YHDISTYSTIEDOTE 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDISTYSTIEDOTE 1/2011 2.2.2011"

Transkriptio

1 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf YHDISTYSTIEDOTE 1/ (tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa) Uusi vuosi on jo pitkällä ja pakkastalvikin kohta kääntymässä kevääksi. Kevättä odotellaan monissa merkeissä. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 20v, pääjuhla Liiton 20v-juhlaa vietetään sekä toukokuussa että syksyllä. Pääjuhlaa vietetään suurena yleisötapahtumana, johon toivomme mahdollisimman paljon omaishoitajia. Pääjuhlan lisäksi järjestetään neljä alueellista juhlaseminaaria, joiden tavoitteena on kertoa alueellisille kutsuvieraille toteutuneista yhdistysten hyvistä hankkeista. Haasteena yhdistyksille toivomme, että saatte mukaan mahdollisimman paljon omaishoitajia viettämään juhlapäivää keväisessä Helsingissä. Liiton 20v pääjuhla halutaan pitää kansanjuhlana tiistaina Helsingin yliopiston juhlasalissa. Juhlaan mahtuu 700 ensiksi ilmoittautunutta. Ohessa alustava kutsu. Liitto tukee yli 200 km päästä tulevien yhdistysten bussikuljetuksia pienellä avustuksella. Seuraavassa tiedotteessa on tarkempaa tietoa päivän oheistapahtumista. Tervetuloa mukaan joukolla! Pääjuhlan illanviettoon valtioneuvoston juhlahuoneistoon peruspalveluministeri kutsuu erikseen yhdistysten edustajat. Ohessa alustava pääjuhlan ohjelma: Tervetulomaljat Seminaarin avaus, puheenjohtaja Anneli Kiljunen, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Tasavallan presidentin tervehdys, presidentti Tarja Halonen Musiikkia Juhlapuhe, kansleri Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto Peruspalveluministerin tervehdys Musiikkia Katsaus liiton historiaan, toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Huomionosoitukset ja kiitospuheenvuoro Paikallisyhdistyksen puheenvuoro Musiikkia Tervetuloa!

2 Lisäksi on koko 20v juhlavuoden käynnissä kampanja Avainapteekeissa. Kampanjan tuotolla järjestetään Omaishoitajille ja hoidettaville lomajaksoja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lomista tiedotetaan sitä mukaa, kun omaishoitajien hyväksi myytävien käsikauppatuottei den tuotosta tulee liitolle tilityksiä. Nyt ensimmäisen neljän lomajakson 80 lomalaista on valittu. Seuraavissa tiedotteissa uusista kohteista. Postimerkit Juhlavuoden yhtenä juhlatuotteena teetämme juhlapostimerkkejä omaishoitaja-aiheista. Postimerkit ovat niin sanottuja ikimerkkejä eli niitä voi käyttää vaikka postimaksu nousee. Tarjoamme juhlapostimerkkejä paikallisyhdistysten lisäksi kaikille halukkaille. 20 kpl:n arkki juhlapostimerkkejä maksaa 28 euroa. Mikäli haluat tilata juhlapostimerkkejä tai kysyä lisää asiasta, ota yhteyttä numeroon tai Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista Kaikkiaan 26 (v ) yhdistykselle on luvassa RAY-projektirahaa yhteensä 32 (v ) eri projektiin. Yhdistyksille ehdotettujen avustusten yhteismäärä on noin 3 miljoonaa euroa. Jonkin verran tuli pettymyksiä, mutta myös iloisia uutisia. Muistattehan avustusten saajat, että tarkennettu toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma pitää toimittaa RAY:een tammikuun loppuun mennessä. Jos ette vielä ole sitä tehneet, niin toimikaa pikimiten, jos alkuperäiseen suunnitelmaan on tullut muutoksia. Niiden yhdistysten, jotka avustuksia hakivat, mutta jäivät vielä ilman, kannattaa konsultoida liittoa, joko oman alueen aluevastaavaa tai järjestöpäällikkö Merja Purhosta. Projektihakemusten pitää täyttää kehittämishankkeille asetetut ehdot. Uudet hakemukset tulee toimittaa RAY:een ehdottomasti toukokuun viimeiseen päivään mennessä. Vaikka projekti onkin myönnetty useammaksi vuodeksi, avustus pitää joka vuosi hakea erikseen. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2011 Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 353,62 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 707,24 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2011 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,79 prosentin korotusta vuoteen 2010 verrattuna.

3 Vaikuttamistoimintaa Liittoa kuultu lakimuutoksissa Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys (HE 263/2010), jossa työsopimuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös perheenjäsenen hoitamiseen tarkoitetusta palkattomasta vapaasta. Säännöksen ehdotetaan tulevan voimaan Vapaasta olisi sovittava työnantajan kanssa. Työhön paluusta kesken vapaan olisi sovittava työnantajan ja työntekijän kesken. Jos sopimukseen ei päästäisi, työntekijä voisi perustellusta syystä keskeyttää vapaan ilmoittamalla siitä viimeistään kuukautta ennen työhön paluuta. Vapaan jälkeen työntekijällä olisi oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Lakiesitys palkattoman hoitovapaan myöntämisestä omaishoitajille on sinänsä myönteinen askel ja omalta osaltaan takaamassa omaishoitajan pääsyn takaisin työelämään omaishoitotilanteen päätyttyä. Katsomme, että työntekijän sovittua työnantajansa kanssa perhevapaasta, tulisi myös hänen taloudellisten edellytystensä toimia omaishoitajana olla kunnossa. Jotta lakiesityksen sinänsä hyvä tavoite toteutuisi,tulisi ennen vapaan myöntämistä käynnistää yhteistyössä kunnan sosiaaliviranomaisten kanssa ennakkopäätösmenettely, jonka mukaan henkilö olisi oikeutettu vähintään raskaan siirtymävaiheen omaishoidon palkkioon vapauduttuaan työstä. Asiasta tulisi saada säännökset omaishoidon tuesta (937/2005) annettuun lakiin. Perhehoitajalakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan kunta voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sellaisen henkilön kanssa, joka täyttää perhehoitajalta vaadittavat edellytykset. Sijaishoitaja tulisi perhehoitajan kotiin hoitamaan perhehoitajan hoidossa olevia henkilöitä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös omaishoidon tuesta annettua lakia. Lakiin lisättäisiin vastaavanlainen säännös sijaishoidosta. Säännöksen mukaan myös omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voitaisiin järjestää siihen soveltuvan henkilön kanssa tehtävän toimeksiantosopimuksen perusteella, jos omaishoidossa oleva henkilö sekä omaishoitaja suostuvat siihen ja järjestely on omaishoidossa olevan henkilön edun mukainen. Omaishoitajan sijaisen kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa sovittaisiin palkkion ja mahdollisen kulukorvauksen maksamisesta sekä sopimuksen voimassaolosta.. Omaishoitajan sijaiselle kuuluisi samanlainen eläke- ja tapaturmavakuutusturva kuin omaishoitajalle (He 331/210). Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry pitää lakiesitystä sijaisavun antamisesta (tilapäishoidon toteuttaminen) toimeksiantosuhteessa tervetulleena uudistuksena. Se mahdollistaa saman tutun hoitajan käyttämisen omaishoitajan vapaavuorokausien sijaishoitajana. Liitto vastustaa lisäeläkettä Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry vastustaa valtiovarainministeriön suunnitelmaa yli 80- vuotiaille tarkoitetusta elinikäisestä lisäeläkkeestä. Iäkkäät ihmiset ovat tehneet pitkän päivätyön suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja maksaneet veronsa. Heillä on oikeus myös saada yhteiskunnalta tarvitseman hoito ja huolenpito elämänsä loppuvaiheessa. Elinikään sidottua lisäeläkettä ei Suomessa tarvita, jos omaishoidon edellytyksiä parannetaan. Omaishoito on turvallinen ja inhimillinen tapa hoitaa vanhuksia ja moni kansalainen olisi valmis hoitamaan läheistään, jos omaishoidon ehdot olisivat paremmat. Ohessa lehdistötiedote.

4 Liiton kevätkokous Liiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina klo Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n koulutustiloissa Hämeentie 105 A, 1. kerros. Kokousta edeltää yhteinen seurustelutuokio, josta tarkemmin seuraavassa tiedotteessa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Liiton hallitus toivottaa yhdistysten edustajat tervetulleeksi.edustajalla tulee olla yhdistyksen valtakirja. Ennakkotietoa neuvottelupäivistä Liiton hallituksen ja yhdistysten hallitusten neuvottelupäivät pidetään tällä kertaa laivaristelynä, joka alkaa iltapäivällä seminaarilla Ray:n tiloissa, jatkuu Baltic Princess- laivalla ( laiva lähtee 18.30) ja sisältää 26.8 mahdollisuuden tutustumiskäyntiin Villa Benitassa tai kiertoajelun Tallinnassa. Paluu Helsinkiin 26.8.klo Tavoitteena on, että neuvottelupäivistä tulee suuri yhteinen tapahtuma. Olemme varautuneet 130 osallistujaan. Päivien paketin omavastuuosuus on 130 ja se sisältää ohjelman, risteilyn 2 h-hytissä ja ruokailut juomineen sekä tarvittavat bussikuljetukset. Tarkemmat ilmoittautumistiedot päivistä sekä alustava ohjelma ovat seuraavan yhdistystiedotteen mukana. Neuvottelupäivät on tarkoitettu liiton ja paikallisyhdistysten hallitusten jäsenille ja toimihenkilöille. Muistattehan, että matkalle tarvitaan passi tai kuvallinen henkilöllisyystodistus. Tapahtumakalenteri, koulutusta, lomia, kuntoutuskursseja Ohessa liiton vuoden 2011 tapahtumakalenteri. Tapahtumista tiedotetaan tarkemmin niiden hakuaikojen ollessa meneillään. Omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit on tiedotettu erikseen jäsenille ja yhdistyksiin postitetulla Omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit oppaassa. Ohessa lista niistä lomista, joihin on hakuaika meneillään. Liiton aluetoiminta on asettanut painopistealueet vuodelle Aluetyöstä postitetaan erillinen VIISARI-tiedote. Lisätietoja ilmestyvässä Lähellä-lehdessä. Jäsenmaksut Vuoden 2011 jäsenmaksut ovat lähteneet liikkeelle. Paikallisyhdistykset saavat jäsenmaksusta oman osuutensa 10 jäseneltä. Jäsenmaksuhan on 20, josta loppuosa jää liitolle peittämään osaltaan liiton yhdistyksille tarjoamia palveluja. Kannattajayhteisöjen jäsenmaksu 50 jää kokonaan yhdistykselle. Paikallisyhdistyksen jäsenmaksu liitolle on edelleen 50 euroa. Yhdistykset saavat tarrat jäsenistään maksutta 2 kertaa vuodessa ennen syys- ja kevätkokouksia. Uudet jäsenet ja muutokset jäsentietoihin ilmoitetaan kirjallisesti (sähköposti ok) liittoon. Uusi jäsen saa liitosta heti liityttyään tutustumispaketin ja tiedon, mihin yhdistykseen hän kuuluu. HUOM! Jäsenyydestä eroamiset tulee ilmoittaa aina kirjallisesti. Lähellä-lehdestä/nippujakelut Tämän vuoden ensimmäinen Lähellä-lehti ilmestyy Toimitusneuvostomme toivoo yhdistyksistä ehdotuksia julkaistaviksi jutuiksi. Ns. yleisönosastokirjoituksia voimme julkaista vain rajallisesti. Erityisesti toivomme löytävämme haastateltavia, ns. koskettavia tarinoita omaishoidosta. Tytärtä tai poikaa, joka hoitaa äitiään, iäkkäitä pariskuntia ja omaishoitotilan

5 teita, joissa on löydetty hyviä selviytymisen ratkaisuja. Seuraavan lehden jutuista päättää toimitusneuvosto, joka kokoontuu Lehti 2/2011 ilmestyy Tekstien dead-line on Liiton hallitus on päättänyt kokouksessaan , että yhdistyksille maksutta tulevaa nippujakelua Lähellä -lehdistä tarkistetaan yhdistyksen jäsenmäärän suhteessa. Oheisesta listasta näkyy, minkä verran yhdistyksellenne on tulossa ilmaiskappaleita lehdestä. Mikäli tarvitsette tilapäisesti jonkun tapahtuman yhteydessä enemmän ns. jakelulehtiä, voimme toimittaa aiemmin ilmestyneitä numeroita. Mikäli haluatte vähemmän lehtiä kuin listassa on merkitty, ilmoittakaa siitä Paula Väisäselle p Lähellä -lehtiä toimitetaan nippujakeluna tämän vuoden ajan myös Avainapteekeille ns. lukulehdiksi. Uutta Alueavaimista/ kokeilu matkakustannusten korvaamisesta Oheisessa liitteessä on tietoa liiton alueavainkoulutuksista. Koska monella yhdistyksellä ei enää ole hankerahoitusta, kokeilemme pienen tuen myöntämistä yhdistysten matkakuluihin oheisen liitteen ja taulukon mukaan. Uusi julkaisu Careri-projektin tuotoksena on ilmestynyt Toimivat vertaiset -kirjanen paikallisyhdistysten vertaistoimintaan. Sitä voi tilata liitosta hintaan 8 /kpl. Ohessa näytekappale julkaisusta. Paikallisyhdistykset saavat kaikista tuotteista alennusta 25 %. Tilaukset: tai puh Yhdistystiedotteet Vuoden 2011 aikana postitetaan yhdistyksiin kuusi yhdistystiedotetta. Seuraava ilmestyy Toivomme, että postinsaaja informoi kirjeen sisällöstä sekä hallitukselle että yhdistyksen työntekijöille. Yhdistystiedotetetta ei enää postiteta sähköpostilla yhdistyksiin, vaan se löytyy liiton uusilta www-sivuilta jonne kokoamme myös arkiston aiemmin ilmestyneistä tiedotteista. Liiton uudet kotisivut avautuvat lähipäivinä. Yhdistysten merkkipäivät Tänä vuonna on useilla liiton paikallisyhdistyksillä juhlavuosi. Liitto haluaa onnitella juhlivia yhdistyksiä. Ilmoitattehan tännepäin mahdollisimman pian, milloin vietätte merkkipäiväänne. Ilmoittakaa myös, mikäli haluatte liitosta edustajan esim. juhlapuhujaksi. Pöytäliput Liitosta on saatavilla pöytälippuja paikallisyhdistysten käyttöön. Pöytälippu on samanlainen kuin liiton viiri, mutta lippumainen, ja sen hinta on 40 kpl. Lipussa on teksti: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n paikallisyhdistys. Lippu on tarkoitettu vain yhdistyksille käytettäväksi yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa. Tilaukset:

6 Messuscreenit lainattavissa aluetoimistoista Messuscreenejä eli liiton mainostelineitä alue- ja projektitoimistoillemme käytettäväksi erilaisissa messu-, tiedotus-, seminaari- ja tapahtumatilaisuuksissa. Screeni on koottuna 80 x 210 cm, varsin näyttävä 2-värinen mainostaulu. Se on rullattuna kantokassissa ja painaa noin 5 kg, kassissa on mukana myös kokoamisohje. Paikallisyhdistykset voivat lainata messuscreeniä alue- ja projektitoimistoiltamme omiin tilaisuuksiinsa. Aurinkoa ja hyvää kevään odotusta Merja Salanko-Vuorela toiminnanjohtaja liitteet: juhlakutsu lehdistötiedote tapahtumakalenteri lomat-ja kuntoutuskurssit AlueAvain-tiedote nippujakelulista Toimivat vertaiset-kirjanen mediakortti 2011

YHDISTYSTIEDOTE 6/2011 02.12.2011

YHDISTYSTIEDOTE 6/2011 02.12.2011 Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner-Förbundet rf YHDISTYSTIEDOTE 6/2011 02.12.2011 (tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa) Elämme vuoden pimeimpiä

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! 19.2.2015 1 / 12 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Aurinko on tullut jälleen vuoden pimeimmän vaiheen jälkeen esiin. Auringon ja valon voima on ihmeellinen:

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2011 1.9.2011

JÄSENTIEDOTE 3/2011 1.9.2011 JÄSENTIEDOTE 3/2011 1.9.2011 Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf 1 Sisällysluettelo Puheenjohtajan tervehdys 3 Sääntömääräinen syyskokouskutsu

Lisätiedot

Perhehoitoliiton Jäsentiedote

Perhehoitoliiton Jäsentiedote Perhehoitoliiton Jäsentiedote Kuvat Futureimagebank 5/2010 Rauhallista joulun aikaa Perhehoitoliitolle lähes 700 000 euroa vanhusten perhehoidon kehittämiseen Perhehoitoliitto ry on Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja

Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja Syksy 2009 Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja Pionin lehti nro 2/2009 Sisältö 2/2009 3 Puheenjohtajan terveiset 4 Terveiset liitosta 6 Järjestötoiminnan merkityksestä PIONIn toimintaa: 7 PioniSANAISAT-runoryhmä

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA

ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA - ALUETYÖ TIEDOTTAA Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n paikallisyhdistyksiin lähetetään kaksi ALUEVIISARI-tiedotetta vuonna 2014. Tässä ALUEVIISARISSA kerrotaan aluetyöstä, esitellään aluekohtaiset

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Viisarin lopussa liitteinä on seminaariohjelmia ja AlueAvain esite syksyn ja alkutalven koulutuksista.

Viisarin lopussa liitteinä on seminaariohjelmia ja AlueAvain esite syksyn ja alkutalven koulutuksista. 1 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 12.10.2012 Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi VIISARI 2 /2012 ALUETYÖ TIEDOTTAA Viisarista 2/2012 löydät ajankohtaisia

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Muutoksia sosiaaliturvaan vuoden 2007 alusta. Esittelyssä Kirurgisen sairaalan osasto 5.

Muutoksia sosiaaliturvaan vuoden 2007 alusta. Esittelyssä Kirurgisen sairaalan osasto 5. Uumunen 1/2007 1 2 Uumunen 1/2007 09 Elinsiirtotoimisto hoitaa siirron kaikki käytännön järjestelyt. 22 15 08 Muutoksia sosiaaliturvaan vuoden 2007 alusta Esittelyssä Kirurgisen sairaalan osasto 5. Lomadialyysi

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista

lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista Lähellä 2013 2 lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista Lähellä 2 2013 Kuva: Anna-Maija Saastamoinen 6 Professori Petri Merja-Maarit Kinnunen

Lisätiedot

Jäsentiedote 2014. Sisällys

Jäsentiedote 2014. Sisällys JÄSENTIEDOTE 2014 1 Jäsentiedote 2014 Sisällys TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET... 3 SUOMEN CP-LIITON JÄRJESTÖTERVEISET... 4 KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT LAHDESSA 29.-30.3.2014... 5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE... 6 LOMITTAJATOIMINTA...

Lisätiedot

Tässä numerossa 2/2006

Tässä numerossa 2/2006 2/2006 Pienten ja harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien tiedotuslehti 10. vuosikerta Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Toimitusneuvosto: Olavi Tuononen, päätoimittaja Merja Monto, toimitus Milla

Lisätiedot

KUOPION INSSIT 1/2009

KUOPION INSSIT 1/2009 1/2009 KUOPION INSSIT 1/2009 Toimituksen osoite Virtasalmenkatu 15, 70500 KUOPIO Puhelin 050 467 4752 e-mail matti@hukkaset.fi Kotisivut www.kuopioninsinoorit.fi Lehden/yhdistyksen pankkiyhteys Nordea

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Lähellä LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 2/2009 TEEMANA RAHA JA TALOUS OMAISHOITOPERHEESSÄ

Lähellä LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 2/2009 TEEMANA RAHA JA TALOUS OMAISHOITOPERHEESSÄ Lähellä LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 2/2009 TEEMANA RAHA JA TALOUS OMAISHOITOPERHEESSÄ SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS 2 / 2009 Omaishoito on suhdanteista riippumatonta - Erkki Liikanen. 4 12 Euroopan ytimessä

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi 27.9.

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi 27.9. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi 27.9.2013 1 ALUEVIISARI 2 /2013, ALUETYÖ TIEDOTTAA Viisarista 2/2013 löydät ajankohtaisia

Lisätiedot

Yhdistysposti 1/2013. JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet

Yhdistysposti 1/2013. JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Liittovaltuusto kokoontuu 3 Puheenjohtajapäivät 3 Liittohallitus 2014 2015 3 Yhteystietolomakkeet 4 Kansainvälinen AVH-päivä 10. toukokuuta 5 Liiku terveemmäksi -päivä 5

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Erityisvaatteet Kunnat ja omaishoito

lehti omaishoitajille ja läheisille Erityisvaatteet Kunnat ja omaishoito Lähellä 2012 3 lehti omaishoitajille ja läheisille Erityisvaatteet Kunnat ja omaishoito Lähellä 3 2012 sisältö Mikkelissä Valot-projektissa pyritään selkeyttämään omaishoitajan roolia terveydenhuollossa.

Lisätiedot

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle 6.3.2012 Perhehoidon aakkoset helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle Sisällysluettelo Tervetuloa helsinkiläisen lapsen perhehoitajaksi!... - 4 - Perhehoito on tiimityötä... - 4 - Tieto tuo varmuutta sijaisvanhempana

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Lomanvietto omaishoitoperheissä Monikulttuurisuus

lehti omaishoitajille ja läheisille Lomanvietto omaishoitoperheissä Monikulttuurisuus Lähellä 2012 2 lehti omaishoitajille ja läheisille Lomanvietto omaishoitoperheissä Monikulttuurisuus Lähellä 2 2012 kansi: Välillä omaishoitotaipaleelle osuu iloisia juhlahetkiä. Lue juttu Tujusen perheestä

Lisätiedot