Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa.

3 SATAKIERTO VUOSIKERTOMUS 2013 Kuva: Armi Kaunisto Sisällys Hallituksen katsaus Hallavaarassa on potentiaalia 4 Toimitusjohtajan katsaus Muutosten vuosi 6 Vuosi 2013 Hallavaaran jätekeskuksessa Kuntavastuun penkan peittotyöt käynnistyivät 8 Jäteneuvontaa alueen asukkaille 10 Perustietoa yhtiöstä 13 Tilinpäätös 14 3

4 Hallituksen katsaus Hallavaarassa on potentiaalia Tätä kirjoittaessani on vuosi 2014 alussa - elämme aikaa kun keräämme yhteen vuoden 2013 tapahtumia yhtiön vuosikertomukseen, joka on järjestyksessään kahdestoista.mistä aloittaisin, sillä vuoteen on mahtunut paljon - sanoisin, että jopa liian paljon. Vuosi alkoi, samoissa merkeissä kun vuosi 2012 päättyi. Yhtiön liiketoimintaan vaikutti vahvasti Suomea ja lähes kaikkialla maailmassa vaikuttava lama - vaikka emme olekaan mukana kansainvälisessä liiketoiminnassa. Tämä matalapaine on omalta osaltaan näkynyt myös Satakierto Oy:n Köyliön Hallavaaran materiaalivirroissa lähes kaikkien materiaalivirtojen ollessa keskimääräistä vuotta alemmalla tasolla. Satakierto Oy:n tapauksessa yhtiön toiminnassa on kiinteiden kustannusten osuus iso suhteessa muuttuviin kustannuksiin, ja tästä seuraa välitön vaikutus yhtiön tulokseen. Yhtiön tulosta rasittivat edellä mainitun lisäksi myös kertaluonteiset erät, joita en vuodelle 2014 usko syntyvän. Yhtiön talous on vakaalla pohjalla ja näin uskon sen olevan jatkossakin. Tästä on hyvä jatkaa ja ponnistaa eteenpäin. Mutta mikään ei tule ilmaiseksi - toimintoja on kehitettävä, mikä vaatii osaltaan uskoa, osaamista ja pääomia, sekä tietenkin aina myös ripauksen onnea. Vuonna 2013 jatkui koko kevään yhtiön toimintojen uudelleen arviointi ja järjestely, jota meiltä edellytti valtiovallan tahto jätelain ja hankintalain kautta. Vuonna 2013 työryhmä Juha Nummela, Antti Jantunen, Pekka Kariniemi ja allekirjoittanut, sekä yhtiön toimitusjohtaja Eerik Yrjölä jatkoivat vuonna 2012 alkanutta osittaisjakautumisen eteenpäin valmistelua. Työryhmän apuna oli edellisen vuoden mukaisesti Ernst & Young:n Mika Kankare, sekä Tapani Kulmala. Tarkoitus oli, että olemme valmiit tekemään päätöksiä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa toukokuussa. Emme kuitenkaan päässeet ratkaisuun ja Satakierto Oy:n varsinainen yhtiökokous 2013 edellytti, että yhtiön tulevaisuuden toimintamallin selvitystyötä on jatkettava. Osakkaidensa esityksiä/näkemyksiä yhtiön tulevaisuuden toimintamallista pyydettiin syyskuun loppuun 2013 mennessä. Yhtiön hallitus asetti työryhmän pohtimaan yhtiön tulevaisuuden toimintamallia ja suuntaviivoja. Työryhmään haluttiin voimakas omistajaohjaus ja pyydettiin kunta- ja yritysomistajaryhmiä nimeämään molemmista 2 jäsentä työryhmään. Työryhmän muodostivat Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, Euran apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, Biolan Oy:n hallituksen pj. Pekka Kariniemi ja Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n tj. Olli-Pekka Marttila. Työryhmä aloitti varsinaisen toimintansa lomien päätyttyä syyskuussa. Virallisesti työryhmä sai vain Euran kunnalta esityksiä jatkosta. Työryhmä teki yhdessä Ernst & Young:n asiantuntijoiden kanssa esityksen yhtiön kokonaisjakautumisesta kolmeen yhtiöön, jossa muutos kevään esitykseen oli kiinteistöosakeyhtiön perustaminen. Yhtiön julkinen, kuntien lakisääteinen toiminta, tulisi uuden perustettavan yhtiön toiminnan piiriin ja yhtiön omistaisi omistusjärjestelyiden jälkeen alueen kunnat kokonaisuudessaan. Yhtiön tämän osan työnimenä olemme käyttäneet Hallavaara Oy:tä. Yritystoiminta, tai vapaasti kilpailtu liiketoiminta, siirtyisi uuden perustettavan yhtiön toiminnaksi, joka ottaisi vastatakseen lähinnä biokaasulaitoksen ja tuhkakentän toiminnat. Yhtiön työnimenä olemme käyttäneet Satakierto Oy:tä. Satakierto Oy:n omistussuhteet olisivat omistusjärjestelyiden jälkeen asettuneet noin kunnat 25 % ja yritysosakkaat noin 75 %. Kolmas perustettava 4 Vuosikertomus 2013

5 Kuva: Bettina Jawada Hallavaarassa on kehityspotentiaalia ja mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden muuttuviin haasteisiin. yhtiö olisi maapohjan omistava kiinteistöosakeyhtiö, jonka omistus olisi kuntien omistama noin 55 % osuudella ja yritysten noin 45 % osuudella (nykyinen Satakierron omistus). Hallitus teki yksimielisen esityksen syksyllä kokoontuneelle ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokous päätti yksimielisesti yhtiön kokonaisjakaantumisen läpiviemiseksi. Kokonaisjakautumisen rinnalla syntyi omistajien keskuudessa myös ajatus Satakierto Oy:n koko osakekannan myynnistä. Em. työryhmä pohti saamaansa tehtävää useasta suunnasta ja päätyi kirjatulla kirjeellä esittämään Satakierto Oy:n omistajille yhtiön osakekannan myymistä ulkopuoliselle alan vahvalle toimijalle, jolla on taloudellinen mahdollisuus kehittää yhtiön toimintoja edelleen, sekä vahva todettu osaaminen toimialalta. Työryhmän saama palaute omistajilta molemmista omistajaryhmistä on ollut esityksen kannalla ja työryhmä on vienyt asiaa eteenpäin kokonaisjakautumisen rinnalla. Kirjoittaessani tätä on Heimari Oy:n Seppo Collander saamansa toimeksiannon mukaisesti laatinut mahdollisille ostajaehdokkaille indikatiivisen tarjouskyselyn, josta odotamme vastauksia maaliskuun alkupuolella. Elämme monessa mielessä Satakierto Oy:n muutoksien aikaa. Uskon ja tiedän, että Satakierto Oy on tulevaisuudessa kehittyvä kokonaisuus - on sen nimi mikä tahansa tai on se kenen tahansa omistama. Hallavaarassa on kehityspotentiaalia ja mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden muuttuviin haasteisiin. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia asiakkaitamme, sekä sidosryhmäläisiämme vuodesta Erityinen kiitos kuuluu Satakierto Oy:n henkilökunnalle, vuosi 2013 on ollut täynnä haasteita ja niistäkin on selvitty - KIITOS! Säkylässä 28. helmikuuta 2014 Olli-Pekka Marttila Satakierto Oy Hallituksen puheenjohtaja Kuva: Rauli Holm 5

6 Toimitusjohtajan katsaus Muutosten vuosi Satakierron kahdestoista toimintavuosi oli täynnä muutoksia, pienempiä ja isompia. Organisaatiomuutokset alkoivat jo vuoden 2012 lopulla ja niissä merkeissä jatkui myös vuosi 2013 samoin kuin yrityksen tulevaisuuden selvittäminen. Tähän liittyen myös kaikkea toimintaa on pyritty selkeyttämään saattamalla loppuun keskeneräisiä asioita, kiinnittämällä tarkempaa huomiota vastaanotettavien jakeiden laatuun ja kehittämällä tarkkailua ja raportointia. Talouden kannalta muutokset tarkoittavat usein hetkellisesti heikkoa tulosta ja näin valitettavasti tälläkin kertaa Satakierron tehdessä yhtiön historian ensimmäisen tappiollisen tuloksen Liikevaihto Vuoden 2013 liikevaihto oli ( ), jääden 8,0 % edellisen vuoden liikevaihdosta. Historiallisesti liikevaihto oli samaa tasoa kuin v Liikevaihdon tippumiseen syynä oli sekä vastaanotettujen jätelajien että massojen yleinen väheneminen. Eräiden eläinperäisten laitoskäsittelyn vaativien jakeiden vastaanottaminen lopetettiin täysin, koska ne eivät soveltuneet biokaasulaitoksessa käsiteltäväksi. Lisäksi yleisiä suhdanteita noudatellen jätepenkkaan loppusijoitettavan jätteen määrä laski n tonnista n tonniin (17%). Liiketulos tilikaudelta oli ( ). Liiketuloksen laskuun vaikuttivat n kertaluontoinen erä, vuodelle 2013 uusina kuluna tulleet jätelautakunnan kulut n , hyötykäyttöön lähteneistä tuhkista maksetut hyvitykset, sekä jätepenkan poistoajan muutos 30 vuodesta 16 vuoteen, minkä vaikutus liiketulokseen oli n edelliseen vuoteen verrattuna. Loppusijoitusalueiden Pakollista varausta nostettiin ja sen taso oli tilikauden päättyessä Yhtiö teki tilikaudella tappion (v voittoa). Tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat liiketuloksessa mainittujen asioiden lisäksi taseesta poistetut hankkeet (n ), joista varmistui, että ne eivät toteudu. Yhtiön taseen loppusumma oli (v ). Taseen loppusummaa edellisestä vuodesta nosti vanhan jätepenkan peittoon liittyvät läpilaskutukset. Vuoden alkupuolella toimintansa aloittanut alueellinen jätelautakunta muutti osaltaan toimintakenttää, kun jätelaissa määrätyt asiat siirtyivät jätelautakunnan päätettäväksi. Ensimmäisenä toimintavuonnaan jätelautakunta päätti kuljetusjärjestelmästä, jossa pysyttiin jo alueella aiemmin olleessa kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä. Myös kuntavastuun alaisista yhdyskuntajätteiden vastaanottohinnoista tehtiin taksapäätös, jossa yhdyskuntajätteen ja rakennusjätteen vastaanottohintoja nostettiin vastaamaan paremmin nykyistä kustannustasoa. 6 Vuosikertomus 2013

7 Kuva: Matti Karimäki Strategisissa kehityshankkeissa jatkettiin biojakeiden tehokkaamman vastaanoton selvittämistä biokaasulaitoksen lietteen vastaanottoaltaan eri vaihtoehtoja vertailemalla sekä kompostointilaitoksen vaihtoehtojen kartoittamisella. Yhtiön omistusjärjestelyiden ollessa keskusteluiden alla investointipäätöksiä ei kuitenkaan tehty. Yhtiön tulevaisuuden ja Hallavaaran alueen kehittämisen kannalta omistusjärjestelyiden saattaminen päätökseen on ensiarvoisen tärkeää Tulos Uusien jakeiden vastaanottamiselle olisi mahdollisuuksia, mutta niiden vastaanottaminen vaatii investointeja, kuten asianmukaisella pohjalla varustettua kenttätilaa. Investoinnit ovat joka tapauksessa lähitulevaisuudessa välttämättömiä, sillä v.2016 voimaan astuvan orgaanisen jätteen penkkauskiellon vuoksi syntypaikkalajiteltu polttokelpoinen yhdyskuntajäte joudutaan tulevaisuudessa siirtokuormaamaan muualle käsiteltäväksi. Suurin haaste yrityksen lähitulevaisuudessa on suorittaa omistusjärjestelyt siten, että operatiivinen toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän. Omistuspohjan selkiydyttyä jäteala ja Hallavaaran alue tarjoavat mahdollisuuksia kehittää asukkaille ja yrityksille tarjottavia jätehuoltopalveluita ja Satakierto Oy:n toimintaa Liiketulos -% 35 % 33 % 30 % 28 % 25 % 25 % 25 % 23 % 22 % 20 % 20 % 16 % 15 % 10 % 8 % 9 % 5 % % 25 % Sanna Matintalo Toimitusjohtaja 5 %

8 Vuosi 2013 Hallavaaran jätekeskuksessa Kuntavastuun penkan peittotyöt käynnistyivät Hallavaaran jätekeskuksen vuotta leimasi vanhan kuntavastuun jätepenkan kolmannen ja viimeisen peittovaiheen aloittaminen, mikä vaikutti koko jätekeskuksen toimintaan lisääntyneenä työkone- ja autoliikenteenä sekä kasvaneena työvoimana. Myös asiakkaille työmaa näkyi mm. siten, että työmaaalueella sijainnut risujen vastaanottopaikka ei ollut kesän aikana käytössä, ja syksyllä risujen vastaanotto siirtyi jätekeskuksen pihamaalle. Työn nopeuttamiseksi penkan rakennekerroksiksi oli haettu aiemmasta luvasta poikkeavasti bentoniittimattoa sekä salaojamattoja ja rakenteen hyväksymistä lisäselvityksineen odotettiin koko alkuvuosi. Varsinaisia rakennekerroksia päästiin tekemään vasta kesälomien jälkeen elokuun alussa. Sää mahdollisti rakennekerrosten tekemisen joulukuun alkuun saakka, jolloin jäljellä olevasta peitettävästä kahden ja puolen hehtaarin alasta oli peitetty reilu kaksi hehtaaria. Pakkasten estettyä rakennekerrosten tekemisen työmaata jatkettiin helmikuun puoleen väliin saakka kasvukerroksen ajamisella rakennetta suojaamaan. Kasvukerrokseksi ajettiin Hallavaarassa biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä ja aiemmasta avokompostoinnista syntynyttä kompostia, jolloin myös kenttätilaa saatiin vapautettua odottamaan pohjan kunnostusta. Penkan peittoon liittyvien suotovesisalaojien tekemisen yhteydessä penkka-alueen viereisien alueiden vesien hallintaa hoidettiin kuntoon ja jätekeskusalueen vedet ohjautuvat nyt aiempaa suorempaan suotovesialtaaseen ja sitä kautta jätevedenpuhdistamolle. Vanhaa jätepenkkaa on peitetty kolmessa eri vaiheessa käyttäen osittain erilaisia rakenneratkaisuja. Peittorakenteesta on saatava yhtenäinen ja eri vaiheiden liitoskohtien esiin kaivaminen ja toisiinsa liittäminen on ollut haasteellista, joten peitto jatkuu vielä alkuvuoden Jäljellä on aiemmin peitettyjen alueiden vesienhallinnan järjestäminen, kahden aiemmin peitetyn alueen välisen tiemaa-alueen peitto sekä kaasunkeräyksen käsittelyn järjestäminen. Biojätteet Biokaasulaitoksen vuosi alkoi haastavissa merkeissä, kun vuoden 2012 lopulla laitokseen käsiteltäväksi laitetut poikkeavat syötteet romahduttivat bakteeritoiminnan, jonka elpymistä seurannut voimakas vaahtoaminen vioitti laitteita. Vuodenvaihteessa laitoksen omaa bakteerikantaa tuettiin toisesta termofiilisestä prosessista tuodulla bakteerilla, jonka avulla mä- 8 Vuosikertomus 2013

9 dätysprosessi saatiin elpymään. Laitoksen toimintaa kehitettiin toimintavuoden aikana asentamalla lietteen vastaanottoon toinen pumppu sekä kiviloukku, jotka ovat kaksinkertaistaneet lietteen pumppausnopeuden vastaanottotaskusta varastosäiliöön. Aiemmin mädätysprosessia haitannut reaktorin liiallinen lämpiäminen saatiin kuriin, kun reaktoria jäähdyttämään asennettiin lauhduttimet, joiden avulla prosessin lämpötila saadaan pidettyä ihanteellisena. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta kaasuntuotanto oli koko vuoden 2013 erittäin hyvällä tasolla. Ongelmaksi muodostui sen hyödyntäminen, sillä mikroturbiinikontin sähkövika esti kaasun polttamisen sähköksi kesästä alkaen. Sähkövikaa selvitettäessä todettiin kontin sähköistyksien vaativan isomman remontin. Laitoksen räjähdyssuojausasiakirjat päivitetään samassa yhteydessä, minkä vuoksi turbiinikonttien takaisin käyttöönotto menee keväälle Erilliskerätyn biojätteen käsittelyssä uusittiin puristimen sihtikorit, minkä ansiosta mädätykseen menevä neste saadaan erotettua hyödynnyksen ulkopuolelle jäävästä rejektistä sillä tasolla kuin kuuluukin. Erilliskerätyn biojätteen osalta perehdyttiin biojätepussivalmistajan kanssa myös biopussien soveltuvuuteen Hallavaaran laitokseen ja todettiin, että laitosmaiseen käsittelyyn sopii selvästi parhaiten ruskeat, nopeammin hajoavat biojätepussit, aiemmin käytössä olleiden valkoisten ja vaaleanvihreiden sijaan. Joissain biolaitoksissa asetettua kieltoa muunlaisille biojätepusseille ei kuitenkaan haluttu asettaa vaan ruskeiden pussien käyttöä on pyritty edistämään neuvonnalla. Tuhkakenttä Vuoden 2013 aikana tuhkakentän suotovesi- ja kastelujärjestelmät hoidettiin loppuun ja kenttä saatiin lopputarkastettua. Tuhkakentän käyttö tuhkan välivarastointiin aloitettiin vuonna 2012 ja loppuvuodesta 2013 tuhkaa alkoi lähteä hyötykäyttöön. Kentän täyttö ja hoito siten, että välivarastossa olevat tuhkat pysyvät asiakkaittain, tuhkalajeittain ja vuosittain erillään toisistaan, helpottui poislähtevän tuhkan myötä. Kaikki v tuotu tuhka ajetaan hyötykäyttöön talven 2013-kevään 2014 aikana. Sucroksen tuhkien käsittelyn muututtua tuhkakentällä on ollut yksi pääkäyttäjä. Lisäksi muutamalta pieneltä toimittajalta on tullut tuhkaa jäteverollisena loppusijoitukseen. Satakierto toimii osaltaan toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyisyyden edistäjänä. 9

10 Jäteneuvontaa alueen asukkaille Tärkein askel puhtaampaan ympäristöön on jätteen synnyn ehkäisy. Ennaltaehkäisevä työ on jätteen vähentämisen kannalta oleellista - tätä on asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ajantasainen ja ennakoiva tiedotus. Loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrää on tarkoituksenmukaista vähentää ja tähän päämäärään tähdätään, kun asiakkaita opastetaan materiaalien lajittelussa, kierrättämisessä ja järkevissä hankinnoissa. Vuoteen sisältyi useita tilattuja vierailuja niin ikäihmisten kuin päiväkoti-ikäisten ryhmien luona. Aihealue oli kaikissa sama, mutta esityksen laatu erilainen kuulijaryhmästä riippuen. Jäteneuvontaa käytiin tekemässä muun muassa terveyskeskuksessa, lukiossa, ryhmäpäiväkodissa sekä senioreiden kerhoissa. Myös Hallavaarassa vieraili ryhmiä tutustumassa jätekeskukseen ja sen toimintaan. Lisäksi Satakierto näkyi tiedotustehtävissä toiminta-alueella järjestetyissä tapahtumissa, kuten Köyliön Salella vietetyssä kyläkauppapäivässä ja Hinnerjoen nuorisoseurantalon perinteisillä ruskamarkkinoilla. Parin vuoden tauon jälkeen järjestettiin Hallavaarassa avoimet ovet, jossa tarjoiltiin jäteneuvonnan ja lajitteluvinkkien lisäksi kaffetta sekä nisua. Elokuun 10. päivänä vietetyt avoimet ovet olivat vilkkaat ja innokkaita vierailijoita riitti koko aurinkoisen lauantaipäivän. Kahvien lomassa tyhjennettiin nurkkiin kertyneitä rojuja, tehtiin löytöjä kierrätyskeskuksesta ja tutustuttiin kaatopaikkajyrä Tanaan. Tuikkujahti järjestettiin samalla kaavalla kuin Kilpailuun osallistuneita luokkia oli kahdeksasta eri koulusta yhteensä 17 luokkaa. Kerättyjen tuikkujen kokonaismäärä oli lähes 410 kg. Jahdissa palkittiin luokan yhteisellä toimintarahalla kolme parasta ja kaikki osallistuneet luokat saivat muiston osallistumisestaan. Vastaanotettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä kg/asukas määrä (tn) Ekopisteissä vastaanotetut hyötyjätteet Metalli Lasi Sähkö- ja elektroniikkaromun keräysmäärät ovat olleet kasvussa 2008 vuoden jälkeen. Vuoden 2013 saldo oli ennätyksellinen 8,4 kg asukasta kohden. Vuonna 2013 ekopisteiltä kerättiin pienmetallia reilu 30 tonnia ja keräyslasia noin 96 tonnia. Lasin osuus kasvoi reilusti, kun taas pienmetallin osuus laski edellisvuodesta. 10 Vuosikertomus 2013

11 Kuva: Terhi Virtanen Uudet kotisivut Satakierron kymmenen vuotta vanhat nettisivut kaipasivat päivitystä sekä käytettävyydeltään että ulkonäöltään. Alkukesästä julkaistiin uudet internetsivut, joille merkittävin parannus uuden värimaailman ja selkeän asettelun lisäksi on sivujen mukautuminen käytettävän laitteen mukaan. Sivut suunniteltiin vanhojen sivujen käyttökokemusten perusteella. Eniten haetut tiedot laitettiin helposti löydettäviksi ja ajankohtaiset uutiset ovat heti etusivulla näkyvissä. Päivitys ja ylläpito helpottuivat uudistuksen myötä. Nettisivuista saatiin avoimien ovien yhteydessä toteutetussa kyselyssä hyvää palautetta niiden selkeydestä. Asiakaslehti ja artikkelit Satakierron Puhtaasti parempi asiakaslehti jaettiin toiminta-alueen joka talouteen, sekä keväällä että syksyllä. Asiakaslehden kuvamaailman paikallisuuteen ja omien kuvien käyttöön panostettiin aiempaa enemmän. Syksyn lehden yhteyteen suunniteltiin ja toteutettiin erillinen A4-kokoinen tarra-arkki kotitalouksien hyöty- ja sekajäteastioita varten. (1 %) Jätteiden hyötykäyttö vuonna 2013 (24 %) (75 %) Kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden määrä pysyi ennallaan, kun SER:n osuus kasvoi yhdestä kahteen prosenttiin. Hyödynnettäviin ja kierrätettäviin jätteisiin lasketaan myös biojätteet, lietteet sekä lievästi pilaantuneet ja täytemaat. Asiakaslehden ja nettisivujen lisäksi tiedotusta täydensivät vanhaan tapaan toiminta-alueen paikallislehdissä (Alasatakunta ja Lauttakylä) kuukausittain julkaistut ekoartikkelit. Ekoartikkelit perehtyvät ajankohtaiseen aiheeseen, neuvovat järkevissä valinnoissa ja opastavat oikeassa lajittelussa. Ekopisteet Huittisten vaarallisen jätteen keräyspisteen kehittämistä jatkettiin. Alue aidattiin ympäriinsä ja loppuvuodesta asennettiin kameravalvonta väärinkäytösten kitkemiseksi. Satakierron ekopisteet joutuivat myös kokemaan poikkeuksellista ilkivaltaa, kun Euran keskustan ja Kiiskinmäen ekopisteet jouduttiin uusimaan tuhotöiden jäljiltä. Säkylän keskustan ekopiste muutti loppuvuodesta uudelle liikealueelle. Astiat ovat suorakulmaisia Molok Dominoita, joiden ympäristön siistinä pito on helpompaa ja valmistajan mukaan ne ovat ilkivaltaa ajatellen kestävämpiä kuin pyöreät Molok-syväkeräysastiat. 11

12 Satakierron tavoitteena on puhdas, terveellinen ja viihtyisä ympäristö, jossa on hyvä asua ja elää. Kuva: Mikko Nurminen 12 Vuosikertomus 2013

13 Kuva: Lotta Salonen Perustietoa yhtiöstä Jätehuolto Satakierto Oy perustetaan Yhtiö aloitti toimintansa ja ottaa vastatakseen Hallavaaran jätekeskuksen Osakaskunnat siirtävät vastuun ongelmajätehuollon ja kierrätyksen järjestämisestä Satakierrolle Satakierron kotisivut käyttöön, Ekomaksuosuus jätehinnoittelussa käyttöön Ensimmäinen tiedotuslehti jaetaan joka talouteen Hallavaaran alueen vesihuoltosuunnitelma valmistuu Siirtoviemäri Euran puhdistamolle valmistuu Uusi suotovesiallas otetaan käyttöön Vampulan kunnan yhdyskuntajätteet Hallavaaraan Pyhäjärviseudun ekopisteet uusitaan Molok-syväkeräysastioin Yhtiön nimi muutetaan Satakierto Oy:ksi Jätekeskuksen toiminnalle uusi ympäristölupa Biokaasulaitos aloittaa toimintansa Uusi EU-tasoinen jätepenger hyväksytään käyttöön Huittisten kaupunki Satakierron osakkaaksi Satapalsta nettikirpputori avautuu Biokaasulaitoksen laajennuksen YVA hyväksytään ISO mukainen ympäristöjärjestelmä otetaan käyttöön Satakierto ostaa tontillaan olevan Novagro Oy:n hallin Uusi täyspitkä vaaka otetaan käyttöön Tuhkakentän ensimmäinen puolikas valmis ja ensimmäiset tuhkakuormat Fortumilta tulevat Pesuhalli valmistuu Alueellinen jätelautakunta kokoontuu 1. kerran Uudet kotisivut otetaan käyttöön, Kuntavastuun jätepenkan viimeisen vaiheen peitto alkaa 13

14 SATAKIERTO OY - TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot 4 575, ,20 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,37 Ulkopuoliset palvelut , , , ,83 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,18 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,28 Muut henkilösivukulut , , , ,92 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,41 Liiketoiminnan muut kulut , ,82 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,22 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 3 800, ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 8 393, ,39 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,37 VOITTO (TAPPIO) ENNEN , ,85 SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,85 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,58 Tuloverot Tilikauden verot , , , ,46 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,97 14 Vuosikertomus 2013

15 SATAKIERTO OY - TASE Rahayksikkö EURO VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut , ,09 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut , ,02 Koneet ja kalusto , ,24 Muut aineelliset hyödykkeet , ,95 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 0, , , ,07 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 5 180, ,00 Muut saamiset , , , , , ,07 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,55 Muut saamiset , ,05 Siirtosaamiset 6 383, , , ,30 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , , , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,76 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,83 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,84 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,81 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,11 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , , , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat , ,20 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,30 Lyhytaikainen Pääomalainat , ,40 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,16 Muut velat , ,16 Siirtovelat , , , , , ,91 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,83 15

16 SATAKIERTO OY TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Arvostus-ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät: Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa ja vaihto-omaisuus muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti muilta osin, paitsi uuden jätetäyttöalueen poistoaika on lyhennetty 30 vuodesta 16 vuoteen. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset sekä niiden vaikutukset: Jätevoimalan kehittämismenot on kirjattu suoraan vuosikuluiksi, koska voimalaa ei aleta rakentaa. Taseessa ollut Uusi kenttä on kirjattu vuosikuluksi.tulokseen vaikutti olennaisesti organisaatiomuutoksiin liittyvät kertaluonteiset erät. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset: Hyödykeryhmä Arvioitu pitoaika Poisto- Poisto vuotta prosentti Menetelmä Asfaltit 10 tasapoisto Uusi Jätetäyttöalue 16 tasapoisto Tuhkanläjitysalue 30 tasapoisto Jäteaseman vaakaperustukset 15 tasapoisto Biokaasulaitoksen kalusto 15 tasapoisto Biokaasulaitos 7 % menojäännöspoisto Rakennukset 7 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Olennaiset pakollisten varausten muutokset: Muut pakolliset varaukset tilikauden alussa , ,00 Tilikauden muutos , ,00 Muut pakolliset varaukset tilikauden lopussa , ,00 Tuloslaskelman eriyttäminen: Tulot Menot Tulos Lakisääteinen toiminta , , ,50 Markkinaehtoinen toiminta , , ,35 YHTEENSÄ , , ,70 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Oman pääoman erittely: Osakepääoma tilikauden alussa , ,00 Osakepääoma tilikauden lopussa , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio tk:n alussa , ,84 Omista osakkeista maksettu määrä ,00 Osingonjako 0,00 0,00 Edellisten tk:n voitto/tappio tk:n lopussa , ,84 Tilikauden voitto/tappio , ,97 Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa , ,81 Oma pääoma yhteensä , ,81 Laskelma jakokelpoisista varoista omassa pääomassa: Edellisten tilikausien voitto , ,84 Tilikauden tulos (voitto+/tappio-) , ,97 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä = , ,81 Pakollisten varausten olennaiset erät: Jälkihoitovaraus ,00 euroa. 16 Vuosikertomus 2013

17 SATAKIERTO OY TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Vastuut ja vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain: Lainat rahoituslaitoksilta , ,10 Yhtiö on suojannut Nordean lainan koronvaihtosopimuksella. Satakierto Oy, sopimuskorko 3,84 % / Nordea, Euribor 1 kk. Sopimus päättyy Koronvaihtosopimukset Käypä arvo Kohde etuuden arvo Taseeseen sisältymättömät muut annetut vastuusitoumukset, joita ei ole merkitty taseeseen: Annetut kiinteistökiinnitykset , ,00 Yrityskiinnityksen yhteismäärä , ,00 Yhteensä , ,00 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ: Henkilökunnan lukumäärä: Toimihenkilöiden keskimääräinen lukumäärä 2 3 Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä 6 5 Henkilöstön määrä yhteensä 8 8 Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus: Koneiden ja kaluston poistoero , ,11 OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT: Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta: Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat ,11 euroa, josta tilikauden tappio on ,70 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 :ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjako-kelpoisten varojen määrään. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Euroa Osinkona jaetaan 0,00 euroa osakkeelle eli yhteensä 0 Jätetään vapaaseen omaan pääomaan Yhteensä Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko Euran, Säkylän ja Köyliön kunnilta saatu pääomalaina ,00 euroa on koroton ja erääntyy maksettavaksi kymmenessä tasaerässä kymmenen vuoden aikana alkaen Tiedot omista osakkeista Yhtiö on ostanut omia osakkeitaan päättyneen tilikauden aikana 8410 kappaletta Amcor Flexibles Finland Oy:ltä hankinta-arvoltaan ,00 euroa, edustaen 3,12 % osakkeiden kokonaismäärästä. Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista: Päiväkirja ATK-tulosteina Pääkirja ATK-tulosteina Velallisreskontra ATK-osakirjanpitona Ostoreskontra ATK-osakirjanpitona Palkkakirjanpito ATK-osakirjanpitona Tasekirja Erikseen sidottuna Tase-erittelyt Erikseen sidottuna Tositelaji Säilytystapa Kassatositteet 0 paperitositteina Pankkitositteet 0 paperitositteina Myyntitositteet 0 paperitositteina Ostotositteet 0 paperitositteina Muistiotositteet 0 paperitositteina 17

18 SATAKIERTO OY - ALLEKIRJOITUKSET HALLITUKSEN JÄSENTEN ALLEKIRJOITUKSET Säkylässä, maaliskuun 19. päivänä 2014 Olli-Pekka Marttila Antti Jantunen Pekka Kariniemi Juha Nummela Teuvo Askonen Harri Lehtonen Markku Reunanen Markku Haikonen Arto Metsämäki TOIMITUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUS Säkylässä, maaliskuun 19. päivänä 2014 Sanna Matintalo TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Turussa, maaliskuun 28. päivänä 2014 BDO Yhtiötarkastus Oy, HTM yhteisö Jukka Korin KHT 18 Vuosikertomus 2013

19

20 Satakierto Oy Rantatie 268, Säkylä Hallavaaran jätekeskus Luvalahdentie 323, Köyliö puh. (02)

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti L//7 7 Saimaa Capital Oy Tilinpäätös osatilikaudelta 1.1. - 30.9.2016 Tilinpäätös on säilytettävä 31.72.2026 asti Osoite: Savilahdentie 6 B, 4. krs Y-tunnus: 2327859-6 70210 Kuopio Kotipaikka: Mikkeil

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot