1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTOIMI JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

2 1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTOIMI JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ TAPAHTUNEISTA TOIMINNALLISISTA MUUTOKSISTA SELVITYS YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUTEEN OLEELLISESTI VAIKUTTANEISTA SEIKOISTA TILIVUONNA KOKO TOIMIALAN YHTEISET TAPAHTUMAT HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ PROJEKTIT YMPÄRISTÖNSUOJELU LUPA-ASIAT V VALVONTA-ASIAT V YMPÄRISTÖNSUOJELU JA YMPÄRISTÖNTILAN SEURANTA V LUONNONSUOJELUN EDISTÄMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN OSALLISTUMINEN JÄTEHUOLTO V VUOKSEN KALASTUS PROJEKTIT V YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYS...19 KULUTTAJAPALVELUIDEN JA KULUTUSTAVAROIDEN TURVALLISUUS ELINTARVIKEVALVONTA KULUTTAJANEUVONTA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO LÖYTÖELÄINTEN HOIDON JÄRJESTÄMINEN ELÄINSUOJELUVALVONTA ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO RAKENNUSVALVONTA YLEISET TEHTÄVÄT KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN RAKENNUSVALVONNAN ASIAKASKYSELY TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TUNNUSLUVUT LUPA-ASIAT RAKENNUSTYÖN VALVONTA JA TARKASTUKSET JATKUVA VALVONTA MUU PALVELUTOIMINTA ASUNTOASIAT HENKILÖSTÖ KEHITYKSEN PAINOPISTEET VUONNA

3 1 1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA Ympäristö- ja rakennusvalvontalautakunta huolehtii sekä luontaisen että rakennetun elinympäristön monimuotoisuuden, viihtyisyyden, kauneusarvojen, terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvän rakentamistavan säilymisestä ja edistämisestä mm. antamalla lausuntoja kaavoituksesta ja hyväksymällä rakentamisohjeita. Lautakunta myöntää ympäristö- ja rakennuslupia. Ympäristötoimen johtosäännössä on määritelty tarkemmin ne viranomaiset, joina ympäristö- ja rakennusvalvontalautakunta toimii. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua. Ympäristö- ja rakennusvalvontalautakunnassa on 11 jäsentä

4 2 Lautakunnan jäsenet Huurinainen Riitta, puheenjohtaja (KOK) Makkonen Markku, varapuheenjohtaja (SDP), Lattu Antero (SDP) Inkinen Mauri (SDP) Lönnqvist Terttu (SDP) Laitinen Outi (SDP) Dillström Sinikka (SDP) Valkonen Sari (KOK) Vidman Heikki (KOK) Mälkiä Jari (KD) Laihia Juhani (KESK) Wilén-Jäppinen Tiina, kaupunginhallituksen edustaja Maurinen Toni, nuorisovaltuuston edustaja Kuluvana vuonna lautakunta on kokoontunut 11 kertaa. Yhden kerran on järjestetty erillinen koulutusseminaari.

5 3 2. YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristötoimen tarkoituksena on ohjata, valvoa ja tutkia rakentamista, ympäristön käyttöä sekä terveydellisiä oloja Imatralla siten, että luontainen ja rakennettu ympäristö olisi kaupunkilaisille viihtyisä, toimiva ja turvallinen. Lisäksi ympäristötoimi tarjoaa eläinlääkintähuoltolain mukaisia eläinlääkintäpalveluja sekä tarjosi elintarvike- ja ympäristölaboratorion toimialaan kuuluvia laboratoriopalveluja saakka, laboratorion toiminnat myytiin Ympäristötoimeen kuuluu myös kaupungin asuntotoimi sekä kuluttajaneuvonta omina tulosyksikköinään. Ympäristötoimen tehtävänä on myös huolehtia jätehuollon järjestämisestä Imatran alueella. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTA- LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTOIMI Toimialajohtaja Ilppo Silakoski YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström RAKENNUSVALVONTA Rakennustarkastaja Ritva Ihalainen YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Kaupungineläinlääkäri Marjukka Sarkanen Ympäristötarkastaja Arto Ahonen Ympäristöinsinööri Merja Kaksonen Toimistonhoitajat Mirva Puurtinen Riitta Holsti Ympäristönsuojelusuunnittelijat Minna Ahlqvist Riikka Litmanen Ympäristöteknikko Tomi Menna ELINTARVIKEVALVO Tarkastusinsinööri Kalevi Rahikainen Tarkastusteknikko Marita Kettunen Lupasihteeri Sinikka Alho Toimistosihteeri Carita Jäppinen ASUNTOASIAT Pirkko Pielismaa Terveystarkastaja Ritva Kunelius-Aalto osa-aik. Terveystarkastaja Tiina Päätalo Ympäristöterveydenhuollon tulosyksikkö Kaupungineläinlääkäri Marjukka Sarkanen Terveysinsinööri Armi Kainulainen Terveystarkastaja Jorma Korttinen ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO Marjukka Sarkanen KULUTTAJANEUVOJA Marketta Häyhä Elintarvike- ja ympäristölaboratorio Laboratorion johtaja Sirpa Suur-Hamari Elintarvike- ja ympäristölaboratorio myytiin Nab Labs Ympäristöanalytiikka Oy:lle Laborantit Raija Kettunen Raija Kostamo Laborantti-näytteenottajat Marja-Leena Kanervo Anne Lindström Välinehuoltaja Arja Kontiainen Laboratorioassistentit Eija Siitonen Paula Kallio

6 JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ TAPAHTUNEISTA TOIMINNALLISISTA MUUTOKSISTA Ympäristöpalveluja alettiin tuottaa seudullisesti ns. YTAKE- sopimuksen perusteella Etelä-Karjalan pohjoisten kuntien alueella (Joutseno, Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala). Toiminta on sopimuksenvaraista viranomaisyhteistyötä. Sopimuksen mukaan toiminta suoritetaan entisin resurssein ja pääsääntöisesti työ vaihdetaan työhön. Yhteistyöhön Imatralla on varattu 7,5 henkilötyövuotta. Imatra 7,5 Joutseno 3 Parikkala 1,5 Rautjärvi 1 Ruokolahti 1 Yhteensä SELVITYS YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUTEEN OLEELLISESTI VAIKUTTANEISTA SEIKOISTA TILIVUONNA 2005 Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion myynti lähtien aiheutti ympäristötoimen ja ympäristöterveydenhuollon talousarvioon merkittäviä muutoksia sekä meno- että tulopuolelle erityisesti siirtymävuotena. Vuoden 2005 viiden viimeisen kuukauden aikana uudelle toiminnanharjoittajalle maksettu tuki sekä siirtyvien henkilöiden loma-, eläke ym. kertakorvaukset sekä tasearvon alas kirjaus aiheuttivat ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle n euron talousarvion ylityksen. Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan vastuualueet pystyivät keräämään ylitykselle katteen tiukalla talouden pidolla ja myyntipalveluja lisäämällä. Talousarvion tuloslaskelma 1000 Talousarvio TA + muutokset Toteutuma 2005 Alitus/ ylitys Tot.-% Tilinpäätös 2004 Toimintatuotot yhteensä ,6 929 Myyntituotot ,3 457 Maksutuotot ,5 170 Tuet ja avustukset Muut tuotot ,5 69 Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot ,1-463 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0-126 Avustukset Muut kulut ,8-212 TOIMINTAKATE , Suunnitelmapoistot

7 Koko toimialan yhteiset tapahtumat Tavoite/mittari Toteutunut/kpl TYKY- tapahtumat 2 kpl/vuosi 4 Koulutuspäivät 3 päivää/ hlö/vuosi 4,6 päivää/ hlö/ vuosi Innovaatiot 1 kpl/hlö/vuosi 1kpl /hlö/vuosi Työilmapiirikyselyn tulos ilmapiiri tasolla hyvä kokonaistulos oli hyvä Henkilökunnan määrä Henkilökunnan määrä TP 2003 TP 2004 TP 2005 Ympäristönsuojelu 10,5 11 9,5 Ympäristöterveydenhuolto Rakennusvalvonta Yhteensä 28, ,5 Neljä laboranttia siirtyi Nab Labs Ympäristöanalytiikka Oy:n palvelukseen alkaen. Ympäristönsuojelun henkilökunnan määrä on vähentynyt 1,5 henkilöä vuonna Projektit Ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoiminnan kehittämiskokeilu Ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoiminnan kehittämishankkeen, YTAKE - jatkohankkeen, aikana on suunniteltu yksityiskohtaisesti ympäristötoimien yhteistyötä Etelä-Karjalassa kahdella seudullisella alueella sopimuksenvaraisena viranomaisyhteistyönä. YTAKE - hanke on STM:n ja MMM:n rahoittama kuntien ympäristöterveydenhuollon yhteistyön kehittämishanke. Hanke toteutettiin vuosina Hankkeen tarkoituksena oli arvioida seudullisesti tai alueellisesti järjestetyn ympäristöterveydenhuollon toimivuutta käytännössä ottaen huomioon maan eri alueiden erilaisen väestöpohjan ja tuotantorakenteen. Kokeilualueiden tuloksia on tarkoitus käyttää ympäristöterveydenhuollon järjestämistä ja yhteistoimintaa koskevia kehittämisvaihtoehtoja valmisteltaessa. Projektista valmistui loppuraportti kesällä Yhteistoiminnan periaatteet ovat seuraavat:

8 6 1. Toiminta-alueina on kaksi erillistä, seudullista aluetta, eteläinen ja pohjoinen alue tai osa niistä. Eteläisen toiminta-alueen muodostavat Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari ja Ylämaa. Pohjoisen alueen muodostavat Imatra, Joutseno, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti 2. Hallinnollisesti yhteistoiminta perustuu sopimuksenvaraiseen viranomaisyhteistyöhön, jossa lautakunnat ovat peruskunnan hallinnossa viranhaltijat ovat peruskunnan palveluksessa toiminta-alueina on sopimuskuntien muodostamat alueet tai osa niistä 3. Ympäristötoimialan yhteistoiminta voi koskea elintarvikevalvontaa, eläinlääkintähuoltoa, ympäristöterveyttä, tuoteturvallisuusvalvontaa, ympäristönsuojelua, kuluttajaneuvontaa, rakennusvalvontaa ja muita ympäristötoimien hoitamia tehtäviä tai vain joitain edellä mainituista tehtävistä. 4. Kunnat varaavat yhteistoimintaan nykyiset kuntien käyttämät resurssit. 5. Yhteistoiminnan yksityiskohtainen suunnittelu tapahtui YTAKE - jatkohankkeen yhteydessä Yhteistoiminta pohjoisella alueella aloitettiin Seudullisen yhteistyön lisäksi eteläisen ja pohjoisen toiminta-alueen yhteistyötä kehitetään. Hankkeen kustannusarvio oli ,20 euroa, josta valtion hankeavustus euroa ja asukasluvun suhteessa jaettu kuntakohtainen omarahoitusosuus 0,2 euroa/ asukas.

9 7 3. YMPÄRISTÖNSUOJELU Yleistä Ympäristönsuojelun vastuualueen tavoitteena on ehkäistä elinympäristön ja luonnonympäristön pilaantuminen ihmisen toiminnan vaikutuksesta ja korjata jo tapahtunutta pilaantumista. Pilaantumisella tarkoitetaan ilman, veden, pohjaveden ja maaperän pilaantumista, haitallista melutasoa ympäristössä sekä erityisen arvokkaiden luonnonominaisuuksien tuhoutumista. Tarkoituksena on turvata nykyisille ja tuleville kaupunkilaisille viihtyisä, puhdas ja monimuotoinen ympäristö. Ympäristöluvilla annetaan määräyksiä, joita noudattamalla voidaan estää toiminnan haitalliset vaikutukset ympäristöön. Ympäristövalvonta tähtää siihen, että määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Tärkeä keino ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista on avustaa päätöksentekoa tuomalla esiin ympäristönsuojelunäkökohtia lausunnoissa ja ehdotuksissa. Esimerkiksi valmisteilla olevista kaavoista annetaan lausuntoja. Tavoitteeseen tähtää myös jätehuollon kehittäminen ja toteutus kestävällä tavalla. Lisäksi edistetään paikallisten luontoarvojen tuntemusta. Ympäristönsuojelun asiakaskysely 2005 Ympäristönsuojelu teki asiakaskyselyn marras - joulukuun aikana. Kyselykaavakkeita postitettiin 117 kappaletta ja vastauksia saatiin 30 kappaletta, eli vastausprosentti oli 25,6 %. Kyselyssä arvioitiin ympäristönsuojelun toimintaa yleisesti Imatralla, asiakaspalvelua, viestintää ja tiedottamista sekä ympäristönsuojelutoimiston sijaintia. Kyselyyn vastanneet arvioivat edellä mainittuja asioita asteikolla 1 5 (huono 1, välttävä 2, kohtalainen 3, hyvä 4, erinomainen 5). Kyselyn keskiarvoksi tuli 3, Lupa-asiat v Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat Ympäristölupavelvollisia kohteita Imatralla on 69 kpl. Näistä suuria teollisuuslaitoksia on 4 kpl, pien- ja keskisuurta teollisuutta 37 kpl. Polttoaineen jakeluasemia on 19 kpl, joista julkisia on 12 kpl. Ympäristölupavelvollisia eläinsuojia on 3 kpl, joista yhdellä on uuden lain mukainen lupa. Muita lupakohteita 6 kpl, kuten kuona- tai betonimurskeen sijoittamisia. Ympäristö- ja rakennusvalvontalautakunta teki 8 ympäristölupapäätöstä ja antoi lupahakemuksia koskevia lausuntoja 7 kpl. Ympäristönsuojelulain mukaisia meluilmoituspäätöksiä tehtiin 11 kpl.

10 Muiden lupaviranomaisten pyytämiä lausuntoja ympäristölupahakemuksista annettiin 11 kpl. Itä-Suomen ympäristölupavirasto myönsi vuonna 2005 Imatran alueelle yhden ympäristöluvan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on myönsi 3 ympäristölupaa. 8 Ympäristölupien ja -ilmoituksien lupaehtojen valvonta Lupamääräyksiä valvotaan pääsääntöisesti lupavelvollisten antamien raporttien perusteella ja lisäksi tehdään tarpeen mukaan tarkastuskäyntejä. Ympäristölupakohteet v (kpl) suurteollisuus 4 pk-teollisuus 37 maatalous 3 jakeluasemat 19 muut 6 69 Imatralla myönnetyt ympäristöluvat v lautakunnan 8 Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 3 Itä-Suomen ympäristölupaviraston 1 12 Ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely v.2005 meluilmoitukset 11 Maasto- ja vesiliikennelupapäätökset metsäkoneiden harjoittelurata 1 Maisematyöluvat 8 katselmukset 34 lausunnot 12 Maasto- ja vesiliikennelakien mukaiset lupa-asiat Maastoliikennelain 30 :n ja vesiliikennelain 20 :n mukaisesti maastossa tai vesillä järjestettävät moottoriurheilukilpailut ja -harjoittelurata tarvitsevat luvan. Imatran moottorivenekerhon Vuoksella järjestettävälle moottorivenekilpailulle on annettu lupa toistaiseksi. Lisäksi vuonna 2005 annettiin maastoliikennelain mukainen lupa metsäkoneiden harjoitteluajolle.

11 9 Maankäyttö- ja rakennuslainmukaiset maisematyöluvat Maankäyttö- ja rakennuslain 128 mukaan maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa näin määrätään eikä alueella, jossa on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Maisematyöluvat käsitellään ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan, kaavoittajan, metsäinsinöörin ja kaupunginpuutarhurin kanssa yhteistyössä riippuen toimenpiteestä ja paikasta. Päätöksen maisematyöluvasta tekee ympäristönsuojelupäällikkö. Maisematyölupaa koskevia katselmuksia on tehty 34 kpl ja niitä koskevia lausuntoja on annettu 12 kpl ja lupapäätöksiä on tehty 8 kpl Valvonta-asiat v.2005 Jätehuollon valvonta Toimenpidepyyntöinä on kirjattu kuntalaisilta ja toisilta toimialoilta tulleet ilmoitukset ja valitukset. Näitä on tullut puhelimitse, sähköpostitse, faksilla ja kirjeitse. Osa toimenpidepyynnöistä on johtanut toimenpiteisiin, osa on todettu aiheettomiksi ja osa on ohjattu selvästi omaan ratkaisuvaltaan kuulumattomina toisille viranomaisille. Jätehuoltoon ja roskaantumiseen liittyviä toimenpidepyyntöjä on kirjattu 87 kpl. Yhteensä toimenpidepyyntöjä on ollut 110 kpl. Toimenpidepyynnöt (kpl) Jätehuolto ja roskaantuminen luonnonvesi luonto ulkoilma 5 7 maaperä melu

12 10 Haja-asutusalueen jätevedenkäsittely Asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla astui voimaan vuoden 2004 alusta. Siihen liittyen kevättalvella 2005 selvitettiin Kymälahti - Jäppilänniemi alueella kiinteistöjen halukkuutta liittyä mahdolliseen perustettavaan vesiosuuskuntaan. Vesiosuuskunnan alueelle olisi tullut talousvesi- ja viemäriverkostot. Kyselykirjeitä ja selvityskaavakkeita lähetettiin sekä vakituisessa asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin että kesämökki kiinteistöihin n. 200 kappaletta. Kyselyn perusteella todettiin, ettei riittävää määrää halukkaita liittyjiä ollut. Kysely uusittiin syksyllä 2005 Kymälahti-Jakka alueella, riittävää määrää halukkaita liittyjiä ei edelleenkään ollut. Syksyn aikana lähettiin myös muihin Imatran kaupungin haja-asutusalueella sijaitseviin kiinteistöihin selvityskaavakkeet ja opas hyvä jätevesien käsittely. Kirjeitä lähetettiin n. 200 kappaletta. Asetuksen mukaan kiinteistöjen tuli tehdä selvitys jätevesien käsittelystä vuoden 2005 loppuun mennessä. Ympäristötoimi osallistui vuoden 2005 aikana 7 yleisötilaisuuteen, joissa aiheena oli jätevesienkäsittely viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla. Lisäksi asiakkaille on annettu henkilökohtaista neuvontaa sekä tehty tarkastuksia n. 30 kohteessa. Kiinteistöille lähetetyt selvityskaavakkeet löytyvät Imatran kaupungin internetsivuilta, sieltä löytyy myös haja-asutusalueen jätevesien käsittelyohje. Imatran Veden talousvesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueelle lähetettiin vuoden 2005 aikana n. 170 selvityspyyntökirjettä kiinteistöihin, jotka eivät ole liittyneet talousvesi- ja/tai viemäriverkostoon. Vapautushakemuksia liittymisvelvollisuudesta tuli n. 60 kpl. Maaperän saastumisen valvonta Pilaantuneen maaperän ilmoituksia on tehty Imatran ympäristötoimelle 6 kpl. Osa on johtanut ympäristönsuojelulain mukaiseen ilmoitus- tai lupakäsittelyyn. Osassa tapauksista kaikki pilaantunut maa-aines on saatu poistettua ja toimitettua asianmukaiseen käsittelyyn heti vahingon tapahduttua. Kaikissa ilmoitetuissa maaperän pilaantumistapauksissa on tehty 1 5 tarkastusta. Ympäristövahingoista on vuonna 2005 saatu ilmoituksia 4 kpl.

13 Ympäristönsuojelu ja ympäristöntilan seuranta v Vesi Vesistötarkkailua tekee Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Immalanjärvestä, Unterniskanjoesta, Vuoksesta, Mellonlahdesta, Hallikkaan- ja Lampsiinjoesta ja Etelä-Saimaalta. Näytteitä otetaan 4 kertaa vuodessa yhteensä 13 pisteestä. Pohjavesi Tielaitoksen toimesta tutkitaan VT-6:n vaikutusta pohjaveteen ja kaupungin toimesta tutkitaan Saarlammen soranoton vaikutusta pohjaveden laatuun. Näytteet otetaan 3 kertaa vuodessa. Melu Melumittauksia ympäristömelusta tehdään valvontamittauksina sekä asiakkaan tilaamina mittauksina. Vuonna 2005 tehtiin 12 melumittausta. Ilma Ilmanlaadun mittaukset Imatralla on mitattu ilmanlaatua yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa jo yli 15 vuoden ajan. Alueen sijainnista ja teollisuusrakenteesta johtuen ulkoilmasta määritettävät yhdisteet ovat olleet haisevat rikkiyhdisteet (TRS), rikkidioksidi (SO 2 ), typen oksidit (NO ja NO 2 ), hiukkaset (TSP ja PM10) ja sadeveden laskeuma. Jatkuvia ilmanlaadun mittauksia suoritetaan Imatralla neljässä mittauspisteessä Mansikkalassa, Rautionkylässä, Pelkolan rajavyöhykkeellä ja Teppanalassa. Märkälaskeumaa mitataan kahdessa pisteessä Imatran alueella (Rautionkylä ja Pelkola) ja yhdessä vertailupisteessä (Äitsaari). Kokonaisleijumaa (TSP) mitataan kahdessa pisteessä. Imatran ilmanlaadun mittausten lisäksi Imatran ympäristötoimi hoitaa myyntipalveluna myös Lappeenrannan, Joutsenon ja Svetogorskin ilmanlaaduntarkkailun. Ilmanlaadusta tiedotetaan miltei reaaliajassa Etelä-Karjalan maakuntaportaalin sivuilla sekä viikoittain Uutisvuoksessa ja Etelä-Saimaassa. Mittaustuloksista laaditaan myös vuosittain ja kuukausittain raportit, jotka jaetaan mittausten yhteistyökumppaneille, ja jotka ovat myös luettavissa Etelä-Karjalan maakuntaportaalin ilmanlaadun nettisivuilla osoitteessa

14 Ilmanlaatu Etelä-Karjalassa to pe Lpr:Keskusta Lpr:Lauritsala Joutseno Keskusta Imatra:Mansikkala la Imatra:Rautionkylä su ma ti ke HYVÄ 0-50 TYYDYTTÄVÄ VÄLTTÄVÄ HUONO ERITTÄIN HUONO 151- Esimerkki torstain Etelä-Saimaassa julkaistavasta viikoittaisesta ilmanlaadun indeksitiedotteesta. Ympäristön tilan seuranta v (kpl) Ilmanlaadun mittaukset mittauspaikat 6 yhdisteet 63 raportit 14 Melumittaukset mittausraportit 12 Vesistötarkkailu kohteet 6 Pohjavesitarkkailu kohteet 7

15 Luonnonsuojelun edistäminen Mellonlahden luontopolku Ympäristönsuojelun vastuualue ylläpitää kaupungin alueella 5 luontopolkua. Niiden siisteydestä huolehditaan kesäaikaan kerran viikossa. Ahopellon keto Ympäristönsuojelun vastuualue hoitaa kolmea arvokasta ketokohdetta : Ahopellon ketoa Itä- Siitolassa, Tsasounan piennarta Sienimäellä ja Uhrikujan niittyä Vuoksenniskalla, joille tehtiin hoitoniitto kesällä Maankäytön suunnitteluun osallistuminen Teknisen toimen kanssa yhteistyössä kokoontuu säännöllisesti maankäytönryhmä, johon osallistuu ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan edustus.

16 Jätehuolto v Jätehuollon järjestämisen tehtäviin kuuluu yhteydenpito Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen sekä jätteenkuljetusliikkeiden kanssa. Hyötyjätehuollon ja ongelmajätehuollon järjestäminen kuntalaisille on edelleen kunnan tehtävä. Hyöty- ja ongelmajätehuollon järjestämisestä käydään neuvotteluja sekä tehdään sopimuksia alalla toimivien yrittäjien kanssa. Imatralla oli useampien jätelajien keräyspisteitä 10 kappaletta. Ympäristönsuojelun ylläpitämiä niistä on 8 ja kauppojen ylläpitämiä 2. Vuonna 2005 hyötyjätepisteiden siivouksesta oli sovittu Työn-Vuoksi- projektin kanssa. Hyötyjätepisteet on siivottu päivittäin. JS-Sepät Ky:n kanssa on sopimus keräyslasin ja pienmetalliastioiden tyhjennyksestä. Hyötypaperi Oy vastaa keräyspaperi- ja keräyskartonkiastioiden tyhjennyksistä tuottajavastuusäädösten mukaisesti. UFF:lla on kuudessa pisteessä vaatekeräyslaatikoita ja he huolehtivat niiden tyhjennyksistä. Kuusakoski Oy on virallinen sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopiste Imatralla. Sähkö- ja elektroniikkaromu kuuluu tuottajavastuun piiriin. Ongelmajätteitä otetaan Imatralla vastaan kahdessa paikassa. Imatran paloasemalla Sulattimonkadulla ja Ukonhauta Oy:ssä Kurkisuolla. Myös Etelä- Karjalan Jätehuolto Oy:n kanssa on sopimus ongelmajätteiden vastaanotosta. Apteekit ottavat vastaan kuntalaisten lääkejätteitä. Ympäristötoimi huolehtii apteekkien lääkejätteiden noudosta ja toimittamisesta Ekokem Oy:lle. Vuonna 2005 Imatralla järjestettiin yhdessä Etelä-Karjalan Jätehuollon kanssa kaksipäiväinen ongelmajätteen keräystempaus. Keräyksessä kertyi ongelmajätettä n. 25 tonnia. Ympäristötoimi osallistui keväällä ja syksyllä yhteensä 8 lauantaina risu- ja haravointijätteiden vastaanottoon Kurkisuon vanhalla kaatopaikalla Ukonhauta Oy:llä. Jätehuollosta tiedottaminen Jätehuollon järjestämisestä tiedotetaan kaupungin internetsivuilla sekä vuosittain ilmestyvässä puhelinluettelossa. Ympäristönsuojelutoimisto julkaisee jäteopasta, joka uusittiin marras-joulukuussa 2005 (jäteoppaan jakelu kotitalouksiin tapahtui tammikuun alussa 2006). Lisäksi ympäristönsuojelu on antanut jätehuoltoon liittyvää neuvontaa kuntalaisille puhelimitse sekä henkilökohtaisesti. Pääasiassa on kyselty jätteiden sijoituspaikoista. Yhteydenottoja on ollut n. 200 kpl.

17 15 Kurkisuon kaatopaikan tarkkailu Kurkisuon kaatopaikan toiminta lopetettiin v ja sen tarkkailua jatketaan ainakin vuoteen 2032 asti. Kaatopaikan suodosvesien vaikutusta pinta- ja pohjavesiin tarkkaillaan tarkkailusuunnitelman mukaisesti näytteenotoin 2 kertaa vuodessa. Pintavesitarkkailupisteitä oli 4 kpl ja pohjavesitarkkailupisteitä 3 kpl. Tarkkailusta raportoidaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle Vuoksen kalastus Vuoksen kalastuksen järjestämiseen liittyviä tehtäviä on tehty seuraavasti: neuvottelut vesialueen omistajien kanssa, kalastuksen valvonnan järjestäminen, saalistietojen keräyksen järjestäminen ja niistä raportointi, kalastuslupien myynnin järjestäminen ja markkinointi, kalaistutusten suunnittelu ja toteutus, ravustuksen järjestäminen Mellonlahdelle ja saalistietojen kerääminen ja raportointi, sekä lisäksi tiedottaminen ja valistus. Varpasaaren kalastuspisteen kehittämisessä on tehty yhteistyötä alueen yrittäjän kanssa. Ympäristötoimi ylläpitää Vuoksen varrella myös useita kalastuslaitureita, esim. Varpasaaressa, Mellonlahdella ja Ritikanrannassa. Mellonlahdella on myös kalastajille ja retkeilijöille tarkoitettu laavu ja kompostikäymälä. Kalastusluvat VUOSILUVAT/kpl VIIKKOLUVAT/kpl VUOROK.LUVAT/kpl Vuonna 2005 vuosilupia myytiin 566 kpl, viikkolupia 89 kpl ja vuorokausilupia 603 kpl

18 Kalojen istutukset Vuokseen KIRJOLOHI/kg JÄRVITAIMEN/kg JÄRVILOHI/kg Vuoden 2005 aikana istutettiin kirjolohta 2200 kg ja järvitaimenta 4562 kg. Mellonlahden rapumäärät JOKIRAVUT/kpl TÄPLÄRAVUT/kpl Mellonlahden ravustus oli Jokirapuja saatiin 1297 ja täplärapuja 4562 kpl. Kaakkois-Suomen TE- keskuksen avustus Kaakkois-Suomen TE- keskukselta saatiin avustusta lasten ja nuorten kalastustietouden lisäämiseen ja Imatran kalamarkkinoiden järjestämiseen. Kalastusmestari Tomi Menna vieraili kouluissa ja päiväkodeissa kertomassa mm. kalastusharrastuksesta, kalojen käyttäytymisestä ja lisääntymisestä, ihmisen vaikutuksista kalakantoihin ja kalojen elinolosuhteista. Oppilaat tutustuivat käytännön kalanviljelyyn Imatran kalanviljelylaitoksella. Laitoksella kävi tutustumassa 29 koululaisryhmää, n. 360 oppilasta.

19 17 Varpasaaressa järjestettiin keväällä ja syksyllä kalamarkkinat. Järjestäjinä toimivat Imatran kaupungin ympäristötoimi ja paikallinen kalastusmatkailuyritys Vuoksen Kalastuspuisto. Avustus käytettiin tapahtuman markkinointiin, myyjien etsimiseen ja markkinaalueen rakentamiseen sekä markkinoilla olleisiin maksullisiin ohjelmiin. Kalamarkkinoiden kävijämäärät keväällä olivat kävijää, myyjiä eripuolelta Suomea tapahtumassa oli 42. Syksyllä kävijöitä oli ja myyjiä Projektit v Kestävän kehityksen edistäminen Imatralla, Lappeenrannalla ja Joutsenolla oli yhteinen Keke-Saimaa projekti. Projektin tavoitteena oli edistää maakunnan pienyritysten kilpailukykyä nostamalla niiden ympäristöasioidenhallinnan tasoa kouluttamalla. Lisäksi koulutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota pilaantuneiden maiden kunnostuksen ohjaukseen Imatran rahoitusosuus v projektiin oli Ohjausryhmän kokouksia projektilla oli 2 kpl ja muita työkokouksia 4 kpl. Projektiin saatiin EU-tukea ja sitä hallinnoi Lappeenrannan ympäristövirasto. Projekti päättyi vuoden 2005 joulukuussa ja siitä on tehty loppuraportti.

20 18 4. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveys on vielä monille varsin epäselvä käsite. WHO määrittelee ympäristöterveyden seuraavalla tavalla: Ympäristöterveys on se puoli ihmisen terveydestä, joka on riippuvainen ympäristön kemiallisista, fysikaalisista, biologisista, sosiaalisista ja psykososiaalisista tekijöistä. Myös elämän laadun katsotaan tällöin kuuluvan terveyteen. Ympäristöterveydessä viitataan teoriaan ja käytäntöön, joka tutkii, korjaa ja ehkäisee ympäristötekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti nykyisten ja tulevien sukupolvien terveyteen. Erään toisen määritelmän mukaan ympäristöterveyteen sisältyvät kaikki ne ihmisen terveyden ja sairauden näkökulmat, joihin ympäristötekijät vaikuttavat. Ympäristöterveyden perustekijät ovat hyvänlaatuinen juomavesi, puhdas ilma sekä puhdas ja terveellinen ravinto. Lisäksi on suuri joukko asioita, jotka vaikuttavat ympäristöterveyteen, mutta eivät ole ihmiselle aivan välttämättömiä. Suomessa osa ihmisen terveyteen vaikuttavista asioista on lainsäädännöllä annettu ympäristönsuojelun sektorille, esim. jätteet, melu ja ulkoilman laatu, sekä ympäristöluvat. Tänä päivänä kunnallisen ympäristöterveydenhuollon tehtävä on hyvin moniulotteinen. Se koostuu muun muassa terveydensuojelulain mukaisesta valvonnasta, yleisestä elintarvikevalvonnasta, hygienialakien mukaisesta valvonnasta, tuoteturvallisuusvalvonnasta, tupakkalainsäädännön mukaisesta valvonnasta, kemikaalilainsäädännön valvonnasta, eläinsuojelulainsäädännön valvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta. Imatralla ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle kuuluu myös kuluttajaneuvonta. Imatralla ympäristöterveys- ja elintarvikevalvontaa hoitaa kolme terveystarkastajaa, joista yksi on osa-aikainen, sekä terveysinsinööri ja vastuualueen vetäjänä kaupungineläinlääkäri aloitettiin YTAKE IIhankeen tuloksena ympäristöpalvelujen alueellisen yhteistoiminnan kokeilu. Sopimuksen mukaan ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluja, eläinlääkintähuoltoa lukuun ottamatta, hoidetaan sopimuspohjaisena viranomaisyhteistyönä Etelä-Karjalan pohjoisten kuntien alueella (Joutseno, Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti ja Parikkala). Sopimuksen mukaan viranhaltijat ovat kuntien yhteiskäytössä ja heillä on toimivalta kaikkien kuntien alueella. Tämä mahdollistaa paremman työnjaon ja erikoistumisen. Kuntien organisaatiot ovat kuitenkin ennallaan, samoin lautakunnat. Kokeilusta on tarkoitus saada tietoa ja kokemusta siitä, miten yhteistoiminta on jatkossa järkevintä toteuttaa. Kokeilun lähtökohtana on valtioneuvoston periaatepäätös elintarvikevalvonnan kehittämisestä, jossa edellytetään kunnallisen elintarvikevalvonnan järjestämistä seudullisissa valvontayksiköissä, joita muodostetaan maahan kpl. Periaatepäätökseen sisältyy myös edellytys, että valvonta yhteisessä organisaatiossa yhteisen johdon alla. Tämä säästäisi etenkin hallinnollisia resursseja ja selkeyttäisi tavoitteita, työnjohtoa ja käytännön toimintaa. Nykyinen kokeilusopimus ei täytä tätä vaatimusta. Periaatepäätöksessä mainitaan edelleen, että mikäli seudulliset yksiköt eivät muodostu mennessä, aluerajoista säädetään erikseen.

21 19 YTAKE- hankkeita seurattuaan valvontaa johtavat ministeriöt ovat antaneet suosituskirjeen kunnille seudullisten valvontayksiöiden muodostamisesta. Siinä suositellaan, että yksikkö käsittäsi koko ympäristöterveydenhuollon ja että sen käytettävissä olisi vähintään 10 htv. Yksiköllä tulisi olla yhteinen, kokopäivätoiminen työnjohto, ja sen tulisi toimia yhteisen kunnallisen toimielimen alaisuudessa. Ministeriöt suosittelevat aloittamaan yksikön muodostamisen suunnittelun niin että se voisi aloittaa Imatralla on myös Elintarvike- ja ympäristölaboratorio, jossa tutkitaan mm. valvonnan, mutta myös muita laboratorion tutkimusalueeseen kuuluvia näytteitä. Kaupunki möi laboratorion liiketoiminnan yksityiselle v. 2005, mutta laboratorio jatkaa Imatralla ja tutkimuspalvelut ovat edelleen saatavissa laboratorion kautta. Tehtäväalueet ovat kehittyneet eri ministeriöiden kesken siten, että nyt valvontaa johtaa ja ohjaa kolme ministeriötä. Johtamisvastuusta huolehtivat Sosiaali- ja terveysministeriö, Elintarvikevirasto eli EVI sekä Kuluttajavirasto. Alueellisesta valvonnan ohjaustehtävistä vastaa lääninhallitus. 4.1 YMPÄRISTÖTERVEYS Terveydensuojelulain mukaan monet toiminnat, joista voi koitua terveyshaittaa joko ympäristöön tai käyttäjälle ovat ilmoituksenvaraisia. Ilmoituskäsittelyssä toiminnalle voidaan antaa ehtoja, tai toiminta voidaan jopa kieltää. Muun muassa koulut ja päiväkodit, parturit ja kampaamot, kuntosalit ja eläinsuojat ovat ilmoitusvelvollisia ja valvottavia kohteita. Elintarvikehuoneistot ovat myös ilmoitusvelvollisia, ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä voidaan antaa ehtoja joilla turvataan tarjottavien elintarvikkeiden laatu. Elintarvikehuoneistoilmoituksia on käsitelty vuonna kpl ja muita terveydensuojelulain 13 :n mukaisia ilmoituksia 12 kpl. Lausunnot Terveysvalvonnan johtaja on antanut vuonna 2005 lausuntoja ympäristölupiin ja kaavamuutoksiin. Lisäksi ympäristöterveydenhuolto on antanut lausuntoja rakennuslupiin sekä anniskelulupiin kelpoisuudesta elintarvikehuoneistoiksi. Vuosittain lausuntoja annetaan yhteensä muutamia kymmeniä. Toimenpidepyynnöt Kuntalaisten tekemiä toimenpidepyyntöjä tuli ympäristöterveydenhuoltoon vuonna 2005 noin sata, joista noin puolet oli asumisterveyteen liittyviä. Lisäksi toimenpidepyynnöt koskivat muun muassa elintarvikkeiden, talous- ja uimaveden laatua sekä eläinsuojelua. Kaikki toimenpidepyynnöt käsiteltiin.

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. YLEISTÄ Rakennuslautakunta toimii

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Yhteystiedot

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Yhteystiedot Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Yhteystiedot Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren eläinlääkintähuollon, ympäristöterveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun

Lisätiedot

ikärajojen noudattamisen valvontaan Urpolan luontokeskuksessa järjestetyt tapahtumat ja Urpolan luontokeskuksen kävijämäärien lisääminen

ikärajojen noudattamisen valvontaan Urpolan luontokeskuksessa järjestetyt tapahtumat ja Urpolan luontokeskuksen kävijämäärien lisääminen Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävistä Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osastopäällikkö Marko Saastamoinen Lautakunnan toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

Liite 1 Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Liite 1 Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 25.1.2017 10 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen Maisematyöluvat Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen 10.3.2015 Maisematyölupavelvollisuus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.2015, 6 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on 516 000e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMAN TOTEU- TUMINEN VUONNA 2005

TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMAN TOTEU- TUMINEN VUONNA 2005 Liite nro: 6 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMAN TOTEU- TUMINEN VUONNA 2005 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksynyt. 2006 SISÄLLYSLUETTELO 2 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden ja eläinlääkintähuollon tehtävät sekä kustannusten jakoperusteet seudullisissa organisaatioissa

Ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden ja eläinlääkintähuollon tehtävät sekä kustannusten jakoperusteet seudullisissa organisaatioissa Ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden ja eläinlääkintähuollon tehtävät sekä kustannusten jakoperusteet seudullisissa organisaatioissa Lammin päivät 3-4.10.2007 Jaana Lehtonen Tuotteistamishanke Hankeosapuolet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11.12.2012 1(7) 1. JOHDANTO Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta Lappeenrannan,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Mikkelin seudun ympäristölautakunta 28.9.2016 Liite 1 83 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.9.2016 Taltionumero 3982 Diaarinumero 3728/3/15 1 (8) Asia Valittaja Yhteistoiminta-alueella järjestettävää

Lisätiedot

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken 1(5) Kuluttajavirasto / Tuoteturvallisuusvalvonta 8.1.2008 Tuoteturvallisuusvalvonnan tietojenkeruu 2007 Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken Valvontayksikkö: Itä-Savon

Lisätiedot

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN 1 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIITE Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN Tekninen ja ympäristölautakunta valtuuttaa jäljempänä mainitut viranhaltijat Ilomantsin

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64

Lisätiedot

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Seppo Hakala, Insinööri 1 MRL 14 Rakennusjärjestys Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla

Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla Ympäristönsuojelupäivät, Lammi 2007 Hannu Salmi, Oulun seudun ympäristövirasto 1 Oulun seudun ympäristöviraston toimialue 2 YHTEISESTI SUUNNITELTU

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/ KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää Hallinto 2015 2016 2017 2018 Vakanssit (virat/toimet) 26*) - Eläköitymisen hyödyntäminen vakanssisuunnittelussa *) Yksi toimistosihteeri (100013) ja yksi suunnitteluavustaja (607031) jäävät eläkkeelle

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2015... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekninen lautakunta 43 18.11.2015 Tekninen lautakunta 4 03.02.2016 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekla 43 Vetelin kunnan alueella sijaitsee yhteensä 11 pohjavesialuetta. Vedenhankinnan kannalta

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot