Senioriopettaja. Nro 1/ Tervetuloa Riihimäelle! Vuoden 2014 jäsenedut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Senioriopettaja. Nro 1/2014 31.1.2014. Tervetuloa Riihimäelle! Vuoden 2014 jäsenedut"

Transkriptio

1 Senioriopettaja Nro 1/ Tervetuloa Riihimäelle! Vuoden 2014 jäsenedut 1

2 1 VEO1401_01.indd :23:08 Senioriopettaja Nro 1/ Päätoimittaja/toimitussihteeri Anneli Rajaniemi Kytöpolku 33, Helsinki puh Piirtäjä Helmer Räty, puh Tässä numerossa Topparoikka-monumentti on osoituksena rautatien merkityksestä Riihimäelle. Siihen on mahdollisuus tutustua OSJ:n vuosikokouksen ja senioriopettajapäivien yhteydessä. 4 Riihimäki, rautatien lapsi esittäytyy 10 Puheenjohtaja: Johtajien käyttämät puhetyylit 14 Lemmetty: Keskiluokan ongelmia työmarkkinoilla 15 Vanheneminen ja kuolema ovat arkoja asioita 16 Käytä hyväksesi vuoden 2014 jäsenedut! 18 Mummo Mutikainen hyvästelee 20 Järjestöasiaa herkutellen 21 Kestikievarit levähdyspaikkoina 24 Viivan monet merkitykset 25 Seniorikokki: Helposti hyvää Ilmestyy kuusi numeroa vuodessa Painos kpl ISSN Toimitusneuvosto: Lyyli Juntunen (pj), ja Ulla Bäck, ja Liisa Fräki, Kari-Veli Lehtonen, ja Sinikka Anneli Rahikainen, Anneli Rajaniemi (siht.) päätoimittaja Taitto: Päivi Kokkinen ja Anneli Rajaniemi Kirjapaino: Forssa Print, Esko Aaltosen katu 2, Forssa puh./fax / sähköposti: Ilmoitushinnat, neliväri-ilmoitus Koko 1/1 (199 x 244 mm) /2 (97 x 244 tai 199 x 120 mm) 600 1/3 (63 x 244 tai 199 x 78 mm) 400 1/4 (97 x 120 tai 199 x 57 mm) 350 1/6 (97 x 78 mm) 250 1/8 (97 x 57 mm) 200 Takakansi 1200 Alennus: Vuosi-ilmoitus (6 numeroa) 25 % Painotuote Lehti julkaisee OSJ ry:n jäsenten pikkuilmoituksia maksutta. Tilaushinta sisältyy jäsenmaksuun. Toimituksellinen aineisto pyydetään lähettämään päätoimittajalle PC-muodossa kirjoitettuna ilman rivinvaihtoja tai pakkotavutuksia. Naputa kolme tyhjää lyöntiä kpl-jaon merkiksi! Kuvat suositellaan ottamaan mahdollisimman suuressa koossa. Käytä mieluimmin sähköpostia, tekstit esimerkiksi Word tai RTF muodossa. Konekirjoitettu paperikäsikirjoitus käy myös. Tekstit ja kuvat voi lähettää myös CD-levyllä. Aineisto palautetaan vain pyydettäessä. Julkaisija: Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry Undervisningssektorns Seniororganisation rf Puheenjohtaja Erkki Kangasniemi Bredantie Kauniainen Toiminnanjohtaja Kirsti Lehtinen Postiosoite Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry Rautatieläisenkatu 6, Helsinki Kaikki lehteen tuleva aineisto päätoimittajalle: Osoite- ja jäsentietojen muutokset Opetusalan Seniorijärjestön toimisto Sivulle pääset joko omalla tai esimerkiksi kirjastosi tietokoneella. 15. vuosikerta Ilmestymisaikataulu 2014 Numero Aineisto Ilmestymispäivä Kansi Sininen hetki auringon laskiessa. Kuva Kaisa Viirimäki Senioriopettaja Nro 1/ Tervetuloa Riihimäelle! Vuoden 2014 jäsenedut 2

3 Pääkirjoitus Yksin kotona? Television ajankohtaisohjelmassa haastateltiin 97-vuotiasta Inkeri Tammivuorta. Häneltä kysyttiin, millainen paikka olisi hänestä itsestään paras paikka asua. Inkeri Tammivuori mietti hetken ja totesi: Sellainen, että huolto pelaisi ja kävisi ihmisiä. Ettei tarvitsisi olla niin paljon yksin. Sosiaali- ja terveysministeriö laatii tammikuun 2014 loppuun mennessä suunnitelman, jota noudattamalla on tarkoitus vähentää tuntuvasti vanhustenhuollon laitospaikkoja. Vähentämisen odotetaan tuovan 300 miljoonan euron säästöt. Ministeriö toteaa, että samalla parannetaan kotona ja palvelutaloissa annettavaa apua ja hoitoa. Tavoitteen mukaan yli 75-vuotiaiden selviytymistä pitäisi tukea siten, että heistä vähintään 91 prosenttia pystyisi asumaan kotonaan. Laitospaikkojen supistaminen on monessa mielessä oikeansuuntainen muutos. Ei ole ihmisarvon mukaista makuuttaa ke- tään terveyskeskusten vuodeosastoilla. Päivittäisistä toimista selviytyminen on yksi keskeinen tekijä ikäihmisten elämänlaadulle, ja tutkimusten mukaan elämänlaatu säilyy hyvänä usein sitä pidempään, mitä kauemmin kotona asuminen on mahdollista. Epäilemättä suurin osa nykyisistä ja tulevista ikäihmisistä haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Jossain vaiheessa voi kuitenkin tulla eteen tilanne, jossa kotona ei enää pärjää kaikista tukitoimista huolimatta. Mitkä ovat ikäihmisen ja heidän omaistensa vaihtoehdot silloin? Kotona asuminen edellyttää toimivaa kotihoitoa sekä panostusta palveluasumiseen ja omaishoitoon. Yksi kriittinen vaihe on kuntoutus: sen viivästymisellä voi olla huonot seuraukset. Jos esimerkiksi lonkkaleikkauksesta toipuva kotiutetaan ilman pääsyä kuntoutukseen, voi edessä olla ambulanssiralli päivystysten ja kodin välillä. Laitoshoidon purkaminen on onnistunut vasta silloin, kun on tarjolla riittävästi erilaisia kodinomaisia asumismuotoja niille ikäihmisille, jotka eivät enää pärjää tai halua asua omassa kodissaan. Yhdestä huonosta vaihtoehdosta, laitoshoidosta, luopuminen ei saa johtaa toiseen huonoon vaihtoehtoon, kotiin oman onnensa nojaan jätettyihin vanhuksiin. Kirsti Lehtinen toiminnanjohtaja Ensam hemma? I televisionens aktualitetsprogram intervjuades den 97-åriga Inkeri Tammivuori. Hon tillfrågades om vilken plats enligt hennes egen åsikt skulle vara bäst att bo på. Inkeri Tammivuori funderade en stund och konstaterade: En sådan plats där servicen fungerar och där det rör sig människor. Att man inte skulle vara så mycket ensam. Social- och hälsovårdsministeriet uppgör en plan som träder i kraft i slutet av januari 2014 vars mål är att i hög grad minska äldrevårdens anstaltsplatser. Minskningen beräknas innebära en inbesparing på 300 miljoner euro. Ministeriet konstaterar, att man samtidigt kommer att förbättra vården både i hemmen och i serviceboenden. Målsättningen är, att understödet av för över 75 år fyllda blir sådant, att åtminstone 91 procent kan bo kvar i sina hem. Minskningen av anstaltsplatser är enligt många en förändring i rätt riktning. Det är inte förenligt med människovärdet att tvinga någon att ligga på hälsocentralerna bäddavdelningar. Att klara av de dagliga sysslorna är en central faktor för de äldres livskvalitet. Enligt undersökningar förblir livskvaliteten ofta god ju längre det är möjligt att bo hemma. Otvivelaktigt önskar en stor del av dagens och blivande åldringar att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. I något skede kan dock uppstå en situation då man inte längre klarar sig själv där hemma oberoende av alla stödåtgärder. Vilka är då alternativen för åldringarna och deras närstående? Förutsättningen för att bo hemma förutsätter en fungerande hemvård samt att man satsar på serviceboende och närståendevården. En kritisk faktor är rehabiliteringen: om den fördröjs är konsekvenserna dåliga. Om någon hemförlovas efter en 3 höftoperatation utan att få komma på rehabilitering kan det leda till ett ambulansrally mellan jouren och hemmet. Att upplösa anstaltsvården kan lyckas först, då det finns tillräckligt med hemliknande boendeformer för de åldringar, som inte längre kan eller vill bo kvar i sitt eget hem. Att avstå från ett dåligt alternativ, anstaltsvården, får inte leda till ett annat dåligt alternativ, att lämna åldringarna vind för våg i sina hem. Kirsti Lehtinen verksamhetsledare Ulla Bäck översättare

4 Riihimäki Riihimäki toivottaa senioriopettajat tervetulleiksi OSJ:n vuosikokoukseen ja senioriopettajapäiville K Kauan sitten olivat laajat suot, järviksi tulviva pieni joki, soiden välissä pari mäkikumparetta ja suoalueesta jyrkkänä kohoava moreeniharjanne. Joen nimi on meille Vantaa ja harjanne osa Salpausselkää. Suot olivat lähikylien takamaita. Asumattomilla alueilla kulki runsas riista. Keskiajalla syntyi vähitellen asutusta. Raivattiin peltoa, rakennettiin asumuksia, jopa muutama kartano ja niiden torppia oli Hausjärven ja Janakkalan takamailla. Nuo 1700-luvun kylät nimineen ovat edelleen olemassa. Kasvava ja voimistuva rannikkoseutu tarvitsi sisämaasta maanviljelyntuotteita ja sahoilta puutavaraa. Kuljetusongelman ratkaisu kanavasuunnitelmien jälkeen oli rautatie. Vuoden 1856 jälkeisessä rautatielinjauksessa merkittiin yhden aseman paikaksi mäentyppyröiden ja harjanteen välinen hetteinen korpialue, paikka, joka nyt on Riihimäen kaupunki. Nimi syntyi ratalinjan lähellä olleesta mäenkumpareen riihestä. Keisarin käsky radan rakentamiseksi tuli maaliskuussa Säännöllinen liikenne Helsingin ja Hämeenlinnan välillä alkoi Asemakylästä keskukseksi Korpikylästä alkoi rakentua Riihimäen asemakylä, kun radanrakennusmateriaaleja ja työvälineitä siirrettiin sinne odottamaan oksan rakentamista, haaraumaa Pietariin. Marraskuussa 1867 keisari vahvisti valtiopäivien päätöksen Pietarin radan rakentamisesta. Nälkävuosista ja muista ongelmista huolimatta työt edistyivät ripeästi. Kahden ja puolen vuoden kuluttua töiden aloittamisesta vihittiin käyttöön Riihimäki Pietari -rata Suomen ensimmäinen risteysasema oli syntynyt. Vuosisadan vaihtee- Aseman seutu. 4

5 rautatien lapsi seen tultaessa henkilö- ja tavaraliikenne olivat kasvaneet merkittävästi ja asemakylästä oli tullut lähiympäristön keskus. Yhteisö tarvitsi normaaleja palveluita, kauppoja, kouluja ja terveydenhoitoa itseään varten. Riihimäelle oli muodostunut esimerkiksi lennätintoiminnan keskus, ja postilaitos toimi vilkkaasti. Matkustavaiset tarvitsivat hyvinvointipalveluja: ruokaa ja majoitustakin. Sitä oli tarjolla Olivia Axeenin asemaravintolassa ja hotellissa. Keltaisen, entisen hotellirakennuksen näet edessäsi, kun astut rautatieaseman pääovesta. Asemaravintolan ruoka oli kuuluisaa. Maukkaita annoksia oli aivan pakko pysähtyä nauttimaan junan seistessä asemalla huoltotoimien takia parikin tuntia. Ensimmäiset teollisuustuotantolaitokset syntyivät 1800-luvun lopulla. Ratapengerten kuivatuksessa laajat suot olivat muuttuneet sopivaksi raaka-aineeksi turvepehkuteollisuudelle. Paras tuote oli riihimäkeläinen lähdevesi, jota myytiin pullotettuna pääkaupungin kaduilla. Kaupungin vesi tulee edelleen lähteistä ja on loistavan makuista! Topparoikka-patsas pystytettiin Riihimäki Pietari-radan 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Tarvittiin kouluja Asemakylän yhteisössä alettiin kaivata koulua. Pitkällisten neuvottelujen ja kieliriitojen jälkeen syntyi kaksikielinen Rautatienkoulu syksyllä Oppilaiksi otettiin aina ensin rautatieläisten lapset ja sitten vasta muita, jos tilaa jäi. Vasta parinkymmenen vuoden kuluttua päätettiin asemakylään perustaa kunnallinen ylhäisempi sekakansakoulu. Sen jälkeen Hausjärven kunta joutui perustamaan asemakylään monia kouluja lyhyessä ajassa, mikä osoittaa asemakylän nopeaa kasvua. Samaa osoittaa jo vuonna 1905 perustettu Riihimäen Yhteiskoulu, joka sai lukio-oikeudet kuusi vuotta myöhemmin. Samana vuonna valmistui myös rukoushuone Susitarhanmäelle, paikalle, jossa Riihimäen keskuskirkko edelleen palvelee seurakuntaa. Sen rakentamiseen tarvittiin yhteisön tukea, monia arpajaisia ja myyjäisiä, kun Rautatiehallituksen apu ja lahjoitukset Hausjärven kunnan viinakassasta eivät riittäneet. Teollisuus viriää Asemakylä oli saavuttanut sen suuruuden, mihin rautatien varassa oli mahdollista päästä. Vuorossa oli teollisuus. Ensimmäisinä varsinaisina teollisuuslaitoksina syntyivät 5

6 Lasinpuhaltaja Kalervo Kallion veistos vuodelta 1960, jolloin Riihimäestä tuli kaupunki. H. G. Paloheimon sahalaitokset Vantaanjoen varteen. Samalla alueella, saman suvun johdossa toimii edelleen Versowood. Saha tarvitsi höyryvoiman avuksi sähköä ja pian asemakylää valaistiin oman voimalan sähkön avulla. Sähkön lisäksi puutavaran jätepuru sopi lasiteollisuudelle. Riihimäen lasitehtaan perustamisvuosi on Lasin hyvä laatu oli valtavan laajenemisen tae. Ilves -lasi sai lukuisia tunnustuspalkintoja ja minun teinivuosiini osuu pientä ylpeyttäkin aiheuttanut tieto Pohjoismaiden suurimmasta lasitehtaasta kotikaupungissa. Mutta ajat muuttuvat ja muistona valtavasta käyttö- ja taidelasilasiteollisuudesta sekä hienosta kristallituotannosta on Suomen Lasimuseo entisissä kristallitehtaan tiloissa. Pieniä taidelasiverstaita toimii toki edelleen. Viime vuosisadan alkuun ajoittuvat myös varuskuntakaupungin perustukset. Vuonna 1909 kenraalikuvernöörin mahtikäskyllä ilmoitettiin, että Riihimäelle saapuu komppanian verran venäläisiä sotilaita. Kasarmien rakentaminen kesti neljä vuotta. Arkkitehtonisesti kaunein varuskunnan rakennuksista on varuskuntakirkko. Miesvahvuus ennen ensimmäistä maailmansotaa oli miestä. Riihimäkeläiset eivät oikein pitäneet varuskunnan venäläissotilaista. Tosin myös ystävyyssuhteita solmittiin, toisaalta taas nujakoitiin. Kahdeksan vuoden aikana ennen Suomen itsenäistymistä varuskunnan venäläinen väki elävöitti asemakylän elämää myös taloudellisesti. Riihimäki on edelleen varuskuntakaupunki elinvoimaisen ja nykyaikaisen viestiaselajin kouluttaja. Kauppalasta kaupungiksi Asemakylän väkiluku kasvoi nopeasti, vaikka virallisesti alue oli vain Hausjärven Karan kylän takamaata. Oma kirkko oli saatu 1905, mutta rukoushuonekunnan irrottautuminen emäseura- Lasimuseo on Tapio Wirkkalan luomus entisestä Kristallitehtaasta. 6

7 Taidemuseo Yhdistyksemme logo. Suunnittelija Anita Virekunnas. kunnasta kesti 16 vuotta. Samaan aikaan taustalla iti ajatus itsenäisestä kunnasta ja kauppalasta. Asemakylän asukkaista suuri osa oli muualta muuttaneita rautatieläisiä, virkamiehiä, opettajia, tehtaiden työntekijöitä, jotka olivat riihimäkeläisiä. Emäpitäjään ja sen pieneen etäällä olevaan kirkonkylään heillä ei ollut juuri yhteyttä. Monimutkaisten vaiheiden jälkeen rautatieläisyhteisöstä elinvoimaiseksi ja vireäksi varttunut yhdyskunta saattoi aloittaa omaa elämäänsä Riihimäen kauppalana vuoden 1922 alusta. Kauppala kasvoi. Hyvät liikenneyhteydet toivat lisää teollisuutta ja muuta yritystoimintaa. Samalla kasvoivat yhteiskunnan normaalit terveydenhoito-, sivistys- ja muut kulttuuripalvelut. Sotien aikana aseman seutu oli melkoisen moukaroinnin kohteena. Riihimäellä, niin kuin muuallakin, tuhot korjattiin nopeasti ja uusi kasvu alkoi entistä ehommaksi. Viipurista siirtyi paikkakunnalle merkittävä tehdas: Havi. Havin edelleen Riihimäellä valmistetut hyväsydämiset kynttilät palavat monissa kodeissa. Toinen samalla tavalla paikkakunnan oma tuotemerkki 7 ovat Joutsen Finland Oy:n untuvatuotteet. Sakon asetehdas oli siirtynyt Riihimäelle jo Merkittävä teollisuuslaitos on Valion Etelä-Suomen tuoretuotemeijeri, joka on laajenemassa jättiyksiköksi. Valtakunnallisesti ainutlaatuinen Ekokem puhdistaa koko maan vaaralliset jätteet. Entisen Ongelmajätelaitoksen omat jätevedet ovat puhtaampia kuin normaalikaivojen kahvivesi. Tämän päivän teollisuudesta on vielä esimerkkinä Suomen Würthin pääkonttori ja logistiikkakeskus. Erikoinen julkinen työnantaja on Rikosseuraamuslaitoksen Riihimäen vankila, jonka komeat betonimuurit näkyvät pohjoiseen radanvarteen. Kehitys oli johtanut kuntamuodon muutokseen samanaikaisesti viiden muun kauppalan kanssa vuoden 1960 alusta. Riihimäen kaupungin elämä on sykkinyt samassa tahdissa valtakunnan kanssa, hyvien aikojen väleissä ovat kaikenlaiset mittarit notkahtaneet lamalukemiin. Tämän päivän lukemat ovat kohtuulliset, kun otetaan huomioon esimerkiksi koulurakennusten saneerausinvestoinnit ja vapaaehtoisten palveluiden tarjonta. Huomisen ennustaminen on vaikeaa. Minkä naapureiden kanssa tehdään vaadittavat liitokset? Kumppaneista riippumatta asemakylä on edelleen keskeinen. Tulevilla senioriopettajapäivillä huhtikuuta valmistetaan kaikki ateriat mestarikokki Olivia Axeenin reseptien mukaan. Olemme rakentaneet monipuolisen ohjelman perinteitä kunnioittaen. Tervetuloa asemakylään! Riihimäen seudun senioriopettajat Historiatiedot teoksesta Hoffren Penttilä: Riihimäen historia I, Arvi A. Karisto Osakeyhtiön kirjapaino, Hämeenlinna Teksti, Elsi Torn Kuvat, Eeva Tuominen ja Riihimäen kaupungin arkisto

8 OSJ:n senioriopettajapäivät Ellei toisin mainita, kaikki tapahtumat ovat Harjunrinteen koulussa, os. Kalevankatu 3, Riihimäki Ohjelma Lauantai Ilmoittautuminen Iloimittautuminen OSJ:n vuosikokoukseen Lounas OSJ:n vuosikokous edustajakokousedustajille Opastettu kaupunkikierros seuralaisille sisältää Suomen Lasimuseon Päiväkahvi ja pulla Riihimäenkaupungin vastaanotto Taidemuseolla, Temppelikatu Iltajuhla Scandicissa illallinen ohjelmaa yhteislauluja tanssia Sunnuntai Opastettu kaupunkikierros sisältäen Lasimuseon Pohjoiset kaupunginosat, Joutsen Finland, Varuskunta Ilmoittautuminen sunnuntaina tulijoille Juhlamessu keskuskirkossa, josta seppelpartio sankarihaudoille Seniorit lähtevät mukaan sankarihaudoille Lounas Pääjuhla Lähtökahvit Ilmoittautumisohjeet ohjelmaan Valitse ohjelmasta ruokailut ja tapahtumat, joihin osallistut. Merkitse omalla henkilökohtaisella tilisiirrollasi valintasi pankin lomakkeen viestikenttään alla annettujen koodien avulla ja maksa yhteissumma pankkiin viimeistään Edustajakokousedustaja ei merkitse lauantain lounasta ja iltapäiväkahvia, koska OSJ maksaa ne. Kirjoita viestikenttään myös nimesi, puhelinnumerosi ja s-postiosoitteesi mahdollisia tarkistuksia varten. Ilmoita siinä myös erikoisruokavaliot. Ilmoittautuminen on sitova. Tapahtumien koodit ja niiden hinnat ovat seuraavat: A lauantain lounas ja kahvi 21 B Iltajuhla 48 C sunnuntain lounas 22 D Pääjuhla ja kahvi 15 E lauantain kiertoajelu 12 käynti Suomen Lasimuseolla F sunnuntain kiertoajelu 12 sama ohjelma kuin E G sunnuntain kiertoajelu 12 pohjoiset kaupunginosat, Joutsen Finland, Varuskunta Pankkiyhteystiedot Saajan nimi: RiSSO OSJ 2014 Tilinumero: FI

9 Riihimäki, Rautatien lapsi Ilmoittautuminen hotelleihin Osallistuja varaa majoituksen itse erikseen. Senioriopettajapäiville on varattu huoneet sopimushinnoin. Varausaika päättyy Varauskoodi: Opetusalan Seniorijärjestö Hotelli Scandic Hämeenaukio 1, Riihimäki Best Western Hotel Seurahuone Hämeenkatu 29, Riihimäki puhelin puhelin Huonehintoja: Huonehintoja: Standardi 1 hh 95 /vrk 1 hh huone 76 /vrk Standardi 2hh 105 /vrk 2 hh huone 88 /vrk Perhe ja superior huoneet 1 hengen käyttöön 115 /vrk 2 hengen käyttöön 125 /vrk 3 hengen käyttöön 145 /vrk Sviitti 1 hengen käyttöön 215 /vrk 2 hengen käyttöön 225 /vrk Järjestäjien yhteystiedot Riihimäen seudun senioriopettajat ry Lisätietoja tarvittaessa: Yhdistyksen puhelinnumerosta ja kotisivuilta Yhdistyksen puhelin: Yhdistyksen kotisivut: Oheisohjelmat: Lauantaina vuosikokouksen aikana voi osallistua opastettuun kiertoajeluun, josta voi osan aikaa käyttää Suomen Lasimuseon näyttelyihin. Lähtö ja paluu Harjunrinteen koululta. Sunnuntain kiertoajelut lähtevät hotelleilta: Lauantainen lasimuseokierroksen sisältävä ohjelma tarjotaan sunnuntaiaamuna. Sen lähtö on Seurahuoneelta ja loput lähtijät poimitaan Scandicista. Pohjoisiin kaupunginosiin lähtö on Scandicista ja matkalla poimitaan loput mukaan tulijat Seurahuoneelta. Molemmat kiertoajelubussit ajavat retken päätteeksi Keskuskirkolle ennen messun alkua. Pääjuhlassa monipuolinen kulttuuriohjelma. Juhlapuhuja on kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä. Pääjuhlan tarkennettu ohjelma seuraavassa Senioriopettajassa. Ruokailut lauantaina klo noutopöydästä kalaseljankka omena-raparperipiirakka, kahvia/teetä iltapäivällä pullakahvit sunnuntaina klo noutopöydästä salaattipöytä: silliä, sipulia ja kananmunaa valkosipulisilakoita graavia lohta vihreätä salaattia ja hapanimeläkermakastiketta vihanneksia tilliperunoita Lämminruoka: Aseman lihapullia ja kastiketta etikkakurkkua puolukkahilloa/puolukoita perunoita ja porkkanoita Jälkiruoka: vispipuuroa Juomina aterioilla vesi, maito, kotikalja Vaalea ja tumma leipä ja levite Päätöskahvilla suklaaleivos Juhlaillallinen pöytiin tarjoiltuna Tervetulomalja Alkupala: graavilohitartar luomuruisleivällä Pääruoka: Paahtopaisti, perunagratiini, roseepippurikastike Jälkiruoka: rommi-rusinavaahto Puna- tai valkoviini valinnan mukaan 9

10 Ajassa OSJ:llä uudet kotisivut OSJ:n uudet kotisivut julkaistiin vuodenvaihteessa. Uudistuksessa lisättiin sivujen visuaalisuutta ja vuorovaikutteisuutta. Kotisivujen uudistaminen tuli ajankohtaiseksi, koska järjestön ja paikallisyhdistysten toiminta on aktivoitunut edellisten kotisivujen julkaisemisesta. Sivujen navigointipolut uudistettiin sekä lisättiin ajankohtaista materiaalia ja vuorovaikutteisuutta. Uusilla sivuilla on esimerkiksi blogi, jota lukijat pääsevät kommentoimaan. Uusien sivujen ilme on aiempaa visuaalisempi. Etusivun kuva on vastaisuudessa vaihtuva. Tiedon löytymistä sivuilta parannettiin haku-toiminnolla, joka löytyy sivujen yläreunasta. Tarpeelliseksi nähtiin myös jär- Vaimo pidentää elinikää Elinajan piteneminen vaikuttaa siihen, asutaanko elämän loppupuolella yksin vai toisen kanssa. Sekä naiset että miehet elävät entistä vanhemmiksi. Koska miesten elinaika on pidentynyt, naisten yksin asumisen alku on siirtynyt aikaisempaa myöhemmäksi. Tämä koskee erityisesti naimisissa olevia, sillä avioliitto suojaa miehiä ennenaikaiselta kuolemalta. Miesten ja naisten elinajat eroavat kuitenkin toisistaan. Noin puolet miehistä ja lähes kolme neljästä naisesta saavuttaa 80 jestön esittely ruotsiksi ja englanniksi. Jäsenyhdistysten tiedot on koottu yhteen siten, että yhdistysten kotisivut ovat yhdistysten yhteystietojen ohessa. Yhdistyksillä on myös mahdollisuus ilmoittaa omista tapahtumistaan järjestön kotisivuilla (www.osj.fi -> Jäsenyhdistykset -> Paikallisyhdistysten tapahtumia). Sivut päivitetään järjestön toimistossa. Kaikki kotisivuille tarkoitettu materiaali lähetään osoitteeseen Kotisivujen osoite säilyy muutoksessa entisenä. Sivut löytyvät osoitteesta www. osj.fi. vuoden iän. Vanhojen naisten liitot päätyvät siten hyvin usein leskeyteen ja yksin asumiseen elämän loppuvaiheessa. Kun naimisissa oleva mies voi odottaa elävänsä 80 vuoden ikään asti, eronneen miehen elinajanodote on hieman alle 73 vuotta ja leskeksi jääneen miehen hieman yli 74 vuotta. Lähde: Tilastokeskus ja Hyvinvointikatsaus 4/2013. Kuvio: Avio- tai avopuolisoiden osuus sukupuolen ja iän mukaan vuosina 1990 ja Vuodenvaihteen muutoksia Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2014 alussa voimaan useita sosiaali-, terveys- ja vakuutusalan laki- ja asetusmuutoksia. Niistä on tähän poimittu joitakin. * Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossa jättää lepäämään tilapäisen työn vuoksi. Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossakin jättää työnteon vuoksi lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää uudelleen lepäämään, kun se on ollut maksussa yhden kuukauden. * Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan lain mukaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Vuosien 2011 ja 2013 välillä kansaneläkeindeksin muutos oli 6,70 prosenttia ja työeläkeindeksin 6,54 prosenttia. * Sotainvalidien ja puolisoiden etuuksiin korotuksia: Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien avokuntoutuksen enimmäishinta nousee 750 euroon kuntoutettavaa kohti. Kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishintaa on 1125 euroon kuntoutettavaa kohti. Täyteen sotilasvammalain mukaiseen täydennyskorkoon oikeuttavaa tulorajaa on korotettu indeksin mukaisesti 5830 euroon. * Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttävät asumismenot nousevat: Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavien asumismenojen (vuokra tai vastike) enimmäismääriä korotetaan vuoden 2014 alusta asumismenojen muutosta vastaavasti 4,1 prosenttia. 10

11 Puheenjohtaja Kekkosen aikaan... Urho Kaleva Kekkonen valittiin tasavallan presidentiksi niukimmalla mahdollisella äänimäärällä vuonna Kaikkia valinta ei miellyttänyt. Samana vuonna SAK järjesti maahamme yleislakon. Kekkonen toimi maamme presidenttinä neljännesvuosisadan. UKK osoittautui vuosien kuluessa todelliseksi valtapelin taituriksi. Häntä pelättiin, mutta häntä opittiin myös kunnioittamaan. Vastustajilla ei ollut helppoa. Esimerkiksi vuonna 1976 hän lopetti rautatieläisten sitkeän eläkeikään liittyvän lakon toteamalla, että hän ei tule missään olosuhteissa allekirjoittamaan sellaista lakia, missä laskettaisiin eläkeikää. Tämän pitäisi olla selvää tekstiä, hän totesi. Ja lakko loppui. Kansan tyytymättömyyttä on osattu käyttää politiikassa taitavasti hyväksi vuosien kuluessa. Tästä ovat hyvinä esimerkkeinä Veikko Vennamo ja Suomen maaseudun puolue sekä SMP:n vararikon raunioille perustettu Perussuomalaisten puolue Timo Soinin johdolla. SMP:n kannatus nousi vuoden 1970 eduskuntavaaleissa lähes tyhjästä yli kymmeneen prosenttiin. Kannatus perustui populismiin, minkä Veikko Vennamo taitavasti hallitsi. Hänen tyypillisiä sanontojaan olivat rötösherrat kuriin ja vanhojen puolueiden rappio. Nopeasti noussut kannatus hupeni myös pian. Perussuomalaisten kannatus oli vuoden 1999 eduskuntavaaleissa noin prosentti. Timo Soinin johdolla puoleen kannatus kohosi huimasti. Vuonna 2011 Anneli Rajaniemi pidetyissä vaaleissa puolueelle tuli 39 kansanedustapaikkaa 19 prosentin kannatuksella. Soini sai oppinsa SMP:ssä Vennamolta. Aika näyttää, onnistuuko Soini esikuvaansa paremmin säilyttämään puolueensa kannatuksen. Viime vuosina poliittisten puolueiden johdossa ovat olleet vuoden ikäiset, hyvän esiintymistaidon hankkineet henkilöt. Heillä ei ole ollut juuri ollenkaan aikuisiän työelämäkokemusta muusta kuin politiikasta. Olisikohan niin, että äänestäjät eivät koe enää omakseen sitä politiikan kieltä, mitä he käyttävät. Juha Sipilä on saanut keskustan kannatuksen nousuun. Hän on erilainen poliitikko, joka tuli mukaan politiikan ulkopuolelta. Myös luottamus Lauri Ihalaisen ministeritoimintaan näyttää olevan suuri. Lauri on itsekin sanonut, että hän ei ole poliitikko sanan perinteisessä merkityksessä. Hän on kompromissien tekijä, joka ei turvaudu politikkojen tyypillisiin menettelytapoihin ja puhetyyliin. Arvelen, että menestyminen politiikassa edellyttää uusia toimintatapoja lähitulevaisuudessa. Tulee käyttää enemmän äänestäjien ymmärtämää kieltä. Pelkkä politiikan kokemus ei ehkä enää riitäkään pysyvään kannatukseen. Ihmiset eivät ole niin kiinnostuneita politikoinnista kuin poliitikot luulevat. Meille senioreille on tärkeää, että päättäjät ymmärtävät ikäihmisten arjen ja heidän panoksensa maamme hyvinvoinnin luomisessa. On tärkeää käsittää myös se, että ikääntyvien ihmisten hyvinvointiin satsaaminen on taloudellisestikin kannattavaa. Sen seurauksena hoito- ja hoivamenot tulisivat vähenemään olennaisesti. Meillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista politiikkaa maassamme harjoitetaan lähivuosina. Eläkkeellä olevien äänestäjien määrä on jo nyt lähes 1,5 miljoonaa. Toivotan hyvää alkanutta vuotta teille kaikille. Pitäkää huoli kunnostanne. Nyt on hyvä aika aloittaa kuntoilu tai jatkaa jo aikaisemmin aloitettua harrastusta. Se voi olla myös niin sanottua hyötyliikuntaa. Näin voit parantaa jaksamistasi ja elämänlaatuasi. Muistakaa pitää huoli myös läheisistänne ja ystävistänne. Älkää jättäkö heitä yksin. Kauniaisissa Erkki Kangasniemi Puheenjohtaja 11

12 Pohjoismaiset senioriopettajapäivät Trodheimissa Pohjoismaiset senioriopettajapäivät järjestää vuonna 2014 Norjan opettajajärjestö Utdanningsforbundet. Ohjelma (Ohjelmaan voi tulla vielä joitakin muutoksia.) ma klo Saapuminen ja majoittuminen hotelli Britanniaan klo Tutustuminen Trondheimin tuomiokirkkoon (Nidarosdomen), missä myös urkukonsertti klo Tervetuloillallinen ravintola Banksalenissa ti klo Aamiainen klo 9.15 Lähtö bussilla Ringve-museoon klo 9.45 Opastettu museokierros ja pientä purtavaa klo Opastettu kiertoajelu Trondheimissa klo Omaa aikaa klo Bussi lähtee illalliselle klo Ohjelmallinen illallinen Kristianstenin linnoituksessa ke klo Aamiainen klo Bussi lähtee Tautran luostarisaarelle klo Lounas Klostergårdenissa klo Bussi lähtee takaisin Trondheimiin klo Omaa aikaa klo Laiva lähtee Munkholmiin klo Illallinen ja ohjelmaa Munkholmissa klo Lähtö takaisin keskustaan ja hotelliin to klo Aamiainen klo 9.00 Bussi lähtee Bårdhaugin kartanoon (sijaitsee Orkangerissa) klo 9.45 Kohteeseen tutustumista klo Lounas Bårdshaugin kartanossa klo Bussi lähtee, määränpäänä Bårdshaugin asemalle klo Matkustetaan museojunalla (Thamshavnbanen) Løkken Verkiin klo klo klo pe Aamiainen ja kotiinlähtö Opastusta ja ohjelmaa Løkken Gruvessa Bussi lähtee takaisin Trondheimiin Juhlaillallinen, musiikkia ja tanssia hotellin Britannia-salissa Majoitus Majoitus on hotelli Britanniassa joko yhden tai kahden hengen huoneessa. Hinta Hinta yhden hengen huoneessa / henkilö Hinta kahden hengen huoneessa 865 / henkilö Osanottajamaksu kattaa ohjelman, majoituksen ja ohjelmassa ilmoitetut ruokailut. Matkat Suomesta Trondheimiin eivät kuulu hintaan. Yhteydet Trondheimiin Trondheimiin pääsee nopeimmin lentäen Oslon kautta. Ilmoittautuminen Opetusalan Seniorijärjestön toimistoon ( tai viimeistään Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla mennessä ennakkomaksuna 100 euroa OSJ:n tilille FI Loput osallistumismaksusta (yhden hengen huoneesta euroa ja kahden hengen huoneesta 765 euroa) maksetaan mennessä samalle tilille. Tiedustelut Toiminnanjohtaja Kirsti Lehtinen, puh

13 Lemmetty Jäljet johtavat sylttytehtaalle Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti perinteisen uudenvuodenpuheensa, jota aina suurennuslasilla tarkastellaan ja yritetään löytää rivien väliin kirjoitettua tekstiä. Puheen valmistelu on varmasti vaikea tehtävä, mutta niin on tulkintakin. Jäin pohtimaan, mitä presidentti tarkoitti mainitessaan uuden keskiluokan syntymisellä sinne, missä sitä ei ennen ollut. Vanhat keskiluokat ovat hänen mukaansa kohdanneet uuden kilpailun. Asiayhteydestä selviää, että uusi teknologia synnyttää uusia ammatteja ja vanhoja katoaa. Mutta ketkä kuuluvat keskiluokkaan tai keskiluokkiin? Kuuluvatko eläkeläiset näihin ryhmiin? Keskiluokan ongelmia on pohtinut myös valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ennen joulua antamassaan haastattelussa (Helsingin Sanomat ). Hän oli huolissaan keskiluokasta ja keskituloisista, jotka kantavat hyvinvointivaltiota. Urpilainen mainitsi myös sylttytehtaan, josta tämä huoli oli lähtöisin. Vatt eli Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on keväällä 2013 julkaissut muistion työmarkkinoiden polarisaatiosta Suomessa (Matti Mitrunen/Muistio 33/ toukokuu 2013). Keskipalkkaiset työntekijät ovat menettäneet eniten työmahdollisuuksia ja samalla erilaiset asiantuntija- ja palveluammatit ovat kasvattaneet työmarkkinaosuuttaan. Tutkimuksessaan Mitrunen pelkää, että keskipalkkaisten työmahdollisuuksien väheneminen voisi pahimmillaan aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia, koska eriarvoistuminen tätä kautta kasvaa. Kun aikaisemmin puhuttiin työntekijöistä ja toimihenkilöistä, niin nyt tarkastellaankin palkkarakenteita. Keskipalkkaisten ammattien osuus kaikista ammateista on vähentynyt ja vastaavasti korkeasti koulutetut ja matalasti koulutetut ammatit ovat kasvattaneet osuuttaan. Työmarkkinoiden polarisaatiota ei selitetäkään koulutustasolla tai koulutusta suosivalla teknologisella muutoksella. Onko koulutuksen merkityksellä ja korostamisella kuitenkin osuutta siihen, miksi Akava ja akavalaiset liitot ovat lisänneet jäsenmääräänsä? Keskipalkkaiset työntekijät ovat menettäneet eniten työmahdollisuuksia. Onko enää olemassakaan työntekijöitä ja toimihenkilöitä? Työväestön osalta tutkimusta on olemassa, mutta toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden kohdalla tilanne on huono. Suomessa ei ole tehty toimihenkilöihin kohdistuvaa yhteiskunnallista tutkimusta ja itse toimihenkilökäsite on epäselvä. Vielä vaikeammaksi kysymyksen tekee edellä mainittujen keskiluokkien aseman muutokset. Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS aloitti vuonna 2011 historiahankeen, jossa selvitetään ensimmäisen kerran Suomessa toimihenkilöliikettä kokonaisuutena. Akava ja STTK ovat sekä TJS:n Varatuomari Markku Lemmetty että hankkeen takana ja tukena. Rahoitusta ovat myöntäneet Työsuojelurahasto ja Suomen Kulttuurirahasto. Keskusjärjestöillä ja liitoilla on omat historiansa ja kirjansa, mutta kokonaiskuvaa toimihenkilöliikkeestä ei ole. Dosentti Anu-Hanna Anttila Turun yliopistosta ja dosentti Ilkka Levä Helsingin yliopistosta ovat aloittaneet työnsä, jonka tuloksia odotetaan tieteellisinä artikkeleina, asiantuntijaseminaareina ja julkaisuna. Kokonaisuus valmistuu vuonna Tuloksina odotetaan selvityksiä toimihenkilöliikkeen historiasta, toiminnasta ja toimihenkilöiden järjestäytymisestä. TJS:n ja järjestöjen käyttöön syntyy myös analyysejä ja oppimateriaalia. Tasavallan presidentti Niinistö toivoi puheessaan myös rehellistä keskustelua. Sitä voisimme toivottaa myös alkaville eläkeneuvotteluille. Toivottavasti käytävässä keskustelussa ja päätöksenteossa myös sylttytehtailla on puhtaat jauhot pussissa. Tämä on kyllä fraasirikos, mutta älkää laittako YLE:n Aristoteleen kantapää -ohjelmaan. 13

14 Kapkaupungin satama on Pöytävuoren kainalossa. Sarvikuono laiduntamassa savannilla. Etelä-Afrikka monta maisemaa, monta historiaa Suuren valtiomiehen Nelson Mandelan, koko kansan rakastaman ja kunnioittaman Madiban, kuolema käänsi maailman katseet jälleen kohti Etelä-Afrikkaa. Maan historia, luonto, eläimistö, kulttuuri ja huikeat luonnonvarat ovat kiinnostavia. Kun rotuerottelun vaikeiden vuosien jälkeen maata ryhdyttiin 1990-luvun loppupuolella eheyttämään ja rakentamaan yhteiseksi kodiksi kaikille kansalaisille, juuri Mandela vertasi sen väestöä moniväriseen sateenkaareen. Niin kuin sateenkaaren värit muodostavat taivaalle kauniin kokonaisuuden, niin myös maan monet kansat ovat yhdessä ja tasavertaisina Etelä- Afrikka. Suuri musta enemmistö lukuisine heimoineen ja valkoinen vähemmistö ovat oppineet yhteistä päätöksentekoa. Valkoisten siirtomaa-aikainen tausta liittyy joko Hollantiin, Englantiin tai hugenottien Ranskaan. Musta enemmistö puolestaan on tehnyt yhteistyötä Intian valtameren rannikon sokeriruokoviljelmille aikoinaan siirrettyjen intialaisten tai Hollannin aasialaisista siirtomaista kuljetettujen malajien jälkeläisten kanssa. Vain maan alkuperäiset asukkaat, Kalaharin autiomaan kupeeseen likistetyt bushmannit ja hottentotit, ovat jääneet muutosten vauhdista jatkamaan perinteistä metsästäjän ja keräilijän elämäntapaansa. Etelä-Afrikan historian vaiheista tunnetuinta eli apartheidia on eletty pääosin meidän elinaikanamme. Maan historiaan kuuluneita vaiheita ovat myös orjakauppa, suuret löytöretket, siirtomaaisäntien tulo, bantukansojen omat suuret kansainvaellukset, ennennäkemätön kulta- ja timanttiryntäys ja buurisodat. Kaunis luonto Monivärinen sateenkaari sopii kuvaamaan myös maata itseään, sillä niin monta erilaista ja vaihtelevaa maisemaa voi maasta löytää. Viileät ja kallioiset Atlantin rannat poikkeavat kuumasta ja kosteasta Intian valtameren rannikosta. Afrikan eteläisen kärjen, Hyväntoivonniemen proteoiden ja kanervien peittämä ja tuulen pieksämä autius vaihtuu Kapkaupunkia ympäröiviksi vehreiksi maatiloiksi ja viinitarhoiksi. Maan keskiosien jylhien vuorijonojen rinteitä voi kulkea kullankaivajien ja timanttien etsijöiden jäljissä tai puksuttaa siirtomaavallan aikaisissa ylellisissä junissa. Ilmeeltään eurooppalainen ja ilmastoltaan välimerellinen Kapkaupunki, buurien muistoa vaaliva Pretoria ja Afrikan liikeelämän vilkas keskus Johannesburg jättiläismäisine Soweton kaltaisine lähiöineen ovat kaikki erilaisia eteläafrikkalaisia kaupunkeja. Etelä-Afrikassa pääsee edullisesti niin tuoreiden merenantimien kuin monipuolisen riistaruuankin makuun. Aterian kyytipojaksi tilataan oman maan erinomaisia viinejä. Maa on luonnonvarojen runsaudensarvi: maasta löytyy kultaa, timantteja, platinaa ja uraania. Maa tuottaa viiniä, hedelmiä, sokeriruokoa, vehnää ja tupakkaa. Vain öljy puuttuu. Villieläimet Etelä-Afrikka tarjoaa myös ainutlaatuisia luontoelämyksiä monissa puistoissaan. Savannien heinäaroilla laiduntavat ja metsästävät paitsi Big Five eli norsu, sarvikuono, afrikanpuhveli, leijona ja leopardi, myös monet muut maanosan eläimet. Parhaiten Etelä-Afrikan luontoon tutustuukin lähtemällä safarille. Sana safari on suahilin kieltä ja tarkoittaa sananmukaisesti matkaa. Safari on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä eläimet vapaana omassa elinympäristössään, kun luonnossa liikutaan eläinten tahtiin ja niiden aikataulussa: aamulla auringon noustessa ja illalla sen painuessa mailleen elämä savannilla, juomapaikoilla, pensaissa ja akaasiapuissa on vilkkaimmillaan. Kun keskipäivän kuumuus uuvuttaa eläimet etsimään varjoisaa torkkumispaikkaa, sopii matkailijoidenkin vetäytyä viihtyisään lodgeen hyvän aterian ja houkuttelevan uima-altaan äärelle. Irmeli Repo Etelä-Afrikassa on maineikkaita viinitiloja. 14

15 Lääkärin lausumia Mikael Rajaniemi Juttua vaikeasta asiasta Laura Palanterä Yleislääketieteen erikoislääkäri Kirjoittelen tässä vielä joulukuusen kynttilöiden valossa, koristeet ovat sentään jo melkein pois siitä. Olen joulukuusi-ihminen ja aina on yhtä vaikeaa luopua tuosta kodin koristeesta. Nyt on hyvä aika kirjoittaa hieman vanhenemisesta ja kuolemasta. Nuo kaksi asiaa ovat hyvin usein ajatuksissani. Olenhan reilusti pari vuosikymmentä tehnyt työtä sairaiden ihmisten, varsinkin ikäihmisten parissa. Ihmettelen ja osin myös suren sitä, että nyky-yhteiskunta on vieraantunut vanhenemisesta ja kuolemasta, elämän perusasioista. Nykyisin korostetaan joka paikassa elämisen tärkeyttä, pidempään työelämässä pysymistä ja ennen kaikkea itse terveydestään huolehtimisesta. Tavallaan se on ihan ok, mutta vanhenemista ei vaan voi estää. Ennen etsittiin nuoruuden eliksiiriä, mutta lääketiede on kehittyessään keksinyt moninaisia keinoja elämän pitkittämiseen. Aina vain useammat elävät huomattavasti vanhemmiksi kuin aiemmin. Mutta kuolemattomia meistä ei tule. Olen huomannut, että ihmiset suorastaan pelkäävät vanhenemista ja kuolemaa. Nykyisessä työssäni kotisairaanhoidossa hoidan yleensä yli 75-vuotiaita, monisairaita ja usein myös vahvasti muistisairaita potilaita. Heistä monet suhtautuvat kuolemaan suopeammin, koska (ymmärrettävästi) se toisi helpotuksen erityyppisiin vaivoihin ja hankaluuksiin. Potilaiden omaiset kuitenkin, mielestäni lääketieteen ja yhteiskunnan ajattelutavan myötä, vaativat lisää hoitoja potilaalle. Jossain vaiheessa lääkkeet eivät vaan enää auta ja muita hoitokonsteja on vielä varsin vähän. Yksinäisyys on potilaitteni pahin tauti : Useat ystävät ja sukulaisetkin ovat kuolleet. Oma elämä on hyvin rajoittunutta sairauksien ja toimintakyvyn alenemisen myötä. Tuohon tautiin ei ole olemassa lääkettä, vaikka lääkelista saattaa olla varsin pitkä. Ja uskokaa vain, sen listan karsiminen on tehty erittäin vaikeaksi! Haluaisin todella mieluusti tietää, mitkä ovat ne kuuluisat 3 5 lääkettä, jotka riittävät vanhuksen hoidossa. Alkaessani puhua vanhenemisen aiheuttamista muutoksista potilaassa, ne tavallaan torjutaan ja samoin käy kun otan puheeksi kuoleman. Kärjistetysti sanottuna omaiset suhtautuvat ajatukseen kielteisesti. Potilaan mielipide on usein täysin erilainen, mutta hänet hyssytellään hiljaiseksi. Lisäksi vielä omaisilla, hoitohenkilökunnalla ja yhteiskunnalla voi olla hyvin eriävät mielipiteet tulevista hoitolinjauksista. Puhu siinä sitten esim. DNR-päätöksestä, mikä oikeastaan on useimmiten potilaan oma tahto ja yritä keksiä kompromisseja DNR-päätös tarkoittaa sitä ettei aloiteta elvytystoimenpiteitä, mutta muutoin hoidetaan edelleen täysipainoisesti. Päätöksen tekee lääkäri keskusteltuaan asiasta potilaan ja omaisen kanssa, silloin kun tiedetään, ettei elvytyksestä ole potilaalle hyötyä. Sillä ei ole mitään tekemistä Eutanasian kanssa. Elämä kuluttaa kroppaamme ja kuolema ottaa lopulta voiton jokaisesta. Ennen vanhaan kuolema oli olennainen osa elämäämme. Nyt ihmiset eivät hyväksy millään tätä tosiasiaa ja suorastaa pelkäävät sitä. Siksi toivonkin Teiltä, Arvoisat Lukijat, että vielä jaksaisitte vaikuttaa tässä yhteiskunnassa. Herätelkää tervettä ajattelua kuoleman hyväksymisestä. Keskustelua järkevältä pohjalta ja positiivisesti tarvitaan todella paljon. Tulette huomaamaan, että se keskustelu on todella haasteellista antioksidanttien, ravinnelisien ja lääkkeiden maailmassa. Kevättalvea odotellessa alkavat valoisammat ajat! 15

16 Senioriopettajan Senioriopettajille tarjolla olevat määräaikaset jäsenedut keskitetään yhä selvemmin akavalaiseen jäsenetupalveluun. Senioriopettaja-lehti Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry julkaisee jäsenlehteä Senioriopettaja, joka on ilmestynyt vuodesta 1999 alkaen. Vuonna 2014 lehti ilmestyy kuusi kertaa, ja se postitetaan Opettajalehden välissä. Lehdestä saa tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä eläkeläisten edunvalvonnasta. Lehti julkaisee myös paljon lukijoiden kirjoittamia tekstejä. If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj OSJ:n jäsenen vakuutusedut poikkeavat OAJ:n jäsenen vakuutuseduista. OAJ:n jäsenyyteen sisältyvät vakuutukset päättyvät heti eläkkeellejäämispäivänä. Nämä vakuutukset ovat liittovakuutukseen sisältyvät vapaa-ajan tapaturma-, matka- ja matkatavaravakuutukset. Sen sijaan Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuutuksen ottaneiden opettajien vakuutus pysyy voimassa, kun opettaja siirtyy eläkkeelle ja jatkaa OSJ:n jäsenenä. OSJ:n jäsenet saavat järjestöasiakkaan keskittäjänalennuksia vakuutusmaksuista. Alennukset määräytyvät sen mukaan, kuinka monta vakuutusta taloudessa on Ifissä. Järjestöjen jäsenet saavat keskittäjäasiakkaina aina enemmän alennusta vakuutusmaksuista kuin järjestöihin kuulumaton asiakas. Alennus koskee lähes kaikkia talouteen hankittuja vakuutuksia. Lisätietoa saa OSJ:n kotisivuilta osoitteesta Ifin internetsivuilta Ifin konttoreista tai puhelinnumerosta (pvm/ mpm). Muistakaa mainita asioidessanne, että olette Opetusalan Seniorijärjestön jäsen. Teboil Järjestön jäsenkortilla saa alennusta Teboil-asemilta, Teboil-huoltamoilta ja Teboil-automaattiasemilta lukuun ottamatta nettohintapohjaisia Teboil Express -automaattiasemia. Jäsenkortissasi on Teboilin tunnus ja magneettiraita, johon on koodattu alennustiedot: bensiinistä ja dieselöljystä 2,0 snt/l, voiteluaineista 10 %, pesuista 5 %, autokemikaaleista 5 % sekä nestekaasutäytöstä 5 %. Alennukset saa, kun antaa jäsenkortin kassalle tai syöttää sen automaattiin ennen varsinaista maksuvälinettä. (Voiteluainealennukset koskevat 10 litran tai sitä pienempiä astioita.) Lisätietoja saa Teboilin palvelunumerosta OAJ-kalenteri Seuraavan vuoden OAJ-kalenteri postitetaan jokaiselle jäsenelle kotiosoitteeseen Opettaja-lehden mukana loka-marraskuussa. Kalenteripostituksen mukana ei tule Senioriopettaja-lehteä, ainoastaan Opettajalehti. HUOM! Loppuvuonna 2014 lähetettävässä vuoden 2015 taskukalenterissa on vain sisus. Kannet pitää ottaa talteen vuoden 2014 kalenterista. Jäsenedut-palvelu, Akavalaisten liittojen yhteinen Jäsenedut-palvelu täydentää OSJ:n jäsenetuja. Perinteisen pysyvän jäsenetutarjonnan rinnalle tuodaan vaihtuvia ja määräaikaisia tarjouksia, tapahtumia ja matkoja. Tarjolla olevat jäsenedut julkaistaan -sivulla, josta löytyvät ohjeet myös palvelun sosiaalisten medioiden sivuille. Esimerkiksi Facebook-sivun kautta käyttäjä saa välittömästi tiedon uudesta edusta. Jäsenedut-sivuston käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Alennuksia Otavamedian lehtitilauksista OSJ:n jäsenet saavat OAJ:n kautta alennusta Otavamedian lehtitilauksista. Alennus lasketaan määräaikaistilauksen tilaushinnasta. Tilaukset ovat jatkuvia erikoishinnoiteltuja tilauksia, eivätkä ne sisällä kestotilaajan etuja. Lehtiä voi tilata sekä itselle että lahjaksi. Lehden voi tilata Otavamedian tilaajapalvelusta puh ma pe 8 17 tai suoraan tilauslinkistä Alennusta pyydettäessä kannattaa mainita, että OSJ:n jäseniä koskevat samat alennukset kuin OAJ:n jäseniä. OAJ:n virkistysalueet ja Holiday Club Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäsenet voivat käyttää myös OAJ:n Tirvan virkistysaluetta Valkealassa. Koulujen loma-aikoina työssä olevat opettajat ovat varauksissa etusijalla. Varaukset hoitaa Holiday Club Yrityspalvelu, puh Varauksen voi tehdä myös OAJ:n jäsensivujen kautta OAJ:n jäsensivuilla on tarkempaa tietoa varausmenettelystä ja varaustilanteesta. Varattaessa on oltava jäsenkortin numero esillä. Senioriopettajat voivat varata myös OAJ:n Holiday Club -lomaviikkoja. Holiday Clubin viikkovuokrat ovat alle puolet markkinahinnoista. Viikot varataan kahdesti vuodessa ns. arvonnan kautta. Keväällä varataan viikot ja syksyllä varataan viikot OAJ:n seniorijäsenet voivat varata lomahuoneistoja arvontojen jälkeen, mutta arvontaan he eivät voi osallistua. Lomavarauksia hoitaa Holiday Club Yrityspalvelu, puh (arkisin klo ), sähköposti Opettaja-lehti Opettaja-lehden vuosikerran voi tilata 30 euron jäsenetuhintaan koko vuodeksi. Tilauksia ottaa vastaan Laserma Oy. Laserman yhteystiedot ovat seuraavat: puh ja sähköposti Park Hotel Käpylä Park Hotel Käpylä on OAJ:n jäsenetuhotelli. Park tarjoaa samat edut OAJ:n ja OSJ:n jäsenille. Kysy lisää tai Jäseneduista lisää tietoa kotisivuillamme 16

17 jäsenedut vuonna 2014 Tämän sivuston alennuksia kannattaa jokaisen jäsenen seurata. Jäsenetupalvelun osoite on Restel-ketjun hotellit Restel-hotellit antavat alennusta OAJ:n ja OSJ:n jäsenille seuraavissa hotelleissa: Cumulus, Rantasipi, Ramada, Restelin operoimat Holiday Inn hotellit, hotelli Seurahuone Helsingissä ja hotelli Crowne Plaza Helsingissä. Alennuksia voi tiedustella Restelin myyntikeskuksesta, puhelin (pvm/mpm), sähköposti Muistakaa kertoa, että OSJ:n jäseniä koskevat samat alennukset kuin OAJ:n jäseniä. OAJ:n kotisivuilla on linkki, jonka kautta varattaessa sopimushinnat tulevat suoraan näkyviin. Imatran Kylpylä Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäsenet saavat Imatran Kylpylän hotellimajoituksesta ja kylpylään liittyvän Ukonnimen loma-asuntovuokrista alennusta arkisin 30 % ja viikonloppuisin pe su 10 %. Alennus ei koske kaikkia viikkoja, esimerkiksi hiihtolomaviikoilta ei saa alennusta. Alennukset eivät koske tarjoushintoja eikä säästöhintoja. Kaikkien hotellihuoneiden hintoihin sisältyy aamiainen ja Kylpylä Taikametsän käyttö. Varaukset ja tiedustelut kylpylän myyntipalvelusta ma pe klo 9 17, puh tai sähköpostilla Varattaessa kannattaa mainita, että kyse on OAJ:n liittoedusta, joka koskee myös senioriopettajia. A-lomat ry A-lomat on akavalaisten lomajärjestö, jonka palvelut ovat myös senioreiden käytössä. Tarjolla on esimerkiksi: Senioreiden lomat lomakeskus Huhmarissa, lisätietoa saa osoitteesta Lomamökit, katso vaihtoehdot ja vuokraa edulliseen jäsenhintaan Kansainvälinen kodinvaihto, lue kokemuksia ja kokeile: kodinvaihto/ Lisäksi A-lomilla on lomamökkien tarjousviikkoja, jotka päivitetään kuukausittain Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta tai A-lomien kotisivuilta Suomen Hostellijärjestö (ent. Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry) OSJ:n jäsenet saavat A-lomien kautta Suomen Hostellijärjestön tarjoamat jäsenedut esittämällä jäsenkortin. Jäsen saa alennusta hostellimajoituksesta kotimaassa. Alennusta käytettäessä kannattaa mainita, että OSJ:n jäsenille kuuluvat samat edut kuin OAJ:n jäsenille. Lisäksi ulkomaisissa hostelleissa saa kansainvälisellä hostellikortilla (ei siis OSJ:n jäsenkortilla) alennusta Hostelling International -verkoston hotelleissa yöpymisistä. OSJ:n jäsenet voivat lunastaa kansainvälisen hostellikortin alennettuun hintaan 12 (normaalisti 17 ). Lisätietoja sivuilta Harrastekirjoja edullisemmin Hobboks tarjoaa kirjoja eri harrastealueilta OSJ:n jäsenille 10 %:n alennuksella. Ostokset voit suorittaa netissä tai kirjakaupassa, Korkeavuorenkatu 45, Helsinki. Nettiostokset vaativat rekisteröitymisen. Kirjakaupassa saa saman alennuksen esittämällä jäsenkortin. Lue lisää Hobboksin sivuilta Viking Line OSJ ry:n jäsenet saavat Akavan kautta Viking Linen risteilyt erikoishintaan. Alennuksen suuruus vaihtelee lähtöpäivän, reitin ja hyttiluokan mukaan. Varaudu näyttämään liittosi jäsenkortti lippuja lunastaessa ja sataman lähtöselvityksessä. Varattaessa ilmoita varauskoodin alkuosaksi FKKRY. Lisäksi laivayhtiön extranetistä voi tulostaa myös arvokuponkeja, joilla risteilyn voi saada vielä jäsenetuakin edullisemmin. Extranetin osoite on seuraava: FPKRY-2-fi.pdf Tallink Silja Oy Tallink Silja ja Club One tarjoavat OSJ:n jäsenille mahdollisuuden liittyä Club One jäseneksi veloituksetta suoraan kanta-asiakasohjelman keskimmäiselle Silver-tasolle. Silver-tason etuihin kuuluu mm. 20 %:n perusalennus tietyistä normaalihintaisista tuotteista. Lisätietoa kaikista kantaasiakkuuden eduista saa osoitteesta Club One asiakkaaksi liitytään osoitteessa Liittyminen tapahtuu OSJ:n sopimusetunumerolla, joka on Mikäli olet jo Club One -jäsen, nykyinen kanta-asiakasnumerosi pysyy voimassa. Jos olet Bronze-tason asiakas, pääset Silver-tasolle. Ilmoita Club One -kanta-asiakasnumerosi, maininta jäsenyydestäsi ja OSJ:n sopimusetunumero sähköpostitse osoitteeseen Sinut rekisteröidään näin sopimusetuasiakkaaksi ja postitetaan tarvittaessa Silver-tason kortti. Huomioithan, että etu on henkilökohtainen ja kertaluonteinen. Silver-taso on voimassa 12 kuukautta. Lisätietoa tasomääritelmistä saa osoitteesta Matkojen hintatiedot ja varaukset: puh , ma pe 8 21, la 9 18, su (1,74 /vastattu puhelu + aina pvm/mpm). Tallink Silja pidättää oikeudet muutoksiin. Akavalaisen jäsenetupalvelun etuja pääset katsomaan kirjautumalla osoitteessa Näillä sivuilla on paljon erilaisia määräaikaisia alennuksia tuotteista ja palveluista. 17

18 Mummo Mutikainen heittää hyvästit Koulu- ja kulttuurimaailmaa tarkastellut Mummo Mutikainen sanoo Senioriopettajan lukijoille lämpimät hyvästit. Hahmon luonut luokanopettaja ja kirjailija Maijaliisa Dieckmann vähentää pyöreän merkkipäivänsä kynnyksellä velvoitteitaan. Hauska, touhukas ja asioihin tarttuva Mummo Mutikainen on parantanut maailmaa useita vuosia Senioriopettajan pakinoissa. Mummo oli oiva hahmo, jonka välityksellä Maijaliisa Dieckmann sai sanotuksi monia asioita. Mummon hahmo syntyi aikoinaan koulun näytelmäkerhon yhdeksi roolihahmoksi. Näytelmässä Mummo Mutikainen halusi presidentiksi, kun valtakunnassakin oli meneillään presidentin vaali. Aktiivinen mummo huuteli parannusehdotuksiaan ja tuli valituksi. Esityksestä kasvoi sarja itse tehtyjä näytelmiä, joissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita. Seuraavaksi Maijaliisa keksi ajankuvaan sopivan hahmon Ville Romusen. Ville on poikaviikari, joka joutuu selviämään maailmassa yksin, koska hänen vanhempansa tekevät aamusta iltaan töitä. Villen vanhemmat ovat romukauppiaita, jotka rakastavat romujaan niin paljon että välistä unohtavat Villen. Ville joutuu jopa huolehtimaan omista vanhemmistaan. Eräänä päivänä Ville saa Mummo Mutikaiselta kirjeen, jossa mummo ehdottaa matkalle lähtöä. Villen ja mummon yhteisistä seikkailuntäyteisistä matkoista on ilmestynyt useita kirjoja. Se, onko mummo Villen oikea mummo, jää salaisuudeksi niin kuin monet asiat saduissa ja tarinoissa. Mummo Mutikaisen hahmo esiintyy kolmessa eri yhteydessä: näytelmissä, Villen kanssa ja Senioriopettajan pakinoissa. Senioriopettajan mummo ei ole kuitenkaan yhtä räväkkä kuin Villen kanssa seikkaileva mummo. Vaikka Senioriopettajan mummo poistuu näyttämöltä, en hylkää alter egoani, jonka kautta pystyn sanomaan paljon. Tekeillä on ainakin vielä yksi kirja Villen kanssa seikkailevasta mummosta. Senioriopettajan mummon jätän haikein mielin. Minun oli vain tehtävä ratkaisu niin kauan kun vielä pystyn tekemään ratkaisuja. Tämän ratkaisun päätin tehdä 80-vuotissyntymäpäiväni kynnyksellä. Kerran opettaja aina opettaja Maijaliisa Dieckmann on ollut luokanopettajana Naantalissa ja Porvoossa. Kirjojen sisällöistä näkyy myös se, että hän on opiskellut äidinkieltä ja historiaa. Hän tunnustautuu ikuiseksi opettajaksi. Maijaliisan erityisenä huolenaan ovat olleet pojat, jotka eivät lue kirjoja. Kirjojen pitää olla niin vetäviä, että vilkkaat pojatkin jaksavat lukea ne kannesta kanteen. Poikia kalastaakseni lukemisen pariin, olen kirjoittanut nuorten kirjoja, joissa tapahtumat suorastaan vyöryvät. Seikkailut sijoittuvat paikkoihin, joista on paljon kerrottavaa. Yksi tällainen on esimerkiksi Turun linna. Ville Romusen matkassa voi oppia kotimaan historiaa hauskalla tavalla. Aikuisia ei tarvitse opettaa, mutta heille voi jakaa tietoa. Siksi mummo-hahmoa oli Maijaliisan mielestä mukava kirjoittaa Senioriopettajaan. Eläkkeellä ollessaan hän on katsellut sivusta koulun muuttumista. Hän ihmettelee esimerkiksi sitä, että monet opettajat ovat menettäneet arvovaltansa. Opettajia on kiusoiteltu koulussa halki maailman sivu. Kuitenkin viime vuosina pahimpia kiusaajia ovat olleet kenkkumaiset vanhemmat, hän kauhistelee. En pysty parantamaan maailmaa, mutta toivoisin, että voin antaa jotakin ajattelemisen aihetta kirjoituksillani. Maijaliisalla ei ole ollut kirjoituksissaan ohjelmallista ideaa. Vaikka oppilaat lukevat monesti varsin laiskasti läksyjään, niin silti hän uskoo, että he oppivat koulussa asiat opettajansa johdolla, koska Suomessa on maailman parhaat opettajat. Näytelmät ovat olleet aina Maijaliisalle tärkeitä opetusmenetelmiä. Hän vannookin draamapedagokiikan nimiin. Näytelmiä on lähtenyt runsaasti hänen kynästään aikoinaan niin Kouluradioon kuin Koulun Kerhokeskuksellekin. Näytelmät ovat olleet Maijaliisan panos kansansivistyksen kohentamisessa. Hänen omina innoittajinaan ja aiheinaan ovat olleet Runeberg, Topelius ja Kivi. Aiheet ovat syntyneet hänen mielessään usein silloin kun hän on tutustunut johonkin paikkaan. Paikka alkaa elää, ja suorastaan vaatii kirjoittamaan. Opettajuus periytyy Maijaliisa asuu saksalaissyntyisen puolisonsa kanssa Porvoossa, lähellä keskustaa, mutta kuitenkin metsän reunassa, viehättävässä omakotitalossa niin kuin vain Mummo Mutikainen voi. Olohuoneesta aukeaa kaunis ja rauhallinen maisema luontoon. Se on lepoa silmälle ja ravintoa mielikuvitukselle. Hänellä on kaksi poikaa, ja viisi lastenlasta. Toinen pojista on erityisopettaja. Niin se vain opettajuus on periytynyt jo kolmanteen polveen, sillä Maijaliisan äiti oli Jyväskylän seminaarin kasvatteja. Tuo tarmokas nainen päätti, että hänen tyttärensä käy oppikoulun. 18

19 Maijaliisa Dieckmann Syntynyt Mellilässä. Perhe: kaksi poikaa ja viisi lastenlasta. Puoliso on DI Hans Christian Dieckmann. Koulutus: Ylioppilas Loimaan Yhteiskoulusta, HuK, luokanopettaja. Hän on kirjoittanut parikymmentä historiallista nuorten kirjaa ja yli kolmekymmentä muuta kirjaa kuten Ensiaapinen, Elli-enkeli -kirjat, sarjan Merirosvo Svarttiksesta, sarjan Ville Romusesta ja mummosta, sekä useita Porvooseen ja Porvoon historiaan liittyviä kirjoja. Lisäksi hän on kirjoittanut kuunnelmia, tv-näytelmiä, näytelmiä kouluille ja harrastajateatterille. Jäsenyydet: Suomen kirjailijaliitto, Suomen Nuorisokirjailijat ry, Suomen Maakuntakirjailijat, Suomen Näytelmäkirjailijat. Kirjallisuuspalkinnot: Pohjoismainen kuunnelmapalkointo 1975, Suomen Nuorisokirjailijat ry:n kunniamaininta 1981, Tauno Karilas -palkinto 1983, Linnankoski-mitali 1987, Porvoon kaupungin kulttuuripalkinto 1988, Topeliuspalkinto Maijaliisa Dieckmann, alias Mummo Mutikainen, tirauttaa mieluusti kahvit ja tarjoaa ne kauniista perinteisistä kahvikupeista. Maijaliisa olikin omalla kotikylällään Mellilässä ensimmäinen tyttö, joka meni oppikouluun. Matkaa oli peräti 18 kilometriä, minkä vuoksi viikot piti olla koulupaikkakunnalla Loimaalla. Viikonloppuisin hän pääsi sitten pyörällä polkien käymään kotona. aktiivisuutta koko elämän Maijaliisa Dieckmann pitää tärkeänä, että senioriopettajat pysyvät aktiivisina. Iän myötä ihminen käpertyy, jos hän jää kotiinsa möllöttämään työvuosiensa jälkeen. Sellaista ikäihmisen oloa hän pitää pyttymäisenä. Eläkkeellä ollessakin pitää iloita siitä, että on saanut tehdä niin mielenkiintoista työtä kuin opettajana vain on voinut. Koti on paikka, jonne hän kutsuu ystävänsä. Kerran vuodessa talo täyttyy hänen pitämänsä kirjallisuuspiirin osanottajista. Lauantaina, helmikuun 2. päivänä Mai- 19 jaliisa järjestää sukulaisilleen ja lähimmille ystävilleen 80-vuotismerkkipäivän johdosta kalaasit eräässä Porvoon keskustan ravintolassa. Sunnuntaina kotona ovet ovat avoimina muille ystäville. Hän kuitenkin varoittaa, ettei ota vastaan kukkia eikä lahjoja. Anneli Rajaniemi, teksti ja kuva

20 Joulun alla 70-vuotismerkkipäiviään viettänyt Liisa Fräki sai kauniit kukkaset. OSJ:n puheenjohtaja Erkki Kangasniemi ja Helsingin seudun ammatillisten senioriopettajien puheenjohtaja Liisa Fräki antavat järjestön hopeisen ansiomerkin yhdistyksen sihteerille Eeva Silventoiselle. Herkkuja ja sananrieskaa Eipä siitä pidot parane, kun Stadin ammattiopiston oppilaat osoittivat taitonsa opettajansa johdolla Ravintola Kokissa. Nautittavana oli oppilaiden valmistama ja tarjoilema gourmet- joululounas. Roihuvuoressa sijaitsevan ammattioppilaitoksen ravintola oli täpötäynnä Helsingin seudun ammatillisia senioriopettajia. Iloinen puheensorina täytti tilan. Oli mukava tulla tapaamaan tuttuja ja muistelemaan menneitä teematiistai tapahtumaan, jota joulukuun alussa vietettiin pikkujoulun merkeissä herkullisen jouluaterian äärellä. Tarjolla oli lohta kolmella tavalla ja modernia rosollia oppilaitoksessa paistetun joululimpun kera. Possu lisukkeineen oli myös jotakin aivan muuta kuin perinteinen joulukinkku laatikoineen. Selleri-pannacotta tarjottiin vielä ennen jälkiruoaksi haudutettuja erikoisteelaatuja ja sen seitsemän sortin leivonnaisia. Yhdistyksellä paljon ohjelmaa Herkkujen ohella oli tarjolla myös sananrieskaa. Yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Fräki informoi kevään 2014 runsaasta oh- jelmasta. Teematiistaiden lisäksi on tarjolla esimerkiksi taidenäyttely- ja teatterikäyntejä sekä yhdessä Riihimäen seudun senioriopettajien kanssa tehtävä oopperajuhlamatka Savonlinnaan. Ja tietenkin kevään yksi merkkipaalu on OSJ:n senioriopettajapäivät Riihimäellä. Eikä matkustaminen rajoitu vain kotimaahan vaan kevään kukkaloistoa lähdetään katsomaan Amsterdamiin. Haasteena yhteistoiminta Tilaisuuden kunniavieraaksi kutsuttu OSJ:n puheenjohtaja Erkki Kangasniemi käsitteli puheenvuorossaan Opettajien jo 1880-luvulta virinnyttä järjestötoimintaa ja OAJ:n 40-vuotisjuhlavuotta. Hän kertoi siitä, kuinka eri keskusjärjestöihin kuuluneet opettajajärjestöt aikoinaan äänestäen valitsivat keskusjärjestöksi Akavan, joka pienestä herraklubista on kasvanut mittavaksi ja vaikutusvaltaiseksi korkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestöksi. OAJ on vuoden 1984 opettajalakolla näyttänyt kyntensä. Se on nykyään yli jäseninen ammattijärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki opettajaryhmät. Eläkkeelle jääneet opettajat alkoivat yhteistoiminnan veteraanitoimikuntana, jonka toiminnan vahvistuttua perustettiin 1975 Veteraaniopettajat-niminen yhdistys. Vuonna 2009 entistä enemmän edunvalvontajärjestöksi kasvaneen yhdistyksen nimi muutettiin Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:ksi. Kangasniemen mielestä eri eläkeläisjärjestöjen tulisi tehdä enemmän yhteistyötä. Eläkeläisiä on jo noin 1,5 miljoonaa. Heidän tulisi saada äänensä paremmin kuuluville. Seuraavassa eläkeratkaisussa pitäisi eläkeikää nostaa, jotta järjestelmä pystyy takaamaan turvan eläkeläisille. Kangasniemi uskoo, että eläkkeelle siirtymisikä sidotaan pidentyneeseen elinikään. Anneli Rajaniemi, teksti ja kuvat Joulupossun voi tarjota näinkin: Porsaan niskaa ja poskea savojinkaalin ja eri tavoin valmistettujen juuresten kanssa sekä lisäksi hernepyreetä ja konjakkikermakastiketta. Nam. 20

Mistä löydän tietoa?

Mistä löydän tietoa? OAJ:n jäsenedut Mistä löydän tietoa? Perustiedot www.oaj.fi -> Jäsenyys ja jäsenpalvelut -> jäsenedut Laajemmat tiedot + ajankohtaiset tarjoukset jäsenille www.oaj.fi -> Jäsensivuille -> Jäsenedut OAJ:n

Lisätiedot

Kortti käyttöön OAJ:n jäsenedut. Pasi Pesonen OAJ

Kortti käyttöön OAJ:n jäsenedut. Pasi Pesonen OAJ Kortti käyttöön OAJ:n jäsenedut Pasi Pesonen OAJ Mistä löydän tietoa jäseneduista? Perustiedot www.oaj.fi -> Jäsenyys ja jäsenpalvelut - > jäsenedut OAJ:n jäsenedut esite Laajemmat tiedot + ajankohtaiset

Lisätiedot

SATL:n 83. Liittokokous Tallinnassa

SATL:n 83. Liittokokous Tallinnassa 1/6 SATL:n 83. Liittokokous Tallinnassa 17.-18.3.2018 2/6 Ohjelmat ja hinnasto LIITTOKOKOUS Majoitus Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel, Tallinna 17.-18.3.2018 Park Inn by Radisson Meriton

Lisätiedot

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007 Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007 Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 Sekakuoroliitto järjestää perinteiset Sekakuoropäivät ensi maaliskuussa Helsingissä. Tapahtuma alkaa lauantaina

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen Oletko mökkiomistaja? Haluaisitko vuokrata mökkisi venäläisille turisteille? Helposti Tuottoisasti Turvallisesti Me tarjoamme keinon! majapaikka.fi kallista.ru Se on Helppo Tuottoisa Turvallinen Me tarjoamme

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Tervetuloa Stadiin! Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 80 Vuotta. SATL:n Kesäpäivät Helsingissä 8. 10.6.2012 Ohjeet, ohjelmat ja hinnasto

Tervetuloa Stadiin! Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 80 Vuotta. SATL:n Kesäpäivät Helsingissä 8. 10.6.2012 Ohjeet, ohjelmat ja hinnasto Tervetuloa Stadiin! Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 80 Vuotta SATL:n Kesäpäivät Helsingissä 8. 10.6.2012 Ohjeet, ohjelmat ja hinnasto SATL Kesäpäivät ja HATY 80 -vuotisjuhlan ohje Kesäpäivähinnoittelu

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjät 21.11.2015. Ulla Kreander / Restel Hotel Group

Uudenmaan Yrittäjät 21.11.2015. Ulla Kreander / Restel Hotel Group Uudenmaan Yrittäjät 21.11.2015 Ulla Kreander / Restel Hotel Group Yrittäjien majoitusedut Restelissä 2016 Huonehinnoista -20 % alennus päivän hinnasta Päiväkokouksista -10 % Varaukset myyntikeskuksesta

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

SAIMAAN LAIVAMATKAT OY KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT LUOSTARIRISTEILYT HOTELLIRISTEILY

SAIMAAN LAIVAMATKAT OY KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT LUOSTARIRISTEILYT HOTELLIRISTEILY RISTEILYT SINISELLÄ SAIMAALLA KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT Lähtö Kuopiosta (ti, to, la) tai Savonlinnasta (ma, ke, pe) klo 9.00. Risteily Heinäveden reittiä pitkin neljän sulkukanavan ja kahden avokanavan kautta

Lisätiedot

Suomen Hostellijärjestö ja HI-hostellit

Suomen Hostellijärjestö ja HI-hostellit Suomen Hostellijärjestö ja HI-hostellit Suomen Hostellijärjestö Suomen Hostellijärjestön (ent. Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry) perusti joukko nuoriso-, liikunta- ja retkeilyjärjestöjä vuonna 1935 (meneillään

Lisätiedot

Kasvun tukeminen Pohjoismainen TA-konferenssi Ahvenanmaalla

Kasvun tukeminen Pohjoismainen TA-konferenssi Ahvenanmaalla Kasvun tukeminen Pohjoismainen TA-konferenssi Ahvenanmaalla 17.-19.4.2015 Järjestäjänä FinTA ry (Suomen transaktioanalyysiyhdistys) Hotelli Arkipelag Maarianhamina, Ahvenanmaa Kasvun tukeminen Kutsumme

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y..

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y.. Kuva: YLE Etelä-Karjala TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu KITEEN SUKUSEUROJEN YHTEINEN KYLPYLÄVIIKONLOPPU...2 SYKSYN KAHVITILAISUUDELLE JATKOA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA...3 JUHLAVUOSI 2016...4 MUUTTUNEISTA

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup

KILPAILUKUTSU. Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup KILPAILUKUTSU Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup Ottelu Aika: Lauantaina 13.2.2016 Tampere Cup: E, D1, D2, B2, H, S30 SM-sarjat: kadetit C1 sekä junioreiden B1 ja senioreiden

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 Tässä numerossa: - Kokouskutsu vuosikokoukseen - Vuosikokouksen ohjelma - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen kevään päätöksiä - KST:n nettisivut - KTK:n nettisivut 19.8.2010

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Keskusjärjestön ja sen yhdistysten jäsenedut HINNASTO 2010

Keskusjärjestön ja sen yhdistysten jäsenedut HINNASTO 2010 Keskusjärjestön ja sen yhdistysten jäsenedut HINNASTO 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 (14) 1. KALASTUSRYHMÄT REITTIMATKOILLA... 2 1.1. Helsinki Tukholma... 2 1.2. Turku Tukholma... 3 1.3. Helsinki/Turku Maarianhamina/Långnäs...

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

www.hsso.fi TOIMINTAKALENTERI

www.hsso.fi TOIMINTAKALENTERI www.hsso.fi TOIMINTAKALENTERI Elokuu-joulukuu 2011 Siellä yhdessä on niin mukavaa... Kulttuuripitoiset retket ovat hyvin suunniteltuja, antoisia ja edullisia Kuukausitapaamisissa oppii aina jotain uutta

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen aikuiskouluttajien seminaarimatka Tarttoon 13.-14.6.2015

Hyvinkään-Riihimäen aikuiskouluttajien seminaarimatka Tarttoon 13.-14.6.2015 Hyvinkään-Riihimäen aikuiskouluttajien seminaarimatka Tarttoon 13.-14.6.2015 Aikataulu 13.6.2015 Ohjelma 7:30-8:00 Kokoontuminen Länsiterminaalissa Helsingissä, lippujen jako 8:30 Laiva lähtee satamasta

Lisätiedot

OTTIISIMOVES 11.-15.6.2014 TAMPERE TAMMERFORS TANSSIN RIEMUA DANS GLÄDJE

OTTIISIMOVES 11.-15.6.2014 TAMPERE TAMMERFORS TANSSIN RIEMUA DANS GLÄDJE SOTTIISIMOVES 2014 ILMOITTAUTUMISOHJEET Tapahtumaan ilmoittaudutaan nettilinkin kautta. http://ilmoittautuminen.sottiisi.net/ilmoittaudu/index Olemme koonneet tähän ohjeistusta ilmoittautumiseen liittyen.

Lisätiedot

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 TÄSSÄ NUMEROSSA - LIPPUKUNTALEHTI - 36. vuosikerta JULKAISIJA Ä-tervehdys... 3 www.kalevankarhut.net... 4 Ötökän elämää... 5 Silppusäkki... 6 Virkailijat...

Lisätiedot

Lauantai 11.6.2011. Sunnuntai 12.6.2011. Mannerheimin Lastensuojeluliiton varsinainen liittokokous 11.- 12.6.2011 Radisson Blu Hotel, Oulu

Lauantai 11.6.2011. Sunnuntai 12.6.2011. Mannerheimin Lastensuojeluliiton varsinainen liittokokous 11.- 12.6.2011 Radisson Blu Hotel, Oulu Mannerheimin Lastensuojeluliiton varsinainen liittokokous 11.- 12.6.2011 Radisson Blu Hotel, Oulu Alustava ohjelma Lauantai 11.6.2011 9.00 12.30 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus 10.30 12.00

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

HUOM! Aikataulut tarkentuvat ilmoittautumisten perusteella

HUOM! Aikataulut tarkentuvat ilmoittautumisten perusteella 1 (5) KILPAILUKUTSU AIKA: 1.-2.11.2014 Lämpimästi tervetuloa Aerobic Cup 4 kilpailuihin Nokialle! PAIKKA: Nokian palloiluhalli, Kankaantaankatu 4, 37100 Nokia SARJAT ja alustava aikataulu: Lauantai 1.11.

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Kappale kauneinta Suomea

Kappale kauneinta Suomea Kappale kauneinta Suomea Kapeat mutkaiset vesistöt, saaristoiset järvenselät ja vanhat kanavat tekevät Heinäveden reitistä ainutlaatuisen elämyksen, joka kaikkien pitäisi ainakin kerran elämässään kokea.

Lisätiedot

MAJOITUSTARJOUKSET MINI AURORA CUP 2017

MAJOITUSTARJOUKSET MINI AURORA CUP 2017 MAJOITUSTARJOUKSET MINI AURORA CUP 2017 1. Kylpylähotelli Kunnonpaikka 2. Spa Hotel Rauhalahti 3. Rantasipi Atlas 4. Cumulus Kuopio 5. Hotelli IsoValkeinen Kuopio 6. Sokos Hotel Puijonsarvi 7. Scandic

Lisätiedot

Liiton ja seurojen jäsenedut Hinnasto 2010

Liiton ja seurojen jäsenedut Hinnasto 2010 Liiton ja seurojen jäsenedut Hinnasto 2010 Sivu 1 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. URHEILURYHMÄT REITTIMATKOILLA... 2 1.1. Helsinki-Tukholma... 2 1.2. Turku-Tukholma... 3 1.3. Helsinki/Turku Maarianhamina/Långnäs...

Lisätiedot

JHL:N VIRKISTYS- JA ULKOILUTAPAHTUMA 28.-29.8.2010 KALAJOELLA

JHL:N VIRKISTYS- JA ULKOILUTAPAHTUMA 28.-29.8.2010 KALAJOELLA JHL:N VIRKISTYS- JA ULKOILUTAPAHTUMA 28.-29.8.2010 KALAJOELLA JHL:n Kajaanin ja Oulun toimiston alueen jäsenille ja heidän perheilleen. Virkistys- ja ulkoilutapahtuma on kaksipäiväinen. Ohjelman pääpaino

Lisätiedot

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC-lomapalvelu aina vuodesta 1953 lähtien u Voit vaihtaa asunnon toisen kanssa kotimaassa tai ulkomailla. Kun asut

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Valtakunnalliset Viestimiespäivät Vekaranjärvellä

Valtakunnalliset Viestimiespäivät Vekaranjärvellä KYMEN VIESTIKILTA RY KUTSU 1(5) Kouvola 04.06.2017 Valtakunnalliset Viestimiespäivät 12. 13.08. 2017 Vekaranjärvellä Meillä on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi viettämään kanssamme Valtakunnallisia

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6 Sivu 1 / 6 Esittely Pariisi 3-4pv Romanttisuudestaan tunnettu Pariisi on ennen kaikkea kaupunkilomailijan kohde. Nähtävää ja koettavaa riittää jokaiselle ja kaupunki tarjoaa aina jotain uutta. Kohdetietoa

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Sydämellisesti tervetuloa! SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY. Merk. Riitta Bagge,

Sydämellisesti tervetuloa! SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY. Merk. Riitta Bagge, 27.10.2008 Suomen Kylätoiminta ry Kylätoiminnan ja Leaderryhmien eduntekijä LEADER-PARLAMENTTI 26.-27.11.2008 Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) ja sen Leader-jaosto järjestävät Leader-parlamentin ja neuvottelupäivät

Lisätiedot

Tulukee. SATL:n Ohjelma. sto

Tulukee. SATL:n Ohjelma. sto Tulukee Joensuuhun! Joensuun Seud dun Auto oteknillinen Yhdistys 80 vuotta SATL:n 81. Liittokokous Joensuussa 18.-20.3..2016 Ohjelma ja hinnas sto Majoitus Sokos Hotel Kimmel Itäranta 1, 80100 Joensuu

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

OAJ PIRKANMAAN KOULUTUKSET JA EDUNVALVONNANTILAISUUDET VUONNA 2013 (päivitetty 6.2.2013)

OAJ PIRKANMAAN KOULUTUKSET JA EDUNVALVONNANTILAISUUDET VUONNA 2013 (päivitetty 6.2.2013) OAJ PIRKANMAAN KOULUTUKSET JA EDUNVALVONNANTILAISUUDET VUONNA 2013 (päivitetty 6.2.2013) Yhdistystietokoulutus (OAJ Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa) Kohderyhmä: Kaikki ryhmät, yhdistysten uudet puheenjohtajat

Lisätiedot

Uusi, entistä parempi kanta-asiakaskortti!

Uusi, entistä parempi kanta-asiakaskortti! Uusi, entistä parempi kanta-asiakaskortti! SES 0408 Stockmann-tilikortti vaihtuu uuteen Stockmannin kanta-asiakaskortit uudistuvat. Stockmann-tilikortti korvataan entistä paremmalla Stockmann MasterCard

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset KARLIN SUKUSEURA RY KUTSU SUKUJUHLAAN JA SUKUKOKOUKSEEN 16.6.2013 Karlin sukuseura ry:n sukuneuvostolla on ilo kutsua Sinut perheineen yhdistyksen sääntöjen edellyttämään varsinaiseen sukukokoukseen 16.6.2013.

Lisätiedot

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5 26100 Rauma puh (02) 821 1065 www.friskituult.fi friski@friskituult.fi RAUMAN MTY FRISKI TUULT RY 1 Sisällys Yhdistyksen

Lisätiedot

VAHVASTI VERTAISTUKEA. koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013

VAHVASTI VERTAISTUKEA. koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013 VAHVASTI VERTAISTUKEA koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013 Jyväskylä, Kansalaistoiminnan keskus Matara www.matara.fi Virtaako voimaa vertaistoiminnasta? Voiko potilas itse olla terveydenhuollon kumppani?

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

8:30 10:00 Moottoritekniikan uusin kehitys ja keinot päästöjen hillitsemiseksi, tekniikan tohtori Juhani Laurikko

8:30 10:00 Moottoritekniikan uusin kehitys ja keinot päästöjen hillitsemiseksi, tekniikan tohtori Juhani Laurikko Perjantai 13.03.2009 Ympäristöystävällinen autotekniikka koulutuspäivä: Koulutuskeskus Salpaus Auditorio, Vipusenkatu 5 A, 15230 Lahti Kurssin hinta SATL:n jäsenille 150 euroa ja muille 180 euroa (alv

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto.

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Europan viihderisteily Tallinnaan Lähdöt päivittäin klo 18.30 Helsingistä. Matka sisältää Helsinki - Tallinna - Helsinki risteilyn valitussa hyttiluokassa. Alkuviikosta Europan 22h

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto.

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Viking Line päiväristeily Tallinnaan Matka sisältää päiväristeilyn Päiväristeily alkaa aamupäivällä, jolloin voit nauttia lounaan Bistro Buffetissa. Päivässä ehtii vaikka mitä! Merimatka

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN KirjautuminenPro+ 1) Ammattiliitto Pro:n sivuilla, sivun oikeassa reunassa on Pro+ jäsenille. 1) Klikkaamalla logoa, pääset kirjautumaan Pro+ sivuille. Oman profiilin julkaisu Pro+ 2) 2) Kun olet kirjautunut

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

KESKUSTELUTEHTÄVIÄ MATKUSTUS

KESKUSTELUTEHTÄVIÄ MATKUSTUS KESKUSTELUTEHTÄVIÄ MATKUSTUS Alla on kuvattu keskustelutilanteita. Ennen tilannetta sinulla on aikaa tutustua siihen. Näet sulkeissa vihjeen, mitä sinun pitää sanoa suomeksi. Kuulet keskustelun toisen

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009 Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009 Hyvät sukuseuran jäsenet ja muut sukuun kuuluvat! Lähestymme TEITÄ näin ensimmäisellä sukuseuratiedotteella. Tiedotteessa

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum

XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum YhdeSSä on enemmän XVIII Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari PohjoISen Forum 20. 21. tammikuu 2011 Oulu XIV Pohjois-s-SSuomen työm markkiinasem minaari

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma)

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Maanantai Kylpylä avoinna Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Tiistai Klo 09.00-10.00 Tuloinfo.

Lisätiedot

Juniori KuPS KUPS C-01 TAMMITURNAUSINFO 30-31.1.2016

Juniori KuPS KUPS C-01 TAMMITURNAUSINFO 30-31.1.2016 Juniori KuPS KUPS C-01 TAMMITURNAUSINFO 30-31.1.2016 YLEISTÄ Tervetuloa KuPS 01-joukkueen järjestämään kutsuturnaukseen Kuopio hallin hyvälle tekonurmelle! Ottelut pelataan kahdessa neljän joukkueen lohkossa

Lisätiedot

Gilles Dyrek. Ohjaus. Jaakko Loukkola. Sinustako kesän 2012. hauskimman komedian yhteistyökumppani?

Gilles Dyrek. Ohjaus. Jaakko Loukkola. Sinustako kesän 2012. hauskimman komedian yhteistyökumppani? Gilles Dyrek Ohjaus Jaakko Loukkola Sinustako kesän 2012 hauskimman komedian yhteistyökumppani? YHTEISTYÖ KANNATTAA AINA! Edessäsi on IdeaTeatterin kesän 2012 esite uusille ja vanhoille yhteistyökumppaneille.

Lisätiedot

SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI

SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI Kunnes kaupunki meidät erottaa / HS 23.11.2008 2 TÄLLÄ LUENNOLLA (1) Aiheena

Lisätiedot

1. JÄSEN-/HENKILÖKUNTAEDUT...2 1.1. Helsinki-Tukholma -risteily...2 1.2. Turku-Tukholma -miniristeily...3 1.3. Helsinki-Tallinna...

1. JÄSEN-/HENKILÖKUNTAEDUT...2 1.1. Helsinki-Tukholma -risteily...2 1.2. Turku-Tukholma -miniristeily...3 1.3. Helsinki-Tallinna... Sivu 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄSEN-/HENKILÖKUNTAEDUT...2 1.1. Helsinki-Tukholma -risteily...2 1.2. Turku-Tukholma -miniristeily...3 1.3. Helsinki-Tallinna...4 1.3.1. Päiväristeily... 4 1.3.2. Miniristeily...

Lisätiedot

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto.

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Viking Line päiväristeily Tallinnaan Matka sisältää päiväristeilyn Päiväristeily alkaa aamupäivällä, jolloin voit nauttia lounaan Bistro Buffetissa. Päivässä ehtii vaikka mitä! Merimatka

Lisätiedot

Körpäkkäsanomat 1/2006

Körpäkkäsanomat 1/2006 Körpäkkäsanomat 1/2006 Taustaa Puuveneiden perinneseura Körpäkkä on vuonna 2003 rekisteröity yhdistys, jonka toimintatarkoituksena on puuveneiden perinteiden vaaliminen. Alun perin yhdistyksen perustana

Lisätiedot

RYHMÄVARAUSVAHVISTUS

RYHMÄVARAUSVAHVISTUS Grankulla Ifk FIN-02700 KAUNIAINEN Matkanjohtaja: Kuka? + puhelinnumero? Viite: Robert Nyström Kiitos tilauksestanne! Pyydämme teitä ystävällisesti tarkistamaan, että varausvahvistus on tilauksenne mukainen

Lisätiedot

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Rayong Marriott Resort Rayongin alue tuli vähän yllättäen osaksi tämän kertaista Thaimaan matkaamme. Olemme niin intohimoisia hiekkarantakävelijöitä eli varpaistelijoita,

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Hyvä mobiilikortin käyttäjä!

Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Hyvä mobiilikortin käyttäjä! AKK-Motorsport ry:n jäsenkortti on tänä vuonna Lompakossa oleva mobiilikortti. Mobiilikortti toimii puhelimeen ladattavana Lompakko-sovelluksena, joka toimitetaan kaikille

Lisätiedot

Kilpailukutsu nuorisonyrkkeilypäiville 20.-21.4.2013 Porvooseen

Kilpailukutsu nuorisonyrkkeilypäiville 20.-21.4.2013 Porvooseen Porvoon nyrkkeilyseura ry. Meritullinkatu 3-7, 06100 Porvoo yhteyshenkilö: Karre Anttonen e-mail: karre@pons.fi puh: 050 46 44 587 Kilpailukutsu nuorisonyrkkeilypäiville 20.-21.4.2013 Porvooseen Kutsumme

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU Vanhan Musiikin Viikolle 27.7.-2.8.09 Tiedusteluihin vastaavat diplomiurkuri Anne-Marie Grundstén, puh. 050 520 4798. Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh. (02) 677 4698;

Lisätiedot