29 Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi kaupunginosa nimen muuttaminen pitäjä nimeksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29 Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi kaupunginosa nimen muuttaminen pitäjä nimeksi."

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Aika , klo 17:00-18:24 Paikka Haukivuoren Paukun Maja, Tervalahti Käsitellyt asiat 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 Pöytäkirjan tarkastus 28 Asuminen Mikkelissä Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi kaupunginosa nimen muuttaminen pitäjä nimeksi. 30 Yhteistyösopimus aluejohtokunnan ja Haumedia Oy:n välillä Kyyveden vesienhoidon ohjaus- ja johtoryhmän edustajan ja varaedustajan nimeäminen 32 Muut asiat 33 Tiedoksi

2 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Saapuvilla olleet jäsenet Leo Laukkanen, puheenjohtaja Liisa Pulliainen, 1. varapuheenjohtaja Asko Kohvakka Eva Häkkinen Hannu Kääriäinen Ilpo Kohvakka Jarmo Häkkinen Leena Teittinen Mika Karppinen Pekka Vauhkonen Veli Manninen Hanne Mattila, varajäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Olli Lahti, kehityspäällikkö, sihteeri Raine Lehkonen, kaupunginhallituksen jäsen Marja Pulkkinen Minna Saloviin Allekirjoitukset Leo Laukkanen Puheenjohtaja Olli Lahti Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Mika Karppinen Asko Kohvakka Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Haukivuoren kirjastolla maanantaina klo Jaana Lahikainen

3 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä. Esittelijä: Leo Laukkanen Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

4 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) 27 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten että, pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon perjantaina ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Haukivuoren kirjastolla seuraavan viikon maanantaina klo Esittelijä: Leo Laukkanen Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Mika Karppinen ja Asko Kohvakka. Hyväksyttiin.

5 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Anttolan aluejohtokunta, 30, Haukivuoren aluejohtokunta, 28, Asuminen Mikkelissä 2024 MliDno Anttolan aluejohtokunta, , 30 Valmistelija / lisätiedot: Olli Lahti Liitteet 1 Aluejohtokunnan lausunto Teknisen toimen työryhmä, johon on kuulunut tekninen johtaja, kaupungingeodeetti, kaavoituspäällikkö, asuntotoimenpäällikkö, asemakaava-arkkitehti, maanmittausinsinööri ja yleiskaavoittaja ovat saadun aineiston pohjalta koostaneet luonnoksen Asuminen 2024 Mikkelissä. Tästä luonnoksesta tekninen toimi pyytää aluejohtokunnilta lausunnon mennessä. Tekninen lautakunta käsittelee asian ja kaupunginhallituksessa 1.6. tai 8.6. Esittelijä: Jorma Harmoinen Katriina Noponen kokoaa aluejohtokunnan jäsenten antamat palautteet. Tehty lausunto annetaan tekniselle toimelle ja aluejohtokunnan jäsenille. Aluejohtokunta antaa lausunnon määräaikaan mennessä, joka on liitteenä. Hyväksyttiin. Haukivuoren aluejohtokunta, , 28 Valmistelija / lisätiedot: Leo Laukkanen HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNAN PALAUTE ASUMINEN 2024 ESITYKSEEN YLEISTÄ

6 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Haukivuoren aluejohtokunta on kokouksessaan laatinut Haukivuoren pitäjän ALUEJOHTOKUNNAN STRATEGISIA LINJAUKSIA VV , johonon kirjattu viisi (5) päätavoitetta ja viisitoista (15) strategista toiminta- ja aikaansaannoskohdetta, jotka osin linjaavat yksityiskohtaisesti asuminen 2024 lausuntoaluetta. Liitämme strategian kokonaisuudessaan lausuntopalautteemme liitteeksi. Haluamme vielä lausua esitykseenne erillisesti seuraavaa: 1. Asuminen 2024 esitysluonnoksessa käsitellään liian suppeasti Mikkelin kaupungin alueen kokonaisuutta. Keskeisenä käsittelykohteena ovat Mikkelin keskusta, Saimaa ja sen rannat sekä vanhojen liitoskuntien keskustat, joista käytetään väheksyvää ja virheellistä mielikuvaa luovaa termiä alakeskus. Aluejohtokuntamme strategiassa ja alueemme tiedottamisessa on alkaen vastuualueestamme käytetty PITÄJÄ-sanaa, joka sopii mielestämme myös Anttolaan, Ristiinaan ja Suomenniemelle. Tämä käsite korostaa kokonaisuutta, joka liittyy nyt Mikkelin kaupunkikäsitteen sisään ja on aina oltava kaupungin toimenpiteiden ja vastuullisuuden perusta näiden pitäjien lähtökohdista, vahvuuksista ja tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksista, kylätasoille saakka. Kaikissa asutuissa kylissä täytyy myös säilyä tulevinakin vuosikymmeninä uudistamis- ja lisärakentamismahdollisuus! Mikkelin viime vuosien julkistuksessa ja toimenpiteiden painotuksissa on ollut etusijalla aina Saimaa ja nyt maakuntajärven nimikkeen saanut Puula. Kyyvesi on kuitenkin Mikkelin alueen toiseksi suurin ja ainoa lähes kaupungin rajojen sisällä oleva merkittävä järvi, joka tarjoaa järvenä, sen sisällä olevalla sadoilla kivikko-, jäkälä-, puusto- ja kangasmuodostumisilla saarilla sekä pitkillä lahdillaan erinomaisen virkistyskäytön (retkeily, kansainvälinen kanoottijärvi, muu retkeily, kalastus; Suomen ykköskuhakanta ja tietenkin matalajärvisenä alueena rantojen uinti- ja muun virkistyskäytön lapsista vanhuksiin) mahdollisuudet. Kyyvesi on myös suuri potentiaali ja mahdollisuus vapaa-ajan asumisedellytyksillä Mikkelin korkeudella, kun toimenpide otetaan strategiseksi painopiste- ja aktiiviseksi toimenpide-alueeksi. Viitostien kunnostus Mikkeliin saakka ja mahdollinen junavuorojen pysähtyminen tuovat Kyyveden liikenneyhteyksien, kohtuuhintaisten tonttien, kauniin järven, virkistysmahdollisuuksien sekä kalakannan saavuttamisen myötä erittäin merkittäväksi vapaa-ajanasutuksen kasvumahdollisuudeksi ja tärkeän kassavirran lisäämistarpeeksi Mikkelin kaupungin sekä Haukivuoren Kyyveden ympäristön ja Asemankylän kerros- ja rivitaloasutuksen potentiaaliksi. Tutkimusten mukaan yhä enemmän vapaa-ajan asutuksen nuoremmissa segmenteissä on halu hankkia vapaa-ajan

7 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) asumisen edellytykset matkailukeskustyyppisistä taajamaista, kuten Haukivuoren Asemankylä tai muodostetuista vapaaajan asukasyhteistöistä, joissa on yhteinen tie, jätevesi- tai käyttövesiyhtymä (esim. osuuskunta), sähkövesiliittymä, yhteinen asukasyhdistys sovittujen asioiden hoitajana jne.: esimerkkimalli Häkkilän kylän, Kertunkuja. Korostamme jo tässä, että Kyyvesi on Mikkelin päätöksentekijöiden ja virkamieskäsittelyn tavoite- ja toimenpidetasoilla nostettava aktiivisten, strategisten ja merkittävien toimien lähtökohdaksi sen monipuolisen ja tuloksia tuottavan mahdollisuuksien takia! Yllä olevilla tekstiosilla viitataan myös vastauksena osin jo rannat ja roolit otsakkeiden alle. 1. Muita havaintoja sivun 6 karttaosaan Haukivuoren kohdalle ehdotamme tekstiä: Viihtyisä ja luonnon läheinen Haukivuoren pitäjä sijaitsee kauniin ja virkistys-ahdollisuuksiltaan monipuolisen Kyyveden rannalla, puolentunnin ajomatkan päässä Mikkelin keskustassa. Haukivuoren elinkeinon elämän juuret ovat alueen hyväkasvuisissa pelloissa ja pienyrittäjyydessä. Haukivuori tarjoaa idyllisen ja rauhallisen asuinalueen paikallisväestölle sekä vapaa-ajan asukkaille hyvien palvelujen ja matkailukeskustasoisen asumisen ja hyvän saavutettavuuden kautta. sivun 11 viimeiseen kappaleeseen ehdotamme uudistettavaksi toiseksi viimeisen kappaleen: Määrällisesti maaseudun haja-asutusta on vähän, mutta tulevaisuudessa määrä lisääntyy aktiivisella vapaa-ajan asutuksen lisäkaavoituksella ja markkinoinnilla sekä vapaa-ajan käyttötarkoituksen muutostoimenpiteillä vakinaisiksi asukkaiksi. Esitämme, että esityksissä käytetään yhtenäistä nimikettä joka on vapaa-ajanasukas tai osa-aikaasukas. Kesäasukas, kesämökki- tai mökkiläinen-sanat eivät kuvaa nykyaikaista vapaa-ajan asumista, koska valtaosa käyttää tätä asumismuotoa huomattavasti enemmän kuin kesäloman aikana tai sana mökkiläinen on lievästi halveksivaan suuntaan oleva nimitys. Kiinnitämme myös huomiota lausuntoonne: Haja-asuminen on luonteenomaista Etelä-Savolle, mutta sen säilyttäminen on haasteellista. Sanamuoto on ristiriitainen. Jos ja kun halutaan vahvistaa vapaa-ajan asutusta ja sitä, että vapaaaika asunto koetaan hyväksi vaihtoehdoksi muutolle ja kokovuotiseen asumiseen, ei pidä antaa viestiä, että toimintoa tai haja-asutusta ei tueta tai sallita. Haja-asutus on luonteenomaista Etelä-Savossa on parempi ilmaisu. Korostamme, että, jos täällä on aktiivisuutta, ymmärrystä ja tahtoa, vapaa-ajan asutusta pystyttämään vielä

8 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) merkittävästi, joista parhaimpia potentiaali-alueita ovat Kyyveden ympäristö ja Asemankylän tyhjät asunnot. YLEISESTI ASUMINEN MAANKÄYTÖN sekä ELINVOIMAISUUS-KEHITYKSEN NÄKULMASTA sekä RANNAT (sivut 12 18) teemojen osalta voidaan todeta, että strategiamme mukaan panostamme erityisesti tänä vuonna Haukivuoren asumisedellytyksien parantamiseen Asemankylän tyhjien asuntojen (n. 20) peruskunnon parantamisehdotuksiin kaupungille sekä omakoti-perhetonttien kaavoituksen nopeuttamiseen Asemankylän kohdalle Kyyveden rantaan. Edellytyksiltään erinomaisia rantatonttialueita ovat myös Kirkonkylän ja Kapeaselän harjun ja Saksalanharjun mäkialueet, jotka pyydämme raportissa huomioitavan. Myös teollisuustonttialueita on mm. Kirkonkylällä runsaasti. sivu 13 Haukivuoren kohdalla pyydämme muuttamaan sanan alakeskus sanan pitäjä ja lisäämään kohtaan: Kirkkaasti eniten vapaa-ajan asuntoja ja niiden lisäämisrakentamisedellytyksiä on mm. Kyyveden rannoille tai järven vaikutusalueelle. sivu 13 sivun kakkospuolella Asuminen Mikkelissä 2024 kysely kohdalle esitämme ihmetyksemme, miksi internetkyselyvaiheessa ei kohteeksi otettu jo aluejohtokuntia. Olisimme voineet mm. aktivoida paikallis- ja vapaa-ajan asukkaita vastaamaan sekä itse vastata myös jo silloin kyselyyn. Todettakoon vielä, että nykyisin internetkyselyllä saatetaan käsittelyn ulkopuolelle suuri joukko potentiaalisia asukkaita esim. seniori-ikäluokka, jolla ei ole tietokoneita tai eivät miellä tällaista kysemuotoa! sivu 19 vapaa-ajan asunnot mahdollistetaan ympärivuotiseen asumiseen, VAIN siellä, missä kunnallistekniikka on toetutunut. Kuinka paljon on sellaisia tapauksia, joissa kunnallistekniikka on esteenä muutolle? Esittelijä: Leo Laukkanen Esitetään tekniselle toimelle ja ehdotus viedään aluejohtokunnalle vahvistettavaksi.

9 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä 1) Asko Kohvakka esitti seuraavan lisäyksen, joka hyväksyttiin; Savonradan käyttömahdollisuudet on palautettava hyödyntämään Mikkelin pohjoisosan Haukivuoren pitäjän houkuttavuutta ja tavoitettavuutta. Luonnoksen kunniahimoton Haukivuoren joukkoliikennetavoite peruspalvelutaso on nostettava kilpailutasolle eli punaiselle. Tämä on mahdollista palauttamalla kannattavasti toiminut henkilöliikenne Haukivuoren rautatieasemalle. 2). Lisäksi tekstiä tarkennettiin sivulle 12 siten, että kirkonkylän sanan tilalle asemankylä. Tiedoksi Tekninen toimi

10 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Suomenniemen aluejohtokunta, 21, Anttolan aluejohtokunta, 28, Haukivuoren aluejohtokunta, 29, Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi kaupunginosa nimen muuttaminen pitäjä nimeksi. MliDno Suomenniemen aluejohtokunta, , 21 Valmistelija / lisätiedot: Olli Lahti Mikkelin kaupunkiin liitettiin vuonna 2000 Mikkelin maalaiskunta ja Anttolan kunta. Vuonna 2007 Haukivuoren kunta liitettiin Mikkeliin ja vuonna 2013 Ristiina ja Suomenniemi. Liitoksien yhteydessä on ryhdytty käyttämään entisten kuntien alueista nimeä kaupunginosa. Liittyvistä alueista Mikkelin maalaiskunta oli tiivisti Mikkelin kaupungin yhteydessä. Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi ovat jo etäämmällä Mikkelin ydinkeskustasta, joten kaupunginosa nimi kuulostaa jonkin verran harhaanjohtavalta. Viime aikoina nimike asia on ollut alustavasti esillä aluejohtokunnissa ja pitäjä nimike on saanut myönteisen vastaanoton. Nykyisin käytössä oleva sana kaupunginosa ei kuvaa entisiä maaseutukuntia, koska ne eivät ole niin tiiviisti ydinkaupungin yhteydessä, kuin mitä jo olemassa olevat kaupunginosat ovat. Liitteenä esitetään artikkelí aiheesta. Ristiinan aluejohtokunnan seuraavassa kokouksessa on päätösehdotuksena, että se esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että luovutaan kaupunginosan nimestä ja tilalle otettaisiin käyttöön pitäjä sana. Esittelijä: Risto Korhonen Suomenniemen aluejohtokunta merkitsee Ristiinan aluejohtokunnan päätösehdotuksen tiedokseen. Hyväksyttiin. Anttolan aluejohtokunta, , 28 Valmistelija / lisätiedot:

11 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Olli Lahti Mikkelin kaupunkiin liitettiin vuonna 2000 Mikkelin maalaiskunta ja Anttolan kunta. Vuonna 2007 Haukivuoren kunta liitettiin Mikkeliin ja vuonna 2013 Ristiina ja Suomenniemi. Liitoksien yhteydessä on ryhdytty käyttämään entisten kuntien alueista nimeä kaupunginosa. Liittyvistä alueista Mikkelin maalaiskunta oli tiivisti Mikkelin kaupungin yhteydessä. Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi ovat jo etäämmällä Mikkelin ydinkeskusta, joten kaupunginosa nimi kuulostaa jonkin verran harhaanjohtavalta. Viime aikoina nimike asia on ollut alustavasti esillä aluejohtokunnissa ja pitäjä nimike on saanut myönteisen vastaanoton. Esittelijä: Jorma Harmoinen Aluejohtokunta ei näe estettä pitäjä -nimikkeen käyttöönottamiseksi. Hyväksyttiin. Haukivuoren aluejohtokunta, , 29 Valmistelija / lisätiedot: Leo Laukkanen Mikkelin kaupunkiin liitettiin vuonna 2000 Mikkelin maalaiskunta ja Anttolan kunta. Vuonna 2007 Haukivuoren kunta liitettiin Mikkeliin ja vuonna 2013 Ristiina ja Suomenniemi. Liitoksien yhteydessä on ryhdytty käyttämään entisten kuntien alueista nimeä kaupunginosa. Liittyvistä alueista entinen Mikkelin maalaiskunta on tiiviisti Mikkelin kaupungin yhteydessä. Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi ovat jo etäämmällä Mikkelin ydinkeskusta, joten kaupunginosa nimi kuulostaa jonkin verran harhaanjohtavalta. Viime aikoina nimike asia on ollut alustavasti esillä aluejohtokunnissa ja pitäjä nimike on saanut myönteisen vastaanoton. Esittelijä: Leo Laukkanen

12 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että aluejohtokuntamme strategiassa ja alueemme tiedottamisessa on alkaen vastuualueestamme käytetty Pitäjä-sanaa. Se sopii myös mielestämme myös Anttolaan, Ristiinaan ja Suomenniemelle. Haukivuorella käytetään edelleen Pitäjä sanaa. Keskustelun kuluessa Leena Teittinen esitti, että pitäjä sanan käyttöön ottamiselle ei ole tarvetta. Puheenjohtaja totesi keskustelun loputtua, että oli esitetty valmistelutyöryhmän esityksestä poikkeava esitys niinsuoritetaan käden nosto äänestys. Suoritetussa äänestyksessä Leena Teittisen esitystä kannatti 2 jäsentä ja valmistelutyöryhmän esitystä 9 jäsentä. Valmistelutyöryhmän esitys tuli aluejohtokunnan päätökseksi. Tiedoksi Kaupunginhallitus

13 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) 30 Yhteistyösopimus aluejohtokunnan ja Haumedia Oy:n välillä 2015 MliDno Valmistelija / lisätiedot: Leo Laukkanen Haukivuoren aluejohtokunta ja Haumedia Oy ovat usean vuoden ajan tehneet yhteistyötä Haukivuoren kesäkalenterin julkaisussa. Toukokuun alussa jaetaan Haukivuoren Kesäkalenteri 2015.Kalenteri kohdennetaan pääasiassa haukivuorelaisille, niin vakituisille kuin kesäasukkaillekin. Lisäksi kalenteri on jaossa naapuripaikkakuntien matkailuinfoissa ja haukivuorelaisissa palveluyrityksissä. Yhteistoimintamuodot; - Kesäkalenterissa on aluejohtokunnalle kolme (3) sivua tiedottamista varten ja yksi (1) sivu aluejohtokunnan asukastervehdykselle sekä turisteja ja kesäasukkaita varten suunnattu nähtävyyskartta.- Kalenterissa julkaistaan kaikki Haukivuoren alueen kesäkauden tapahtumat. - Palveluhakemistossa julkaistaan Haukivuoren alueen kaikkien palveluntarjoajien yhteystiedot toimialoittain, tiedotus asiasta on hoidettu Haukivuoren Seudun kautta helmikuusta lähtien. - Haumedia Oy suorittaa kesäkalenterin kustannustoiminnan ja jakelun (sis. osoitetietojen hankinnan). - Lisäksi yritys toteuttaa myös sähköisen kalenterin ja huolehtii sen toimintakuntoon saattamisesta hyperlinkkeineen sähköisessä lukuohjelmassa Haukivuoren kotisivuilla. - Selaaminen onnistuu myös mobiili- ja tablet -tietokoneilla, kesäkalenteri on siten luettavissa missä päin tahansa maailmaa sujuvasti. Yhteistyösopimuksen arvo: Haumedia Oy ehdottaa yhteistyösopimuksen arvoksi euroa (sis. alv. 24 %). Sähköisen julkaisualustan lisenssimaksu on 300 euroa (sis.alv. 24 %). Kokonaishinta: 1.935,48 + alv 464,52, yhteensä euroa. Esittelijä: Leo Laukkanen

14 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle, että yhteistyösopimuksesta käydään vielä neuvottelu, johon osallistuu aluejohtokunnasta Minna Saloviin ja Olli Lahti, jonka jälkeen se tuodaan aluejohtokunnan hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Tiedoksi Haukivuoren seutu

15 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Haukivuoren aluejohtokunta, 16, Haukivuoren aluejohtokunta, 31, Kyyveden vesienhoidon ohjaus- ja johtoryhmän edustajan ja varaedustajan nimeäminen MliDno Haukivuoren aluejohtokunta, , 16 Valmistelija / lisätiedot: Olli Lahti Kyyveden kuntoon ohjausryhmä on päätetty lopettaa ja sen tilalle on perustettu ohjaus- ja johtoryhmä. Aluejohtokunnan tulee nimetä edustajat kyseiseen työryhmään. Esittelijä: Leo Laukkanen Valmistelutyöryhmä esittää, että varsinaiseksi edustajaksi nimetään Leo Laukkanen ja varajäseneksi Minna Saloviin. Hyväksyttiin. Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä olivat poissa Leo Laukkanen ja Minna Saloviin. Puheenjohtajana oli Liisa Pulliainen. Haukivuoren aluejohtokunta, , 31 Valmistelija / lisätiedot: Leo Laukkanen Kyyveden vesienhoidon edistämis- ja seurantaryhmien perustaminen Aluejohtokunta tukee Kyyveden vesienhoidon ohjausryhmän puheenjohtajan ehdotusta, että turveteollisuudelle ei anneta uusia tuotantolupia Kyyveden valuma-alueille ennen vuotta 2040 tai kun Kyyveden pintaveden laatu on EU-vesipuitedirektiivin mukaisella hyväksytyllä tasolla mukaan lukien Kyyveden lahdet. Vesien laatu arvioidaan EU:n vesihoitojaksoittain viiden vuoden välein. Aluejohtokunta esittää, että tämä tavoite saatetaan aluehallintoviranomaisten lupaviranomaisten tiedoksi. Aluejohtokunta ehdottaa myös Kyyveden vesienhoidon

16 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) johtoryhmän toimesta muodostetaan järven ympärille vesienhoidon edistämis- ja seurantaryhmät; Suovun lisäksi Nykälän, Kalvitsasta, Ihastjärven ja Luusniemen alueilta, joko niin että vastuun pienryhmä työskentelystä ottaa kalastusalueen hallituksen jäsen tai 3-4 hengen muodostettavat ryhmät, jotka nimeävät omat puheenjohtajansa. Nämä ryhmät raportoivat kalastusalueen puheenjohtajalle ja sitä kautta toimet saatetaan tiedoksi Kyyveden vesienhoidon johtoryhmälle. Aluejohtokunta ehdottaa myös että Kyyvedelle luodaan vahva tavoite- ja toimenpidehakuinen käyttö- ja vesienhoitosuunnitelma seuraaville vuosille (malli Puula). Esittelijä: Leo Laukkanen Saatetaan Etelä-Savon elyn ja Itä-Suomen aluehallintoviraston (avi) tietoon. Hyväksyttiin. Tiedoksi Etelä-Savon ely ja Itä-Suomen avi

17 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) 32 Muut asiat 1) Kaupunginpuutarhuri Viljo Muurosen ja aluejohtokunnan puheenjohtajan katselmus toimenpidetarpeista (ja Nykälässä Timpermanni Moilasen luona torin esityslava) Haukivuorella. 2) Haukivuoren kotisivujen päivityksen valmistuminen ja niiden ylläpitäminen Haumedia Oy:n edustaja Saku Niilo- Rämä esitteli klo uudet kotisivut ja samalla opasti niiden ylläpidosta läsnä olleita Mika Karppista ja Olli Lahtea. Läsnä oli myös aluejohtokunnan puheenjohtaja. Tietojen tallentamiselle/muutoksille on käyttöoikeudet annettu Minna Saloviinille ja Olli Lahdelle. Haukivuorelaiset ry:n edustaja (Maarit Sorvali) päivittää kotisivutapahtumat. Muutoksesta tiedotetaan Haukivuoren terveyskeskusta, Haukivuoren yhtenäiskoulua, yhteispalvelupistettä, jotka nimeävät yhdyshenkilöt. 3). Puheenjohtaja on pyytänyt Martti Kääriäiseltä arviot As Oy Haukikoivikon kaupungin omistamien huoneistojen myyntikuntoon saattamisesta. Kääriäisen arvio on maksimissaan e/huoneisto. Keskeisinä asioina on mm. lattian kunnostus. 4) Aluejohtokunnan kesäajan kokoukset. Aluejohtokunta kokoontuu seuraavan kerran Nykälässä metsästysmajalla Hirvisalolla. Valmistelutyöryhmä kokoontuu edellisellä viikolla. Mikäli kesän aikana esille tulee kokousasioita, niin aluejohtokunta kutsutaan koolle tarvittaessa. 5) Junainformaatiota. Puheenjohtaja antaa lyhyen selvitykse. 6) Haukivuorelle kyläpäällikkö/kyläasiamies. Haukivuorelaiset ry ehdottaa perustettavaksi Haukivuorelle kyläpäällikön/ kyläasiamiehen tointa. Hanke toteutettaisiin Vee jakan Leader hankkeena ja aluejohtokunta osallistuisi hankkeeseen. 7) Sataman kioskitoiminta 2015 kesällä. 8) Sataman ympäristö 9) Kyyvesikirja. Vireillä on hanke tendä Kyyvedesta kirja, jonka keskeinen aihe Kyyvesi ympäristöineen. Puheenjohtaja on alustavasti pyytänyt tarjouksia kirjan tekemiseksi (resurssit, aikataulu jne.).

18 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Esittelijä: Leo Laukkanen Puheenjohtaja antaa tilannekatsauksen asioista ja ne saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi. Hyväksyttiin muutoksella, että aluejohtokunta kokoontuu seuraavan kerran

19 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) 33 Tiedoksi 1) Haukivuoren aluejohtokunta on muistanut Haukivuoren yhtenäiskoulun juhlaa euron stipendillä, jonka koulu voi kohdistaa harkitsemallaan tavalla esim. oppilaiden liikunnan lisäämiseen. Tervehdyksen vihkimisjuhlaan toi aluejohtokunnan puheenjohtaja. 2) Mikkeli siistiksi roskat pois kampanja - Haukivuorelaiset yhdistykset ja yhteisöt haastettiin siivoustalkoisiin ajalle Ilmoitus tapahtumasta oli Haukivuoren seudussa ja Haukivuoren kotisivulla. Lisäksi lähetettiin haastekirje eri yhdistyksille. 3) Aluejohtokunnan puheenjohtaja tapasi teknisen toimen edustajat ja hän esitteli Haukivuoren vuoden kohdistuvat investointikohteet ja toimenpiteet. Liitteenä on johtaja Riihelälle annetut ehdotukset. 4) Uuden torin avaukseen liittyvät valmistelevat toimenpiteet; Haukivuoren uuden torin avajaispäivä tiistai klo klo Ohjelmassa on musiikkia, alkufanfaari, puheenvuorot, nauhan leikkaus, kahvi-, mehutarjoilua, torimyyntiä sekä ilmapallon jakelua lapsille. Paikalliset kauppaliikkeet ovat auki klo ) Haukivuoren satamaan kohdistuvat seuraavat toimenpiteet kesällä 2015; - mattomankeli matonpesupaikalle, uudet uimakopit, vahvarakenteiden suoja-aita huoltorakennuksen taakse, sataman hiekkaosuuden kunnostus, Mikkelin ympäristöpalvelu tutkii sataman alueen molempien ojien laskuvesien laadun ja omakotitalojen hulavesien laskun järveen. Esittelijä: Leo Laukkanen Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

20 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Hyväksyttiin.

21 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Oikaisuvaatimus 30 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikkelin kaupunki Kaupunginhallitus PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), Mikkeli Sähköpostiosoite:

25 Anttolan yhtenäiskoulun kohdeavustus matkan Saksaan Ostholsteinisssa sijaitsevaan Pönitzin kouluun 25.-30.4.2015

25 Anttolan yhtenäiskoulun kohdeavustus matkan Saksaan Ostholsteinisssa sijaitsevaan Pönitzin kouluun 25.-30.4.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (15) Aika 21.04.2015, klo 18:00-19:37 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31 Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Anttolan

Lisätiedot

13 Kansainvälinen hanke maaseudulla asuvien, yli 55- vuotiaiden, erityisesti miesten, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

13 Kansainvälinen hanke maaseudulla asuvien, yli 55- vuotiaiden, erityisesti miesten, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Mikkeli Pöytäkirja 1/2015 1 (19) Aika 26.03.2015, klo 18:02-20:58 Paikka Haukivuori-talo Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus 12 Haukivuoren sataman huvimaja

Lisätiedot

46 Kohdeavustushakemus Kuhmo talvisotakierrokseen ja Lieksan Rukajärvikeskukseen 22. - 24.5.2015. 47 MLL perhekahvilan kevätretki Villa Laurilaan

46 Kohdeavustushakemus Kuhmo talvisotakierrokseen ja Lieksan Rukajärvikeskukseen 22. - 24.5.2015. 47 MLL perhekahvilan kevätretki Villa Laurilaan Mikkeli Pöytäkirja 5/2015 1 (16) Aika 13.05.2015, klo 16:33-17:49 Paikka Metsälinna Käsitellyt asiat 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastus 46 Kohdeavustushakemus Kuhmo talvisotakierrokseen

Lisätiedot

32 Ristiinan Ripeltäjät ry, akvarellikurssi, kohdeavustus. 33 Risla ry, biljardipöydän uusiminen, kohdeavustus

32 Ristiinan Ripeltäjät ry, akvarellikurssi, kohdeavustus. 33 Risla ry, biljardipöydän uusiminen, kohdeavustus Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika 08.04.2015, klo 16:30 Paikka Ristiinan Metsälinna, Kitereentie Käsiteltävät asiat 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastus 32 Ristiinan Ripeltäjät

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Aika 09.06.2015, klo 16:29-18:21 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 86 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 87 Pöytä kirjan tarkastus

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

24 Kansainvälinen hanke maaseudulla asuvien, yli 55- vuotiaiden, erityisesti miesten, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

24 Kansainvälinen hanke maaseudulla asuvien, yli 55- vuotiaiden, erityisesti miesten, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (12) Aika 11.03.2015, klo 16:30-17:53 Paikka Metsälinna, Kitereentie 13, Ristiina Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Kansainvälinen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (22) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 05.03.2015 Aika 04.03.2015, klo 17:01-19:15 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Pöytäkirja 6/2015 1 (22) Aika 10.08.2015, klo 17:04-17:52 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (18) Aika 10.06.2015, klo 14:01-15:04 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 42 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

43 Vihannan vesiosuuskunnan omistaman vesihuoltoverkoston ostaminen / periaatepäätös

43 Vihannan vesiosuuskunnan omistaman vesihuoltoverkoston ostaminen / periaatepäätös Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (23) Aika 01.06.2015, klo 17:05-18:39 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Pöytäkirjan tarkastus 43 Vihannan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-15:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot