VÄLITILINPÄÄTÖS II KH / KV 12.10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10"

Transkriptio

1 VÄLITILINPÄÄTÖS II KH / KV 12.10

2 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden kriisi, jonka vaikutukset siirtyivät myös reaalitalouteen. Erityisesti alkuvuonna kuultiin pelkästään huonoja uutisia taloudesta ja sen kehittymisestä. Viime aikoina on jo annettu hiukan positiivisempia uutisia talouden suunnasta ja useammat talouskehityksen mittarit näyttävät talouden suunnan muuttuneen viimeistään vuoden kolmannella neljänneksellä. Talouden epävakaaja epäsuotuisa tilanne on vaikuttanut myös kuntasektoriin. Ensimmäiset vaikutukset nähtiin verotulokertymässä, joka tippui erittäin jyrkästi erityisesti alkuvuonna. Haukiputaallakin pahimmillaan yhteisöverokertymä oli pahimmillaan noin 70 % pienempi verrattuna edellisen vuoden kertymään. Verokertymä on kuitenkin hiukan toipunut johtuen erityisesti valtion päätöksestä, jolla yhteisöveron tuloutusta kunnille muutettiin. Tässä vaiheessa vuotta Haukiputaan yhteisöverokertymä näyttäisi olevan noin 20 % pienempi kuin viime vuonna. Yhteisöverokertymä on Haukiputaalla suhteessa varsin pieni, jonka johdosta myös koko verotulokertymä näyttää ehkä hiukan valoisammalta kuin useampien muiden kuntien ja erityisesti suurten kaupunkien osalta. Myös väestön kasvu ja keskimääräisen tulotason jatkuva nousu 2000-luvulla vaikuttaa asiaan. Tässä vaiheessa vuotta voi Haukiputaan verokertymän ennustaa olevan noin 1-2% korkeampi kuin vuonna Pitkään positiivisena jatkunut työllisyyskehitys on kääntynyt ja Haukiputaallakin oltiin pahimmillaan 14 % työttömyysluvuissa. Elokuun tilastot näyttävät pientä elpymistä työttömyyden ollessa 12,7 %. Työttömyysprosentti näyttää vaihtelevan varsin paljon vuoden aikana ja elokuun lukuun vaikuttanee hiukan myös koulujen alkaminen. Rahamarkkinoiden tilanne on kuntien osalta ollut toisaalta myös positiivinen. Korkokehitys on ollut erittäin myönteinen ja toistaiseksi lainaa on ollut vielä hyvin tarjolla kilpailukykyisin ehdoin. Valtion elvytystoimien vaikutukset ovat vielä epäselvät. Kela-maksumuutoksen vaikutus on kunnassamme tänä vuonna noin 200 t ja jatkossa noin puoli miljoonaa euroa vuotta kohden. Kustannustason nousu on pysähtynyt ja on hyvin todennäköistä, että tulevat palkkaratkaisut ovat varsin maltillisia. Tässä taloustilanteessa ehdottoman tärkeää on menokehityksen pitäminen maksimissaan budjetoidussa tasossa. Ensimmäisen kolmanneksen toteuman osalta vastuualueet ovat pysyneet varsin hyvin nettobudjeteissaan. Koko kunnan osalta toimintakuluista on toteutunut (65,5 %) ja tuottojen osalta (65,5 %). Kulurakenne on ollut hallinnassa ja sen pitäminen on erittäin kriittistä. Vastuualueet ovat arvioineet haasteitaan omissa tuloskorteissaan. Yhtenä riskinä pidetään erikoissairaanhoidon kulujen alkuvuoden kehitystä. Sen osalta tiettyä etupainotteisuutta on aiheutunut sekä hoitojonojen purkamisesta että uuden DRG-laskutusmallin

3 käyttöönotosta. Tietojen mukaan laskutuksen pitäisi tasoittua vuoden aikana. On kuitenkin syytä varautua siihen, että erikoissairaanhoidon kulut ja samalla koko perusturva tulee ylittämään budjettinsa noin 200 t. Haasteita tuo myös toimeentulotuen raju nousu sekä sosiaalipalvelujen kasvanut käyttö, joka on hyvin tyypillistä tällaisessa taloudellisessa tilanteessa. Sivistystoimessa isoin kysymysmerkki lienee uuden Länsipuolen käyttöönotto. Vastuualueet ovat sitoutuneet noudattamaan budjettejaan ja jos kulubudjetit pitävät, tulemme tällä ennusteella tekemän reilun neljän miljoonan positiivisen vuosikatteen ja noin 1,5 M :n ylijäämän. Ne ovat ehdottomia tavoitteita, jotta saamme jatkettua taloutemme tasapainottamista.

4 Kunnanhallitus Visio VISIO 2015 Haukiputaan kunta järjestää tasokkaat kuntapalvelut asukkaan turvalliselle kasvulle ja elämälle. Puhdas luonto ja hoidettu ympäristö takaavat kuntalaisten asumisviihtyvyyden. Monipuolinen elinkeinorakenne vahvistaa kuntalaisten toimeentulomahdollisuuksia. Merellinen Virpiniemi on seudullinen liikunta- ja vapaa-ajankeskus. Perustehtävä PERUSTEHTÄVÄ Haukipudas turvaa kuntalaistensa peruspalvelut taloudellisesti tiiviissä yhteistoiminnassa alueen muiden toimijoiden kanssa. Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittinen Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen menestystekijä Riittävät peruspalvelut Peruspalvelujen saatavuus ja laatu Saatavuuden ja laadun mittausjärjestelmän kehittäminen kh/kj Onnistunut maankäyttö Monipuolisten tuottamistapojen ja yhteistyön hyödyntäminen palvelutuotannossa Kunnan hallittu kasvu Kasvun hallitseminen, kasvu alle 2 % Saatavuutta mitataan erityisesti perusturvapalveluiden osalta. Laatumittareita kehitetään strategiatyön yhteydessä. Palveluverkon ja organisaation rakenteen kehittäminen alkaa strategiatyön jatkeena kh/kj Kasvu on ollut alkuvuonna 1,4 %

5 Suunnittelutasojen koordinointi ja hallinta Maankäytön ja rakentamisen toteuttamisohjelma valmiina toukokuussa Mato-työ on edennyt hyvin ja helpottanut suunnittelua erityisesti investointien osalta. Sen avulla myös budjetin ja erityisesti suunnitteluvuosien ennustaminen tarkentuu. Monipuolinen elinkeinorakenne Elinkeinopolitiikan toteutus Elinkeinostrategia Elinkeinostrategian hyväksyminen ja jalkauttaminen läpi kuntakonsernin kh/kj Elinkeinostrategia päivitetään kunnan strategian yhteydessä sen linjoja vastaavaksi. Haukiputaan Kehitys on aloittanut strategiatyön valmistelun SWOT-työskentelyllä ja tj osallistui valtuuston strategiaseminaariin. Haukiputaan Kehityksen,maankäytön ja tonttilaitoksen yhteistyön lisääminen Työpaikkakehitys, yhteisöverokertymä Taloudellisen tilanteen käännyttyä myös työpaikkakehitys on heikentynyt. Yhteisöverokertymä pienenee noin 30 %:a vuoteen 2008 verrattuna. Joustava yritystonttitarjonta HK, maankäyttö ja tonttilaitos ovat tehneet yhteistyötä erityisesti Kellonlahden alueen osalta. Alueen tonteista on tehty esite ja rakennusliikkeitä on lähestytty suoraan yritystonttien osalta. Anis-projektiin on osallistunut kaikki osapuolet.

6 Prosessit ja rakenteet Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Strateginen johtaminen Strategian luominen Syvemmän yhteistyön ja yhteistoiminta-alue linjausten pohjalta. KH/KJ Joryn ja KHn yhteistyön tiivistäminen Talouden tasapainottaminen Strategiatyö käynnistetään maaliskuussa ja strategia hyväksytään toukokuussa Seutuyhteistyön hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä Avoin ja vuorovaikutteinen yhteistyö Alijäämät katettuna vuonna 2011 Strategiatyö käynnistyi toukokuussa. Sitä on käsitelty yhdessä Kh:n ja kahdessa Kv:n seminaarissa sekä kolmessa valmisteluryhmän kokouksessa. Jory käsittelee sitä 29.9, Kh ja Kv Seutuyhteistyön rakennetta kehittämään on valittu työryhmä, joka kokoontuu Joryn jäsenet ovat olleet esittelemässä asioita. Strategiatyössä yhteistyö on tiivistynyt. Alijäämiä on saatu katettua suunnitelmaa nopeammin, mutta verotulokertymän kehitys voi viivästyttää suunnitelmaa niin, että alijäämät on katettuna v Vuoden 2009 ylijäämä tulee olemaan noin 1,5 M. Kuntasuunnittelu ja Ajanmukainen, selkeä ja Toimintaprosessien kunnanhallitus Mato ja

7 arviointi luotettava suunnittelujärjestelmä läpikäynti Välitilinpäätöskäytännön kehittäminen ja hyödyntäminen /kunnanjohtaja taloustiimityöskentely on tehostanut suunnittelua. Välitilinpäätös on kehittynyt laajempaan ja analyyttisempään suuntaan. Rakenteelliset uudistukset Suunnittelujärjestelmän luotettavuuden parantaminen ja haavoittuvuuden vähentäminen Organisaation muuttaminen strategisten linjausten mukaisesti KJ/KH Suunnittelujärjestelmää kehitetään sekä prosessia että ohjelmistoja kehittämällä. Business Planning -ohjelmisto on koekäytössä ja se saadaan tuotantokäyttöön viimeistään lokakuun alussa. Ohjelmisto helpottaa suunnittelua ja pienentää inhimillisten virheiden syntymistä. Strategiatyön jälkeen ja pohjalta käynnistetään organisaation ja ohjausjärjestelmän kehittäminen.

8 Resurssien hallinta Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Henkilöstövoimavarojen ja palvelutarpeiden yhteensovittaminen Ennakoiva ja koordinoiva henkilöstösuunnittelu kunnanhallitus+johtoryh mä Pitkäjänteinen talouden hallinta Taloudellisuus ja tehokkuus Henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen käyttö Lainamäärä/asukas Investointien netto Vuosikate/asukas Kunnan omaisuus Henkilöstösuunnittelu Henkilöstömäärä vastaa palvelutarpeita. Määräaikaista henkilöstöä vakinaistetaan tehtävissä, joissa pysyvän työvoiman tarve, Alle 3000 euroa/asukas 11 M Vuosikate positiivinen Omistusstrategian toteuttaminen Henkilöstörakennetta koskeva suunnitelma valmis ja sen mukaiset toimenpiteet aloitettu kunnanhallitus/kunnankamreeri kunnanhallitus/kunnankamreeri kunnanhallitus/henkilöst öpäällikkö Sivistyspalveluissa ja perusturvapalveluissa vakinaistettu pitkäaikaisia määräaikaisia palvelussuhteita Uusi rekrytointiohjeistus on Kh:n käsittelyssä Lainamäärä on alle 3000 /as. Investointiohjelman päivityksellä pyritään estämään hallitsematon investointi- ja velkakehitys. Se tulee Kh:n ja KV:n käsittelyyn Vaihtoehtoisia toteutusmalleja on kartoitettu aktiivisesti. Vuosikate näyttää toteutuneen perusteella olevan positiivinen vuonna Omistusstrategia päivitetään strategiatyön jälkeen. Henkilöstöohjelmaa päivitetään taloussuunnitelman yhteydessä. Täyttölupamenettely käytössä.

9 Uudistuminen ja työkyky Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Kannustava, avoin ja vuorovaikutuksellinen johtamiskulttuuri Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvoinnin työkalujen käyttöaste 80 % Kunnanhall itus/johtory hmä Esimiesten arviointi (vuorovuosien tyhy-indeksin kanssa) 360- mittausten käynnistäminen Henkilöstöjuhla " Laidunkauden avajaiset" Esimiesten 360-arvio syksyllä 2009 Vetovoimainen kuntatyönantaja Työnantajakuvan kehittyminen Avoimien vakanssien hakijoiden määrä Säännöllisen imago-tutkimukseen osallistuminen Työnantajaimagoa vahvistavan viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen Kunnanhall itus/johtory hmä Työantajaimagoon vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä käsitellään aloitettavan strategiaprosessin yhteydessä. Avoinna olleisiin vakansseihin on ollut riittävästi hakijoita. Kilpailukykyiset palvelussuhteen ehdot Osaava ja uudistuva sekä motivoitunut henkilöstö Tyhy-indeksi Henkilöstön kehittäminen Tyhy-raha /henkilö Sairauspoissaolot Vuorovuosin 360-arvion kanssa Koko kunnan koulutusohje 2009 Henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen vähintään 1% palkkasummasta Mentoroinnin käynnistäminen 50 /henkilö Kunnanhall itus/johtory hmä Tyhy-indeksi keväällä Henkilöstölahjana edellisen vuoden hyvästä tuloksesta koko henkilöstölle teleskooppiset kävelysauvat. Sairauspoissaolopäivät 1-6/ vähenivät seuraavsti:

10 Sairauspoissaolot vähenevät yht. Kunnanjohto Hallintopalvelut Perusturvapalv Sivistyspalvelut Tekniset palv Vesi Työllistäminen Yhteensä Tuloslaskelma TP2008 TA2009 Toteuma 1-8/09 Toteuma 1-8/08 Tot-% /09 Arvio 2009 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Talousarvio tullee toteutumaan lähes sellaisenaan. Joitain palvelujen ostoja puuttuu mm. strategiatyön konsultointi. Työterveyshuollon kulut ovat nousseet, mutta näyttää siltä, että lisääntyneellä käytöllä on ollut vaikutusta poissaoloihin, jotka ovat vähentyneet merkittävästi.

11 Hallintopalvelut Visio Hallintopalvelut on Haukiputaan kunnan suunnitelmallisen kehittämisen ja tukipalvelujen keskus. Perustehtävä Hallintopalvelut tuottaa ja järjestää palveluja, jotka tukevat vastuualueiden perustehtävien toteuttamista. Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Asiakastyytyväisyys asiakaskysely/kuntalaiskys ely käyttäjäpalaverit yksiköiden päälliköt, kk Kustannusvaikuttavuus suoritteet, palvelujen myynti Tuloksellinen hankintatoimi seutuyhteistyöhön osallistuminen ja vaikuttaminen uusien tietojärjestelmien omaksuminen ja laaja hyödyntäminen palvelujen toteuttaminen sovitussa aikataulussa, asiakkaan kannalta optimaalisesti kaksi kertaa vuodessa 2009 hinta-laatusuhde vastaa asiakkaiden tarpeita seudullinen sähköinen järjestelmä käytössä yksiköiden päälliköt, kk KK MS Asiakaspalvelukysely syksyllä. Käyttäjäpalaverit pidetty aikataulussa erityisesti materiaalipalveluissa on tehty mittavasti työtä varaston uuden ohjelman käyttöönotossa, tonttilaitoksen hinnoittelu käynyt hyväksymiskierroksen Hankintajärjestelmä koekäytössä. Tuotantokäyttöön elokuussa. Pilottikokeilu aloitetaan hammashuoltovälineistä. Laajassa käytössä vuoden 2009 alusta lähtien. Hyvä kuntakuva Ympäristön laatu Kirkonkylän keskusta viihtyisä, viimeistelty ja kaavpääll Simppulanhakan korttelin 2570 suunnittelu käynnistynyt ja keskustan

12 Kunnan hallittu, ennakoiva ja suunnitelmallinen kasvu Suunnitelmallinen rakentaminen Selkeä ja johdonmukainen suunnitteluprosessi Ajantasainen yleiskaavoitus Kaavahankkeiden käsittelyaika Kaava-alueiden tonttien luovutus toimiva palvelukeskus Kaavoilla ohjatun rakentamisen osuus = > 70 % Kaikki yleiskaavat oikeusvaikutteisia Asemakaavaprosessit enintään vuoden kestäviä Virpiniemen Kellonlahden loma-asuntojen onnistunut markkinointi kaavapääll.,kt, tj kaavpääll. kaavpääll. kaavpääl, kk kaavoituspäätös tehty. Ei toistaiseksi toteutumassa, maankäytön kehityskuvassa määritellään toteutus Kellon oyk 1 vaiheen kaava vireillä ja konsultti valittu. Lähtötietovalmiutta parannetaan kaavayhdistelmällä ja merkintöjä uudistamalla. Kyselyjä on tullut, markkinointia on tehostettu ja suunnattu suoraan rakennusliikkeille. Uusi yhteisranta hankittu Kellonlahden kohdalta

13 Prosessit ja rakenteet Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Kehittyvä organisaatio Nykyaikaiset tehtäväprosessit, yksiköiden järkevät logistiikkaratkaisut päälliköt, kk Maaomaisuuden tuottavuuden parantaminen Tonttilaitoksen toiminnan vakiinnuttaminen ja valmistautuminen mahdolliseen liikelaitostumiseen, Onnistuminen maapolitiikassa Priorisointi ja oleelliseen keskittyminen Sähköisyyden hyödyntäminen, materiaalipalveluiden organisaation kehittäminen Tonttilaitos liikelaitoksena v. 2010, tonttien tuotantokustannusten selviäminen, riittävä raakamaareservi ja tonttivaranto Suunnitelmallisuus suunnitteluprosessi vuosisuunnitelmat ja tärkeimmät projektisuunnitelmat kirjattuna ja aikataulutettuna mi,kaavpääll. Tonttilaitos yksiköiden esimiehet, kk Priorisointia tehty mittavasti erityisesti yksiköissä, joissa henkilöstövajetta. Tonttilaitoksen ensimmäisen toimintavuoden kokemusten perusteella henkilöstön vire näyttää hyvältä. Ei edellytyksiä liikelaitokseksi vielä Uuden esimiehen perehdyttäminen jatkuu. Yhteistyö kunnan muiden yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on toiminut hyvin. Tonttilaitoksen toiminnan vakiinnuttamisessa on vielä kehittämistä, jotta tietoisuus yksiköstä ja sen toiminnasta saavuttaa niin uudet kuin vanhatkin asiakkaat. Vuosisuunnittelua kehitettiin erityisesti budjettivaiheessa, VTP:n osalta yksiköt kävivät läpi

14 Yhteistyö ja vuorovaikutus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus, kunnan sitoutuminen Seudullinen yleiskaava käytössä, seudulliset tietopankit ja konsultointi kj, kk, kaavpääll. omat BSC-korttinsa. Lähtötietoraportit merkittävistä maankäyttöhankkeista Odottavat monikuntaliitos -selvityksen tuloksia ja päätöksiä. Resurssien hallinta Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Kokonaistalouden hallinta Ajantasainen raportointi ja seuranta kk Järkevät, käyttäjäystävälliset atk-ratkaisut Yhdyskuntarakenteen hallinta kustannusvertailut Toimiva taloudellinen yhdyskuntarakenne Hallintokuntien sitoutuminen hyväksyttyihin tavoitteisiin, ajantasainen seuranta Lähtevät verkkolaskut, sähköinen ansioerittely, sähköinen tiedonsiirto Kokonaisvaltainen suunnittelu tietohallinto, toimistopääll. kaavpääll., mi Seuranta on ollut ajantasaista. Ennakointiin ja ennustamiseen sekä raportointiin ollaan ottamassa käyttöön Business Planning -ohjelmisto, jota parhaillaan testataan. Sähköiseen ansioerittelyyn siirrytään ensi vuonna. Sähköistä tiedonsiirtoa toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Verkkolaskutus pilotoinnissa vesilaitoksella. SEPA-päivityksen myötä verkkolaskutus saadaan toteutumaan. Itellan netpostin sähköinen kirje käytössä mahdollisuuksien mukaan. Mato-ryhmän työskentely on lähtenyt hyvin käyntiin ja tuonut suunnitteluun jämäkkyyttä ja kokonaisvaltaisuutta. Ohjelma luonnosvaiheessa. Kaikilla merkittävillä kaavahankkeilla on ohjausryhmä

15 Toimiva suunnitteluprosessi Suunnittelutasojen koordinointi ja hallinta Kattava maankäytön ja palveluverkon toteuttamisohjelma kj, kk, kaavpääll. Matotyön ohella laadittu strategiatyön tueksi esitys kehityskuvatarkasteluksi sekä palveluverkon kehittämiseksi. Uudistuminen ja työkyky Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Työhyvinvointi ja Työyhteisön hyvinvointikello kaikki jaksaminen pohjana Osaaminen ja kehittyminen Työtyytyväisyysindeksi, Sairauslomien määrä koulutus, työssä oppiminen, työn vaativuuden arviointi Osaaminen ja motivaatio Työn tuloksellisuus Tiimiytyminen moniammatillisuus voimavarana Sijaisuusjärjestelyt ja hiljainen tieto Kehityskeskustelut Perehdyttäminen Säännölliset yksikköpalaverit Toimivat tiimit, jaksamisen tukeminen, työilmapiiri parempi kuin ed. mittauksessa motivoivat ja kehittyvät työtehtävät, mahdollisuus kouluttautua, haastellinen ja innostava työnjako Innostava ilmapiiri ja keskinäinen luottamus, hyvä yhteishenki erityisosaamisen kartoitus ja hyödyntäminen kaikki kaikki esimiehet, kk Sijaisuusjärjestelyt pyritty järjestämään parityöskentelyn avulla sekä sisäisin hauin. Hiljaisen tiedon siirtymistä kehitetään ja seuraajasuunnitelmia on tehty. Kehityskeskustelut käydään syksyn aikana. Tiimiytymiseen on panostettu yksiköissä. Työtehtäviä on pyritty järkeistämään ja kehittämään. Rutiiniluonteisista, turhista töistä pyritään pääsemän eroon järjestelmiä hyödyntämällä ja rajapintaongelmia poistamalla. Kouluttautumiseen kannustetaan. Nimetään vastuuhenkilöt kaikille (kaava)projekteille Jory-työ on jäntevöitynyt =>tieto kulkee paremmin Osaamisen arvostaminen näkyvämpää Erityisosaamisen kartoitukseen kiinnitetään huomiota kehityskeskusteluissa.

16 Tuloslaskelma Tulosalueiden toimivat tiimit, keskustelut ja ideointi TP2008 TA2009 Toteuma 1-8/09 Toteuma 1-8/08 Tot-% /09 Arvio 2009 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Korkokulut Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

17 Toimintatuotot ovat kehittyneet poikkeuksellisen hyvin johtuen suurimmaksi osaksi siitä, että laskutus on saatu ajan tasalle. Henkilöstökulut tulevat toteutumaan budjetin mukaisesti, samoin palvelujen ostot. Kokonaistulos tulee olemaan lähellä budjetoitua tai jopa hiukan sen alle. Materiaalipalvelut EPI-projekti on työllistänyt. Seudullisesti on ollut useita kilpailutuskierroksia. Vahtimestaritoimintaa on kehitetty ja siinä on ollut henkilöstömuutoksia. Iltakiertoja hoitaa enää kaksi miestä pääsääntöisin kunnan autolla, mistä odotetaan säästöjä. Varastotoimeen on hankittu auto leasingsopimuksella. Laskentatoimi Laskutusta on saatu paremmin ajan tasalle ja maksumuistutukset ja karhuamiset hoitaa Lindorff. Välitilinpäätöskäytäntö näyttää jäntevöittäneen koko rahaliikennettä. Yksiköt pyrkivät hoitamaan laskutuksensa niiden puitteissa ei loppuvuodesta. Henkilöstökulut tulevat hiukan ylittymään. Työhuoneita on remontoitu sisäilmaongelman vuoksi. Tietopalvelut Toiminta ja talous ovat budjetoidulla tasolla. Poistot tulevat hiukan ylittymään johtuen ohjelmistohankintojen poistoista. Monistamon etuhuone jouduttiin tyhjentämään sisäilmaongelman vuoksi. Ruokahuoltopalvelut Ruokapalvelupäällikkö tuli jäseneksi Oulun seudun hankintarenkaan elintarvike tiimiin. Yhteistyökumppanien tilausjärjestelmiä on otettu käyttöön ja sähköisyyden hyödyntämistä lisätty. Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Länsituulen koulun ruokapalvelu on aloittanut toiminnan jakelukeittiönä. Yläkoulun ruokapalvelu valmistaa pääruoan. Suoritemäärät ovat kasvaneet toimipaikoissa ja tuottavuus nousut. Henkilöstön työtehtäviä kehitetään haasteellisempaan suuntaan. Puhdistusaine koulutustilaisuus järjestettiin Länsituulen koulussa. Maankäyttö Maanhankinnat onnistuivat alkuvuodesta määrärahojen ja luovutusvoiton verovapauden määräajan puitteissa. Lisärahoitusta saatiin Haukiharjun eritasoliittymän maanhankintoihin. Kellon osayleiskaavan uudistaminen ja Alakyläntie jätekeskuksen osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin ja laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Molempiin kaavahankkeisiin valittiin konsultit tarjouspyyntömenettelyllä. AnIs tavoiteraportti valmistui suunnitellusti ja vaihtoehtoiset kehitysmallit esiteltiin ohjausryhmälle. Merialueen tuulivoiman YVA:n aikataulu pitkittyi eikä varsinainen kaavasuunnittelu ole vielä ehtinyt luonnosvaiheeseen. Jokikylän ja Virpiniemen yleiskaavoituksia ennakoitiin laatimalla perusselvitysraportit.

18 Mato suunnittelun lähtökohdista eli kasvusuunnista, väestötavoitteista ja palveluverkosta on sovittu niin, että voidaan esittää investointien kustannukset sekä tavoite- ja toteuttamistekstit hallintokunnittain. Suunnitelman sisällys ja tekstirunko ovat jo luonnosvaiheessa Seudun maankäytön- ja liikenteen aiesopimus on hyväksytty niin seudulla kuin kunnissakin. Seudun maankäytön toteuttamisohjelma eli SeutuMato on ehdotuksena tulossa kuntiin lausunnolle. Asemakylän Liittotien kaavan käsittelyä on hidastanut ammattiopiston alueen ja tulevan teollisuusalueen pintavesien johtamisen vaikeus ja tarvittava erityissuunnittelu. Kirkonkylän Holman länsipuolen asemakaavoitus käynnistyi lukio- ja päiväkotiratkaisujen jälkeen alkukesästä. Myös Kiviniemen koulun ja päiväkodin edellyttämä kaavamuutos pantiin vireille. Hätälän-Vehkaperän asemakaavan kaavarunkotyö aloitettiin perusselvityksillä ja rakennemallien laatimisella. Kirkonkylän keskustan uudisrakentamiseen ja ensisijaisesti Simppulanhakan Tupsulan alueen uudistamiseen varauduttiin kaavoituspäätöksellä. Kunnan keskeisille yleiskaavoitetuille alueille laadittiin vaihtoehtoinen maankäytön kehityskuvaluonnos, joka raportti on tulossa päättäjien arvioitavaksi seminaarityönä ja loppusyksystä valtuuston käsiteltäväksi. Tonttilaitos Tonttilaitos päätti luovuttaa tammikuussa 2009 Haapakangas 3 asemakaava-alueelta 15 (AO) omakotitonttia myyntiin tai vuokrattavaksi (5 myyntiin ja 10 vuokrattavaksi). Tällä hetkellä tonteista on luovuttamatta 1 myyntitontti ja 3 vuokratonttia. Alueelta on myyty myös 1 rivitalotontti. Tämän hetkinen tonttien myyntitulo Haapakankaan alueen osalta on Kunnanhallitus päätti syyskuussa 2008 myydä vuokrausvaihtoehto huomioiden Virpiniemen Kellonlahden loma-asuntoalueelta ensivaiheessa 28 lomarakennustonttia. Nyt Griini- ja Hiitti alueilta luovutettavista tonteista on 2 varattu, 5 vuokrattu ja 5 myyty. Myyntituloja on kertynyt Tonttilaitos on pyytänyt elokuussa 2009 Oulun seudun rakennusliikkeiltä tarjousta Kellonlahden loma-alueen korttelista 1444 (RM) sekä Kellon keskustan Nisulanpellon korttelista 1014 (AP-3). Teollisuus- ja yritystontteja ei ole vuokrattu tai myyty tähän mennessä ollenkaan. Tonttilaitos on myynyt talvella maa-ainesten ottoalueen tarjousten perusteella : n kauppahinnasta. Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna tonttien myyntitulot ovat toteutuneet Haapakangas 3 alueen osalta suunnitellun mukaisesti. Kellonlahden lomatonttien kysyntä on ollut vaisuhkoa. Mietittäväksi jää, kuinka paljon taantuma on vaikuttanut lomatonttien ja teollisuussekä yritystonttien kysyntään. Tonttilaitokselle asetetun maanmyynti tavoitteen toteutuminen vaatii vähintään tarjouspyyntö kierroksella olevan Kellonlahden RM korttelin myynnin toteutumista.

19 Puunmyyntituotot Puun myyntitulot tulevat näillä näkymin toteutumaan tavoitteen mukaisesti tai jopa hiukan paremmin. Vaikka puukauppa onkin ollut valtakunnallisesti lähes pysähdyksissä, ei se ole vaikuttanut voimakkaasti kunnan puukauppoihin, päinvastoin paikallinen kysyntä ainespuusta on vain lisääntynyt. Tämän hetkinen kertymä on ja loppuvuoden kertymän arvioidaan ylittävän Muut Yleinen rakentamisen hiljeneminen on vaikuttanut selvästi paikkatietopalveluiden tulokertymään. Sen seurauksena mm. rakennusvalvontaan liittyvät merkintämittaukset ovat vähentyneet. Käyttötalouteen varattujen lainhuuto- ja jakokustannusten riittävyys arveluttaa. Maan hankintaan varatut määrärahat on käytetty. Tonttilaitos on tilannut Vianova Systems Oy:ltä uuden Novapoint Map -nimisen paikkatieto-ohjelman kunnan pohjakartan tuottamista ja ylläpitoa sekä geodeettista laskentaa varten. Ohjelmiston hankintaan on rahat varattuna budjetissa. Tässä vaiheessa kun arvioidaan tonttilaitoksen toisen vuoden toimintaa, kehitystä ja tulosta on selvästi huomattavissa viitteitä yksikön toimintamallin sisäänajon onnistumisesta. Kustannustietoisuuden parantumisen, päivittäisen toiminnan ja työtehtävien selkeytymisen johdosta toiminta on rutinoitunut ja yksikön hallinnointi helpottunut. Ongelmista mainittakoon yllättävät ja ennakoimattomat kustannukset, joiden kustannusvastuu on tonttilaitoksella. Näiden menojen sisällyttäminen yksikön talouteen ei ole sujunut ongelmitta.

20 Perusturva Visio Kuntalaiset saavat taloudellisesti tuotetut riittävät ja asianmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Perustehtävä Perusturvapalvelut järjestää kuntalaisille arjen sujumisen kannalta tarvittavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja elämän eri ikäkausina ja tukee kuntalaisen omatoimista elämänhallintaa. Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittinen Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen menestystekijä Hyvinvoinnin edistäminen Strategian valmistelu ptj, jl, jh, phj, sj, vtj Perusturvapalveluiden hyvinvointistrategia laadittu mennessä Hyvinvointistrategian laadintaa ei ole käynnistetty. Valtuuston strategiatyössä on suunniteltu hyvinvointistrategian laatimista koko kunnan tasolle v ja toimialakohtaiset ohjelmat/strategiat v Ennaltaehkäisevien ja varhaisen puuttumisen periaatteella toimivien palvelujen kehittäminen ja toimeenpano Terveydenhuollon potilasohjausta on systematisoitu. Terveystiedottamista on tehty Tilitorissa, Rantapohjassa ja kunnan nettisivuilla. Kehitysvammahuollon ja vammaispalvelun asiakkaille tarkistettiin palvelusuunnitelmat. Osa lastensuojelun asiakassuunnitelmista on laatimatta. Aktivointisuunnitelmien päivittämisestä ja laatimisesta yhteistyössä asiakkaiden ja työvoimatoimiston kanssa on

21 sovittu. Moniammatillinen asiakaspalveluyhteistyöryhmä (ASPA) keskittyy ensisijaisesti edistämään asiakkaita kuntoutuksen kautta työelämään tai koulutukseen. Kotihoidossa on tehty 20 ennaltaehkäisevää kotikäyntiä 80 vuotta täyttäville elokuun loppuun mennessä. Varhaiskasvatussuunnitelma on uusittu ja otettu käyttöön päivähoidossa. On osallistuttu aktiivisesti syyskuussa 2009 valmistuvaan seudullisen lastensuojelusuunnitelman tekemiseen. Asiakaspalvelujen hallinta Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja valtakunnalliset suositukset Asiakas saa palvelut säädösten mukaisesti ptj, jl, jh, phj, sj, vtj Valmisteltiin vuotiaisiin nuoriin kohdistuva "Perheen ja nuoren voimapudashanke" yhdessä opetus- ja nuorisotoimen kanssa. Hankkeen henkilöstömenoihin saadaan :n rahoitus TUKEVA-hankkeesta vuosille Nispa-vastaaja-automaatti on otettu käyttöön vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa. Terveyskeskuksesta vastataan asiakkaan soittopyyntöön saman päivän aikana. Kokemukset ovat hyvät. Hoitotakuun määräajoissa on pysytty. Kiireettömän lääkärin vastaanottoajan saa noin 1 kk:ssa. Suun terveydenhuolto on pystytty toteuttamaan hoitotakuun ja

22 hoitosuunnitelman puitteissa. Koti- ja laitoshoito: yli 75-vuotiaista 91,4% asuu kotona (tavoite 92%), 12,4% on säännöllisen kotihoidon piirissä (tavoite 14%), omaishoidon tuen piirissä on 8,7% (tavoite 6%), tehostetussa palveluasumisessa on 5% (tavoite 5%), pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3,8% (tavoite 3%). Aikuissosiaalityössä kirjalliset toimeentulotukipäätökset tehtiin viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Asiakas sai ajan sosiaalityöntekijän vastaanotolle viikon kuluttua. Kriisiasiakaat otettiin vastaan välittömästi saman päivän aikana. Vammaispalveluissa palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko toteutuivat kuukauden kuluessa Lastensuojelussa palvelutarpeen arviointeja ei ole määräaikaan mennessä tehty (lastensuojeluun tehtiin 223 lastensuojeluilmoitusta elokuun loppuun mennessä ja vastaavasti kiireellisiä lasten sijoituksia tehtiin 13, joista 5 sosiaalipäivystyksen kautta). Päivähoidossa on pystytty asetuksen mukaisissa määräajoissa (2 vk kiireellinen ja 4 kk kiireetön päivähoitopaikka).

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja.

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Tekninen Visio Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Perustehtävä Toimivan ja turvallisen ympäristön aikaansaaminen suunnittelemalla, rakentamalla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Seutuyhteistyö Valmistuvat selvitykset ja toimenpiteet PARAS-hanke - puitelain seudullisten tavoitteiden edistäminen (lukion ja toisen asteen hanke,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2011

TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2011 TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2011 ESITYS KH 1.12.2008 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut kunnat

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen. Katujen päällystys- ja valaistus -%:n säilyttäminen nykyisellä

Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen. Katujen päällystys- ja valaistus -%:n säilyttäminen nykyisellä Tekninen Asiakas ja kuntalainen Asiakaslähtöisyys Palvelujen tuottaminen resurssien puitteissa Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

SPB -malli / Vertikal Oy

SPB -malli / Vertikal Oy Päivähoito Jyväskylä Salo Seinäjoki Kouvola Porvoo Pietarsaari Vihti Lohja Siuntio Karjalohja Sipoo Ylöjärvi Kuopio Joensuu Pori SPB Vanhuspalvelut Jyväskylä Ylöjärvi Heinola Perusopetus Jyväskylä Ruokapalvelut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot