Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty"

Transkriptio

1 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika klo 16:00-18:00 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja Tervaniemi Henna II varapuheenjohtaja Hannola Janne jäsen Kemppainen Tiitu jäsen Nieminen Emilia jäsen Harri Markku varajäsen Yliluoma Satu jäsen, saapui klo Poissa olleet jäsenet Fofonoff Sergei Kp jäsen Parviainen Raimo jäsen Muut saapuvilla olleet Alenius Hannu kunnanhallituksen edustaja Seppänen Jaakko sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla. Pöytäkirja päätettiin yksimielisesti tarkastaa kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eira Oikarinen puheenjohtaja Susanna Kukkala pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa hallintosihteeri Susanna Kukkala

2 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika klo 16:00-18:00 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali Luettelo käsitellyistä asioista Otsikko Sivu 53 Tilannekatsaus kehitysvammahuolto Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärät vuodelle Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden vahvistaminen vuodelle Ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden perhehoidon palkkioiden ja korvausten vahvistaminen vuodelle Lastensuojelun perhehoidon palkkioiden ja muiden korvausten vahvistaminen vuodelle Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta / Kiinteistöhuolto Välitalo Oy 59 Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla / Sosiaalija terveyslautakunta 60 Oikaisuvaatimus ympäristöyksikön johtajan viranhaltijapäätökseen , kunnaneläinlääkärin viransijaisuus 61 Tiedoksi saatettavat asiat Muut keskusteltavat asiat Työterveyshuollon palvelujen järjestäminen Inarin kunnan alueella, optiovuosien käyttö

3 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tilannekatsaus kehitysvammahuolto 490/05.00/2020 SOTELTK 53 Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunnan edellisessä kokouksessa tuotiin sosiaalidemokraattien kunnallisjärjestön toimesta esille huoli kehitysvammahuollon palvelujen tilasta Inarin kunnassa. Laitoshoidon johtaja Katriina Halmeaho ja vs. kehitysvammahuollon ohjaaja Anu Puustinen tulevat antamaan kokoukselle ajankohtaisen katsauksen kehitysvammahuollon palvelujen tilasta Inarin kunnassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee katsauksen tiedokseen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Asiantuntijoina kuultiin laitoshoidon johtaja Katrinina Halmeahoa ja vs. kehitysvammahuollon ohjaaja Anu Puustista klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi klo Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen

4 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärät vuodelle / /2012 SOTELTK 54 Ympäristöyksikön johtaja Kuntien eläkevakuutus on oheisella kirjeellään pyytänyt tiedot eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 19 :n mukaisten palkkioiden enimmäismäärästä vuodelle Vuoden 2021 palkkioiden enimmäismäärä on ,72 euroa. Eläinlääkäreiltä on saatu selvitys toimenpidepalkkioiden määrästä. Selvitys on nähtävillä kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa eläinlääkäreiden eläkkeen perusteena olevat palkkiot vuodelle 2021 selvityksen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Lisätietoja: Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo puh

5 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden vahvistaminen vuodelle / /2012 SOTELTK 55 Avohoidon johtaja Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntatiedotteen 13/2020 mukaan vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465 ja tämä merkitsee hoitopalkkioihin 1,31 prosentin korotusta vuoteen 2020 verrattuna. Näin ollen hoitopalkkioiden vähimmäismäärät ovat lukien 413,45 kuukaudessa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 826,90 kuukaudessa. Tason tarkistus indeksimuutosta vastaavaksi koskee myös sellaisia hoitopalkkioita, jotka on sovittu palkkion alinta määrää suuremmaksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen korotusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Inarin kunnan valtuusto on kokouksessaan päättänyt, että omaishoidon tuen palkkioiden määrärahaa korotetaan 10 %. Indeksimuutoksen jälkeen Inarin kunnan omaishoidon tuen palkkiot ovat lukien 454,74 (448,86 v. 2020), 659,15 (650,63 v. 2020) ja 990,19 (977,39 v. 2020) kuukaudessa. Omaishoitajien vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää myös omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoitajan hoitopalkkioiden suuruuden. Vuonna 2020 omaishoitajien vapaiden järjestämistä varten tarkoitetut harkinnanvaraiset palkkiot olivat 39,25-99,18 / vrk. Indeksimuutoksen jälkeen vuonna 2021 hoitopalkkiot ovat 39,76-100,48 / vrk. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa lukien 1. omaishoidon tukena maksettaviksi hoitopalkkioksi hoidon vaativuudesta riippuen 454,74, 659,15 ja 990,19 / kk, sekä 2. omaishoitajien vapaiden järjestämistä varten tarkoitetuiksi harkinnanvaraisiksi palkkioksi 39,76-100,48 /vrk. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

6 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen

7 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden perhehoidon palkkioiden ja korvausten vahvistaminen vuodelle / /2013 SOTELTK 56 Sosiaali- ja terveysjohtaja Perhehoitolain (263/2015) 16 :n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 826,90 kalenterikuukaudessa lukien. Hoitopalkkion määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on ollut 816, lukien. Kunnat voivat maksaa myös 826,90 vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä. Jos hoitopalkkio on sovittu maksettavaksi vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta lukien 1,31 prosenttia. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on lukien 424,16 perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Kulukorvaus on sidottu elinkustannusindeksiin, joka on noussut noin 0,20 % edellisvuodesta. Myös muita kulukorvausmääriä tulee tarkistaa vastaavasti lukien. Käynnistämiskorvauksen vähimmäismäärä on lukien 3 012,25 perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Määrä on noussut vuoden 2020 tasosta 0,20 %. Kehitysvammahuollon ja ikäihmisten perhehoidon palkkiot on määritelty samoin periaattein. Hoitopalkkion porrastus perustuu perhehoidossa olevan henkilön hoidettavuuteen. Palkkiota voidaan korottaa erityishoitoisuuden vuoksi ja siihen perustuva korotus tarkistetaan palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Perhehoidon järjestämisestä sovitaan aina asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä. Perhehoidolla ei korvata muuta palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi katsottua asumismuotoa, jos sellaiselle on tarvetta. Useita henkilöitä on vuosien varrella käynyt koulutuksen. Palveluiden tuottaminen on sen sijaan lähtenyt varovaisemmin liikkeelle. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon palkkiot ja korvaukset lukien seuraavasti: 1. Hoitopalkkio Perushoitopalkkio 1 033,87 / kk Korotettu hoitopalkkio 1 240,64 / kk Osavuorokautinen perhehoito perhehoitajan luona

8 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta t, 30,62 ja kulukorvaus 7, t,50,39 ja kulukorvaus 13, t, 71,43 ja kulukorvaus 23,18 Osavuorokautinen perhehoito hoidettavan kotona 4-6 t, 61,23, matkak. 0,43 / km 6-12 t, 86,74, matkak. 0,43 / km t, 127,56, matkak 0,43 / km Lyhytaikainen perhehoito perhehoitajan luona 1 vrk, 71,43 ja kulukorvaus 23,18 2. Kulukorvaus Ikäihmiset ja kehitysvammaiset (lapset ja aikuiset) 631,07 / kk Erityisestä syystä kulukorvaus voidaan sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä tai suurempana 3. Käynnistämiskorvaus Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 3 012,25 4. Perhehoitajan oikeus vapaaseen. Pitkäaikainen perhehoito 3 vrk/ kk ja 36 pv vuodessa (jos hoidettava hoidossa 14 vrk / kk). 5. Asiakasmaksu peritään asiakasmaksulain 7c :n mukaan. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen

9 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lastensuojelun perhehoidon palkkioiden ja muiden korvausten vahvistaminen vuodelle / /2013 SOTELTK 57 Sosiaalityön johtaja Sijaisperhetoiminta on arvokasta, mutta henkisesti kuormittavaa työtä, jossa sijaisvanhemmat ovat kiinni vuorokauden ympäri. Työtä tehdään omassa kodissa ja perhehoitolain 510/ :n mukaisia vapaita kertyy 2 vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Myös tukiperhetoiminta on tärkeä sosiaalihuollon ennalta ehkäisevä tukitoimi, jonka avulla tuetaan vanhempien jaksamista ja tarjotaan lapsille virikkeellistä toimintaa. Perhehoitoon sijoitetusta lapsesta kunta maksaa toimeksiantosopimuksen mukaiset korvaukset: Hoitopalkkion, kulukorvauksen ja käynnistyskorvauksen. Käynnistyskorvaus voidaan myöntää sijoituksen alkupuolella lapsen tarvitsemiin välttämättömiin hankintoihin, kuten esimerkiksi huonekalut. Perhehoitolain (263/2015) 16 :n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 826,90 ( ,21) euroon kalenterikuukaudessa lukien. Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Hoitopalkkioiden vähimmäismäärät nousevat vuoden 2020 tasosta 1,31 prosenttia. Perhehoitolain 17 :n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on alkaen 424,16 ( ,31) euroa. Myös kulukorvaus on sidottu elinkustannusindeksiin. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on alkaen 3 12,25 ( ,24) euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Kunnat voivat maksaa myös 826,90 euron vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita. Lastensuojelulain LsL 50 :n mukaan perhehoito on ensisijainen sijaishuollon muoto laitoshoitoon nähden. Inarin lastensuojeluviranomainen pyrkii mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan lapsen ensisijaisesti perhehoitoon. Sijoitustilanteessa joudutaan aina yksilöllisesti arvioimaan lapsen hoitoisuus, joka määrittelee yhtenä osana sijoituspaikan valintaa. Perhehoidon kustannukset kunnan itse tuottamana ovat vain noin 1/4 laitoshoidon kustannuksista. Valtakunnallisesti isot toimijat ovat laajentaneet vahvasti sijaisperhetoimintaansa ja iso osa kuntien itse kouluttamista perhehoitajista on siirtynyt näiden toimijoiden alaisuuteen. Isot toimijat tarjoavat perheille huomattavasti korkeammat hoitopalkkiot, / kk lapsen iästä riippuen sekä tiiviin tuen perheille. Myös kulukorvaukset ovat vähimmäismäärää korkeammat. Lisäksi toimijat laskuttavat kunnalta niin sanotun tukipaketin, joka sisältää perhehoitajien koulutukset, työnohjaukset ja muun tuen. Kunnalle isojen toimijoiden kautta ostopalveluna hankittu

10 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta sijaisperhe tuleekin kokonaisuudessaan maksamaan kuukaudessa noin Inarin kunnalle ei ole tällä hetkellä kuin muutama toiminnassa oleva sijaisperhe. Vanhojen perheiden pysymiseksi ja uusien houkuttelemiseksi pitää hoitopalkkioita nostaa kilpailukykyiselle tasolle. Kunnan omana toimintana järjestetty perhehoito tulee joka tapauksessa edullisemmaksi palkkioiden nostamisesta huolimatta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset lukien seuraavasti: 1. Hoitopalkkio Palkkioluokka / kk Palkkioluokka / kk Sosiaalityöntekijän arvion lisäksi muu asiantuntija tai asiantuntijaryhmä on lausunnossaan arvioinut lapsen hoidon erityisen vaativaksi tai lapsen läheisverkoston kanssa tehtävän yhteistyön haasteelliseksi. Jos hoito ei ole kokoaikaista, palkkion määrästä sovitaan perhehoidon toimeksiantosopimuksessa, kuitenkin enintään 75 % kokoaikaisen hoidon hoitopalkkiosta 2. Kulukorvaus 0-9 -vuotias lapsi 504,86 / kk 10 -vuotias tai sitä vanhempi lapsi 605,83 / kk Jos hoito ei ole kokoaikaista, kulukorvauksena maksetaan tarpeelliset lakisääteiset kulut iän mukaan Lastensuojelulain 55 2 momentin mukaiset lapselle/nuorelle annettavat käyttövarat sisältyvät kulukorvaukseen Kulukorvauksen lisäksi korvataan lapsen yksilöllisistä tarpeista johtuvat terapian ja terveydenhuollon kustannukset sekä opinnoista aiheutuvat erityiset kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata Lisäksi korvataan lapsen lomanvietosta johtuvat kustannukset ja erityisten harrastusten tai harrastusvälineiden aiheuttamat ja muut jatkuvaluontoiset tai muut erityiset kustannukset harkinnanvaraisesti 3. Käynnistämiskorvaus Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 3 012,25 / kk, myönnetään tarpeen mukaan

11 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tilapäinen kriisisijoitus Perhehoidon hoitopalkkion ja kulukorvauksen vuorokausihinnan mukaisesti 5. Tukihenkilö ja tukiperhemaksu Säännöllisestä 1 viikonloppu/ kk tapahtuvasta tukihenkilönä tai -perheenä toimimisesta maksetaan kulukorvauksena 201,94 / kk. Yksilöllistetystä tukiperhetoiminnasta, maksetaan korvausta perhehoidon hoitopalkkion vuorokausihinnan mukaisesti Tuettavan harrastusmenot tai vastaavat kulut korvataan tukiperheille tai -henkilöille erikseen harkinnanvaraisesti Tukiperheille voidaan myös maksaa sosiaalityöntekijän kanssa yhdessä sovittuja matkakuluja 0,20 / km mukaan koskee myös sosiaalihuoltolain 28 :n mukaista toimintaa 6. Itsenäistymisvarat Lastensuojelulain 77 2 momentin mukaan 7. Perhehoitajan oikeus vapaaseen toteutetaan perhehoitolain 13 :n mukaan ja perhehoitajalle järjestettävä muu tuki (koulutus, ohjaus ja vertaistuki) järjestetään perhehoitolain 15 :n mukaan. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen

12 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta / Kiinteistöhuolto Välitalo Oy 506/ /2020 SOTELTK 58 Sosiaali- ja terveysjohtaja Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) ja sen nojalla annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1053/2011) tulivat voimaan vuonna Yksityisten sosiaalipalveluista annetun lain mukaan yksityisen palveluntuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, oleellista muuttamista tai lopettamista, kirjallinen ilmoitus sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jossa palveluja tuotetaan. Valviran ja aluehallintoviraston ohjeiden mukaan sosiaalipalvelujen tukipalvelutoiminnasta ilmoitus jätetään kuntaan käsiteltäväksi. Kunnan lausunnossa otetaan kantaa siihen, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset. Rekisteröitävien palvelujen osalta kunta lähettää ilmoituksen aluehallintovirastoon Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin (Valveri) vietäväksi. Kotipalvelun tukipalveja ei rekisteröidä Valveriin. Ilmoituksenvaraisen palvelun rekisteröivä viranomainen on siten kunkin alueen aluehallintovirasto. Kiinteistöhuolto Välitalo Oy on toimittanut ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta Ilmoituksen liitteenä on kuvaus liiketoiminnasta. Liiketoiminnan sisältö on kiinteistönhoito ja siivous. Kiinteistönhoitoon kuluu kaikki kiinteistöön tehtävät huoltotoimenpiteet ja myös ulkotyöt, kuten lumityöt, ruohonajo ja puuhuolto. Siivoustöihin kuluu kaikki kiinteistön sisällä tehtävät siivoukset, kuten viikkosiivoukset ja suursiivoukset. Lääkehoito tai hoitotoimet eivät kuulu heidän liiketoimintaan. Yrityksen asiakkaita ovat sekä yksityiset henkilöt että yritykset. Lain 6 1 momentin mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palveluntuottajan tarjoamat sosiaalipalvelujen tukipalvelut ja palvelukokonaisuudet. Kiinteistöhuolto Välitalo Oy:n ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalvelujen tukipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset. Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja sosiaali- ja terveystoimen hallintosihteerin virkahuoneessa ennen kokousta. Sosiaali- ja terveyslautakunta

13 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Kiinteistöhuolto Välitalo Oy:n ilmoituksen yksityisistä sosiaalipalvelujen tukipalveluista lukien, 2. velvoittaa yrityksen toimittamaan omavalvontasuunnitelmansa sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon mennessä. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen

14 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla / Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTELTK 59 Hallintosihteeri Ohessa on luettelo sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan siirto-oikeuden perusteella tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä ajalta Lisäksi muut (mm. virkavapaudet, vuosilomat yms.) sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä viranhaltijoiden virkahuoneissa virka-aikana. Luettelo viranhaltijoiden päätöksistä ajalta sekä luettelo salaisista päätöksistä ajalta jaetaan kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijoiden tekemät päätökset ja päättää, ettei se KuntaL 92 :n mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen

15 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Oikaisuvaatimus ympäristöyksikön johtajan viranhaltijapäätökseen , kunnaneläinlääkärin viransijaisuus 489/ /2020, 310/ /2020 SOTELTK 60 Sosiaali- ja terveysjohtaja Eläinlääkäri Zibelina Kirsi Armassalo on päivätyllä sähköpostillaan toimittanut oikaisuvaatimuksen ympäristöyksikön johtaja Minna Saramon tekemästä viranhaltijapäätöksestä. Oikaisuvaatimuksessaan hän on lisäksi esittänyt euron korvausta työsyrjinnästä. Oikaisuvaatimus on päätösesityksen liitteenä. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 4 :n 2 momentin perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Kuntalain 134 :n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, hakea siihen oikaisua. Kuntalain 136 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta. Ympäristöyksikön johtaja on erheellisesti liittänyt päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, oikaisuvaatimusohjeen. Erheellisesti annettu muutoksenhakuohjaus ei tee päätöksestä valituskelpoista. Viran täyttämättä jättämistä koskevalla päätöksellä ei ole lopullisesti ratkaistu viran täyttämistä koskevaa asiaa. Tällainen päätös katsotaan asian valmisteluksi. Muutoksenhaku tapahtuu siinä vaiheessa, kun virka on täytetty. Kunnalla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana olevaa virkaa eikä kenelläkään ole oikeutta tulla nimitetyksi. Ympäristöyksikön johtajan päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että se ei ota oikaisuvaatimusta käsiteltäväkseen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen

16 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tiedoksi saatettavat asiat SOTELTK 61 Hallintosihteeri 1. Arktisen Lapin ympäristönsuojelu ; ympäristönsuojelun kuntaosuudet Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntainfo ; voimaan tulleet lastensuojelulain muutokset sekä valtioiden rajat ylittävät lapsikaappaustilanteet Kuntainfo ; Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen sekä kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin tehdyt muutokset Kuntainfo ; Opiskeluterveydenhuollon palvelut alkaen 3. Valvira Päätös ; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, palveluista vastaavan johtajan / Highly Effective Fysio Oy, Tampere Päätös ; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, uusi toimipaikka / Tunturi-Lapin Ensihoito Oy, Muonio Päätös ; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, palveluista vastaavan johtajan / Suomen Terveystalo Oy, Helsinki 4. Aluehallintovirasto Päätös ; kanteluun sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valviralle / Salainen JulkL 24 :n 1 mom. 25 kohta 5. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Potilasvakuutuksen hankinta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen

17 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Muut keskusteltavat asiat SOTELTK 62 Sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina klo Tarvittaessa kokoonnutaan aiemmin Keskusteltiin pandemiatilanteesta, joulun pyhien testaus- ja jäljittämistoiminnan järjestämisestä sekä pandemian vaikutuksesta päivystystoimintaan Keskusteltiin maahantulotestauksen järjestämiseen liittyvistä suunnitelmista Keskusteltiin asiakaspalautteesta ja viranhaltijoiden työturvallisuudesta.

18 6/ Työterveyshuollon palvelujen järjestäminen Inarin kunnan alueella, optiovuosien käyttö / /2018 SOTELTK 39 vs. Sosiaali- ja terveysjohtaja Terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 :n mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työterveyshuoltolain (1383/2001) ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut. Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 :ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettu työterveyshuoltoa. on vuodesta 2007 alkaen hankkinut työterveyshuollon palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta MedInari Oy:ltä. Sopimuksen voimassaolo päättyy Työterveyshuollon palvelujen hankinta on kilpailutettu avointa menettelyä käyttäen. Sopimuskausi on 2 vuotta + kaksi optiovuotta. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkiset hankinnat (HILMA) -sivuilla, Cloudia -järjestelmässä sekä kunnan www-sivuilla. Tarjouksen jättöaika oli klo Määräaikaan mennessä jätettiin 2 tarjous. Tarjousten avaus suoritettiin Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjoukset liitteineen toimitetaan esityslistan ohessa sähköisessä kokousjärjestelmässä. Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta 1. hyväksyy MedInari Oy:n tarjouksen työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta alkaen 2. antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtajalle oikeuden tehdä sopimuksen työterveyshuollon tuottamisesta sisältäen tukipalvelujen tuottamisen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Emilia Nieminen poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta klo Sosiaali- ja terveyslautakunta 1. hyväksyi MedInari Oy:n tarjouksen työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta alkaen 2. antoi vs. sosiaali- ja terveysjohtajalle oikeuden tehdä sopimuksen työterveyshuollon tuottamisesta sisältäen tukipalvelujen tuottamisen.

19 6/ Lisätietoja: Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen SOTELTK 63 Sosiaali- ja terveysjohtaja Inarin kunnan sopimus työterveyshuollon palvelujen hankinnasta MedInari Oy:n kanssa päättyy Sopimuksen mukaan tilaajalla on oikeus kahden (2) vuoden mittaiseen optiokauteen. Optiokauden aikana tilaajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Medinari Oy on siirtynyt Terveystalo Oy:lle yrityskaupassa alkaen. MedInari Oy:n toiminta jatkuu nykyisellään saakka alkaen toiminta jatkuu yrityskaupan mukaisesti Terveystalo Oy:n tuottamana. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää käyttää työterveyshuollon palvelujen hankinnasta MedInari Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset kaksi optiovuotta Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen Kokouksen päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo

Harri Markku varajäsen Hannola Janne jäsen Yliluoma Satu jäsen, poistui klo Fofonoff Sergei Kp jäsen

Harri Markku varajäsen Hannola Janne jäsen Yliluoma Satu jäsen, poistui klo Fofonoff Sergei Kp jäsen 9/2017 134 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.11.2017 klo 15:00-15:26 Kokouspaikka Virtaniemi, Nellim Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Akujärvi Kari varajäsen Hirvelä Ritva

Lisätiedot

Fofonoff Sergei Kp jäsen, poistui Hannola Janne jäsen Kemppainen Tiitu jäsen Nieminen Emilia jäsen, poistui klo

Fofonoff Sergei Kp jäsen, poistui Hannola Janne jäsen Kemppainen Tiitu jäsen Nieminen Emilia jäsen, poistui klo 6/2018 97 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 25.09.2018 klo 16:00-18:31 Kokouspaikka Palvelukoti Männikkö Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nieminen Emilia jäsen

Nieminen Emilia jäsen 2/2018 25 Kokousaika 27.02.2018 klo 16:00-18:53 Kokouspaikka Terveyskeskus, iso kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Akujärvi Kari varajäsen Palokangas Reijo II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 8/2017 121 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 31.10.2017 klo 16:00-18:59 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Seppänen Jaakko vs. toimialajohtaja, esittelijä Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä

Muut saapuvilla olleet Seppänen Jaakko vs. toimialajohtaja, esittelijä Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 7/2018 109 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 23.10.2018 klo 16:00-17:00 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 1/2019 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 29.01.2019 klo 16:00-18:19 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Luukkanen Heimo varajäsen Yliluoma Satu varajäsen

Luukkanen Heimo varajäsen Yliluoma Satu varajäsen 9/2015 119 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 08.12.2015 klo 16:00-17:58 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Alenius Hannu kunnanhallituksen edustaja Palolahti Mari toimialajohtaja Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä

Muut saapuvilla olleet Alenius Hannu kunnanhallituksen edustaja Palolahti Mari toimialajohtaja Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 10/2017 145 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 19.12.2017 klo 16:00-18:26 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2017 106 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 03.10.2017 klo 16:00-18:49 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 2/2019 20 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 26.02.2019 klo 16:00-17:45 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Blomster Göran varajäsen Luukkanen Heimo varajäsen

Blomster Göran varajäsen Luukkanen Heimo varajäsen 2/2016 9 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 24.02.2016 klo 16:00-17:55 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen Vesa II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Lisäksi salainen pöytäkirja 1/2017 1

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Lisäksi salainen pöytäkirja 1/2017 1 5/2017 60 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 12.06.2017 klo 16:00-17:10 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4/2017 46 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 09.05.2017 klo 16:00-17:05 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 6/2016 78 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.09.2016 klo 16:00-18:00 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2019 1 Kokousaika 27.08.2019 klo 16:00-17:50 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Fofonoff Sergei Kp jäsen Hannola

Lisätiedot

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 316 12.12.2016 PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 12.12.2016 316 Perhehoitopalkkion määrä on tarkistettava kalenterivuosittain

Lisätiedot

Luukkanen Heimo varajäsen Hirvelä Ritva varajäsen, saapui kello Muut saapuvilla olleet Huotari Jari kunnanhallituksen puheenjohtaja

Luukkanen Heimo varajäsen Hirvelä Ritva varajäsen, saapui kello Muut saapuvilla olleet Huotari Jari kunnanhallituksen puheenjohtaja Inarin kunta Päätösluettelo 9/2014 109 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 16.12.2014 klo 16:00-18:10 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja

Lisätiedot

Luukkanen Heimo varajäsen

Luukkanen Heimo varajäsen 3/2014 21 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 25.03.2014 klo 16:00-16:43 Kokouspaikka Kunnantalo kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 8/2016 108 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 20.12.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen Vesa II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 21.12.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 31 Vammaistyön perhehoitajien palkkioiden ja korvausten tarkistus vuonna 2016 HEL 2016-000454 T 01 02 00 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että vammaistyön perhehoitajille

Lisätiedot

Yliluoma Satu varajäsen

Yliluoma Satu varajäsen Inarin kunta Päätösluettelo 8/2013 154 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 22.10.2013 klo 16:00-17:58 Kokouspaikka Männikön palvelukoti, Männiköntie 4 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Hallitus PÖYTÄKIRJA N:o Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Hallitus PÖYTÄKIRJA N:o Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hallitus PÖYTÄKIRJA N:o 2 25.1.2019 Asialuettelo: 28 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 3 30 OIKAISUVAATIMUS YKSILÖASIAT/VAMMAISPALVELUT 4 Liite nro 1 (salainen) 31 OIKAISUVAATIMUS

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 20.12.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 17.12.2015 klo 18.00 19.00

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hallitus ESITYSLISTA N:o 2 25.1.2019 KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA Asialuettelo: 28 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 3 30 OIKAISUVAATIMUS YKSILÖASIAT/VAMMAISPALVELUT 4 Liite nro 1 (ei

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (17) Perusturvalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (17) Perusturvalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2018 1 (17) Aika 17.01.2018, klo 18:00-18:32 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 Kokouksen asialistan

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen. Muut saapuvilla olleet Palolahti Mari osastopäällikkö, esittelijä Oikarinen Eira hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä

Nivasalo Meeri jäsen. Muut saapuvilla olleet Palolahti Mari osastopäällikkö, esittelijä Oikarinen Eira hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 5/2015 68 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 16.06.2015 klo 16:00-16:50 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2019 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2019 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2019 1 Kokousaika 14.2.2019 kello 18.00 18.24 Kokouspaikka Kunnantalo, Koulutie 2 Läsnä Kyllikki Kalsi Tarmo Kankare Helena Kelkka Satu Ketonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

HE 134/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia.

HE 134/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä korotettaisiin

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.5.2012 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Haveri

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 15.12.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Palolahti Mari toimialajohtaja Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä

Muut saapuvilla olleet Palolahti Mari toimialajohtaja Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 6/2017 76 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 22.08.2017 klo 16:00-17:43 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 112 Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/2015 49 Kokousaika 7.10.2015 kello 18.00-19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän 263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 20) Perusturvalautakunta Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 20) Perusturvalautakunta Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Laihia Pöytäkirja 1/2019 1 ( 20) Aika 15.01.2019, klo 18:00-19:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.11.2008 klo 18.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Palveluesimiehen tehtävänä on, sen lisäksi mitä muutoin on määrätty:

Palveluesimiehen tehtävänä on, sen lisäksi mitä muutoin on määrätty: Sosiaali- ja terveystoimen delegointisääntö Voimassa 1.5.2018 1 Tausta ja tarkoitus Hallintosäännön 42 :n mukaan Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii tehtävistä, jotka sosiaali-

Lisätiedot

Kokouskutsu / Esityslista Nro 6/ (6) Sosiaalilautakunta. Julkinen. Tuusniemen kunta, kunnanhallituksen huone

Kokouskutsu / Esityslista Nro 6/ (6) Sosiaalilautakunta. Julkinen. Tuusniemen kunta, kunnanhallituksen huone Kokouskutsu / Esityslista Nro 6/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 16.11.2017 Klo 17.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Tuusniemen kunta, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja)

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 1 Kokousaika T0 16.3.2017 klo 16.00 19.35 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Sosiaali- ja terveyslautakunta 38 06.05.2014 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 118/302/2014 SOSTERV 38 Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Lastensuojelun

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta LASTEN, VAMMAISTEN JA IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN KORVAUSPERUSTEET VUONNA /40.

Perusturvalautakunta LASTEN, VAMMAISTEN JA IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN KORVAUSPERUSTEET VUONNA /40. Perusturvalautakunta 5 08.01.2019 LASTEN, VAMMAISTEN JA IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN KORVAUSPERUSTEET VUONNA 2019 315/40.05/2018 PLTK 5 Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA TERVEYDENHUOLON KY. Kokousaika [Ti klo17. 00-18.50 Paikka Muonion kunnanvirasto, alakerran kahvio Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HE 183/2009 vp. 1. Nykytila

HE 183/2009 vp. 1. Nykytila HE 183/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan perhehoitajalakia muutettavaksi väliaikaisesti. Ennakkoarvioiden mukaan vuoden

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen n hallitus! T 1 21! T 2 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset tarkistetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 3.12.2015 laatiman

Lisätiedot

HE 133/2005 vp. indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta. 1.

HE 133/2005 vp. indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta. 1. HE 133/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 :n muuttamisesta Perhehoitajalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että perhehoitajalle maksettavan palkkion määrää tarkistettaisiin

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Seppänen Jaakko toimialajohtaja, esittelijä Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä

Muut saapuvilla olleet Seppänen Jaakko toimialajohtaja, esittelijä Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä Sosiaali- ja terveyslautakunta 4/2019 62 Kokousaika 11.06.2019 klo 16:00-17:07 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Fofonoff Sergei Kp jäsen Hannola

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio

Henkilökohtaiset varajäsenet: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2018 18.1.2018 Kokousaika Torstaina 18.1.2018 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Utsjoen kunta Esityslista 1/2018 1

Utsjoen kunta Esityslista 1/2018 1 Utsjoen kunta Esityslista 1/2018 1 Perusturvalautakunta Aika 31.01.2018 klo 10:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta AIKA 23.1.2019 14:00 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka: Hallitus 127 17.06.2015 Ilmoitusasiat H 127 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 29.5.2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 21.01.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen 1/2017 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 24.01.2017 klo 16:00-16:38 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen Vesa II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 25.3.2019 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Omaishoitajan lakisääteiset vapaat... 2 2

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 8/ ( 11) Perusturvalautakunta Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Laihia Pöytäkirja 8/ ( 11) Perusturvalautakunta Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Laihia Pöytäkirja 8/2018 1 ( 11) Aika 19.09.2018, klo 19:00-20:46 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 68 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 07.03.2017 klo 14:00-17:20 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 9/2018 139 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 19.12.2018 klo 16:00-17:10 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN

MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN MAAKUNNALLINEN IKÄIHMISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN 1.1.2019 (1/15) (2/15) 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) (3/15) 2.1 Perhehoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 4/ klo Simolan palvelukeskuksen kokoushuone

KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 4/ klo Simolan palvelukeskuksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 4/2019 Kokousaika 2.5.2019 klo 13.00 Kokouspaikka Simolan palvelukeskuksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Liite 29 30 31 1, 2, 3, 4 32 33 Sairaanhoitajan

Lisätiedot