OHUTHIEENV ALMISTUSKURSSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHUTHIEENV ALMISTUSKURSSI"

Transkriptio

1 OHUTHEENV ALMSTUSKURSS Yleista Erilaiset hiepreparaaatit ovat geologille tarkeimpia valineita geologisen perustiedon keraamiseen. Hieista tunnistettavien mineraalien, niiden muuttumisen ja erilaisten rakenteiden perusteella nimetaan kivilajit, seka saadaan viitteita kiviin vaikuttaneista olosuhteista, niin kemiallisista kuin fysikaalisistakin. Tieteista hieenteko on liihella fysikaalisiin tieteisiin kuuluvaa materiaalitiedetta, joka tutkii erilaisten materiaalien ominaisuuksia ja niiden kayttosovellutuksia arkipaivan eliimaan.esimerkiksi hielaboratoriossa kaytettavat valineet ja aineet ovat yleisesti kaytossa myos materiaalitieteen laboratorioissa. Enemman kuin tiedetta, on hieenteko kuitenkin kasityohon perustuvaa, tarkkuutta ja harjaannusta vaativa taidemuoto, hyvin liihella kivi- ja kultasepiin tyosarkaa. Hiepreparaatit voidaanjakaa karkeasti neljaan tyyppiin: l.ohuthie on objektilasille liimatusta hiepalasta n.0.03 mm paksuksi tyostetty kivisiivu, jonka paalle on liimattu peitinlasi.yleisin tyyppi tutkittaessa naytteita, jotka eivat sisalla paljoa opaakkeja mineraaleja.hietta tutkitaan lapaisevassa valossa polarisaatiomikroskoopin avulla. 2.Pintahie on yksinkertaisimmillaan kivinayte, josta on sahattu pala pois, jonka jalkeen sahauspinta on tasoitettu ja kiillotettu. Ennen kiillotettujen ohuthieiden aikaa pintahie oli yleisin hietyyppi tutkittaessa runsaasti malmimineraaleja sisaltavia naytteita. Pintahietta tutkitaan heijastavassa valossa malmimikroskoopin avulla, missa haittapuolena on se, ettei silikaattimineraaleja pysty tunnistamaan. Etuna taas on se, etta pintahie on huomattavasti nopeampi ja helpompi valmistaa kuin ohuthieet. 3.Kiillotettu ohuthie on kuten ohuthie, mutta peitinlasi jatetaiin pois ja kiven pinta kiillotetaan. Tama on kaikkein informatiivisin hietyyppi, koska kiillotetusta ohuthieesta voidaan tutkia kaikki mineraalit mikroskooppisesti lapaisevassa ja heijastavassa valossa, seka saada selville mineraalien kemiallinen koostumus mikroanalysaattorin avulla. Kiillotettu ohuthie on korvannut liihes taysin pintahieet, vaikka onkin kaikkein vaikein ja aikaavievin valmistaa. 4.Erilaiset mineraalifraktio-, hiekka-, rikaste-, ym. hieet.joskus on tarpeen valmistaa hieita erilaisista irtoaineksista, mika tapahtuu yleisimmin valamalla nayte, esim. malmirikastefraktio epoksihartsiin ja kasittelemalla kovettunutta hartsikappaletta kuten kiinteaa kivinaytetta. Hiepreparaattien valmistus on likaavaa puuhaa. Veteen liettynyt kivipoly tahrii eri tyostovaiheissa vakisinkin vaatteet, joten suoja-asu on tarpeen. Samoin tyon haittapuolina ovat kivisahojen ja jyrsinten aiheuttama kova melu ja suoranainen fyysinen vahingoittumisriski, seka hartsien ja kemikaalien aiheuttama altistumisriski. Nainollen erilaisten suojaimien kaytto on valttamat6nta!

2 l.ohuthieen valmistus 1.1 Naytteen valintaja kasittely Kivinayte, jota aletaan tyostaa on useimmiten noin nyrkinkokoinen kasinayte tai kairasydiin, jonka paksuus on em, riippuen kairaamiseen kaytetysta kalustosta. Yleisimmin naytteesta halutaan saada selville jokin tietty erikoispiirre, kuten erikoinen mineraali, sulkeuma, kontakti tai rakenne, joka kertoo kiven synnysta ja elinkaaresta. Yleensa naytteenottaja merkitsee naytteeseen tussilla mista kohtaa hie on tehtava ja kertoo viela sanallisesti mita hieessa pitaa nakya.usein kuitenkin hieentekija itse joutuu paattamaan mista kohdasta hiepala sahataan. Sahaussuunta maaraytyy pitkalle naytteen perusteella, mutta yleisena kaytantona on, etta sahaussuunta on kohtisuoraan kerroksellisuutta tai liuskeisuutta. 1.2 Naytteen sahaus Sahaamisessa kaytetaan timanttisahaa, joka on pyorea metallilevy, jonka ulkokehalla on timanttijau hetta sisaltava metallireunus. Teran leikkaavuus riippuu reunuksessa olevien timanttien maarasta, koosta, sideaineesta ja teran paksuudesta. Jos tera tylsyy, sita pitaa "terottaa" sahaamalla jotain kovaa materiaalia, esim. karborundum-hiomakivea, jolloin ylimaarainen sidosmetalli kuluu pois ja timantit tulevat paremmin esille. Teraa irroitettaessa on merkittava alkuperainen pyorimissuunta, jota ei saa muuttaa juuri siksi, etta pyorimissuunnan muutos aiheuttaa timanttien irtoamisen ja sahan tylsymisen Timanttisahoja on nykyisin kahta paatyyppia: a) Sintratut terat, joissa timanttijauhe on sekoitettu messinki- tai pronssijauheeseen ja seos on puristettu kuumuudessa teran ulkoreunaan yhtenaiseksi kehaksi. On myos teria, joissa reunus ei ole yhtajaksoinen, vaan sektorien valiin jaa ura lietetta varten. Tallaiset terat on tarkoitettu pehmeita kivia varten. Hielaboratorion kivisahassa on sintrattu yhtenaiskehainen tera. b) Koloreunaterat, joissa timanttijauhe on iskostettu teran ulkoreunan koloihin. Koloreunaterat pureutuvat kiveen hyvin, mutta kuluvat nopeammin kuin sintratut terat. Juuri hyviin pureutumiskykynsa vuoksi koloreunateria kaytetaan suurten naytteiden sahauksessa, esimerkiksi kellarin suuri kivisaha on tata tyyppia. Hielaboratorion kivisaha Sahattaessa naytetta painetaan kevyesti teraa ja alustaa vasten. Tedi ja kivi lampenevat voimakkaasti, jonka vuoksi ne jaahdytetaan vedella, oka samalla sitoo kivijauheen ja vie sen mennessaan. Kun saha kaynnistetaan kaynnistyy myos poydan alla oleva vesipumppu, joka pumppaa vetta vesisailiosta sahan teralle Vesi ja kivipoly valuvat poistoputkea pitkin takaisin vesisailioon, jossa kivipoly liettyy pohjalle. V edentuloa saadellaan sahaustason alia olevasta hanasta. Nayte on aina sahattava suoraan. Teraa ei saa taivuttaa vakisin, koska timanttireunus lohkeaa helposti ja irtoavat palaset voivat vahingoittaa pahasti sahaajaa. 2

3 Kellarin kivisaha Kivisahan alias taytetlliin vedella niin, etta imuletkun paa jaa veden alle ja vesi kulkee pyorivalle sahanteralle kun virta kannetaan paalle. Sahattava lohkare asetetaan tukevasti puiselle kelkalle,joka ohjataan naytteineen sahaan samalla kun painetaan jalkapolkimella sahanteraa alaspain. Erityisesti huomattavaa on ettei nayte paase liikkumaan kelkassa, koska raskas ja suuri nayte helposti vinoon mennessaan vaantaa teran rikki. Samoin on kiellettya pienien naytteiden sahaus.suuri tera tempaisee helposti naytteen kasista ja lennattaa sita kuin arnmusta. Nayte saattaa myos jumiutua teran ja terasuojuksen valiin ja tehda ohuesta terasta silppua. Jaljet on siivottava kayton jalkeen. Naytteesta sahataan objektilasin kokoinen tai hieman pienempi ja n.1 em paksu hiepala,joka pestaan, kuivataan ja siihen merkitaan naytetunnukset, jotteivat naytteet sekaannu toisiinsa. 1.3 Sahauspinnan hionta Objektilasille liimattava pinta on sahauksen jaljilta viela aivan liian epatasainen ja se on siksi viela hiottava. Hiominen tapahtuu pyorivalla valurautaisella dreijalla hiomajauheen ja veden avulla, liite 2. kuva 1. Hioma-aineina kaytetaan eri raekokoisia, paljon kivea kovempia synteettisia karbideja ja nitrideja. Aineiden kovuusvertailuja ks. liite. kuva 2. Yleisimmin kaytossa olevat aineet ovat korundi 1. alumiinioksidi Al203, piikarbidi 1. karborundum, SiC ja boorikarbidi, B4C. Hiomaaineiden raekoot ja kaytto selviavat liitteen 1. kuvasta 1. Timanttisahan timanttien raekoko on yleisimmin mesh ja hiepalan saattamiseksi liimattavaan kuntoon on sahauspinta hiottava ensin 220 meshin ja sen jalkeen 400 meshin jauheilla. Hiomisen ja kiillotuksen paaperiaatteena on etta edellisen sahauksen tai hiomisen naarmut hiotaan pois aina astetta hienommalla jauheella. Hiomisen ja kiillotuksen yhteydessa on tarkea muistaa hiepalan huolellinen pesu harjan kanssa aina kun siirrytlliin hiomaan hienommalla jauhella,muutoin on edessa koko dreijan pesu. Dreijan pinnalle ripotellaan hieman hiomajauhetta ja suihkupullolla suihkutetaan pinta maraksi. Dreija kaynistetaan ja aletaan hioa pyorittaen hiepalaa dreijan pyorimissuuntaa vastaan kayttaen koko pinta-alaa jottei hiontapinnalle synny uraa. Hiepalaa ei taritse painaa kovin voimakkaasti, tarkeampaa on etta pitaa kiinni ja painaa keskikohdasta, jotta pinnasta tulee tasainen. Tasaisuutta voi tutkia asettamalla pestylle ja viela maralle hiotulle pinnalle objektilasin. Veden tulisi peittaa kapillaarisesti koko liimattava pinta. Samoin tasaisuutta voi tarkastella kuivalta pinnalta valoa vasten, epatasaiset kohdat nakyvat yleensa hyvin varieroina kivilajista riippuen. Hiontavaihe ennen liimausta on lopputuloksen kannalta erittain oleellinen. Hieen lopullisen paksuuden ollessa 0.03 mm mikrometria epatasaiset reunat ja kuopat liimattavalla pinnalla ilmenevat toispuolisina ja reikaisina hieina. 1.4 Liimaus Liimausvaiheessa kivi liimataan objektilasille tata tarkoitusta varten kehitetyilla kaksikomponenttiepoksihartseilla. Yleisimmin kaytetyt liimat ovat: a) Petropoxy, joka on kehitetty juuri geologisten ohuthieiden liimaamista varten. Sekoitussuhde on 10 osaa hartsia ja 1 osa kovetinta. Aineet sekoitetaan muovikupissa lampolevylla huolellisesti lasisauvalla reunoja ja pohjaa myoten kaapien. Aineiden maarat ovat tarkkoja, otta saadaan hartsin taitekertoimeksi tarkka nd = ks. liite 3. kuva. KayttOvalmis Petropoxy kovettuu sita nopeammin mita korkeampi on lampotila. Seosta sailytetaan pakastimessa, jossa se sailyy lahes 3

4 rajattomasti. Ennen kayttoa se otetaan n. 112 h aikaisemmin notkistumaan. Huoneenliimmossa seos sailyy n. 5 paivaa. hanne kovettumislampotila on 125 C, missa lampotilassa myos hiepalan liimaus tapahtuu. Liitteen 2. kuvassa 2.on P~tropoxyn kovettumisaika lampotilan funktiona. b) Araldit, jota kaytetaan kuumuutta kestamattomien ja kuumennettaessa runsaasti volatiileja kehittavien naytteiden kanssa. Varsinkin karbonaattia sisaltavat ultramafiset kivet ja sulfidimineraaleja sisaltavat malminaytteet erittavat kuumennettaessa runsaasti kaasuja ja kupliminen pilaa liimauksen taysin. Aralditin sekoitussuhde on 3 osaa hartsia ja 1 osa kovetinta. Ainekset sekoitetaan huolellisesti ja nayte liimataan objektilasille puristaen ilmakuplat valista pois. Kuivumisen ajaksi hie puristetaan kiinni esim. pyykkipojalla hieen keskelta. Kuivumisaika on muutama tunti, mutta kaytanto on osoittanut etta aikaa kannattaa varata parikin vuorokautta, jotta nayte kestaa seuraavat kasittelyt. Araldit on usein oikukas ja nayte saattaa irrota objektilasilta varsinkin jyrsimisvaiheen loppupuolella. c) Epofix, kaytto kuten Aralditilla, mutta kokemuksien mukaan tarttuu viela huonommin. Ongelmana nailla kylmakiinnitteisilla hartseilla on myos suuret taitekertoimen vaihtelut. Epofixin sekoitussuhdeon 25 osaa hartsia ja 3 osaa kovetinta. Liimaus Laitetaan ovenpielesta lampolevyn ylapuolinen imuri paalle, jotta saadaan liuotinhoyryt pois. Liimpolevylle laitetaan monistuspaperi ja lampotilaksi saadetaan 125 C. Huolellisesti kuivatut hie palat asetetaan sille liimattava pinta ylos pain. Pinta pyyhitaan viela rasvasta puhtaaksi isopropanolilla tai etanolilla (Masinol & Sinol) kastetulla pyyhkella tai paperilla ja kuidunpalaset puhalletaan varovasti pois. Samoin objektilasit, joihin on timanttikynalla kaiverrettu naytenumero, pyyhitaan alkoholilla ja puhalletaan kuidunpalat pois, jonka jalkeen myos ne asetetaan lampolevylle kuumenemaan. Koko systeemi saa lammeta rauhassa n. Yz h, jolloin viimeisinkin kosteus poistuu hiepaloista ja liimattavat kappaleet saavuttavat liimauslampotilansa 125 C. Taman jalkeen otetaan kuuma hiepala pinseteilla ja asetetaan se poydalle liimattava pinta ylospain, laitetaan sille sopiva maiira Petropoxya ja nostetaan pinseteilla objektilasi paalle. On varottava kayttiimasta liikaa Petropoxya, koska se kutistuu kuivuessaan n. 1% ja koska liimaus on vahvempi kuin nayte tai objektilasi, saattaa kutistuma murtaa lasin, ks. liite 3. kuva 2. Lasia pyoritetaan varovasti, jotta ilmakuplat saadaan tarkasti pois, jonka jalkeen koko hoito kiiiinnetaiin pinseteilla ylosalaisin ja asetetaan takaisin lampolevylle lasi levya vasten. Tarkistetaan etta nayte on suorassa ja ettei liimapisaroita ole valunut poydiin ja lasin valiin, nayte irtoaa kuivuttuaan levyyn kiinni vain vasaralla ja taltalla ja kovasti pienina kappaleina. Annetaan kuivua n. 3-5 min ja nostetaan jaiihtymaan. 1.5 Sahaus Jaahtyneista hiepaloista, JOlssa objektilasi on nyt kiinni, sahataan ylimaarainen kivi mahdollisimman tarkasti pois, jotta jyrsimisvaiheesta tulisi mahdollisimman lyhyt. Sahaaminen on huomattavasti nopeampaa. Sahauksen voi suorittaa hyvin varovasti kasin tai sahan yhteydessa olevalla ajurilla. Hie kiinnitetaan ajuriin alipaineen avulla ja ajuri saadetaan kulkemaan sopivalla nopeudella, sita hitaammin mitii kovempi kivi. Ajurin nopeutta voi kokeilla ilman hietta. Saat6asteikko on 1-16 ja ajuri kulkee sita hitaamin, mita suurempi arvo on. Sahatut hieet huuhdotaan vedella puhtaiksi. 4

5 1.6 Jyrsinta Jyrsinta aloitetaan laittamalla hiealusta sopivalle kohdalle jyrsimen magneettipoydalle ja kiinnittamalla se kaantamalla vipua magneettipoydan kyljessa. Hiealustaan kiinnitetaan alipaineletku ja avataan imuyhteys. Hiealustalla on paikka kahdelle hieelle. Jyrsittava hie laitetaan lahempana jyrsinlaikkaa olevaan paikkaan ja tyhja objektilasi viereen. Tarkistetaan etta vesisailiossa jyrsimen alla on vetta avaamalla alaluukku. Vedenkorkeuden nakee lasiputkesta ja maksimikohta on merkitty viivalla. Jyrsimessa ei kayteta pelkkaa vetta, vaan sekaan lisataan myos vesiliukoista oljya, Dromusoilia, 10 ml /vesilitra, otta se suojaisi helposti ruostuvia rautaosia, magneettipoytaa ja hiealustaa. Magneetipoyta ja hiealusta on myos heti puhdistettava ja kuivattava jyrsimisen jalkeen, koska ne menevat umpiruosteeseen jo parissa tunnissa, jos ne jattaa mariksi. Tarkistetaan etta jyrsinlaikka on veivattu ylos niin etta se juuri kulkee hiepalan paalta, jos ei niin veivi sijaitsee oikealla kadella vyotaron korkeudella. Myotapaivaan ruuvatessa laikka kulkee alaspain ja vastapaivaan ylospain. A vataan alipaineimun vesihana, objektilasien pitaisi nyt imeytya tiukasti hiealustaa vasten. Jyrsin kaynnistetaan kaantamalla oikealla sivulla olevaa paakatkaisijaa napsaus oikealle ja painamalla veivin vieressa edessa olevaa vihreaa nappia pitaen samalla kiinni jyrsimen kaantoaisasta. Vedentuloa voidaan saataa hanasta jyrsinvarteen tulevan letkun juuresta. Vasen kasi kaantoaisalla ja oikea veivissa kiinni aletaan nyt jyrsimaan varovasti laskien laikkaa veivilla mm kerrallaan kivilajin kovuudesta riippuen. V arsinkin kovia kvartsipitoisia kivia on jyrsittava hyvin varovaisesti ll 00 mm kerrallaan kuljettaen laikkaa useita kertoja hieen pinnalla laikan lasku. Nain jatketaan kunnes hie nayttaa sopivan ohuelta tarkasteltavaksi mikroskoopissa. Paksuus tarkastetaan ja jyrsintaa jatketaan hyvin varovasti kerrallaan. Operaatio toistuu varsinkin ensikertalaisilla usein parikymmentakin kertaa. Kokemus tuo silmaa arvioida oikea paksuus niin etta tarkastuskerrat saattavat vaheta jopa pariin kertaan. Varovaisuus on lopussa valttia, liikaa jyrsitty hie on lopullisesti pilalla ja koko operaation joutuu aloittamaan alusta hiepalan jamasta. Alussa juuri jyrsintavaiheessa hajoaa eniten hieita tai ne jyrsii liian ohuiksi, 3/100 mm on vain neljanneskierros veivilla. Hieen paksuuden nakee parhaiten kvartsista ja plagioklaasista. Ne muuttuvat ohetessaan variltaan sininen => punainen => keltainen => harmaa. Jyrsityt hieet pestaan vedella Loppuhionta Jyrsinnalla on mahdollista saada aikaan lasitettavaksi valmis ohuthie, mutta pinta jaa kuitenkin melko karkeaksi.olettaisin jyrsinlaikan timanttien olevan n.150 meshia, joten loppuhionta lasilevyn paalla 400 meshin karborundumilla ja vedella antaa paremman lopputuloksen. Hieen voi myos jattaa aivan hivenen liian paksuksi jyrsiessaja hioa liian paksuuden pois loppuhiontavaiheessa. 1.8 Lasitus Lopuksi hyvin pestyt ja alkoholilla pyyhityt ohuthieet asetetaan taas lampolevylle yhdessa niinikaan alkoholilla pyyhittyjen peitinlasien kanssa. Polyt puhalletaan pois ja annetaan lammeta 125 C, jonka jalkeen kiinnitetaan peitinlasit Petropoxylla ja annetaan kovettua objektilasi lampolevya vasten n.3-5 min ajan. Muistetaan myos puristaa ilmakuplat liimausvaiheessa pois. 1.9 Merkinnatja sailytys Hieisiin merkitaan tussilla naytenumero, joka peitetaan lakalla, jottei se kulu hieen kasittelyssa pois. Hiekiljaan tehdaan myos tarvittavat merkinnat, mm. geologian laitoksen juokseva hienumero, joka 5

6 tata kirjoitettaessa oli alkaen numerosta 2001 vuonna Hieet sailyvat parhaiten tarkoitusta varten valmistetuissa pahvikoteloissa, jossa ne eivat paase taittumaan tai rikkoutumaan toisiaan vasten. Lopuksi on tarkea huomata, ettei kovalla vaivalla tehty hie ole minkaan arvoinen ellei sita tutkita kunnolla. Ei kannata tehda samasta kivesta kymmenta hietta ja sitten niputtaa ne tutkimuk:sessa. V arsinkin aloittelevilla geologeilla tuntuu olevan tarve teettaa hie tutkimusalueensa joka paljastumannokasta hieiden kokonaismaaran ollessa jopa parisataa, kun huolellisella kenttatutkimuksella voitaisiin laskea hieiden maaraa kohtuulliseen muutamaan kymmeneen huolella valitusta naytteesta tehdysta hieesta saa jo hyvin gradun ainekset. Yhden ohuthieen tekokustannukset ovat minimissaan n. 200 mk, joten 30 hieen hinta on yhteensa n mk. 6

7 Liite 1. HOMA-ANEHUKKASEN KOKO MKROMETRENA JA MESHENA (AMERKKALASEN STANDARDN MUKAAN) SEKA JAUHEDEN KAYTTOMAHDOLLSUUS RAEKOKO MESHENA RAEKOKO MKRO- METRE NA JAUHEEN KAYTTO MAHDOLLSUUS /4 1/ hyvin hieno kiillotus hyvin hieno kiillotus hieno kiillotus kiillotus hyvin hieno htonta. kiillotus hyvin hieno hionta hieno hionta kesktkarkea hionta keskikarkea hionta karkea hionta karkea hionta, tahkoaminen hyvin karkea hionta, tahkoaminen,sahaus MNERAALEN KOVUUS MOHSN ASTEKOLLA JA VASTAAVA ABSOLUUTTNEN KOVUUS (KNOOP-KOVUUS) i MNERAAL MOHS-KOVUUS KNOOP-KOVUUS KP/MM 2 Talkki Kipst 2 32 Kalsiitti Fluoriitti Apatiitti Kalimaasalpa Kvartsi Topaasi Korundi Timantti ll.<ltobort.ulc:k..."' ~i ( Boot-\ kav~id ~ B'tC '-tso fk,vini{vidl' ()N iwo

8 l..iile J.. (1 7) YKSNKERTANEN TASOHOMAKONE.JA SEN OSAT: A) MOOTTOR, B) KLAHHNA, C) KLAHHNAPYORA, D) AKSEL!, E) HOMALAKKA, F) RUNKO, G) ROSKESUO.JA (PESUVAT).. 6 &J :E ;:4..J &&J (!) 2 0~~--~~~~~==~==== CURE TEMPERATURE, c Kuva l. esittaa~aikaa ajan funktiona. Kayra on tarkoitettu suhteellisia vertailuja varten, eika esita kuivumiseen tarvittavaa aikaa. 125 C:ssa tarvittava vahimmaisaika riittavan pitavyyden saavuttamiseksi on kolme minuuttia.

9 L.ii~e ' Kuivumisaika Petropoxy 154:n kuivat~aminen ~25 C.lampotil~ssa ai~aansaa :rittain vahvan liimauksen jo 3 minuut1ssa. Ku1tenk1n lopull1nen ta1tekerro1n saad~an ~as~a 45 minuutin kuivumisen.ialk:en. Ku~a 3.nayttaa muutok~en.n0 :ssa.ku1vum1sajan funkt~ona. Kolmen tun~1n k~1vum~saj~n ~alkeen "D o~ tay~1n vak1o :0004 ~lle sen m1ka saadaan 45 m1nuut1n ku1vum1sajalla. n 0 e1 enaa putoa, va1kka a1ka pidennetaan kahteen paivaan. ~axt~t~a~a_m~a!a On varottava kayttamasta liikaa Petropoxy 154:ca; yleensa kaytetaan liikaa. J~s kaytetaan liian paljon, ylijaama Petropoxy 154:aa muotoutuu naytteen ympar:~le. Kun Petropoxy 154 on hyytynyt, se kutistuu n. 1% ja koska Petropoxy 154 l11maukset ovat yleensa vahvempia kuin nayte tai objektilasi,tcmc kutistuma saattaa murtaa obj.lasin, mikali ylijaama on liian suuri. Kuva 2 ilmentaa taman seikan.

10 . lap Qf' 4.~4,_1~ _ Btti.\1\, N4AlSi.so,. A" 'wt,., lao C4Al.tSi 3 0 1

11 1 ~ ) i 1.1 ~ ~ lee'jj{;1( 2 blur Yz ;# O~w!-~(cJ l<il!lok~ oltt.j-hle~~ P, lo\, ~l u e ~ E- tf, c.kl~ h~ ~e.t 6HUTHE >Q.~d._A,.s S~tv~ ~ttfalto.. l- 1~5.,-.,'-J--""., ~~0 ~.,~ 'fo 0.._(' 5 1,_ 'l Lli"""~G<.? D ~ J efc,{-1 \~,; ~ l av\trb /e'j) k..i" c t-.. P\iA. "'"l f ~t:t(.1! ~~\ ll..)~~t ll~ pe-sv\ re.sv_ s~aici M.ev- U." "'.s 1<..\i 11 Go\... ~~ bi, ~(}v ~ p~vt1 fc'~j ~fdt'+ E.po{, ;<. to : J! ' ~S:J S~il'jfJ s f'1"'ls~j 6 j J ""51t..,.J;; ~~~{~~C\O(f-6 uesi, Drvt'\u~-.,, 1 to.../: 1 t, ~j,<~l',llao{j...( ~~ ~ \'D'ij~ o.{ c..c.s f-o.. ll'\\ta,. ~" r""' k!w:t i ko Lo.srh... 5 pes"' Me"''t.t~ l h~c.~(... Ja t'-5(.. J-~ - ~ 't ( ;,ov-\ ~vbt'~, sf c r,,. ~y.joij.\'-= ~~~-'h1 Y oel'\h< ~ s: iq ('j ~ 5 l~$/c't

12 1.1_ e t.) 1 ~/J(--{ J.. r:t:i.,'5(} i-k<j "{00 ~c; ~ ~(/(} loo\f'~h \ /OtfO "-'<' ~ ~ 1 r~ ~..,..~ y, r-- g.. Me"'h... +c; J..sail'j~.s td f>(l\~d.sk~ P4tJTA-H6 1. N~~ leth~t.t> t \(A~"t' k-s J.. lt.ull"f-<.< 5 '1. P!At..J.csk.; 1.~ #-lltjerj~ ~t.( " H tt:l.jo~ - l~ll( W.>T E. '( 11. ~ t:t... V ~\'kf..c,.era..to 1 1. VaJ~..,ifll.4... ~1/'.f:;t'l'.. ".4'1'0\(J.; l vo.fvtkopn +Jl-tjto (~V\ J,. /,...;, NoJi\"1.} -':> ~~rar1"t's ~ ~vofs/, C!.t. {tesf..a /(;.mp'jo.' 3. >"'(i..ta'-f ~ 1. J 'j"'~l"'- i--()' S t~-'" t-1-a f G t~uflolu$ ~~ lc.s/~; Va.ihf"t?e~ f..o!.. e~h"'"'. h,'e~ 1. Pc.~p4~ \ ~'"'OW\"US, O\il1!~i~~f {ct$?lco~( le s~ J... J"'""S'Y.~ m.o -e---- ~ v ~ C ~ :~ 3 l~t>i~j "!(. L l, \~AlA s ~L'.s/"' fo:,'"' 5. J~r~'~ 1. ksi p~~ s,l..,pt.4lf, ~ /..,- 1.1 lo.!f>d/ 1"G-\ s ~~S""-' ) t. Kullo ~(.{ 5 ~~ (t:tsl /-(.( s

13 .!l '/. \., :~ ",1._\.\.1.\1\i,.i 1\ ~ 1 ~Q(Y)/ Jr:> 1 ::;/slc ) Pe.~, k \f'.lt.ta ~os. (c.., 5 PCt..~, l--kits-kvl 5 ;t) ct"" ~ Jt.f L 0:L~LQ. V :) J(!)tt.(ln " 1 -.J t/,,>t_ ~]lott l :J JC\. Vh,, Gtrlc ~etr~ e j Je"'n, ~V'VonQVJ e "L < A'\:~ -?;:.kkl ""--f),'(; 1. tc:::..ro ~~~ r- ~e-. Vir vt f/t/1/rno 1 ~o.~ Yti~AeV\ 1 Ville fv ~iiltn \ ' f) j ' -: C<. V, 'lo-0\.. L. 1 ' G i ~.~(<,..i? u ~' l... ~... l) l i ~til U\ ltt ": /.\ / ) ) -::)6 -:16 - -:J6 ~ :J( - Gj!.( -cs~ - CJit -~~ -1~., i '1 5 e1 :~ r.: /l (-!L-t c 11 { V e '7ti\. ~u... ~pq_a "~ J~"-~\ J(h."~lf/o -f!2 _, c'~- ) -~s -~) ~ ~- i,~ ~:r t- \~' ; i. ~ 1\1~? t j;.. \

14 t i J 1. L.f klo 8-10 ku.-ssisa!t"s~o.. ~;v-si fjau(,\\alf1~ ~W\, kpis+a J o.v-c" Y l [.\ e"" V d}e PusSiV~"' J~ko."' \ Nov-obff, o ].. At\+k- Pekl<e-. Ta,, o Ter"O N;, ra~(!l/\ Vi v-ve Heill\'" 0.Jo.."', ( M. pob TL Pch-i ll.o~~'lteo.llosb jt;t:\( ~ j 1M [.._j 1-\c;(b/t:M S<Aw., ~~v-apev-a J~li\..., Av-vtJ~t~ell\. N_ kc.t~~c. ~jo.vc0v' {..Jol..C\111\~ l..aivol~ A "' n e Z.o.. "'CCle l i "' Anl'\e ~u.f-io r<.nkl~ T~lfo.le Y Po-si ~d/5{ev-.. Mo.li'La tj~ ~her1. J~.._l ~t.rf < o \festa 'Gropo.l h V\ ke.t;t.&.f klo 8-1l ke 11. <-t klo 1G- J.a ke,t~.t( Jo 1 t -1 ~ o~mo+ ~, e l~ba..-~tov!'o~5"o. D'"'~ k\\lt 1'\~ljfe.j A ~::ori "~ t +:j ii v~fkej Wtr-tl<cAtwt. ' -f:je>bk.k.t o~isi ~jva.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen Tekninen työ Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen 1. MOTIVOINTI Aluksi keskustellaan oppilaiden kanssa, mitä erilaisia kasetteja he

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Araldite 2048 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Hyvä tartunta moniin metalleihin ja muoveihin Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

TEHNIKA tukkivannesahat

TEHNIKA tukkivannesahat TEHNIKA tukkivannesahat 2016 Maahantuonti ja myynti Veistokone-fi Espoo myynti@veistokone.fi 040-779 8800 Tehnika tukkivannesahat TEHNIKA AUCE TEHNIKA AUCE on Latvialainen yhtiö, joka on perustettu vuonna

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

Puukon valmistaminen. terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu

Puukon valmistaminen. terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu Puukon valmistaminen terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu Terän takominen kuumenna taottava rauta ahjossa keltaiseksi pidä rauta hehkuvan hiilikasan sisällä älä

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

FIN MPE 60. - Manikyyri-/Pedikyyri-sarja. Käyttöohje

FIN MPE 60. - Manikyyri-/Pedikyyri-sarja. Käyttöohje MPE 60 FIN - Manikyyri-/Pedikyyri-sarja Käyttöohje BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de SUOMI Hyvä

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

Ennen lypsyä maitohuone ja lypsyasema laitetaan lypsyvalmiuteen, ilta lypsyllä ennen lypsyä ja iltatarkastuksella(ei kaikkea) aamua varten.

Ennen lypsyä maitohuone ja lypsyasema laitetaan lypsyvalmiuteen, ilta lypsyllä ennen lypsyä ja iltatarkastuksella(ei kaikkea) aamua varten. Lypsy Lypsyn valmistelut Ennen lypsyä maitohuone ja lypsyasema laitetaan lypsyvalmiuteen, ilta lypsyllä ennen lypsyä ja iltatarkastuksella(ei kaikkea) aamua varten. Maitohuone: Laitetaan uusi siiviläsukka.

Lisätiedot

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT sivu 1/6 PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT LUOKKA-ASTE/KURSSI Soveltuu ala-asteelle, mutta myös yläkouluun syvemmällä teoriataustalla. ARVIOTU AIKA n. 1 tunti TAUSTA Ilma on kaasua. Se on yksi kolmesta

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Bodykit. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 18

Installation instructions, accessories. Bodykit. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 18 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664734 Versio 1.0 Osa nro Bodykit Volvo Car Corporation Bodykit- 30664734 - V1.0 Sivu 1 / 18 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000165 A0000214 A0000177

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504

KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504 FI NS120504 KINGSTON Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! LUE TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KOOTA GRILLIÄ. TURVALLISUUS!! VAROITUS Hiilimonoksidi

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

sidosaineet ja liimat

sidosaineet ja liimat sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen

Lisätiedot

Kestopreparaatin tekeminen. Antti Haarto 27.2.2013

Kestopreparaatin tekeminen. Antti Haarto 27.2.2013 Kestopreparaatin tekeminen Antti Haarto 27.2.2013 Genitaalien rakenne Esiesivalmistelut Koiraat Levitystä tehtäessä vaikeasti määritettäviltä lajeilta kannattaa levittää myös sivulämssät genitaaleista

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä

Lisätiedot

Yhden illan jutut. Matinkylän Martat r.y. Kässämartat: Raili Monto ja Sisko Salmi

Yhden illan jutut. Matinkylän Martat r.y. Kässämartat: Raili Monto ja Sisko Salmi Yhden illan jutut Matinkylän Martat r.y. Kässämartat: Raili Monto ja Sisko Salmi Säilytyspussukka ompelemalla Tarvikkeet: kaksi eriväristä kangastilkkua esim 22 x 42 cm. Ohje: 1. Leikkaa kangaskappaleet

Lisätiedot

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan.

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2014 Tuotetiedote 2K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS KOVETE - D8302) D8018 Valkoinen D8019 Tummanharmaa D8024 Keskiharmaa TUOTEKUVAUS 2K GreyMatic UHS Prima on 2K pohjamaalien sarja,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1 Vaihe 1 Laita maskeerausteippiä n. 1 cm pohjaosien sisemmästä jyrsitystä merkkiviivasta sekä n. 1cm sivumoduulien mustasta merkkivivasta. Hio maskeerauksen ulkopuolinen alue karhunkielellä. Maskeeraus

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille

www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille Helpoin tapa. Start Easy -pikavoiteet Uudet Start Easy tuotteet ovat turvallisia ja helppoja käyttää. Easy -sarjaan kuuluu

Lisätiedot

OHJEITA METSANVIUELUALLE

OHJEITA METSANVIUELUALLE ~.. OHJEITA METSANVIUELUALLE Paljasjuuriset taimet PIDÄ TAIMET TUOREINA Paakkutaimet......... Pura säkit ja laita taiminiput löysättyinä valeistutukseen varjoisaan ja kosteaan maastokohtaan ei kuitenkaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen 1 2 1. MDS BT-80. Digitaalinen vahvistin Bluetooth yhteydellä. Voidaan liittää kaikkiin kaiuttimiin ja systeemeihin.

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Näin tehdään. (eli pyörötappiliitos tai poratappiliitos)

Näin tehdään. (eli pyörötappiliitos tai poratappiliitos) Näin tehdään (eli pyörötappiliitos tai poratappiliitos) 1. 7. 6. 2. 3. 5. 4. Liima-tappi -liitos on vahva liitostyyppi. Sen avulla liitetään puumateriaaleja toisiinsa (esim. lauta, liima- tai mdf-levy).

Lisätiedot

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI VESI KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ KOHDERYHMÄ: Soveltuu peruskoulun 9.luokan kemian osioon Orgaaninen kemia. KESTO: 45 60 min. Kemian opetuksen keskus MOTIVAATIO: Muovituotteet kerääntyvät helposti luontoon ja saastuttavat

Lisätiedot

H5i -kostuttimen desinfiointiohje

H5i -kostuttimen desinfiointiohje H5i -kostuttimen desinfiointiohje Suomi Tätä desinfiointiohjetta on noudatettava, kun H5i-kostutinta käytetään useammalla potilaalla unilaboratorio-, klinikka- tai sairaalakäytössä tai terveydenhuollon

Lisätiedot

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9 Tulostettu 1.2.2017 1 / 9 02. TULISIJALAASTIT Saviuunilaasti SUL 2 Tulenkestävä muurauslaasti TKM 4 Tulenkestävä valumassa TKV 6 Tulenkestävä korjausmassa 8 Saviuunilaasti SUL 2 / 9 SAVIUUNILAASTI SUL

Lisätiedot

Opetuskokonaisuus: Mikromaailma bakteerin sormenjälki

Opetuskokonaisuus: Mikromaailma bakteerin sormenjälki Opetuskokonaisuus: Mikromaailma bakteerin sormenjälki AIHE: Ihminen ja terveys, mikrobit, bakteerit IKÄLUOKKA: 1.-2. luokka Oppilaiden iästä riippuen kasvatusalustalle voi tehdä kaksi tai neljä erilaista

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS PALTAMON KUNNASSA - VALTAUSALUEELLA KAINUANMÄKI 1, KAIV. RNO 5026/1 SUORITETUISTA KORUKIVITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS PALTAMON KUNNASSA - VALTAUSALUEELLA KAINUANMÄKI 1, KAIV. RNO 5026/1 SUORITETUISTA KORUKIVITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3432/-93/1/43 Risto Vartiainen 17.2.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS PALTAMON KUNNASSA - VALTAUSALUEELLA KAINUANMÄKI 1, KAIV. RNO 5026/1 SUORITETUISTA KORUKIVITUTKIMUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja kotikonstein ilman kemikaaleja.

Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja kotikonstein ilman kemikaaleja. Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja kotikonstein ilman kemikaaleja. Saara Norman 2013 Alkuvalmistelut: vyyhteäminen Puretus 1. Elintarvikkeilla värjääminen Kahvi ja tee Sipuli Kurkuma 2. Elintarvikevärit

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELY PUHALLUSAINEET

PINTAKÄSITTELY PUHALLUSAINEET Teräshiekat ja teräsmurskeet Pyöreät teräshiekat soveltuvat kovuutensa ansiosta tehokkaaseen sinkopuhdistukseen tarjoten kustannus-tehokkaan puhdistuksen. Särmikkäät teräsmurskeet tarjoavat erittäin tehokkaan

Lisätiedot

Seosten erotusmenetelmiä

Seosten erotusmenetelmiä Seosten erotusmenetelmiä KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Kemiassa on usein tarve erottaa niin puhtaita aineita kuin myös seoksia toisistaan. Seoksesta erotetaan sen komponentteja (eli seoksen muodostavia aineita)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

VANNESAHAN VASTE American Woodworker Editors / Suomennos ja CAD-kuvat: PSa

VANNESAHAN VASTE American Woodworker Editors / Suomennos ja CAD-kuvat: PSa VANNESAHAN VASTE American Woodworker Editors 2012-07 / Suomennos ja CAD-kuvat: PSa 5.5.2016 KOKOONPANOKUVA Mitat 490x470 mm (leveys x syvyys) työstöpöydälle. Kansilevyn paksuus 18 mm, reunoihin lisävahvennus

Lisätiedot

Huovutettu kännykkäkotelo

Huovutettu kännykkäkotelo Huovutettu kännykkäkotelo Ohjeen tarkoituksena on innostaa käyttämään vanhaa käsityöperinnettä uudenlaisen käsityön valmistuksessa. Ohje on suunnattu kaikille huovutuksesta kiinnostuneille ja työ soveltuu

Lisätiedot

POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE

POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE Tässä ohjeessa kuvataan muotinvalmistusta De Ijssel Coatingsin valmistamalla Poltix muottisystee- millä. Poltix muottisysteemistä on olemassa Standard- versio ja Premium- versio.

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

JYRSIMET PORANTERÄT KIILLOTUSTERÄT ERIKOISISTUKAT TIMANTTITERÄT KOVAMETALLITERÄT - LAIKAT

JYRSIMET PORANTERÄT KIILLOTUSTERÄT ERIKOISISTUKAT TIMANTTITERÄT KOVAMETALLITERÄT - LAIKAT Anttilantie 1 Puh. 02-8651789 E-mail: sar-machine@sar-machine.fi 27510 EURA www.sar-machine.fi muutospvm 27.11.2012 JYRSIMET PORANTERÄT KIILLOTUSTERÄT ERIKOISISTUKAT TIMANTTITERÄT KOVAMETALLITERÄT - LAIKAT

Lisätiedot

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE Riitta Latvasto 1 & Päivi Riikonen 1 1 Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto Aihe: Tässä laboratoriotyössä tutustutaan

Lisätiedot

PESUUN LÄHETETTÄVIEN TEKSTIILIEN LAJITTELU- / PAKKAUSOHJE. 1. NORMAALIT TEKSTIILIT (valkoiseen pyykkisäkkiin)

PESUUN LÄHETETTÄVIEN TEKSTIILIEN LAJITTELU- / PAKKAUSOHJE. 1. NORMAALIT TEKSTIILIT (valkoiseen pyykkisäkkiin) Rovaniemen Keskuspesula Oy OHJE Lähteentie 18 96400 ROVANIEMI p. 040-7120 340 / 040-7120 341 etunimi.sukunimi@rokepe.fi 1 Lapin Sairaanhoitopiiri Kolpeneen palvelukeskus Rovaniemen Kaupunki PESUUN LÄHETETTÄVIEN

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE Kun teet lattia- ja seinäpintoja mikrosementillä, on tärkeää noudattaa näitä käyttöohjeita, jotka sisältävät tarkat ohjeet työvaiheille: 1. Puhdista ja esivalmistele (mm. tasoitus)

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA Tutkimuksen tiiaaja: Tutkimuksen tekija: E ~auharn:ki/ktr Esko Hänninen O U T O K U M P U Oy Malminetsinta Aulis

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Pohjatyöt ja vaatimukset Pohjusteaineen (primer) käyttö Mikrosementti Käsittelyaineen käyttö - Liukkaudenestoaine Sivu 2 3 4-5 6 1 Ohjeistukset

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Stipendiaattityöt Jyväskylän yliopiston kemian laitos

Stipendiaattityöt Jyväskylän yliopiston kemian laitos Stipendiaattityöt Jyväskylän yliopiston kemian laitos Juha Siitonen 14. Elokuuta 2011 Alkuaineita jos tunne sä et Niiden kykyjä vähättelet minaisuudet peittelet Turha sun on koittaa Sieluja voittaa Goethe

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kynnyslista. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kynnyslista. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 31373895 1.3 30721133 Kynnyslista IMG-266944 Sivu 1 / 10 Varuste IMG-345497 IMG-333288 IMG-333293 IMG-332313 IMG-289864 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

yksilöllisiä ja testattuja laitostekstiilejä Mikrokuituiset toimipaikkapuvut

yksilöllisiä ja testattuja laitostekstiilejä Mikrokuituiset toimipaikkapuvut Mikrokuituiset toimipaikkapuvut 1989-380 MEDI / BRÅDIS OY Mitä puhdastilavaatetus tarkoittaa? Säädetty EU- standardissa EN 13795 Leikkausliinat, leikkaustakit ja puhdasilmapuvut, joita käytetään terveydenhuollon

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

Työturvallisuus. Talotekniikan perusteet

Työturvallisuus. Talotekniikan perusteet 2 Työturvallisuus Viereisessä kuvassa oleva laite ei ole henkilönostin. Sitä voidaan käyttää apuna esim. rakennuslevyjen nostoon tai kuten kuva symbolisesti esittää, iv-kanavien paikalleennostoon ja asennukseen.

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

ENNENAIKAISENA SYNTYNEEN VAUVAN KOTIHOITO-OHJEET

ENNENAIKAISENA SYNTYNEEN VAUVAN KOTIHOITO-OHJEET ENNENAIKAISENA SYNTYNEEN VAUVAN KOTIHOITO-OHJEET Vastasyntyneiden teho- ja valvonta Ravinnon laatu äidin maito äidinmaidonkorvike muu aterioiden lukumäärä: kerta-annos: ml Viisikiloiseksi saakka lasketaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot