PAKKAUSSELOSTE. Burana-Pore 400 mg poretabletti Ibuprofeeni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Burana-Pore 400 mg poretabletti Ibuprofeeni"

Transkriptio

1 1 PAKKAUSSELOSTE Burana-Pore 400 mg poretabletti Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Burana-Pore poretabletteja huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. - Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja. - Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity 7 päivän jälkeen. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Burana-Pore poretabletit ovat ja mihin niitä käytetään 2. Ennen kuin otat Burana-Pore poretabletteja 3. Miten Burana-Pore poretabletteja otetaan 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Burana-Pore poretablettien säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ BURANA-PORE PORETABLETIT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN Burana-Pore poretabletit kuuluvat tulehduskipulääkkeiden ryhmään (ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet), ja ne lievittävät kipua, tulehdusta ja kuumetta. Burana-Pore poretabletteja käytetään lievän tai kohtalaisen kivun, esim. päänsäryn, myös migreenin, hammaskivun, kuukautiskivun, ja kuumeen hoitoon. Lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muun sairauden hoitoon kuin mitä tässä selosteessa on mainittu. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, terveydenhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Noudata saamiasi ohjeita. 2. ENNEN KUIN OTAT BURANA-PORE PORETABLETTEJA Älä ota Burana-Pore poretabletteja - jos olet allerginen (yliherkkä) ibuprofeenille tai Burana-Pore poretablettien jollekin muulle aineelle - jos sinulla on aiemmin ollut allerginen reaktio, esim. astma, nenän vuotamista, kutiseva ihottuma tai huulten, kasvojen, kielen tai kurkun turpoamista, kun olet ottanut asetyylisalisyylihappoa sisältävää lääkettä (esim. Aspirinia) tai muuta tulehduskipulääkettä - jos sinulla on ollut maha- tai pohjukaissuolihaava tai mahan tai pohjukaissuolen verenvuotoa tulehduskipulääkkeiden aiemman käytön yhteydessä - jos sinulla on parhaillaan mahan tai pohjukaissuolen haavauma tai verenvuotoa tai jos sinulla on esiintynyt tällaista kaksi kertaa tai useammin - jos sinulla on vakava maksa-, munuais- tai sydänsairaus (sepelvaltimotauti mukaan lukien) - jos sinulla on selkeä elimistön kuivumistila (oksentelun, ripulin tai riittämättömän nesteensaannin seurauksena) - jos sinulla on aktiivista verenvuotoa (esim. aivoissa) - jos olet viimeisellä raskauskolmanneksella raskaana

2 2 - jos sinulla on tuntemattomasta syystä johtuva sairaus, johon liittyy poikkeavuuksia verisolujen muodostumisessa. Älä anna Burana-Pore poretabletteja alle 12-vuotiaalle lapselle. Ole erityisen varovainen Burana-Pore poretablettien suhteen - jos sinulla on SLE-tauti (systeeminen lupus erythematosus) tai muu autoimmuunisairaus - jos sinulla on perinnöllinen veren punaisen väriaineen, hemoglobiinin, häiriö (porfyria) - jos sinulla on krooninen tulehduksellinen suolistosairaus, kuten paksusuolen tulehdus, johon liittyy haavaumia (haavainen koliitti), ruoansulatuskanavan tulehdussairaus (Crohnin tauti) tai muu mahatai suolistosairaus - jos sinulla on verisolujen muodostumiseen liittyviä häiriöitä - jos sinulla on veren hyytymishäiriöitä - jos sinulla on allergioita, heinänuhaa, astma, kroonista nenän limakalvojen, sivuonteloiden tai kitarisojen turvotusta, tai krooninen ahtauttava keuhkosairaus, koska hengitysteiden ahtautumisesta aiheutuvien hengitysvaikeuksien (bronkospasmien) kehittymisen vaara on suurempi - jos sinulla on käsivarsien tai jalkojen valtimoverenkiertohäiriöitä - jos sinulla on maksan, munuaisten tai sydämen toimintahäiriöitä, tai korkea verenpaine - jos olet äskettäin ollut suuressa leikkauksessa - jos olet raskaana kuudella ensimmäisellä raskauskuukaudella - jos imetät. Iäkkäät Jos olet iäkäs, haittavaikutusten, etenkin hengenvaarallisten verenvuotojen ja ruoansulatuskanavan puhkeamisen, vaara on suurempi. Mahan ja suoliston haavaumat, puhkeaminen ja verenvuoto Jos sinulla on aiemmin ollut mahan tai suoliston haavaumia, etenkin jos niihin on liittynyt mahan tai suoliston puhkeaminen tai verenvuotoa, sinun on tarkkailtava poikkeavia vatsaoireita ja ilmoitettava niistä heti lääkärille, etenkin jos tällaisia oireita ilmaantuu hoidon alussa. Tämä johtuu siitä, että ruoansulatuselimistön verenvuodon ja haavaumien vaara on tällöin suurempi, etenkin iäkkäillä potilailla. Jos ruoansulatuselimistön verenvuotoa tai haavaumia ilmaantuu, hoito on lopetettava. Mahan tai suoliston verenvuotoa, haavaumia tai puhkeamista voi esiintyä ilman varoittavia oireita, vaikka potilaalla ei olisi koskaan aiemmin esiintynyt tällaista. Myös nämä voivat olla hengenvaarallisia. Mahan tai suoliston haavaumien, puhkeamisen tai verenvuodon vaara yleensä suurenee, kun ibuprofeeniannoksia suurennetaan. Riski suurenee myös, jos ibuprofeenin kanssa käytetään samanaikaisesti tiettyjä muita lääkkeitä (ks. jäljempänä Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö). Ihoreaktiot Lopeta Burana-Pore poretablettien käyttö heti, jos sinulle ilmaantuu ihottumaa, limakalvovaurioita tai muita allergiaan viittaavia oireita, koska nämä voivat olla ensimmäisiä vakavaan ihoreaktioon (kesivä ihottuma, erythema multiforme, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, Lyellin oireyhtymä) viittaavia oireita. Nämä ihoreaktiot voivat olla hengenvaarallisia. Näiden reaktioiden ilmaantumisen vaara on suurin ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Vaikutukset sydämeen ja aivoihin Tulehduskipulääkkeiden, kuten Burana-Pore poretablettien käyttöön, voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään käytettäessä. Älä ylitä suositeltua annosta tai hoidon kestoa (7 peräkkäistä päivää).

3 3 Jos sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos sinulla on näille sairauksille altistavia riskitekijöitä (esimerkiksi sinulla on korkea verenpaine, sokeritauti eli diabetes, korkea veren kolesteroli tai jos tupakoit), sinun tulee keskustella hoidostasi lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Munuaisiin kohdistuvat vaikutukset Ibuprofeeni saattaa aiheuttaa munuaisten toimintahäiriötä myös potilaille, joilla ei ole aiemmin ollut munuaishäiriöitä. Tästä saattaa aiheutua jalkojen turvotusta ja se saattaa johtaa sydämen vajaatoimintaan tai korkeaan verenpaineeseen, jos valmisteen käyttäjällä on alttius tällaiseen. Ibuprofeeni saattaa aiheuttaa munuaisvaurion, etenkin jos potilaalla on ennestään munuaisten, sydämen tai maksan häiriötä tai potilas käyttää nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja) tai ACE:n estäjiä, tai jos potilas on iäkäs. Tämä kuitenkin yleensä korjautuu ibuprofeenin käytön lopettamisen jälkeen. Muut varotoimet Suurten kipulääkeannosten pitkäkestoisen käytön aikana saattaa esiintyä päänsärkyä, jota ei saa hoitaa suurentamalla tämän lääkevalmisteen annostusta. Kipulääkkeiden tottumuskäyttö saattaa aiheuttaa pysyvän munuaisvaurion ja munuaisten vajaatoiminnan vaaran. Ibuprofeeni saattaa peittää infektion oireet ja merkit (kuumeen, kivun ja turvotuksen) ja pitkittää tilapäisesti vuotoaikaa. Burana-Pore voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Kerro lääkärille, jos suunnittelet raskautta tai jos sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Burana-Pore poretablettien haittavaikutukset saattavat lisääntyä, jos tiettyjä lääkkeitä käytetään samanaikaisesti. Samanaikainen käyttö voi toisaalta voimistaa tai heikentää muiden lääkkeiden tehoa tai lisätä niiden haittavaikutuksia. Kerro lääkärille tai apteekissa, jos käytät seuraavia lääkevalmisteita: - muita tulehduskipulääkkeitä - asetyylisalisyylihappoa (Aspirin) - antikoagulantteja (veren hyytymistä estäviä lääkkeitä), kuten varfariinia tai hepariinia - verihiutaleaggregaation estäjiä (veren hyytymistä estäviä lääkkeitä), kuten tiklopidiinia tai klopidogreelia - metotreksaattia (syövän ja autoimmuunisairauksien hoitoon) - digoksiinia (erilaisten sydänsairauksien hoitoon) - fenytoiinia (epileptisten kohtausten estoon) - litiumia (masennuksen ja manian hoitoon) - nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja), kuten kaliumia säästäviä diureetteja - verenpainelääkkeitä, kuten: ACE:n estäjiä, esim. kaptopriilia beetasalpaajia angiotensiini II -estäjiä - kolestyramiinia (korkeiden veren kolesteroliarvojen hoitoon) - aminoglykosideja (tietynlaisia bakteerilääkkeitä) - SSRI-lääkkeitä (masennuksen hoitoon), kuten paroksetiinia, sertraliinia, sitalopraamia - moklobemidia (masennuksen ja sosiaalisten tilanteiden pelon hoitoon) - siklosporiinia, takrolimuusia (immuunijärjestelmän lamaamiseen elinsiirron jälkeen) - tsidovudiinia tai ritonaviiria (HIV-potilaiden hoitoon)

4 4 - mifepristonia - probenesidia tai sulfiinipyratsonia (kihdin hoitoon) - kinoloniantibiootteja - sulfonyyliureoita (tyypin 2 diabeteksen hoitoon) - kortikosteroideja (tulehdusten hoitoon) - bisfosfonaatteja (osteoporoosin ja Pagetin luutaudin hoitoon sekä veren suurten kalsiumpitoisuuksien alentamiseen) - oksipentifylliinia (pentoksifylliini) jalkojen tai käsivarsien valtimoverenkiertosairauksien hoitoon - baklofeenia (lihaksia rentouttava aine). Burana-Pore poretablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa Burana-Pore poretabletit liuotetaan veteen ja liuos juodaan heti. Burana-Pore poretabletit voidaan ottaa tyhjään mahaan. Osalla potilaista voi kuitenkin esiintyä lieviä ruoansulatushäiriötä tämän lääkkeen käytön aikana. Jos sinulla on lieviä ruoansulatusvaivoja, tämä lääke suositellaan ottamaan ruoan tai maidon kanssa, jolloin ruoansulatusvaivat voidaan välttää. Vältä alkoholin käyttöä, koska se saattaa voimistaa Burana-Pore poretablettien haittavaikutuksia, etenkin mahaan, suolistoon tai aivoihin kohdistuvia haittoja. Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Ibuprofeenia ei saa käyttää raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, koska siitä saattaa aiheutua huomattavaa haittaa sikiön sydämelle, keuhkoille ja munuaisille. Jos lääkettä käytetään raskauden loppuvaiheessa, se saattaa aiheuttaa verenvuototaipumusta sekä äidille että lapselle ja heikentää kohdun supistumiskykyä ja siten viivästyttää synnytyksen käynnistymistä. Voit käyttää Burana-Pore poretabletteja raskauden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana vain, kun olet neuvotellut asiasta lääkärin kanssa, ja jos se on selvästi välttämätöntä. Valmiste kuuluu lääkeryhmään (tulehduskipulääkkeet), joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. Ibuprofeeni erittyy rintamaitoon hyvin pieninä määrinä eikä imettämistä yleensä tarvitse lopettaa lyhytkestoisen hoidon ajaksi. Jos pitkäkestoinen hoito kuitenkin määrätään, lapsen varhaista vieroittamista rintaruokinnasta on harkittava. Ajaminen ja koneiden käyttö Ibuprofeeni ei yleensä vaikuta haitallisesti ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita. Koska suurten annosten yhteydessä saattaa kuitenkin esiintyä haittavaikutuksia, kuten väsymystä, uneliaisuutta, kiertohuimausta (yleinen) ja näköhäiriöitä (melko harvinainen), ajokyky ja koneiden käyttökyky saattavat yksittäisissä tapauksissa heiketä. Samanaikainen alkoholin käyttö voimistaa tällaista vaikutusta. Tärkeää tietoa Burana-Pore poretablettien sisältämistä aineista Tämä lääke sisältää kaliumia 4,4 mmol per tabletti. Potilaiden, joilla on munuaisten vajaatoimintaa tai ruokavalion kaliumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon. Tämä lääke sisältää natriumia 17,8 mmol per tabletti. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon. Tämä lääkevalmiste sisältää sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeriintoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

5 5 3. MITEN BURANA-PORE PORETABLETTEJA OTETAAN Noudata tässä annettuja ohjeita, ellei lääkäri ole antanut toisenlaisia ohjeita. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Haittavaikutuksia voidaan vähentää käyttämällä pienintä tehokasta annosta lyhyimmän hoitojakson ajan, joka tarvitaan oireiden saamiseksi hallintaan. Ibuprofeeniannos määräytyy potilaan iän ja painon mukaan. Tavanomainen annos on: Lievä tai kohtalainen kipu ja kuume Aikuiset ja yli 12-vuotiaat ( 40 kg:n painoiset) nuoret: 1 poretabletti kerta-annoksena tai 3 kertaa päivässä 4 6 tunnin välein. Annostus migreenin hoitoon on 1 poretabletti kerta-annoksena, tarvittaessa voidaan ottaa 400 mg 4 6 tunnin välein. Päivittäinen enimmäisannos ei saa ylittää 3 poretablettia (1200 mg). Kuukautiskipu Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret: 1 poretabletti 1 3 kertaa päivässä 4 6 tunnin välein, tarpeen mukaan. Päivittäinen enimmäisannos ei saa ylittää 3 poretablettia (1200 mg). Poretabletti liuotetaan lasilliseen vettä ja juodaan heti. Jos vointisi ei ole parantunut 7 päivän kuluessa tai se on pahentunut, käänny lääkärin puoleen. Iäkkäät Jos olet iäkäs, sinun on aina kysyttävä lääkärin neuvoa ennen Burana-Pore poretablettien käyttöä, koska olet alttiimpi lääkkeen haittavaikutuksille, kuten ruoansulatuselimistön verenvuodolle ja puhkeamiselle, jotka voivat olla hengenvaarallisia. Lääkäri antaa sinulle ohjeet. Munuaisten tai maksan vajaatoiminta Jos sinulla on munuaisten tai maksan vajaatoimintaa, kysy aina lääkärin neuvoa ennen Burana-Pore poretablettien käyttöä. Lääkäri antaa sinulle ohjeet. Jos otat enemmän Burana-Pore poretabletteja kuin sinun pitäisi Jos olet ottanut liian paljon Burana-Pore poretabletteja tai jos joku muu, esim. lapsi, on vahingossa ottanut niitä, ota heti yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh ) saadaksesi neuvoja ja arvion aiheutuneesta vaarasta. Yliannostuksen oireita voivat olla: pahoinvointi, oksentelu ja mahakipu tai ripuli. Korvien soimista, päänsärkyä, heitehuimausta, kiertohuimausta ja mahan tai suoliston verenvuotoa saattaa myös esiintyä. Vakavammissa yliannostustapauksissa saattaa esiintyä myös uneliaisuutta, kiihtyneisyyttä, ajan ja paikan tajun hämärtymistä, kooma, kouristuksia, kouristelua (etenkin lapsilla), näön hämärtymistä ja silmien häiriöitä, munuaisten vajaatoimintaa, maksavaurioita, matalaa verenpainetta, hengityksen heikentymistä, huulten, kielen ja sormien värin muuttumista sinertäväksi ja voimistunutta verenvuototaipumusta. Astmapotilaiden astma saattaa myös pahentua. Jos unohdat ottaa Burana-Pore poretabletteja Jos unohdat ottaa annoksen, ota se mahdollisimman pian, ellei seuraavan annoksen ottamiseen ole alle neljä tuntia aikaa. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

6 6 Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Burana-Pore poretabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutuksia esiintyy todennäköisemmin suurempien annosten ja lääkkeen pidemmän käytön yhteydessä. Tulehduskipulääkkeiden, kuten Burana-Pore poretablettien käyttöön, voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä on raportoitu nesteen kertymistä elimistöön, korkeaa verenpainetta ja sydämen vajaatoimintaa. Haittavaikutukset on esitetty esiintymistiheyden mukaisesti, missä on käytetty seuraavaa esitystapaa: Hyvin yleiset: useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä Yleiset: 1 10 käyttäjällä 100:sta Melko harvinaiset: 1 10 käyttäjällä 1 000:sta Harvinaiset: 1 10 käyttäjällä :sta Hyvin harvinaiset: harvemmalla kuin 1 käyttäjällä :sta Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin Seuraavat haittavaikutukset ovat merkittäviä ja edellyttävät välittömiä toimenpiteitä, jos niitä ilmaantuu. Lopeta tällöin Burana-Pore poretablettien käyttö ja mene heti lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista: Yleiset: - mustat tervamaiset ulosteet tai verinen oksennus (ruoansulatuskanavan haavaumat ja verenvuoto). Hyvin harvinaiset: - kasvojen, kielen tai kurkun (kurkunpään) turpoaminen, joka saattaa aiheuttaa huomattavia hengitysvaikeuksia (angioedeemaa), nopea sydämen syketiheys, verenpaineen voimakas lasku tai hengenvaarallinen sokki - äkillinen allerginen reaktio, johon liittyy hengenahdistusta, hengityksen vinkumista ja verenpaineen äkillistä laskua - vaikea ihottuma, johon liittyy rakkuloita etenkin jalkojen, käsivarsien, käsien tai jalkaterien ihossa, mutta mahdollisesti myös kasvoissa ja huulissa (erythema multiforme, Stevens-Johnsonin oireyhtymä). Tämä voi pahentua vielä vakavammaksi, rakkulat voivat suurentua ja levitä muualle kehoon, ja iho saattaa kesiä irti (Lyellin oireyhtymä). Myös vakava ihon, ihonalaiskudoksen ja lihakset tuhoava infektio (nekroosi) saattaa esiintyä. Lopeta lääkkeen käyttö ja ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin, jos sinulle kehittyy jokin seuraavista haittavaikutuksista: Hyvin yleiset: - närästys, vatsakipu, ruoansulatushäiriöt. Melko harvinaiset: - näön hämärtyminen tai muut silmien häiriöt, kuten valonarkuus - yliherkkyysreaktiot, kuten ihottuma, kutina, astmakohtaukset (joihin liittyy toisinaan matala verenpaine).

7 7 Harvinaiset: - näönmenetys. Hyvin harvinaiset: - nesteen äkillinen kertyminen keuhkoihin, josta aiheutuu hengitysvaikeuksia, korkea verenpaine, nesteen kertyminen ja painonnousu. Muita Burana-Pore poretablettien mahdollisia haittavaikutuksia ovat: Hyvin yleiset: - ruoansulatuskanavan häiriöt, kuten ripuli, pahoinvointi, oksentelu, ilmavaivat, ummetus. Yleiset: - ruoansulatuskanavan haavaumat, joihin saattaa liittyä ruoansulatuskanavan puhkeaminen - suolitulehdus ja paksusuolen keskiosan (koolonin) tulehduksen (koliitin) ja ruoansulatuskanavan tulehduksen (Crohnin taudin) paheneminen sekä paksusuolen divertikkelien komplikaatiot (puhkeaminen tai fistelit) - mikroskooppinen verenvuoto suolistossa, joka saattaa aiheuttaa anemian - suun haavaumat ja tulehdus - päänsärky, uneliaisuus, kiertohuimaus, heitehuimaus, väsymys, kiihtymys, unettomuus ja ärtyisyys. Melko harvinaiset: - mahan limakalvon tulehdus - munuaisten häiriöt, kuten turvotus, munuaistulehdus ja munuaisten vajaatoiminta - nuha - hengitysvaikeudet (bronkospasmi). Harvinaiset: - masennus, sekavuus, aistiharhat - SLE-oireyhtymä (systemic lupus erythematosus) - veren ureatyppitoisuuden ja muiden maksaentsyymien pitoisuuksien suureneminen, hemoglobiinija hematokriittiarvojen pieneneminen, verihiutaleiden toiminnan estyminen, vuotoajan piteneminen, seerumin kalsiumpitoisuuden pieneneminen, seerumin virtsahappopitoisuuden suureneminen. Hyvin harvinaiset: - epämiellyttävä tietoisuus sydämen sykkeestä, sydämen vajaatoiminta, sydänkohtaus tai korkea verenpaine - verisolujen muodostumisen häiriöt (jonka oireita ovat kuume, kurkkukipu, suun pinnan haavaumat, flunssan kaltaiset oireet, voimakas väsymys, verenvuoto nenästä ja ihosta) - korvien soiminen tai suhina - ruokatorven tai haiman tulehdus - suolen kurouma - akuutti maksatulehdus, ihon tai silmänvalkuaisten muuttuminen kellertäväksi, maksan toimintahäiriö, maksavaurio tai maksan vajaatoiminta - aivokalvotulehdus (ilman bakteeri-infektiota) - munuaiskudosvaurio - hiustenlähtö. Burana-Pore poretabletit voivat aiheuttaa veren valkosolujen määrän vähenemistä ja vastustuskyvyn heikkenemistä infektioita vastaan. Jos sinulle ilmaantuu infektion oireita, kuten kuumetta ja yleiskunnon vakavaa heikkenemistä, tai kuumetta ja paikallisia infektio-oireita, kuten kurkku-, nielu- tai suukipua tai virtsaamisvaivoja, mene välittömästi lääkäriin. Verikokeella tarkistetaan mahdollinen valkosolujen väheneminen (agranulosytoosi). On tärkeää, että kerrot lääkärille lääkityksestäsi.

8 8 Ibuprofeenihoidon aikana on havaittu muutamissa tapauksissa aivokalvotulehdusta (niskan jäykkyyttä, päänsärkyä, pahoinvointia, oksentelua, kuumetta tai ajan ja paikan tajun hämärtymistä), jos potilaalla on ennestään ollut autoimmuunisairaus (esim. SLE-tauti, sekamuotoinen sidekudossairaus). Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. BURANA-PORE PORETABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä Burana-Pore poretabletteja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Burana-Pore -poretabletit sisältävät - Vaikuttava aine on ibuprofeeni. Yksi poretabletti sisältää 400 mg ibuprofeenia. - Muut aineet ovat: kaliumkarbonaatti, natriumkarbonaatti, sitruunahappo, mononatriumsitraatti, natriumvetykarbonaatti, hypromelloosi, sakkariininatrium, sakkaroosimonopalmitaatti, mentoliaromi, greippiaromi, magnesiumstearaatti. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Burana-Pore poretabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä tabletteja, jotka on pakattu 10 ja 20 tabletin alumiiniseen kestomuoviläpipainoliuskaan. Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie Espoo Valmistaja Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie Espoo Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

9 9 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Burana-Pore 400 mg brustablett Ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Burana-Pore brustablett måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Burana-Pore brustablett är och vad det används för 2. Innan du tar Burana-Pore brustablett 3. Hur du tar Burana-Pore brustablett 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Burana-Pore brustablett ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD BURANA-PORE BRUSTABLETT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Burana-Pore brustablett tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel) och har smärtstillande, inflammationsdämpande och febernedsättande effekt. Burana-Pore brustablett används vid mild till måttlig smärta såsom huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, menstruationssmärta och feber vid förkylningssjukdomar. Ibuprofen som finns i Burana-Pore brustablett kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 2. INNAN DU TAR BURANA-PORE BRUSTABLETT Ta inte Burana-Pore brustablett - om du är allergisk (överkänslig) mot ibuprofen eller mot något av övriga innehållsämnen i Burana- Pore brustablett. - om du tidigare har fått en allergisk reaktion såsom astma, nästäppa, kliande utslag eller svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg efter att du tagit läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta och inflammation (NSAID). - om du tidigare har fått sår eller blödningar i magsäck eller tolvfingertarm (duodenum) i samband med användning av läkemedel mot smärta och inflammation (NSAID). - om du har eller har haft återkommande sår eller blödningar i magsäck eller tolvfingertarm (två eller fler gånger). - om du har svåra lever-, njur- eller hjärtproblem (inklusive kranskärlssjukdom i hjärtat). - om du är uttorkad (orsakat av kräkningar, diarré eller otillräckligt vätskeintag).

10 10 - om du har någon pågående blödning (inklusive hjärnblödning). - under graviditetens sista 3 månader. - om du har någon sjukdom som påverkar blodcellsbildningen. Ge inte Burana-Pore brustablett till barn under 12 års ålder. Var särskilt försiktig med Burana-Pore brustablett - om du har Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) eller någon annan autoimmun sjukdom. - om du har en ärftlig sjukdom (porfyri) som påverkar de röda blodkropparnas pigment (hemoglobin). - om du har en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller andra magtarmsjukdomar. - om du har rubbningar i bildningen av blodceller. - om du har någon rubbning av levringsfunktionen i blodet. - om du har allergi, hösnuva, astma, kronisk svullnad av nässlemhinna eller bihålor, adenoider eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, eftersom risken är större att du då får trånga luftvägar (bronkospasm) med andningssvårigheter. - om du har dålig blodcirkulation i armar eller ben. - om du har lever-, njur- eller hjärtproblem, eller högt blodtryck. - om du nyligen har genomgått någon stor operation. - under graviditetens första 6 månader. - om du ammar. Äldre Om du är äldre ökar risken för biverkningar, i synnerhet blödningar eller perforation (hål) i magtarmväggen. Detta kan vara livshotande. Sår, hål (perforation) och blödningar i mage och tarmkanal Om du tidigare haft sår i magen eller tunntarmen, i synnerhet om det komplicerats med hål (perforation) eller blödning, ska du vara uppmärksam på onormala symtom från magen och omedelbart kontakta läkare, speciellt om symtomen uppstår i början av behandlingen. Anledningen till detta är att risken för blödning eller sår i magtarmkanalen i sådana fall är ökad, särskilt hos äldre patienter. Om blödning eller sår uppstår ska behandlingen avbrytas. Blödning, sårbildning eller hål (perforation) i magtarmväggen kan inträffa utan föregående tecken, även hos patienter som inte haft sådana problem tidigare. Dessa tillstånd kan vara livshotande. Risken för sår, hål (perforation) och blödningar i magtarmväggen ökar vanligen med högre dos ibuprofen. Risken kan också öka om vissa andra läkemedel används samtidigt med ibuprofen (se avsnittet Användning av andra läkemedel nedan). Hudreaktioner Du ska sluta ta Burana-Pore omedelbart om du får hudutslag, slemhinnesår eller andra tecken på allergi då detta kan vara de första symtomen på en allvarlig hudreaktion (exfoliativ dermatit, erytema multiforme, Stevens-Johnson syndrom, Lyells syndrom). Dessa tillstånd kan vara livshotande. Det är störst risk för dessa biverkningar under den första behandlingsmånaden. Påverkan på hjärta och hjärna Inflammationshämmande värkmediciner som Burana-Pore kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid (7 dagar i följd).

11 11 Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du har ökad risk för detta tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker). Njurpåverkan Ibuprofen kan påverka njurfunktionen även hos patienter som inte haft njurproblem tidigare. Detta kan ge svullna ben och också leda till hjärtsvikt eller högt blodtryck hos känsliga individer. Ibuprofen kan orsaka njurskada, speciellt hos patienter som redan har njur-, hjärt- eller leverproblem eller som använder diuretika (vattendrivande läkemedel) eller ACE-hämmare (blodtryckssänkande läkemedel) samt hos äldre. Avbrytande av behandling med ibuprofen leder vanligtvis till återhämtning. Övriga försiktighetsåtgärder Under långtidsbehandling med smärtstillande läkemedel i högdos kan huvudvärk uppstå. Detta ska inte behandlas med höga doser av detta läkemedel. Vanemässigt användande av smärtstillande läkemedel kan ge njurskada och risk för njursvikt. Ibuprofen kan dölja symtom eller tecken på infektion (feber, smärta och svullnad) och tillfälligt förlänga blödningstiden. Burana-Pore kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med läkare om du planerar att bli gravid eller om du har svårighet att bli gravid. Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Risken för att få biverkningar av Burana-Pore brustablett kan öka vid samtidig användning av vissa andra läkemedel. Burana-Pore kan öka eller minska effekten av andra läkemedel, eller öka risken för biverkningar vid samtidig användning. Rådgör med läkare eller apotekspersonal innan behandling påbörjas om du använder: - andra NSAID. - acetylsalicylsyra. - läkemedel som motverkar blodets koagulation (används för att förhindra proppbildning) såsom warfarin eller heparin. - trombocythämmare (används för att förhindra proppbildning) såsom tiklopidin och klopidgrel. - metotrexat (används för att behandla cancer och rubbningar i immunsystemet). - digoxin (används för att behandla olika typer av hjärtsjukdomar). - fenytoin (används för att förebygga epileptiska kramper). - litium (används för att behandla depression och mani). - urindrivande läkemedel och kaliumsparande urindrivande läkemedel. - blodtryckssänkande läkemedel såsom: ACE-hämmare, t ex kaptopril beta-receptorblockerare angiotensin II antagonister - kolestyramin (används för att behandla förhöjt kolesterolvärde). - aminoglykosider (används mot en viss typ av bakterier). - SSRI (används för att behandla depression) såsom paroxetin, sertralin, citalopram. - moklobemid (RIMA - används för att behandla depressiv sjukdom eller social fobi). - ciklosporin, takrolimus (används för att dämpa immunsystemet efter organtransplantation). - zidovudin eller ritonavir (används för att behandla patienter med HIV). - mifepriston.

12 12 - probenecid eller sulfinpyrazon (används för att behandla gikt). - kinolonantibiotika. - sulfonureid (används för att behandla diabetes typ 2). - kortikosteroider (används för att behandla inflammation). - bisfosfonater (används för att behandla benskörhet, Pagets sjukdom samt för att minska höga kalciumnivåer i blodet). - oxpentifyllin (pentoxyfyllin) (används för att behandla cirkulationssjukdomar som berör blodkärlen i armar och ben). - baklofen (muskelavslappnande läkemedel). Användning av Burana-Pore brustablett med mat och dryck Burana-Pore brustabletter ska lösas upp i vatten och lösningen ska därefter drickas upp omedelbart. Burana-Pore brustabletter kan tas på tom mage. Vissa personer kan dock få lättare matsmältningsbesvär av det här läkemedlet. Får du lättare magbesvär, rekommenderas du ta läkemedlet tillsammans med mat eller mjölk för att undvika mag-tarmbesvär. Alkohol ska undvikas då det kan förstärka biverkningarna av Burana-Pore, speciellt i mage, tarm eller hjärna. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Gravida kvinnor ska inte använda ibuprofen under de tre sista månaderna av graviditeten eftersom det kan orsaka stora hjärt-, lung- och njurskador på fostret. Användning under graviditetens slut kan orsaka ökad blödningsbenägenhet hos både moder och barn samt försvaga kraften i livmodersammandragningarna och på så sätt fördröja förlossningen. Användning av Burana-Pore under graviditetens första 6 månader ska endast ske efter läkares ordination om det är absolut nödvändigt. Produkten hör till en grupp av läkemedel (inflammationshämmande värkmediciner), som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Påverkan är reversibel, dvs upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel. Små mängder ibuprofen passerar över i modersmjölk och amning behöver vanligtvis inte avbrytas vid korttidsbehandling. Då längre tids behandling ordineras ska dock tidigt avbrytande av amningen övervägas. Körförmåga och användning av maskiner Ibuprofen påverkar vanligtvis inte förmågan att köra bil eller att använda maskiner. Behandling med hög dos kan dock ge biverkningar i form av trötthet, nedsatt medvetandegrad, yrsel (vanligt rapporterad) och synrubbningar (mindre vanligt rapporterad) som kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner hos enskilda personer. Dessa effekter förstärks av samtidigt alkoholintag. Viktig information om några innehållsämnen i Burana-Pore brustablett Det här läkemedlet innehåller 4,4 mmol kalium per tablett. Detta bör beaktas av patienter med reducerad njurfunktion eller patienter som ordinerats kaliumfattig kost. Det här läkemedlet innehåller 17,8 mmol natrium per tablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

13 13 Det här läkemedlet innehåller socker. Har du blivit tillsagd av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar det här läkemedlet. 3. HUR DU TAR BURANA-PORE BRUSTABLETT Ta alltid Burana-Pore enligt anvisningarna nedan om inte annat överenskommits med läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Biverkningar kan minimeras genom att använda lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid för att behandla symtomen. Dosen ibuprofen är beroende av patientens ålder och kroppsvikt. Vanlig dos är: Mild till måttlig smärta och feber vid förkylningssjukdomar Vuxna och ungdomar över 12 år ( 40 kg): 1 brustablett som engångsdos eller 3 gånger dagligen med 4-6 timmars mellanrum. Dosen vid migränhuvudvärk är 1 brustablett som engångsdos, och därefter vid behov 400 mg med 4-6 timmars mellanrum. Maximal daglig dos ska inte överstiga 3 brustabletter (1200 mg). Menstruationssmärta Vuxna och ungdomar över 12 år: 1 brustablett 1-3 gånger dagligen vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal daglig dos ska inte överstiga 3 brustabletter (1200 mg). Brustabletten ska lösas upp i ett glas vatten och drickas upp omedelbart. Har inte ditt tillstånd förbättrats inom 7 dagar eller försämrats, kontakta läkare. Äldre Rådgör med läkare innan behandling med Burana-Pore brustablett påbörjas. Äldre personer har större risk att få biverkningar, speciellt blödningar och hål (perforation) i magtarmkanalen, vilket kan vara livshotande. Nedsatt njur- eller leverfunktion Om du har nedsatt njur- eller leverfunktion, rådgör alltid med läkare innan behandling med Burana -Pore brustablett påbörjas. Om du har tagit för stor mängd av Burana-Pore brustablett Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel ) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdosering kan vara: illamående, kräkningar och magsmärta eller diarré. Öronsusning, huvudvärk, yrsel, svindel och blödning i magen eller tarmar kan också förekomma. I allvarliga fall av överdosering kan dåsighet, uppjagat tillstånd, förvirring, koma, kramper (särskilt hos barn), dimsyn och påverkan på ögonen, njursvikt, leverskada, lågt blodtryck, försämrad andning, blå missfärgning av läppar, tunga och fingrar och ökad blödningsbenägenhet förekomma. Förvärrad astma hos astmatiker kan också förekomma. Om du har glömt att ta Burana-Pore brustablett Om du glömt ta en dos, ta den så snart du kan, utom om det är mindre än 4 timmar kvar till nästa ordinarie dostillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

14 14 Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Burana-Pore brustablett orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar är mest sannolika vid hög dosering och lång behandlingstid. Inflammationshämmande värkmediciner såsom Burana-Pore brustablett kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Vätskeansamling (ödem), högt blodtryck och hjärtsvikt har rapporterats i samband med behandling med NSAID. Biverkningarna är listade enligt hur vanligt förekommande de är, enligt följande: Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 till 10 användare. Vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 100 användare. Mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 av användare. Sällsynta: förekommer hos 1 till 10 av användare. Mycket sällsynta: förekommer hos färre än 1 av användare. Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) Följande biverkningar är viktiga att uppmärksamma och kräver omedelbara åtgärder. Du ska sluta ta Burana-Pore brustablett och kontakta läkare omedelbart om följande symtom uppstår: Vanliga: - Svart, tjärliknande avföring eller blodblandad kräkning (blödning från magtarmkanalen). Mycket sällsynta: - Svullnad i ansikte, tunga eller svalg som kan ge mycket stora svårigheter att andas (angioödem), snabb hjärtrytm, kraftigt blodtrycksfall eller livshotande chock. - Plötslig allergisk reaktion med andnöd, väsande andning och blodtrycksfall. - Svåra utslag med blåsor på huden, speciellt på armar, ben, händer och fötter. Ansikte och läppar kan också vara involverade (erytema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom). Detta kan bli än allvarligare då blåsorna blir större och sprider sig samt leder till avlossning av huden (Lyells syndrom). Det kan också uppstå svåra infektioner med vävnadsdöd i hud, underhud, bindväv och muskler. Du ska sluta ta medicinen och kontakta läkare så snart som möjligt om följande biverkningar uppstår: Mycket vanliga: - Halsbränna, magsmärta, matsmältningsbesvär. Mindre vanliga: - Dimsyn eller andra ögonproblem såsom ljuskänslighet. - Överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, klåda, astmaattacker (ibland tillsammans med lågt blodtryck). Sällsynta: - Synförlust. Mycket sällsynta: - Akut ansamling av vätska i lungorna som ger andningssvårigheter, högt blodtryck, vätskeansamling

15 15 och viktuppgång. Andra biverkningar som förekommer med Burana-Pore brustabletter är: Mycket vanliga: - Rubbningar i magtarmkanalen såsom diarré, illamående, kräkningar, gaser i magen, förstoppning. Vanliga: - Sår i magtarmkanalen med eller utan perforation (hål i magtarmväggen). - Inflammation i tarmarna och förvärrad inflammation i tjocktarm (kolit) och matsmältningskanal (Crohns sjukdom). Komplikationer förknippade med utbuktningar på tjocktarmen (hål i tarmväggen eller fistel). - Ej synlig blödning från tarmen som kan leda till anemi (lågt blodvärde). - Sår och inflammation i munnen. - Huvudvärk, sömnighet, yrsel, trötthet, oro, insomningsproblem och irritabilitet. Mindre vanliga: - Inflammation i magslemhinnan. - Njurproblem inklusive utveckling av ödem (vätskeansamling), inflammation i njurarna och njursvikt. - Rinnande näsa. - Andningssvårigheter (bronkospasm). Sällsynta: - Depression, förvirring, hallucinationer. - Lupus erytematosus syndrom. - Ökning av urea i blodet och andra leverenzymer, sänkning av hemoglobin och hematokritvärden, påverkan på blodplättar och förlängd blödningstid, sänkt kalciumnivå och förhöjd urinsyranivå i serum. Mycket sällsynta: - Obehag av hjärtklappning, hjärtsvikt, hjärtinfarkt och högt blodtryck. - Rubbningar i blodbildningen (med symtom såsom feber, halsont, ytliga sår i munnen, influensaliknande symtom, kraftig trötthet, näs- och hudblödningar). - Öronsusning. - Inflammation i matstrupe och bukspottkörtel. - Förträngningar i tarmen. - Akut inflammation i levern, gulfärgning av hud och ögonvitor, nedsatt leverfunktion, leverskada, leversvikt. - Hjärnhinneinflammation (ej bakteriell infektion). - Skada på njurvävnad. - Håravfall. Burana-Pore brustabletter kan i sällsynta fall minska antalet vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symptom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering. Under behandling med ibuprofen har det rapporterats några fall med hjärnhinneinflammation (med symtom såsom nackstelhet, huvudvärk, illamående, kräkningar, feber och förvirring) hos patienter med autoimmuna sjukdomar som t ex Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) eller kombination av bindvävssjukdomar.

16 16 Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR BURANA-PORE BRUSTABLETT SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningarna. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är ibuprofen. Varje brustablett innehåller 400 mg ibuprofen. - Övriga innehållsämnen är: kaliumkarbonat, natriumkarbonat, citronsyra, natriummonocitrat, natriumvätekarbonat, hypromellos, natriumsackarin, sackarosmonopalmitat, mentolsmak, grapefruktsmak, magnesiumstearat. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Burana-Pore brustabletter är vita, runda tabletter, förpackade i aluminium, termostabila blisterkartor innehållande 10 eller 20 tabletter. Innehavare av godkännande för försäljning Orion Corporation Orionvägen 1 FI Esbo Finland Tillverkare Orion Corporation, Orion Pharma Orionvägen 1 FI Esbo Finland Denna bipacksedel godkändes senast

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini PAKKAUSSELOSTE Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Bafucin Mint -imeskelytabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bafucin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli PAKKAUSSELOSTE METALAX 10 mg -peräpuikko Bisakodyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli PAKKAUSSELOSTE med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli PAKKAUSSELOSTE Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna. askorbiinihappo (C-vitamiini)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna. askorbiinihappo (C-vitamiini) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna askorbiinihappo (C-vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten Makrogoli 4000

PAKKAUSSELOSTE. Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten Makrogoli 4000 PAKKAUSSELOSTE Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten Makrogoli 4000 Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum)

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Emgesan 250 mg tabletit magnesiumhydroksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 PAKKAUSSELOSTE LIPACTIN Hyvä potilas, Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli PAKKAUSSELOSTE Cytotec 0,2 mg tabletti Misoprostoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Burana 400 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussit ibuprofeeni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Burana 400 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussit ibuprofeeni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Burana 400 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussit ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Strepsils Mansikka imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli PAKKAUSSELOSTE 40 mg enterotabletit pantopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kingovital tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Kingovital tabletti PAKKAUSSELOSTE Kingovital tabletti PERINTEINEN KASVOIROHDOSVALMISTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg PAKKAUSSELOSTE KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti PAKKAUSSELOSTE Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos Vaikuttava aine: morfiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen.

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen. PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tietoa Dilmin-valmisteesta ja sen vaikutuksesta sekä ohjeet sen käytöstä. Pakkausseloste tulee lukea huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Lääkäri on voinut

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide Asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni PAKKAUSSELOSTE Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ido-E 100 mg purutabletit D- -tokoferoliasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Ido-E 100 mg purutabletit D- -tokoferoliasetaatti PAKKAUSSELOSTE Ido-E 100 mg purutabletit D- -tokoferoliasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Malvitona oraaliliuos

PAKKAUSSELOSTE. Malvitona oraaliliuos PAKKAUSSELOSTE Malvitona oraaliliuos tiamiininitraatti riboflaviininatriumfosfaatti pyridoksiinihydrokloridi nikotiiniamidi dekspantenoli kofeiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fenoksimetyylipenisilliini (V-penisilliini)

PAKKAUSSELOSTE. Fenoksimetyylipenisilliini (V-penisilliini) PAKKAUSSELOSTE MILCOPEN 1500 -tabletti, kalvopäällysteinen Fenoksimetyylipenisilliini (V-penisilliini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste)

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste) PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti (Reseptivalmiste) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Balancid Novum, purutabletit Kalsiumkarbonaatti, magnesiumhydroksidi

PAKKAUSSELOSTE. Balancid Novum, purutabletit Kalsiumkarbonaatti, magnesiumhydroksidi PAKKAUSSELOSTE Balancid Novum, purutabletit Kalsiumkarbonaatti, magnesiumhydroksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Metenamiinihippuraatti

PAKKAUSSELOSTE. Metenamiinihippuraatti PAKKAUSSELOSTE HIPEKSAL 1 g -tabletti, kalvopäällysteinen Metenamiinihippuraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos Natriumkromoglikaatti

Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos Natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos Natriumkromoglikaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana 60 mg ja 125 mg peräpuikko Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana 60 mg ja 125 mg peräpuikko Ibuprofeeni PAKKAUSSELOSTE Burana 60 mg ja 125 mg peräpuikko Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit. allopurinoli

PAKKAUSSELOSTE. ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit. allopurinoli PAKKAUSSELOSTE ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit allopurinoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin alat ottaa lääkettä. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. HEINIX 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset Setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. HEINIX 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset Setiritsiinidihydrokloridi 1 PAKKAUSSELOSTE HEINIX 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset Setiritsiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. natriumkloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. natriumkloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,7 g

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,7 g PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,7 g Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste Piroxin 0,5 % geeli Piroksikaami

Pakkausseloste Piroxin 0,5 % geeli Piroksikaami Pakkausseloste Piroxin 0,5 % geeli Piroksikaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä. mikonatsolinitraatti

PAKKAUSSELOSTE. Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä. mikonatsolinitraatti PAKKAUSSELOSTE Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä mikonatsolinitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni

PAKKAUSSELOSTE. Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni PAKKAUSSELOSTE Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot