Senioriopettaja. Nro 1/ Tervetuloa Riihimäelle! Vuoden 2014 jäsenedut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Senioriopettaja. Nro 1/2014 31.1.2014. Tervetuloa Riihimäelle! Vuoden 2014 jäsenedut"

Transkriptio

1 Senioriopettaja Nro 1/ Tervetuloa Riihimäelle! Vuoden 2014 jäsenedut 1

2 1 VEO1401_01.indd :23:08 Senioriopettaja Nro 1/ Päätoimittaja/toimitussihteeri Anneli Rajaniemi Kytöpolku 33, Helsinki puh Piirtäjä Helmer Räty, puh Tässä numerossa Topparoikka-monumentti on osoituksena rautatien merkityksestä Riihimäelle. Siihen on mahdollisuus tutustua OSJ:n vuosikokouksen ja senioriopettajapäivien yhteydessä. 4 Riihimäki, rautatien lapsi esittäytyy 10 Puheenjohtaja: Johtajien käyttämät puhetyylit 14 Lemmetty: Keskiluokan ongelmia työmarkkinoilla 15 Vanheneminen ja kuolema ovat arkoja asioita 16 Käytä hyväksesi vuoden 2014 jäsenedut! 18 Mummo Mutikainen hyvästelee 20 Järjestöasiaa herkutellen 21 Kestikievarit levähdyspaikkoina 24 Viivan monet merkitykset 25 Seniorikokki: Helposti hyvää Ilmestyy kuusi numeroa vuodessa Painos kpl ISSN Toimitusneuvosto: Lyyli Juntunen (pj), ja Ulla Bäck, ja Liisa Fräki, Kari-Veli Lehtonen, ja Sinikka Anneli Rahikainen, Anneli Rajaniemi (siht.) päätoimittaja Taitto: Päivi Kokkinen ja Anneli Rajaniemi Kirjapaino: Forssa Print, Esko Aaltosen katu 2, Forssa puh./fax / sähköposti: Ilmoitushinnat, neliväri-ilmoitus Koko 1/1 (199 x 244 mm) /2 (97 x 244 tai 199 x 120 mm) 600 1/3 (63 x 244 tai 199 x 78 mm) 400 1/4 (97 x 120 tai 199 x 57 mm) 350 1/6 (97 x 78 mm) 250 1/8 (97 x 57 mm) 200 Takakansi 1200 Alennus: Vuosi-ilmoitus (6 numeroa) 25 % Painotuote Lehti julkaisee OSJ ry:n jäsenten pikkuilmoituksia maksutta. Tilaushinta sisältyy jäsenmaksuun. Toimituksellinen aineisto pyydetään lähettämään päätoimittajalle PC-muodossa kirjoitettuna ilman rivinvaihtoja tai pakkotavutuksia. Naputa kolme tyhjää lyöntiä kpl-jaon merkiksi! Kuvat suositellaan ottamaan mahdollisimman suuressa koossa. Käytä mieluimmin sähköpostia, tekstit esimerkiksi Word tai RTF muodossa. Konekirjoitettu paperikäsikirjoitus käy myös. Tekstit ja kuvat voi lähettää myös CD-levyllä. Aineisto palautetaan vain pyydettäessä. Julkaisija: Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry Undervisningssektorns Seniororganisation rf Puheenjohtaja Erkki Kangasniemi Bredantie Kauniainen Toiminnanjohtaja Kirsti Lehtinen Postiosoite Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry Rautatieläisenkatu 6, Helsinki Kaikki lehteen tuleva aineisto päätoimittajalle: Osoite- ja jäsentietojen muutokset Opetusalan Seniorijärjestön toimisto Sivulle pääset joko omalla tai esimerkiksi kirjastosi tietokoneella. 15. vuosikerta Ilmestymisaikataulu 2014 Numero Aineisto Ilmestymispäivä Kansi Sininen hetki auringon laskiessa. Kuva Kaisa Viirimäki Senioriopettaja Nro 1/ Tervetuloa Riihimäelle! Vuoden 2014 jäsenedut 2

3 Pääkirjoitus Yksin kotona? Television ajankohtaisohjelmassa haastateltiin 97-vuotiasta Inkeri Tammivuorta. Häneltä kysyttiin, millainen paikka olisi hänestä itsestään paras paikka asua. Inkeri Tammivuori mietti hetken ja totesi: Sellainen, että huolto pelaisi ja kävisi ihmisiä. Ettei tarvitsisi olla niin paljon yksin. Sosiaali- ja terveysministeriö laatii tammikuun 2014 loppuun mennessä suunnitelman, jota noudattamalla on tarkoitus vähentää tuntuvasti vanhustenhuollon laitospaikkoja. Vähentämisen odotetaan tuovan 300 miljoonan euron säästöt. Ministeriö toteaa, että samalla parannetaan kotona ja palvelutaloissa annettavaa apua ja hoitoa. Tavoitteen mukaan yli 75-vuotiaiden selviytymistä pitäisi tukea siten, että heistä vähintään 91 prosenttia pystyisi asumaan kotonaan. Laitospaikkojen supistaminen on monessa mielessä oikeansuuntainen muutos. Ei ole ihmisarvon mukaista makuuttaa ke- tään terveyskeskusten vuodeosastoilla. Päivittäisistä toimista selviytyminen on yksi keskeinen tekijä ikäihmisten elämänlaadulle, ja tutkimusten mukaan elämänlaatu säilyy hyvänä usein sitä pidempään, mitä kauemmin kotona asuminen on mahdollista. Epäilemättä suurin osa nykyisistä ja tulevista ikäihmisistä haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Jossain vaiheessa voi kuitenkin tulla eteen tilanne, jossa kotona ei enää pärjää kaikista tukitoimista huolimatta. Mitkä ovat ikäihmisen ja heidän omaistensa vaihtoehdot silloin? Kotona asuminen edellyttää toimivaa kotihoitoa sekä panostusta palveluasumiseen ja omaishoitoon. Yksi kriittinen vaihe on kuntoutus: sen viivästymisellä voi olla huonot seuraukset. Jos esimerkiksi lonkkaleikkauksesta toipuva kotiutetaan ilman pääsyä kuntoutukseen, voi edessä olla ambulanssiralli päivystysten ja kodin välillä. Laitoshoidon purkaminen on onnistunut vasta silloin, kun on tarjolla riittävästi erilaisia kodinomaisia asumismuotoja niille ikäihmisille, jotka eivät enää pärjää tai halua asua omassa kodissaan. Yhdestä huonosta vaihtoehdosta, laitoshoidosta, luopuminen ei saa johtaa toiseen huonoon vaihtoehtoon, kotiin oman onnensa nojaan jätettyihin vanhuksiin. Kirsti Lehtinen toiminnanjohtaja Ensam hemma? I televisionens aktualitetsprogram intervjuades den 97-åriga Inkeri Tammivuori. Hon tillfrågades om vilken plats enligt hennes egen åsikt skulle vara bäst att bo på. Inkeri Tammivuori funderade en stund och konstaterade: En sådan plats där servicen fungerar och där det rör sig människor. Att man inte skulle vara så mycket ensam. Social- och hälsovårdsministeriet uppgör en plan som träder i kraft i slutet av januari 2014 vars mål är att i hög grad minska äldrevårdens anstaltsplatser. Minskningen beräknas innebära en inbesparing på 300 miljoner euro. Ministeriet konstaterar, att man samtidigt kommer att förbättra vården både i hemmen och i serviceboenden. Målsättningen är, att understödet av för över 75 år fyllda blir sådant, att åtminstone 91 procent kan bo kvar i sina hem. Minskningen av anstaltsplatser är enligt många en förändring i rätt riktning. Det är inte förenligt med människovärdet att tvinga någon att ligga på hälsocentralerna bäddavdelningar. Att klara av de dagliga sysslorna är en central faktor för de äldres livskvalitet. Enligt undersökningar förblir livskvaliteten ofta god ju längre det är möjligt att bo hemma. Otvivelaktigt önskar en stor del av dagens och blivande åldringar att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. I något skede kan dock uppstå en situation då man inte längre klarar sig själv där hemma oberoende av alla stödåtgärder. Vilka är då alternativen för åldringarna och deras närstående? Förutsättningen för att bo hemma förutsätter en fungerande hemvård samt att man satsar på serviceboende och närståendevården. En kritisk faktor är rehabiliteringen: om den fördröjs är konsekvenserna dåliga. Om någon hemförlovas efter en 3 höftoperatation utan att få komma på rehabilitering kan det leda till ett ambulansrally mellan jouren och hemmet. Att upplösa anstaltsvården kan lyckas först, då det finns tillräckligt med hemliknande boendeformer för de åldringar, som inte längre kan eller vill bo kvar i sitt eget hem. Att avstå från ett dåligt alternativ, anstaltsvården, får inte leda till ett annat dåligt alternativ, att lämna åldringarna vind för våg i sina hem. Kirsti Lehtinen verksamhetsledare Ulla Bäck översättare

4 Riihimäki Riihimäki toivottaa senioriopettajat tervetulleiksi OSJ:n vuosikokoukseen ja senioriopettajapäiville K Kauan sitten olivat laajat suot, järviksi tulviva pieni joki, soiden välissä pari mäkikumparetta ja suoalueesta jyrkkänä kohoava moreeniharjanne. Joen nimi on meille Vantaa ja harjanne osa Salpausselkää. Suot olivat lähikylien takamaita. Asumattomilla alueilla kulki runsas riista. Keskiajalla syntyi vähitellen asutusta. Raivattiin peltoa, rakennettiin asumuksia, jopa muutama kartano ja niiden torppia oli Hausjärven ja Janakkalan takamailla. Nuo 1700-luvun kylät nimineen ovat edelleen olemassa. Kasvava ja voimistuva rannikkoseutu tarvitsi sisämaasta maanviljelyntuotteita ja sahoilta puutavaraa. Kuljetusongelman ratkaisu kanavasuunnitelmien jälkeen oli rautatie. Vuoden 1856 jälkeisessä rautatielinjauksessa merkittiin yhden aseman paikaksi mäentyppyröiden ja harjanteen välinen hetteinen korpialue, paikka, joka nyt on Riihimäen kaupunki. Nimi syntyi ratalinjan lähellä olleesta mäenkumpareen riihestä. Keisarin käsky radan rakentamiseksi tuli maaliskuussa Säännöllinen liikenne Helsingin ja Hämeenlinnan välillä alkoi Asemakylästä keskukseksi Korpikylästä alkoi rakentua Riihimäen asemakylä, kun radanrakennusmateriaaleja ja työvälineitä siirrettiin sinne odottamaan oksan rakentamista, haaraumaa Pietariin. Marraskuussa 1867 keisari vahvisti valtiopäivien päätöksen Pietarin radan rakentamisesta. Nälkävuosista ja muista ongelmista huolimatta työt edistyivät ripeästi. Kahden ja puolen vuoden kuluttua töiden aloittamisesta vihittiin käyttöön Riihimäki Pietari -rata Suomen ensimmäinen risteysasema oli syntynyt. Vuosisadan vaihtee- Aseman seutu. 4

5 rautatien lapsi seen tultaessa henkilö- ja tavaraliikenne olivat kasvaneet merkittävästi ja asemakylästä oli tullut lähiympäristön keskus. Yhteisö tarvitsi normaaleja palveluita, kauppoja, kouluja ja terveydenhoitoa itseään varten. Riihimäelle oli muodostunut esimerkiksi lennätintoiminnan keskus, ja postilaitos toimi vilkkaasti. Matkustavaiset tarvitsivat hyvinvointipalveluja: ruokaa ja majoitustakin. Sitä oli tarjolla Olivia Axeenin asemaravintolassa ja hotellissa. Keltaisen, entisen hotellirakennuksen näet edessäsi, kun astut rautatieaseman pääovesta. Asemaravintolan ruoka oli kuuluisaa. Maukkaita annoksia oli aivan pakko pysähtyä nauttimaan junan seistessä asemalla huoltotoimien takia parikin tuntia. Ensimmäiset teollisuustuotantolaitokset syntyivät 1800-luvun lopulla. Ratapengerten kuivatuksessa laajat suot olivat muuttuneet sopivaksi raaka-aineeksi turvepehkuteollisuudelle. Paras tuote oli riihimäkeläinen lähdevesi, jota myytiin pullotettuna pääkaupungin kaduilla. Kaupungin vesi tulee edelleen lähteistä ja on loistavan makuista! Topparoikka-patsas pystytettiin Riihimäki Pietari-radan 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Tarvittiin kouluja Asemakylän yhteisössä alettiin kaivata koulua. Pitkällisten neuvottelujen ja kieliriitojen jälkeen syntyi kaksikielinen Rautatienkoulu syksyllä Oppilaiksi otettiin aina ensin rautatieläisten lapset ja sitten vasta muita, jos tilaa jäi. Vasta parinkymmenen vuoden kuluttua päätettiin asemakylään perustaa kunnallinen ylhäisempi sekakansakoulu. Sen jälkeen Hausjärven kunta joutui perustamaan asemakylään monia kouluja lyhyessä ajassa, mikä osoittaa asemakylän nopeaa kasvua. Samaa osoittaa jo vuonna 1905 perustettu Riihimäen Yhteiskoulu, joka sai lukio-oikeudet kuusi vuotta myöhemmin. Samana vuonna valmistui myös rukoushuone Susitarhanmäelle, paikalle, jossa Riihimäen keskuskirkko edelleen palvelee seurakuntaa. Sen rakentamiseen tarvittiin yhteisön tukea, monia arpajaisia ja myyjäisiä, kun Rautatiehallituksen apu ja lahjoitukset Hausjärven kunnan viinakassasta eivät riittäneet. Teollisuus viriää Asemakylä oli saavuttanut sen suuruuden, mihin rautatien varassa oli mahdollista päästä. Vuorossa oli teollisuus. Ensimmäisinä varsinaisina teollisuuslaitoksina syntyivät 5

6 Lasinpuhaltaja Kalervo Kallion veistos vuodelta 1960, jolloin Riihimäestä tuli kaupunki. H. G. Paloheimon sahalaitokset Vantaanjoen varteen. Samalla alueella, saman suvun johdossa toimii edelleen Versowood. Saha tarvitsi höyryvoiman avuksi sähköä ja pian asemakylää valaistiin oman voimalan sähkön avulla. Sähkön lisäksi puutavaran jätepuru sopi lasiteollisuudelle. Riihimäen lasitehtaan perustamisvuosi on Lasin hyvä laatu oli valtavan laajenemisen tae. Ilves -lasi sai lukuisia tunnustuspalkintoja ja minun teinivuosiini osuu pientä ylpeyttäkin aiheuttanut tieto Pohjoismaiden suurimmasta lasitehtaasta kotikaupungissa. Mutta ajat muuttuvat ja muistona valtavasta käyttö- ja taidelasilasiteollisuudesta sekä hienosta kristallituotannosta on Suomen Lasimuseo entisissä kristallitehtaan tiloissa. Pieniä taidelasiverstaita toimii toki edelleen. Viime vuosisadan alkuun ajoittuvat myös varuskuntakaupungin perustukset. Vuonna 1909 kenraalikuvernöörin mahtikäskyllä ilmoitettiin, että Riihimäelle saapuu komppanian verran venäläisiä sotilaita. Kasarmien rakentaminen kesti neljä vuotta. Arkkitehtonisesti kaunein varuskunnan rakennuksista on varuskuntakirkko. Miesvahvuus ennen ensimmäistä maailmansotaa oli miestä. Riihimäkeläiset eivät oikein pitäneet varuskunnan venäläissotilaista. Tosin myös ystävyyssuhteita solmittiin, toisaalta taas nujakoitiin. Kahdeksan vuoden aikana ennen Suomen itsenäistymistä varuskunnan venäläinen väki elävöitti asemakylän elämää myös taloudellisesti. Riihimäki on edelleen varuskuntakaupunki elinvoimaisen ja nykyaikaisen viestiaselajin kouluttaja. Kauppalasta kaupungiksi Asemakylän väkiluku kasvoi nopeasti, vaikka virallisesti alue oli vain Hausjärven Karan kylän takamaata. Oma kirkko oli saatu 1905, mutta rukoushuonekunnan irrottautuminen emäseura- Lasimuseo on Tapio Wirkkalan luomus entisestä Kristallitehtaasta. 6

7 Taidemuseo Yhdistyksemme logo. Suunnittelija Anita Virekunnas. kunnasta kesti 16 vuotta. Samaan aikaan taustalla iti ajatus itsenäisestä kunnasta ja kauppalasta. Asemakylän asukkaista suuri osa oli muualta muuttaneita rautatieläisiä, virkamiehiä, opettajia, tehtaiden työntekijöitä, jotka olivat riihimäkeläisiä. Emäpitäjään ja sen pieneen etäällä olevaan kirkonkylään heillä ei ollut juuri yhteyttä. Monimutkaisten vaiheiden jälkeen rautatieläisyhteisöstä elinvoimaiseksi ja vireäksi varttunut yhdyskunta saattoi aloittaa omaa elämäänsä Riihimäen kauppalana vuoden 1922 alusta. Kauppala kasvoi. Hyvät liikenneyhteydet toivat lisää teollisuutta ja muuta yritystoimintaa. Samalla kasvoivat yhteiskunnan normaalit terveydenhoito-, sivistys- ja muut kulttuuripalvelut. Sotien aikana aseman seutu oli melkoisen moukaroinnin kohteena. Riihimäellä, niin kuin muuallakin, tuhot korjattiin nopeasti ja uusi kasvu alkoi entistä ehommaksi. Viipurista siirtyi paikkakunnalle merkittävä tehdas: Havi. Havin edelleen Riihimäellä valmistetut hyväsydämiset kynttilät palavat monissa kodeissa. Toinen samalla tavalla paikkakunnan oma tuotemerkki 7 ovat Joutsen Finland Oy:n untuvatuotteet. Sakon asetehdas oli siirtynyt Riihimäelle jo Merkittävä teollisuuslaitos on Valion Etelä-Suomen tuoretuotemeijeri, joka on laajenemassa jättiyksiköksi. Valtakunnallisesti ainutlaatuinen Ekokem puhdistaa koko maan vaaralliset jätteet. Entisen Ongelmajätelaitoksen omat jätevedet ovat puhtaampia kuin normaalikaivojen kahvivesi. Tämän päivän teollisuudesta on vielä esimerkkinä Suomen Würthin pääkonttori ja logistiikkakeskus. Erikoinen julkinen työnantaja on Rikosseuraamuslaitoksen Riihimäen vankila, jonka komeat betonimuurit näkyvät pohjoiseen radanvarteen. Kehitys oli johtanut kuntamuodon muutokseen samanaikaisesti viiden muun kauppalan kanssa vuoden 1960 alusta. Riihimäen kaupungin elämä on sykkinyt samassa tahdissa valtakunnan kanssa, hyvien aikojen väleissä ovat kaikenlaiset mittarit notkahtaneet lamalukemiin. Tämän päivän lukemat ovat kohtuulliset, kun otetaan huomioon esimerkiksi koulurakennusten saneerausinvestoinnit ja vapaaehtoisten palveluiden tarjonta. Huomisen ennustaminen on vaikeaa. Minkä naapureiden kanssa tehdään vaadittavat liitokset? Kumppaneista riippumatta asemakylä on edelleen keskeinen. Tulevilla senioriopettajapäivillä huhtikuuta valmistetaan kaikki ateriat mestarikokki Olivia Axeenin reseptien mukaan. Olemme rakentaneet monipuolisen ohjelman perinteitä kunnioittaen. Tervetuloa asemakylään! Riihimäen seudun senioriopettajat Historiatiedot teoksesta Hoffren Penttilä: Riihimäen historia I, Arvi A. Karisto Osakeyhtiön kirjapaino, Hämeenlinna Teksti, Elsi Torn Kuvat, Eeva Tuominen ja Riihimäen kaupungin arkisto

8 OSJ:n senioriopettajapäivät Ellei toisin mainita, kaikki tapahtumat ovat Harjunrinteen koulussa, os. Kalevankatu 3, Riihimäki Ohjelma Lauantai Ilmoittautuminen Iloimittautuminen OSJ:n vuosikokoukseen Lounas OSJ:n vuosikokous edustajakokousedustajille Opastettu kaupunkikierros seuralaisille sisältää Suomen Lasimuseon Päiväkahvi ja pulla Riihimäenkaupungin vastaanotto Taidemuseolla, Temppelikatu Iltajuhla Scandicissa illallinen ohjelmaa yhteislauluja tanssia Sunnuntai Opastettu kaupunkikierros sisältäen Lasimuseon Pohjoiset kaupunginosat, Joutsen Finland, Varuskunta Ilmoittautuminen sunnuntaina tulijoille Juhlamessu keskuskirkossa, josta seppelpartio sankarihaudoille Seniorit lähtevät mukaan sankarihaudoille Lounas Pääjuhla Lähtökahvit Ilmoittautumisohjeet ohjelmaan Valitse ohjelmasta ruokailut ja tapahtumat, joihin osallistut. Merkitse omalla henkilökohtaisella tilisiirrollasi valintasi pankin lomakkeen viestikenttään alla annettujen koodien avulla ja maksa yhteissumma pankkiin viimeistään Edustajakokousedustaja ei merkitse lauantain lounasta ja iltapäiväkahvia, koska OSJ maksaa ne. Kirjoita viestikenttään myös nimesi, puhelinnumerosi ja s-postiosoitteesi mahdollisia tarkistuksia varten. Ilmoita siinä myös erikoisruokavaliot. Ilmoittautuminen on sitova. Tapahtumien koodit ja niiden hinnat ovat seuraavat: A lauantain lounas ja kahvi 21 B Iltajuhla 48 C sunnuntain lounas 22 D Pääjuhla ja kahvi 15 E lauantain kiertoajelu 12 käynti Suomen Lasimuseolla F sunnuntain kiertoajelu 12 sama ohjelma kuin E G sunnuntain kiertoajelu 12 pohjoiset kaupunginosat, Joutsen Finland, Varuskunta Pankkiyhteystiedot Saajan nimi: RiSSO OSJ 2014 Tilinumero: FI

9 Riihimäki, Rautatien lapsi Ilmoittautuminen hotelleihin Osallistuja varaa majoituksen itse erikseen. Senioriopettajapäiville on varattu huoneet sopimushinnoin. Varausaika päättyy Varauskoodi: Opetusalan Seniorijärjestö Hotelli Scandic Hämeenaukio 1, Riihimäki Best Western Hotel Seurahuone Hämeenkatu 29, Riihimäki puhelin puhelin Huonehintoja: Huonehintoja: Standardi 1 hh 95 /vrk 1 hh huone 76 /vrk Standardi 2hh 105 /vrk 2 hh huone 88 /vrk Perhe ja superior huoneet 1 hengen käyttöön 115 /vrk 2 hengen käyttöön 125 /vrk 3 hengen käyttöön 145 /vrk Sviitti 1 hengen käyttöön 215 /vrk 2 hengen käyttöön 225 /vrk Järjestäjien yhteystiedot Riihimäen seudun senioriopettajat ry Lisätietoja tarvittaessa: Yhdistyksen puhelinnumerosta ja kotisivuilta Yhdistyksen puhelin: Yhdistyksen kotisivut: Oheisohjelmat: Lauantaina vuosikokouksen aikana voi osallistua opastettuun kiertoajeluun, josta voi osan aikaa käyttää Suomen Lasimuseon näyttelyihin. Lähtö ja paluu Harjunrinteen koululta. Sunnuntain kiertoajelut lähtevät hotelleilta: Lauantainen lasimuseokierroksen sisältävä ohjelma tarjotaan sunnuntaiaamuna. Sen lähtö on Seurahuoneelta ja loput lähtijät poimitaan Scandicista. Pohjoisiin kaupunginosiin lähtö on Scandicista ja matkalla poimitaan loput mukaan tulijat Seurahuoneelta. Molemmat kiertoajelubussit ajavat retken päätteeksi Keskuskirkolle ennen messun alkua. Pääjuhlassa monipuolinen kulttuuriohjelma. Juhlapuhuja on kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä. Pääjuhlan tarkennettu ohjelma seuraavassa Senioriopettajassa. Ruokailut lauantaina klo noutopöydästä kalaseljankka omena-raparperipiirakka, kahvia/teetä iltapäivällä pullakahvit sunnuntaina klo noutopöydästä salaattipöytä: silliä, sipulia ja kananmunaa valkosipulisilakoita graavia lohta vihreätä salaattia ja hapanimeläkermakastiketta vihanneksia tilliperunoita Lämminruoka: Aseman lihapullia ja kastiketta etikkakurkkua puolukkahilloa/puolukoita perunoita ja porkkanoita Jälkiruoka: vispipuuroa Juomina aterioilla vesi, maito, kotikalja Vaalea ja tumma leipä ja levite Päätöskahvilla suklaaleivos Juhlaillallinen pöytiin tarjoiltuna Tervetulomalja Alkupala: graavilohitartar luomuruisleivällä Pääruoka: Paahtopaisti, perunagratiini, roseepippurikastike Jälkiruoka: rommi-rusinavaahto Puna- tai valkoviini valinnan mukaan 9

10 Ajassa OSJ:llä uudet kotisivut OSJ:n uudet kotisivut julkaistiin vuodenvaihteessa. Uudistuksessa lisättiin sivujen visuaalisuutta ja vuorovaikutteisuutta. Kotisivujen uudistaminen tuli ajankohtaiseksi, koska järjestön ja paikallisyhdistysten toiminta on aktivoitunut edellisten kotisivujen julkaisemisesta. Sivujen navigointipolut uudistettiin sekä lisättiin ajankohtaista materiaalia ja vuorovaikutteisuutta. Uusilla sivuilla on esimerkiksi blogi, jota lukijat pääsevät kommentoimaan. Uusien sivujen ilme on aiempaa visuaalisempi. Etusivun kuva on vastaisuudessa vaihtuva. Tiedon löytymistä sivuilta parannettiin haku-toiminnolla, joka löytyy sivujen yläreunasta. Tarpeelliseksi nähtiin myös jär- Vaimo pidentää elinikää Elinajan piteneminen vaikuttaa siihen, asutaanko elämän loppupuolella yksin vai toisen kanssa. Sekä naiset että miehet elävät entistä vanhemmiksi. Koska miesten elinaika on pidentynyt, naisten yksin asumisen alku on siirtynyt aikaisempaa myöhemmäksi. Tämä koskee erityisesti naimisissa olevia, sillä avioliitto suojaa miehiä ennenaikaiselta kuolemalta. Miesten ja naisten elinajat eroavat kuitenkin toisistaan. Noin puolet miehistä ja lähes kolme neljästä naisesta saavuttaa 80 jestön esittely ruotsiksi ja englanniksi. Jäsenyhdistysten tiedot on koottu yhteen siten, että yhdistysten kotisivut ovat yhdistysten yhteystietojen ohessa. Yhdistyksillä on myös mahdollisuus ilmoittaa omista tapahtumistaan järjestön kotisivuilla (www.osj.fi -> Jäsenyhdistykset -> Paikallisyhdistysten tapahtumia). Sivut päivitetään järjestön toimistossa. Kaikki kotisivuille tarkoitettu materiaali lähetään osoitteeseen Kotisivujen osoite säilyy muutoksessa entisenä. Sivut löytyvät osoitteesta www. osj.fi. vuoden iän. Vanhojen naisten liitot päätyvät siten hyvin usein leskeyteen ja yksin asumiseen elämän loppuvaiheessa. Kun naimisissa oleva mies voi odottaa elävänsä 80 vuoden ikään asti, eronneen miehen elinajanodote on hieman alle 73 vuotta ja leskeksi jääneen miehen hieman yli 74 vuotta. Lähde: Tilastokeskus ja Hyvinvointikatsaus 4/2013. Kuvio: Avio- tai avopuolisoiden osuus sukupuolen ja iän mukaan vuosina 1990 ja Vuodenvaihteen muutoksia Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2014 alussa voimaan useita sosiaali-, terveys- ja vakuutusalan laki- ja asetusmuutoksia. Niistä on tähän poimittu joitakin. * Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossa jättää lepäämään tilapäisen työn vuoksi. Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossakin jättää työnteon vuoksi lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää uudelleen lepäämään, kun se on ollut maksussa yhden kuukauden. * Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan lain mukaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Vuosien 2011 ja 2013 välillä kansaneläkeindeksin muutos oli 6,70 prosenttia ja työeläkeindeksin 6,54 prosenttia. * Sotainvalidien ja puolisoiden etuuksiin korotuksia: Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien avokuntoutuksen enimmäishinta nousee 750 euroon kuntoutettavaa kohti. Kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishintaa on 1125 euroon kuntoutettavaa kohti. Täyteen sotilasvammalain mukaiseen täydennyskorkoon oikeuttavaa tulorajaa on korotettu indeksin mukaisesti 5830 euroon. * Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttävät asumismenot nousevat: Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavien asumismenojen (vuokra tai vastike) enimmäismääriä korotetaan vuoden 2014 alusta asumismenojen muutosta vastaavasti 4,1 prosenttia. 10

11 Puheenjohtaja Kekkosen aikaan... Urho Kaleva Kekkonen valittiin tasavallan presidentiksi niukimmalla mahdollisella äänimäärällä vuonna Kaikkia valinta ei miellyttänyt. Samana vuonna SAK järjesti maahamme yleislakon. Kekkonen toimi maamme presidenttinä neljännesvuosisadan. UKK osoittautui vuosien kuluessa todelliseksi valtapelin taituriksi. Häntä pelättiin, mutta häntä opittiin myös kunnioittamaan. Vastustajilla ei ollut helppoa. Esimerkiksi vuonna 1976 hän lopetti rautatieläisten sitkeän eläkeikään liittyvän lakon toteamalla, että hän ei tule missään olosuhteissa allekirjoittamaan sellaista lakia, missä laskettaisiin eläkeikää. Tämän pitäisi olla selvää tekstiä, hän totesi. Ja lakko loppui. Kansan tyytymättömyyttä on osattu käyttää politiikassa taitavasti hyväksi vuosien kuluessa. Tästä ovat hyvinä esimerkkeinä Veikko Vennamo ja Suomen maaseudun puolue sekä SMP:n vararikon raunioille perustettu Perussuomalaisten puolue Timo Soinin johdolla. SMP:n kannatus nousi vuoden 1970 eduskuntavaaleissa lähes tyhjästä yli kymmeneen prosenttiin. Kannatus perustui populismiin, minkä Veikko Vennamo taitavasti hallitsi. Hänen tyypillisiä sanontojaan olivat rötösherrat kuriin ja vanhojen puolueiden rappio. Nopeasti noussut kannatus hupeni myös pian. Perussuomalaisten kannatus oli vuoden 1999 eduskuntavaaleissa noin prosentti. Timo Soinin johdolla puoleen kannatus kohosi huimasti. Vuonna 2011 Anneli Rajaniemi pidetyissä vaaleissa puolueelle tuli 39 kansanedustapaikkaa 19 prosentin kannatuksella. Soini sai oppinsa SMP:ssä Vennamolta. Aika näyttää, onnistuuko Soini esikuvaansa paremmin säilyttämään puolueensa kannatuksen. Viime vuosina poliittisten puolueiden johdossa ovat olleet vuoden ikäiset, hyvän esiintymistaidon hankkineet henkilöt. Heillä ei ole ollut juuri ollenkaan aikuisiän työelämäkokemusta muusta kuin politiikasta. Olisikohan niin, että äänestäjät eivät koe enää omakseen sitä politiikan kieltä, mitä he käyttävät. Juha Sipilä on saanut keskustan kannatuksen nousuun. Hän on erilainen poliitikko, joka tuli mukaan politiikan ulkopuolelta. Myös luottamus Lauri Ihalaisen ministeritoimintaan näyttää olevan suuri. Lauri on itsekin sanonut, että hän ei ole poliitikko sanan perinteisessä merkityksessä. Hän on kompromissien tekijä, joka ei turvaudu politikkojen tyypillisiin menettelytapoihin ja puhetyyliin. Arvelen, että menestyminen politiikassa edellyttää uusia toimintatapoja lähitulevaisuudessa. Tulee käyttää enemmän äänestäjien ymmärtämää kieltä. Pelkkä politiikan kokemus ei ehkä enää riitäkään pysyvään kannatukseen. Ihmiset eivät ole niin kiinnostuneita politikoinnista kuin poliitikot luulevat. Meille senioreille on tärkeää, että päättäjät ymmärtävät ikäihmisten arjen ja heidän panoksensa maamme hyvinvoinnin luomisessa. On tärkeää käsittää myös se, että ikääntyvien ihmisten hyvinvointiin satsaaminen on taloudellisestikin kannattavaa. Sen seurauksena hoito- ja hoivamenot tulisivat vähenemään olennaisesti. Meillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista politiikkaa maassamme harjoitetaan lähivuosina. Eläkkeellä olevien äänestäjien määrä on jo nyt lähes 1,5 miljoonaa. Toivotan hyvää alkanutta vuotta teille kaikille. Pitäkää huoli kunnostanne. Nyt on hyvä aika aloittaa kuntoilu tai jatkaa jo aikaisemmin aloitettua harrastusta. Se voi olla myös niin sanottua hyötyliikuntaa. Näin voit parantaa jaksamistasi ja elämänlaatuasi. Muistakaa pitää huoli myös läheisistänne ja ystävistänne. Älkää jättäkö heitä yksin. Kauniaisissa Erkki Kangasniemi Puheenjohtaja 11

12 Pohjoismaiset senioriopettajapäivät Trodheimissa Pohjoismaiset senioriopettajapäivät järjestää vuonna 2014 Norjan opettajajärjestö Utdanningsforbundet. Ohjelma (Ohjelmaan voi tulla vielä joitakin muutoksia.) ma klo Saapuminen ja majoittuminen hotelli Britanniaan klo Tutustuminen Trondheimin tuomiokirkkoon (Nidarosdomen), missä myös urkukonsertti klo Tervetuloillallinen ravintola Banksalenissa ti klo Aamiainen klo 9.15 Lähtö bussilla Ringve-museoon klo 9.45 Opastettu museokierros ja pientä purtavaa klo Opastettu kiertoajelu Trondheimissa klo Omaa aikaa klo Bussi lähtee illalliselle klo Ohjelmallinen illallinen Kristianstenin linnoituksessa ke klo Aamiainen klo Bussi lähtee Tautran luostarisaarelle klo Lounas Klostergårdenissa klo Bussi lähtee takaisin Trondheimiin klo Omaa aikaa klo Laiva lähtee Munkholmiin klo Illallinen ja ohjelmaa Munkholmissa klo Lähtö takaisin keskustaan ja hotelliin to klo Aamiainen klo 9.00 Bussi lähtee Bårdhaugin kartanoon (sijaitsee Orkangerissa) klo 9.45 Kohteeseen tutustumista klo Lounas Bårdshaugin kartanossa klo Bussi lähtee, määränpäänä Bårdshaugin asemalle klo Matkustetaan museojunalla (Thamshavnbanen) Løkken Verkiin klo klo klo pe Aamiainen ja kotiinlähtö Opastusta ja ohjelmaa Løkken Gruvessa Bussi lähtee takaisin Trondheimiin Juhlaillallinen, musiikkia ja tanssia hotellin Britannia-salissa Majoitus Majoitus on hotelli Britanniassa joko yhden tai kahden hengen huoneessa. Hinta Hinta yhden hengen huoneessa / henkilö Hinta kahden hengen huoneessa 865 / henkilö Osanottajamaksu kattaa ohjelman, majoituksen ja ohjelmassa ilmoitetut ruokailut. Matkat Suomesta Trondheimiin eivät kuulu hintaan. Yhteydet Trondheimiin Trondheimiin pääsee nopeimmin lentäen Oslon kautta. Ilmoittautuminen Opetusalan Seniorijärjestön toimistoon ( tai viimeistään Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla mennessä ennakkomaksuna 100 euroa OSJ:n tilille FI Loput osallistumismaksusta (yhden hengen huoneesta euroa ja kahden hengen huoneesta 765 euroa) maksetaan mennessä samalle tilille. Tiedustelut Toiminnanjohtaja Kirsti Lehtinen, puh

13 Lemmetty Jäljet johtavat sylttytehtaalle Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti perinteisen uudenvuodenpuheensa, jota aina suurennuslasilla tarkastellaan ja yritetään löytää rivien väliin kirjoitettua tekstiä. Puheen valmistelu on varmasti vaikea tehtävä, mutta niin on tulkintakin. Jäin pohtimaan, mitä presidentti tarkoitti mainitessaan uuden keskiluokan syntymisellä sinne, missä sitä ei ennen ollut. Vanhat keskiluokat ovat hänen mukaansa kohdanneet uuden kilpailun. Asiayhteydestä selviää, että uusi teknologia synnyttää uusia ammatteja ja vanhoja katoaa. Mutta ketkä kuuluvat keskiluokkaan tai keskiluokkiin? Kuuluvatko eläkeläiset näihin ryhmiin? Keskiluokan ongelmia on pohtinut myös valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ennen joulua antamassaan haastattelussa (Helsingin Sanomat ). Hän oli huolissaan keskiluokasta ja keskituloisista, jotka kantavat hyvinvointivaltiota. Urpilainen mainitsi myös sylttytehtaan, josta tämä huoli oli lähtöisin. Vatt eli Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on keväällä 2013 julkaissut muistion työmarkkinoiden polarisaatiosta Suomessa (Matti Mitrunen/Muistio 33/ toukokuu 2013). Keskipalkkaiset työntekijät ovat menettäneet eniten työmahdollisuuksia ja samalla erilaiset asiantuntija- ja palveluammatit ovat kasvattaneet työmarkkinaosuuttaan. Tutkimuksessaan Mitrunen pelkää, että keskipalkkaisten työmahdollisuuksien väheneminen voisi pahimmillaan aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia, koska eriarvoistuminen tätä kautta kasvaa. Kun aikaisemmin puhuttiin työntekijöistä ja toimihenkilöistä, niin nyt tarkastellaankin palkkarakenteita. Keskipalkkaisten ammattien osuus kaikista ammateista on vähentynyt ja vastaavasti korkeasti koulutetut ja matalasti koulutetut ammatit ovat kasvattaneet osuuttaan. Työmarkkinoiden polarisaatiota ei selitetäkään koulutustasolla tai koulutusta suosivalla teknologisella muutoksella. Onko koulutuksen merkityksellä ja korostamisella kuitenkin osuutta siihen, miksi Akava ja akavalaiset liitot ovat lisänneet jäsenmääräänsä? Keskipalkkaiset työntekijät ovat menettäneet eniten työmahdollisuuksia. Onko enää olemassakaan työntekijöitä ja toimihenkilöitä? Työväestön osalta tutkimusta on olemassa, mutta toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden kohdalla tilanne on huono. Suomessa ei ole tehty toimihenkilöihin kohdistuvaa yhteiskunnallista tutkimusta ja itse toimihenkilökäsite on epäselvä. Vielä vaikeammaksi kysymyksen tekee edellä mainittujen keskiluokkien aseman muutokset. Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS aloitti vuonna 2011 historiahankeen, jossa selvitetään ensimmäisen kerran Suomessa toimihenkilöliikettä kokonaisuutena. Akava ja STTK ovat sekä TJS:n Varatuomari Markku Lemmetty että hankkeen takana ja tukena. Rahoitusta ovat myöntäneet Työsuojelurahasto ja Suomen Kulttuurirahasto. Keskusjärjestöillä ja liitoilla on omat historiansa ja kirjansa, mutta kokonaiskuvaa toimihenkilöliikkeestä ei ole. Dosentti Anu-Hanna Anttila Turun yliopistosta ja dosentti Ilkka Levä Helsingin yliopistosta ovat aloittaneet työnsä, jonka tuloksia odotetaan tieteellisinä artikkeleina, asiantuntijaseminaareina ja julkaisuna. Kokonaisuus valmistuu vuonna Tuloksina odotetaan selvityksiä toimihenkilöliikkeen historiasta, toiminnasta ja toimihenkilöiden järjestäytymisestä. TJS:n ja järjestöjen käyttöön syntyy myös analyysejä ja oppimateriaalia. Tasavallan presidentti Niinistö toivoi puheessaan myös rehellistä keskustelua. Sitä voisimme toivottaa myös alkaville eläkeneuvotteluille. Toivottavasti käytävässä keskustelussa ja päätöksenteossa myös sylttytehtailla on puhtaat jauhot pussissa. Tämä on kyllä fraasirikos, mutta älkää laittako YLE:n Aristoteleen kantapää -ohjelmaan. 13

14 Kapkaupungin satama on Pöytävuoren kainalossa. Sarvikuono laiduntamassa savannilla. Etelä-Afrikka monta maisemaa, monta historiaa Suuren valtiomiehen Nelson Mandelan, koko kansan rakastaman ja kunnioittaman Madiban, kuolema käänsi maailman katseet jälleen kohti Etelä-Afrikkaa. Maan historia, luonto, eläimistö, kulttuuri ja huikeat luonnonvarat ovat kiinnostavia. Kun rotuerottelun vaikeiden vuosien jälkeen maata ryhdyttiin 1990-luvun loppupuolella eheyttämään ja rakentamaan yhteiseksi kodiksi kaikille kansalaisille, juuri Mandela vertasi sen väestöä moniväriseen sateenkaareen. Niin kuin sateenkaaren värit muodostavat taivaalle kauniin kokonaisuuden, niin myös maan monet kansat ovat yhdessä ja tasavertaisina Etelä- Afrikka. Suuri musta enemmistö lukuisine heimoineen ja valkoinen vähemmistö ovat oppineet yhteistä päätöksentekoa. Valkoisten siirtomaa-aikainen tausta liittyy joko Hollantiin, Englantiin tai hugenottien Ranskaan. Musta enemmistö puolestaan on tehnyt yhteistyötä Intian valtameren rannikon sokeriruokoviljelmille aikoinaan siirrettyjen intialaisten tai Hollannin aasialaisista siirtomaista kuljetettujen malajien jälkeläisten kanssa. Vain maan alkuperäiset asukkaat, Kalaharin autiomaan kupeeseen likistetyt bushmannit ja hottentotit, ovat jääneet muutosten vauhdista jatkamaan perinteistä metsästäjän ja keräilijän elämäntapaansa. Etelä-Afrikan historian vaiheista tunnetuinta eli apartheidia on eletty pääosin meidän elinaikanamme. Maan historiaan kuuluneita vaiheita ovat myös orjakauppa, suuret löytöretket, siirtomaaisäntien tulo, bantukansojen omat suuret kansainvaellukset, ennennäkemätön kulta- ja timanttiryntäys ja buurisodat. Kaunis luonto Monivärinen sateenkaari sopii kuvaamaan myös maata itseään, sillä niin monta erilaista ja vaihtelevaa maisemaa voi maasta löytää. Viileät ja kallioiset Atlantin rannat poikkeavat kuumasta ja kosteasta Intian valtameren rannikosta. Afrikan eteläisen kärjen, Hyväntoivonniemen proteoiden ja kanervien peittämä ja tuulen pieksämä autius vaihtuu Kapkaupunkia ympäröiviksi vehreiksi maatiloiksi ja viinitarhoiksi. Maan keskiosien jylhien vuorijonojen rinteitä voi kulkea kullankaivajien ja timanttien etsijöiden jäljissä tai puksuttaa siirtomaavallan aikaisissa ylellisissä junissa. Ilmeeltään eurooppalainen ja ilmastoltaan välimerellinen Kapkaupunki, buurien muistoa vaaliva Pretoria ja Afrikan liikeelämän vilkas keskus Johannesburg jättiläismäisine Soweton kaltaisine lähiöineen ovat kaikki erilaisia eteläafrikkalaisia kaupunkeja. Etelä-Afrikassa pääsee edullisesti niin tuoreiden merenantimien kuin monipuolisen riistaruuankin makuun. Aterian kyytipojaksi tilataan oman maan erinomaisia viinejä. Maa on luonnonvarojen runsaudensarvi: maasta löytyy kultaa, timantteja, platinaa ja uraania. Maa tuottaa viiniä, hedelmiä, sokeriruokoa, vehnää ja tupakkaa. Vain öljy puuttuu. Villieläimet Etelä-Afrikka tarjoaa myös ainutlaatuisia luontoelämyksiä monissa puistoissaan. Savannien heinäaroilla laiduntavat ja metsästävät paitsi Big Five eli norsu, sarvikuono, afrikanpuhveli, leijona ja leopardi, myös monet muut maanosan eläimet. Parhaiten Etelä-Afrikan luontoon tutustuukin lähtemällä safarille. Sana safari on suahilin kieltä ja tarkoittaa sananmukaisesti matkaa. Safari on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä eläimet vapaana omassa elinympäristössään, kun luonnossa liikutaan eläinten tahtiin ja niiden aikataulussa: aamulla auringon noustessa ja illalla sen painuessa mailleen elämä savannilla, juomapaikoilla, pensaissa ja akaasiapuissa on vilkkaimmillaan. Kun keskipäivän kuumuus uuvuttaa eläimet etsimään varjoisaa torkkumispaikkaa, sopii matkailijoidenkin vetäytyä viihtyisään lodgeen hyvän aterian ja houkuttelevan uima-altaan äärelle. Irmeli Repo Etelä-Afrikassa on maineikkaita viinitiloja. 14

15 Lääkärin lausumia Mikael Rajaniemi Juttua vaikeasta asiasta Laura Palanterä Yleislääketieteen erikoislääkäri Kirjoittelen tässä vielä joulukuusen kynttilöiden valossa, koristeet ovat sentään jo melkein pois siitä. Olen joulukuusi-ihminen ja aina on yhtä vaikeaa luopua tuosta kodin koristeesta. Nyt on hyvä aika kirjoittaa hieman vanhenemisesta ja kuolemasta. Nuo kaksi asiaa ovat hyvin usein ajatuksissani. Olenhan reilusti pari vuosikymmentä tehnyt työtä sairaiden ihmisten, varsinkin ikäihmisten parissa. Ihmettelen ja osin myös suren sitä, että nyky-yhteiskunta on vieraantunut vanhenemisesta ja kuolemasta, elämän perusasioista. Nykyisin korostetaan joka paikassa elämisen tärkeyttä, pidempään työelämässä pysymistä ja ennen kaikkea itse terveydestään huolehtimisesta. Tavallaan se on ihan ok, mutta vanhenemista ei vaan voi estää. Ennen etsittiin nuoruuden eliksiiriä, mutta lääketiede on kehittyessään keksinyt moninaisia keinoja elämän pitkittämiseen. Aina vain useammat elävät huomattavasti vanhemmiksi kuin aiemmin. Mutta kuolemattomia meistä ei tule. Olen huomannut, että ihmiset suorastaan pelkäävät vanhenemista ja kuolemaa. Nykyisessä työssäni kotisairaanhoidossa hoidan yleensä yli 75-vuotiaita, monisairaita ja usein myös vahvasti muistisairaita potilaita. Heistä monet suhtautuvat kuolemaan suopeammin, koska (ymmärrettävästi) se toisi helpotuksen erityyppisiin vaivoihin ja hankaluuksiin. Potilaiden omaiset kuitenkin, mielestäni lääketieteen ja yhteiskunnan ajattelutavan myötä, vaativat lisää hoitoja potilaalle. Jossain vaiheessa lääkkeet eivät vaan enää auta ja muita hoitokonsteja on vielä varsin vähän. Yksinäisyys on potilaitteni pahin tauti : Useat ystävät ja sukulaisetkin ovat kuolleet. Oma elämä on hyvin rajoittunutta sairauksien ja toimintakyvyn alenemisen myötä. Tuohon tautiin ei ole olemassa lääkettä, vaikka lääkelista saattaa olla varsin pitkä. Ja uskokaa vain, sen listan karsiminen on tehty erittäin vaikeaksi! Haluaisin todella mieluusti tietää, mitkä ovat ne kuuluisat 3 5 lääkettä, jotka riittävät vanhuksen hoidossa. Alkaessani puhua vanhenemisen aiheuttamista muutoksista potilaassa, ne tavallaan torjutaan ja samoin käy kun otan puheeksi kuoleman. Kärjistetysti sanottuna omaiset suhtautuvat ajatukseen kielteisesti. Potilaan mielipide on usein täysin erilainen, mutta hänet hyssytellään hiljaiseksi. Lisäksi vielä omaisilla, hoitohenkilökunnalla ja yhteiskunnalla voi olla hyvin eriävät mielipiteet tulevista hoitolinjauksista. Puhu siinä sitten esim. DNR-päätöksestä, mikä oikeastaan on useimmiten potilaan oma tahto ja yritä keksiä kompromisseja DNR-päätös tarkoittaa sitä ettei aloiteta elvytystoimenpiteitä, mutta muutoin hoidetaan edelleen täysipainoisesti. Päätöksen tekee lääkäri keskusteltuaan asiasta potilaan ja omaisen kanssa, silloin kun tiedetään, ettei elvytyksestä ole potilaalle hyötyä. Sillä ei ole mitään tekemistä Eutanasian kanssa. Elämä kuluttaa kroppaamme ja kuolema ottaa lopulta voiton jokaisesta. Ennen vanhaan kuolema oli olennainen osa elämäämme. Nyt ihmiset eivät hyväksy millään tätä tosiasiaa ja suorastaa pelkäävät sitä. Siksi toivonkin Teiltä, Arvoisat Lukijat, että vielä jaksaisitte vaikuttaa tässä yhteiskunnassa. Herätelkää tervettä ajattelua kuoleman hyväksymisestä. Keskustelua järkevältä pohjalta ja positiivisesti tarvitaan todella paljon. Tulette huomaamaan, että se keskustelu on todella haasteellista antioksidanttien, ravinnelisien ja lääkkeiden maailmassa. Kevättalvea odotellessa alkavat valoisammat ajat! 15

16 Senioriopettajan Senioriopettajille tarjolla olevat määräaikaset jäsenedut keskitetään yhä selvemmin akavalaiseen jäsenetupalveluun. Senioriopettaja-lehti Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry julkaisee jäsenlehteä Senioriopettaja, joka on ilmestynyt vuodesta 1999 alkaen. Vuonna 2014 lehti ilmestyy kuusi kertaa, ja se postitetaan Opettajalehden välissä. Lehdestä saa tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä eläkeläisten edunvalvonnasta. Lehti julkaisee myös paljon lukijoiden kirjoittamia tekstejä. If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj OSJ:n jäsenen vakuutusedut poikkeavat OAJ:n jäsenen vakuutuseduista. OAJ:n jäsenyyteen sisältyvät vakuutukset päättyvät heti eläkkeellejäämispäivänä. Nämä vakuutukset ovat liittovakuutukseen sisältyvät vapaa-ajan tapaturma-, matka- ja matkatavaravakuutukset. Sen sijaan Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuutuksen ottaneiden opettajien vakuutus pysyy voimassa, kun opettaja siirtyy eläkkeelle ja jatkaa OSJ:n jäsenenä. OSJ:n jäsenet saavat järjestöasiakkaan keskittäjänalennuksia vakuutusmaksuista. Alennukset määräytyvät sen mukaan, kuinka monta vakuutusta taloudessa on Ifissä. Järjestöjen jäsenet saavat keskittäjäasiakkaina aina enemmän alennusta vakuutusmaksuista kuin järjestöihin kuulumaton asiakas. Alennus koskee lähes kaikkia talouteen hankittuja vakuutuksia. Lisätietoa saa OSJ:n kotisivuilta osoitteesta Ifin internetsivuilta Ifin konttoreista tai puhelinnumerosta (pvm/ mpm). Muistakaa mainita asioidessanne, että olette Opetusalan Seniorijärjestön jäsen. Teboil Järjestön jäsenkortilla saa alennusta Teboil-asemilta, Teboil-huoltamoilta ja Teboil-automaattiasemilta lukuun ottamatta nettohintapohjaisia Teboil Express -automaattiasemia. Jäsenkortissasi on Teboilin tunnus ja magneettiraita, johon on koodattu alennustiedot: bensiinistä ja dieselöljystä 2,0 snt/l, voiteluaineista 10 %, pesuista 5 %, autokemikaaleista 5 % sekä nestekaasutäytöstä 5 %. Alennukset saa, kun antaa jäsenkortin kassalle tai syöttää sen automaattiin ennen varsinaista maksuvälinettä. (Voiteluainealennukset koskevat 10 litran tai sitä pienempiä astioita.) Lisätietoja saa Teboilin palvelunumerosta OAJ-kalenteri Seuraavan vuoden OAJ-kalenteri postitetaan jokaiselle jäsenelle kotiosoitteeseen Opettaja-lehden mukana loka-marraskuussa. Kalenteripostituksen mukana ei tule Senioriopettaja-lehteä, ainoastaan Opettajalehti. HUOM! Loppuvuonna 2014 lähetettävässä vuoden 2015 taskukalenterissa on vain sisus. Kannet pitää ottaa talteen vuoden 2014 kalenterista. Jäsenedut-palvelu, Akavalaisten liittojen yhteinen Jäsenedut-palvelu täydentää OSJ:n jäsenetuja. Perinteisen pysyvän jäsenetutarjonnan rinnalle tuodaan vaihtuvia ja määräaikaisia tarjouksia, tapahtumia ja matkoja. Tarjolla olevat jäsenedut julkaistaan -sivulla, josta löytyvät ohjeet myös palvelun sosiaalisten medioiden sivuille. Esimerkiksi Facebook-sivun kautta käyttäjä saa välittömästi tiedon uudesta edusta. Jäsenedut-sivuston käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Alennuksia Otavamedian lehtitilauksista OSJ:n jäsenet saavat OAJ:n kautta alennusta Otavamedian lehtitilauksista. Alennus lasketaan määräaikaistilauksen tilaushinnasta. Tilaukset ovat jatkuvia erikoishinnoiteltuja tilauksia, eivätkä ne sisällä kestotilaajan etuja. Lehtiä voi tilata sekä itselle että lahjaksi. Lehden voi tilata Otavamedian tilaajapalvelusta puh ma pe 8 17 tai suoraan tilauslinkistä Alennusta pyydettäessä kannattaa mainita, että OSJ:n jäseniä koskevat samat alennukset kuin OAJ:n jäseniä. OAJ:n virkistysalueet ja Holiday Club Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäsenet voivat käyttää myös OAJ:n Tirvan virkistysaluetta Valkealassa. Koulujen loma-aikoina työssä olevat opettajat ovat varauksissa etusijalla. Varaukset hoitaa Holiday Club Yrityspalvelu, puh Varauksen voi tehdä myös OAJ:n jäsensivujen kautta OAJ:n jäsensivuilla on tarkempaa tietoa varausmenettelystä ja varaustilanteesta. Varattaessa on oltava jäsenkortin numero esillä. Senioriopettajat voivat varata myös OAJ:n Holiday Club -lomaviikkoja. Holiday Clubin viikkovuokrat ovat alle puolet markkinahinnoista. Viikot varataan kahdesti vuodessa ns. arvonnan kautta. Keväällä varataan viikot ja syksyllä varataan viikot OAJ:n seniorijäsenet voivat varata lomahuoneistoja arvontojen jälkeen, mutta arvontaan he eivät voi osallistua. Lomavarauksia hoitaa Holiday Club Yrityspalvelu, puh (arkisin klo ), sähköposti Opettaja-lehti Opettaja-lehden vuosikerran voi tilata 30 euron jäsenetuhintaan koko vuodeksi. Tilauksia ottaa vastaan Laserma Oy. Laserman yhteystiedot ovat seuraavat: puh ja sähköposti Park Hotel Käpylä Park Hotel Käpylä on OAJ:n jäsenetuhotelli. Park tarjoaa samat edut OAJ:n ja OSJ:n jäsenille. Kysy lisää tai Jäseneduista lisää tietoa kotisivuillamme 16

17 jäsenedut vuonna 2014 Tämän sivuston alennuksia kannattaa jokaisen jäsenen seurata. Jäsenetupalvelun osoite on Restel-ketjun hotellit Restel-hotellit antavat alennusta OAJ:n ja OSJ:n jäsenille seuraavissa hotelleissa: Cumulus, Rantasipi, Ramada, Restelin operoimat Holiday Inn hotellit, hotelli Seurahuone Helsingissä ja hotelli Crowne Plaza Helsingissä. Alennuksia voi tiedustella Restelin myyntikeskuksesta, puhelin (pvm/mpm), sähköposti Muistakaa kertoa, että OSJ:n jäseniä koskevat samat alennukset kuin OAJ:n jäseniä. OAJ:n kotisivuilla on linkki, jonka kautta varattaessa sopimushinnat tulevat suoraan näkyviin. Imatran Kylpylä Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäsenet saavat Imatran Kylpylän hotellimajoituksesta ja kylpylään liittyvän Ukonnimen loma-asuntovuokrista alennusta arkisin 30 % ja viikonloppuisin pe su 10 %. Alennus ei koske kaikkia viikkoja, esimerkiksi hiihtolomaviikoilta ei saa alennusta. Alennukset eivät koske tarjoushintoja eikä säästöhintoja. Kaikkien hotellihuoneiden hintoihin sisältyy aamiainen ja Kylpylä Taikametsän käyttö. Varaukset ja tiedustelut kylpylän myyntipalvelusta ma pe klo 9 17, puh tai sähköpostilla Varattaessa kannattaa mainita, että kyse on OAJ:n liittoedusta, joka koskee myös senioriopettajia. A-lomat ry A-lomat on akavalaisten lomajärjestö, jonka palvelut ovat myös senioreiden käytössä. Tarjolla on esimerkiksi: Senioreiden lomat lomakeskus Huhmarissa, lisätietoa saa osoitteesta Lomamökit, katso vaihtoehdot ja vuokraa edulliseen jäsenhintaan Kansainvälinen kodinvaihto, lue kokemuksia ja kokeile: kodinvaihto/ Lisäksi A-lomilla on lomamökkien tarjousviikkoja, jotka päivitetään kuukausittain Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta tai A-lomien kotisivuilta Suomen Hostellijärjestö (ent. Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry) OSJ:n jäsenet saavat A-lomien kautta Suomen Hostellijärjestön tarjoamat jäsenedut esittämällä jäsenkortin. Jäsen saa alennusta hostellimajoituksesta kotimaassa. Alennusta käytettäessä kannattaa mainita, että OSJ:n jäsenille kuuluvat samat edut kuin OAJ:n jäsenille. Lisäksi ulkomaisissa hostelleissa saa kansainvälisellä hostellikortilla (ei siis OSJ:n jäsenkortilla) alennusta Hostelling International -verkoston hotelleissa yöpymisistä. OSJ:n jäsenet voivat lunastaa kansainvälisen hostellikortin alennettuun hintaan 12 (normaalisti 17 ). Lisätietoja sivuilta Harrastekirjoja edullisemmin Hobboks tarjoaa kirjoja eri harrastealueilta OSJ:n jäsenille 10 %:n alennuksella. Ostokset voit suorittaa netissä tai kirjakaupassa, Korkeavuorenkatu 45, Helsinki. Nettiostokset vaativat rekisteröitymisen. Kirjakaupassa saa saman alennuksen esittämällä jäsenkortin. Lue lisää Hobboksin sivuilta Viking Line OSJ ry:n jäsenet saavat Akavan kautta Viking Linen risteilyt erikoishintaan. Alennuksen suuruus vaihtelee lähtöpäivän, reitin ja hyttiluokan mukaan. Varaudu näyttämään liittosi jäsenkortti lippuja lunastaessa ja sataman lähtöselvityksessä. Varattaessa ilmoita varauskoodin alkuosaksi FKKRY. Lisäksi laivayhtiön extranetistä voi tulostaa myös arvokuponkeja, joilla risteilyn voi saada vielä jäsenetuakin edullisemmin. Extranetin osoite on seuraava: FPKRY-2-fi.pdf Tallink Silja Oy Tallink Silja ja Club One tarjoavat OSJ:n jäsenille mahdollisuuden liittyä Club One jäseneksi veloituksetta suoraan kanta-asiakasohjelman keskimmäiselle Silver-tasolle. Silver-tason etuihin kuuluu mm. 20 %:n perusalennus tietyistä normaalihintaisista tuotteista. Lisätietoa kaikista kantaasiakkuuden eduista saa osoitteesta Club One asiakkaaksi liitytään osoitteessa Liittyminen tapahtuu OSJ:n sopimusetunumerolla, joka on Mikäli olet jo Club One -jäsen, nykyinen kanta-asiakasnumerosi pysyy voimassa. Jos olet Bronze-tason asiakas, pääset Silver-tasolle. Ilmoita Club One -kanta-asiakasnumerosi, maininta jäsenyydestäsi ja OSJ:n sopimusetunumero sähköpostitse osoitteeseen Sinut rekisteröidään näin sopimusetuasiakkaaksi ja postitetaan tarvittaessa Silver-tason kortti. Huomioithan, että etu on henkilökohtainen ja kertaluonteinen. Silver-taso on voimassa 12 kuukautta. Lisätietoa tasomääritelmistä saa osoitteesta Matkojen hintatiedot ja varaukset: puh , ma pe 8 21, la 9 18, su (1,74 /vastattu puhelu + aina pvm/mpm). Tallink Silja pidättää oikeudet muutoksiin. Akavalaisen jäsenetupalvelun etuja pääset katsomaan kirjautumalla osoitteessa Näillä sivuilla on paljon erilaisia määräaikaisia alennuksia tuotteista ja palveluista. 17

18 Mummo Mutikainen heittää hyvästit Koulu- ja kulttuurimaailmaa tarkastellut Mummo Mutikainen sanoo Senioriopettajan lukijoille lämpimät hyvästit. Hahmon luonut luokanopettaja ja kirjailija Maijaliisa Dieckmann vähentää pyöreän merkkipäivänsä kynnyksellä velvoitteitaan. Hauska, touhukas ja asioihin tarttuva Mummo Mutikainen on parantanut maailmaa useita vuosia Senioriopettajan pakinoissa. Mummo oli oiva hahmo, jonka välityksellä Maijaliisa Dieckmann sai sanotuksi monia asioita. Mummon hahmo syntyi aikoinaan koulun näytelmäkerhon yhdeksi roolihahmoksi. Näytelmässä Mummo Mutikainen halusi presidentiksi, kun valtakunnassakin oli meneillään presidentin vaali. Aktiivinen mummo huuteli parannusehdotuksiaan ja tuli valituksi. Esityksestä kasvoi sarja itse tehtyjä näytelmiä, joissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita. Seuraavaksi Maijaliisa keksi ajankuvaan sopivan hahmon Ville Romusen. Ville on poikaviikari, joka joutuu selviämään maailmassa yksin, koska hänen vanhempansa tekevät aamusta iltaan töitä. Villen vanhemmat ovat romukauppiaita, jotka rakastavat romujaan niin paljon että välistä unohtavat Villen. Ville joutuu jopa huolehtimaan omista vanhemmistaan. Eräänä päivänä Ville saa Mummo Mutikaiselta kirjeen, jossa mummo ehdottaa matkalle lähtöä. Villen ja mummon yhteisistä seikkailuntäyteisistä matkoista on ilmestynyt useita kirjoja. Se, onko mummo Villen oikea mummo, jää salaisuudeksi niin kuin monet asiat saduissa ja tarinoissa. Mummo Mutikaisen hahmo esiintyy kolmessa eri yhteydessä: näytelmissä, Villen kanssa ja Senioriopettajan pakinoissa. Senioriopettajan mummo ei ole kuitenkaan yhtä räväkkä kuin Villen kanssa seikkaileva mummo. Vaikka Senioriopettajan mummo poistuu näyttämöltä, en hylkää alter egoani, jonka kautta pystyn sanomaan paljon. Tekeillä on ainakin vielä yksi kirja Villen kanssa seikkailevasta mummosta. Senioriopettajan mummon jätän haikein mielin. Minun oli vain tehtävä ratkaisu niin kauan kun vielä pystyn tekemään ratkaisuja. Tämän ratkaisun päätin tehdä 80-vuotissyntymäpäiväni kynnyksellä. Kerran opettaja aina opettaja Maijaliisa Dieckmann on ollut luokanopettajana Naantalissa ja Porvoossa. Kirjojen sisällöistä näkyy myös se, että hän on opiskellut äidinkieltä ja historiaa. Hän tunnustautuu ikuiseksi opettajaksi. Maijaliisan erityisenä huolenaan ovat olleet pojat, jotka eivät lue kirjoja. Kirjojen pitää olla niin vetäviä, että vilkkaat pojatkin jaksavat lukea ne kannesta kanteen. Poikia kalastaakseni lukemisen pariin, olen kirjoittanut nuorten kirjoja, joissa tapahtumat suorastaan vyöryvät. Seikkailut sijoittuvat paikkoihin, joista on paljon kerrottavaa. Yksi tällainen on esimerkiksi Turun linna. Ville Romusen matkassa voi oppia kotimaan historiaa hauskalla tavalla. Aikuisia ei tarvitse opettaa, mutta heille voi jakaa tietoa. Siksi mummo-hahmoa oli Maijaliisan mielestä mukava kirjoittaa Senioriopettajaan. Eläkkeellä ollessaan hän on katsellut sivusta koulun muuttumista. Hän ihmettelee esimerkiksi sitä, että monet opettajat ovat menettäneet arvovaltansa. Opettajia on kiusoiteltu koulussa halki maailman sivu. Kuitenkin viime vuosina pahimpia kiusaajia ovat olleet kenkkumaiset vanhemmat, hän kauhistelee. En pysty parantamaan maailmaa, mutta toivoisin, että voin antaa jotakin ajattelemisen aihetta kirjoituksillani. Maijaliisalla ei ole ollut kirjoituksissaan ohjelmallista ideaa. Vaikka oppilaat lukevat monesti varsin laiskasti läksyjään, niin silti hän uskoo, että he oppivat koulussa asiat opettajansa johdolla, koska Suomessa on maailman parhaat opettajat. Näytelmät ovat olleet aina Maijaliisalle tärkeitä opetusmenetelmiä. Hän vannookin draamapedagokiikan nimiin. Näytelmiä on lähtenyt runsaasti hänen kynästään aikoinaan niin Kouluradioon kuin Koulun Kerhokeskuksellekin. Näytelmät ovat olleet Maijaliisan panos kansansivistyksen kohentamisessa. Hänen omina innoittajinaan ja aiheinaan ovat olleet Runeberg, Topelius ja Kivi. Aiheet ovat syntyneet hänen mielessään usein silloin kun hän on tutustunut johonkin paikkaan. Paikka alkaa elää, ja suorastaan vaatii kirjoittamaan. Opettajuus periytyy Maijaliisa asuu saksalaissyntyisen puolisonsa kanssa Porvoossa, lähellä keskustaa, mutta kuitenkin metsän reunassa, viehättävässä omakotitalossa niin kuin vain Mummo Mutikainen voi. Olohuoneesta aukeaa kaunis ja rauhallinen maisema luontoon. Se on lepoa silmälle ja ravintoa mielikuvitukselle. Hänellä on kaksi poikaa, ja viisi lastenlasta. Toinen pojista on erityisopettaja. Niin se vain opettajuus on periytynyt jo kolmanteen polveen, sillä Maijaliisan äiti oli Jyväskylän seminaarin kasvatteja. Tuo tarmokas nainen päätti, että hänen tyttärensä käy oppikoulun. 18

19 Maijaliisa Dieckmann Syntynyt Mellilässä. Perhe: kaksi poikaa ja viisi lastenlasta. Puoliso on DI Hans Christian Dieckmann. Koulutus: Ylioppilas Loimaan Yhteiskoulusta, HuK, luokanopettaja. Hän on kirjoittanut parikymmentä historiallista nuorten kirjaa ja yli kolmekymmentä muuta kirjaa kuten Ensiaapinen, Elli-enkeli -kirjat, sarjan Merirosvo Svarttiksesta, sarjan Ville Romusesta ja mummosta, sekä useita Porvooseen ja Porvoon historiaan liittyviä kirjoja. Lisäksi hän on kirjoittanut kuunnelmia, tv-näytelmiä, näytelmiä kouluille ja harrastajateatterille. Jäsenyydet: Suomen kirjailijaliitto, Suomen Nuorisokirjailijat ry, Suomen Maakuntakirjailijat, Suomen Näytelmäkirjailijat. Kirjallisuuspalkinnot: Pohjoismainen kuunnelmapalkointo 1975, Suomen Nuorisokirjailijat ry:n kunniamaininta 1981, Tauno Karilas -palkinto 1983, Linnankoski-mitali 1987, Porvoon kaupungin kulttuuripalkinto 1988, Topeliuspalkinto Maijaliisa Dieckmann, alias Mummo Mutikainen, tirauttaa mieluusti kahvit ja tarjoaa ne kauniista perinteisistä kahvikupeista. Maijaliisa olikin omalla kotikylällään Mellilässä ensimmäinen tyttö, joka meni oppikouluun. Matkaa oli peräti 18 kilometriä, minkä vuoksi viikot piti olla koulupaikkakunnalla Loimaalla. Viikonloppuisin hän pääsi sitten pyörällä polkien käymään kotona. aktiivisuutta koko elämän Maijaliisa Dieckmann pitää tärkeänä, että senioriopettajat pysyvät aktiivisina. Iän myötä ihminen käpertyy, jos hän jää kotiinsa möllöttämään työvuosiensa jälkeen. Sellaista ikäihmisen oloa hän pitää pyttymäisenä. Eläkkeellä ollessakin pitää iloita siitä, että on saanut tehdä niin mielenkiintoista työtä kuin opettajana vain on voinut. Koti on paikka, jonne hän kutsuu ystävänsä. Kerran vuodessa talo täyttyy hänen pitämänsä kirjallisuuspiirin osanottajista. Lauantaina, helmikuun 2. päivänä Mai- 19 jaliisa järjestää sukulaisilleen ja lähimmille ystävilleen 80-vuotismerkkipäivän johdosta kalaasit eräässä Porvoon keskustan ravintolassa. Sunnuntaina kotona ovet ovat avoimina muille ystäville. Hän kuitenkin varoittaa, ettei ota vastaan kukkia eikä lahjoja. Anneli Rajaniemi, teksti ja kuva

20 Joulun alla 70-vuotismerkkipäiviään viettänyt Liisa Fräki sai kauniit kukkaset. OSJ:n puheenjohtaja Erkki Kangasniemi ja Helsingin seudun ammatillisten senioriopettajien puheenjohtaja Liisa Fräki antavat järjestön hopeisen ansiomerkin yhdistyksen sihteerille Eeva Silventoiselle. Herkkuja ja sananrieskaa Eipä siitä pidot parane, kun Stadin ammattiopiston oppilaat osoittivat taitonsa opettajansa johdolla Ravintola Kokissa. Nautittavana oli oppilaiden valmistama ja tarjoilema gourmet- joululounas. Roihuvuoressa sijaitsevan ammattioppilaitoksen ravintola oli täpötäynnä Helsingin seudun ammatillisia senioriopettajia. Iloinen puheensorina täytti tilan. Oli mukava tulla tapaamaan tuttuja ja muistelemaan menneitä teematiistai tapahtumaan, jota joulukuun alussa vietettiin pikkujoulun merkeissä herkullisen jouluaterian äärellä. Tarjolla oli lohta kolmella tavalla ja modernia rosollia oppilaitoksessa paistetun joululimpun kera. Possu lisukkeineen oli myös jotakin aivan muuta kuin perinteinen joulukinkku laatikoineen. Selleri-pannacotta tarjottiin vielä ennen jälkiruoaksi haudutettuja erikoisteelaatuja ja sen seitsemän sortin leivonnaisia. Yhdistyksellä paljon ohjelmaa Herkkujen ohella oli tarjolla myös sananrieskaa. Yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Fräki informoi kevään 2014 runsaasta oh- jelmasta. Teematiistaiden lisäksi on tarjolla esimerkiksi taidenäyttely- ja teatterikäyntejä sekä yhdessä Riihimäen seudun senioriopettajien kanssa tehtävä oopperajuhlamatka Savonlinnaan. Ja tietenkin kevään yksi merkkipaalu on OSJ:n senioriopettajapäivät Riihimäellä. Eikä matkustaminen rajoitu vain kotimaahan vaan kevään kukkaloistoa lähdetään katsomaan Amsterdamiin. Haasteena yhteistoiminta Tilaisuuden kunniavieraaksi kutsuttu OSJ:n puheenjohtaja Erkki Kangasniemi käsitteli puheenvuorossaan Opettajien jo 1880-luvulta virinnyttä järjestötoimintaa ja OAJ:n 40-vuotisjuhlavuotta. Hän kertoi siitä, kuinka eri keskusjärjestöihin kuuluneet opettajajärjestöt aikoinaan äänestäen valitsivat keskusjärjestöksi Akavan, joka pienestä herraklubista on kasvanut mittavaksi ja vaikutusvaltaiseksi korkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestöksi. OAJ on vuoden 1984 opettajalakolla näyttänyt kyntensä. Se on nykyään yli jäseninen ammattijärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki opettajaryhmät. Eläkkeelle jääneet opettajat alkoivat yhteistoiminnan veteraanitoimikuntana, jonka toiminnan vahvistuttua perustettiin 1975 Veteraaniopettajat-niminen yhdistys. Vuonna 2009 entistä enemmän edunvalvontajärjestöksi kasvaneen yhdistyksen nimi muutettiin Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:ksi. Kangasniemen mielestä eri eläkeläisjärjestöjen tulisi tehdä enemmän yhteistyötä. Eläkeläisiä on jo noin 1,5 miljoonaa. Heidän tulisi saada äänensä paremmin kuuluville. Seuraavassa eläkeratkaisussa pitäisi eläkeikää nostaa, jotta järjestelmä pystyy takaamaan turvan eläkeläisille. Kangasniemi uskoo, että eläkkeelle siirtymisikä sidotaan pidentyneeseen elinikään. Anneli Rajaniemi, teksti ja kuvat Joulupossun voi tarjota näinkin: Porsaan niskaa ja poskea savojinkaalin ja eri tavoin valmistettujen juuresten kanssa sekä lisäksi hernepyreetä ja konjakkikermakastiketta. Nam. 20

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto.

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Viking Line päiväristeily Tallinnaan Matka sisältää päiväristeilyn Päiväristeily alkaa aamupäivällä, jolloin voit nauttia lounaan Bistro Buffetissa. Päivässä ehtii vaikka mitä! Merimatka

Lisätiedot

MAJOITUSTARJOUKSET MINI AURORA CUP 2017

MAJOITUSTARJOUKSET MINI AURORA CUP 2017 MAJOITUSTARJOUKSET MINI AURORA CUP 2017 1. Kylpylähotelli Kunnonpaikka 2. Spa Hotel Rauhalahti 3. Rantasipi Atlas 4. Cumulus Kuopio 5. Hotelli IsoValkeinen Kuopio 6. Sokos Hotel Puijonsarvi 7. Scandic

Lisätiedot

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto.

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Europan viihderisteily Tallinnaan Lähdöt päivittäin klo 18.30 Helsingistä. Matka sisältää Helsinki - Tallinna - Helsinki risteilyn valitussa hyttiluokassa. Alkuviikosta Europan 22h

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU Vanhan Musiikin Viikolle 27.7.-2.8.09 Tiedusteluihin vastaavat diplomiurkuri Anne-Marie Grundstén, puh. 050 520 4798. Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh. (02) 677 4698;

Lisätiedot

Reijo Laatikainen & Henna Rannikko. Toimistotyöläisen ruokapäivä

Reijo Laatikainen & Henna Rannikko. Toimistotyöläisen ruokapäivä Reijo Laatikainen & Henna Rannikko Toimistotyöläisen ruokapäivä Talentum Pro Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2598-1 ISBN: 978-952-14-2599-8 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Rayong Marriott Resort Rayongin alue tuli vähän yllättäen osaksi tämän kertaista Thaimaan matkaamme. Olemme niin intohimoisia hiekkarantakävelijöitä eli varpaistelijoita,

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016. Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin!

Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016. Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin! Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016 Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin! Parempi avioliitto ry järjestää Avioparikurssin Itä-Hämeen opistossa Tainionvirran

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

TUL:n VETERAANIPÄIVÄT 25.-26.5.2015 VARKAUDESSA

TUL:n VETERAANIPÄIVÄT 25.-26.5.2015 VARKAUDESSA TUL:n VETERAANIPÄIVÄT 25.-26.5.2015 VARKAUDESSA KYLPYLÄHOTELLI KUNTORANTA PELIT KESKUSKENTÄLLÄ Ilmoittautumiset 27.4. 2015 mennessä Tervetuloa TUL Veteraanipäiville kauniiseen, ystävälliseen ja rehelliseen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous 22. 23.10.2016 Vesalan kurssi- ja leirikeskus, Vesalantie 136, Vesanka A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 22. 23.10.2016 ja niiden yhteydessä A-Kiltojen

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

Juniori KuPS KUPS C-01 TAMMITURNAUSINFO 30-31.1.2016

Juniori KuPS KUPS C-01 TAMMITURNAUSINFO 30-31.1.2016 Juniori KuPS KUPS C-01 TAMMITURNAUSINFO 30-31.1.2016 YLEISTÄ Tervetuloa KuPS 01-joukkueen järjestämään kutsuturnaukseen Kuopio hallin hyvälle tekonurmelle! Ottelut pelataan kahdessa neljän joukkueen lohkossa

Lisätiedot

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016

Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016 Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016 LEIRIN OHJAAJAT: Jyrki Saario -pääkouluttaja Scandinavian Defendo Antti Nurmi 4.aste musta vyö Defendo -Defendo Blue pääkouluttaja -I.D.D.I-

Lisätiedot

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE Lupaus laadusta SalPa taitoluistelu on Sinettiseura Valmennuksen terveiset Luistelijat muistakaa täyttää harjoituspäiväkirjaa, aina silmuista ylöspäin. Uuden vuoden jälkeen

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434a584672414159...

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434a584672414159... Jos et pysty lukemaan tätä viestiä, klikkaa tästä. Kotisivulle Lähetä kaverille Muokkaa jäsentietoja TradenomiOnline 11/2015 1. AJANKOHTAISTA: Työsuojeluvaltuutetut valitaan nyt 2. AJANKOHTAISTA: Oletko

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

ClubOne-alennus edellyttää 1 kortti / hytti. Samaa korttia ei voi hyödyntää useammassa hytissä.

ClubOne-alennus edellyttää 1 kortti / hytti. Samaa korttia ei voi hyödyntää useammassa hytissä. Ikaalisten Matkatoimisto Taru Malmström 03-4580203 taru.malmstrom@ikaalistenmatkatoimisto.fi Matti Ristimäki 040-5025917 matti.ristimaki@luukku.com Tässä tarjouksemme Visbyn risteilystä 7.-9.8.2016 Matkaohjelma

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tampereella Tietoa yhdistyksille Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa

Lisätiedot

50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere

50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere 50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere Ohjelmaryhmien vetäjät tutustumassa esiintymisareenaan! Tapahtumatiedote 2/2012 20.3.2012 Sisältö: 1. Tapahtumarannekkeiden ja ruokailujen tilaamisella

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU Sunnuntaina 4.10.2015 CLASSIC MTB SPRINT ENDURO 2X4 SALO, HALIKKO, MÄRYNUMMI

KILPAILUKUTSU Sunnuntaina 4.10.2015 CLASSIC MTB SPRINT ENDURO 2X4 SALO, HALIKKO, MÄRYNUMMI KILPAILUKUTSU Sunnuntaina 4.10.2015 CLASSIC MTB SPRINT ENDURO 2X4 SALO, HALIKKO, MÄRYNUMMI Habanero Mountainbikers (HHCMB) järjestää MTB-endurokisan perinteiseen tyyliin Halikon Märynummen vuoristoalueella.

Lisätiedot

Liverpool jalkapallokoulu Valkeakoskella

Liverpool jalkapallokoulu Valkeakoskella Liverpool jalkapallokoulu Valkeakoskella 5.-7.6. Liverpool Jalkapallokoulu Valkeakoski 5.6.-7.6.2015 Liverpool Football Club järjestää lukuisia jalkapallokouluja ympäri mailman koulujen loma aikoina. Valmentajina

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Nurtzi Open 2017

KILPAILUKUTSU. Nurtzi Open 2017 KILPAILUKUTSU Nurtzi Open 2017 www.taekwondonurmijarvi.fi/kalenteri/nurtzi-open-2017 Aika: Lauantai 1.4.2017 Paikka: Sarjat: Maaniitun koulu Heikkiläntie 27 01900 Nurmijärvi Otteluliiga sekä harrastaja-

Lisätiedot

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visbyn risteily Silja Europalla Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visby on kaupunki ja maineensa veroinen. Täällä kävijän hurmaavat sen matalat, ruusuihin peittyvät talot, sen korkeat tornit, varjoisat

Lisätiedot

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia..

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. 2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. Pääkirjoitus. Hei vaan kaikki lukijat, tässä olisi nyt toinen numero lehdestä jolla on nyt nimikin.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA

40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA HNY UUTISET 1/2011 28. VUOSIKERTA 40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA 55 559 HUUTOKAUPPA 16.03.2011 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.30 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KUUSAMOSSA

OPINTOPÄIVÄT KUUSAMOSSA 12.12.2013 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KUUSAMOSSA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros Kilpailukutsu PS ALPPI CUP 2015/2016 12.-13.12.2015 PYHÄ 30.-31.1.2016 SALLA LA 12.12. Alueleiri klo 11.00 leiriohjelma alkaa treeniklinikka (myös pujottelusukset mukaan) aikuisille radanmerkkauskoulutus

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

VÄRIKÄS HYNYSENRANTA. Interaktiivinen videosovellus Lappeenrannassa ei ainakaan voi markkinointiviestintäpäällikkö Mirka Rahman

VÄRIKÄS HYNYSENRANTA. Interaktiivinen videosovellus Lappeenrannassa ei ainakaan voi markkinointiviestintäpäällikkö Mirka Rahman VÄRIKÄS HYNYSENRANTA Interaktiivinen videosovellus Lappeenrannassa ei ainakaan voi markkinointiviestintäpäällikkö Mirka Rahman Toinen kaunis kaupunki veden äärellä Jossa on hyvä opiskella, elää, yrittää

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015

Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015 Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015 Viikko 45 (2.11.-8.11.) Ma 2.11. - Klo 9-14 Kädentaitopaja (0. krs). Mahdollisuus tehdä erilaisia tekstiilitöitä ja kädentaitoja oman mielen mukaan. Materiaalimaksu.

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Körpäkkäsanomat 2005

Körpäkkäsanomat 2005 Körpäkkäsanomat 2005 Taustaa Puuveneiden perinneseura Körpäkkä on vuonna 2003 rekisteröity yhdistys, jonka toimintatarkoituksena on puuveneiden perinteiden vaaliminen. Alun perin yhdistyksen perustana

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

Hyvä mobiilikortin käyttäjä!

Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Mobiilikortin haltijana pääset hyödyntämään AKK-Motorsportin jäsenetuja, sovelluksen karttapalvelua sekä vastaanottamaan vaihtuvia tarjouksia ja jäsenetukampanjoita. Mobiilisovellus

Lisätiedot

Vuoden 2013 Scandinavian Defendon Suurleiri- Surviving armed assaults Kotkassa 6-7.4.2013

Vuoden 2013 Scandinavian Defendon Suurleiri- Surviving armed assaults Kotkassa 6-7.4.2013 Vuoden 2013 Scandinavian Defendon Suurleiri- Surviving armed assaults Kotkassa 6-7.4.2013 LEIRIN OHJAAJAT: Jyrki Saario pääkouluttaja Scandinavian Defendo Antti Nurmi/Madman Sport Center I.D.D.I- Level

Lisätiedot

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Vilma Mäkelä TYÖHARJOITTELU ULKOMAILLA 2012 Saneeraus- ja sisustusala, ARSA09 Art In Tanzania P.O. Box 23333, Dar es Salaam Tanzania www.artintanzania.org 16.3-8.4.2012 TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Työskentelin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

TICKET-KORTINHALTIJAN KÄYTTÖOHJE

TICKET-KORTINHALTIJAN KÄYTTÖOHJE TICKET-KORTINHALTIJAN KÄYTTÖOHJE 2016 TICKET-KORTIN KÄYTTÖÖNOTTO Ennen kuin voit käyttää työnantajasi tarjoamaa henkilöstöetua, Ticket-korttisi on aktivoitava. Ota korttisi esille ja mene osoitteeseen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan palsta Einon päivän mietteitä Keväällä pohdittiin syksyn tes-neuvotteluista tulevan haasteelliset ja että lakoistakaan tuskin säästytään. Neuvotteluissa päästiin kuitenkin sekä työntekijöitä

Lisätiedot

Saapuminen Tukholmaan, josta jatketaan välittömästi kohti Kalmaria ja Öölantia

Saapuminen Tukholmaan, josta jatketaan välittömästi kohti Kalmaria ja Öölantia Sunnuntai 11.6.2017 klo 16.30 klo 20.55 Lähtö Nurmijärven kirkon parkkipaikalta kohti Turkua Lähtee m/s Viking Grace kohti Maarianhaminaa ja Tukholmaa Maanantai 12.6.2017 klo 6.30 klo 13.00 klo 16.00 klo

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot