Asumisen terveellisyys ja turvallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asumisen terveellisyys ja turvallisuus"

Transkriptio

1 1 Asumisen terveellisyys ja turvallisuus Teija Meklin, Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL 1188 (Neulaniementie 2) Kuopio Puh

2 MIKROBIONI OY Perustettu toukokuussa 2010 Laboratorio Kuopion tiedepuistossa Perustajajäsenillä pitkä tausta tutkimustyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (ent. Kansanterveyslaitos) Mikrobioni Oy PL 1188 (Neulaniementie 2) Kuopio Puh

3 Tuotteet ja palvelut Laboratorioanalyysit Koulutus ja konsultointi Kokonaisvaltaiset sisäilmaselvitykset Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut Asiakkaamme Insinööritoimistot Kunnat Yksityiset kotitaloudet Mikrobioni Oy PL 1188 (Neulaniementie 2) Kuopio Puh

4 Asumisterveys Sisäympäristöllä ja olosuhteilla keskeinen merkitys vietämme noin 90 % kokonaisajastamme sisätiloissa Mikrobioni Oy PL 1188 (Neulaniementie 2) Kuopio Puh

5 Asumisterveys Asunnon ja muun oleskelutilan tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Vaikuttavia tekijöitä Fysikaaliset olot lämpötila, kosteus, veto, melu, ilmanvaihto, radon, valaistus, Kemialliset epäpuhtaudet Formaldehydi, hiilidioksidi, häkä, haihtuvat orgaaniset yhdisteet Mikrobiologiset olot Mikrobit Epäpuhtauspitoisuuksiin vaikuttaa rakennus, materiaalit, talotekniikka, Myös asukkaat ja toiminta vaikuttaa. Mikrobioni Oy PL 1188 (Neulaniementie 2) Kuopio Puh

6 Mitä muutoksia on odotettavissa? Ilmastonmuutos Energiatehokkuuden parantaminen Tiivis yhdyskuntarakenne Haittojen ennaltaehkäisy / torjunta rakennusteknisin keinoin? 6(13)

7 7(13) Ilmaston muutos ja asumisterveys Kuumemmat kesät - enemmän kuumuudesta johtuvia kuolemia Kosteammat kesät kosteus- ja homevaurioiden lisääntyminen, terveyshaitat Suuremmat fotokemiallisten saasteiden pitoisuudet (otsoni) hengitystiesairaudet Usein myrskyjä esim. infektioiden lisääntyminen

8 Kuitenkin Oikeilla valinnoilla rakentamisessa, korjaamisessa ja kiinteistöjen hoidossa voidaan aikaansaada merkittävää hyötyä ympäristön ja terveyden näkökulmasta CO 2 -päästöjen pieneneminen energiankulutuksen vähenemisen kautta Suojaa asukkaita ilmastonmuutoksen vaikutuksilta Lisää asumisterveyttä ja hyvinvointia

9 Asumisterveys, tutkimus selvitetään tekijöiden haittavaikutuksia ja ko. aiheuttavien tekijöiden esiintymistä sisäympäristöissä tekijöiden eliminointi, pitoisuuksien laimentaminen Mikrobioni Oy PL 1188 (Neulaniementie 2) Kuopio Puh

10 THL:n kansallinen kyselytutkimus Asumisterveyskysymyksissä on eroja Alueittain Talotyypin Hallintamuodon mukaan Merkittävät sisäilman laatuun liittyvät terveysriskit Lämpötila Ilmanvaihdon tehokkuus Radon Homeongelmat Melu

11 Esim. koettu sisälämpötila 11(13) Liian kuuma kesällä (28%) Liian kylmä talvella (8%) Sekä kuuma että kylmä Sopivan lämmintä

12 Melu Eri alueiden välillä on merkitseviä eroja Alueelliset kehitys- ja korjaustoimenpiteet 12(13)

13 BoD by source of indoor air contaminants in EU-27 Sisäilman epäpuhtauksiin liittyvä sairauskuorma, EU-27 By source in 1000 DALYs Ventilation and conditioning Furnishing, interior materials and electric appliances Cleaning and other household Building materials Building site (radon from soil) 84 Heating and combustion 290 Outdoor air Water systems, dampness and mould 360 ETS excluded!

14 Sisäilman hiukkaset / ilmanvaihto Terveysvaikutusten tutkimus Ulkoilman hiukkasten pitoisuudet ovat yhteydessä väestön terveyteen ihmiset ulkona vain alle 20 % vuorokautisesta ajasta Lasten ja astmaatikkojen oireiden lisääntyminen Hengitys- ja sydänsairaiden sairaalanotot ja kuolleisuus Pienhiukkasille altistuminen aiheuttaa jo 1800 ennenaikaista kuolemaa Suomessa vuosittain Yhdyskuntailman pienhiukkaset ja ultrapienet hiukkaset kulkeutuvat hyvin rakennusten sisäilmaan Jos koneellisen IV:n tuloilmaa ei suodateta tehokkaasti Mikrobioni Oy PL 1188 (Neulaniementie 2) Kuopio Puh

15 Sisäilman hiukkaset / ilmanvaihto Tehokkaalla tuloilman suodatuksella suuri merkitys esimerkiksi Suomessa voitaisiin vähentää ennen aikaista kuolemaa sadoilla ja kehittyneissä maissa kymmenillä tuhansilla Jos koko Helsingin työikäinen väestö asuisi ja työskentelisi rakennuksissa, joissa olisi yhtä tehokas ilman suodatus, kuin 1990 jälkeen rakennetuissa toimistorakennuksissa, pienhiukkasaltistus vähentyisi 27 % nykytilanteeseen verrattuna. Tällä todennäköisesti suurempi vaikutus, kuin pystyttäisiin saavuttamaan liikenteen rajoittamisella tai muilla päästörajoituksilla (Hänninen ym. 2005, Indoor Air) Mikrobioni Oy PL 1188 (Neulaniementie 2) Kuopio Puh

16 Sisäilman laatu / koulut Huono ilmanvaihto vaikuttaa oppimiskykyyn ja tuloksiin (Haverinen-Shaughnessy ym. 2010). Liian korkealämpötila vaikuttaa suorituksiin (Warcogki ja Wyon 2006).

17 Rakennukset ja Energiatehokkuus Vuonna 2012 uudisrakentamisessa 20 % parannus nykyiseen tasoon Vuonna 2020 Suomessa kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenrgia-taloja

18 Hyödyt ja riskit/ Rakennuksen parempi eristävyys Hyödyt Vähentynyt kylmyydestä ja kuumuudesta johtuva kuolleisuus Vähemmän kosteudesta ja homeongelmista johtuvaa astmaa ja hengitystenoireita Vähemmän hyönteis- ja tuhoeläin ongelmia Vähemmän melusta aiheutuvaa haittaa parempi viihtyvyys Riskit On huomioitava riittävä ilmanvaihto Materiaalien huolellinen valinta Rakenteiden toimivuus

19 n. 80% asunnoista ainakin jonkinasteinen kosteusvaurio Homevaurioita % rakennuksista Mikrobioni Oy PL 1188 (Neulaniementie 2) Kuopio Puh Ongelmia on kaikentyyppisissä rakennuksissa Ongelma on maailmanlaajuinen

20 Kosteus- ja homevauriot Arvioilta suomalaista altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioille kodeissa, työpaikoilla tai muissa julkisissa rakennuksissa. Välitön kosteus- ja homevaurioiden korjaustarve on noin pientalossa, 8000 asuinkerrostalossa, 1300 koulussa sekä n. 15 % hoitoalan rakennusten pinta-alasta. Kosteus- ja homevauriot aiheuttavat suoria kustannuksia terveydenhuoltojärjestelmällemme yli 200 miljoonaa euroa vuodessa ja huonon sisäilmaston aiheuttamien kustannusten on kaiken kaikkiaan arvioitu olevan jopa 3 miljardia euroa vuodessa. Tämä on samaa luokkaa kuin mitä kuluu rakennusten vuotuiseen lämmittämiseen.

21 Kosteusvauriot eivät vain pahenna astmaoireita, ovat yhteydessä myös astman kehittymiseen / tutkimus 1-7 vuotiailla J. Pekkanen ym Eur Respir J Hometaloaltistus ja astma Kosteus ja home asunnoissa voi olla riski astman syntymiselle aikuisiällä Norbäck, DanWorld Allergy Organization Journal: November 2007 Rakennusten kosteus- ja homevaurioista johtuva työperäinen astma merkittävämpää kuin kuin maataloustyön aiheuttama astma 1995 jälkeen Piipari ja Keskinen 2005 Clin Exp allergy Kosteus ja home työpaikoilla riski astman synnylle Karvala ym Int Arch Occup Environ Health Tutkimusaineistojen meta-analyysi: Rakennusten kosteus- ja homevauriot lisäävät erilaisia hengitystie- ja astmaan liittyviä oireita noin % Fisk ym Idoor Air

22 Homevauriot seuraavat kosteusvaurioita rakennuksen ja rakenteiden tulisi olla kuivia kosteutta voi kertyä monin tavoin o vesivuodot o kapillaarinousu maaperästä o tiivistyminen syyt yleensä rakennusteknisiä o virheet suunnittelussa, rakentamisessa, LVI-järjestelmän puutteet myös käyttäjien aiheuttama kosteusrasitus tai laitevika kostuneessa materiaalissa kasvaa aina mikrobeja

23 Elävyyden lasku Itiöiden sytotoksisuuden riippuvuus kasvualustasta puu lastulevy betoni kipsilevy mineraalivilla verrokki streptomyces Roponen et al. 2001

24 Vaurioiden syitä koulurakennuksissa Meklin ym. 2003

25 Korjaamisen vaikutus koulujen mikrobipitoisuuksiin pitoisuus cfu/m täysin korjattu koulu osittain korjattu koulu vertailu koulu Meklin ym. 2005

26 Oppilaiden terveydentila ennen ja jälkeen korjausten difficulties in concentration headache before after fatigue eye sym ptom s nocturnal cough cough w ith phlegm cough w ithout phlegm nasal bleeding * *** *** *** hoarseness sore throat * *** rhinitis stuffy nose ** ** %

27

28

29 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asumisterveystutkimus Korjaus- ja energiaparannustoimenpiteiden vaikutus Kehittää palvelu, jonka avulla voidaan kartoittaa asumisterveyden ja - turvallisuuden tilaa sekä yksilö/asuntokuntatasolla että ryhmätasolla Asumisterveys ja turvallisuus Asukas Taloyhtiö Lähiö Kunta Koko maa Tutkimuksen vetäjä Ulla Haverinen- Shaughnessy 29(13)

30 Tulosten hyödyntäminen auttaa kohdentamaan korjaus/kehitystoimenpiteitä tutkimalla peruskorjausten vaikutuksia saadaan tietoa toimenpiteistä, joilla saavutetaan eniten positiivisia vaikutuksia Tietoa suunnittelijoille, materiaalivalmistajille, rakentajille 30(13)

31 Mittaamiseen ja tiedonjalostamiseen perustuva energiatehokkuuden ja asumisterveyden kehittäminen Ympäristöinformatiikka / Itä-Suomen yliopisto, professori Mikko Kolehmainen Älykkäät laskentamenetelmät ympäristötiedon analysoinnissa ja mallintamisessa sekä prosessien ympäristövaikutusten minimoinnissa Uusimman ohjelmistotekniikan ratkaisujen hyödyntäminen ja tulosten viestittäminen loppukäyttäjille Jatkuvatoimisten ja herkkiä menetelmien kehittäminen ympäristön havainnointiin

32 Suomen rakentamismääräyskokoelma kokoelman määräykset ovat velvoittavia koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Sovelletaan korjaus- ja muutostyössä, jos toimenpiteen laatu ja laajuus ja rakennuksen käyttötapa edellyttää D-sarja: LVI JA energiatalous Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 Mikrobioni Oy PL 1188 (Neulaniementie 2) Kuopio Puh

33 33 D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. Mikrobioni Oy PL 1188 (Neulaniementie 2) Kuopio Puh

34 Lähiöiden mahdolliset tulevaisuudet Hallitsematon Korjausvelka Kuumuus, melu, epäpuhtaudet, uudet ympäristö/terveysuhkat Liian tiivis yhdyskunta ja rakenteet ( happi loppuu ) Sosiaalisten ongelmien keskittyminen, turvattomuus Tyytymättömyys Välinpitämättömyys 2. Hallittu Tutkimus/tieto Pitkän tähtäimen suunnitelmat (kunnossapito, korjaus) Luontoa kunnioittava Asukkaiden osallistuminen, vaikuttaminen, yhteisöllisyys Terveys, turvallisuus Viihtyisyys, hyvinvointi Vastuullisuus 34(13)

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 4 / 2 0 0 7 Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 Kansi: Matti Niemi/Gorilla Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia Energiatekniikan koulutusohjelma Antti Väisänen SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Rakennusten sisäympäristöön on kiinnitetty viime vuosina runsaasti huomiota. Formaldehydi, radon, kosteusvauriot ja

Lisätiedot

Pientalojen mikrobivauriot

Pientalojen mikrobivauriot Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA Maija Virta, FIGBC ja Risto Kosonen, Halton Oy 1 YHTEENVETO 1.1 Tavoite Sisäympäristöindikaattoreilla varmistetaan käyttäjien terveys

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA 1 JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Insinöörityö Tuula Siukkola 2002 Toimeksiantaja: Järvenpään kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto 2 SISÄLTÖ 1 Johdanto Ympäristöterveyden määritelmä, Suomen kansallinen

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Nykytilanne Rakennuskannassa korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa (Roti

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Hannu Tiitto Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Aducate Reports and Books 17/2011 Aducate Centre for Training and Development HANNU TIITTO Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homevauriot JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asian käsittely valiokunnassa

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homevauriot JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asian käsittely valiokunnassa TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp Rakennusten kosteus- ja homeongelmat JOHDANTO Vireilletulo Tarkastusvaliokunta päätti kokouksessaan 20.2.2013 antaa mietinnön valvonta-aiheestaan rakennusten kosteus-

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan vaikuttavuus kalvojen avaus

Kiinteistöpalvelualan vaikuttavuus kalvojen avaus 1 (8) Kiinteistöpalvelualan vaikuttavuus kalvojen avaus Kalvo1. Kiinteistö ja rakennusala Kiinteistöpalveluala on osa Kira- eli kiinteistö- ja rakennustoimialaa. Kiinteistö- ja rakennusklusteriin kuuluvat

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen

Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen Ville Soininen ENETE-projekti Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos 19.11.2009 TIIVISTELMÄ Energiankulutuksen lisääntyminen

Lisätiedot

HOMEVAURIOT ja TUTKIMINEN. RI Ismo Patrikainen

HOMEVAURIOT ja TUTKIMINEN. RI Ismo Patrikainen HOMEVAURIOT ja TUTKIMINEN RI Ismo Patrikainen SUORAA Suomen Rakennusasiantuntijat Oy Hometaloriita: Janne Katajalle hirvittävä lasku! Taloussanomat 2011: Venäläistä rulettia: Hometalo voi yllättää Päivitetty

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

Tuleeko rakennuksesta energiatehokas noudattaen EU- direktiivejä ja standardeja?

Tuleeko rakennuksesta energiatehokas noudattaen EU- direktiivejä ja standardeja? Tuleeko rakennuksesta energiatehokas noudattaen EU- direktiivejä ja standardeja? SWEGON AIR ACADEMY TAMPERE 13.11.2008 DI Jorma Railio LVI-talotekniikkateollisuus ry jorma.railio@teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Puhtauspalvelut ja työympäristö

Puhtauspalvelut ja työympäristö JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 226 Esko Korhonen Puhtauspalvelut ja työympäristö Ostettujen siivouspalveluiden laadun mittausmenetelmät ja laatu sekä siivouksen vaikutukset sisäilman

Lisätiedot

OPAS KOSTEUSONGELMIIN

OPAS KOSTEUSONGELMIIN TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU JULKAISU 95 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA OPAS KOSTEUSONGELMIIN - Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma Toimittanut Virpi Leivo Rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot