Torjunta-ainetöiden työhygienia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torjunta-ainetöiden työhygienia"

Transkriptio

1 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 13 Torjunta-ainetöiden työhygienia SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2002

2 Hermes, Tampere painos ISBN ISSN X

3 Sisältö 1. Johdanto Torjunta-aineiden käyttö Suomessa Altistuminen Altistumisen vähentäminen Henkilönsuojaimet ja hygieeninen työskentely Ihon suojaus Hengityksensuojaimet Torjunta-aineiden aiheuttamat terveyshaitat Torjunta-aineiden levitysmenetelmät Traktoriruiskut ja muut ajettavat levityslaitteet Ilma-avusteinen traktoriruisku Traktorisumuruisku Puimuriin kiinnitettävä ruisku Sivelykäsittely sivelypuomilla Itsekulkevat, pienoisajoneuvolla hinattavat ja ajoneuvon päälle asennettavat ruiskut Ruiskutus metsä-äestyksen yhteydessä Kantokäsittely monitoimikoneella Käsikäyttöiset levitysmenetelmät Reppuruiskut Moottorisumuruiskut Moottorikäyttöiset puutarharuiskut eli kärryruiskut Traktoriruiskun käsiruiskutustanko (ruiskupistooli) Sivelysauva Sirottelu Taskutuspistoolit, runkokäsittelysuuttimet, kantokäsittelylaitteet Pumpattava käsiruisku, sumutinpullo ja kastelukannu, jossa on levityspuomi Kylvösiemenen käsittely eli peittaus Muita levitysmenetelmiä Kylmäsumutus Kaasutus Kärytys Ruiskuttajatutkinto ja ruiskujen testaus Torjunta-aineiden käyttö eri viljelykasveilla Viljan- ym. peltoviljely Erikoiskasvien viljely Peruna... 29

4 6.2.2 Öljykasvit Sokerijuurikas Herne Puutarhaviljely Puutarhaviljely avomaalla Avomaavihannekset Marjojen ja hedelmien viljely Leikkokukat ja koristekasvien taimet avomaalla, koristepensaat ja -puut Kasvihuoneviljely Ruokasienten viljely Torjunta-aineiden käyttö metsätaloudessa Heinäntorjunta, lehvästöruiskutukset Runko- ja kantokäsittely Metsätaimitarhat, istutustaimet Yhteenveto Kirjallisuutta Torjunta-ainetöiden työhygienia

5 Esipuhe Kemiallisten torjunta-aineiden käyttö on pääsääntöisesti vähentynyt viime vuosikymmeninä. Aivan viime vuosina käyttömäärien lasku on tasoittunut ja ehkä jopa pysähtynyt. Torjunta-aineiden käytön vähentäminen on yksi maatalouden ympäristöohjelman tavoitteista. Kemiallisesta torjunnasta tuskin kuitenkaan koskaan luovutaan täysin. Torjunta-ainetyön työhygieniaa on tutkittu ja altistumisen suuruutta eri tilanteissa on mitattu sekä Suomessa että muualla maailmassa. Näiden tutkimusten ja käytännön kokemusten perusteella torjunta-ainetyö voidaan suunnitella sellaiseksi, että terveysriski jää pieneksi ja työskentelystä on mahdollisimman vähän haittaa myös muulle ympäristölle ja sivullisille. Kirjoittajat haluavat kiittää MMM Kirsti Taattolaa Kuopion aluetyöterveyslaitoksesta, koneagrologi Väinö Riikosta (Pohjois-Savon maaseutukeskus, eläkkeellä), MMM Sakari Liljaa Metsäntutkimuslaitokselta, MMM Risto Lallukkaa Maaseutukeskusten liitosta ja tuotantopäällikkö Jukka Saarista Mykora Oy:sta arvokkaasta avusta kirjoitustyön aikana. Lisäksi kiitämme tekstiluonnoksen kommentoinnista asiantuntijoita Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitosta, Kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta, Mikkelin työsuojelupiiristä, Maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston laadunvalvonta- ja kasvinterveysyksiköstä, Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinsuojelun ja maatalousteknologian tutkimuslaitoksista, Maataloustuottajien keskusliitosta, Metsäntutkimuslaitoksesta ja Suomen ympäristökeskuksessa. Erityisen suuren panoksen tekstin sisältöön pitkän käytännön kokemuksensa ansiosta toi tarkastaja Aili Pulkkinen Kymen työsuojelupiiristä. Kuopiossa Milja Mäkinen, FM Kyösti Louhelainen, FT professori Juhani Kangas Kuopion aluetyöterveyslaitos Ylitarkastaja Kirsi Kyrkkö Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto Torjunta-ainetöiden työhygienia 7

6 1. Johdanto Tähän oppaaseen on koottu Suomessa käytettävien torjunta-aineiden levitysmenetelmien kemikaalialtistumisen kannalta olennaiset ominaisuudet ammattimaisessa maa- ja metsätaloudessa sekä puutarhaviljelyssä. Lisäksi on kiinnitetty huomiota laitteiden turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Kaikki Suomessa käytettävät laitteet ja menetelmät sekä erilaiset altistumistilanteet on pyritty huomioimaan. Osa kuvatuista laitteista ja työmenetelmistä on hyvin harvinaisia Suomessa. Tehokkaan suojautumisen ja hygieenisen työskentelyn periaatteet on kuvailtu. Eri laitteiden ja menetelmien suojautumistarpeeseen vaikuttavat erityisominaisuudet on lisäksi otettu huomioon. Kaikki merkittävimmät, kaupallisesti viljeltävät kasvit on myös käyty läpi arvioiden viljelymenetelmien vaikutusta altistumiseen. Esitystapa helpottaa löytämään tekstistä tarvittaessa yksittäisten laitteiden tai tietyn viljelykasvin käsittelyn erityispiirteet. Sisällysluettelo toimii samalla hakusanaluettelona, koska jokainen erilainen laite tai levitysmenetelmä on otsikoitu erillisiin kappaleisiin. Tekstissä ei oteta kantaa torjunta-aineiden aiheuttaman terveysriskin suuruuteen, koska siihen vaikuttavat tehoainekohtaiset toksikologiset ominaisuudet, joita tässä tekstissä ei ole käyty läpi. Torjunta-aineiden terveyshaitoista on olemassa aiheeseen erikoistunutta kirjallisuutta. Oppaan tarkoituksena on toimia tietolähteenä käytännön neuvontatyötä viljelijöiden keskuudessa tekeville, kuten neuvontajärjestöille, työterveyshuolloille ja työsuojelupiireille, sekä riskinarvion apuvälineenä viranomaisille ja oppimateriaalina maataloutta ym. opiskeleville. Tietolähteinä on käytetty Suomessa ja kansainvälisesti julkaistuja oppaita, raportteja ja tieteellistä kirjallisuutta, Kuopion aluetyöterveyslaitoksen tutkijoiden julkaisemia artikkeleita torjunta-aineiden työhygieniasta ja suojavarusteista, valmistajilta ja maahantuojilta saatuja tietoja, suullisia tietoja suomalaisilta alan asiantuntijoilta ja tutkijoilta jne. Työmenetelmiin on perehdytty myös kenttäkäynnein. Oppaan loppuun on koottu kirjallisuusviitteitä, joista saa lisää tietoa torjunta-aineiden turvalliseen käyttöön ja levitysmenetelmiin liittyvistä asioista. 8 Torjunta-ainetöiden työhygienia

7 2. Torjunta-aineiden käyttö Suomessa Torjunta-aineita ovat kasvitautien, rikkakasvien ja tuhoeläinten (mukaan lukien rotta ja hiiri) torjuntaan käytettävät valmisteet sekä kasvunsääteet ja hyönteiskarkotteet. Käyttötarkoituksen mukaan torjunta-aineet jaetaan kasvinsuojeluaineisiin ja muihin torjunta-aineisiin. Euroopan unionin biosidilainsäädännön siirtymäajan kuluessa muut torjunta-aineet siirtynevät biosidilainsäädännön piiriin. Torjunta-aineita käytetään maa- ja metsätaloudessa, puutarhaviljelyssä ja kotitalouksissa. Vuonna 1999 torjunta-ainerekisterissä oli 350 valmistetta, joissa oli 171 eri tehoainetta. Torjunta-aineiden myynti on laskenut lähes koko 80- ja 90-lukujen ajan, mutta aivan viime vuosina myynti on jonkin verran noussut. Vuonna 1997 torjunta-ainevalmisteita myytiin 2755 tonnia (1033 tonnia tehoaineeksi laskettuna). Määrä on puolet siitä, mitä vuosina keskimäärin vuosittain käytettiin. Noin 70 % myydyistä tehoaineista oli maatalouden herbisidejä. Viimevuosina fungisidien osuus (15 %) on noussut yli insektisidien (5 %). Metsätalouden osuus torjunta-aineiden kokonaismyynnistä oli 2 %, eli 37 tonnia valmisteita (16 tonnia tehoaineita). Näistä yli 90 % oli rikkakasvien torjuntaaineita. Nykyisen kaltaisia torjunta-aineiden levityslaitteita (esimerkiksi traktori- ja reppuruiskuja) on käytetty 60-luvulta saakka. Vanhin kemiallisten torjunta-aineiden käyttömenetelmä on siementen peittaus. Myös pölytys on vanha menetelmä. Ruiskutusmenetelmistä ensiksi kehitettiin reppuruisku, joka myöhemmin moottoroitiin. Lisäksi oli olemassa erilaisia ihmisvoimalla vedettäviä tai työnnettäviä laitteita. Viimeisimpänä on kehitelty traktoriruisku. Alussa traktorit olivat lähes aina avotraktoreita. Suojautumisen tarpeellisuus alkoi nousta tietoisuuteen 70-luvun alussa, jolloin alettiin suositella käytettäväksi puolinaamareita. Nykyään lähes jokainen viljelijä hoitaa itse kemiallisen kasvinsuojelunsa. Kehityksen arvellaan etenevän kohti keskitetympää torjunta-aineiden käsittelyä. Ympäristösäännösten (ruiskujen tarkastukset, ruiskuttajatutkinnot) kiristyessä edelleen voi olla taloudellisesti kannattavampaa antaa jonkun hoitaa kasvinsuojelutyö keskitetysti. Ongelmana tällaisessa toimintamallissa saattaa olla optimaalisen ruiskutusajankohdan lyhyys. Uusimmilla ilma-avusteisilla ruiskuilla yksi työntekijä ehtii tehdä levitystyötä huomattavasti enemmän kuin perinteisillä laitteilla. Torjunta-aineiden levityksestä voisi muodostua sivuelinkeino jollekin alueen viljelijälle tai toiminta voisi olla kunnallista. Maatalous työllisti Suomessa ja metsätalous henkeä vuonna Kasvintuotanto oli päätuotantosuuntana (tilasto vuodelta 1996) noin tilalla (44 % aktiivitiloista). Yli 70 % tiloista oli kooltaan alle 20 ha (peltoala). Peltoalan käyttö prosenttiosuuksina on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Peltoalan käyttö vuonna Viljelykasvi %-osuus peltoalasta Viljakasvit (vehnä, ruis, ohra, kaura ja seosviljat) 52 Nurmikasvit 32 Öljykasvit 3 Sokerijuurikas 2 Peruna 1,5 Muut kasvit 1,5 Tuotantoala yht. 92 Kesanto 8 Viljelyala yht. 100 Torjunta-ainetöiden työhygienia 9

8 Tuotantoalan kokonaispinta-ala oli vuonna 1997 Maa- ja metsätalousministeriön mukaan noin 2 miljoonaa hehtaaria. Aktiivitilojen keskimääräinen peltopintaala oli noin 23 ha. Luomuviljelyssä (mukaan lukien siirtymävaiheessa olevat) oli ennusteen mukaan ha vuonna Luomutilojen lukumäärä oli Kuopion aluetyöterveyslaitoksen tutkimukseen Maatalouden työolot vuonna vertailu vuoteen 1979 osallistuneista avomaaviljelyä harjoittavista maatiloista 90 % käytti kemiallista torjuntaa tuotannossaan vuonna Useimmin käytettiin rikkakasvien torjunta-aineita (keskimäärin 4,2 kertaa vuodessa). Vastaavasti tuhoeläinten torjunta-aineita käytettiin 2,1 kertaa ja kasvitautien torjunta-aineita 0,2 kertaa vuodessa. Peittausaineita käytettiin tiloilla eniten purjon ja sipulin viljelyssä (34 %). Ristikukkaisten kasvien (öljykasvit) viljelyssä käytettiin eniten peitattuja siemeniä, mutta peittausta ei tehty tiloilla lainkaan. Traktorilevitys oli yleisin ruiskutusmenetelmä. Käsikäyttöisiä ruiskuja käytettiin eniten sipulin ja purjon sekä porkkanan, sellerin ja maustekasvien viljelyssä. Näissäkin tapauksissa käyttö oli vain noin 7 % kaikesta torjunnasta. Purjo ja sipulitiloista 26 % käsitteli kasvit upottamalla ne torjunta-aineliuokseen. Taulukossa 2 on esitetty erilaisten torjunta-aineiden käyttömenetelmien yleisyyttä avomaaviljelyssä. Taulukko 2. Torjunta-aineiden käyttötapoja eri kasveille avomaaviljelyksillä (%), n = 694 (Lähde: Maatalouden työolot vuonna vertailu vuoteen 1979). Työ Peruna n=139 Sokeri-/ punajuurikas n=81 Kaali, lanttu, nauris n=110 Sipuli, purjo n=65 Porkkana, selleri n = 94 Herne, papu n=22 Viljat, apila, heinä n=317 Ristikukkaiset n=70 Peitataan siemeniä ja taimia Käsitellään peitattuja siemeniä ja taimia Torjunta aineita yl. käytetään (peittaus + ruiskutus) Levityksessä käytetään traktoriruiskua 10 Torjunta-ainetöiden työhygienia

9 Torjunta-aineita käytetään myös kotitalouksissa ja monet yrittäjät tekevät mm. desinfiointityötä torjunta-aineilla (tällöin valmisteet lienevät tulevan lainsäädännön mukaan biosidejä). Lisäksi torjunta-aineille voidaan altistua teollisuudessa tehoaineiden valmistuksessa tai formuloinnissa. Torjunta-aineilla käsiteltyjen kasvustojen hoitotöissä (re-entry altistuminen) on myös mahdollista altistua merkittävästi. 3. Altistuminen Torjunta-aineiden työntekijälle aiheuttamaan mahdolliseen terveyshaittaan vaikuttaa aineen myrkyllisyyden lisäksi elimistöön joutuneen annoksen suuruus. Merkittävin altistumisreitti useimmilla torjuntaaineilla on iho. Lisäksi torjunta-aineet voivat joutua elimistöön hengitysteiden kautta tai nielemällä. Silmiin joutunut torjunta-aine voi myös aiheuttaa haittaa. Altistumisen suuruuteen vaikuttaa mm. aineen käyttötapa, esimerkiksi käytetäänkö ainetta sisätiloissa vai ulkona, levitetäänkö ainetta traktoriruiskulla vai reppuruiskulla jne. Lisäksi altistumiseen vaikuttaa aineen käyttömäärä, -olosuhteet (käsiteltävän alueen koko ja muoto, kaluston kunto, sää ym.) ja valmisteen olomuoto (nestemäinen, jauhemainen, raemainen jne.). Ruiskutusnesteen pisarakoko on yleensä pienin ja hengitysvyöhykkeelle kulkeutumisen vaara suurin kun torjutaan lentäviä hyönteisiä. Torjunta-ainevalmisteen lisäaineet ja tankkiseoksiin lisättävät apuaineet, esimerkiksi kiinnitteet, on myös huomioitava. Monissa valmisteissa on edelleen orgaanisia liuotinaineita ja esim. nestepeittausaineissa voi olla jäätymisenestoaineena etyleeniglykolia. Nämä aineet voivat lisätä altistumista varsinaiselle torjunta-aineelle. Torjunta-ainetyö on kokonaisuus, johon kuuluu levityksen lisäksi myös ruiskutusnesteen valmistaminen ja ruiskun säiliön täyttö. Näiden työvaiheiden on useissa tutkimuksissa havaittu voivan altistaa työntekijää enemmän kuin varsinaisen levitystyön, koska tällöin altistutaan laimentamattomalle valmisteelle. Altistumista voi tapahtua lisäksi ruiskun pesu- ja huoltotöissä. Altistumisriski on erityisen suuri, mikäli laitteita joudutaan korjaamaan (esim. suuttimien tukkeumat) kesken levitystyön. Käsiteltyjen kasvustojen hoitotöissä on myös mahdollista altistua. Tarvittaessa voidaan asettaa työhygieeninen varoaika, jonka aikana käsiteltyyn kasvustoon ei saa mennä eikä kasveihin koskea ilman myyntipäällyksessä mainittuja suojaimia. Varoajan pituus on mainittu valmisteen myyntipäällystekstissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa. 3.1 Altistumisen vähentäminen Torjunta-ainetyöt tulee suunnitella ja järjestää siten, että ne voidaan tehdä turvallisesti ja tarpeetonta altistumista välttäen. Ennen työn aloittamista on harkittava, mikä on turvallisin levitysmenetelmä. Torjunta-aine tulee mahdollisuuksien mukaan valita siten, että terveysriski on mahdollisimman pieni. Terveysvaikutuksista saa tietoa myyntipäällyksistä ja käyttöturvallisuustiedotteesta. Työterveyshuollosta voi myös kysyä lisätietoja. Myyntipäällystekstit ja käyttöturvallisuustiedotteet on luettava aina ennen töiden aloittamista. Niissä annettuihin annostus-, työskentely- ja suojautumisohjeisiin voi tulla muutoksia uudelleenrekisteröinnin yhteydessä ja muutoinkin, jos tarvetta ilmenee. Ohjeita noudattamalla minimoidaan altistuminen ja Torjunta-ainetöiden työhygienia 11

10 estetään altistumisesta aiheutuvien terveyshaittojen syntymistä. Tärkeimpiä altistumisen vähentämiskeinoja ovat huolelliset työtavat, hyvä henkilökohtainen hygienia, asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö ja laitteiston kunnossapito. Koulutuksessa, esimerkiksi ruiskuttajatutkinnossa, pyritään korostamaan näitä seikkoja ja antamaan neuvoja siitä, miten voidaan työskennellä turvallisimmin. Aina ennen työn aloittamista on varmistettava, että työntekijä on saanut henkilökohtaista opastusta torjunta-ainetyöhön ja että käyttöturvallisuustiedotteisiin on perehdytty. Useat säädökset velvoittavat työnantajaa huolehtimaan työnopastuksesta ja suojainten saatavuudesta. Työntekijällä on vastaavasti velvollisuus noudattaa saamiaan ohjeita ja käyttämään annettuja suojaimia. Ruiskutusnesteen on levittävä tasaisesti kohteeseensa, jotta saavutettaisiin mahdollisimman hyvä torjuntatulos. Tähän tavoitteeseen päästään yleensä siten, että merkittävä osuus ruiskutteesta on pisarakooltaan pientä, jolloin kulkeuman mahdollisuus kasvaa tuulisella säällä. Riittävän levitystasaisuuden ja peittävyyden sekä kulkeuman hallinnan vaatimukset eivät täysin toteudu yhtäaikaisesti, vaan kompromisseja on tehtävä. On muistettava, että torjunta-aineiden käyttö on vain yksi osa tehokasta kasvinsuojelua; mm. monin viljelyteknisin ja kasvinjalostuksellisin keinoin voidaan kemiallisen torjunnan tarvetta vähentää ennalta ehkäisevästi. Lisäksi on olemassa useita mekaanisia ja biologisia torjuntamenetelmiä Henkilönsuojaimet ja hygieeninen työskentely Tärkein tietolähde käyttäjälle torjunta-ainevalmisteen haitallisista ominaisuuksista on käyttöturvallisuustiedote. Suojaintarve ja suojaintyyppi vaihtelevat käytettävän valmisteen haitallisuuden ja muiden ominaisuuksien (pölyävyys, lisäaineet, käyttötapa ym.) mukaan. Vaadittavat suojaimet on mainittu torjunta-ainevalmisteen pakkauksen myyntipäällyksessä ja käyttöturvallisuustiedotteessa, jotka tulee lukea ennen torjunta-ainetyön aloittamista. Suojainten tulee olla CE-merkittyjä. Torjunta-ainetöitä varten on oltava erilliset varusteet ja vaatteet, joita ei käytetä missään muussa työssä. Suojavarusteet on lisäksi pestävä aina käytön jälkeen. Vaatekuituihin voi kertyä torjunta-ainetta vaikkei vaate varsinaisesti olisi kastunutkaan. Suojakäsineet on myös muistettava aina huuhdella huolellisesti ennen riisumista. Käsineiden kemikaalinkesto heikkenee ajan myötä, joten ne on vaihdettava riittävän usein. Etenkin liuottimia sisältävät valmisteet (nimessä usein tunnus EC ) haurastuttavat käsineitä. Nahka- ja kangaskäsineet eivät sovi torjunta-ainetöihin. Jos valmistetaan ja levitetään ns. tankkiseoksia, eli useampia valmisteita käytetään yhtäaikaa, on noudatettava haitallisimman valmisteen käyttöturvallisuustiedotteessa mainittuja suojautumisohjeita. Seuraavissa kappaleissa esitettävät suojautumisohjeet ovat yleisluontoisia, eivätkä korvaa valmistekohtaisia tietoja. Olennainen osa suojautumista on henkilökohtainen hygienia ja huolelliset työtavat. Mahdolliset torjunta-aineroiskeet on pestävä iholta vedellä ja saippualla välittömästi. Useat torjunta-aineet imeytyvät nopeasti paljaan, terveenkin ihon läpi. Läpäisemätön käsinemateriaali ei estä altistumista, jos kuitenkin välillä kosketaan torjunta-aineeseen paljain käsin. Tällä tavoin saatetaan myös liata torjunta-aineella käsineen sisäpinta, jolloin erityisesti hikoilevan käden ihon läpi voi imeytyä merkittävästi torjunta-ainetta. Kädet tulee pestä ennen syömistä, juomista, WC:ssä käyntiä tai tupakointia. Puhdasta vettä pitää olla myös levitystyön aikana mukana traktorissa tai 12 Torjunta-ainetöiden työhygienia

11 ruiskun puhdasvesisäiliössä. Työskentelyn jälkeen on peseydyttävä huolellisesti vedellä ja saippualla. Suojavaatteet ja muut suojaimet on puhdistettava. Torjunta-ainetyössä käytetyt varusteet on säilytettävä ja pestävä muista vaatteista erillään. Hengityksensuojainten suodatinpatruunat on irrotettava käytön jälkeen ja säilytettävä tiiviissä muovi- tms. pussissa Ihon suojaus Torjunta-ainetyössä on käytettävä pitkähihaisia ja -lahkeisia suojavaatteita, esimerkiksi haalaria. Tavallinen puuvilla-polyesterihaalari on useimmissa tapauksissa riittävä avomaalla. Haalareissa on oltava huppu, tai on käytettävä erillistä päähinettä. Erityisen haitallisia aineita käsiteltäessä ja mielellään työskenneltäessä kasvihuoneessa käytetään kemikaalinkestävää suojaasua. PVC-muovinen sadepuku on aivan käyttökelpoinen, kunhan sen muistaa pestä aina käytön jälkeen. Puku on vaihdettava, jos sen pinta alkaa halkeilla. Nikotiinia kärytettäessä on käytettävä puuvillaista haalaria. Mikäli suojavaatteet kastuvat työskentelyn aikana märiksi, esim. roiskumisen vuoksi, ne pitää välittömästi vaihtaa. Jos tietää etukäteen joutuvansa esim. reppuruiskutettaessa kulkemaan tiheässä, vastikään käsitellyssä kasvustossa, jossa housunlahkeet kastuvat, kannattaa varautua esimerkiksi sadehousuin. Tavalliset kumisaappaat ovat hyvät torjunta-ainetyössä. Kemikaalinkestävät saappaat ovat nimensä mukaisesti torjunta-ainetyössä kestävämmät, joten sellaiset kannattaa hankkia, jos torjunta-aineita käytetään usein. Halkeilevat saappaat on vaihdettava. Pesu välittömästi käytön jälkeen pidentää myös saappaiden käyttöikää. Housunlahkeet vedetään saappaanvarsien päälle. Muistettava suojavaatteista pitkähihaiset ja -lahkeiset suojavaatteet ja päähine ovat perusvarustus kaikissa torjunta-ainetöissä kastunut suojapuku on vaihdettava heti puhtaaseen, tai on käytettävä kemikaalinkestävää pukua suojavaatteet on pestävä erillään muista vaatteista aina käytön jälkeen halkeilevat kumisaappaat on vaihdettava uusiin myyntipäällyksen ohjeet on aina luettava ennen työskentelyn aloittamista. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että jopa 95 % altistumisesta torjunta-aineille voi tapahtua käsien kautta. Tästä syystä käsineiden valintaan ja oikeaan käyttöön on kiinnitettävä erityistä huomiota. Joitakin valmisteita käsiteltäessä riittävät pitkävartiset kumi- tai muovikäsineet (talouskäsineet), mutta useimmiten on käytettävä kemikaalinkestäviä suojakäsineitä. Tieto vaadittavasta käsinemateriaalista löytyy valmisteen myyntipäällyksestä ja käyttöturvallisuustiedotteesta. Hyviä käsinemateriaaleja ovat esimerkiksi nitriili- ja butyylikumi. Myös neopreeni on kestävä materiaali, mutta se voi aiheuttaa sisältämänsä luonnonkumin eli lateksin vuoksi yliherkkyysoireita. Puuvillaiset aluskäsineet ovat miellyttävät suojakäsineiden alla. Jokaiselle työntekijälle on oltava tarjolla sopivankokoiset suojakäsineet, jotta niillä on helppo tarttua esineisiin ja käyttömukavuus on mahdollisimman hyvä. Suojakäsineitä on pidettävä koko työskentelyn ajan. Levitettäessä torjunta-aineita traktorilla ei käsineitä kuitenkaan yleensä tarvita. Näin vältytään myös saastuttamasta traktorin ohjauslaitteita tai muita pintoja torjunta- Torjunta-ainetöiden työhygienia 13

12 aineella. Traktorissa on kuitenkin pidettävä mukana puhtaat suojakäsineet, joita voidaan käyttää jos suuttimia tms. on korjattava levityksen aikana. Kasvojensuojain on läpinäkyvästä muovista valmistettu, kasvot peittävä levy. Kasvojensuojainta käytetään joitakin roiskeena ihoa ärsyttäviä valmisteita käsiteltäessä. Ylöspäin suuntautuvassa levitystyössä (esim. omenapuut) ja sumuruiskua käytettäessä kasvojen suojaaminen on erittäin tärkeää. On kuitenkin muistettava, että kasvojensuojain ei estä kaasumaisten aineiden tai aerosolien pääsyä silmiin, iholle tai hengitysteihin. Mikäli valmiste on luokiteltu paitsi ärsyttäväksi, myös haitalliseksi hengitettynä, on käytettävä kokonaamaria. Muistettava suojakäsineistä nitriilikumiset käsineet sopivat useimpiin käyttökohteisiin suojakäsineitä on pidettävä koko työskentelyn ajan käsineet on vaihdettava riittävän usein käsineet riisutaan siten, ettei sisäpinnalle pääse torjunta-ainetta luonnonkumi eli lateksi on herkistävä eli allergisoiva materiaali myyntipäällyksen ohjeet on aina luettava ennen työskentelyn aloittamista Hengityksensuojaimet Hengityksensuojainta tarvitaan aina levitettäessä torjunta-aineita käsin sekä valmistettaessa ruiskutusnestettä jauhemaisista aineista. Hytillisellä traktorilla ruiskutettaessa ei hengityksensuojainta yleensä tarvita, edellyttäen että ohjaamon ikkunat ja muut aukot on suljettu. Eteen sijoitet- tua puomia käytettäessä suojain voi olla kuitenkin tarpeen. Suojaimen on oltava mukana, jos välillä joudutaan nousemaan ulos traktorista tekemään esim. pesäkekäsittelyjä käsiruiskutuspuomilla. Valmisteen käyttöturvallisuustiedotteessa kerrotaan, riittääkö puolinaamari vai tarvitaanko kokonaamaria, sekä vaadittavat suodatinluokat. Useimpiin torjunta-ainetöihin tarvitaan yhdistetty suodatin, jossa on pölynsuodatin vähintään luokkaa P2 ja kaasunsuodatin A2. Yhdistetty suodatin suojaa sekä pölyiltä että kaasuilta, huurulta, höyryiltä ja pieniltä pisaroilta. Pelkkä pölynsuodatin riittää usein pölytteitä käytettäessä ja kuivapeitattaessa. Suodattimet on muistettava vaihtaa riittävän usein, viimeistään silloin kun torjunta-aineen haju alkaa tulla suodatinten läpi. Suodatinpakkauksiin on myös merkitty käytettävä ennen -päiväys. Tavallista puoli- tai kokonaamaria ei voi käyttää kovin pitkää aikaa kerrallaan (suositus korkeintaan kaksi tuntia päivässä) ja työskenneltäessä on pidettävä taukoja esimerkiksi puolen tunnin välein. Erityisesti jos torjunta-aineruiskutuksia tehdään usein, kuten esimerkiksi kasvihuoneissa, kannattaa hankkia tarkoitukseen soveltuva moottoroitu hengityksensuojain. Moottoroidussa suojaimessa ilmaa puhalletaan moottorin avulla hengitysvyöhykkeelle, jolloin suodattimien aiheuttamaa hengitysvastusta ei ole. Pitkäkestoisiin töihin kannattaa ottaa mukaan varaakku. Markkinoilla on myös sellaisia moottoroituja suojaimia, joihin saa kiinnitettyä ainoastaan pölynsuodattimen. Tällaista suojainta ei pidä hankkia torjunta-ainetöihin. Paperiset ja kuitukankaiset kertakäyttösuojaimet eivät koskaan sovellu torjuntaainetöihin. Torjunta-aine kertyy suodatinmateriaaliin, jolloin hengitysteihin saattaa joutua jopa enemmän torjunta-ainetta 14 Torjunta-ainetöiden työhygienia

13 kuin ilman suojainta. Tällaiset suojaimet on tarkoitettu suojaamaan ainoastaan tavanomaiselta pölyltä, kuten heinä- ja viljapölyltä. Muistettava hengityksensuojaimista hengityksensuojainta tarvitaan aina reppuruiskutettaessa ja valmistettaessa käyttöliuosta jauhemaisesta valmisteesta useimpiin torjunta-ainetöihin soveltuu yhdistetty suodatin A2 P2 suodatinpatruunat on vaihdettava riittävän usein suojanaamarin on istuttava tiiviisti kasvoilla silmälasit, parta yms. heikentävät tiiviyttä myyntipäällyksen ohjeet on aina luettava ennen työskentelyn aloittamista. Ajateltavaa torjunta-aineita käyttävälle Oletko tuntenut torjunta-ainetöiden aikana tai niiden jälkeen tai työskenneltyäsi torjunta-aineella käsitellyssä kasvustossa silmien, ihon tai limakalvojen punoitusta tai turvotusta? päänsärkyä? pahoinvointia? muita epätavallisia tuntemuksia? Nämä ovat vakavia oireita siitä, että olet altistunut torjunta-aineille. Ne eivät missään tapauksessa "kuulu asiaan"! Kiinnitä huomiota suojautumiseen ja henkilökohtaiseen hygieniaan. Oletko noudattanut työ- ja suojautumisohjeita? Ovatko suojaimesi kunnossa? 3.2 Torjunta-aineiden aiheuttamat terveyshaitat Useimmin torjunta-ainealtistumisen seurauksena ilmenee iho-oireita sekä päänsärky- ja pahoinvointitapauksia. Yleisimpiä torjunta-aineiden aiheuttamia terveyshaittoja ovat erilaiset toksiset tai allergiset ihooireet. Allergisoituminen aiheuttaa pysyvää haittaa. Monet jauhemaiset valmisteet voivat aiheuttaa hengitystieärsytystä. Organofosfaatit ja karbamaatit aiheuttavat vakavimmat akuutin myrkytyksen oireet: tällöin on kyse ns. koliiniesteraasi-inhibitiosta, joka voi olla hengenvaarallinen tila. Torjunta-aineet ovat aiheuttaneet Suomessa viime vuosikymmeninä alle 10 rekisteröityä ammattitautitapausta vuodessa. Toistuvasti tapahtuvan altistumisen ja altisteen kertymisen seurauksena voi syntyä viivästyneitä vaikutuksia. Tällaisia vaikutuksia voi esiintyä esim. maksassa tai munuaisissa. Näyttöä on myös joidenkin aineiden hermostovaikutuksista, syöpävaarallisuudesta ja sikiömyrkyllisyydestä. Lisäksi on havaittu vaikutuksia muuhun lisääntymisterveyteen. Raskaana oleva ei saa levittää torjunta-aineita eikä pääsääntöisesti työskennellä käsitellyissä kasvustoissa. Torjunta-aineiden pitkäaikaisvaikutuksista on toistaiseksi olemassa riittämättömästi tietoa. Usein voi olla vaikea erottaa torjunta-aineista johtuva terveyshaitta muista sairauksista. Terveyshaitat saattavat myös ilmetä vasta vuosien kuluttua altistumisesta. Eri torjunta-aineiden yhteisvaikutuksia ei myöskään tunneta vielä kovin hyvin. Tutkittaessa torjunta-ainetyöntekijöiden virt- Torjunta-ainetöiden työhygienia 15

14 san mutageenisuutta (mutageeniset aineet aiheuttavat perimän muutoksia) on havaittu, että suojaimia käyttäneiden työntekijöiden mutageenisuustaso on ollut merkittävästi alhaisempi kuin suojaimia käyttämättömien. Altistumista torjunta-aineille voidaan useissa tapauksissa arvioida biologisen monitoroinnin avulla, eli analysoimalla virtsatai verinäytteestä altisteen aineenvaihduntatuotteen tms. pitoisuus. Mitattua pitoisuutta verrataan viitearvoihin ja aineelle asetettuun toimenpiderajaan. Näin voidaan seurata altistumisen suuruutta ja arvioida esimerkiksi suojautumistoimenpiteiden tehokkuutta. Biologista monitorointia suositellaan tehtäväksi ainakin jos torjunta-aineen käsittelykertoja vuosittain on yli viisi. Lisätietoja biologisesta monitoroinnista voi kysyä omasta työterveyshuollosta tai Kuopion aluetyöterveyslaitokselta. Valtioneuvoston päätös (1672/1992) terveystarkastuksista erityistä altistumisen vaaraa aiheuttavissa töissä edellyttää torjunta-aineille altistuvan työntekijän terveydentilan seurantaa. 4. Torjunta-aineiden levitysmenetelmät Lähes kaikki torjunta-aineen levitys avomaalla Suomessa tapahtuu traktoriruiskutuksena ja jonkin verran reppuruiskutuksena. Markkinoilla on monia muitakin eri valmistajien kehittelemiä levityslaitteita. Reppuruiskujen ja muiden erikoislaitteiden käyttö, kasvihuoneviljelyä lukuun ottamatta, on kuitenkin selvästi traktorilevitystä harvinaisempaa. Torjunta-aineiden käyttömäärät ja - kerrat kasvukauden aikana riippuvat usein myös siitä, onko kyseessä varhaislajike vai aiotaanko sato varastoida. Varastoiminen aiheuttaa usein tarpeen lisäkäsittelyihin tautien torjumiseksi ennen sadonkorjuuta. Lisäksi käyttötarkoitus (ihmisravinto tai rehu) vaikuttaa käytäntöihin. Levitysmenetelmät eivät sinällään ole erilaisia, mutta mikäli on kyseessä korkeaksi kasvava kasvi, myöhäisimmät käsittelyt saattavat olla altistavampia, kun levityspuomi on pidettävä korkeammalla. Tiheää kasvustoa ruiskutettaessa pisarakoon on myös usein oltava pienempi. Toisaalta paljasta maata tai erittäin pientä kasvustoa ruiskutettaessa kulkeuman mahdollisuus kasvaa, kun kasvusto ei sido ruiskutetta, joskin tällöin pisarakoko voidaan pitää suurena. Mikäli viljelyksiä joudutaan ruiskuttamaan useita kertoja vuodessa erilaisilla aineilla, seosten käyttö vähentäisi käsittelykertoja. Torjunta-ainevalikoima pitäisi mahdollisuuksien mukaan suunnitella sellaiseksi, että mahdollisimman monet aineet sopisivat levitettäviksi muiden käytettävien aineiden kanssa. Seosten terveysvaikutuksia ei kuitenkaan yleensä tunneta. Tästä syystä työtapojen huolellisuuteen ja suojautumisen tehokkuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Seoksia käytettäessä suojaimet tulee valita haitallisimmaksi luokitellun valmisteen mukaan. Torjunta-aineiden levityslaitteiden, sekä traktori- että käsikäyttöisten, kuntoon tulisi myös työturvallisuussyistä kiinnittää huomiota. Hyvin toimivia laitteita ei tarvitse levityksen aikana korjata, jolloin mm. käsien likaantumisriski torjunta-ainetyössä vähenee. Myös ruiskujen puhdistustyössä voi altistua, mikäli torjunta-ainepitoista vettä roiskuu päälle. Mitä useammin ja huolellisemmin puhdistus kuitenkin teh- 16 Torjunta-ainetöiden työhygienia

15 dään, sitä vähemmän on huoltotarvetta ja suuttimet ym. kuluvat osat kestävät pidempään. Kunnollinen, luistamaton astintaso ja kädensijat traktoriruiskuissa helpottavat työskentelyä ja vähentävät altistumista. Laitteiden kunto tulee tarkastaa aina ennen levitystyöhön ryhtymistä. 4.1 Traktoriruiskut ja muut ajettavat levityslaitteet Ylivoimaisesti suurin osa Suomessa käytettävistä torjunta-aineista levitetään traktorin nostolaitteisiin kiinnitettävällä kasvinsuojeluruiskulla (kuva 1). Traktorin perään kiinnitettävä ruisku on työntekijälle levitysvaiheessa eteen asennettua turvallisempi, koska tällöin ajetaan poispäin torjuntaainesumusta. Joissain tapauksissa riviruiskutuksissa käytetään kuitenkin eteen sijoitettavaa puomia, koska sitä on helpompi ohjata rivien kohdalle. Torjunta-aineiden levityksessä käytettävän traktorin tulisi olla hytillinen. Levityksen aikana ikkunoiden pitää olla kiinni. Uusissa malleissa kaikki ruiskun säädöt voidaan tehdä ohjaamosta sähköohjauksella. Työskentely on miellyttävämpää, jos traktori on ilmastoitu. Kuumuus voi lisäksi heikentää kuljettajan tarkkaavaisuutta. Aktiivihiilisuodatin tai elektroninen ilmansuodatin vähentävät merkittävästi mahdollisen kulkeuman pääsyä ohjaamoon. Minkäänlaista hyväksymiskäytäntöä tai luokittelua näille suodattimille ei kuitenkaan ole olemassa. Edellytyksenä on kuitenkin, että suodattimet vaihdetaan riittävän usein. Joissakin traktoreissa nykyään olevia ruoanlämmittimiä ei tule käyttää eikä elintarvikkeita edes säilyttää hytissä torjunta-aineruiskutuksia tehtäessä. Kuva 1. Hytillinen traktori johon on kytketty kasvinsuojeluruisku. Torjunta-ainetöiden työhygienia 17

16 Ruiskutuspaineen pitää olla tarkasti ja täsmällisesti säädetty. Tavallisessa käytössä traktoriruiskun ruiskutuspaine on 1,5-5,0 bar. Yleisimmin käytetään kalvopumppua, joka onkin pumpputyypeistä vähiten huoltoa vaativa. Tasavirtausjärjestelmässä ruiskutuspaine ei muutu traktorin moottorin kierrosluvun muuttuessa. Tarpeettoman korkea paine kehittää pieniä pisaroita, jotka kulkeutuvat helposti tuulikulkeumana ympäristöön ja samalla työntekijän hengitysvyöhykkeelle. Painemittarin on oltava tarkka ja mahdollisimman helppo lukea. Puominlohkojen paineentasauksella estetään paineen nousua, mikäli osa puomista joudutaan sulkemaan. Säiliömateriaalin tulee olla kemikaaleja (mm. liuotinaineita) ja iskuja kestävää, jottei siihen tulisi vuotoja tai halkeamia. Iso täyttöaukko helpottaa täyttöä, sekoitusta ja pesua. SFS-EN 907-standardissa (Maatalous- ja metsäkoneet. Kasvinsuojeluruiskut ja nestemäisen lannoitteen levityslaitteet. Turvallisuus) suositellaan erityisen täyttölaitteen (esim. alaslaskettavan täyttöastian) käyttöä. Laitteessa voi olla lisäksi huuhtelulaite, jonka avulla huuhdellaan torjunta-aineastiat ja -pussit. Mahdollista on myös sijoittaa täyttöaukko siten, että sen korkeus maasta tai astintasosta on korkeintaan 1,5 m. Säiliön tyhjennystulpan on oltava päältä avattava, jotta ruiskutusnestettä ei pääse työntekijän käsille tai hihaan. Puomin on oltava tukeva ja huojumaton (pitkissä puomeissa erilliset vakaajat). Se tulee säätää sopivalle korkeudelle. Liian korkealla oleva puomi aiheuttaa turhaa kulkeumaa. Puomien työleveydet vaihtelevat 6-28 metrin välillä. Riviviljelyyn on olemassa monia erikoispuomeja. Riviruiskutuksessa torjunta-aineen kulutus hehtaaria kohden on pienempi kuin tavallisessa levityksessä. Riviruiskun suojasuppilot vähentävät kulkeuman mahdollisuutta. Viuhkasuuttimia suositellaan käytettäväksi pyörrekammiosuutinten sijasta lähes kaikessa käsittelyssä niiden paremman levitystasaisuuden ja vähäisemmän kulkeumariskin vuoksi. Pyörrekammiosuuttimia käytetään kuitenkin edelleen etenkin joissakin fungisidi- ja insektisidiruiskutuksissa. Oikein valittu suutinmateriaali vähentää vaihtotarvetta ja siten suuttimiin käsin koskemista. Kolmoissuutin, josta sopivan kokoinen suuke voidaan vaihtaa kääntämällä, on myös kätevä ja altistumista vähentävä. Pikakiinnitteiset suuttimet on helppo asentaa ja ne varmistavat suuttimen oikean asennon puomissa. Tippumisenestoventtiilit parantavat myös ruiskutuksen laatua ja työn hygieenisyyttä. Ne kuuluvatkin nykyään yleensä vakiovarustukseen. Riviviljelyksillä voidaan käyttää riippusuuttimia varmistamaan torjuntaaineen leviäminen lehtien alapinnoille tiheässä kasvustossa. Ruiskutusnesteen joutuminen suoraan kasvuston sisään vähentää kulkeuman mahdollisuutta. Mitä paremmin ruiskutusneste suodatetaan, sitä pienempiä suuttimia ja siten myös pienempää nestemäärää voidaan käyttää. Imupuolen siivilä eli pääsiivilä on kaikissa ruiskuissa, mutta lisäksi pumpun painepuolella olisi hyvä olla suodatin. Standardi SFS-EN 907 vaatii sellaisen uusiin ruiskuihin, mutta vanhoihin sitä on, sumuruiskuja lukuun ottamatta, harvoin asennettu. Tiheä painepuolen suodatin estää tehokkaasti suutinten tukkeutumista (imupuolen siivilät harvoja). Työturvallisuus paranee, kun suuttimia ei tarvitse työskentelyn aikana puhdistaa käsin. Levitysjälki on myös tasaisempaa, kun kaikki suuttimet toimivat. Itsepuhdistuva siivilä on hygieeninen, koska se ei tukkeudu helposti. Suuttimet pysyvät auki, vaikka ruiskutusmäärä olisi vain 40 l/ha. Standardi määrää ruiskuihin myös astinlaudan, jolloin täyttäminen on turvallisempaa ja ihokosketus säiliön kylkeen vä- 18 Torjunta-ainetöiden työhygienia

17 henee, sekä puhdasvesisäiliön, joka helpottaa hygieniasta huolehtimista levitystöiden aikana. Puhdasvesisäiliö on muistettava täyttää aina töihin lähdettäessä. Muutoinkin ruiskun on oltava aina kunnossa; letkuissa ja liittimissä ei saa olla vuotoja. Kasvinsuojeluseuran julkaisussa 83 vuodelta 1991 on Suomessa käytössä olevat traktoriruiskut jaettu viiteen kuntoluokkaan (1= vaatimattomin; 5= huippumallit): 1. ruiskut, joissa jousikuormitettu paineensäätö, kiinteä puominkiinnitys; 2. tasavirtauspaineensäätö, jonkin verran lisävarusteita; 3. vakiovarusteena hydraulinen työkorkeuden säätö, joustava puominkiinnitys, kaapelikauko-ohjain säätölaitteen päähanalle, puhdasvesisäiliö, astinlauta; 4. edellisten lisäksi täysin hydraulisesti toimiva ruiskutuspuomisto, itsepuhdistuva suodatin ja kolmoissuuttimet; Edellä luetellut varusteet ja laitteet on yleensä suunniteltu ennen kaikkea parantamaan ruiskutustehokkuutta, mutta käytännössä ne toimivat kaikki myös työntekijän turvallisuutta parantavasti. Käytännön kokemuksen perusteella on arveltu, että joillakin tiloilla kasvinsuojeluruisku on ilmeisesti niin harvoin käytetty laite, ettei sen tekniikkaan, oikeaan käyttöön ja huoltoon olla perusteellisesti tutustuttu ja perehdytty. Tästä syystä pienetkin tekniset ongelmat voivat haitata työskentelyä merkittävästi. Tilanne on alkanut kuitenkin korjaantua nopeasti ruiskuttajatut- kinnon ja ruiskujen tarkastuksen myötä. Jokainen torjunta-aineita käyttävä viljelijä joutuu nykyään tosissaan perehtymään laitteistojen toimintaan ja turvalliseen käyttöön. Melko pienellä vaivalla ja säännöllisellä huollolla kasvinsuojeluruisku on maatilan pitkäikäisimpiä laitteita. Toisaalta pitkäikäisyys hidastaa mm. standardissa mainittujen altistumista vähentävien lisälaitteiden yleistymistä. Rikkakasvien torjunta on usein erityistä tarkkuutta vaativaa, koska torjunta-aine saattaa vioittaa viljelykasvia, jos ruiskutuksessa tapahtuu päällekkäisyyttä. Ajourien merkitseminen etukäteen helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä ja vähentää myös altistumista. Useimpien rikkakasvien torjunta kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisella kasvuasteella. Tällöin rikkakasvit ovat herkimpiä ja työskentely turvallisinta, koska kasvusto on matalaa. Riviruiskun käyttö riviviljelyksillä alentaa noin 2/3 torjuntaainekustannuksista, kun ainetta ei joudu hukkaan Ilma-avusteinen traktoriruisku Ilma-avusteinen traktoriruisku soveltuu erityisesti suurille avomaaviljelyksille. Suuttimien ympärille puhalletaan ilmaa, joka avaa kasvustoa siten, että torjuntaaine menee paremmin perille kohteeseensa. Pisarakoko voi olla pieni ja kulkeumariski silti vähäinen, koska ilmapuhallus antaa pisaroille riittävän liike-energian, jolla ne menevät suoraan kohteeseensa. Tällä tavoin ilmapuhallus vähentää tuulen vaikutusta. Ilma-avusteisella ruiskulla voidaan valmistajien mukaan ruiskuttaa turvallisesti huomattavasti tuulisemmalla säällä kuin tavallisella. Kaupallisesti saatavassa ruiskumallissa on jo vakiovarusteena monia standardin vaatimia (ks. kpl 4.1) levitystyötä helpottavia laitteita. Säiliö on kapea ja korkea, joten täyttölaitteen käyttö olisi suositeltavaa (kuva 2). Torjunta-ainetöiden työhygienia 19

18 Kuva 2. Ilma-avusteinen kasvinsuojeluruisku. Lisäilma voidaan johtaa myös suoraan suutinrunkoon, jolloin vaikutetaan suoraan pisaranmuodostukseen. Tällöin suutin muodostaa ilmakuplia sisältäviä pisaroita, jotka eivät ole kokonsa vuoksi kulkeumalle alttiita. Kuplien ansiosta pisarat hajoavat lehdellä pienemmiksi pisaroiksi ja levitystulos on tasainen ja peittävä. Ilmapuhalluksen käyttö ruiskutuksessa todennäköisesti vähentää altistumista levitystyön aikana. Altistuminen sekoitus- ja täyttövaiheessa ei kuitenkaan muutu, ellei torjunta-aineen käyttömäärää voida vähentää menetelmän avulla Traktorisumuruisku Sumuruiskun (kuva 3) käyttöpaine on korkea, jopa 25 bar. Sumuruiskussa on ilmapuhallusputkia, joiden sisällä on nestesuutin. Syntyvä sumu on hyvin hienojakoista ja leijuu kauas. Menetelmän käyttö vaatii ehdottomasti tyynen sään, jotta ympäristö tai sivulliset eivät altistu kulkeuman vuoksi. Oikein käytettynä laite on hyvin kätevä ja tarkka; mm. suuttimet on helppo suunnata haluttuun kohteeseen. Altistumista sumuruiskua käytettäessä voi tapahtua merkittävästi varsinaisen levitystyön aikana sekä hengitysteiden että ihon kautta. Erityisen suuri altistumisriski on sumutettaessa puita tai pensaita, jotka ovat sumuruiskun yleisimmät käyttökohteet. Riviviljelyksille on omat sumuruiskumallit. Sumuruiskua käytettäessä traktorin olisi ehdottomasti oltava hytillinen ja ilmanvaihdon kontrolloitu. Muussa tapauksessa työntekijän on suojauduttava erityisen huolellisesti käyttöturvallisuustiedotteen ohjeiden mukaan. 20 Torjunta-ainetöiden työhygienia

19 Kuva 3. Marjapensaiden ruiskutusta traktorisumuruiskulla Puimuriin kiinnitettävä ruisku Puinnin yhteydessä voidaan käyttää leikkuupuimuriin asennettavaa, sähköisesti ohjattua torjunta-aineiden levityslaitetta. Laitetta voidaan käyttää rikkakasvien torjumiseksi koko viljelyalalla tai pesäkekäsittelyssä. Pesäkekäsittely em. laitteella on työntekijälle turvallisempi tapa kuin käsisuuttimen tms. käyttö. Laitteessa voi olla puomiin kiinnitetyt suuttimet joko takaakselin etupuolella (jolloin puomin takana on myös roiskesuoja), tai suuttimet on kiinnitetty suutinrunkoihin leikkuupöydän takana. Taka-akselin eteen sijoitettava levityslaite on todennäköisesti työntekijän kannalta turvallisempi levityksen aikana, koska torjunta-aine leviää tällöin työntekijän takaa ajosuunnasta poispäin. Ruiskutusnestesäiliön sijainti korkealla, puimurin päällä, hankaloittaa täyttö- ja sekoitusvaihetta Sivelykäsittely sivelypuomilla Rikkakasveja voidaan tarvittaessa sivellä herbisideillä, mikäli aikaisempi torjunta on epäonnistunut tai jäänyt tekemättä. Tällöin rikkakasvien on oltava vähintään cm viljelykasveja korkeampia. Sivelykäsittelyyn on kehitetty sekä käsi- että traktorikäyttöisiä laitteita. Sivelin voi olla kiinnitetty myös puimuriin. Sivelykäsittelyssä torjunta-aine johdetaan puomiin, johon on kiinnitetty nailonnaruja tai sienimäinen sivellin. Menetelmässä käytetään väkevää laimennosta. Sivelykäsittely on varsin turvallinen menetelmä; käytetty torjunta-ainemäärä on pieni, eikä aerosoleja muodostu. Väkevän ruiskutusnesteen käsittelyvaiheessa ja laitetta puhdistettaessa on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota ihon suojaukseen. Laitteen tehon takaamiseksi sivelynarut on pidettävä huolellisesti puhtaana. Sivelimet eivät ole juuri yleistyneet kalliin hinnan ja vähäisten käyttökohteiden vuoksi. Torjunta-ainetöiden työhygienia 21

20 4.1.5 Itsekulkevat, pienoisajoneuvolla hinattavat ja ajoneuvon päälle asennettavat ruiskut Omalla ajoneuvoalustalla kulkevat ns. itsekulkevat ruiskut ovat tehokkaita, suuria ja hyvin varusteltuja. Työleveys voi olla m ja säiliö jopa 3500 l. Itsekulkeva ruisku toimii myös korkeissa kasvustoissa. Altistumisen vaara ruiskutustyössä on vähäistä, koska näissä laitteissa on erityisesti ruiskutustyöhön suunnitellut, umpinaiset ohjaamot. Työ vaatii myös vähemmän sekoitus- ja täyttötyötä sekä sujuu nopeammin kuin perinteisillä laitteilla. Jotta em. laite olisi taloudellisesti kannattava, viljelyalan on oltava suuri. Suomalaisissa olosuhteissa itsekulkevan ruiskun sovellusmahdollisuudet ovat vähäiset ja laite on harvinainen. Viheralueilla, esimerkiksi golfkentillä sekä erikoisviljelmillä voidaan käyttää päältäajettavalla puutarhatraktorilla hinattavia ruiskuja. Ruiskuissa on yleensä puomi, mutta myös käsiruiskutustankoa voidaan käyttää. Avointa ajoneuvoa ajettaessa ruiskutteen kulkeutumisen ja siten altistumisen mahdollisuus on otettava huomioon. Ruisku voidaan asentaa myös ajoneuvon, esim. tiettyjen traktorimallien päälle Ruiskutus metsä-äestyksen yhteydessä Uudistusaloilla voidaan heinittymistä torjua jo äestyksen yhteydessä. Ruiskutuslaite on tällöin sijoitettu äkeeseen. Torjuntaaineen levitys tapahtuu muokkausyksikön takaa, eli kaukana metsätraktorin kuljettajasta Kantokäsittely monitoimikoneella Päätehakkuun yhteydessä on mahdollista levittää torjunta-ainetta (harmaaorvakkasienen itiöitä) monitoimikoneen sahaan liitetyllä levityslaitteella juurikäävän torjumiseksi. Altistuminen suljetussa ohjaamossa jää vähäiseksi. Valmiste pölyää melko voimakkaasti, joten hengityksensuojain on tarpeen käyttöliuosta valmistettaessa. 4.2 Käsikäyttöiset levitysmenetelmät Reppuruiskut Selkä- eli reppuruiskujen säiliötä kannetaan olalla tai selässä. Säiliöiden koot vaihtelevat 5-20 litran välillä. Pumput voivat olla joko käsin pumpattavia tai moottorikäyttöisiä (kuvat 4 ja 5). Säiliön tiiviys ja yleensä laitteiston puhtaus on tärkeää käytettäessä kannettavia laitteita. Esimerkiksi selän iho voi altistua merkittävästi, jos torjunta-aineliuosta pääsee vaatteille säiliön vuodon tai läikkymisen takia. Lisäksi reidet ja sääret altistuvat helposti, jos ruiskutetussa kasvustossa kuljetaan. Levitystyössä tulee aina liikkua käsitellystä kasvustosta poispäin. Tuulikulkeumalle altistumisen estämiseksi ruiskutussuunnan tulisi olla myötätuuleen. Reppuruiskuihin on saatavissa myös ruiskutuspuomeja, joiden avulla esim. nurmikon ruiskuttaminen on nopeampaa. Torjunta-ainetta leviää laajemmalle alalle levitystyötä tekevän eteen kuin käytettäessä tavallista ruiskutustankoa. Näin ollen kulkeuman mahdollisuus kasvaa. Ruiskutustangon päähän voidaan myös kiinnittää haarakappale, jossa on esim. kolme suutinta. Ruiskutustangon jatkovarren avulla taas voidaan helposti ulottua korkealla oleviin kohteisiin ilman, että ruiskutuspainetta tarvitsee lisätä. 22 Torjunta-ainetöiden työhygienia

Suojaimet. työturvallisuus. Suojaa itsesi. Yleistä

Suojaimet. työturvallisuus. Suojaa itsesi. Yleistä työturvallisuus Suojaa itsesi Yleistä Maatalouden töissä on monia vaaranpaikkoja. Suurimpia terveysvaaroja ovat pöly ja melu. Useissa maatalouden työvaiheissa hengitettävä ilma sisältää suuria määriä pölyä

Lisätiedot

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002 2 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002 Kasvinsuojeluseura ry. Neuvontajaosto Toimittanut Heikki Jalli Jokioinen 2002 ISSN 0784-3860 3 KASVINSUOJELUN

Lisätiedot

Kevyet koneet metsänhoidossa OPAS METSÄNOMISTAJALLE. Miikka Parviainen Riitta Pellinen Mikko R. Salminen Tapani Sauranen

Kevyet koneet metsänhoidossa OPAS METSÄNOMISTAJALLE. Miikka Parviainen Riitta Pellinen Mikko R. Salminen Tapani Sauranen Kevyet koneet metsänhoidossa OPAS METSÄNOMISTAJALLE Miikka Parviainen Riitta Pellinen Mikko R. Salminen Tapani Sauranen Kevyet koneet metsänhoidossa Opas metsänomistajalle Kirjoittajat: Miikka Parviainen,

Lisätiedot

Kantokäsittelyn toteutus

Kantokäsittelyn toteutus Kantokäsittelyn toteutus METSÄTEHON OPAS ISBN 951-673-171-6 Graafinen suunnittelu ja sivunvalmistus: Studio Jussi Ronkainen Ky Paino: F.G. Lönnberg Helsinki 2001 Sisältö 1. Sienet puuainetta pilaamassa.............................

Lisätiedot

KÄSIKIRJA. Käsiin kohdistuvien tapaturmien ja ammattitautien ehkäiseminen

KÄSIKIRJA. Käsiin kohdistuvien tapaturmien ja ammattitautien ehkäiseminen KÄSIKIRJA 1 Käsiin kohdistuvien tapaturmien ja ammattitautien ehkäiseminen SISÄLTÖ Alkusanat... 3 Käsitapaturmien ja ammatti-ihotautien torjuminen... 4 Koneturvallisuus ja käytettävyys... 4 Työpaikkaselvitykset...

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2003 Jokioinen 21.1.2003 2 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003 Kasvinsuojeluseura ry. Neuvontajaosto Toimittanut Heikki Jalli Jokioinen 2003 ISSN 0784-3860 3 KASVINSUOJELUN

Lisätiedot

Kasvinsuojeluainekoulutukset 17. 18.9.2014

Kasvinsuojeluainekoulutukset 17. 18.9.2014 Kasvinsuojeluainekoulutukset 17. 18.9.2014 Kasvinsuojeluaineita ja käyttöä koskeva lainsäädäntö Kasvinsuojeluaineiden vaarat ja riskit ja niiden hallinta Lainsäädäntö taustalla Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Pelastuslaitoksen suorittama kemikaalivalvonta maatiloilla... 3 3. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet... 4 4. Ympäristönsuojeluviranomaiset...

Lisätiedot

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2806-1 (nid.) ISBN 952-13-2807-X (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

Alipäällystön koulutusohjelma

Alipäällystön koulutusohjelma Alipäällystön koulutusohjelma Alipäällystökurssi 34 PELASTUSHENKILÖSTÖN ALTISTUSTEN VÄHENTÄMINEN HAITALLISILLE AINEILLE Jarno Lamminpää 2 PELASTUSOPISTO Koulutusohjelma Alipäällystön koulutusohjelma Tekijä

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Hitsauksen työturvallisuus

Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen työturvallisuus H I T S A U S U U T I S E T n R o 2 2 0 0 6 Terveys ja turvallisuus hitsauksessa UUTISET 2 2006 HITSAUS G l o b a l s o l u t i o n s f o r l o c a l c u s t o m e r s e v e

Lisätiedot

Työturvallisuuden perusteet autoalan perustutkinnossa ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Työturvallisuuden perusteet autoalan perustutkinnossa ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Työturvallisuuden perusteet autoalan perustutkinnossa ajoneuvo- ja kuljetustekniikka SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Bitumin turvallinen käsittely KÄYTTÖOPAS 2012 Nynas AB Suunnittelija ja tuottaja: Hesketh Design Limited, Iso-Britannia Nynasin terveys-, turvallisuus-,

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnossa

Autoalan perustutkinnossa Työturvallisuuden perusteet Autoalan perustutkinnossa Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 1 Oppaan ovat tehneet: Harri Kuuttila Pekka Lammi Matti Nurmi Hannu Muhonen Inkeri Ritamäki Seinäjoen ammattioppilaitos

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA VM 300 DS SUORAKYLVÖKONE

KÄYTTÖOHJEKIRJA VM 300 DS SUORAKYLVÖKONE KÄYTTÖOHJEKIRJA VM 300 DS SUORAKYLVÖKONE 2011 Versio 1.0 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 Määräysten mukainen käyttö 3 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 4 VASTUUEHDOT 5 TAKUUEHDOT 6 1. TURVALLISUUSOHJEET 7 1.1 Varoitustarrat

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

JUURIKASSARKA. Nr 2 2007. Juurikassarka 2/2007-1

JUURIKASSARKA. Nr 2 2007. Juurikassarka 2/2007-1 JUURIKASSARKA Nr 2 2007 Juurikassarka 2/2007-1 JUURIKAS- SARKA 2/2007 20. vuosikerta Päätoimittaja Nils Lindroos Toimitussihteeri Marte Römer-Lindroos Taitto Marte Römer-Lindroos Julkaisija Sokerijuurikkaan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Kemian tekniikan osasto TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Toimittanut: Kimmo Karinen Espoo, 2000 Esipuhe Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä asioita työntekijöiden työn sekä

Lisätiedot

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS Jorma Nykänen Sisällys OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS 1. Johdanto 3 2. Työturvallisuuslaki 3 3. Oppilaitoksen työturvallisuusohjelma 5 4. Uusi oppimis-

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy Trukin valintaopas niin www.rocla.fi Jukka Oksanen Ville Siitonen Trukin valintaopas Trukin valintaopas Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy Copyright 2013 Rocla Oy ISBN 978-952-93-2147-6

Lisätiedot

KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN VALIMOTYÖSSÄ

KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN VALIMOTYÖSSÄ Teknillinen korkeakoulu, koneenrakennustekniikan laitos Helsinki University of Technology, Department of Engineering Design and Production Espoo 2008 TKK-K-1/2008 KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Hiekkapöly poissa keuhkoista

Hiekkapöly poissa keuhkoista Hiekkapöly poissa keuhkoista Kvartsihiekan oikea käsittely Työturvallisuuskeskus Sisältö Lukijalle... 3 Kvartsipöly työterveysongelmana... 4 Mitä piidioksidi on?... 5 Mitä kvartsipöly on?... 7 Silikoosi

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 Fax +358-(0)6-4846401 2003 SUOMI

KÄYTTÖOHJE. 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 Fax +358-(0)6-4846401 2003 SUOMI SUPERSEED 3000 KÄYTTÖOHJE SS03SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 Fax +358-(0)6-4846401 2003 SUOMI 1. SISÄLTÖ SIVU 2. ARVOISA ASIAKAS 3 2.1 VAROITUSMERKKI 3 3. TEKNISET TIEDOT 3 4. TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot