ARKIS. Arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennusopas VAVA II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKIS. Arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennusopas VAVA II"

Transkriptio

1 ARKIS Arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennusopas VAVA II

2 ARKIS Arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennusopas Työryhmä Kirsi Frilander Siru Helama Tapio Immonen Marjo Juuti-Tavi Eila Jäntti Kati Karjalainen Satu Kollanus Leila Peiponen Paula Roukala Anne Ruotsalainen Anja Saarinen Maija Savolainen Liisa Turtiainen Harri Vartiainen Työryhmä kiittää kaikkia tiiviiseen yhteistyöhön osallistuneita ja lähiverkostossa toimineita, jotka ovat omalla työllään ja työkokemuksellaan mahdollistaneet tämän oppaan valmistumisen. Suurin kiitos kuuluu kaikille niille erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, jotka ovat omalla osallistumisellaan ovat auttaneet oppaan tekstin muotoilemisessa. Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Taitto ja ulkoasu Erja Hirvonen, Kopijyvä Oy Paino Juvenes Print Oy Tampere 2011 VAVA II

3 ARKIS-materiaalia voi tilata osoitteesta: tai Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate PL Joensuu ARKIS-materiaali on ladattavissa ilmaiseksi pdf-muodossa osoitteessa Materiaali on tuotettu osana Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen -hanketta (VAVA II, ). Hanketta rahoittavat Itä-Suomen ELY-keskukset ja Euroopan sosiaalirahasto ja sitä hallinnoi Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Muita VAVA II -hankkeessa tuotettuja materiaaleja: Arkielämäntaitoni (kansio) Arviointiohje ja lomakkeen käyttö (vihko) Astianpesukoneen käyttöohje (vihko tai laminoidut ohjekuvat) ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä oppimiskokonaisuus (2 kansiota) HARKIS (vihko) Koulusta työhön. Minun siirtymätilanteiden suunnitelmani. (kansio, 2. uudistettu painos) Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita (2 kansiota) MOKKI Minun Oma KalenteriKIrjani (kierrevihko, 2.uudistettu versio) Minun opiskelukansioni (kansio, 2. uudistettu painos) Osaamispassi (moniste) Tunnetaitopeli (lautapeli) TYÖHIS (vihko) Työn monet polut (DVD ja opasvihko) Valmentavaa koulutusta etäopetuksena (vihko) VAVA II

4 Sisältö 1 Aluksi asumisen arvoista ja etiikasta Mikä on ARKIS? Arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennuksen sisällöt ja toteutus... 8 LIITE: Asumisen erilaiset ympäristöt...15 VAVA II

5 1 Aluksi asumisen arvoista ja etiikasta Erityistä tukea tarvitsevilla ihmisillä tulee olla oikeus valita, missä ja kenen kanssa he asuvat. Heillä on oltava saatavilla erilaisia koti- ja asumispalveluja, riittävästi tukipalveluja ja henkilökohtaista apua. Niiden avulla on tuettava erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämistä lähiyhteisössä. Kansalaisten perusoikeuksiin kuuluu oikeus asumiseen niin kansainvälisten (YK, EU) sopimusten kuin kansallisten lakien ja vammaispoliittisten ohjelmien perusteella. Asumisen ratkaisut ovat yksilöllisiä. Lähtökohtana asumisjärjestelyille ovat henkilön toimintakyky ja taidot. Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt asuvatkin hyvin erilaisissa ympäristöissä (Asumisen erilaiset ympäristöt, LIITE). Asumisympäristöillä on omat erityispiirteensä, jotka vaikuttavat asumisen arkeen. Jokaisen oikeus on asuinympäristöstä riippumatta kokea kodissaan osallisuutta ja tehdä omia valintoja. Osallisuus omaa elämää koskevaan päätöksentekoon vahvistaa itsetuntoa ja tukee itsenäistymistä. Luottamus omiin taitoihin ja itsenäistymiseen kasvaa vähitellen arkielämäntaitoja harjoiteltaessa. Mahdollisimman itsenäistä elämää ja asumisen taitoja voidaan tukea hyvin suunnitellulla arkielämän taitojen ja itsenäisen asumisen valmennuksella ja siten edistää osallisuutta arjessa. Erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle eli opiskelijalle ja asukkaalle on tärkeää, että hänen arkeensa eri paikoissa osallistuva ammattihenkilöstö on tietoinen hänen tavoitteistaan ja tukee niiden saavuttamista yhteistyössä. Työmme tarkoitus on tukea mahdollisimman itsenäisen ja hyvän elämän saavuttamista. VAVA II 5

6 2 Mikä on ARKIS? Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen eräs keskeinen sisältö on arkielämäntaitojen harjoittelu. Käsillä oleva ARKIS - Arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennusopas on sovellus vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa 2010 opetussuunnitelman osiosta Arkielämäntaidot ja itsenäisen asumisen valmiudet. Erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla tarkoitetaan tässä oppaassa laaja-alaista ja jatkuvaa erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. ARKIS on tarkoitettu oppilaitosten opettajien ja ohjaajien sekä opiskelijan kodin (esimerkiksi asumisyksikön, asuntolan tai lapsuudenkodin) eri toimijoiden yhteistyön välineeksi. Opiskelijan onnistuneen asumisen ja arkielämäntaitojen tukeminen on kaikkien yhteinen asia, jossa sujuvalla yhteistyöllä on erityisen suuri merkitys. ARKIKSEN avulla opetussuunnitelman sisältö tulee tutuksi myös siellä, missä opiskelija asuu. ARKIKSEEN on koottu valmentavan koulutuksen arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennus viideksi sisältöalueeksi: 1. Vuorokausirytmi, 2. Ruokailu, 3. Siisti ja puhdas minä, 4. Kodinhoito ja 5. Asiointi. Nämä sisältöalueet on jaoteltu taitoalueiksi. Esimerkiksi sisältöalueeseen 3. Siisti ja puhdas minä kuuluu kolme taitoaluetta: henkilökohtaisesta puhtaudesta huolehtiminen, ulkonäöstä huolehtiminen sekä tilanteeseen ja säätilaan sopiva pukeutuminen. Tarkoituksena on, että taitojen harjoittelu etenee systemaattisesti perusasioista vaativampiin ja enemmän itsenäisyyttä edellyttäviin taitoihin. Taitojen harjoittelu on vaiheistettu (I III) erityistä tukea tarvitsevan henkilön yksilöllisen toimintakyvyn mukaisesti (avustettuna ohjattuna itsenäisesti). Vaiheiden kesto riippuu opiskelijasta ja opiskeluajan pituudesta. Vaihe ei siis välttämättä merkitse samaa kuin vuosi. Opiskelijan/asukkaan taitojen kehittymiseksi ja yleistymiseksi on tärkeää, että tieto hänen osaamisestaan ja tavoitteistaan tavoittaa niin asuinpaikan kuin koulunkin. Tiedon on siis kuljettava molempiin suuntiin ja vain yhteisillä tavoitteilla voidaan varmistaa systemaattinen taitojen harjoittelu eri ympäristöissä. Harjoiteltavista taidoista voidaan laatia henkilökohtainen suunnitelma sisältöalueittain ja arvioida taitojen kehittymistä, itsenäistymisen edistymistä ja tuen tarpeen muuttumista (avustettuna ohjattuna itsenäisesti). 6 VAVA II

7 ARKIKSEN kanssa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia VAVA II -hankkeessa tuotettuja materiaaleja: HARKIS (Henkilökohtainen arkielämäntaitojen valmennussuunnitelma), johon kirjataan ARKIKSEN viiden arkieämän valmennuksen sisältöalueen mukaisesti kunkin opiskelijan lähtötilanne, tavoitteet ja menetelmät niiden saavuttamiseksi. Arkielämäntaitoni-kansion arvioinnit voivat olla HARKIKSEN laatimisen tukena. Arkielämäntaitoni-kansio (opiskelijan oma kansio), jonka avulla voidaan helposti ja käytännönläheisesti arvioida opiskelijan taitotasoa eri osa-alueilla. Arkielämäntaitoni -kansiota käytetään esimerkiksi taitojen alkukartoituksen välineenä asumisyksiköissä ja oppilaitoksissa. Taitojen arviointia on hedelmällistä tehdä opiskelijan ja lähipiirin kanssa yhteistyössä, jolloin sovitaan yhdessä, miten arviointi toteutetaan. Kansion mukana tieto opiskelijan taitotasosta kulkee kätevästi hänen mukanaan. Arviointiohje ja lomakkeen käyttö -materiaali sopii minkä tahansa yksilöidyn tavoitteen arvioimiseen. VAVA II 7

8 3 Arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennuksen sisällöt ja toteutus Arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennuksen tarkoituksena on, että erityistä tukea tarvitseva henkilö harjoittelee arjessa tarvittavia taitoja. Tavoitteena on opiskella taitoja, jotka lisäävät omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Arkielämäntaidoista voidaan käyttää myös käsitteitä päivittäiset taidot ja itsenäisen elämän taidot. Valmentava II -koulutuksen opetussuunnitelman arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennuksen tavoitteena on, että opiskelija lisimman itsenäisesti avustajapalveluita sesti Käytännössä tämä tarkoittaa, että opiskelija oppii maan aikatauluja lista kotiruokaa sekä edistämään omaa hyvinvointiaan oikeiden ruokailutottumusten avulla sesta olemuksestaan tä ja puhdistusaineita tarkoituksenmukaisesti itsenäiseen asumiseen liittyviä ostoksia 8 VAVA II

9 apuvälineitä ja avustajapalveluita palveluineen Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ottaen huomioon opiskelijan nykytilanne. Aluksi kartoitetaan opiskelijan taidot, tuen tarve ja apuvälineet soveltuvin arviointimenetelmin. Työvälineenä tässä voidaan käyttää esimerkiksi VAVA II -hankkeessa tuotettua Arkielämäntaitoni-kansiota. Opiskelijan taitojen arvioinnin jälkeen kirjataan opiskelijakohtaiset tavoitteet HARKIKSEEN (ks.luku 2: Mikä on ARKIS?). Arviointia ja tavoitteiden päivittämistä tehdään säännöllisin väliajoin oppilaitoksen ja asuinympäristön yhteistyönä. Oheisiin taulukoihin on kerätty arkielämäntaitojen valmennuksen viisi sisältöaluetta eri taitoalueineen, joita on tarkoitus harjoitella vaiheittain monien toistojen kautta. Taulukoiden luonne on esimerkinomainen. Niiden tarkoitus on esittää, kuinka taitoalueita voidaan vaiheistaa eri taitotasoilla. Ne eivät kuvaa tyhjentävästi sisältöalueita. Jokaisella opiskelijalla on yksilöllinen taitotaso ja ohjauksen tarve, joten opiskelija voi aloittaa harjoittelemisen hänelle sopivasta vaiheesta tai viipyä tietyssä vaiheessa pitemmän aikaa. Taitoalueiden vaiheistuksella pyritään tavoitteelliseen toimintaan ja opiskelijan taitojen kehittymiseen. Tärkeä osa harjoittelun tukemisessa on opiskelijan, opetushenkilöstön ja asumisyksiköiden työntekijöiden yhteistyö: tavoitteiden asettaminen ja taitojen harjoittelemisen ohjaaminen yhdessä. Taitoalueiden otsikot, sisältö ja värit ovat yhtenäiset HARKIKSEN ja Arkielämäntaitonikansion kanssa materiaalien rinnakkaisen käytön helpottamiseksi. VAVA II 9

10 VUOROKAUSIRYTMI suoriutuminen opiskelun eri vaiheissa -> avustettuna ohjattuna itsenäisesti I-vaihe Herätys tiettyyn aikaan ja lähteminen ohjattuun toimintaan ohjaajien tukemana Vuorokausirytmiin harjaantuminen Vuorokausirytmin mukaan toimiminen II-vaihe Vuorokausirytmin ylläpitäminen, itsensä ja toimintansa hahmottaminen erilaisissa ympäristöissä Ajankäytön seuraaminen ja aikataulun noudattaminen Eri aikakäsitteiden hahmottaminen III-vaihe Vuorokausirytmin ylläpitäminen, opiskelija hahmottaa opiskeluviikon ja viikonlopun Kellonaikojen ja vuorokaudenaikojen hahmottaminen Eri aikakäsitteiden ymmärtäminen ja niiden mukainen toiminta 10 VAVA II

11 RUOKAILU suoriutuminen opiskelun eri vaiheissa -> avustettuna ohjattuna itsenäisesti I-vaihe Ruokailuopetus uudessa ympäristössä Oikea lautasmalli ja ruokailutavat Ruokailuaikojen hahmottaminen II-vaihe Tavoitteiden asettaminen omatoimisuuden kehittymiseksi Oikeat ruokailutottumukset Oman ruokaannoksen ottaminen ja käyttäytyminen ruokalassa III-vaihe Opittujen ja uusien taitojen harjoittelun jatkaminen Helpon kotiruoan valmistus Terveellisen ravinnon ymmärtäminen ja valmistaminen omien kykyjen mukaan VAVA II 11

12 SIISTI JA PUHDAS MINÄ suoriutuminen opiskelun eri vaiheissa -> avustettuna ohjattuna itsenäisesti I-vaihe Peseytyminen ja pukeutuminen ohjaajien ohjaamana (opiskelijan oman osallistumisen tukeminen) Peseytyminen ja pukeutuminen ohjaajien tukemana tarpeen tiedostaminen II-vaihe Tavoitteiden asettaminen omatoimisuudelle Asianmukainen pukeutuminen Puhtaudesta huolehtiminen sekä omien hy- den hankinta ja niistä huolehtiminen III-vaihe Opittujen ja uusien taitojen harjoittelun jatkaminen Tilanteet huomioiva ulkonäöstä huolehtiminen ja pukeutuminen asta huolehtiminen muuttuvissa tilanteissa (esim. matkoilla) 12 VAVA II

13 KODINHOITO suoriutuminen opiskelun eri vaiheissa -> avustettuna ohjattuna itsenäisesti I-vaihe Kodinhoitoon tutustuminen Oman huoneen siivous Siivousvälineiden tunnistaminen ja käytännön harjoitukset II-vaihe Osallistuminen kodinhoitotehtäviin omien edellytysten mukaisesti Oman huoneen ja yhteistilojen siivous Siivouksen eri vaiheiden osaaminen III-vaihe Opittujen taitojen ylläpitäminen ja uusien taitojen harjoittelun jatkaminen Siisteyden ylläpitäminen (milloin, mitä, miten) Kodin eri tilojen siivous VAVA II 13

14 ASIOINTI suoriutuminen opiskelun eri vaiheissa -> avustettuna ohjattuna itsenäisesti I-vaihe Asiointikäytäntöjen harjoittelu Rahan tunnistaminen Erilaisten symbolien ja niihin liittyvien palveluiden tunnistaminen ja löytäminen II-vaihe Asiointi omassa lähiympäristössä Rahan ja maksukorttien käytön harjoittelu Asiakkaan roolin tiedostaminen III-vaihe Asiointi lähiympäristössä ja Liikkuminen ja ostosten tekeminen Asiointi eri ympäristöissä 14 VAVA II

15 LIITE Asumisen erilaiset ympäristöt Arkielämän valmennusta voidaan toteuttaa erilaisissa asumisympäristöissä. Näitä ovat muun muassa kuntoutuskeskus, oppilaitoksen opiskelija-asuntola ja oma asunto tai lapsuudenkoti. Kuntoutuskeskuksessa asukkaalla on käytössään usein oma huone, yhteiset oleskelutilat sekä yhteinen keittiö. Tässä toimintaympäristössä oman alansa ammattilaiset vastaavat ruoka- ja pyykkihuollosta sekä tilojen puhtaudesta. Kuntoutuskeskuksessa asuvista opiskelijoista osa tarvitsee ympärivuorokautista ja jatkuvaa tukea selviytyäkseen päivittäisestä elämästä. Asuminen luokitellaan autettuun ja ohjattuun asumiseen. Autetussa yksikössä henkilökuntaa on paikan päällä vuorokauden ympäri, ja ohjatussa asumisessa aamusta iltaan, mutta ei yöllä. Ammattioppilaitoksessa ja erityisammattioppilaitoksessa on usein opiskelija-asuntola, jossa opiskelijat asuvat opintojensa aikana. Opiskelija-asuntolassa opiskelijoiden asuminen toteutuu autetusti tai ohjatusti, opiskelijan tuen tarpeen mukaan. Opiskelijalla on käytössään oma huone tai hän jakaa sen opiskelutoverinsa kanssa. Asuntolassa on yhteiset keittiö- ja oleskelutilat. Opiskelija-asuntolassa on henkilökuntaa, joka huolehtii päivittäistaitojen opettamisesta ja ohjaamisesta yhteistyössä opetushenkilökunnan kanssa. Asuntolassa harjoitellaan sekä asumistaitoja että sosiaalisia taitoja käytännön toiminnassa. Iltapalan kattaminen, pyykinpesu sekä oman huoneen siivous kuuluvat olennaisena osana harjoiteltaviin taitoihin. Asuntola-asuminen on usein valvottua myös öisin. Opiskelijalla voi olla oma asunto joko vanhempien luona, palvelukodissa tai asumisyksikössä. Palvelukotiasunto on oma asunto, josta maksetaan vuokraa. Autetussa palvelukotiasumisessa opiskelijalla on oma huone ja kylpyhuone. Oleskelu- ja ruokailutilat ovat yhteiset. Henkilökunta on paikalla vuorokauden ympäri ja apua saa tarpeen mukaan päivittäisissä asioissa. Ohjatussa palvelukotiasumisessa opiskelijalla on oma huone, keittiö ja kylpyhuone. Siivous voi tapahtua ohjatusti ja myös ruokaa voi valmistaa ohjatusti. Yövalvontaa ei ole. Opiskelija voi asua myös tavallisessa kerrostaloasunnossa, jossa ohjaaja käy tarpeen mukaan päivittäin tai muutaman kerran viikossa. VAVA II 15

16

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI. La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. Arkielämäntaitoni VAVA II VAVA II 1

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI. La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. Arkielämäntaitoni VAVA II VAVA II 1 LAITA TÄHÄN OMA KUVASI La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. Arkielämäntaitoni VAVA II VAVA II 1 Arkielämäntaitoni Työryhmä Jaana Kovanen Kati Karjalainen Paula Roukala Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Koulutus-

Lisätiedot

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI. La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. ELIAS. Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus. Ohjaajan kansio VAVA II

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI. La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. ELIAS. Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus. Ohjaajan kansio VAVA II LAITA TÄHÄN OMA KUVASI La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus Ohjaajan kansio VAVA II ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus

Lisätiedot

MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI

MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI VALOKUVA OPISKELIJAN NIMI Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus MOKKI Minun Oma Kalenteri KIrjani (2. uudistettu versio) Työryhmä Anne Herttuainen Helena Kukkonen

Lisätiedot

MINUN OPISKELUKANSIONI. omakuvasi. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen

MINUN OPISKELUKANSIONI. omakuvasi. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen MINUN OPISKELUKANSIONI LAITA LaitaTÄHÄN tähän OMA omakuvasi kuvasi Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen Minun opiskelukansioni Opiskelumateriaalia valmentavaan ja

Lisätiedot

ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus

ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus LAITA TÄHÄN OMA KUVASI La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus Ohjaajan kansio VAVA II ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Ammatilliseen peruskoulutukseen

Opetussuunnitelma. Ammatilliseen peruskoulutukseen Opetussuunnitelma 2.0/1.6.2011 1 (45) Opetussuunnitelma Hyväksytty 1.0/9.6.2010 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Yksikkö / toimipiste Opettaja (t) Pvm, esimies Opetussuunnitelma 2.0/1.6.2011 2

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään

TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kehitysvammahuolto 2 TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään Tekijät Kirjoittajat: Leena Hintsanen, Anna

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea! Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Liitteet: Talousliite

SISÄLLYS. Liitteet: Talousliite SISÄLLYS 1. ASUMISHARJOITTELUN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET 2.ASUMISHARJOITTELUN EDELLYTYKSET JA TAVOITTEET 2.1 Asumisharjoittelun asiakkaat 2.2 Edellytykset asumisharjoittelun aloittamiseen 2.3 Asumisharjoittelun

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN OHJAUS MONIKULTTUURINEN OHJAUS 2011 SISÄLTÖ 3... Johdanto 4... Eri kieli- ja kulttuuritaustainen oppilas koulussa 7... Monikulttuurinen ohjaus ja opintojen tukeminen 11... Oppilaan- ja opinto-ohjaus lapsen ja

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan Kokin koulutusohjelma, kokki Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/19.11.2012 2 (110) Sisällysluettelo 1 Hotelli-,

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Tampereen yksikkö

Opiskelijan. opas. Tampereen yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Tampereen yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Starttivalmennussuunnitelma

Starttivalmennussuunnitelma Starttivalmennussuunnitelma Helsingin Diakonissalaitos Sisältö 3 Johdanto 3 Starttivalmennuksen yleiset tavoitteet 4 Mistä starttivalmennus muodostuu 5 Starttivalmennuksen teemat 8 Elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot