KUNTOUTTAVA TYÖOTE PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOUTTAVA TYÖOTE PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISSA"

Transkriptio

1 Sopimusvuori Association & Foundation Sopimusvuori KUNTOUTTAVA TYÖOTE PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISSA Christa Rajanti Tampereella

2 Sopimusvuori Association & Foundation Sopimusvuori Sopimusvuori on tamperelainen mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitopalveluja tuottava organisaatio, jonka asiakkaana on noin 500 mielenterveyskuntoutujaa ja 128 dementoivaa sairautta sairastavaa henkilöä. Mielenterveyskuntoutujille on tarjolla 19 kuntoutusyksikköä ja noin 60 tukiasuntoa, lisäksi toimintaa kehitetään mielenterveyskuntoutujien Kotikuntoutus-projektissa. Jokaisessa kuntoutusyksikössä toimitaan yhteisöllisin periaattein, mutta kuntoutujan yksilöllisyys huomioiden. Kaikessa toiminnassa tavoite on, että asiakas palaa mahdollisuuksien mukaan työelämään tai selviytyy arjessa mahdollisimman itsenäisesti tavoitteena omassa kodissa asuminen.

3 Ruukissa on systemaattisesti kehitetty kuntoutusta päihde- ja mielenterveyskuntoutujille Perustehtävä on tarjota yksilöllistä ja tavoitteellista tehostettua asumispalvelua mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Toiminta pohjautuu yhteisöllisyyteen kuntoutusta tukevana osatekijänä. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus ottaa vastuuta elämästään sekä opetella elämänhallinnan taitoja. Kuntoutusprosessiin kuuluu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaavan kuntoutusketjun suunnittelu, sisältäen jatkokuntoutuksen järjestämisen. Päätavoitteena on edesauttaa kuntoutujan mahdollisimman kokonaisvaltaista integroitumista yhteiskuntaan. "Elämään kuin ihminen."

4 Tilat ja henkilökunta Asiakaspaikkoja on kymmenen. Huoneet ovat yhden ja kahden hengen huoneita, joissa on oma wc ja suihku. Asiakkaiden yhteisiä tiloja ovat keittiö, olohuone, kodinhoitohuone, sauna ja ryhmähuone. Henkilökuntaa on saatavilla kellon ympäri. Päivävuorossa on tavallisesti 1-3 työntekijää ja iltavuorossa 1 työntekijä. Yöohjaaja on yhteinen toisen yksikön kanssa. Henkilökunnasta 3 on koulutukseltaan psyk. sairaanhoitajia, 4 mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajia sekä 1 oppisopimusopiskelija. Osa-aikainen avustaja huolehtii kodinhoitoon liittyvistä tehtävistä.

5 Sopimusvuori Association & Foundation Asiakkaat ja yksilöllisen tuen tarve Ruukki on profiloitunut päihde- ja mielenterveysongelmaisten asiakkaiden kuntoutukseen vuoden 2008 alusta. Tällä hetkellä suurin osa kuntoutujista on miehiä (8/10). Asiakkaat tulevat sairaalasta, muista asumispalveluista tai vankilasta. Osa asiakkaista tulee kadulta esim. matalan kynnyksen päihdepalveluiden tai katkon kautta. Ikäjakauma painottuu ikävuoden välille. Kuntoutusjakson pituus tavallisesti n. 3 kk-1,5 v. Asiakkailla on erilaisia mielenterveyden ongelmia, riippuvuuksia, persoonallisuushäiriöitä ja psykoositasoisia sairauksia. Päihdeongelmat vaihtelevat alkoholiriippuvuudesta eriasteiseen sekakäyttöön. Korvaushoidossa on tavallisesti 2-3 asiakasta. Yhteisenä ongelmana useimmilla on laitoskierre, rikollisuus, sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat kuten velkaantuminen, syrjäytyneisyys sekä lukuisat somaattiset sairaudet ja vaivat.

6 Kuntouttava työote Keskeisenä ajatuksena on antaa asiakkaan tehdä itse omien voimavarojensa ja vahvuuksiensa mukaan. Ohjataan, neuvotaan, tuetaan ja kannustetaan. Ei tehdä puolesta, ellei se tue asiakkaan kuntoutumista. Olemassa olevan toimintakyvyn edistämistä ja mahdollisimman monipuolista käyttöä. Kaikki selviytymistä ja omatoimisuutta edistävät toimenpiteet ja tukitoimet. Asiakasta aktivoivaa toimintaa, jota toteutetaan hänen omista tavoitteistaan ja lähtökohdistaan käsin. Työ on jokapäiväistä, vuorovaikutteista ja perustuu asiakkaan kokonaistilanteen kartoitukseen, ottaen huomioon asiakkaan luonnollisen tukiverkoston.

7 Kuntouttava työote käytännössä Sopimusvuoren yhteisöllisyyden periaatteet. Omaohjaajakeskustelut ja omaohjaajan tuki. Asiakkaiden oman vastuun korostaminen. Vastuuta omista ja yhteisön asioista. Kirjalliset sopimukset, joihin asiakkaat sitoutuvat omalla allekirjoituksellaan. Vertaistuen mahdollistaminen. Ryhmähengen luominen. Asiakkaan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen kuntoutuksessa. Työntekijät selvittävät asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja asettavat kuntoutuksen tavoitteet yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen verkoston kanssa. Työntekijät ottavat huomioon asiakkaan yksilöllisen avun ja tuen tarpeen tämän omista lähtökohdista käsin. Keskustelu, tunteiden ilmaisu, kielenkäyttö, yhteinen tekeminen (suunnittelu, toteutus, arviointi). Onnistumisen kokemusten mahdollistaminen, erehtymisen ja uudelleen yrittämisen mahdollisuus.

8 Yhteisön arki ja elämänhallinnan taitojen opettelu Asteittain lisää vapauksia: arviontijaksolta itsenäisyyteen Päihteiden käytön vähentyminen/päihteettömyys (retkahdusten ehkäisy, selviytymissuunnitelmat, päihderyhmät, oma-apuryhmät) Sairauden oireiden ja varomerkkien tunnistaminen, vastuu omasta terveydestä huolehtimisesta Omasta ympäristöstä huolehtiminen Yhdessä sovittavat vastuutehtävät: ruoanlaittoa ja kaupassakäyntiä Yhteiset forumit: aamutuokio ja yhteisökokous, keskiviikkoryhmä Raha-asioiden hoito yhdessä oma-ohjaajan kanssa Asioinnin harjoittelu, kalenterin käyttö Mielekäs tekeminen ja rentoutuminen. Ryhmät toiveiden ja tarpeiden mukaan esim. kirjallisuusryhmä, musaryhmä, kässyryhmä, rentoutus ja korva-akupunktio. Retket, leirit, tapahtumiin osallistuminen, leffaillat ja levyraadit. Liikunta: päivittäiset kävelylenkit ja kuntosali 1-3 x vko:ssa. Muut satunnaiset liikuntatapahtumat: esim. keilaus, lumikenkäkävely, futis

9 Ulospäin suuntautuminen Yksikön sijainti keskellä kaupunkia, houkutukset lähellä. Niiden kohtaamista harjoitellaan päivittäin. Kuntoutukseen kuuluu kodin ulkopuoliseen toimintaan osallistuminen. Jokaisen tulisi löytää itselleen mielekästä tekemistä, mitä jatkaa Ruukista lähdön jälkeen. Esim. päivätoiminta (työsali, klubitalo, Alma-yhteisö), Taimin ryhmät ja muu toiminta, AA- ja NA- ryhmät, opiskelu kansalaisopistoissa tai aikuislukiossa, seurakuntien tilaisuudet, Krisin toiminta, muu harrastustoiminta. Kuntoutusta tukevien henkilöiden vierailut ja tapaamiset toivottavia, samoin osallistuminen kuntoutuksen suunnitteluun. Omaiskahvit aina sunnuntaisin.

10 Yhteistyö Vaikean päihderiippuvuuden, mielenterveysongelman ja mahdollisen aggressiivisen käytöksen vuoksi asiakkaiden hoito ja kuntoutus on erikoisosaamista vaativaa työtä. Sen toteutuminen vaatii asianmukaista koulutusta, työnohjausta ja moniammatillisen verkoston tukea. Tärkeimmät yhteistyötahot: Asiakasohjaus Loisto, Tampereen kaupungin psykiatrian poliklinikka, Pitkäniemen ja Kaivannon sairaalan päihdepsykiatriset osastot, Pyynikin terveysasema, Tampereen asumispäivystys, Tays:n päihdepsykiarian poliklinikka, Taimi ry, Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry, Alma ja muut asumispalveluiden ja päivätoimintojen tuottajat sekä Vipusen kuntoutumiskeskus. Erityisesti korvaushoitoasiakkaiden kohdalla yhteistyön merkitys korostuu.

11 ASIAKKAIDEN PALAUTETTA: Mitä olen oppinut Ruukissa? "Arjen asiat ovat ainakin hyvin hallussa. Jonkin verran kärsivällisyyttä ja toisten ihmisten huomioon ottamista. Myös olen oppinut elämästä nauttimista selvin päin." "Oppinut elämään ilman päihteitä." "Että huumeet on paskaa. No tosissani, olen oppinut tunnistamaan oman sairauteni." "Olen oppinut organisoimaan asioita ja hoitamaan ne enemmän ajallaan. Myös päivän rytmitys on ollut hyvä ja aikataulu (kalenteri) on tulevaisuudessa tärkeä osa arkeani." "Itsenäisiä elämäntaitoja esim. ruuanlaitto ja siivous. Luomaan pysyviä ihmissuhteita." "Olemaan sosiaalisempi, puhumaan tunteistani, tutustumaan uusiin ihmisiin, hyväksymään sairastumiseni." "Tekemään ruokaa, säännöllisen unirytmin, järjestelmällisyyttä rahankäytössä, ilmaisemaan omaa mielipidettä, lääkkeen käytön tärkeyttä." "Elämään kuin ihminen."

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

KAN ESPOON ANKKURI PÄIVÄKESKUS

KAN ESPOON ANKKURI PÄIVÄKESKUS 1 KAN ESPOON ANKKURI PÄIVÄKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Suunnitelman laatijat: Työ- ja ohjausryhmät, yksikön vetäjä. Laadittu suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa syksy 2005-kevät 2006. 1. JOHDANTO...2 2.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Nuorten päivätoimintakeskus Sopimusvuori ry 1. Toiminta-ajatus Sopimusvuori ry:n nuorten päivätoimintakeskuksen palvelut on suunnattu Tampereen ja lähikuntien nuorille (16-29v.),

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

OPAS KOKEMUSASIANTUNTIJA- TOIMINNASTA

OPAS KOKEMUSASIANTUNTIJA- TOIMINNASTA Kokemusasiantuntija hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi OPAS KOKEMUSASIANTUNTIJA- TOIMINNASTA OUTI HIETALA JA PÄIVI RISSANEN Kuntoutussäätiö & Mielenterveyden

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Markku Rautiainen YTM, HTK, Rikosseuraamuslaitos SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Edilex 2010/7 Artikkeli, versio

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma Raha-automaattiyhdistys / projektiavustusanomus Ci KoVa-Projektisuunnitelma Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma helmikuu 2011-helmikuu 2014

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ sairaanhoitaja Heli Jaakkola SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Järjestölähtöiset lähipalvelut

Järjestölähtöiset lähipalvelut Järjestölähtöiset lähipalvelut ASTA JUNTUNEN (toim.) Toimintamalleja käytännön työhön SININAUHA-JULKAISUT Järjestölähtöiset lähipalvelut Toimintamalleja käytännön työhön ASTA JUNTUNEN (toim.) Järjestölähtöisten

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot