Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 29.1.2015"

Transkriptio

1 Asuinrakennusten energiatehokkuuden vaikutukset sisäympäristön laatuun ja terveellisyyteen INSULAtE projekti Tampereen teknillinen yliopisto DI Virpi Leivo, A. Aaltonen, M. Kiviste, Prof. R. Lindberg Kaunasin Teknillinen yliopisto Prof. D. Martuzevicius, FM T. Prasauskas Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Dos. U. Haverinen-Shaughnessy, FM M. Turunen ja M. Pekkonen, FT L. Du

2 Taustaa EU direktiivien johdosta kaikki uudet asuinrakennukset on rakennettava lähes nollaenergia-periaatteella vuodesta 2021 alkaen Myös olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta on pyrittävä parantamaan Kansalliset ohjelmat pyrkivät vastaamaan EU:n ilmastopolitiikan vaatimuksiin, esim. Suomessa vuosittain valtionavustuksia saa n energiaparannuskohdetta, säästö arviolta 1.5 TWh/a (Heljo 2007)

3 Energiaparannusten vaikutukset Rakennusten energiaparannuksilla on monitahoisia vaikutuksia paitsi energian kulutukseen, myös mm. Rakenteiden, rakennusosien ja järjestelmien toimintaan Sisäympäristön laatuun Asumisterveyteen ja viihtyisyyteen Näiden vaikutusten arviointi ja tutkiminen on ollut vähäistä

4 Sisäympäristön laatuun vaikuttaa Melu ja valaistus Lämpö- ja kosteusolosuhteet Ilmanvaihto Sisäilman hiukkaset ja kuidut Kemialliset ja mikrobiologiset epäpuhtaudet, haju Kosteus- ja homevauriot Radon Energiaparannuksilla voidaan vaikuttaa kaikkiin yo. tekijöihin Asumisterveysopas ja ohje, STM 2003

5 Sisäympäristön laatu voi vaikuttaa terveyteen ja tuottavuuteen Sisäympäristön laatu Terveysriskit Hengitystieoireet, infektiot Pitkäaikaiseen altistukseen liittyvät sairaudet (mm. astma, sydän- ja verisuonisairaudet, syöpä) Poissaolot töistä/koulusta, tuottavuus

6 Asumisterveys ja viihtyisyys Hyvä koettu ympäristö Lämpöolot, ilmanvaihto Hallittavuus Tarvitaan tutkittua tietoa energiaparannusten vaikutuksista ympäristöön, rakennuksiin ja terveyteen

7 Rakennusten energiaparannusten vaikutukset sisäympäristön laatuun ja terveellisyyteen Euroopassa (INSULAtE) Kesto THL toimii koordinaattorina, yhteistyökumppaneina Tampereen ja Kaunasin teknilliset yliopistot Tarkastelun kohteina luvuilla rakennetut asuinkerrostalot, joihin tehdään energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä korjaustoimenpiteitä Sisäilman laatuun liittyviä mittauksia + asukaskyselyjä ennen ja jälkeen korjaustoimenpiteiden, objektiivisesti ja kvantitatiivisesti Suomessa (50 kerrostaloa) ja Liettuassa (20 kerrostaloa)

8 Yleiset tavoitteet Rakennusten energiatehokkuuden vaikutusten arviointiin käytettävien menetelmien kehittäminen Vaikutusten kokonaisvaltainen arviointi Ohjeet ja suositukset Tuloksista tiedottaminen

9 Monipuolinen hankeyhteistyö ja erityistavoitteet Julkinen sektori Tutkimuslaitokset Kunnat Päättäjät Yksityinen sektori Energiateollisuus Rakennusteollisuus ja rakennusaineteollisuus Rakennusten ylläpito, huolto, isännöinti Rakennusten omistajat ja käyttäjät Uusia arviointimenetelmiä ja työkaluja Arviointimalli Arviot energiatehokkuuden parannustoimien vaikutuksista Tiedon ja vuorovaikutuksen lisääminen Terveellisyysnäkökulma energiakorjauksissa Energiakorjauksissa turvataan terveellinen asuminen, hyvä sisäilman laatu ja rakenteiden toimivuus

10 Peruskorjausten vaikutuksia Lisälämmöneristys Lämpöolosuhteet (T, RH), ilmatiiveys, ilmanvaihto Ikkunoiden vaihto Pintalämpötilat, vetoisuus, ilmatiiveys

11 Miten peruskorjausten vaikutuksia selvitetään tutkimuskohteissa Energian kulutus KWh/m3, rakennuksen vaipan lämmöneristävyys, ilmanpitävyys Lämpöolosuhteet Lämpötila ja suhteellinen kosteus Rakenteet Rakenteiden kosteustekninen toiminta Sisäilman laatu Ilmanvaihto, sisäilman epäpuhtaudet Asukkaiden terveys ja hyvinvointi Hengitystieoireet ja -sairaudet, lämpöviihtyvyys

12 Menetelmät Mittaukset Sisäilman lämpötila ( C) ja suhteellinen kosteus (RH %) Hiilidioksidi ja -monoksidipitoisuus (CO 2 ja CO) Typpidioksidipitoisuus (NO 2 ) Pienhiukkaspitoisuus (PM2.5, PM10) Mikrobi- ja kuitupitoisuus laskeutuneessa pölyssä VOC- ja formaldehydi-pitoisuus Radonpitoisuus Ilmanvaihto (ilmanvaihtuvuus) Paine-ero Asumisterveyskyselyt ja -päiväkirjat

13 Tilanne Ennen korjauksia mittauksia tehty 45 asuinkerrostalokohteessa Suomessa Tulokset analysoitu 16 kohteesta Korjausten jälkeen mittauksia tehty (ja analysoitu) viidessä asuinkerrostalokohteessa

14 Alustavia tuloksia Tutkittavat rakennukset Suomessa ja Liettuassa eivät poikenneet iältään ja kooltaan Suurimmassa osassa (81%) rakennuksista Suomessa ilmanvaihto oli koneellinen, kun taas Liettuassa se oli kaikissa rakennuksissa painovoimainen Finland (N=16) Lithuania (N=20) Variable Unit N Average Percent (%) N Average Percent (%) Building age Year Building area m Apartment area m No. of floors n No. of apartments n District heating Ventilation system Mechanical Nature

15 Lämpötila (T) ja suhteellinen kosteus (RH) ennen korjauksia *T w ja RH w lämpötila ja suhteellinen kosteus oleskelutiloissa Suomi: (A) n.40% ajasta T w > 23 ºC (C) 33% ajasta RH w < 20% Liettua: (B) n.54% ajasta T w < 20 ºC (D) 40% ajasta RH w < 40% tai yli 60%

16 Hiilidioksidi (CO 2 ) Keskimäärin 701±182 ppm Suomessa ja 1027±386 ppm Liettuassa National guideline 1000 ppm yli 1000 ppm Suomessa viidessä (5%) ja Liettuassa 41 (47%) asunnossa

17 Ohjearvot ylittävien asuntojen prosenttiosuudet ennen - jälkeen Lithuania Finland Parameter N Average SD Median Per,% N Average SD Median Per,% Pre renovation Post renovation Unit Tw C RHw % CO 2 ppm PM 2.5 µg m PM 10 µg m Tw C RHw % CO 2 ppm PM 2.5 µg m PM 10 µg m Suomi: >23 ºC <20% lkm suurempi lkm pienempi Liettua: <20 ºC lkm:t <20% >60% CO 2 ja PM 10 suuremmat pienemmät

18 Asumistyytyväisyyden ja terveellisyyden tarkastelu Valtakunnallinen asumisterveyskysely (ALTTI) Toteutettu vuosina 2007 ja kysymystä sisältävä kysely lähetetty 3000 satunnaisesti valitulle vuotiaalle henkilölle Toimii vertailuaineistona (vertailuryhmänä kerrostalojen asukkaat)

19 Asukaskyselyn tuloksia ennen korjauksia, 1 Muuttuja Ikä (ka.) Vastaajanan nainen % Tyytyväinen asuntoon, % Tyytyväinen tehtyihin korjauksiin, % Tyytyväinen sisäilman laatuun, % Lämmityskaudella lämpötila C, % Kesällä sopivan lämmintä, % Talvella sopivan lämmintä, % Tampere + Etelä- Suomi (N=123) Kuopio + Itä-Suomi (N=20) Altti2011 vertailuaineisto 58,8 59,2 48,8 (46,8 50,6) 63,4 55,0 62,6 (59,4 65,8) 48,0 40,0 41,0 (37,7 44,2) 37,7 38,9 34,1 (31,0 37,2) 23,9 45,0 30,8 (27,8 33,9) 55,9 65,0 52,8 (49,5 56,1) 57,7 45,0 35,7 (32,6 38,9) 57,7 75,0 71,5 (68,5 74,5)

20 Asukaskyselyn tuloksia ennen korjauksia, 2 Muuttuja Tampere + Etelä- Suomi (N=123) Kuopio + Itä-Suomi (N=20) Altti2011 vertailuaineisto Hyvä/melko hyvä yleinen terveydentila, % Yleisoireita (päänsärky, väsymys) viikoittain, % Ylähengitystieoireita (nenän tukkoisuus, nuha, kuiva tai kipeä kurkku) viikoittain, % Alahengitystieoireita (hengenahdistus, yskä, limannousu) viikoittain, % 66,7 89,5 73,8 (67,4 80,1) 15,5 17,6 30,2 (25,5 34,8) 19,1 16,7 17,7 (14,0 21,5) 10,5 11,1 13,1 (9,9 16,4)

21 Asukaskyselyn tuloksia korjausten jälkeen, 1 Muuttuja Tyytyväinen asuntoon, % Tyytyväinen tehtyihin korjauksiin, % Tyytyväinen sisäilman laatuun, % Lämmityskaudella lämpötila C, % Kesällä sopivan lämmintä, % Talvella sopivan lämmintä, % Tampere + Etelä-Suomi (N=123), ENNEN Tampere + Etelä-Suomi (N=19), JÄLKEEN Altti2011 vertailuaineisto 48,0 57,9 41,0 (37,7 44,2) 37,7 63,2 34,1 (31,0 37,2) 23,9 42,1 30,8 (27,8 33,9) 55,9 63,2 52,8 (49,5 56,1) 57,7 52,6 35,7 (32,6 38,9) 57,7 84,2 71,5 (68,5 74,5)

22 Asukaskyselyn tuloksia remontin jälkeen, 2 Muuttuja Tampere + Etelä-Suomi (N=123), ENNEN Tampere + Etelä-Suomi (N=19), JÄLKEEN Altti2011 vertailuaineisto Hyvä/melko hyvä yleinen terveydentila, % Yleisoireita (päänsärky, väsymys) viikoittain, % Ylähengitystieoireita (nenän tukkoisuus, nuha, kuiva tai kipeä kurkku) viikoittain, % Alahengitystieoireita (hengenahdistus, yskä, limannousu) viikoittain, % 66,7 84,2 73,8 (67,4 80,1) 15,5 21,1 30,2 (25,5 34,8) 19,1 5,3 17,7 (14,0 21,5) 10,5 0,0 13,1 (9,9 16,4)

23 Yhteenveto 1/3 tilanne Tampereen kohteissa ennen remonttia Sisäilman laatuun tyytyväisyys Asuntoon tyytyväisyys Tyytyväisyys asunnon lämpöolosuhteisiin Eivät juurikaan poikkea valtakunnallisesta tasosta

24 Yhteenveto 2/3 tilanne Tampereen kohteissa remontin jälkeen (alustava) Tyytyväisempiä asuntoon sekä sisäilman laatuun Lämpöolosuhteet parantuneet Yleinen terveydentila parempi Vähemmän viikoittaisia ylä- ja alahengitystieoireita (mutta enemmän yleisoireita) Huom. 19 vastausta!

25 Yhteenveto 3/3 Tutkimukset vielä kesken, tarvitaan isompi aineisto (remontin jälkeisiä kyselyvastauksia) Jo näiden tulosten perusteella ilmeinen jatkotutkimustarve Monia avoimia kysymyksiä mm. liittyen korjausten laajuuteen ja korjaustapoihin

26 Jatkotoimenpiteet Kehitämme mm. asukkaille ja taloyhtiöille tarkoitettua raporttimallia sisäympäristön laadun arvioimiseksi

27 Esimerkki rakennuksen omistajalle raportoitavista tuloksista (kohde Suomessa) Indoor temperature (T): Carbon dioxide (CO 2 ): Level that should not be exceeded during the heating season Adequate level Good level Adequate level A good indoor temperature (T) is 21 C and an adequate T is 18 C. Indoor temperature should not exceed C during the heating season. The temperature exceeded C in three apartments before the renovation and in two apartments after the renovation. Ventilation does not fulfill the requirements if indoor air concentration of carbon dioxide (CO 2 ) exceeds ppm. The level of 1200 ppm is regarded adequate. One apartment exceeded the 1200 ppm level before the renovation.

28 Rakennuksen energiakatselmusta ja energiatodistusta voisi täydentää sisäympäristön laadun arvioinnilla, tarvitaan yleisesti hyväksytty malli (ks. esimerkki tutkimuskohteesta Suomessa) IEQ Assessment before renovation after renovation % apartments meeting recommended (90-100) A (80-89) (70-79) (60-69) (50-59) (0-49) B C D E F T RH TI CO 2 CO Radon CH 2 O Interpretation of the results is based on the following recommendations (Housing Health Guidelines, The Ministry of Social Affairs and Health, Finland, 2003): During the heating season, indoor temperature (T) should not exceed o C. Indoor temperature below 18 o C can cause adverse health effects. Relative humidity (RH) should be 20-60%. Occasionally the range cannot be reached due to climatic factors, which then cannot be considered a health risk if other perquisites for healthy living conditions are met. An adequate level of thermal index (TI) is 61 and a good level is 65. In case carbon dioxide (CO 2 ) concentrations are exceeding mg/m 3 (1 500 ppm), the ventilation has to be increased. (Satisfactory CO 2 level is ppm.) Instantaneous carbon monoxide (CO) concentration should not exceed 8 mg/m 3 (6.9 ppm). An average-annual level of radon should not exceed 400 Bq/m 3. Formaldehyde (CH 2 O) concentration should not exceed 100 µg/m 3.

29 Kokonaisvaltaisessa arviossa mukana lämpö, sisäilma, valaistus ja akustiset olosuhteet? INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY ASSESSMENT % apartments meeting recommended Thermal comfort Indoor air quality Lighting Acoustics Total (90-100) A (80-89) (70-79) (60-69) (50-59) (0-49) B C D E F

30 Muutosten seuranta pitkällä aikavälillä Rakennuskanta on kokemassa suuria muutoksia, joiden vaikutukset voivat näkyä vasta viiveellä Korjausten vaikutuksia voidaan tarkastella sisäympäristön laadun arvioinnilla Asunnon tasolla ohjearvojen täyttyminen Rakennuksen tasolla täydentämässä energiakatselmusta ja todistusta Ryhmätasolla myös asumistyytyväisyyden ja terveellisyyden tarkastelu

31 Johtopäätökset Ennen korjauksia ohjearvot täyttyivät suuremmassa osassa tutkittuja asuntoja Korjausten jälkeen oli tilanne joissakin kohteissa parempi ja joissakin huonompi verrattuna tilanteeseen ennen korjauksia (alustava) Energiatehokkuutta parantavien korjausten avulla tilaisuus parantaa sisäympäristön laatua ja terveellisyyttä Insulate projektin tuloksina mm. Arviointiprotokolla Asumisterveyskyselyn jatkokehitys Jatkossa tulee kehittää seurantamenetelmiä ja ohjeita päätöksenteon tueksi

32 Kiitokset Kiitokset tutkimukseen osallistuneille Asukkaille Taloyhtiöille Tutkimusta rahoittavat EU Life+ ohjelma ja Energiateollisuus ry.

Asumisterveys ja -tyytyväisyys hirsitalossa

Asumisterveys ja -tyytyväisyys hirsitalossa Mira Anttila Maria Pekkonen Ulla Haverinen-Shaughnessy Asumisterveys ja -tyytyväisyys hirsitalossa Altti-tutkimukseen perustuva selvitys RAPORTTI 65 2012 RAPORTTI 65/2012 Mira Anttila, Maria Pekkonen ja

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA Maija Virta, FIGBC ja Risto Kosonen, Halton Oy 1 YHTEENVETO 1.1 Tavoite Sisäympäristöindikaattoreilla varmistetaan käyttäjien terveys

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia Energiatekniikan koulutusohjelma Antti Väisänen SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS Työn tarkastajat:

Lisätiedot

D2-uusintatarveselvitys

D2-uusintatarveselvitys D2-uusintatarveselvitys Loppuraportti 26.11.2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Olli Seppänen Jorma Railio Tiina Strand Sisällysluettelo Esipuhe...3 1. Tausta...3 2. Työmenetelmät...4 3. Tulokset...5 3.1.

Lisätiedot

Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen

Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen Ville Soininen ENETE-projekti Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos 19.11.2009 TIIVISTELMÄ Energiankulutuksen lisääntyminen

Lisätiedot

Asuinympäristön laatu, terveys ja turvallisuus Suomessa 2007 2011

Asuinympäristön laatu, terveys ja turvallisuus Suomessa 2007 2011 Mira Anttila Maria Pekkonen Ulla Haverinen-Shaughnessy TYÖPAPERI ALTTI 2011 -tutkimuksen tuloksia 29 2013 TYÖPAPERI 29/2013 Mira Anttila, Maria Pekkonen ja Ulla Haverinen-Shaughnessy Asuinympäristön laatu,

Lisätiedot

Pientalojen mikrobivauriot

Pientalojen mikrobivauriot Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 1 9 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A RAKET RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN TUTKIMUSOHJELMA Jorma Säteri, Keijo Kovanen & Marja-Liisa Pallari Kerrostalojen sisäilmaston ja energiatalouden

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutus toimistorakennusten sisäilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutus toimistorakennusten sisäilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin ESPOO 2003 VTT PUBLICATIONS 497 Sirpa Kolari Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutus toimistorakennusten sisäilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin VTT PUBLICATIONS 497 Ilmanvaihtojärjestelmien

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen sisäilmaston ja energiatehokkuuden parntaminen opas laatujärjestelmän käyttöön

Asuinkerrostalojen sisäilmaston ja energiatehokkuuden parntaminen opas laatujärjestelmän käyttöön Asuinkerrostalojen sisäilmaston ja energiatehokkuuden parantaminen opas laatujärjestelmän käyttöön Financed by Asuinkerrostalojen sisäilmaston ja energiatehokkuuden parntaminen opas laatujärjestelmän

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

Maatalouden kotieläinrakennusten toimiva ilmanvaihto

Maatalouden kotieläinrakennusten toimiva ilmanvaihto VTT TIEDOTTEITA 2521 Ismo Heimonen, Jorma Heikkinen, Keijo Kovanen, Jarmo Laamanen, Tuomo Ojanen, Jouko Piippo, Tapani Kivinen, Pekka Jauhiainen, Jarmo Lehtinen, Sakari Alasuutari, Kyösti Louhelainen &

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy)

LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy) Mari Hälinen LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy) Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2009 Tekijä(t) Mari Hälinen Nimeke

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja:

Lisätiedot

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Rakennusten sisäympäristöön on kiinnitetty viime vuosina runsaasti huomiota. Formaldehydi, radon, kosteusvauriot ja

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus SEARCH 173 O HL I G H T S VI S I Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen Timo Kauppinen Teemu Vesanen G Hankinta, suunnittelu ja toteutus HI NS SC I E N CE T RE Lorem ipsum

Lisätiedot

RYÖMINTÄTILAN KOSTEUS JA MIKROBIT

RYÖMINTÄTILAN KOSTEUS JA MIKROBIT Teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, LVI-tekniikan laboratorio, B Helsinki University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Laboratory of Heating, Ventilating and Air Conditioning,

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela

Lisätiedot

KOULUJEN SISÄILMA JA ENERGIATALOUS

KOULUJEN SISÄILMA JA ENERGIATALOUS KOULUJEN SISÄILMA JA ENERGIATALOUS Kalle Karjalainen Pirjo Kimari TAKE HUHTIKUU 1999 2 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin koulurakennusten ilmanvaihdon korjausratkaisuja ja toteutusprosessia 14 tutkimuskohteessa.

Lisätiedot

Riihimäen Peltosaari. Lähiön ekotehokas uudistaminen

Riihimäen Peltosaari. Lähiön ekotehokas uudistaminen VTT TIEDOTTEITA 2526 Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Antti Nikkanen, Johanna Nummelin, Kimmo Lylykangas, Mari Vaattovaara, Matti Kortteinen, Rami Ratvio & Saara Yousfi Riihimäen Peltosaari Lähiön ekotehokas

Lisätiedot

Pölynhallinta korjausrakentamisessa

Pölynhallinta korjausrakentamisessa ANNA KOKKONEN, MARKKU LINNAINMAA, HANNU KOSKI, TOMI KANERVA, JARMO LAAMANEN, VUOKKO LAPPALAINEN, MAIJA- LEENA MERIVIRTA, PANU OKSA, JUHANI PIIRAINEN, SIRPA RAUTIALA, ARTO SÄÄMÄNEN, PERTTI PASANEN Pölynhallinta

Lisätiedot

Tekonurmikenttiin liittyvät sisäilmaongelmat jalkapallohalleissa

Tekonurmikenttiin liittyvät sisäilmaongelmat jalkapallohalleissa Raimo O. Salonen, Arto Pennanen, Anni-Mari Pulkkinen, Arja Asikainen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Outi Kammonen, Matti Leikas, Pertti Närhi, Arto Säämänen, Sinikka Vainiotalo, Tapani Tuomi RAPORTTI

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

Energiansäästöikkunan käytön edistäminen

Energiansäästöikkunan käytön edistäminen LINKKI 2 Energiansäästön päätöksenteon ja käyttäytymisen tutkimusohjelma JULKAISU 15/2000 Energiansäästöikkunan käytön edistäminen Kari Hemmilä Risto Saarni Kirsi Taivalantti VTT Rakennustekniikka TRS

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2377 Pientalon vuotuinen öljyenergiankulutus Energiankulutus, kwh/a 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Ennen korjauksia

Lisätiedot

HÄKÄ ASUINTALOISSA 2011. Esa Kokki

HÄKÄ ASUINTALOISSA 2011. Esa Kokki HÄKÄ ASUINTALOISSA 2011 Esa Kokki Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 1/2012 ISBN 978-952-5905-21-2 (pdf) ISSN 1795-9160 PELASTUSOPISTO Esa Kokki Häkä asuintaloissa 2011 Tutkimusraportit,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖRISKIEN TORJUNTATOIMENPITEIDEN TERVEYSHYÖTYJEN, KUSTANNUSTEN JA KOETTUJEN ARVOJEN VERTAILU

YMPÄRISTÖRISKIEN TORJUNTATOIMENPITEIDEN TERVEYSHYÖTYJEN, KUSTANNUSTEN JA KOETTUJEN ARVOJEN VERTAILU YMPÄRISTÖRISKIEN TORJUNTATOIMENPITEIDEN TERVEYSHYÖTYJEN, KUSTANNUSTEN JA KOETTUJEN ARVOJEN VERTAILU Juho Kutvonen Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen laitos Helmikuu

Lisätiedot