VÄLITILINPÄÄTÖS II KH / KV 12.10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10"

Transkriptio

1 VÄLITILINPÄÄTÖS II KH / KV 12.10

2 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden kriisi, jonka vaikutukset siirtyivät myös reaalitalouteen. Erityisesti alkuvuonna kuultiin pelkästään huonoja uutisia taloudesta ja sen kehittymisestä. Viime aikoina on jo annettu hiukan positiivisempia uutisia talouden suunnasta ja useammat talouskehityksen mittarit näyttävät talouden suunnan muuttuneen viimeistään vuoden kolmannella neljänneksellä. Talouden epävakaaja epäsuotuisa tilanne on vaikuttanut myös kuntasektoriin. Ensimmäiset vaikutukset nähtiin verotulokertymässä, joka tippui erittäin jyrkästi erityisesti alkuvuonna. Haukiputaallakin pahimmillaan yhteisöverokertymä oli pahimmillaan noin 70 % pienempi verrattuna edellisen vuoden kertymään. Verokertymä on kuitenkin hiukan toipunut johtuen erityisesti valtion päätöksestä, jolla yhteisöveron tuloutusta kunnille muutettiin. Tässä vaiheessa vuotta Haukiputaan yhteisöverokertymä näyttäisi olevan noin 20 % pienempi kuin viime vuonna. Yhteisöverokertymä on Haukiputaalla suhteessa varsin pieni, jonka johdosta myös koko verotulokertymä näyttää ehkä hiukan valoisammalta kuin useampien muiden kuntien ja erityisesti suurten kaupunkien osalta. Myös väestön kasvu ja keskimääräisen tulotason jatkuva nousu 2000-luvulla vaikuttaa asiaan. Tässä vaiheessa vuotta voi Haukiputaan verokertymän ennustaa olevan noin 1-2% korkeampi kuin vuonna Pitkään positiivisena jatkunut työllisyyskehitys on kääntynyt ja Haukiputaallakin oltiin pahimmillaan 14 % työttömyysluvuissa. Elokuun tilastot näyttävät pientä elpymistä työttömyyden ollessa 12,7 %. Työttömyysprosentti näyttää vaihtelevan varsin paljon vuoden aikana ja elokuun lukuun vaikuttanee hiukan myös koulujen alkaminen. Rahamarkkinoiden tilanne on kuntien osalta ollut toisaalta myös positiivinen. Korkokehitys on ollut erittäin myönteinen ja toistaiseksi lainaa on ollut vielä hyvin tarjolla kilpailukykyisin ehdoin. Valtion elvytystoimien vaikutukset ovat vielä epäselvät. Kela-maksumuutoksen vaikutus on kunnassamme tänä vuonna noin 200 t ja jatkossa noin puoli miljoonaa euroa vuotta kohden. Kustannustason nousu on pysähtynyt ja on hyvin todennäköistä, että tulevat palkkaratkaisut ovat varsin maltillisia. Tässä taloustilanteessa ehdottoman tärkeää on menokehityksen pitäminen maksimissaan budjetoidussa tasossa. Ensimmäisen kolmanneksen toteuman osalta vastuualueet ovat pysyneet varsin hyvin nettobudjeteissaan. Koko kunnan osalta toimintakuluista on toteutunut (65,5 %) ja tuottojen osalta (65,5 %). Kulurakenne on ollut hallinnassa ja sen pitäminen on erittäin kriittistä. Vastuualueet ovat arvioineet haasteitaan omissa tuloskorteissaan. Yhtenä riskinä pidetään erikoissairaanhoidon kulujen alkuvuoden kehitystä. Sen osalta tiettyä etupainotteisuutta on aiheutunut sekä hoitojonojen purkamisesta että uuden DRG-laskutusmallin

3 käyttöönotosta. Tietojen mukaan laskutuksen pitäisi tasoittua vuoden aikana. On kuitenkin syytä varautua siihen, että erikoissairaanhoidon kulut ja samalla koko perusturva tulee ylittämään budjettinsa noin 200 t. Haasteita tuo myös toimeentulotuen raju nousu sekä sosiaalipalvelujen kasvanut käyttö, joka on hyvin tyypillistä tällaisessa taloudellisessa tilanteessa. Sivistystoimessa isoin kysymysmerkki lienee uuden Länsipuolen käyttöönotto. Vastuualueet ovat sitoutuneet noudattamaan budjettejaan ja jos kulubudjetit pitävät, tulemme tällä ennusteella tekemän reilun neljän miljoonan positiivisen vuosikatteen ja noin 1,5 M :n ylijäämän. Ne ovat ehdottomia tavoitteita, jotta saamme jatkettua taloutemme tasapainottamista.

4 Kunnanhallitus Visio VISIO 2015 Haukiputaan kunta järjestää tasokkaat kuntapalvelut asukkaan turvalliselle kasvulle ja elämälle. Puhdas luonto ja hoidettu ympäristö takaavat kuntalaisten asumisviihtyvyyden. Monipuolinen elinkeinorakenne vahvistaa kuntalaisten toimeentulomahdollisuuksia. Merellinen Virpiniemi on seudullinen liikunta- ja vapaa-ajankeskus. Perustehtävä PERUSTEHTÄVÄ Haukipudas turvaa kuntalaistensa peruspalvelut taloudellisesti tiiviissä yhteistoiminnassa alueen muiden toimijoiden kanssa. Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittinen Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen menestystekijä Riittävät peruspalvelut Peruspalvelujen saatavuus ja laatu Saatavuuden ja laadun mittausjärjestelmän kehittäminen kh/kj Onnistunut maankäyttö Monipuolisten tuottamistapojen ja yhteistyön hyödyntäminen palvelutuotannossa Kunnan hallittu kasvu Kasvun hallitseminen, kasvu alle 2 % Saatavuutta mitataan erityisesti perusturvapalveluiden osalta. Laatumittareita kehitetään strategiatyön yhteydessä. Palveluverkon ja organisaation rakenteen kehittäminen alkaa strategiatyön jatkeena kh/kj Kasvu on ollut alkuvuonna 1,4 %

5 Suunnittelutasojen koordinointi ja hallinta Maankäytön ja rakentamisen toteuttamisohjelma valmiina toukokuussa Mato-työ on edennyt hyvin ja helpottanut suunnittelua erityisesti investointien osalta. Sen avulla myös budjetin ja erityisesti suunnitteluvuosien ennustaminen tarkentuu. Monipuolinen elinkeinorakenne Elinkeinopolitiikan toteutus Elinkeinostrategia Elinkeinostrategian hyväksyminen ja jalkauttaminen läpi kuntakonsernin kh/kj Elinkeinostrategia päivitetään kunnan strategian yhteydessä sen linjoja vastaavaksi. Haukiputaan Kehitys on aloittanut strategiatyön valmistelun SWOT-työskentelyllä ja tj osallistui valtuuston strategiaseminaariin. Haukiputaan Kehityksen,maankäytön ja tonttilaitoksen yhteistyön lisääminen Työpaikkakehitys, yhteisöverokertymä Taloudellisen tilanteen käännyttyä myös työpaikkakehitys on heikentynyt. Yhteisöverokertymä pienenee noin 30 %:a vuoteen 2008 verrattuna. Joustava yritystonttitarjonta HK, maankäyttö ja tonttilaitos ovat tehneet yhteistyötä erityisesti Kellonlahden alueen osalta. Alueen tonteista on tehty esite ja rakennusliikkeitä on lähestytty suoraan yritystonttien osalta. Anis-projektiin on osallistunut kaikki osapuolet.

6 Prosessit ja rakenteet Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Strateginen johtaminen Strategian luominen Syvemmän yhteistyön ja yhteistoiminta-alue linjausten pohjalta. KH/KJ Joryn ja KHn yhteistyön tiivistäminen Talouden tasapainottaminen Strategiatyö käynnistetään maaliskuussa ja strategia hyväksytään toukokuussa Seutuyhteistyön hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä Avoin ja vuorovaikutteinen yhteistyö Alijäämät katettuna vuonna 2011 Strategiatyö käynnistyi toukokuussa. Sitä on käsitelty yhdessä Kh:n ja kahdessa Kv:n seminaarissa sekä kolmessa valmisteluryhmän kokouksessa. Jory käsittelee sitä 29.9, Kh ja Kv Seutuyhteistyön rakennetta kehittämään on valittu työryhmä, joka kokoontuu Joryn jäsenet ovat olleet esittelemässä asioita. Strategiatyössä yhteistyö on tiivistynyt. Alijäämiä on saatu katettua suunnitelmaa nopeammin, mutta verotulokertymän kehitys voi viivästyttää suunnitelmaa niin, että alijäämät on katettuna v Vuoden 2009 ylijäämä tulee olemaan noin 1,5 M. Kuntasuunnittelu ja Ajanmukainen, selkeä ja Toimintaprosessien kunnanhallitus Mato ja

7 arviointi luotettava suunnittelujärjestelmä läpikäynti Välitilinpäätöskäytännön kehittäminen ja hyödyntäminen /kunnanjohtaja taloustiimityöskentely on tehostanut suunnittelua. Välitilinpäätös on kehittynyt laajempaan ja analyyttisempään suuntaan. Rakenteelliset uudistukset Suunnittelujärjestelmän luotettavuuden parantaminen ja haavoittuvuuden vähentäminen Organisaation muuttaminen strategisten linjausten mukaisesti KJ/KH Suunnittelujärjestelmää kehitetään sekä prosessia että ohjelmistoja kehittämällä. Business Planning -ohjelmisto on koekäytössä ja se saadaan tuotantokäyttöön viimeistään lokakuun alussa. Ohjelmisto helpottaa suunnittelua ja pienentää inhimillisten virheiden syntymistä. Strategiatyön jälkeen ja pohjalta käynnistetään organisaation ja ohjausjärjestelmän kehittäminen.

8 Resurssien hallinta Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Henkilöstövoimavarojen ja palvelutarpeiden yhteensovittaminen Ennakoiva ja koordinoiva henkilöstösuunnittelu kunnanhallitus+johtoryh mä Pitkäjänteinen talouden hallinta Taloudellisuus ja tehokkuus Henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen käyttö Lainamäärä/asukas Investointien netto Vuosikate/asukas Kunnan omaisuus Henkilöstösuunnittelu Henkilöstömäärä vastaa palvelutarpeita. Määräaikaista henkilöstöä vakinaistetaan tehtävissä, joissa pysyvän työvoiman tarve, Alle 3000 euroa/asukas 11 M Vuosikate positiivinen Omistusstrategian toteuttaminen Henkilöstörakennetta koskeva suunnitelma valmis ja sen mukaiset toimenpiteet aloitettu kunnanhallitus/kunnankamreeri kunnanhallitus/kunnankamreeri kunnanhallitus/henkilöst öpäällikkö Sivistyspalveluissa ja perusturvapalveluissa vakinaistettu pitkäaikaisia määräaikaisia palvelussuhteita Uusi rekrytointiohjeistus on Kh:n käsittelyssä Lainamäärä on alle 3000 /as. Investointiohjelman päivityksellä pyritään estämään hallitsematon investointi- ja velkakehitys. Se tulee Kh:n ja KV:n käsittelyyn Vaihtoehtoisia toteutusmalleja on kartoitettu aktiivisesti. Vuosikate näyttää toteutuneen perusteella olevan positiivinen vuonna Omistusstrategia päivitetään strategiatyön jälkeen. Henkilöstöohjelmaa päivitetään taloussuunnitelman yhteydessä. Täyttölupamenettely käytössä.

9 Uudistuminen ja työkyky Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Kannustava, avoin ja vuorovaikutuksellinen johtamiskulttuuri Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvoinnin työkalujen käyttöaste 80 % Kunnanhall itus/johtory hmä Esimiesten arviointi (vuorovuosien tyhy-indeksin kanssa) 360- mittausten käynnistäminen Henkilöstöjuhla " Laidunkauden avajaiset" Esimiesten 360-arvio syksyllä 2009 Vetovoimainen kuntatyönantaja Työnantajakuvan kehittyminen Avoimien vakanssien hakijoiden määrä Säännöllisen imago-tutkimukseen osallistuminen Työnantajaimagoa vahvistavan viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen Kunnanhall itus/johtory hmä Työantajaimagoon vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä käsitellään aloitettavan strategiaprosessin yhteydessä. Avoinna olleisiin vakansseihin on ollut riittävästi hakijoita. Kilpailukykyiset palvelussuhteen ehdot Osaava ja uudistuva sekä motivoitunut henkilöstö Tyhy-indeksi Henkilöstön kehittäminen Tyhy-raha /henkilö Sairauspoissaolot Vuorovuosin 360-arvion kanssa Koko kunnan koulutusohje 2009 Henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen vähintään 1% palkkasummasta Mentoroinnin käynnistäminen 50 /henkilö Kunnanhall itus/johtory hmä Tyhy-indeksi keväällä Henkilöstölahjana edellisen vuoden hyvästä tuloksesta koko henkilöstölle teleskooppiset kävelysauvat. Sairauspoissaolopäivät 1-6/ vähenivät seuraavsti:

10 Sairauspoissaolot vähenevät yht. Kunnanjohto Hallintopalvelut Perusturvapalv Sivistyspalvelut Tekniset palv Vesi Työllistäminen Yhteensä Tuloslaskelma TP2008 TA2009 Toteuma 1-8/09 Toteuma 1-8/08 Tot-% /09 Arvio 2009 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Talousarvio tullee toteutumaan lähes sellaisenaan. Joitain palvelujen ostoja puuttuu mm. strategiatyön konsultointi. Työterveyshuollon kulut ovat nousseet, mutta näyttää siltä, että lisääntyneellä käytöllä on ollut vaikutusta poissaoloihin, jotka ovat vähentyneet merkittävästi.

11 Hallintopalvelut Visio Hallintopalvelut on Haukiputaan kunnan suunnitelmallisen kehittämisen ja tukipalvelujen keskus. Perustehtävä Hallintopalvelut tuottaa ja järjestää palveluja, jotka tukevat vastuualueiden perustehtävien toteuttamista. Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Asiakastyytyväisyys asiakaskysely/kuntalaiskys ely käyttäjäpalaverit yksiköiden päälliköt, kk Kustannusvaikuttavuus suoritteet, palvelujen myynti Tuloksellinen hankintatoimi seutuyhteistyöhön osallistuminen ja vaikuttaminen uusien tietojärjestelmien omaksuminen ja laaja hyödyntäminen palvelujen toteuttaminen sovitussa aikataulussa, asiakkaan kannalta optimaalisesti kaksi kertaa vuodessa 2009 hinta-laatusuhde vastaa asiakkaiden tarpeita seudullinen sähköinen järjestelmä käytössä yksiköiden päälliköt, kk KK MS Asiakaspalvelukysely syksyllä. Käyttäjäpalaverit pidetty aikataulussa erityisesti materiaalipalveluissa on tehty mittavasti työtä varaston uuden ohjelman käyttöönotossa, tonttilaitoksen hinnoittelu käynyt hyväksymiskierroksen Hankintajärjestelmä koekäytössä. Tuotantokäyttöön elokuussa. Pilottikokeilu aloitetaan hammashuoltovälineistä. Laajassa käytössä vuoden 2009 alusta lähtien. Hyvä kuntakuva Ympäristön laatu Kirkonkylän keskusta viihtyisä, viimeistelty ja kaavpääll Simppulanhakan korttelin 2570 suunnittelu käynnistynyt ja keskustan

12 Kunnan hallittu, ennakoiva ja suunnitelmallinen kasvu Suunnitelmallinen rakentaminen Selkeä ja johdonmukainen suunnitteluprosessi Ajantasainen yleiskaavoitus Kaavahankkeiden käsittelyaika Kaava-alueiden tonttien luovutus toimiva palvelukeskus Kaavoilla ohjatun rakentamisen osuus = > 70 % Kaikki yleiskaavat oikeusvaikutteisia Asemakaavaprosessit enintään vuoden kestäviä Virpiniemen Kellonlahden loma-asuntojen onnistunut markkinointi kaavapääll.,kt, tj kaavpääll. kaavpääll. kaavpääl, kk kaavoituspäätös tehty. Ei toistaiseksi toteutumassa, maankäytön kehityskuvassa määritellään toteutus Kellon oyk 1 vaiheen kaava vireillä ja konsultti valittu. Lähtötietovalmiutta parannetaan kaavayhdistelmällä ja merkintöjä uudistamalla. Kyselyjä on tullut, markkinointia on tehostettu ja suunnattu suoraan rakennusliikkeille. Uusi yhteisranta hankittu Kellonlahden kohdalta

13 Prosessit ja rakenteet Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Kehittyvä organisaatio Nykyaikaiset tehtäväprosessit, yksiköiden järkevät logistiikkaratkaisut päälliköt, kk Maaomaisuuden tuottavuuden parantaminen Tonttilaitoksen toiminnan vakiinnuttaminen ja valmistautuminen mahdolliseen liikelaitostumiseen, Onnistuminen maapolitiikassa Priorisointi ja oleelliseen keskittyminen Sähköisyyden hyödyntäminen, materiaalipalveluiden organisaation kehittäminen Tonttilaitos liikelaitoksena v. 2010, tonttien tuotantokustannusten selviäminen, riittävä raakamaareservi ja tonttivaranto Suunnitelmallisuus suunnitteluprosessi vuosisuunnitelmat ja tärkeimmät projektisuunnitelmat kirjattuna ja aikataulutettuna mi,kaavpääll. Tonttilaitos yksiköiden esimiehet, kk Priorisointia tehty mittavasti erityisesti yksiköissä, joissa henkilöstövajetta. Tonttilaitoksen ensimmäisen toimintavuoden kokemusten perusteella henkilöstön vire näyttää hyvältä. Ei edellytyksiä liikelaitokseksi vielä Uuden esimiehen perehdyttäminen jatkuu. Yhteistyö kunnan muiden yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on toiminut hyvin. Tonttilaitoksen toiminnan vakiinnuttamisessa on vielä kehittämistä, jotta tietoisuus yksiköstä ja sen toiminnasta saavuttaa niin uudet kuin vanhatkin asiakkaat. Vuosisuunnittelua kehitettiin erityisesti budjettivaiheessa, VTP:n osalta yksiköt kävivät läpi

14 Yhteistyö ja vuorovaikutus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus, kunnan sitoutuminen Seudullinen yleiskaava käytössä, seudulliset tietopankit ja konsultointi kj, kk, kaavpääll. omat BSC-korttinsa. Lähtötietoraportit merkittävistä maankäyttöhankkeista Odottavat monikuntaliitos -selvityksen tuloksia ja päätöksiä. Resurssien hallinta Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Kokonaistalouden hallinta Ajantasainen raportointi ja seuranta kk Järkevät, käyttäjäystävälliset atk-ratkaisut Yhdyskuntarakenteen hallinta kustannusvertailut Toimiva taloudellinen yhdyskuntarakenne Hallintokuntien sitoutuminen hyväksyttyihin tavoitteisiin, ajantasainen seuranta Lähtevät verkkolaskut, sähköinen ansioerittely, sähköinen tiedonsiirto Kokonaisvaltainen suunnittelu tietohallinto, toimistopääll. kaavpääll., mi Seuranta on ollut ajantasaista. Ennakointiin ja ennustamiseen sekä raportointiin ollaan ottamassa käyttöön Business Planning -ohjelmisto, jota parhaillaan testataan. Sähköiseen ansioerittelyyn siirrytään ensi vuonna. Sähköistä tiedonsiirtoa toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Verkkolaskutus pilotoinnissa vesilaitoksella. SEPA-päivityksen myötä verkkolaskutus saadaan toteutumaan. Itellan netpostin sähköinen kirje käytössä mahdollisuuksien mukaan. Mato-ryhmän työskentely on lähtenyt hyvin käyntiin ja tuonut suunnitteluun jämäkkyyttä ja kokonaisvaltaisuutta. Ohjelma luonnosvaiheessa. Kaikilla merkittävillä kaavahankkeilla on ohjausryhmä

15 Toimiva suunnitteluprosessi Suunnittelutasojen koordinointi ja hallinta Kattava maankäytön ja palveluverkon toteuttamisohjelma kj, kk, kaavpääll. Matotyön ohella laadittu strategiatyön tueksi esitys kehityskuvatarkasteluksi sekä palveluverkon kehittämiseksi. Uudistuminen ja työkyky Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Työhyvinvointi ja Työyhteisön hyvinvointikello kaikki jaksaminen pohjana Osaaminen ja kehittyminen Työtyytyväisyysindeksi, Sairauslomien määrä koulutus, työssä oppiminen, työn vaativuuden arviointi Osaaminen ja motivaatio Työn tuloksellisuus Tiimiytyminen moniammatillisuus voimavarana Sijaisuusjärjestelyt ja hiljainen tieto Kehityskeskustelut Perehdyttäminen Säännölliset yksikköpalaverit Toimivat tiimit, jaksamisen tukeminen, työilmapiiri parempi kuin ed. mittauksessa motivoivat ja kehittyvät työtehtävät, mahdollisuus kouluttautua, haastellinen ja innostava työnjako Innostava ilmapiiri ja keskinäinen luottamus, hyvä yhteishenki erityisosaamisen kartoitus ja hyödyntäminen kaikki kaikki esimiehet, kk Sijaisuusjärjestelyt pyritty järjestämään parityöskentelyn avulla sekä sisäisin hauin. Hiljaisen tiedon siirtymistä kehitetään ja seuraajasuunnitelmia on tehty. Kehityskeskustelut käydään syksyn aikana. Tiimiytymiseen on panostettu yksiköissä. Työtehtäviä on pyritty järkeistämään ja kehittämään. Rutiiniluonteisista, turhista töistä pyritään pääsemän eroon järjestelmiä hyödyntämällä ja rajapintaongelmia poistamalla. Kouluttautumiseen kannustetaan. Nimetään vastuuhenkilöt kaikille (kaava)projekteille Jory-työ on jäntevöitynyt =>tieto kulkee paremmin Osaamisen arvostaminen näkyvämpää Erityisosaamisen kartoitukseen kiinnitetään huomiota kehityskeskusteluissa.

16 Tuloslaskelma Tulosalueiden toimivat tiimit, keskustelut ja ideointi TP2008 TA2009 Toteuma 1-8/09 Toteuma 1-8/08 Tot-% /09 Arvio 2009 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Korkokulut Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

17 Toimintatuotot ovat kehittyneet poikkeuksellisen hyvin johtuen suurimmaksi osaksi siitä, että laskutus on saatu ajan tasalle. Henkilöstökulut tulevat toteutumaan budjetin mukaisesti, samoin palvelujen ostot. Kokonaistulos tulee olemaan lähellä budjetoitua tai jopa hiukan sen alle. Materiaalipalvelut EPI-projekti on työllistänyt. Seudullisesti on ollut useita kilpailutuskierroksia. Vahtimestaritoimintaa on kehitetty ja siinä on ollut henkilöstömuutoksia. Iltakiertoja hoitaa enää kaksi miestä pääsääntöisin kunnan autolla, mistä odotetaan säästöjä. Varastotoimeen on hankittu auto leasingsopimuksella. Laskentatoimi Laskutusta on saatu paremmin ajan tasalle ja maksumuistutukset ja karhuamiset hoitaa Lindorff. Välitilinpäätöskäytäntö näyttää jäntevöittäneen koko rahaliikennettä. Yksiköt pyrkivät hoitamaan laskutuksensa niiden puitteissa ei loppuvuodesta. Henkilöstökulut tulevat hiukan ylittymään. Työhuoneita on remontoitu sisäilmaongelman vuoksi. Tietopalvelut Toiminta ja talous ovat budjetoidulla tasolla. Poistot tulevat hiukan ylittymään johtuen ohjelmistohankintojen poistoista. Monistamon etuhuone jouduttiin tyhjentämään sisäilmaongelman vuoksi. Ruokahuoltopalvelut Ruokapalvelupäällikkö tuli jäseneksi Oulun seudun hankintarenkaan elintarvike tiimiin. Yhteistyökumppanien tilausjärjestelmiä on otettu käyttöön ja sähköisyyden hyödyntämistä lisätty. Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Länsituulen koulun ruokapalvelu on aloittanut toiminnan jakelukeittiönä. Yläkoulun ruokapalvelu valmistaa pääruoan. Suoritemäärät ovat kasvaneet toimipaikoissa ja tuottavuus nousut. Henkilöstön työtehtäviä kehitetään haasteellisempaan suuntaan. Puhdistusaine koulutustilaisuus järjestettiin Länsituulen koulussa. Maankäyttö Maanhankinnat onnistuivat alkuvuodesta määrärahojen ja luovutusvoiton verovapauden määräajan puitteissa. Lisärahoitusta saatiin Haukiharjun eritasoliittymän maanhankintoihin. Kellon osayleiskaavan uudistaminen ja Alakyläntie jätekeskuksen osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin ja laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Molempiin kaavahankkeisiin valittiin konsultit tarjouspyyntömenettelyllä. AnIs tavoiteraportti valmistui suunnitellusti ja vaihtoehtoiset kehitysmallit esiteltiin ohjausryhmälle. Merialueen tuulivoiman YVA:n aikataulu pitkittyi eikä varsinainen kaavasuunnittelu ole vielä ehtinyt luonnosvaiheeseen. Jokikylän ja Virpiniemen yleiskaavoituksia ennakoitiin laatimalla perusselvitysraportit.

18 Mato suunnittelun lähtökohdista eli kasvusuunnista, väestötavoitteista ja palveluverkosta on sovittu niin, että voidaan esittää investointien kustannukset sekä tavoite- ja toteuttamistekstit hallintokunnittain. Suunnitelman sisällys ja tekstirunko ovat jo luonnosvaiheessa Seudun maankäytön- ja liikenteen aiesopimus on hyväksytty niin seudulla kuin kunnissakin. Seudun maankäytön toteuttamisohjelma eli SeutuMato on ehdotuksena tulossa kuntiin lausunnolle. Asemakylän Liittotien kaavan käsittelyä on hidastanut ammattiopiston alueen ja tulevan teollisuusalueen pintavesien johtamisen vaikeus ja tarvittava erityissuunnittelu. Kirkonkylän Holman länsipuolen asemakaavoitus käynnistyi lukio- ja päiväkotiratkaisujen jälkeen alkukesästä. Myös Kiviniemen koulun ja päiväkodin edellyttämä kaavamuutos pantiin vireille. Hätälän-Vehkaperän asemakaavan kaavarunkotyö aloitettiin perusselvityksillä ja rakennemallien laatimisella. Kirkonkylän keskustan uudisrakentamiseen ja ensisijaisesti Simppulanhakan Tupsulan alueen uudistamiseen varauduttiin kaavoituspäätöksellä. Kunnan keskeisille yleiskaavoitetuille alueille laadittiin vaihtoehtoinen maankäytön kehityskuvaluonnos, joka raportti on tulossa päättäjien arvioitavaksi seminaarityönä ja loppusyksystä valtuuston käsiteltäväksi. Tonttilaitos Tonttilaitos päätti luovuttaa tammikuussa 2009 Haapakangas 3 asemakaava-alueelta 15 (AO) omakotitonttia myyntiin tai vuokrattavaksi (5 myyntiin ja 10 vuokrattavaksi). Tällä hetkellä tonteista on luovuttamatta 1 myyntitontti ja 3 vuokratonttia. Alueelta on myyty myös 1 rivitalotontti. Tämän hetkinen tonttien myyntitulo Haapakankaan alueen osalta on Kunnanhallitus päätti syyskuussa 2008 myydä vuokrausvaihtoehto huomioiden Virpiniemen Kellonlahden loma-asuntoalueelta ensivaiheessa 28 lomarakennustonttia. Nyt Griini- ja Hiitti alueilta luovutettavista tonteista on 2 varattu, 5 vuokrattu ja 5 myyty. Myyntituloja on kertynyt Tonttilaitos on pyytänyt elokuussa 2009 Oulun seudun rakennusliikkeiltä tarjousta Kellonlahden loma-alueen korttelista 1444 (RM) sekä Kellon keskustan Nisulanpellon korttelista 1014 (AP-3). Teollisuus- ja yritystontteja ei ole vuokrattu tai myyty tähän mennessä ollenkaan. Tonttilaitos on myynyt talvella maa-ainesten ottoalueen tarjousten perusteella : n kauppahinnasta. Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna tonttien myyntitulot ovat toteutuneet Haapakangas 3 alueen osalta suunnitellun mukaisesti. Kellonlahden lomatonttien kysyntä on ollut vaisuhkoa. Mietittäväksi jää, kuinka paljon taantuma on vaikuttanut lomatonttien ja teollisuussekä yritystonttien kysyntään. Tonttilaitokselle asetetun maanmyynti tavoitteen toteutuminen vaatii vähintään tarjouspyyntö kierroksella olevan Kellonlahden RM korttelin myynnin toteutumista.

19 Puunmyyntituotot Puun myyntitulot tulevat näillä näkymin toteutumaan tavoitteen mukaisesti tai jopa hiukan paremmin. Vaikka puukauppa onkin ollut valtakunnallisesti lähes pysähdyksissä, ei se ole vaikuttanut voimakkaasti kunnan puukauppoihin, päinvastoin paikallinen kysyntä ainespuusta on vain lisääntynyt. Tämän hetkinen kertymä on ja loppuvuoden kertymän arvioidaan ylittävän Muut Yleinen rakentamisen hiljeneminen on vaikuttanut selvästi paikkatietopalveluiden tulokertymään. Sen seurauksena mm. rakennusvalvontaan liittyvät merkintämittaukset ovat vähentyneet. Käyttötalouteen varattujen lainhuuto- ja jakokustannusten riittävyys arveluttaa. Maan hankintaan varatut määrärahat on käytetty. Tonttilaitos on tilannut Vianova Systems Oy:ltä uuden Novapoint Map -nimisen paikkatieto-ohjelman kunnan pohjakartan tuottamista ja ylläpitoa sekä geodeettista laskentaa varten. Ohjelmiston hankintaan on rahat varattuna budjetissa. Tässä vaiheessa kun arvioidaan tonttilaitoksen toisen vuoden toimintaa, kehitystä ja tulosta on selvästi huomattavissa viitteitä yksikön toimintamallin sisäänajon onnistumisesta. Kustannustietoisuuden parantumisen, päivittäisen toiminnan ja työtehtävien selkeytymisen johdosta toiminta on rutinoitunut ja yksikön hallinnointi helpottunut. Ongelmista mainittakoon yllättävät ja ennakoimattomat kustannukset, joiden kustannusvastuu on tonttilaitoksella. Näiden menojen sisällyttäminen yksikön talouteen ei ole sujunut ongelmitta.

20 Perusturva Visio Kuntalaiset saavat taloudellisesti tuotetut riittävät ja asianmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Perustehtävä Perusturvapalvelut järjestää kuntalaisille arjen sujumisen kannalta tarvittavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja elämän eri ikäkausina ja tukee kuntalaisen omatoimista elämänhallintaa. Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittinen Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen menestystekijä Hyvinvoinnin edistäminen Strategian valmistelu ptj, jl, jh, phj, sj, vtj Perusturvapalveluiden hyvinvointistrategia laadittu mennessä Hyvinvointistrategian laadintaa ei ole käynnistetty. Valtuuston strategiatyössä on suunniteltu hyvinvointistrategian laatimista koko kunnan tasolle v ja toimialakohtaiset ohjelmat/strategiat v Ennaltaehkäisevien ja varhaisen puuttumisen periaatteella toimivien palvelujen kehittäminen ja toimeenpano Terveydenhuollon potilasohjausta on systematisoitu. Terveystiedottamista on tehty Tilitorissa, Rantapohjassa ja kunnan nettisivuilla. Kehitysvammahuollon ja vammaispalvelun asiakkaille tarkistettiin palvelusuunnitelmat. Osa lastensuojelun asiakassuunnitelmista on laatimatta. Aktivointisuunnitelmien päivittämisestä ja laatimisesta yhteistyössä asiakkaiden ja työvoimatoimiston kanssa on

21 sovittu. Moniammatillinen asiakaspalveluyhteistyöryhmä (ASPA) keskittyy ensisijaisesti edistämään asiakkaita kuntoutuksen kautta työelämään tai koulutukseen. Kotihoidossa on tehty 20 ennaltaehkäisevää kotikäyntiä 80 vuotta täyttäville elokuun loppuun mennessä. Varhaiskasvatussuunnitelma on uusittu ja otettu käyttöön päivähoidossa. On osallistuttu aktiivisesti syyskuussa 2009 valmistuvaan seudullisen lastensuojelusuunnitelman tekemiseen. Asiakaspalvelujen hallinta Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja valtakunnalliset suositukset Asiakas saa palvelut säädösten mukaisesti ptj, jl, jh, phj, sj, vtj Valmisteltiin vuotiaisiin nuoriin kohdistuva "Perheen ja nuoren voimapudashanke" yhdessä opetus- ja nuorisotoimen kanssa. Hankkeen henkilöstömenoihin saadaan :n rahoitus TUKEVA-hankkeesta vuosille Nispa-vastaaja-automaatti on otettu käyttöön vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa. Terveyskeskuksesta vastataan asiakkaan soittopyyntöön saman päivän aikana. Kokemukset ovat hyvät. Hoitotakuun määräajoissa on pysytty. Kiireettömän lääkärin vastaanottoajan saa noin 1 kk:ssa. Suun terveydenhuolto on pystytty toteuttamaan hoitotakuun ja

22 hoitosuunnitelman puitteissa. Koti- ja laitoshoito: yli 75-vuotiaista 91,4% asuu kotona (tavoite 92%), 12,4% on säännöllisen kotihoidon piirissä (tavoite 14%), omaishoidon tuen piirissä on 8,7% (tavoite 6%), tehostetussa palveluasumisessa on 5% (tavoite 5%), pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3,8% (tavoite 3%). Aikuissosiaalityössä kirjalliset toimeentulotukipäätökset tehtiin viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Asiakas sai ajan sosiaalityöntekijän vastaanotolle viikon kuluttua. Kriisiasiakaat otettiin vastaan välittömästi saman päivän aikana. Vammaispalveluissa palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko toteutuivat kuukauden kuluessa Lastensuojelussa palvelutarpeen arviointeja ei ole määräaikaan mennessä tehty (lastensuojeluun tehtiin 223 lastensuojeluilmoitusta elokuun loppuun mennessä ja vastaavasti kiireellisiä lasten sijoituksia tehtiin 13, joista 5 sosiaalipäivystyksen kautta). Päivähoidossa on pystytty asetuksen mukaisissa määräajoissa (2 vk kiireellinen ja 4 kk kiireetön päivähoitopaikka).

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 KH 23.5.2011 Talouskatsaus

Lisätiedot

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 luonnos KH 20.9.2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu valtuusto 8.10.2012 Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa vietettiin 10.8.2012 jo19. kertaa, tarjolla oli 80 eri taide-elämystä ja ohjelmanumeroa yhden illan aikana. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 Kunnanjohtajan katsaus... 3 KUNNAN HALLINTO... 4 VALTUUSTON STRATEGIA- JA TALOUDEN TASAPAINOTUSPROSESSI... 6 TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI

KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 Sisällys TALOUSKATSAUS... 1 RAHOITUSLASKELMA... 3 YLEISHALLINTO... 4 KONSERNIHALLINTO... 4 ELINKEINOT... 8 TYÖLLISTÄMINEN... 12 MAASEUTU- JA

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015 Hailuodon kunta HAILUOTO Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 2 Kannen kuva: 2014 3 Hailuodon kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Käsittely Talousarvioesittely kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3 Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 1. Yleistä 1.1.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot