KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6"

Transkriptio

1 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika klo Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 27 PORLAMMIN YLÄKOULUN VIRKOJEN JA TOIMEN LAKKAUTTAMINEN 7 28 VALTUUSTOALOITE PORLAMMIN KOULUKESKUKSEN KORJAAMISESTA (LIITE) 9 29 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LAPINJÄRVEN LUKKO RY:LLE KUNNAN TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) PALVELUTUOTANTOSUUNNITELMAN LAADINTA (LIITE) LAPINJÄRVEN MAANKÄYTTÖPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN (LIITE) VANHUSTYÖN SIIRTO (LIITE) 21 Lapinjärvellä Christina Mickos Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pöytäkirja Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Kunnantoimistossa yleisesti aukioloaikana maanantaina klo nähtävänä

2 KUNNANVALTUUSTO KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kunnanvaltuusto oli kutsuttu koolle valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle postitse lähetetyllä sekä kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä Loviisan Sanomat ja Östra Nyland julkaistulla tiedoksiannolla. PÄÄTÖS: PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS:

3 KUNNANVALTUUSTO VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, tai Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Toimintakertomuksessa esitetään mm. kunnan johdon selonteko kunnan sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehitystarpeista. Tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaan. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Sen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Lisäksi siinä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Ulkoiset toimintakulut olivat ,92 euroa (talousarvion toteutuma 96,7 %; kulualitusta euroa) ja ulkoiset toimintatuotot ,48 euroa (talousarvion toteutuma 111,7 %; tuottoylitystä euroa). Toimintakate oli ,44 euroa. Toimintakulut kasvoivat 2,7 % vuoteen 2012 verrattuna. Toimintatuotot alenivat 0,9 % vuoteen 2012 verrattuna. Verotuloja kertyi melkein euroa enemmän kuin oli budjetoitu ja valtionosuuksia tuli noin euroa enemmän kuin mitä oli budjetoitu. Vuosikate oli ,18 euroa. Poistoja kirjattiin ,53 euroa. Vuosikate määrittää sen, paljonko juoksevien menojen jälkeen on käytettävissä investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Lähtökohtana kunnallistaloudessa pidetään sitä, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. Investointimenot olivat yhteensä noin euroa. Merkittävimmät investoinnit vuonna 2013 olivat Peikkolaakson päiväkoti, A-talon julkisivuremontti ja Stenålderin kunnallistekniikka.

4 KUNNANVALTUUSTO Kunnalla oli vuoden 2013 lopussa pitkäaikaista lainaa noin 5 miljoonaa euroa eli vajaat euroa per asukas. Tilinpäätökseen liittyvän tuloksen vahvistaminen ja tuloslaskelma on esitetty liitteessä. Tilikauden tulos on ,31 euroa. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää - esittää valtuustolle, että kirjataan kunnan tilikauden ylijäämäinen tulos ,73 euroa tilikauden ali-/ylijäämän tileille, - esittää valtuustolle, että kirjataan vesihuoltolaitoksen alijäämäinen tulos ,42 euroa tilikauden yli-/alijäämän tileille, - allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kunnanhallituksen puolesta vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle, - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi, - oikeuttaa viranhaltijat tekemään mahdollisesti tarvittavat vähäiset korjaukset toimintakertomukseen ja laskelmiin. PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin muutamin teknisin muutoksin. Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, tai Tilintarkastuksessa kävi ilmi, että alkuperäinen valtuuston hyväksymä talousarvio on kirjanpidossa ollut virheellinen. Tämä ei vaikuta kunnan tulokseen, mutta vaikuttaa tasekirjassa esitettyihin toteumatietoihin. Valtuuston hyväksymä talousarviokirjan kaikkien toimielinten määrärahat yhteenlaskettuna eivät täsmää talousarviokirjassa esitettyyn tuloslaskelmaan. Koska toimielinten toimintakatteet ovat sitovia eriä valtuustoon nähden, on alkuperäistä talousarviota oikaistu kirjanpitoon niiden pohjalta. Alla valtuuston hyväksymät toimintakatteet ja kirjanpidossa olleet toimintakatteet: Konsernihallinto Kirjanpidossa esitetty erotus Perusturvapalvelut Kirjanpidossa esitetty erotus Sivistyspalvelut Kirjanpidossa esitetty erotus

5 KUNNANVALTUUSTO Tekniset palvelut Kirjanpidossa esitetty erotus LKK Kirjanpidossa esitetty erotus Konsernihallinnon kohdalla on huomioitava että pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa konsernihallinnon tuotoissa, mutta kirjanpidossa ne ovat olleet esitettyinä tuloslaskelman eränä satunnaiset tuotot Kunnan kirjanpidossa ollut toimintakate eroaa valtuuston hyväksymistä toimielinten toimintakatteista Erotus valtuuston hyväksymään tuloslaskelman toimintakatteeseen on Kirjanpidossa alkuperäisen talousarvion verotulot ja valtionosuudet ovat myös esitetty virheellisesti. Alla ensin valtuuston hyväksymät summat ja sitten kirjanpidossa olleet summat: Verotulot: ; Kirjanpidossa ; erotus Valtionosuudet: ; Kirjanpidossa ; erotus Kokonaisuutena tämä tarkoittaa sitä että kirjanpidossa kunnan talousarvion alijäämä on ollut , kun valtuuston hyväksymä alijäämä tuloslaskelmassa on esitetty olevan (toimielinten toimintakatteiden mukaan laskettuna ). Toimielinten toteumatiedot ja poikkeamat on esitetty tasekirjassa sivulla 13. Vuoden 2013 osavuosikatsauksissa konsernihallinnon, perusturvapalveluiden ja Lapinjärven koulutuskeskuksen toimintakatteet ovat olleet eri kuin valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa. Osavuosikatsauksissa esitetyt toimielinten tuotot, kulut ja toimintakatteet yhteenlaskettuna eivät täsmää osavuosikatsauksessa esitettyyn tuloslaskelmaan. Verotulot ja valtionosuudet ovat olleet esitettyinä valtuuston hyväksymän talousarviokirjan tuloslaskelman mukaisesti. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää - merkitä tasekirjan muutokset tiedoksi. KÄSITTELY: Taloussihteeri Johanna Sjöberg oli läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tilinpäätösasiakirja, tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastuskertomus ovat pykälän liitteenä. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle seuraavaa

6 KUNNANVALTUUSTO EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - että kirjataan kunnan tilikauden yli-jäämäinen tulos ,73 euroa tilikauden ali-/ylijäämän tileille, - että kirjataan vesihuoltolaitoksen ali-jäämäinen tulos ,42 euroa tilikauden yli-/alijäämän tileille Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle seuraavaa EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - että arviointi- ja tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi - että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään - että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja edelleen kunnanvaltuustolle viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

7 KUNNANVALTUUSTO PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN Sivistyslautakunta Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala puh ja kunnanjohtaja Tiina Heikka Kunnanvaltuusto päätti , ettei Porlammin lukioon oteta alkaen uusia opiskelijoita ja että lukion lakkauttamisesta sovitaan myöhemmin. Porlammin lukiossa opiskelee lukuvuonna kolmannen vuosikurssin opiskelijoita. Heidän on tarkoitus saada opintonsa valmiiksi kevätlukukauden 2015 kuluessa eli saada lukion päättötodistus ja suorittaa ylioppilastutkinto. Lukion toimintaa ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa lukuvuoden 2014/15 jälkeen. Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se - lopettaa Porlammin lukion toiminnan alkaen - luopuu lukiokoulutuksen järjestämisluvasta alkaen. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - lopettaa Porlammin lukion toiminnan alkaen, - luopuu lukiokoulutuksen järjestämisluvasta alkaen. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - lopettaa Porlammin lukion toiminnan alkaen. - luopua lukiokoulutuksen järjetämisluvasta alkaen.

8 KUNNANVALTUUSTO PORLAMMIN YLÄKOULUN VIRKOJEN JA TOIMEN LAKKAUTTAMINEN Sivistyslautakunta Valmistelija: vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala puh ja kunnanjohtaja Tiina Heikka, puh Kunnanvaltuusto on päättänyt lakkauttaa Porlammin yläkoulun alkaen. Porlammin yläkouluun sijoitettuja opettajien virkoja ei enää tarvita. Tarpeettomat virat on syytä lakkauttaa. EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunnanvaltuusto lakkauttaa seuraavat Porlammin yläkouluun sijoitetut Lapinjärven kunnan virat tarpeettomina: - opinto-ohjaaja (virkaa hoitaa Nora Enberg) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Tomi Hakala-Kleemola) - peruskoulun aineenopettaja (virkaa hoitaa Marika Ketomäki) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Katariina Kuokkanen) - peruskoulun lehtori (Päivi Kylmämaa on irtisanoutunut vi rasta) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Marja Lindqvist) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Marianne Mattila) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Johanna Mäki) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Kristian Nyström) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Heidi Pasi) - erityisopettaja (virkaa hoitaa Anni Saarinen) - koulunkäynninohjaaja (toimea hoitaa Päivi Mineo). PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaa seuraavat Porlammin yläkouluun sijoitetut Lapinjärven kunnan virat tarpeettomina: - opinto-ohjaaja (virkaa hoitaa Nora Enberg) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Tomi Hakala-Kleemola) - peruskoulun aineenopettaja (virkaa hoitaa Marika Ketomäki) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Katariina Kuokkanen) - peruskoulun lehtori (Päivi Kylmämaa on irtisanoutunut virasta) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Marja Lindqvist) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Marianne Mattila) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Johanna Mäki)

9 KUNNANVALTUUSTO peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Kristian Nyström) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Heidi Pasi) - erityisopettaja (virkaa hoitaa Anni Saarinen) - koulunkäynninohjaaja (toimea hoitaa Päivi Mineo). PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - lakkauttaa seuraavat Porlammin yläkouluun sijoitetut Lapinjärven kunnan virat tarpeettomina: - opinto-ohjaaja (virkaa hoitaa Nora Enberg) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Tomi Hakala-Kleemola) - peruskoulun aineenopettaja (virkaa hoitaa Marika Ketomä ki) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Katariina Kuokkanen) - peruskoulun lehtori (Päivi Kylmämaa on irtisanoutunut vi rasta) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Marja Lindqvist) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Marianne Mattila) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Johanna Mäki) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Kristian Nyström) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Heidi Pasi) - erityisopettaja (virkaa hoitaa Anni Saarinen) - koulunkäynninohjaaja (toimea hoitaa Päivi Mineo).

10 KUNNANVALTUUSTO VALTUUSTOALOITE PORLAMMIN KOULUKESKUKSEN KORJAAMISESTA (LIITE) Tekninen lautakunta pidetyssä Lapinjärven kunnanvaltuuston kokouksessa on tehty valtuustoaloite Porlammin koulukeskuksen korjaussuunnitelman tekemisestä. Lapinjärven kunnanvaltuusto on kuitenkin pitämässään kokouksessa päättänyt lakkauttaa Porlammin yläkoulun alkaen. Tämän vuoksi valtuustoaloitteessa esitettyjä toimenpiteitä ei ole tarvetta tehdä. Liikuntahallin ja uimahallin korjausvaihtoehtojen selvittäminen on teknisessä toimessa kesken. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää - ettei valtuustoaloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin ole tarvetta ryhtyä Lapinjärven kunnanvaltuuston tekemän päätöksen perusteella PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta päätti - hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti - tekninen lautakunta toteaa, että se sivuutettiin kunnanhallituksen toimesta korjausvaihtoehtojen tarkastelusta, vaikka tekninen lautakunta on valmisteleva elin. Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, puh tai Kunnanvaltuusto päätti hyväksyessään vuoden 2014 talousarvion, että Porlammin koulukeskuksen peruskorjaukseen tai siirtotiloihin ei varata määrärahaa. Päätös oli yhteneväinen teknisen lautakunnan tekemän talousarvioehdotuksen kanssa. Valtuusto myönsi kuitenkin euron lisämäärärahan sen selvittämiseen, että koulun toiminta siirtyisi Porlammin Osuusmeijerin tiloihin. Hankkeen kustannusarvio oli 7,9 miljoonaa euroa, joten kunnanhallitus päätti lopettaa asian selvittelyn jo alkuvaiheessa eikä asiaa koskaan lähetetty valmisteluun tekniselle lautakunnalle. Koulukeskuksen eri korjausvaihtoehtoja ei kunnanhallitukseen käsittelyyn viety missään vaiheessa, koska olisi tarvittu remontin ajaksi siirtotilat, joihin ei ollut määrärahaa. Edullisia siirtotilavaihtoehtoja etsittiin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toimesta, mutta niitä ei löydetty ainakaan aikatauluun sopivissa puitteissa.

11 KUNNANVALTUUSTO Kunnanhallitus päätti kokouksessaan esittää valtuustolle, että Porlammin yläkoulua ei lakkauteta, vaan selvitetään koulukeskuksen korjauskustannukset, hankitaan väliaikaiset tilat ja päätetään kustannusarvion perusteella jatkosta. Kunnanvaltuusto päätti kuitenkin, että Porlammin yläkoulu lakkautetaan eikä em. toimenpiteisiin siis ryhdytty. Em. perustein ei voida katsoa, että kunnanhallitus olisi sivuuttanut teknisen lautakunnan koulukeskuksen korjausvaihtojen tarkastelusta. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää: - esittää kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite todetaan teknisen lautakunnan vastauksen perusteella loppuunkäsitellyksi eikä se anna aihetta jatkotoimenpiteisiin, - antaa tekniselle lautakunnalle esittelytekstin mukaisen vastauksen tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti jätetty aloite liitteenä. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - että valtuustoaloite todetaan teknisen lautakunnan vastauksen perusteella loppuunkäsitellyksi eikä se anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

12 KUNNANVALTUUSTO TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LAPINJÄRVEN LUKKO RY:LLE Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, tai Lapinjärven Lukko ry anoo kunnan takausta pankkilainaa varten. Lainarahalla yhdistys kunnostaisi Korsmalmin hiihtomajan ja sitä ympäröivän pururadan. Lapinjärven lukko ry on saanut seuraavan rahoitustarjouksen Länsi-Kymen osuuspankilta: Luoton määrä: euroa Viitekorko: 12 kk EB 360-korko, jonka arvo ,578% Korkomarginaali: 2,00 %-yksikköä yli viitekoron Kokonaiskorko: 2,578% Korko on indikatiivinen ja tarkentuu lainan nostohetkellä Toimitusmaksu: 400 euroa Lyhennykset: 4000 euroa vuodessa + korot Laina-aika: 10 vuotta Mikäli velka uudistetaan, sen maksuaikaa olennaisesti pidennetään tai ehtoja muuten olennaisesti muutetaan, on tähän saatava takaajan suostumus ELY-keskus maksaa puolet koko kunnostushankkeen kustannuksista, joten yhdistykselle jää maksettavaksi vain puolet eli noin euroa. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle - että Lapinjärven kunta myöntää Lapinjärven lukko ry:lle Länsi-Kymen Osuuspankilta Korsmalmin hiihtomajan ja sitä ympäröivän pururadan kunnostamiseksi nostamalle euron suuruiselle lainalle omavelkaisen takauksen. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - että Lapinjärven kunta myöntää Lapinjärven lukko ry:lle Länsi-Kymen Osuuspankilta Korsmalmin hiihtomajan ja sitä ympäröivän pururadan kunnostamiseksi nostamalle euron suuruiselle lainalle omavelkaisen takauksen.

13 KUNNANVALTUUSTO KUNNAN TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, tai Talouden ensimmäisen vuosikolmanneksen raportti ( ) on valmistunut. Raportti on liitteenä. Hallintokunnat ovat osavuosikatsauksissaan ja tuloskorteissaan kommentoineet talousarvioasiakirjassa esillä olleita toiminnan ja talouden tavoitteita. Talousarvioon on tehty seuraava määrärahamuutos ensimmäisellä vuosikolmanneksella: - Konsernihallintoon on lisätty kunnanvaltuuston myöntämä euron lisämääräraha työhyvinvointitoimintaan. - Tekniseen toimeen on lisätty euron lisämäärärahan Honkahovin painumaongelmien selvittämiseen, korjaussuunnitelmien laatimiseen sekä mahdollisten akuuttien korjauksien teettämiseen. - Tekniseen toimeen on lisätty euron lisämäärärahan Hilda Käkikosken koulun kellarin lattian korjaukseen. Keskimääräisesti toteutuman tulisi olla 33,3 %. Toimintatuotoista on tällä hetkellä toteutunut 34,8 % ja toimintakuluista 32,1 %. Toimintakate oli huhtikuun lopussa euroa (tot. 31,6 %). Henkilöstökustannusten on syytä olla tässä vaiheessa vuotta toteutunut alakanttiin, koska lomarahat maksetaan heinäkuussa, eikä niitä ole jaksotettu toteutumaan. Toisaalta myyntilaskutus toteutuu jälkikäteen, joten tuotoista on toteutunut vain osa ko. ajanjaksolle kohdentuvista tuotoista. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että talousarvio toteutuu suunnitellusti eikä budjetoitua yli miljoonan alijäämää ole saatu kurottua kiinni. Myös alijäämän suurentuminen on edelleen uhkana riippuen esimerkiksi siitä, miten sosiaalija terveystoimen käyttö toteutuu sekä esimerkiksi mitä kustannuksia Porlammin yläkoulun lakkauttamisesta tulee tekniselle toimelle ja sivistystoimelle. Verotulot voidaan tämänhetkisen tilanteen perusteella ennustaa toteutuvan talousarvion mukaisina vuonna Valtionosuudet näyttävät talousarvioon verrattuna ylittyvän noin euroa, tässä summassa on huomioitu lukion rahoituksen väheneminen, kun kunta joutuu helmikuussa 2015 palauttamaan lukion rahoitusta noin euroa. Lisäksi on huomioitava, että syyslukukauden kotikuntakorvaustulot tullaan ohjaamaan niihin kuntiin, jois-

14 KUNNANVALTUUSTO sa yläkouluoppilaat käyvät koulua. Talousarvioon verrattuna kotikuntakorvaustulot tulevat olemaan n euroa pienemmät. Sivistystoimen osalta talousarviossa ei ole kaikilta osin voitu ottaa huomioon kaikkia Porlammin yläkoulun lakkauttamisen aiheuttavia toiminnan ja talouden muutoksia. Henkilöstömenojen osalta budjetti on ylitetty, ja kesälomarahojen maksu ylittää sitä lisää. Porlammin koulun sisäilmaongelmat ovat vaatineet paljon sijaisten käyttöä ja muita erityisjärjestelyjä, jotka ovat suurelta osin vaikuttaneet henkilöstömenojen ylitykseen. Samoin irtisanomisajan palkkoihin ei ole voitu kokonaisuudessaan varautua talousarviossa. Lukion jatkaminen pienoislukiona kevään 2015 loppuun voi nostaa lukiokustannuksia. Perusturvan osalta kustannusten toteutumiseen vaikuttaa lähinnä HUS:n sekä Loviisa-Lapinjärvi- sosiaali- ja perusterveydenhuollon yhteistoimintaalueen palveluiden käyttö. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttö on ollut arvioitua suurempaa. Ajanjaksolta tammi-maaliskuu HUS lähetti noin euron lisälaskun ja Loviisa-Lapinjärvi yhteistoiminta-alue noin euron tasauslaskun. Tämä lisälaskutus syökin siis jo lähes kokonaan valtionosuuksien arvioidun ylityksen. Myönteisenä asiana voidaan nostaa esille vanhustyössä alentuneet sairauspoissaolot ja niistä johtuva henkilöstökulujen pienentyminen. Teknisen toimen talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Porlammin yläkoulun materiaalien puhdistuskustannuksiin ja mm. liikuntahallin syksyn käyttöön ei ole kuitenkaan varauduttu talousarviossa. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota vesihuoltolaitoksen tilanteeseen. Toimintakulut ovat ylitysvauhdissa. Lisäksi on huomioitava, että vesihuoltolaitoksen korkomenoja ei ole vesihuoltolaitoksen budjetissa huomioitu, vaikka ne ovatkin kunnan talousarviossa (n euroa). Vesihuoltolaitoksen osalta on huomioitava, että talousarvio on tehty alijäämäiseksi. Vesihuoltolaitoksen tilannetta parantavat uudet asiakkuudet ja oikaisut maksuihin, jotka lisäävät tuottoja. Investointiohjelmasta on tällä hetkellä täysin valmiiksi saatettu vain puhdasvesikärryn hankinta. Investointiohjelma toteutuu tämän hetkisen tiedon mukaan suunnitellusti. Suurimmat hankkeet ovat Siviilipalveluskeskuksen keittiösaneeraus, joka toteutetaan kesä-elokuussa sekä Strandaksentien padon korjaus, joka aloitetaan elo-syyskuussa. Investointipaine keskittyy voimakkaasti kesään ja alkusyksyyn. Hankkeiden toteutumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Talousarviokirjassa on budjetointivirhe, joka on syytä korjata vastaamaan kirjanpitosääntöjä. Myyntivoittoja ( ) ei ole budjetoitu konsernihallintoon, eikä esitetty talousarviokirjan tuloslaskelmassa, vaan ne on esitetty

15 KUNNANVALTUUSTO satunnaisina erinä rahoituslaskelmassa. Myyntivoitot tulee siirtää konsernihallinnon talousarvioon ja esittää tuloslaskelmassa. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle - että se merkitsee talouden ensimmäisen vuosikolmanneksen raportin tiedoksi. - että se hyväksyy seuraavanlaisen muutoksen talousarvioon: siirretään rahoituslaskelmaan budjetoidut satunnaiset erät, pysyvien vastaavien myyntivoitoiksi ( euroa) konsernihallinnon talousarvioon. Vähennetään euroa tiliöinti: ja lisätään euroa tiliöinti: PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä talouden osavuosikatsaus tammikuu-huhtikuu EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - merkitä talouden ensimmäisen vuosikolmanneksen raportin tiedoksi. - hyväksyä seuraavanlaisen muutoksen talousarvioon: siirretään rahoituslaskelmaan budjetoidut satunnaiset erät, pysyvien vastaavien myyntivoitoiksi ( euroa) konsernihallinnon talousarvioon. Vähennetään euroa tiliöinti: ja lisätään euroa tiliöinti:

16 KUNNANVALTUUSTO PALVELUTUOTANTOSUUNNITELMAN LAADINTA (LIITE) Kehittämisjaosto Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, tai Kunnassa on päätetty laatia vuoden 2014 aikana palvelutuotanto- ja palveluverkkosuunnitelma. Laatiminen etenee niin, että ensin laaditaan palvelutuotantosuunnitelma (valtuusto hyväksyy ) ja sen jälkeen palveluverkkosuunnitelma syksyllä. Valmistelu tapahtuu kaikkien hallintokuntien yhteistyönä kunnanjohtajan johdolla. Kunnanhallitus ja valtuusto ovat tiiviisti mukana laadinnassa ja myös kuntalais- ja asiakasnäkökulma huomioidaan. Palvelutuotantosuunnitelmassa määritellään: mitä palveluita kunnassa tuotetaan ja kenelle, miten palvelut tuotetaan, mikä on palvelun laatutaso, mikä on palvelun saavutettavuus ja mistä voidaan tinkiä, jotta voidaan vähenevillä resursseilla turvata haluttu laatutaso. Palveluverkkosuunnitelmassa määritellään missä palvelut tuotetaan. Kehittämisjaoston tehtäviin kuuluu kunnan hallintosäännön mukaan seuraavat tehtävät: aluekehittämisen, elinkeinokehityksen, elinkeino- ja matkailumarkkinoinnin ja kunnan strategisen suunnittelun koordinointi ja valmistelu toiminta-alueensa osalta valtuuston asettamien tavoitteiden ja periaatteiden, sekä kunnanhallituksen ohjeiden mukaan. Ajatuksena on, että palvelutuotantosuunnitelmassa on selkeät linjaukset yksinkertaisessa paketissa ja suunnitelma tehdään palveluiden laadun kehittämiseksi ja halutun palvelutason turvaamiseksi kunnassa myös tulevaisuudessa. Kehittämisjaosto käsittelee palvelutuotantosuunnitelman yleisiä linjauksia kunnan kehittämisen ja oman toimivaltansa näkökulmasta. EHDOTUS (KJ): Kehittämisjaosto päättää: - antaa hallintokunnille omalta vastuualueeltaan ohjeet ja evästyksen palvelutuotantosuunnitelman laadintaan. PÄÄTÖS: Kehittämisjaosto päätti antaa hallintokunnille omalta vastuualueeltaan seuraavanlaisen evästyksen palvelutuotantosuunnitelman laadintaan: - palvelutuotantosuunnitelmassa on tuotava esiin mahdollisuudet uusien palvelutuotantomuotojen hyödyntämiseen sekä erilaiset palveluiden järjestämismuodot myös elin-

17 KUNNANVALTUUSTO keinotoiminnan näkökulmasta (esim. ostopalvelut, yksityistäminen) - palvelutuotantosuunnitelmassa on arvioitava muutostarpeet palvelutuotannossa (esim. lakimuutoksista tai väestökehityksestä johtuen) - palvelutuotantosuunnitelmassa on arvioitava palvelutarvetta ja ns. lähipalvelun termiä ko. palvelussa seuraavista näkökulmista: a) kuinka usein palvelua tarvitaan (päivittäin, viikoittain, kuukausittain, 1-3 kertaa vuodessa, vuosittain, harvemmin) ja b) palvelun saatavuuden osalta (esim. palvelu sijaitsee useammassa kunnan taajamassa, palvelu on vain yhdessä kunnan taajamassa, palvelu sijaitsee lähikunnassa tai kaupungissa, palvelu sijaitsee Uudellamaalla tai c) vastaavasti määritellä kilometri- tai aikamääräiset rajat, joiden puitteissa palvelu on oltava saatavilla. - palvelutuotantosuunnitelmassa on määriteltävä selkeät laatukriteerit palveluille tai palvelukokonaisuuksille Kunnanhallitus EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää - antaa hallintokunnille ohjeet ja evästyksen palvelutuotantosuunnitelman laadintaan. - palvelutuotantosuunnitelman yleisistä linjauksista ja rakenteesta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - merkitä asiassa käydyn keskustelun tiedoksi. Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, tai Koko kunnan henkilöstölle on toteutettu laatu-iltapäivät kunnanjohtajan johdolla maalis-huhtikuun aikana. Laatuiltapäivien perusteella on koottu Lapinjärven kunnan käsitys laadusta, joka hyväksytään osana palvelutuotantosuunnitelmaa. Toimialojen laatutyö jatkuu syksyllä 2014 niin, että tehdään toimialojen laatukäsikirjat pohjautuen Lapinjärven laatu määrityksiin. Palvelutuotantosuunnitelmaa on laadittu toimialojen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisissä iltakouluissa seuraavasti: perusturva , sivistystoimi ja tekninen toimi Konsernihallinnon osalta laadintaa on tehty kunnanhallituksessa ja valtuuston iltakoulussa virka-

18 KUNNANVALTUUSTO miestyön pohjalta. Valtuuston iltakoulussa toimialojen työtä jatkojalostettiin. Tämän jälkeen toimialoilla tehtiin vielä valtuuston edellyttämiä tarkennuksia ja lisäyksiä. Kuntalaisten tyytyväisyyskysely on toteutettu ajalla Kyselyssä kysyttiin kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan eri palveluihin. Vastaajia oli yhteensä 167, mutta kysymyskohtaiset vastaajamäärät vaihtelivat, koska arviota kysyttiin vain niiltä henkilöiltä, jotka käyttivät kyseistä palvelua, osa jätti kyselyn vastaamisen kesken eikä kaikkiin kysymyksiin ollut pakko vastata. Kunnan eri palveluita pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5 (5 = Erittäin tyytyväinen, 4 = Hyvin tyytyväinen, 3 = Tyytyväinen, 2 = Jonkin verran tyytymätön, 1 = Täysin tyytymätön). Kyselyssä kysyttiin myös palveluista, joissa kunta toimii vain järjestäjänä ja palvelut tuottaa ulkopuolinen tuottaja (esim. muut sosiaali- ja terveyspalvelut kuin vanhustyö). Kaikkien palveluiden keskiarvoksi tuli 2,98. Sivistystoimen toimialalla tyytyväisimpiä vastaajat olivat varhaiskasvatuksen (4) ja kirjaston (4,17) palveluihin ja palveluihin ja tyytymättömimpiä kulttuuritoimen (2,97) ja liikuntatoimen (2,62) palveluihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta tyytyväisimpiä oltiin tehostettuun asumispalveluun (3,5) ja erikoissairaanhoitoon (3,46). Tyytymättömimpiä oltiin vanhainkodin laitoshuoltoon (2,17) ja sosiaalipalveluihin poislukien vanhustenhoito (2,71) sekä kehitysvammahuolto (1). Teknisen toimen osalta tyytyväisimpiä oltiin vesihuoltoon (3,65) ja jätehuoltoon (3,19). Tyytymättömimpiä oltiin asemakaavateiden kunnossapitoon (2,39) ja kiinteistönhoitoon (2,46). Konsernihallinnon osalta tyytyväisimpiä oltiin keskushallinnon palveluihin (3,40) ja tyytymättömimpiä elinkeinopalveluihin (2,5) Avoimissa vastauksissa nousi esille se, että kaikkien palveluiden osalta ei tiedetä, mitkä palvelut kuuluvat kunnan hoidettaviksi. Esimerkiksi avoimissa huonoa palautetta annettiin tiealueista, joiden hoito kuuluu ely-keskukselle, ei kunnalle. Kyselyssä nousi esille Porlammin alueen asukkaiden tyytymättömyys kunnan palveluiden määrään, mikä on ymmärrettävää huomioiden tänä vuonna tehty päätös Porlammin yläkoulun lakkauttamisesta. On kuitenkin huomioitava, että Lapinjärven kylistä juuri Porlammilla on Kirkonkylän jälkeen eniten kunnan palveluita (alakoulu, ryhmäperhepäiväkoti, kirjasto, Taitotalo). Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastanneet olivat pääsääntöisesti enemmän tyytyväisiä kuin tyytymättömiä kunnan palveluihin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (mm. erityisesti eteläisten kylien tiet kuntoon, kierrätyspisteet kuntoon, Porlammille neuvola, uimakouluopetusta kehitettävä, julkisen liiken-

19 KUNNANVALTUUSTO teen pitäisi toimia paremmin palveluihin, kunnan siisteyteen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, uimahalli tulisi säilyttää, kunnan kulttuuritapahtumia voisi olla enemmän ja vuokra-asuntoihin pitäisi panostaa). Kyselyn tulokset eivät nostaneet esiin muutostarpeita palvelutuotantoluonnokseen, vaan noudattelivat hyvin pitkälti palvelutuotantosuunnitelman toiminnallisia ja laadullisia näkemyksiä. Palvelutuotantosuunnitelmaa tarkistetaan talousarvion laadinnan yhteydessä ja päivitetään valtuustokausittain. Vuosittain määritellään selkeät tavoitteet sille, miten palvelutuotantosuunnitelmaa kunakin vuonna viedään eteenpäin. Palvelutuotantosuunnitelma yhdessä uuden maapoliittisen ohjelman sekä kiinteistöjen salkutuksen kanssa toimivat materiaalina elokuussa käynnistyvälle palveluverkon laadinnalle. Palveluverkkosuunnitelma määrittää missä palvelut tuotetaan. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää: - ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Lapinjärven kunnan palvelutuotantosuunnitelman vuoteen PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus palvelutuotantosuunnitelmaksi vuoteen 2020 liitteenä. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - hyväksyä liitteenä olevan Lapinjärven kunnan palvelutuotantosuunnitelman vuoteen 2020.

20 KUNNANVALTUUSTO LAPINJÄRVEN MAANKÄYTTÖPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN (LIITE) Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, tai Lapinjärven kunnan kaavoitus ja maankäytön suunnittelu vaativat erityishuomiota. Kunnassa ei ole tällä hetkellä yhtä ajantasaista asiakirjaa voimassa olevista kaavoista, joten esimerkiksi rakennuslupien myöntämistä varten on tehtävä paljon manuaalista työtä ajantasaisen kaavan selvittämiseksi. Linjauksia maankäytöstä ei ole tehty kootusti. Kaavoituksen ja maankäytön suunnitelmallisuuden puutteellisuus jarruttavat muun muassa tonttialueiden kehittämistä ja alueiden myyntiä sekä yritysten laajentumismahdollisuuksia. Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu ovat kunnan kehittämisen kannalta olennaisimmat asiat. Kaavoituksella voidaan vastata eri toimijoiden maankäytöllisiin tarpeisiin. Jos kaavoitus ja maankäytön suunnittelu eivät ole ajan tasalla, kunnan kehittyminen hidastuu. Kaavoituksesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen. Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on lain mukaan edistää: 1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista; 2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta; 2 a) riittävän asuntotuotannon edellytyksiä, 3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista; 4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä; 5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä; 6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä; 7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista; 8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta; 9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä; 10) palvelujen saatavuutta; sekä 11) liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. Konsernihallinnon tuloskortissa vuoden 2014 talousarviossa on arviointimittarina: kaavoitus ajan tasalla. Kaavoituksen ajan tasalle saattaminen vaatii toimenpiteitä. Ensimmäisenä tulisi määritellä kunnan maankäyttöpolitiikka ja maankäyttöstrategia.

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISET TIEDOT... 5 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot