Sisältö. Visio. Toiminta-ajatus. Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Visio. Toiminta-ajatus. Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio."

Transkriptio

1 TOIMINTAVUOSI 2007

2 Visio Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Toiminta-ajatus Keksintösäätiö auttaa yksityishenkilöiden, yliopistotutkijoiden ja mikro yritysten keksintöjen kehittämistä ja kaupallistamista tarjoamalla asiantuntijapalveluja ja rahoitusta keksinnön kehittämisen alkuvaiheeseen. Sisältö Toiminnanjohtajan katsaus... 3 Keksintösäätiö vuonna Uusia rahoituskohteita Keksintösäätiön tukemia uutuustuotteita Palkintoja, apurahoja, kilpailuja Keksintösäätiön avainlukuja Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus Tilintarkastajat Valtuuskunta Hallitus Henkilöstö ja asiamiehet... 22

3 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2007 oli Keksintösäätiön 36. toimintavuosi. Alusta asti säätiö on panostanut yksityishenkilöiden ja pienyrittäjien tekemien keksintöjen arviointiin sekä keksintöjen kehittämisen neuvontaan ja rahoitukseen. Kokemuksensa ja asiantuntemuksensa kautta Keksintösäätiöstä on tullut merkittävä suomalaisen keksintötoiminnan osaaja. Vuosi 2007 oli monella tavalla ennätysten vuosi. Säätiön saamien rahoitushakemusten määrä jatkoi edelleen kasvuaan ollen vuonna 2007 yli 10 prosenttia edellisvuotta suurempi. Rahoituspäätöksiä tehtiin jo yli 300 kappaletta. Säätiön näkökulmasta katsoen suomalaisten keksinnöllisyys ei siis ole maamme kansainvälistyessä kadonnut mihinkään. Keksintöjä on myös kaupallistunut huomattava määrä. Menestyksellisesti markkinoille edenneiden rahoittamiemme keksintöjen euromääräiset palautukset säätiölle olivat viime vuonna ennätyksellisen korkeat. Myös säätiön toiminnan kehittämisessä vuosi 2007 oli tärkeä. Edellisvuoden elokuussa valmistunut vaikuttavuusarvio antoi perustan strategiatyölle, jota tehtiin tiimityönä koko vuoden ajan. Säätiön strategiatyöstä päätettiin tehdä prosessimainen ja jatkuva. Vuonna 2007 strategiatyön painopisteinä olivat prosessit, tuotteet ja palvelut sekä sisäinen ja ulkoinen verkostoituminen. Neljäntenä painopisteenä käynnistyi vuoden lopulla innovaatioasiamiesstrategian työstäminen. Tämä työ valmistuu vuonna Myös muiden uusien painopistealueiden kehittäminen lähtee liikkeelle vuonna Prosessien tehostaminen ja uusien tuotteiden ja palvelujen käyttöönotto alkavat näkyä kuluvan vuoden aikana. Esimerkiksi Otaniemen toimipisteen ja säätiön laajan asiamiesverkoston yhteistyön uudet muodot ja työkalut tulevat tehostamaan asiakkaiden keksintöehdotusten arviointia ja toivon mukaan myös nopeuttamaan niiden käsittelyä. Alueellisista palveluista vastaavat keksintöasiamiehemme TE-keskuksissa ja innovaatioasiamiehemme yliopistoissa. Olen ylpeä koko maan kattavasta osaavasta asiamiesverkostostamme. Parasta palautetta on asiakkaiden antama arvostus siitä, että keksintöjen arvioinnin ja kehittämisen asiantunteva apu on konkreettisesti tarjolla lähellä keksijää. Asiamiestoiminta on osoittautunut merki tyk selliseksi myös sidosryhmä työssä ja monissa kansallisissa innovaatioalan kehitysprojekteissa. Saimme viime vuonna myös kansainvälistä tunnustusta. Keksintösäätiö oli mukana EUprojek tissa, jossa selvitettiin parhaita käytän töjä siitä, miten julkistoimijat auttavat pk-yrityksiä keksintöjen suojauskysymyksissä eri puolilla Eurooppaa. Säätiön toiminnan todettiin olevan monessa suhteessa eurooppalaisittain ainutlaatuista ja esimerkillistä. Haluan kiittää asiakkaitamme, rahoittajiamme, sidosryhmiämme ja muita kumppaneitamme hedelmällisestä yhteistyöstä. Esitän lämpimät kiitokset myös Keksintösäätiön valtuuskunnalle, hallitukselle ja henkilökunnalle merkittävästä panostuksesta keksintötoiminnan edistämiseen. Uskon, että käynnistynyt vuosi tuo mukanaan uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka sopivasti uudistavat toimintaamme. Juha Jutila toiminnanjohtaja 3

4 4 Vuosi 2007 oli Keksintösäätiössä aktiivisen toiminnan vuosi. Säätiön rahoitus kiinnosti aikaisempia vuosia useampaa hakijaa ja kaikkiaan 150 uuden keksinnön kehittäminen lähti liikkeelle säätiön rahoituksen turvin. Entistä useampi keksintö sai säätiöltä myös jatkorahoitusta. Kaupallistamisvaiheeseen edenneiden hankkeiden määrä kasvoi niin ikään edellisvuodesta. Tekemämme neuvonta- ja ohjaustyön arvostus näkyi myös siinä, että moni säätiön alkurahoitusta saaneista keksintöhankkeista sai vuoden aikana muuta lisärahoitusta joko julkisilta tai yksityisiltä rahoittajilta. Aktiivinen toiminta merkitsi myös sisäistä kehittämistä. Edellisvuonna aloitettu laaja strategiatyö jatkui tiiviisti ja sitä toteutettiin tiimeissä. Työn painopisteitä olivat tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä sisäisen ja ulkoisen verkostoitumisen tehostaminen. Uuden strategian mukaisten toimintojen ja työtapojen jalkauttamiseen päästiin siirtymään loppuvuodesta. Jatkuvan strategia työskentelyn periaatteen mukaisesti vuoden lopulla lähti liikkeelle vielä innovaatioasiamiesstrategian työstäminen.

5 KEKSINTÖSÄÄTIÖ VUONNA 2007 Neuvontaa, arviointia, rahoitusta ja ohjausta Keksintösäätiö on suomalaisten keksintöjen kehittämistä ja hyödyntämistä edistävä neuvontaja rahoitusorganisaatio. Asiakkaitamme ovat yksityiset keksijät, tutkijat ja pienet yritykset. Säätiön palvelut ovat Otaniemen toimipisteen ohella keksijöiden saatavilla asiamiesverkoston välityksellä kautta maan. Keksijöitä palvellaan neuvomalla heitä keksintöasioissa, arvioimalla uusia keksintöehdotuksia, rahoittamalla keksintöjen suojausta, kehittämistä ja kaupallistamista sekä edistämällä keksintötoimintaa Suomessa. Myös protopajan palvelut ja sopimusoikeudellinen neuvonta ovat rahoitusasiakkaidemme käytössä. Tehtävämme on auttaa alkuun mahdollisimman monta uutta keksintöä, niin että niistä syntyy kannattavaa liiketoimintaa - joko keksijän oman yritystoiminnan tuloksena tai lisensoimalla keksintö sopivalle hyödyntäjäyritykselle. Rahoitushakemuksia alkuvaiheen kustannuksiin Vuonna 2007 Keksintösäätiö myönsi keksijöille 2,5 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa vuonna 2006) vakuudetonta riskirahaa keksintöjen kehittämis kuluihin. Muu tuki kohdentui neuvontaan ja keksijöiden ohjaukseen. Kaikkiaan Keksintösäätiön toimintamenot olivat 6,6 mil joonaa euroa. Kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyisin työ- ja elinkeinoministeriö) kanavoima valtionavustus menoista oli viisi miljoonaa euroa. Säätiö sai vuoden aikana 967 rahoitushakemusta, joiden kokonaissumma oli reilut 14 miljoonaa euroa. Hakemuksista ensihakemuksia oli 771 ja aiemmin rahoitettujen hankkeiden jatkohakemuksia 196. Hakemusten yhteismäärä kasvoi edellisvuodesta 75 hakemuksella. Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa olivat kolme aktiivisinta aluetta, kun hakemusten määrä suhteutetaan TE-keskusalueiden asukaslukuihin (kpl per asukasta). Edellisvuonna vastaavia kärkisijoja pitivät Uusimaa, Pohjois-Karjala ja Lappi, joista kaksi ensimmäistä sijoittuivat nytkin viiden ahkerimman alueen joukkoon. Käyttöaloittain säätiön rahoitusta haettiin useimmiten fysiikan alaan (19 %), kuljetukseen (17 %) sekä koneenrakennukseen, lämmitykseen ja valaistukseen (13 %) kuuluville keksinnöille. Keksintösäätiön protopajan ammattilaiset voivat testata, toimiiko keksintö käytännössä. Palveluihin kuuluu prototyyppien tai niiden osien suunnittelu sekä rakentaminen ja testaus. Kun keksintö etenee tuotantoon, protopajan tuottamia työkuvia ja konepiirustuksia voidaan hyödyntää myös tuotteen jatkokehittelyssä. 5 Rahoitushakemukset / asukasta (kpl), 2007 Myönnetty rahoitus / asukasta (eur), 2007 kpl eur Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi 0 Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi

6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ VUONNA Kehitys käyntiin säätiön rahoituksen turvin Rahoitettujen keksintöjen määrä oli vuonna 2007 ennätyksellisen suuri. Säätiön rahoituksen turvin kehitettiin yhteensä 274:ää keksintöä (214 vuonna 2006). Rahoitetuista keksinnöistä uusia oli 150 (137) ja jatkorahoitusta sai 124 keksintöä (77). Säätiön protopajassa työstettiin vuoden 2007 aikana 16 eri prototyyppiä. Rahoitettuja keksintöjä oli lukumääräisesti eniten Uudenmaan (107 kpl), Varsinais-Suomen (35 kpl) ja Pirkanmaan (25 kpl) alueilta. Lukuihin sisältyvät sekä uudet että jatkorahoitetut keksinnöt. Eri keksinnöille kohdentuneita rahoituspäätöksiä tehtiin vuonna 2007 hieman yli 300 kappaletta. Myönnetystä euromäärästä 45 % kohdentui Uudenmaan TE-keskuksen alueelle. Toiseksi eniten eli 12 % rahoituksesta saivat Varsinais-Suomen TE-keskusalueen keksinnöt ja kolmanneksi eniten rahaa kohdentui Pohjois-Pohjanmaan TEkeskusalueen keksinnöille, jotka saivat 8 % kokonaisrahoituksesta. Kun myönnetyn rahoituksen määrä suhteutetaan TE-keskusalueiden asukaslukuihin (euroa per asukasta), kärjessä olivat Kainuu, Uusimaa ja Pohjois-Karjala. Käyttöaloittain eniten rahoitettiin fysiikan alaan (19 %), koneenrakennukseen, lämmitykseen ja valaistukseen (15 %) sekä terveydenhoitoalaan (13 %) kuuluvia keksintöjä. Seuraavaksi eniten rahoitettiin työmenetelmiin (11 %) ja sähköön (9 %) liittyviä keksintöjä. Luovuudesta liiketoimintaa Yhteensä 43 säätiön rahoittamaa hanketta kaupallistui vuoden 2007 aikana. Määrä kasvoi edellisvuodesta 13 prosenttia. Keksijäyrittäjien oman liiketoiminnan kautta kaupallistamisvaiheeseen eteni 22 keksintöä (24 vuonna 2006) ja sopimuspohjaisesti 21 keksintöä (14 vuonna 2006). Kertomusvuoden aikana 39 hanketta sai säätiön ulkopuolista jatkorahoitusta. Määrä kasvoi kahdella hankkeella vuodesta Asiamiesverkosto auttaa Asiamiestoiminta ja säätiön sisäisen verkostoitumisen tehostaminen olivat yksi strategiatyön painopisteistä vuonna Niin asiamiesten keskinäisen työn kuin asiamiesten ja säätiön projektipäälliköiden tiiviimmän yhteistyön tavoitteena on asiantuntemuksen ja osaamisen jakaminen, keksintöhankkeiden ripeämpi käsittely ja sitä kautta nopeampi ja tehokkaampi asiakaspalvelu. Jo vuoden 2007 lopulla käynnistyi uusia yhteydenpitomuotoja. Samalla otettiin käyttöön uusia teknisiä työkaluja. Keksintöasiamiehillä on ollut vuoden 2007 aikana perustehtäviensä ohella vahva työpanos monissa keksintö- ja innovaatioalan projekteissa. He ovat olleet alueellisten Innosuomi-raatien pu- HAETTU Rahoitus alueittain (%), 2007 MYÖNNETTY Rahoitus alueittain (%), 2007 Rahoitetut keksinnöt alueittain (kpl), 2007 % 40 % 45 kpl Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala 5 0 Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi 0 Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi

7 7 heenjohtajia ja vastanneet alueellisten Innosuomi-tapahtumien koordinoinnista. Monet keksintöasiamiehet ovat lisäksi vieneet eteenpäin Tuoteväylä-hanketta omilla alueillaan. Osaa mista on hyödynnetty myös INTO-seminaarien asiantuntijapuheenvuoroissa. Patentti- ja rekisterihallituksen ja TE-keskusten organisoimat INTO-tapahtumat opastavat pk-yrityksiä hyödyntämään immateriaalijärjestelmää ja olemassa olevia teollisoikeuspalveluja liiketoiminnassaan. Yliopistojen keksintötoimintaa säätelevä uusi laki tuli voimaan vuoden 2007 alussa ja näkyi yliopistokeksintöjen prioriteettihakemusten määrän kasvuna. Innovaatioasiamiehillä on keskeinen rooli uuden järjestelmän käyttöönotossa ja yliopistokeksijöiden opastamisessa. Myös innovaatioasiamiehiä on tarvittu IPR-asiantuntijoina eri hankkeissa. He ovat arvioineet ja antaneet lausuntoja Venture Cup- liiketoimintakilpailun ehdotuksista. TULI-toiminnassa (Tutkimuksesta liiketoimintaa -projekti) innovaatioasiamiehet ovat kartoittaneet yliopistoista ja korkeakouluista sopivia hankkeita ja tehneet niistä alkuarvioinnit ja esitykset TULI-rahoituksen projektiryhmille. Tuoteväylä tehostaa Tuotekehityksen asiantuntijoiden verkostoitumishanketta Tuoteväylää jatkettiin vuonna Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen alueilla koottiin keksintöasiamiesten johdolla tuotekehityksen asiantuntijoiden pienryhmät, jotka ovat sopineet toiminnan pelisäännöistä ja tehneet yhdessä hanketyötä. Näin on voitu tarjota alueiden uusille tuotekehityshankkeille laajempi näkökulma liiketoiminnan luomiseksi. Ryhmien toiminnassa korostuu ennakkoluulottomuus, avoimuus ja ehdoton keskinäinen luottamus. Vaikuttaminen pk-yritysten tuotekehitysosaamisen lisäämiseen on osa Tuoteväylähanketta. Erityisesti on korostettu teollisoikeusasioiden huomioimista. Tuoteväylä-toimintamalli on mukana YritysSuomen alueellisessa pilottihankkeessa Jyväskylässä. Keksintösäätiön hallinnoiman Tuoteväylähankkeen toteutuksesta ovat vastanneet Suomen Tuotekehitysyhdistys ry ja Patentti- ja rekisterihallitus. Toimintaa rahoittaa Työelämän kehittämisohjelma Tykes.

8 KEKSINTÖSÄÄTIÖ VUONNA Myynti- ja markkinointiapua keksinnöille Uudet keksinnöt kaupallistuvat joko keksijäyrittäjän oman liiketoiminnan kautta tai lisenssisopimusten avulla. Keksintösäätiö edistää rahoittamiensa keksintöjen kaupallistumista monin eri tavoin. Tavoitteena on löytää keksinnöille sopivia hyödyntäjäehdokkaita, lisärahoittajia tai muita yhteistyökumppaneita. Keksijän itsensä lisäksi säätiön asiamiehet, projektipäälliköt ja myyntitiimi voivat etsiä keksinnölle lisenssinostajaehdokkaita. Vuonna 2007 myyntitiimi kartoitti täsmämarkkinoinnin avulla 23 eri hankkeen kiinnostavuutta hyödyntäjäyritysten keskuudessa. Kaikkiaan oltiin yhteydessä 62 tuotannolliseen yritykseen. Vuoden lopussa aktiivisia kontakteja oli 50 yrityksen kanssa. Myyntikäyntejä tehtiin 61 ja niiden yhteydessä tarjottiin lisensoitaviksi 76 eri keksintöä. Myyntitapaamisista valtaosa oli Suomessa, mutta neuvotteluja käytiin myös Ruotsissa, Norjassa ja USA:ssa. Keksintöjä esiteltiin ostajaehdokkaille räätälöidysti myös useilla messuilla, mm. Geneven Keksintömessuilla ja useilla ammattimessuilla Suomessa. Säätiön sähköinen kauppapaikka on toiminut uusien keksintöjen ja liikeideoiden yhtenä esittelyfoorumina. Jatkuvasti päivitettävässä Keksintöpörssissä on tarjolla keskimäärin 70 keksintöä. Vuoden 2007 aikana Keksintöpörssiin listattiin 24 säätiön rahoittamaa uutta hanketta. Uudet kotisivut käyttöön Keksintösäätiön uudet kotisivut otettiin käyttöön syyskuussa Uudistuksessa paneuduttiin erityisesti sivuston tietosisältöön ja käytettävyyteen. Myös visuaalinen ilme uudistettiin. Esimerkiksi Termit ja sanasto -osio sai heti alkuun runsaasti positiivista palautetta. Sivut avautuivat ensi vaiheessa suomeksi, mutta jatkossa tietoa jaetaan myös englanniksi ja ruotsiksi. Leijonan Kita -ohjelman taustajoukoissa Syksyllä 2007 MTV3-kanavalla pyöri 10-osainen viihteellinen ohjelmasarja Leijonan Kita, jossa uusia ideoita ja keksintöjä esiteltiin joukolle suomalaisia pääomasijoittajia. Keksintösäätiötä pyydettiin ohjelman tuotantovaiheessa mukaan yhdeksi asiantuntijaksi arvioimaan osaa Leijonan Kitaan tarjotuista alkuvaiheen ideoista. messuilla ja tapahtumissa Tietoa palveluista Toimivaksi osoittautunutta yhteisosastomallia toteutettiin eri messuilla Patentti- ja rekisterihallituksen ja TE-keskusten kanssa. Messuvieraita palveltiin yhdessä mm. Tampereen Alihankinta-messuilla ja Oma Yritys -tapahtumassa Helsingissä. Omalla osastollaan säätiö esittäytyi Joensuun SciFest-tapahtuman yläaste- ja lukioikäisille kävijöille ja Tampereen Apuväline messujen ammattikävijöille ja muille alasta kiinnostuneille. Valtakunnallisten tapahtumien ohella asiakkaita on palveltu lukuisissa alueellisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Julkisuutta viestimissä Sanomalehdissä, ammattilehdissä ja muissa tiedotusvälineissä oli noin keksintöaiheista juttua tai artikkelia vuonna Keksintösäätiö mainittiin vuoden aikana 80 jutussa. Valtaosa jutuista ilmestyi sanomalehdissä. Vuoden aikana Keksintösäätiö täydensi perinteistä tiedottamista valmiiksi tuotetuilla keksintöaiheisilla tausta-artikkeleilla ja radio-ohjelmilla, joita jaettiin toimittajille tarkoitetun Deski-portaalin kautta. Läpimenotulokset olivat rohkaisevia. Juttuyhteistyötä tehtiin mm. Minustako Yrittäjä -julkaisun ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnatun Facta AMK-julkaisun kanssa. Myös monet ammattilehdet ottivat yhteyttä säätiöön kiinnostavien haastateltavien löytämiseksi keksintö- tai innovaatioteeman jutuilleen.

9 9 Haettu rahoitus käyttöaloittain (%), 2007 Myönnetty rahoitus käyttöaloittain (%), 2007 Rahoitetut keksinnöt käyttöaloittain (kpl), 2007 % Terveydenhoito Ajanviete Työmenetelmät Kuljetus Maa- ja metsätalous, elintarviketeollisuus Henkilökohtaiset käyttö- ja talousesineet Rakennustekniikka Kemia ja metallurgia Tekstiilit ja paperi Koneenrakennus, lämmitys, valaistus Sähkö Fysiikka % Terveydenhoito Ajanviete Työmenetelmät Kuljetus Maa- ja metsätalous, elintarviketeollisuus Henkilökohtaiset käyttö- ja talousesineet Kemia ja metallurgia Tekstiilit ja paperi Rakennustekniikka Koneenrakennus, lämmitys, valaistus Sähkö Fysiikka kpl Terveydenhoito Ajanviete Työmenetelmät Kuljetus Maa- ja metsätalous, elintarviketeollisuus Henkilökohtaiset käyttö- ja talousesineet Kemia ja metallurgia Tekstiilit ja paperi Rakennustekniikka Koneenrakennus, lämmitys, valaistus Sähkö Fysiikka

10 KEKSINTÖSÄÄTIÖ VUONNA Henkilöstökatsaus Kertomusvuoden lopussa Keksintösäätiön Innopolin toimiston työntekijöiden määrä oli 24 henkilöä. Säätiön koko maan kattavaan palveluverkostoon kuului lisäksi 29 asiamiestä TE-keskuksissa ja yliopistoissa. Kun asiamiehet lasketaan mukaan, oli miesten osuus henkilökunnasta 68 %. Säätiöläisten keski-ikä oli 45,6 vuotta ja suurimman ikäryhmän muodostivat vuotiaat. Kaksi kolmasosaa henkilöstöstä on ollut Keksintösäätiön palveluksessa yli viisi vuotta. Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2007 oli 9 % ja se kohdentui pääsääntöisesti innovaatioasiamiehiin. Akateemisen loppututkinnon suorittaneiden osuus Innopolin toimiston henkilökunnasta on 73 %. Kaikilla innovaatioasiamiehillä on yliopisto- tai korkeakoulutausta ja keksintöasiamiehillä on joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Innopolin toimiston henkilöstö kokoontui vuoden aikana säännöllisesti henkilöstöpalavereihin. Tapaamisissa informoitiin säätiön toiminnasta ja keksintöjen rahoittamisesta sekä keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Palavereissa käsiteltiin myös henkilöstöhallinnon kysymyksiä. Säätiön koko henkilökunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa yhteisille neuvottelu- ja koulutuspäiville. Päivillä työstettiin ja käytiin läpi säätiön strategiaa sekä keskusteltiin keksintöjen kehittämisen eri teemoista. Myös henkilö kohtainen kehittyminen oli osa päivien asiakokonaisuutta. Uudet projektipäälliköt ja asiamiehet ovat edellisvuosien tapaan osallistuneet teollisoikeuksien koulutukseen Teknillisen korkeakoulun pitkällä patenttikurssilla. Henkilökunta on kehittänyt osaamistaan ja taitojaan mm. tietotekniikan, markkinoinnin, viestinnän, henkilöstöhallinnon ja liiketoimintaosaamisen kursseilla sekä teollisoikeuksien ja eri tekniikan alojen täydennyskursseilla ja ajankohtaisseminaareissa. Keksintösäätiön protopaja tarjosi vuoden aikana kaksi harjoittelupaikkaa mikromekaniikan opiskelijoille. Myös henkilökunnan hyvinvointiin ja virkistäytymiseen panostettiin. Innopolin tiloissa teetettiin sisäilmastokysely ja henkilökunnan ohjattu virkistäytymispäivä järjestettiin Pohjan Kisakeskuksessa. Säätiön tasa-arvosuunnitelma päivitettiin ja suunnitelman toteutumista seuraa nimetty tasa-arvotyöryhmä. henkilökunta palvelusaika henkilöä Naiset Miehet henkilöä < > 10 Naiset Miehet palvelusvuotta

11 Messut, seminaarit, tapahtumat SciFest, tiede-, ympäristö- ja teknologia- tapahtuma luokkalaisille koululaisille ja lukioikäisille nuorille Joensuussa Oma yritys -tapahtuma, yhteisosasto Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa Helsingissä, Suomalaisen Keksijän Päivä ja Maailman henkisen omaisuuden päivä Lappeenrannassa , tapahtuman Innovaatioparlamenttiin osallistui säätiön edustajia sekä asiakkaita IIDA-ideakilpailu Tampereen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle, arviointiraati ja palkintojenjakotilaisuus Tampereella Venture Cup, tiede- ja ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen liiketoimintasuunnitelma kilpailu, alueelliset arviointiraadit ja valta kunnal - linen palkintojenjako Helsingissä Runar Bäckströmin säätiön apurahojen jako- tilaisuus Espoossa ToukoFEST-tapahtuma nuorille Jyväskylässä , keksintöasiamiehen tiedotus piste Technopoliksen 25-vuotistapahtuma, tiedotus- osasto Innopolissa Otaniemessä Keksintöjen viikko, keksintöasiamiehen järjestämä Keksintökoulu-luentosarja Viitasaarella ALIHANKINTA 2007, kansainväliset teollisuuden alihankinnan ammattimessut, yhteisosasto Patentti- ja rekisterihallituksen ja Pirkanmaan TE-keskuksen kanssa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Leijonan kita -ohjelmasarja MTV3-kanavalla, 10 jaksoa alkaen, Keksintösäätiö mukana arvioimassa ohjelmaan tarjottuja liikeideoita Tutkijoiden yö Lappeenrannan yliopistossa , keksintö- ja innovaatioasiamies Keksintösäätiön tiedotusosastolla Apuväline 2007, Apuvälineiden, kuntoutuksen ja palvelujen messut ja kongressi Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Pertti Pasasen keksintökilpailu, palkintoraati ja palkintojenjakotilaisuus Kuopiossa Innopäivä Helsingissä , tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi valta kunnalliset INNOSUOMI-palkinnot, säätiö mukana alueellisessa ja valtakunnallisessa arvioinnissa Tiedotusosasto TalentIT-messuilla Otaniemessä, Espoossa

12 Uusia rahoituskohteita signal Oy Päästä päähän tapahtuva palvelun laadunvalvontamenetelmä ja -järjestelmä radioverkossa Ahola Kimmo Pyro-Man Oy Menetelmä ja polttoaine kiinteän polttoaineen kaasutukseen ja polttoon Ahola Sami Pelastautumisväline Ahola Väinö Sängyn lisälaite Alametsä Jarmo Menetelmä ja laite elektreettikalvoon perustuvan voima-anturin kalibroimiseksi Aspact Oy Johdinrakenteen kiinnittäminen kohteeseen Chillax Oy Menetelmä mobiilipalveluiden laskuttamiseksi Controlmatic Oy Ltd Menetelmä, järjestelmä ja laitteet tiedon keräämiseksi Erikoistyö Mäki Ky Menetelmä ja sovitelma oven tiivistämiseksi Hallapuro Ismo Skyor Ky Laite työkoneen yhteydessä Harjula Jukka Maahan upotettava lämpösuojarakenne Helovuo Riina Kortti Hiirikoski Niko Menetelmä ja laite foliopainatukseen Hiltunen Olavi Savusaunan kiuas Holopainen Jarmo Menetelmä ja laite virhesietoista viestintää varten Hänninen Jouni Pylvään korroosio- ja ulkonäkösuojus Härkönen Eino Nosturin pylvään kääntölaite Härmä Harri Erotusvapaa määritysmenetelmä Härmä Harri Method for determination of concentration, charge or unit size of a substance Johansson Veli-Pekka Menetelmä ja laitteisto paperirullan liitoskohdan liimasuojan poistamiseksi Junnila Sari Puutavarakuormaajaan kiinnitettävä polttopuun tekolaite Järvinen Markku Oy Kappelinranta-Kapellstrand Ab Eläinpyydys ja menetelmä eläimien, erityisesti hylkeiden kiinniottamiseksi Kangasoja Eero T:mi EK Kaasu Menetelmä kiinteän polttoaineen kaasuttamiseksi ja myötävirtakaasutin Kaukinen Raimo Spede-Idea Oy Peliväline ja pelipöytä curlingpöytäpeliä varten Kemppinen Ville Veikko Souled Oy Reunalta valaistu kirkasta materiaalia oleva informaatiotai koristepaneeli Keskinen Jukka Timecode Finland Oy Kuuroille ja kuulovammaisille tarkoitettu menetelmä tvohjelmien, dvd-elokuvien ja vastaavien katselemisen helpottamiseksi Kettunen Erkki Linnunpönttö Kettunen Jarmo Sovitelma pakkauksen aukaisemiseksi Kettunen Tapio MIG- tai MAG-hitsauspistooli Kinnunen Ari Laite tölkkien/pullojen tai sen kaltaisten esineiden litistämiseksi Kivimäki Jorma Hienoaineen erotin Kivioja Mikko Keittoastia Koillismaan Metallipaja Oy Kuorma-auton rungon jatkoosan lukitusjärjestely Kolari Markus Juhani Wixu Design Oy Ltd. Menetelmä rakenteiden valmistamiseksi jäästä muodostetuista elementeistä Korpela Timo Parannettu tuberkuloosirokote proteiinien ilmentäminen kasveissa Koskinen Ismo Kantolaite Kuokkanen Erno Tienhoitoterä Kuokkanen Osmo Menetelmä metallirakenteisen oven valmistamiseksi ja menetelmällä valmistettu ovi Kurvinen Teuvo Lämmöntuottoyksikkö Laitinen Ari Suomen Parveketekniikka Oy Lukitusvälineet Lehtonen Erkki Suunnittelutoimisto Bestdan Oy Kansirakenne Lekane Oy Järjestelmä ja menetelmä viestinnän hallitsemiseksi osapuolten välillä Lemminkäinen Juho Menetelmä ja laitteisto purjeveneen spinaakkeripuomin tai sen kaltaisen yhteydessä Lepistö Vesa-Markku Apuväline alaraajakipsauksiin Leppäkorpi Lasse Voima- tai paineanturi, ja siinä käytettävä joustava kalvo Leskinen Pasi Laite pientavaroiden yhteydessä Liedes Matti EC-Tools Oy Tiedonkeräysjärjestelmä ja -menetelmä ajoneuvoja varten Miettinen Ensio Oy Emtec Baltic Ltd Ultrakevyt suljettu silta Miterak Oy Laite postin lattialle tippumisen estämiseksi postiluukuista

13 MycoCenter Oy Menetelmä saastuneen maaaineksen puhdistamiseksi Mäkinen Ville Senseg Oy Sensorinen liitäntä Määttä Hannu Langaton mittausjärjestely ja siinä hyödynnettävä mittalaite Network Services Finland Oy Langaton lähiverkko, adapteriyksikkö ja laitteisto Next Biomed Technologies NBT Oy Menetelmä ihmisen immuunikatoviruksen havaitsemiseksi Niemelä Matti Kaaleppi Biotassu Oy Säädettävä, kuormaa kantava pankonvahvistin Nikander Risto Feracitas Oy Menetelmä ja laitteisto lasin taivutuskarkaisemiseksi Nordic Koivu Oy Menetelmä mahlan talteenottamiseksi Olava Juha Talutin Oriander Thomas Menetelmä ja laite liitosten tekemiseksi Palosaari Sauli Jäälyhtymuotti Parkkinen Raimo OP Systems Oy System for producing and distributing compressed air Paski Eero Pohmako Ky Puomi Pelto-Lampola Sami Pelti Kiinni Oy Menetelmä ja laitteisto anturamuotin muodostamiseksi Phase One Pharma Oy Ltd NPY atherosclerosis Piitek Oy Lajittelumenetelmä Pilto Arne Öljynimeytyspuomien ja/tai -mattojen puristuslaite Pilto Arne Letkuliitin Progressiivinen Informaatio ja Kommunikaatio Teknologia ProgICT Oy Tietorakenne ja menetelmä sen rakentamiseksi Pyykkönen Pentti Laite rekan tai ajoneuvoyhdistelmän linkkuunmenon estämiseksi Rocky Advertising Oy Ajanvalvontasovellus Rosenqvist Sakari Logiikkapeli Rosnell Markku Rosnell Patentti Oy Lumikenkä Rowaspro Oy Astintaso Rytkönen Pertti Ecofield Oy Karheeja Ryynänen Matti Menetelmä melodian käsittelemiseksi Safera Oy Palonsammutusjärjestelmä Sarparanta Marja-Riitta Eläimille tarkoitettu valjas Sarvela Jussi Interteam Oy Trukki Sepponen Raimo Increa Oy Rekisteröintijärjestely Seppälä Kari Menetelmä ja laitteisto näytteen ottamiseksi Seppälä Kari Menetelmä ja laite huonosti valuvan materiaalin valumisominaisuuksien mittaamiseksi Setälä Seppo Lämpöenergian keräysjärjestely Stonego Oy Poravaunu ahtaisiin tiloihin Streamflood Oy Menetelmä ja järjestely ohjelmasignaalin koostamiseksi Teknoflow Oy Säteilyanturi-menetelmä säteilyanturin valmistamiseksi ja anturin käyttö säteilyn mittaamiseksi Telcont Oy Etähallintayhteyden muodostus hallittavaan päätelaitteeseen Ticklen Antti Airo Truefunc Oy Järjestely henkilön elintoiminnoista johtuvien signaalien vastaanottamiseksi ja lähettämiseksi Tuokila Kimmo Menetelmä ja laite pilkkeiden valmistamiseksi puusta Wearfone Oy Menetelmä ja laite äänen muodostamiseksi langattomasti käyttäjän korvaan Wiemers Helmut Hugo Parkettilattian alusmatto Wilén Carl-Eric Orgaaninen kenttävaikutustransistori Viljanen-Konttinen Eeva Nuotinluvun opetustaulu Visuri Tuukka Menetelmä ja mittalaite kehon toimintakykyä kuvaavien muuttujien mittaamiseksi ja seuraamiseksi Ylisirniö Keijo Owix Oy Postinjakelujärjestelmä Ülle Aleksei Työkalu Listaan on koottu ne vuonna 2007 Keksintösäätiöltä ensi rahoitusta saaneet hankkeet, joista on tehty patentti-, mallisuoja- tai hyödyllisyys mallihakemus. Patentointisyistä keksinnön nimi on usein yleisempi kuin itse keksintö. 13

14 KEKSINTÖSÄÄTIÖN TUKEMIA UUTUUSTUOTTEITA Kuvio-konsepti ja tuoteperhe Tapio Anttila Design, Tapio Anttila Mariankatu 8 B 20b, Lahti Puh / 14 Magisso TM -keittiöliinateline Tmi Miika Mansikkamaa M&M Miika Mansikkamaa PL 13, Lohja Puh / Magisso TM on tiskialtaaseen kiinnitettävä esteettinen ja hygieeninen keittiöliinateline, joka ratkaisee keittiöliinan sijoittamisen ikuisuusongelman. Magisson käyttöönotto on nopeaa ja helppoa, eikä se jätä altaan pintoihin jälkiä tai naarmuja. Teline kiinnitetään kahdella vastakappalemagneetilla altaan molemmin puolin. Keittiöliina on piilossa katseilta, mutta helposti käden ulottuvilla. Myös altaan puhtaanapito on vaivatonta, sillä keittiöliinateline voidaan irrottaa nopeasti kiinnityksestään. Kaksipuolisen magneettikiinnityksen ansiosta teline ohjautuu automaattisesti takaisin paikoilleen. Tuotteen jälleenmyynnistä vastaa Oy Grana Finland AB. Muuntajan ja kelan käämin valmistusmenetelmä Zelteq Oy, Mika Kuntijärvi Koivulehdontie 17, Vantaa Puh / Toivo Ridalin kehittämällä menetelmällä voidaan valmistaa pienikokoisia ja matalia muuntajia ja keloja. Menetelmää käyttämällä voidaan vähentää muuntajien valmistamisen käytettäviä työvaiheita ja tarvittavia komponentteja. Menetelmää hyödyntämällä saadaan muuntajan tai kelan käämeissä erinomainen parametrien toistettavuus. Menetelmän mukaiset magneettikomponentit sopivat käytetystä topologiasta riippumatta erityisen hyvin korkeataajuisiin hakkuriteholähteisiin. Tapio Anttila on kehittänyt puutuotteen kuviointimenetelmän, jolla saadaan edullisesti uudenlaisia kuvioita ja urituksia levy- ja viilutaivutetuotteisiin. Läpivärjätty puuviilu liimataan pintaviilun alle, jolloin tuotteeseen saadaan halutun värisiä ja muotoisia kuvioita pintaviilua työstämällä. Läpivärjättyjen viilujen värivaihtoehdoilla ja pintaviilujen eri puulajeilla saadaan aikaan erilaisia tuotteita. Kuvio-seinäpaneeleja valmistaa ja markkinoi Koskisen Oy, Kuvio-sohvapöytiä ja -vateja Showroom Finland Oy. Vateja on myynnissä myös Suomen ulkopuolella, muun muassa MoMa Design Store:ssa New Yorkissa. City Termite, ahtaiden paikkojen poravaunu Stonego Oy, Seppo Kuosmanen Kauppatie 7 A 7, Tuusula Puh / City Termite on pienikokoinen poravaunu, joka on suunniteltu erityisesti ahtaisiin tai mataliin tiloihin. Sen telojen välistä etäisyyttä voidaan muuttaa hydraulisesti. Poravaunu on ajoasennossa hyvin kapea: City Termiten leveys on pienimmillään 1,2 m ja leveimmillään 1,8 m. Vaunun moottorivalinnoissa on myös pyritty alentamaan koneen käynnistä syntyvää melua. Työskentely ahtaissa tiloissa on tehokasta alavaunun ja puomiston rakenteen ansiosta. Käytettäessä City Termiteporavaunua käsivoimin tehtävän porauksen tarve vähenee. Osakekortit 2007 Funda Games Oy, Atso Andersén Hanikka 26 B 2, Espoo Puh / Atso Andersén ja Markku Kaustia ovat ideoineet osakekorttipelin, joka tarjoaa helpon ja hauskan tavan ymmärtää osakemaailmaa ja yritysten tunnuslukuja. Vuoden 2007 korteissa on 24 Helsingin pörssissä noteerattua yritystä. Korteissa esitellään yrityksen toimialatunnus, logo tai tunnuskuva ja seitsemän fundamenttitunnuslukua. Peli perustuu samaan ideaan kuin klassiset autopelikortit. Kortit soveltuvat opetusvälineeksi peruskoulun taloustiedon tunnilla sekä talousalan oppilaitoksissa ja yliopistoissa.

15 Interaktiivinen Winfo TM -mediataulu WinfoMedia Oy, Eija Toiviainen Tekniikantie 12, Espoo Puh Winfo TM -mediataulu on osoituksen tunnistava näyttö. Mediataulun avulla voidaan luoda vuorovaikutteinen mainostai infotila, jota pystytään ohjaamaan osoittamalla, myös lasin tai ikkunan läpi. Winfo TM - laitteisto koostuu tavallisesta LCDnäytöstä, siihen liitettävästä sensorista, tietokoneesta, sekä sisällönhallintaohjelmistosta. Timo Valkaksen kehittämän kosketuksettoman sensoritekniikan avulla mediataulun valikon kuvakkeita voidaan aktivoida sormella osoitta malla ja tietoa voidaan etsiä kuten tavan omaisesta verkkopalvelusta. Mediataulun avulla voidaan esittää multimediaa esimerkiksi näyteikkunoissa, lasivitriineissä, ulkomainoksissa ja infopisteissä. DPT-korkkipumppu Megatech Oy, Kaj Pelamo Harjutie 14 C, Nummela Puh. (09) / Palvelutalo Konsepti, hoitolaitoksien turva- ja valvontajärjestelmä Seniortek Oy, Pasi Nurmela Karistamonkuja 3, Rovaniemi Puh / Sami ja Pasi Nurmelan kehittämä Palvelutalo Konsepti on palvelutalojen ja hoitolaitosten uudenlainen turvajärjestelmä, joka lisää asukkaiden turvallisuutta ja vapaata liikkumista. Palvelutalo Konseptiin kuuluu mm. dementia-, hoiva-, kulunvalvonta-, hoitaja- ja hoivakutsujärjestelmä sekä paloilmoitin- ja DECT-puhelinjärjestelmä. Kaikkia järjestelmiä voidaan ohjata ja valvoa yhdellä, asiakaskohtaisella käyttöliittymällä. Asukkaisiin ei kiinnitetä erillisiä tun nistimia. Hoito henkilökunta saa puhelimeen tai tietokoneelle ajantasaista informaatiota sekä hälytyksiä asukkaiden ja tilojen tilanteesta. 15 Helppokäyttöinen DPT-korkkipumppu auttaa pitämään putket, säiliöt ja muut kohteet puhtaina mikroprosessorilla ohjatun kemikaaliannostelun avulla. Huoltovapaa korkkipumppu soveltuu lukuisten erilaisten kemikaalien annosteluun. Sen avulla voidaan käsitellä myös alipaineistettuja järjestelmiä. Laite kiinnitetään suoraan säiliön alkuperäisen korkin tilalle, ilman erillistä sovitinta. LCDnäytöllä varustetun ohjauspaneelin avulla on helppo määritellä halutut annosteluajat ja muut pumpun asetukset. Pupfit TM -pentuvaljas Lilatech/Pupfit TM Marja-Riitta Sarparanta Maununtyttärenkatu 5 as Turku Puh Pupfit TM on edullinen ja mitoiltaan helposti suurennettava valjas koiranpennuille. Valjas pysyy hyvin pennun päällä. Pennun kasvaessa valjaan aukkohalkioita leikataan tarpeen mukaan suuremmiksi. Mukautuvan valjaan ansiosta koiran rintakehään kohdistuva vetovoima jakautuu tasaisesti myös valjaan leik kausten jälkeen. Valjaan materiaalina on pehmeän ja miellyttävän tuntuinen erikoisvalmistettu Softline-kolmikerrosnauha. ClimbStationkiipeily simulaattori Joyride Games Oy Kaarle Vanamo Kankurinkatu Hyvinkää Puh. (019) Joyride Games Oy suunnittelee, valmistaa, myy ja markkinoi monipuolisia elektronisesti ohjattavia ClimbStation-kiipeilyseiniä. Pieneen tilaan mahtuva, liikuteltava, ylös- ja alaspäin rullaava kiipeilyseinä sopii ympäri vuotiseen lajiharjoitteluun. ClimbStationkiipeilyasemat tarjoavat eritasoisia reittejä kaikentasoisille kiipeilijöille ja lajista kiinnostuneille. Reittien vaikeustason voi itse valita kosketusnäytöltä. Valitun reitin perusteella ohjausyksikkö säätää automaattisesti kallistuskulmaa ja nopeutta. Samalla laite kerää tietoa mm. suorittajan taidoista ja laitteen käyttö tunneista.

16 PALKINTOJA, APURAHOJA, KILPAILUJA INNOSUOMI-palkinnot Codenomicon Oy, Oulu Selki Fabrik, Helsinki Yksilöllisiä huopahattuja, Xylogas Oy filosofian maisteri Fredrik Ek ja Tietoturvatestaustyökalu, Defensics-tuoteperhe Erikoistyö Mäki Oy, Isokoski Esteettömän kulun mahdollistava osastoivan oven kynnys Innohome Oy, Espoo Kodin sähköpalojen ja vesivahinkojen estolaite Pensi Rescue Oy, Vammala valmistustekniikan, materiaalin ja tuotealueen innovatiivinen yhdistelmä Keksintösäätiön tunnustuspalkinto myönnettiin Finsor Oy:lle. Runar Bäckströmin säätiön apurahat Canatu Oy tekniikan ylioppilas Eerin Rosenström Puukaasuvoimalan parannuksia EK-Kaasu alikonemestari Eero Kangasoja Kiinteän polttoaineen, kokopuun, turpeen ja lajitellun talousjätteen kaasutin Tutki - Kokeile - Kehitä Kilpailu luonnontieteestä ja tekniikasta Ergonominen siirtokuljetusjärjestelmä potilaan koko siirtoketjussa Seniortek Oy, Rovaniemi Palvelutalojen turvallisuusja valvontajärjestelmä filosofian tohtori David P. Brown, professori Esko Kauppinen, filosofian tohtori Albert G. Nasibulin ja filosofian tohtori Hua Jing Uuden hiilinanomateriaalin tuotantolaite Insinööri Joni Holmroos kiinnostuneille nuorille 6 9-vuotiaat Jaettu ensimmäinen palkinto Martinkallion koulu, 2 lk, Espoo Miksi herneellä on viikset? 16 Kunniamaininnan saivat: Symbicon Oy, Kajaani Kestävä ja globaaleihin olosuhteisiin tarkoitettu digitaalitekniikkaa hyödyntävä informaatio- ja mainostaulutuoteperhe Viconsys Oy, Jyväskylä Yhdistetty prosessin ja laadun valvonta digitaalisella konenäöllä Valtakunnallisena Innopäivänä palkittiin myös koululaisten Innokoulu- Kokoontaitettava saha Filosofian tohtori Pekka Janhunen Sähköinen aurinkotuulipurje Opiskelija Petteri Jokila Pintakäsittelylaitteisto Dosentti Ossi Korhola Hydraulisesti toimiva polkupyörän automaattinen vaihteensiirtäjä ja jalkajarru Kasvatustieteen maisteri Juho Lemminkäinen Purjehtimista helpottava laite Päiväkoti Metsäpolku, esikouluryhmä Ketunleivät, Saimaanharju Vedenpuhdistamo ja makutehdas vuotiaat Ensimmäinen palkinto Putaan koulun ryhmä: Tiina Elf, Sofia Gullsten, Roosa Hurtig, Noora Häyhä, Katriina Kanto, Josefiina Partanen, Eveliina Päivärinta, Tornio Tupakat seis! ideointitapahtuman parhaat ideat. Venture Cup Finland liiketoiminta suunnitelmakilpailu 2006/2007 Finsor Oy, Espoo Dynaamisiin voima-antureihin perustuvia ehkäisevän kunnonvalvonnan ratkaisuja teollisuudelle Filosofian tohtori Jouni Nieminen Metsänlannoite Erikoissairaanhoitaja, kätilö Eija Pessinen Hyvinvointiteknologinen relaxbirth.info -synnytysmenetelmä Filosofian maisteri Juhani Räisänen Sormina, uuden mediateknologian avulla rakennettu soitin vuotiaat Jaettu ensimmäinen palkinto Joel Kaasinen, Valkeakosken lukio Geneettisen algoritmin kehitys Klaara Kannisto, Helsingin suomalainen yhteiskoulu Nikotiinin vaikutus keuhkorakkuloiden pintakerrokseen Sprnklr, Helsinki Uudentyyppisiä automaattisia sammutuslaitteita asuinkiinteistöihin VuoksiVieheet, Lappeenranta Urheilukalastajien tarpeisiin kehitetty mallisuojattu erikoisviehe sekä muiden kalastustarvikkeiden suunnittelu ja kehitys Kultaajamestari Raimo Snellman Hengitysmuistuttaja nglass Oy artenomi Jussi Wright Lasilaattojen valmistusmenetelmä Helsingin Keksijät ry Protopajan muuttokustannukset Keksintösäätiö on ollut mukana myös seuraavien kilpailujen ja säätiöiden palkinto- tai apuraharaadeissa: IIDA-ideakilpailu Pertti Pasasen keksintökilpailu Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö Viitasaaren Keksintöjen viikon keksintökilpailut

17 KEKSINTÖSÄÄTIÖN AVAINLUKUJA kpl Rahoitushakemukset Keksintösäätiöön tulleet ensihakemukset Keksintösäätiöön tulleet jatkohakemukset Keksintösäätiöön tulleet hakemukset yhteensä Rahoitus Rahoitetut keksinnöt joista ensirahoitettuja keksintöjä joista jatkorahoitettuja keksintöjä joista Keksintösäätiön protopajassa rakennettuja prototyyppejä Hyödyntäminen, kpl Sopimuspohjainen hyödyntäminen Hakijan oma liiketoiminta Jatkorahoitukseen siirtyneet, muut rahoittajat Hyödyntäminen yhteensä Käsittelyajat, pv Keskimääräinen käsittelyaika Rahoitetut Hylätyt Henkilöstö Innopolin toimisto Keksintö- ja innovaatioasiamiehet Toimintamenot, milj. euroa Kulut yhteensä 6,1 6,1 6,6 - josta valtionavustus 4,6 4,8 5,0

18 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot , ,50 Kulut Henkilöstökulut , ,38 Poistot , ,32 Muut kulut , ,90 Kulujäämä , ,10 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot , ,68 Kulut -806,22-891,90 Kulujäämä , ,32 Yleisavustukset , ,59 Tilikauden yli- / alijäämä , ,73 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,76 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,64 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,28 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Tilisaamiset , ,90 Muut saamiset , ,28 Siirtosaamiset , , , ,10 Rahat ja pankkisaamiset , ,01 Vastaavaa yhteensä , ,07 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Sidotut rahastot Peruspääoma , ,60 Muut rahastot Yhdistysrahasto ,01 0,00 Käyttöpääoma 3 695, ,64 Tilikauden yli- / alijäämä , , , ,51 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,1 5 Muut velat , ,54 Siirtovelat , , , ,56 Vastattavaa yhteensä , ,07

19 TILINTARKASTUSKERTOMUS Keksintösäätiön valtuuskunnalle Olemme tarkastaneet Keksintösäätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon. Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta säätiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpito- ja säätiölaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta sekä tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltamme tilikaudelta. Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. 19 Helsingissä 12. maaliskuuta 2008 Heidi Vierros KHT Outi Hieta KHT TILINTARKASTAJAT varsinaiset Heidi Vierros, KHT Outi Hieta, KHT varalla Ari Eskelinen, KHT Jari Nurmi, KHT

20 VALTUUSKUNTA NIMEÄJÄYHTEISÖ JÄSEN VARAJÄSEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK johtaja IPR Mika Timmerbacka asiantuntija Janica Ylikarjula kehitysjohtaja Helene Juhola apulaisjohtaja Riitta Juvonen Finnvera Oyj apulaisjohtaja Ilpo Jokinen liiketoimintapäällikkö Unto Väkeväinen Finpro ry projektijohtaja Jarmo Karesto johtava konsultti Timo Vedenpää Helsingin kauppakorkeakoulu johtaja Seija Kulkki professori Risto Tainio Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta professori Rainer Oesch professori Jarno Tepora Keskuskauppakamari asiamies Pirjo Liukas lakimies Ville Wartiovaara ( ) lakimies Jaakko Turunen ( ) Lappeenrannan teknillinen yliopisto professori Juha Varis tutkimusasiamies Pertti Kolari MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) Metsäteollisuus ry erikoistutkija Jukka Pietilä professori Hannu Haapala ( ) ohjelmajohtaja Markku Järvenpää ( ) tutkimus- ja kehityskoordinaattori Markku Lehtonen tutkimus- ja kehityspäällikkö Päivi Luoma Oulun yliopisto professori Petri Pulli professori Hannu Heusala Patentti- ja rekisterihallitus yli-insinööri Reino Laukkarinen johtaja Kristiina Grönlund 20 Suomen Akatemia / Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta professori Iiro Hartimo ( ) yksikön johtaja Susan Linko ( ) professori Arto Urtti ( ) tiedeasiantuntija Juha Latikka ( ) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra toimialajohtaja Risto Kalske ( ) toimialajohtaja Markku Sjöstedt ( ) Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry teknikko Leo Koivunen sisustussuunnittelija Leila Bognomini kouluttaja Raimo Flink toimitusjohtaja Kauko Kareinen Suomen Kulttuurirahasto professori Juhani Jaakkola akatemiaprofessori Risto Nieminen Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry patenttiasiamies, tj Tord Langenskiöld patenttiasiamies Stefan Holmström Suomen Yrittäjät ry johtaja Risto Suominen toimitusjohtaja Jorma Heikkilä Svenska handelshögskolan tutkimusjohtaja Maj-Britt Hedvall ( ) tutkimusasiamies Viveka Ekholm ( ) hallintojohtaja Mauno Lindroos ( ) projektikontrolleri Katarina Valkama ( ) Tampereen teknillinen yliopisto professori Reijo Karvinen professori Seppo Valkealahti Tekniikan edistämissäätiö asiamies Tapani Koivumäki ( ) professori Matti Leisola ( ) Teknillinen korkeakoulu professori Mauri Airila ( ) professori Petri Kuosmanen ( ) pääsihteeri Kari Mäkinen professori Raimo Sepponen Teollistamisrahasto Oy Työ- ja elinkeinoministeriö ylitarkastaja Riitta Mansukoski ylitarkastaja Kaarina Aaltonen Ulkoasiainministeriö VTT toimialajohtaja Tapio Koivu kehityspäällikkö Martti Perttula Puheenjohtajana vuonna 2007 toimi professori Juhani Jaakkola ja varapuheenjohtajana johtaja Risto Suominen. Valtuuskunnan kevätkokous pidettiin ja syyskokous Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2008 edelleen professori Juhani Jaakkola ja varapuheenjohtajaksi johtaja Risto Suominen.

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus...3 Tunnuslukuraportti...7 Rahoitetut keksinnöt...8 Tuloslaskelma...10 Tase...11 Tilintarkastuskertomus...12 Valtuuskunta...13 Hallitus

Lisätiedot

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com Keksintösäätiön asiakaslehti www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi JOUKKOKIRJE Voiko

Lisätiedot

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 Petri Peltonen, TEM: "Suomalainen innovaatiojärjestelmä uudistuu" Kasvuyrittäjä Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S

PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 8 2 Sisällys Sisällys 2 Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä

Lisätiedot

TAMPEREEN PUHELIN OYJ

TAMPEREEN PUHELIN OYJ TAMPEREEN PUHELIN OYJ 1998 Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18. toukokuuta kello 13.00 Työväentalon konserttisalissa, Hämeenpuisto 28, Tampere Yhtiö julkaisee seuraavat

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2014 Sisällys Vuosi 2014 Toimitusjohtajalta....1 Avainluvut...2 Hallitus....6 Henkilökunta....9 Toimintakertomus...13 Yhteishankintayksikön toiminta....13 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan

Lisätiedot

Jukka Penttinen: Pitää osata kuunnella muita ja avartaa omia ajatuksia

Jukka Penttinen: Pitää osata kuunnella muita ja avartaa omia ajatuksia Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2010 Yrittäjä Jukka Penttinen: Pitää osata kuunnella muita ja avartaa omia ajatuksia Muotoilija Harri Koskinen: Ulkopuolinen näkemys on elinehto ideoiden kehittämisessä

Lisätiedot

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010 Yrittäjä Lasse Leppäkorpi: Yrityksen alkutaipaleella harva pärjää yksin Tuoteväylä-tiimin Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti

Lisätiedot

2006 Patentti- ja rekisterihallitus

2006 Patentti- ja rekisterihallitus 2006 Patentti- ja rekisterihallitus 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Sitra lyhyesti Rakennamme huomisen menestyvää Suomea 2 Yliasiamiehen katsaus Hyvinvointia, tehokkuutta ja kasvua 4 Strategiana nopea reagointi ajan haasteisiin 6

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997

TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997 TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997 TPO kävi läpi historiansa suurimman rakennemuutoksen muuttuessaan julkiseksi osakeyhtiöksi 18.11.1997. Nyt TPO on valmis vastaamaan nopeasti kehittyvän tietoliikennealan

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

LAITILAN PUHELIN V o u sikertomus 2005 osikertomus 2005

LAITILAN PUHELIN V o u sikertomus 2005 osikertomus 2005 LAITILAN PUHELIN Vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Tunnuslukuja Hallinto Liikevaihto 2,301 milj. euroa Liikevoitto 0,934 milj. euroa Investoinnit 0,429 milj. euroa Puhelinliittymät 4454 kpl Laajakaistaliittymät

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2013 Sisällys Vuosi 2013 Toimitusjohtajalta.... 1 Avainluvut... 2 Toimintakertomus... 5 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut.... 6 Puitejärjestelyt yhtiön palveluina.... 7

Lisätiedot

Sisältö. Kannen kuva: Käyttöpäällikkö Jarmo Aho, kompressoripäällikkö Ari Suomilammi ja vuoroteknikko. uudessa valvontakeskuksessa.

Sisältö. Kannen kuva: Käyttöpäällikkö Jarmo Aho, kompressoripäällikkö Ari Suomilammi ja vuoroteknikko. uudessa valvontakeskuksessa. 1 V u o s i k e r t o m u s 1 9 9 9 Sisältö Kannen kuva: Käyttöpäällikkö Jarmo Aho, kompressoripäällikkö Ari Suomilammi ja vuoroteknikko Juha Raippo uudessa valvontakeskuksessa. Vuosituhat vaihtui ongelmitta.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoiminta 6 Kehittämistoiminta 8 Raha-automaatit 11 Kasinopelit ja Täyspotit 11 Casino RAY 12 Viihde- ja musiikkiautomaatit

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S V U O S I K A T S A U S 2013 ~110 vuotta~ Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat...s. 4 Lihakunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2012 2013...s. 5 Keskeisiä

Lisätiedot

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 Vuosikertomus 2011 KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 2. HALLINTO... 6 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15 VUOSIKIRJA 2014 VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2014... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Syyskuu...12 Vuoden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009 1 Sisällys Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta 8 Tapahtumia 2009

Lisätiedot

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039?

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Vuosikertomus Luovuus Ideat Strategia Visio Tulos Rekrytointi Syntilista Teot Nopeus Ympäristövaikutus Etiikka Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Käänsimme katseen menneen vuoden taloustiedoista

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 13 2011

VUOSIKERTOMUS 13 2011 13 VUOSIKERTOMUS 20 2011 Julkaisija: PlusTerveys Oy Kuvat: Kimmo Korhonen, Robert Lindström, Manu Rantanen Paino: Multiprint Oy VUOSIKERTOMUS 2013 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Hyvä ruoka parempi mieli

Hyvä ruoka parempi mieli V U O S I K A T S A U S 2011 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat...s. 4 Lihakunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2010 2011...s. 5 Keskeisiä tunnuslukuja

Lisätiedot

Johtajan katsaus... 3. Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010... 5

Johtajan katsaus... 3. Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010... 5 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Johtajan katsaus... 3 Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010... 5 Yhteisvastuu... 5 Koulutuskeskus Agricola... 6 Diakonia- ja sosiaalipalvelut...

Lisätiedot