KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS"

Transkriptio

1 KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2 Painotuote HÄMEEN KIRJAPAINO OY Hämeen Kirjapaino Oy, Tampere, 2014

3 KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

4 SISÄLTÖ ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI TYÖMARKKINAKESKUS- JÄRJESTÖJEN TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUKSEN MUKAISESTI LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Sopimuksen soveltamisala Järjestäytymisvapaus Keskusjärjestöjen väliset sopimukset Sopimuksen sitovuus, työrauha ja valvontavelvollisuus Sitovuus Työrauha Valvontavelvollisuus LUKU TYÖSUHTEEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN Työsopimus Työsäännöt Perehdyttäminen Työnjohto-oikeus Työsopimuksen irtisanomisajat Takaisinottaminen LUKU TYÖAIKA Säännöllinen työaika Perussääntö Keskimääräinen viikkotyöaika Työvuoroluettelo Vuorokautisen työajan pidentäminen Yötyö Jaksotyö Työvuoroluettelon muuttaminen Vuorojen vaihtuminen ja muuttuminen Aloittamis- ja lopettamistyöt Poikkeukset Vapaapäivät Arkipyhäviikkojen työaika Päivittäisen työajan järjestäminen Työajan tarkkailu Työviikon ja työvuorokauden alkaminen Työaika päivä-, yksi- ja kaksivuorotyössä Soveltamisala Vapaan kertyminen Vapaan antaminen Ansiotaso Työssäolopäivien veroiset päivät Jatkuva 1- ja 2-vuorotyö Keskeytyvä 3-vuorotyö Keskeytymätön 3-vuorotyö Lepoajat... 28

5 Ruokailutauko päivätyössä Ruokailutauko vuorotyössä Toinen päivittäinen lepoaika Virvokkeiden nauttiminen Vuorokausilepo Viikottainen vapaa-aika Viikottaisesta vapaa-ajasta poikkeaminen Ylityö Vuorokautinen ylityö Viikoittainen ylityö Ylityö keskeytymättömässä vuorotyössä Korvaus viikkoylityösäännösten mukaan Vapaa-aikaan vaihtaminen Levähdystauko Kuukausipalkan jakaja Hälytysluontoinen työ Edellytykset Hälytysraha Varallaolo Asuntovarallaolo Vapaamuotoinen varallaolo LUKU PALKAT JA PALKANMAKSU Palkkaustavat Työkohtainen palkka Matriisi Työtehtäväkohtainen palkan osa Työtehtävän vaativuudenarviointi Vaativuusarvioinnin perusteet Tehtäväkohtainen palkka Henkilökohtaisen pätevyyden/osaamisen arviointi Uudet työntekijät Palvelusaikalisä Nuorten ohjetuntipalkat Suorituspalkkatyö Hinnoittelusääntö Osa- eli sekaurakka Palkkiopalkka Urakasta sopiminen Menetelmämuutokset Hinnoittelun tarkistaminen Urakan hylkääminen Yhteisurakka Urakan keskeyttäminen Työn- ja aikatutkimukset Vuoro-, ilta- ja yötyölisät Vuorotyölisä Ilta- ja yötyölisä Siirto toiseen työhön... 41

6 Alemmin palkattu työ Korkeammin palkattu työ Palkanmaksu Kuukausipalkka Kuukausipalkan osittaminen Kuukausipalkkaan siirtyminen Tuntipalkkaan siirtyminen Keskituntiansio Laskentajakso Tuntipalkkainen työntekijä Kuukausipalkkainen työntekijä Keskituntiansio henkilökohtaista tuntipalkkaa pienempi Keskituntiansion käyttöajanjakso Keskituntiansion käyttö LUKU ERINÄISET KORVAUKSET Matkakustannusten korvaaminen Työskentely tehdasalueen ulkopuolella Yleisiä määräyksiä Matkustamisvelvollisuus Matkan alkaminen ja päättyminen Komennuspaikkakunta Lyhyt työkomennus Pitkä työkomennus Ilmoitusvelvollisuus työkomennuksista Matkakustannusten korvaaminen Muita korvauksia Asevelvollisuuskutsunta Reservin harjoitukset Hautaus- ja hääpäivät Merkkipäivät Vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan kokoukset Korvausten laskentaperuste Arkipyhäkorvaus Suurjuhlapyhäkorvaus LUKU SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET Vuosiloma Loman pituus Lomaltapaluuraha Sairausajan palkka Karenssipäivä Alle 1 kuukauden työsuhde Korvausjakso Saman sairauden uusiutuminen Karenssipäivän poistuminen Sairastuminen kesken työpäivän Sairausajan palkan epääminen Vähennykset... 54

7 Ilmoitusvelvollisuus Sairausajan palkan maksujärjestelmän menettelytapaohjeet Lääkärintarkastukset Laskenta Perhevapaat Äitiys, isyys ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa Äitiysvapaan palkka Isyysvapaan palkka Kokonaissuunnitelma Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuminen Vaikeasti sairas lapsi Ryhmähenkivakuutus Työturvallisuus Yleissääntö Suojavaatetus ja suojavarusteet Kemialliset aineet Työnopastus Työympäristöasiat Suositus työsuojeluyhteistyön toteuttamiseksi eräissä tapauksissa LUKU LUOTTAMUSMIEHET JA AMMATTIOSASTO Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut Pääluottamusmiehen vapautus työstä sekä kuukausikorvaukset Kuukausikorvaukset Vapautus työstä Varapääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun varamiehen irtisanominen Ammattiosaston kokoukset Ammattiliiton hallintoelinten kokoukset Ilmoitustaulut Ay-jäsenmaksun pidättäminen LUKU NEUVOTTELUJÄRJESTYS Paikallinen sopiminen Erimielisyyksien ratkaiseminen Paikalliset neuvottelut Liittojen väliset neuvottelut Työtuomioistuin LUKU IX SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Työehtosopimuksen voimassaolo LIITE 1 SOVITTU TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLI LIITE 2 TT-SAK YLEISSOPIMUS LIITE 3 TYÖSUOJELUVALTUUTETUN AJANKÄYTÖN LASKEMINEN LIITE 4 LOMAPALKKASOPIMUS LIITE 5 IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK)... 85

8 ASIAHAKEMISTO A ALEMMIN PALKATTU TYÖ...41 ALOITTAMISTYÖT...22 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...61 AMMATTIYHDISTYSJÄSENMAKSUT...62 AMMATTILIITON HALLINTOELINTEN KOKOUKSET...62 ARKIPYHÄKORVAUS...50 ARKIPYHÄVIIKOT...23 ASUNTOVARALLAOLO...30 ATERIAKORVAUS E ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN...63 H HAUTAUSPÄIVÄ...50 HELATORSTAI HENKILÖKOHTAINEN PALKANOSA/MATRIISI...37 HENKILÖKOHTAISEN PÄTEVYYDEN/OSAAMISEN ARVIOINTI...36 Työtuloksen määrä ja laatu...37 Joustavuus...37 Huolellisuus...37 Erityisosaaminen...38 HENKILÖKOHTAISET TYÖSUHDEASIAT...50 HINNOITTELUPERUSTE HOITOVAPAA HINNOITTELUSÄÄNTÖ...39 HÄLYTYSLUONTOINEN TYÖ...30 HÄLYTYSRAHA...30 HÄÄPÄIVÄ...50 I ILMOITUSTAULUT...62 ILTATYÖ IRTISANOMINEN työehtosopimuksen...63 IRTISANOMISAJAT...20 IRTISANOMISSUOJASOPIMUS , 85 ISYYSVAPAA...56 ISYYSVAPAAN PALKKA...57 ITSENÄISYYSPÄIVÄ...51

9 J JAKSOTYÖ...22 JATKUVA 1- JA 2-VUOROTYÖ...25 JOULU...51 JUHANNUS...51 JÄRJESTÄYTYMISVAPAUS...19 K KARENSSIPÄIVÄN POISTUMINEN...53 KESKITUNTIANSIO keskituntiansion käyttöajanjakso...43 tuntipalkkainen työntekijä...42 kuukausipalkkainen työntekijä...42 keskituntiansion käyttö...43 laskentajakso...42 KOKONAISSUUNNITELMA...57 KOKOUKSET TYÖPAIKALLA...61 KORKEAMMIN PALKATTU TYÖ...41 KUTSUNTA...50 KUUKAUSIPALKAN JAKAJA...30, 42 KUUKAUSIPALKAN OSITTAMINEN...42 KUUKAUSIPALKKAAN SIIRTYMINEN...42 L LABORATORIO JA RÖNTGENTUTKIMUKSET...56 LAPSEN SAIRASTUMINEN lapsen sairastuminen kesken työpäivän...58 milloin poissaolo on välttämätöntä...58 molemmat vanhemmat vuorotyössä poissaolon pituus...58 saman sairauden uusiutuminen...58 selvitys lapsen sairaudesta...57 vaikeasti sairas lapsi...57 vaikutus vuosiloman pituuteen...58 yksinhuoltaja...59 LEPOAJAT...28 LEVÄHDYSTAUKO...30 LOMAPALKKASOPIMUS LOMALTAPALUURAHA...52 ennakko...52 jaksottaminen...52 LOPETTAMISTYÖT...22 LOPPIAINEN...51 LUOTTAMUSMIES luottamusmiespalkkio...60 vapautus työstä...60

10 LYHYT TYÖKOMENNUS...44 LÄÄKÄRINTARKASTUKSET aikaisemmin todettu sairaus laboratorio- ja röntgentutkimukset...56 lakisääteiset lääkärintarkastukset...56 muut lääkärintarkastukset...56 raskauteen liittyvät lääkärintarkastukset...56 uusi tai uusiutuva sairaus äkillinen hammassairaus M MAJOITTUMISKUSTANNUKSET...47 MATKUSTAMINEN aiheeton poissaolo ja päiväraha asunnon hankkiminen...47 asunnon taso...47 ateriakorvaus...46 henkilökohtaisten asioiden hoito...48 ilmoitusvelvollisuus...44 komennuspaikkakunta...44 korvaus ruoasta...48 kotimatkat pääsiäisenä, jouluna ja juhannuksena...48 majoittumiskustannukset...47 makuupaikka...46 matka-ajan korvaus...45 matkakorvaukset komennuspaikkakunnalla...48 matkakustannukset...45 matkan alkaminen ja päättyminen...44 matkustamisvelvollisuus...44 oman auton käyttö...45 päiväraha...46 sairaalapäiväraha...48 työkomennus, lyhyt...44 työkomennus, pitkä...44 ulkomaantyö...49 yömatkaraha...47 MATRIISI...33 MERKKIPÄIVÄT...50 MUISTIO...50 N NEUVOTTELUJÄRJESTYS...63 NUORTEN OHJETUNTIPALKAT...39

11 O OLOSUHTEET...35 OMAN AUTON KÄYTTÖ...45 OSA- ELI SEKAURAKKA...39 P PAIKALLINEN SOPIMINEN...62 PALKANMAKSU...41 PALKKA henkilökohtainen pätevyys...36 palvelusaikalisä...38 urakan hinnoittelusäännön mukaiset palkat...34 työnvaativuusluokkapalkka...31 PALKKIOPALKKA...24 PITKÄPERJANTAI...51 PITKÄ TYÖKOMENNUS...30 PYHÄINPÄIVÄ...51 PÄIVÄRAHA...32 PÄÄSIÄINEN...51 R RESERVIN HARJOITUKSET...50 RUOKAILUTAUKO päivätyössä...28 vuorotyössä...28 RYHMÄHENKIVAKUUTUS...59 S SAIRASLOMATODISTUS...54 SAIRAUSAJAN PALKKA ilmoitusvelvollisuus...54 karenssipäivä...52 karenssipäivän poistuminen...53 korvausjakso...53 sairastuminen kesken työpäivän...54 sairaslomatodistus...54 sairausajan palkan epääminen...54 saman sairauden uusiminen...53 vähennykset...54 SIIRROT...20, 41 SOPIMUKSEN SITOVUUS...19 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO...63 SOVELTAMISALA SUOJAVAATTEET JA VARUSTEET...59

12 SUORITUSPALKKATYÖ hinnoittelun tarkistaminen...39 hinnoitteluperuste hinnoittelusääntö menetelmämuutokset...40 osa- eli sekaurakka...39 palkkiopalkka työntutkimukset urakan hinnoittelu...39 urakan keskeyttäminen...40 urakan hylkääminen...40 urakasta sopiminen...40 yhteisurakka...40 SUURJUHLAPYHÄKORVAUS...51 ÄITIYSVAPAA...56 SYNNYTYSTÄ EDELTÄVÄT TUTKIMUKSET...56 T TAKAISINOTTAMINEN...21 TOINEN PÄIVITTÄINEN LEPOAIKA...28 TUNTIPALKKAAN SIIRTYMINEN...42 TYÖAIKA aloittamistyöt arkipyhäviikot...23 jaksotyö...22 keskimääräinen viikkotyöaika...21 lopettamistyöt...22 säännöllinen työaika...21 työaikalain noudattaminen...21 työajan alkaminen ja päättyminen...23 työvuoroluettelo...21 työvuoroluettelon muuttaminen...22 työviikon ja -vuorokauden alkaminen...21 vapaapäivät...23 viikkolepokorvaus...23 vuorojen vaihtuminen ja muuttuminen...22 vuorokautisen työajan pidentäminen...21 yötyö...22 TYÖAIKA KESKEYTYMÄTTÖMÄSSÄ 3-VUOROTYÖSSÄ...27 TYÖAIKA KESKEYTYVÄSSÄ 3-VUOROTYÖSSÄ ansiotaso työssäolopäivien veroiset päivät...25 viikkoylityö vuorovapaiden antaminen...26 vuorovapaiden kertyminen...26

13 TYÖAJAN LYHENTÄMINEN PÄIVÄ- JA YKSI- JA KAKSIVUOROTYÖSSÄ ansiotaso jatkuva 1- ja 2-vuorotyö...25 soveltamisala...23 työssäolopäivien veroiset päivät...25 vapaan antaminen...25 vapaan kertyminen...24 viikkoylityö TYÖNJOHTO-OIKEUS...20 TYÖN- JA AIKATUTKIMUKSET...41 TYÖNTUTKIMUS...41 TYÖOLOSUHTEET...35 TYÖRAUHA...19 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU...60 varamiehen, irtisanominen...61 TYÖTAPATURMA...52 TYÖVUOROLUETTELON MUUTTAMINEN...22 TYÖTUOMIOISTUIN...63 TYÖTURVALLISUUS...54 TYÖVUOROLUETTELO...21 U ULKOMAANTYÖ...49 URAKKATYÖ...39 UUDENVUODENPÄIVÄ...51 UUSI TYÖNTEKIJÄ...38 V VAATIVUUSARVIOINNIN PERUSTEET...34 Osaaminen OS Laajuus LA...35 Kädentaidot KÄ...35 Vastuu VA...35 Vuorovaikutus VU...35 Olosuhteet OS...35 Kuormitus KU...35 VAIKEASTI SAIRAS LAPSI...57 VAJAAVUOROKAUSI VALTIOLLISET VAALIT VANHEMPAINVAPAA...56 VAPAA-AIKAAN VAIHTAMINEN VAPAAMUOTOINEN VARALLAOLO...31 VAPAAPÄIVÄT...22 VAPUNPÄIVÄ...51 VARALLAOLO...30 VARAPÄÄLUOTTAMUSMIEHEN IRTISANOMINEN...61 VIIKKOLEPOKORVAUS... 23

14 VIIKOTTAINEN VAPAA-AIKA VIIKOITTAINEN YLITYÖ korvaus viikkoylityösäännösten mukaan...29 VIIKOTTAISESTA VAPAA-AJASTA POIKKEAMINEN...29 VIRVOKKEIDEN NAUTTIMINEN...28 VOIMASSAOLOAIKA...63 VUOROKAUSILEPO...28 VUOROKAUTINEN YLITYÖ...29 VUOROTYÖ keskeytymätön kolmivuorotyö...27 keskeytyvä kolmivuorotyö...26 korvaus vuorotyöstä...41 vuorojen vaihtuminen ja muuttuminen...22 VUOSILOMA...51 Y YLEISET SOPIMUKSET TT SAK... LIITE YLITYÖ keskeytymättömässä 3-vuorotyössä...29 kuukausipalkan jakaja...30 korvaus viikkoylityösäännöstön mukaan...29 levähdystauko...30 ns. tes-ylityö...29 vapaa aikaan vaihtaminen...29 viikoittainen...29 vuorokautinen...29 YÖMATKARAHA...47 YÖTYÖ...22, 41 Ä ÄITIYSVAPAAN PALKKA...56 ÄKILLINEN HAMMASSAIRAUS... 56

15 13 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTA MISEKSI TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUKSEN MUKAISESTI Todettiin, että osapuolina olevat liitot ovat tänään allekirjoittaneet tekstiilihuoltoalan työehtosopimuksen samalla uudistaen edellisen työehtosopimuksen liittojen välillä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti. 1 Sopimuskausi Mikäli jäljempänä tässä pykälässä sanotusta ei muuta johdu, työehtosopimus on voimassa jatkuen sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeis tään kahta (2) kuukautta ennen sen päättymistä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irtisanottu. Sopimuskausi koostuu kahdesta jaksosta, joista ensimmäinen alkaa ja päättyy Sopimuskauden toinen jakso alkaa välittömästi ensimmäisen jakson umpeuduttua, ja se päättyy Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat vuoden 2015 kesäkuussa tarkastelemaan yleistä taloudellista tilannetta, rakenteellisten uudistusten toteutumista, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehittymistä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. Tarkastelun perusteella työ markkinakeskusjärjestöt sopivat toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta. Mikäli edellä mainituissa sopimuskauden toisen jakson palkkaratkaisua koskevissa työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen viimeis tään , neuvottelevat allekirjoittaneet liitot kolmannen sopimusvuoden palkka ratkaisun toteuttamisesta. Mikäli näissäkään neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin sopimusosapuoli kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen kirjallisesti irtisanoa työehtosopimuksen päättymään Palkankorotukset vuonna 2014 A. Yleiskorotus Palkkoja korotetaan tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä tunnilta tai 20 kuukaudelta.

16 14 Yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen maksuajankohdasta (aikaistamisesta tai myöhentämisestä) toisin. Mikäli sovitaan korotuksen ajankohdan myöhentämisestä, tulee samalla sopia muutok sesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kerta luontoisella erällä. Erotus maksetaan viimeistään yleiskorotuksen toteuttamisajan kohdasta. Palkankorotuksen ajankohdasta neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken. Sopimus tehdään kirjallisesti. Ellei edellä mainittua sopimusta tehdä mennessä, toteutetaan korotus tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. B. Palkkataulukot Työehtosopimuksen 14 :n mukaisia ohjetuntipalkkoja korotetaan kohdassa 3A mainitusta ajankohdasta lukien 10 senttiä alimpaan työnvaativuusluokkaan (TVL 1) suhteet säilyt täen. Tekstiilihuoltoalan työnvaativuusluokkapalkat Täysin työkykyisten, 18 vuotta täyttäneiden, työntekijöiden luokkapalkat ovat seuraavat: senttiä/h euroa/kk Työhöntulopalkka vuotta täyttäneet työnvaativuusluokka työnvaativuusluokka työnvaativuusluokka työnvaativuusluokka työnvaativuusluokka työnvaativuusluokka Nuorten ohjetuntipalkat Nuorten ohjetuntipalkat senttiä/h euroa/kk 15 v v v Palkankorotukset vuonna 2015 A. Yleiskorotus Palkkoja korotetaan tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen maksuajankohdasta (aikaistamisesta tai myöhentämisestä) toisin.

17 15 Mikäli sovitaan korotuksen ajankohdan myöhentämisestä, tulee samalla sopia muutok sesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kerta luontoisella erällä. Erotus maksetaan viimeistään yleiskorotuksen toteuttamisajankoh dasta. Palkankorotuksen ajankohdasta neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken. Sopimus tehdään kirjallisesti. Ellei edellä mainittua sopimusta tehdä mennessä, toteutetaan korotus tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. B. Palkkataulukot Työehtosopimuksen 14 :n mukaisia ohjetuntipalkkoja korotetaan kohdassa 4A mainitusta ajankohdasta lukien 6 senttiä alimpaan työnvaativuusluokkaan (TVL 1) suhteet säilyttäen. Tekstiilihuoltoalan työnvaativuusluokkapalkat Täysin työkykyisten, 18 vuotta täyttäneiden, työntekijöiden luokkapalkat ovat seuraavat: senttiä/h euroa/kk Työhöntulopalkka vuotta täyttäneet työnvaativuusluokka työnvaativuusluokka työnvaativuusluokka työnvaativuusluokka työnvaativuusluokka työnvaativuusluokka Nuorten ohjetuntipalkat Nuorten ohjetuntipalkat senttiä/h euroa/kk 15 v v v Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvaukset Pääluottamusmiesten kuukausikorvausten määrät ovat alkaen seuraavat: Työntekijöiden lukumäärä Korvaus euroa / kuukausi alle Työsuojeluvaltuutettujen korvaus on alkaen 78,00 euroa Kuukausikorvausten määrät ovat voimassa koko sopimuskauden ajan.

18 16 5 Työaikamuotojen vaihtelu Liitot ovat yhtä mieltä siitä, että työviikon aikana tapahtuva eri työaikamuotojen vaihtelu ei tosiasiassa saa johtaa ylityön korvaamista koskevien määräysten kiertämiseen 6 Tulos- ja voittopalkkio Tulos- ja voittopalkkiot ovat yrityskohtaisia palkanlisiä. Niihin sisältyy riski siitä, että niitä ei makseta, jos asetettuja tulos- ja voittotavoitteita ei saavuteta. Tulospalkkiona maksettava lisä voi perustua esimerkiksi työpaikan tuotannollista toimintaa ilmaisevien tunnuslukujen kehitykseen, taloudelliseen kehitykseen ja asetettujen kehitystavoitteiden saavuttamiseen tai näiden kaikkien tunnuslukujen yhdistelmiin. Voittopalkkioina maksettava lisä voi perustua esimerkiksi yrityksen käyttökatteeseen tai sen jälkeiseen kannattavuutta osoittavaan erään. Yritysjohdon päätettävissä olevien tulos- ja voittopalkkioiden käyttö, määräytymisperusteet ja perusteiden muuttuminen selvitetään työntekijöille ennen niiden käyttöönottoa. 7 Joustavien työaikajärjestelmien edistäminen Osana tuottavuuden parantamiseen tähtäävää toimintaa liitot sitoutuvat edistämään monipuolisten ja joustavien työaikojen sekä työaikapankkien käyttöä yrityksissä. Tätä tarkoitusta tukemaan osapuolet perustavat sopimuskauden ajaksi työryhmän, joka muun muassa selvittää, kuinka nykyiset työaikamääräykset vastaavat yritysten ja niiden henkilöstön tarpeita. Samalla selvitetään sanottujen määräysten mahdolliset kehittämis tarpeet. 8 Paikallisen sopimisen edistäminen Liitot asettavat työryhmän, jonka tehtävänä on sopimuskauden aikana edistää ja kehittää paikallista sopimista ja sen myötä yritysten neuvottelukulttuuria. 9 Tuottavuustyöryhmä Liittojen välinen Tuottavuustyöryhmä jatkaa toimintaansa. 10 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat Sopimusosapuolet pitävät tärkeänä, että henkilöstön osaamisen ja koulutuksen ajantasaisuuteen kiinnitetään yrityksissä huomiota. Tulevaisuuden muutostarpeisiin perustuvan koulutussuunnitelman tekeminen ja sen toteuttaminen edistävät ketteryyttä, innovatiivisuutta, työurien pidentymistä ja työntekijöiden työllistymistä. Eduskunnan käsittelyssä on syksyllä 2013 lakiesityksiä, jotka liittyvät henkilöstön osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen. Niiden on tarkoitus tulla voimaan 2014 alusta lukien. Lainsäädännön taustalla on raamisopimuksen tekemisen jälkeen 2011 alkanut keskustelu työntekijöiden kouluttamisesta. Lakiuudistusten johdosta työnantaja saa yli määräisen

19 17 verovähennyksen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti tehdyn koulutus suunnitelman toteuttamisesta. Liittojen välinen työryhmä opastaa ja kouluttaa jäsenyritysten henkilöstöasioista vastaavia esimiehiä ja luottamushenkilöitä koulutussuunnitelman laatimiseen, joka vastaa tulevaisuudessa työntekijöiden osaamisessa tapahtuvia kehitys- ja muutostarpeita sekä samalla oikeuttaa ylimääräiseen verovähennykseen. 11 Työhyvinvoinnin edistäminen Sopijapuolet korostavat työpaikan yhteistyön merkityksen tärkeyttä työntekijöiden työelä män laadun ja työuran keston edistämisessä, joilla seikoilla voidaan muiden tekijöiden ohella edesauttaa yrityksen tuottavuuskehitystä. Sopijapuolet toteavat, että työpaikalla tehtävillä ennakoivilla ja aktiivisilla toimenpiteillä on suuri merkitys työhyvinvoinnin edistämisessä ja sairauspoissaolojen vähentämisessä. Työhyvinvointia edistävässä ja sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävässä toimin nassa on tarkoituksenmukaisella tavalla hyödynnettävä työterveyshuollon asiantunte musta. Sopijapuolet pyrkivät järjestämään sopimuskauden aikana yhteisiä työhyvinvoinnin edistämi sestä ja sairauspoissaolojen vähentämisestä koskevia seminaareja, joissa käsitellään mm.: - tekstiilihuoltoalalla ja muussa teollisuudessa olevia käytäntöjä työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi - asiantuntijaorganisaatioiden näkemyksiä olemassa olevista käytännöistä. 12 Jatkuva neuvottelumenettely Jatkuvan neuvottelun tavoitteena on edistää yhteistoimintaa työpaikoilla, kehittää alan työllisyyttä ja tuottavuutta, valmistella sopimuskauden aikana muutoksia työehtosopimuk siin sekä laatia yhteisiä soveltamisohjeita työpaikoilla hankaliksi koettuihin tilanteisiin. Osana jatkuvan neuvottelun menettelyä liitot voivat ottaa käsittelyyn myös yksittäisen yri tyksen talouden vakauttamisen kriisitilanteessa. 13 Työehtosopimusten tekstien selkeyttäminen Edellisellä sopimuskaudella käynnistettyä Kulutustavararyhmä ry:n, Yleinen Teollisuusliitto ry sekä TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n välisten työehtosopimusten tekstien selkeyttämistyötä jatketaan tarkoituksena saada työehtosopimukset niiden joukossa Tekstiilihuoltoalan työehtosopimus - uusitussa muodossaan painettaviksi kevään 2014 aikana. 14 Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma Kulutustavararyhmä ry, Yleinen Teollisuusliitto ry sekä TEAM Teollisuusalojen ammatti liitto ry ovat mukana keskusjärjestöjen suositukseen perustuvassa Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmassa siinä muodossa kuin keskusjärjestöt siitä sopivat. 15 Matkakustannusten korvaukset ja niiden perusteet sopimuskauden aikana määräytyvät vero hallituksen niitä koskevien kulloinkin voimassa olevien päätösten mukaisesti.

20 18 16 Työehtosopimuksen tekstimuutokset, palkkataulukot, luottamusmieskorvaukset ja työsuojelu valtuutetun korvaus on huomioitu uudessa työehtosopimuksessa. 17 Alan palkkausjärjestelmän tarkastelu Osapuolet toteavat, että alan palkkausjärjestelmää tullaan tarkastelemaan sopimus kau den aikana. Tätä varten perustetaan työryhmä, jonka tarkemmasta toimeksiannosta sovi taan myöhemmin. 18 Pöytäkirjan sitovuus ja tarkastaminen Tällä pöytäkirjalla on sama sitovuus ja voimassaoloaika kuin osapuolten välisellä työehtosopimuksella. Tätä pöytäkirjaa on laadittu kolme (3) yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. Pöytäkirja todettiin kaikkien osapuolten allekirjoituksilla tulleen tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Helsingissä marraskuun 25. päivänä 2013 Vakuudeksi: Lassi Räsänen KULUTUSTAVARARYHMÄ RY YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY Anna-Kaisa Auvinen Pekka Tsupari TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY Timo Vallittu

21 19 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1.1 Sopimuksen soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Kulutustavararyhmä ry:n jäsenyhdistyksen Tekstiili huoltoliitto ry:n ja Yleisen Teollisuusliitto ry:n tekstiili huoltoalan jäsenyritysten ja niiden palveluksessa olevien työntekijöiden välisissä työsuhteissa. 1.2 Järjestäytymisvapaus Työnantajalla ja työntekijällä on oikeus vapaasti päättää liittymisestään omiin järjestöihinsä. 1.3 Keskusjärjestöjen väliset sopimukset Työehtosopimuksen osana noudatetaan seuraavia EK:n ja SAK:n välisiä sopimuksia: Yleissopimus siihen tehtyine muutoksineen Irtisanomissuojasopimus Lomapalkkasopimus Tämän työehtosopimuksen voimassa ollessa edellä mainittuihin keskusjärjestösopimuksiin mahdollisesti tehtäviä muutoksia noudatetaan siitä päivästä lukien, jolloin allekirjoittaneet liitot ovat sopineet niiden liittämisestä työ ehto sopimuksen osaksi. 1.4 Sopimuksen sitovuus, työrauha ja valvontavelvollisuus Sitovuus Työehtosopimus sitoo siihen osallisia ja muuten sidottuja yhdistyksiä sekä työnantajia ja työntekijöitä, jotka ovat tai sopimuksen voimassaoloaikana ovat olleet näiden yhdistysten jäseniä. Työrauha Työehtosopimukseen sidottujen yhdistysten, työnantajien ja työntekijöiden on vältettävä kaikkia työ taistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonai suu dessaan tai johonkin sen yksittäiseen määräykseen. Valvontavelvollisuus Sopimukseen sidotut yhdistykset ovat velvolliset huolehtimaan, että myös niiden alaiset yhdistykset, työnantajat ja työntekijät, joita sopimus koskee, välttävät sellaisia työtaistelutoimenpiteitä, eivätkä muutoinkaan riko työehtosopimuksen määräyksiä. 2 LUKU TYÖSUHTEEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN 2.1 Työsopimus Työsopimuksen muodosta ja kestosta sekä koeajasta säädetään työsopimuslaissa. Pöytäkirjamerkintä: Työehtosopimuksen liitteenä on työsopimusmalli, jonka käyttämistä liitot suosittelevat.

22 Työsäännöt Työntekijä on velvollinen noudattamaan työpaikalle vah vis tettuja työsääntöjä, mikäli ne eivät ole ristiriidassa tämän työehtosopimuksen mää räysten kanssa. 2.3 Perehdyttäminen Työntekijä tulee perehdyttää työhön ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Uusi työntekijä tulee perehdyttää myös yritykseen ja sen toimintaperiaatteisiin sekä henkilöstöpolitiikkaan ja mahdollisiin työsääntöihin. Uudelle työntekijälle selvitetään sovellettava työehtosopimus ja sen neuvottelujärjestelmä sekä työntekijöiden edustajat. 2.4 Työnjohto-oikeus Työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta. Työntekijän velvollisuus on noudattaa työnantajan tai tämän edustajan antamia määräyksiä ja ohjeita, jos ne eivät ole ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön, tämän työehtosopi muksen tai työsääntöjen kanssa. Työntekijä tekee työnjohdon hänelle osoittamaa työtä ja työnantajalla on oikeus siirtää työntekijä kulloinkin esiintyvän tarpeen mukaan toiseen työhön. 2.5 Työsopimuksen irtisanomisajat Ellei muusta irtisanomisajasta ole sovittu, työnantajan noudatettavat irtisanomisajat ovat seuraavat: Työsuhde jatkunut keskeytyksettä Enintään vuoden Yli vuoden mutta enintään 4 vuotta Yli 4 vuotta mutta enintään 8 vuotta Yli 8 vuotta mutta enintään 12 vuotta Yli 12 vuotta Irtisanomisaika 14 päivää 1 kuukausi 2 kuukautta 4 kuukautta 6 kuukautta Ellei muusta irtisanomisajasta ole sovittu, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat ovat seuraavat: Työsuhde jatkunut keskeytyksettä Enintään 5 vuotta Enintään 5 vuotta Irtisanomisaika 14 päivää 1 kuukausi Mitä edellä tässä pykälässä on sanottu toisin sopimisesta irtisanomisaikoja koskien nouda tetaan siitä huolimatta, että työehtosopimuksen osana noudatettavaa Irtisanomissuojasopi musta 2001 (TT SAK) ei tässä yhteydessä ole muutettu. Muilta osin menetellään keskus järjestösopimuksen mukaisesti.

23 Takaisinottaminen Ellei paikallisesti luottamusmiehen kanssa ole toisin sovittu, työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisella ja taloudellisella perusteella tai saneerausmenettelyn yhteydessä irtisano malleen työvoimatoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos hän tarvit see työntekijöitä yhdeksän (9) kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Mitä edellä tässä pykälässä on sanottu toisin sopimisesta irtisanotun työntekijän takaisin ottamista koskien noudatetaan siitä huolimatta, että työehtosopimuksen osana noudatetta vaa Irtisanomissuojasopimusta 2001 (TT SAK) ei tässä yhteydessä ole muutettu. Muilta osin menetellään keskusjärjestösopimuksen mukaisesti. 3 LUKU TYÖAIKA 3.1 Säännöllinen työaika Työaikalain noudattaminen Työaikaan nähden noudatetaan voimassa olevan lain säännöksiä. Perussääntö Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Pöytäkirjamerkintä: Eri työaikamuodoissa noudatettavat työajat ja työajan järjestämistä koskevat erityismääräykset on kirjattu tämän työehto-sopimuksen 3.7, 3.8 ja 3.9 kohtiin. Keskimääräinen viikkotyöaika Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös siten, että se enintään 26 viikon pituisena ajanjaksona tasoittuu kunkin työaikamuodon osalta sovittuun keskimääräiseen viikkotyöaikaan. Työvuoroluettelo Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi työntekijän säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen sekä työaikalain 28 :ssä tarkoitettujen lepoaikojen ajankohdat. Työvuoroluettelo voidaan laatia samaan asiakirjaan ja se on laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin työajan tasoittumisjärjestelmä, jollei se tasoittumisjakson pituuden tai suo ritettavan työn epäsäännöllisyyden vuoksi ole erittäin vaikeata. Työajan tasoittumisjärjestel män ja työvuoroluettelon laatimisesta ja muuttamisesta on säädetty tarkemmin työaikalain 34 ja 35 :ssä. Vuorokautisen työajan pidentäminen Säännöllinen vuorokautinen työaika voidaan paikallisesti työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti sopien pidentää enintään kahdella tunnilla viikoittaisen työajan

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS

TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 2014-2017 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden toimihenkilöitä

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY PAPERILIITTO RY SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 KEMIANTEOLLISUUS KT RY AMMATTILIITTO PRO RY Sisällysluettelo Sisällysluettelo ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 5 IITTALA GROUP

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUKSEN MUKAISESTI KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 6 KUMITEOLLISUUDEN

Lisätiedot

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Kemianalan toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.3.2014-30.11.2016 Sopijaosapuolet

Lisätiedot

KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N. välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS

KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N. välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.2.2012-28.2.2014 Työehtosopimus 1 Sisällysluettelo 1 Sopimuksen soveltamisala... 4 2 Liitesopimukset... 5 3 Työsuhde

Lisätiedot

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Kemianalan toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Työehtosopimus 1 Sisällysluettelo 1 Sopimuksen soveltamisala... 4 2 Liitesopimukset... 5 3 Työsuhde ja työsuhteesta

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 1 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 Metsäteollisuus ry Puu- ja erityisalojen liitto ry 2 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014

TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY KULUTUSTAVARARYHMÄ RY:N JA TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY:N TEKSTIILI-

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2014-31.1.2017 PUUSEPÄNTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016 METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Liitesopimukset... 2 3 Työnantajan

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012 Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry SISÄLLYS Sivu Sovintoehdotus 11.4.2010 1 Lisäpöytäkirja 5 I YLEISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 TYÖEHTOSOPIMUS YLEISTÄ 1 Soveltamisala 5 2 Työsuhde ja yleiset velvollisuudet. 6 3 Työsuhteen

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n ja METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-04-7 Painopaikka:

Lisätiedot

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Öljytuote ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014)

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTAry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry Painopaikka:

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Sisällysluettelo TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPPÖYTÄKIRJA... 2 PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Työehtosopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1

I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 PAPERITEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 2 3 4 5 Soveltamisala... 1 Järjestäytymisvapaus... 5 Paperiteollisuuden yleissopimuksen noudattaminen... 5 Työrauhavelvoite...

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot