RANTASALMEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANTASALMEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 1 09.05.2011"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 1 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA Rantasalmen seurakunnan Kirkkorinne LÄSNÄ Leppäniemi Jussi puheenjohtaja, toimi puheenjohtajana :n ja :n aikana Häkli Matti jäsen Härmälä Irja jäsen Kankkunen Janna jäsen Korhonen Suvi varapuheenjohtaja, toimi puheenjohtajana :n 30 aikana Lappalainen Esa jäsen Rautiainen Seija jäsen MUUT Tiainen Juho kirkkovaltuuston pj., saapui OSALLISTUJAT kokoukseen :n 31 käsittelyn aikana Reijonen Tiina kirkkovaltuuston vpj., saapui kokoukseen :n 29 käsittelyn aikana Pakomaa Ari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä ASIAT 26-45, sivut 1-19 Allekirjoitukset Jussi Leppäniemi puheenjohtaja Ari Pakomaa pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi tarkistus ( sivut varustettu nimikirjaimillamme ). Seija Rautiainen Matti Häkli

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 2 26 KOKOUKSEN AVAUS Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto päätti , että kirkkoneuvoston kokouskutsu lähetetään osallistujille viikkoa ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , että kirkkoneuvoston esityslista tulee lähettää tiedoksi kirkkoneuvoston henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouspäivä on pääsääntöisesti maanantai ja kokousaika KL 7 4 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston 03 / 2011 kokoukseen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille. Lisäksi kirkkoneuvoston 03 / 2011 kokouksen esityslista on lähetetty tiedoksi kirkkoneuvoston henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouksessa oli läsnä 7 / 7 jäsenestä. Kokous todettaneen lailliseksi ja läsnäolevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi. Esityksen mukaan yksimielisesti. 28 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 01/2007, että kirkkoneuvoston pöytäkirjantarkastajat valitaan kullakin kerralla läsnä olevista jäsenistä aakkosjärjestyksessä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa. Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tämän pöytäkirjan tarkastajaksi. Kirkkoneuvosto valitsi tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Seija Rautiaisen ja Matti Häklin.

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 3 29 KAPPALAISEN VALINTA Rantasalmen seurakunnan kappalaisen virkaa on hakenut pastori Lauri Pietikäinen. Kirkkovaltuusto suorittaa vaalin. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on todennut hakijan kelpoiseksi kappalaisen virkaan ( liite nro 1 ). Pastori Lauri Pietikäinen on seurakunnalle entuudestaan tuttu. Hänet on haastateltu syksyllä 2009 hakemaansa Rantasalmen seurakunnan kappalaisen viransijaisuuteen. Kun virkaan on yksi hakija, niin kirkkovaltuustolla on mahdollisuus KJ 6:32 b :n 2 momentin nojalla pyytää tuomiokapitulia julistamaan virka uudelleen haettavaksi (ks. myös KJ 6:32 a,b,c). Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin lausunto Rantasalmen seurakunnan kappalaisenviran hakijasta on liitteenä nro 2. Muut hakemusasiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoneuvosto keskustelee kappalaisen virantäytöstä ja tekee jatkotoimenpide-ehdotuksen kirkkovaltuustolle. Tiina Reijonen saapui kokoukseen klo Kirkkoneuvosto päätti esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle, että kappalaisen vaalia ei suoriteta vaan KJ 6:32 b :n mukaan pyydetään Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan kappalaisen virka uudelleen haettavaksi. Kirkkoneuvosto päätti myös muistuttaa kirkkovaltuustoa kappalaisen virantäytön osalta seurakunnan pyrkimyksestä muuttaa kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi Korhonen siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi klo KIRKKOHERRAN VIRKAVAPAUSANOMUS Kirkkoherra Jussi Leppäniemi anoo virkavapautta ( vanhempainlomaa ) nk. isäkuukautta varten väliseksi ajaksi. Virkavapauden myöntää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli.

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 4 Kirkkoneuvosto päättää puoltaa kirkkoherra Jussi Leppäniemen virkavapaus-anomusta vanhempainlomaan väliseksi ajaksi. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti puoltaa kirkkoherra Jussi Leppäniemen virkavapaus-anomusta vanhempainlomaan väliseksi ajaksi. Virkavapaus on palkatonta. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Leppäniemi palasi takaisin kokouksen puheenjohtajaksi klo AVUSTUSHAKEMUS SALAINEN 32 SEURAKUNTAMESTARIN SIVUTOIMILUVAT Seurakuntamestari Pasi Hänninen anoo sivutoimilupia ja sivutoimiluvat koskevat seuraavia asioita: - Hautakivien välittäminen - VPK-toiminta Sivutoimien harjoittaminen tapahtuu työajan ulkopuolella ja mikäli esimerkiksi hautakivien välittäminen tapahtuisi virka-aikana, sivutoimeen käytetty aika vähennettäisiin työajasta. Rantasalmen seurakuntamestarilla on aiemmin ollut vastaavanlaisia sivutoimilupia. Esimerkiksi eläkkeelle siirtynyt seurakuntamestari Raimo Nevalainen välitti hautakiviä seurakuntalaisille. Hautakivien välittämisellä ei ole aiemmin katsottu oleva estettä eikä mitään kilpailutilanteen vääristymistä tai pahennusta herättävää vaikutusta. Työajan ulkopuolella tapahtuva VPK-toiminta voidaan katsoa yleishyödylliseksi ja ihmisiä palvelevaksi toiminnaksi. Anomukset ovat liitteenä nro 4. Kirkkoneuvosto päättää myöntää seurakuntamestari Pasi Hänniselle sivutoimiluvat VPK-toimintaan ja hautakivien välittämiseen.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 5 Kirkkoneuvosto päätti myöntää seurakuntamestari Pasi Hänniselle sivutoimiluvat työajan ulkopuolella tapahtuvaan VPK-toimintaan ja hautakiven välittämiseen. 33 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2010 Tilintarkastus päättyi ja tarkastajat ovat antaneet tarkastuskertomuksen, joka on liitteenä n:o 5. Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010 kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä varten. Kirkkoneuvosto päätti esittää tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010 kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä varten. 34 SISÄISEN VALVONNAN PÄIVITTÄMINEN Sisäistä valvontaa on edellisen kerran päivitetty syksyllä Uuden kirkkoherran ja uuden kirkkoneuvoston aloittaessa sisäisen valvonnan päivittäminen on tärkeää. Sisäisen valvonnan toimintatavat ovat keskeisessä asemassa johdettaessa seurakuntaa ja työyhteisöä. Kirkkoneuvosto päätti, että vs.kirkkoherra Jussi Leppäniemi valmistelee uuden sisäisen valvonnan ohjeistuksen seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Kirkkoherra Jussi Leppäniemi on valmistellut alustavan ohjeistuksen Rantasalmen seurakunnan sisäisestä valvonnasta ( liite nro 6 ). Kirkkoneuvosto keskustelee ja valmistelee seurakunnan sisäistä valvontaa koskevaa ohjeistusta seuraavaa kokousta varten. Kirkkoneuvosto keskusteli ja päätti päivittää seuraavassa kokouksessa sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja sisäisen valvonnan pohjaesitykseen

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 6 tulevia kommentteja tulee toimittaa mahdollisimman pian kirkkoherralle sähköisesti tai suullisesti. 35 VUOSILOMAT Vuosilomat 2010 lomanmääräytymisvuonna : Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa esitetyt vuosilomat muilta osin ja papiston osalta merkitsee kokouksessa esitetyt uudet vuosilomat tiedoksi. Kirkkoneuvosto päätti vahvistaa esitetyt vuosilomat muilta osin ja papiston osalta merkitsi kokouksessa esitetyt uudet vuosilomat tiedoksi. 36 HEINÄVEDEN ERÄNKÄVIJÄT RY:N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSET Heinäveden Eränkävijät esittävät vuokrasopimuksien uusimista; Heinäveden Koivulahden tila RN:o 1:8 129,40 ha, pienpedot, pienriista ja suurpedot ajalle sekä Heinäveden Heinäpaurun tila RN:o 1:40 158,00 ha, kaikkea metsästystä ajalle Seurakunnan metsämaat ovat olleet vuokrattuina metsästysmaiksi ja yhteistyö on sujunut moitteettomasti. Heinäpaurun tilan metsästysoikeuden vastikkeeksi toivotaan hirvipaistilihaa lähetyksen keittoon, Koivulahden tilan metsästysoikeus luovutetaan vastikkeetta. Kirkkoneuvosto päättää uudistaa metsästysvuokrasopimukset Heinäveden Eränkävijät ry:n kanssa edellä esitellyistä tiloista ehdotetuin vastikkein ajalle Vuokrasopimukset allekirjoittaa seurakunnan puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kirkkoneuvosto päätti uudistaa metsästysvuokrasopimukset Heinäveden Eränkävijät ry:n kanssa edellä esitellyistä tiloista ehdotetuin vastikkein ajalle Vuokrasopimukset allekirjoittaa seurakunnan puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö.

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 7 37 KIRKON TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUKSEN ASIAKKAAKSI LIITTYMINEN Kirkkohallitus tekee selvitystä siitä, milloin kukin seurakuntatalous haluaa liittyä kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Ensimmäinen mahdollinen liittymisajankohta on vuonna 2012, jolloin palvelukeskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa. Siirtymäkausi kestää aina vuoteen 2017 asti. Kirkkohallitus pyytää, että seurakunnan kirkkoneuvosto ilmoittaa, mikä olisi Rantasalmen seurakunnan paras ajankohta liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi. Lisäksi pyydetään ilmoittamaan, mikäli seurakunnalla on jokin erityinen syy, jonka vuoksi haluaa liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi ehdotettuna vuonna. Erityisiä syitä voivat olla mm. henkilöstön eläköityminen, nykyisen ulkopuolisen palveluntarjoajan sopimuksen päättyminen, tulevat seurakuntaliitokset tai muu seurakunnan kannalta merkittävä seikka. Joka vuosi vastaanotetaan seurakuntatalouksia useam-massa ( 2 3 ) erässä. Tarkka ajankohta jokaisen seurakuntatalouden kanssa sovitaan lähempänä erikseen. Jokaisen seurakuntatalouden toive liittymisajankohdasta perusteluineen pyritään ottamaan huomioon valmistelussa. Kirkkohallituksen täysistunto tekee asiasta lopullisen päätöksen. Kirkkoneuvosto päättää, että Rantasalmen seurakunta liittyy vuonna 2016 kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Kirkkoneuvosto päätti, että Rantasalmen seurakunta liittyy vuonna 2016 kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 8 38 KAARNETSAAREN HENKILÖSTÖ KESÄLLÄ 2011 Kaarnetsaaren leirien ajaksi kesällä 2011 on palkattu seuraavat henkilöt: emäntä isäntä Hannele Kyttälä, Rantasalmi palkkaus työehtosopimuksen mukainen Petteri Räisänen, Rantasalmi palkkaus työehtosopimuksen mukainen leirityöntekijä Sirkka-Liisa Takkinen, Rantasalmi ( perheleiripäivät, palkkaus työehtosopimuksen mukainen ja varhaisnuorten leirit ) Kirkkoneuvosto merkitsee Kaarnetsaaren kesätyöntekijä valinnat palkkauksineen tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi Kaarnetsaaren kesätyöntekijä valinnat palkkauksineen tiedoksi

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 9 39 KAARNETSAAREN LEIRIT, VASTUUHENKILÖT JA LEIRIMAKSUT KESÄLLÄ 2011 Kaarnetsaaren leirikeskuksessa on suunniteltu pidettäväksi seuraavat leirit kesällä 2011: Leiri Aika Leirin vastuuhenkilö Työntekijöiden retriitti Jussi Leppäniemi ohjaaja: Marjaana Härkönen I rippikoulu Jari Halme Partion purjehdusleiri Jari Halme II rippikoulu Jari Halme Perheiden leiripäivät Sirkka-Liisa Takkinen Kehitysvammaisten leiri Eija Janhunen Eläkeikäisten leiripäivä Eija Janhunen Mielenterveys leiripäivä Eija Janhunen Varhaisnuorten leiri 7-10 v Jari Halme Varhaisnuorten leiri 7-10 v Jari Halme Varhaisnuorten leiri v Sirkka-Liisa Takkinen PAV-leiri Eija Janhunen Hiljaisuuden retriitti Olli Uosukainen Hiljaisuuden retriitti Olli Uosukainen Leirimaksut ( ruokailusta ) seurakunnan leireillä ovat seuraavat: Rippikoululeirit ei peritä maksua Partion purjehdusleiri 10,00 ( alle 10 v. paikkakuntalainen ) / 20,00 ( yli 10 v. paikkakuntalainen ) 20,00 ( alle 10 v. ulkopaikkakuntalainen / 30,00 ( yli 10 v. ulkopaikkakuntalainen ) Perheiden leiripäivä 5,00 / hlö ( ei sylivauvoilta ). Kehitysvammaisten leiri 2 yötä 11,00 / hlö Varhaisnuorten leirit 2 päivää ja 2 yötä 10,00 / hlö, 3 päivää ja 3 yötä 15,00 / hlö. PAV -leiri ei peritä maksua Seurakuntalaisten retriitti 20,00 / hlö.

10 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 10 Kesän 2011 kuljetukset edellisten kesien tapaan hoitaa Linnasaari Palvelu Jari Heiskanen. Kuljetuksen hinta on 7,20 ( sis.alv:n )/ hlö / suunta. Äitinsä sylissä olevilta lapsilta ( sylivauvat ) hinta on 3,00. Rippikoulujen vierailuiltoina kuljetuksen hinta on 7,00 / hlö edestakaisin. Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa kesän 2011 leirit, vastuuhenkilöt ja leirimaksut. Kirkkoneuvosto päättää valita kesän 2011 leirikuljetuksia hoitamaan Linnasaari Palvelu Jari Heiskasen. Kirkkoneuvosto päätti vahvistaa kesän 2011 leirit, vastuuhenkilöt ja leirimaksut. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti valita kesän 2011 leirikuljetuksia hoitamaan Linnasaari Palvelu Jari Heiskasen 40 RANTASALMEN SEURAKUNNAN TOIMINNALLISESTA JA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA RAPORTOINTI Uuden taloussäännön mukaan toiminasta ja taloudesta vastaavien on annettava puolivuosittain tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille koko seurakunnan ja tehtäväalueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustavia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppu vuodelle. Talouden osalta raportointi tapahtuu tänäkin vuonna jo nyt keväällä sekä myös edelleenkin syksyn kokouksissa, mutta toiminnan osalta raportointi tulisi tapahtua jo kevään viimeisissä kokouksissa etenkin hankkeiden ja painopisteiden osalta. Kuluvalle vuodelle ei ollut toimintasuunnitelmassa päätetty erillisiä hankkeita. Talouden osalta tarkastellaan kuinka talousarvio on toteutunut ja mitkä ovat tulevan vuoden näkymät mm. kuinka talouden kehittyminen näkyy seurakunnan talousarviossa. Lisäksi tarkastellaan kiinteistöihin liittyviä asioita mm. kirkon katto- ja lämmitysasiat.

11 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 11 Seurakunnan toiminnallinen raportti ensimmäiseltä vuosikolmannekselta : Henkilöstöä seurakunnassa kertomusjaksona oli seuraavasti: kirkkoherra Jussi Leppäniemi, vs. kappalainen ( ) Leena Paintola, talouspäällikkö Ari Pakomaa, kanslisti Eeva-Maija Taskinen, seurakuntasisar Eija Janhunen, lastenohjaaja Sirkka-Liisa Takkinen, siivooja-vahtimestari Terttu Painokangas, nuorisotyönohjaaja Jari Halme, kanttori Pekka Rönkkönen, seurakuntamestari Pasi Hänninen ja oppisopimussuntio Jari Immonen sekä eläkkeelle siirtynyt kirkkoherra Olli Uosukainen. Seurakunnassa on kappalaisen paikka avoinna ja täytettävänä. Seurakunnan toiminnassa ehkäpä näkyvintä on ollut kirkkoherran vaihtuminen. Ensin kirkkosali täyttyi rovasti Olli Uosukaisen lähtöjumalanpalveluksessa ja -juhlassa ja toisen kerran Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkisen toimittamassa uuden kirkkoherran virkaanasettamismessussa. Jo pelkästään näiden messuosallistujamäärien vuoksi on tilastollisesti odotettavissa, että seurakunnan kirkossakäynti-aktiivisuus on korkeampaa kuin vuonna Toiminnallisesti merkittävää on ollut myös se, että kevään aikana on suoritettu 37 hautaan siunaamista. Kevään aikana kirkosta eroaminen jatkui ripeänä eli seurakunnasta erosi 11 henkilöä. Seurakunnassa avattiin pääsiäiseksi myös uudet kotisivut palmusunnuntaina. Kotisivujen pääsuunnittelijana oli kanslisti Eeva-Maija Taskinen ja koko työyhteisö osallistui aktiivisesti sivujen sisällön rakentamiseen. Seurakunnan varsinaisen toiminnan ytimenä on ollut jumalanpalvelus ja erityisessä roolissa olivat kertomusajanjaksona pääsiäisen kirkkopyhät sekä kirkkoherranvaihdokseen liittyneet messut. Seurakunnan diakoniatyö ulottui perheistä yksinäisiin ja nuorista vanhuksiin ja päihdeongelmaisista kehitysvammaisiin. Seurakuntasisaren kertomus työstään antaa kuvan, että diakoniatyölle on tarvetta. Seurakuntasisarelle kertyi kotikäyntejä 160 kappaletta sisältäen sairaiden, arkielämän vaikeuksissa olevien ja hengellistä hätää kärsivien keskuudessa. Ruokatilejä jouduttiin avaamaan 38. Tilit kohdistettiin lapsiperheille, yksinhuoltajille, mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoutujille ja kotinsa menettäneelle. Lisäksi toimitettiin muutama vaateavustus ( 5 kpl ). Hartaustilaisuuksia ja kokoontumisia diakoniatyössä oli vanhustentaloilla, vuodeosastolla, Harjurinteellä ja kirkkorinteellä kokoontui näkövammaisten ryhmä. Lisäksi sisar on vieraillut päihdetyön remmituvalla. Sananjalka on toiminut edelleen vireänä ja vanhustenvuoden ensimmäinen tilaisuus keräsi 27 seurakuntalaista ja vierailijoina tilaisuudessa olivat kunnasta Mari Laiho ja Anne Tarkiainen. Päihdekuntoutujille ja kehitysvammaisille järjestettiin omat erityismessunsa.

12 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 12 Lapsityössä merkillepantavaa oli keskiviikon kerhon kävijämäärän kasvu. Syksyllä 2010 osallistujamäärien pudotessa lastenohjaaja käynnisti vapaaehtoistoiminnan ja kevään 2011 kerhoissa on ollut vierailevia henkilöitä palokunnasta nukkekodin rakentajaan. Lastenkerhossa on ollut yhdessä puuhaamisen henkeä. Kävijämäärä onkin ollut kerhossa kasvussa. Lisäksi lastenmessu ja kellokeskiviikon pääsiäishartaus ovat keränneet mukavasti perheitä Sanan äärelle. Lastenkerhossa on myös osallistuttu yhteisvastuutapahtumaan, vanhustenkerhoihin ja lapset ja vanhukset ovat yhdessä askarrelleet virpomavitsoja ja ystävänpäivän kortteja. Musiikkityö on jatkunut entisellään, mutta lähetysvastaava kanttori on käynnistänyt lähetystyöryhmän toimintaa esim. lähetyksen hirvikeitto ja pääsiäisajalla toteutettu kokkikerho. Vapaaehtoistyön pohjaa on yritetty kevään aikana laajentaa. Tämä työ tuleekin olemaan yksi kuluvan vuoden painopiste. Nuorisotyön vuoden aloitus tapahtui perinteiseen tapaan isoiskoulutusleirillä Puumalan sekä Sulkavan kanssa. Poikkeuksellisesti saimme järjestettyä sen meille Rantasalmelle Ruusuhoviin ja Osmonpirtille. Alkuvuodesta päällimmäisiksi kokemuksiksi ovat jääneet juhlinnat. Sekä kirkkoherran lähtö- että tulojuhlat ovat vieneet eritoten Aikaraudan aikaa melkoisen paljon. Samaan aikaan on jouduttu sovittelemaan harjoitteluaikatauluja jatkuvasti uusiksi johtuen nuorten musikaaliharrasteesta. Treenejä on ollut pakko pitää välillä jopa nuorisotyönohjaajan vapaapäivinä. Se on hiukkasen sotkenut nuorisotyönohjaajan viikkokuvioita, mutta ei liiaksi. Aikarauta tai osa siitä on ehtinyt alkuvuoden aikana esiintymään ja palvelemaan jo viidesti: Petäjäsaaren juhlassa, Ollin juhlassa ja messussa, Jussin juhlassa, pääsiäisen yöpalveluksessa sekä partion kirkkopyhässä. Loppukevään suunnitelmissa on ala-astekiertue kaikille ala-asteille gospelkonsertin merkeissä. Partioryhmien pyörittäminen on pitänyt aika lailla kiinni arkikuvioissa: kaksi sudenpentulaumaa sekä kaksi seikkailijavartiota ( maanantaisin, tiistaisin, torstaisin sekä perjantaisin ). Partiolaisille ei ole voitu järjestää nk. yöreissuja Metsäkololle, kun viikonloppuisin nuorisotyönohjaajalla on ollut muita tehtäviä. Yksi sudenpentujen yöpyminen on toteutettu ja loppukeväästä järjestetään vielä yksi yön yli kestävä pyöräretki ja yöpyminen. Rippikoulu ja isoiskoulutus ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Isoiskoulutus on loppujumalanpalvelusta ja isoisten siunaamista vaille pidetty. Samoin rippikoulusta jäljellä on enää yksi jumalanpalvelus sekä leirit ja konfirmaatiot.

13 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 13 Pääsiäisenä kokeiltiin koko yön kestävää peliyötä. Ohjelmassa oli ruoanlaittoa, yöhartaus, valvomista ja pelaamista sekä kaiken huippuna pääsiäisaamun messu. Mukana oli 16 nuorta. Yhteisvastuusählyturnaus maaliskuun puolivälissä oli nuorisotyönohjaajan mukaan hieman suurempi ruljanssi, joka vei aikaa ja hermoja. Samoin 10 -synttärit huhtikuun alussa. Mutta molemmat olivat onnistuneita tapahtumia. Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi ja esittää, että asioista raportoidaan myös kirkkovaltuustolle. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että talouden osalta tarkastellaan vielä uudelleen syksyn kokouksissa kuinka kuluvan vuoden talousarvio on toteutunut ja mitkä ovat tulevan vuoden näkymät. Kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä raportoidaan ja keskustellaan toiminnasta kevään aikana. Kirkkoherra kävi lävitse seurakunnan alkuvuoden toimintaa. Keskustelun myötä kirkkoneuvosto toivoi lisäksi seuraavia asioita: - hankkeista ja painopisteistä raportoitaisiin tarkemmin syksyn tulevissa kokouksissa. - työryhmätyöskentelyn jatkamista selvitetään. - Kaarnetsaaren seminaarien jatkumista yhdessä työntekijöiden kanssa. - syksyllä järjestettävään vanhusten kirkkopyhään toivottiin, että seurakunta tarjoaa kirkkokahvit ja hommaa vapaaehtoisia työntekijöitä tähän tilaisuuteen. Talouspäällikkö kertoi talouden osalta mm. kuinka paljon verotuloja oli kertynyt alkuvuodesta verrattuna talousarvioon ja edelliseen vuoteen. Lisäksi tuloslaskelman ja rahoituslaskelman avulla käytiin lävitse seurakunnan alkuvuoden taloudellista tilannetta. Kiinteistöjen osalta Ari Korhonen ja Mauri Ruuskanen olivat laatineet alustavan lausunnon Rantasalmen Kirkon vesikaton vuodoista ja tehdyistä toimenpiteistä. Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi ja esittää, että asioista raportoidaan myös kirkkovaltuustolle. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että talouden osalta tarkastellaan vielä uudelleen syksyn kokouksissa kuinka kuluvan vuoden talousarvio on toteutunut ja mitkä ovat tulevan vuoden näkymät. 41

14 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 14 KIRKON OPPAAT KESÄLLÄ 2011 Kirkon oppaiksi kesälle 2011 on valittu seuraavat nuoret: Anu Painokangas, Niina Pakomaa ja Kata Tolvanen. Nuorille palkkaus määräytyy nuorten kausityöntekijöiden palkkaussopimuksen ( KirVESTES / liite 10 / 4 2 mom. ) mukaisesti. Kirkon opastus järjestetään väliseksi ajaksi. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkon oppaiden valinnat palkkauksineen tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi Kirkon oppaiden valinnat palkkauksineen tiedoksi. 42 HAUTAUSMAAN HENKILÖSTÖ KESÄLLÄ 2011 Talouspäällikön, hautausmaalle valitun työnjohtajan Tarja Turtiaisen ja seurakuntamestari Pasi Hännisen kanssa pidetyn palaverin jälkeen hautausmaalle kesälle 2011 valittiin seuraavat työntekijät: Vanhemmat työntekijät, 9 hlöä ( työsuhteen kesto 1 5 kk ) Tarja Turtiainen, Alli Räisänen, Helena Hartikainen, Marja-Leena Leskinen, Tuula Hirvonen, Irina Kupiainen, Päivi Sallinen, Paula Pöllänen, Sirkku Huopalainen. Hautausmaan kausityöntekijöille perustuntipalkka määräytyy Kirkon työehtosopimuksen tuntipalkkaliitteen ( KirVESTES / liite 8 / 4 ) hinnoitteluryhmä T 3 mukaan. Nuoret, 12 hlöä ( työsuhteen kesto 2 vkoa ): Juho-Pekka Pirskanen, Mira Pakomaa, Mirva Sallinen, Essi Rovamo, Iira Kaisanlahti, Emilia Sinisalo, Niina Pakomaa, Salla Pakomaa, Hanna Heiskanen, Ville Ikonen, Tiia-Maarit Issakainen ja Siina Bogdanoff. Nuorille palkkaus määräytyy nuorten kausityöntekijöiden palkkaussopimuksen ( KirVESTES / liite 10 / 4 2 mom. ) mukaisesti. Kirkkoneuvosto merkitsee hautausmaan kesätyöntekijävalinnat palkkauksineen tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi hautausmaan kesätyöntekijävalinnat palkkauksineen tiedoksi.

15 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU MUUTA MAHDOLLISTA 1. Kirkkoneuvosto päätti, että Suur-Savon Sähkö Oy:n johtoalueen käyttöoikeussopimuksen Rantasalmen seurakunnan puolesta allekirjoittavat kirkkoherra Jussi Leppäniemi ja talouspäällikkö Ari Pakomaa ( liite 7 ). 2. Kirkkoherra Jussi Leppäniemi ilmoitti, että on pyytänyt Rakennusperintöyhdistyksen arkkitehdiltä lausunnon Rantasalmen seurakunnan sankarihautausmaan muistomerkkien kunnostamisesta. 3. Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra Jussi Leppäniemen tulee ottaa mahdollisimman pian yhteyttä Kari Lappalaiseen ja Pekka Hulkkoseen, koskien kirkon pääoven ulkoportaiden kaiteita. 4. Kirkkoherra Jussi Leppäniemi kertoi, että Suomen Luonnonsuojeluliitto ry on järjestänyt seurakunnille ja kunnille luontohaastekilpailun 2011, jossa se hakee seurakuntia ja kuntia, jotka säilyttävät upeita ja edustavia kohteita Suomen luonnosta. Talouspäällikkö kertoi, että Rantasalmen seurakunnalla on jo olemassa Heinäveden kunnassa Heinäpauru -tilalla Paljakan lehmusmetsikkö. Kirkkoneuvosto toivoi, että esim. seurakunnan uusilla kotisivuilla voitaisiin mainita tästä Paljakan lehmusmetsiköstä. 5. Kirkkoneuvoston jäsen Matti Häkli kertoi, että talous- ja tulevaisuustyöryhmä on kokoontunut kerran Tässä kokouksessa työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Matti Häkli ja sihteeriksi Suvi Korhonen. Kokouksessa käytiin lävitse yleisesti mm. millaisessa taloudellisessa tilanteessa mennään ja käytiin lävitse seurakunnan kassavirtoja. Seuraava työryhmän kokous pidetään

16 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU TIEDOKSI - Jumalanpalveluksen avustajavuorolista jaettiin kokouksessa ( liite 8 ). - Rantasalmen seurakunnan ja Pekka ja Sisko Muukkosen välisestä maanvaihtosopimuksesta on Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli lähettänyt asiapaperit edelleen kirkkohallitukseen käsiteltäväksi ja puoltanut lausunnossaan Rantasalmen seurakunnan kirkkovaltuus-ton tekemän päätöksen vahvistamista. ( liite 9 ) - Kirkkohallitus on kokouksessaan tekemällä päätöksellään vahvistanut Rantasalmen seurakunnan ja Pekka ja Sisko Muukkosen välisen maanvaihtokaupan. ( liite 10 ) - Itella Information Oy:n vastine Asianajotoimisto Moisander & Vainion lähettämään kirjeseen. ( liite 11 ) - Kouvolan seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksen johtokunnan kokouksen 01/2011 pöytäkirja oli nähtävillä kokouksessa. - Työ- ja elinkeinoministeriön päätös valtausoikeuden voimassaolon pidentämisestä. valtausoikeudesta antaa sen haltijalle oikeuden kaivoskivennäisiin kohdistuvaan tutkimustyöhön valtauskirjassa osoitetulla alueella, valtausalueella. ( liite 12 ) - Vaalijan alueen seurakuntien kehitysvammaistyön toimintasuunnitelma vuodelle 2011 oli nähtävillä kokouksessa. 45 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja jätti kirkkolain mukaisen valitusosoituksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Iltavirreksi laulettiin virsi 552.

17 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 17

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Maanantai 27.03.2017 kello 17.00 19.20 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha Härmälä Irja Julkunen Pia Hynninen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Torstai 27.04.2017 kello 18.00-19.00 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha jäsen x Härmälä Irja jäsen x Julkunen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2017 Sivu 11/17

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2017 Sivu 11/17 Sivu 11/17 Aika Tiistai 30.05.2017 klo 19.00 19.20 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Asikainen Mikko jäsen Barck Pekka

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 11.1.2017 1 / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti, Ikhtys-Sali, Seurakuntatie 1, Kalajoki

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 5/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 13.9.2017 klo 18 18.24 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 16. päivä tammikuuta 2017, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014. Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014. Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.2.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 4.2.2014 klo 16.00 16.16 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Hannun sali Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Kirkkoneuvosto 26.4.2017 1 KOKOUSAIKA 26.4.2017 kello 17.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo, musiikkihuone OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Timo Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 05/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 05/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Maanantai 04.09.2017 kello 17.00 20.30 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha Härmälä Irja Korhonen Suvi Lappalainen

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 4/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 27.6.2017 klo 18 18.20 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantai 11.3.2013 klo 18.00 19.00 Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 Osanottajat: jäsenet Kaisa Heininen, puheenjohtaja Raimo Anttila Irja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstaina 19.1.2017 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Taisto Kokko Kyösti Kuisma Hannele Perttunen Anja Pinoniemi Pasi Pistemaa Tuovi Sipola Poissa olleet

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009 7.1.2009 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 7.1.2009 klo 19.00 19.30 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Päivi Järvelä Mari Kantola Pekka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Kokous 2/2016 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone klo

Kokous 2/2016 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone klo 29.2.2016 Kokous 2/2016 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone klo 18 20.45 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo vpj Harinen Ari poissa Haukijärvi Eino Kivistö Jaakko Lemberg Raija

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 1 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 KOKOUSTIEDOT KOKOUSPAIKKA Seurakuntakeskus/iso kahvio KOKOUSAIKA Maanantai 9.1.2017 klo 16.30 17.00 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät: Niskasaari Arvo puheenjohtaja 1 9 Puurunen Terttu

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

RANTASALMEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 04/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 1 12.09.2011. LÄSNÄ Leppäniemi Jussi puheenjohtaja.

RANTASALMEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 04/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 1 12.09.2011. LÄSNÄ Leppäniemi Jussi puheenjohtaja. KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 1 KOKOUSAIKA Maanantai kello 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Rantasalmen seurakunnan Kirkkorinne LÄSNÄ Leppäniemi Jussi puheenjohtaja Honkanen Helena varajäsen Kankkunen Janna jäsen

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 7/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Ahola Pekka Halme

Lisätiedot

28. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo

28. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 1 1 Aika Perjantai 22.9.2017 klo 18.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Anne Ojaniittu Liisa Hosikkeen varajäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 22.9.2014 klo 19.00 20.30 PAIKKA Lähivakuutuksen kokoustila, Kiputie 2, 2. krs., Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Silander, Outi varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.01.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 1 Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2011 11 ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO 12.1.2011 Aika Keskiviikko 12.1.2011 klo 19.00 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja 6-11 Jarmo Heinonen

Lisätiedot

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015 TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja kuulutus Tuuloksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään Tuuloksen srk:n Seurakuntakeskuksessa, Pappilantie 15, 14820Tuulos, tiistaina 2.6.2015

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 3/2017. Keskiviikko klo

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 3/2017. Keskiviikko klo Kurun kappelineuvosto 13.9.2017-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.9.2017 klo 17.30 19.10 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 1/2017

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Kurun kappelineuvosto 10.1.2017-1- Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 10.1.2017 klo 17.44 18.54 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja, läsnä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

07500 ASKOLA aika torstaina kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017

07500 ASKOLA aika torstaina kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 12.01.2017 aika torstaina 19.01.2017 kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot