Sisältö. Visio. Toiminta-ajatus. Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Visio. Toiminta-ajatus. Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio."

Transkriptio

1 TOIMINTAVUOSI 2007

2 Visio Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Toiminta-ajatus Keksintösäätiö auttaa yksityishenkilöiden, yliopistotutkijoiden ja mikro yritysten keksintöjen kehittämistä ja kaupallistamista tarjoamalla asiantuntijapalveluja ja rahoitusta keksinnön kehittämisen alkuvaiheeseen. Sisältö Toiminnanjohtajan katsaus... 3 Keksintösäätiö vuonna Uusia rahoituskohteita Keksintösäätiön tukemia uutuustuotteita Palkintoja, apurahoja, kilpailuja Keksintösäätiön avainlukuja Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus Tilintarkastajat Valtuuskunta Hallitus Henkilöstö ja asiamiehet... 22

3 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2007 oli Keksintösäätiön 36. toimintavuosi. Alusta asti säätiö on panostanut yksityishenkilöiden ja pienyrittäjien tekemien keksintöjen arviointiin sekä keksintöjen kehittämisen neuvontaan ja rahoitukseen. Kokemuksensa ja asiantuntemuksensa kautta Keksintösäätiöstä on tullut merkittävä suomalaisen keksintötoiminnan osaaja. Vuosi 2007 oli monella tavalla ennätysten vuosi. Säätiön saamien rahoitushakemusten määrä jatkoi edelleen kasvuaan ollen vuonna 2007 yli 10 prosenttia edellisvuotta suurempi. Rahoituspäätöksiä tehtiin jo yli 300 kappaletta. Säätiön näkökulmasta katsoen suomalaisten keksinnöllisyys ei siis ole maamme kansainvälistyessä kadonnut mihinkään. Keksintöjä on myös kaupallistunut huomattava määrä. Menestyksellisesti markkinoille edenneiden rahoittamiemme keksintöjen euromääräiset palautukset säätiölle olivat viime vuonna ennätyksellisen korkeat. Myös säätiön toiminnan kehittämisessä vuosi 2007 oli tärkeä. Edellisvuoden elokuussa valmistunut vaikuttavuusarvio antoi perustan strategiatyölle, jota tehtiin tiimityönä koko vuoden ajan. Säätiön strategiatyöstä päätettiin tehdä prosessimainen ja jatkuva. Vuonna 2007 strategiatyön painopisteinä olivat prosessit, tuotteet ja palvelut sekä sisäinen ja ulkoinen verkostoituminen. Neljäntenä painopisteenä käynnistyi vuoden lopulla innovaatioasiamiesstrategian työstäminen. Tämä työ valmistuu vuonna Myös muiden uusien painopistealueiden kehittäminen lähtee liikkeelle vuonna Prosessien tehostaminen ja uusien tuotteiden ja palvelujen käyttöönotto alkavat näkyä kuluvan vuoden aikana. Esimerkiksi Otaniemen toimipisteen ja säätiön laajan asiamiesverkoston yhteistyön uudet muodot ja työkalut tulevat tehostamaan asiakkaiden keksintöehdotusten arviointia ja toivon mukaan myös nopeuttamaan niiden käsittelyä. Alueellisista palveluista vastaavat keksintöasiamiehemme TE-keskuksissa ja innovaatioasiamiehemme yliopistoissa. Olen ylpeä koko maan kattavasta osaavasta asiamiesverkostostamme. Parasta palautetta on asiakkaiden antama arvostus siitä, että keksintöjen arvioinnin ja kehittämisen asiantunteva apu on konkreettisesti tarjolla lähellä keksijää. Asiamiestoiminta on osoittautunut merki tyk selliseksi myös sidosryhmä työssä ja monissa kansallisissa innovaatioalan kehitysprojekteissa. Saimme viime vuonna myös kansainvälistä tunnustusta. Keksintösäätiö oli mukana EUprojek tissa, jossa selvitettiin parhaita käytän töjä siitä, miten julkistoimijat auttavat pk-yrityksiä keksintöjen suojauskysymyksissä eri puolilla Eurooppaa. Säätiön toiminnan todettiin olevan monessa suhteessa eurooppalaisittain ainutlaatuista ja esimerkillistä. Haluan kiittää asiakkaitamme, rahoittajiamme, sidosryhmiämme ja muita kumppaneitamme hedelmällisestä yhteistyöstä. Esitän lämpimät kiitokset myös Keksintösäätiön valtuuskunnalle, hallitukselle ja henkilökunnalle merkittävästä panostuksesta keksintötoiminnan edistämiseen. Uskon, että käynnistynyt vuosi tuo mukanaan uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka sopivasti uudistavat toimintaamme. Juha Jutila toiminnanjohtaja 3

4 4 Vuosi 2007 oli Keksintösäätiössä aktiivisen toiminnan vuosi. Säätiön rahoitus kiinnosti aikaisempia vuosia useampaa hakijaa ja kaikkiaan 150 uuden keksinnön kehittäminen lähti liikkeelle säätiön rahoituksen turvin. Entistä useampi keksintö sai säätiöltä myös jatkorahoitusta. Kaupallistamisvaiheeseen edenneiden hankkeiden määrä kasvoi niin ikään edellisvuodesta. Tekemämme neuvonta- ja ohjaustyön arvostus näkyi myös siinä, että moni säätiön alkurahoitusta saaneista keksintöhankkeista sai vuoden aikana muuta lisärahoitusta joko julkisilta tai yksityisiltä rahoittajilta. Aktiivinen toiminta merkitsi myös sisäistä kehittämistä. Edellisvuonna aloitettu laaja strategiatyö jatkui tiiviisti ja sitä toteutettiin tiimeissä. Työn painopisteitä olivat tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä sisäisen ja ulkoisen verkostoitumisen tehostaminen. Uuden strategian mukaisten toimintojen ja työtapojen jalkauttamiseen päästiin siirtymään loppuvuodesta. Jatkuvan strategia työskentelyn periaatteen mukaisesti vuoden lopulla lähti liikkeelle vielä innovaatioasiamiesstrategian työstäminen.

5 KEKSINTÖSÄÄTIÖ VUONNA 2007 Neuvontaa, arviointia, rahoitusta ja ohjausta Keksintösäätiö on suomalaisten keksintöjen kehittämistä ja hyödyntämistä edistävä neuvontaja rahoitusorganisaatio. Asiakkaitamme ovat yksityiset keksijät, tutkijat ja pienet yritykset. Säätiön palvelut ovat Otaniemen toimipisteen ohella keksijöiden saatavilla asiamiesverkoston välityksellä kautta maan. Keksijöitä palvellaan neuvomalla heitä keksintöasioissa, arvioimalla uusia keksintöehdotuksia, rahoittamalla keksintöjen suojausta, kehittämistä ja kaupallistamista sekä edistämällä keksintötoimintaa Suomessa. Myös protopajan palvelut ja sopimusoikeudellinen neuvonta ovat rahoitusasiakkaidemme käytössä. Tehtävämme on auttaa alkuun mahdollisimman monta uutta keksintöä, niin että niistä syntyy kannattavaa liiketoimintaa - joko keksijän oman yritystoiminnan tuloksena tai lisensoimalla keksintö sopivalle hyödyntäjäyritykselle. Rahoitushakemuksia alkuvaiheen kustannuksiin Vuonna 2007 Keksintösäätiö myönsi keksijöille 2,5 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa vuonna 2006) vakuudetonta riskirahaa keksintöjen kehittämis kuluihin. Muu tuki kohdentui neuvontaan ja keksijöiden ohjaukseen. Kaikkiaan Keksintösäätiön toimintamenot olivat 6,6 mil joonaa euroa. Kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyisin työ- ja elinkeinoministeriö) kanavoima valtionavustus menoista oli viisi miljoonaa euroa. Säätiö sai vuoden aikana 967 rahoitushakemusta, joiden kokonaissumma oli reilut 14 miljoonaa euroa. Hakemuksista ensihakemuksia oli 771 ja aiemmin rahoitettujen hankkeiden jatkohakemuksia 196. Hakemusten yhteismäärä kasvoi edellisvuodesta 75 hakemuksella. Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa olivat kolme aktiivisinta aluetta, kun hakemusten määrä suhteutetaan TE-keskusalueiden asukaslukuihin (kpl per asukasta). Edellisvuonna vastaavia kärkisijoja pitivät Uusimaa, Pohjois-Karjala ja Lappi, joista kaksi ensimmäistä sijoittuivat nytkin viiden ahkerimman alueen joukkoon. Käyttöaloittain säätiön rahoitusta haettiin useimmiten fysiikan alaan (19 %), kuljetukseen (17 %) sekä koneenrakennukseen, lämmitykseen ja valaistukseen (13 %) kuuluville keksinnöille. Keksintösäätiön protopajan ammattilaiset voivat testata, toimiiko keksintö käytännössä. Palveluihin kuuluu prototyyppien tai niiden osien suunnittelu sekä rakentaminen ja testaus. Kun keksintö etenee tuotantoon, protopajan tuottamia työkuvia ja konepiirustuksia voidaan hyödyntää myös tuotteen jatkokehittelyssä. 5 Rahoitushakemukset / asukasta (kpl), 2007 Myönnetty rahoitus / asukasta (eur), 2007 kpl eur Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi 0 Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi

6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ VUONNA Kehitys käyntiin säätiön rahoituksen turvin Rahoitettujen keksintöjen määrä oli vuonna 2007 ennätyksellisen suuri. Säätiön rahoituksen turvin kehitettiin yhteensä 274:ää keksintöä (214 vuonna 2006). Rahoitetuista keksinnöistä uusia oli 150 (137) ja jatkorahoitusta sai 124 keksintöä (77). Säätiön protopajassa työstettiin vuoden 2007 aikana 16 eri prototyyppiä. Rahoitettuja keksintöjä oli lukumääräisesti eniten Uudenmaan (107 kpl), Varsinais-Suomen (35 kpl) ja Pirkanmaan (25 kpl) alueilta. Lukuihin sisältyvät sekä uudet että jatkorahoitetut keksinnöt. Eri keksinnöille kohdentuneita rahoituspäätöksiä tehtiin vuonna 2007 hieman yli 300 kappaletta. Myönnetystä euromäärästä 45 % kohdentui Uudenmaan TE-keskuksen alueelle. Toiseksi eniten eli 12 % rahoituksesta saivat Varsinais-Suomen TE-keskusalueen keksinnöt ja kolmanneksi eniten rahaa kohdentui Pohjois-Pohjanmaan TEkeskusalueen keksinnöille, jotka saivat 8 % kokonaisrahoituksesta. Kun myönnetyn rahoituksen määrä suhteutetaan TE-keskusalueiden asukaslukuihin (euroa per asukasta), kärjessä olivat Kainuu, Uusimaa ja Pohjois-Karjala. Käyttöaloittain eniten rahoitettiin fysiikan alaan (19 %), koneenrakennukseen, lämmitykseen ja valaistukseen (15 %) sekä terveydenhoitoalaan (13 %) kuuluvia keksintöjä. Seuraavaksi eniten rahoitettiin työmenetelmiin (11 %) ja sähköön (9 %) liittyviä keksintöjä. Luovuudesta liiketoimintaa Yhteensä 43 säätiön rahoittamaa hanketta kaupallistui vuoden 2007 aikana. Määrä kasvoi edellisvuodesta 13 prosenttia. Keksijäyrittäjien oman liiketoiminnan kautta kaupallistamisvaiheeseen eteni 22 keksintöä (24 vuonna 2006) ja sopimuspohjaisesti 21 keksintöä (14 vuonna 2006). Kertomusvuoden aikana 39 hanketta sai säätiön ulkopuolista jatkorahoitusta. Määrä kasvoi kahdella hankkeella vuodesta Asiamiesverkosto auttaa Asiamiestoiminta ja säätiön sisäisen verkostoitumisen tehostaminen olivat yksi strategiatyön painopisteistä vuonna Niin asiamiesten keskinäisen työn kuin asiamiesten ja säätiön projektipäälliköiden tiiviimmän yhteistyön tavoitteena on asiantuntemuksen ja osaamisen jakaminen, keksintöhankkeiden ripeämpi käsittely ja sitä kautta nopeampi ja tehokkaampi asiakaspalvelu. Jo vuoden 2007 lopulla käynnistyi uusia yhteydenpitomuotoja. Samalla otettiin käyttöön uusia teknisiä työkaluja. Keksintöasiamiehillä on ollut vuoden 2007 aikana perustehtäviensä ohella vahva työpanos monissa keksintö- ja innovaatioalan projekteissa. He ovat olleet alueellisten Innosuomi-raatien pu- HAETTU Rahoitus alueittain (%), 2007 MYÖNNETTY Rahoitus alueittain (%), 2007 Rahoitetut keksinnöt alueittain (kpl), 2007 % 40 % 45 kpl Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala 5 0 Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi 0 Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi

7 7 heenjohtajia ja vastanneet alueellisten Innosuomi-tapahtumien koordinoinnista. Monet keksintöasiamiehet ovat lisäksi vieneet eteenpäin Tuoteväylä-hanketta omilla alueillaan. Osaa mista on hyödynnetty myös INTO-seminaarien asiantuntijapuheenvuoroissa. Patentti- ja rekisterihallituksen ja TE-keskusten organisoimat INTO-tapahtumat opastavat pk-yrityksiä hyödyntämään immateriaalijärjestelmää ja olemassa olevia teollisoikeuspalveluja liiketoiminnassaan. Yliopistojen keksintötoimintaa säätelevä uusi laki tuli voimaan vuoden 2007 alussa ja näkyi yliopistokeksintöjen prioriteettihakemusten määrän kasvuna. Innovaatioasiamiehillä on keskeinen rooli uuden järjestelmän käyttöönotossa ja yliopistokeksijöiden opastamisessa. Myös innovaatioasiamiehiä on tarvittu IPR-asiantuntijoina eri hankkeissa. He ovat arvioineet ja antaneet lausuntoja Venture Cup- liiketoimintakilpailun ehdotuksista. TULI-toiminnassa (Tutkimuksesta liiketoimintaa -projekti) innovaatioasiamiehet ovat kartoittaneet yliopistoista ja korkeakouluista sopivia hankkeita ja tehneet niistä alkuarvioinnit ja esitykset TULI-rahoituksen projektiryhmille. Tuoteväylä tehostaa Tuotekehityksen asiantuntijoiden verkostoitumishanketta Tuoteväylää jatkettiin vuonna Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen alueilla koottiin keksintöasiamiesten johdolla tuotekehityksen asiantuntijoiden pienryhmät, jotka ovat sopineet toiminnan pelisäännöistä ja tehneet yhdessä hanketyötä. Näin on voitu tarjota alueiden uusille tuotekehityshankkeille laajempi näkökulma liiketoiminnan luomiseksi. Ryhmien toiminnassa korostuu ennakkoluulottomuus, avoimuus ja ehdoton keskinäinen luottamus. Vaikuttaminen pk-yritysten tuotekehitysosaamisen lisäämiseen on osa Tuoteväylähanketta. Erityisesti on korostettu teollisoikeusasioiden huomioimista. Tuoteväylä-toimintamalli on mukana YritysSuomen alueellisessa pilottihankkeessa Jyväskylässä. Keksintösäätiön hallinnoiman Tuoteväylähankkeen toteutuksesta ovat vastanneet Suomen Tuotekehitysyhdistys ry ja Patentti- ja rekisterihallitus. Toimintaa rahoittaa Työelämän kehittämisohjelma Tykes.

8 KEKSINTÖSÄÄTIÖ VUONNA Myynti- ja markkinointiapua keksinnöille Uudet keksinnöt kaupallistuvat joko keksijäyrittäjän oman liiketoiminnan kautta tai lisenssisopimusten avulla. Keksintösäätiö edistää rahoittamiensa keksintöjen kaupallistumista monin eri tavoin. Tavoitteena on löytää keksinnöille sopivia hyödyntäjäehdokkaita, lisärahoittajia tai muita yhteistyökumppaneita. Keksijän itsensä lisäksi säätiön asiamiehet, projektipäälliköt ja myyntitiimi voivat etsiä keksinnölle lisenssinostajaehdokkaita. Vuonna 2007 myyntitiimi kartoitti täsmämarkkinoinnin avulla 23 eri hankkeen kiinnostavuutta hyödyntäjäyritysten keskuudessa. Kaikkiaan oltiin yhteydessä 62 tuotannolliseen yritykseen. Vuoden lopussa aktiivisia kontakteja oli 50 yrityksen kanssa. Myyntikäyntejä tehtiin 61 ja niiden yhteydessä tarjottiin lisensoitaviksi 76 eri keksintöä. Myyntitapaamisista valtaosa oli Suomessa, mutta neuvotteluja käytiin myös Ruotsissa, Norjassa ja USA:ssa. Keksintöjä esiteltiin ostajaehdokkaille räätälöidysti myös useilla messuilla, mm. Geneven Keksintömessuilla ja useilla ammattimessuilla Suomessa. Säätiön sähköinen kauppapaikka on toiminut uusien keksintöjen ja liikeideoiden yhtenä esittelyfoorumina. Jatkuvasti päivitettävässä Keksintöpörssissä on tarjolla keskimäärin 70 keksintöä. Vuoden 2007 aikana Keksintöpörssiin listattiin 24 säätiön rahoittamaa uutta hanketta. Uudet kotisivut käyttöön Keksintösäätiön uudet kotisivut otettiin käyttöön syyskuussa Uudistuksessa paneuduttiin erityisesti sivuston tietosisältöön ja käytettävyyteen. Myös visuaalinen ilme uudistettiin. Esimerkiksi Termit ja sanasto -osio sai heti alkuun runsaasti positiivista palautetta. Sivut avautuivat ensi vaiheessa suomeksi, mutta jatkossa tietoa jaetaan myös englanniksi ja ruotsiksi. Leijonan Kita -ohjelman taustajoukoissa Syksyllä 2007 MTV3-kanavalla pyöri 10-osainen viihteellinen ohjelmasarja Leijonan Kita, jossa uusia ideoita ja keksintöjä esiteltiin joukolle suomalaisia pääomasijoittajia. Keksintösäätiötä pyydettiin ohjelman tuotantovaiheessa mukaan yhdeksi asiantuntijaksi arvioimaan osaa Leijonan Kitaan tarjotuista alkuvaiheen ideoista. messuilla ja tapahtumissa Tietoa palveluista Toimivaksi osoittautunutta yhteisosastomallia toteutettiin eri messuilla Patentti- ja rekisterihallituksen ja TE-keskusten kanssa. Messuvieraita palveltiin yhdessä mm. Tampereen Alihankinta-messuilla ja Oma Yritys -tapahtumassa Helsingissä. Omalla osastollaan säätiö esittäytyi Joensuun SciFest-tapahtuman yläaste- ja lukioikäisille kävijöille ja Tampereen Apuväline messujen ammattikävijöille ja muille alasta kiinnostuneille. Valtakunnallisten tapahtumien ohella asiakkaita on palveltu lukuisissa alueellisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Julkisuutta viestimissä Sanomalehdissä, ammattilehdissä ja muissa tiedotusvälineissä oli noin keksintöaiheista juttua tai artikkelia vuonna Keksintösäätiö mainittiin vuoden aikana 80 jutussa. Valtaosa jutuista ilmestyi sanomalehdissä. Vuoden aikana Keksintösäätiö täydensi perinteistä tiedottamista valmiiksi tuotetuilla keksintöaiheisilla tausta-artikkeleilla ja radio-ohjelmilla, joita jaettiin toimittajille tarkoitetun Deski-portaalin kautta. Läpimenotulokset olivat rohkaisevia. Juttuyhteistyötä tehtiin mm. Minustako Yrittäjä -julkaisun ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnatun Facta AMK-julkaisun kanssa. Myös monet ammattilehdet ottivat yhteyttä säätiöön kiinnostavien haastateltavien löytämiseksi keksintö- tai innovaatioteeman jutuilleen.

9 9 Haettu rahoitus käyttöaloittain (%), 2007 Myönnetty rahoitus käyttöaloittain (%), 2007 Rahoitetut keksinnöt käyttöaloittain (kpl), 2007 % Terveydenhoito Ajanviete Työmenetelmät Kuljetus Maa- ja metsätalous, elintarviketeollisuus Henkilökohtaiset käyttö- ja talousesineet Rakennustekniikka Kemia ja metallurgia Tekstiilit ja paperi Koneenrakennus, lämmitys, valaistus Sähkö Fysiikka % Terveydenhoito Ajanviete Työmenetelmät Kuljetus Maa- ja metsätalous, elintarviketeollisuus Henkilökohtaiset käyttö- ja talousesineet Kemia ja metallurgia Tekstiilit ja paperi Rakennustekniikka Koneenrakennus, lämmitys, valaistus Sähkö Fysiikka kpl Terveydenhoito Ajanviete Työmenetelmät Kuljetus Maa- ja metsätalous, elintarviketeollisuus Henkilökohtaiset käyttö- ja talousesineet Kemia ja metallurgia Tekstiilit ja paperi Rakennustekniikka Koneenrakennus, lämmitys, valaistus Sähkö Fysiikka

10 KEKSINTÖSÄÄTIÖ VUONNA Henkilöstökatsaus Kertomusvuoden lopussa Keksintösäätiön Innopolin toimiston työntekijöiden määrä oli 24 henkilöä. Säätiön koko maan kattavaan palveluverkostoon kuului lisäksi 29 asiamiestä TE-keskuksissa ja yliopistoissa. Kun asiamiehet lasketaan mukaan, oli miesten osuus henkilökunnasta 68 %. Säätiöläisten keski-ikä oli 45,6 vuotta ja suurimman ikäryhmän muodostivat vuotiaat. Kaksi kolmasosaa henkilöstöstä on ollut Keksintösäätiön palveluksessa yli viisi vuotta. Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2007 oli 9 % ja se kohdentui pääsääntöisesti innovaatioasiamiehiin. Akateemisen loppututkinnon suorittaneiden osuus Innopolin toimiston henkilökunnasta on 73 %. Kaikilla innovaatioasiamiehillä on yliopisto- tai korkeakoulutausta ja keksintöasiamiehillä on joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Innopolin toimiston henkilöstö kokoontui vuoden aikana säännöllisesti henkilöstöpalavereihin. Tapaamisissa informoitiin säätiön toiminnasta ja keksintöjen rahoittamisesta sekä keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Palavereissa käsiteltiin myös henkilöstöhallinnon kysymyksiä. Säätiön koko henkilökunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa yhteisille neuvottelu- ja koulutuspäiville. Päivillä työstettiin ja käytiin läpi säätiön strategiaa sekä keskusteltiin keksintöjen kehittämisen eri teemoista. Myös henkilö kohtainen kehittyminen oli osa päivien asiakokonaisuutta. Uudet projektipäälliköt ja asiamiehet ovat edellisvuosien tapaan osallistuneet teollisoikeuksien koulutukseen Teknillisen korkeakoulun pitkällä patenttikurssilla. Henkilökunta on kehittänyt osaamistaan ja taitojaan mm. tietotekniikan, markkinoinnin, viestinnän, henkilöstöhallinnon ja liiketoimintaosaamisen kursseilla sekä teollisoikeuksien ja eri tekniikan alojen täydennyskursseilla ja ajankohtaisseminaareissa. Keksintösäätiön protopaja tarjosi vuoden aikana kaksi harjoittelupaikkaa mikromekaniikan opiskelijoille. Myös henkilökunnan hyvinvointiin ja virkistäytymiseen panostettiin. Innopolin tiloissa teetettiin sisäilmastokysely ja henkilökunnan ohjattu virkistäytymispäivä järjestettiin Pohjan Kisakeskuksessa. Säätiön tasa-arvosuunnitelma päivitettiin ja suunnitelman toteutumista seuraa nimetty tasa-arvotyöryhmä. henkilökunta palvelusaika henkilöä Naiset Miehet henkilöä < > 10 Naiset Miehet palvelusvuotta

11 Messut, seminaarit, tapahtumat SciFest, tiede-, ympäristö- ja teknologia- tapahtuma luokkalaisille koululaisille ja lukioikäisille nuorille Joensuussa Oma yritys -tapahtuma, yhteisosasto Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa Helsingissä, Suomalaisen Keksijän Päivä ja Maailman henkisen omaisuuden päivä Lappeenrannassa , tapahtuman Innovaatioparlamenttiin osallistui säätiön edustajia sekä asiakkaita IIDA-ideakilpailu Tampereen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle, arviointiraati ja palkintojenjakotilaisuus Tampereella Venture Cup, tiede- ja ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen liiketoimintasuunnitelma kilpailu, alueelliset arviointiraadit ja valta kunnal - linen palkintojenjako Helsingissä Runar Bäckströmin säätiön apurahojen jako- tilaisuus Espoossa ToukoFEST-tapahtuma nuorille Jyväskylässä , keksintöasiamiehen tiedotus piste Technopoliksen 25-vuotistapahtuma, tiedotus- osasto Innopolissa Otaniemessä Keksintöjen viikko, keksintöasiamiehen järjestämä Keksintökoulu-luentosarja Viitasaarella ALIHANKINTA 2007, kansainväliset teollisuuden alihankinnan ammattimessut, yhteisosasto Patentti- ja rekisterihallituksen ja Pirkanmaan TE-keskuksen kanssa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Leijonan kita -ohjelmasarja MTV3-kanavalla, 10 jaksoa alkaen, Keksintösäätiö mukana arvioimassa ohjelmaan tarjottuja liikeideoita Tutkijoiden yö Lappeenrannan yliopistossa , keksintö- ja innovaatioasiamies Keksintösäätiön tiedotusosastolla Apuväline 2007, Apuvälineiden, kuntoutuksen ja palvelujen messut ja kongressi Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Pertti Pasasen keksintökilpailu, palkintoraati ja palkintojenjakotilaisuus Kuopiossa Innopäivä Helsingissä , tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi valta kunnalliset INNOSUOMI-palkinnot, säätiö mukana alueellisessa ja valtakunnallisessa arvioinnissa Tiedotusosasto TalentIT-messuilla Otaniemessä, Espoossa

12 Uusia rahoituskohteita signal Oy Päästä päähän tapahtuva palvelun laadunvalvontamenetelmä ja -järjestelmä radioverkossa Ahola Kimmo Pyro-Man Oy Menetelmä ja polttoaine kiinteän polttoaineen kaasutukseen ja polttoon Ahola Sami Pelastautumisväline Ahola Väinö Sängyn lisälaite Alametsä Jarmo Menetelmä ja laite elektreettikalvoon perustuvan voima-anturin kalibroimiseksi Aspact Oy Johdinrakenteen kiinnittäminen kohteeseen Chillax Oy Menetelmä mobiilipalveluiden laskuttamiseksi Controlmatic Oy Ltd Menetelmä, järjestelmä ja laitteet tiedon keräämiseksi Erikoistyö Mäki Ky Menetelmä ja sovitelma oven tiivistämiseksi Hallapuro Ismo Skyor Ky Laite työkoneen yhteydessä Harjula Jukka Maahan upotettava lämpösuojarakenne Helovuo Riina Kortti Hiirikoski Niko Menetelmä ja laite foliopainatukseen Hiltunen Olavi Savusaunan kiuas Holopainen Jarmo Menetelmä ja laite virhesietoista viestintää varten Hänninen Jouni Pylvään korroosio- ja ulkonäkösuojus Härkönen Eino Nosturin pylvään kääntölaite Härmä Harri Erotusvapaa määritysmenetelmä Härmä Harri Method for determination of concentration, charge or unit size of a substance Johansson Veli-Pekka Menetelmä ja laitteisto paperirullan liitoskohdan liimasuojan poistamiseksi Junnila Sari Puutavarakuormaajaan kiinnitettävä polttopuun tekolaite Järvinen Markku Oy Kappelinranta-Kapellstrand Ab Eläinpyydys ja menetelmä eläimien, erityisesti hylkeiden kiinniottamiseksi Kangasoja Eero T:mi EK Kaasu Menetelmä kiinteän polttoaineen kaasuttamiseksi ja myötävirtakaasutin Kaukinen Raimo Spede-Idea Oy Peliväline ja pelipöytä curlingpöytäpeliä varten Kemppinen Ville Veikko Souled Oy Reunalta valaistu kirkasta materiaalia oleva informaatiotai koristepaneeli Keskinen Jukka Timecode Finland Oy Kuuroille ja kuulovammaisille tarkoitettu menetelmä tvohjelmien, dvd-elokuvien ja vastaavien katselemisen helpottamiseksi Kettunen Erkki Linnunpönttö Kettunen Jarmo Sovitelma pakkauksen aukaisemiseksi Kettunen Tapio MIG- tai MAG-hitsauspistooli Kinnunen Ari Laite tölkkien/pullojen tai sen kaltaisten esineiden litistämiseksi Kivimäki Jorma Hienoaineen erotin Kivioja Mikko Keittoastia Koillismaan Metallipaja Oy Kuorma-auton rungon jatkoosan lukitusjärjestely Kolari Markus Juhani Wixu Design Oy Ltd. Menetelmä rakenteiden valmistamiseksi jäästä muodostetuista elementeistä Korpela Timo Parannettu tuberkuloosirokote proteiinien ilmentäminen kasveissa Koskinen Ismo Kantolaite Kuokkanen Erno Tienhoitoterä Kuokkanen Osmo Menetelmä metallirakenteisen oven valmistamiseksi ja menetelmällä valmistettu ovi Kurvinen Teuvo Lämmöntuottoyksikkö Laitinen Ari Suomen Parveketekniikka Oy Lukitusvälineet Lehtonen Erkki Suunnittelutoimisto Bestdan Oy Kansirakenne Lekane Oy Järjestelmä ja menetelmä viestinnän hallitsemiseksi osapuolten välillä Lemminkäinen Juho Menetelmä ja laitteisto purjeveneen spinaakkeripuomin tai sen kaltaisen yhteydessä Lepistö Vesa-Markku Apuväline alaraajakipsauksiin Leppäkorpi Lasse Voima- tai paineanturi, ja siinä käytettävä joustava kalvo Leskinen Pasi Laite pientavaroiden yhteydessä Liedes Matti EC-Tools Oy Tiedonkeräysjärjestelmä ja -menetelmä ajoneuvoja varten Miettinen Ensio Oy Emtec Baltic Ltd Ultrakevyt suljettu silta Miterak Oy Laite postin lattialle tippumisen estämiseksi postiluukuista

13 MycoCenter Oy Menetelmä saastuneen maaaineksen puhdistamiseksi Mäkinen Ville Senseg Oy Sensorinen liitäntä Määttä Hannu Langaton mittausjärjestely ja siinä hyödynnettävä mittalaite Network Services Finland Oy Langaton lähiverkko, adapteriyksikkö ja laitteisto Next Biomed Technologies NBT Oy Menetelmä ihmisen immuunikatoviruksen havaitsemiseksi Niemelä Matti Kaaleppi Biotassu Oy Säädettävä, kuormaa kantava pankonvahvistin Nikander Risto Feracitas Oy Menetelmä ja laitteisto lasin taivutuskarkaisemiseksi Nordic Koivu Oy Menetelmä mahlan talteenottamiseksi Olava Juha Talutin Oriander Thomas Menetelmä ja laite liitosten tekemiseksi Palosaari Sauli Jäälyhtymuotti Parkkinen Raimo OP Systems Oy System for producing and distributing compressed air Paski Eero Pohmako Ky Puomi Pelto-Lampola Sami Pelti Kiinni Oy Menetelmä ja laitteisto anturamuotin muodostamiseksi Phase One Pharma Oy Ltd NPY atherosclerosis Piitek Oy Lajittelumenetelmä Pilto Arne Öljynimeytyspuomien ja/tai -mattojen puristuslaite Pilto Arne Letkuliitin Progressiivinen Informaatio ja Kommunikaatio Teknologia ProgICT Oy Tietorakenne ja menetelmä sen rakentamiseksi Pyykkönen Pentti Laite rekan tai ajoneuvoyhdistelmän linkkuunmenon estämiseksi Rocky Advertising Oy Ajanvalvontasovellus Rosenqvist Sakari Logiikkapeli Rosnell Markku Rosnell Patentti Oy Lumikenkä Rowaspro Oy Astintaso Rytkönen Pertti Ecofield Oy Karheeja Ryynänen Matti Menetelmä melodian käsittelemiseksi Safera Oy Palonsammutusjärjestelmä Sarparanta Marja-Riitta Eläimille tarkoitettu valjas Sarvela Jussi Interteam Oy Trukki Sepponen Raimo Increa Oy Rekisteröintijärjestely Seppälä Kari Menetelmä ja laitteisto näytteen ottamiseksi Seppälä Kari Menetelmä ja laite huonosti valuvan materiaalin valumisominaisuuksien mittaamiseksi Setälä Seppo Lämpöenergian keräysjärjestely Stonego Oy Poravaunu ahtaisiin tiloihin Streamflood Oy Menetelmä ja järjestely ohjelmasignaalin koostamiseksi Teknoflow Oy Säteilyanturi-menetelmä säteilyanturin valmistamiseksi ja anturin käyttö säteilyn mittaamiseksi Telcont Oy Etähallintayhteyden muodostus hallittavaan päätelaitteeseen Ticklen Antti Airo Truefunc Oy Järjestely henkilön elintoiminnoista johtuvien signaalien vastaanottamiseksi ja lähettämiseksi Tuokila Kimmo Menetelmä ja laite pilkkeiden valmistamiseksi puusta Wearfone Oy Menetelmä ja laite äänen muodostamiseksi langattomasti käyttäjän korvaan Wiemers Helmut Hugo Parkettilattian alusmatto Wilén Carl-Eric Orgaaninen kenttävaikutustransistori Viljanen-Konttinen Eeva Nuotinluvun opetustaulu Visuri Tuukka Menetelmä ja mittalaite kehon toimintakykyä kuvaavien muuttujien mittaamiseksi ja seuraamiseksi Ylisirniö Keijo Owix Oy Postinjakelujärjestelmä Ülle Aleksei Työkalu Listaan on koottu ne vuonna 2007 Keksintösäätiöltä ensi rahoitusta saaneet hankkeet, joista on tehty patentti-, mallisuoja- tai hyödyllisyys mallihakemus. Patentointisyistä keksinnön nimi on usein yleisempi kuin itse keksintö. 13

14 KEKSINTÖSÄÄTIÖN TUKEMIA UUTUUSTUOTTEITA Kuvio-konsepti ja tuoteperhe Tapio Anttila Design, Tapio Anttila Mariankatu 8 B 20b, Lahti Puh / 14 Magisso TM -keittiöliinateline Tmi Miika Mansikkamaa M&M Miika Mansikkamaa PL 13, Lohja Puh / Magisso TM on tiskialtaaseen kiinnitettävä esteettinen ja hygieeninen keittiöliinateline, joka ratkaisee keittiöliinan sijoittamisen ikuisuusongelman. Magisson käyttöönotto on nopeaa ja helppoa, eikä se jätä altaan pintoihin jälkiä tai naarmuja. Teline kiinnitetään kahdella vastakappalemagneetilla altaan molemmin puolin. Keittiöliina on piilossa katseilta, mutta helposti käden ulottuvilla. Myös altaan puhtaanapito on vaivatonta, sillä keittiöliinateline voidaan irrottaa nopeasti kiinnityksestään. Kaksipuolisen magneettikiinnityksen ansiosta teline ohjautuu automaattisesti takaisin paikoilleen. Tuotteen jälleenmyynnistä vastaa Oy Grana Finland AB. Muuntajan ja kelan käämin valmistusmenetelmä Zelteq Oy, Mika Kuntijärvi Koivulehdontie 17, Vantaa Puh / Toivo Ridalin kehittämällä menetelmällä voidaan valmistaa pienikokoisia ja matalia muuntajia ja keloja. Menetelmää käyttämällä voidaan vähentää muuntajien valmistamisen käytettäviä työvaiheita ja tarvittavia komponentteja. Menetelmää hyödyntämällä saadaan muuntajan tai kelan käämeissä erinomainen parametrien toistettavuus. Menetelmän mukaiset magneettikomponentit sopivat käytetystä topologiasta riippumatta erityisen hyvin korkeataajuisiin hakkuriteholähteisiin. Tapio Anttila on kehittänyt puutuotteen kuviointimenetelmän, jolla saadaan edullisesti uudenlaisia kuvioita ja urituksia levy- ja viilutaivutetuotteisiin. Läpivärjätty puuviilu liimataan pintaviilun alle, jolloin tuotteeseen saadaan halutun värisiä ja muotoisia kuvioita pintaviilua työstämällä. Läpivärjättyjen viilujen värivaihtoehdoilla ja pintaviilujen eri puulajeilla saadaan aikaan erilaisia tuotteita. Kuvio-seinäpaneeleja valmistaa ja markkinoi Koskisen Oy, Kuvio-sohvapöytiä ja -vateja Showroom Finland Oy. Vateja on myynnissä myös Suomen ulkopuolella, muun muassa MoMa Design Store:ssa New Yorkissa. City Termite, ahtaiden paikkojen poravaunu Stonego Oy, Seppo Kuosmanen Kauppatie 7 A 7, Tuusula Puh / City Termite on pienikokoinen poravaunu, joka on suunniteltu erityisesti ahtaisiin tai mataliin tiloihin. Sen telojen välistä etäisyyttä voidaan muuttaa hydraulisesti. Poravaunu on ajoasennossa hyvin kapea: City Termiten leveys on pienimmillään 1,2 m ja leveimmillään 1,8 m. Vaunun moottorivalinnoissa on myös pyritty alentamaan koneen käynnistä syntyvää melua. Työskentely ahtaissa tiloissa on tehokasta alavaunun ja puomiston rakenteen ansiosta. Käytettäessä City Termiteporavaunua käsivoimin tehtävän porauksen tarve vähenee. Osakekortit 2007 Funda Games Oy, Atso Andersén Hanikka 26 B 2, Espoo Puh / Atso Andersén ja Markku Kaustia ovat ideoineet osakekorttipelin, joka tarjoaa helpon ja hauskan tavan ymmärtää osakemaailmaa ja yritysten tunnuslukuja. Vuoden 2007 korteissa on 24 Helsingin pörssissä noteerattua yritystä. Korteissa esitellään yrityksen toimialatunnus, logo tai tunnuskuva ja seitsemän fundamenttitunnuslukua. Peli perustuu samaan ideaan kuin klassiset autopelikortit. Kortit soveltuvat opetusvälineeksi peruskoulun taloustiedon tunnilla sekä talousalan oppilaitoksissa ja yliopistoissa.

15 Interaktiivinen Winfo TM -mediataulu WinfoMedia Oy, Eija Toiviainen Tekniikantie 12, Espoo Puh Winfo TM -mediataulu on osoituksen tunnistava näyttö. Mediataulun avulla voidaan luoda vuorovaikutteinen mainostai infotila, jota pystytään ohjaamaan osoittamalla, myös lasin tai ikkunan läpi. Winfo TM - laitteisto koostuu tavallisesta LCDnäytöstä, siihen liitettävästä sensorista, tietokoneesta, sekä sisällönhallintaohjelmistosta. Timo Valkaksen kehittämän kosketuksettoman sensoritekniikan avulla mediataulun valikon kuvakkeita voidaan aktivoida sormella osoitta malla ja tietoa voidaan etsiä kuten tavan omaisesta verkkopalvelusta. Mediataulun avulla voidaan esittää multimediaa esimerkiksi näyteikkunoissa, lasivitriineissä, ulkomainoksissa ja infopisteissä. DPT-korkkipumppu Megatech Oy, Kaj Pelamo Harjutie 14 C, Nummela Puh. (09) / Palvelutalo Konsepti, hoitolaitoksien turva- ja valvontajärjestelmä Seniortek Oy, Pasi Nurmela Karistamonkuja 3, Rovaniemi Puh / Sami ja Pasi Nurmelan kehittämä Palvelutalo Konsepti on palvelutalojen ja hoitolaitosten uudenlainen turvajärjestelmä, joka lisää asukkaiden turvallisuutta ja vapaata liikkumista. Palvelutalo Konseptiin kuuluu mm. dementia-, hoiva-, kulunvalvonta-, hoitaja- ja hoivakutsujärjestelmä sekä paloilmoitin- ja DECT-puhelinjärjestelmä. Kaikkia järjestelmiä voidaan ohjata ja valvoa yhdellä, asiakaskohtaisella käyttöliittymällä. Asukkaisiin ei kiinnitetä erillisiä tun nistimia. Hoito henkilökunta saa puhelimeen tai tietokoneelle ajantasaista informaatiota sekä hälytyksiä asukkaiden ja tilojen tilanteesta. 15 Helppokäyttöinen DPT-korkkipumppu auttaa pitämään putket, säiliöt ja muut kohteet puhtaina mikroprosessorilla ohjatun kemikaaliannostelun avulla. Huoltovapaa korkkipumppu soveltuu lukuisten erilaisten kemikaalien annosteluun. Sen avulla voidaan käsitellä myös alipaineistettuja järjestelmiä. Laite kiinnitetään suoraan säiliön alkuperäisen korkin tilalle, ilman erillistä sovitinta. LCDnäytöllä varustetun ohjauspaneelin avulla on helppo määritellä halutut annosteluajat ja muut pumpun asetukset. Pupfit TM -pentuvaljas Lilatech/Pupfit TM Marja-Riitta Sarparanta Maununtyttärenkatu 5 as Turku Puh Pupfit TM on edullinen ja mitoiltaan helposti suurennettava valjas koiranpennuille. Valjas pysyy hyvin pennun päällä. Pennun kasvaessa valjaan aukkohalkioita leikataan tarpeen mukaan suuremmiksi. Mukautuvan valjaan ansiosta koiran rintakehään kohdistuva vetovoima jakautuu tasaisesti myös valjaan leik kausten jälkeen. Valjaan materiaalina on pehmeän ja miellyttävän tuntuinen erikoisvalmistettu Softline-kolmikerrosnauha. ClimbStationkiipeily simulaattori Joyride Games Oy Kaarle Vanamo Kankurinkatu Hyvinkää Puh. (019) Joyride Games Oy suunnittelee, valmistaa, myy ja markkinoi monipuolisia elektronisesti ohjattavia ClimbStation-kiipeilyseiniä. Pieneen tilaan mahtuva, liikuteltava, ylös- ja alaspäin rullaava kiipeilyseinä sopii ympäri vuotiseen lajiharjoitteluun. ClimbStationkiipeilyasemat tarjoavat eritasoisia reittejä kaikentasoisille kiipeilijöille ja lajista kiinnostuneille. Reittien vaikeustason voi itse valita kosketusnäytöltä. Valitun reitin perusteella ohjausyksikkö säätää automaattisesti kallistuskulmaa ja nopeutta. Samalla laite kerää tietoa mm. suorittajan taidoista ja laitteen käyttö tunneista.

16 PALKINTOJA, APURAHOJA, KILPAILUJA INNOSUOMI-palkinnot Codenomicon Oy, Oulu Selki Fabrik, Helsinki Yksilöllisiä huopahattuja, Xylogas Oy filosofian maisteri Fredrik Ek ja Tietoturvatestaustyökalu, Defensics-tuoteperhe Erikoistyö Mäki Oy, Isokoski Esteettömän kulun mahdollistava osastoivan oven kynnys Innohome Oy, Espoo Kodin sähköpalojen ja vesivahinkojen estolaite Pensi Rescue Oy, Vammala valmistustekniikan, materiaalin ja tuotealueen innovatiivinen yhdistelmä Keksintösäätiön tunnustuspalkinto myönnettiin Finsor Oy:lle. Runar Bäckströmin säätiön apurahat Canatu Oy tekniikan ylioppilas Eerin Rosenström Puukaasuvoimalan parannuksia EK-Kaasu alikonemestari Eero Kangasoja Kiinteän polttoaineen, kokopuun, turpeen ja lajitellun talousjätteen kaasutin Tutki - Kokeile - Kehitä Kilpailu luonnontieteestä ja tekniikasta Ergonominen siirtokuljetusjärjestelmä potilaan koko siirtoketjussa Seniortek Oy, Rovaniemi Palvelutalojen turvallisuusja valvontajärjestelmä filosofian tohtori David P. Brown, professori Esko Kauppinen, filosofian tohtori Albert G. Nasibulin ja filosofian tohtori Hua Jing Uuden hiilinanomateriaalin tuotantolaite Insinööri Joni Holmroos kiinnostuneille nuorille 6 9-vuotiaat Jaettu ensimmäinen palkinto Martinkallion koulu, 2 lk, Espoo Miksi herneellä on viikset? 16 Kunniamaininnan saivat: Symbicon Oy, Kajaani Kestävä ja globaaleihin olosuhteisiin tarkoitettu digitaalitekniikkaa hyödyntävä informaatio- ja mainostaulutuoteperhe Viconsys Oy, Jyväskylä Yhdistetty prosessin ja laadun valvonta digitaalisella konenäöllä Valtakunnallisena Innopäivänä palkittiin myös koululaisten Innokoulu- Kokoontaitettava saha Filosofian tohtori Pekka Janhunen Sähköinen aurinkotuulipurje Opiskelija Petteri Jokila Pintakäsittelylaitteisto Dosentti Ossi Korhola Hydraulisesti toimiva polkupyörän automaattinen vaihteensiirtäjä ja jalkajarru Kasvatustieteen maisteri Juho Lemminkäinen Purjehtimista helpottava laite Päiväkoti Metsäpolku, esikouluryhmä Ketunleivät, Saimaanharju Vedenpuhdistamo ja makutehdas vuotiaat Ensimmäinen palkinto Putaan koulun ryhmä: Tiina Elf, Sofia Gullsten, Roosa Hurtig, Noora Häyhä, Katriina Kanto, Josefiina Partanen, Eveliina Päivärinta, Tornio Tupakat seis! ideointitapahtuman parhaat ideat. Venture Cup Finland liiketoiminta suunnitelmakilpailu 2006/2007 Finsor Oy, Espoo Dynaamisiin voima-antureihin perustuvia ehkäisevän kunnonvalvonnan ratkaisuja teollisuudelle Filosofian tohtori Jouni Nieminen Metsänlannoite Erikoissairaanhoitaja, kätilö Eija Pessinen Hyvinvointiteknologinen relaxbirth.info -synnytysmenetelmä Filosofian maisteri Juhani Räisänen Sormina, uuden mediateknologian avulla rakennettu soitin vuotiaat Jaettu ensimmäinen palkinto Joel Kaasinen, Valkeakosken lukio Geneettisen algoritmin kehitys Klaara Kannisto, Helsingin suomalainen yhteiskoulu Nikotiinin vaikutus keuhkorakkuloiden pintakerrokseen Sprnklr, Helsinki Uudentyyppisiä automaattisia sammutuslaitteita asuinkiinteistöihin VuoksiVieheet, Lappeenranta Urheilukalastajien tarpeisiin kehitetty mallisuojattu erikoisviehe sekä muiden kalastustarvikkeiden suunnittelu ja kehitys Kultaajamestari Raimo Snellman Hengitysmuistuttaja nglass Oy artenomi Jussi Wright Lasilaattojen valmistusmenetelmä Helsingin Keksijät ry Protopajan muuttokustannukset Keksintösäätiö on ollut mukana myös seuraavien kilpailujen ja säätiöiden palkinto- tai apuraharaadeissa: IIDA-ideakilpailu Pertti Pasasen keksintökilpailu Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö Viitasaaren Keksintöjen viikon keksintökilpailut

17 KEKSINTÖSÄÄTIÖN AVAINLUKUJA kpl Rahoitushakemukset Keksintösäätiöön tulleet ensihakemukset Keksintösäätiöön tulleet jatkohakemukset Keksintösäätiöön tulleet hakemukset yhteensä Rahoitus Rahoitetut keksinnöt joista ensirahoitettuja keksintöjä joista jatkorahoitettuja keksintöjä joista Keksintösäätiön protopajassa rakennettuja prototyyppejä Hyödyntäminen, kpl Sopimuspohjainen hyödyntäminen Hakijan oma liiketoiminta Jatkorahoitukseen siirtyneet, muut rahoittajat Hyödyntäminen yhteensä Käsittelyajat, pv Keskimääräinen käsittelyaika Rahoitetut Hylätyt Henkilöstö Innopolin toimisto Keksintö- ja innovaatioasiamiehet Toimintamenot, milj. euroa Kulut yhteensä 6,1 6,1 6,6 - josta valtionavustus 4,6 4,8 5,0

18 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot , ,50 Kulut Henkilöstökulut , ,38 Poistot , ,32 Muut kulut , ,90 Kulujäämä , ,10 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot , ,68 Kulut -806,22-891,90 Kulujäämä , ,32 Yleisavustukset , ,59 Tilikauden yli- / alijäämä , ,73 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,76 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,64 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,28 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Tilisaamiset , ,90 Muut saamiset , ,28 Siirtosaamiset , , , ,10 Rahat ja pankkisaamiset , ,01 Vastaavaa yhteensä , ,07 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Sidotut rahastot Peruspääoma , ,60 Muut rahastot Yhdistysrahasto ,01 0,00 Käyttöpääoma 3 695, ,64 Tilikauden yli- / alijäämä , , , ,51 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,1 5 Muut velat , ,54 Siirtovelat , , , ,56 Vastattavaa yhteensä , ,07

19 TILINTARKASTUSKERTOMUS Keksintösäätiön valtuuskunnalle Olemme tarkastaneet Keksintösäätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon. Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta säätiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpito- ja säätiölaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta sekä tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltamme tilikaudelta. Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. 19 Helsingissä 12. maaliskuuta 2008 Heidi Vierros KHT Outi Hieta KHT TILINTARKASTAJAT varsinaiset Heidi Vierros, KHT Outi Hieta, KHT varalla Ari Eskelinen, KHT Jari Nurmi, KHT

20 VALTUUSKUNTA NIMEÄJÄYHTEISÖ JÄSEN VARAJÄSEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK johtaja IPR Mika Timmerbacka asiantuntija Janica Ylikarjula kehitysjohtaja Helene Juhola apulaisjohtaja Riitta Juvonen Finnvera Oyj apulaisjohtaja Ilpo Jokinen liiketoimintapäällikkö Unto Väkeväinen Finpro ry projektijohtaja Jarmo Karesto johtava konsultti Timo Vedenpää Helsingin kauppakorkeakoulu johtaja Seija Kulkki professori Risto Tainio Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta professori Rainer Oesch professori Jarno Tepora Keskuskauppakamari asiamies Pirjo Liukas lakimies Ville Wartiovaara ( ) lakimies Jaakko Turunen ( ) Lappeenrannan teknillinen yliopisto professori Juha Varis tutkimusasiamies Pertti Kolari MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) Metsäteollisuus ry erikoistutkija Jukka Pietilä professori Hannu Haapala ( ) ohjelmajohtaja Markku Järvenpää ( ) tutkimus- ja kehityskoordinaattori Markku Lehtonen tutkimus- ja kehityspäällikkö Päivi Luoma Oulun yliopisto professori Petri Pulli professori Hannu Heusala Patentti- ja rekisterihallitus yli-insinööri Reino Laukkarinen johtaja Kristiina Grönlund 20 Suomen Akatemia / Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta professori Iiro Hartimo ( ) yksikön johtaja Susan Linko ( ) professori Arto Urtti ( ) tiedeasiantuntija Juha Latikka ( ) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra toimialajohtaja Risto Kalske ( ) toimialajohtaja Markku Sjöstedt ( ) Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry teknikko Leo Koivunen sisustussuunnittelija Leila Bognomini kouluttaja Raimo Flink toimitusjohtaja Kauko Kareinen Suomen Kulttuurirahasto professori Juhani Jaakkola akatemiaprofessori Risto Nieminen Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry patenttiasiamies, tj Tord Langenskiöld patenttiasiamies Stefan Holmström Suomen Yrittäjät ry johtaja Risto Suominen toimitusjohtaja Jorma Heikkilä Svenska handelshögskolan tutkimusjohtaja Maj-Britt Hedvall ( ) tutkimusasiamies Viveka Ekholm ( ) hallintojohtaja Mauno Lindroos ( ) projektikontrolleri Katarina Valkama ( ) Tampereen teknillinen yliopisto professori Reijo Karvinen professori Seppo Valkealahti Tekniikan edistämissäätiö asiamies Tapani Koivumäki ( ) professori Matti Leisola ( ) Teknillinen korkeakoulu professori Mauri Airila ( ) professori Petri Kuosmanen ( ) pääsihteeri Kari Mäkinen professori Raimo Sepponen Teollistamisrahasto Oy Työ- ja elinkeinoministeriö ylitarkastaja Riitta Mansukoski ylitarkastaja Kaarina Aaltonen Ulkoasiainministeriö VTT toimialajohtaja Tapio Koivu kehityspäällikkö Martti Perttula Puheenjohtajana vuonna 2007 toimi professori Juhani Jaakkola ja varapuheenjohtajana johtaja Risto Suominen. Valtuuskunnan kevätkokous pidettiin ja syyskokous Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2008 edelleen professori Juhani Jaakkola ja varapuheenjohtajaksi johtaja Risto Suominen.

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004 POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004 TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Hankkeen käynnistyminen Pohjois-Kuoreveden vesihuoltohanke käynnistyi 16.10.2002 Kuokkalan seurantalolla järjestetystä keskustelutilaisuudesta.

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7 Käytetyt kirjanpitokirjat 7 Allekirjoitukset 8 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1995 Yleistä

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Jouni Hynynen Keski-Suomen ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Pekka Rantala Keksintösäätiö: Liiketoiminnan kehittämispäällikkö Tuoteväylä-palvelun

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Antti Salminen Uudenmaan ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Jaana Rantanen Keksintösäätiö: kehitysjohtaja Tuoteväylä-palvelun kehittäminen

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Päivi Vestala Pohjois-Savon ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Tausta: 13 v. uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämisestä, tuotteistamisesta

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen Torstai 17.9.2009 klo 13-17 Jyväskylä Paviljonki, auditorio Wivi Yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen -projekti APAKE/TEM

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö Liiketoiminta & ansaintalogiikka Koulutus & oppiminen Ohjaus & neuvonta Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen & hyödyntäminen

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot