RANTASALMEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANTASALMEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 1 09.05.2011"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 1 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA Rantasalmen seurakunnan Kirkkorinne LÄSNÄ Leppäniemi Jussi puheenjohtaja, toimi puheenjohtajana :n ja :n aikana Häkli Matti jäsen Härmälä Irja jäsen Kankkunen Janna jäsen Korhonen Suvi varapuheenjohtaja, toimi puheenjohtajana :n 30 aikana Lappalainen Esa jäsen Rautiainen Seija jäsen MUUT Tiainen Juho kirkkovaltuuston pj., saapui OSALLISTUJAT kokoukseen :n 31 käsittelyn aikana Reijonen Tiina kirkkovaltuuston vpj., saapui kokoukseen :n 29 käsittelyn aikana Pakomaa Ari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä ASIAT 26-45, sivut 1-19 Allekirjoitukset Jussi Leppäniemi puheenjohtaja Ari Pakomaa pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi tarkistus ( sivut varustettu nimikirjaimillamme ). Seija Rautiainen Matti Häkli

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 2 26 KOKOUKSEN AVAUS Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto päätti , että kirkkoneuvoston kokouskutsu lähetetään osallistujille viikkoa ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , että kirkkoneuvoston esityslista tulee lähettää tiedoksi kirkkoneuvoston henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouspäivä on pääsääntöisesti maanantai ja kokousaika KL 7 4 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston 03 / 2011 kokoukseen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille. Lisäksi kirkkoneuvoston 03 / 2011 kokouksen esityslista on lähetetty tiedoksi kirkkoneuvoston henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouksessa oli läsnä 7 / 7 jäsenestä. Kokous todettaneen lailliseksi ja läsnäolevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi. Esityksen mukaan yksimielisesti. 28 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 01/2007, että kirkkoneuvoston pöytäkirjantarkastajat valitaan kullakin kerralla läsnä olevista jäsenistä aakkosjärjestyksessä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa. Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tämän pöytäkirjan tarkastajaksi. Kirkkoneuvosto valitsi tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Seija Rautiaisen ja Matti Häklin.

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 3 29 KAPPALAISEN VALINTA Rantasalmen seurakunnan kappalaisen virkaa on hakenut pastori Lauri Pietikäinen. Kirkkovaltuusto suorittaa vaalin. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on todennut hakijan kelpoiseksi kappalaisen virkaan ( liite nro 1 ). Pastori Lauri Pietikäinen on seurakunnalle entuudestaan tuttu. Hänet on haastateltu syksyllä 2009 hakemaansa Rantasalmen seurakunnan kappalaisen viransijaisuuteen. Kun virkaan on yksi hakija, niin kirkkovaltuustolla on mahdollisuus KJ 6:32 b :n 2 momentin nojalla pyytää tuomiokapitulia julistamaan virka uudelleen haettavaksi (ks. myös KJ 6:32 a,b,c). Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin lausunto Rantasalmen seurakunnan kappalaisenviran hakijasta on liitteenä nro 2. Muut hakemusasiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoneuvosto keskustelee kappalaisen virantäytöstä ja tekee jatkotoimenpide-ehdotuksen kirkkovaltuustolle. Tiina Reijonen saapui kokoukseen klo Kirkkoneuvosto päätti esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle, että kappalaisen vaalia ei suoriteta vaan KJ 6:32 b :n mukaan pyydetään Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan kappalaisen virka uudelleen haettavaksi. Kirkkoneuvosto päätti myös muistuttaa kirkkovaltuustoa kappalaisen virantäytön osalta seurakunnan pyrkimyksestä muuttaa kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi Korhonen siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi klo KIRKKOHERRAN VIRKAVAPAUSANOMUS Kirkkoherra Jussi Leppäniemi anoo virkavapautta ( vanhempainlomaa ) nk. isäkuukautta varten väliseksi ajaksi. Virkavapauden myöntää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli.

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 4 Kirkkoneuvosto päättää puoltaa kirkkoherra Jussi Leppäniemen virkavapaus-anomusta vanhempainlomaan väliseksi ajaksi. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti puoltaa kirkkoherra Jussi Leppäniemen virkavapaus-anomusta vanhempainlomaan väliseksi ajaksi. Virkavapaus on palkatonta. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Leppäniemi palasi takaisin kokouksen puheenjohtajaksi klo AVUSTUSHAKEMUS SALAINEN 32 SEURAKUNTAMESTARIN SIVUTOIMILUVAT Seurakuntamestari Pasi Hänninen anoo sivutoimilupia ja sivutoimiluvat koskevat seuraavia asioita: - Hautakivien välittäminen - VPK-toiminta Sivutoimien harjoittaminen tapahtuu työajan ulkopuolella ja mikäli esimerkiksi hautakivien välittäminen tapahtuisi virka-aikana, sivutoimeen käytetty aika vähennettäisiin työajasta. Rantasalmen seurakuntamestarilla on aiemmin ollut vastaavanlaisia sivutoimilupia. Esimerkiksi eläkkeelle siirtynyt seurakuntamestari Raimo Nevalainen välitti hautakiviä seurakuntalaisille. Hautakivien välittämisellä ei ole aiemmin katsottu oleva estettä eikä mitään kilpailutilanteen vääristymistä tai pahennusta herättävää vaikutusta. Työajan ulkopuolella tapahtuva VPK-toiminta voidaan katsoa yleishyödylliseksi ja ihmisiä palvelevaksi toiminnaksi. Anomukset ovat liitteenä nro 4. Kirkkoneuvosto päättää myöntää seurakuntamestari Pasi Hänniselle sivutoimiluvat VPK-toimintaan ja hautakivien välittämiseen.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 5 Kirkkoneuvosto päätti myöntää seurakuntamestari Pasi Hänniselle sivutoimiluvat työajan ulkopuolella tapahtuvaan VPK-toimintaan ja hautakiven välittämiseen. 33 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2010 Tilintarkastus päättyi ja tarkastajat ovat antaneet tarkastuskertomuksen, joka on liitteenä n:o 5. Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010 kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä varten. Kirkkoneuvosto päätti esittää tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010 kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä varten. 34 SISÄISEN VALVONNAN PÄIVITTÄMINEN Sisäistä valvontaa on edellisen kerran päivitetty syksyllä Uuden kirkkoherran ja uuden kirkkoneuvoston aloittaessa sisäisen valvonnan päivittäminen on tärkeää. Sisäisen valvonnan toimintatavat ovat keskeisessä asemassa johdettaessa seurakuntaa ja työyhteisöä. Kirkkoneuvosto päätti, että vs.kirkkoherra Jussi Leppäniemi valmistelee uuden sisäisen valvonnan ohjeistuksen seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Kirkkoherra Jussi Leppäniemi on valmistellut alustavan ohjeistuksen Rantasalmen seurakunnan sisäisestä valvonnasta ( liite nro 6 ). Kirkkoneuvosto keskustelee ja valmistelee seurakunnan sisäistä valvontaa koskevaa ohjeistusta seuraavaa kokousta varten. Kirkkoneuvosto keskusteli ja päätti päivittää seuraavassa kokouksessa sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja sisäisen valvonnan pohjaesitykseen

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 6 tulevia kommentteja tulee toimittaa mahdollisimman pian kirkkoherralle sähköisesti tai suullisesti. 35 VUOSILOMAT Vuosilomat 2010 lomanmääräytymisvuonna : Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa esitetyt vuosilomat muilta osin ja papiston osalta merkitsee kokouksessa esitetyt uudet vuosilomat tiedoksi. Kirkkoneuvosto päätti vahvistaa esitetyt vuosilomat muilta osin ja papiston osalta merkitsi kokouksessa esitetyt uudet vuosilomat tiedoksi. 36 HEINÄVEDEN ERÄNKÄVIJÄT RY:N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSET Heinäveden Eränkävijät esittävät vuokrasopimuksien uusimista; Heinäveden Koivulahden tila RN:o 1:8 129,40 ha, pienpedot, pienriista ja suurpedot ajalle sekä Heinäveden Heinäpaurun tila RN:o 1:40 158,00 ha, kaikkea metsästystä ajalle Seurakunnan metsämaat ovat olleet vuokrattuina metsästysmaiksi ja yhteistyö on sujunut moitteettomasti. Heinäpaurun tilan metsästysoikeuden vastikkeeksi toivotaan hirvipaistilihaa lähetyksen keittoon, Koivulahden tilan metsästysoikeus luovutetaan vastikkeetta. Kirkkoneuvosto päättää uudistaa metsästysvuokrasopimukset Heinäveden Eränkävijät ry:n kanssa edellä esitellyistä tiloista ehdotetuin vastikkein ajalle Vuokrasopimukset allekirjoittaa seurakunnan puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kirkkoneuvosto päätti uudistaa metsästysvuokrasopimukset Heinäveden Eränkävijät ry:n kanssa edellä esitellyistä tiloista ehdotetuin vastikkein ajalle Vuokrasopimukset allekirjoittaa seurakunnan puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö.

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 7 37 KIRKON TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUKSEN ASIAKKAAKSI LIITTYMINEN Kirkkohallitus tekee selvitystä siitä, milloin kukin seurakuntatalous haluaa liittyä kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Ensimmäinen mahdollinen liittymisajankohta on vuonna 2012, jolloin palvelukeskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa. Siirtymäkausi kestää aina vuoteen 2017 asti. Kirkkohallitus pyytää, että seurakunnan kirkkoneuvosto ilmoittaa, mikä olisi Rantasalmen seurakunnan paras ajankohta liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi. Lisäksi pyydetään ilmoittamaan, mikäli seurakunnalla on jokin erityinen syy, jonka vuoksi haluaa liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi ehdotettuna vuonna. Erityisiä syitä voivat olla mm. henkilöstön eläköityminen, nykyisen ulkopuolisen palveluntarjoajan sopimuksen päättyminen, tulevat seurakuntaliitokset tai muu seurakunnan kannalta merkittävä seikka. Joka vuosi vastaanotetaan seurakuntatalouksia useam-massa ( 2 3 ) erässä. Tarkka ajankohta jokaisen seurakuntatalouden kanssa sovitaan lähempänä erikseen. Jokaisen seurakuntatalouden toive liittymisajankohdasta perusteluineen pyritään ottamaan huomioon valmistelussa. Kirkkohallituksen täysistunto tekee asiasta lopullisen päätöksen. Kirkkoneuvosto päättää, että Rantasalmen seurakunta liittyy vuonna 2016 kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Kirkkoneuvosto päätti, että Rantasalmen seurakunta liittyy vuonna 2016 kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 8 38 KAARNETSAAREN HENKILÖSTÖ KESÄLLÄ 2011 Kaarnetsaaren leirien ajaksi kesällä 2011 on palkattu seuraavat henkilöt: emäntä isäntä Hannele Kyttälä, Rantasalmi palkkaus työehtosopimuksen mukainen Petteri Räisänen, Rantasalmi palkkaus työehtosopimuksen mukainen leirityöntekijä Sirkka-Liisa Takkinen, Rantasalmi ( perheleiripäivät, palkkaus työehtosopimuksen mukainen ja varhaisnuorten leirit ) Kirkkoneuvosto merkitsee Kaarnetsaaren kesätyöntekijä valinnat palkkauksineen tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi Kaarnetsaaren kesätyöntekijä valinnat palkkauksineen tiedoksi

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 9 39 KAARNETSAAREN LEIRIT, VASTUUHENKILÖT JA LEIRIMAKSUT KESÄLLÄ 2011 Kaarnetsaaren leirikeskuksessa on suunniteltu pidettäväksi seuraavat leirit kesällä 2011: Leiri Aika Leirin vastuuhenkilö Työntekijöiden retriitti Jussi Leppäniemi ohjaaja: Marjaana Härkönen I rippikoulu Jari Halme Partion purjehdusleiri Jari Halme II rippikoulu Jari Halme Perheiden leiripäivät Sirkka-Liisa Takkinen Kehitysvammaisten leiri Eija Janhunen Eläkeikäisten leiripäivä Eija Janhunen Mielenterveys leiripäivä Eija Janhunen Varhaisnuorten leiri 7-10 v Jari Halme Varhaisnuorten leiri 7-10 v Jari Halme Varhaisnuorten leiri v Sirkka-Liisa Takkinen PAV-leiri Eija Janhunen Hiljaisuuden retriitti Olli Uosukainen Hiljaisuuden retriitti Olli Uosukainen Leirimaksut ( ruokailusta ) seurakunnan leireillä ovat seuraavat: Rippikoululeirit ei peritä maksua Partion purjehdusleiri 10,00 ( alle 10 v. paikkakuntalainen ) / 20,00 ( yli 10 v. paikkakuntalainen ) 20,00 ( alle 10 v. ulkopaikkakuntalainen / 30,00 ( yli 10 v. ulkopaikkakuntalainen ) Perheiden leiripäivä 5,00 / hlö ( ei sylivauvoilta ). Kehitysvammaisten leiri 2 yötä 11,00 / hlö Varhaisnuorten leirit 2 päivää ja 2 yötä 10,00 / hlö, 3 päivää ja 3 yötä 15,00 / hlö. PAV -leiri ei peritä maksua Seurakuntalaisten retriitti 20,00 / hlö.

10 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 10 Kesän 2011 kuljetukset edellisten kesien tapaan hoitaa Linnasaari Palvelu Jari Heiskanen. Kuljetuksen hinta on 7,20 ( sis.alv:n )/ hlö / suunta. Äitinsä sylissä olevilta lapsilta ( sylivauvat ) hinta on 3,00. Rippikoulujen vierailuiltoina kuljetuksen hinta on 7,00 / hlö edestakaisin. Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa kesän 2011 leirit, vastuuhenkilöt ja leirimaksut. Kirkkoneuvosto päättää valita kesän 2011 leirikuljetuksia hoitamaan Linnasaari Palvelu Jari Heiskasen. Kirkkoneuvosto päätti vahvistaa kesän 2011 leirit, vastuuhenkilöt ja leirimaksut. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti valita kesän 2011 leirikuljetuksia hoitamaan Linnasaari Palvelu Jari Heiskasen 40 RANTASALMEN SEURAKUNNAN TOIMINNALLISESTA JA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA RAPORTOINTI Uuden taloussäännön mukaan toiminasta ja taloudesta vastaavien on annettava puolivuosittain tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille koko seurakunnan ja tehtäväalueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustavia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppu vuodelle. Talouden osalta raportointi tapahtuu tänäkin vuonna jo nyt keväällä sekä myös edelleenkin syksyn kokouksissa, mutta toiminnan osalta raportointi tulisi tapahtua jo kevään viimeisissä kokouksissa etenkin hankkeiden ja painopisteiden osalta. Kuluvalle vuodelle ei ollut toimintasuunnitelmassa päätetty erillisiä hankkeita. Talouden osalta tarkastellaan kuinka talousarvio on toteutunut ja mitkä ovat tulevan vuoden näkymät mm. kuinka talouden kehittyminen näkyy seurakunnan talousarviossa. Lisäksi tarkastellaan kiinteistöihin liittyviä asioita mm. kirkon katto- ja lämmitysasiat.

11 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 11 Seurakunnan toiminnallinen raportti ensimmäiseltä vuosikolmannekselta : Henkilöstöä seurakunnassa kertomusjaksona oli seuraavasti: kirkkoherra Jussi Leppäniemi, vs. kappalainen ( ) Leena Paintola, talouspäällikkö Ari Pakomaa, kanslisti Eeva-Maija Taskinen, seurakuntasisar Eija Janhunen, lastenohjaaja Sirkka-Liisa Takkinen, siivooja-vahtimestari Terttu Painokangas, nuorisotyönohjaaja Jari Halme, kanttori Pekka Rönkkönen, seurakuntamestari Pasi Hänninen ja oppisopimussuntio Jari Immonen sekä eläkkeelle siirtynyt kirkkoherra Olli Uosukainen. Seurakunnassa on kappalaisen paikka avoinna ja täytettävänä. Seurakunnan toiminnassa ehkäpä näkyvintä on ollut kirkkoherran vaihtuminen. Ensin kirkkosali täyttyi rovasti Olli Uosukaisen lähtöjumalanpalveluksessa ja -juhlassa ja toisen kerran Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkisen toimittamassa uuden kirkkoherran virkaanasettamismessussa. Jo pelkästään näiden messuosallistujamäärien vuoksi on tilastollisesti odotettavissa, että seurakunnan kirkossakäynti-aktiivisuus on korkeampaa kuin vuonna Toiminnallisesti merkittävää on ollut myös se, että kevään aikana on suoritettu 37 hautaan siunaamista. Kevään aikana kirkosta eroaminen jatkui ripeänä eli seurakunnasta erosi 11 henkilöä. Seurakunnassa avattiin pääsiäiseksi myös uudet kotisivut palmusunnuntaina. Kotisivujen pääsuunnittelijana oli kanslisti Eeva-Maija Taskinen ja koko työyhteisö osallistui aktiivisesti sivujen sisällön rakentamiseen. Seurakunnan varsinaisen toiminnan ytimenä on ollut jumalanpalvelus ja erityisessä roolissa olivat kertomusajanjaksona pääsiäisen kirkkopyhät sekä kirkkoherranvaihdokseen liittyneet messut. Seurakunnan diakoniatyö ulottui perheistä yksinäisiin ja nuorista vanhuksiin ja päihdeongelmaisista kehitysvammaisiin. Seurakuntasisaren kertomus työstään antaa kuvan, että diakoniatyölle on tarvetta. Seurakuntasisarelle kertyi kotikäyntejä 160 kappaletta sisältäen sairaiden, arkielämän vaikeuksissa olevien ja hengellistä hätää kärsivien keskuudessa. Ruokatilejä jouduttiin avaamaan 38. Tilit kohdistettiin lapsiperheille, yksinhuoltajille, mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoutujille ja kotinsa menettäneelle. Lisäksi toimitettiin muutama vaateavustus ( 5 kpl ). Hartaustilaisuuksia ja kokoontumisia diakoniatyössä oli vanhustentaloilla, vuodeosastolla, Harjurinteellä ja kirkkorinteellä kokoontui näkövammaisten ryhmä. Lisäksi sisar on vieraillut päihdetyön remmituvalla. Sananjalka on toiminut edelleen vireänä ja vanhustenvuoden ensimmäinen tilaisuus keräsi 27 seurakuntalaista ja vierailijoina tilaisuudessa olivat kunnasta Mari Laiho ja Anne Tarkiainen. Päihdekuntoutujille ja kehitysvammaisille järjestettiin omat erityismessunsa.

12 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 12 Lapsityössä merkillepantavaa oli keskiviikon kerhon kävijämäärän kasvu. Syksyllä 2010 osallistujamäärien pudotessa lastenohjaaja käynnisti vapaaehtoistoiminnan ja kevään 2011 kerhoissa on ollut vierailevia henkilöitä palokunnasta nukkekodin rakentajaan. Lastenkerhossa on ollut yhdessä puuhaamisen henkeä. Kävijämäärä onkin ollut kerhossa kasvussa. Lisäksi lastenmessu ja kellokeskiviikon pääsiäishartaus ovat keränneet mukavasti perheitä Sanan äärelle. Lastenkerhossa on myös osallistuttu yhteisvastuutapahtumaan, vanhustenkerhoihin ja lapset ja vanhukset ovat yhdessä askarrelleet virpomavitsoja ja ystävänpäivän kortteja. Musiikkityö on jatkunut entisellään, mutta lähetysvastaava kanttori on käynnistänyt lähetystyöryhmän toimintaa esim. lähetyksen hirvikeitto ja pääsiäisajalla toteutettu kokkikerho. Vapaaehtoistyön pohjaa on yritetty kevään aikana laajentaa. Tämä työ tuleekin olemaan yksi kuluvan vuoden painopiste. Nuorisotyön vuoden aloitus tapahtui perinteiseen tapaan isoiskoulutusleirillä Puumalan sekä Sulkavan kanssa. Poikkeuksellisesti saimme järjestettyä sen meille Rantasalmelle Ruusuhoviin ja Osmonpirtille. Alkuvuodesta päällimmäisiksi kokemuksiksi ovat jääneet juhlinnat. Sekä kirkkoherran lähtö- että tulojuhlat ovat vieneet eritoten Aikaraudan aikaa melkoisen paljon. Samaan aikaan on jouduttu sovittelemaan harjoitteluaikatauluja jatkuvasti uusiksi johtuen nuorten musikaaliharrasteesta. Treenejä on ollut pakko pitää välillä jopa nuorisotyönohjaajan vapaapäivinä. Se on hiukkasen sotkenut nuorisotyönohjaajan viikkokuvioita, mutta ei liiaksi. Aikarauta tai osa siitä on ehtinyt alkuvuoden aikana esiintymään ja palvelemaan jo viidesti: Petäjäsaaren juhlassa, Ollin juhlassa ja messussa, Jussin juhlassa, pääsiäisen yöpalveluksessa sekä partion kirkkopyhässä. Loppukevään suunnitelmissa on ala-astekiertue kaikille ala-asteille gospelkonsertin merkeissä. Partioryhmien pyörittäminen on pitänyt aika lailla kiinni arkikuvioissa: kaksi sudenpentulaumaa sekä kaksi seikkailijavartiota ( maanantaisin, tiistaisin, torstaisin sekä perjantaisin ). Partiolaisille ei ole voitu järjestää nk. yöreissuja Metsäkololle, kun viikonloppuisin nuorisotyönohjaajalla on ollut muita tehtäviä. Yksi sudenpentujen yöpyminen on toteutettu ja loppukeväästä järjestetään vielä yksi yön yli kestävä pyöräretki ja yöpyminen. Rippikoulu ja isoiskoulutus ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Isoiskoulutus on loppujumalanpalvelusta ja isoisten siunaamista vaille pidetty. Samoin rippikoulusta jäljellä on enää yksi jumalanpalvelus sekä leirit ja konfirmaatiot.

13 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 13 Pääsiäisenä kokeiltiin koko yön kestävää peliyötä. Ohjelmassa oli ruoanlaittoa, yöhartaus, valvomista ja pelaamista sekä kaiken huippuna pääsiäisaamun messu. Mukana oli 16 nuorta. Yhteisvastuusählyturnaus maaliskuun puolivälissä oli nuorisotyönohjaajan mukaan hieman suurempi ruljanssi, joka vei aikaa ja hermoja. Samoin 10 -synttärit huhtikuun alussa. Mutta molemmat olivat onnistuneita tapahtumia. Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi ja esittää, että asioista raportoidaan myös kirkkovaltuustolle. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että talouden osalta tarkastellaan vielä uudelleen syksyn kokouksissa kuinka kuluvan vuoden talousarvio on toteutunut ja mitkä ovat tulevan vuoden näkymät. Kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä raportoidaan ja keskustellaan toiminnasta kevään aikana. Kirkkoherra kävi lävitse seurakunnan alkuvuoden toimintaa. Keskustelun myötä kirkkoneuvosto toivoi lisäksi seuraavia asioita: - hankkeista ja painopisteistä raportoitaisiin tarkemmin syksyn tulevissa kokouksissa. - työryhmätyöskentelyn jatkamista selvitetään. - Kaarnetsaaren seminaarien jatkumista yhdessä työntekijöiden kanssa. - syksyllä järjestettävään vanhusten kirkkopyhään toivottiin, että seurakunta tarjoaa kirkkokahvit ja hommaa vapaaehtoisia työntekijöitä tähän tilaisuuteen. Talouspäällikkö kertoi talouden osalta mm. kuinka paljon verotuloja oli kertynyt alkuvuodesta verrattuna talousarvioon ja edelliseen vuoteen. Lisäksi tuloslaskelman ja rahoituslaskelman avulla käytiin lävitse seurakunnan alkuvuoden taloudellista tilannetta. Kiinteistöjen osalta Ari Korhonen ja Mauri Ruuskanen olivat laatineet alustavan lausunnon Rantasalmen Kirkon vesikaton vuodoista ja tehdyistä toimenpiteistä. Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi ja esittää, että asioista raportoidaan myös kirkkovaltuustolle. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että talouden osalta tarkastellaan vielä uudelleen syksyn kokouksissa kuinka kuluvan vuoden talousarvio on toteutunut ja mitkä ovat tulevan vuoden näkymät. 41

14 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 14 KIRKON OPPAAT KESÄLLÄ 2011 Kirkon oppaiksi kesälle 2011 on valittu seuraavat nuoret: Anu Painokangas, Niina Pakomaa ja Kata Tolvanen. Nuorille palkkaus määräytyy nuorten kausityöntekijöiden palkkaussopimuksen ( KirVESTES / liite 10 / 4 2 mom. ) mukaisesti. Kirkon opastus järjestetään väliseksi ajaksi. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkon oppaiden valinnat palkkauksineen tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi Kirkon oppaiden valinnat palkkauksineen tiedoksi. 42 HAUTAUSMAAN HENKILÖSTÖ KESÄLLÄ 2011 Talouspäällikön, hautausmaalle valitun työnjohtajan Tarja Turtiaisen ja seurakuntamestari Pasi Hännisen kanssa pidetyn palaverin jälkeen hautausmaalle kesälle 2011 valittiin seuraavat työntekijät: Vanhemmat työntekijät, 9 hlöä ( työsuhteen kesto 1 5 kk ) Tarja Turtiainen, Alli Räisänen, Helena Hartikainen, Marja-Leena Leskinen, Tuula Hirvonen, Irina Kupiainen, Päivi Sallinen, Paula Pöllänen, Sirkku Huopalainen. Hautausmaan kausityöntekijöille perustuntipalkka määräytyy Kirkon työehtosopimuksen tuntipalkkaliitteen ( KirVESTES / liite 8 / 4 ) hinnoitteluryhmä T 3 mukaan. Nuoret, 12 hlöä ( työsuhteen kesto 2 vkoa ): Juho-Pekka Pirskanen, Mira Pakomaa, Mirva Sallinen, Essi Rovamo, Iira Kaisanlahti, Emilia Sinisalo, Niina Pakomaa, Salla Pakomaa, Hanna Heiskanen, Ville Ikonen, Tiia-Maarit Issakainen ja Siina Bogdanoff. Nuorille palkkaus määräytyy nuorten kausityöntekijöiden palkkaussopimuksen ( KirVESTES / liite 10 / 4 2 mom. ) mukaisesti. Kirkkoneuvosto merkitsee hautausmaan kesätyöntekijävalinnat palkkauksineen tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi hautausmaan kesätyöntekijävalinnat palkkauksineen tiedoksi.

15 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU MUUTA MAHDOLLISTA 1. Kirkkoneuvosto päätti, että Suur-Savon Sähkö Oy:n johtoalueen käyttöoikeussopimuksen Rantasalmen seurakunnan puolesta allekirjoittavat kirkkoherra Jussi Leppäniemi ja talouspäällikkö Ari Pakomaa ( liite 7 ). 2. Kirkkoherra Jussi Leppäniemi ilmoitti, että on pyytänyt Rakennusperintöyhdistyksen arkkitehdiltä lausunnon Rantasalmen seurakunnan sankarihautausmaan muistomerkkien kunnostamisesta. 3. Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra Jussi Leppäniemen tulee ottaa mahdollisimman pian yhteyttä Kari Lappalaiseen ja Pekka Hulkkoseen, koskien kirkon pääoven ulkoportaiden kaiteita. 4. Kirkkoherra Jussi Leppäniemi kertoi, että Suomen Luonnonsuojeluliitto ry on järjestänyt seurakunnille ja kunnille luontohaastekilpailun 2011, jossa se hakee seurakuntia ja kuntia, jotka säilyttävät upeita ja edustavia kohteita Suomen luonnosta. Talouspäällikkö kertoi, että Rantasalmen seurakunnalla on jo olemassa Heinäveden kunnassa Heinäpauru -tilalla Paljakan lehmusmetsikkö. Kirkkoneuvosto toivoi, että esim. seurakunnan uusilla kotisivuilla voitaisiin mainita tästä Paljakan lehmusmetsiköstä. 5. Kirkkoneuvoston jäsen Matti Häkli kertoi, että talous- ja tulevaisuustyöryhmä on kokoontunut kerran Tässä kokouksessa työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Matti Häkli ja sihteeriksi Suvi Korhonen. Kokouksessa käytiin lävitse yleisesti mm. millaisessa taloudellisessa tilanteessa mennään ja käytiin lävitse seurakunnan kassavirtoja. Seuraava työryhmän kokous pidetään

16 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU TIEDOKSI - Jumalanpalveluksen avustajavuorolista jaettiin kokouksessa ( liite 8 ). - Rantasalmen seurakunnan ja Pekka ja Sisko Muukkosen välisestä maanvaihtosopimuksesta on Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli lähettänyt asiapaperit edelleen kirkkohallitukseen käsiteltäväksi ja puoltanut lausunnossaan Rantasalmen seurakunnan kirkkovaltuus-ton tekemän päätöksen vahvistamista. ( liite 9 ) - Kirkkohallitus on kokouksessaan tekemällä päätöksellään vahvistanut Rantasalmen seurakunnan ja Pekka ja Sisko Muukkosen välisen maanvaihtokaupan. ( liite 10 ) - Itella Information Oy:n vastine Asianajotoimisto Moisander & Vainion lähettämään kirjeseen. ( liite 11 ) - Kouvolan seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksen johtokunnan kokouksen 01/2011 pöytäkirja oli nähtävillä kokouksessa. - Työ- ja elinkeinoministeriön päätös valtausoikeuden voimassaolon pidentämisestä. valtausoikeudesta antaa sen haltijalle oikeuden kaivoskivennäisiin kohdistuvaan tutkimustyöhön valtauskirjassa osoitetulla alueella, valtausalueella. ( liite 12 ) - Vaalijan alueen seurakuntien kehitysvammaistyön toimintasuunnitelma vuodelle 2011 oli nähtävillä kokouksessa. 45 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja jätti kirkkolain mukaisen valitusosoituksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Iltavirreksi laulettiin virsi 552.

17 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 17

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/11 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 3.6.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/11 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 3.6.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/11 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 3.6.2015 klo 18.30 Seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ari Pelkonen Raili Toivonen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 13.5.2015 klo 19 Seurakuntakoti Ari Pelkonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot