Järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuusilta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuusilta"

Transkriptio

1 Järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuusilta Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Varsinais-Suomen liitto ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus järjestivät yhteistyössä Järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuusillan Turun kauppakorkeakoulussa. Varsinais-Suomen järjestöjen toiveet ja tarpeet nousivat esille maakuntastrategian valmistelussa vuosina Tuolloin Järjestöjen ja yhdistysten näkemyksiä selvitettiin mm. maakunnallisella kyselyllä. Järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuusillassa tätä järjestöjen kanssa aloitettua yhteistyötä jatkettiin järjestämällä avoin, osallistava ja konkreettisiin toimenpiteisiin johtava ideointi-ilta. Tilaisuuden tavoitteena oli pohtia jatkotoimia järjestöjen näkökulmasta maakunnan kehittämiseen ja kansalaisresurssin aktivoimiseksi ja hyödyntämiseksi. Tulevaisuusillan aluksi kuultiin katsaus Varsinais-Suomen maakuntastrategian toteuttamisesta sekä laajemminkin tausta-ajatuksia sille, miksi järjestöjen ja yhdistysten toiminta on entistäkin tärkeämpää Varsinais-Suomen tulevaisuudelle. Alustukset sisälsivät kolme perusviestiä: 1. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta -jaoston raporteissa vuonna 2014 nousi esille, että vaikka hyvinvointivaltio voi talousvaikeuksien vuoksi heiketä, niin hyvinvointiyhteiskunta voi jopa vahvistua, kun/jos kolmas sektori täydentää julkisia palveluita. Kolmannen sektorin toiminta voi monessa tapauksessa olla jopa laadullisesti

2 parempaa, koska vertaispalveluna se toisinaan ymmärtää paremmin asiakkaan tarpeet ja kykenee palvelemaan ihmisläheisemmin ja henkilökohtaisemmin. https://www.eduskunta.fi/fi/tietoaeduskunnasta/julkaisut/documents/tuvj_ pdf 2. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Uusi oppiminen -jaosto puolestaan tiivisti tulevaisuuden oppimisen ja opettamisen haasteet visioksi, jonka mukaan jokaisen ihmisen sisällä on kukka. Jokaisella ihmisellä on sellaisia kykyjä ja taitoja, joita hyödyntäessään hän on parhaimmillaan. Ei verrattuna muihin, vaan omana itsenään. Uusi oppiminen -jaoston mukaan Suomen koulujärjestelmän tavoitteena tulisi olla näiden kukkien esille saaminen niin esikasvatuksessa kuin myös koulujärjestelmässä kuten myös työelämässä. https://www.eduskunta.fi/fi/tietoaeduskunnasta/julkaisut/documents/tuvj_ pdf 3. Varsinais-Suomen liiton maakuntastrategian valmistelutyötä varten perustetussa Arvot ja ilmapiiri -työryhmässä käytiin nämä kansalaisyhteiskuntaan liittyvät teemat läpi. Samalla huomattiin, että ihmiset kukkivat usein vapaa-aikanaan: laulamalla, maalaamalla, urheilemalla, kirjoittamalla, näyttelemällä jne. työajan jälkeen erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä. Siksi työryhmä ehdotti raportissaan näiden yhteisöjen ja järjestöjen toimintamahdollisuuksien parantamista sekä järjestöjen ja yhdistysten entistä vahvempaa osallistamista mukaan Varsinais-Suomen kehittämiseen. Tämä tavoite tulikin mukaan Vuonna 2014 hyväksyttyyn uuteen maakuntastrategiaan. Seuraavaksi tämä uusi kumppanuus-ajattelu on muutettava todellisiksi toimenpiteiksi ja uusiksi toimintatavoiksi. Näillä ajatuksilla osallistujat (kaikkiaan 78 henkilöä) johdatettiin tulevaisuusverstaaseen, joka myös muodostui kolmesta osasta: 1. Aluksi työryhmät (yhteensä 13 ryhmää) keskustelivat tulevaisuuspyörä menetelmällä parhaasta mahdollisesta Varsinais-Suomesta vuonna 2030: minkälainen se on yhdistysten ja järjestöjen toiminnan näkökulmasta? 2. Seuraavassa vaiheessa parhaat ajatukset avattiin ja täydennettiin tulevaisuustaulukkojen avulla vastaamalla kysymyksiin: mitä, kuka, kenelle, arvot, esteet ja ajurit? 3. Lopuksi työryhmät tekivät toimenpidesuosituksia, joilla paras mahdollinen Varsinais-Suomi (eli parhaat ideat) voidaan toteuttaa. Keskustelua käytiin laajasti muun muassa koulujen ja yhdistysten yhteistyöstä, yhditysten välisestä kilpailusta ja yhteistyöstä, nuorten mukaan saamisesta vapaaehtoistoimintaan, yhdistysten toiminnan arvostuksen lisäämisestä sekä erilaisista resursseista. Tulokset on raportoitu yksityiskohtaisemmin liitteessä 1. Jatkoon valikoituivat seuraavat 13 teemaa: Ennakkoluuloton yhteistyö rajat rikkoen Sinisen meren strategia: monialainen järjestöjen yhteistyö, yllättävät yhteistyötahot, yhteiset tapaamiset Verkostoituminen Yhteisökeskuksia/ kansalaistoiminnan keskus Dynaaminen yhdistystoiminta Yhdistyksissä olevan tiedon hyödyntäminen Sujuva yhteistyö Yhdistysten yhteiskunnallisen merkityksen tunnustaminen ja tunnistaminen Yhdistystalo

3 Vapaaehtoistyö on haluttua Jokainen on mukana toiminnassa, jossa on ihmiskontakteja LEADER-periaatteen soveltaminen Elinvoimaisuus 2030 Näitä teemoja tarkennettiin tulevaisuustaulukossa vastaamalla kysymyksiin: mitä, kenelle, kuka, arvot, esteet ja ajurit? Tulevaisuusverstaan keskeisimmät tulevaisuusviestit olivat seuraavalaiset: 1. Tarvitaan yhdistysten talo eli lisää yhteisiä tiloja 2. Yhdistysten talossa voi olla myös yhteisiä työntekijöitä ja välineitä 3. Yhdistysten taloon voidaan kerätä myös eri viranomaisten palvelut yhden luukun periaatteella 4. Yhteisten fyysisten resurssien lisäksi tarvitaan myös yhteiset tiedotuskanavat yms. virtuaalialueet ja pilvipalvelut 5. Yhdistysten talossa järjestettävillä kumppanuusfoorumeilla yms. yhteisillä tapahtumilla voidaan jakaa tietoa ja kokemuksia sekä kehittää lisää yhteisiä hankkeita yms. yhteistyötä eri yhdistysten ja järjestöjen välillä sekä myös järjestöjen, yhdistysten, yritysten, julkishallinnon ja esimerkiksi seurakuntien ja oppilaitosten välillä. 6. Yhdistyksille yhteiset uudet tapahtumat voisivat olla innostavia, innovatiivisia ja näkyviä: yritysyhdistys -treffejä, Saulin suojelema löydä oma järjestösi -kampanja face-testeineen, Tosi TVsarjoineen ja lehtijuttuineen. Lisäksi jalkautumista sissimarkkinointiin sekä yhdistysten öitä yms. tms. 7. Uusissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyön toimintamalleissa voidaan hyödyntää toimintamalleja, jotka on havaittu hyväksi jossakin muualla: esimeriksi LEADER, nuorisoparlamentti, Turku Science Park, yrityshautomot jne. Näitä toimintamalleja voidaan soveltaa ja hyödyntää myös yhdistysten ja järjestöjen toiminnassa ja kumppanuuden kehittämisessä. Mahdollisena kumppanuuden esteenä esille nousi jonkin asteinen luottamuspula julkishallinnon ja kolmannen sektorin välillä: julkinen ei ehkä täysin luota kolmannen sektorin kykyyn ja osaamiseen (arvostus vapaaehtoistyötä kohtaan puuttuu) ja toisaalta järjestöt pitävät julkista toimijaa jäykkänä, byrokraattisena ja rajoittavana. Myös resurssien puute nousi esille lähes jokaisessa ryhmässä: varsinkin tilat ja rahoitus. Kolmas merkittävä este on järjestöjen yhteistyön puute eli nykytoiminta sisältää melko vähän järjestöjen välistä yhteistyötä. Tulevaisuusverstaan perusteella voidaan ehdottaa yhteisökeskuksen/ järjestötalon perustamista. Konseptin tulisi sisältää tilat, pilvipalvelut (yms. some-palvelut), koordinaattorin ja parhaassa tapauksessa myös rahoitusta vähintäänkin yhteiselle uudelle toiminnalle. Esimerkkejä vastaavista palveluista voisivat olla Salon Syty (http://www.salonsyty.fi/) ja Helsingissä sijaitseva tieteiden talo (http://www.tieteidentalo.fi/). Suurimmalla pensselillä maalaten malliksi voitaisiin ottaa myös Turku Science Park ja siihen liittyvät yrityshautomot. Alueet, kaupungit ja kunnat ovat jo pitkään perustaneet Science Parkkeja ja yrityshautomoja vauhdittamaan taloudellista kasvua sekä innovaatioita edistämään. Tulevaisuusverstaan perusteella tämä sama konsepti voitaisiin nyt kohdistaa kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin kehittämiseen. Mitä isommin asia tehdään, sitä merkittävämmiksi myös vaikutukset kasvavat. Tilat ja kaupunkien, kuntien sekä maakuntaliiton koordinaattorit ja palvelut ovat

4 jo pitkälti olemassa. Kyse on lähinnä tämän kokonaisuuden yhteen keräämisestä. Myös suuri osa toimintarahoituksesta on olemassa kaupunkien, maakuntien ja säätiöiden apurahajärjestelmissä, maakunnan kehittämisrahoissa jne. Tältä osin kyse olisi järjestöjen, yhdistysten yms. yhteisöjen hakukäytänteiden kehittämisestä ja yhteisten hakemusten koordinoinnista. Ehdotus on radikaali, mutta samalla konkreettinen ja pitkälti jo olemassa olevilla resursseilla toteutettavissa/käynnistettävissä. Osallistumista tukevia koordinaattoreita on jo palkattu sekä liittoon että myös kuntiin ja kaupunkeihin. Erilaisia apurahajärjestelmiä ja yhdistysten tukemiseen liittyviä muita rahoitusinstrumentteja on jo olemassa ja kyse on lähinnä niiden suuntaamisesta ja yhteen keräämisestä. Monet yhdistykset maksavat nytkin vuokraa ja yhdistyksillä on myös palkattuja työntekijöitä. Siksi myös yhdistykset ja järjestöt voivat osallistua omalta osaltaan kokonaisuuden kuluihin. Uusi ja näkyvä kokonaisuus voi kiinnostaa myös uusia rahoittajia, kuten esimerkiksi RAY:stä, Suomen kulttuurirahastoa tai jopa joitakin kansainvälisiä säätiöitä. Sadat yhdistykset ja järjestöt yhdessä voisivat olla myös vahva hakijajoukko EU-rahoitukselle. Toiminta voidaan organisoida myös perustamalla järjestöjen järjestö tai osakeyhtiö (Turku Science Parkin tapaan). Mikäli yllä oleva esitys on epärealistinen, niin vaihtoehtona B voidaan esittää, että yhteen kerätään ne julkisen sektorin toimijat, joiden tehtävänä on lisätä osallisuutta ja kumppanuutta sekä myös niitä tahoja, jotka voisivat olla toimeksiantajina (sosiaali- ja terveystoimi, kulttuuri-, opetus-, liikunta- ja nuorisotoimi jne.). Nämä toimijat voisivat kutsua yhdistykset ja järjestöt (kolmannen sektorin) säännöllisesti yhteisen pöydän ääreen yhteisiä hankkeita kehittämään. Uusina toimintamalleina ehdotettiin myös LEADER -toimintamallin ja nuorisovaltuuston toimintamallin soveltamista uuteen toimintaan. Esimerkiksi asukas- ja kaupunginosayhdistyksiä voitaisiin kuulla samalla tavalla kuin nuorisovaltuustoa. Vastaavasti LEADER-yhdistysten toimintamallia voitaisiin hyödyntää kaikessa muussakin toiminnassa. Yhteiset hakemukset voivat tuoda uusia resursseja ja julkinen voi toimia esimerkiksi toiminnan käynnistäjänä, asiakkaana sekä myös omarahoittajana mikäli omarahoitusta tarvitaan. Näistä säännöllisesti toistuvista kumppanuusfoorumeista voi kehittyä uusi kansalaisyhteiskuntaa vahvistava toimintakulttuuri. Toiminnan tueksi voidaan rakentaa myös monipuoliset virtuaalipalvelut. Vaihtoehtona C voidaan lähteä liikkeelle myös jostakin rajatummasta teemasta, kuten esimerkiksi potilas- ja vammaisjärjestöistä, joita pelkästään Turussa on noin 40. Myöhemmin toimintaa voidaan laajentaa myös muihin järjestöihin ja yhdistyksiin. Oma toimenpidesuosituksensa (ja samalla vaihtoehto D) on yhdistysten ja järjestöjen entistä vahvempi yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa. Voidaanko yhdistystoiminta yms. kansalaisaktiivisuus saada osaksi opetussuunnitelmia ja koulujen normaalia toimintaa? Tai voisivatko opettajat hyödyntää järjestöjä ja yhdistyksiä omaan täydennyskoulutukseensa? Yhdistysten näkökulmasta tämä toisi nuoria mukaan toimintaan. Nuorille yhteistyö puolestaan opettaisi suvaitsevuutta ja yhteisvastuullisuutta sekä mahdollistaisi mielekkään harrastustoiminnan ja asioihin vaikuttamisen. Toinen tulkinta oppilaitosyhteistyöstä voisi olla yhdistysten ja vapaan sivistystyön toimijoiden entistä vahvempi yhteistoiminta sekä sisältöjen että tilojen että muidenkin resurssien suhteen. Voisivatko kansalaisopistot yms. kohdistaa toimintansa kolmannen sektorin tarpeisiin sekä hyödyntää vahvemmin kolmatta sektoria omassa opetuksessaan ja tarjota samalla sekä tiloja että myös rahoitusta (koulutuksen järjestämisen kautta) kolmannelle sektorille? Varsinais-Suomen vapaan sivistystyön toimijat voisivat yhteistyössä yhdistysten ja

5 järjestöjen kanssa toteuttaa kaikki tässä raportissa esille tuodut toimenpide-ehdotukset varsinkin jos maakuntaliitto, kaupungit ja kunnat eivät saa asiassa toimeksi. Kansalaisyhteiskunnan tulevaisuutta hahmottaneiden tulevaisuusverstaiden ja kyselyjen lähtökohtana oli ajatus kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta liittyen mahdollisesti oheneviin julkisiin palveluihin. Toinen kansalaisyhteiskunnan vahvistumiseen liittyvä trendi on uuden teknologian (ja erityisesti sosiaalisen median) mahdollistama osallistuminen ja joukkoistuminen. Teknologia on toiminut ajurina alhaalta ylöspäin itse organisoituvalle aktivoitumiselle niin taloudessa (jakamistalous) kuin myös politiikassa. Viime aikoina on korostunut myös tarve yhteisvastuullisuuden, suvaitsevuuden ja monikulttuurisuuden edistämiselle. Tästä näkökulmasta tämä raportti sisältää toimenpide-ehdotuksia ja sosiaalisia innovaatioita, joilla voidaan rakentaa merkittävää edelläkävijyyttä sosiaalisesti kestävässä kehityksessä.

6

7 Liite 1: Järjestöverstaan litteroidut tulokset Ryhmä Tulevaisuuspyörä Tulevaisuustaulukko Toimenpiteet 1 Ideapankki: hyvien käytäntöjen kokoaminen, yhdistysten vapauttaminen turhasta lupamenettelystä ja rahastuksesta (4) Elinvoimaisuus 2030 Lapsilla ja nuorisolla on tulevaisuus: toimintaedellytykset (tilat, tapahtumat), vanhempien ja kummien vastuu vetää tuleva polvi toimintaan (4) Byrokratian keventäminen (4) 2 Byrokratia alas, onko pakko tulkita aina tiukimman mukaan, koulutusmatka esimerkiksi Italiaan (4) LEADER = kunnan väki + yhdistykset + yrittäjät + sitoutumattomat asukkaat yhdessä, PERIAATE, sovellettavissa muualle? Jokaisella varsinaissuomalaisella on oma paikkansa (2) Nuoret saatava mukaan (vapaaehtois)toimintaan (2) Riittävästi työpaikkoja, hyvinvointia riittäisi, joustavat työpaikat (2) Koulu, läpikäy koko ikäluokan, ohittaa vapaaehtoisuuden (2) Saaristo pidettävä asumiskelpoisena (1) Järjestöjen toiminnan ottaminen vakavasti päättäjien parissa, katsottava myös peiliin (1) Mitä: kasvun ja jatkon turvaaminen (jälkipolvi), resurssien lisääminen Kenelle: Lapset ja nuoret mukaan, nuorperheet Kuka: Mentorit, vanhemmat, kummit Arvot: yhteenkuuluvaisuus, ympäristö Esteet: Byrokratia, kilpailu ajasta, tietotekniikka, some LEADER-periaatteen soveltaminen Mitä: yksityinen, julkinen ja kolmas sektori pohtivat yhdessä samaa paikallista asiaa. Esimerkiksi nuorten osallistaminen, osallistava budjetointi, työpaikkojen lisääminen, palvelujen järjestäminen, byrokratian vähentäminen. Kenelle: kaikille paikallisille ihmisille ja tahoille Kuka: yksityinen, julkinen ja kolmas sektori siis JOKAINEN Arvot: Yhteisöllisyys, paikallisuus, lähidemokratia, avoimuus, kestävä kehitys, osallisuus, tasavertaisuus, hyvän jakaminen, kumppanuus. Esteet: vieras toimintatapa, byrokratia, yhteisöllisyyden puuttuminen? Ajurit: kehitys, hyvinvointi, yhteisöllisyys, resurssit saadaan käyttöön järkevästi LEADER -periaate = Lähidemokratiaa, paikallisuutta, alhaalta ylös periaate, kumppanuutta, Kaupunginosayhdistysten ja valtuuston yhteisten asioiden käsittely nuorisovaltuuston tapaan! Yhdistysten vaikutusmahdollisuuksien parantuminen Iso haaste byrokratian vähentäminen Varsinais-Suomen liitto on kannustanut kuntia perustamaan (LEADERtoiminnan periaatteilla toimivat) Kumppanuus-tiimit osaksi normaalia toimintaa. Tiimeissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin paikallista asiantuntijuutta hyödynnetään asioiden valmistelussa, budjetin laadinnassa ja päätöksenteossa. Nuoret ovat löytäneet tiensä ja tapansa vaikuttaa päätöksentekoon koulussa pohjustetuin taidoin ja osallistuvat aktiivisesti toimintaan. Byrokratia on korvattu merkittävissä määrin maalaisjärjellä.

8 3 Yritykset ovat mukana rahoittamassa/ tukemassa toimintaa, yhteiskuntavastuu, alle 18 v jäsenet ilman jäsenmaksua (5) Jokainen (nuori) olisi harrastuksessa, jossa on ihmiskontakteja (etsivä järjestöaktiivityö) (4) Yhdistystoiminnassa sinulla on oikeasti vaikuttamismahdollisuus (3) Järjestöt voivat keskittyä perustehtävään riittävät resurssit, maksuttomat kokoontumistilat (3) Yhteinen VS-järjestöjen toiminnan koordinointi päällekkäisyyksien estämiseksi (2) 4 Yhdistystoimintaedellytykset hyvät: rahoitukset toimii, kolmannen sektorin toiminta = julkinen toiminta, tukevat toisiaan, yhtä arvostettua (3) Tiedottaminen keskitettyä, helposti löydettävissä (3) Syrjäytymisen estäminen (2) Vapaaehtoistyö on houkuttelevaa (1) verkostoitumista, sektorirajat ylittävää innovatiivista kehittämistä. Jokainen on mukana toiminnassa, jossa on ihmiskontakteja Mitä: vapaaehtoistyö ja järjestötyö on arvostettavaa ja haluttavaa, etsivä järjestötyö ja popup-osallistuminen Kenelle: jokainen löytäisi oman tavan/yhdistyksen toteuttaa itseään, oma kukkapenkki Kuka: Yhdistykset (yhteistyö, markkinointi), VS-liitto (portaali, tapahtumat, tuki), yritykset (osallistuminen, resursseja, ehkä myös rahaa), valtio (rahoitus). Arvot: yhteisöllisyys, sosiaalinen. kulttuurinen ja ekologinen kestävyys, nonformaali oppiminen, hiljaisen tiedon jako Esteet: hankemaailman lyhytjänteisyys, rahoitus, (ihmisten) lyhytjänteisyys/kiinnostuksen pirstaloituminen Ajurit: tarve tunnistettu yhdistyksissä Vapaaehtoistyö on haluttua Mitä: kaikenikäiset ihmiset haluavat tehdä vapaaehtoistyötä ja se lisää heidän hyvinvointiaan Kenelle: Toisille ihmisille, yhteisöille, ympäristölle Kuka: Kaikki voivat antaa aikaansa jollekulle muulle kuin itselleen, johonkin muuhun. Paikalliset työmahdollisuudet ovat lisääntyneet Työn joustomahdollisuudet takaavat onnellisia aamuja. Kolmas sektori on merkittävä työllistäjä. Osittainen työllistyminen on kannustavaa! Kauppakorkea + VS-liitto voisivat järjestää yritysyhdistys- treffit Löydä järjestösi -kampanja (Sauli suojelee, face-testi, Tosi TV sarja, lehtijutut Koulutusyhteistyö (jos mahdollista) + sairaalat, vanhainkodit + yms. laitokset Jalkautuminen, sissimarkkinointi Järjestöjen rahoitusneuvola Vapaaehtoistyö haluttua Koulut, oppilaitokset ja erilaiset yhdistykset yhteistyöhön, tehdään yhdessä asioita Yhdistykset lähtevät ennakkoluulottomasti

9 Liikenneyhteydet kaikille mahdollistaa osallistumisen (1) Yhteistyö yli sektorirajojen toimii (1) Arvot: yhteisöllisyys, erilaisuuden hyväksyntä, vastuun ottaminen yhteiskunnasta Esteet: yksilökeskeinen (minulle kaikki heti) yhteiskunta Ajurit: vapaaehtoistyö osaksi koulutyötä ja työelämää: siihen kasvetaan jo lapsesta lähtien. erilaisiin uusiin toimintoihin mahdollistaa monenlaista tekemistä. 5 Toimitila/ yhdistystalo (5) Yhdistysten yhteistyö toimii, ei enää kilpailla keskenään (3) Sähköiset palvelut tarjolla yhdistyksille ja sitä kautta jäsenille (3) Opiskeluun liittyvät yhdistykset (opiskelijat) tutustuvat yhdistyksiin osana opiskelua (1) Aktiivinen jäsenistö (1) Paradoksi siinä, mitä odotetaan ja miten tuetaan (1) Vähemmän byrokratiaa yhdistyksille + yhteinen palvelu järjestöille niistä, mitä tarvitaan edelleen (1) 6 Resurssit, toiminnan jatkuvuus (4) Ihmisten sitouttaminen (2) Verkostoitumismahdollisuuksien lisääminen (2) Yhdistysten yhteiskunnallisen merkityksen tunnustaminen ja tunnistaminen (2) Yhdistystoiminnan näkyminen kouluissa (2) Rahoitusmahdollisuuksien koonti läpi yhdistyskentän (1) Yhdistykset tutuiksi päättäjille (1) Yhdistystalo Mitä: Tyhjänä oleva tila kunnostetaan yhdistysten käyttöön, toimitilat ja yhteisiä tiloja ja laitteita, kahvio, kokoustilat, yhteinen henkilö töissä, kohtuullinen vuokra yhdistyksille. Kenelle: potilas- ja vammaisjärjestöille (Turussa n. 40), mahdollisuuden mukaan muita yhdistyksiä Kuka: yhteiskunta = kunnat, V-S liitto, RAY rahoittavat yhteisesti palkattu toiminnanjohtaja työntekijä Arvot: esteettömyys, hyvät kulkuyhteydet, yhteistyö lisääntyy, yhteisöllisyys Esteet: raha, tahtotila/ asenne, itsekeskeisyys, kaupungin tuki puuttuu Ajurit: TVJ= Turun seudun vammaisjärjestöt, Varsinais- Suomen liitto Yhdistysten yhteiskunnallisen merkityksen tunnustaminen ja tunnistaminen Mitä: yhdistystoiminnan näkeminen kouluissa eri oppiaineissa, yhdistykset tutuiksi päättäjille (resurssien turvaaminen) Kenelle: Lapset ja nuoret, opettajat, päättäjät Kuka: julkiset organisaatiot, yhdistykset asiantuntijoina Arvot: osallistuminen, kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, osallistaminen Esteet: Tiedon puute, ennakkoluuloisuus Yhdistystalo Tilat Turun kaupungilta Varat V-S liitto, RAY, Turun kaupunki VS-liitto palkkaa vetäjän projektin käynnistämiseen Käyttäjäjärjestöt mukaan projektin suunnitteluun: omat tilatarpeet + yhteiset tilat ja toiminnat, liikunta, käsityötilat, kokoustilat Yhdistystoiminnan näkyminen opetussuunnitelmissa Yhdistystoiminnasta kertominen ja tiedottaminen: tapahtumat opettajille, oppilaille, vanhempainyhdistyksille Konkreettinen yhteistyö oppilaitosten ja yhdistysten välillä

10 Taide ja kulttuuri osaksi varsinaissuomalaisten arkea, kaupunkisuunnittelua Ajurit: Strategia, tilaus, tiedon lisääminen, synergiaetu 7 Sujuva yhteistyö eri yhdistysten/ yritysten kesken (3) Yhteisiä resursseja (2) Riittävästi toimivia tiloja (1) Avoin tiedotus (1) Tapahtumakalenteri (1) Talkootyö on helppopa ja hauskaa (1) Osa kansalaispalkkaa (1) Hyväntekeväisyyskampanjat (1) Uusia voimia yhdistystoimintaan (1) 8 Yhteistyö, ei kilpailua (4) Ennakkoluulottomuus ja rohkeus (2) Yhdistyksissä paljon tietoa kentältä/ ruohojuuritasolta, jota voisi hyödyntää vielä paremmin (2) Sujuva yhteistyö Mitä: yhteiset resurssit (tilat, työntekijät, tiedotus, tapahtumakalenteri, yhteiset hankkeet ja tapahtumat Kenelle: jäsenet, asukkaat (paikalliset laajemmin), julkishallinto Kuka: yhdistykset, yritykset, kunnat yhdessä, vapaaehtoiset ja palkatut, eri alojen toimijat Arvot: yhteisvastuullisuus, suvaitsevuus, monikulttuurisuus, talkootyön arvostus, yhteisöllisyys Esteet: ennakkoluulot, tiedon/ tiedotuksen puute, kateus, aktiivisten ja uusien toimijoiden vähyys, rahan puute Ajurit: talkootyö ja siihen kannustaminen, hyvä mieli, palkitsevuus, synergiaedut Yhdistyksissä olevan tiedon hyödyntäminen Mitä: Yhdistyksissä on paljon tieto, jota voisi hyödyntää paremmin; tieto kulkee ja saavuttaa ihmisiä. Ehdotukset: Tapahtumakalenteri: maakunnallinen, kaikkien käytössä ja tiedossa, helppo käyttää + käytön tuki, selkeät vastuut, maksuton Yhteiset tilat/ yhdistysten talo: toimistotilaa, juhlatilaa, kokous- ja seminaaritilat, yhteiset välineet/laitteet, yhdessä palkattuja työntekijöitä Säännölliset tapaamiset: ideointi, tiedonvaihto, yhdistykset, yritykset, viranomaiset Vastuutaho/ toteuttaja: Varsinais-Suomen liitto, Lounaistieto, yhdistysten tiedottajat, kaupungit, kunnat, yhdistykset, järjestöt yhdessä, oppilaitokset Virtuaalisen foorumin lisäksi tapaamisia: yhdistykset, järjestöt, muut toimijat

11 Vähemmän byrokratiaa (2) Koulutus, tietoa (1) Hyvät, pitkäjänteiset toimintaedellytykset kunnossa: tilat, talous, sosiaaliset verkostot (1) 9 Maailman puhtain saaristomaakunta (5) Tilat (3) Nuoret yhdistystoiminnassa (3) Yksi Varsinais-Suomi (ei erillisiä kuntia) (2) Nuorten asenteet (1) Leväinnovaatiot (1) 10 Yhteistoimintaa: viestintä, tapahtumat, koulutukset, tulevaisuustyö (5) Hyvä vuorovaikutus 3. sektorin ja kuntien välillä (4) Yhteisökeskus: esteetön, esim. Salon Syty (4) Kenelle: ulospäin kaikille. Jäsenille, asiasta kiinnostuneille, yhdistysten tiedosta hyötyvät ammattikunnat ja tahot Kuka: Aktiiviset yhdistystoimijat, yhteistyö eri yhdistysten ja toimijoiden (esim. kaupunki, ammattikunnat) välillä Arvot: avoimuus ja läpinäkyvyys, rehellisyys Esteet: vanhat jäärät ja vanhat toimintatavat, muutosvastaisuus Ajurit: Keskinäinen luottamus ja arvostus, sitoutuminen, pitkäjänteisyys, yhteinen suunta toiminnalle ja sen kehittämiselle, yhteisöllisyys Dynaaminen yhdistystoiminta Mitä: harkinnanvaraiset palvelut, sisäisen kukan löytäminen ja lannoitus Kenelle: kaikille vauvasta vaariin, kaikkialla Kuka: Palon tai kukan löytäneet motivoituneet nuoret Arvot: maailman puhtain saaristomaakunta, luonnon siisteys, kukoistavat lähiruokaketjut, anna kaikkien kukkien kukkia Esteet: tehoton byrokratia (kallista, päällekkäistä), vanhat rakenteet ja asenteet, rahapula, suljetut seurat Ajurit: SOME mahdollistaa/ uusi malli yhdistystoiminnalle, innovaatiot nopeasti yhdistystoimintaan, nuorten asenteet myönteiseksi lounaistietoa kohtaan Yhteisökeskuksia/ kansalaistoiminnan keskus Mitä: yhteisiä toimitiloja/ keskuksia Kenelle: järjestöt, kunnat, srk, yhteistyö Kuka: Osallisten perustama yhteisö (ry/oy) Työpajoja, keskusteluja, koulutuksia (tieto jakoon), yhteistyöideoita kohtaamisten kautta Mahdollistavat toimintatapojen vertailua ja ideoiden vaihtoa Lisäävät motivaatiota 2030 tapaamme jälleen! Kukkien kera. Lounaistieto: mediat, julkinen data Yhdistyshallinnon pilvipalvelut: yritys hoitaa Jäsenrekisterit, kirjanpito, toimintkertomukset, muutosilmoitukset (PRH), apuraha-hakemusket, luvat rahoitusten rajapinta yhtenäiseksi hanketoiminta, yhtestyö/ törmäytys Ilman saasteita kukoistavat lähiruokaketjut Maailman puhtain saaristomaakunta Yhteisökeskukset Osalliset, se joukko joka haluaa olla mukana Yhteinen tahtotila

12 Hyvien käytäntöjen jakaminen (2) Järjestöjen kesken parantunut yhteistyö, tunnettavuus (1) Asenne- naapuriapa vapaaehtoisen paikka auki (1) 11 Verkostoituminen onnistuu/toimii (4) Riittävästi rahaa toimia (4) Joustava, tarvelähtöinen, yksilöllinen kehitystyö, esimerkiksi kuntapalvelut (3) Koordinaatioapu viranomaistaholta, tukee toimintaa, hyvä yhteistyö eri tahojen kesken (2) Monipuolista yhteistyötä (1) Hyvät liikenneyhteydet koko maakunnassa/muualle (1) Elävä maaseutu, riittävät peruspalvelut (1) Osallistumismahdollisuudet kaikilla (1) Koko Varsinais-Suomen tasapuolinen kohtelu (1) 12 Monialainen järjestöjen yhteistyö: sinisen meren strategia, yllättävät yhteistyötahot, yhteiset tapaamiset (5) Terveellinen yhteisöllisyys + matala osallistumiskynnys (2) Järjestöt ovat haluttu yhteistyökumppani, asiantuntijuus on tunnustettu (2) Kommunikointi (1) Luonteva ja vilkas kaksisuuntainen liikennejärjestöjen & yritysten & julkisen sektorin välillä: bridge over troubled water (1) Arvot: kansalaistoiminnan edistäminen Esteet: yhteisöllisyyden puute, raha, tilat, asenne Ajurit: raha, yhdessä olemme enemmän, näkyvyys, järjestötoiminnan kehittäminen, esteettömyys, teknologian mahdollisuus Verkostoituminen Mitä: aktiivista kumppaneiden etsintää, kohtaamisia ja yhteisiä sopimuksia, yhteisten asioiden löytämistä ja yhteistä tekemistä/toimintaa Kenelle: kohderyhmät: alueen asukkaat, vapaaehtoiset, yhdistykset, kunta Kuka: järjestöt, yhdistykset, kunnan ja Varsinais- Suomen liiton tuella sekä palkatun työvoiman avulla ym. kumppanit (srk, valtio, EU) Arvot: yhteisöllisyys, avoimuus, tehokkuus/ joustavuus/ tavoitettavuus Esteet: vanhanaikainen, jäykkä virkakoneisto, liika sääntely (lait, asetukset) ja valvonta Ajurit: Yksin ei saa niin paljon aikaan yhteistyöstä voimaa ja enemmän aikaa. Sinisen meren strategia Mitä: Monialainen (järjestöjen) yhteistyömalli, yllättävät kumppanuudet Kenelle: vauvasta vaariin eli kaikille eri alojen järjestöjen jäsenille/kohderyhmille Kuka: VS-liitto, lounaistieto, yhdistysten yhdistys Arvot: yhteisöllisyys, esteettömyys ja osallisuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus, terveellisyys, hyvinvointi Esteet: Vastuunkanto, jatkuvuuden turvaaminen, byrokratian pelko, ajan puute Hankeprojekti, rahoitus X määrä yhteisökeskuksia alueella Raja-aitojen kaatamista, yhteistyöhön joustavuutta: tahtotila viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä positiivisemmaksi ja mahdollisuudet toimia yhteistyössä. Tietoisuus eri tahojen kesken toistensa toiminnasta paranee: toimintaa yhteistyössä Riittävästi rahaa toimia joka tasolla/sektorilla Tasa-arvoinen yhteistyö Tieto muista toimijoista: kumppanuudet, sektoreiden sekoittaminen Yhden luukun malli: tukea järjestöille Sujuvuus, joustavuus: vapaaehtoispörssi, tarve ja tekijät kohtaavat Monialainen (järjestöjen) toimintamalli

13 Järjestöt erilaisia ((palkatut/vapaaehtoiset): tuki esimerkiksi pienille yhdistyksille: taloudellinen tuki, apua virnaomaisasioiden hoitoon (vrt. esim. Turku 2011-tuki), yhden luukun periaate, turhien, toimintaa rajoittavien säännösten poistaminen, tilat, tiedot avoimista tiloista (1) Eri ihmisryhmät yhdessä: vanhukset, päiväkotilapset, vammaiset, maahanmuuttajat yms. (1) Esteettömyys ja osallisuus: fyysinen, aistiympäristöön liittyvä (näkö, kuulo, tunto, haju jne.), sosiaalinen, taloudellinen jne. (1) Turvallisuus: fyysistä, tulevaisuuden, taloudellinen, (1) 13 Hyvinvointiasiat keskiöön (3) Ennakkoluuloton yhteistyö rajat rikkoen (3) Rahoitus (2) Järjestökentän monimuotoisuus (suuret, pienet yms.) (1) Järjestö-/yhdistystalo (1) Ajurit: Avoimuus, innovatiivisuus, turvatut resurssit (taloudellinen, henkilö, jne.), yhdessä enemmän. Ennakkoluuloton yhteistyö rajat rikkoen Mitä: silmien avaaminen uusille yhteistyömahdollisuuksille: antaa kaikkien kukkien kukkia, monimuotoisuus, järjestöjen välinen yhteistyö sekä järjestöjen ja julkisen välinen yhteistyö Kenelle: kaikille Kuka: VS-liitto, koordinaattori, järjestöt, järjestöjen kaikki toimijat (myös vapaaehtoiset) Arvot: esteettömyys, suvaitsevaisuus, ennakkoluulottomuus Esteet: sektoriajattelu, raha, tietämättömyys Ajurit: nykytilan kartoitus, uudet yhteistyöfoorumit eri tasoilla, eri rahoitusmuotojen esittely, toimitilat Järjestökoordinaattori VSliittoon

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015 luonnos I Hyvinvointialan järjestöstrategia TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 2.1 Strategian tarve ja

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot