PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa"

Transkriptio

1 PALVELUSETELI käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa Lappeenranta

2 2 1. Yleistä Työryhmän toimeksianto Palvelusetelin käyttö Lappeenrannassa Omaishoidon palveluseteli Tilapäinen palveluseteli Käytön laajentaminen Avosairaanhoito Lasten ja nuorten palvelualue Vammaispalvelut Vanhusten palvelut Muut Muut kunnat palvelusetelin käyttäjinä Kemi Helsinki Espoo Jyväskylä Tampere Turku Oulu Hämeenlinna Salo Palvelusetelin edut ja haitat Miten palvelusetelin hakeminen, myöntäminen ja käyttö on järjestettävä Palvelusetelin arvo eri palveluissa Kooste uusista palvelusetelin käyttömahdollisuuksista Lappeenrannassa...13

3 3 1. Yleistä Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia sekä sosiaalihuoltolakia muutettiin vuoden 2004 alusta lukien siten, että ne mahdollistavat palvelusetelin käytön sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lakimuutosten tarkoituksena oli säädellä palvelusetelin käyttöä ennen kaikkea sosiaalihuollon kotipalveluissa. Sosiaalihuoltolakia ja kansanterveyslakia muutettiin vuoden 2008 alusta siten, että palveluseteliä voidaan käyttää kotisairaanhoidossa samoin perustein kuin sosiaalihuollon kotipalveluissa. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelunkäyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimat palvelut kunnan päättämään setelin arvoon saakka. Palveluseteli perustuu kolmeen erilliseen sopimukseen, joita ovat: kunnan ja palveluntuottajan välille tehty sopimus (hyväksyminen palveluseteliyrittäjäksi), asiakkaan ja palveluntuottajan välille tehty sopimus (palvelusopimus) sekä asiakkaan ja kunnan välille tehty sopimus (palvelusetelipäätös). Palvelusetelillä järjestettävien palvelujen tulee vastata sitä tasoa, mitä edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Jos palvelusta perittävä asiakasmaksu on säädetty tuotantokustannuksia pienemmäksi, esimerkiksi säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksut, palvelua ei saa järjestää ainoastaan palvelusetelillä. Asiakasmaksulain 12 :n säännös asettaa palveluseteliä käytettäessä rajoituksia asiakkaan omavastuuosuudelle. Palvelusetelimallissa palvelun käyttäjän maksettavaksi tuleva omavastuuosuus ei saa ylittää sitä asiakasmaksua, jonka kunta voisi periä itse tuottamistaan palveluista, ellei palvelusetelin arvon määräytymisestä ole erikseen toisin säädetty. Rajoitusten vuoksi pääosassa sosiaali- ja terveyspalveluja palvelusetelin käyttöönotto ei muuta asiakkaan maksettavaksi tulevaa omavastuuosuutta voimassaoleviin asiakasmaksuihin verrattuna. Sosiaalihuoltolaissa on säädetty erikseen palvelusetelin arvon määräytymisestä kotipalveluissa. Terveyskeskuksen järjestämässä kotisairaanhoidossa palvelusetelin arvo määräytyy samoin perustein kuin kotipalveluissa. Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävän palvelusetelin käyttöalan laajentamista. Työryhmän toimikausi on Erillisselvityksiä tehdään parhaillaan.

4 4 2. Työryhmän toimeksianto Tehtävänanto saatiin sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmältä. Tavoitteena oli löytää uudenlaisia palvelusetelin käyttötapoja palvelujen tuottamiseen. Tehtävänä oli arvioida voidaanko palvelusetelin avulla tuottaa joitakin nykyisiä palveluja ja mitä lisäarvoa tällä saataisiin. Palvelusetelityöryhmä kokoontui välisenä aikana neljä kertaa. Aktiivisesti palvelusetelityöryhmän toimintaan osallistuivat vanhusten palvelujen johtaja Merja Tepponen, suuhygienisti Asmo Knuutila, osastonhoitaja Anu Koponen, talouspäällikkö Liisa Mänttäri, vammaistyön päällikkö Tuula Puustjärvi, terveyskeskushammaslääkäri Kari Vento ja vs. kotihoidon ohjaaja Tarja Helin. Työryhmän sihteerinä toimi vanhustenhuollon ohjaaja Kirsi Koskelainen. Työryhmän tehtävänä oli selvittää mm. Missä palveluissa palveluseteliä käytetään nyt ja on tarkoituksenmukaista käyttää jatkossa Lappeenrannassa, mahdollinen käytön laajentaminen Millä tavalla palveluseteli on tarkoituksenmukaista toteuttaa eri palveluissa Muiden kuntien kokemuksia ja suunnitelmia palvelusetelin käytöstä Miten palvelusetelin hakeminen, myöntäminen ja käyttö on järjestettävä Palvelusetelin arvo eri palveluissa 3. Palvelusetelin käyttö Lappeenrannassa Omaishoidon palveluseteli Omaishoitajalla on oikeus pitää kolme lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa. Hoidettavan oikeus vapaaseen edellyttää hoidettavan kotihoitoa vähintään 15 vrk/kk. Vapaapäivien ajalta maksetaan omaishoidontuen hoitopalkkiota. Lappeenrannassa hoidettavan hoito vapaapäivien ajaksi järjestetään pääsääntöisesti palvelusetelien avulla (arvo 91, vuoden 2009 alusta 92 ). Kunta hyväksyy kriteerit täyttävät palveluntuottajat. Vuoden 2008 aikana Lappeenrannassa on käytetty 2841 palveluseteliä. Pääosin seteleitä on käytetty yksityisen kotihoidon (989), kunnallisen lyhytaikaisen laitoshoidon (832), Lappeenrannan Kylpylän palvelujen (407) ja päiväkeskuksen palvelujen (206) ostamiseen.

5 5 Mahdollinen käytön laajentaminen: tarkoituksena selvittää palvelusetelin käyttöä myös fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluissa. Omaishoidon tukitiimi aloittaa toimintansa tammikuussa Tiimin tarkoitus on sairaanhoitaja sosionomi työparin avulla tehdä mm. omaishoidon tukihakemukset ja päätökset. Lisäksi omaishoitajien akuuttiavuksi on saatavilla 1,6 lähihoitajaa. Palvelusetelikäytäntöä täytyy kehittää. Prosessiin kuluu nykyisin liikaa aikaa ja se suoritetaan pääosin käsin Tilapäinen palveluseteli Palveluseteliä käytetään tukemaan asiakasta erityistilanteissa kuten sairaalasta kotiutuminen tai muu vastaava tilanne, jolloin tilapäinen kuntoutuksen tarve todetaan kohonneeksi. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä kuntouttavan toiminnan avulla. Palvelutarpeen arvioinnista vastaa kotiutushoitaja tai tehostetun kotiutusryhmän tiimin sairaanhoitajat. Hyväksytyiltä palvelun tuottajilta pyydetään yhteystiedot, tiedot palvelun sisällöstä ja hinnoista. Asiakas voi valita palveluntuottajan tietojen perusteella. Palvelusetelin arvo on 20. Kotiutushoitaja arvioi tarvittavien seteleiden määrän palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. 4. Käytön laajentaminen 4.1. Avosairaanhoito fysioterapia ja toimintaterapia lääkinnällinen kuntoutus ehkäisy- ja äitiysneuvolatoiminta (jälkitarkastukset) jalkahoito asunnonmuutostyöt esim. kynnysten poistot sekä tukikahvat, suihkujakkarat, jotka asiakas haluaa omaksi. Nykyisen käytännön mukaan välineet mitä lainataan lainaamosta, pitää irrottaa seinästä ja palauttaa, kun tarvetta ei enää ole kuulolaitteet - lähinnä sellaisissa tapauksissa, että kuulo on sillä rajalla, ettei laitetta vielä saa keskussairaalasta, mutta haluaisi jo sellaisen

6 Lasten ja nuorten palvelualue Etelä-Karjalan sosiaalijohto on nimennyt työryhmän valmistelemaan seudullisia kriteerejä tilapäisen kotiavun myöntämiseen ja järjestämiseen. Työ valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. Taustalla on lääninhallitukselta tullut huomautus lapsiperheisen tilapäisen kotiavun puuttumisesta. Työryhmässä palveluseteli nähdään yhtenä ratkaisuna puutteen poistamiseen. Ennaltaehkäisevä toiminta lapsiperheiden tilapäinen kotiapu (esim. kriisitilanteet) Terapiapalvelut esim. puheterapia 4.3. Vammaispalvelut tilapäishoidon ja omaishoitajien vapaapäivien järjestäminen (vammaisten lasten omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyt, tilapäishoidon järjestäminen ja ylimääräisten -lakisääteisen kolmen vapaapäivän lisäksi - vapaapäivien tuottaminen) Vanhusten palvelut viikonloppu- ja iltahoidon järjestämiseen ruuhka-aikoina haja-asutusalueiden asiakkaiden kokonaisvaltainen kotihoito sairaanhoidolliset toimet erityistapauksissa (tilapäinen avun tarve, asiakkaalla ei muuta avuntarvetta, asiakas estynyt menemästä laboratorioon) kotityöpalvelut vähävaraisille (siivous, korvaa osittain toimeentulotukea) Palvelusetelin käyttöä ylimääräisten vapaapäivien järjestämiseen voidaan miettiä myös vanhuspalveluissa (kuten vammaispalveluissa) omaishoidon kohdalla. Näin saataisiin myös yhtenäinen toimintatapa siirryttäessä vammaispalveluista vanhuspalvelujen käyttäjäksi.

7 Muut Hammashuollossa palveluseteliä ei voida ottaa käyttöön puutteellisten yksityisten resurssien takia. Mielenterveys- ja päihdepalveluista ei ole saatu tietoja palveluseteliin liittyen. 5. Muut kunnat palvelusetelin käyttäjinä Vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen mukaan yleisimpiä palvelut olivat hyvin rajatuissa palveluissa, joissa yksityisiä tuottajia oli jo muutenkin markkinoilla. Neljä yleisintä setelijärjestelmää olivat sotainvalidien ateriapalvelujen lounasseteli, liikuntaesteisten erilaiset kuljetuspalvelujen taksisetelit, lasten päivähoidon setelit ja omaishoitajien vapaan järjestämiseksi luodut erilaiset palvelusetelit. Lisäksi seteleitä käytettiin vanhusten asumis- ja kotipalvelujen hankintaan, mielenterveystyön asumispalveluihin ja sosiaalityön päihdehuoltoon. Seuraavassa käsitelty muutamien kaupunkien tapoja käyttää palveluseteliä (tiedot eivät välttämättä ole täysin kattavia palvelutarjonnan suhteen) Kemi Säännöllinen kotihoito; asiakkaiden palvelutarve alle 20t / kk, palvelusetelin arvo 6-22 / tunti. Säännöllisessä kotihoidossa asiakkaan/ perheen bruttotulot vähentävät palvelusetelin arvoa. Lääkkeenjako - palvelusetelin arvo on 16 e / kerta ja palveluntuottaja voi halutessaan periä asiakasmaksuna enintään 7 /kerta, Sisältää lääkkeenjaon lääkeannostelijaan, asiakkaan omista lääkkeistä. Lääkkeenjako tapahtuu asiakkaan kotona. Lääkkeenjaon myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö ei itse kykene jakamaan lääkkeitään tai mikäli apteekin koneellinen lääkkeenjako ei sovi tai palvelulle on muuta erityisperustelua. Omaishoidon sijaishoitoon sekä omaishoitoa tukeviin palveluihin, palvelusetelin arvo on 6-22 e /tunti. Asiakasmaksuksi jää palvelusetelin arvon ja yrittäjän tuntihinnan erotus. Osavuorokautinen hoito kotona tai päiväkeskuksessa, palvelusetelin arvo on 10 / vuorokausi. Päiväkeskuksessa asiakasmaksu on palvelusetelillä 12 / vuorokausi, alkaen 14 / vuorokausi. Osavuorokautisen hoidon palveluseteli voidaan

8 8 myöntää omaishoitoa tukevina palveluina, omaishoidon vapaana - mikäli hoitaja haluaa vaihtaa kokovuorokautisen vapaansa osavuorokautiseksi; tällöin asiakasmaksu voi olla enintään 9 / vrk (=toimintapäivä), alkaen 9.90 / vrk. Kun palvelu on myönnetty omaishoidon vapaana, osavuorokautisen hoidon palvelusetelit (= päivät) voi kerätä ja käyttää tarpeen mukaan saman kalenterivuoden aikana. Osavuorokautista hoitoa voidaan myöntää palvelusetelillä kotihoidon tukipalveluina myös muille sitä tarvitseville. Tällöin Rava- toimintakykyarvioinnin perusteella (ja määrärahojen puitteissa) palvelua voidaan myöntää seuraavasti: Rava- pisteet 1,70-1,99 = 4 päivää / kuukausi, Rava- pisteet 2,0-2,40 = 8 päivää / kuukausi, Rava- pisteet 2,50-2,99 = 12 päivää / kuukausi ja Rava-pisteet yli 3,0 - = n päivää / kuukausi. Myönnetyt kotihoidon tukipalvelut/palvelusetelit on käytettävä saman kalenterikuukauden sisällä, ts. niitä ei voi kerätä ja siirtää seuraavalle kuukaudelle pidettäväksi. Palvelusetelillä ei laajenneta palveluita. Palvelusetelillä tuotetaan saamaa hoitoa ja hoivaa kuin kaupunki itse tuottaa. Palveluseteli ei ole käytössä esim. siivouksessa eikä jalkojen hoidossa tai kampaamopalveluissa. Lähde: Helsinki Hammashuolto Helsingin terveyskeskus alkoi elokuussa 2007 jakaa hoitojonossaan oleville potilailleen yksilöllisiä hammashoidon palveluseteleitä. Niiden avulla on ostettu yli potilaalle hammashoitopalveluja yksityishammaslääkäreiltä, jotka hyväksyvät palvelusetelin. Terveyslautakunta on päättänyt jatkaa nykyisten palvelusetelien käyttöä vuoden 2009 loppuun asti. Potilaan kannalta palvelusetelin käyttäminen tarkoittaa, että terveyskeskus perii häneltä yksityishammaslääkärin ja suuhygienistin antamasta hoidosta saman hinnan, kuin jos hän olisi käynyt terveyskeskushammaslääkärin ja terveyskeskuksen suuhygienistin vastaanotolla. Yksityishammaslääkärin kannalta palvelusetelin hyväksyminen merkitsee, että Helsingin terveyskeskus maksaa hänelle vahvistetun taksan mukaisen palkkion toimenpiteistä. Yksityishammaslääkäri ei peri potilaalta maksuja (Poikkeus:

9 9 kts.proteettisen hoidon hammastekniset kulut ja peruuttamaton poisjäänti) Vanhusten palvelut - palveluasuminen Palvelusetelin käyttömahdollisuus on asiakkailla, jotka täyttävät nykyiset palveluasumispalvelujen piiriin pääsyn kriteerit eli heille on tehty hoitotason arviointi (SAS-arviointi). Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta, palvelu- ja perusmaksuun kohdistuvasta palvelusta setelin suuruisen summan. Muista kustannuksista asiakas huolehtii itse. Palvelumaksu peritään hoidosta ja huolenpidosta. Perusmaksu kattaa yksikön yhteisiin tiloihin, valvontaan ja turvajärjestelyihin liittyviä kuluja. Palvelusetelin suuruus - kaikki 1600 euroa tai sitä vähemmän nettotuloina kuukaudessa ansaitsevat saavat 1500 euron palvelusetelin. Kaikki joiden nettotulot ovat esim euroa kuukaudessa saavat 1300 euron/kk palvelusetelin Siivousseteli Siivoussetelin arvo määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan seuraavasti: Alle 890 euroa kuukaudessa bruttotuloa ansaitseville yhden hengen talouksille ja alle 1230 euroa kuukaudessa bruttotuloa ansaitseville kahden hengen talouksille annetaan palveluseteli, jonka arvo on korkeintaan 23 euroa/tunti. Loput palvelun kustannuksista maksaa asiakas itse euroa kuukaudessa bruttotuloa ansaitseville yhden hengen talouksille ja euroa kuukaudessa bruttotuloa ansaitseville kahden hengen talouksille annetaan palveluseteli, jonka arvo on korkeintaan 20 euroa/tunti. Loput palvelun kustannuksista maksaa asiakas itse. Terveyslautakunnassa päätetty siivouksen määrä on yksi - neljä tuntia kuukaudessa/asiakas Espoo Kotihoidon palveluseteli Palvelusetelin voi saada henkilö, joka muutoinkin olisi oikeutettu saamaan kaupungin kotipalveluja. Palvelusetelin arvo jatkuvasti ja säännöllisesti annettavassa kotipalvelussa on 20 tuntia kohden, jos kotitalouden tulot eivät ylitä säädettyjä tulorajoja. Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin arvoa. Palvelusetelin arvo tilapäisessä kotipalvelussa on 20 tunti. Tilapäisessä kotipalvelussa kotitalouden tulot eivät vaikuta setelin arvoon.

10 Omaishoidon palveluseteli Omaishoidon palvelusetelin arvo nousi 150 euroon lokakuun alusta. Lisäksi jatkossa omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaista hoitoa voi erityissyistä saada ympärivuorokautisena palveluna myös omaan kotiin Jyväskylä Tilapäinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito Tukipalvelut (tulosidonnainen kunta määrittää tulo- ja varallisuusrajat) Omaishoidon palveluseteli 5.5. Tampere Omaishoitajien siivouspalveluseteli Palvelusetelit omatoimiseen kuntoutukseen Tampereen kaupunki tukee palveluseteleillä parissa yksityisessä kuntoklubissa annettavaa omatoimista kuntoutusta, johon asiakkaat ohjataan kaatumis- ja osteoporoosiklinikan eli Kaaosklinikan ja Hatanpään sairaalan geriatrisen osastoryhmän kautta Turku Omaishoidontuen palveluseteli - Palveluseteleitä voidaan myöntää omaishoidontuen palkkion lisäksi enintään 6 tuntia/kuukaudessa tai 15 tuntia/kuukaudessa palkkioluokasta riippuen. Omaishoitona annettavat palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Omaishoidontuen palvelusetelit annetaan kuukausikohtaisina. Asiakas saa palveluntuottajalistan, josta hän valitsee palveluntuottajan Siivouksen palveluseteli - Pienituloisilla ikääntyneillä, pitkäaikaissairailla ja omaishoidontuen asiakkailla on tarvearvioinnin perusteella mahdollisuus saada 2 tunnin palveluseteliä kuukautta kohden. Setelit ovat arvoltaan 10 euroa ja 15 euroa asiakkaan tai perheen tuloista riippuen.

11 Oulu Tilapäinen perhepalvelu ja palveluseteli, kesto ja edellytykset: myönnetään enintään 2 viikoksi tai 14 vrk:na annettavaksi palveluksi avunsaannin vaikutus on merkittävää perheen tilanne edellyttää ammattihenkilön apua palvelu on maksullista: maksua peritään tilapäisessä perhepalvelussa vuorokaudessa ensimmäiseltä 4 tunnilta 4,40 /vrk ja 5 tuntia tai enemmän 8,80 /vrk palvelusetelillä korvattavan perheiden kotipalvelutunnin hinnaksi määrätään 18,90 /t. Jos asiakkaan valitseman palvelun tuottajan tuntitaksa ylittää 18,90 /t, ylittävästä osasta muodostuu asiakkaalle omavastuuosa palvelu- ja maksupäätöksen tekee terveydenhoitaja Omaishoidon palveluseteli 5.8. Hämeenlinna Hämeenlinnassa on ollut mahdollisuus saada palveluseteli siivousavun, kotipalvelun ja kauppapalvelujen ostamiseen. Nyt palvelusetelikäytäntö laajennettiin myös palveluasumiseen. Jos kaupunginhallitus hyväksyy uuden käytännön alkaen, asumispalvelua tarvitseva kuntalainen voi saada palvelusetelin, jonka kuukausiarvo on hoidon raskaudesta riippuen maksimissaan eurosta aina euroon saakka Salo tilapäiseen kotipalveluun siivoukseen säännöllisen kotipalvelun asiakkaille 2 x vuodessa suursiivouksiin ja kerran vuodessa ikkunanpesuihin siivoukseen niille yli 75-vuotiaille, joilla ei ole muun kotipalvelun tarvetta. sotainvalidien siivoukseen, ei peritä asiakasmaksua omaishoitajien vapaan järjestämiseen, ellei muuta vaihtoehtoa ole käytettävissä. Vapaan aiheuttamat kustannukset kunnalle voivat olla korkeintaan 120 euroa/päivä (=yksi hoitovuorokausi). Vapaa suositellaan otettavaksi poikkeustapauksia lukuun ottamatta klo 7-18 välisenä aikana arkipäivinä. (Tarkennus tehty perusturvalautakunta ). Omaishoidettavalta peritään 9 euroa/päivä.

12 12 6. Palvelusetelin edut ja haitat Palvelusetelin etuja ovat: resurssien tehokkaampi käyttö tulonjaon tasaaminen hallinnollinen helppous asiakkaiden valinnan mahdollisuudet paranevat, palvelut vastaavat paremmin asiakkaan tarpeita parempi kustannustietoisuus Palvelusetelin haittoja ovat: kilpailu ei välttämättä edistä julkisten palvelujen laatua asiakkaiden informaation vajaavaisuus yksityisen sektorin kapasiteettirajoite palvelujen laadunkontrolli verotuksellinen tulkinta Lähde: 7. Miten palvelusetelin hakeminen, myöntäminen ja käyttö on järjestettävä Palvelusetelikäytäntö Lappeenrannassa vaatii muutosta. Tämän hetkinen käytäntö työllistää seteleiden käsittelyprosessina liikaa. Sopivaa ratkaisua ei ole vielä löytynyt. Tammikuussa aloittava omaishoidontiimi etsii ratkaisuja ongelman poistamiseksi ja prosessin sujuvuuden lisäämiseksi jotta palvelusetelikäytäntöä voidaan tarvittaessa laajentaa. 8. Palvelusetelin arvo eri palveluissa Palvelusetelin arvoa sen laajentaminen yhteydessä tulee tarkoin pohtia. Vaikuttavatko palvelusetelin arvoon todellisten kustannusten lisäksi mm. perheen tulot ja omaisuus, perheen koko, palvelujen määrä, palvelujen laatu, palvelujen ajankohta? Vai onko setelin arvo joissakin palveluissa samansuuruinen, jolloin vältyttäisiin mm. tuloselvitysten käsittelemiseltä? Tärkeintä lienee selvittää palvelusetelin kehittämistarpeet niin kunnan, palveluyrittäjän kuin asiakkaankin näkökulmasta.

13 13 9. Kooste uusista palvelusetelin käyttömahdollisuuksista Lappeenrannassa Palvelusetelin käyttöä Lappeenrannassa voidaan erikseen tehtävän aikataulutuksen ja taloudellisten resurssien myötä laajentaa seuraavasti: Omaishoidonpalveluseteli - fysio- ja toimintaterapiapalvelut Avosairaanhoidon palveluseteli - fysio- ja toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, ehkäisy- ja äitiysneuvolatoiminta (jälkitarkastukset), jalkahoito, asunnonmuutostyöt, kuulolaitteet erityistapauksissa Lasten ja nuorten alueen palveluseteli - lapsiperheiden tilapäinen kotiapu (esim. kriisitilanteet), terapiapalvelut Vammaispalvelut - tilapäishoidon ja omaishoitajien vapaapäivien järjestäminen, ylimääräisten vapaapäivien järjestäminen omaishoitajille Vanhusten palvelut - viikonloppu- ja iltahoidon järjestämiseen ruuhkaaikoina, haja-asutusalueiden asiakkaiden kokonaisvaltainen kotihoito, sairaanhoidolliset toimet erityistapauksissa, siivousseteli, ylimääräisten vapaapäivien järjestäminen omaishoitajille Seurataan: o palvelusetelin käyttötapoja ja -kokemuksia muissa kunnissa o uuden lainsäädännön valmistelua

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakkaan palveluseteliopas 2016-2017 Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakasopas/Palveluseteli 1 (4) Mikä palveluseteli on? Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää sosiaali- ja

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Veteraanien palvelut Nurmes Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Ikääntyneitten palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut * seniorikortti oikeuttaa 1 kylpylä- ja kuntosalikäynti /vk, maksaa henkilölle 35

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1(6) PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. llä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 85/2016 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle

Lisätiedot

Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki. Merja Tepponen

Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki. Merja Tepponen Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki Merja Tepponen Omaishoitajat Etelä-Karjalan alueella Ikä 2013 2014 2015 Imatra 2015 Yhteensä 2015 18-64- vuotiaat 339

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Salon kaupunki Vanhuspalvelut

Salon kaupunki Vanhuspalvelut 1(5) Salon kaupunki Vanhuspalvelut ASIAKASTIEDOTE Tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon palveluseteli 29.1.2016 2(5) 1. Palveluseteli Salon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä tilapäisen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen 11.1.2016/ LA-H SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 5 2 KOTIHOITO... 5 2.1 Kotihoidon tukipalvelut alkaen 1.1.2016... 5 2.2 Kotihoidon asiakasmaksut alkaen 1.1.2016...

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) 338 Palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen järjestämistapana 1.1.2014 alkaen HEL 2013-011715 T

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta.

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta. (Sosiaali - ja terveyslautakunta 15.12.2015 151) TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu 1.1.2016 Selite Terveyskeskusmaksu 16,40 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (7) 294 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta omaishoitajien henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton selvittämisestä HEL

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke 2012 9.3.2012 Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Omaishoidon toimintaedellytysten parantaminen Omannäköinen

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 (7) Yleisesti Tässä toimintaohjeessa lyhytaikaisella ympärivuorokautisella hoidolla

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä

Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 906/06.00.00/2015 200 Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä Osastonhoitaja Tiina Virtanen ja johtava ylilääkäri

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko Hallitus 64 11.03.2015 Omaishoidon tuen kriteerit 2015 251/05.12.00.01/2015 EKSTPHAL 64 Eksoten yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta. Myöntämisperusteita

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

PALVELUSETELIN KÄYTTÖALUEET KEMISSÄ

PALVELUSETELIN KÄYTTÖALUEET KEMISSÄ 1 ( 9 ) PALVELUSETELIN KÄYTTÖALUEET KEMISSÄ Palveluseteli myönnetään säännölliseen kotihoitoon alle 20 tuntia/kuukausi, omaishoidon sijaishoitoon, henkilökohtaiseen apuun kodin ulkopuolelle (30 t/kk) sekä

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33 Perusturvalautakunta 21.12.2016 liite nro 3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2017 ALKAEN Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto )

PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto ) 1 Perusturvajaos 13.3.2014 8 Liite 2. PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto ) Palveluseteli on kunnan itsensä tuottamien palveluiden rinnalle syntynyt tapa järjestää palveluita.

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET HARJAVALLAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 14.12.2016/ 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 2 Sisällysluettelo 1. Omaishoidontuen sisältö ja tarkoitus 3 2. Omaishoidontuen hakeminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli?

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli? Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 1/6 Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on yksi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot