KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALALLA"

Transkriptio

1 KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALALLA Suomen ympäristöopisto SYKLI / Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa

2 SISÄLLYSLUETTELO Kestävä rakentaminen käsitteenä Kestävän rakentamisen osatekijät Resurssitehokkuus (materiaalitehokkuus ja energiatehokkuus) Turvallisuus ja hyvinvointi Kulttuurinen osaaminen Kestävä kehitys rakennusalalla Elinkaariajattelu Lainsäädäntö ja normiohjaus Kestävän rakentamisen TOP Suomen ympäristöopisto SYKLI / Rakennustyömaan kestävät käytännöt 2

3 Kestävä rakentaminen Näkökulmia kestävään rakentamiseen (Kauppi, Oneil, Tenhunen, Teriö 2013) Ekologinen kestävyys Ympäristöystävälliset hankinnat Materiaalien, energian ja veden säästö Lajittelu, uudelleenkäyttö ja kierrätys Säästävät ja vähäpäästöiset liikkumistavat Turvallisuus vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa Kestävä Arvot rakentaminen Taloudellinen kestävyys Ekotehokkuus ja elinkaariajattelu Elinkaaritaloudellisuus Materiaalien ja energian säästäminen Kaluston vuokraus ja lainaus Rakennusten korjaus ja kunnossapito Materiaalien ja rakenteiden suojaus Rakentamista, joka huomio rakennuksen elinkaarenaikana rakentamisen ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset. Kulttuurinen kestävyys Rakennetun ympäristön kulttuuriperinnön vaaliminen Perinteisten rakennustapojen osaamisen säilyttäminen Vanhan kunnioittaminen Rakentamisen historian tunteminen Sosiaalinen kestävyys Työympäristön turvallisuus, terveellisyys, viihtyisyys ja esteettömyys Henkilöstön hyvinvointi, terveys, työssäjaksaminen ja tasaarvoinen kohtelu Avoimuus ja yhteistyö

4 KESTÄVÄN RAKENTAMISEN OSATEKJÄT RESURSSITEHOKKUUS TURVALLISUUS JA HYVINVOINTI KULTTUURINEN OSAAMINEN Perinne rakentaminen Osaamisen säilyttäminen Rakennuskulttuuri Perinnön säilyttäminen Hyvinvointi Terve ammattilainen Turvallisuus Nollatoleranssi Energiatehokkuus Laatua säästämällä Materiaalitehokkuus Vähemmällä enemmän

5 Hankinnat Suojaukset Työmenetelmät Kierrätys Sääsuojaus Lämmitysmenetelmät Rakenteiden kuivatus Ilmanvaihto RESURSSITEHOKKUUS MATERIAALITEHOKKUUS Vähemmällä enemmän Energiatehokkuus Laatua säästämällä

6 Suojaimet Laitteet Kemikaalit Maarakennus ja telineturvallisuus Työhyvinvointi Ergonomia Monikulttuurisuus Sosiaaliset taidot TURVALLISUUS JA HYVINVOINTI TURVALLISUUS Nollatoleranssi HYVINVOINTI Terve ammattilainen

7 Rakennuskulttuuri ja historia Kulttuuriperinnön vaaliminen Vanhan kunnioittaminen Rakentamisen historia Perinnerakentami sen menetelmät Perinnerakentami sen materiaalit KULTTUURINEN OSAAMINEN RAKENNUSKULTTUURI Perinnön säilyttäminen PERINNE RAKENTAMINEN Osaamisen säilyttäminen

8 KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALALLA MITÄ TULEE MIELEEN? Energiansäästö Uusiutuvan energian käyttö Raaka-aineet Kierrätysmateriaalin suosiminen Uudelleenkäyttö Tehokas jätehuolto, kierrätys, lajittelu Kalliimmat rakennuskustannukset Tiukat säädökset valtio, EU Innovaatioita tarvitaan vs. vanhojen toimivien käytäntöjen hyödyntäminen Yhteinen vastuu Elintason muutos? Eettiset valinnat (materiaalien alkuperä, työturvallisuus, työkulttuuri, laatu) Ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen näkökulma Luonnonvarojen kuluttaminen, saasteet Hyvien käytäntöjen seuraaminen Maalaisjärki!

9 EKOLOGINEN KESTÄVYYS RAKENNUSALALLA Esimerkiksi Oikeat materiaaleja ja energiaa säästävät tekniset ratkaisut ja työmentelmät Materiaalihukan välttäminen Jätteiden lajittelu ja kierrätys Ympäristöystävälliset hankinnat Energiansäästö Kemikaalien oikea ja turvallinen käsittely

10 TALOUDELLINEN KESTÄVYYS RAKENNUSALALLA Kustannustehokas rakentaminen Esim. energiansäästö Materiaalihukan välttäminen Työturvallisuuden parantaminen Kerralla oikein virheiden korjaaminen maksaa Laadukkaiden materiaalien käyttö Ympäristövastuullisuudesta kilpailuvaltti Laitteiden huolto, oikea käyttö pidentää käyttöikää Ympäristö- ym. riskien tunnistaminen ja ehkäisy

11 SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN KESTÄVYYS RAKENNUSALALLA Henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen Työturvallisuus, suojaimet ym. Työterveyshuolto Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus Yhteiset käytännöt kaikille Monikulttuurisuuden huomioon ottaminen Hyväksyvä ja joustava ilmapiiri esimerkillä johtaminen Asiakkaan ja yhteisön tarpeet Viestintä, vuorovaikutus, asiakaspalvelu Lähialueen asukkaiden huomioonottaminen (mm. työmaan siisteys, jätteiden siivous, melusta ilmoittaminen) Rakennusperinnön kunnioittaminen Perinne rakentaminen

12 KESTÄMÄTTÖMÄN RAKENTAMISEN HAITTOJA Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa Terveysongelmat Korjausrakentamisen ja purun tarve lisääntyy Uusien energiavaatimusten saavuttaminen Luonnonvarojen kuluttaminen Jätteiden lisääntyminen Ympäristön viihtyisyys, asumismukavuus kärsivät huonosti tehdystä työstä

13 RAKENNUSALAN HAASTEITA Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen määräysten mukaisesti Monipuolisten ja uusiutuvien energiamuotojen käyttäminen Kierrätyksen ja materiaalien käytön kehittäminen Muutoksia aiheuttavat mm. Teknologian kehittyminen Energian ja raaka-aineiden kallistuminen Asiakkaiden ympäristötietoisuus Kiristyvä lainsäädäntö ja muut vaatimukset

14 ELINKAARIAJATTELU RAKENTAMISESSA Raaka-aineiden hankinta: puunkasvatus ja -korjuu mineraalien kaivu maa-ainesten otto öljynporaus Rakentaminen: materiaalihukan välttäminen Rakennuksen käyttö: käyttöikä korjaukset ja huollot muunneltavuus (käyttötarkoitus voi myöhemmin muuttua) Rakennusmateriaalien valmistus: sahateollisuus betonin valmistus teräksen ja lasin valmistus Kuljetukset: maa-, vesi- ja ilmakuljetukset lähellä ja kaukana tuotetut raaka-aineet ja tarvikkeet Rakennuksen purkaminen: jätteiden uudelleenkäyttö jätteiden kierrätys Lähde: Rakennusmateriaalien hiilijalanjälki/puuinfo & Suomen metsäsäätiö

15 LAINSÄÄDÄNTÖ JA NORMIOHJAUS Energiatehokkuusdirektiivi (EED) Rakennusmääräysten uudet energiatehokkuusvaatimukset parantavat energiatehokkuutta noin 20 % nykytasoon verrattuna Kokonaisenergiatarkastelu: e-luku Huomioidaan kaikki rakennuksessa tapahtuva energiankulutus: lämmitys, ilmanvaihto, valaistus Laskennassa huomioidaan myös käytetyn energian tuotantomuoto Rakentamismääräyskokoelman määräykset C3: lämmöneristys D3: rakennuksen energiatehokkuusvaatimukset D2: sisäilmasto, ilmanvaihto, poistoilman lämmön talteenotto Rakentamismääräyskokoelman osien C3, D2 ja D3 vaatimustenmukaisuuden osoittamista käsitellään tasauslaskentaoppaassa Korjausrakentamista koskevat energiamääräykset ovat parhaillaan valmisteilla Tavoitteena ohjata parantamaan energiatehokkuutta muita merkittäviä korjauksia tehtäessä

16 LAINSÄÄDÄNTÖ JA NORMIOHJAUS RAKENNUSTUOTTEET Euroopan unionin rakennustuoteasetus (astui voimaan ) Vaatimukset koskien rakenteiden lujuutta ja vakautta paloturvallisuutta terveellisyyttä käyttöturvallisuutta esteettömyyttä meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä Energiatehokkuutta CE-merkintä pakolliseksi useille tuotteille Takaa eurooppalaisen standardien mukaisen laadun

17 Kestävän rakentamisen top Hanki kestäviä materiaaleja - Suunnittele hankintamäärät tarkasti 2. Vältä työmaavarastointia - Suunnittele toimituserät ja toimitusten ajoitus huolellisesti 3. Järjestä mahdollisuus työpistelajitteluun, lajittele ja kierrätä Tee lajittelu helpoksi. 4. Tee kerralla valmista ja kunnollista - Käytä kunnollisia työkaluja ja oikeita työmenetelmiä tarkista mitat. 5. Käytä kuormien purkuun ja materiaalien siirtoon turvallisia koneita ja menetelmiä. 6. Älä lämmitä harakoille. Suojaa isot aukot, tuuma riittää tuuletukseen. 7. Suojaa materiaalit sekä valmiit pinnat ja rakenteet - käytä sääsuojia, eristä maakosteus. 8. Rakenna tiivis vaippa ja huomio tuuletusratkaisut 9. Varmista rakenteiden kuivuminen hyvillä olosuhteilla ja mittaamalla 10. Tee kosteus ja veriseristykset huolellisesti Suomen ympäristöopisto SYKLI / Rakennustyömaan kestävät käytännöt

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä tekniikan ja liikenteen alan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Aineiston tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä kulttuurialan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Aineiston tarkoituksena on toimia apuvälineenä arviointiryhmän

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen

Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen Kuva: Keke päiväkodissa -esite, Seppo Leinonen Erkka Laininen OKKA-säätiö Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki Kuva: http://www.footprintnetwork.org Living Planet

Lisätiedot

Rakennustyömaan. kestävät käytännöt

Rakennustyömaan. kestävät käytännöt Rakennustyömaan kestävät käytännöt Toimitus: Mia O Neill Kuvat: Suomen ympäristöopisto SYKLI / Vesa-Pekka Heikkilä Taitto: Vesa-Pekka Heikkilä 2 Rakennustyömaan kestävät käytännöt Sisältö Kestävää kehitystä

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä luonnonvara- ja ympäristöalan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Taulukoissa on kuvattu kriteereittäin

Lisätiedot

1. Oman ammattialan järjestelmät ja prosessit ja niiden kestävän kehityksen näkökohdat

1. Oman ammattialan järjestelmät ja prosessit ja niiden kestävän kehityksen näkökohdat KRITEERI 15: Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan järjestelmien ja prosessien toiminnan ja niiden kestävän kehityksen näkökohtien ymmärtämiseen sekä oman työn suunnitteluun kokonaisuutena kestävän

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2013-2018

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2013-2018 Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2013-2018 Kuva: Arkkitehtitoimisto Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto Oy 2013 Hanna Kaleva / Jessica Niemi / Riitta Lahtinen / Saana Kumpula / Heidi Lohilahti Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Rakennusalan arvoperusta... 2 3 Rakennusalan perustutkinnon

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

KORJAUSRAKENNUSALOJEN OSAAMISEN SELVITYS

KORJAUSRAKENNUSALOJEN OSAAMISEN SELVITYS OPH 2013 KORJAUSRAKENNUSALOJEN OSAAMISEN SELVITYS 2013 Erkki Ahonen Keijo Hakala SELVITYS Työn nimi Korjausrakentamisalojen osaamisen selvitys Tilaaja OPH 2013 Tekijät Erkki Ahonen ja Keijo Hakala TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI Johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 Salpauksen ammattiosaamisentoimikunta

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKKUUS

TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKKUUS TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKKUUS SUURI MAHDOLLISUUS VAI HALLITSEMATON RISKI ERA 17: Rakentamisen energiatehokkuus 2012 2020 Rakentamisen energiamääräykset 1.7.2012 Hoksauttava rakentamisen ohjaus Helsinki

Lisätiedot

2013YRITYSVASTUURAPORTTI

2013YRITYSVASTUURAPORTTI 2013YRITYSVASTUURAPORTTI 1 Tikkurila yritysvastuuraportti 2013 Asiakkaamme ovat tuotteillamme suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta Tikkurila tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE 1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSA-ALUEET Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on edistää kestävää kehitystä niin ekologisten että taloudellisten tavoitteiden suhteen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO

VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Veneenrakentaja Veneenrakennuksen osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(77) Sisällys 1. VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Arvoperusta ja ammattiala

Lisätiedot