Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle"

Transkriptio

1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fentanyl STADA 12 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl STADA 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl STADA 50 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl STADA 75 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl STADA 100 mikrog/tunti depotlaastari fentanyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. - Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 1. Mitä Fentanyl Stada on ja mihin sitä käytetään 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fentanyl Stada -depotlaastareita 3. Miten Fentanyl Stada -depotlaastareita käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Fentanyl Stada -depotlaastarin säilyttäminen 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 1. Mitä Fentanyl Stada on ja mihin sitä käytetään Fentanyyli kuuluu opioideiksi kutsuttujen vahvojen kipulääkkeiden ryhmään. Kipulääke fentanyyli vapautuu hitaasti laastarista ja imeytyy ihon läpi elimistöön. Aikuiset: Fentanyl Stada -depotlaastareita käytetään sellaisen vaikean pitkäaikaisen kivun hoitoon, jota ei saada hallintaan muutoin kuin voimakkaiden kipulääkkeiden avulla. Lapset: Fentanyl Stada -depotlaastareita käytetään vaikean pitkäaikaisen kivun pitkäaikaishoitoon 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille, joita on aiemmin hoidettu muilla vahvoilla kipulääkkeillä. 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fentanyl Stada -depotlaastareita Älä käytä Fentanyl Stada -depotlaastareita - jos olet allerginen fentanyylille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) - jos kärsit lyhytaikaisesta kivusta, esim. leikkauksen jälkeen - jos hengityskykysi on vaikeasti heikentynyt (hengityslama) - jos keskushermostosi (aivot ja selkäydin) toiminta on vaikeasti heikentynyt, esim. aivovamman takia. Varoitukset ja varotoimet

2 VAROITUS: Fentanyl Stada -depotlaastari on lääkevalmiste, joka voi olla hengenvaarallinen lapsille. Myös käytetyt depotlaastarit voivat olla hengenvaarallisia. Ota huomioon, että tämän lääkevalmisteen ulkonäkö voi olla lapselle houkutteleva. Fentanyl Stada voi vaikuttaa hengenvaarallisesti henkilöihin, jotka eivät säännöllisesti käytä lääkärin määräämiä opioidilääkkeitä. Fentanyl Stada -hoitoa käytetään osana kivun yhdistelmähoitoa ja lääkäri seuraa säännöllisesti, miten elimistösi reagoi Fentanyl Stada -hoitoon. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Fentanyl Stada -depotlaastareita, jos sinulla on tai on ollut jokin alla mainituista sairauksista, koska haittavaikutusten riski on tällöin suurempi ja/tai lääkärin voi olla tarpeen määrätä sinulle pienempi fentanyyliannos: - astma, heikentynyt hengitys tai jokin keuhkosairaus - matala verenpaine - veren tilavuus on pienentynyt (hypovolemia) - maksan vajaatoiminta - munuaisten vajaatoiminta - pään vamma, aivokasvain, kohonneen aivopaineen oireita (esim. päänsärkyä, näköhäiriöitä), tajunnantason muutoksia, tajunnanmenetys tai kooma - hidas ja epäsäännöllinen sydämensyke (bradyarytmia) - myasthenia gravis (väsymystä ja lihasheikkoutta aiheuttava sairaus) - masennus. Tietyt masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet, niin kutsutut serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI:t), serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI:t) ja monoamiinioksidaasin estäjät (MAO:n estäjät) saattavat suurentaa serotoniinioireyhtymän riskiä. (Ks. kohdasta 4 serotoniinioireyhtymän oireet. Katso myös kohta Muut lääkevalmisteet ja Fentanyl Stada.) Kuten jotkin muut vahvat kipulääkkeet, Fentanyl Stada voi tehdä sinusta epätavallisen uneliaan ja hengityksesi voi muuttua hitaammaksi tai heikommaksi. Jos sinä, perheesi tai hoitajasi havaitsee, että sinun tai lapsesi hengitys selvästi hidastuu tai heikentyy: - poista laastari - ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimpään sairaalan ensiapuun - pysy liikkeellä ja puhu niin paljon kuin mahdollista. Jos sinulle nousee kuume hoidon aikana, kerro asiasta lääkärillesi. Ruumiinlämmön nousu voi aiheuttaa sen, että lääkettä imeytyy liikaa ihon läpi. Tästä syystä on myös vältettävä altistamasta laastaria suoralle lämmölle, kuten lämpötyynylle, lämmitettävälle peitolle, lämmitetylle vesisängylle, lämpölampulle, solariumille, runsaalle auringonotolle, kuumavesipullolle, pitkäkestoiselle kuumalle kylvylle, saunalle tai kuumalle porekylvylle. Auringossa voi oleilla, mutta kuumina kesäpäivinä laastari on suojattava vaatteella. Jos käytät Fentanyl Stada -valmistetta pitkäaikaisesti, sinulle voi kehittyä suurempi sietokyky lääkkeelle (toleranssi) ja fyysinen tai psyykkinen riippuvuus lääkkeestä. Tämä on kuitenkin harvinaista syöpään liittyvän kivun hoidossa. Jos olet iäkäs tai yleiskuntosi on erittäin huono (ns. kakektinen), lääkäri seuraa vointiasi tavallista tarkemmin, sillä pienemmän annoksen määrääminen voi olla tarpeen. Laastareita ei saa leikata pienempiin osiin, sillä jaettujen laastareiden laatua, tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu. Lapset ja nuoret Fentanyl Stada -valmistetta saa käyttää yleensä vain sellaisille 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille ja nuorille, joita on jo aiemmin hoidettu muilla opioideilla (esim. morfiinilla). Fentanyl Stada -valmistetta ei pidä käyttää alle 2-vuotiaille lapsille.

3 Pienille lapsille laastarin kiinnityskohta tulee valita huolellisesti, jotta lapsi ei pääse irrottamaan ja nielemään laastaria (ks. kohta 3. Miten Fentanyl Stada -depotlaastareita käytetään). Varmista huolellisesti laastarin kiinnittyminen ja kiinnipysyminen. Muut lääkevalmisteet ja Fentanyl Stada Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Kerro lääkärille, jos käytät barbituraatteja (unihäiriöiden hoitoon), buprenorfiinia, nalbufiinia tai pentatsosiinia (vahvoja kipulääkkeitä). Niiden lääkkeiden käyttöä yhdessä Fentanyl Stada -valmisteen kanssa ei suositella. Kerro lääkärille, jos käytät MAO:n estäjiä (esim. moklobemidia masennuksen hoitoon tai selegiliinia Parkinsonin taudin hoitoon) tai olet käyttänyt niitä viimeksi kuluneiden 14 päivän aikana. Näiden lääkkeiden samanaikainen käyttö Fentanyl Stada -depotlaastarin kanssa saattaa lisätä niiden myrkkyvaikutuksia. On myös tärkeää kertoa lääkärille, jos käytät masennuslääkkeitä, joita kutsutaan serotoniinin takaisinoton estäjiksi (SSRI-lääkkeiksi) tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiksi (SNRI-lääkkeiksi) (kuten sitalopraamia, duloksetiinia, essitalopraamia, fluoksetiinia, fluvoksamiinia, paroksetiinia, sertraliinia, venlafaksiinia). Jos käytät samanaikaisesti lääkkeitä, jotka vaikuttavat aivotoimintaan, on todennäköisempää, että sinulle ilmenee haittavaikutuksia, erityisesti hengitysvaikeuksia. Tällaisia lääkkeitä tai aineita ovat esimerkiksi: - ahdistuneisuuden hoitoon käytettävät lääkkeet (rauhoittavat lääkkeet) - psyykkisten häiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet (ns. neuroleptit) - nukutus- ja puudutusaineet (ns. anesteetit); jos sinulle ollaan antamassa nukutus- tai puudutusainetta, kerro lääkärille tai hammaslääkärille, että käytät Fentanyl Stada -valmistetta - unihäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet (unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet) - allergialääkkeet ja matkapahoinvointilääkkeet (antihistamiinit, pahoinvointilääkkeet) - muut vahvat kipulääkkeet (opioidit) - selkäkivun tai muun kivuliaan lihaksiin ja luustoon liittyvän tilan hoitoon käytettävät lääkkeet (luustolihaksia rentouttavat lääkkeet) - alkoholi. Älä käytä seuraavaksi mainittuja lääkkeitä samanaikaisesti Fentanyl Stada -valmisteen kanssa, ellei lääkäri seuraa vointiasi tarkasti. Nämä lääkkeet saattavat voimistaa Fentanyl Stada -valmisteen vaikutusta ja haittavaikutuksia. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi: - ritonaviiri (AIDSin hoitoon) - ketokonatsoli, itrakonatsoli (sieni-infektioiden hoitoon) - diltiatseemi (sydänlääke) - makrolidiantibiootit (infektioiden hoitoon). Fentanyl Stada -valmisteen käyttö ruuan, juoman ja alkoholin kanssa Alkoholin nauttiminen Fentanyl Stada -valmisteen käytön aikana suurentaa vakavien haittavaikutusten riskiä ja voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia, verenpaineen alenemista, voimakasta väsymystä ja tokkuraisuutta sekä kooman. Älä nauti alkoholia Fentanyl Stada -hoidon aikana. Raskaus ja imetys Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Fentanyl Stada -valmistetta ei pidä käyttää synnytyksen (eikä keisarileikkauksen) aikana, sillä fentanyyli voi aiheuttaa vastasyntyneelle lapselle hengitysvaikeuksia.

4 Käänny lääkärin puoleen, jos tulet raskaaksi Fentanyl Stada -hoidon aikana. Fentanyl Stada -valmistetta ei pidä käyttää raskauden ja imetyksen aikana, ellei se ole selvästi välttämätöntä. Käytön turvallisuutta raskauden aikana ei ole osoitettu. Fentanyyli kulkeutuu äidinmaitoon ja voi aiheuttaa imeväiselle haittavaikutuksia, kuten tokkuraisuutta ja hengityslamaa. Hoidon aikana ja 72 tunnin kuluessa viimeisen laastarin poistamisesta muodostunut rintamaito on hävitettävä. Ajaminen ja koneiden käyttö Fentanyl Stada voi aiheuttaa uneliaisuutta. Jos näin tapahtuu, älä aja autoa äläkä käytä työkaluja tai koneita. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma. 3. Miten Fentanyl Stada -depotlaastareita käytetään Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri määrää sinulle sopivan Fentanyl Stada -annostuksen kivun voimakkuuden, yleiskunnon ja aiemmin käyttämäsi kipulääkityksen perusteella. Laastarin vahvuutta tai laastarien määrää voi olla tarpeen muuttaa sen mukaan, miten elimistösi reagoi hoitoon. Täysi vaikutus saavutetaan yleensä 24 tunnin kuluessa ensimmäisen laastarin kiinnittämisestä ja vaikutus lakkaa vähitellen laastarin poistamisen jälkeen. Älä lopeta hoitoa keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Ensimmäinen laastari alkaa vaikuttaa hitaasti ja täydentehon saavuttaminen saattaa kestää jopa vuorokauden. Lääkäri voi määrätä sinulle ylimääräisiä kipulääkkeitä, kunnes Fentanyl Stada -valmiste vaikuttaa kunnolla. Tämän jälkeen Fentanyl Stada -valmisteen pitäisi lievittää kipua jatkuvasti eikä sinun pitäisi joutua käyttämään ylimääräisiä kipulääkkeitä. Joissakin tapauksissa ylimääräisiä kipulääkkeitä saatetaan kuitenkin joutua käyttämään. Käyttö lapsille ja nuorille Fentanyl Stada -depotlaastareita saa käyttää vain sellaisille 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille ja nuorille, joita on jo aiemmin hoidettu muilla opioideilla (esim. morfiinilla). Fentanyl Stada -depotlaastareita ei saa käyttää alle 2-vuotialle lapsille. Fentanyl Stada -depotlaastarin kiinnittäminen - Etsi laastarille tasainen alue ylävartalolta tai olkavarresta. Ihoalueella ei saa olla ihokarvoja, haavoja, näppylöitä eikä muita ihovaurioita. Laastaria ei pidä kiinnittää sellaiselle ihoalueelle, johon on kohdistettu sädehoitoa. - Mahdolliset ihokarvat leikataan pois saksilla. Karvoja ei pidä ajella pois terällä, sillä se aiheuttaa ihoärsytystä. Tarvittaessa iho voidaan puhdistaa vedellä. Älä käytä saippuaa, öljyä, puhdistusemulsioita, alkoholia tai muita puhdistusaineita, sillä ne voivat ärsyttää ihoa. Ihon on oltava täysin kuiva ennen laastarin kiinnittämistä. - Tarkasta laastarit ennen niiden käyttämistä. Laastaria ei saa käyttää, jos se on leikattu, paloiteltu tai muulla tavalla vioittunut. - Laastari on kiinnitettävä välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen. Poista taustakalvo ja kiinnitä laastari ihoon painamalla sitä kämmenellä ihoa vasten noin 30 sekunnin ajan. Varmista, että laastari kiinnittyy ihoon kunnolla ja että se on myös reunoista kunnolla kiinni ihossa. Pese kädet puhtaalla vedellä. - Yhtä Fentanyl Stada -depotlaastaria käytetään yleensä 72 tunnin (3 vuorokauden) ajan. Voit merkitä laastarin kiinnityspäivän ja kellonajan ulkopakkaukseen. Tämä voi auttaa sinua muistamaan, milloin laastari pitää vaihtaa.

5 - Ihoaluetta, jolle laastari on kiinnitetty, ei saa altistaa ulkoisille lämmönlähteille (ks. kohta Varoitukset ja varotoimet ). - Voit käydä suihkussa laastarin käytön aikana, koska depotlaastarissa on vedenpitävä suojakalvo. - Lapsille laastari kiinnitetään mieluiten yläselkään, jotta lapsi ei pääse irrottamaan laastaria. Fentanyl Stada -depotlaastarin vaihtaminen - Poista laastari, kun olet käyttänyt sitä lääkärin määräämän ajan. Yleensä tämä aika on 72 tuntia (3 vuorokautta), mutta se voi olla myös 48 tuntia (2 vuorokautta). Laastari ei yleensä irtoa itsestään. Jos depotlaastarista jää poistamisen jälkeen jälkiä iholle, ne voidaan pestä pois runsaalla saippualla ja vedellä. - Taita käytetty laastari kahtia liimapinnat vastakkain. Pane käytetyt laastarit takaisin ulkopakkaukseen ja toimita pakkaus apteekkiin hävitettäväksi. - Kiinnitä uusi laastari edellä annettujen ohjeiden mukaisesti mutta eri kiinnityspaikkaan kuin edellisellä kerralla. Samaa kiinnityspaikkaa saa käyttää uudelleen vasta vähintään 7 päivän kuluttua. Jos käytät enemmän Fentanyl Stada -valmistetta kuin sinun pitäisi Jos olet kiinnittänyt ihoosi enemmän laastareita kuin lääkärisi on sinulle määrännyt, tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, poista laastarit ja ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh ) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen yleisin merkki on hengityksen vaikeutuminen, mikä ilmenee epänormaalin hitaana tai heikkona hengityksenä. Jos tällaisia oireita ilmenee, irrota laastarit ja ota välittömästi yhteys lääkäriin. Lääkäriin pääsyä odottaessa potilas täytyy pitää hereillä puhumalla hänelle tai välillä ravistelemalla häntä. Muita yliannostuksen merkkejä ja oireita ovat uneliaisuus, matala ruumiinlämpö, hidas sydämensyke, vähentynyt lihasjänteys, syvä sedaatio, lihaskoordinaation huononeminen, mustuaisten supistuminen ja kouristukset. Jos unohdat käyttää Fentanyl Stada -valmistetta Älä koskaan käytä kaksinkertaista annosta. Vaihda laastari samaan aikaan päivästä 3 vuorokauden (72 tunnin) välein, ellei lääkäri ole toisin määrännyt. Jos unohdat vaihtaa laastarin, vaihda se heti muistaessasi. Jos laastarin vaihto myöhästyy hyvin paljon, ota yhteys lääkäriisi, sillä voit tarvita lisäkipulääkitystä. Jos lopetat Fentanyl Stada -valmisteen käytön Jos haluat keskeyttää tai lopettaa hoidon, keskustele aina lääkärin kanssa lopettamisen syistä ja jatkohoidosta. Fentanyl Stada -depotlaastareiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Laastarien käytön lopettaminen voi aiheuttaa huonovointisuutta. Koska vieroitusoireiden (pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ahdistuneisuus, lihasvärinä) riski on suurempi, jos hoito lopetetaan äkillisesti, Fentanyl Stada -depotlaastarien käyttöä ei koskaan pidä lopettaa keskustelematta ensin asiasta lääkärin kanssa. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista, keskeytä hoito ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hakeudu sairaalan ensiapuun: vaikea hengityslama (vaikea hengenahdistus, koriseva hengitys) tai täydellinen suolitukos (kouristava vatsakipu, oksentelu, ilmavaivat). Muut haittavaikutukset Hyvin yleiset (useammalla kuin 1 käyttäjällä kymmenestä):

6 - uneliaisuus - päänsärky - huimaus - pahoinvointi, oksentelu - ummetus - kuume. Yleiset (yli 1 käyttäjällä sadasta): - allergiset reaktiot - sydämentykytys, nopea sydämensyke - kohonnut verenpaine - epätavallisen unelias tai väsynyt olo - ruokahaluttomuus - hermostuneisuus, huolestuneisuus, masentuneisuus, unettomuus - sekavuus, aistiharhat (epätodellisten asioiden näkeminen, tunteminen tai kuuleminen) - kihelmöinti, vapina, pyörrytys - lihaskouristukset - palelu, hikoilu - silmän sidekalvotulehdus - hengitysvaikeudet - nenän sisäpinnan turvotus ja ärtyminen - haukottelu - ripuli - suun kuivuus - vatsakipu, ruuansulatusvaivat, virtsaamisvaikeudet - kutina, ihottuma tai ihon punoitus - yleinen huonovointisuus ja voimattomuus - käsien, nilkkojen tai jalkojen turvotus. Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä sadasta): - muistinmenetys - kiihtymystila, ajan ja paikan tajun hämärtyminen, jännittyneisyys, epätavallinen huolettomuus - kosketusaistin heikkeneminen, erityisesti ihon heikentynyt tuntoaisti - kouristuskohtaukset (mukaan lukien klooniset ja grand mal -kohtaukset) - puhehäiriöt - muistamattomuus - matala verenpaine ja hidas sydämensyke - ihon sinerrys - täydellinen suolitukos - ihottuma ja/tai muut ihon häiriöt, mukaan lukien ihotulehdus (dermatiitti) laastarin kiinnityskohdassa - hengitysvaikeudet, mukaan lukien hengästyminen - lihasten nykiminen - seksuaaliset toimintahäiriöt - flunssan kaltaiset oireet - ruumiinlämmön muutokset - lääkkeen vieroitusoireet (kuten oksentelu, pahoinvointi, ripuli, ahdistuneisuus, lihasvärinä). Harvinaiset (alle 1 käyttäjällä tuhannesta): - mustuaisten supistuminen - huono tai epätarkka näkö - epäsäännöllinen sydämensyke - hengityksen pysähtyminen (hengityskatkos, apnea) - hengitysvaikeudet (heikentynyt hengitys, hengityslama) - osittainen ohutsuolen tai paksusuolen tukos - verisuonten laajeneminen (vasodilataatio)

7 - nikotus - ihoreaktiot laastarin kiinnityskohdassa. Hyvin harvinaiset (alle 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta):) - kivulias vatsan turpoaminen - virtsarakon kipu - vähentynyt virtsan määrä. Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): - äkillinen vakava allerginen reaktio, johon liittyy verenpaineen aleneminen ja/tai hengitysvaikeudet - epänormaalin hidas hengitys. Sinulle voi kehittyä myös fyysinen riippuvuus lääkkeeseen ja voit saada vieroitusoireita, jos lopetat laastareiden käytön äkillisesti. Vieroitusoireina voi esiintyä pahoinvointia, oksentelua, ripulia, ahdistuneisuutta ja lihasvärinää. Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla Lapsilla ja nuorilla havaitut fentanyylidepotlaastarihoidon haittavaikutukset ovat samankaltaisia kuin aikuisilla. Kun lääkettä käytetään ohjeen mukaisesti, se ei aiheuta erityistä riskiä lapsille ja nuorille. Kliinisissä tutkimuksissa lapsilla hyvin yleisiä haittavaikutuksia olivat kuume, oksentelu ja pahoinvointi. Fentanyl Stada -depotlaastareiden käyttö yhdessä tiettyjen masennuslääkkeiden kanssa, mukaan lukien serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-lääkkeet), serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRIlääkkeet) tai monoamiinioksidaasin estäjät (MAOI-lääkkeet) Fentanyl Stada -depotlaastareiden käyttö yhdessä tiettyjen masennuslääkkeiden kanssa saattaa suurentaa serotoniinioireyhtymän riskiä (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Fentanyl Stada ) Serotoniinioireyhtymän oireita voivat olla: - sydämensykkeen nopeutuminen - epätodellisten asioiden näkeminen (aistiharhat) - kuume, lihasvärinä ja hikoilu - lihasten nykiminen, nytkähtely ja jäykkyys - kiihtymyksen tai sekavuuden tunteet - pahoinvointi tai oksentelu - ripuli. Haittavaikutuksista ilmoittaminen Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 FI Fimea 5. Fentanyl Stada -depotlaastarin säilyttäminen Ei lasten ulottuville eikä näkyville, käytön jälkeenkään. Depotlaastarit sisältävät paljon lääkeainetta vielä käytön jälkeenkin.

8 Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Käytetyt, käyttämättä jääneet ja vanhentuneet laastarit tulee turvallisuussyistä ja ympäristön suojelemiseksi toimittaa apteekkiin hävitettäviksi. Käytetyt depotlaastarit taitetaan liimapinnat vastakkain ja pannaan takaisin ulkopakkaukseen. Pakkaukset toimitetaan apteekkiin hävitettäviksi. 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Fentanyl Stada sisältää Vaikuttava aine on fentanyyli. Fentanyl Stada 12 mikrog/tunti depotlaastari Yhden depotlaastarin pinta-ala on 3,75 cm 2, ja se sisältää 2,063 mg fentanyyliä. Yhdestä depotlaastarista vapautuu fentanyyliä 12,5 mikrog tunnissa. Fentanyl Stada 25 mikrog/tunti depotlaastari Yhden depotlaastarin pinta-ala on 7,5 cm 2, ja se sisältää 4,125 mg fentanyyliä. Yhdestä depotlaastarista vapautuu fentanyyliä 25 mikrog tunnissa. Fentanyl Stada 50 mikrog/tunti depotlaastari Yhden depotlaastarin pinta-ala on 15 cm 2, ja se sisältää 8,25 mg fentanyyliä. Yhdestä depotlaastarista vapautuu fentanyyliä 50 mikrog tunnissa. Fentanyl Stada 75 mikrog/tunti depotlaastari Yhden depotlaastarin pinta-ala on 22,5 cm 2, ja se sisältää 12,375 mg fentanyyliä. Yhdestä depotlaastarista vapautuu fentanyyliä 75 mikrog tunnissa. Fentanyl Stada 100 mikrog/tunti depotlaastari Yhden depotlaastarin pinta-ala on 30 cm 2, ja se sisältää 16,5 mg fentanyyliä. Yhdestä depotlaastarista vapautuu fentanyyliä 100 mikrog tunnissa. Muut aineet ovat: Liimapinta: polyakrylaattia sisältävä liimakerros Taustakalvo: polypropeenikalvo, sininen painoväri Suojakalvo: polyeteenitereftalaattikalvo (silikonoitu) Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Fentanyl Stada -depotlaastari on läpinäkyvä, väritön depotlaastari, jonka taustalla on liimapinta, jotta laastari voidaan kiinnittää ihoon. Depotlaastareihin on painettu sinisellä painovärillä lääkkeen vahvuus. Fentanyl Stada on saatavilla 1, 3, 4, 5, 8, 10, 16 tai 20 depotlaastarin pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Saksa Valmistajat STADA Arzneimittel AG

9 Stadastrasse Bad Vilbel Saksa Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk AC Etten-Leur Alankomaat Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

10 Bipacksedel: Information till användaren Fentanyl STADA 12 mikrogram/timme depotplåster Fentanyl STADA 25 mikrogram/timme depotplåster Fentanyl STADA 50 mikrogram/timme depotplåster Fentanyl STADA 75 mikrogram/timme depotplåster Fentanyl STADA 100 mikrogram/timme depotplåster fentanyl Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. I denna bipacksedel finns information om följande: 1. Vad Fentanyl Stada är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du använder Fentanyl Stada 3. Hur du använder Fentanyl Stada 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Fentanyl Stada ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Fentanyl Stada är och vad det används för Fentanyl hör till en grupp starka smärtstillande läkemedel som kallas opioider. Det smärtstillande läkemedlet, fentanyl, friges långsamt från plåstret via huden till blodomloppet. Vuxna: Fentanyl Stada depotplåster används för behandling av svår kronisk smärta som inte kan fås under kontroll annat än med hjälp av starka smärtstillande läkemedel (opioider). Barn: Fentanyl Stada depotplåster används för behandling av svår kronisk smärta hos barn från 2 år som tidigare behandlats med andra starka smärtstillande medel. 2. Vad du behöver veta innan du använder Fentanyl Stada Använd inte Fentanyl Stada - om du är allergisk mot fentanyl eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) - om du lider av kortvarig smärta, t.ex. efter ett kirurgiskt ingrepp - om du har svårt nedsatt andningsförmåga (andningsdepression) - om du har svår funktionsnedsättning av centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen), t.ex. på grundav en hjärnskada. Varningar och försiktighet VARNING:

11 Fentanyl Stada är ett läkemedel som kan vara livshotande för barn. Även använda depotplåster kan vara livsfarliga. Observera att läkemedlets utseende kan vara lockande för barn. Fentanyl Stada kan också ge livshotande biverkningar hos personer som inte regelbundet använder receptbelagda opioidläkemedel. Behandlingen med Fentanyl Stada används som en del av en kombinationsbehandling av smärta. Läkaren följer upp regelbundet hur du svarar på behandlingen med Fentanyl Stada. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fentanyl Stada om du har eller har haft någon av följande sjukdomar, eftersom risken för biverkningar är större och/eller läkaren kan behöva ordinera dig en lägre dos av fentanyl: - astma, nedsatt andning eller någon lungsjukdom - lågt blodtryck - minskad blodvolym (hypovolemi) - nedsatt leverfunktion - nedsatt njurfunktion - huvudskada, hjärntumör, symtom på ökat tryck i skallen (t.ex. huvudvärk, synstörningar), förändringar i ditt medvetandetillstånd, medvetandeförlust eller koma - långsamma oregelbundna hjärtslag (bradyarytmi) - myasthenia gravis (en sjukdom som orsakar trötthet och svaghet i musklerna) - depression. Vissa läkemedel mot depression, s.k. serotoninupptagshämmare (SSRI), serotoninnoradrenalinupptagshämmare (SNRI) och monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) kan öka risken för serotoninsyndrom. (Se avsnitt 4 för symtom på serotoninsyndrom. Se även avsnitt Andra läkemedel och Fentanyl Stada.) Liksom några andra starka smärtstillande medel kan Fentanyl Stada göra att du blir ovanligt sömnig och du andas långsammare och svagare. Om du, din familj eller skötare upptäcker att du eller ditt barn andas märkbart långsammare eller svagare: - avlägsna plåstret - kontakta omedelbart läkare eller gå till akutmottagningen på närmaste sjukhus - håll dig i rörelse och tala så mycket som möjligt. Informera läkaren om du får feber under behandlingen. Ökad kroppstemperatur kan göra att för mycket läkemedel tas upp i kroppen genom huden. Av samma orsak ska du också undvika att utsätta plåstret för direkt värme, såsom värmedynor, värmetäcken, uppvärmda vattensängar, värmelampor, solarium, rikligt solbadande, varmvattenflaskor, långvariga varma bad, bastubad eller varma bubbelbad. Det är tillåtet att vara ute i solen, men under heta sommardagar ska du skydda plåstret med något klädesplagg. Tolerans och fysiskt eller psykiskt beroende kan utvecklas om du använder Fentanyl Stada under en längre period. Detta är dock sällsynt vid behandling av smärta vid cancer. Om du är äldre eller om din allmänkondition är mycket dålig (kakektisk) kommer läkaren att kontrollera dig noggrannare eftersom det kan vara nödvändigt att ordinera en lägre dos. Plåstren får inte klippas i mindre bitar eftersom kvaliteten, effekten och säkerheten hos delade plåster inte har påvisats. Barn och ungdomar Fentanyl Stada ska i regel endast användas till barn och ungdomar från 2 år som tidigare har behandlats med andra opioider (t.ex. morfin). Fentanyl Stada ska inte användas till barn under 2 år. Hos små barn ska applikationsstället väljas med omsorg för att undvika att barnet tar bort plåstret och sväljer det (se avsnitt 3. Hur du använder Fentanyl Stada). Kontrollera noggrant plåstrets vidhäftning.

12 Andra läkemedel och Fentanyl Stada Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tala om för läkare om du tar barbiturater (läkemedel för behandling av sömnstörningar), buprenorfin, nalbufin eller pentazocin (starka smärtstillande medel). Användning av dessa läkemedel tillsammans med Fentanyl Stada rekommenderas inte. Tala om för läkare om du använder MAO-hämmare (t.ex. moklobemid för behandling av depression eller selegilin mot Parkinsons sjukdom) eller om du har tagit sådana under de senaste 14 dagarna. Samtidig användning av dessa läkemedel med Fentanyl Stada kan öka deras toxicitet. Det är också viktigt att tala om för läkare om du använder antidepressiva läkemedel som kallas serotoninupptagshämmare (SSRI-läkemedel) eller serotonin-noradrenalinupptagshämmare (SNRIläkemedel) (såsom citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin). Om du samtidigt tar läkemedel som påverkar hjärnfunktionen är sannolikheten för att du får biverkningar större, särskilt svårighet att andas. Sådana läkemedel eller ämnen är till exempel: - läkemedel för behandling av ångest (lugnande läkemedel) - läkemedel för behandling av psykiska störningar (s.k. neuroleptika) - narkos- och bedövningsmedel (s.k. anestetika); om du ska få narkos- eller bedövningsmedel ska du tala om för läkaren eller tandläkaren att du använder Fentanyl Stada - läkemedel för behandling av sömnstörningar (sömnmediciner, lugnande läkemedel) - allergimediciner och läkemedel för behandling av åksjuka (antihistaminer, antiemetika) - andra starka smärtstillande medel (opioider) - läkemedel för behandling av ryggsmärta eller andra smärtsamma besvär i muskler och skelett (skelettmuskelavslappnande läkemedel) - alkohol. Du ska inte ta något av följande läkemedel samtidigt med Fentanyl Stada om inte läkaren kontrollerar dig noga. Dessa läkemedel kan öka effekterna och biverkningarna av Fentanyl Stada. Sådana läkemedel är till exempel: - ritonavir (för behandling av AIDS) - ketokonazol, itrakonazol (för behandling av svampinfektioner) - diltiazem (hjärtmedicin) - makrolidantibiotika (för behandling av infektioner). Fentanyl Stada med mat, dryck och alkohol Samtidig användning av Fentanyl Stada och alkoholhaltiga drycker ökar risken för allvarliga biverkningar och kan ge upphov till andningssvårigheter, blodtrycksfall, kraftig trötthet och omtöckning samt koma. Använd inte alkohol under behandlingen med Fentanyl Stada. Graviditet och amning Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Fentanyl Stada ska inte användas under förlossningen (inklusive kejsarsnitt), eftersom fentanyl kan orsaka andningssvårigheter hos det nyfödda barnet. Om du blir gravid under behandlingen med Fentanyl Stada, rådfråga läkare. Fentanyl Stada ska inte användas under graviditet eller amning, om det inte är absolut nödvändigt. Säkerheten vid användning under graviditet är inte fastställd.

13 Fentanyl utsöndras i bröstmjölk och kan orsaka biverkningar som t.ex. omtöckning och andningsdepression hos det ammade barnet. All bröstmjölk som producerats under behandlingen och inom 72 timmar efter avlägsnandet av det sista plåstret skall kasseras. Körförmåga och användning av maskiner Fentanyl Stada kan orsaka dåsighet. Om detta sker, kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet.. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 3. Hur du använder Fentanyl Stada Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkaren ordinerar dig en lämplig dos Fentanyl Stada på basen av hur svår smärta du har, din allmänkondition och vilken typ av smärtbehandling du har fått tidigare. Beroende på hur din kropp svarar på behandlingen kan det vara nödvändigt att ändra plåstrets styrka eller antalet plåster. Full effekt nås vanligen inom 24 timmar efter det första plåstret har applicerats och effekten försvinner gradvis efter att plåstret avlägsnats. Avbryt inte behandlingen utan att först diskutera detta med läkaren. Det första plåstret börjar verka långsamt och det kan ta upp till ett dygn innan full effekt nås. Läkaren kan ordinera dig extra smärtstillande medel tills Fentanyl Stada börjar verka fullt ut. Därefter borde Fentanyl Stada bidra till att lindra smärta kontinuerligt och du borde kunna sluta ta extra smärtstillande medel. I vissa fall kan det dock fortfarande vara nödvändigt att använda extra smärtstillande medel. Användning för barn och ungdomar Fentanyl Stada ska endast användas till barn och ungdomar från 2 år som tidigare har behandlats med andra opioider (t.ex. morfin). Fentanyl Stada ska inte användas till barn under 2 år. Hur du applicerar Fentanyl Stada depotplåster - Leta upp en slät yta på överkroppen eller överarmen där du ska fästa plåstret. Hudområdet måste vara fritt från hår, sår, kvisslor/finnar eller andra hudproblem. Plåstret bör inte fästas på ett hudområde som har utsatts för bestrålning. - Eventuell behåring klipps bort med en sax. Håren ska inte rakas bort eftersom detta irriterar huden. Vid behov kan huden rengöras med vatten. Använd inte tvål, olja, rengöringslotioner, alkohol eller andra rengöringsmedel för de kan irritera huden. Huden bör vara fullständigt torr innan plåstret appliceras. - Kontrollera plåstren före användning. Använd inte plåstret om det är klippt, delat eller skadat på annat sätt. - Plåstret ska fästas så fort förpackningen har öppnats. Avlägsna skyddsfilmen och fäst plåstret på huden genom att trycka hårt på det med handflatan i cirka 30 sekunder för att se till att plåstret fäster ordentligt på huden. Se också till att plåstrets kanter fäster ordentligt på huden. Tvätta händerna med rent vatten. - Ett Fentanyl Stada depotplåster används vanligtvis i 72 timmar (3 dygn). På ytterförpackningen kan du notera datumet och klockslaget när du satte på plåstret. Detta kan hjälpa dig att komma ihåg när du ska byta plåstret. - Stället där plåstret fästes bör inte utsättas för yttre värmekällor (se avsnitt Varningar och försiktighet ). - Du kan duscha normalt medan du använder plåstret eftersom depotplåstret har en vattentät skyddsfilm. - På barn appliceras plåstret helst på övre ryggen för att minimera risken för att barnet tar bort plåstret. Hur du byter Fentanyl Stada depotplåster

14 - Avlägsna plåstret när du har använt det så länge som läkaren ordinerade. I allmänhet är denna tid 72 timmar (3 dygn), men den kan också vara 48 timmar (2 dygn). Vanligen lossnar inte plåstret av sig själv. Om rester av depotplåstret blir kvar efter avlägsnandet, kan dessa tvättas bort med rikliga mängder tvål och vatten. - Vik det använda plåstret på mitten så att de klibbiga sidorna häftas ihop. Lägg tillbaka det använda plåstret i ytterförpackningen och återlämna det till apoteket för omhändertagande. - Sätt på ett nytt plåster enligt beskrivningen ovan men på ett annat ställe av huden än föregående gång. Samma fästningsställe får användas på nytt först om minst 7 dygn. Om du har använt för stor mängd av Fentanyl Stada Om du har satt på fler plåster än vad som har ordinerats för dig, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, ta bort plåstren och kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel ) för bedömning av risken samt rådgivning. Det vanligaste tecknet på en överdosering är nedsatt andningsförmåga, vilket yppar sig som onormalt långsam eller svag andning. Om sådana symtom inträffar, avlägsna plåstren och kontakta läkaren omedelbart. Medan du väntar på läkaren ska du hålla personen vaken genom att prata med honom/henne eller skaka honom/henne då och då. Andra tecken och symtom på överdosering är sömnighet, låg kroppstemperatur, långsam puls, slapphet i musklerna (nedsatt muskeltonus), djup sedation, nedsatt muskelkoordination, sammandragna pupiller och kramper. Om du har glömt att använda Fentanyl Stada Använd aldrig en dubbel dos. Du bör byta ditt plåster vid samma tidpunkt vart tredje dygn (var 72 timme), om du inte får andra instruktioner av läkare. Om du glömmer att byta plåstret, byt då plåstret så fort du kommer ihåg det. Om bytet av plåster försenas mycket bör du kontakta läkaren, eftersom du kan behöva extra smärtstillande medel. Om du slutar att använda Fentanyl Stada Om du vill avbryta eller avsluta behandlingen ska du alltid tala med läkaren om orsakerna för avbrottet och om din fortsatta vård. Långvarig användning av Fentanyl Stada depotplåster kan orsaka fysiskt beroende. Avslutandet av plåstrens användning kan orsaka illamående. Eftersom risken för abstinenssymtom (illamående, kräkningar, diarré, ångest, muskeldarrning) är större när behandlingen slutar plötsligt, ska du aldrig avsluta behandlingen med Fentanyl Stada på egen hand utan rådfråga alltid först läkaren. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om någon av följande allvarliga biverkningar förekommer ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkaren eller besöka sjukhuset: svår andningsdepression (svår andnöd, rosslande andning) eller fullständigt stopp i mag-tarmkanalen (krampaktig smärta, kräkningar, gasbesvär). Andra biverkningar Mycket vanliga (hos fler än 1 patient av 10): - sömnighet - huvudvärk - yrsel - illamående, kräkningar - förstoppning

15 - feber. Vanliga (hos fler än 1 patient av 100): - allergiska reaktioner - hjärtklappning, snabb puls - högt blodtryck - överdriven dåsighet eller trötthet - nedsatt aptit - nervositet, oro, depression, nedstämdhet, sömnlöshet - förvirring, hallucinationer (att se, känna eller höra saker som inte är verkliga) - stickningar, darrning, svindel - muskelkramper - frusenhet, svettning - inflammation i ögats bindhinna - andningssvårigheter - svullnad och irritation i näsan - gäspande - diarré - muntorrhet - magsmärta, matsmältningsbesvär, urineringsbesvär - klåda, utslag eller hudrodnad - allmän sjukdomskänsla och kraftlöshet - svullnad i händer, vrister eller fötter. Mindre vanliga (hos färre än 1 patient av 100): - minnesförlust - upphetsningstillstånd, fördunklad uppfattning om tid och rum, spändhet, ovanlig bekymmerslöshet - nedsatt känsel, särskilt på huden - krampanfall (inklusive kloniska och grand mal -anfall) - talrubbningar - glömskhet - lågt blodtryck och låg puls - blåaktig hud - fullständigt tarmstopp - utslag och/eller andra hudproblem, inklusive hudinflammation (dermatit) på applikationsstället - svårigheter att andas, inklusive andfåddhet - muskelryckningar - sexuella funktionsstörningar - flunsaliknande symtom - förändringar i kroppstemperatur - abstinenssymtom av läkemedlet (såsom kräkningar, illamående, diarré, ångest, muskeldarrningar). Sällsynta (hos färre än 1 patient av 1 000): - sammandragna pupiller - dålig syn eller nedsatt synskärpa - oregelbundna hjärtslag - andningsstopp (andningsstillestånd, apné) - andningssvårigheter (nedsatt andning, andningsdepression) - partiell obstruktion (stopp) i tunntarmen eller tjocktarmen - utvidgning av blodkärlen (vasodilatation) - hicka - hudreaktioner på applikationsstället. Mycket sällsynta (hos färre än 1 patient av ): - smärtsam uppsvällning av magen

16 - urinblåssmärta - produktion av onormalt liten mängd urin. Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): - akut allvarlig allergisk reaktion med blodtrycksfall och/eller andningssvårigheter - onormalt långsam andning. Fysiskt beroende kan också utvecklas och du kan få abstinenssymtom om du plötsligt slutar använda plåstren. Abstinenssymtomen kan inkludera illamående, kräkningar, diarré, ångest och muskeldarrningar. Andra biverkningar hos barn och ungdomar De biverkningar som man observerat hos barn och unga vid behandling med fentanyldepotplåster är likadana som hos vuxna. Det föreligger inte någon specifik risk för barn och ungdomar då preparatet används enligt föreskrift. Mycket vanliga biverkningar hos barn som observerades i kliniska prövningar var feber, kräkning och illamående. Användning av Fentanyl Stada tillsammans med vissa antidepressiva läkemedel, inklusive serotoninupptagshämmare (SSRI-läkemedel), serotonin-noradrenalinupptagshämmare (SNRI-läkemedel) och monoaminoxidashämmare (MAOI-läkemedel) Användning av Fentanyl Stada tillsammans med vissa antidepressiva läkemedel kan öka risken för serotoninsyndrom (se avsnitt Andra läkemedel och Fentanyl Stada ) Symtom på serotoninsyndrom kan vara: - ökad puls - att se saker som inte är verkliga (hallucinationer) - feber, muskeldarrning och svettning - ryckningar, knyckningar och stelhet i musklerna - känsla av upphetsning eller förvirring - illamående eller kräkningar - diarré. Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. webbplats: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Biverkningsregistret PB 55 FI Fimea 5. Hur Fentanyl Stada ska förvaras Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn också efter användning. Höga halter av aktiv substans finns kvar i depotplåstret även efter användningen. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga speciella förvaringsanvisningar.

17 Av miljö- och säkerhetsskäl ska använda, överblivna och för gamla plåster lämnas till apotek för omhändertagande. Använda plåster viks ihop med vidhäftningsytorna mot varandra och sätts tillbaka i ytterförpackningen. Förpackningarna lämnas till apotek för omhändertagande. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är fentanyl. Fentanyl Stada 12 mikrog/timme depotplåster Ett depotplåster har ytan 3,75 cm 2 och innehåller 2,063 mg fentanyl. Ett depotplåster frisätter 12,5 mikrog fentanyl per timme. Fentanyl Stada 25 mikrog/timme depotplåster Ett depotplåster har ytan 7,5 cm 2 och innehåller 4,125 mg fentanyl. Ett depotplåster frisätter 25 mikrog fentanyl per timme. Fentanyl Stada 50 mikrog/timme depotplåster Ett depotplåster har ytan 15 cm 2 och innehåller 8,25 mg fentanyl. Ett depotplåster frisätter 50 mikrog fentanyl per timme. Fentanyl Stada 75 mikrog/timme depotplåster 2 Ett depotplåster har ytan 22,5 cm och innehåller 12,375 mg fentanyl. Ett depotplåster frisätter 75 mikrog fentanyl per timme. Fentanyl Stada 100 mikrog/timme depotplåster Ett depotplåster har ytan 30 cm 2 och innehåller 16,5 mg fentanyl. Ett depotplåster frisätter 100 mikrog fentanyl per timme. Övriga innehållsämnen är: Vidhäftningsyta: polyakrylathäftmassa Skyddsfilm: polypropylenfilm, blå tryckfärg Frisättningsreglerande membran: polyetentereftalatfilm (silikoniserad) Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Fentanyl Stada depotplåster är ett genomskinligt, färglöst depotplåster med en klibbig baksida så att det kan häftas på huden. Styrkan är tryckt med blå text på depotplåstren. Fentanyl Stada tillhandahålls i förpackningar om 1, 3, 4, 5, 8, 10, 16 eller 20 depotplåster. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Tyskland Tillverkare STADA Arzneimittel AG Stadastrasse Bad Vilbel Tyskland

18 Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk AC Etten-Leur Nederländerna Denna bipacksedel ändrades senast

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fentanyl STADA 12 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl STADA 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl STADA 50 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl STADA 75 mikrog/tunti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ FENTANYL STADA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ FENTANYL STADA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Fentanyl STADA 12 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl STADA 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl STADA 50 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl STADA 75 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fentanyyli

PAKKAUSSELOSTE. Fentanyyli PAKKAUSSELOSTE Fentanyl ratiopharm 12 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 50 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 75 mikrog/tunti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Betolvex 1 mg tabletti. syanokobalamiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Betolvex 1 mg tabletti. syanokobalamiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betolvex 1 mg tabletti syanokobalamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fentanyl ratiopharm 12 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 50 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fentanyl Sandoz 50 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl Sandoz 75 mikrog/tunti depotlaastari

PAKKAUSSELOSTE. Fentanyl Sandoz 50 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl Sandoz 75 mikrog/tunti depotlaastari PAKKAUSSELOSTE Fentanyl Sandoz 12,5 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 37,5 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 50 mikrog/tunti depotlaastari

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fentanyl ratiopharm 75 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl ratiopharm 100 mikrog/tunti depotlaastari.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fentanyl ratiopharm 75 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl ratiopharm 100 mikrog/tunti depotlaastari. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fentanyl ratiopharm 12 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 50 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fentanyl Sandoz 50 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl Sandoz 75 mikrog/tunti depotlaastari

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fentanyl Sandoz 50 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl Sandoz 75 mikrog/tunti depotlaastari Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fentanyl Sandoz 12,5 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 37,5 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 50 mikrog/tunti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fentanyl Sandoz 50 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl Sandoz 75 mikrog/tunti depotlaastari

PAKKAUSSELOSTE. Fentanyl Sandoz 50 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl Sandoz 75 mikrog/tunti depotlaastari PAKKAUSSELOSTE Fentanyl Sandoz 12,5 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 37,5 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 50 mikrog/tunti depotlaastari

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fentanyl Sandoz 50 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl Sandoz 75 mikrog/tunti depotlaastari

PAKKAUSSELOSTE. Fentanyl Sandoz 50 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl Sandoz 75 mikrog/tunti depotlaastari PAKKAUSSELOSTE Fentanyl Sandoz 12,5 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 37,5 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 50 mikrog/tunti depotlaastari

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. natriumkloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. natriumkloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Fentanyl HEXAL 25 mikrog/tunti depotlaastari 50 mikrog/tunti depotlaastari 75 mikrog/tunti depotlaastari 100 mikrog/tunti depotlaastari

Fentanyl HEXAL 25 mikrog/tunti depotlaastari 50 mikrog/tunti depotlaastari 75 mikrog/tunti depotlaastari 100 mikrog/tunti depotlaastari Package leaflet Page 1 of 10 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Zopinox 3,75 mg tabletti

Zopinox 3,75 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää lääkäriltänne

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fentanyl Sandoz 75 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl Sandoz 100 mikrog/tunti depotlaastari.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fentanyl Sandoz 75 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl Sandoz 100 mikrog/tunti depotlaastari. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fentanyl Sandoz 12,5 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 50 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Sandoz 75 mikrog/tunti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna. askorbiinihappo (C-vitamiini)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna. askorbiinihappo (C-vitamiini) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna askorbiinihappo (C-vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle. Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos. natriumkloridi

Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle. Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos. natriumkloridi Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Microlax peräruiskeliuos

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Microlax peräruiskeliuos Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Microlax peräruiskeliuos Natriumsitraattidihydraatti, natriumlauryylisulfoasetaatti, sorbitoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mutaflor oraalisuspensio 10 8 CFU/ml Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Bafucin Mint -imeskelytabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bafucin

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Strepsils Mint 1,2 mg/0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Strepsils Mint 1,2 mg/0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Strepsils Mint 1,2 mg/0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli PAKKAUSSELOSTE METALAX 10 mg -peräpuikko Bisakodyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trineurin tabletit tiamiininitraatti (B 1 -vitamiini) pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fusidic Acid Orifarm, 20 mg/g, emulsiovoide. fusidiinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fusidic Acid Orifarm, 20 mg/g, emulsiovoide. fusidiinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fusidic Acid Orifarm, 20 mg/g, emulsiovoide fusidiinihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fentanyl Hexal 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Hexal 50 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Hexal 75 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl Hexal 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Orodrops 12 mg/ml korvatipat, liuos. sinkokaiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Orodrops 12 mg/ml korvatipat, liuos. sinkokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Orodrops 12 mg/ml korvatipat, liuos sinkokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide. dekspantenoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide. dekspantenoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide dekspantenoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Posirex Honey-Lemon 1,2 mg / 0,6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Posirex Honey-Lemon 1,2 mg / 0,6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Posirex Honey-Lemon 1,2 mg / 0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fexofenadine Bluefish 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fexofenadine Bluefish 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fexofenadine Bluefish 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli PAKKAUSSELOSTE med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Bactroban 2 % voide. mupirosiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Bactroban 2 % voide. mupirosiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Bactroban 2 % voide mupirosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Trombosol Forte emulsiovoide. hepariini, bentsyylinikotinaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Trombosol Forte emulsiovoide. hepariini, bentsyylinikotinaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trombosol Forte emulsiovoide hepariini, bentsyylinikotinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide Asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Benadryl 8 mg kapseli, kova akrivastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Benadryl 8 mg kapseli, kova akrivastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Benadryl 8 mg kapseli, kova akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. -

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Malvitona oraaliliuos

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Malvitona oraaliliuos Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Malvitona oraaliliuos tiamiininitraatti riboflaviininatriumfosfaatti pyridoksiinihydrokloridi nikotiiniamidi dekspantenoli kofeiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison Trimb, 1 %, emulsiovoide. hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison Trimb, 1 %, emulsiovoide. hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrokortison Trimb, 1 %, emulsiovoide hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot