Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan Talotoimi -liikelaitos"

Transkriptio

1 Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio 2.3 Henkilöstö 3 Toiminta ja talous 3.1 Toimitilat ja omaisuus 3.2 Vuokraus ja myynti 3.3 Tilojen ylläpidon kustannukset 3.4 Tilahankkeet tulosyksiköiden kannalta 3.5 Olennaiset muutokset Vaasan Talotoimen toiminnassa ja taloudessa 3.6 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 3.7 Ympäristötekijät 3.8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja tunnusluvut 3.9 Toiminnan rahoitus ja tunnusluvut 3.10 Tase ja tunnusluvut 3.11 Esitys tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen 4 Talousarvion toteutuminen 4.1 Tavoitteiden toteutuminen 4.2 Käyttötalousosa 4.3 Rahoitusosa 4.4 Investointiosa Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Käytetyt kirjanpitokirjat 1

3 1. TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2009 oli Vaasan Talotoimi liikelaitoksen ensimmäinen toimintavuosi. Näin vuonna 2005 toteutettu muutos laskennallisesti eriytetyksi liikelaitokseksi sai jatkoa. Merkittävimmät muutokset olivat, että liikelaitoksella on oma johtokunta, oma tase ja kaupungin kirjanpidosta eriytetty toiminta. Toimintavuoden alkua varjosti maailmanlaajuiseksi kasvanut taantuma. Johtokunnan perehdyttäminen toimialaan aloitettiin entisen palvelustrategian korvaavan liiketoimintasuunnitelman valmistelulla. Liiketoimintasuunnitelma valmistui kesäkuussa johtokunnan päätettäväksi muilta osin, mutta avaava tase ja sen pohjalta muodostuva peruspääoma sekä eräät toiminnan kannalta olennaiset pelisäännöt valmistuivat keskushallinnosta myöhään syksyllä, joten liiketoimintasuunnitelma voitiin näiltä osin täydentää joulukuussa. Tätä toimintakertomusta kirjoitettaessa osa puuttuu edelleen. Osana liiketoimintasuunnitelmaa kehitettiin riskienhallintaa, sisäistä valvontaa ja raportointia. Samoin strateginen suunnittelu kytkettiin myös osaksi liiketoimintasuunnitelmaa, strategiat päivitettiin, ja tulosyksiköille tehtiin tuloskortit vuodelle Pelisääntöjen puutteellisuus haittasi pahasti taloussuunnittelua. Vuodelle 2010 olisi pitänyt määrittää uudet vuokrat kun voimassa olevat vuokrat oli päätetty vuosille Keväällä tehtiin päätös, että vuokrat pidetään ennallaan, vaikka vuokrat olivat jääneet kustannustason nousun takia liian alhaisiksi. Määritys ei olisi onnistunutkaan, koska talouden reunaehtoja puuttui. Samasta syystä talousarvioehdotuksen lisäksi taloussuunnittelu jouduttiin tekemään vanhoilla vuokrilla, mistä syystä liikelaitoksen rahoitus tuleville vuosille näyttää romahtavan. Valtakunnan tasolla oli vireillä useita hankkeita, joilla oli mahdollista selvittää omaa asemoitumista muihin kaupunkeihin verrattuna. Näistä joitakin oli toteutettu jo useita kertoja aikaisemminkin, osa oli uusia. Korjausvelka ja asiakastyytyväisyysvertailu valmistuivat syksyllä, sisäisten vuokrien vertailu tammikuussa 2010, kiinteistöjen tunnuslukujen vertailu valmistuu vasta keväällä Tulokset ovat mielenkiintoisia. Yleisesti voidaan todeta, että Vaasan korjausvelka ja kustannukset ovat vertailun perusteella erittäin edulliset. Sisäiset vuokrat ovat noin 1,75 milj. asukasta edustavan kaupunkijoukon alhaisimmat. Asiakastyytyväisyysvertailussa sijoitumme keskiarvon yläpuolelle. Tuloksia selvitetään tuonnempana. Liikelaitoksen toiminta sujui hyvin aiempien vuosien tapaan. Liikelaitos saavutti pääsääntöisesti valtuuston asettamat taloudelliset tavoitteet. Vuoden 2009 tilikauden ylijäämä oli ,97. Talouden uhkakuvien torjumiseksi aloitettiin jälleen kerran keskushallinnon toimesta ns. uudelleenarviointityö. Työn seurauksena syksyllä päätettiin hyväksytystä talousarviosta tehdä yhteensä 0,5 %:n leikkaukset kaupungin toimintamenoista vuoden 2009 talousarviossa. Vaasan Talotoimessa se tarkoitti Toteutettujen kustannusten karsimisen ja säästäväisen toiminnan ansiosta asetetut tavoitteet saavutettiin ja tilikauden ylijäämä oli noin 1,0 milj. kaupunginvaltuuston asettamaa tavoitetta parempi. Tämä siitä huolimatta, että esimerkiksi kaukolämpölasku oli (22%) edellisvuotista suurempi. Osaltaan hyvään tulokseen vaikutti se, että koko henkilökunta teki parhaansa tulospalkkiosopimuksen saavuttamiseksi. Rakennusten peruskorjaus- ja uudisrakennustoiminnan volyymi nousi lähemmäs aikaisempien vuosien ennätystasoa. Toimintaympäristössä riittää haasteita lähiaikoina. Taloudellisen tilanteen odotetaan kiristyvän ja siihen liittyen vuoden 2010 talousarviota on kiristetty Tämä tarkoittaa, että menot pitää pystyä puristamaan vuoden 2009 tasolle. Uhkana on edelleen energiahintojen raju nousu. Energiansäästötavoitteet ovat myös kovat. Erittäin runsas investointirahoitus jatkuu. Myös asiakaskuntaan kohdistuvat yleiset säästövaatimukset saattavat aiheuttaa lisäpaineita ta- 2

4 louteen. Vuoden 2010 haasteena on myös toteuttaa vuosille vuokrien määrittäminen. Keskimääräiset hallintaneliöt vuokraustoiminnassa vähenivät vain m 2, vaikka varuskunta-alueella ja Varastokadun alueella toteutettiin kiinteistökauppoja, joissa myytiin noin m 2 tiloja. Henkilökunnan määrä väheni parin edellisen vuoden tasosta siitä johtuen, että joitakin rekrytointeja oli tehty ennakoiden tulevia eläköitymisiä. Henkilöstön keskuudessa kaupungin toteuttaman vuotuisen työyhteisökyselyn tulokset osoittivat, että uuden liikelaitoksen henkilökunta on erittäin motivoitunutta ja työtyytyväisyys on korkealla tasolla. Kiitän päättäjiä, asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta Uskon, että jatkossa kunnallisena liikelaitoksena pystymme toimimaan entistäkin paremmin Vaasan asukkaiden hyväksi ja osaltamme kantamaan vastuun uusista haasteista, joita palvelutoiminnan turvaaminen edellyttää. Heikki M Vehkaoja Toimitilajohtaja 3

5 2. VAASAN TALOTOIMI LIIKELAITOKSEN HALLINTO 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä. Liikelaitoksen johtokunnan jäsenet vuonna 2009 olivat: Varsinaiset jäsenet Puolue Varajäsenet Puolue Ahopelto Johanna, pj. KOK Wahlström Liisa KOK Hakala Juha, vpj. KESK Toivainen Mikael KD Jakobsson Peter SFP Koski Marko SFP Backman Johanna SFP Holmlund Lena SFP Remahl Peter KOK Mäkinen Pekka KOK Uhlgrén Anni SDP Jyrkiäinen Helinä SDP Toikka Kristian SDP Harju Kjell SDP Lehto Anneli VAS Leppäkorpi Minna VIHR Ketolainen Kullervo PS Sulkakoski Tero Pro-Vaasa Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa on toiminut Ari Mäkynen (KOK) ja hänen varahenkilönään Marko Heinonen (KOK). Apulaiskaupunginjohtaja Timo Martonen ja teknisen toimen lakimies Tomas Häyry ovat osallistuneet kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Sari Simelius. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana kolmetoista kertaa. Vaasan Talotoimi liikelaitoksessa tilivelvollisia ovat johtokunnan jäsenet sekä toimitilajohtaja. 2.2 Organisaatio Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta Toimitilajohtaja (Heikki M Vehkaoja) Kiinteistöhallinto, isännöinti ja vuokraus (Heikki M Vehkaoja) Kiinteistön ylläpito (Per Strömman) Rakennuttaminen ja suunnittelu (Markku Ahola) Kiinteistönhoito (Petteri Väkelä) Talotekninen kunnossapito ja huolto (Aarne Sokero) Rakennustekninen kunnossapito ja huolto (Timo Kinnari) Omajohtoinen rakentaminen (Per Strömman) 4

6 2.3 Henkilöstö Henkilökunnan Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä määrä Muutokset Henkilökunnan jakaantuminen eri toiminnoille on esitetty liitetiedoissa. Eläkkeelle lähti 8 henkilöä ja palveluksesta erosi omasta pyynnöstä 2 henkilöä. Uusia henkilöitä palkattiin 5. Vuoden 2009 lopussa oli osa-aikaeläkkeellä 9 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Henkilökunnan keski-ikä oli 49 vuotta. Vuoden 2009 lopussa palveluksessa oli 63 vuotta täyttäneitä henkilöitä 5. Näiden lisäksi 3 henkilöä täyttää 63 vuotta vuonna Vuonna 2010 jää tämän hetken tiedon mukaan eläkkeelle 3 henkilöä. Sairauspoissaoloja oli 16 pvä/hlö (12,1 pv/hlö); työtapaturmien takia menetettiin 233 työpäivää ja liikenne- tai vapaa-ajan tapaturmien takia 219 työpäivää. Vähintään kahden viikon poissaoloja työtapaturmien takia oli 7 henkilöllä. Henkilötyövuosia tehtiin 128 (131). Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma vuonna 2009 oli ,66 (sisältäen investointeihin aktivoidun osuuden). Koulutukseen käytettiin yhteensä ,12 ja 48 päivää (0,41 pv/hlö). Kaupungin työyhteisökysely toteutettiin syksyllä. Vastauksia saatiin 89, joten vastausprosentti oli 78 %. Kokonaistyytyväisyys asteikolla 1-5 oli 3,92 (3,70), kun teknisen toimen vastaavat luvut olivat 3,60 (3,53). Tuloksen merkittävään paranemiseen on vaikuttanut neljä vuotta käytössä ollut tulospalkkiosopimus, jonka yhtenä tavoitteena on ollut työyksikköjen yhteishengen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Liikelaitoksen kehittämisryhmä jatkoi toimintaa aikaisempina vuosina vakiintuneen käytännön mukaan. 3. TOIMINTA JA TALOUS Toimintakertomuksen talouden tulosteet perustuvat pääosin viralliseen kirjanpitoaineistoon. Vaasan Talotoimen oma, varsin kehittynyt sisäinen laskenta on työstänyt tästä materiaalista toiminnanohjauksen kannalta tarpeellista tietoa, jota on sisällytetty myös toimintakertomukseen. 3.1 Toimitilat ja omaisuus Talousarvion perustelujen mukaan liikelaitoksen tulee osoittaa kaupungin rakennusomaisuuden arvo ja sen kehittyminen, korjausvastuu ja sen kehittyminen sekä kiinteistönpidon omarahoitteisuus. Seuraava tarkastelu perustuu sisäisen laskennan lukuihin, eikä ole suoraan verrattavissa kirjanpidon raporttien mukaisiin lukuihin. 5

7 Toimitilojen hankinta-arvoihin perustuvan kirjanpitoarvon rinnalle on otettu käyttöön rakennusten arvoja paremmin kuvaavia tunnuslukuja: uudisarvo (jälleenhankinta-arvo) ja tekninen nykyarvo. Korjausvelkaprosentti on korjausvelan osuus uudisrakennusarvosta. Oheisessa kuvassa on kuvattu kirjanpitoarvojen, uudisarvojen ja teknisten nykyarvojen kehitys vuosina Keväällä 2009 tehdyn valtakunnallisen selvityksen mukaan Vaasan kaupungin korjausvelka on mukana olleista kaupungeista toiseksi alhaisin. Vain Kotkan korjausvelka oli Vaasaa alempi. Korjausvelkaprosenttimme oli selvityksen mukaan vuoden 2008 lopussa 6,7 % ja nyt vuoden 2009 lopussa 5,6 %. Eräissä kaupungeissa korjausvelka ylittää selvästi 10 %. Vuotuinen korjausvastuu voidaan määritellä termin kuluminen synonyyminä. Vuonna 2009 kuluminen oli 9,1 milj., mikä on alempi kuin perusparannusinvestointeihin käytetty rahoitus. Kiinteistönpidon omarahoitteisuus tarkoittaa sitä, että vuokrilla voidaan kattaa kaikki ylläpidosta aiheutuvat menot ja tämän lisäksi toimitilojen arvon ja käytettävyyden takaamiseksi tarvittavat perusparannusinvestoinnit. Koska kaupunginhallitus päättää hallintokuntien vuokrien määritysperusteiden linjaukset ja kaupunginvaltuusto päättää toteutettavien investointien rahoituksen, jää liikelaitoksen tehtäväksi todeta omarahoituksen toteutuminen tai toteutumattomuus. Vuoden 2009 toteutuneet perusparannusinvestoinnit olivat 11,5 milj.. Liikelaitoksen tilikauden ylijäämä oli 2,2 milj. ja suunnitelman mukaiset poistot 5,6 milj. eli nämä yhteensä 7,8 milj.. Perusparannusinvestoinneista voitiin näillä rahoittaa vain 70 %. 6

8 3.2 Vuokraus ja myynti Hallinnassa oleva toimitilakanta on kuvattu seuraavassa taulukossa. Taulukossa olevat tilinpäätösluvut kuvaavat tilannetta ko. toimintavuoden lopussa. Hallinnassa oleva tilakanta TP 2007 TP 2008 TA 2009 TP 2009 Omat tilat, yhteensä hum Omat rakennuket Osaketilat Markkinoilta sisään vuokratut tilat hum Keskivuokra /m 2 /kk 5,24 5,38 5,84 5,69 - Vuokramenot 1000 /v Hallinnassa olevat tilat yhteensä Hallinnassa olevien toimitilojen käyttö TP 2007 TP 2008 TA 2009 TP 2009 Kaupungin omaan käyttöön vuokratut tilat hum Keskivuokra /m 2 /kk 6,00 6,02 6,18 6,24 - Vuokratulot 1000 /v Ulosvuokratut hum Keskivuokra /m 2 /kk 4,34 4,89 5,75 5,65 - Vuokratulot 1000 /v Vapaat tilat hum Vuokralle kelpaamaton tilakanta - sis peruskorjattavan/liikenne- ja teknisen tilan Toimitilat vähenivät n m². Tarpeettomia tai huonokuntoisia tiloja myytiin n m2. Uusia kohteita valmistui yhteensä n m² ja ulkoa vuokrattiin uutta tilaa n m ja ulkoa vuokrattuja tiloja vähennettiin 415 m². Sisäisiä vuokrasopimuksia oli 73 sopimusta / 376 vuokralaista ja vuokrattua tilaa yhteensä m² (82,7 %). Ulosvuokrauksessa oli 180 sopimuksella 162 vuokralaista ja yhteensä m² (6,2 %). Vapaata tilaa oli m² (0,5 %). Peruskorjattavana oli n m². Epäkuranttia tilaa oli n m². Vuokriin sisältyviä, vuokrattavaksi kelpaamattomia tiloja oli m², joita ovat mm. tekniset tilat, liikennetilat, porrashuoneet jne. joita ei voida sisällyttää vuokrattaviin neliöihin, mutta joiden kustannukset peritään toimitilavuokrina. Vuokraustoiminnan tulot lisääntyivät 1,2 milj.. Lisäys johtui aiemmin kerrotuista muutoksista tilakannassa. Uutta kuranttia tilaa tuli n m², jota vastoin myydyt tilat olivat vuokrauksen kannalta vähämerkityksellisiä. Ongelmana on vuokrien jälkeenjääneisyys kustannustason nousuun verrattuna ja se pahenee vuonna Keskivuokra omaan käyttöön vuokratuissa tiloissa oli 6,24 /m²/kk (6,02 /m²/kk) ja ulosvuokrauksessa 5,65 /m²/kk (4,89 /m²/kk). Vuoden 2010 vuokravertailussa (Trellum tilainfo 2010) oli mukana 13 kaupunkia, joissa asuu 1,72 milj. asukasta. Näiden bruttovuokrat vaihtelivat 6-14 /m²/kk, 7

9 Vaasan vuokra 6,24 /m²/kk oli halvin. Keskiarvo oli 10,25 /m²/kk. Suurin selittäjä eroille on pääomavuokra ja siinä erityisesti sijoitetun pääoman korko. Kiinteistötalouden instituutti (KTI) teki neljännen kerran asiakastyytyväisyystutkimuksen. Noin sadalle vuokralaiselle esitettiin netissä joukko toimitiloihin liittyviä kysymyksiä. Vastausprosentti oli n. 70. Kyselyn tuloksena on joukko yksilöityjä palautteita, jotka työyksiköt käsittelevät ja pyrkivät parantamaan toimintatapojaan niiden mukaisesti. Vastauksista laskettuja tunnuslukuja verrataan mukana olleiden kaupunkien kesken. Yleisesti voidaan todeta, että kokonaistyytyväisyydessä asteikolla 1-5 Vaasan lukema 3,54 oli keskiarvon yläpuolella. Erityisen ilahduttavaa oli, että tulosten mukaan vaasalaiset asiakkaat olivat kaikkein tyytyväisimpiä saamiinsa kiinteistön hoidon palveluihin sekä korjaus- ja investointihankkeiden toteutukseen. Parannus edelliseen kyselyyn oli merkittävä kiinteistön ylläpidon talouden resurssipaineista huolimatta. 3.3 Tilojen ylläpidon kustannukset Tilojen ylläpidon tarkastelu pohjautuu kirjanpidon lukuihin, jotka on jalostettu sisäisen laskennan analysointitarpeisiin. Tilojen ylläpidon kustannuksia voidaan arvioida toisaalta kiinteistönpidon tulo- ja menovertailun pohjalta tai toisaalta tulosyksikköjen rahankäytön pohjalta. Informaatiot poikkeavat toisistaan, koska tulo- ja menovertailussa liikelaitoksen yhteiset menot on kohdistettu suoraan tai yleiskustannuksen kautta kiinteistönpitoon ja siellä eri kustannuslajeille, investointeihin tai tilaustöihin. Mm. ylläpidon yhteispalvelut kokonaan ja Vaasan Talotoimen yhteiset kustannukset on jaettu mm. ajankäytön seurannan perusteella oikeisiin osoitteisiin. Tyksien kustannuksia on arvioitu niiden omien toimintakertomusten perusteella. Tulo- ja menovertailun mukaan kiinteistönhoitoon lasketut menot olivat 8,4 milj. (7,6 milj. ) ja kunnossapitoon 2,1 milj. (2,0 milj. ). Lisäys 0,9 milj.. Suurimmat lisäykset johtuvat kaukolämmön hinnan korotuksesta (11 %) ja edellistä vuotta kylmemmästä vuodesta (8 %). Kaukolämpölasku oli suurempi kuin edellisenä vuonna, kasvu 22 %. Uudet kohteet lisäsivät tilojen ylläpidon kustannuksia n Loput kustannusten noususta ( ) on yleistä kustannustason nousua (kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi + 3,8 %) ja mm. eläkemenojen merkittävän nousun aiheuttamaa. Kesällä tilattu KTI selvitys kuntien kiinteistöjen tunnusluvuista ja niiden vertailu 2009 perustuu tulo- ja menovertailun lukuihin. Tutkimus valmistuu vasta keväällä 2010, mutta osaraporttien perusteella jo nyt voidaan todeta, että meidän ylläpitomenomme ovat 20 kaupungin ryhmässä alhaiset. Eri kuluryhmissä meidän 18 koulumme kustannukset 585 koulun joukossa olivat 1,71 /m²/kk kun koko ryhmän kustannukset olivat 2,97 /m²/kk. Suurin ero johtuu meidän pienistä vuosikorjauskustannuksistamme (0,33 / 1,30 /m²/kk). Lämmityskustannukset meillä olivat 0,41 /m²/kk, koko ryhmässä 0,62 /m²/kk. Päiväkodeissa suunta oli sama. Koulujen kustannukset olivat 25 % ja päiväkotien 18 % korkeammat koko ryhmässä kuin meillä. Ylläpidon tulosyksiköiden tarkastelua Tulosyksiköiden (tyks) menojen tarkastelu muuttaa kuvaa jonkin verran. Yleiskustannukset eivät ole mukana, ja esimerkiksi rakennusteknisen kunnossapidon ja huollon tyksin toteutuneisiin menoihin on sisällytetty myös tyksin tekemät peruskorjaus- ja tilaustyöt. Kiinteistönhoitoon ei tässä tarkastelussa sisälly tuloslaskelmavertailun yhteistehtäviä. 8

10 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon suorat menot olivat: - energiat + vesi 4,8 milj. (4,3 milj. ) - piirihuolto 0,9 milj. (0,7 milj. ) - ulkoalueiden hoito 0,55 milj. (0,55 milj. ) - jätehuolto 0,2 milj. (0,2 milj. ) - muut menot 0,2 milj. (0,2 milj. ) - yhteensä 6,6 milj. (6,0 milj. ) Energiahuollon kustannukset ovat yli puolet ylläpidon kokonaiskustannuksista. Tästä syystä asiaan on kiinnitetty ja kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. Kaupunki on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiansäästösopimuksen vuosille , jonka mukaan energian kulutusta pitää vähentää 1 % / vuosi yhdeksän vuoden ajan. Tämä on jatkossa yksi tärkeimmistä Vaasan Talotoimen tavoitteista. Ominaiskulutuksen muutokset olivat oikean suuntaiset: Lämmitysenergian lämmitystarveluvulla normeerattu ominaiskulutus oli 37,8 kwh/m³/vuosi (38,6 kwh/m³/vuosi). Sähköenergian ominaiskulutus oli 17,2 kwh/m³/vuosi (17,3 kwh/m³/vuosi). Käyttöveden ominaiskulutus oli 112,9 l/m³/vuosi (113,9 l/m³/vuosi). Vuoden 2009 aikana jatkettiin vuoden 2007 lopulla aloitettua sähkönenergianhankintaa Nord Poolin sähköpörssistä, Vaasan Sähkön Oy:n toimiessa sähkönmyyjänä ja Energiakolmio Oy:n toimiessa asiantuntijakonsulttina. Suhdanteiden vaikutuksesta sähköenergian hinta tuleville vuosille laski Nord Poolin sähköpörssissä. Tämän myötä katsottiin järkeväksi jatkaa sähkönhankinnan sopimusta Vaasan Sähkö Oy:n kanssa vuoden 2014 loppuun saakka, mikä mahdollisti hinnankiinnitysten tekemisen myös vuosille Vuoden 2009 sähkön kokonaiskustannus oli noin , josta sähköenergian osuus oli noin 55 %, loppuosan koostuessa mm. siirtomaksusta, sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Vuoden 2009 toteutunut sähköenergian keskihinta oli noin 4 % edullisempi kuin vuoden 2008 sähköenergian hinta. Vuoden 2009 sähköenergian hintaan verrattuna tulee sähköenergia olemaan vuonna 2010 noin 12 % ja vuonna 2011 noin 4 % edullisempi. Rakennustekninen kunnossapito ja huolto Tämän tulosyksikön työkannan kustannukset jakaantuivat: - vuosikorjaus 0,9 milj. (0,9 milj. ) - peruskorjaus ja tilaustyöt 2,1 milj. (2,0 milj. ) - yhteensä 3,0 milj. (2,9 milj. ) Vuosikorjauksessa ohjelmoidut työt olivat n. 1/3 ja muut vuosikorjaustyöt n. 2/3 työkannasta. Normaalien vuosikorjaustöiden ohessa henkilökunta joutuu jatkuvasti päivittäin tekemisiin sisäilmaan kohdistuvien valitusten ja oireilujen selvittelyn kanssa. Sisäilmaan liittyviä korjauskustannuksia: - kosteuskorjauksia 0,525 milj. (0,576 milj. ) - ilmanvaihdon korjauksia 0,395 milj. (0,523 milj. ) - yhteensä 0,92 milj. (1,28 milj. ) 9

11 Vahingontekojen aiheuttamat kustannukset tässä tyksissä olivat ja oli taloteknisen kunnossapidon ja huollon puolella, eli yhteensä Keskuskoulun vesivahinko aiheutti :n vahingot. Tulipaloja oli yksi, Suvilahden päiväkodin pihamökki. Talotekninen kunnossapito ja huolto Taloteknisiin vuosikorjaus- ja huoltotöihin käytettiin 1,16 milj.. Tästä 2/3 kuluu ennakoivaan toimintaan 1/3 varsinaisiin korjauksiin. Vuodesta 1995 on toteutettu keskitettyä järjestelmää rakennusautomaatioon, johon on kytketty lähes kaikki Vaasan Talotoimen hallinnassa olevat rakennukset. Järjestelmään kuuluu tällä hetkellä yhteensä fyysistä pistettä. 3.4 Tilahankkeet tulosyksiköiden kannalta Omajohtoinen rakentaminen Tähän ryhmään kuuluvia hankkeita on jo aiemmin mainittu yllä kohdassa Rakennustekninen kunnossapito ja huolto. Vuoden 2009 peruskorjausohjelmaan sisältyi yhteensä 98 työtä (4,4 milj. ). Näistä 96 työtä toteutettiin, joista neljä oli kesken vuodenvaihteessa. Arvaamattomia töitä tehtiin 21 ja niiden osuus oli 0,5 milj.. Näistä osa oli home- ja kosteusvaurioihin liittyviä. Suurimmat erillishankkeet olivat: - Isolahden koulun osasaneeraus, 2. vaihe Myllykatu 18 / Rock Werstas, julkisivut Palosaaren sivukirjasto, lvi-saneeraus Tilaustöitä tehtiin 0,9 milj. :lla. Suurimmat kohteet olivat: - VAO/VAKK Ruutikellarintien hallinto-osa 0,2 milj. - VAMK Wolffintien hallinto-osa 0,15 milj. - Satamaruokalan porrashuone 0,1 milj. Erilliskohteina toteutettiin: - VAO/VAKK Sepänkyläntie L-siiven kellari 1,0 milj. - Ruutikellarintie 2 talotekniikan uusiminen 1,3 milj. Rakennuttamis- ja suunnitteluyksikkö Rakennuttamis- ja suunnitteluyksikön toteutuksessa ovat isot uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet. Oma suunnittelu on keskittynyt hankesuunnittelun lisäksi pienempiin suunnitteluhankkeisiin. Investointiohjelmassa tulossa olevia merkittäviä hankkeita oli hankesuunnittelussa Palvelukeskus Majakka ja Porvarinkadun koulu. Rakennussuunnittelu oli käynnissä VAO/VAKK Sähkö ja Metallin uudisrakennuksen, Vöyrinkaupungin koulun O-kiinteistön, Päiväkoti Punahilkan sekä Kirkkopuistikko 27 Vaasan Lyseon lukion peruskorjausten osalta. Suunnittelutyöt teetettiin pääosin konsulteilla. Vuoden aikana rakennetut hankkeet toteutettiin pääosin yksikön projektinjohdossa ja valvonnassa konsultteja ja urakoitsijoita käyttäen. Hankkeita on kuvattu kohdan 4 investointiosassa. Tulosyksikön menot olivat 0,65 milj. ja tulot 0,35 milj.. Menoista n. 80 % oli henkilöstömenoja. Tulot olivat lähinnä investointihankkeille ja tilaustöille kohdistuneita henkilöstömenoja. 10

12 Hankkeet toteutuivat pääosin kustannusarvioiden ja aikataulujen puitteissa. Rakennuskustannusten 1 %:n aleneminen näkyi myös toteutuneissa kustannuksissa. 3.5 Olennaiset muutokset Vaasan Talotoimen toiminnassa ja taloudessa Koska kyseessä on ensimmäinen toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena, tulee kysymyksen asettelu kohdistaa siihen, miten toiminta muuttui siirryttäessä laskennallisesti eriytetystä liikelaitoksesta kirjanpidollisesti eriytetyksi kunnalliseksi liikelaitokseksi. Varsinaista perustoimintaa, eli kiinteistönpitoa, ei tarvinnut juurikaan muuttaa. Asiakkaat olivat entiset, samoin sopimukset jne. Merkittävin muutos oli juridinen. Kuntalain 87 määrää liikelaitokselle varsin itsenäisen aseman kunnan organisaatiossa mukaan luettuna johtokunnan ja johtajan valtuudet, vastuut ja velvollisuudet. Myös hallintoon nähden muutos oli merkittävä, kun kirjanpidollinen eriyttäminen toteutettiin. Tästä syystä perustettiin uusi talouspäällikön vakanssi. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen mukaan luettuna riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selkeyttäminen uudessa tilanteessa oli niin ikään haastava tehtävä. Vuoden loppuun mennessä oli suuri osa muutoksista toteutettu. Edelleen on ongelmia puuttuvien pelisääntöjen takia. Toimitilavarallisuuden johtamisstrategian pelisääntöjä ei ole saatu valmiiksi. Pahin puute on se, että kaupunki ei ole päättänyt, miten liikelaitoksen rahoituksen alijäämien kattaminen tapahtuu. Alijäämät syntyvät siitä syystä, että perityt vuokrat ovat liian alhaiset suhteessa kaupunginvaltuuston päättämien ennätyksellisen korkeiden perusparannusinvestointien tasoon. Kiinteistönpidon omarahoitteisuuden määrittäminen on viime vuoden osalta laskettu vähentämällä toiminnan ja investointien rahavirrasta kaupungin rahoittama uudisrakentamisen osuus, jolloin alijäämäksi jää 3,3 milj.. Rahoituksen tarkastelu sisältyy kohtaan 3.9 Toiminnan rahoitus ja tunnusluvut. Suuri muutos tapahtui liikelaitoksen omissa toimitiloissa, kun Vaasan Vesi muutti pois Sorakadun työpajarakennuksesta. Ylläpidon yksiköt muuttivat vapautuneisiin tiloihin. Vuonna 2008 tehty päätös puutyöpajan toiminnan supistamisesta muuttui vuoden aikana niin, että puutyöpaja lakkautettiin kokonaan ja kaksi työntekijää siirrettiin kunnossapitoon. Paremmat tilat antavat hyvät mahdollisuudet kehittää asiakaspalvelua. 3.6 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Vaasan Talotoimi liikelaitoksen toiminnassa on noudatettu johtokunnan hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmaa, johon perustuen tehtiin sekä sisäisen valvonnan että riskienhallinnan osalta erilliset toimintasuunnitelmat. Sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma perustuu Vaasan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeeseen sekä Kuntalakiin. Toiminnassa on lisäksi noudatettu Vaasan kaupungin valtuuston hyväksymää hallintosääntöä, Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtosääntöä, taloussääntöä, talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä sekä muita ohjeita. Vaasan Talotoimi on kuluvan vuoden aikana päivittänyt merkittävimmät riskinsä sekä uudistanut riskienhallintapolitiikkansa, jossa on vahvistettu riskienhallinnan periaatteet, riskienkantokyky, riskienhallintakeinot, riskienhallinnan ohjeistus, vastuut, päätöksenteko ja raportointi. Riskienhallintapolitiikka on hyväksytty johtokunnassa Merkittävimmät tunnistetut riskit olivat: - Omaisuusriskit, kuten esimerkiksi tulipalot, vesivahingot, kosteus- ja homevauriot. - Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja organisaation riippuvaisuus avainhenkilöistä. - Henkilöstön työtapaturmat ja työsuojelu Edellä mainituista riskeistä toteutui kesäkuussa sattunut vesivahinko Vaasan keskuskoulussa. Asiasta tehtiin selvitys kaupunginvaltuustolle, ja anomuksen kautta korvattiin Vaasan kaupungin vahin- 11

13 korahastosta ,15 korjauskustannuksista. Vaasan Talotoimi laati ohjeen menettelytavoista, jolla pyritään ennaltaehkäisemään vastaavat tapahtumat. Vaasan kaupunki kilpailutti kuluneen vuoden aikana vakuutusturvansa, ja Vaasan Talotoimi esitti omat tarpeensa vakuutusten suhteen. Kilpailuttamisen tuloksena saadut merkittävimmät parannukset Vaasan Talotoimen toimintaan olivat keskeytysvakuutuksen sekä rakennusten kiinteistövakuutusturvaan sisältyvien rikos-, LVIS-, vuotovahinkoturvien saattaminen vakuutusten piiriin. Vakuutusturvan paranemisesta huolimatta vakuutusmaksut ja omavastuu alenivat aikaisemmasta. Sisäisen valvonnan puitteissa on toimintatapoja tarkistettu pitkin kuluvaa vuotta ja havaittuihin epäkohtiin on puututtu. Sisäisen valvonnan selvitykset on suoritettu ja niiden perusteella tapahtunut toimintatapojen muuttaminen on olennainen osa riskien hallintaa. Vanhan Vaasan alakoulun vanhemmat ja vanhempien yhdistys (Vanhiksen vanhemmat r.y.) jätti hallintokantelun Länsi-Suomen lääninhallitukselle koskien hengitysilman jälkitarkastusmittausta. Hietalahden koulun ulkoliikuntavälineen kaatuminen aiheutti oikeusasiamiehelle tehdyn kantelun, josta Vaasan Talotoimen tuli antaa lausunto. Asiassa ei kuitenkaan ilmennyt aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai virkavelvollisuuden laiminlyöntiä. Jonkin verran on tapahtunut vahinkoja, jotka ovat kuuluneet vastuuvakuutuksen piiriin. Muita lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai muu vaatimus tai oikeusseuraamus ei Vaasan Talotoimella ole kuluvan vuoden osalta tiedossa. Riskienhallintaa ja sisäisen valvonnan toimivuutta tukevien prosessien kehittämistä jatketaan. Tarkoitus on saada prosessit toimimaan siten, että sisäinen valvonta toteutuu osana jokapäiväistä toimintaa. Vuonna 2010 päivitetään muun muassa irtaimiston luettelointiin ja inventointiin liittyvä prosessi kuntoon Vaasan Talotoimen osalta. Vuokravastuiden aiheuttamat mahdolliset riskit Omistajatahona Vaasan kaupunki asettaa ja luo liikkumatilan ja kehykset toiminnalle. Vaasan Talotoimen liiketoiminta on luonteeltaan pitkäjänteistä toimintaa luotettavan asiakaskunnan parissa. Toimintaympäristö ja liiketoiminta omaavat lyhyellä aikajänteellä matalan riskitason. Ulosvuokrauksessa saattaa merkittäviä riskejä toteutua esim. valtion laitosten (Hätäkeskus, Strömsö) toimintojen mahdollisesti loppuessa ja tehtyjen toimitilainvestointien jäädessä vaille käyttöä. Näihin vajaat 10 vuotta sitten toteutettuihin hankkeisiin ei enää voida vaikuttaa. Kaupungin omille toimijoille toimitiloja toteutettaessa edellytetään, että toiminta on pitkäjännitteistä. Tällä hetkellä tilanne alkaa muuttua vaikeammin ennustettavaksi. Erityisen tarkkaa riskiarvioita on tehtävä silloin, kun pitkäaikaisilla sopimuksilla vuokrataan tiloja yksityisiltä kaupungin toimijoiden käyttöön. Toimitilahankkeiden arviointi tapahtuu kaupungin johdon kanssa ns. tilahallintoryhmässä, mikä takaa sen, että kaupungin johto sitoutuu hankkeisiin ja tätä kautta myös hallinto sidotaan niihin. Talouden ja toiminnan toteutuminen Valtuustolle on esitetty talousarvion toteutumisraportit sekä käyttötalouden että investointien osalta kahden kuukauden välein talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä noudattaen. Tämän lisäksi on johtokunnalle raportoitu vielä tarkemmin ja kattavammin talouden ja toiminnan toteutumisesta kolmannesvuosittain laadittavilla kolmannesvuosiraporteilla. Valtuuston asettama talouden tavoite ylitettiin. 12

14 3.7 Ympäristötekijät Vaasan kaupunki laatii vuosittain keskitetyn ympäristötilinpäätöksen, johon Vaasan Talotoimi antaa omat toteutumansa. Vuotta 2009 koskevat luvut ovat: - jätehuolto ja roskaantuminen jätevero polttoainevero sähkövero Toistaiseksi ei ole kehitetty tarkkaa menetelmää energiatehokkuusinvestointien ja sisäilmakorjausten raportoimiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kaupungin tekemän energiansäästösopimuksen perusteella tullaan vuonna 2010 raportoimaan vuosille toteutettujen energiatehokkuusinvestointien määrä. Tämän toimintakertomuksen kohdassa 3.3. tilojen ylläpito on todettu, että kosteuskorjauksiin käytettiin 0,525 milj. ja ilmanvaihdon korjaukseen 0,395 milj. eli yhteensä 0,92 milj. vuonna Näiden lisäksi Keskuskoulun vesivahingon 0,2 milj. :n kulut kuuluvat tähän kategoriaan. 13

15 3.8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja tunnusluvut Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön 707 Liiketoiminnan muut tuotot 122 Tuet ja avustukset kunnalta 194 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut -744 Muut henkilösivukulut -196 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Vuokrat Liiketoiminnan muut kulut -135 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,47 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,47 Voitto, % 8,04 Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Voitto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Liikelaitoksen tuloslaskelmassa esitetään kaupungin ulkopuolelta sekä kaupungin muilta yksiköiltä saadut tuotot ja niille maksetut kulut. Kokonaistuottojen määrä vuonna 2009 oli 28,2 milj., josta liikevaihdon osuus oli 27,2 milj.. Liikevaihto muodostui pääosin, eli 97 prosenttisesti vuokratuloista. Suurin osa vuokratuloista tuli kaupungin yksiköiltä. Kokonaismenojen määrä oli 26,0 milj.. Vaasan Talotoimen tilikauden tulos oli 2,2 milj. ylijäämäinen. 14

16 3.9 Toiminnan rahoitus ja tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Korvaus peruspääomasta Rahoitustuotot ja -kulut -1 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot -100 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 24 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 469 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalta -31 Antolainasaamisten lisäykset muilta -14 Antolainasaamisten vähennys 19 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta 43 Saamisten muutos muilta -297 Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 0 Yhdystilin saldo Saldo Saldo RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 51,69 Pääomamenojen tulorahoitus, % 51,60 Kassan riittävyys, pv 21,43 Quick ratio 0,57 Current ratio 0,57 Investointien tulorahoitus, % = 100 * (Ylijäämä ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * (Ylijäämä ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * Yhdystilin saldo / Kassasta maksut tilikaudella Quick ratio = (Yhdystilin saldo Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Yhdystilin saldo 31.12) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) 15

17 Rahoituslaskelmaan kootaan liikelaitoksen kaikki rahanlähteet ja rahankäyttö tilikauden aikana. Rahoituslaskelma kuvaan tilikauden liiketapahtumien vaikutusta liikelaitoksen rahavaroihin. Liikelaitoksen rahavarat sisältyvät kaupungin varoihin ja keskinäistä saatavaa/velkaa seurataan yhdystilin avulla. Toiminnan rahavirta vuonna 2009 oli 7,7 milj.. Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin Vaasan Talotoimi pystyy tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen ja perusparannusinvestointien tekemiseen. Investointien rahavirta oli 14,6 milj.. Investointien rahavirrat osoittavat sen rahavarojen käytön, jonka Vaasan Talotoimi käyttää palvelutuotannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Summa sisältää kaupungin rahoittaman uudisinvestointien osuuden 3,62 milj.. Toiminnan ja investointien rahavirta oli yhteensä 6,9 milj. alijäämäinen. Tämä johtuu siitä, että tilikauden aikana toteutettujen peruskorjausten määrä ylittää suunnitelman mukaiset poistot. Rahoituksen rahavirta oli 6,9 milj.. Rahoituksen rahavirta osoittaa antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana. 16

18 3.10 Tase ja tunnusluvut TASE TARKASTELU Tase ja sen tunnusluvut VAASAN TALOTOIMI VASTAAVAA VASTATTAVAA avaava tase avaava tase PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset menot Tilikauden yli- / alijäämä VIERAS PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Lyhytaikainen Rakennukset Saadut ennakot 5 9 Koneet ja kalusto Ostovelat Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Korottomat velat kunnalta Muut velat 99 1 Siirtovelat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 0 43 Siirtosaamiset 8 36 Muut saamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus, % 95,99 98,66 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 18,85 Kertynyt ylijäämä, Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / ( Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt ylijäämä = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tase kuvaa liikelaitoksen tilinpäätöspäivän mukaista taloudellista asemaa. Tase sisältää liikelaitoksen omaisuus ja pääomaerät tilikauden lopussa. Merkittävimmät muutokset pysyvissä vastaavissa tapahtui aineellisten hyödykkeiden rakennuksissa, jotka lisääntyivät 9,6 milj.. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat vähenivät 0,4 milj.. Vaihtuvien vastaavien saamiset lisääntyivät 0,5 milj.. Vastattaviin sisältyvä oma pääoma kasvoi 5,8 milj.. Omaan pääomaan sisältyvä peruspääoma lisääntyi 3,6 milj.. Vieras pääoma kasvoi 3,6 milj.. Vieraan pääoman erä korottomat velat kunnalta, 2,0 milj. kuvaa yhdystilin velkasaldoa

19 3.11 Esitys tuloksen käsittelystä Johtokunta esittää, että tilikauden tulos ,97 siirretään tilikauden ylijäämä tilille. 18

20 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupungin talousarvio vuodelle 2009 on kirjattu Vaasan Talotoimelle tavoitteita, jotka ovat liikelaitoslautakunnan talousarvioesityksen mukaisia laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tavoitteita. Nykymuotoinen liikelaitos perustettiin vasta kaupunginvaltuuston kokouksessa ja kaupungin talousarvio käsiteltiin Liikelaitosten lautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä Vaasan Talotoimi liikelaitoksen talousarvion vuodelle Kaupunginvaltuusto hyväksyi vasta Vaasan Talotoimi liikelaitoksen avaavan taseen ja merkitsi samassa kokouksessa tiedoksi kaupunginhallituksen kaavailut pelisäännöiksi, jotka astuisivat voimaan Toisin sanoen vuoden 2009 talousarvioon ei avaavan taseen lisäksi tullut muita pelisääntöjä. Aiemmin kohdassa 3. Toiminta ja talous on käsitelty omaisuuteen liittyvien tavoitteiden toteutuminen. Muita tavoitteita talousarvioon sisältyy lähinnä otsikon painopisteet 2009 alla. Näistä uuden liikelaitoksen edellyttämät toimenpiteet ja rutiinit on toteutettu ja pyritty parantamaan asiakasprosesseja. Samoin johtamisjärjestelmää on kehitetty osana liiketoimintasuunnitelman laadintaa ottaen erityisesti huomioon sisäisen valvonnan helpottamisen ja automatisoinnin. Energiansäästötoimenpiteisiin liittyen on työ- ja elinkeinoministeriön kanssa laadittu energiansäästösopimus, jonka vetovastuu on Vaasan Talotoimella. Tarpeettomia kiinteistöjä myytiin Varuskunta-alueella ja Varastokadun alueella yhteensä m 2 edestä. 4.1 Tavoitteiden toteutuminen Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Tavoite 2009 Arviointikriteeri/mittari Tavoitteen toteutuma 2009 Tilikauden ylijäämä 1,2 milj.. Tuloslaskelma. Tilikauden ylijäämä 2,2 milj.. Liikeylijäämä + poistot 10,6 milj. Käyttötalouden tulos Liikeylijäämä + poistot 11,1 milj.. Toiminnalliset tavoitteet Vaasan Talotoimen liiketoimintasuunnitelma hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa Liiketoimintasuunnitelmaan sisältyi kuvaus vuoden 2009 strategiasta neljästä näkökulmasta (asiakas, prosessit, henkilöstö, talous). Strategista suunnittelua käsittelevä päivitetty osio on käsitelty johtokunnassa ja se koskee vuotta Muut tavoitteet 2009 Arviointikriteeri/mittari Tavoitteen toteutuma 2009 Asiakkaan ymmärtäminen, oman toiminnan selventäminen asiakkaille. Asiakastyytyväisyyskyselyn 2009 kokonaistyytyväisyyden pisteluku kaupunkien keskiarvo. Pisteluku 3,54. (vertailuaineisto 3,35) TATUn liittäminen prosessimaiseen toimintaan, prosessien kuvaus ja hyödyntäminen toiminnassa. Työtyytyväisyys Tuloskorttien käyttöönotto. Prosessien avaamisen ja maastouttamisen jatkaminen. Työyhteisökyselyn kokonaistyytyväisyysluku 3,66. Tyks-kohtaiset ja Vaasan Talotoimen tuloskortit valmiit (jäsenneltynä toiminnan painopisteiden mukaan). Prosessityöskentelyä jatkettu aktiivisesti työryhmissä. Työyhteisökyselyn kokonaistyytyväisyysluku 3,92. 19

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1.

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1. TILINPÄÄÄTÖS VUODELTA 2012 -TOIMINTAKERTOMUS -TILINPÄÄTÖSLASKELMAT -TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU -LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011 SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011 TASEKIRJA 2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 6.4.2009 188

Kaupunginhallitus 6.4.2009 188 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 6.4.2009 188 Turun kaupungin tilinpäätös SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Valtuusto 24.6.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot