LOPPURAPORTTI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Juhani Koivusaari Projektinjohtaja Tekninen toimiala 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Juhani Koivusaari Projektinjohtaja Tekninen toimiala 2007"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Juhani Koivusaari Projektinjohtaja Tekninen toimiala 2007

2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2007 i ESIPUHE Teemavuosi Pidä Järvenpää Siistinä sai alkunsa YSVA:n valtuustoaloitteesta. Tämän raportin liitteistöstä löytyy aloite ja siihen annettu vastaus. Samalla kun kaupunginvaltuusto päätti teemavuodesta se päätti myös, että talousarvioon varataan määräraha kampanjan toteuttamiseen ja että kampanjavuodelle kaupunginhallitus nimeää vastuuhenkilön. Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti nimetä Järvenpää siistiksi 2007 teemavuoden vetäjäksi projektinjohtajaksi hankepäällikkö Juhani Koivusaaren, joka osa-aikaeläkkeelle siirryttyään oli mm. valmistellut teknisen toimen vastauksen valtuustoaloitteeseen. Määrärahan suuruudeksi ilman projektinjohtajan palkkakustannusta valtuusto päätti Teemavuosi jakautui kolmeen osioon; kasvatukselliseen, tiedotukselliseen sekä toiminnalliseen. Kasvatuksellisesta osiosta suurimman vastuun kantoivat ammattikasvattajat päiväkodeista aina ammattikorkeaan saakka. Vaikka teemavuosi olikin vain vuoden mittainen, on ympäristökasvatus jatkuva prosessi jonka jatkumiseen ammattikasvattajat ja sivistystoimi ovat sitoutuneet kiitettävästi sisällyttämällä ympäristökasvatuksen opetusohjelmiinsa. Tiedotuksellinen osio oli rakennettu hyvin pitkälle kaupungin tiedotuspäällikön varaan ja hänen siirtyessä pois kaupungin palveluksesta jäi tiedottamisen vastuu projektin johdolle eli näissä asioissa amatööreille. Toiminnallisen osion pääyhteistyökumppanina suunniteltiin olevan asukasyhdistykset. Yhdistysten peitto on hyvä ja lähes koko kaupungin kattava. Vaikka yhteisöllisyys onkin päivän sana, ei asukasyhdistysten yhteystietoja ollut saatavissa. Lopulta kaavoituksesta löytyi lähes ajan tasalla oleva luettelo josta saatiin yhteystietoja. Lista laitettiin nettiin. Valitettavasti jouduimme toteamaan sen, että vain reilu puolet asukasyhdistyksistä toimi. Kuitenkin aktiivisia kuntalaisia oli hiipuvienkin yhdistysten alueilla, joten vapaaehtoista ympäristön siistimistä tapahtui joka puolella kaupunkia. Talkooväelle jaettuja punaisia työrukkasia kului kesän aikana melkoinen määrä (n paria). Teemavuoden aikana järjestettiin erilaisia seminaareja mm. kasvattajille roskantuottajille ja asukasyhdistyksille, palkittiin esimerkillisiä kuntalaisia, keskusteltiin poliisiviranomaisen kanssa teemavuoden yhteistyöstä, osallistuttiin Järvenpää-päivään, Maa Elää tapahtumaan ja YK:n ympäristöpäivän päätapahtumaan Rantapuistossa jossa projektia esiteltiin ympäristöministeri Paula Lehtomäelle. Projektinjohtaja lahjoitti ministerille ensimmäisen projektin logolla varustetun keltaisen T-paidan. Ammattikorkeakoulu Laurean opiskelija selvitti roskaantumisen muutosta kymmenellä tilastoalueella eri puolilla kaupunkia, raportti liitteenä. Liitteenä on myös malli pujon hävittämisestä sekä ratkaisumalli töhryongelman ratkaisemiseksi.

3 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2007 ii Projektinjohtaja kutsui projektin sihteeriksi suunnitteluhortonomi Marko Vuorisen ja perusti kaksi johtoryhmää. Kasvatuksellisen johon jäseniksi kutsuttiin rehtori Hanna Saarinen, päiväkodinjohtaja Anneli Vornanen ja nuorisosihteeri Jari Ahola sekä toiminnallisen johon jäseniksi kutsuttiin tiemestari Kauko Kallio, viherhuoltopäällikkö Aija Schukov sekä konepäällikkö Juhani Willström. Koivusaari ja Vuorinen toimivat molemmissa johtoryhmissä puheenjohtajana ja sihteerinä. Tekninen lautakunta perusti seurantaryhmän johon kuluu 12 jäsentä. Puheenjohtajakseen seurantaryhmä valitsi teknisen lautakunnan puheenjohtajan, tekn.tri Pentti Tuovisen. Tässä loppuraportissa on kerrottu projektin vaiheista ja lopuksi yritetty siirtää joitakin projektissa opittuja asioita eri toimintayksiköille. On esitetty ratkaisumallit pujon torjuntaan ja töhryongelmaan. Näiden asioiden eteenpäin vieminen ja käytännön toteutus jää asianomaisille viranhaltijoille ja päättäjille. Projektiin osallistui monia henkilöitä em. johtoryhmissä toimivien lisäksi. Heille kaikille kiitos siitä. Projektin jatkaminen tässä muodossa olisi ollut turhaa. Laurean tutkimusprojektia kannattaisi ehkä jatkaa mutta uudella tutkimusohjelmalla. On kuitenkin parempi palata samanlaisella teemavuodella asiaan joskus viiden vuoden kuluttua ja katsoa mitä on jäänyt elämään ja mitä asioita pitää uudelleen lämmitellä. Projektinjohtaja Juhani Koivusaari

4 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2007 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...i 1. YLEISTÄ KASVATUKSELLINEN OSIO Teemavuoden tapahtumat Ammattikasvattajien rooli Poliisin rooli Roskantuottajien rooli TIEDOTUKSELLINEN OSIO Näkyvyys tiedotusvälineissä Nettisivut Tiedotusohjelma TOIMINNALLINEN OSIO Avajaistalkoot klo Muu talkootoiminta Asukasyhdistysten rooli Järjestöjen rooli Yksityisen kuntalaisen rooli, esimerkkien palkitseminen Viranomaisten rooli ROSKAAMISEN ESTÄMINEN OSAKSI JÄRVENPÄÄLÄISTÄ TOIMINTAKULTTUURIA Vastuunkantajien määrittäminen Vuotuinen toimintakalenteri Nettisivuille valmiita toimintapaketteja EHDOTUKSIA JATKOTOIMENPITEISTÄ...14 LIITTEET...15 VALTUUSTON PÄÄTÖS, YSVA:N VALTUUSTOALOITE Liite 1 VIESTINTÄSUUNNITELMA Liite 2 KAMPANJAN VAIKUTUKSET ROSKAANTUMISEEN SEURANTA-ALUEELLA Liite 3 TÖHRYT KAUPUNKIYMPÄRISTÖSSÄ Liite 4 PUJO ALLERGISOIVA HAITTAKASVI TAAJAMASSA Liite 5

5 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI YLEISTÄ YSVA:n (yhdyskuntasuunnitteluvaliokunnan jäsenten)) valtuustoaloitteen pohjalta Kaupunginvaltuusto on nimennyt vuoden 2007 Järvenpäässä PIDÄ JÄRVENPÄÄ SIISTINÄ -kampanjavuodeksi. Kaupungin valtuuston päätös aloitteesta on liitteenä 1 Aloitteessa todetaan, että Järvenpäässä on paljon tehtävää siistimmän kaupungin eteen. Teknisen toimen vastineessa selvitellään, että lainsäädännössämme on ympäristön puhtaanapito- ja siisteyskysymyksiä käsitelty järjestyslaissa (612/2003) ja kunnossa- ja puhtaanapitolaissa (547/2005) sekä jätelaissa. Edellä mainitut lait sisältävät selvät ohjeet siitä miten kunnassa pitää käyttäytyä ja minkälaisia siivousvelvoitteita kiinteistöjen omistajilla on. Olisi vain saatava kuntalaiset noudattamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Sekä kunnossapitolain, että järjestyslain valvonnan tehostaminen on tietenkin ensimmäisiä toimenpiteitä Säännöt siis on kunhan saadaan kuntalaiset niitä noudattamaan. Säännöt eivät kuitenkaan kata kaikkea eikä kaikki noudata sääntöjä. Tarvitaan kansalaispiristystä, ryhdistäytymistä ja talkoohenkeä. Tähän, ennaltaehkäisyyn ja valistukseen keskitytään teemavuoden toiminnassa. Teemavuoden tarkoitus voidaan kiteyttää yhteen lauseeseen: Teemavuoden tarkoituksena on saada järvenpääläiset innostumaan kaupunkinsa siisteydestä, vähentämään roskaamista ja osallistumaan vapaaehtoisesti asiaa edistäviin tempauksiin ja talkoisiin Teemavuosi jakautuu kolmeen osioon, kasvatukselliseen, tiedotukselliseen ja toiminnalliseen. Kasvatuksellinen osio edustaa pitkävaikutteisuutta. Siinä vaikutetaan ihmisten asenteisiin ja heidän sivistymisen kautta roskaamisen ennaltaehkäisyyn. Se tulee olemaan jatkuva prosessi. Avainasemassa ovat koulut, oppilaitokset ja nuorisotoimi ja tietenkin myös kodit. Tähän osioon kuuluvana roskantuottajat saatettiin yhteisen neuvottelupöydän ääreen ja selviteltiin josko heiltä löytyisi keinoja roskaantumisen vähentämiseksi. Yhteinen seminaari pidettiin helmikuun 13. päivänä. Virkavallan kanssa on keskusteltu heidän osuudestaan mikä on heidän linjansa niin olemassa olevien sääntöjen valvonnassa kuin ennalta ehkäisyssäkin. Kasvatustyössä jokainen on omalla esimerkillään osallinen ja sitä kautta vastuunkantaja. Erityisen paljon odotetaan johtavien virka- ja luottamushenkilöiden esimerkiltä. Tiedotuksellinen osioissa on kyse siitä, ettei pidetä kynttilää vakan alla vaan asioista kerrotaan avoimesti. Lehtiartikkeleiden lisäksi tiedottaminen vaatii netissä omat kotisivut ja sellaiset laadittiin. Paljon tietoa jaettiin osallistumalla eri tapahtumiin sekä suoralla kirjeenvaihdolla ja puhelinkeskusteluilla.

6 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Toiminnallisessa osiossa laitetaan paikat kuntoon kuntalaisten voimin. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ovat pientaloalueilla erilaiset asukasyhdistykset ja kerrostaloalueilla taloyhtiöt ja niiden isännöitsijät. Eri harrastejärjestöt muodostavat vankan resurssiverkon niille alueille jotka jäävät asukasaktiivisuuden ulkopuolelle. Tavallaan jokaisen järvenpääläisen on osallinen tässä osiossa. Osallisia ovat myöskin valtion eri laitokset tärkeimpinä tiehallinto ja ratahallintokeskus. 2. KASVATUKSELLINEN OSIO 2.1 Teemavuoden tapahtumat Yhdyskuntasuunnittelun valiokunnassa nähtiin, että Järvenpäässä on paljon tehtävää siistimmän kaupungin eteen. Heidän aloitteessaan todettiin: Tärkein tapa on toimia ennaltaehkäisevästi eli vaikuttaa ihmisten asenteisiin, jotta he kiinnittäisivät enemmän huomiota yhteiseen ympäristöömme. Jokainen voi ainakin omalta osaltaan vaikuttaa ympäristön siisteyteen. Kasvatuksellinen osio käynnistettiin heti vuodenvaihteessa. Johtoryhmään valitut Kinnarin koulun rehtori Hanna Saarinen, Iso-Antin päiväkodin johtaja Anneli Vornanen sekä nuoriso-ohjaaja Jari Ahola olivat heti täysillä mukana. Ympäristökasvatus kuului jo opetusohjelmiin joten asia ei ollut uusi ammattikasvattajille. Seminaari kasvattajille järjestettiin heti vuoden alussa koska oli tarpeen tietää mitä alan ammattilaiset projektilta odottivat ja mitä projekti odotti heiltä. Seminaarikutsussa joka lähetettiin kasvattajille päiväkodista ammattikorkeaan todettiin mm. seuraavaa: Kutsumme kasvatustyöstä vastuulliset tahot seminaariin Järvenpää talon Juhani Aho saliin alkaen klo Seminaarissa pyritään löytämään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: - Käytännön esimerkkejä mitä päiväkodit, koulut ja oppilaitokset voivat teemavuoden hyväksi tehdä. - Mitä toiveita on projektin suuntaan - Miten hoidetaan sellaiset nuoret jotka ovat koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Kutsua noudatettiin hyvin. Lehdistötiedotteessa todettiin: Siisteyskampanjan kasvatustyö hoidetaan päiväkotien, koulujen ja ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen toimesta. Torstaina 1.helmikuuta pidettiin Järvenpää-talolla seminaari johon osallistui 35 kasvattajaa eri oppilaitoksista. Seminaarin avauspuheessa projektinjohtaja Juhani Koivusaari painotti, että pysyvän muutoksen takana on systemaattinen kasvatustyö eriasteisissa oppilaitoksissa päiväkodeista alkaen. Hän esitti yhteistyötarjouksen ja lupasi projektilta taloudellista tukea oppilaitosten kampanjaa tukeville hankkeille. Avauspuheenvuoron jälkeen rehtori Hanna Saarinen piti lyhyen alustuksen kasvattajien mahdollisuuksista edistää projektin tavoitteita ja jakoi ryhmätyöt. Ryhmissä haettiin vastauksia kysymyksiin, mitä projekti tarkoittaa käytännössä Järvenpään oppilaitoksissa vuonna 2007 sekä mitä toiveita osallistujilla on projektin suuntaan.

7 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Ryhmät muodostettiin siten että päiväkodit, alakoulut ja yläkoulut sekä ammatilliset oppilaitokset muodostivat omat ryhmänsä. Vaikka ryhmien jäsenet työskentelevätkin eriikäisten lasten ja nuorten kanssa, oli ryhmätöiden tulokset pitkälti samansisältöiset. Seuraavassa saatuja ehdotuksia: - kuvataidekilpailu oppilaille kampanjan logon ja erilaisten julisteiden suunnittelemiseksi - lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen - omien jälkien siivoaminen päiväkodeissa leikkien jälkeen, kouluissa omasta pulpetista ja luokasta huolehtiminen, koulun pihasta ja lähiympäristöstä vastaaminen - siivoustalkoot päiväkodeissa ja kouluilla yhdessä vanhempien ja asukasyhdistysten kanssa - lasten ja nuorten yhteinen tapahtumapäivä Jannella esimerkiksi Järvenpää-päivän tai Maa elää -tapahtuman yhteydessä (tietoiskuja, musiikkiesityksiä, pieniä näytelmiä) Projektin johtoryhmä käynnistää käytännön toimenpiteet ryhmätyön tulosten toteuttamiseksi. Ylikomisario Kari Onninen totesi puheenvuorossaan, että vaikka puhutaankin teemavuodesta poliisin toiminnassa tapahtuneet muutokset ovat jatkuvia. Poliisi lisää näkyvyyttä mm. viisinkertaistamalla jalkapartioinnin. Onnisen mukaan epäjärjestys luo epäjärjestystä ja peräsi aikuisten lähikontrollin tarvetta. Koulujen ja päiväkotien pihojen viikonloppuongelmat vähenisivät huomattavasti jos aikuiset liikkuisivat alueella. Seminaarin päätössanoissa teemavuoden seurantaryhmän puolesta puhunut teknisen lautakunnan puheenjohtaja Pentti Tuovinen totesi, että historiassa on kaupunkien siisteys ollut kautta aikojen merkittävällä sijalla ja korosti nyt tehtävän kasvatustyön merkitystä. Julistekilpailu järjestettiin Järvenpään kouluissa keväällä kuten kasvattajien seminaarissa oli esitetty. Kilpailussa oli kaksi osaa, julistekilpailu ja toimintavuoden logo. Toteutustapa oli vapaa (esim. piirros, maalaus, tietokone tai valokuvatyö). Julisteiden tuli kuitenkin olla vähintään A3 kokoa. Työt saivat olla yksilö- tai ryhmätöitä. Töiden tarkoituksena on innostaa eri-ikäisiä järvenpääläisiä huolehtimaan ympäristöstään ja herätellä ihmiset näkemään siisteyden merkityksen. Julistekilpailuun saatiin monia mainioita töitä joista parhaana palkitun lisäksi lunastettiin seitsemän työtä. Logokilpailun ainoa työ oli loistava, se palkittiin ja otettiin käyttöön teemavuoden logona. Logo on nähtävissä tämän raportin kannessa. Pidä Järvenpää siistinä kuvataidekilpailun tulokset Logokilpailun voittaja: Jarmo Seppälä Järvenpään Yhteiskoulu 100 Julistekilpailun voittaja: Vilhelmiina Eronen Koivusaaren koulu 100 Teemavuoden käyttöön lunastetaan (a 50 ) lisäksi seuraavat julisteet: Nguyen Dan Kit Koivusaaren koulu Hilda Tolonen Järvenpään Yhteiskoulu Elina Makkonen Keskuskoulu

8 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Jefim Brodkin ja Roope Niemonen Kinnarin koulu Ville-Petteri Sassi Kinnarin koulu Henna Altomaa Harjulan koulu Elli Muttonen ja Julia Hellberg Kyrölän koulu Voittajatyöt valitsivat: Juhani Koivusaari Projektin johtaja, Jari Ahola Nuorisotoimi, Marko Vuorinen Kaupunkiympäristö, Anneli Vornanen Päivähoito sekä Paula Ilvas ja Hanna Saarinen Koulutoimi. Roskantuottajien seminaari syntyi ajatuksesta, että ennaltaehkäisevää ja kasvattavaa on myös miettiä ongelmaa yhdessä niiden roskantuottajien kanssa joiden nimi on näyttävästi piirustettu roskaan. Olisiko löydettävissä yhteisen pohdinnan tuloksena keinoja roskaisuuden vähentymiseen. Asiaa käsittelevä seminaari pidettiin teknisen toimen tiloissa Seutulan talossa tiistaina Tilaisuuteen osallistui edustajia pikaruokaketjuista, panimoteollisuudesta, pakkausalan ympäristörekisteristä (Pyr Oy), ympäristökeskuksesta sekä kaupungilta. Seuraavassa osia seminaarista laaditusta muistiosta : Annukka Leppänen-Turkula (PYR) näytti tutkimustuloksia tehdystä roskaantumistutkimuksesta. Suurin roskaryhmä oli paperi- ja kartonkiroskat, sitten muoviroskat. Hän esitteli myös EU:n ja Suomen hyödyntämistuloksia 2004 ja tavoitteita vuodelle 2008 ja vertaili tuotteen ja sen pakkauksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia koko tuotteen elinkaaren ajalta (sinileima-emmental). Pakkauksen ympäristövaikutukset ovat erittäin pienet verrattuna koko tuotteen vaikutuksiin. Yleisimpiä näkyviä roskia ovat tupakka-askit, mäyräkoirat ja pikaruokapakkaukset. Keinoja roskaantumisen ehkäisyyn on hankala löytää, lähinnä voi kysyä, olisiko roskaantumismaksusta, pantillisuuden lisäämisestä, asennekasvatuksesta tai roskasakosta hyötyä. Marja-Liisa Virtanen (Sinebrychoff) antoi asennekasvatusesimerkkejä ja kyseenalaisti sitä, että roskaajan roskaamisvastuuta siirretään tuotteen pakkaajalle. Juomateollisuus on siirtymässä pikku hiljaa alumiinitölkkeihin ja muovisiin juomapulloihin on tulossa panttijärjestelmä. Hän perusteli monipakkausjärjestelmää, ja esitteli pakkauksessa tapahtunutta kierrätettävyyden parantumista (pakkaus kelpaa kokonaisuutena keräyskartonkiin). Omassa toiminnassaan Sinebrychoff pyrkii mahdollisimman korkeaan kierrätysasteeseen. Jokke Härmä (Pizza Pop) esitti ajatuksiaan roskaantumisen syistä. Kaupungissa on liian harvassa ja liian pieniä roska-astioita, joita ei ilmeisesti tyhjennetä tarpeeksi usein, lisäksi linnut pääsevät usein levittämään roskia, pahimpia paikkoja ovat ruokapaikkojen ympäristöt ja erilaiset aukiot. Ehdotuksena oli sponsoriroskisten perustaminen ruokapaikkojen lähiympäristöön. Yrittäjät vastaisivat tyhjennyksistä ja saisivat roskaastioihin näkyvän mainoksen. Muutkin yritykset (esim. kaupat, pankit) saattaisivat olla kiinnostuneita ajatuksesta. Rainer Laiho (Hessburger) kertoi Järvenpään Hesburgerin lähiympäristön siivouksesta. Erilaisia roska-astiatyyppejä on kehitetty nielemään ja pakkaamaan jätettä (esim. Kaarinan

9 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Hesburger). Myös rotat täytyy pitää aisoissa, vanhojen rakennusten purku voi aiheuttaa ongelmia. Pasi Torkkeli vastaa kaupungin keskeisimpien alueiden siivoamisesta. Ongelmia roskaastioissa aiheuttavat pizzalaatikot, mäyräkoirat, juomasalkut ja paperikassit, muuta astioihin ei sitten mahdukaan. Viime vuonna siivoukseen käytettiin n h arkipäivinä ja strategisten alueiden siivoukseen lisäksi n. 560 viikonlopputuntia. Pahimmat alueet ovat rantapuisto, mutta myös rakentamattomat tontit aiheuttavat ongelmia (Schukov). Keskusteltiin kiinteistöjen siivousvastuusta ja Pentti Tuovinen kertoi, että kiinteistöjä tullaan informoimaan niiden velvollisuuksista. Ongelma on suurin pientaloalueilla. Matts Finnlund esitti hallinnollisena keinona roskaantumisen ottamista mukaan jätehuoltomääräyksiin, samoin yleisötapahtumien osalta tarkempien jätehuoltosuunnitelmien vaatimista. Määräysluonnoksessa on tarkennus ainakin yleisötapahtumien osalta (Sivusaari). Yleisessä keskustelussa esitettiin seuraavia asioita: Koivusaari: oppilastyönä voisi teettää tutkimuksen Järvenpään roskaantumisesta, selvitettäisiin, mitä roskia, missä, kuinka paljon, mihin aikaan jne. Schukov: roskaantumisalueet tunnetaan ilman tutkimuksiakin, isot roska-astiat hankalia siirtää, pienet voidaan aina viedä sinne, missä ihmiset liikkuvat Tuovinen: ns. roskaväylät käydään läpi ja niihin tehdään korjauksia Härmä: sponsoriroskiksiksi samanlaiset astiat, kuin mitä kaupunki hankkii muualle Malinen: ei tarvitse tutkia, roskaantuvat paikat ovat tiedossa Schukov: perustetaan pienempi työryhmä miettimään roska-astiatyyppiä - projektinjohtaja hoitaa asiaa eteenpäin Koivusaari: millä keinoin vastuuta roskaantumisesta voi siirtää sille, jonka pakkauksia joltain alueelta löytyy ei kirvoittanut kommentteja Finnlund: kilpailu projektin puitteissa esim. siistein kiinteistö Roskantuottajille pidetty seminaari oli selvästi tarpeellinen mutta se jäi tuloksiltaan köyhäksi. Jos tupakka-askiin tai viinapulloon saadaan kirjoitettua varoitustekstit, niin miksipä ei sitten pakkauksiin joilla on taipumusta jäädä lojumaan ympäristöön. Jostain syystä kukaan pakkausalan edustajista ei ollut valmis lisäämään pakkauksiin tarraa jossa varoitettaisiin jättämästä pakkausta luontoon ja kehotettaisiin hoitamaan pakkaus asian omaiseen keräysvälineeseen. Seminaari kannattaisi uusia parin vuoden sisällä. Kaupungin tapahtumissa, Järvenpää päivä ja syksyn Maa Elää , projekti oli edustettuna. Molemmissa kartoitettiin projektin tunnettavuutta sekä kyseltiin halukkuutta vapaaehtoistyöhön.

10 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Seuraavassa Maa Elää tapahtuman kyselyn tuloksia 1. Oletko itse osallistunut teemavuoden talkoisiin? % Kyllä Ei Kyllä 12, Ei 39. Yht. 51 kpl 2. 0nko teemavuosi mielestäsi vaikuttanut katukuvan siisteyteen? % Kyllä Ei Kyllä 27, Ei 24. Yht. 51 kpl 3. Voidaanko tällaisilla teemavuosilla saada aikaan todellista muutosta parempaan? % Kyllä Ei Kyllä 45, Ei 6. Yht. 51 kpl

11 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Lisäksi kyseltiin yleisön mielipiteitä siitä kannattaako tällaisia teemavuosia järjestää. Vastanneiden kesken arvottiin paitapalkintoja. Palkinnot jaettiin lehdistön läsnä ollessa. Maailman ympäristöpäivän Suomen tapahtumaa vietettiin erilaisen picknikin merkeissä Rantapuistossa. Aloitteen tapahtumasta tekivät ympäristöaktiivit ja tiedottamisen ammattilaiset Marjo Nousiainen ja Erja Mähönen. Siisteysprojekti osallistui kustannuksiin tuhannella eurolla koko kustannusarvion ollessa huomattavasti suurempi. Maailman ympäristöpäivän valtakunnallista tapahtumaa ei oltu nimetty ja kun järjestäjät ottivat yhteyttä ympäristöhallintoon ratkesi kaksi asiaa kerralla, rahoitus ja valtakunnan päätapahtuma. Tilaisuuteen aktiivisesti osallistunut ympäristöministeri Paula Lehtomäki sai infoa myös siisteysprojektista sekä ensimmäisen teemavuoden logolla varustetun keltaisen t-paidan. Tilaisuus keräsi yleisöä ja sai runsaasti tilaa tiedotusvälineissä. Projektilla oli oma näyttelyosasto. Esimerkkien palkitseminen astui kuvaan syyskuussa kun emeritus kirkkoherra Jaakko Harjuvaara palkittiin esimerkillisestä vapaaehtoistyöstään Tuusulanjärven pohjoispään siistinä pitämisessä. Jo aikaisemmin Harjuvaara oli hankkinut mainetta aktiivisen järvenpuhdistajana. Perusteluna palkitsemiselle todettiin mm. seuraava Kirkkoherra Jaakko Harjuvaara on oma-aloitteisesti huolehtinut Tuusulanjärven pohjoispään vesi- ja ranta-alueiden siisteydestä. Pidä Järvenpää siistinä projekti tahtoo palkita Jaakko Harjuvaaran tästä esimerkillisestä toiminnasta projektin T-paidalla ja luovuttaa samalla jatkotyöskentelyä varten työrukkaset. Jaakko Harjuvaara on esimerkillään saanut muitakin järvenpääläisiä vapaaehtoisiin ympäristötalkoisiin ja heitäkin tulemme palkitsemaan syksyn aikana Pidä Järvenpää siistinä -teemavuoden paidoilla. Uskomme myös esimerkin voimaan. Mitä useampi henkilö saadaan tekemään yksilösuorituksia ympäristönsä hyväksi sen paremmaksi tulos muodostuu. Tästä esimerkin näyttämisestä suuri vastuu on silmäätekevillä. Muuttukoon sanat teoiksi Seuraavaksi palkittiin Siltakadulla asuva monitoimimies Juhani Sairanen. Hänen aktiivinen toimintansa sai palkitsemisesta vaan lisävauhtia. Idearikkaana luovana ahertajana häneltä saimme monenlaista pikkuvinkkiä ja toivomusta palautteena hänen kierroksiltaan, jotka ulottuivat parhaimmillaan Siltakadulta aina Pohjoisväylälle saakka. Sairasen esimerkki näkyy ja kuuluu. Kolmas palkittu oli liikkuja Maija Purma joka piti huolta urheilupuistojen ja lenkkimaastojen siisteydestä. Hänet palkitsimme Terholan kuntoradalla Maija Purma kertoi ihmisten kummastelevan hänen harrastustaan. Me ymmärsimme häntä ja ajanmittaan hänen esimerkkinsä tulee puremaan. Kuntoradoilta keräämänsä roskien lajia Maijakin ihmetteli. Sieltä löytyy sellaista tavaraa jolla ei pitäisi olla mitään tekemistä kuntoilun kanssa. Paikallislehti Keski-Uusimaa uutisoi näyttävästi jokaisen palkintotilaisuuden. Näin saimme esimerkkien ilosanomaa levitetyksi laajoille kansalaispiireille.

12 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Ammattikasvattajien rooli Kasvattajat ovat avainasemassa kun puhutaan pysyvän muutoksen aikaansaamisesta kuntalaisen suhtautumisesta lähiympäristönsä tilaan. Ympäristökasvatus on jo pitkään kuulunut järvenpääläisen koulutuksen opetusohjelmiin aina pienimmistä suurimpiin. Jatkossa tulisi perustaa neuvottelukunta kasvattajien ja teknisen viraston välille kehittämään ympäristökasvatusyhteistyötä niin että se ulotettaisiin myös käytännön tasalle. 2.3 Poliisin rooli Poliisin kanssa on pidetty erillisneuvottelu koskien heidän rooliaan teemavuonna. Neuvotteluun osallistuivat projektinjohtajan lisäksi poliisipäällikkö Matti Tohkanen ja ylikomisario Kari Onninen. Seuraavassa kooste neuvottelussa käydyistä asioista: Tapaamisen tarkoituksena oli esitellä teemavuotta poliisiviranomaisille, selvitellä mitä projekti odottaa poliisilta ja saada poliisilta palaute. Käydyssä yleiskeskustelussa poliisi painotti, etteivät he voi käynnistää vuoden projekteja tai uusia käytäntöjä ja polkaista ne sitten sammuksiin Heidän uudistukset ovat jatkuvia. Sama tilannehan todennäköisesti on myös teemavuoden kohdalla. Se tulee olemaan hyvä alku uudelle kaupunkilaisten käyttäytymiskulttuurille. Järvenpäänkaupunki täyttää ensi vuonna 40 vuotta. Tästä asiasta voi johtaa teemavuodelle sloganin nelikymppinen ei roskaa. Poliisin jalkautuminen Poliisi jalkautuu entistä enemmän ja tulee näkymään katukuvassa. Partiot jatkavat nykyistä siivouttamis käytäntöä. Nollatoleranssi Kaupunginjohtaja on useaan otteeseen painottanut ns. nollatoleranssilinjaa. Poliisi ei asialle lämpene nykyisillä resursseillaan. Koivusaari ehdotti että ainakin lemmikkieläimien ulkoiluttajien kohdalla jätösrikkeissä olisi nollatoleranssi kohdallaan. Roskaa tuottavat pikaruokayritykset Poliisi piti erittäin hyvänä asiana erillisneuvottelun järjestämistä pikaruokayrittäjien kanssa josko löytyisi keinoja millä pikaruokailun tuottamat roskat saataisiin pois katukuvasta. Toinen ongelma syntyy puoliksi syödyistä annoksista jotka ruokkivat jyrsijäpopulaation kasvua. Ilkivalta ja roskaaminen Roskaantunut, huonosti hoidettu ympäristö ruokkii ilkivaltaa. Mitä siistimpää ja hienompaa sitä vähemmän ilkivaltaa. Kameravalvonta Kameravalvonta on todettu erittäin hyväksi asiaksi. Vaikka investointikustannukset tuntuvat kovilta, kustannukset tulevat nopeasti takaisin.

13 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Häiriköiden tilat Jos häiriköt halutaan pois yleisiltä alueilta, täytyy olla korvaavat tilat jossakin. Erityisesti keskusta ja Jamppa tarvitsevat omat puistonsa läheltä ostospaikkaa. Poliisi lupasi olla täysillä mukana erilaisissa kasvatus- ja tiedotusprojekteissa. Poliisia olisi hyvä kuulla asukasilloissa ja muissa lähiötapaamisissa. Jo pelkästään vanhempien iltakävelyjen ohjautuminen tietylle alueille edesauttaa myönteistä kehitystä ja rauhoittaa ympäristöä. 2.4 Roskantuottajien rooli Roskantuottajille pidettiin yksi seminaari joka jäi tuloksiltaan melkoisen laihaksi. Kuitenkin roskaamista koskeva lainsäädäntö ja määräykset sekä pakkausjätteen kierrätysvaatimukset antavat kyllä taustatukea jos ongelmaan halutaan kunnolla puuttua. Se ettei pakkauksiin saada sovinnolla edes tarraa Älä heitä pakkausta luontoon tai jotain muuta vastaavaa informaatiota, kuvaa etteivät roskantuottajat ole kovin innokkaita vastuunkantoon. Siksi olisikin paikallaan jatkaa sekä yhteistyötä roskantuottajien kanssa pehmeiden ratkaisumallien löytämiseksi, että pohtia laajempana kuntayhteistyönä jämerämmistä pakotteista. 3. TIEDOTUKSELLINEN OSIO 3.1 Näkyvyys tiedotusvälineissä Tiedotuksellinen osioissa on kyse siitä, ettei pidetä kynttilää vakan alla vaan asioista kerrotaan avoimesti. Lehtiartikkeleiden lisäksi tiedottamista on maksetut ilmoitukset sekä suorat yhteydenpidot eri osallisiin ja tietenkin nettisivut. Teemavuoden näkyvyys tiedotusvälineissä oli kohtuullinen. Ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta saimme median mukaan niihin hankkeisiin joihin sitä halusimmekin. Koska toimintamme tähtäsi siihen, että teemavuoden loputtuakin asukasyhdistykset, yhteisöt ja yksilötkin jatkavat vapaaehtoistyötään, niin emme järjestäneet suurella julkisuudella ja runsaalla tarjoilulla talkoita, vaan pyrimme tukemaan omatoimista aktiviteettia niin asukasyhdistys kuin yksilötasollakin. 3.2 Nettisivut Teemavuoden nettisivut antoivat lisäinformaatiota. Lisäksi nettisivuiltamme oli linkki asukasyhdistyksiin ja niiden yhteyshenkilöihin. 3.3 Tiedotusohjelma Kaupungin tiedotuspäällikkö Vappu Vienamon siirryttyä alkuvuodesta toisen työnantajan palvelukseen, projekti toimi ilman ammattitiedottajan ohjausta. Vappu Vienamo ehti ennen poislähtöään laatimaan tiedotussuunnitelman joka on tämän raportin liitteenä 2. Tiedotusohjelmassa laajasti käsitelty miten toimitaan eri yhteistyökumppaneiden kesken. Se tulee olemaan hyvä käsikirja viranhaltijoiden käyttöön kun siirrytään normaaliin päiväjärjestykseen.

14 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TOIMINNALLINEN OSIO 4.1 Avajaistalkoot klo Kutsutalkoot johtaville päättäjille ja viranhaltijoille pidettiin uudenvuodenpäivän aamulla klo Kutsu oli lähetetty avecina eli myös puolisot oli kutsuttu talkoisiin. Kutsu kahdelle kuului seuraavasti: Järvenpää siistiksi teemavuosi alkaa muutoinkin kuin paperilla ja ylevissä puheissa. Se käynnistyy torilla heti uudenvuodenpäivän aamusta klo yön jälkien siivouksella. Tämä kutsusiivoustempaus toimii samalla teemavuoden virallisena avauksena. Kaupunginjohtaja poimii ensimmäisen roskan. Kutsumme johtavat luottamushenkilöt ja virkamiehet teemavuoden avajaistalkoisiin torille klo Talkoot ovat ns. kutsutalkoot ja toimivat esimerkkinä kuntalaisille. Näytämme miten me johtajat ja päättäjät teemme yhteistä hyvää. Talkooväestä osa lähtee laittamaan Jampan keskustaa kuntoon. Mikäli et ehdi torille tai Jamppaan, niin voit varsin hyvin masinoida lähiympäristöösi omat lähitalkoot ja siivota yönjäljet sieltä. Tätä kutsua noudattavat henkilöt saavat sosiaalisen tyydytyksen lisäksi osakseen punaiset teemavuoden hanskat ja mahdollisesti pienimuotoista mutta niukkaa tarjoilua. Ja sitten allekirjoitus. Kutsua noudatettiin hyvin ja kaupungin ydinkeskusta, Rantapuisto, Jampan keskusta ja joitakin muita alueita saatiin siistittyä yön raketinkuori- yms. roskista. Se oli hieno alku. Talkootyöllä saavutettiin vajaan kahden tuhannen euron säästö. Lehdistö oli paikalla ja teemavuoden räväkälle aloitukselle saatiin tarvittava näkyvyys. 4.2 Muu talkootoiminta Asukasyhdistykset jotka ovat toimintavaiheen runkoresurssi, kutsuttiin keskustelemaan projektista Seutulantaloon Kutsua noudatti vajaa puolet kutsutuista yhdistyksistä. Asukasyhdistys illassa selviteltiin odotuksia puolin ja toisin. Selvitettiin myös lainsäädäntöä ja kiinteistönomistajan velvollisuuksia. Seuraavan kerran asukasyhdistysten kanssa kokoonnuttiin Vihtakadun koululla Sovittiin, että kaupunki toimittaa yhdistykselle omiksi 2 kpl keräystikkuja ja talkoisiin kaikille työhanskat ja tarpeellisen määrän mustia muovisäkkejä sekä tarvittaessa lainaksi turvaliivejä. Mikäli talkoissa halutaan kaupungin vakuutusten olevan voimassa, tulee talkoissa olla kaupungin edustaja mukana. Talkoita on järjestetty mm. seuraavilla alueilla: Saunakallio, Haarajoki, Satukallio, Väinönkulma, Levonkytö. Sähkön alue, Mankala, Mehiläispolku. Talkoot ovat poikineet usein alueille lisäkaunistuksia yhteistyössä viherpalveluiden kanssa. Omia talkoitaan on pitänyt mm. YSVA jonka haastamana myös liikuntalautakunta piti talkoot. Muiden haastettujen lautakuntien osalta ei koskaan saavutettu tekojen astetta. Lisäksi pidettiin useita spontaaneja pienryhmätalkoita joita muistettu hanskoilla ja jätesäkkien poiskuljetuksella. Projekti on varustanut viherpalveluiden kautta töllisyysyksikköä. Talkoohanskoja jaettiin vuoden aikana lähes paria.

15 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Asukasyhdistysten rooli Asukasyhdistysten aktiivisuuden varaan laskettiin paljon. Kuitenkin vain puolet yhdistyksistä olivat aktiivisia. Kunnassa vannotaan yhteisöllisyyden nimiin joten asukasyhdistysten aktivoimiseksi on paljon tehtävää. Projektin kotisivuilta löytyvät yhdistysten yhteystiedot. Tuloksellinen toiminta ympäristön siisteystyössä edellyttää erityisesti asukasyhdistysten aktivoitumista sillä niiden peitto kattaa melkoisen hyvin koko kaupungin. Vain joiltakin kerrostaloalueilta puuttuu asukasyhdistys ja niillä alueilla astuvat isännöitsijät ja taloyhtiöiden hallitukset asukasyhdistysten tilalle. Projektin johtajan esitykseen perustaa Järvenpäähän asukasyhdistysten kattojärjestö suhtauduttiin kielteisesti. Liian työläs yhdistysten hoidettavaksi. Sovittiin, että projektin kotisivuille hoidetaan nettiin tiedot asukasyhdistyksistä sekä niiden yhteyshenkilöistä. 4.4 Järjestöjen rooli Järjestöjen rooli jäi paljon vaisummaksi kuin alussa oletettiin. Viesti ei ilmeisesti tavoittanut tai sitä ei haluttu noudattaa. Tai sitten järjestöt eivät tarvitse rahaa. Projektin budjetissa oli varauduttu järjestöjen talkooavustuksiin. Kun kala ei syönyt niin matokin säästyi. Järjestöille löytyy hyviä talkookohteita erityisesti asukasyhdistysten välimaastosta. Liikennealueilla työskenteleminen on vaarallista eikä oikein sovellu talkootyöhön. Tiehallinnon teillä työskentely vaatii nykyisellään tieturvakortin. Erilaisten vapaaehtoisjärjestöjen aktiivisuus on yleensä kiinni pienestä joukosta asiaan vihkiytyneitä työmyyriä. Jos tällaiset puuttuvat ja kunnan toiminta-avustukset koetaan saavutettuna etuna, niin mitäpä sitä sitten enempää rehkimään. Kunnallisen toimintaavustuksen saamisen ehtona pitäisikin olla kehityskeskustelu jossa sovittaisiin mm. vastavuoroisuudesta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta avustuksen suuruuteen. Tällainen vastapalvelu voisi esiintyminen kävelykadulla tai osallistuminen siivoustalkoisiin tiettyä rahasummaa vastaan. Antamalla työtä ja rahaa kulttuurille tekninen toimi osaltaan toteuttaisi kaupungin slogania Elinvoimainen kulttuurikaupunki. 4.5 Yksityisen kuntalaisen rooli, esimerkkien palkitseminen Yksityiset ihmiset ovat yllättäneet aktiivisuudellaan. Loppusyksystä Keski-Uusimaa lehden myötävaikutuksella palkittiin ensimmäinen esimerkki, vuosia uutterasti vapaaehtoistyötä ympäristönsä hyväksi tehnyt emeritus kirkkoherra Jaakko Harjuvaara, seuraavaksi monitoimimies Juhani Sairanen ja kolmantena ulkoileva Maija Purma. Enemmänkin olisi pitänyt palkita. Jotkut ehdokkaista vierastivat julkisuutta ja pulloja keräävää, ilmeisesti Vietnamilais syntyistä vanhempaa naishenkilöä ei tavoitettu. Selityksistä huolimatta palkitsemista kannattaa jatkaa. Yksityisten henkilöiden alulle panemat työrupeamat edellyttivät kaupungilta vain roskapussien noutoa maastosta ja työrukkasia ja joskus muovisäkkejä. Asiat hoituvat puhelinsoitolla tai sähköpostiviestillä suoraan viherpalveluihin. Näissä tapauksissa myös viherhoitopäällikön ja hänen joukkojensa toiminta oli esimerkillistä.

16 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Viranomaisten rooli Viranomaisten rooli on kaupungin siistinä pitämisessä tulee olla sellainen, jotta jokainen kuntalainen uskoo, että jos he tekevät ympäristönsä suhteen virheitä, viranomaiset palauttavat heidät päiväjärjestykseen. Viranomaistoiminnan pitää siis olla uskottavaa. Lainsäädäntö ja määräykset antavat riittävän selustatuen viranomaistoiminnalle. Vaikka pehmeät menetelmät ovatkin suosiossa ja niitä pitääkin suosia, on joskus tiukat otteet ja sanktiot paikallaan. Viranomaistoiminnan tulee olla johdonmukaista ja tasapuolista. Ympäristön siisteyttä valvova viranomainen kiinteistöjen suuntaan on rakennus- ja ympäristölautakunta. Käytännön valvontaa hoitavat poliisin lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunnan alaiset viranhaltijat sekä yleisten alueiden kunnossapidosta vastuussa oleva henkilöstö. He voivat antaa tehtävänsä laiminlyöneille kiinteistönomistajille hoitokehotuksia. Poliisilla on tietenkin laajempi valvontatehtävä sekä sakotusoikeus. Yhtenä esimerkkitapauksena teemavuoden viranomaisyhteistyöstä mainittakoon kuntalaisen ilmoitus projektinjohtajalle roskapussin heittämisestä maastoon liikkuvasta autosta. Kuntalainen oli kerännyt roskien joukosta joitakin papereita mm. revitys pysäköintivirhemaksun jotta ympäristörikoksen tekijä voitaisiin tunnistaa. Ja voitiinhan se. Teemavuoden johdosta auton omistajalle annettiin viikko aikaa sovittaa virheensä pienellä siivoustehtävällä. Kaveri kuitenkin vitkutteli ja väitti autonsa olleen juuri silloin varastettuna eikä suostunut yhteistyöhön. Viikon kuluttua paperit ja keskinäisen kirjeenvaihto toimitettiin poliisille joka ensi töikseen räppäsi roskaajalle kunnon sakon. Jatkosta ei ole tietoa, mutta aloitus oli kuitenkin lupaava. Poliisin kanssa on käyty erillinen neuvottelu josta on maininta kohdassa 2.3. jossa on käsitelty poliisin roolia osana kasvattavaa osiota. Olisi kuitenkin paikallaan järjestää yhteinen neuvonpito jossa ympäristön kunnossapidon henkilöstö, valvonta henkilöstö sekä poliisi sopisivat miten yhdessä valvontaa ja opastusta käytännössä hoidetaan ja miten kehotuksia jaetaan. 5. ROSKAAMISEN ESTÄMINEN OSAKSI JÄRVENPÄÄLÄISTÄ TOIMINTAKULTTUURIA 5.1 Vastuunkantajien määrittäminen Teemavuoden aikana hankitut kokemukset ja oivallukset tulee siirtää osaksi järvenpääläistä toimintakulttuuria. Ympäristökasvatus onkin jo sisäänrakennettu opetusohjelmiin koulutoimen eri oppilaitoksissa. Myös päivähoidossa on lasten ympäristökasvatuksella keskeinen rooli. Nuorisotoimenkin tulee liittää alan valistustyö tärkeäksi osaksi toimintaansa. Vastuunkantajina kasvatustyössä ovat alan ammattilaiset ja nuorisotoimi. Sekä opetustoimen, päivähoidon että nuorisotoimen johtajat viimekädessä. Miten kasvatustyötä on tehty ja miten siinä onnistuttu tulee liittää osaksi em. hallintokuntien vuotuista kehityskeskustelukäytäntöä. Tiedotustoiminnan tulee olla jatkuvaa ja mukaansatempaavaa. Tiedottaminen on liitettävä mukaan vuotuiseen toimintakalenteriin. Kaupungin tiedotuspäällikön ja

17 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kaupunkiympäristön kunnossapitäjien yhteistyön tulee olla tuloksellista. Vastuunkantajana tiedottamisen onnistumisesta ovat katupäällikön lisäksi viherhoitopäällikkö ja tiemestari. Asukasyhdistysten aktivointi on edellytys jotta kaupungin strategioissa tärkeällä sijalla olevaa yhteisöllisyyttä voidaan ohjata ympäristön hyväksi. Vastuullisia ovat kaupungin kaikki ne hallintokunnat jotka vannovat yhteisöllisyyden nimiin. Vastuullisia ovat myös katujen ja puistojen kunnossapidosta vastaavat henkilöt. Keskinäinen vuorovaikutus vapaaehtoista ympäristötyötä tekevien ja kaupungin viranomaisten välillä tulee olla mutkatonta ja molempia osapuolia innostavaa. Kaupungin puolesta pitää olla sen verran hyviä porkkanoita että säpinää syntyy. Asukasyhdistykset saavat parhaan palkkionsa viihtyisämpänä ympäristönä. Seuroille sopiva palkinto on usein raha. Maksetaan se sitten missä muodossa hyvänsä. On kuitenkin pidettävä mielessä kohtuus joka sekin saattaa joskus olla liikaa. Monesti seurat haluavat julkisuutta ja siinä kaupungin myötävaikutus on paikallaan. Kuten jo aikaisemminkin on todettu tulisi kaupungin järjestöavustusten ehtona olla kehityskeskustelu jossa selvitettäisiin mahdollisuudet ohjata lisäavustusta järjestöille heidän työsuoritusta vastaan. Avustuskäytännön muutoksen alullepanosta voitaneen vastuuttaa keskushallinto. 5.2 Vuotuinen toimintakalenteri Kaikkien niiden jotka voivat vaikuttaa ympäristönsä viihtyvyyteen tulee merkitä kalentereihinsa ajankohdat milloin jotakin on tehtävä. Milloin on laitettava kirjeitä yhteisökumppaneille, kirjoituksia lehtiin, korjauksia nettisivuille jne. Kuitenkin pääkalenterin pito tulee hoitaa teknisen toimen kaupunkiympäristön vastuualueella. Katupäällikkö vastuuhenkilönä määrittää asian tarkemmin. Toimintakalenterissa tulee huomioida ja päivittää ainakin seuraavat asiat: asukasyhdistykset ja niihin yhteyden pito, osallistuminen vuosikokouksiin, talkoot, yhteystietojen ajan tasalla pito netissä ja muu valistus isännöitsijät mukaan lukien Mestariasunnot, taloyhtiöiden talkootoiminnan elvytys avustusten jakajien kanssa palaveeraaminen (kulttuuri, liikunta, muut) yhteydenpito seuroihin, kirje, lehtijuttu, netti esimerkkien palkitsemiset vuotuisneuvottelu poliisin, rakennusvalvonnan ja kunnossapitäjien kesken vuotuisneuvottelu kasvattajien kanssa tiedotusohjelma laatiminen tiedotuspäällikön kanssa, nettisivujen laadinta ja ylläpito tapahtumien huomioiminen, Järvenpää päivä, Bluesit, Maa Elää oman teemapäivän pitäminen? pujon hävitys Teemavuoden aikana on noussut esille monia hyviä asioita joilla on merkitystä kaupunkikuvan siisteyteen. Viranhaltijat jotka kantavat vastuuta kaupungin ulkonäöstä voivat saavuttaa työssään menestystä liittämällä teemavuoden kokemukset omiin toimintakulttuureihinsa. Roskaamisen vähentymiseen tähtäävän vapaaehtoistyön sponsorointi kannatta aina. Talkootyöhön sijoitettu euro palaa moninkertaisena takaisin.

18 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Nettisivuille valmiita toimintapaketteja Internet on nykyaikaa. Siihen voidaan ladata informaatiota vaikka kuinka paljon ja sinne voidaan laittaa erilaisista asioista valmiita paketteja helpottamaan asioiden hoitoa ja madaltamaan kynnystä käytännön toiminnalle. Ensimmäiseksi tulee laatia vaikkapa Pidä Järvenpää siistinä otsikon alle uudet kotisivut joissa kerrotaan eri osapuolten yhteystietoja mm. asukasyhdistysten yhteystiedot, yhteystietoja isännöitsijöistä ja eri viranomaisista ( kasvattajat, tiedotus, toiminta jne.). Lisäksi sähköpostiosoite johon voi lähettää kaupungille erilaisia ympäristöön liittyviä viestejä. Tärkeää on että päivittäin sähköposti luetaan ja annetaan lähettäjälle palaute mihin toimenpiteisiin ryhdytään tai kenelle viesti jatkolähetetään. Talkoiden järjestämisestä tulee laatia paketti jossa kerrotaan miten kaupunki osallistuu, mistä on saatavissa muovisäkkejä ja kenen kanssa voi tarkemmin keskustella vaikkapa säkkien noudosta talkoiden jälkeen. Vapaaehtoisten toimintaan ryhtyminen pitää saada mahdollisimman helpoksi. Yhden paketin aiheena voisi olla tietoisku niistä velvoitteista joita lainsäätäjä on siirtänyt kiinteistönomistajan tehtäväksi. Aika näyttää mitä kaikkea näiltä sivuilta pitää löytyä. Sivustoja tulee täydentää sitä mukaa kun tarvetta ilmenee. 6. EHDOTUKSIA JATKOTOIMENPITEISTÄ Teemavuosi tulisi uusia neljän viiden vuoden kuluttua ja katsoa miten asiat ovat edenneet. Jonkin näköistä muutosta on silloin tapahtunut toimintaympäristössä ja toimintatavoissa. Projektivuosi ei ole kustannuskysymys sillä nyt päättyvän vuoden budjettiin oli varattu ilman palkkakustannuksia josta säästyi reilu kolmannes. Kaupungin puolelta tulee huolehtia että näissä roska-asioissa vuorovaikutus viranomaisten ja kuntalaisten kesken toimii. Kannattaa varmasti seurata joillakin tunnusluvuilla miten kuntalaisaktiivisuus tulee kehittymään. Siisteyden paranemisen mahdolliset vaikutukset kiinteistöjen hintakehitykseen ja muuttaako satsaukset kasvatukseen ihmisten käyttäytymistä, ovat asioita joista voi tehdä vaikkapa opinnäytteitä. Vapaaehtoistyötä pitää aina joskus myös palkita. Liitteenä oleva esitys miten töhry-ongelma tulisi ratkaista, kannattaa käynnistää mahdollisimman pian vaikkapa täältä Järvenpäästä käsin. Jonkun vain pitää olla aktiivinen ja kutsua naapurit koolle. Pelkkänä Kuuma yhteistyönä se ei onnistu vaan mukaan tarvitaan kaikki metropolialueen kunnat ja Ratahallinto ja muita toimijoita kuten sähkölaitokset ja viestintäoperaattorit. Pujon hävittämiseksi on myöskin laadittu ohjelma. Se miten sitä toteutetaan on uusien päätösten takana. Täysimääräinen pujosota on myös budjettiasia. Lopuksi jokaisen järvenpääläisen tulisi sisäistää seuraavat kaksi asiaa: Poimin kaksi roskaa päivässä ja kesällä lisäksi nyhdän kaksi pujoa päivässä.

19 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2007 Liite 1 LIITTEET VALT.ALOITE 19/05 EMMI SUOMILAMMI JA 10 VALTUUTETTUA: YMPÄRISTÖN SIISTEYS - KAUPUNGIN VETOVOIMATEKIJÄ Valtuutettu Emmi Suomilammi ja 10 valtuutettua esitti seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupungin asukkaiden viihtyvyyteen ja turvallisuuteen vaikuttaa olennaiselta osalta ympäristön siisteys. Järvenpään siisteys vaikuttaa myös siihen mielikuvaan, jonka vieraaksemme saapuvat matkailijat saavat. Roskat, koiranjätökset, tupakantumpit, töhryt, rikotut paikat ja hoitamattomat puistokaistaleet eivät tuo mielikuvaa viihtyisästä kaupungista. Järvenpäässä on paljon tehtävää siistimmän kaupungin eteen. Tärkein tapa on toimia ennaltaehkäisevästi eli vaikuttaa ihmisten asenteisiin, jotta he kiinnittäisivät enemmän huomiota yhteiseen ympäristöömme. Jokainen voi ainakin omalta osaltaan vaikuttaa ympäristön siisteyteen. Varmasti valtaosa meistä järvenpääläisistä on sitä mieltä, että ympäristön siisteys on tärkeä ja hyvä asia. Tätä ajatustapaa on edistettävä erilaisin keinoin. Kukapa heittelisi roskia oman olohuoneeseensa lattialle, koska jonkunhan on ne sieltä noukittava. Ympäristön siistimisestä tulee myös turhia, korkeita kustannuksia yhteisistä varoista maksettavaksi. Edellä mainitun perusteella yhdyskuntasuunnitteluvaliokunnan jäsenet esittävät, että Järvenpäässä käynnistetään teemavuosi siistimmän ja viihtyisämmän Järvenpään puolesta. Kaupunginvaltuusto Päätös: Päätettiin lähettää aloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus Päätös: Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esittelystä lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Tekninen toimi Vastauksena aloitteeseen tekninen toimi esittää seuraavaa: Lainsäädännössämme on ympäristön puhtaanapito- ja siisteyskysymyksiä käsitelty järjestyslaissa (612/2003) ja kunnossa- ja puhtaanapitolaissa (547/2005). Järjestyslaki ottaa kantaa muun muassa 13 :ssä töhrimiseen soveltuvien aineiden hallussapitoon, 14 :ssä koirakulttuuriin ja koirankakkakulttuuriin ja 15 :ssä ratsastamiseen ja hevoskulttuuriin. Laki velvoittaa selvästi eläinten omistajat pitämään huolta siitä, ettei eläinten uloste jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa. Kunnossa- ja puhtaanapitolaki käsittelee yleiseen käyttöön luovutettujen katujen osalta tontinomistajan ja kunnan välistä puhtaanapitosuhdetta katualueella.

20 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2007 Liite 1 Lain 9 :ssä todetaan, että kadun puhtaanapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä, kuten kadulle kertyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden sekä rikkaruohon poistamisen ajoradalta ja jalkakäytävältä. Tontinomistajan velvollisuutena on kunnossapitolain 10 :n mukaan: Pitää katu, mukaan lukien jalkakäytävä ja pyörätie sekä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä. Kadun kulmauksessa tontinomistajan puhtaanapitovelvollisuus ulottuu tämän alueen ulkorajojen leikkaukseen saakka. Kun katualueella on istutus, istutusaluetta ei lueta kuuluvaksi siihen alueeseen, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana. Tällaisessa tapauksessa tontinomistajan velvollisuus pitää katu puhtaana ulottuu enintään 24 metrin etäisyydelle tontin rajasta. Jos samaan kadunosaan kohdistuu kahden tai useamman tontinomistajan puhtaanapitovelvollisuus, tällaisen kadunosan puhtaanapitovelvollisuus jakautuu heidän kesken siten, että kukin pitää puhtaana alan, joka on lähempänä hänen omaa kuin toisen tonttia. Pitää puhtaana tontille johtavat kulkutiet. Puhtaanapitovelvollisuus kuuluu tontinomistajalle myös katualueen istutusalueen kautta tontille johtavan kulkutien osalta. Kunnossapitolain osittaisuudistuksessa tontinomistajille kuuluvaa kadun puhtaanapitovastuuta laajennettiin säätämällä, että tontinomistajan on pidettävä puhtaana tonttiin välittömästi rajoittuva viherkaistan ja ojan alue. Tontinomistajan on huolehdittava tällaisella alueella roskien poistosta, muusta puhtaanapidosta sekä kasvillisuuden siistinä pitämisestä. Tontinomistajan velvollisuus pitää puhtaana viherkaistan ja ojan alue ulottuu enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta. Kolmen metrin rajaus tarkoittaa, että sen yli menevä osuus jää kokonaisuudessaan kunnan puhtaanapitovastuulle. Roskien poistolla ja muulla puhtaanapidolla tarkoitetaan säännöksen soveltamisen yhteydessä vastaavia puhtaanapitotehtäviä kuin 9 :ssä on lueteltu. Sen sijaan kasvillisuuden siistinä pitämisellä on tässä yhteydessä erityismerkitys, sillä pääsääntöisestihän tontinomistaja ei ole velvollinen pitämään puhtaana katualueella olevia istutusalueita. Kasvillisuuden siistinä pitäminen tonttiin välittömästi rajoittuvalla viherkaistalla ja ojassa tarkoittaa tällaisella alueella mahdollisesti olevan nurmikon siistinä pitämistä niittämällä sekä rikkaruohojen siistimistä. Nurmikon siistinä pitäminen ja rikkaruohojen (esim. pujo) siistiminen eivät kuitenkaan edellytä tontinomistajilta koneellista ruohonleikkuuta. Kasvillisuuden siistinä pitäminen tonttiin välittömästi rajoittuvalla viherkaistalla ja ojassa ei tarkoita sitä, että tontinomistajan tulisi pitää siistinä myös kunnan tällaiselle alueelle istuttamat puut, pensaat, kasviryhmät ja muut istutukset. Tontinomistajan velvollisuutena ei ole myöskään pitää puhtaana tällaisella alueella olevia liikennemerkkejä ja muita vastaavia kadun kalusteita. Näiltä osin puhtaanapitovelvollisuus on edelleen kunnalla. Lain 13 :n mukaan kunta voi päätöksellään ottaa huolehtiakseen tontinomistajalle kuuluvista lain mukaisia puhtaanapitotehtävistä määrättyjen katujen tai tehtävien osalta. Mikäli kunta ottaa huolehtiakseen tontinomistajalle 10 :n mukaan kuuluvista puhtaanapitotehtävistä, vastuu niistä siirtyy kunnalle.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1. 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1. 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1 659/10.03.01/2012 Kaupunginhallitus 136 7.5.2012 Valtuusto 71 21.5.2012 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5.2012) Valmistelijat

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman. 14.1.2008 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 13.1.2008 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Heikki Niemi, Sari Söderman. Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014)

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Yhteistyöprojekti yhtiön DS Smith Packaking Oy:n ja Lielahden yläkoulun kanssa Tekijät: Hilla Saarela, Sanna Kellokoski ja Esa

Lisätiedot

VOIKO ASUKAS VAIKUTTAA LÄHIYMPÄRISTÖNSÄ TOIMINTOIHIN. Kirsi Rontu Keravan Kaupunkitekniikka

VOIKO ASUKAS VAIKUTTAA LÄHIYMPÄRISTÖNSÄ TOIMINTOIHIN. Kirsi Rontu Keravan Kaupunkitekniikka VOIKO ASUKAS VAIKUTTAA LÄHIYMPÄRISTÖNSÄ TOIMINTOIHIN Kirsi Rontu Keravan Kaupunkitekniikka Tekninen johtaja Tuotannon tuki Kaupungininsinööri Puutarhaneuvos Liikennejärjestelmä Kaupunkiympäristö Tilalaitos

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 2581/07.02.01/2015 289 Valtuustoaloite Espoon liittymisestä kuntalaisaloite.fi -palveluun (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. 050 525 2706 etunimi.e.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005 Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT..2005 Kunnossapidon laatuvaatimukset Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden

Lisätiedot

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2009 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2009 Bobäck byaförening rf. 9.2.2009 1(6) HALLITUKSEN KOKOUS 8.2.2009 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Juha Saranpää, Sari Söderman, Jari Kaivolahti. Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Sähköiset kokouskäytännöt onnistumiset ja kompastuskivet

Sähköiset kokouskäytännöt onnistumiset ja kompastuskivet Sähköiset kokouskäytännöt onnistumiset ja kompastuskivet Kuntamarkkinat 10.9.2015 hallinnon erityisasiantuntija Paula Harju hallintoasiantuntija Laura Lyly Taustaa Vantaalla sähköiseen, paperittomaan kokouskäytäntöön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 26.1.2007 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 21.1.2007 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Kari Meriläinen, Sari Söderman, Jari Kaivolahti.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 23 Nuorisovaltuusto 23.1.2014 AIKA 23.1.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus 24. 25.8.2010 Koska ruoka on tärkeä osa inhimillistä elämää, aloitettiin KEKE-tapahtuma perinteiseen tapaan ruokailemalla kunnolla. Ruokailun jälkeen olikin vuorossa tiukka työskentelyrupeama, joka kesti

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kestävä kehitys - Hyvä ympäristö ja hyvä elämä - seminaari 29.8.2012 Sari Kemppainen, HSY:n jätehuolto 30.8.2012 HSY Helsingin

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

Tapahtumanjärjestäjälle

Tapahtumanjärjestäjälle Tapahtumanjärjestäjälle Näin pääset alkuun Näin pääset alkuun Työ kannattaa aloittaa hyvissä ajoin työryhmän kokoamisella oman yhteisösi tai järjestösi edustajista. Tapahtuman toteuttamisessa kannattaa

Lisätiedot

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 82 27.8.2012 Asianro 337/10.03.01.00/2012 4 Valtuustoaloite: Selvityksen laatiminen koulukeskuksen parkkipaikoista Päätöshistoria Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla

Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla Itämerihaaste 22.1.2014 Tiina Toivonen jäteneuvoja Valtakatu 11, 28100 p. 02 621 2521 tiina.m.toivonen@pori.fi n Jätehuollon yhteistyöalue alueellisen jätehuollon suunnittelu

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1 4912/10.03.00/2012 209 Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen kiinteistöllä varastoitavan merikontin poistamiseksi, 49-61-71-1, Viherkalliontie 8, 02710

Lisätiedot

KUNTALAISTEN JA VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY

KUNTALAISTEN JA VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 7.12.2010 2 Sisällys 1. ALOITE JA ALOITEOIKEUS... 3 1.1. Aloite... 3 1.2. Kunnan asukkaan aloiteoikeus... 3 1.3. Valtuustoryhmän ja valtuutetun

Lisätiedot

Ammattijärjestöjen edustajien hyväksymä esitys sopimukseksi on liitteenä.

Ammattijärjestöjen edustajien hyväksymä esitys sopimukseksi on liitteenä. Kaupunginhallitus 334 10.11.2014 Kaupunginhallitus 354 24.11.2014 Tekninen lautakunta 19 17.02.2015 Työehtosopimuksen mukainen paikallinen sopimus tilapalvelun kiinteistönhoitajien ylityöaikarajan määräaikaisesta

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Onnistuneet talkoot. Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset

Onnistuneet talkoot. Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset 1 Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset RYHMÄTÖIDEN OTSIKOT Mitä talkoilla voi tehdä? Talkoiden suunnittelu, valmistelu ja

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (6) Kaupunkirakennelautakunta 246 11.12.2013. Asianro 8715/10.03.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (6) Kaupunkirakennelautakunta 246 11.12.2013. Asianro 8715/10.03.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (6) 246 Asianro 8715/10.03.01/2013 Kuopion kaupungin kävelykeskustan puhtaanapidon ottaminen kaupungin huolehdittavaksi Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013 Tervetuloa toivottavat Pirkko Aalto, kansliapalvelupäällikkö Päivi Antola, hallintojohtaja Piija Huhtala, hallintosihteeri Kari

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN

TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 2.2.2011 Helvi Walli, Ari Vaitiniemi, Henna Lempiäinen NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Toimikunnan toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

3 Asialista Hyväksyttiin aiemmin lähetetty asialista kokouksen asialistaksi.

3 Asialista Hyväksyttiin aiemmin lähetetty asialista kokouksen asialistaksi. Sääksjärven koulun vanhempainyhdistys ry MUISTIO Johtokunnan kokous Aika: 29.10.2013 klo 18 Paikka: Läsnä: Sääksjärven koulu Johanna Laitinen (pj) Katja Rajala (siht.) Claudia Reitkivi Jani Järvinen Milena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2010 Aika Torstai 14.10.2010 klo 17.00 18.15 Paikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Riina Tallberg varapuheenjohtaja Jari Kannisto

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools - ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Yhteistoimintaryhmä 20.12.2010 Kaupunginhallitus 10.1.2011 Sisällysluettelo 1. Merkitys... 3 2. Synty... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Määritelmä... 3 5. Tekeminen... 4 6.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot