PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa"

Transkriptio

1 PALVELUSETELI käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa Lappeenranta

2 2 1. Yleistä Työryhmän toimeksianto Palvelusetelin käyttö Lappeenrannassa Omaishoidon palveluseteli Tilapäinen palveluseteli Käytön laajentaminen Avosairaanhoito Lasten ja nuorten palvelualue Vammaispalvelut Vanhusten palvelut Muut Muut kunnat palvelusetelin käyttäjinä Kemi Helsinki Espoo Jyväskylä Tampere Turku Oulu Hämeenlinna Salo Palvelusetelin edut ja haitat Miten palvelusetelin hakeminen, myöntäminen ja käyttö on järjestettävä Palvelusetelin arvo eri palveluissa Kooste uusista palvelusetelin käyttömahdollisuuksista Lappeenrannassa...13

3 3 1. Yleistä Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia sekä sosiaalihuoltolakia muutettiin vuoden 2004 alusta lukien siten, että ne mahdollistavat palvelusetelin käytön sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lakimuutosten tarkoituksena oli säädellä palvelusetelin käyttöä ennen kaikkea sosiaalihuollon kotipalveluissa. Sosiaalihuoltolakia ja kansanterveyslakia muutettiin vuoden 2008 alusta siten, että palveluseteliä voidaan käyttää kotisairaanhoidossa samoin perustein kuin sosiaalihuollon kotipalveluissa. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelunkäyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimat palvelut kunnan päättämään setelin arvoon saakka. Palveluseteli perustuu kolmeen erilliseen sopimukseen, joita ovat: kunnan ja palveluntuottajan välille tehty sopimus (hyväksyminen palveluseteliyrittäjäksi), asiakkaan ja palveluntuottajan välille tehty sopimus (palvelusopimus) sekä asiakkaan ja kunnan välille tehty sopimus (palvelusetelipäätös). Palvelusetelillä järjestettävien palvelujen tulee vastata sitä tasoa, mitä edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Jos palvelusta perittävä asiakasmaksu on säädetty tuotantokustannuksia pienemmäksi, esimerkiksi säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksut, palvelua ei saa järjestää ainoastaan palvelusetelillä. Asiakasmaksulain 12 :n säännös asettaa palveluseteliä käytettäessä rajoituksia asiakkaan omavastuuosuudelle. Palvelusetelimallissa palvelun käyttäjän maksettavaksi tuleva omavastuuosuus ei saa ylittää sitä asiakasmaksua, jonka kunta voisi periä itse tuottamistaan palveluista, ellei palvelusetelin arvon määräytymisestä ole erikseen toisin säädetty. Rajoitusten vuoksi pääosassa sosiaali- ja terveyspalveluja palvelusetelin käyttöönotto ei muuta asiakkaan maksettavaksi tulevaa omavastuuosuutta voimassaoleviin asiakasmaksuihin verrattuna. Sosiaalihuoltolaissa on säädetty erikseen palvelusetelin arvon määräytymisestä kotipalveluissa. Terveyskeskuksen järjestämässä kotisairaanhoidossa palvelusetelin arvo määräytyy samoin perustein kuin kotipalveluissa. Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävän palvelusetelin käyttöalan laajentamista. Työryhmän toimikausi on Erillisselvityksiä tehdään parhaillaan.

4 4 2. Työryhmän toimeksianto Tehtävänanto saatiin sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmältä. Tavoitteena oli löytää uudenlaisia palvelusetelin käyttötapoja palvelujen tuottamiseen. Tehtävänä oli arvioida voidaanko palvelusetelin avulla tuottaa joitakin nykyisiä palveluja ja mitä lisäarvoa tällä saataisiin. Palvelusetelityöryhmä kokoontui välisenä aikana neljä kertaa. Aktiivisesti palvelusetelityöryhmän toimintaan osallistuivat vanhusten palvelujen johtaja Merja Tepponen, suuhygienisti Asmo Knuutila, osastonhoitaja Anu Koponen, talouspäällikkö Liisa Mänttäri, vammaistyön päällikkö Tuula Puustjärvi, terveyskeskushammaslääkäri Kari Vento ja vs. kotihoidon ohjaaja Tarja Helin. Työryhmän sihteerinä toimi vanhustenhuollon ohjaaja Kirsi Koskelainen. Työryhmän tehtävänä oli selvittää mm. Missä palveluissa palveluseteliä käytetään nyt ja on tarkoituksenmukaista käyttää jatkossa Lappeenrannassa, mahdollinen käytön laajentaminen Millä tavalla palveluseteli on tarkoituksenmukaista toteuttaa eri palveluissa Muiden kuntien kokemuksia ja suunnitelmia palvelusetelin käytöstä Miten palvelusetelin hakeminen, myöntäminen ja käyttö on järjestettävä Palvelusetelin arvo eri palveluissa 3. Palvelusetelin käyttö Lappeenrannassa Omaishoidon palveluseteli Omaishoitajalla on oikeus pitää kolme lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa. Hoidettavan oikeus vapaaseen edellyttää hoidettavan kotihoitoa vähintään 15 vrk/kk. Vapaapäivien ajalta maksetaan omaishoidontuen hoitopalkkiota. Lappeenrannassa hoidettavan hoito vapaapäivien ajaksi järjestetään pääsääntöisesti palvelusetelien avulla (arvo 91, vuoden 2009 alusta 92 ). Kunta hyväksyy kriteerit täyttävät palveluntuottajat. Vuoden 2008 aikana Lappeenrannassa on käytetty 2841 palveluseteliä. Pääosin seteleitä on käytetty yksityisen kotihoidon (989), kunnallisen lyhytaikaisen laitoshoidon (832), Lappeenrannan Kylpylän palvelujen (407) ja päiväkeskuksen palvelujen (206) ostamiseen.

5 5 Mahdollinen käytön laajentaminen: tarkoituksena selvittää palvelusetelin käyttöä myös fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluissa. Omaishoidon tukitiimi aloittaa toimintansa tammikuussa Tiimin tarkoitus on sairaanhoitaja sosionomi työparin avulla tehdä mm. omaishoidon tukihakemukset ja päätökset. Lisäksi omaishoitajien akuuttiavuksi on saatavilla 1,6 lähihoitajaa. Palvelusetelikäytäntöä täytyy kehittää. Prosessiin kuluu nykyisin liikaa aikaa ja se suoritetaan pääosin käsin Tilapäinen palveluseteli Palveluseteliä käytetään tukemaan asiakasta erityistilanteissa kuten sairaalasta kotiutuminen tai muu vastaava tilanne, jolloin tilapäinen kuntoutuksen tarve todetaan kohonneeksi. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä kuntouttavan toiminnan avulla. Palvelutarpeen arvioinnista vastaa kotiutushoitaja tai tehostetun kotiutusryhmän tiimin sairaanhoitajat. Hyväksytyiltä palvelun tuottajilta pyydetään yhteystiedot, tiedot palvelun sisällöstä ja hinnoista. Asiakas voi valita palveluntuottajan tietojen perusteella. Palvelusetelin arvo on 20. Kotiutushoitaja arvioi tarvittavien seteleiden määrän palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. 4. Käytön laajentaminen 4.1. Avosairaanhoito fysioterapia ja toimintaterapia lääkinnällinen kuntoutus ehkäisy- ja äitiysneuvolatoiminta (jälkitarkastukset) jalkahoito asunnonmuutostyöt esim. kynnysten poistot sekä tukikahvat, suihkujakkarat, jotka asiakas haluaa omaksi. Nykyisen käytännön mukaan välineet mitä lainataan lainaamosta, pitää irrottaa seinästä ja palauttaa, kun tarvetta ei enää ole kuulolaitteet - lähinnä sellaisissa tapauksissa, että kuulo on sillä rajalla, ettei laitetta vielä saa keskussairaalasta, mutta haluaisi jo sellaisen

6 Lasten ja nuorten palvelualue Etelä-Karjalan sosiaalijohto on nimennyt työryhmän valmistelemaan seudullisia kriteerejä tilapäisen kotiavun myöntämiseen ja järjestämiseen. Työ valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. Taustalla on lääninhallitukselta tullut huomautus lapsiperheisen tilapäisen kotiavun puuttumisesta. Työryhmässä palveluseteli nähdään yhtenä ratkaisuna puutteen poistamiseen. Ennaltaehkäisevä toiminta lapsiperheiden tilapäinen kotiapu (esim. kriisitilanteet) Terapiapalvelut esim. puheterapia 4.3. Vammaispalvelut tilapäishoidon ja omaishoitajien vapaapäivien järjestäminen (vammaisten lasten omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyt, tilapäishoidon järjestäminen ja ylimääräisten -lakisääteisen kolmen vapaapäivän lisäksi - vapaapäivien tuottaminen) Vanhusten palvelut viikonloppu- ja iltahoidon järjestämiseen ruuhka-aikoina haja-asutusalueiden asiakkaiden kokonaisvaltainen kotihoito sairaanhoidolliset toimet erityistapauksissa (tilapäinen avun tarve, asiakkaalla ei muuta avuntarvetta, asiakas estynyt menemästä laboratorioon) kotityöpalvelut vähävaraisille (siivous, korvaa osittain toimeentulotukea) Palvelusetelin käyttöä ylimääräisten vapaapäivien järjestämiseen voidaan miettiä myös vanhuspalveluissa (kuten vammaispalveluissa) omaishoidon kohdalla. Näin saataisiin myös yhtenäinen toimintatapa siirryttäessä vammaispalveluista vanhuspalvelujen käyttäjäksi.

7 Muut Hammashuollossa palveluseteliä ei voida ottaa käyttöön puutteellisten yksityisten resurssien takia. Mielenterveys- ja päihdepalveluista ei ole saatu tietoja palveluseteliin liittyen. 5. Muut kunnat palvelusetelin käyttäjinä Vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen mukaan yleisimpiä palvelut olivat hyvin rajatuissa palveluissa, joissa yksityisiä tuottajia oli jo muutenkin markkinoilla. Neljä yleisintä setelijärjestelmää olivat sotainvalidien ateriapalvelujen lounasseteli, liikuntaesteisten erilaiset kuljetuspalvelujen taksisetelit, lasten päivähoidon setelit ja omaishoitajien vapaan järjestämiseksi luodut erilaiset palvelusetelit. Lisäksi seteleitä käytettiin vanhusten asumis- ja kotipalvelujen hankintaan, mielenterveystyön asumispalveluihin ja sosiaalityön päihdehuoltoon. Seuraavassa käsitelty muutamien kaupunkien tapoja käyttää palveluseteliä (tiedot eivät välttämättä ole täysin kattavia palvelutarjonnan suhteen) Kemi Säännöllinen kotihoito; asiakkaiden palvelutarve alle 20t / kk, palvelusetelin arvo 6-22 / tunti. Säännöllisessä kotihoidossa asiakkaan/ perheen bruttotulot vähentävät palvelusetelin arvoa. Lääkkeenjako - palvelusetelin arvo on 16 e / kerta ja palveluntuottaja voi halutessaan periä asiakasmaksuna enintään 7 /kerta, Sisältää lääkkeenjaon lääkeannostelijaan, asiakkaan omista lääkkeistä. Lääkkeenjako tapahtuu asiakkaan kotona. Lääkkeenjaon myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö ei itse kykene jakamaan lääkkeitään tai mikäli apteekin koneellinen lääkkeenjako ei sovi tai palvelulle on muuta erityisperustelua. Omaishoidon sijaishoitoon sekä omaishoitoa tukeviin palveluihin, palvelusetelin arvo on 6-22 e /tunti. Asiakasmaksuksi jää palvelusetelin arvon ja yrittäjän tuntihinnan erotus. Osavuorokautinen hoito kotona tai päiväkeskuksessa, palvelusetelin arvo on 10 / vuorokausi. Päiväkeskuksessa asiakasmaksu on palvelusetelillä 12 / vuorokausi, alkaen 14 / vuorokausi. Osavuorokautisen hoidon palveluseteli voidaan

8 8 myöntää omaishoitoa tukevina palveluina, omaishoidon vapaana - mikäli hoitaja haluaa vaihtaa kokovuorokautisen vapaansa osavuorokautiseksi; tällöin asiakasmaksu voi olla enintään 9 / vrk (=toimintapäivä), alkaen 9.90 / vrk. Kun palvelu on myönnetty omaishoidon vapaana, osavuorokautisen hoidon palvelusetelit (= päivät) voi kerätä ja käyttää tarpeen mukaan saman kalenterivuoden aikana. Osavuorokautista hoitoa voidaan myöntää palvelusetelillä kotihoidon tukipalveluina myös muille sitä tarvitseville. Tällöin Rava- toimintakykyarvioinnin perusteella (ja määrärahojen puitteissa) palvelua voidaan myöntää seuraavasti: Rava- pisteet 1,70-1,99 = 4 päivää / kuukausi, Rava- pisteet 2,0-2,40 = 8 päivää / kuukausi, Rava- pisteet 2,50-2,99 = 12 päivää / kuukausi ja Rava-pisteet yli 3,0 - = n päivää / kuukausi. Myönnetyt kotihoidon tukipalvelut/palvelusetelit on käytettävä saman kalenterikuukauden sisällä, ts. niitä ei voi kerätä ja siirtää seuraavalle kuukaudelle pidettäväksi. Palvelusetelillä ei laajenneta palveluita. Palvelusetelillä tuotetaan saamaa hoitoa ja hoivaa kuin kaupunki itse tuottaa. Palveluseteli ei ole käytössä esim. siivouksessa eikä jalkojen hoidossa tai kampaamopalveluissa. Lähde: Helsinki Hammashuolto Helsingin terveyskeskus alkoi elokuussa 2007 jakaa hoitojonossaan oleville potilailleen yksilöllisiä hammashoidon palveluseteleitä. Niiden avulla on ostettu yli potilaalle hammashoitopalveluja yksityishammaslääkäreiltä, jotka hyväksyvät palvelusetelin. Terveyslautakunta on päättänyt jatkaa nykyisten palvelusetelien käyttöä vuoden 2009 loppuun asti. Potilaan kannalta palvelusetelin käyttäminen tarkoittaa, että terveyskeskus perii häneltä yksityishammaslääkärin ja suuhygienistin antamasta hoidosta saman hinnan, kuin jos hän olisi käynyt terveyskeskushammaslääkärin ja terveyskeskuksen suuhygienistin vastaanotolla. Yksityishammaslääkärin kannalta palvelusetelin hyväksyminen merkitsee, että Helsingin terveyskeskus maksaa hänelle vahvistetun taksan mukaisen palkkion toimenpiteistä. Yksityishammaslääkäri ei peri potilaalta maksuja (Poikkeus:

9 9 kts.proteettisen hoidon hammastekniset kulut ja peruuttamaton poisjäänti) Vanhusten palvelut - palveluasuminen Palvelusetelin käyttömahdollisuus on asiakkailla, jotka täyttävät nykyiset palveluasumispalvelujen piiriin pääsyn kriteerit eli heille on tehty hoitotason arviointi (SAS-arviointi). Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta, palvelu- ja perusmaksuun kohdistuvasta palvelusta setelin suuruisen summan. Muista kustannuksista asiakas huolehtii itse. Palvelumaksu peritään hoidosta ja huolenpidosta. Perusmaksu kattaa yksikön yhteisiin tiloihin, valvontaan ja turvajärjestelyihin liittyviä kuluja. Palvelusetelin suuruus - kaikki 1600 euroa tai sitä vähemmän nettotuloina kuukaudessa ansaitsevat saavat 1500 euron palvelusetelin. Kaikki joiden nettotulot ovat esim euroa kuukaudessa saavat 1300 euron/kk palvelusetelin Siivousseteli Siivoussetelin arvo määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan seuraavasti: Alle 890 euroa kuukaudessa bruttotuloa ansaitseville yhden hengen talouksille ja alle 1230 euroa kuukaudessa bruttotuloa ansaitseville kahden hengen talouksille annetaan palveluseteli, jonka arvo on korkeintaan 23 euroa/tunti. Loput palvelun kustannuksista maksaa asiakas itse euroa kuukaudessa bruttotuloa ansaitseville yhden hengen talouksille ja euroa kuukaudessa bruttotuloa ansaitseville kahden hengen talouksille annetaan palveluseteli, jonka arvo on korkeintaan 20 euroa/tunti. Loput palvelun kustannuksista maksaa asiakas itse. Terveyslautakunnassa päätetty siivouksen määrä on yksi - neljä tuntia kuukaudessa/asiakas Espoo Kotihoidon palveluseteli Palvelusetelin voi saada henkilö, joka muutoinkin olisi oikeutettu saamaan kaupungin kotipalveluja. Palvelusetelin arvo jatkuvasti ja säännöllisesti annettavassa kotipalvelussa on 20 tuntia kohden, jos kotitalouden tulot eivät ylitä säädettyjä tulorajoja. Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin arvoa. Palvelusetelin arvo tilapäisessä kotipalvelussa on 20 tunti. Tilapäisessä kotipalvelussa kotitalouden tulot eivät vaikuta setelin arvoon.

10 Omaishoidon palveluseteli Omaishoidon palvelusetelin arvo nousi 150 euroon lokakuun alusta. Lisäksi jatkossa omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaista hoitoa voi erityissyistä saada ympärivuorokautisena palveluna myös omaan kotiin Jyväskylä Tilapäinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito Tukipalvelut (tulosidonnainen kunta määrittää tulo- ja varallisuusrajat) Omaishoidon palveluseteli 5.5. Tampere Omaishoitajien siivouspalveluseteli Palvelusetelit omatoimiseen kuntoutukseen Tampereen kaupunki tukee palveluseteleillä parissa yksityisessä kuntoklubissa annettavaa omatoimista kuntoutusta, johon asiakkaat ohjataan kaatumis- ja osteoporoosiklinikan eli Kaaosklinikan ja Hatanpään sairaalan geriatrisen osastoryhmän kautta Turku Omaishoidontuen palveluseteli - Palveluseteleitä voidaan myöntää omaishoidontuen palkkion lisäksi enintään 6 tuntia/kuukaudessa tai 15 tuntia/kuukaudessa palkkioluokasta riippuen. Omaishoitona annettavat palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Omaishoidontuen palvelusetelit annetaan kuukausikohtaisina. Asiakas saa palveluntuottajalistan, josta hän valitsee palveluntuottajan Siivouksen palveluseteli - Pienituloisilla ikääntyneillä, pitkäaikaissairailla ja omaishoidontuen asiakkailla on tarvearvioinnin perusteella mahdollisuus saada 2 tunnin palveluseteliä kuukautta kohden. Setelit ovat arvoltaan 10 euroa ja 15 euroa asiakkaan tai perheen tuloista riippuen.

11 Oulu Tilapäinen perhepalvelu ja palveluseteli, kesto ja edellytykset: myönnetään enintään 2 viikoksi tai 14 vrk:na annettavaksi palveluksi avunsaannin vaikutus on merkittävää perheen tilanne edellyttää ammattihenkilön apua palvelu on maksullista: maksua peritään tilapäisessä perhepalvelussa vuorokaudessa ensimmäiseltä 4 tunnilta 4,40 /vrk ja 5 tuntia tai enemmän 8,80 /vrk palvelusetelillä korvattavan perheiden kotipalvelutunnin hinnaksi määrätään 18,90 /t. Jos asiakkaan valitseman palvelun tuottajan tuntitaksa ylittää 18,90 /t, ylittävästä osasta muodostuu asiakkaalle omavastuuosa palvelu- ja maksupäätöksen tekee terveydenhoitaja Omaishoidon palveluseteli 5.8. Hämeenlinna Hämeenlinnassa on ollut mahdollisuus saada palveluseteli siivousavun, kotipalvelun ja kauppapalvelujen ostamiseen. Nyt palvelusetelikäytäntö laajennettiin myös palveluasumiseen. Jos kaupunginhallitus hyväksyy uuden käytännön alkaen, asumispalvelua tarvitseva kuntalainen voi saada palvelusetelin, jonka kuukausiarvo on hoidon raskaudesta riippuen maksimissaan eurosta aina euroon saakka Salo tilapäiseen kotipalveluun siivoukseen säännöllisen kotipalvelun asiakkaille 2 x vuodessa suursiivouksiin ja kerran vuodessa ikkunanpesuihin siivoukseen niille yli 75-vuotiaille, joilla ei ole muun kotipalvelun tarvetta. sotainvalidien siivoukseen, ei peritä asiakasmaksua omaishoitajien vapaan järjestämiseen, ellei muuta vaihtoehtoa ole käytettävissä. Vapaan aiheuttamat kustannukset kunnalle voivat olla korkeintaan 120 euroa/päivä (=yksi hoitovuorokausi). Vapaa suositellaan otettavaksi poikkeustapauksia lukuun ottamatta klo 7-18 välisenä aikana arkipäivinä. (Tarkennus tehty perusturvalautakunta ). Omaishoidettavalta peritään 9 euroa/päivä.

12 12 6. Palvelusetelin edut ja haitat Palvelusetelin etuja ovat: resurssien tehokkaampi käyttö tulonjaon tasaaminen hallinnollinen helppous asiakkaiden valinnan mahdollisuudet paranevat, palvelut vastaavat paremmin asiakkaan tarpeita parempi kustannustietoisuus Palvelusetelin haittoja ovat: kilpailu ei välttämättä edistä julkisten palvelujen laatua asiakkaiden informaation vajaavaisuus yksityisen sektorin kapasiteettirajoite palvelujen laadunkontrolli verotuksellinen tulkinta Lähde: 7. Miten palvelusetelin hakeminen, myöntäminen ja käyttö on järjestettävä Palvelusetelikäytäntö Lappeenrannassa vaatii muutosta. Tämän hetkinen käytäntö työllistää seteleiden käsittelyprosessina liikaa. Sopivaa ratkaisua ei ole vielä löytynyt. Tammikuussa aloittava omaishoidontiimi etsii ratkaisuja ongelman poistamiseksi ja prosessin sujuvuuden lisäämiseksi jotta palvelusetelikäytäntöä voidaan tarvittaessa laajentaa. 8. Palvelusetelin arvo eri palveluissa Palvelusetelin arvoa sen laajentaminen yhteydessä tulee tarkoin pohtia. Vaikuttavatko palvelusetelin arvoon todellisten kustannusten lisäksi mm. perheen tulot ja omaisuus, perheen koko, palvelujen määrä, palvelujen laatu, palvelujen ajankohta? Vai onko setelin arvo joissakin palveluissa samansuuruinen, jolloin vältyttäisiin mm. tuloselvitysten käsittelemiseltä? Tärkeintä lienee selvittää palvelusetelin kehittämistarpeet niin kunnan, palveluyrittäjän kuin asiakkaankin näkökulmasta.

13 13 9. Kooste uusista palvelusetelin käyttömahdollisuuksista Lappeenrannassa Palvelusetelin käyttöä Lappeenrannassa voidaan erikseen tehtävän aikataulutuksen ja taloudellisten resurssien myötä laajentaa seuraavasti: Omaishoidonpalveluseteli - fysio- ja toimintaterapiapalvelut Avosairaanhoidon palveluseteli - fysio- ja toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, ehkäisy- ja äitiysneuvolatoiminta (jälkitarkastukset), jalkahoito, asunnonmuutostyöt, kuulolaitteet erityistapauksissa Lasten ja nuorten alueen palveluseteli - lapsiperheiden tilapäinen kotiapu (esim. kriisitilanteet), terapiapalvelut Vammaispalvelut - tilapäishoidon ja omaishoitajien vapaapäivien järjestäminen, ylimääräisten vapaapäivien järjestäminen omaishoitajille Vanhusten palvelut - viikonloppu- ja iltahoidon järjestämiseen ruuhkaaikoina, haja-asutusalueiden asiakkaiden kokonaisvaltainen kotihoito, sairaanhoidolliset toimet erityistapauksissa, siivousseteli, ylimääräisten vapaapäivien järjestäminen omaishoitajille Seurataan: o palvelusetelin käyttötapoja ja -kokemuksia muissa kunnissa o uuden lainsäädännön valmistelua

Palveluseteli vanhuspalveluissa

Palveluseteli vanhuspalveluissa Palveluseteli vanhuspalveluissa PALVELUSETELI VANHUSPALVELUISSA Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Asiakas voi hankkia palvelusetelillä hänelle

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

HE 34/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansanterveyslakia

HE 34/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansanterveyslakia HE 34/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain 29 b :n ja kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansanterveyslakia

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy PALVELU- SETELI Mikä on palveluseteli? Kunta tai kuntayhtymä ei välttämättä tuota itse kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja vaan voi toimia yhteistyössä yksityisten palveluyritysten kanssa. Palveluseteli

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki OMAIS JA PERHEHOITO 8.9.2017 Sari Lähteenmäki Omaishoitosopimukset Omaishoidon sopimuksia yhteensä 1207 kpl alaikäiset 157 18 64 v. 180 65 74 v. 207 75 84 v. 399 +85 v. 264 Omaishoidettavista 72 % yli

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti

Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti Kuntatalousfoorumi 3.6.2010 Mari Patronen projektijohtaja Tampereen kaupunki Sitran Palvelusetelihanke T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Palvelusetelin arvo Tehostettu

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelit

Kotihoidon palvelusetelit Kotihoidon palvelusetelit Tuetun kotona asumisen palveluseteli Tilapäisen kotihoidon palveluseteli TILAPÄISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELI Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä myönnetään kotihoidon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa

Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen 12.1.2012 Sami Uotinen va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja, johtava lakimies Esityksen

Lisätiedot

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1(5) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon sisältyy omaishoitajan antama hoito ja tarvittavat sosiaali-

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Maritta Koskinen 1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluseteli Vanhusten asumispalvelut Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Valmistelutyö

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu Heli Peltola Posintra Oy Palvelusetelien käyttöönoton valmistelu Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmisteli vuoden ajan (2011) palvelusetelien käyttöönottoa.

Lisätiedot

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Ikäihmisten Palvelutori - Poiju Mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tuetaan ja autetaan yhdessä asiakasta, itse

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS ASIAKKAALLE JA OMAISELLE

PALVELUSETELIOPAS ASIAKKAALLE JA OMAISELLE Salon kaupunki Vanhuspalvelut PALVELUSETELIOPAS ASIAKKAALLE JA OMAISELLE Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2 Sisällysluettelo 1. Palvelusetelin

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakkaan palveluseteliopas 2016-2017 Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakasopas/Palveluseteli 1 (4) Mikä palveluseteli on? Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää sosiaali- ja

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1(6) PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. llä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

13/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

13/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 314 vanhuspalveluiden kotona asumista tukevien palvelujen palvelusetelien arvot ja myöntämisperusteet 1.1.2017 alkaen (Valmistelija: sosiaaliohjaaja Teija Seppälä) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

PALVELUSETELI HYVINKÄÄLLÄ

PALVELUSETELI HYVINKÄÄLLÄ PALVELUSETELI HYVINKÄÄLLÄ Palveluseteli-info yrittäjille 13.9.2011 Satu Koskela/Seija Karukannas Hyvinkään kaupunki PALVELUSETELI Kunnan sitoumus suorittaa tietty sen ennalta määräämä rahamäärä palvelujen

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen 11.1.2016/ LA-H SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 5 2 KOTIHOITO... 5 2.1 Kotihoidon tukipalvelut alkaen 1.1.2016... 5 2.2 Kotihoidon asiakasmaksut alkaen 1.1.2016...

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Veteraanien palvelut Nurmes Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Ikääntyneitten palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut * seniorikortti oikeuttaa 1 kylpylä- ja kuntosalikäynti /vk, maksaa henkilölle 35

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 26.3.2015 Sivu 1 / 6 YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 85/2016 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Heli Peltola Posintra Oy

Heli Peltola Posintra Oy Heli Peltola Posintra Oy Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmistellut alueellisesti vajaan vuoden ajan (2011) itäisellä Uudellamaalla (Askola, Porvoo, Loviisa ja Lapinjärvi) palvelusetelin käyttöönottoa

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet 18.11.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 29.2.2012 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön

Lisätiedot

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Omaishoidontuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (2005/937). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Lohja - forum 29.4.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu - hanke Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin kehittämisen ensimmäinen vaihe

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Sisältö Sivu Johdanto 3 Palvelusetelin hinnoittelun elementit 5 Palvelun hinta: hintakatto tai markkinahinta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Ateriapalvelumaksut... 2 2. Kuljetuspalvelut... 2 3. Palveluseteli siivoukseen... 3 4. Saunapalvelumaksut (Kaariranta, Palvelukeskus

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasmaksut 4/2012 Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut Hinnasto sivut 2 3 Asiakasmaksuesimerkkejä sivut 4 10 Kotihoidon tukipalvelujen maksut 1.4.2012 alkaen Terveyslautakunta päättää

Lisätiedot

Salon kaupunki Vanhuspalvelut

Salon kaupunki Vanhuspalvelut 1(5) Salon kaupunki Vanhuspalvelut ASIAKASTIEDOTE Tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon palveluseteli 29.1.2016 2(5) 1. Palveluseteli Salon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä tilapäisen

Lisätiedot

Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki. Merja Tepponen

Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki. Merja Tepponen Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki Merja Tepponen Omaishoitajat Etelä-Karjalan alueella Ikä 2013 2014 2015 Imatra 2015 Yhteensä 2015 18-64- vuotiaat 339

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot