Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan Talotoimi -liikelaitos"

Transkriptio

1 Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio 2.3 Henkilöstö 3 Toiminta ja talous 3.1 Toimitilat ja omaisuus 3.2 Vuokraus ja myynti 3.3 Tilojen ylläpidon kustannukset 3.4 Tilahankkeet tulosyksiköiden kannalta 3.5 Olennaiset muutokset Vaasan Talotoimen toiminnassa ja taloudessa 3.6 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 3.7 Ympäristötekijät 3.8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja tunnusluvut 3.9 Toiminnan rahoitus ja tunnusluvut 3.10 Tase ja tunnusluvut 3.11 Esitys tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen 4 Talousarvion toteutuminen 4.1 Tavoitteiden toteutuminen 4.2 Käyttötalousosa 4.3 Rahoitusosa 4.4 Investointiosa Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Käytetyt kirjanpitokirjat 1

3 1. TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2009 oli Vaasan Talotoimi liikelaitoksen ensimmäinen toimintavuosi. Näin vuonna 2005 toteutettu muutos laskennallisesti eriytetyksi liikelaitokseksi sai jatkoa. Merkittävimmät muutokset olivat, että liikelaitoksella on oma johtokunta, oma tase ja kaupungin kirjanpidosta eriytetty toiminta. Toimintavuoden alkua varjosti maailmanlaajuiseksi kasvanut taantuma. Johtokunnan perehdyttäminen toimialaan aloitettiin entisen palvelustrategian korvaavan liiketoimintasuunnitelman valmistelulla. Liiketoimintasuunnitelma valmistui kesäkuussa johtokunnan päätettäväksi muilta osin, mutta avaava tase ja sen pohjalta muodostuva peruspääoma sekä eräät toiminnan kannalta olennaiset pelisäännöt valmistuivat keskushallinnosta myöhään syksyllä, joten liiketoimintasuunnitelma voitiin näiltä osin täydentää joulukuussa. Tätä toimintakertomusta kirjoitettaessa osa puuttuu edelleen. Osana liiketoimintasuunnitelmaa kehitettiin riskienhallintaa, sisäistä valvontaa ja raportointia. Samoin strateginen suunnittelu kytkettiin myös osaksi liiketoimintasuunnitelmaa, strategiat päivitettiin, ja tulosyksiköille tehtiin tuloskortit vuodelle Pelisääntöjen puutteellisuus haittasi pahasti taloussuunnittelua. Vuodelle 2010 olisi pitänyt määrittää uudet vuokrat kun voimassa olevat vuokrat oli päätetty vuosille Keväällä tehtiin päätös, että vuokrat pidetään ennallaan, vaikka vuokrat olivat jääneet kustannustason nousun takia liian alhaisiksi. Määritys ei olisi onnistunutkaan, koska talouden reunaehtoja puuttui. Samasta syystä talousarvioehdotuksen lisäksi taloussuunnittelu jouduttiin tekemään vanhoilla vuokrilla, mistä syystä liikelaitoksen rahoitus tuleville vuosille näyttää romahtavan. Valtakunnan tasolla oli vireillä useita hankkeita, joilla oli mahdollista selvittää omaa asemoitumista muihin kaupunkeihin verrattuna. Näistä joitakin oli toteutettu jo useita kertoja aikaisemminkin, osa oli uusia. Korjausvelka ja asiakastyytyväisyysvertailu valmistuivat syksyllä, sisäisten vuokrien vertailu tammikuussa 2010, kiinteistöjen tunnuslukujen vertailu valmistuu vasta keväällä Tulokset ovat mielenkiintoisia. Yleisesti voidaan todeta, että Vaasan korjausvelka ja kustannukset ovat vertailun perusteella erittäin edulliset. Sisäiset vuokrat ovat noin 1,75 milj. asukasta edustavan kaupunkijoukon alhaisimmat. Asiakastyytyväisyysvertailussa sijoitumme keskiarvon yläpuolelle. Tuloksia selvitetään tuonnempana. Liikelaitoksen toiminta sujui hyvin aiempien vuosien tapaan. Liikelaitos saavutti pääsääntöisesti valtuuston asettamat taloudelliset tavoitteet. Vuoden 2009 tilikauden ylijäämä oli ,97. Talouden uhkakuvien torjumiseksi aloitettiin jälleen kerran keskushallinnon toimesta ns. uudelleenarviointityö. Työn seurauksena syksyllä päätettiin hyväksytystä talousarviosta tehdä yhteensä 0,5 %:n leikkaukset kaupungin toimintamenoista vuoden 2009 talousarviossa. Vaasan Talotoimessa se tarkoitti Toteutettujen kustannusten karsimisen ja säästäväisen toiminnan ansiosta asetetut tavoitteet saavutettiin ja tilikauden ylijäämä oli noin 1,0 milj. kaupunginvaltuuston asettamaa tavoitetta parempi. Tämä siitä huolimatta, että esimerkiksi kaukolämpölasku oli (22%) edellisvuotista suurempi. Osaltaan hyvään tulokseen vaikutti se, että koko henkilökunta teki parhaansa tulospalkkiosopimuksen saavuttamiseksi. Rakennusten peruskorjaus- ja uudisrakennustoiminnan volyymi nousi lähemmäs aikaisempien vuosien ennätystasoa. Toimintaympäristössä riittää haasteita lähiaikoina. Taloudellisen tilanteen odotetaan kiristyvän ja siihen liittyen vuoden 2010 talousarviota on kiristetty Tämä tarkoittaa, että menot pitää pystyä puristamaan vuoden 2009 tasolle. Uhkana on edelleen energiahintojen raju nousu. Energiansäästötavoitteet ovat myös kovat. Erittäin runsas investointirahoitus jatkuu. Myös asiakaskuntaan kohdistuvat yleiset säästövaatimukset saattavat aiheuttaa lisäpaineita ta- 2

4 louteen. Vuoden 2010 haasteena on myös toteuttaa vuosille vuokrien määrittäminen. Keskimääräiset hallintaneliöt vuokraustoiminnassa vähenivät vain m 2, vaikka varuskunta-alueella ja Varastokadun alueella toteutettiin kiinteistökauppoja, joissa myytiin noin m 2 tiloja. Henkilökunnan määrä väheni parin edellisen vuoden tasosta siitä johtuen, että joitakin rekrytointeja oli tehty ennakoiden tulevia eläköitymisiä. Henkilöstön keskuudessa kaupungin toteuttaman vuotuisen työyhteisökyselyn tulokset osoittivat, että uuden liikelaitoksen henkilökunta on erittäin motivoitunutta ja työtyytyväisyys on korkealla tasolla. Kiitän päättäjiä, asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta Uskon, että jatkossa kunnallisena liikelaitoksena pystymme toimimaan entistäkin paremmin Vaasan asukkaiden hyväksi ja osaltamme kantamaan vastuun uusista haasteista, joita palvelutoiminnan turvaaminen edellyttää. Heikki M Vehkaoja Toimitilajohtaja 3

5 2. VAASAN TALOTOIMI LIIKELAITOKSEN HALLINTO 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä. Liikelaitoksen johtokunnan jäsenet vuonna 2009 olivat: Varsinaiset jäsenet Puolue Varajäsenet Puolue Ahopelto Johanna, pj. KOK Wahlström Liisa KOK Hakala Juha, vpj. KESK Toivainen Mikael KD Jakobsson Peter SFP Koski Marko SFP Backman Johanna SFP Holmlund Lena SFP Remahl Peter KOK Mäkinen Pekka KOK Uhlgrén Anni SDP Jyrkiäinen Helinä SDP Toikka Kristian SDP Harju Kjell SDP Lehto Anneli VAS Leppäkorpi Minna VIHR Ketolainen Kullervo PS Sulkakoski Tero Pro-Vaasa Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa on toiminut Ari Mäkynen (KOK) ja hänen varahenkilönään Marko Heinonen (KOK). Apulaiskaupunginjohtaja Timo Martonen ja teknisen toimen lakimies Tomas Häyry ovat osallistuneet kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Sari Simelius. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana kolmetoista kertaa. Vaasan Talotoimi liikelaitoksessa tilivelvollisia ovat johtokunnan jäsenet sekä toimitilajohtaja. 2.2 Organisaatio Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta Toimitilajohtaja (Heikki M Vehkaoja) Kiinteistöhallinto, isännöinti ja vuokraus (Heikki M Vehkaoja) Kiinteistön ylläpito (Per Strömman) Rakennuttaminen ja suunnittelu (Markku Ahola) Kiinteistönhoito (Petteri Väkelä) Talotekninen kunnossapito ja huolto (Aarne Sokero) Rakennustekninen kunnossapito ja huolto (Timo Kinnari) Omajohtoinen rakentaminen (Per Strömman) 4

6 2.3 Henkilöstö Henkilökunnan Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä määrä Muutokset Henkilökunnan jakaantuminen eri toiminnoille on esitetty liitetiedoissa. Eläkkeelle lähti 8 henkilöä ja palveluksesta erosi omasta pyynnöstä 2 henkilöä. Uusia henkilöitä palkattiin 5. Vuoden 2009 lopussa oli osa-aikaeläkkeellä 9 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Henkilökunnan keski-ikä oli 49 vuotta. Vuoden 2009 lopussa palveluksessa oli 63 vuotta täyttäneitä henkilöitä 5. Näiden lisäksi 3 henkilöä täyttää 63 vuotta vuonna Vuonna 2010 jää tämän hetken tiedon mukaan eläkkeelle 3 henkilöä. Sairauspoissaoloja oli 16 pvä/hlö (12,1 pv/hlö); työtapaturmien takia menetettiin 233 työpäivää ja liikenne- tai vapaa-ajan tapaturmien takia 219 työpäivää. Vähintään kahden viikon poissaoloja työtapaturmien takia oli 7 henkilöllä. Henkilötyövuosia tehtiin 128 (131). Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma vuonna 2009 oli ,66 (sisältäen investointeihin aktivoidun osuuden). Koulutukseen käytettiin yhteensä ,12 ja 48 päivää (0,41 pv/hlö). Kaupungin työyhteisökysely toteutettiin syksyllä. Vastauksia saatiin 89, joten vastausprosentti oli 78 %. Kokonaistyytyväisyys asteikolla 1-5 oli 3,92 (3,70), kun teknisen toimen vastaavat luvut olivat 3,60 (3,53). Tuloksen merkittävään paranemiseen on vaikuttanut neljä vuotta käytössä ollut tulospalkkiosopimus, jonka yhtenä tavoitteena on ollut työyksikköjen yhteishengen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Liikelaitoksen kehittämisryhmä jatkoi toimintaa aikaisempina vuosina vakiintuneen käytännön mukaan. 3. TOIMINTA JA TALOUS Toimintakertomuksen talouden tulosteet perustuvat pääosin viralliseen kirjanpitoaineistoon. Vaasan Talotoimen oma, varsin kehittynyt sisäinen laskenta on työstänyt tästä materiaalista toiminnanohjauksen kannalta tarpeellista tietoa, jota on sisällytetty myös toimintakertomukseen. 3.1 Toimitilat ja omaisuus Talousarvion perustelujen mukaan liikelaitoksen tulee osoittaa kaupungin rakennusomaisuuden arvo ja sen kehittyminen, korjausvastuu ja sen kehittyminen sekä kiinteistönpidon omarahoitteisuus. Seuraava tarkastelu perustuu sisäisen laskennan lukuihin, eikä ole suoraan verrattavissa kirjanpidon raporttien mukaisiin lukuihin. 5

7 Toimitilojen hankinta-arvoihin perustuvan kirjanpitoarvon rinnalle on otettu käyttöön rakennusten arvoja paremmin kuvaavia tunnuslukuja: uudisarvo (jälleenhankinta-arvo) ja tekninen nykyarvo. Korjausvelkaprosentti on korjausvelan osuus uudisrakennusarvosta. Oheisessa kuvassa on kuvattu kirjanpitoarvojen, uudisarvojen ja teknisten nykyarvojen kehitys vuosina Keväällä 2009 tehdyn valtakunnallisen selvityksen mukaan Vaasan kaupungin korjausvelka on mukana olleista kaupungeista toiseksi alhaisin. Vain Kotkan korjausvelka oli Vaasaa alempi. Korjausvelkaprosenttimme oli selvityksen mukaan vuoden 2008 lopussa 6,7 % ja nyt vuoden 2009 lopussa 5,6 %. Eräissä kaupungeissa korjausvelka ylittää selvästi 10 %. Vuotuinen korjausvastuu voidaan määritellä termin kuluminen synonyyminä. Vuonna 2009 kuluminen oli 9,1 milj., mikä on alempi kuin perusparannusinvestointeihin käytetty rahoitus. Kiinteistönpidon omarahoitteisuus tarkoittaa sitä, että vuokrilla voidaan kattaa kaikki ylläpidosta aiheutuvat menot ja tämän lisäksi toimitilojen arvon ja käytettävyyden takaamiseksi tarvittavat perusparannusinvestoinnit. Koska kaupunginhallitus päättää hallintokuntien vuokrien määritysperusteiden linjaukset ja kaupunginvaltuusto päättää toteutettavien investointien rahoituksen, jää liikelaitoksen tehtäväksi todeta omarahoituksen toteutuminen tai toteutumattomuus. Vuoden 2009 toteutuneet perusparannusinvestoinnit olivat 11,5 milj.. Liikelaitoksen tilikauden ylijäämä oli 2,2 milj. ja suunnitelman mukaiset poistot 5,6 milj. eli nämä yhteensä 7,8 milj.. Perusparannusinvestoinneista voitiin näillä rahoittaa vain 70 %. 6

8 3.2 Vuokraus ja myynti Hallinnassa oleva toimitilakanta on kuvattu seuraavassa taulukossa. Taulukossa olevat tilinpäätösluvut kuvaavat tilannetta ko. toimintavuoden lopussa. Hallinnassa oleva tilakanta TP 2007 TP 2008 TA 2009 TP 2009 Omat tilat, yhteensä hum Omat rakennuket Osaketilat Markkinoilta sisään vuokratut tilat hum Keskivuokra /m 2 /kk 5,24 5,38 5,84 5,69 - Vuokramenot 1000 /v Hallinnassa olevat tilat yhteensä Hallinnassa olevien toimitilojen käyttö TP 2007 TP 2008 TA 2009 TP 2009 Kaupungin omaan käyttöön vuokratut tilat hum Keskivuokra /m 2 /kk 6,00 6,02 6,18 6,24 - Vuokratulot 1000 /v Ulosvuokratut hum Keskivuokra /m 2 /kk 4,34 4,89 5,75 5,65 - Vuokratulot 1000 /v Vapaat tilat hum Vuokralle kelpaamaton tilakanta - sis peruskorjattavan/liikenne- ja teknisen tilan Toimitilat vähenivät n m². Tarpeettomia tai huonokuntoisia tiloja myytiin n m2. Uusia kohteita valmistui yhteensä n m² ja ulkoa vuokrattiin uutta tilaa n m ja ulkoa vuokrattuja tiloja vähennettiin 415 m². Sisäisiä vuokrasopimuksia oli 73 sopimusta / 376 vuokralaista ja vuokrattua tilaa yhteensä m² (82,7 %). Ulosvuokrauksessa oli 180 sopimuksella 162 vuokralaista ja yhteensä m² (6,2 %). Vapaata tilaa oli m² (0,5 %). Peruskorjattavana oli n m². Epäkuranttia tilaa oli n m². Vuokriin sisältyviä, vuokrattavaksi kelpaamattomia tiloja oli m², joita ovat mm. tekniset tilat, liikennetilat, porrashuoneet jne. joita ei voida sisällyttää vuokrattaviin neliöihin, mutta joiden kustannukset peritään toimitilavuokrina. Vuokraustoiminnan tulot lisääntyivät 1,2 milj.. Lisäys johtui aiemmin kerrotuista muutoksista tilakannassa. Uutta kuranttia tilaa tuli n m², jota vastoin myydyt tilat olivat vuokrauksen kannalta vähämerkityksellisiä. Ongelmana on vuokrien jälkeenjääneisyys kustannustason nousuun verrattuna ja se pahenee vuonna Keskivuokra omaan käyttöön vuokratuissa tiloissa oli 6,24 /m²/kk (6,02 /m²/kk) ja ulosvuokrauksessa 5,65 /m²/kk (4,89 /m²/kk). Vuoden 2010 vuokravertailussa (Trellum tilainfo 2010) oli mukana 13 kaupunkia, joissa asuu 1,72 milj. asukasta. Näiden bruttovuokrat vaihtelivat 6-14 /m²/kk, 7

9 Vaasan vuokra 6,24 /m²/kk oli halvin. Keskiarvo oli 10,25 /m²/kk. Suurin selittäjä eroille on pääomavuokra ja siinä erityisesti sijoitetun pääoman korko. Kiinteistötalouden instituutti (KTI) teki neljännen kerran asiakastyytyväisyystutkimuksen. Noin sadalle vuokralaiselle esitettiin netissä joukko toimitiloihin liittyviä kysymyksiä. Vastausprosentti oli n. 70. Kyselyn tuloksena on joukko yksilöityjä palautteita, jotka työyksiköt käsittelevät ja pyrkivät parantamaan toimintatapojaan niiden mukaisesti. Vastauksista laskettuja tunnuslukuja verrataan mukana olleiden kaupunkien kesken. Yleisesti voidaan todeta, että kokonaistyytyväisyydessä asteikolla 1-5 Vaasan lukema 3,54 oli keskiarvon yläpuolella. Erityisen ilahduttavaa oli, että tulosten mukaan vaasalaiset asiakkaat olivat kaikkein tyytyväisimpiä saamiinsa kiinteistön hoidon palveluihin sekä korjaus- ja investointihankkeiden toteutukseen. Parannus edelliseen kyselyyn oli merkittävä kiinteistön ylläpidon talouden resurssipaineista huolimatta. 3.3 Tilojen ylläpidon kustannukset Tilojen ylläpidon tarkastelu pohjautuu kirjanpidon lukuihin, jotka on jalostettu sisäisen laskennan analysointitarpeisiin. Tilojen ylläpidon kustannuksia voidaan arvioida toisaalta kiinteistönpidon tulo- ja menovertailun pohjalta tai toisaalta tulosyksikköjen rahankäytön pohjalta. Informaatiot poikkeavat toisistaan, koska tulo- ja menovertailussa liikelaitoksen yhteiset menot on kohdistettu suoraan tai yleiskustannuksen kautta kiinteistönpitoon ja siellä eri kustannuslajeille, investointeihin tai tilaustöihin. Mm. ylläpidon yhteispalvelut kokonaan ja Vaasan Talotoimen yhteiset kustannukset on jaettu mm. ajankäytön seurannan perusteella oikeisiin osoitteisiin. Tyksien kustannuksia on arvioitu niiden omien toimintakertomusten perusteella. Tulo- ja menovertailun mukaan kiinteistönhoitoon lasketut menot olivat 8,4 milj. (7,6 milj. ) ja kunnossapitoon 2,1 milj. (2,0 milj. ). Lisäys 0,9 milj.. Suurimmat lisäykset johtuvat kaukolämmön hinnan korotuksesta (11 %) ja edellistä vuotta kylmemmästä vuodesta (8 %). Kaukolämpölasku oli suurempi kuin edellisenä vuonna, kasvu 22 %. Uudet kohteet lisäsivät tilojen ylläpidon kustannuksia n Loput kustannusten noususta ( ) on yleistä kustannustason nousua (kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi + 3,8 %) ja mm. eläkemenojen merkittävän nousun aiheuttamaa. Kesällä tilattu KTI selvitys kuntien kiinteistöjen tunnusluvuista ja niiden vertailu 2009 perustuu tulo- ja menovertailun lukuihin. Tutkimus valmistuu vasta keväällä 2010, mutta osaraporttien perusteella jo nyt voidaan todeta, että meidän ylläpitomenomme ovat 20 kaupungin ryhmässä alhaiset. Eri kuluryhmissä meidän 18 koulumme kustannukset 585 koulun joukossa olivat 1,71 /m²/kk kun koko ryhmän kustannukset olivat 2,97 /m²/kk. Suurin ero johtuu meidän pienistä vuosikorjauskustannuksistamme (0,33 / 1,30 /m²/kk). Lämmityskustannukset meillä olivat 0,41 /m²/kk, koko ryhmässä 0,62 /m²/kk. Päiväkodeissa suunta oli sama. Koulujen kustannukset olivat 25 % ja päiväkotien 18 % korkeammat koko ryhmässä kuin meillä. Ylläpidon tulosyksiköiden tarkastelua Tulosyksiköiden (tyks) menojen tarkastelu muuttaa kuvaa jonkin verran. Yleiskustannukset eivät ole mukana, ja esimerkiksi rakennusteknisen kunnossapidon ja huollon tyksin toteutuneisiin menoihin on sisällytetty myös tyksin tekemät peruskorjaus- ja tilaustyöt. Kiinteistönhoitoon ei tässä tarkastelussa sisälly tuloslaskelmavertailun yhteistehtäviä. 8

10 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon suorat menot olivat: - energiat + vesi 4,8 milj. (4,3 milj. ) - piirihuolto 0,9 milj. (0,7 milj. ) - ulkoalueiden hoito 0,55 milj. (0,55 milj. ) - jätehuolto 0,2 milj. (0,2 milj. ) - muut menot 0,2 milj. (0,2 milj. ) - yhteensä 6,6 milj. (6,0 milj. ) Energiahuollon kustannukset ovat yli puolet ylläpidon kokonaiskustannuksista. Tästä syystä asiaan on kiinnitetty ja kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. Kaupunki on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiansäästösopimuksen vuosille , jonka mukaan energian kulutusta pitää vähentää 1 % / vuosi yhdeksän vuoden ajan. Tämä on jatkossa yksi tärkeimmistä Vaasan Talotoimen tavoitteista. Ominaiskulutuksen muutokset olivat oikean suuntaiset: Lämmitysenergian lämmitystarveluvulla normeerattu ominaiskulutus oli 37,8 kwh/m³/vuosi (38,6 kwh/m³/vuosi). Sähköenergian ominaiskulutus oli 17,2 kwh/m³/vuosi (17,3 kwh/m³/vuosi). Käyttöveden ominaiskulutus oli 112,9 l/m³/vuosi (113,9 l/m³/vuosi). Vuoden 2009 aikana jatkettiin vuoden 2007 lopulla aloitettua sähkönenergianhankintaa Nord Poolin sähköpörssistä, Vaasan Sähkön Oy:n toimiessa sähkönmyyjänä ja Energiakolmio Oy:n toimiessa asiantuntijakonsulttina. Suhdanteiden vaikutuksesta sähköenergian hinta tuleville vuosille laski Nord Poolin sähköpörssissä. Tämän myötä katsottiin järkeväksi jatkaa sähkönhankinnan sopimusta Vaasan Sähkö Oy:n kanssa vuoden 2014 loppuun saakka, mikä mahdollisti hinnankiinnitysten tekemisen myös vuosille Vuoden 2009 sähkön kokonaiskustannus oli noin , josta sähköenergian osuus oli noin 55 %, loppuosan koostuessa mm. siirtomaksusta, sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Vuoden 2009 toteutunut sähköenergian keskihinta oli noin 4 % edullisempi kuin vuoden 2008 sähköenergian hinta. Vuoden 2009 sähköenergian hintaan verrattuna tulee sähköenergia olemaan vuonna 2010 noin 12 % ja vuonna 2011 noin 4 % edullisempi. Rakennustekninen kunnossapito ja huolto Tämän tulosyksikön työkannan kustannukset jakaantuivat: - vuosikorjaus 0,9 milj. (0,9 milj. ) - peruskorjaus ja tilaustyöt 2,1 milj. (2,0 milj. ) - yhteensä 3,0 milj. (2,9 milj. ) Vuosikorjauksessa ohjelmoidut työt olivat n. 1/3 ja muut vuosikorjaustyöt n. 2/3 työkannasta. Normaalien vuosikorjaustöiden ohessa henkilökunta joutuu jatkuvasti päivittäin tekemisiin sisäilmaan kohdistuvien valitusten ja oireilujen selvittelyn kanssa. Sisäilmaan liittyviä korjauskustannuksia: - kosteuskorjauksia 0,525 milj. (0,576 milj. ) - ilmanvaihdon korjauksia 0,395 milj. (0,523 milj. ) - yhteensä 0,92 milj. (1,28 milj. ) 9

11 Vahingontekojen aiheuttamat kustannukset tässä tyksissä olivat ja oli taloteknisen kunnossapidon ja huollon puolella, eli yhteensä Keskuskoulun vesivahinko aiheutti :n vahingot. Tulipaloja oli yksi, Suvilahden päiväkodin pihamökki. Talotekninen kunnossapito ja huolto Taloteknisiin vuosikorjaus- ja huoltotöihin käytettiin 1,16 milj.. Tästä 2/3 kuluu ennakoivaan toimintaan 1/3 varsinaisiin korjauksiin. Vuodesta 1995 on toteutettu keskitettyä järjestelmää rakennusautomaatioon, johon on kytketty lähes kaikki Vaasan Talotoimen hallinnassa olevat rakennukset. Järjestelmään kuuluu tällä hetkellä yhteensä fyysistä pistettä. 3.4 Tilahankkeet tulosyksiköiden kannalta Omajohtoinen rakentaminen Tähän ryhmään kuuluvia hankkeita on jo aiemmin mainittu yllä kohdassa Rakennustekninen kunnossapito ja huolto. Vuoden 2009 peruskorjausohjelmaan sisältyi yhteensä 98 työtä (4,4 milj. ). Näistä 96 työtä toteutettiin, joista neljä oli kesken vuodenvaihteessa. Arvaamattomia töitä tehtiin 21 ja niiden osuus oli 0,5 milj.. Näistä osa oli home- ja kosteusvaurioihin liittyviä. Suurimmat erillishankkeet olivat: - Isolahden koulun osasaneeraus, 2. vaihe Myllykatu 18 / Rock Werstas, julkisivut Palosaaren sivukirjasto, lvi-saneeraus Tilaustöitä tehtiin 0,9 milj. :lla. Suurimmat kohteet olivat: - VAO/VAKK Ruutikellarintien hallinto-osa 0,2 milj. - VAMK Wolffintien hallinto-osa 0,15 milj. - Satamaruokalan porrashuone 0,1 milj. Erilliskohteina toteutettiin: - VAO/VAKK Sepänkyläntie L-siiven kellari 1,0 milj. - Ruutikellarintie 2 talotekniikan uusiminen 1,3 milj. Rakennuttamis- ja suunnitteluyksikkö Rakennuttamis- ja suunnitteluyksikön toteutuksessa ovat isot uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet. Oma suunnittelu on keskittynyt hankesuunnittelun lisäksi pienempiin suunnitteluhankkeisiin. Investointiohjelmassa tulossa olevia merkittäviä hankkeita oli hankesuunnittelussa Palvelukeskus Majakka ja Porvarinkadun koulu. Rakennussuunnittelu oli käynnissä VAO/VAKK Sähkö ja Metallin uudisrakennuksen, Vöyrinkaupungin koulun O-kiinteistön, Päiväkoti Punahilkan sekä Kirkkopuistikko 27 Vaasan Lyseon lukion peruskorjausten osalta. Suunnittelutyöt teetettiin pääosin konsulteilla. Vuoden aikana rakennetut hankkeet toteutettiin pääosin yksikön projektinjohdossa ja valvonnassa konsultteja ja urakoitsijoita käyttäen. Hankkeita on kuvattu kohdan 4 investointiosassa. Tulosyksikön menot olivat 0,65 milj. ja tulot 0,35 milj.. Menoista n. 80 % oli henkilöstömenoja. Tulot olivat lähinnä investointihankkeille ja tilaustöille kohdistuneita henkilöstömenoja. 10

12 Hankkeet toteutuivat pääosin kustannusarvioiden ja aikataulujen puitteissa. Rakennuskustannusten 1 %:n aleneminen näkyi myös toteutuneissa kustannuksissa. 3.5 Olennaiset muutokset Vaasan Talotoimen toiminnassa ja taloudessa Koska kyseessä on ensimmäinen toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena, tulee kysymyksen asettelu kohdistaa siihen, miten toiminta muuttui siirryttäessä laskennallisesti eriytetystä liikelaitoksesta kirjanpidollisesti eriytetyksi kunnalliseksi liikelaitokseksi. Varsinaista perustoimintaa, eli kiinteistönpitoa, ei tarvinnut juurikaan muuttaa. Asiakkaat olivat entiset, samoin sopimukset jne. Merkittävin muutos oli juridinen. Kuntalain 87 määrää liikelaitokselle varsin itsenäisen aseman kunnan organisaatiossa mukaan luettuna johtokunnan ja johtajan valtuudet, vastuut ja velvollisuudet. Myös hallintoon nähden muutos oli merkittävä, kun kirjanpidollinen eriyttäminen toteutettiin. Tästä syystä perustettiin uusi talouspäällikön vakanssi. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen mukaan luettuna riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selkeyttäminen uudessa tilanteessa oli niin ikään haastava tehtävä. Vuoden loppuun mennessä oli suuri osa muutoksista toteutettu. Edelleen on ongelmia puuttuvien pelisääntöjen takia. Toimitilavarallisuuden johtamisstrategian pelisääntöjä ei ole saatu valmiiksi. Pahin puute on se, että kaupunki ei ole päättänyt, miten liikelaitoksen rahoituksen alijäämien kattaminen tapahtuu. Alijäämät syntyvät siitä syystä, että perityt vuokrat ovat liian alhaiset suhteessa kaupunginvaltuuston päättämien ennätyksellisen korkeiden perusparannusinvestointien tasoon. Kiinteistönpidon omarahoitteisuuden määrittäminen on viime vuoden osalta laskettu vähentämällä toiminnan ja investointien rahavirrasta kaupungin rahoittama uudisrakentamisen osuus, jolloin alijäämäksi jää 3,3 milj.. Rahoituksen tarkastelu sisältyy kohtaan 3.9 Toiminnan rahoitus ja tunnusluvut. Suuri muutos tapahtui liikelaitoksen omissa toimitiloissa, kun Vaasan Vesi muutti pois Sorakadun työpajarakennuksesta. Ylläpidon yksiköt muuttivat vapautuneisiin tiloihin. Vuonna 2008 tehty päätös puutyöpajan toiminnan supistamisesta muuttui vuoden aikana niin, että puutyöpaja lakkautettiin kokonaan ja kaksi työntekijää siirrettiin kunnossapitoon. Paremmat tilat antavat hyvät mahdollisuudet kehittää asiakaspalvelua. 3.6 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Vaasan Talotoimi liikelaitoksen toiminnassa on noudatettu johtokunnan hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmaa, johon perustuen tehtiin sekä sisäisen valvonnan että riskienhallinnan osalta erilliset toimintasuunnitelmat. Sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma perustuu Vaasan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeeseen sekä Kuntalakiin. Toiminnassa on lisäksi noudatettu Vaasan kaupungin valtuuston hyväksymää hallintosääntöä, Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtosääntöä, taloussääntöä, talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä sekä muita ohjeita. Vaasan Talotoimi on kuluvan vuoden aikana päivittänyt merkittävimmät riskinsä sekä uudistanut riskienhallintapolitiikkansa, jossa on vahvistettu riskienhallinnan periaatteet, riskienkantokyky, riskienhallintakeinot, riskienhallinnan ohjeistus, vastuut, päätöksenteko ja raportointi. Riskienhallintapolitiikka on hyväksytty johtokunnassa Merkittävimmät tunnistetut riskit olivat: - Omaisuusriskit, kuten esimerkiksi tulipalot, vesivahingot, kosteus- ja homevauriot. - Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja organisaation riippuvaisuus avainhenkilöistä. - Henkilöstön työtapaturmat ja työsuojelu Edellä mainituista riskeistä toteutui kesäkuussa sattunut vesivahinko Vaasan keskuskoulussa. Asiasta tehtiin selvitys kaupunginvaltuustolle, ja anomuksen kautta korvattiin Vaasan kaupungin vahin- 11

13 korahastosta ,15 korjauskustannuksista. Vaasan Talotoimi laati ohjeen menettelytavoista, jolla pyritään ennaltaehkäisemään vastaavat tapahtumat. Vaasan kaupunki kilpailutti kuluneen vuoden aikana vakuutusturvansa, ja Vaasan Talotoimi esitti omat tarpeensa vakuutusten suhteen. Kilpailuttamisen tuloksena saadut merkittävimmät parannukset Vaasan Talotoimen toimintaan olivat keskeytysvakuutuksen sekä rakennusten kiinteistövakuutusturvaan sisältyvien rikos-, LVIS-, vuotovahinkoturvien saattaminen vakuutusten piiriin. Vakuutusturvan paranemisesta huolimatta vakuutusmaksut ja omavastuu alenivat aikaisemmasta. Sisäisen valvonnan puitteissa on toimintatapoja tarkistettu pitkin kuluvaa vuotta ja havaittuihin epäkohtiin on puututtu. Sisäisen valvonnan selvitykset on suoritettu ja niiden perusteella tapahtunut toimintatapojen muuttaminen on olennainen osa riskien hallintaa. Vanhan Vaasan alakoulun vanhemmat ja vanhempien yhdistys (Vanhiksen vanhemmat r.y.) jätti hallintokantelun Länsi-Suomen lääninhallitukselle koskien hengitysilman jälkitarkastusmittausta. Hietalahden koulun ulkoliikuntavälineen kaatuminen aiheutti oikeusasiamiehelle tehdyn kantelun, josta Vaasan Talotoimen tuli antaa lausunto. Asiassa ei kuitenkaan ilmennyt aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai virkavelvollisuuden laiminlyöntiä. Jonkin verran on tapahtunut vahinkoja, jotka ovat kuuluneet vastuuvakuutuksen piiriin. Muita lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai muu vaatimus tai oikeusseuraamus ei Vaasan Talotoimella ole kuluvan vuoden osalta tiedossa. Riskienhallintaa ja sisäisen valvonnan toimivuutta tukevien prosessien kehittämistä jatketaan. Tarkoitus on saada prosessit toimimaan siten, että sisäinen valvonta toteutuu osana jokapäiväistä toimintaa. Vuonna 2010 päivitetään muun muassa irtaimiston luettelointiin ja inventointiin liittyvä prosessi kuntoon Vaasan Talotoimen osalta. Vuokravastuiden aiheuttamat mahdolliset riskit Omistajatahona Vaasan kaupunki asettaa ja luo liikkumatilan ja kehykset toiminnalle. Vaasan Talotoimen liiketoiminta on luonteeltaan pitkäjänteistä toimintaa luotettavan asiakaskunnan parissa. Toimintaympäristö ja liiketoiminta omaavat lyhyellä aikajänteellä matalan riskitason. Ulosvuokrauksessa saattaa merkittäviä riskejä toteutua esim. valtion laitosten (Hätäkeskus, Strömsö) toimintojen mahdollisesti loppuessa ja tehtyjen toimitilainvestointien jäädessä vaille käyttöä. Näihin vajaat 10 vuotta sitten toteutettuihin hankkeisiin ei enää voida vaikuttaa. Kaupungin omille toimijoille toimitiloja toteutettaessa edellytetään, että toiminta on pitkäjännitteistä. Tällä hetkellä tilanne alkaa muuttua vaikeammin ennustettavaksi. Erityisen tarkkaa riskiarvioita on tehtävä silloin, kun pitkäaikaisilla sopimuksilla vuokrataan tiloja yksityisiltä kaupungin toimijoiden käyttöön. Toimitilahankkeiden arviointi tapahtuu kaupungin johdon kanssa ns. tilahallintoryhmässä, mikä takaa sen, että kaupungin johto sitoutuu hankkeisiin ja tätä kautta myös hallinto sidotaan niihin. Talouden ja toiminnan toteutuminen Valtuustolle on esitetty talousarvion toteutumisraportit sekä käyttötalouden että investointien osalta kahden kuukauden välein talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä noudattaen. Tämän lisäksi on johtokunnalle raportoitu vielä tarkemmin ja kattavammin talouden ja toiminnan toteutumisesta kolmannesvuosittain laadittavilla kolmannesvuosiraporteilla. Valtuuston asettama talouden tavoite ylitettiin. 12

14 3.7 Ympäristötekijät Vaasan kaupunki laatii vuosittain keskitetyn ympäristötilinpäätöksen, johon Vaasan Talotoimi antaa omat toteutumansa. Vuotta 2009 koskevat luvut ovat: - jätehuolto ja roskaantuminen jätevero polttoainevero sähkövero Toistaiseksi ei ole kehitetty tarkkaa menetelmää energiatehokkuusinvestointien ja sisäilmakorjausten raportoimiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kaupungin tekemän energiansäästösopimuksen perusteella tullaan vuonna 2010 raportoimaan vuosille toteutettujen energiatehokkuusinvestointien määrä. Tämän toimintakertomuksen kohdassa 3.3. tilojen ylläpito on todettu, että kosteuskorjauksiin käytettiin 0,525 milj. ja ilmanvaihdon korjaukseen 0,395 milj. eli yhteensä 0,92 milj. vuonna Näiden lisäksi Keskuskoulun vesivahingon 0,2 milj. :n kulut kuuluvat tähän kategoriaan. 13

15 3.8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja tunnusluvut Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön 707 Liiketoiminnan muut tuotot 122 Tuet ja avustukset kunnalta 194 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut -744 Muut henkilösivukulut -196 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Vuokrat Liiketoiminnan muut kulut -135 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,47 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,47 Voitto, % 8,04 Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Voitto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Liikelaitoksen tuloslaskelmassa esitetään kaupungin ulkopuolelta sekä kaupungin muilta yksiköiltä saadut tuotot ja niille maksetut kulut. Kokonaistuottojen määrä vuonna 2009 oli 28,2 milj., josta liikevaihdon osuus oli 27,2 milj.. Liikevaihto muodostui pääosin, eli 97 prosenttisesti vuokratuloista. Suurin osa vuokratuloista tuli kaupungin yksiköiltä. Kokonaismenojen määrä oli 26,0 milj.. Vaasan Talotoimen tilikauden tulos oli 2,2 milj. ylijäämäinen. 14

16 3.9 Toiminnan rahoitus ja tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Korvaus peruspääomasta Rahoitustuotot ja -kulut -1 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot -100 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 24 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 469 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalta -31 Antolainasaamisten lisäykset muilta -14 Antolainasaamisten vähennys 19 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta 43 Saamisten muutos muilta -297 Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 0 Yhdystilin saldo Saldo Saldo RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 51,69 Pääomamenojen tulorahoitus, % 51,60 Kassan riittävyys, pv 21,43 Quick ratio 0,57 Current ratio 0,57 Investointien tulorahoitus, % = 100 * (Ylijäämä ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * (Ylijäämä ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * Yhdystilin saldo / Kassasta maksut tilikaudella Quick ratio = (Yhdystilin saldo Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Yhdystilin saldo 31.12) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) 15

17 Rahoituslaskelmaan kootaan liikelaitoksen kaikki rahanlähteet ja rahankäyttö tilikauden aikana. Rahoituslaskelma kuvaan tilikauden liiketapahtumien vaikutusta liikelaitoksen rahavaroihin. Liikelaitoksen rahavarat sisältyvät kaupungin varoihin ja keskinäistä saatavaa/velkaa seurataan yhdystilin avulla. Toiminnan rahavirta vuonna 2009 oli 7,7 milj.. Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin Vaasan Talotoimi pystyy tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen ja perusparannusinvestointien tekemiseen. Investointien rahavirta oli 14,6 milj.. Investointien rahavirrat osoittavat sen rahavarojen käytön, jonka Vaasan Talotoimi käyttää palvelutuotannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Summa sisältää kaupungin rahoittaman uudisinvestointien osuuden 3,62 milj.. Toiminnan ja investointien rahavirta oli yhteensä 6,9 milj. alijäämäinen. Tämä johtuu siitä, että tilikauden aikana toteutettujen peruskorjausten määrä ylittää suunnitelman mukaiset poistot. Rahoituksen rahavirta oli 6,9 milj.. Rahoituksen rahavirta osoittaa antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana. 16

18 3.10 Tase ja tunnusluvut TASE TARKASTELU Tase ja sen tunnusluvut VAASAN TALOTOIMI VASTAAVAA VASTATTAVAA avaava tase avaava tase PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset menot Tilikauden yli- / alijäämä VIERAS PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Lyhytaikainen Rakennukset Saadut ennakot 5 9 Koneet ja kalusto Ostovelat Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Korottomat velat kunnalta Muut velat 99 1 Siirtovelat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 0 43 Siirtosaamiset 8 36 Muut saamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus, % 95,99 98,66 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 18,85 Kertynyt ylijäämä, Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / ( Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt ylijäämä = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tase kuvaa liikelaitoksen tilinpäätöspäivän mukaista taloudellista asemaa. Tase sisältää liikelaitoksen omaisuus ja pääomaerät tilikauden lopussa. Merkittävimmät muutokset pysyvissä vastaavissa tapahtui aineellisten hyödykkeiden rakennuksissa, jotka lisääntyivät 9,6 milj.. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat vähenivät 0,4 milj.. Vaihtuvien vastaavien saamiset lisääntyivät 0,5 milj.. Vastattaviin sisältyvä oma pääoma kasvoi 5,8 milj.. Omaan pääomaan sisältyvä peruspääoma lisääntyi 3,6 milj.. Vieras pääoma kasvoi 3,6 milj.. Vieraan pääoman erä korottomat velat kunnalta, 2,0 milj. kuvaa yhdystilin velkasaldoa

19 3.11 Esitys tuloksen käsittelystä Johtokunta esittää, että tilikauden tulos ,97 siirretään tilikauden ylijäämä tilille. 18

20 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupungin talousarvio vuodelle 2009 on kirjattu Vaasan Talotoimelle tavoitteita, jotka ovat liikelaitoslautakunnan talousarvioesityksen mukaisia laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tavoitteita. Nykymuotoinen liikelaitos perustettiin vasta kaupunginvaltuuston kokouksessa ja kaupungin talousarvio käsiteltiin Liikelaitosten lautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä Vaasan Talotoimi liikelaitoksen talousarvion vuodelle Kaupunginvaltuusto hyväksyi vasta Vaasan Talotoimi liikelaitoksen avaavan taseen ja merkitsi samassa kokouksessa tiedoksi kaupunginhallituksen kaavailut pelisäännöiksi, jotka astuisivat voimaan Toisin sanoen vuoden 2009 talousarvioon ei avaavan taseen lisäksi tullut muita pelisääntöjä. Aiemmin kohdassa 3. Toiminta ja talous on käsitelty omaisuuteen liittyvien tavoitteiden toteutuminen. Muita tavoitteita talousarvioon sisältyy lähinnä otsikon painopisteet 2009 alla. Näistä uuden liikelaitoksen edellyttämät toimenpiteet ja rutiinit on toteutettu ja pyritty parantamaan asiakasprosesseja. Samoin johtamisjärjestelmää on kehitetty osana liiketoimintasuunnitelman laadintaa ottaen erityisesti huomioon sisäisen valvonnan helpottamisen ja automatisoinnin. Energiansäästötoimenpiteisiin liittyen on työ- ja elinkeinoministeriön kanssa laadittu energiansäästösopimus, jonka vetovastuu on Vaasan Talotoimella. Tarpeettomia kiinteistöjä myytiin Varuskunta-alueella ja Varastokadun alueella yhteensä m 2 edestä. 4.1 Tavoitteiden toteutuminen Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Tavoite 2009 Arviointikriteeri/mittari Tavoitteen toteutuma 2009 Tilikauden ylijäämä 1,2 milj.. Tuloslaskelma. Tilikauden ylijäämä 2,2 milj.. Liikeylijäämä + poistot 10,6 milj. Käyttötalouden tulos Liikeylijäämä + poistot 11,1 milj.. Toiminnalliset tavoitteet Vaasan Talotoimen liiketoimintasuunnitelma hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa Liiketoimintasuunnitelmaan sisältyi kuvaus vuoden 2009 strategiasta neljästä näkökulmasta (asiakas, prosessit, henkilöstö, talous). Strategista suunnittelua käsittelevä päivitetty osio on käsitelty johtokunnassa ja se koskee vuotta Muut tavoitteet 2009 Arviointikriteeri/mittari Tavoitteen toteutuma 2009 Asiakkaan ymmärtäminen, oman toiminnan selventäminen asiakkaille. Asiakastyytyväisyyskyselyn 2009 kokonaistyytyväisyyden pisteluku kaupunkien keskiarvo. Pisteluku 3,54. (vertailuaineisto 3,35) TATUn liittäminen prosessimaiseen toimintaan, prosessien kuvaus ja hyödyntäminen toiminnassa. Työtyytyväisyys Tuloskorttien käyttöönotto. Prosessien avaamisen ja maastouttamisen jatkaminen. Työyhteisökyselyn kokonaistyytyväisyysluku 3,66. Tyks-kohtaiset ja Vaasan Talotoimen tuloskortit valmiit (jäsenneltynä toiminnan painopisteiden mukaan). Prosessityöskentelyä jatkettu aktiivisesti työryhmissä. Työyhteisökyselyn kokonaistyytyväisyysluku 3,92. 19

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 3 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 3 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot