Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa.

3 SATAKIERTO VUOSIKERTOMUS 2013 Kuva: Armi Kaunisto Sisällys Hallituksen katsaus Hallavaarassa on potentiaalia 4 Toimitusjohtajan katsaus Muutosten vuosi 6 Vuosi 2013 Hallavaaran jätekeskuksessa Kuntavastuun penkan peittotyöt käynnistyivät 8 Jäteneuvontaa alueen asukkaille 10 Perustietoa yhtiöstä 13 Tilinpäätös 14 3

4 Hallituksen katsaus Hallavaarassa on potentiaalia Tätä kirjoittaessani on vuosi 2014 alussa - elämme aikaa kun keräämme yhteen vuoden 2013 tapahtumia yhtiön vuosikertomukseen, joka on järjestyksessään kahdestoista.mistä aloittaisin, sillä vuoteen on mahtunut paljon - sanoisin, että jopa liian paljon. Vuosi alkoi, samoissa merkeissä kun vuosi 2012 päättyi. Yhtiön liiketoimintaan vaikutti vahvasti Suomea ja lähes kaikkialla maailmassa vaikuttava lama - vaikka emme olekaan mukana kansainvälisessä liiketoiminnassa. Tämä matalapaine on omalta osaltaan näkynyt myös Satakierto Oy:n Köyliön Hallavaaran materiaalivirroissa lähes kaikkien materiaalivirtojen ollessa keskimääräistä vuotta alemmalla tasolla. Satakierto Oy:n tapauksessa yhtiön toiminnassa on kiinteiden kustannusten osuus iso suhteessa muuttuviin kustannuksiin, ja tästä seuraa välitön vaikutus yhtiön tulokseen. Yhtiön tulosta rasittivat edellä mainitun lisäksi myös kertaluonteiset erät, joita en vuodelle 2014 usko syntyvän. Yhtiön talous on vakaalla pohjalla ja näin uskon sen olevan jatkossakin. Tästä on hyvä jatkaa ja ponnistaa eteenpäin. Mutta mikään ei tule ilmaiseksi - toimintoja on kehitettävä, mikä vaatii osaltaan uskoa, osaamista ja pääomia, sekä tietenkin aina myös ripauksen onnea. Vuonna 2013 jatkui koko kevään yhtiön toimintojen uudelleen arviointi ja järjestely, jota meiltä edellytti valtiovallan tahto jätelain ja hankintalain kautta. Vuonna 2013 työryhmä Juha Nummela, Antti Jantunen, Pekka Kariniemi ja allekirjoittanut, sekä yhtiön toimitusjohtaja Eerik Yrjölä jatkoivat vuonna 2012 alkanutta osittaisjakautumisen eteenpäin valmistelua. Työryhmän apuna oli edellisen vuoden mukaisesti Ernst & Young:n Mika Kankare, sekä Tapani Kulmala. Tarkoitus oli, että olemme valmiit tekemään päätöksiä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa toukokuussa. Emme kuitenkaan päässeet ratkaisuun ja Satakierto Oy:n varsinainen yhtiökokous 2013 edellytti, että yhtiön tulevaisuuden toimintamallin selvitystyötä on jatkettava. Osakkaidensa esityksiä/näkemyksiä yhtiön tulevaisuuden toimintamallista pyydettiin syyskuun loppuun 2013 mennessä. Yhtiön hallitus asetti työryhmän pohtimaan yhtiön tulevaisuuden toimintamallia ja suuntaviivoja. Työryhmään haluttiin voimakas omistajaohjaus ja pyydettiin kunta- ja yritysomistajaryhmiä nimeämään molemmista 2 jäsentä työryhmään. Työryhmän muodostivat Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, Euran apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, Biolan Oy:n hallituksen pj. Pekka Kariniemi ja Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n tj. Olli-Pekka Marttila. Työryhmä aloitti varsinaisen toimintansa lomien päätyttyä syyskuussa. Virallisesti työryhmä sai vain Euran kunnalta esityksiä jatkosta. Työryhmä teki yhdessä Ernst & Young:n asiantuntijoiden kanssa esityksen yhtiön kokonaisjakautumisesta kolmeen yhtiöön, jossa muutos kevään esitykseen oli kiinteistöosakeyhtiön perustaminen. Yhtiön julkinen, kuntien lakisääteinen toiminta, tulisi uuden perustettavan yhtiön toiminnan piiriin ja yhtiön omistaisi omistusjärjestelyiden jälkeen alueen kunnat kokonaisuudessaan. Yhtiön tämän osan työnimenä olemme käyttäneet Hallavaara Oy:tä. Yritystoiminta, tai vapaasti kilpailtu liiketoiminta, siirtyisi uuden perustettavan yhtiön toiminnaksi, joka ottaisi vastatakseen lähinnä biokaasulaitoksen ja tuhkakentän toiminnat. Yhtiön työnimenä olemme käyttäneet Satakierto Oy:tä. Satakierto Oy:n omistussuhteet olisivat omistusjärjestelyiden jälkeen asettuneet noin kunnat 25 % ja yritysosakkaat noin 75 %. Kolmas perustettava 4 Vuosikertomus 2013

5 Kuva: Bettina Jawada Hallavaarassa on kehityspotentiaalia ja mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden muuttuviin haasteisiin. yhtiö olisi maapohjan omistava kiinteistöosakeyhtiö, jonka omistus olisi kuntien omistama noin 55 % osuudella ja yritysten noin 45 % osuudella (nykyinen Satakierron omistus). Hallitus teki yksimielisen esityksen syksyllä kokoontuneelle ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokous päätti yksimielisesti yhtiön kokonaisjakaantumisen läpiviemiseksi. Kokonaisjakautumisen rinnalla syntyi omistajien keskuudessa myös ajatus Satakierto Oy:n koko osakekannan myynnistä. Em. työryhmä pohti saamaansa tehtävää useasta suunnasta ja päätyi kirjatulla kirjeellä esittämään Satakierto Oy:n omistajille yhtiön osakekannan myymistä ulkopuoliselle alan vahvalle toimijalle, jolla on taloudellinen mahdollisuus kehittää yhtiön toimintoja edelleen, sekä vahva todettu osaaminen toimialalta. Työryhmän saama palaute omistajilta molemmista omistajaryhmistä on ollut esityksen kannalla ja työryhmä on vienyt asiaa eteenpäin kokonaisjakautumisen rinnalla. Kirjoittaessani tätä on Heimari Oy:n Seppo Collander saamansa toimeksiannon mukaisesti laatinut mahdollisille ostajaehdokkaille indikatiivisen tarjouskyselyn, josta odotamme vastauksia maaliskuun alkupuolella. Elämme monessa mielessä Satakierto Oy:n muutoksien aikaa. Uskon ja tiedän, että Satakierto Oy on tulevaisuudessa kehittyvä kokonaisuus - on sen nimi mikä tahansa tai on se kenen tahansa omistama. Hallavaarassa on kehityspotentiaalia ja mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden muuttuviin haasteisiin. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia asiakkaitamme, sekä sidosryhmäläisiämme vuodesta Erityinen kiitos kuuluu Satakierto Oy:n henkilökunnalle, vuosi 2013 on ollut täynnä haasteita ja niistäkin on selvitty - KIITOS! Säkylässä 28. helmikuuta 2014 Olli-Pekka Marttila Satakierto Oy Hallituksen puheenjohtaja Kuva: Rauli Holm 5

6 Toimitusjohtajan katsaus Muutosten vuosi Satakierron kahdestoista toimintavuosi oli täynnä muutoksia, pienempiä ja isompia. Organisaatiomuutokset alkoivat jo vuoden 2012 lopulla ja niissä merkeissä jatkui myös vuosi 2013 samoin kuin yrityksen tulevaisuuden selvittäminen. Tähän liittyen myös kaikkea toimintaa on pyritty selkeyttämään saattamalla loppuun keskeneräisiä asioita, kiinnittämällä tarkempaa huomiota vastaanotettavien jakeiden laatuun ja kehittämällä tarkkailua ja raportointia. Talouden kannalta muutokset tarkoittavat usein hetkellisesti heikkoa tulosta ja näin valitettavasti tälläkin kertaa Satakierron tehdessä yhtiön historian ensimmäisen tappiollisen tuloksen Liikevaihto Vuoden 2013 liikevaihto oli ( ), jääden 8,0 % edellisen vuoden liikevaihdosta. Historiallisesti liikevaihto oli samaa tasoa kuin v Liikevaihdon tippumiseen syynä oli sekä vastaanotettujen jätelajien että massojen yleinen väheneminen. Eräiden eläinperäisten laitoskäsittelyn vaativien jakeiden vastaanottaminen lopetettiin täysin, koska ne eivät soveltuneet biokaasulaitoksessa käsiteltäväksi. Lisäksi yleisiä suhdanteita noudatellen jätepenkkaan loppusijoitettavan jätteen määrä laski n tonnista n tonniin (17%). Liiketulos tilikaudelta oli ( ). Liiketuloksen laskuun vaikuttivat n kertaluontoinen erä, vuodelle 2013 uusina kuluna tulleet jätelautakunnan kulut n , hyötykäyttöön lähteneistä tuhkista maksetut hyvitykset, sekä jätepenkan poistoajan muutos 30 vuodesta 16 vuoteen, minkä vaikutus liiketulokseen oli n edelliseen vuoteen verrattuna. Loppusijoitusalueiden Pakollista varausta nostettiin ja sen taso oli tilikauden päättyessä Yhtiö teki tilikaudella tappion (v voittoa). Tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat liiketuloksessa mainittujen asioiden lisäksi taseesta poistetut hankkeet (n ), joista varmistui, että ne eivät toteudu. Yhtiön taseen loppusumma oli (v ). Taseen loppusummaa edellisestä vuodesta nosti vanhan jätepenkan peittoon liittyvät läpilaskutukset. Vuoden alkupuolella toimintansa aloittanut alueellinen jätelautakunta muutti osaltaan toimintakenttää, kun jätelaissa määrätyt asiat siirtyivät jätelautakunnan päätettäväksi. Ensimmäisenä toimintavuonnaan jätelautakunta päätti kuljetusjärjestelmästä, jossa pysyttiin jo alueella aiemmin olleessa kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä. Myös kuntavastuun alaisista yhdyskuntajätteiden vastaanottohinnoista tehtiin taksapäätös, jossa yhdyskuntajätteen ja rakennusjätteen vastaanottohintoja nostettiin vastaamaan paremmin nykyistä kustannustasoa. 6 Vuosikertomus 2013

7 Kuva: Matti Karimäki Strategisissa kehityshankkeissa jatkettiin biojakeiden tehokkaamman vastaanoton selvittämistä biokaasulaitoksen lietteen vastaanottoaltaan eri vaihtoehtoja vertailemalla sekä kompostointilaitoksen vaihtoehtojen kartoittamisella. Yhtiön omistusjärjestelyiden ollessa keskusteluiden alla investointipäätöksiä ei kuitenkaan tehty. Yhtiön tulevaisuuden ja Hallavaaran alueen kehittämisen kannalta omistusjärjestelyiden saattaminen päätökseen on ensiarvoisen tärkeää Tulos Uusien jakeiden vastaanottamiselle olisi mahdollisuuksia, mutta niiden vastaanottaminen vaatii investointeja, kuten asianmukaisella pohjalla varustettua kenttätilaa. Investoinnit ovat joka tapauksessa lähitulevaisuudessa välttämättömiä, sillä v.2016 voimaan astuvan orgaanisen jätteen penkkauskiellon vuoksi syntypaikkalajiteltu polttokelpoinen yhdyskuntajäte joudutaan tulevaisuudessa siirtokuormaamaan muualle käsiteltäväksi. Suurin haaste yrityksen lähitulevaisuudessa on suorittaa omistusjärjestelyt siten, että operatiivinen toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän. Omistuspohjan selkiydyttyä jäteala ja Hallavaaran alue tarjoavat mahdollisuuksia kehittää asukkaille ja yrityksille tarjottavia jätehuoltopalveluita ja Satakierto Oy:n toimintaa Liiketulos -% 35 % 33 % 30 % 28 % 25 % 25 % 25 % 23 % 22 % 20 % 20 % 16 % 15 % 10 % 8 % 9 % 5 % % 25 % Sanna Matintalo Toimitusjohtaja 5 %

8 Vuosi 2013 Hallavaaran jätekeskuksessa Kuntavastuun penkan peittotyöt käynnistyivät Hallavaaran jätekeskuksen vuotta leimasi vanhan kuntavastuun jätepenkan kolmannen ja viimeisen peittovaiheen aloittaminen, mikä vaikutti koko jätekeskuksen toimintaan lisääntyneenä työkone- ja autoliikenteenä sekä kasvaneena työvoimana. Myös asiakkaille työmaa näkyi mm. siten, että työmaaalueella sijainnut risujen vastaanottopaikka ei ollut kesän aikana käytössä, ja syksyllä risujen vastaanotto siirtyi jätekeskuksen pihamaalle. Työn nopeuttamiseksi penkan rakennekerroksiksi oli haettu aiemmasta luvasta poikkeavasti bentoniittimattoa sekä salaojamattoja ja rakenteen hyväksymistä lisäselvityksineen odotettiin koko alkuvuosi. Varsinaisia rakennekerroksia päästiin tekemään vasta kesälomien jälkeen elokuun alussa. Sää mahdollisti rakennekerrosten tekemisen joulukuun alkuun saakka, jolloin jäljellä olevasta peitettävästä kahden ja puolen hehtaarin alasta oli peitetty reilu kaksi hehtaaria. Pakkasten estettyä rakennekerrosten tekemisen työmaata jatkettiin helmikuun puoleen väliin saakka kasvukerroksen ajamisella rakennetta suojaamaan. Kasvukerrokseksi ajettiin Hallavaarassa biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä ja aiemmasta avokompostoinnista syntynyttä kompostia, jolloin myös kenttätilaa saatiin vapautettua odottamaan pohjan kunnostusta. Penkan peittoon liittyvien suotovesisalaojien tekemisen yhteydessä penkka-alueen viereisien alueiden vesien hallintaa hoidettiin kuntoon ja jätekeskusalueen vedet ohjautuvat nyt aiempaa suorempaan suotovesialtaaseen ja sitä kautta jätevedenpuhdistamolle. Vanhaa jätepenkkaa on peitetty kolmessa eri vaiheessa käyttäen osittain erilaisia rakenneratkaisuja. Peittorakenteesta on saatava yhtenäinen ja eri vaiheiden liitoskohtien esiin kaivaminen ja toisiinsa liittäminen on ollut haasteellista, joten peitto jatkuu vielä alkuvuoden Jäljellä on aiemmin peitettyjen alueiden vesienhallinnan järjestäminen, kahden aiemmin peitetyn alueen välisen tiemaa-alueen peitto sekä kaasunkeräyksen käsittelyn järjestäminen. Biojätteet Biokaasulaitoksen vuosi alkoi haastavissa merkeissä, kun vuoden 2012 lopulla laitokseen käsiteltäväksi laitetut poikkeavat syötteet romahduttivat bakteeritoiminnan, jonka elpymistä seurannut voimakas vaahtoaminen vioitti laitteita. Vuodenvaihteessa laitoksen omaa bakteerikantaa tuettiin toisesta termofiilisestä prosessista tuodulla bakteerilla, jonka avulla mä- 8 Vuosikertomus 2013

9 dätysprosessi saatiin elpymään. Laitoksen toimintaa kehitettiin toimintavuoden aikana asentamalla lietteen vastaanottoon toinen pumppu sekä kiviloukku, jotka ovat kaksinkertaistaneet lietteen pumppausnopeuden vastaanottotaskusta varastosäiliöön. Aiemmin mädätysprosessia haitannut reaktorin liiallinen lämpiäminen saatiin kuriin, kun reaktoria jäähdyttämään asennettiin lauhduttimet, joiden avulla prosessin lämpötila saadaan pidettyä ihanteellisena. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta kaasuntuotanto oli koko vuoden 2013 erittäin hyvällä tasolla. Ongelmaksi muodostui sen hyödyntäminen, sillä mikroturbiinikontin sähkövika esti kaasun polttamisen sähköksi kesästä alkaen. Sähkövikaa selvitettäessä todettiin kontin sähköistyksien vaativan isomman remontin. Laitoksen räjähdyssuojausasiakirjat päivitetään samassa yhteydessä, minkä vuoksi turbiinikonttien takaisin käyttöönotto menee keväälle Erilliskerätyn biojätteen käsittelyssä uusittiin puristimen sihtikorit, minkä ansiosta mädätykseen menevä neste saadaan erotettua hyödynnyksen ulkopuolelle jäävästä rejektistä sillä tasolla kuin kuuluukin. Erilliskerätyn biojätteen osalta perehdyttiin biojätepussivalmistajan kanssa myös biopussien soveltuvuuteen Hallavaaran laitokseen ja todettiin, että laitosmaiseen käsittelyyn sopii selvästi parhaiten ruskeat, nopeammin hajoavat biojätepussit, aiemmin käytössä olleiden valkoisten ja vaaleanvihreiden sijaan. Joissain biolaitoksissa asetettua kieltoa muunlaisille biojätepusseille ei kuitenkaan haluttu asettaa vaan ruskeiden pussien käyttöä on pyritty edistämään neuvonnalla. Tuhkakenttä Vuoden 2013 aikana tuhkakentän suotovesi- ja kastelujärjestelmät hoidettiin loppuun ja kenttä saatiin lopputarkastettua. Tuhkakentän käyttö tuhkan välivarastointiin aloitettiin vuonna 2012 ja loppuvuodesta 2013 tuhkaa alkoi lähteä hyötykäyttöön. Kentän täyttö ja hoito siten, että välivarastossa olevat tuhkat pysyvät asiakkaittain, tuhkalajeittain ja vuosittain erillään toisistaan, helpottui poislähtevän tuhkan myötä. Kaikki v tuotu tuhka ajetaan hyötykäyttöön talven 2013-kevään 2014 aikana. Sucroksen tuhkien käsittelyn muututtua tuhkakentällä on ollut yksi pääkäyttäjä. Lisäksi muutamalta pieneltä toimittajalta on tullut tuhkaa jäteverollisena loppusijoitukseen. Satakierto toimii osaltaan toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyisyyden edistäjänä. 9

10 Jäteneuvontaa alueen asukkaille Tärkein askel puhtaampaan ympäristöön on jätteen synnyn ehkäisy. Ennaltaehkäisevä työ on jätteen vähentämisen kannalta oleellista - tätä on asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ajantasainen ja ennakoiva tiedotus. Loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrää on tarkoituksenmukaista vähentää ja tähän päämäärään tähdätään, kun asiakkaita opastetaan materiaalien lajittelussa, kierrättämisessä ja järkevissä hankinnoissa. Vuoteen sisältyi useita tilattuja vierailuja niin ikäihmisten kuin päiväkoti-ikäisten ryhmien luona. Aihealue oli kaikissa sama, mutta esityksen laatu erilainen kuulijaryhmästä riippuen. Jäteneuvontaa käytiin tekemässä muun muassa terveyskeskuksessa, lukiossa, ryhmäpäiväkodissa sekä senioreiden kerhoissa. Myös Hallavaarassa vieraili ryhmiä tutustumassa jätekeskukseen ja sen toimintaan. Lisäksi Satakierto näkyi tiedotustehtävissä toiminta-alueella järjestetyissä tapahtumissa, kuten Köyliön Salella vietetyssä kyläkauppapäivässä ja Hinnerjoen nuorisoseurantalon perinteisillä ruskamarkkinoilla. Parin vuoden tauon jälkeen järjestettiin Hallavaarassa avoimet ovet, jossa tarjoiltiin jäteneuvonnan ja lajitteluvinkkien lisäksi kaffetta sekä nisua. Elokuun 10. päivänä vietetyt avoimet ovet olivat vilkkaat ja innokkaita vierailijoita riitti koko aurinkoisen lauantaipäivän. Kahvien lomassa tyhjennettiin nurkkiin kertyneitä rojuja, tehtiin löytöjä kierrätyskeskuksesta ja tutustuttiin kaatopaikkajyrä Tanaan. Tuikkujahti järjestettiin samalla kaavalla kuin Kilpailuun osallistuneita luokkia oli kahdeksasta eri koulusta yhteensä 17 luokkaa. Kerättyjen tuikkujen kokonaismäärä oli lähes 410 kg. Jahdissa palkittiin luokan yhteisellä toimintarahalla kolme parasta ja kaikki osallistuneet luokat saivat muiston osallistumisestaan. Vastaanotettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä kg/asukas määrä (tn) Ekopisteissä vastaanotetut hyötyjätteet Metalli Lasi Sähkö- ja elektroniikkaromun keräysmäärät ovat olleet kasvussa 2008 vuoden jälkeen. Vuoden 2013 saldo oli ennätyksellinen 8,4 kg asukasta kohden. Vuonna 2013 ekopisteiltä kerättiin pienmetallia reilu 30 tonnia ja keräyslasia noin 96 tonnia. Lasin osuus kasvoi reilusti, kun taas pienmetallin osuus laski edellisvuodesta. 10 Vuosikertomus 2013

11 Kuva: Terhi Virtanen Uudet kotisivut Satakierron kymmenen vuotta vanhat nettisivut kaipasivat päivitystä sekä käytettävyydeltään että ulkonäöltään. Alkukesästä julkaistiin uudet internetsivut, joille merkittävin parannus uuden värimaailman ja selkeän asettelun lisäksi on sivujen mukautuminen käytettävän laitteen mukaan. Sivut suunniteltiin vanhojen sivujen käyttökokemusten perusteella. Eniten haetut tiedot laitettiin helposti löydettäviksi ja ajankohtaiset uutiset ovat heti etusivulla näkyvissä. Päivitys ja ylläpito helpottuivat uudistuksen myötä. Nettisivuista saatiin avoimien ovien yhteydessä toteutetussa kyselyssä hyvää palautetta niiden selkeydestä. Asiakaslehti ja artikkelit Satakierron Puhtaasti parempi asiakaslehti jaettiin toiminta-alueen joka talouteen, sekä keväällä että syksyllä. Asiakaslehden kuvamaailman paikallisuuteen ja omien kuvien käyttöön panostettiin aiempaa enemmän. Syksyn lehden yhteyteen suunniteltiin ja toteutettiin erillinen A4-kokoinen tarra-arkki kotitalouksien hyöty- ja sekajäteastioita varten. (1 %) Jätteiden hyötykäyttö vuonna 2013 (24 %) (75 %) Kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden määrä pysyi ennallaan, kun SER:n osuus kasvoi yhdestä kahteen prosenttiin. Hyödynnettäviin ja kierrätettäviin jätteisiin lasketaan myös biojätteet, lietteet sekä lievästi pilaantuneet ja täytemaat. Asiakaslehden ja nettisivujen lisäksi tiedotusta täydensivät vanhaan tapaan toiminta-alueen paikallislehdissä (Alasatakunta ja Lauttakylä) kuukausittain julkaistut ekoartikkelit. Ekoartikkelit perehtyvät ajankohtaiseen aiheeseen, neuvovat järkevissä valinnoissa ja opastavat oikeassa lajittelussa. Ekopisteet Huittisten vaarallisen jätteen keräyspisteen kehittämistä jatkettiin. Alue aidattiin ympäriinsä ja loppuvuodesta asennettiin kameravalvonta väärinkäytösten kitkemiseksi. Satakierron ekopisteet joutuivat myös kokemaan poikkeuksellista ilkivaltaa, kun Euran keskustan ja Kiiskinmäen ekopisteet jouduttiin uusimaan tuhotöiden jäljiltä. Säkylän keskustan ekopiste muutti loppuvuodesta uudelle liikealueelle. Astiat ovat suorakulmaisia Molok Dominoita, joiden ympäristön siistinä pito on helpompaa ja valmistajan mukaan ne ovat ilkivaltaa ajatellen kestävämpiä kuin pyöreät Molok-syväkeräysastiat. 11

12 Satakierron tavoitteena on puhdas, terveellinen ja viihtyisä ympäristö, jossa on hyvä asua ja elää. Kuva: Mikko Nurminen 12 Vuosikertomus 2013

13 Kuva: Lotta Salonen Perustietoa yhtiöstä Jätehuolto Satakierto Oy perustetaan Yhtiö aloitti toimintansa ja ottaa vastatakseen Hallavaaran jätekeskuksen Osakaskunnat siirtävät vastuun ongelmajätehuollon ja kierrätyksen järjestämisestä Satakierrolle Satakierron kotisivut käyttöön, Ekomaksuosuus jätehinnoittelussa käyttöön Ensimmäinen tiedotuslehti jaetaan joka talouteen Hallavaaran alueen vesihuoltosuunnitelma valmistuu Siirtoviemäri Euran puhdistamolle valmistuu Uusi suotovesiallas otetaan käyttöön Vampulan kunnan yhdyskuntajätteet Hallavaaraan Pyhäjärviseudun ekopisteet uusitaan Molok-syväkeräysastioin Yhtiön nimi muutetaan Satakierto Oy:ksi Jätekeskuksen toiminnalle uusi ympäristölupa Biokaasulaitos aloittaa toimintansa Uusi EU-tasoinen jätepenger hyväksytään käyttöön Huittisten kaupunki Satakierron osakkaaksi Satapalsta nettikirpputori avautuu Biokaasulaitoksen laajennuksen YVA hyväksytään ISO mukainen ympäristöjärjestelmä otetaan käyttöön Satakierto ostaa tontillaan olevan Novagro Oy:n hallin Uusi täyspitkä vaaka otetaan käyttöön Tuhkakentän ensimmäinen puolikas valmis ja ensimmäiset tuhkakuormat Fortumilta tulevat Pesuhalli valmistuu Alueellinen jätelautakunta kokoontuu 1. kerran Uudet kotisivut otetaan käyttöön, Kuntavastuun jätepenkan viimeisen vaiheen peitto alkaa 13

14 SATAKIERTO OY - TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot 4 575, ,20 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,37 Ulkopuoliset palvelut , , , ,83 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,18 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,28 Muut henkilösivukulut , , , ,92 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,41 Liiketoiminnan muut kulut , ,82 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,22 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 3 800, ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 8 393, ,39 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,37 VOITTO (TAPPIO) ENNEN , ,85 SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,85 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,58 Tuloverot Tilikauden verot , , , ,46 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,97 14 Vuosikertomus 2013

15 SATAKIERTO OY - TASE Rahayksikkö EURO VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut , ,09 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut , ,02 Koneet ja kalusto , ,24 Muut aineelliset hyödykkeet , ,95 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 0, , , ,07 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 5 180, ,00 Muut saamiset , , , , , ,07 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,55 Muut saamiset , ,05 Siirtosaamiset 6 383, , , ,30 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , , , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,76 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,83 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,84 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,81 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,11 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , , , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat , ,20 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,30 Lyhytaikainen Pääomalainat , ,40 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,16 Muut velat , ,16 Siirtovelat , , , , , ,91 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,83 15

16 SATAKIERTO OY TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Arvostus-ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät: Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa ja vaihto-omaisuus muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti muilta osin, paitsi uuden jätetäyttöalueen poistoaika on lyhennetty 30 vuodesta 16 vuoteen. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset sekä niiden vaikutukset: Jätevoimalan kehittämismenot on kirjattu suoraan vuosikuluiksi, koska voimalaa ei aleta rakentaa. Taseessa ollut Uusi kenttä on kirjattu vuosikuluksi.tulokseen vaikutti olennaisesti organisaatiomuutoksiin liittyvät kertaluonteiset erät. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset: Hyödykeryhmä Arvioitu pitoaika Poisto- Poisto vuotta prosentti Menetelmä Asfaltit 10 tasapoisto Uusi Jätetäyttöalue 16 tasapoisto Tuhkanläjitysalue 30 tasapoisto Jäteaseman vaakaperustukset 15 tasapoisto Biokaasulaitoksen kalusto 15 tasapoisto Biokaasulaitos 7 % menojäännöspoisto Rakennukset 7 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Olennaiset pakollisten varausten muutokset: Muut pakolliset varaukset tilikauden alussa , ,00 Tilikauden muutos , ,00 Muut pakolliset varaukset tilikauden lopussa , ,00 Tuloslaskelman eriyttäminen: Tulot Menot Tulos Lakisääteinen toiminta , , ,50 Markkinaehtoinen toiminta , , ,35 YHTEENSÄ , , ,70 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Oman pääoman erittely: Osakepääoma tilikauden alussa , ,00 Osakepääoma tilikauden lopussa , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio tk:n alussa , ,84 Omista osakkeista maksettu määrä ,00 Osingonjako 0,00 0,00 Edellisten tk:n voitto/tappio tk:n lopussa , ,84 Tilikauden voitto/tappio , ,97 Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa , ,81 Oma pääoma yhteensä , ,81 Laskelma jakokelpoisista varoista omassa pääomassa: Edellisten tilikausien voitto , ,84 Tilikauden tulos (voitto+/tappio-) , ,97 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä = , ,81 Pakollisten varausten olennaiset erät: Jälkihoitovaraus ,00 euroa. 16 Vuosikertomus 2013

17 SATAKIERTO OY TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Vastuut ja vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain: Lainat rahoituslaitoksilta , ,10 Yhtiö on suojannut Nordean lainan koronvaihtosopimuksella. Satakierto Oy, sopimuskorko 3,84 % / Nordea, Euribor 1 kk. Sopimus päättyy Koronvaihtosopimukset Käypä arvo Kohde etuuden arvo Taseeseen sisältymättömät muut annetut vastuusitoumukset, joita ei ole merkitty taseeseen: Annetut kiinteistökiinnitykset , ,00 Yrityskiinnityksen yhteismäärä , ,00 Yhteensä , ,00 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ: Henkilökunnan lukumäärä: Toimihenkilöiden keskimääräinen lukumäärä 2 3 Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä 6 5 Henkilöstön määrä yhteensä 8 8 Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus: Koneiden ja kaluston poistoero , ,11 OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT: Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta: Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat ,11 euroa, josta tilikauden tappio on ,70 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 :ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjako-kelpoisten varojen määrään. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Euroa Osinkona jaetaan 0,00 euroa osakkeelle eli yhteensä 0 Jätetään vapaaseen omaan pääomaan Yhteensä Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko Euran, Säkylän ja Köyliön kunnilta saatu pääomalaina ,00 euroa on koroton ja erääntyy maksettavaksi kymmenessä tasaerässä kymmenen vuoden aikana alkaen Tiedot omista osakkeista Yhtiö on ostanut omia osakkeitaan päättyneen tilikauden aikana 8410 kappaletta Amcor Flexibles Finland Oy:ltä hankinta-arvoltaan ,00 euroa, edustaen 3,12 % osakkeiden kokonaismäärästä. Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista: Päiväkirja ATK-tulosteina Pääkirja ATK-tulosteina Velallisreskontra ATK-osakirjanpitona Ostoreskontra ATK-osakirjanpitona Palkkakirjanpito ATK-osakirjanpitona Tasekirja Erikseen sidottuna Tase-erittelyt Erikseen sidottuna Tositelaji Säilytystapa Kassatositteet 0 paperitositteina Pankkitositteet 0 paperitositteina Myyntitositteet 0 paperitositteina Ostotositteet 0 paperitositteina Muistiotositteet 0 paperitositteina 17

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy

Sisältö. Jätekukko Oy Vuosikertomus 2003 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Jätekeskus...4 Jätekuljetukset...6 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet...9 Hyötyjätteet...10 Biojäte...11 Tiedotus ja jäteneuvonta... 12 Hallituksen

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit

JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit 21.9.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTATIEDOT 2. TEHTÄVÄNANTO 2.1. TEHTÄVÄ 1 2.2. TEHTÄVÄ 2 2.3. TEHTÄVÄ 3

Lisätiedot

Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus Vuosi oli yhtiön toimintojen järjestämisen näkökulmasta hyvin rauhallinen. Vuoden aikana ei toteutettu merkittäviä hankkeita tai palvelu-urakoita.

Lisätiedot

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ VUOSIKERTOMUS 26 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tunnusluvut 26 TALOUS Tunnusluku/euroa Johdettu tunnusluku Liikevaihto 5 24 41 Investoinnit yhteensä 84 685,62 euroa/asukas

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 4.9.2010. Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1(12)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 4.9.2010. Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1(12) 1(12) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2010 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II

JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit 21.9.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTATIEDOT 2. TEHTÄVÄNANTO TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2 3. KAARNION KIINTEISTÖAPU

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä 28.

Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä 28. VUOSIKERTOMUS 2011 II Zeeland. Vuosikertomus 2011 Sisältö. Vuosi 2011 lyhyesti. Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus. VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Jätekukko Oy:n osakkaat 31.12.2010 Kunta: Asukasluku Osakkeet / % Osakemäärä/kpl Kuopio 93 278 290 000 40,8 % 290 Pieksämäki 19 869 70 000 9,8 % 70 Siilinjärvi

Lisätiedot

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 -

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 - Puhas Oy Y-tunnus 1067047-0 Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Puhas Oy Jokikatu 7 80220 Joensuu Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1067047-0 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot