RANTASALMEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANTASALMEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 1 09.05.2011"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 1 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA Rantasalmen seurakunnan Kirkkorinne LÄSNÄ Leppäniemi Jussi puheenjohtaja, toimi puheenjohtajana :n ja :n aikana Häkli Matti jäsen Härmälä Irja jäsen Kankkunen Janna jäsen Korhonen Suvi varapuheenjohtaja, toimi puheenjohtajana :n 30 aikana Lappalainen Esa jäsen Rautiainen Seija jäsen MUUT Tiainen Juho kirkkovaltuuston pj., saapui OSALLISTUJAT kokoukseen :n 31 käsittelyn aikana Reijonen Tiina kirkkovaltuuston vpj., saapui kokoukseen :n 29 käsittelyn aikana Pakomaa Ari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä ASIAT 26-45, sivut 1-19 Allekirjoitukset Jussi Leppäniemi puheenjohtaja Ari Pakomaa pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi tarkistus ( sivut varustettu nimikirjaimillamme ). Seija Rautiainen Matti Häkli

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 2 26 KOKOUKSEN AVAUS Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto päätti , että kirkkoneuvoston kokouskutsu lähetetään osallistujille viikkoa ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , että kirkkoneuvoston esityslista tulee lähettää tiedoksi kirkkoneuvoston henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouspäivä on pääsääntöisesti maanantai ja kokousaika KL 7 4 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston 03 / 2011 kokoukseen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille. Lisäksi kirkkoneuvoston 03 / 2011 kokouksen esityslista on lähetetty tiedoksi kirkkoneuvoston henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouksessa oli läsnä 7 / 7 jäsenestä. Kokous todettaneen lailliseksi ja läsnäolevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi. Esityksen mukaan yksimielisesti. 28 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 01/2007, että kirkkoneuvoston pöytäkirjantarkastajat valitaan kullakin kerralla läsnä olevista jäsenistä aakkosjärjestyksessä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa. Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tämän pöytäkirjan tarkastajaksi. Kirkkoneuvosto valitsi tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Seija Rautiaisen ja Matti Häklin.

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 3 29 KAPPALAISEN VALINTA Rantasalmen seurakunnan kappalaisen virkaa on hakenut pastori Lauri Pietikäinen. Kirkkovaltuusto suorittaa vaalin. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on todennut hakijan kelpoiseksi kappalaisen virkaan ( liite nro 1 ). Pastori Lauri Pietikäinen on seurakunnalle entuudestaan tuttu. Hänet on haastateltu syksyllä 2009 hakemaansa Rantasalmen seurakunnan kappalaisen viransijaisuuteen. Kun virkaan on yksi hakija, niin kirkkovaltuustolla on mahdollisuus KJ 6:32 b :n 2 momentin nojalla pyytää tuomiokapitulia julistamaan virka uudelleen haettavaksi (ks. myös KJ 6:32 a,b,c). Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin lausunto Rantasalmen seurakunnan kappalaisenviran hakijasta on liitteenä nro 2. Muut hakemusasiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoneuvosto keskustelee kappalaisen virantäytöstä ja tekee jatkotoimenpide-ehdotuksen kirkkovaltuustolle. Tiina Reijonen saapui kokoukseen klo Kirkkoneuvosto päätti esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle, että kappalaisen vaalia ei suoriteta vaan KJ 6:32 b :n mukaan pyydetään Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan kappalaisen virka uudelleen haettavaksi. Kirkkoneuvosto päätti myös muistuttaa kirkkovaltuustoa kappalaisen virantäytön osalta seurakunnan pyrkimyksestä muuttaa kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi Korhonen siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi klo KIRKKOHERRAN VIRKAVAPAUSANOMUS Kirkkoherra Jussi Leppäniemi anoo virkavapautta ( vanhempainlomaa ) nk. isäkuukautta varten väliseksi ajaksi. Virkavapauden myöntää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli.

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 4 Kirkkoneuvosto päättää puoltaa kirkkoherra Jussi Leppäniemen virkavapaus-anomusta vanhempainlomaan väliseksi ajaksi. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti puoltaa kirkkoherra Jussi Leppäniemen virkavapaus-anomusta vanhempainlomaan väliseksi ajaksi. Virkavapaus on palkatonta. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Leppäniemi palasi takaisin kokouksen puheenjohtajaksi klo AVUSTUSHAKEMUS SALAINEN 32 SEURAKUNTAMESTARIN SIVUTOIMILUVAT Seurakuntamestari Pasi Hänninen anoo sivutoimilupia ja sivutoimiluvat koskevat seuraavia asioita: - Hautakivien välittäminen - VPK-toiminta Sivutoimien harjoittaminen tapahtuu työajan ulkopuolella ja mikäli esimerkiksi hautakivien välittäminen tapahtuisi virka-aikana, sivutoimeen käytetty aika vähennettäisiin työajasta. Rantasalmen seurakuntamestarilla on aiemmin ollut vastaavanlaisia sivutoimilupia. Esimerkiksi eläkkeelle siirtynyt seurakuntamestari Raimo Nevalainen välitti hautakiviä seurakuntalaisille. Hautakivien välittämisellä ei ole aiemmin katsottu oleva estettä eikä mitään kilpailutilanteen vääristymistä tai pahennusta herättävää vaikutusta. Työajan ulkopuolella tapahtuva VPK-toiminta voidaan katsoa yleishyödylliseksi ja ihmisiä palvelevaksi toiminnaksi. Anomukset ovat liitteenä nro 4. Kirkkoneuvosto päättää myöntää seurakuntamestari Pasi Hänniselle sivutoimiluvat VPK-toimintaan ja hautakivien välittämiseen.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 5 Kirkkoneuvosto päätti myöntää seurakuntamestari Pasi Hänniselle sivutoimiluvat työajan ulkopuolella tapahtuvaan VPK-toimintaan ja hautakiven välittämiseen. 33 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2010 Tilintarkastus päättyi ja tarkastajat ovat antaneet tarkastuskertomuksen, joka on liitteenä n:o 5. Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010 kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä varten. Kirkkoneuvosto päätti esittää tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010 kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä varten. 34 SISÄISEN VALVONNAN PÄIVITTÄMINEN Sisäistä valvontaa on edellisen kerran päivitetty syksyllä Uuden kirkkoherran ja uuden kirkkoneuvoston aloittaessa sisäisen valvonnan päivittäminen on tärkeää. Sisäisen valvonnan toimintatavat ovat keskeisessä asemassa johdettaessa seurakuntaa ja työyhteisöä. Kirkkoneuvosto päätti, että vs.kirkkoherra Jussi Leppäniemi valmistelee uuden sisäisen valvonnan ohjeistuksen seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Kirkkoherra Jussi Leppäniemi on valmistellut alustavan ohjeistuksen Rantasalmen seurakunnan sisäisestä valvonnasta ( liite nro 6 ). Kirkkoneuvosto keskustelee ja valmistelee seurakunnan sisäistä valvontaa koskevaa ohjeistusta seuraavaa kokousta varten. Kirkkoneuvosto keskusteli ja päätti päivittää seuraavassa kokouksessa sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja sisäisen valvonnan pohjaesitykseen

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 6 tulevia kommentteja tulee toimittaa mahdollisimman pian kirkkoherralle sähköisesti tai suullisesti. 35 VUOSILOMAT Vuosilomat 2010 lomanmääräytymisvuonna : Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa esitetyt vuosilomat muilta osin ja papiston osalta merkitsee kokouksessa esitetyt uudet vuosilomat tiedoksi. Kirkkoneuvosto päätti vahvistaa esitetyt vuosilomat muilta osin ja papiston osalta merkitsi kokouksessa esitetyt uudet vuosilomat tiedoksi. 36 HEINÄVEDEN ERÄNKÄVIJÄT RY:N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSET Heinäveden Eränkävijät esittävät vuokrasopimuksien uusimista; Heinäveden Koivulahden tila RN:o 1:8 129,40 ha, pienpedot, pienriista ja suurpedot ajalle sekä Heinäveden Heinäpaurun tila RN:o 1:40 158,00 ha, kaikkea metsästystä ajalle Seurakunnan metsämaat ovat olleet vuokrattuina metsästysmaiksi ja yhteistyö on sujunut moitteettomasti. Heinäpaurun tilan metsästysoikeuden vastikkeeksi toivotaan hirvipaistilihaa lähetyksen keittoon, Koivulahden tilan metsästysoikeus luovutetaan vastikkeetta. Kirkkoneuvosto päättää uudistaa metsästysvuokrasopimukset Heinäveden Eränkävijät ry:n kanssa edellä esitellyistä tiloista ehdotetuin vastikkein ajalle Vuokrasopimukset allekirjoittaa seurakunnan puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kirkkoneuvosto päätti uudistaa metsästysvuokrasopimukset Heinäveden Eränkävijät ry:n kanssa edellä esitellyistä tiloista ehdotetuin vastikkein ajalle Vuokrasopimukset allekirjoittaa seurakunnan puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö.

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 7 37 KIRKON TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUKSEN ASIAKKAAKSI LIITTYMINEN Kirkkohallitus tekee selvitystä siitä, milloin kukin seurakuntatalous haluaa liittyä kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Ensimmäinen mahdollinen liittymisajankohta on vuonna 2012, jolloin palvelukeskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa. Siirtymäkausi kestää aina vuoteen 2017 asti. Kirkkohallitus pyytää, että seurakunnan kirkkoneuvosto ilmoittaa, mikä olisi Rantasalmen seurakunnan paras ajankohta liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi. Lisäksi pyydetään ilmoittamaan, mikäli seurakunnalla on jokin erityinen syy, jonka vuoksi haluaa liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi ehdotettuna vuonna. Erityisiä syitä voivat olla mm. henkilöstön eläköityminen, nykyisen ulkopuolisen palveluntarjoajan sopimuksen päättyminen, tulevat seurakuntaliitokset tai muu seurakunnan kannalta merkittävä seikka. Joka vuosi vastaanotetaan seurakuntatalouksia useam-massa ( 2 3 ) erässä. Tarkka ajankohta jokaisen seurakuntatalouden kanssa sovitaan lähempänä erikseen. Jokaisen seurakuntatalouden toive liittymisajankohdasta perusteluineen pyritään ottamaan huomioon valmistelussa. Kirkkohallituksen täysistunto tekee asiasta lopullisen päätöksen. Kirkkoneuvosto päättää, että Rantasalmen seurakunta liittyy vuonna 2016 kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Kirkkoneuvosto päätti, että Rantasalmen seurakunta liittyy vuonna 2016 kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 8 38 KAARNETSAAREN HENKILÖSTÖ KESÄLLÄ 2011 Kaarnetsaaren leirien ajaksi kesällä 2011 on palkattu seuraavat henkilöt: emäntä isäntä Hannele Kyttälä, Rantasalmi palkkaus työehtosopimuksen mukainen Petteri Räisänen, Rantasalmi palkkaus työehtosopimuksen mukainen leirityöntekijä Sirkka-Liisa Takkinen, Rantasalmi ( perheleiripäivät, palkkaus työehtosopimuksen mukainen ja varhaisnuorten leirit ) Kirkkoneuvosto merkitsee Kaarnetsaaren kesätyöntekijä valinnat palkkauksineen tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi Kaarnetsaaren kesätyöntekijä valinnat palkkauksineen tiedoksi

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 9 39 KAARNETSAAREN LEIRIT, VASTUUHENKILÖT JA LEIRIMAKSUT KESÄLLÄ 2011 Kaarnetsaaren leirikeskuksessa on suunniteltu pidettäväksi seuraavat leirit kesällä 2011: Leiri Aika Leirin vastuuhenkilö Työntekijöiden retriitti Jussi Leppäniemi ohjaaja: Marjaana Härkönen I rippikoulu Jari Halme Partion purjehdusleiri Jari Halme II rippikoulu Jari Halme Perheiden leiripäivät Sirkka-Liisa Takkinen Kehitysvammaisten leiri Eija Janhunen Eläkeikäisten leiripäivä Eija Janhunen Mielenterveys leiripäivä Eija Janhunen Varhaisnuorten leiri 7-10 v Jari Halme Varhaisnuorten leiri 7-10 v Jari Halme Varhaisnuorten leiri v Sirkka-Liisa Takkinen PAV-leiri Eija Janhunen Hiljaisuuden retriitti Olli Uosukainen Hiljaisuuden retriitti Olli Uosukainen Leirimaksut ( ruokailusta ) seurakunnan leireillä ovat seuraavat: Rippikoululeirit ei peritä maksua Partion purjehdusleiri 10,00 ( alle 10 v. paikkakuntalainen ) / 20,00 ( yli 10 v. paikkakuntalainen ) 20,00 ( alle 10 v. ulkopaikkakuntalainen / 30,00 ( yli 10 v. ulkopaikkakuntalainen ) Perheiden leiripäivä 5,00 / hlö ( ei sylivauvoilta ). Kehitysvammaisten leiri 2 yötä 11,00 / hlö Varhaisnuorten leirit 2 päivää ja 2 yötä 10,00 / hlö, 3 päivää ja 3 yötä 15,00 / hlö. PAV -leiri ei peritä maksua Seurakuntalaisten retriitti 20,00 / hlö.

10 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 10 Kesän 2011 kuljetukset edellisten kesien tapaan hoitaa Linnasaari Palvelu Jari Heiskanen. Kuljetuksen hinta on 7,20 ( sis.alv:n )/ hlö / suunta. Äitinsä sylissä olevilta lapsilta ( sylivauvat ) hinta on 3,00. Rippikoulujen vierailuiltoina kuljetuksen hinta on 7,00 / hlö edestakaisin. Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa kesän 2011 leirit, vastuuhenkilöt ja leirimaksut. Kirkkoneuvosto päättää valita kesän 2011 leirikuljetuksia hoitamaan Linnasaari Palvelu Jari Heiskasen. Kirkkoneuvosto päätti vahvistaa kesän 2011 leirit, vastuuhenkilöt ja leirimaksut. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti valita kesän 2011 leirikuljetuksia hoitamaan Linnasaari Palvelu Jari Heiskasen 40 RANTASALMEN SEURAKUNNAN TOIMINNALLISESTA JA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA RAPORTOINTI Uuden taloussäännön mukaan toiminasta ja taloudesta vastaavien on annettava puolivuosittain tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille koko seurakunnan ja tehtäväalueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustavia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppu vuodelle. Talouden osalta raportointi tapahtuu tänäkin vuonna jo nyt keväällä sekä myös edelleenkin syksyn kokouksissa, mutta toiminnan osalta raportointi tulisi tapahtua jo kevään viimeisissä kokouksissa etenkin hankkeiden ja painopisteiden osalta. Kuluvalle vuodelle ei ollut toimintasuunnitelmassa päätetty erillisiä hankkeita. Talouden osalta tarkastellaan kuinka talousarvio on toteutunut ja mitkä ovat tulevan vuoden näkymät mm. kuinka talouden kehittyminen näkyy seurakunnan talousarviossa. Lisäksi tarkastellaan kiinteistöihin liittyviä asioita mm. kirkon katto- ja lämmitysasiat.

11 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 11 Seurakunnan toiminnallinen raportti ensimmäiseltä vuosikolmannekselta : Henkilöstöä seurakunnassa kertomusjaksona oli seuraavasti: kirkkoherra Jussi Leppäniemi, vs. kappalainen ( ) Leena Paintola, talouspäällikkö Ari Pakomaa, kanslisti Eeva-Maija Taskinen, seurakuntasisar Eija Janhunen, lastenohjaaja Sirkka-Liisa Takkinen, siivooja-vahtimestari Terttu Painokangas, nuorisotyönohjaaja Jari Halme, kanttori Pekka Rönkkönen, seurakuntamestari Pasi Hänninen ja oppisopimussuntio Jari Immonen sekä eläkkeelle siirtynyt kirkkoherra Olli Uosukainen. Seurakunnassa on kappalaisen paikka avoinna ja täytettävänä. Seurakunnan toiminnassa ehkäpä näkyvintä on ollut kirkkoherran vaihtuminen. Ensin kirkkosali täyttyi rovasti Olli Uosukaisen lähtöjumalanpalveluksessa ja -juhlassa ja toisen kerran Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkisen toimittamassa uuden kirkkoherran virkaanasettamismessussa. Jo pelkästään näiden messuosallistujamäärien vuoksi on tilastollisesti odotettavissa, että seurakunnan kirkossakäynti-aktiivisuus on korkeampaa kuin vuonna Toiminnallisesti merkittävää on ollut myös se, että kevään aikana on suoritettu 37 hautaan siunaamista. Kevään aikana kirkosta eroaminen jatkui ripeänä eli seurakunnasta erosi 11 henkilöä. Seurakunnassa avattiin pääsiäiseksi myös uudet kotisivut palmusunnuntaina. Kotisivujen pääsuunnittelijana oli kanslisti Eeva-Maija Taskinen ja koko työyhteisö osallistui aktiivisesti sivujen sisällön rakentamiseen. Seurakunnan varsinaisen toiminnan ytimenä on ollut jumalanpalvelus ja erityisessä roolissa olivat kertomusajanjaksona pääsiäisen kirkkopyhät sekä kirkkoherranvaihdokseen liittyneet messut. Seurakunnan diakoniatyö ulottui perheistä yksinäisiin ja nuorista vanhuksiin ja päihdeongelmaisista kehitysvammaisiin. Seurakuntasisaren kertomus työstään antaa kuvan, että diakoniatyölle on tarvetta. Seurakuntasisarelle kertyi kotikäyntejä 160 kappaletta sisältäen sairaiden, arkielämän vaikeuksissa olevien ja hengellistä hätää kärsivien keskuudessa. Ruokatilejä jouduttiin avaamaan 38. Tilit kohdistettiin lapsiperheille, yksinhuoltajille, mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoutujille ja kotinsa menettäneelle. Lisäksi toimitettiin muutama vaateavustus ( 5 kpl ). Hartaustilaisuuksia ja kokoontumisia diakoniatyössä oli vanhustentaloilla, vuodeosastolla, Harjurinteellä ja kirkkorinteellä kokoontui näkövammaisten ryhmä. Lisäksi sisar on vieraillut päihdetyön remmituvalla. Sananjalka on toiminut edelleen vireänä ja vanhustenvuoden ensimmäinen tilaisuus keräsi 27 seurakuntalaista ja vierailijoina tilaisuudessa olivat kunnasta Mari Laiho ja Anne Tarkiainen. Päihdekuntoutujille ja kehitysvammaisille järjestettiin omat erityismessunsa.

12 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 12 Lapsityössä merkillepantavaa oli keskiviikon kerhon kävijämäärän kasvu. Syksyllä 2010 osallistujamäärien pudotessa lastenohjaaja käynnisti vapaaehtoistoiminnan ja kevään 2011 kerhoissa on ollut vierailevia henkilöitä palokunnasta nukkekodin rakentajaan. Lastenkerhossa on ollut yhdessä puuhaamisen henkeä. Kävijämäärä onkin ollut kerhossa kasvussa. Lisäksi lastenmessu ja kellokeskiviikon pääsiäishartaus ovat keränneet mukavasti perheitä Sanan äärelle. Lastenkerhossa on myös osallistuttu yhteisvastuutapahtumaan, vanhustenkerhoihin ja lapset ja vanhukset ovat yhdessä askarrelleet virpomavitsoja ja ystävänpäivän kortteja. Musiikkityö on jatkunut entisellään, mutta lähetysvastaava kanttori on käynnistänyt lähetystyöryhmän toimintaa esim. lähetyksen hirvikeitto ja pääsiäisajalla toteutettu kokkikerho. Vapaaehtoistyön pohjaa on yritetty kevään aikana laajentaa. Tämä työ tuleekin olemaan yksi kuluvan vuoden painopiste. Nuorisotyön vuoden aloitus tapahtui perinteiseen tapaan isoiskoulutusleirillä Puumalan sekä Sulkavan kanssa. Poikkeuksellisesti saimme järjestettyä sen meille Rantasalmelle Ruusuhoviin ja Osmonpirtille. Alkuvuodesta päällimmäisiksi kokemuksiksi ovat jääneet juhlinnat. Sekä kirkkoherran lähtö- että tulojuhlat ovat vieneet eritoten Aikaraudan aikaa melkoisen paljon. Samaan aikaan on jouduttu sovittelemaan harjoitteluaikatauluja jatkuvasti uusiksi johtuen nuorten musikaaliharrasteesta. Treenejä on ollut pakko pitää välillä jopa nuorisotyönohjaajan vapaapäivinä. Se on hiukkasen sotkenut nuorisotyönohjaajan viikkokuvioita, mutta ei liiaksi. Aikarauta tai osa siitä on ehtinyt alkuvuoden aikana esiintymään ja palvelemaan jo viidesti: Petäjäsaaren juhlassa, Ollin juhlassa ja messussa, Jussin juhlassa, pääsiäisen yöpalveluksessa sekä partion kirkkopyhässä. Loppukevään suunnitelmissa on ala-astekiertue kaikille ala-asteille gospelkonsertin merkeissä. Partioryhmien pyörittäminen on pitänyt aika lailla kiinni arkikuvioissa: kaksi sudenpentulaumaa sekä kaksi seikkailijavartiota ( maanantaisin, tiistaisin, torstaisin sekä perjantaisin ). Partiolaisille ei ole voitu järjestää nk. yöreissuja Metsäkololle, kun viikonloppuisin nuorisotyönohjaajalla on ollut muita tehtäviä. Yksi sudenpentujen yöpyminen on toteutettu ja loppukeväästä järjestetään vielä yksi yön yli kestävä pyöräretki ja yöpyminen. Rippikoulu ja isoiskoulutus ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Isoiskoulutus on loppujumalanpalvelusta ja isoisten siunaamista vaille pidetty. Samoin rippikoulusta jäljellä on enää yksi jumalanpalvelus sekä leirit ja konfirmaatiot.

13 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 13 Pääsiäisenä kokeiltiin koko yön kestävää peliyötä. Ohjelmassa oli ruoanlaittoa, yöhartaus, valvomista ja pelaamista sekä kaiken huippuna pääsiäisaamun messu. Mukana oli 16 nuorta. Yhteisvastuusählyturnaus maaliskuun puolivälissä oli nuorisotyönohjaajan mukaan hieman suurempi ruljanssi, joka vei aikaa ja hermoja. Samoin 10 -synttärit huhtikuun alussa. Mutta molemmat olivat onnistuneita tapahtumia. Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi ja esittää, että asioista raportoidaan myös kirkkovaltuustolle. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että talouden osalta tarkastellaan vielä uudelleen syksyn kokouksissa kuinka kuluvan vuoden talousarvio on toteutunut ja mitkä ovat tulevan vuoden näkymät. Kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä raportoidaan ja keskustellaan toiminnasta kevään aikana. Kirkkoherra kävi lävitse seurakunnan alkuvuoden toimintaa. Keskustelun myötä kirkkoneuvosto toivoi lisäksi seuraavia asioita: - hankkeista ja painopisteistä raportoitaisiin tarkemmin syksyn tulevissa kokouksissa. - työryhmätyöskentelyn jatkamista selvitetään. - Kaarnetsaaren seminaarien jatkumista yhdessä työntekijöiden kanssa. - syksyllä järjestettävään vanhusten kirkkopyhään toivottiin, että seurakunta tarjoaa kirkkokahvit ja hommaa vapaaehtoisia työntekijöitä tähän tilaisuuteen. Talouspäällikkö kertoi talouden osalta mm. kuinka paljon verotuloja oli kertynyt alkuvuodesta verrattuna talousarvioon ja edelliseen vuoteen. Lisäksi tuloslaskelman ja rahoituslaskelman avulla käytiin lävitse seurakunnan alkuvuoden taloudellista tilannetta. Kiinteistöjen osalta Ari Korhonen ja Mauri Ruuskanen olivat laatineet alustavan lausunnon Rantasalmen Kirkon vesikaton vuodoista ja tehdyistä toimenpiteistä. Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi ja esittää, että asioista raportoidaan myös kirkkovaltuustolle. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että talouden osalta tarkastellaan vielä uudelleen syksyn kokouksissa kuinka kuluvan vuoden talousarvio on toteutunut ja mitkä ovat tulevan vuoden näkymät. 41

14 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 14 KIRKON OPPAAT KESÄLLÄ 2011 Kirkon oppaiksi kesälle 2011 on valittu seuraavat nuoret: Anu Painokangas, Niina Pakomaa ja Kata Tolvanen. Nuorille palkkaus määräytyy nuorten kausityöntekijöiden palkkaussopimuksen ( KirVESTES / liite 10 / 4 2 mom. ) mukaisesti. Kirkon opastus järjestetään väliseksi ajaksi. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkon oppaiden valinnat palkkauksineen tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi Kirkon oppaiden valinnat palkkauksineen tiedoksi. 42 HAUTAUSMAAN HENKILÖSTÖ KESÄLLÄ 2011 Talouspäällikön, hautausmaalle valitun työnjohtajan Tarja Turtiaisen ja seurakuntamestari Pasi Hännisen kanssa pidetyn palaverin jälkeen hautausmaalle kesälle 2011 valittiin seuraavat työntekijät: Vanhemmat työntekijät, 9 hlöä ( työsuhteen kesto 1 5 kk ) Tarja Turtiainen, Alli Räisänen, Helena Hartikainen, Marja-Leena Leskinen, Tuula Hirvonen, Irina Kupiainen, Päivi Sallinen, Paula Pöllänen, Sirkku Huopalainen. Hautausmaan kausityöntekijöille perustuntipalkka määräytyy Kirkon työehtosopimuksen tuntipalkkaliitteen ( KirVESTES / liite 8 / 4 ) hinnoitteluryhmä T 3 mukaan. Nuoret, 12 hlöä ( työsuhteen kesto 2 vkoa ): Juho-Pekka Pirskanen, Mira Pakomaa, Mirva Sallinen, Essi Rovamo, Iira Kaisanlahti, Emilia Sinisalo, Niina Pakomaa, Salla Pakomaa, Hanna Heiskanen, Ville Ikonen, Tiia-Maarit Issakainen ja Siina Bogdanoff. Nuorille palkkaus määräytyy nuorten kausityöntekijöiden palkkaussopimuksen ( KirVESTES / liite 10 / 4 2 mom. ) mukaisesti. Kirkkoneuvosto merkitsee hautausmaan kesätyöntekijävalinnat palkkauksineen tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi hautausmaan kesätyöntekijävalinnat palkkauksineen tiedoksi.

15 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU MUUTA MAHDOLLISTA 1. Kirkkoneuvosto päätti, että Suur-Savon Sähkö Oy:n johtoalueen käyttöoikeussopimuksen Rantasalmen seurakunnan puolesta allekirjoittavat kirkkoherra Jussi Leppäniemi ja talouspäällikkö Ari Pakomaa ( liite 7 ). 2. Kirkkoherra Jussi Leppäniemi ilmoitti, että on pyytänyt Rakennusperintöyhdistyksen arkkitehdiltä lausunnon Rantasalmen seurakunnan sankarihautausmaan muistomerkkien kunnostamisesta. 3. Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra Jussi Leppäniemen tulee ottaa mahdollisimman pian yhteyttä Kari Lappalaiseen ja Pekka Hulkkoseen, koskien kirkon pääoven ulkoportaiden kaiteita. 4. Kirkkoherra Jussi Leppäniemi kertoi, että Suomen Luonnonsuojeluliitto ry on järjestänyt seurakunnille ja kunnille luontohaastekilpailun 2011, jossa se hakee seurakuntia ja kuntia, jotka säilyttävät upeita ja edustavia kohteita Suomen luonnosta. Talouspäällikkö kertoi, että Rantasalmen seurakunnalla on jo olemassa Heinäveden kunnassa Heinäpauru -tilalla Paljakan lehmusmetsikkö. Kirkkoneuvosto toivoi, että esim. seurakunnan uusilla kotisivuilla voitaisiin mainita tästä Paljakan lehmusmetsiköstä. 5. Kirkkoneuvoston jäsen Matti Häkli kertoi, että talous- ja tulevaisuustyöryhmä on kokoontunut kerran Tässä kokouksessa työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Matti Häkli ja sihteeriksi Suvi Korhonen. Kokouksessa käytiin lävitse yleisesti mm. millaisessa taloudellisessa tilanteessa mennään ja käytiin lävitse seurakunnan kassavirtoja. Seuraava työryhmän kokous pidetään

16 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU TIEDOKSI - Jumalanpalveluksen avustajavuorolista jaettiin kokouksessa ( liite 8 ). - Rantasalmen seurakunnan ja Pekka ja Sisko Muukkosen välisestä maanvaihtosopimuksesta on Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli lähettänyt asiapaperit edelleen kirkkohallitukseen käsiteltäväksi ja puoltanut lausunnossaan Rantasalmen seurakunnan kirkkovaltuus-ton tekemän päätöksen vahvistamista. ( liite 9 ) - Kirkkohallitus on kokouksessaan tekemällä päätöksellään vahvistanut Rantasalmen seurakunnan ja Pekka ja Sisko Muukkosen välisen maanvaihtokaupan. ( liite 10 ) - Itella Information Oy:n vastine Asianajotoimisto Moisander & Vainion lähettämään kirjeseen. ( liite 11 ) - Kouvolan seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksen johtokunnan kokouksen 01/2011 pöytäkirja oli nähtävillä kokouksessa. - Työ- ja elinkeinoministeriön päätös valtausoikeuden voimassaolon pidentämisestä. valtausoikeudesta antaa sen haltijalle oikeuden kaivoskivennäisiin kohdistuvaan tutkimustyöhön valtauskirjassa osoitetulla alueella, valtausalueella. ( liite 12 ) - Vaalijan alueen seurakuntien kehitysvammaistyön toimintasuunnitelma vuodelle 2011 oli nähtävillä kokouksessa. 45 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja jätti kirkkolain mukaisen valitusosoituksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Iltavirreksi laulettiin virsi 552.

17 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA SIVU 17

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 7/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Ahola Pekka Halme

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 6/2010 Sivu 1

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 6/2010 Sivu 1 25.10.2010 Kokous 6/2010 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, Sali 4, 25.10.2010 klo 17 Jäsenet Poissa Posti Timo Haukijärvi Eino Harinen Ari Hirvensalo Raija Hirvonen Eero Leinonen Anja Lemberg Raija

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 25.01.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto 7.1.2013 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto 7.1.2013 1(6) Kirkkovaltuusto 7.1.2013 1(6) Aika Maanantai 7.1.2013 klo 18.00-18.30 Paikka Läsnä seurakuntatalo Filppu, Terttu-Maija Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara (Summanen, Esa) Hellsten,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015 Aika: 28.1.2015 klo 18 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Oksanen Ohto paikalla Jäsen Arraste-Kihlakaski Mervi paikalla Eskola Päivi paikalla

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kitee PÖYTÄKIRJA 1/2016

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kitee PÖYTÄKIRJA 1/2016 KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kirkkoneuvoston kokous Aika Keskiviikko 09.03.2016 klo 18.00 19.45 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kurkola Ilmo puheenjohtaja Pänkäläinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 19:15 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/2017 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Aika tiistaina 24.1.2017 klo 18 18.35 Paikka Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahokatu

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1/10

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1/10 Sivu 1/10 Aika Maanantai 30.01.2017 klo 19.00 19.25 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee Läsnä Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja Asikainen Mikko jäsen Barck Pekka

Lisätiedot

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p /

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p / JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2016 1 AIKA To 20.10.2016 klo 17.05 19.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 83 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

31.3.2014 Kokous 2/2014 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 31.3.2014 klo 18 20:05

31.3.2014 Kokous 2/2014 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 31.3.2014 klo 18 20:05 31.3.2014 Kokous 2/2014 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 31.3.2014 klo 18 20:05 Läsnäolevat jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Lemberg Raija lähti klo 19.55

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Ritva Nuorala, Esko Peräaho, Eeva-Maria Räsänen, Marita Tölli, Sampo Ylikoski

Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Ritva Nuorala, Esko Peräaho, Eeva-Maria Räsänen, Marita Tölli, Sampo Ylikoski NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 7/2015 Kirkkoneuvosto 1 (14) KOKOUSAIKA Maanantaina 24.8.2015 klo 18.00-19.20 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET Sanna

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA keskiviikko klo 18.30 19.40 PAIKKA Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Karvonen, Taina vt. kappalainen, puheenjohtaja (x) Hanski, Liisa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 30.1.2017 klo 18.30 20.30 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

3 / 50 Lähetekeskustelu Korpilahden aluekappalaisen viran erityisistä tarpeista

3 / 50 Lähetekeskustelu Korpilahden aluekappalaisen viran erityisistä tarpeista Sivu 1 / 7 AIKA ke 9.11.2016 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 / 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 / 47 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 5 Aika tiistai 6.5.2014 klo 18.30 19.42 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 26.8.2009 30 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 KOKOUSAIKA keskiviikkona 26. päivänä elokuuta 2009 klo 19 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Maija Jakkula

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika: ti 28.2.2017 klo 18 19.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 18.15-21.15 Paikka Ylöjärven seurakuntakeskus, neuvotteluhuone Arkki Jorma Rienoja Risto Holma Olli

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkoneuvoston kokous pidetään 31.3.2016 klo 18.00 Seurakuntakodilla Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Perjantaina klo 15.00 15.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen Esa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot