60. - Manikyyri-/Pedikyyri-sarja. Käyttöohje MPE 60 FIN - Manikyyri-/Pedikyyri-sarja Käyttöohje BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de SUOMI Hyvä

Lisätiedot

KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin

KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin KONSERVOINTIVÄLINEET Dahlia-sumutin - valmistettu Japanissa, merkki Maruhachi - materiaali kromattua messinkiä - säädettävä hieno suihku, ei roiskeita - käytössä suositellaan puhdistettua vettä - tilavuus

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi

Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi Aikoinaan joka kodissa oli Porin Matti - uuni, joka lämmitti huoneen kuin huoneen kovallakin pakkasella. 1980- ja 90-luvuilla moderniuden huumassa Matteja

Lisätiedot

Siipiratasalus. Petri Sinivuori 92

Siipiratasalus. Petri Sinivuori 92 Siipiratasalus Petri Sinivuori 92 Tehtävänä on tehdä annettujen ohjeiden mukaan siipiratasalus, joka sopivalla moottorilla toimii myös sähkövoimalana. Silloin voima voidaan ottaa esim. vesihanasta ja patteri

Lisätiedot

Suomi. lihamylly. makkaran valmistuslaite. lihamyllyn kokoaminen. makkkaran valmistuslaitteen käyttö. lihamyllyn käyttö

Suomi. lihamylly. makkaran valmistuslaite. lihamyllyn kokoaminen. makkkaran valmistuslaitteen käyttö. lihamyllyn käyttö A950 i h g j f d e a b c k l m 11 10 n o 13 12 16 14 15 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen ensimmäistä käyttökertaa Pese osat: katso kohdasta 'perushuolto'.

Lisätiedot

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com www.manum-tools.com Puulla on Suomessa pitkät perinteet rakentamisen ja teollisuuden raaka-aineena. Puu on edelleen ainutlaatuinen luonnonmateriaali, joka sopii moniin käyttökohteisiin. isäksi puun työstäminen

Lisätiedot

Maskeeraa oikein. Muovituksen maskeeraus - reikä ohjaustapille ylöspäin

Maskeeraa oikein. Muovituksen maskeeraus - reikä ohjaustapille ylöspäin Maskeeraa oikein Helpottaakseen saumaustyötä (ei vuotoja) on tärkeätä että maskeeraus tehdään meidän ohjeistuksen mukaan. 1 1 2 3 2 Suosittelemme myös että saumat muovitetaan koska tämä antaa suojan kemikaaleja

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

ROSE ROSE K2 POTILASOHJE IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. semiskleraaliset piilolinssit

ROSE ROSE K2 POTILASOHJE IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. semiskleraaliset piilolinssit ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 TM NC POTILASOHJE ROSE K2 IRREGULAR CORNEA IC TM ROSE K2 Post Graft TM ROSE K2 XL semiskleraaliset piilolinssit TM Semiskleraalisten Rose K2 XL piilolinssien silmiin laitto

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

DEDECO TUOTTEET U.S.A. KIILLOTUKSEEN

DEDECO TUOTTEET U.S.A. KIILLOTUKSEEN DEDECO TUOTTEET U.S.A. KIILLOTUKSEEN KUMISEOSTEISET KARALAIKAT "JUMBOS" 5 kpl SARJOINA KARA 2,4 mm, MIKÄ VOIDAAN SUURENTAA 6 mm:n VÄLIHOLKILLA (D-3074T). KS. SIVU 61 X) - MERKITYT HETI VARASTOSTA MUOTO

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Araldite 2014-1 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Harmaa tahnamainen epoksi Korkea lämmön-, veden- ja kemikaalinkestävyys Pieni kutistuma Hyvät

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Araldite 2015 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Sitkistetty, tahnamainen epoksi Erinomainen lasikuitukomposiitin ja SMC liimaamiseen Pieni kutistuma

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen 8 OUTOKUMPU OY 0 K LMINETSINTA E Hanninen/EG 11.2.1985 HAVAINTOJA KULLAN ESNTYMI.SESTA PYHASALMEN LMISSA Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino Teki ja : E Hanninen Malminetsinta - Aulis Häkli, professori

Lisätiedot

Ennen lypsyä maitohuone ja lypsyasema laitetaan lypsyvalmiuteen, ilta lypsyllä ennen lypsyä ja iltatarkastuksella(ei kaikkea) aamua varten.

Ennen lypsyä maitohuone ja lypsyasema laitetaan lypsyvalmiuteen, ilta lypsyllä ennen lypsyä ja iltatarkastuksella(ei kaikkea) aamua varten. Lypsy Lypsyn valmistelut Ennen lypsyä maitohuone ja lypsyasema laitetaan lypsyvalmiuteen, ilta lypsyllä ennen lypsyä ja iltatarkastuksella(ei kaikkea) aamua varten. Maitohuone: Laitetaan uusi siiviläsukka.

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet puulattiat... 4 Vanhat puulattiat... 5 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä Tarkista aina lattiapintojen kunto ja tee tarvittavat

Lisätiedot

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa Uusi BIO-SET-yhdistäjä Potilaille, jotka käyttävät AVONEX ia (beeta-1a-interferoni) BIO-SET is a Trademark of BIODOME beeta-1a-interferoni

Lisätiedot

Ohjeet puukon lestallisen tupen tekemiseen. Varaa aikaa riittävästi. Saatat tarvita opettajan ohjeita lisäksi. Kuvien kohdalla mainittu, mistä

Ohjeet puukon lestallisen tupen tekemiseen. Varaa aikaa riittävästi. Saatat tarvita opettajan ohjeita lisäksi. Kuvien kohdalla mainittu, mistä Ohjeet puukon lestallisen tupen tekemiseen. Varaa aikaa riittävästi. Saatat tarvita opettajan ohjeita lisäksi. Kuvien kohdalla mainittu, mistä lähteestä ne on lainattu. Viitaniemen koulu / Hintsa 2017

Lisätiedot

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely 13.4.2012 Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely Esimerkki KEVRA Oy Erkki Ahopelto Komposiittiteollisuuteen suunniteltujen Chemleaseirrotusaineiden toimintatapa Chemlease irrotusaineiden irrotuskyky perustuu

Lisätiedot

PESUMERKINTÖJEN ABC. Vaatteen hoito- ohjeiden lisäksi on muistettava pesuaineen annosteluohjeet sekä pyykin lajittelu.

PESUMERKINTÖJEN ABC. Vaatteen hoito- ohjeiden lisäksi on muistettava pesuaineen annosteluohjeet sekä pyykin lajittelu. PESUMERKINTÖJEN ABC Jokaisesta vaatteesta löytyvä pesumerkintä kertoo, miten voi parhaiten välttää vaatteen kutistumisen, venymisen, nyppyyntymisen ja värien lähdön. Ennen pyykinpesua kannattaa siis uhrata

Lisätiedot

Harjoitus 7. Auton päältäpesu, sisäpuhdistus ja vahaus

Harjoitus 7. Auton päältäpesu, sisäpuhdistus ja vahaus Harjoitus 7 Auton päältäpesu, sisäpuhdistus ja vahaus Auton pesu on yksi tärkeimmistä auton säännölliseen huoltoon liittyvistä toimenpiteistä. Säännöllisellä pesulla ja kausivahauksilla auton maalipinta

Lisätiedot

Otanta ja idätysnäytteiden valmistus

Otanta ja idätysnäytteiden valmistus Otanta ja idätysnäytteiden valmistus Metsäpuiden siementen idätystestit ISTA:n säännöt ja nykykäytännöt Pekka Helenius Metla / Suonenjoki / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

Solukumit. Asennusopas

Solukumit. Asennusopas Solukumit Asennusopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Käytännön tietoa 3 Työskentely solukumisukilla 3 Työskentely solukumimatoilla 3 Yleistä liimauksesta 4 3 Putkien ja liittimien eristäminen

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS SENNUSOPS - PUUKOOLUS Merkinnät: Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus voi olla 45 mm leveä. Ruuvi (SN

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

Asennusohje. Devicell Dry

Asennusohje. Devicell Dry Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm

Lisätiedot

Termodynaamisten tasapainotarkastelujen tulokset esitetään usein kuvaajina, joissa:

Termodynaamisten tasapainotarkastelujen tulokset esitetään usein kuvaajina, joissa: Lämpötila (Celsius) Luento 9: Termodynaamisten tasapainojen graafinen esittäminen, osa 1 Tiistai 17.10. klo 8-10 Termodynaamiset tasapainopiirrokset Termodynaamisten tasapainotarkastelujen tulokset esitetään

Lisätiedot

Puukon tupen valmistus

Puukon tupen valmistus Puukon tupen valmistus Ohjeen tarkoituksena on toimia suuntaa-antavana vinkkinä niille, jotka ovat kiinnostuneet tekemään puukkonsa suojaksi kaksiosaisen tupen. Tässä ohjeessa keskitytään valmistamaan

Lisätiedot

Oikea takarengas, vanne ja vaahtokumitäyte

Oikea takarengas, vanne ja vaahtokumitäyte RAKENNUSOHJE Oikea takarengas, vanne ja vaahtokumitäyte 311 Lehden nro 73 mukana sait kolme osaa, joita tarvitset mittakaavan 1:7 F2007-autosi neljännen pyörän kokoamiseen. Uudet osat ovat oikea takarengas

Lisätiedot

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet: LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla

Lisätiedot

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu A i C.', >'/AP PA LE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M9/323/-92/6/O Juva Rutkonlampi Hannu Makkonen 2.0.992 RUTKONLAMMEN GRANAATTIGABRON TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 989-990 JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta.

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta. LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT UUTTA GRANBERG-SAHALAITOSTA. SÄHKÖTYÖKALUJEN, KUTEN MOOTTORISAHOJEN, KÄYTTÖ VOI OLLA VAARALLISTA JA TUO MUKANAAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN VAARAN.

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

29. Annossekoittimet. 29.1 Kollerisekoitin. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

29. Annossekoittimet. 29.1 Kollerisekoitin. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 29. Annossekoittimet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 29.1 Kollerisekoitin Kollerisekoitin kuuluu annossekoittimiin. Se on valimosekoittimista vanhin; sen toimintaperiaate on tunnettu

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta iilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta Kohderyhmä: Työ on suunniteltu yläkoululaisille. Tiedelimun valmistus on alakoululaisia ja yläkoululaisia varten suunniteltu vierailu työ.

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

ASENNUSOPAS KATON JAKO SEINÄPROFIILIN ASENTAMINEN RIPUSTIMET PRIMÄÄRIPROFIILIT. Merkinnät:

ASENNUSOPAS KATON JAKO SEINÄPROFIILIN ASENTAMINEN RIPUSTIMET PRIMÄÄRIPROFIILIT. Merkinnät: ASENNUSOPAS Kuva 1 E A G B F C D H Merkinnät: Seinälista UD 28/27 Ruuvi SN 3,5 x 30 CD profiili 60/27 A = Maks. 300 mm B = Maks. 333 mm C = Maks. 900 mm D = Maks.900 mm Nonius-ripustimen (tyyppi riippuu

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS PALTAMON KUNNASSA - VALTAUSALUEELLA KAINUANMÄKI 1, KAIV. RNO 5026/1 SUORITETUISTA KORUKIVITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS PALTAMON KUNNASSA - VALTAUSALUEELLA KAINUANMÄKI 1, KAIV. RNO 5026/1 SUORITETUISTA KORUKIVITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3432/-93/1/43 Risto Vartiainen 17.2.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS PALTAMON KUNNASSA - VALTAUSALUEELLA KAINUANMÄKI 1, KAIV. RNO 5026/1 SUORITETUISTA KORUKIVITUTKIMUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Zen Petsivahalla käsiteltyjen pintojen hoito-ohjeet

Zen Petsivahalla käsiteltyjen pintojen hoito-ohjeet Zen Petsivahalla käsiteltyjen pintojen hoito-ohjeet Käsittele pintoja varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua.

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM)

Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM) Ohje nro Versio Osa nro 31201696 1.0 31257593 Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM) Sivu 1 / 18 Varuste A0000162 A0801178 IMG-239664 IMG-271243 M3603593 Sivu 2 / 18 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta. MUITA TURVASUOSITUKSIA

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta. MUITA TURVASUOSITUKSIA LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT UUTTA GRANBERG-SAHALAITOSTA. SÄHKÖTYÖKALUJEN, KUTEN MOOTTORISAHOJEN, KÄYTTÖ VOI OLLA VAARALLISTA JA TUO MUKANAAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN VAARAN.

Lisätiedot

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT sivu 1/6 PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT LUOKKA-ASTE/KURSSI Soveltuu ala-asteelle, mutta myös yläkouluun syvemmällä teoriataustalla. ARVIOTU AIKA n. 1 tunti TAUSTA Ilma on kaasua. Se on yksi kolmesta

Lisätiedot

Kuvasto-hinnasto 3/2015 (10.3.2015) SAR-Machine Oy Anttilantie 1 27510 Eura. puh. 02-8651789

Kuvasto-hinnasto 3/2015 (10.3.2015) SAR-Machine Oy Anttilantie 1 27510 Eura. puh. 02-8651789 Kuvasto-hinnasto 3/2015 (10.3.2015) KIVENHIONTA- TYÖKALUT SAR-Machine Oy 27510 Eura puh. 02-8651789 e-mail: sar-machine@sar-machine.fi Sopii kultasepille korujen yms. ja muun kuten meripihkan, keramiikan,

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy 1 Yhteen kaulakoruun tarvitset: 40 cm makeanvedenhelminauha TAI vastaava/haluttu määrä irtohelmiä 2 m valmiiksi neuloitettu helmisilkki 0,6 0,65 mm TAI paksuutta, joka mahtuu kerran helmien läpi helmilukko,

Lisätiedot

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Sisältö: Kuulokoje sivu 2 Kuulokojeella kuuntelu sivu 3 Äänenvoimakkuuden säätö sivu 4 Pariston vaihto sivu 4 Kuulokojeen hoito sivu 6 Käyttöohje Dynamic, yksilölliset

Lisätiedot

Kestopreparaatin tekeminen. Antti Haarto 27.2.2013

Kestopreparaatin tekeminen. Antti Haarto 27.2.2013 Kestopreparaatin tekeminen Antti Haarto 27.2.2013 Genitaalien rakenne Esiesivalmistelut Koiraat Levitystä tehtäessä vaikeasti määritettäviltä lajeilta kannattaa levittää myös sivulämssät genitaaleista

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot