Sisältö. Visio. Toiminta-ajatus. Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Visio. Toiminta-ajatus. Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio."

Transkriptio

1 TOIMINTAVUOSI 2007

2 Visio Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Toiminta-ajatus Keksintösäätiö auttaa yksityishenkilöiden, yliopistotutkijoiden ja mikro yritysten keksintöjen kehittämistä ja kaupallistamista tarjoamalla asiantuntijapalveluja ja rahoitusta keksinnön kehittämisen alkuvaiheeseen. Sisältö Toiminnanjohtajan katsaus... 3 Keksintösäätiö vuonna Uusia rahoituskohteita Keksintösäätiön tukemia uutuustuotteita Palkintoja, apurahoja, kilpailuja Keksintösäätiön avainlukuja Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus Tilintarkastajat Valtuuskunta Hallitus Henkilöstö ja asiamiehet... 22

3 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2007 oli Keksintösäätiön 36. toimintavuosi. Alusta asti säätiö on panostanut yksityishenkilöiden ja pienyrittäjien tekemien keksintöjen arviointiin sekä keksintöjen kehittämisen neuvontaan ja rahoitukseen. Kokemuksensa ja asiantuntemuksensa kautta Keksintösäätiöstä on tullut merkittävä suomalaisen keksintötoiminnan osaaja. Vuosi 2007 oli monella tavalla ennätysten vuosi. Säätiön saamien rahoitushakemusten määrä jatkoi edelleen kasvuaan ollen vuonna 2007 yli 10 prosenttia edellisvuotta suurempi. Rahoituspäätöksiä tehtiin jo yli 300 kappaletta. Säätiön näkökulmasta katsoen suomalaisten keksinnöllisyys ei siis ole maamme kansainvälistyessä kadonnut mihinkään. Keksintöjä on myös kaupallistunut huomattava määrä. Menestyksellisesti markkinoille edenneiden rahoittamiemme keksintöjen euromääräiset palautukset säätiölle olivat viime vuonna ennätyksellisen korkeat. Myös säätiön toiminnan kehittämisessä vuosi 2007 oli tärkeä. Edellisvuoden elokuussa valmistunut vaikuttavuusarvio antoi perustan strategiatyölle, jota tehtiin tiimityönä koko vuoden ajan. Säätiön strategiatyöstä päätettiin tehdä prosessimainen ja jatkuva. Vuonna 2007 strategiatyön painopisteinä olivat prosessit, tuotteet ja palvelut sekä sisäinen ja ulkoinen verkostoituminen. Neljäntenä painopisteenä käynnistyi vuoden lopulla innovaatioasiamiesstrategian työstäminen. Tämä työ valmistuu vuonna Myös muiden uusien painopistealueiden kehittäminen lähtee liikkeelle vuonna Prosessien tehostaminen ja uusien tuotteiden ja palvelujen käyttöönotto alkavat näkyä kuluvan vuoden aikana. Esimerkiksi Otaniemen toimipisteen ja säätiön laajan asiamiesverkoston yhteistyön uudet muodot ja työkalut tulevat tehostamaan asiakkaiden keksintöehdotusten arviointia ja toivon mukaan myös nopeuttamaan niiden käsittelyä. Alueellisista palveluista vastaavat keksintöasiamiehemme TE-keskuksissa ja innovaatioasiamiehemme yliopistoissa. Olen ylpeä koko maan kattavasta osaavasta asiamiesverkostostamme. Parasta palautetta on asiakkaiden antama arvostus siitä, että keksintöjen arvioinnin ja kehittämisen asiantunteva apu on konkreettisesti tarjolla lähellä keksijää. Asiamiestoiminta on osoittautunut merki tyk selliseksi myös sidosryhmä työssä ja monissa kansallisissa innovaatioalan kehitysprojekteissa. Saimme viime vuonna myös kansainvälistä tunnustusta. Keksintösäätiö oli mukana EUprojek tissa, jossa selvitettiin parhaita käytän töjä siitä, miten julkistoimijat auttavat pk-yrityksiä keksintöjen suojauskysymyksissä eri puolilla Eurooppaa. Säätiön toiminnan todettiin olevan monessa suhteessa eurooppalaisittain ainutlaatuista ja esimerkillistä. Haluan kiittää asiakkaitamme, rahoittajiamme, sidosryhmiämme ja muita kumppaneitamme hedelmällisestä yhteistyöstä. Esitän lämpimät kiitokset myös Keksintösäätiön valtuuskunnalle, hallitukselle ja henkilökunnalle merkittävästä panostuksesta keksintötoiminnan edistämiseen. Uskon, että käynnistynyt vuosi tuo mukanaan uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka sopivasti uudistavat toimintaamme. Juha Jutila toiminnanjohtaja 3

4 4 Vuosi 2007 oli Keksintösäätiössä aktiivisen toiminnan vuosi. Säätiön rahoitus kiinnosti aikaisempia vuosia useampaa hakijaa ja kaikkiaan 150 uuden keksinnön kehittäminen lähti liikkeelle säätiön rahoituksen turvin. Entistä useampi keksintö sai säätiöltä myös jatkorahoitusta. Kaupallistamisvaiheeseen edenneiden hankkeiden määrä kasvoi niin ikään edellisvuodesta. Tekemämme neuvonta- ja ohjaustyön arvostus näkyi myös siinä, että moni säätiön alkurahoitusta saaneista keksintöhankkeista sai vuoden aikana muuta lisärahoitusta joko julkisilta tai yksityisiltä rahoittajilta. Aktiivinen toiminta merkitsi myös sisäistä kehittämistä. Edellisvuonna aloitettu laaja strategiatyö jatkui tiiviisti ja sitä toteutettiin tiimeissä. Työn painopisteitä olivat tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä sisäisen ja ulkoisen verkostoitumisen tehostaminen. Uuden strategian mukaisten toimintojen ja työtapojen jalkauttamiseen päästiin siirtymään loppuvuodesta. Jatkuvan strategia työskentelyn periaatteen mukaisesti vuoden lopulla lähti liikkeelle vielä innovaatioasiamiesstrategian työstäminen.

5 KEKSINTÖSÄÄTIÖ VUONNA 2007 Neuvontaa, arviointia, rahoitusta ja ohjausta Keksintösäätiö on suomalaisten keksintöjen kehittämistä ja hyödyntämistä edistävä neuvontaja rahoitusorganisaatio. Asiakkaitamme ovat yksityiset keksijät, tutkijat ja pienet yritykset. Säätiön palvelut ovat Otaniemen toimipisteen ohella keksijöiden saatavilla asiamiesverkoston välityksellä kautta maan. Keksijöitä palvellaan neuvomalla heitä keksintöasioissa, arvioimalla uusia keksintöehdotuksia, rahoittamalla keksintöjen suojausta, kehittämistä ja kaupallistamista sekä edistämällä keksintötoimintaa Suomessa. Myös protopajan palvelut ja sopimusoikeudellinen neuvonta ovat rahoitusasiakkaidemme käytössä. Tehtävämme on auttaa alkuun mahdollisimman monta uutta keksintöä, niin että niistä syntyy kannattavaa liiketoimintaa - joko keksijän oman yritystoiminnan tuloksena tai lisensoimalla keksintö sopivalle hyödyntäjäyritykselle. Rahoitushakemuksia alkuvaiheen kustannuksiin Vuonna 2007 Keksintösäätiö myönsi keksijöille 2,5 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa vuonna 2006) vakuudetonta riskirahaa keksintöjen kehittämis kuluihin. Muu tuki kohdentui neuvontaan ja keksijöiden ohjaukseen. Kaikkiaan Keksintösäätiön toimintamenot olivat 6,6 mil joonaa euroa. Kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyisin työ- ja elinkeinoministeriö) kanavoima valtionavustus menoista oli viisi miljoonaa euroa. Säätiö sai vuoden aikana 967 rahoitushakemusta, joiden kokonaissumma oli reilut 14 miljoonaa euroa. Hakemuksista ensihakemuksia oli 771 ja aiemmin rahoitettujen hankkeiden jatkohakemuksia 196. Hakemusten yhteismäärä kasvoi edellisvuodesta 75 hakemuksella. Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa olivat kolme aktiivisinta aluetta, kun hakemusten määrä suhteutetaan TE-keskusalueiden asukaslukuihin (kpl per asukasta). Edellisvuonna vastaavia kärkisijoja pitivät Uusimaa, Pohjois-Karjala ja Lappi, joista kaksi ensimmäistä sijoittuivat nytkin viiden ahkerimman alueen joukkoon. Käyttöaloittain säätiön rahoitusta haettiin useimmiten fysiikan alaan (19 %), kuljetukseen (17 %) sekä koneenrakennukseen, lämmitykseen ja valaistukseen (13 %) kuuluville keksinnöille. Keksintösäätiön protopajan ammattilaiset voivat testata, toimiiko keksintö käytännössä. Palveluihin kuuluu prototyyppien tai niiden osien suunnittelu sekä rakentaminen ja testaus. Kun keksintö etenee tuotantoon, protopajan tuottamia työkuvia ja konepiirustuksia voidaan hyödyntää myös tuotteen jatkokehittelyssä. 5 Rahoitushakemukset / asukasta (kpl), 2007 Myönnetty rahoitus / asukasta (eur), 2007 kpl eur Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi 0 Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi

6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ VUONNA Kehitys käyntiin säätiön rahoituksen turvin Rahoitettujen keksintöjen määrä oli vuonna 2007 ennätyksellisen suuri. Säätiön rahoituksen turvin kehitettiin yhteensä 274:ää keksintöä (214 vuonna 2006). Rahoitetuista keksinnöistä uusia oli 150 (137) ja jatkorahoitusta sai 124 keksintöä (77). Säätiön protopajassa työstettiin vuoden 2007 aikana 16 eri prototyyppiä. Rahoitettuja keksintöjä oli lukumääräisesti eniten Uudenmaan (107 kpl), Varsinais-Suomen (35 kpl) ja Pirkanmaan (25 kpl) alueilta. Lukuihin sisältyvät sekä uudet että jatkorahoitetut keksinnöt. Eri keksinnöille kohdentuneita rahoituspäätöksiä tehtiin vuonna 2007 hieman yli 300 kappaletta. Myönnetystä euromäärästä 45 % kohdentui Uudenmaan TE-keskuksen alueelle. Toiseksi eniten eli 12 % rahoituksesta saivat Varsinais-Suomen TE-keskusalueen keksinnöt ja kolmanneksi eniten rahaa kohdentui Pohjois-Pohjanmaan TEkeskusalueen keksinnöille, jotka saivat 8 % kokonaisrahoituksesta. Kun myönnetyn rahoituksen määrä suhteutetaan TE-keskusalueiden asukaslukuihin (euroa per asukasta), kärjessä olivat Kainuu, Uusimaa ja Pohjois-Karjala. Käyttöaloittain eniten rahoitettiin fysiikan alaan (19 %), koneenrakennukseen, lämmitykseen ja valaistukseen (15 %) sekä terveydenhoitoalaan (13 %) kuuluvia keksintöjä. Seuraavaksi eniten rahoitettiin työmenetelmiin (11 %) ja sähköön (9 %) liittyviä keksintöjä. Luovuudesta liiketoimintaa Yhteensä 43 säätiön rahoittamaa hanketta kaupallistui vuoden 2007 aikana. Määrä kasvoi edellisvuodesta 13 prosenttia. Keksijäyrittäjien oman liiketoiminnan kautta kaupallistamisvaiheeseen eteni 22 keksintöä (24 vuonna 2006) ja sopimuspohjaisesti 21 keksintöä (14 vuonna 2006). Kertomusvuoden aikana 39 hanketta sai säätiön ulkopuolista jatkorahoitusta. Määrä kasvoi kahdella hankkeella vuodesta Asiamiesverkosto auttaa Asiamiestoiminta ja säätiön sisäisen verkostoitumisen tehostaminen olivat yksi strategiatyön painopisteistä vuonna Niin asiamiesten keskinäisen työn kuin asiamiesten ja säätiön projektipäälliköiden tiiviimmän yhteistyön tavoitteena on asiantuntemuksen ja osaamisen jakaminen, keksintöhankkeiden ripeämpi käsittely ja sitä kautta nopeampi ja tehokkaampi asiakaspalvelu. Jo vuoden 2007 lopulla käynnistyi uusia yhteydenpitomuotoja. Samalla otettiin käyttöön uusia teknisiä työkaluja. Keksintöasiamiehillä on ollut vuoden 2007 aikana perustehtäviensä ohella vahva työpanos monissa keksintö- ja innovaatioalan projekteissa. He ovat olleet alueellisten Innosuomi-raatien pu- HAETTU Rahoitus alueittain (%), 2007 MYÖNNETTY Rahoitus alueittain (%), 2007 Rahoitetut keksinnöt alueittain (kpl), 2007 % 40 % 45 kpl Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala 5 0 Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi 0 Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi

7 7 heenjohtajia ja vastanneet alueellisten Innosuomi-tapahtumien koordinoinnista. Monet keksintöasiamiehet ovat lisäksi vieneet eteenpäin Tuoteväylä-hanketta omilla alueillaan. Osaa mista on hyödynnetty myös INTO-seminaarien asiantuntijapuheenvuoroissa. Patentti- ja rekisterihallituksen ja TE-keskusten organisoimat INTO-tapahtumat opastavat pk-yrityksiä hyödyntämään immateriaalijärjestelmää ja olemassa olevia teollisoikeuspalveluja liiketoiminnassaan. Yliopistojen keksintötoimintaa säätelevä uusi laki tuli voimaan vuoden 2007 alussa ja näkyi yliopistokeksintöjen prioriteettihakemusten määrän kasvuna. Innovaatioasiamiehillä on keskeinen rooli uuden järjestelmän käyttöönotossa ja yliopistokeksijöiden opastamisessa. Myös innovaatioasiamiehiä on tarvittu IPR-asiantuntijoina eri hankkeissa. He ovat arvioineet ja antaneet lausuntoja Venture Cup- liiketoimintakilpailun ehdotuksista. TULI-toiminnassa (Tutkimuksesta liiketoimintaa -projekti) innovaatioasiamiehet ovat kartoittaneet yliopistoista ja korkeakouluista sopivia hankkeita ja tehneet niistä alkuarvioinnit ja esitykset TULI-rahoituksen projektiryhmille. Tuoteväylä tehostaa Tuotekehityksen asiantuntijoiden verkostoitumishanketta Tuoteväylää jatkettiin vuonna Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen alueilla koottiin keksintöasiamiesten johdolla tuotekehityksen asiantuntijoiden pienryhmät, jotka ovat sopineet toiminnan pelisäännöistä ja tehneet yhdessä hanketyötä. Näin on voitu tarjota alueiden uusille tuotekehityshankkeille laajempi näkökulma liiketoiminnan luomiseksi. Ryhmien toiminnassa korostuu ennakkoluulottomuus, avoimuus ja ehdoton keskinäinen luottamus. Vaikuttaminen pk-yritysten tuotekehitysosaamisen lisäämiseen on osa Tuoteväylähanketta. Erityisesti on korostettu teollisoikeusasioiden huomioimista. Tuoteväylä-toimintamalli on mukana YritysSuomen alueellisessa pilottihankkeessa Jyväskylässä. Keksintösäätiön hallinnoiman Tuoteväylähankkeen toteutuksesta ovat vastanneet Suomen Tuotekehitysyhdistys ry ja Patentti- ja rekisterihallitus. Toimintaa rahoittaa Työelämän kehittämisohjelma Tykes.

8 KEKSINTÖSÄÄTIÖ VUONNA Myynti- ja markkinointiapua keksinnöille Uudet keksinnöt kaupallistuvat joko keksijäyrittäjän oman liiketoiminnan kautta tai lisenssisopimusten avulla. Keksintösäätiö edistää rahoittamiensa keksintöjen kaupallistumista monin eri tavoin. Tavoitteena on löytää keksinnöille sopivia hyödyntäjäehdokkaita, lisärahoittajia tai muita yhteistyökumppaneita. Keksijän itsensä lisäksi säätiön asiamiehet, projektipäälliköt ja myyntitiimi voivat etsiä keksinnölle lisenssinostajaehdokkaita. Vuonna 2007 myyntitiimi kartoitti täsmämarkkinoinnin avulla 23 eri hankkeen kiinnostavuutta hyödyntäjäyritysten keskuudessa. Kaikkiaan oltiin yhteydessä 62 tuotannolliseen yritykseen. Vuoden lopussa aktiivisia kontakteja oli 50 yrityksen kanssa. Myyntikäyntejä tehtiin 61 ja niiden yhteydessä tarjottiin lisensoitaviksi 76 eri keksintöä. Myyntitapaamisista valtaosa oli Suomessa, mutta neuvotteluja käytiin myös Ruotsissa, Norjassa ja USA:ssa. Keksintöjä esiteltiin ostajaehdokkaille räätälöidysti myös useilla messuilla, mm. Geneven Keksintömessuilla ja useilla ammattimessuilla Suomessa. Säätiön sähköinen kauppapaikka on toiminut uusien keksintöjen ja liikeideoiden yhtenä esittelyfoorumina. Jatkuvasti päivitettävässä Keksintöpörssissä on tarjolla keskimäärin 70 keksintöä. Vuoden 2007 aikana Keksintöpörssiin listattiin 24 säätiön rahoittamaa uutta hanketta. Uudet kotisivut käyttöön Keksintösäätiön uudet kotisivut otettiin käyttöön syyskuussa Uudistuksessa paneuduttiin erityisesti sivuston tietosisältöön ja käytettävyyteen. Myös visuaalinen ilme uudistettiin. Esimerkiksi Termit ja sanasto -osio sai heti alkuun runsaasti positiivista palautetta. Sivut avautuivat ensi vaiheessa suomeksi, mutta jatkossa tietoa jaetaan myös englanniksi ja ruotsiksi. Leijonan Kita -ohjelman taustajoukoissa Syksyllä 2007 MTV3-kanavalla pyöri 10-osainen viihteellinen ohjelmasarja Leijonan Kita, jossa uusia ideoita ja keksintöjä esiteltiin joukolle suomalaisia pääomasijoittajia. Keksintösäätiötä pyydettiin ohjelman tuotantovaiheessa mukaan yhdeksi asiantuntijaksi arvioimaan osaa Leijonan Kitaan tarjotuista alkuvaiheen ideoista. messuilla ja tapahtumissa Tietoa palveluista Toimivaksi osoittautunutta yhteisosastomallia toteutettiin eri messuilla Patentti- ja rekisterihallituksen ja TE-keskusten kanssa. Messuvieraita palveltiin yhdessä mm. Tampereen Alihankinta-messuilla ja Oma Yritys -tapahtumassa Helsingissä. Omalla osastollaan säätiö esittäytyi Joensuun SciFest-tapahtuman yläaste- ja lukioikäisille kävijöille ja Tampereen Apuväline messujen ammattikävijöille ja muille alasta kiinnostuneille. Valtakunnallisten tapahtumien ohella asiakkaita on palveltu lukuisissa alueellisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Julkisuutta viestimissä Sanomalehdissä, ammattilehdissä ja muissa tiedotusvälineissä oli noin keksintöaiheista juttua tai artikkelia vuonna Keksintösäätiö mainittiin vuoden aikana 80 jutussa. Valtaosa jutuista ilmestyi sanomalehdissä. Vuoden aikana Keksintösäätiö täydensi perinteistä tiedottamista valmiiksi tuotetuilla keksintöaiheisilla tausta-artikkeleilla ja radio-ohjelmilla, joita jaettiin toimittajille tarkoitetun Deski-portaalin kautta. Läpimenotulokset olivat rohkaisevia. Juttuyhteistyötä tehtiin mm. Minustako Yrittäjä -julkaisun ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnatun Facta AMK-julkaisun kanssa. Myös monet ammattilehdet ottivat yhteyttä säätiöön kiinnostavien haastateltavien löytämiseksi keksintö- tai innovaatioteeman jutuilleen.

9 9 Haettu rahoitus käyttöaloittain (%), 2007 Myönnetty rahoitus käyttöaloittain (%), 2007 Rahoitetut keksinnöt käyttöaloittain (kpl), 2007 % Terveydenhoito Ajanviete Työmenetelmät Kuljetus Maa- ja metsätalous, elintarviketeollisuus Henkilökohtaiset käyttö- ja talousesineet Rakennustekniikka Kemia ja metallurgia Tekstiilit ja paperi Koneenrakennus, lämmitys, valaistus Sähkö Fysiikka % Terveydenhoito Ajanviete Työmenetelmät Kuljetus Maa- ja metsätalous, elintarviketeollisuus Henkilökohtaiset käyttö- ja talousesineet Kemia ja metallurgia Tekstiilit ja paperi Rakennustekniikka Koneenrakennus, lämmitys, valaistus Sähkö Fysiikka kpl Terveydenhoito Ajanviete Työmenetelmät Kuljetus Maa- ja metsätalous, elintarviketeollisuus Henkilökohtaiset käyttö- ja talousesineet Kemia ja metallurgia Tekstiilit ja paperi Rakennustekniikka Koneenrakennus, lämmitys, valaistus Sähkö Fysiikka

10 KEKSINTÖSÄÄTIÖ VUONNA Henkilöstökatsaus Kertomusvuoden lopussa Keksintösäätiön Innopolin toimiston työntekijöiden määrä oli 24 henkilöä. Säätiön koko maan kattavaan palveluverkostoon kuului lisäksi 29 asiamiestä TE-keskuksissa ja yliopistoissa. Kun asiamiehet lasketaan mukaan, oli miesten osuus henkilökunnasta 68 %. Säätiöläisten keski-ikä oli 45,6 vuotta ja suurimman ikäryhmän muodostivat vuotiaat. Kaksi kolmasosaa henkilöstöstä on ollut Keksintösäätiön palveluksessa yli viisi vuotta. Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2007 oli 9 % ja se kohdentui pääsääntöisesti innovaatioasiamiehiin. Akateemisen loppututkinnon suorittaneiden osuus Innopolin toimiston henkilökunnasta on 73 %. Kaikilla innovaatioasiamiehillä on yliopisto- tai korkeakoulutausta ja keksintöasiamiehillä on joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Innopolin toimiston henkilöstö kokoontui vuoden aikana säännöllisesti henkilöstöpalavereihin. Tapaamisissa informoitiin säätiön toiminnasta ja keksintöjen rahoittamisesta sekä keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Palavereissa käsiteltiin myös henkilöstöhallinnon kysymyksiä. Säätiön koko henkilökunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa yhteisille neuvottelu- ja koulutuspäiville. Päivillä työstettiin ja käytiin läpi säätiön strategiaa sekä keskusteltiin keksintöjen kehittämisen eri teemoista. Myös henkilö kohtainen kehittyminen oli osa päivien asiakokonaisuutta. Uudet projektipäälliköt ja asiamiehet ovat edellisvuosien tapaan osallistuneet teollisoikeuksien koulutukseen Teknillisen korkeakoulun pitkällä patenttikurssilla. Henkilökunta on kehittänyt osaamistaan ja taitojaan mm. tietotekniikan, markkinoinnin, viestinnän, henkilöstöhallinnon ja liiketoimintaosaamisen kursseilla sekä teollisoikeuksien ja eri tekniikan alojen täydennyskursseilla ja ajankohtaisseminaareissa. Keksintösäätiön protopaja tarjosi vuoden aikana kaksi harjoittelupaikkaa mikromekaniikan opiskelijoille. Myös henkilökunnan hyvinvointiin ja virkistäytymiseen panostettiin. Innopolin tiloissa teetettiin sisäilmastokysely ja henkilökunnan ohjattu virkistäytymispäivä järjestettiin Pohjan Kisakeskuksessa. Säätiön tasa-arvosuunnitelma päivitettiin ja suunnitelman toteutumista seuraa nimetty tasa-arvotyöryhmä. henkilökunta palvelusaika henkilöä Naiset Miehet henkilöä < > 10 Naiset Miehet palvelusvuotta

11 Messut, seminaarit, tapahtumat SciFest, tiede-, ympäristö- ja teknologia- tapahtuma luokkalaisille koululaisille ja lukioikäisille nuorille Joensuussa Oma yritys -tapahtuma, yhteisosasto Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa Helsingissä, Suomalaisen Keksijän Päivä ja Maailman henkisen omaisuuden päivä Lappeenrannassa , tapahtuman Innovaatioparlamenttiin osallistui säätiön edustajia sekä asiakkaita IIDA-ideakilpailu Tampereen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle, arviointiraati ja palkintojenjakotilaisuus Tampereella Venture Cup, tiede- ja ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen liiketoimintasuunnitelma kilpailu, alueelliset arviointiraadit ja valta kunnal - linen palkintojenjako Helsingissä Runar Bäckströmin säätiön apurahojen jako- tilaisuus Espoossa ToukoFEST-tapahtuma nuorille Jyväskylässä , keksintöasiamiehen tiedotus piste Technopoliksen 25-vuotistapahtuma, tiedotus- osasto Innopolissa Otaniemessä Keksintöjen viikko, keksintöasiamiehen järjestämä Keksintökoulu-luentosarja Viitasaarella ALIHANKINTA 2007, kansainväliset teollisuuden alihankinnan ammattimessut, yhteisosasto Patentti- ja rekisterihallituksen ja Pirkanmaan TE-keskuksen kanssa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Leijonan kita -ohjelmasarja MTV3-kanavalla, 10 jaksoa alkaen, Keksintösäätiö mukana arvioimassa ohjelmaan tarjottuja liikeideoita Tutkijoiden yö Lappeenrannan yliopistossa , keksintö- ja innovaatioasiamies Keksintösäätiön tiedotusosastolla Apuväline 2007, Apuvälineiden, kuntoutuksen ja palvelujen messut ja kongressi Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Pertti Pasasen keksintökilpailu, palkintoraati ja palkintojenjakotilaisuus Kuopiossa Innopäivä Helsingissä , tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi valta kunnalliset INNOSUOMI-palkinnot, säätiö mukana alueellisessa ja valtakunnallisessa arvioinnissa Tiedotusosasto TalentIT-messuilla Otaniemessä, Espoossa

12 Uusia rahoituskohteita signal Oy Päästä päähän tapahtuva palvelun laadunvalvontamenetelmä ja -järjestelmä radioverkossa Ahola Kimmo Pyro-Man Oy Menetelmä ja polttoaine kiinteän polttoaineen kaasutukseen ja polttoon Ahola Sami Pelastautumisväline Ahola Väinö Sängyn lisälaite Alametsä Jarmo Menetelmä ja laite elektreettikalvoon perustuvan voima-anturin kalibroimiseksi Aspact Oy Johdinrakenteen kiinnittäminen kohteeseen Chillax Oy Menetelmä mobiilipalveluiden laskuttamiseksi Controlmatic Oy Ltd Menetelmä, järjestelmä ja laitteet tiedon keräämiseksi Erikoistyö Mäki Ky Menetelmä ja sovitelma oven tiivistämiseksi Hallapuro Ismo Skyor Ky Laite työkoneen yhteydessä Harjula Jukka Maahan upotettava lämpösuojarakenne Helovuo Riina Kortti Hiirikoski Niko Menetelmä ja laite foliopainatukseen Hiltunen Olavi Savusaunan kiuas Holopainen Jarmo Menetelmä ja laite virhesietoista viestintää varten Hänninen Jouni Pylvään korroosio- ja ulkonäkösuojus Härkönen Eino Nosturin pylvään kääntölaite Härmä Harri Erotusvapaa määritysmenetelmä Härmä Harri Method for determination of concentration, charge or unit size of a substance Johansson Veli-Pekka Menetelmä ja laitteisto paperirullan liitoskohdan liimasuojan poistamiseksi Junnila Sari Puutavarakuormaajaan kiinnitettävä polttopuun tekolaite Järvinen Markku Oy Kappelinranta-Kapellstrand Ab Eläinpyydys ja menetelmä eläimien, erityisesti hylkeiden kiinniottamiseksi Kangasoja Eero T:mi EK Kaasu Menetelmä kiinteän polttoaineen kaasuttamiseksi ja myötävirtakaasutin Kaukinen Raimo Spede-Idea Oy Peliväline ja pelipöytä curlingpöytäpeliä varten Kemppinen Ville Veikko Souled Oy Reunalta valaistu kirkasta materiaalia oleva informaatiotai koristepaneeli Keskinen Jukka Timecode Finland Oy Kuuroille ja kuulovammaisille tarkoitettu menetelmä tvohjelmien, dvd-elokuvien ja vastaavien katselemisen helpottamiseksi Kettunen Erkki Linnunpönttö Kettunen Jarmo Sovitelma pakkauksen aukaisemiseksi Kettunen Tapio MIG- tai MAG-hitsauspistooli Kinnunen Ari Laite tölkkien/pullojen tai sen kaltaisten esineiden litistämiseksi Kivimäki Jorma Hienoaineen erotin Kivioja Mikko Keittoastia Koillismaan Metallipaja Oy Kuorma-auton rungon jatkoosan lukitusjärjestely Kolari Markus Juhani Wixu Design Oy Ltd. Menetelmä rakenteiden valmistamiseksi jäästä muodostetuista elementeistä Korpela Timo Parannettu tuberkuloosirokote proteiinien ilmentäminen kasveissa Koskinen Ismo Kantolaite Kuokkanen Erno Tienhoitoterä Kuokkanen Osmo Menetelmä metallirakenteisen oven valmistamiseksi ja menetelmällä valmistettu ovi Kurvinen Teuvo Lämmöntuottoyksikkö Laitinen Ari Suomen Parveketekniikka Oy Lukitusvälineet Lehtonen Erkki Suunnittelutoimisto Bestdan Oy Kansirakenne Lekane Oy Järjestelmä ja menetelmä viestinnän hallitsemiseksi osapuolten välillä Lemminkäinen Juho Menetelmä ja laitteisto purjeveneen spinaakkeripuomin tai sen kaltaisen yhteydessä Lepistö Vesa-Markku Apuväline alaraajakipsauksiin Leppäkorpi Lasse Voima- tai paineanturi, ja siinä käytettävä joustava kalvo Leskinen Pasi Laite pientavaroiden yhteydessä Liedes Matti EC-Tools Oy Tiedonkeräysjärjestelmä ja -menetelmä ajoneuvoja varten Miettinen Ensio Oy Emtec Baltic Ltd Ultrakevyt suljettu silta Miterak Oy Laite postin lattialle tippumisen estämiseksi postiluukuista

13 MycoCenter Oy Menetelmä saastuneen maaaineksen puhdistamiseksi Mäkinen Ville Senseg Oy Sensorinen liitäntä Määttä Hannu Langaton mittausjärjestely ja siinä hyödynnettävä mittalaite Network Services Finland Oy Langaton lähiverkko, adapteriyksikkö ja laitteisto Next Biomed Technologies NBT Oy Menetelmä ihmisen immuunikatoviruksen havaitsemiseksi Niemelä Matti Kaaleppi Biotassu Oy Säädettävä, kuormaa kantava pankonvahvistin Nikander Risto Feracitas Oy Menetelmä ja laitteisto lasin taivutuskarkaisemiseksi Nordic Koivu Oy Menetelmä mahlan talteenottamiseksi Olava Juha Talutin Oriander Thomas Menetelmä ja laite liitosten tekemiseksi Palosaari Sauli Jäälyhtymuotti Parkkinen Raimo OP Systems Oy System for producing and distributing compressed air Paski Eero Pohmako Ky Puomi Pelto-Lampola Sami Pelti Kiinni Oy Menetelmä ja laitteisto anturamuotin muodostamiseksi Phase One Pharma Oy Ltd NPY atherosclerosis Piitek Oy Lajittelumenetelmä Pilto Arne Öljynimeytyspuomien ja/tai -mattojen puristuslaite Pilto Arne Letkuliitin Progressiivinen Informaatio ja Kommunikaatio Teknologia ProgICT Oy Tietorakenne ja menetelmä sen rakentamiseksi Pyykkönen Pentti Laite rekan tai ajoneuvoyhdistelmän linkkuunmenon estämiseksi Rocky Advertising Oy Ajanvalvontasovellus Rosenqvist Sakari Logiikkapeli Rosnell Markku Rosnell Patentti Oy Lumikenkä Rowaspro Oy Astintaso Rytkönen Pertti Ecofield Oy Karheeja Ryynänen Matti Menetelmä melodian käsittelemiseksi Safera Oy Palonsammutusjärjestelmä Sarparanta Marja-Riitta Eläimille tarkoitettu valjas Sarvela Jussi Interteam Oy Trukki Sepponen Raimo Increa Oy Rekisteröintijärjestely Seppälä Kari Menetelmä ja laitteisto näytteen ottamiseksi Seppälä Kari Menetelmä ja laite huonosti valuvan materiaalin valumisominaisuuksien mittaamiseksi Setälä Seppo Lämpöenergian keräysjärjestely Stonego Oy Poravaunu ahtaisiin tiloihin Streamflood Oy Menetelmä ja järjestely ohjelmasignaalin koostamiseksi Teknoflow Oy Säteilyanturi-menetelmä säteilyanturin valmistamiseksi ja anturin käyttö säteilyn mittaamiseksi Telcont Oy Etähallintayhteyden muodostus hallittavaan päätelaitteeseen Ticklen Antti Airo Truefunc Oy Järjestely henkilön elintoiminnoista johtuvien signaalien vastaanottamiseksi ja lähettämiseksi Tuokila Kimmo Menetelmä ja laite pilkkeiden valmistamiseksi puusta Wearfone Oy Menetelmä ja laite äänen muodostamiseksi langattomasti käyttäjän korvaan Wiemers Helmut Hugo Parkettilattian alusmatto Wilén Carl-Eric Orgaaninen kenttävaikutustransistori Viljanen-Konttinen Eeva Nuotinluvun opetustaulu Visuri Tuukka Menetelmä ja mittalaite kehon toimintakykyä kuvaavien muuttujien mittaamiseksi ja seuraamiseksi Ylisirniö Keijo Owix Oy Postinjakelujärjestelmä Ülle Aleksei Työkalu Listaan on koottu ne vuonna 2007 Keksintösäätiöltä ensi rahoitusta saaneet hankkeet, joista on tehty patentti-, mallisuoja- tai hyödyllisyys mallihakemus. Patentointisyistä keksinnön nimi on usein yleisempi kuin itse keksintö. 13

14 KEKSINTÖSÄÄTIÖN TUKEMIA UUTUUSTUOTTEITA Kuvio-konsepti ja tuoteperhe Tapio Anttila Design, Tapio Anttila Mariankatu 8 B 20b, Lahti Puh / 14 Magisso TM -keittiöliinateline Tmi Miika Mansikkamaa M&M Miika Mansikkamaa PL 13, Lohja Puh / Magisso TM on tiskialtaaseen kiinnitettävä esteettinen ja hygieeninen keittiöliinateline, joka ratkaisee keittiöliinan sijoittamisen ikuisuusongelman. Magisson käyttöönotto on nopeaa ja helppoa, eikä se jätä altaan pintoihin jälkiä tai naarmuja. Teline kiinnitetään kahdella vastakappalemagneetilla altaan molemmin puolin. Keittiöliina on piilossa katseilta, mutta helposti käden ulottuvilla. Myös altaan puhtaanapito on vaivatonta, sillä keittiöliinateline voidaan irrottaa nopeasti kiinnityksestään. Kaksipuolisen magneettikiinnityksen ansiosta teline ohjautuu automaattisesti takaisin paikoilleen. Tuotteen jälleenmyynnistä vastaa Oy Grana Finland AB. Muuntajan ja kelan käämin valmistusmenetelmä Zelteq Oy, Mika Kuntijärvi Koivulehdontie 17, Vantaa Puh / Toivo Ridalin kehittämällä menetelmällä voidaan valmistaa pienikokoisia ja matalia muuntajia ja keloja. Menetelmää käyttämällä voidaan vähentää muuntajien valmistamisen käytettäviä työvaiheita ja tarvittavia komponentteja. Menetelmää hyödyntämällä saadaan muuntajan tai kelan käämeissä erinomainen parametrien toistettavuus. Menetelmän mukaiset magneettikomponentit sopivat käytetystä topologiasta riippumatta erityisen hyvin korkeataajuisiin hakkuriteholähteisiin. Tapio Anttila on kehittänyt puutuotteen kuviointimenetelmän, jolla saadaan edullisesti uudenlaisia kuvioita ja urituksia levy- ja viilutaivutetuotteisiin. Läpivärjätty puuviilu liimataan pintaviilun alle, jolloin tuotteeseen saadaan halutun värisiä ja muotoisia kuvioita pintaviilua työstämällä. Läpivärjättyjen viilujen värivaihtoehdoilla ja pintaviilujen eri puulajeilla saadaan aikaan erilaisia tuotteita. Kuvio-seinäpaneeleja valmistaa ja markkinoi Koskisen Oy, Kuvio-sohvapöytiä ja -vateja Showroom Finland Oy. Vateja on myynnissä myös Suomen ulkopuolella, muun muassa MoMa Design Store:ssa New Yorkissa. City Termite, ahtaiden paikkojen poravaunu Stonego Oy, Seppo Kuosmanen Kauppatie 7 A 7, Tuusula Puh / City Termite on pienikokoinen poravaunu, joka on suunniteltu erityisesti ahtaisiin tai mataliin tiloihin. Sen telojen välistä etäisyyttä voidaan muuttaa hydraulisesti. Poravaunu on ajoasennossa hyvin kapea: City Termiten leveys on pienimmillään 1,2 m ja leveimmillään 1,8 m. Vaunun moottorivalinnoissa on myös pyritty alentamaan koneen käynnistä syntyvää melua. Työskentely ahtaissa tiloissa on tehokasta alavaunun ja puomiston rakenteen ansiosta. Käytettäessä City Termiteporavaunua käsivoimin tehtävän porauksen tarve vähenee. Osakekortit 2007 Funda Games Oy, Atso Andersén Hanikka 26 B 2, Espoo Puh / Atso Andersén ja Markku Kaustia ovat ideoineet osakekorttipelin, joka tarjoaa helpon ja hauskan tavan ymmärtää osakemaailmaa ja yritysten tunnuslukuja. Vuoden 2007 korteissa on 24 Helsingin pörssissä noteerattua yritystä. Korteissa esitellään yrityksen toimialatunnus, logo tai tunnuskuva ja seitsemän fundamenttitunnuslukua. Peli perustuu samaan ideaan kuin klassiset autopelikortit. Kortit soveltuvat opetusvälineeksi peruskoulun taloustiedon tunnilla sekä talousalan oppilaitoksissa ja yliopistoissa.

15 Interaktiivinen Winfo TM -mediataulu WinfoMedia Oy, Eija Toiviainen Tekniikantie 12, Espoo Puh Winfo TM -mediataulu on osoituksen tunnistava näyttö. Mediataulun avulla voidaan luoda vuorovaikutteinen mainostai infotila, jota pystytään ohjaamaan osoittamalla, myös lasin tai ikkunan läpi. Winfo TM - laitteisto koostuu tavallisesta LCDnäytöstä, siihen liitettävästä sensorista, tietokoneesta, sekä sisällönhallintaohjelmistosta. Timo Valkaksen kehittämän kosketuksettoman sensoritekniikan avulla mediataulun valikon kuvakkeita voidaan aktivoida sormella osoitta malla ja tietoa voidaan etsiä kuten tavan omaisesta verkkopalvelusta. Mediataulun avulla voidaan esittää multimediaa esimerkiksi näyteikkunoissa, lasivitriineissä, ulkomainoksissa ja infopisteissä. DPT-korkkipumppu Megatech Oy, Kaj Pelamo Harjutie 14 C, Nummela Puh. (09) / Palvelutalo Konsepti, hoitolaitoksien turva- ja valvontajärjestelmä Seniortek Oy, Pasi Nurmela Karistamonkuja 3, Rovaniemi Puh / Sami ja Pasi Nurmelan kehittämä Palvelutalo Konsepti on palvelutalojen ja hoitolaitosten uudenlainen turvajärjestelmä, joka lisää asukkaiden turvallisuutta ja vapaata liikkumista. Palvelutalo Konseptiin kuuluu mm. dementia-, hoiva-, kulunvalvonta-, hoitaja- ja hoivakutsujärjestelmä sekä paloilmoitin- ja DECT-puhelinjärjestelmä. Kaikkia järjestelmiä voidaan ohjata ja valvoa yhdellä, asiakaskohtaisella käyttöliittymällä. Asukkaisiin ei kiinnitetä erillisiä tun nistimia. Hoito henkilökunta saa puhelimeen tai tietokoneelle ajantasaista informaatiota sekä hälytyksiä asukkaiden ja tilojen tilanteesta. 15 Helppokäyttöinen DPT-korkkipumppu auttaa pitämään putket, säiliöt ja muut kohteet puhtaina mikroprosessorilla ohjatun kemikaaliannostelun avulla. Huoltovapaa korkkipumppu soveltuu lukuisten erilaisten kemikaalien annosteluun. Sen avulla voidaan käsitellä myös alipaineistettuja järjestelmiä. Laite kiinnitetään suoraan säiliön alkuperäisen korkin tilalle, ilman erillistä sovitinta. LCDnäytöllä varustetun ohjauspaneelin avulla on helppo määritellä halutut annosteluajat ja muut pumpun asetukset. Pupfit TM -pentuvaljas Lilatech/Pupfit TM Marja-Riitta Sarparanta Maununtyttärenkatu 5 as Turku Puh Pupfit TM on edullinen ja mitoiltaan helposti suurennettava valjas koiranpennuille. Valjas pysyy hyvin pennun päällä. Pennun kasvaessa valjaan aukkohalkioita leikataan tarpeen mukaan suuremmiksi. Mukautuvan valjaan ansiosta koiran rintakehään kohdistuva vetovoima jakautuu tasaisesti myös valjaan leik kausten jälkeen. Valjaan materiaalina on pehmeän ja miellyttävän tuntuinen erikoisvalmistettu Softline-kolmikerrosnauha. ClimbStationkiipeily simulaattori Joyride Games Oy Kaarle Vanamo Kankurinkatu Hyvinkää Puh. (019) Joyride Games Oy suunnittelee, valmistaa, myy ja markkinoi monipuolisia elektronisesti ohjattavia ClimbStation-kiipeilyseiniä. Pieneen tilaan mahtuva, liikuteltava, ylös- ja alaspäin rullaava kiipeilyseinä sopii ympäri vuotiseen lajiharjoitteluun. ClimbStationkiipeilyasemat tarjoavat eritasoisia reittejä kaikentasoisille kiipeilijöille ja lajista kiinnostuneille. Reittien vaikeustason voi itse valita kosketusnäytöltä. Valitun reitin perusteella ohjausyksikkö säätää automaattisesti kallistuskulmaa ja nopeutta. Samalla laite kerää tietoa mm. suorittajan taidoista ja laitteen käyttö tunneista.

16 PALKINTOJA, APURAHOJA, KILPAILUJA INNOSUOMI-palkinnot Codenomicon Oy, Oulu Selki Fabrik, Helsinki Yksilöllisiä huopahattuja, Xylogas Oy filosofian maisteri Fredrik Ek ja Tietoturvatestaustyökalu, Defensics-tuoteperhe Erikoistyö Mäki Oy, Isokoski Esteettömän kulun mahdollistava osastoivan oven kynnys Innohome Oy, Espoo Kodin sähköpalojen ja vesivahinkojen estolaite Pensi Rescue Oy, Vammala valmistustekniikan, materiaalin ja tuotealueen innovatiivinen yhdistelmä Keksintösäätiön tunnustuspalkinto myönnettiin Finsor Oy:lle. Runar Bäckströmin säätiön apurahat Canatu Oy tekniikan ylioppilas Eerin Rosenström Puukaasuvoimalan parannuksia EK-Kaasu alikonemestari Eero Kangasoja Kiinteän polttoaineen, kokopuun, turpeen ja lajitellun talousjätteen kaasutin Tutki - Kokeile - Kehitä Kilpailu luonnontieteestä ja tekniikasta Ergonominen siirtokuljetusjärjestelmä potilaan koko siirtoketjussa Seniortek Oy, Rovaniemi Palvelutalojen turvallisuusja valvontajärjestelmä filosofian tohtori David P. Brown, professori Esko Kauppinen, filosofian tohtori Albert G. Nasibulin ja filosofian tohtori Hua Jing Uuden hiilinanomateriaalin tuotantolaite Insinööri Joni Holmroos kiinnostuneille nuorille 6 9-vuotiaat Jaettu ensimmäinen palkinto Martinkallion koulu, 2 lk, Espoo Miksi herneellä on viikset? 16 Kunniamaininnan saivat: Symbicon Oy, Kajaani Kestävä ja globaaleihin olosuhteisiin tarkoitettu digitaalitekniikkaa hyödyntävä informaatio- ja mainostaulutuoteperhe Viconsys Oy, Jyväskylä Yhdistetty prosessin ja laadun valvonta digitaalisella konenäöllä Valtakunnallisena Innopäivänä palkittiin myös koululaisten Innokoulu- Kokoontaitettava saha Filosofian tohtori Pekka Janhunen Sähköinen aurinkotuulipurje Opiskelija Petteri Jokila Pintakäsittelylaitteisto Dosentti Ossi Korhola Hydraulisesti toimiva polkupyörän automaattinen vaihteensiirtäjä ja jalkajarru Kasvatustieteen maisteri Juho Lemminkäinen Purjehtimista helpottava laite Päiväkoti Metsäpolku, esikouluryhmä Ketunleivät, Saimaanharju Vedenpuhdistamo ja makutehdas vuotiaat Ensimmäinen palkinto Putaan koulun ryhmä: Tiina Elf, Sofia Gullsten, Roosa Hurtig, Noora Häyhä, Katriina Kanto, Josefiina Partanen, Eveliina Päivärinta, Tornio Tupakat seis! ideointitapahtuman parhaat ideat. Venture Cup Finland liiketoiminta suunnitelmakilpailu 2006/2007 Finsor Oy, Espoo Dynaamisiin voima-antureihin perustuvia ehkäisevän kunnonvalvonnan ratkaisuja teollisuudelle Filosofian tohtori Jouni Nieminen Metsänlannoite Erikoissairaanhoitaja, kätilö Eija Pessinen Hyvinvointiteknologinen relaxbirth.info -synnytysmenetelmä Filosofian maisteri Juhani Räisänen Sormina, uuden mediateknologian avulla rakennettu soitin vuotiaat Jaettu ensimmäinen palkinto Joel Kaasinen, Valkeakosken lukio Geneettisen algoritmin kehitys Klaara Kannisto, Helsingin suomalainen yhteiskoulu Nikotiinin vaikutus keuhkorakkuloiden pintakerrokseen Sprnklr, Helsinki Uudentyyppisiä automaattisia sammutuslaitteita asuinkiinteistöihin VuoksiVieheet, Lappeenranta Urheilukalastajien tarpeisiin kehitetty mallisuojattu erikoisviehe sekä muiden kalastustarvikkeiden suunnittelu ja kehitys Kultaajamestari Raimo Snellman Hengitysmuistuttaja nglass Oy artenomi Jussi Wright Lasilaattojen valmistusmenetelmä Helsingin Keksijät ry Protopajan muuttokustannukset Keksintösäätiö on ollut mukana myös seuraavien kilpailujen ja säätiöiden palkinto- tai apuraharaadeissa: IIDA-ideakilpailu Pertti Pasasen keksintökilpailu Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö Viitasaaren Keksintöjen viikon keksintökilpailut

17 KEKSINTÖSÄÄTIÖN AVAINLUKUJA kpl Rahoitushakemukset Keksintösäätiöön tulleet ensihakemukset Keksintösäätiöön tulleet jatkohakemukset Keksintösäätiöön tulleet hakemukset yhteensä Rahoitus Rahoitetut keksinnöt joista ensirahoitettuja keksintöjä joista jatkorahoitettuja keksintöjä joista Keksintösäätiön protopajassa rakennettuja prototyyppejä Hyödyntäminen, kpl Sopimuspohjainen hyödyntäminen Hakijan oma liiketoiminta Jatkorahoitukseen siirtyneet, muut rahoittajat Hyödyntäminen yhteensä Käsittelyajat, pv Keskimääräinen käsittelyaika Rahoitetut Hylätyt Henkilöstö Innopolin toimisto Keksintö- ja innovaatioasiamiehet Toimintamenot, milj. euroa Kulut yhteensä 6,1 6,1 6,6 - josta valtionavustus 4,6 4,8 5,0

18 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot , ,50 Kulut Henkilöstökulut , ,38 Poistot , ,32 Muut kulut , ,90 Kulujäämä , ,10 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot , ,68 Kulut -806,22-891,90 Kulujäämä , ,32 Yleisavustukset , ,59 Tilikauden yli- / alijäämä , ,73 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,76 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,64 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,28 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Tilisaamiset , ,90 Muut saamiset , ,28 Siirtosaamiset , , , ,10 Rahat ja pankkisaamiset , ,01 Vastaavaa yhteensä , ,07 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Sidotut rahastot Peruspääoma , ,60 Muut rahastot Yhdistysrahasto ,01 0,00 Käyttöpääoma 3 695, ,64 Tilikauden yli- / alijäämä , , , ,51 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,1 5 Muut velat , ,54 Siirtovelat , , , ,56 Vastattavaa yhteensä , ,07

19 TILINTARKASTUSKERTOMUS Keksintösäätiön valtuuskunnalle Olemme tarkastaneet Keksintösäätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon. Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta säätiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpito- ja säätiölaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta sekä tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltamme tilikaudelta. Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. 19 Helsingissä 12. maaliskuuta 2008 Heidi Vierros KHT Outi Hieta KHT TILINTARKASTAJAT varsinaiset Heidi Vierros, KHT Outi Hieta, KHT varalla Ari Eskelinen, KHT Jari Nurmi, KHT

20 VALTUUSKUNTA NIMEÄJÄYHTEISÖ JÄSEN VARAJÄSEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK johtaja IPR Mika Timmerbacka asiantuntija Janica Ylikarjula kehitysjohtaja Helene Juhola apulaisjohtaja Riitta Juvonen Finnvera Oyj apulaisjohtaja Ilpo Jokinen liiketoimintapäällikkö Unto Väkeväinen Finpro ry projektijohtaja Jarmo Karesto johtava konsultti Timo Vedenpää Helsingin kauppakorkeakoulu johtaja Seija Kulkki professori Risto Tainio Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta professori Rainer Oesch professori Jarno Tepora Keskuskauppakamari asiamies Pirjo Liukas lakimies Ville Wartiovaara ( ) lakimies Jaakko Turunen ( ) Lappeenrannan teknillinen yliopisto professori Juha Varis tutkimusasiamies Pertti Kolari MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) Metsäteollisuus ry erikoistutkija Jukka Pietilä professori Hannu Haapala ( ) ohjelmajohtaja Markku Järvenpää ( ) tutkimus- ja kehityskoordinaattori Markku Lehtonen tutkimus- ja kehityspäällikkö Päivi Luoma Oulun yliopisto professori Petri Pulli professori Hannu Heusala Patentti- ja rekisterihallitus yli-insinööri Reino Laukkarinen johtaja Kristiina Grönlund 20 Suomen Akatemia / Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta professori Iiro Hartimo ( ) yksikön johtaja Susan Linko ( ) professori Arto Urtti ( ) tiedeasiantuntija Juha Latikka ( ) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra toimialajohtaja Risto Kalske ( ) toimialajohtaja Markku Sjöstedt ( ) Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry teknikko Leo Koivunen sisustussuunnittelija Leila Bognomini kouluttaja Raimo Flink toimitusjohtaja Kauko Kareinen Suomen Kulttuurirahasto professori Juhani Jaakkola akatemiaprofessori Risto Nieminen Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry patenttiasiamies, tj Tord Langenskiöld patenttiasiamies Stefan Holmström Suomen Yrittäjät ry johtaja Risto Suominen toimitusjohtaja Jorma Heikkilä Svenska handelshögskolan tutkimusjohtaja Maj-Britt Hedvall ( ) tutkimusasiamies Viveka Ekholm ( ) hallintojohtaja Mauno Lindroos ( ) projektikontrolleri Katarina Valkama ( ) Tampereen teknillinen yliopisto professori Reijo Karvinen professori Seppo Valkealahti Tekniikan edistämissäätiö asiamies Tapani Koivumäki ( ) professori Matti Leisola ( ) Teknillinen korkeakoulu professori Mauri Airila ( ) professori Petri Kuosmanen ( ) pääsihteeri Kari Mäkinen professori Raimo Sepponen Teollistamisrahasto Oy Työ- ja elinkeinoministeriö ylitarkastaja Riitta Mansukoski ylitarkastaja Kaarina Aaltonen Ulkoasiainministeriö VTT toimialajohtaja Tapio Koivu kehityspäällikkö Martti Perttula Puheenjohtajana vuonna 2007 toimi professori Juhani Jaakkola ja varapuheenjohtajana johtaja Risto Suominen. Valtuuskunnan kevätkokous pidettiin ja syyskokous Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2008 edelleen professori Juhani Jaakkola ja varapuheenjohtajaksi johtaja Risto Suominen.

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (07.03.2015) Maraton 1.Ollila Veikko 3.37.40 (M 60/1) 2.Saarinen Janne 3.54.09 (M alle 40/1) 3.Kemiläinen Juha 4.10.53 (M 55/1) 4.Palenius Juha 4.18.58

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot