Markkinaehtoista riskirahoitusta yksityisille hankkeille haastavilla markkinoilla Tuomas Suurpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinaehtoista riskirahoitusta yksityisille hankkeille haastavilla markkinoilla Tuomas Suurpää 28.5.2014"

Transkriptio

1 Markkinaehtoista riskirahoitusta yksityisille hankkeille haastavilla markkinoilla Tuomas Suurpää

2 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena suomalaisten ja kehitysmaayritysten välisen kaupallisen yhteistyön lisääminen Kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin: Liikekumppanuustuki - rahallista tukea kehitysmaihin suuntautuviin, pitkäaikaiseen liiketoimintaan tähtääviin hankkeisiin Matchmaking-palvelu - liikekumppanuuksien identifiointi toimijoille, jotka kaipaavat apua liikekumppanin löytämiseksi Ohjausta ja tietoa - neuvontaa liiketoimintaan tähtäävien hankkeiden valmisteluvaiheessa

3 Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja, joka tarjoaa pitkäaikaisia lainoja ja pääomaa yksityisten yritysten hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä. Osallistuu perustamis- ja laajennusinvestointeihin rahoittaen yleensä suoraan hankeyhtiötä. Hankkeilta edellytetään kannattavuutta ja myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaassa. Rahoitus on markkinaehtoista täydentäen kaupallisia rahoitusvaihtoehtoja. Rahoitusosuus hankkeesta tyypillisesti 1/3 ja määrältään 1 10 miljoonaa euroa. Rahoitusinstrumentteina osakepääomasijoitukset, välirahoitus, investointilainat ja takaukset.

4 Finnfundin toiminta-alue 4

5 Yhteystiedot puh. (09) Uudenmaankatu 16 B, Helsinki 5

6 Finnfund lyhyesti Teollisen yhteistyön rahasto Oy - valtion omistama kehitysrahoitusyhtiö Suomen valtio (UM) 92,1 %, Finnvera 7,8 %, EK 0,1 % Perustettu 1980 Toimisto Helsingissä, henkilökunnan määrä 51 European Development Finance Institutionsin jäsen (EDFI) Lainaa ja pääomaa yritysten hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä Päätöksentekokriteereinä: kannattavuus ympäristö- ja yhteiskuntavastuu kehitysvaikutukset 6

7 Finnfund numeroina Oma pääoma Salkku Salkku ja maksamattomat päätökset Taseen loppusumma Hankkeita Hankkeiden kohdemaat 215 milj. euroa 250 milj. euroa 428 milj. euroa 311 milj. euroa 128 kpl 33 kpl 7

8 Finnfundin kohdemaat tulotason mukaan 8

9 Mitä Finnfund voi rahoittaa? Taloudellisesti kannattavia yritysten hankkeita perustamis- tai laajennusinvestoinnit pk-yrityksistä suuryrityksiin eri toimialoilla Myönteiset kehitysvaikutukset, ympäristöasiat kunnossa Suomalainen intressi Kehitysmaissa ja Venäjällä 9

10 Suomalainen intressi Suomalainen osakas Yhteistyökumppani esim. alihankkija, raaka-aineen tuottaja, pitkäaikainen asiakas Suomalaisen teknologiayhteistyö Merkittävät myönteiset ympäristövaikutukset esim. uusiutuva energia ja energiatehokkuus Köyhimmissä maissa lisäksi yhteisrahoitusta muiden kehitysrahoittajien kanssa 10

11 Mikä on Finnfundin rooli? Vähemmistösijoittaja, 1 10 milj. euroa Pitkäaikainen rahoittaja Kehitysmaariskien jakaja Poliittisten riskien jakaja Kehitysmaarahoituksen asiantuntija Toimialaa tuntevan yrityksen kumppani 11

12 Rahoitusinstrumentit Osakepääomasijoitukset riskinjakaminen vähemmistöosakkaana Välirahoitus mm. pääoma- ja vaihtovelkakirjalainat Lainat keskipitkät ja pitkäaikaiset investointilainat Takaukset paikallisrahoittajille 12

13 Oman pääoman rahoitusehtoja Vähemmistöosakas Pienempi osuus kuin sillä, joka vetovastuussa Osakassopimus, joka turvaa osakkaiden edut Mahdollisuus osallistua hallitustyöskentelyyn Irtautumismahdollisuudet sovitaan etukäteen vähemmistöosakkuuden myynti kumppanille enemmistön myynti kolmannelle osapuolelle 13

14 Investointilainojen ehdot Laina-aika yleensä 5-10 vuotta, vapaavuodet mahdollisia Korko markkinaehtoinen - korvaus riskinotolle Lähdeverovapaus useissa maissa Vakuutena esim. hankeyhtiön omaisuus Valuutta yleensä EUR tai USD 14

15 Korkojen lähdeverovapaus Argentiina Kiina Singapore Armenia Kirgisia Ukraina Azerbaidzhan Makedonia Uruguay Barbados Malesia Uzbekistan Indonesia Meksiko Valko-Venäjä Intia Moldova Vietnam Kazakstan Pakistan 15

16 Välirahoitus Hankkeen pääomarakenteen vahvistamiseen Helpottamaan lainansaantia Instrumentteja esim. vakuudeton pääomalaina, etuoikeutetut osakkeet, vaihtovelkakirjalaina Irtautuminen yksinkertaisempaa kuin osakepääomasijoituksesta 16

17 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka Oleelliset lähtökohdat arvioitaessa sijoituskohteita Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun hyötyjä Taloudellinen, ympäristö- ja yhteiskuntavastuullinen kestävyys Myönteisten ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten edistäminen Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen. Taloudellisen ja tuotannollisen tehokkuuden parantuminen Tehostunut riskienhallinta Kilpailukyvyn parantuminen Yhteiskunnallisen hyväksynnän saavuttaminen 17

18 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun arviointi Välineet Finnfundin ympäristöasiantuntemus Kansalliset lainsäädännöt Maailmanpankkiryhmän (IFC) standardit ja ohjeistukset Muut relevantit, sektorikohtaiset standardit (esim. ISO, FSC) Eurooppalaisten kehitysrahoittajien (EDFI) yhteiset ohjeistukset Tutustuminen hankealueeseen ja sen ympäristöön Asiakkaan toimittama aineisto Tuki hankkeen toteutuksen aikana Asiakas mukana näissä Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusarvio Toimenpidesuunnitelma hankkeen sopimusvaiheessa Kysymyksiin vastaaminen Tutustuminen IFC:n standardeihin ja ohjeistuksiin Tutustuminen paikalliseen lainsäädäntöön Tavoitteena hanke, joka on linjassa kansainvälisten standardien ja ohjeistuksien kanssa. 18

19 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu rahoitusprosessissa Alustava perehtyminen hankkeeseen Sijoituspäätöksen valmistelu ja sijoituspäätös Sopimus ja maksatus Seuranta Finnfund esittelee ympäristöja yhteiskuntavastuutoimintaperiaatteensa hankeyhtiölle Hankeyhtiö toimittaa ensimmäiset hankkeen arvioinnin perustana käytettävät tiedot Finnfund suunnittelee ympäristö- ja yhteiskuntavastuun arviointi- ja selvitysvaiheen ottaen huomioon odotettavissa olevat vaikutukset ja riskit Lisätietojen hankkiminen (esimerkiksi kysymyslistoilla) ja kohdevierailut Finnfundin asiantuntijat analysoivat tiedot, hanketta verrataan kansainvälisten ohjeistojen ja standardien vaatimuksiin sekä tunnistetaan kehityskohteet Finnfundin asiantuntijat keskustelevat arvioinnin tuloksista ja tekevät tarvittaessa toimenpidesuunnitelman hankeyhtiön kanssa sekä laativat muistion rahoituspäätöstä varten Sovitaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sopimuslausekkeet (mukaan lukien maksatusehdot) Rahoitussopimuksen liitteeksi muun muassa ympäristö- ja yhteiskuntavastuun toimenpidesuunnitelma ja vuosiraportointimalli Vuosiraportointi sisältäen kuvauksen mahdollisen toimenpidesuunnitelman toteuttamisesta Hankeyhtiön ilmoitukset poikkeustilanteista ja merkittävistä tapahtumista Kohdevierailut Tarvittaessa neuvottelut mahdollisista korjaus- ja parannustoimenpiteistä 19

20 IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardit 1 YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVAIKUTUSTEN SEKÄ RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA Painottaa ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten sekä riskien tunnistamisen ja hallinnan tärkeyttä hankkeen koko elinkaaren ajan. 2 TYÖEHDOT JA -OLOSUHTEET Huomioi, että työpaikkojen ja tulojen kautta syntyvän taloudellisen kasvun tavoittelun tulee olla tasapainossa työntekijöiden perusoikeuksien turvaamisen kanssa. 3 RESURSSITEHOKKUUS JA SAASTUMISEN EHKÄISEMINEN Huomioi, että lisääntynyt teollinen toiminta ja kaupungistuminen usein kasvattavat päästöjä ilmaan, vesistöön ja maaperään. Painottaa myös resurssitehokkuuden tuomia mahdollisuuksia. 5 MAANHANKINTA JA VÄESTÖN PAKKOSIIRROT Pätee fyysisiin ja taloudellisiin pakkosiirtoihin, jotka johtuvat maanhankinnasta (pakkolunastus tai neuvotellut pakkosiirrot). 6 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN SUOJELU JA LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ Edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja luonnonvarojen kestävää hallintaa ja käyttöä. 7 ALKUPERÄISKANSAT Pyrkii varmistamaan, että hankekehitys kunnioittaa alkuperäiskansoja. 4 YHTEISÖN TERVEYS JA TURVALLISUUS Huomioi, että hankkeet voivat hyödyttää yhteisöä, mutta myös lisätä altistumista riskeille ja vaikutuksille (esimerkiksi tapaturmat, rakennevaurioiden tai vaarallisten aineiden aiheuttamat vaaratilanteet). Suojaa odottamattomia riskejä ja vaikutuksia vastaan Standardien noudattaminen auttaa tunnistamaan riskejä ja suojaamaan hanketta keskeytyksiltä. Potentiaalisia häiriöitä voivat olla esimerkiksi lakot ja protestit, oikeudelliset vaateet, hintavat ympäristön puhdistustoimenpiteet sekä sijoittajien luottamuksen heikkeneminen negatiivisen mediahuomion johdosta. Taloudellisen ja operatiivisen tehokkuuden parantaminen Standardien käyttöönotto voi auttaa optimoimaan resurssien, kuten veden ja energian käyttöä, sekä vähentämään päästöjä, jätevesiä ja jätteitä, ja siten johtaa tehokkuuden lisääntymiseen ja kustannussäästöihin. Miten standardit hyödyttävät yritystä 8 KULTTUURIPERINTÖ Pyrkii tukemaan kulttuuriperinnön säilyttämistä ja suojelee kulttuuriperintöä hankkeen haitallisilta vaikutuksilta. Sosiaalinen toimilupa Lisäksi standardit auttavat maksimoimaan paikalliset kehitysvaikutukset ja rohkaisevat vastuulliseen yrityskansalaisuuteen. Tämä johtaa usein hankkeen suurempaan hyväksyntään paikallisyhteisöissä ja paikallishallinnossa sekä yrityksen toiminnan sosiaaliseen hyväksyntään. Brändin arvostuksen kasvu ja maineen parantuminen voivat myös houkutella uusia sijoittajia. Kansainvälinen hyväksyntä Equator Principles toimintaperiaatteet, jotka ovat käytössä yli 70:ssä maailman johtavassa investointipankissa, perustuvat IFC:n standardeihin. Nämä toimintaperiaatteet ovat käytössä arviolta 90 prosentissa kehittyvien maiden hankerahoituksesta. 20

21 Finnpartnership Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma Tavoitteena suomalaisten ja kehitysmaayritysten välisen kaupallisen yhteistyön lisääminen Tukea ja neuvoja muun muassa hankevalmisteluun, yhteistyökumppanin etsintään ja koulutukseen Tuki % hyväksytyistä kustannuksista Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita kehitysmaista (Matchmaking)

22 European Development Finance Institutions Iso-Britannia Norja Ruotsi Suomi Belgia Hollanti Saksa Portugali Ranska Tanska Italia Belgia Espanja Sveitsi Itävalta

23 European Financing Partners Yhteisrahoitusta suuriin hankkeisiin Afrikan, Karibian ja Tyynen valtameren maissa Asiakassuhde Finnfundiin, joka järjestää rahoituksen Osallistujia muut kehitysrahoittajat ja EIB 1 4 Lainaa, osakepääomaa, välirahoitusta tai takauksia 23

24 Miksi Finnfund? Asiakkaiden kommentteja Arvostamme vakaata kotimaista rahoittajaa. Erityisesti tällaisessa taloudellisessa tilanteessa Finnfundin rahoitusinstrumentit ovat tärkeitä kansainvälisillä markkinoilla toimivalle yritykselle. Finnfund on kumppani, joka tuo meille lisää uskottavuutta." Meillä on kokemuksia useista rahoittajista. Finnfundin toiminta tässä projektissa on ollut tehokasta, byrokratiasta vapaata ja joustavaa." "Rahaa investointeihin saa tarvittaessa pankistakin, mutta Finnfundin tarjoamaan kokonaispakettiin liittyi oleellisesti Venäjä-markkinoiden tuntemus. Tästä rautaisesta ammattitaidosta oli paljon apua. Vaikka meillä oli kokemusta Kiinassa toimimisesta, on meille kuitenkin pienenä yrityksenä ollut ensiarvoisen tärkeää toimia organisaation kanssa, jonka kokemuspohja Kiinasta ja sinne etabloituneiden suomalaisyritysten "elämästä" on laaja. Finnfundin laaja ja hyvä kontaktiverkko on auttanut mutkikkaiden virkamiesyhteyksien hoidossa ja niiden edellyttämässä paperisodassa. 24

25 Finnfundin lisäarvo, pankin näkemys Joustavuus Ei tarvetta Finnveran takaukseen Mahdollisuus toimia haastavissa maissa Pidemmät maturiteetit Rahoituspakettien aukkojen täyttäminen ja sitä kautta yksityisten varojen houkutteleminen mukaan projekteihin Multilateraalien ja kaupallisten pankkien täydentäminen kansallisena instituutiona Suomalaisten asiakkaiden tuntemus 25

26 Hankerahoituksen osapuolet Omistajat Suomi Kehitysmaa Paikalliset sijoittajat Liikepankit Finnvera Pääomasijoittajat Emo Oy osakepääoma osakaslaina Tytär Ltd Paikalliset pankit Tekes Finnfund osakepääoma tai laina Muut rahoittajat 26

27 Salkku ja sitoumukset maanosittain (128 kpl) Aasia Afrikka Latinalainen Amerikka Itä-Eurooppa & Keski-Aasia Kansainväliset Välimeren alue (yht. 428 milj. euroa) 27

28 Salkku ja sitoumukset maanosittain (yht. 428 milj. euroa) Afrikka Aasia Etelä-Amerikka Itä-Eurooppa ja Keski-Aasia Kansainväliset Välimeren alue (yht. 128 kpl) 28

29 Salkku ja sitoumukset toimialoittain (yht. 428 milj. euroa) Rahastosijoitukset Energia ja ympäristö Perusteollisuus Rahoitussektori Metsätalous Muu infrastruktuuri Valmistusteollisuus Hotellit ja matkailu Tietoliikenne Terveydenhuolto (yht. 128 kpl) 29

30 Salkku ja sitoumukset toimialoittain (yht. 128 kpl) Metsätalous 5 Energia ja ympäristö 15 Perusteollisuus 19 Rahastot 31 Metsäteollisuus 2 Rahoitussektori 17 Kemianteollisuus 6 Infrastruktuuri 22 Rakennusaineet 2 Tietoliikenne ja -tekniikka Elintarviketeollisuus 5 Hotellit 5 Muu perusteollisuus 4 Terveydenhuolto 2 Valmistusteollisuus 19 Muu infrastruktuuri 11 Metallituotteet 7 Koneet ja laitteet

31 Salkku (milj. euroa) Osakepääoma Rahastot Lainat 31

32 Salkku ja maksamattomat päätökset (milj. euroa) Salkku Maksamattomat päätökset ja sitoumukset 32

33 Sijoituspäätökset instrumenteittain (milj. euroa) Osakepääoma Laina Takaus Rahastosijoitus 33

34 Sijoituspäätökset maaryhmittäin Matalan tulotason maat Ylemmän keskitulotason maat Alemman keskitulotason maat Venäjä 34

35 35

Markkinaehtoista riskirahoitusta yksityisille hankkeille haastavilla markkinoilla. Siv Ahlberg Golden Gavia-lounas 24.4.2012

Markkinaehtoista riskirahoitusta yksityisille hankkeille haastavilla markkinoilla. Siv Ahlberg Golden Gavia-lounas 24.4.2012 Markkinaehtoista riskirahoitusta yksityisille hankkeille haastavilla markkinoilla Siv Ahlberg Golden Gavia-lounas 24.4.2012 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund) - valtion omistama kehitysrahoitusyhtiö.

Lisätiedot

Markkinaehtoista riskirahoitusta yksityisille hankkeille haastavilla markkinoilla

Markkinaehtoista riskirahoitusta yksityisille hankkeille haastavilla markkinoilla Markkinaehtoista riskirahoitusta yksityisille hankkeille haastavilla markkinoilla Vierivä KiVi ei sammaloidu Yrittäjien kokemuksia kansainvälistymisestä 11.11.2009 Pori Matti Kerppola, Finnfund Finnfund

Lisätiedot

Kuinka vähennät riskejä kehittyville markkinoille etabloitumisessa? KiVi 2009! Kilpailukykyä ja Vientiosaamista! Kasvua globaaliin liiketoimintaan

Kuinka vähennät riskejä kehittyville markkinoille etabloitumisessa? KiVi 2009! Kilpailukykyä ja Vientiosaamista! Kasvua globaaliin liiketoimintaan Kuinka vähennät riskejä kehittyville markkinoille etabloitumisessa? KiVi 2009! Kilpailukykyä ja Vientiosaamista! Kasvua globaaliin liiketoimintaan 12.11.2009 Turku Matti Kerppola, Finnfund Finnfund lyhyesti

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin kanssa Afrikkaan

Finnpartnershipin ja Finnfundin kanssa Afrikkaan Finnpartnershipin ja Finnfundin kanssa Afrikkaan KiVi Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä Afrikan mahdollisuudet Matti Kerppola 1.12.2011 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite

Lisätiedot

Etabloituminen haastaville markkinoille Finnfundin kanssa. KiVi - Mikkeli 25.1.2012 Ari Nironen

Etabloituminen haastaville markkinoille Finnfundin kanssa. KiVi - Mikkeli 25.1.2012 Ari Nironen Etabloituminen haastaville markkinoille Finnfundin kanssa KiVi - Mikkeli 25.1.2012 Ari Nironen OOO RANI PLAST KALUGA Finnfund lyhyesti Teollisen yhteistyön rahasto Oy - valtion omistama kehitysrahoitusyhtiö

Lisätiedot

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Asiantunteva kumppani yritysten kehitysmaahankkeisiin Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. Verkoilla maailmalle

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. Verkoilla maailmalle Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Verkoilla maailmalle 12.6.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena

Lisätiedot

Vuosikertomus 08 Annual report

Vuosikertomus 08 Annual report Vuosikertomus 08 Annual report Vuosikertomus Sisältö Finnfund lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma 6 Johtokunnan puheenjohtajan puheenvuoro 8 Finnfund lukuina 9

Lisätiedot

Sisältö. Lyhyesti. Vuosi 2012. Hallinnointi. Vastuullisuus. Investoinnit. Finnfund. Finnpartnership. Yhteistyöverkosto. Toimitusjohtajan katsaus

Sisältö. Lyhyesti. Vuosi 2012. Hallinnointi. Vastuullisuus. Investoinnit. Finnfund. Finnpartnership. Yhteistyöverkosto. Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2012 Sisältö Lyhyesti Finnfund Finnpartnership Yhteistyöverkosto 1 3 4 Vuosi 2012 Toimitusjohtajan katsaus Tunnusluvut Viisivuotiskatsaus Grafiikkaa Omistajat ja osakepääoma Finnpartnership

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2013

Vuosikertomus 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2013 Vuosikertomus 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2013 Sisältö Lyhyesti Finnfund Finnpartnership Yhteistyöverkosto 1 3 4 Vuosi 2013 Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Viisivuotiskatsaus

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Sisältö. Vuosi 2012. Toimitusjohtajan katsaus. Tunnusluvut. Viisivuotiskatsaus. Grafiikkaa. Omistajat ja osakepääoma. Finnpartnership 2012

Sisältö. Vuosi 2012. Toimitusjohtajan katsaus. Tunnusluvut. Viisivuotiskatsaus. Grafiikkaa. Omistajat ja osakepääoma. Finnpartnership 2012 Sisältö Vuosi 2012 Toimitusjohtajan katsaus Tunnusluvut Viisivuotiskatsaus Grafiikkaa Omistajat ja osakepääoma Finnpartnership 2012 1 4 5 6 9 10 Toimitusjohtajan katsaus Suomalaisia uutisotsikoita hallitsi

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vuosikertomus 2012 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot

Lisätiedot

Sisältö. Investoinnit. Investointilista. Suoria sijoituksia ja suomalaista osaamista. Rahastojen kautta kehitysvaikutuksia.

Sisältö. Investoinnit. Investointilista. Suoria sijoituksia ja suomalaista osaamista. Rahastojen kautta kehitysvaikutuksia. Sisältö Investoinnit Investointilista Suoria sijoituksia ja suomalaista osaamista Rahastojen kautta kehitysvaikutuksia Hanke-esimerkkejä Kasvurahoitusta pk-yrityksille Afrikassa Pellettejä jätteestä Indonesiassa

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisältö. Investoinnit. Investointilista. Suoria sijoituksia ja suomalaista osaamista. Rahastojen kautta kehitysvaikutuksia.

Sisältö. Investoinnit. Investointilista. Suoria sijoituksia ja suomalaista osaamista. Rahastojen kautta kehitysvaikutuksia. Sisältö Investoinnit Investointilista Suoria sijoituksia ja suomalaista osaamista Rahastojen kautta kehitysvaikutuksia Hanke-esimerkkejä Energiatehokkaita liesiä afrikkalaisille Metsiä säästäviä työpaikkoja

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. EK:n Ympäristöfoorumi

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. EK:n Ympäristöfoorumi Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin EK:n Ympäristöfoorumi 6.10.2010 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. Golden Gavia-lounas Siv Ahlberg

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. Golden Gavia-lounas Siv Ahlberg Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Golden Gavia-lounas Siv Ahlberg 24.4.2012 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

V u o s i k a t s a u s 2 0 0 7

V u o s i k a t s a u s 2 0 0 7 Vuosikatsaus 2007 Sisällys 4 Finnvera lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Rahoitustoiminnan vaikutukset 10 Rahoitus ja riskinotto 14 Liiketoiminta-alueet 18 Taloudellinen vastuu 19 Ympäristövastuu 20

Lisätiedot

Finnvera Vuosikatsaus 2013

Finnvera Vuosikatsaus 2013 Finnvera Vuosikatsaus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Finnvera lyhyesti 4 Rooli ja toiminnan merkitys 6 Strategia 12 Rahoituspalvelut 18 Lainat 20 Takaukset 21 Vientitakuut ja vientiluottojen rahoitus

Lisätiedot

MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla

MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sini Suomalainen Minna Halme MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla Opas suomalaisille yrityksille KUMPPANIT RAHOITUS TUTKIMUS Miten innovoida kehittyvillä markkinoilla

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

Toimintakertomus ja yritysvastuu

Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus 2007 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus

Lisätiedot

Rahoitusta yksityisen sektorin ilmastohankkeisiin. Jaakko Kangasniemi Ilmastorahoitus ja yritykset 16.6.2010

Rahoitusta yksityisen sektorin ilmastohankkeisiin. Jaakko Kangasniemi Ilmastorahoitus ja yritykset 16.6.2010 Rahoitusta yksityisen sektorin ilmastohankkeisiin Jaakko Kangasniemi Ilmastorahoitus ja yritykset 16.6.2010 Ilmastorahoitus ja Finnfund Tarjolla eri muodoissa: Lainaa, välirahoitusta, osakepääomaa Hyvinkin

Lisätiedot