PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa"

Transkriptio

1 PALVELUSETELI käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa Lappeenranta

2 2 1. Yleistä Työryhmän toimeksianto Palvelusetelin käyttö Lappeenrannassa Omaishoidon palveluseteli Tilapäinen palveluseteli Käytön laajentaminen Avosairaanhoito Lasten ja nuorten palvelualue Vammaispalvelut Vanhusten palvelut Muut Muut kunnat palvelusetelin käyttäjinä Kemi Helsinki Espoo Jyväskylä Tampere Turku Oulu Hämeenlinna Salo Palvelusetelin edut ja haitat Miten palvelusetelin hakeminen, myöntäminen ja käyttö on järjestettävä Palvelusetelin arvo eri palveluissa Kooste uusista palvelusetelin käyttömahdollisuuksista Lappeenrannassa...13

3 3 1. Yleistä Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia sekä sosiaalihuoltolakia muutettiin vuoden 2004 alusta lukien siten, että ne mahdollistavat palvelusetelin käytön sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lakimuutosten tarkoituksena oli säädellä palvelusetelin käyttöä ennen kaikkea sosiaalihuollon kotipalveluissa. Sosiaalihuoltolakia ja kansanterveyslakia muutettiin vuoden 2008 alusta siten, että palveluseteliä voidaan käyttää kotisairaanhoidossa samoin perustein kuin sosiaalihuollon kotipalveluissa. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelunkäyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimat palvelut kunnan päättämään setelin arvoon saakka. Palveluseteli perustuu kolmeen erilliseen sopimukseen, joita ovat: kunnan ja palveluntuottajan välille tehty sopimus (hyväksyminen palveluseteliyrittäjäksi), asiakkaan ja palveluntuottajan välille tehty sopimus (palvelusopimus) sekä asiakkaan ja kunnan välille tehty sopimus (palvelusetelipäätös). Palvelusetelillä järjestettävien palvelujen tulee vastata sitä tasoa, mitä edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Jos palvelusta perittävä asiakasmaksu on säädetty tuotantokustannuksia pienemmäksi, esimerkiksi säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksut, palvelua ei saa järjestää ainoastaan palvelusetelillä. Asiakasmaksulain 12 :n säännös asettaa palveluseteliä käytettäessä rajoituksia asiakkaan omavastuuosuudelle. Palvelusetelimallissa palvelun käyttäjän maksettavaksi tuleva omavastuuosuus ei saa ylittää sitä asiakasmaksua, jonka kunta voisi periä itse tuottamistaan palveluista, ellei palvelusetelin arvon määräytymisestä ole erikseen toisin säädetty. Rajoitusten vuoksi pääosassa sosiaali- ja terveyspalveluja palvelusetelin käyttöönotto ei muuta asiakkaan maksettavaksi tulevaa omavastuuosuutta voimassaoleviin asiakasmaksuihin verrattuna. Sosiaalihuoltolaissa on säädetty erikseen palvelusetelin arvon määräytymisestä kotipalveluissa. Terveyskeskuksen järjestämässä kotisairaanhoidossa palvelusetelin arvo määräytyy samoin perustein kuin kotipalveluissa. Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävän palvelusetelin käyttöalan laajentamista. Työryhmän toimikausi on Erillisselvityksiä tehdään parhaillaan.

4 4 2. Työryhmän toimeksianto Tehtävänanto saatiin sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmältä. Tavoitteena oli löytää uudenlaisia palvelusetelin käyttötapoja palvelujen tuottamiseen. Tehtävänä oli arvioida voidaanko palvelusetelin avulla tuottaa joitakin nykyisiä palveluja ja mitä lisäarvoa tällä saataisiin. Palvelusetelityöryhmä kokoontui välisenä aikana neljä kertaa. Aktiivisesti palvelusetelityöryhmän toimintaan osallistuivat vanhusten palvelujen johtaja Merja Tepponen, suuhygienisti Asmo Knuutila, osastonhoitaja Anu Koponen, talouspäällikkö Liisa Mänttäri, vammaistyön päällikkö Tuula Puustjärvi, terveyskeskushammaslääkäri Kari Vento ja vs. kotihoidon ohjaaja Tarja Helin. Työryhmän sihteerinä toimi vanhustenhuollon ohjaaja Kirsi Koskelainen. Työryhmän tehtävänä oli selvittää mm. Missä palveluissa palveluseteliä käytetään nyt ja on tarkoituksenmukaista käyttää jatkossa Lappeenrannassa, mahdollinen käytön laajentaminen Millä tavalla palveluseteli on tarkoituksenmukaista toteuttaa eri palveluissa Muiden kuntien kokemuksia ja suunnitelmia palvelusetelin käytöstä Miten palvelusetelin hakeminen, myöntäminen ja käyttö on järjestettävä Palvelusetelin arvo eri palveluissa 3. Palvelusetelin käyttö Lappeenrannassa Omaishoidon palveluseteli Omaishoitajalla on oikeus pitää kolme lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa. Hoidettavan oikeus vapaaseen edellyttää hoidettavan kotihoitoa vähintään 15 vrk/kk. Vapaapäivien ajalta maksetaan omaishoidontuen hoitopalkkiota. Lappeenrannassa hoidettavan hoito vapaapäivien ajaksi järjestetään pääsääntöisesti palvelusetelien avulla (arvo 91, vuoden 2009 alusta 92 ). Kunta hyväksyy kriteerit täyttävät palveluntuottajat. Vuoden 2008 aikana Lappeenrannassa on käytetty 2841 palveluseteliä. Pääosin seteleitä on käytetty yksityisen kotihoidon (989), kunnallisen lyhytaikaisen laitoshoidon (832), Lappeenrannan Kylpylän palvelujen (407) ja päiväkeskuksen palvelujen (206) ostamiseen.

5 5 Mahdollinen käytön laajentaminen: tarkoituksena selvittää palvelusetelin käyttöä myös fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluissa. Omaishoidon tukitiimi aloittaa toimintansa tammikuussa Tiimin tarkoitus on sairaanhoitaja sosionomi työparin avulla tehdä mm. omaishoidon tukihakemukset ja päätökset. Lisäksi omaishoitajien akuuttiavuksi on saatavilla 1,6 lähihoitajaa. Palvelusetelikäytäntöä täytyy kehittää. Prosessiin kuluu nykyisin liikaa aikaa ja se suoritetaan pääosin käsin Tilapäinen palveluseteli Palveluseteliä käytetään tukemaan asiakasta erityistilanteissa kuten sairaalasta kotiutuminen tai muu vastaava tilanne, jolloin tilapäinen kuntoutuksen tarve todetaan kohonneeksi. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä kuntouttavan toiminnan avulla. Palvelutarpeen arvioinnista vastaa kotiutushoitaja tai tehostetun kotiutusryhmän tiimin sairaanhoitajat. Hyväksytyiltä palvelun tuottajilta pyydetään yhteystiedot, tiedot palvelun sisällöstä ja hinnoista. Asiakas voi valita palveluntuottajan tietojen perusteella. Palvelusetelin arvo on 20. Kotiutushoitaja arvioi tarvittavien seteleiden määrän palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. 4. Käytön laajentaminen 4.1. Avosairaanhoito fysioterapia ja toimintaterapia lääkinnällinen kuntoutus ehkäisy- ja äitiysneuvolatoiminta (jälkitarkastukset) jalkahoito asunnonmuutostyöt esim. kynnysten poistot sekä tukikahvat, suihkujakkarat, jotka asiakas haluaa omaksi. Nykyisen käytännön mukaan välineet mitä lainataan lainaamosta, pitää irrottaa seinästä ja palauttaa, kun tarvetta ei enää ole kuulolaitteet - lähinnä sellaisissa tapauksissa, että kuulo on sillä rajalla, ettei laitetta vielä saa keskussairaalasta, mutta haluaisi jo sellaisen

6 Lasten ja nuorten palvelualue Etelä-Karjalan sosiaalijohto on nimennyt työryhmän valmistelemaan seudullisia kriteerejä tilapäisen kotiavun myöntämiseen ja järjestämiseen. Työ valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. Taustalla on lääninhallitukselta tullut huomautus lapsiperheisen tilapäisen kotiavun puuttumisesta. Työryhmässä palveluseteli nähdään yhtenä ratkaisuna puutteen poistamiseen. Ennaltaehkäisevä toiminta lapsiperheiden tilapäinen kotiapu (esim. kriisitilanteet) Terapiapalvelut esim. puheterapia 4.3. Vammaispalvelut tilapäishoidon ja omaishoitajien vapaapäivien järjestäminen (vammaisten lasten omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyt, tilapäishoidon järjestäminen ja ylimääräisten -lakisääteisen kolmen vapaapäivän lisäksi - vapaapäivien tuottaminen) Vanhusten palvelut viikonloppu- ja iltahoidon järjestämiseen ruuhka-aikoina haja-asutusalueiden asiakkaiden kokonaisvaltainen kotihoito sairaanhoidolliset toimet erityistapauksissa (tilapäinen avun tarve, asiakkaalla ei muuta avuntarvetta, asiakas estynyt menemästä laboratorioon) kotityöpalvelut vähävaraisille (siivous, korvaa osittain toimeentulotukea) Palvelusetelin käyttöä ylimääräisten vapaapäivien järjestämiseen voidaan miettiä myös vanhuspalveluissa (kuten vammaispalveluissa) omaishoidon kohdalla. Näin saataisiin myös yhtenäinen toimintatapa siirryttäessä vammaispalveluista vanhuspalvelujen käyttäjäksi.

7 Muut Hammashuollossa palveluseteliä ei voida ottaa käyttöön puutteellisten yksityisten resurssien takia. Mielenterveys- ja päihdepalveluista ei ole saatu tietoja palveluseteliin liittyen. 5. Muut kunnat palvelusetelin käyttäjinä Vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen mukaan yleisimpiä palvelut olivat hyvin rajatuissa palveluissa, joissa yksityisiä tuottajia oli jo muutenkin markkinoilla. Neljä yleisintä setelijärjestelmää olivat sotainvalidien ateriapalvelujen lounasseteli, liikuntaesteisten erilaiset kuljetuspalvelujen taksisetelit, lasten päivähoidon setelit ja omaishoitajien vapaan järjestämiseksi luodut erilaiset palvelusetelit. Lisäksi seteleitä käytettiin vanhusten asumis- ja kotipalvelujen hankintaan, mielenterveystyön asumispalveluihin ja sosiaalityön päihdehuoltoon. Seuraavassa käsitelty muutamien kaupunkien tapoja käyttää palveluseteliä (tiedot eivät välttämättä ole täysin kattavia palvelutarjonnan suhteen) Kemi Säännöllinen kotihoito; asiakkaiden palvelutarve alle 20t / kk, palvelusetelin arvo 6-22 / tunti. Säännöllisessä kotihoidossa asiakkaan/ perheen bruttotulot vähentävät palvelusetelin arvoa. Lääkkeenjako - palvelusetelin arvo on 16 e / kerta ja palveluntuottaja voi halutessaan periä asiakasmaksuna enintään 7 /kerta, Sisältää lääkkeenjaon lääkeannostelijaan, asiakkaan omista lääkkeistä. Lääkkeenjako tapahtuu asiakkaan kotona. Lääkkeenjaon myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö ei itse kykene jakamaan lääkkeitään tai mikäli apteekin koneellinen lääkkeenjako ei sovi tai palvelulle on muuta erityisperustelua. Omaishoidon sijaishoitoon sekä omaishoitoa tukeviin palveluihin, palvelusetelin arvo on 6-22 e /tunti. Asiakasmaksuksi jää palvelusetelin arvon ja yrittäjän tuntihinnan erotus. Osavuorokautinen hoito kotona tai päiväkeskuksessa, palvelusetelin arvo on 10 / vuorokausi. Päiväkeskuksessa asiakasmaksu on palvelusetelillä 12 / vuorokausi, alkaen 14 / vuorokausi. Osavuorokautisen hoidon palveluseteli voidaan

8 8 myöntää omaishoitoa tukevina palveluina, omaishoidon vapaana - mikäli hoitaja haluaa vaihtaa kokovuorokautisen vapaansa osavuorokautiseksi; tällöin asiakasmaksu voi olla enintään 9 / vrk (=toimintapäivä), alkaen 9.90 / vrk. Kun palvelu on myönnetty omaishoidon vapaana, osavuorokautisen hoidon palvelusetelit (= päivät) voi kerätä ja käyttää tarpeen mukaan saman kalenterivuoden aikana. Osavuorokautista hoitoa voidaan myöntää palvelusetelillä kotihoidon tukipalveluina myös muille sitä tarvitseville. Tällöin Rava- toimintakykyarvioinnin perusteella (ja määrärahojen puitteissa) palvelua voidaan myöntää seuraavasti: Rava- pisteet 1,70-1,99 = 4 päivää / kuukausi, Rava- pisteet 2,0-2,40 = 8 päivää / kuukausi, Rava- pisteet 2,50-2,99 = 12 päivää / kuukausi ja Rava-pisteet yli 3,0 - = n päivää / kuukausi. Myönnetyt kotihoidon tukipalvelut/palvelusetelit on käytettävä saman kalenterikuukauden sisällä, ts. niitä ei voi kerätä ja siirtää seuraavalle kuukaudelle pidettäväksi. Palvelusetelillä ei laajenneta palveluita. Palvelusetelillä tuotetaan saamaa hoitoa ja hoivaa kuin kaupunki itse tuottaa. Palveluseteli ei ole käytössä esim. siivouksessa eikä jalkojen hoidossa tai kampaamopalveluissa. Lähde: Helsinki Hammashuolto Helsingin terveyskeskus alkoi elokuussa 2007 jakaa hoitojonossaan oleville potilailleen yksilöllisiä hammashoidon palveluseteleitä. Niiden avulla on ostettu yli potilaalle hammashoitopalveluja yksityishammaslääkäreiltä, jotka hyväksyvät palvelusetelin. Terveyslautakunta on päättänyt jatkaa nykyisten palvelusetelien käyttöä vuoden 2009 loppuun asti. Potilaan kannalta palvelusetelin käyttäminen tarkoittaa, että terveyskeskus perii häneltä yksityishammaslääkärin ja suuhygienistin antamasta hoidosta saman hinnan, kuin jos hän olisi käynyt terveyskeskushammaslääkärin ja terveyskeskuksen suuhygienistin vastaanotolla. Yksityishammaslääkärin kannalta palvelusetelin hyväksyminen merkitsee, että Helsingin terveyskeskus maksaa hänelle vahvistetun taksan mukaisen palkkion toimenpiteistä. Yksityishammaslääkäri ei peri potilaalta maksuja (Poikkeus:

9 9 kts.proteettisen hoidon hammastekniset kulut ja peruuttamaton poisjäänti) Vanhusten palvelut - palveluasuminen Palvelusetelin käyttömahdollisuus on asiakkailla, jotka täyttävät nykyiset palveluasumispalvelujen piiriin pääsyn kriteerit eli heille on tehty hoitotason arviointi (SAS-arviointi). Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta, palvelu- ja perusmaksuun kohdistuvasta palvelusta setelin suuruisen summan. Muista kustannuksista asiakas huolehtii itse. Palvelumaksu peritään hoidosta ja huolenpidosta. Perusmaksu kattaa yksikön yhteisiin tiloihin, valvontaan ja turvajärjestelyihin liittyviä kuluja. Palvelusetelin suuruus - kaikki 1600 euroa tai sitä vähemmän nettotuloina kuukaudessa ansaitsevat saavat 1500 euron palvelusetelin. Kaikki joiden nettotulot ovat esim euroa kuukaudessa saavat 1300 euron/kk palvelusetelin Siivousseteli Siivoussetelin arvo määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan seuraavasti: Alle 890 euroa kuukaudessa bruttotuloa ansaitseville yhden hengen talouksille ja alle 1230 euroa kuukaudessa bruttotuloa ansaitseville kahden hengen talouksille annetaan palveluseteli, jonka arvo on korkeintaan 23 euroa/tunti. Loput palvelun kustannuksista maksaa asiakas itse euroa kuukaudessa bruttotuloa ansaitseville yhden hengen talouksille ja euroa kuukaudessa bruttotuloa ansaitseville kahden hengen talouksille annetaan palveluseteli, jonka arvo on korkeintaan 20 euroa/tunti. Loput palvelun kustannuksista maksaa asiakas itse. Terveyslautakunnassa päätetty siivouksen määrä on yksi - neljä tuntia kuukaudessa/asiakas Espoo Kotihoidon palveluseteli Palvelusetelin voi saada henkilö, joka muutoinkin olisi oikeutettu saamaan kaupungin kotipalveluja. Palvelusetelin arvo jatkuvasti ja säännöllisesti annettavassa kotipalvelussa on 20 tuntia kohden, jos kotitalouden tulot eivät ylitä säädettyjä tulorajoja. Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin arvoa. Palvelusetelin arvo tilapäisessä kotipalvelussa on 20 tunti. Tilapäisessä kotipalvelussa kotitalouden tulot eivät vaikuta setelin arvoon.

10 Omaishoidon palveluseteli Omaishoidon palvelusetelin arvo nousi 150 euroon lokakuun alusta. Lisäksi jatkossa omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaista hoitoa voi erityissyistä saada ympärivuorokautisena palveluna myös omaan kotiin Jyväskylä Tilapäinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito Tukipalvelut (tulosidonnainen kunta määrittää tulo- ja varallisuusrajat) Omaishoidon palveluseteli 5.5. Tampere Omaishoitajien siivouspalveluseteli Palvelusetelit omatoimiseen kuntoutukseen Tampereen kaupunki tukee palveluseteleillä parissa yksityisessä kuntoklubissa annettavaa omatoimista kuntoutusta, johon asiakkaat ohjataan kaatumis- ja osteoporoosiklinikan eli Kaaosklinikan ja Hatanpään sairaalan geriatrisen osastoryhmän kautta Turku Omaishoidontuen palveluseteli - Palveluseteleitä voidaan myöntää omaishoidontuen palkkion lisäksi enintään 6 tuntia/kuukaudessa tai 15 tuntia/kuukaudessa palkkioluokasta riippuen. Omaishoitona annettavat palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Omaishoidontuen palvelusetelit annetaan kuukausikohtaisina. Asiakas saa palveluntuottajalistan, josta hän valitsee palveluntuottajan Siivouksen palveluseteli - Pienituloisilla ikääntyneillä, pitkäaikaissairailla ja omaishoidontuen asiakkailla on tarvearvioinnin perusteella mahdollisuus saada 2 tunnin palveluseteliä kuukautta kohden. Setelit ovat arvoltaan 10 euroa ja 15 euroa asiakkaan tai perheen tuloista riippuen.

11 Oulu Tilapäinen perhepalvelu ja palveluseteli, kesto ja edellytykset: myönnetään enintään 2 viikoksi tai 14 vrk:na annettavaksi palveluksi avunsaannin vaikutus on merkittävää perheen tilanne edellyttää ammattihenkilön apua palvelu on maksullista: maksua peritään tilapäisessä perhepalvelussa vuorokaudessa ensimmäiseltä 4 tunnilta 4,40 /vrk ja 5 tuntia tai enemmän 8,80 /vrk palvelusetelillä korvattavan perheiden kotipalvelutunnin hinnaksi määrätään 18,90 /t. Jos asiakkaan valitseman palvelun tuottajan tuntitaksa ylittää 18,90 /t, ylittävästä osasta muodostuu asiakkaalle omavastuuosa palvelu- ja maksupäätöksen tekee terveydenhoitaja Omaishoidon palveluseteli 5.8. Hämeenlinna Hämeenlinnassa on ollut mahdollisuus saada palveluseteli siivousavun, kotipalvelun ja kauppapalvelujen ostamiseen. Nyt palvelusetelikäytäntö laajennettiin myös palveluasumiseen. Jos kaupunginhallitus hyväksyy uuden käytännön alkaen, asumispalvelua tarvitseva kuntalainen voi saada palvelusetelin, jonka kuukausiarvo on hoidon raskaudesta riippuen maksimissaan eurosta aina euroon saakka Salo tilapäiseen kotipalveluun siivoukseen säännöllisen kotipalvelun asiakkaille 2 x vuodessa suursiivouksiin ja kerran vuodessa ikkunanpesuihin siivoukseen niille yli 75-vuotiaille, joilla ei ole muun kotipalvelun tarvetta. sotainvalidien siivoukseen, ei peritä asiakasmaksua omaishoitajien vapaan järjestämiseen, ellei muuta vaihtoehtoa ole käytettävissä. Vapaan aiheuttamat kustannukset kunnalle voivat olla korkeintaan 120 euroa/päivä (=yksi hoitovuorokausi). Vapaa suositellaan otettavaksi poikkeustapauksia lukuun ottamatta klo 7-18 välisenä aikana arkipäivinä. (Tarkennus tehty perusturvalautakunta ). Omaishoidettavalta peritään 9 euroa/päivä.

12 12 6. Palvelusetelin edut ja haitat Palvelusetelin etuja ovat: resurssien tehokkaampi käyttö tulonjaon tasaaminen hallinnollinen helppous asiakkaiden valinnan mahdollisuudet paranevat, palvelut vastaavat paremmin asiakkaan tarpeita parempi kustannustietoisuus Palvelusetelin haittoja ovat: kilpailu ei välttämättä edistä julkisten palvelujen laatua asiakkaiden informaation vajaavaisuus yksityisen sektorin kapasiteettirajoite palvelujen laadunkontrolli verotuksellinen tulkinta Lähde: 7. Miten palvelusetelin hakeminen, myöntäminen ja käyttö on järjestettävä Palvelusetelikäytäntö Lappeenrannassa vaatii muutosta. Tämän hetkinen käytäntö työllistää seteleiden käsittelyprosessina liikaa. Sopivaa ratkaisua ei ole vielä löytynyt. Tammikuussa aloittava omaishoidontiimi etsii ratkaisuja ongelman poistamiseksi ja prosessin sujuvuuden lisäämiseksi jotta palvelusetelikäytäntöä voidaan tarvittaessa laajentaa. 8. Palvelusetelin arvo eri palveluissa Palvelusetelin arvoa sen laajentaminen yhteydessä tulee tarkoin pohtia. Vaikuttavatko palvelusetelin arvoon todellisten kustannusten lisäksi mm. perheen tulot ja omaisuus, perheen koko, palvelujen määrä, palvelujen laatu, palvelujen ajankohta? Vai onko setelin arvo joissakin palveluissa samansuuruinen, jolloin vältyttäisiin mm. tuloselvitysten käsittelemiseltä? Tärkeintä lienee selvittää palvelusetelin kehittämistarpeet niin kunnan, palveluyrittäjän kuin asiakkaankin näkökulmasta.

13 13 9. Kooste uusista palvelusetelin käyttömahdollisuuksista Lappeenrannassa Palvelusetelin käyttöä Lappeenrannassa voidaan erikseen tehtävän aikataulutuksen ja taloudellisten resurssien myötä laajentaa seuraavasti: Omaishoidonpalveluseteli - fysio- ja toimintaterapiapalvelut Avosairaanhoidon palveluseteli - fysio- ja toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, ehkäisy- ja äitiysneuvolatoiminta (jälkitarkastukset), jalkahoito, asunnonmuutostyöt, kuulolaitteet erityistapauksissa Lasten ja nuorten alueen palveluseteli - lapsiperheiden tilapäinen kotiapu (esim. kriisitilanteet), terapiapalvelut Vammaispalvelut - tilapäishoidon ja omaishoitajien vapaapäivien järjestäminen, ylimääräisten vapaapäivien järjestäminen omaishoitajille Vanhusten palvelut - viikonloppu- ja iltahoidon järjestämiseen ruuhkaaikoina, haja-asutusalueiden asiakkaiden kokonaisvaltainen kotihoito, sairaanhoidolliset toimet erityistapauksissa, siivousseteli, ylimääräisten vapaapäivien järjestäminen omaishoitajille Seurataan: o palvelusetelin käyttötapoja ja -kokemuksia muissa kunnissa o uuden lainsäädännön valmistelua

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Kyh 15.6.2010 72 Kyh liite 2 1 KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Ikäihmisten linja / Geriatriakeskus 2 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus 1.2. Palvelutarpeen

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki 1(6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2014 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

P A L V E L U S E T E L I O P A S

P A L V E L U S E T E L I O P A S P A L V E L U S E T E L I O P A S 1.4.2015 1 Sisällysluettelo 1) PALVELUSETELI... 3 2) ASIAKAS JA PALVELUSETELI... 3 3) PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAT PALVELUT... 4 3.1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 4 3.2.

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot