KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika klo Kahvitarjoilu klo Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa Haavisto Sami Lehtinen Lauri Lepola Kristiina Maijala Mauri Matilainen Tuulia Parikka Heikki Ylimäki Sinikka, varapuheenjohtaja poistui 15 käsittelyn ajaksi Arto Lehtisen varajäsen puheenjohtaja 15 käsittelyn ajan Muut osallistujat Tarela Arja Nord Pirkko Saastamoinen Riina sihteeri, talouspäällikkö kirkkovaltuuston varapj Kylmäkosken kappeliseurakunnan kappalainen Käsitellyt asiat 1-23 Allekirjoitukset Sari Lindström Sinikka Ylimäki Arja Tarela puheenjohtaja puheenjohtaja 15 sihteeri tarkastus Akaa Sirpa Ahlfors Lauri Lehtinen Pöytäkirja yleisesti Nähtävänä oloa koskeva kuulutus on ollut Akaan kirkkoherranviraston sekä nähtävänä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Akaan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Todistaa:

2 2 1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra Sari Lindström avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9.luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. KN ohjesäännön 5 :n mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. KL 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsut on postitettu ESITYS: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom). Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3). ESITYS: 1) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan ) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Kylmäkosken sekä Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla ) tarkastajiksi valittiin Sirpa Ahlfors ja Lauri Lehtinen. 2) 3) 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvostossa asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on esittelijän pohjaehdotus. ESITYS: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 3 5 AKAAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2011 Kirkkojärjestys 13 luku 8 ja 15 luku 9 Kirkkojärjestyksen mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Akaan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille kokouskutsun liitteenä (liite 1). ESITYS: Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto 1) käsittelee toimintakertomuksen 2011 sekä työmuotojen toimintakertomukset ja liittää ne tilinpäätökseen seurakunnan toiminnan kuvauksena ja arviointina 2) käsittelee tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja päättää lähettää sen tilintarkastajille ja 3) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ,62 euroa kirjataan tilikauden ali/ylijäämä -tilille.

4 4 6 AKAAN SEURAKUNNAN JA VIIALAN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTOJEN TILINPÄÄTÖKSET VUODELTA 2011 Kokouskutsun liitteenä lähetettyyn Akaan seurakunnan tasekirjaan sisältyvät Akaan seurakunnan hautainhoitorahaston sekä Viialan seurakunnan hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase. ESITYS: Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto käsittelee hautainhoitorahastojen tilinpäätökset, allekirjoittaa ne osana Akaan seurakunnan tasekirjaa ja esittää kirkkovaltuustolle, että Akaan seurakunnan hautainhoitorahaston ylijäämä 1.915,32 euroa sekä Viialan seurakunnan hautainhoitorahaston alijäämä 3.237,26 euroa kirjataan tilikauden ali/ylijäämätilille.

5 5 7 SALAINEN PYKÄLÄ Kirkkoneuvosto päätti julistaa tämän pykälän salaiseksi julkisuuslain 24 :n 25 kohdan perusteella. 8 SALAINEN PYKÄLÄ Kirkkoneuvosto päätti julistaa tämän pykälän salaiseksi julkisuuslain 24 :n 25 kohdan perusteella.

6 6 9 KYLMÄKOSKEN VEIKOT RY:N ANOMUS KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA Kirkkoneuvosto Kylmäkosken Veikot ry on toimittanut Akaan kirkkoneuvostolle osoitetun päivätyn anomuksen, jolla seura anoo Kylmäkosken seurakunnan kanssa allekirjoitetun maankäyttösopimuksen uudistamista. Käyttöoikeussopimus koskee metsäaluetta tilasta Ali-Uotila Rn:o 1:28. Alueella sijaitsee urheilumaja ja pururata. Kylmäkosken Veikot ry:llä on tarkoitus suorittaa alueella perusparannustöitä. Anomus ja voimassa oleva sopimus liitetään pöytäkirjaan (liite 1). ESITYS: Talouspäällikkö Arja Tarela Akaan seurakunta uudistaa Kylmäkosken seurakunnan ja Kylmäkosken Veikot ry:n välisen allekirjoitetun maankäyttösopimuksen ajalle Sopimuksen ehtoihin ei tehdä muutoksia. Kylmäkosken Veikot ry on toimittanut päivätyn anomuksen (liite 2) jossa urheiluseura pyytää muuttamaan vuonna 2008 allekirjoitettua maankäyttösopimusta siten, että urheiluseuralla on mahdollisuus rakentaa alueelle 18-reikäinen frisbeegolfrata. Radalla järjestetään myös kilpailutoimintaa kesäkaudella. liitteenä on allekirjoitettu maankäyttösopimus (liite 3), johon Kylmäkosken Veikot ry pyytää tehtäväksi anomuksessa tarkemmin eritellyt lisäykset. ESITYS: Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto hyväksyy Kylmäkosken Veikot ry:n kanssa allekirjoitettuun sopimukseen seuraavat muutokset: Ehto 1): Alue ja sen käyttöoikeus rajoittuvat Ali-Uotila Rn:o 1:35 nimisen tilan metsäalueeseen karttaliitteen mukaisesti. Käyttöoikeus sisältää alueella olevan puru- ja frisbeegolfradan käytön ja kunnossapidon. Kylmäkosken Veikot ry:n rakentama ja ylläpitämä frisbeegolfrata ja sillä järjestettävä harjoitus- ja kilpailutoiminta eivät rajoita metsäalueen yleistä virkistyskäyttöä tai jokamiehenoikeutta. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö Arja Tarelan allekirjoittamaan kirkkoneuvoston päätöksen mukaisen sopimuksen Akaan seurakunnan puolesta. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

7 7 10 SIIVOUSTARJOUSTEN VERTAILU Kirkkoneuvosto Akaan seurakunnan Toijalan seurakuntatalon ja siunauskappelin sekä leirikeskusten kesäkauden siivous on hoidettu ostopalveluna vuoden 2011 ajan. Siivoustyön on hoitanut Lassila & Tikanoja Oyj. Vuoden 2012 talousarviota varten on pyydetty tarjous myös ISS Palvelut Oy:ltä ja SOL Siivouspalvelulta. Leirikeskusten siivous on mahdollista hoitaa myös omalla työvoimalla riippuen siitä, miten kesän ajaksi on saatavissa kausityöntekijöitä, joten liitteenä olevassa hintavertailussa (liite 1) on huomioitu ainoastaan Toijalan seurakuntatalon ja siunauskappelin osalle lasketut hinnat. Esitys tästä asiasta annetaan kokouksessa. ESITYS: Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto valitsee ISS Palvelut Oy:n hoitamaan Toijalan seurakuntatalon ja siunauskappelin siivouksen. ISS Palvelut Oy:n palvelukuvaus ja tarjous on hyvin perusteellinen ja siinä on hyvin huomioitu palvelun laadukkaan lopputuloksen toteuttaminen. Kirkkoneuvosto päätti pyytää tarjouksen kaikilta Akaassa toimivilta siivous- ja kiinteistöhuoltoalan yrityksiltä. Asian käsittelyä jatketaan sitten kun kaikki tarjoukset on saatu. Tammikuussa 2012 on lähetetty kysely yhdeksälle Akaan alueella toimivalle siivouspalveluja tarjoavalle yritykselle/toiminimelle ja pyydetty informaatiotilaisuuteen , jossa siivouspalvelun tarve ja siivottavat tilat tarkemmin esitellään. Tilaisuuteen paikalle saapuneiden kanssa käytiin läpi kaikki tarjouspyynnössä tarkoitetut siivottavat tilat, pintamateriaalit ja kerrottiin siivouskertojen lukumäärät eri vuodenaikoina. Tarjousten jättöaika päättyi ja määräaikana tarjouksen jätti kaksi yritystä, Kotipiiku siivouspalvelut ja Akaan Siivoustiimi Oy. ISS Palvelut Oy on toimittanut voimassa olevan tarjouksen määräaikana. Siivouspalvelua tällä hetkellä hoitavan Lassila & Tikanoja Oy:n hinta on otettu laskusta, koska yhtiö ei pyynnöstä huolimatta ole toimittanut tarjousta. Määräajan päättymisen jälkeen saapui postitse vielä Tmi J.M.Jaakkolan tarjous. liitteenä on päivitetty tarjousvertailu (liite 4) ESITYS: Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto valitsee ISS Palvelut Oy:n hoitamaan Toijalan seurakuntatalon ja siunauskappelin siivouksen. ISS Palvelut Oy:n hinta on edullisin ja palvelukuvaus on hyvin perusteellinen ja siinä on hyvin huomioitu palvelun laadukkaan lopputuloksen toteuttaminen. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

8 8 11 VALTUUSTOALOITE Kirkkovaltuutettu Juhani Salin teki kirkkovaltuuston pidetyssä kokouksessa valtuustoaloitteen, jonka oli allekirjoittanut seitsemän muuta valtuutettua. Asia koskee työryhmän perustamista Akaan seurakunnan toiminnan ja talouden tasapainottamista varten. Työryhmän edellytetään esittävän toimenpide-ehdotuksensa ennen vuoden 2013 toiminta- ja talousarvion käsittelyä. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän suunnittelemaan ja kehittämään Akaan seurakunnan henkilöstö-, kiinteistö- ja taloushallintoa. Työryhmän toimikausi alkaa valintaa seuraavan kuukauden alusta ja päättyy vuoden 2014 lopussa. Kirkkoneuvoston päätti jatkaa tämän pykälän käsittelyä pidettävässä kokouksessa.

9 9 12 KIRKKO 2020 Kirkkohallitus ja Nuorten keskus ry järjestävät Nuorten tulevaisuusseminaarin Kirkko 2020 Tampereella Kirkon Nuorisopäivien yhteydessä. Seurakuntien toivotaan lähettävän seminaariin kaksi konfirmoitua nuorta. Ilmoittautuminen päättyy mennessä. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto delegoi nuorisotyön tiimille seminaariin mahdollisesti halukkaiden nuorten etsimisen ja lähettämisen Kirkko 2020 seminaariin.

10 10 13 SEURAKUNTAPASTORIN IRTISANOUTUMINEN Seurakuntapastori Janne Turunen on sanoutunut irti nuoriso- ja rippikoulupastorin virasta alkaen. Hänen irtisanomisaikansa on yksi kuukausi ja se kuluu vuosiloman merkeissä. Hän on saanut uuden viran Kouvolan seurakunnasta alkaen. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto merkitse asian tiedoksi.

11 11 14 SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAJÄRJESTELYT Seurakunnassamme kappalaisen sijaiseksi valittu seurakuntapastori Sirpa Viitaniemi hoitaa määräaikaista virkaa Akaassa asti. Hän on mahdollinen jatkamaan seurakuntapastorina Akaassa alkaen toistaiseksi. Hänellä on uskonnonopettajan pätevyys ja pedagogista osaamista, joten hänen työalakseen sopii hyvin nuoriso- ja rippikoulutyö. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Akaan seurakunta hakee Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Sirpa Viitaniemelle ajalle

12 12 15 LAUSUNTO VIRKAVAPAUDESTA Kirkkoherra Sari Lindström on tiedustellut Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta mahdollisuutta siirtyä kevennettyyn eläkkeelle siirtymisjaksoon. Sellainen olisi mahdollista vaihtamalla virkaa toisen seurakunnan kappalaisen tai seurakuntapastorin kanssa. Tuomiokapituli on esittänyt virkojen vaihtoa Lempäälän kappalaisen Ensio Partasen kanssa. Oman seurakunnan toiseen tehtävään siirtyminen ei takaisi vastuuvapautta eikä kevennystä työtehtävissä. ESITYS: Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Sinikka Ylimäki Kirkkoneuvosto antaa lausunnon virkavapauden myöntämisestä ja Lempäälän kappalaisen Ensio Partasen hyväksymisestä virkaa tekeväksi kirkkoherraksi ajalle Kirkkoneuvosto päätti 1) puoltaa virkavapauden myöntämistä kirkkoherra Sari Lindströmille ajalle ja 2) pyytää kappalainen Ensio Partaselle virkamääräystä Akaan seurakunnan virkaa tekeväksi kirkkoherraksi ajalle Kirkkoherra Sari Lindström poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

13 13 16 NIMIKKOSOPIMUKSEN MUUTOS Suomen Lähetysseura on ilmoittanut irtisanoneensa yhteistyösopimuksensa Israelin Tel Avivissa toimivan Door of Hope-järjestön kanssa. Akaan seurakunnalle tarjotaan vastaavaa toimijaa tuettavaksi Jerusalemista. Shalhevetjah-seurakunnan diakoniatyön kautta on syntynyt itsenäinen rekisteröity yhdistys Machase, joka on verkostoitunut Jerusalemin kaupungin sosiaalitoimen ja muiden kansalaisjärejstöjen kanssa. Tämä yhdistys toteuttaa vastaavanlaista diakoniatyötä Jerusalemissa kuin Door of Hope Tel Avivissa. Lähetystyön työryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että se solmisi Suomen Lähetysseuran kanssa nimikkosopimuksen, jolla tuetaan Machase-yhdistyksen työtä Jerusalemissa. Nimikkosopimuksen rahallinen arvo olisi edelleen euroa vuodessa. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Akaan seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa. Sopimuksella korvataan Door of Hope -järjestön tukeminen ja tuki ohjataan Machaseyhdistykselle. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

14 14 17 TIEDOTTAMINEN PAIKALLISLEHDISSÄ Tiedotustyöryhmä on keskustellut Akaan seurakunnan tiedotuksen periaatteista ja kustannuksista. Työryhmä totesi toiminta- ja talousarviota syksyllä 2011 laatiessaan, että tiedotusmäärärahojen pienentämiseksi Akaan Seudulta pyydetään kokonaistarjous, joka sisältäisi joka viikko ilmestyvät kirkolliset ilmoitukset, 3 kertaa vuodessa ilmestyvän seurakuntaviestin ja mahdollisesti muutamia erillisilmoituksia. Tarjous saatiin, mutta siihen kaivattiin tarkennuksia ja lisäyksiä, joita tekemään tiedotustyöryhmä valtuutti kirkkoherran ja tiedotussihteerin. Neuvotteluissa saatuun kokonaistarjoukseen on voitu lisätä muutamia asioita. Arvonlisäveron kanssa saatu tarjous vastaa viime vuosina Akaan Seudulle maksettuja ilmoitus- ja lehtikustannuksia. Pulmaksi on noussut laskutusperiaate, joka olisi sopimuksen mukaan tasasumma joka kuukausi riippumatta aiheutetuista kustannuksista. Käytäntö antaisi tilaa huolettomalle ilmoittelulle sovituilla palstoilla, mutta pakottaisi seurakuntaa huolehtimaan, ettei sopimus johda kustannuksiin, joita ei ole oikeasti aiheutettu. Kirkkoherra on pyytänyt Akaan Seudun päätoimittajalta korjatun tarjouksen ja sopimuspohjan kirkkoneuvoston arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi. Lisäksi tiedotustyöryhmä on linjannut ilmoittelua niin, että Akaan Seutu valitaan laajan levikkinsä vuoksi seurakunnan pääilmoituskanavaksi. Toinen, lähinnä Kylmäkosken kappeliseurakunnan alueella leviävä paikallislehti Urjalan Sanomat voisi palvella vain kappeliseurakunnan ilmoitustarpeita eli kappelin alueella tapahtuvien tilaisuuksien tiedotuskanavana. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto valitsee Akaan Seutu lehden varsinaiseksi ilmoittelulehdekseen. Urjalan Sanomissa julkaistaan ainoastaan kappeliseurakunnan tiedottamat asiat. Tiedotuskustannukset maksetaan tiedotuksen talousarvioon varatuilla rahoilla. Akaan Seudun sopimus kustannuksista allekirjoitetaan muodossa, joka antaa hinnoittelun eriteltynä, todellisia kustannuksia vastaavana. Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian tiedotustyöryhmän valmisteltavaksi. Akaan Seudun laskut maksetaan toteutuneiden palstamillimetrien mukaisesti kuten vuonna 2011.

15 15 18 ILMOITUSASIAT ESITYS: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 1) Tilitys Rauha Haaviston testamenttirahaston käytöstä vuodelta ) Virkamääräys pastori Keijo Plitille ( ), 14/ seurakuntapastorin virkaan ajalle ja Akaan seurakunnan papiston vapaapäivien ja lomien sijaiseksi ajalle ) Virkamääräyksen peruuttaminen ja hiippakuntasiirto pastori Janne Turuselle lukien ( ), 105/ ) Tampereen hiippakunnan vaalilautakunnan ilmoittamat tulokset kirkolliskokousvaalissa ja hippakuntavaltuuston vaalissa ) Sääksmäen rovastikunnassa toimitetussa lääninrovastin vaalissa tuli valituksi lääninrovastiksi Kangasalan seurakunnan kirkkoherra Seppo Jarva. Tuomiokapituli on nimittänyt Seppo Jarvan lääninrovastiksi kokouksessaan Lääninrovastin kuuden (6) vuoden määräaika alkaa ) Suomen Lähetysseuran hallituksen jäsenten ehdokasasettelu mennessä 7) Perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja Palvelevan puhelimen toimintakertomukset vuodelta ) Kylmäkosken kirkon katon korjaustyöryhmä kokoontuu klo 9.00 pohtimaan jatkotoimenpiteitä. 9) Työterveyslaitoksen raportti Kylmäkosken seurakuntatalon sisäilman seurantamittauksesta.

16 16 19 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 95/ Sairausloman myöntäminen 96/ Rippileirin maksuvapautus 97/ Rippileirin maksuvapautus 98/ Sairausloman myöntäminen 99/ Rippileirin maksuvapautus 100/ Sairausloman myöntäminen 1/ Sairausloman myöntäminen 2/ Lastenohjaajan sijaisuus 3/ Vuosiloman myöntäminen 4/ Koulutusanomus 5/ Vuosiloman myöntäminen 6/ Sairausloman myöntäminen 7/ Vuosiloman myöntäminen 8/ Isyysloman myöntäminen 9/ Kirkon Alat ry:n luottamusmiesten neuvottelupäivät 10/ Sairausloman myöntäminen 11/ Loma-anomus 12/ Loma-anomus 13/ Loma-anomus 14/ Oma ilmoitus poissaolosta lapsen sairauden takia 15/ Loma-anomus 16/ Vuorotteluvapaa 17/ Kesätyöntekijän palkkaaminen 18/ Kesätyöntekijän palkkaaminen 19/ Kesätyöntekijän palkkaaminen 20/ Lisätyövoiman palkkaaminen 21/ Sairausloman myöntäminen 22/ Leirin maksuvapautus 23/ Loma-anomus 24/ Sairausloma Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 61/ Sairausloman myöntäminen 1/ Sijaisen palkkaaminen 2/ Vuosiloman myöntäminen 3/ Sijaisen palkkaaminen 4/ Sairausloman myöntäminen 5/ Sairausloman myöntäminen 6/ Kesätyöntekijän palkkaaminen ESITYS: Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi ja vahvistetaan kirkkoneuvoston hyväksymiksi toimenpiteiksi.

17 17 20 SEURAAVAT KOKOUKSET Kirkkoneuvosto kokoontuu kevätkaudella ja Kirkkovaltuuston kokous pidetään MUUTOKSENHAKUMENETTELY ESITYS: Puheenjohtaja antaa KL 24 luvun mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi. 22 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 21.9.2011 klo 17.00 19.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Pajasmaa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot