VÄLITILINPÄÄTÖS II KH / KV 12.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10"

Transkriptio

1 VÄLITILINPÄÄTÖS II KH / KV 12.10

2 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden kriisi, jonka vaikutukset siirtyivät myös reaalitalouteen. Erityisesti alkuvuonna kuultiin pelkästään huonoja uutisia taloudesta ja sen kehittymisestä. Viime aikoina on jo annettu hiukan positiivisempia uutisia talouden suunnasta ja useammat talouskehityksen mittarit näyttävät talouden suunnan muuttuneen viimeistään vuoden kolmannella neljänneksellä. Talouden epävakaaja epäsuotuisa tilanne on vaikuttanut myös kuntasektoriin. Ensimmäiset vaikutukset nähtiin verotulokertymässä, joka tippui erittäin jyrkästi erityisesti alkuvuonna. Haukiputaallakin pahimmillaan yhteisöverokertymä oli pahimmillaan noin 70 % pienempi verrattuna edellisen vuoden kertymään. Verokertymä on kuitenkin hiukan toipunut johtuen erityisesti valtion päätöksestä, jolla yhteisöveron tuloutusta kunnille muutettiin. Tässä vaiheessa vuotta Haukiputaan yhteisöverokertymä näyttäisi olevan noin 20 % pienempi kuin viime vuonna. Yhteisöverokertymä on Haukiputaalla suhteessa varsin pieni, jonka johdosta myös koko verotulokertymä näyttää ehkä hiukan valoisammalta kuin useampien muiden kuntien ja erityisesti suurten kaupunkien osalta. Myös väestön kasvu ja keskimääräisen tulotason jatkuva nousu 2000-luvulla vaikuttaa asiaan. Tässä vaiheessa vuotta voi Haukiputaan verokertymän ennustaa olevan noin 1-2% korkeampi kuin vuonna Pitkään positiivisena jatkunut työllisyyskehitys on kääntynyt ja Haukiputaallakin oltiin pahimmillaan 14 % työttömyysluvuissa. Elokuun tilastot näyttävät pientä elpymistä työttömyyden ollessa 12,7 %. Työttömyysprosentti näyttää vaihtelevan varsin paljon vuoden aikana ja elokuun lukuun vaikuttanee hiukan myös koulujen alkaminen. Rahamarkkinoiden tilanne on kuntien osalta ollut toisaalta myös positiivinen. Korkokehitys on ollut erittäin myönteinen ja toistaiseksi lainaa on ollut vielä hyvin tarjolla kilpailukykyisin ehdoin. Valtion elvytystoimien vaikutukset ovat vielä epäselvät. Kela-maksumuutoksen vaikutus on kunnassamme tänä vuonna noin 200 t ja jatkossa noin puoli miljoonaa euroa vuotta kohden. Kustannustason nousu on pysähtynyt ja on hyvin todennäköistä, että tulevat palkkaratkaisut ovat varsin maltillisia. Tässä taloustilanteessa ehdottoman tärkeää on menokehityksen pitäminen maksimissaan budjetoidussa tasossa. Ensimmäisen kolmanneksen toteuman osalta vastuualueet ovat pysyneet varsin hyvin nettobudjeteissaan. Koko kunnan osalta toimintakuluista on toteutunut (65,5 %) ja tuottojen osalta (65,5 %). Kulurakenne on ollut hallinnassa ja sen pitäminen on erittäin kriittistä. Vastuualueet ovat arvioineet haasteitaan omissa tuloskorteissaan. Yhtenä riskinä pidetään erikoissairaanhoidon kulujen alkuvuoden kehitystä. Sen osalta tiettyä etupainotteisuutta on aiheutunut sekä hoitojonojen purkamisesta että uuden DRG-laskutusmallin

3 käyttöönotosta. Tietojen mukaan laskutuksen pitäisi tasoittua vuoden aikana. On kuitenkin syytä varautua siihen, että erikoissairaanhoidon kulut ja samalla koko perusturva tulee ylittämään budjettinsa noin 200 t. Haasteita tuo myös toimeentulotuen raju nousu sekä sosiaalipalvelujen kasvanut käyttö, joka on hyvin tyypillistä tällaisessa taloudellisessa tilanteessa. Sivistystoimessa isoin kysymysmerkki lienee uuden Länsipuolen käyttöönotto. Vastuualueet ovat sitoutuneet noudattamaan budjettejaan ja jos kulubudjetit pitävät, tulemme tällä ennusteella tekemän reilun neljän miljoonan positiivisen vuosikatteen ja noin 1,5 M :n ylijäämän. Ne ovat ehdottomia tavoitteita, jotta saamme jatkettua taloutemme tasapainottamista.

4 Kunnanhallitus Visio VISIO 2015 Haukiputaan kunta järjestää tasokkaat kuntapalvelut asukkaan turvalliselle kasvulle ja elämälle. Puhdas luonto ja hoidettu ympäristö takaavat kuntalaisten asumisviihtyvyyden. Monipuolinen elinkeinorakenne vahvistaa kuntalaisten toimeentulomahdollisuuksia. Merellinen Virpiniemi on seudullinen liikunta- ja vapaa-ajankeskus. Perustehtävä PERUSTEHTÄVÄ Haukipudas turvaa kuntalaistensa peruspalvelut taloudellisesti tiiviissä yhteistoiminnassa alueen muiden toimijoiden kanssa. Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittinen Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen menestystekijä Riittävät peruspalvelut Peruspalvelujen saatavuus ja laatu Saatavuuden ja laadun mittausjärjestelmän kehittäminen kh/kj Onnistunut maankäyttö Monipuolisten tuottamistapojen ja yhteistyön hyödyntäminen palvelutuotannossa Kunnan hallittu kasvu Kasvun hallitseminen, kasvu alle 2 % Saatavuutta mitataan erityisesti perusturvapalveluiden osalta. Laatumittareita kehitetään strategiatyön yhteydessä. Palveluverkon ja organisaation rakenteen kehittäminen alkaa strategiatyön jatkeena kh/kj Kasvu on ollut alkuvuonna 1,4 %

5 Suunnittelutasojen koordinointi ja hallinta Maankäytön ja rakentamisen toteuttamisohjelma valmiina toukokuussa Mato-työ on edennyt hyvin ja helpottanut suunnittelua erityisesti investointien osalta. Sen avulla myös budjetin ja erityisesti suunnitteluvuosien ennustaminen tarkentuu. Monipuolinen elinkeinorakenne Elinkeinopolitiikan toteutus Elinkeinostrategia Elinkeinostrategian hyväksyminen ja jalkauttaminen läpi kuntakonsernin kh/kj Elinkeinostrategia päivitetään kunnan strategian yhteydessä sen linjoja vastaavaksi. Haukiputaan Kehitys on aloittanut strategiatyön valmistelun SWOT-työskentelyllä ja tj osallistui valtuuston strategiaseminaariin. Haukiputaan Kehityksen,maankäytön ja tonttilaitoksen yhteistyön lisääminen Työpaikkakehitys, yhteisöverokertymä Taloudellisen tilanteen käännyttyä myös työpaikkakehitys on heikentynyt. Yhteisöverokertymä pienenee noin 30 %:a vuoteen 2008 verrattuna. Joustava yritystonttitarjonta HK, maankäyttö ja tonttilaitos ovat tehneet yhteistyötä erityisesti Kellonlahden alueen osalta. Alueen tonteista on tehty esite ja rakennusliikkeitä on lähestytty suoraan yritystonttien osalta. Anis-projektiin on osallistunut kaikki osapuolet.

6 Prosessit ja rakenteet Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Strateginen johtaminen Strategian luominen Syvemmän yhteistyön ja yhteistoiminta-alue linjausten pohjalta. KH/KJ Joryn ja KHn yhteistyön tiivistäminen Talouden tasapainottaminen Strategiatyö käynnistetään maaliskuussa ja strategia hyväksytään toukokuussa Seutuyhteistyön hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä Avoin ja vuorovaikutteinen yhteistyö Alijäämät katettuna vuonna 2011 Strategiatyö käynnistyi toukokuussa. Sitä on käsitelty yhdessä Kh:n ja kahdessa Kv:n seminaarissa sekä kolmessa valmisteluryhmän kokouksessa. Jory käsittelee sitä 29.9, Kh ja Kv Seutuyhteistyön rakennetta kehittämään on valittu työryhmä, joka kokoontuu Joryn jäsenet ovat olleet esittelemässä asioita. Strategiatyössä yhteistyö on tiivistynyt. Alijäämiä on saatu katettua suunnitelmaa nopeammin, mutta verotulokertymän kehitys voi viivästyttää suunnitelmaa niin, että alijäämät on katettuna v Vuoden 2009 ylijäämä tulee olemaan noin 1,5 M. Kuntasuunnittelu ja Ajanmukainen, selkeä ja Toimintaprosessien kunnanhallitus Mato ja

7 arviointi luotettava suunnittelujärjestelmä läpikäynti Välitilinpäätöskäytännön kehittäminen ja hyödyntäminen /kunnanjohtaja taloustiimityöskentely on tehostanut suunnittelua. Välitilinpäätös on kehittynyt laajempaan ja analyyttisempään suuntaan. Rakenteelliset uudistukset Suunnittelujärjestelmän luotettavuuden parantaminen ja haavoittuvuuden vähentäminen Organisaation muuttaminen strategisten linjausten mukaisesti KJ/KH Suunnittelujärjestelmää kehitetään sekä prosessia että ohjelmistoja kehittämällä. Business Planning -ohjelmisto on koekäytössä ja se saadaan tuotantokäyttöön viimeistään lokakuun alussa. Ohjelmisto helpottaa suunnittelua ja pienentää inhimillisten virheiden syntymistä. Strategiatyön jälkeen ja pohjalta käynnistetään organisaation ja ohjausjärjestelmän kehittäminen.

8 Resurssien hallinta Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Henkilöstövoimavarojen ja palvelutarpeiden yhteensovittaminen Ennakoiva ja koordinoiva henkilöstösuunnittelu kunnanhallitus+johtoryh mä Pitkäjänteinen talouden hallinta Taloudellisuus ja tehokkuus Henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen käyttö Lainamäärä/asukas Investointien netto Vuosikate/asukas Kunnan omaisuus Henkilöstösuunnittelu Henkilöstömäärä vastaa palvelutarpeita. Määräaikaista henkilöstöä vakinaistetaan tehtävissä, joissa pysyvän työvoiman tarve, Alle 3000 euroa/asukas 11 M Vuosikate positiivinen Omistusstrategian toteuttaminen Henkilöstörakennetta koskeva suunnitelma valmis ja sen mukaiset toimenpiteet aloitettu kunnanhallitus/kunnankamreeri kunnanhallitus/kunnankamreeri kunnanhallitus/henkilöst öpäällikkö Sivistyspalveluissa ja perusturvapalveluissa vakinaistettu pitkäaikaisia määräaikaisia palvelussuhteita Uusi rekrytointiohjeistus on Kh:n käsittelyssä Lainamäärä on alle 3000 /as. Investointiohjelman päivityksellä pyritään estämään hallitsematon investointi- ja velkakehitys. Se tulee Kh:n ja KV:n käsittelyyn Vaihtoehtoisia toteutusmalleja on kartoitettu aktiivisesti. Vuosikate näyttää toteutuneen perusteella olevan positiivinen vuonna Omistusstrategia päivitetään strategiatyön jälkeen. Henkilöstöohjelmaa päivitetään taloussuunnitelman yhteydessä. Täyttölupamenettely käytössä.

9 Uudistuminen ja työkyky Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Kannustava, avoin ja vuorovaikutuksellinen johtamiskulttuuri Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvoinnin työkalujen käyttöaste 80 % Kunnanhall itus/johtory hmä Esimiesten arviointi (vuorovuosien tyhy-indeksin kanssa) 360- mittausten käynnistäminen Henkilöstöjuhla " Laidunkauden avajaiset" Esimiesten 360-arvio syksyllä 2009 Vetovoimainen kuntatyönantaja Työnantajakuvan kehittyminen Avoimien vakanssien hakijoiden määrä Säännöllisen imago-tutkimukseen osallistuminen Työnantajaimagoa vahvistavan viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen Kunnanhall itus/johtory hmä Työantajaimagoon vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä käsitellään aloitettavan strategiaprosessin yhteydessä. Avoinna olleisiin vakansseihin on ollut riittävästi hakijoita. Kilpailukykyiset palvelussuhteen ehdot Osaava ja uudistuva sekä motivoitunut henkilöstö Tyhy-indeksi Henkilöstön kehittäminen Tyhy-raha /henkilö Sairauspoissaolot Vuorovuosin 360-arvion kanssa Koko kunnan koulutusohje 2009 Henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen vähintään 1% palkkasummasta Mentoroinnin käynnistäminen 50 /henkilö Kunnanhall itus/johtory hmä Tyhy-indeksi keväällä Henkilöstölahjana edellisen vuoden hyvästä tuloksesta koko henkilöstölle teleskooppiset kävelysauvat. Sairauspoissaolopäivät 1-6/ vähenivät seuraavsti:

10 Sairauspoissaolot vähenevät yht. Kunnanjohto Hallintopalvelut Perusturvapalv Sivistyspalvelut Tekniset palv Vesi Työllistäminen Yhteensä Tuloslaskelma TP2008 TA2009 Toteuma 1-8/09 Toteuma 1-8/08 Tot-% /09 Arvio 2009 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Talousarvio tullee toteutumaan lähes sellaisenaan. Joitain palvelujen ostoja puuttuu mm. strategiatyön konsultointi. Työterveyshuollon kulut ovat nousseet, mutta näyttää siltä, että lisääntyneellä käytöllä on ollut vaikutusta poissaoloihin, jotka ovat vähentyneet merkittävästi.

11 Hallintopalvelut Visio Hallintopalvelut on Haukiputaan kunnan suunnitelmallisen kehittämisen ja tukipalvelujen keskus. Perustehtävä Hallintopalvelut tuottaa ja järjestää palveluja, jotka tukevat vastuualueiden perustehtävien toteuttamista. Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Asiakastyytyväisyys asiakaskysely/kuntalaiskys ely käyttäjäpalaverit yksiköiden päälliköt, kk Kustannusvaikuttavuus suoritteet, palvelujen myynti Tuloksellinen hankintatoimi seutuyhteistyöhön osallistuminen ja vaikuttaminen uusien tietojärjestelmien omaksuminen ja laaja hyödyntäminen palvelujen toteuttaminen sovitussa aikataulussa, asiakkaan kannalta optimaalisesti kaksi kertaa vuodessa 2009 hinta-laatusuhde vastaa asiakkaiden tarpeita seudullinen sähköinen järjestelmä käytössä yksiköiden päälliköt, kk KK MS Asiakaspalvelukysely syksyllä. Käyttäjäpalaverit pidetty aikataulussa erityisesti materiaalipalveluissa on tehty mittavasti työtä varaston uuden ohjelman käyttöönotossa, tonttilaitoksen hinnoittelu käynyt hyväksymiskierroksen Hankintajärjestelmä koekäytössä. Tuotantokäyttöön elokuussa. Pilottikokeilu aloitetaan hammashuoltovälineistä. Laajassa käytössä vuoden 2009 alusta lähtien. Hyvä kuntakuva Ympäristön laatu Kirkonkylän keskusta viihtyisä, viimeistelty ja kaavpääll Simppulanhakan korttelin 2570 suunnittelu käynnistynyt ja keskustan

12 Kunnan hallittu, ennakoiva ja suunnitelmallinen kasvu Suunnitelmallinen rakentaminen Selkeä ja johdonmukainen suunnitteluprosessi Ajantasainen yleiskaavoitus Kaavahankkeiden käsittelyaika Kaava-alueiden tonttien luovutus toimiva palvelukeskus Kaavoilla ohjatun rakentamisen osuus = > 70 % Kaikki yleiskaavat oikeusvaikutteisia Asemakaavaprosessit enintään vuoden kestäviä Virpiniemen Kellonlahden loma-asuntojen onnistunut markkinointi kaavapääll.,kt, tj kaavpääll. kaavpääll. kaavpääl, kk kaavoituspäätös tehty. Ei toistaiseksi toteutumassa, maankäytön kehityskuvassa määritellään toteutus Kellon oyk 1 vaiheen kaava vireillä ja konsultti valittu. Lähtötietovalmiutta parannetaan kaavayhdistelmällä ja merkintöjä uudistamalla. Kyselyjä on tullut, markkinointia on tehostettu ja suunnattu suoraan rakennusliikkeille. Uusi yhteisranta hankittu Kellonlahden kohdalta

13 Prosessit ja rakenteet Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Kehittyvä organisaatio Nykyaikaiset tehtäväprosessit, yksiköiden järkevät logistiikkaratkaisut päälliköt, kk Maaomaisuuden tuottavuuden parantaminen Tonttilaitoksen toiminnan vakiinnuttaminen ja valmistautuminen mahdolliseen liikelaitostumiseen, Onnistuminen maapolitiikassa Priorisointi ja oleelliseen keskittyminen Sähköisyyden hyödyntäminen, materiaalipalveluiden organisaation kehittäminen Tonttilaitos liikelaitoksena v. 2010, tonttien tuotantokustannusten selviäminen, riittävä raakamaareservi ja tonttivaranto Suunnitelmallisuus suunnitteluprosessi vuosisuunnitelmat ja tärkeimmät projektisuunnitelmat kirjattuna ja aikataulutettuna mi,kaavpääll. Tonttilaitos yksiköiden esimiehet, kk Priorisointia tehty mittavasti erityisesti yksiköissä, joissa henkilöstövajetta. Tonttilaitoksen ensimmäisen toimintavuoden kokemusten perusteella henkilöstön vire näyttää hyvältä. Ei edellytyksiä liikelaitokseksi vielä Uuden esimiehen perehdyttäminen jatkuu. Yhteistyö kunnan muiden yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on toiminut hyvin. Tonttilaitoksen toiminnan vakiinnuttamisessa on vielä kehittämistä, jotta tietoisuus yksiköstä ja sen toiminnasta saavuttaa niin uudet kuin vanhatkin asiakkaat. Vuosisuunnittelua kehitettiin erityisesti budjettivaiheessa, VTP:n osalta yksiköt kävivät läpi

14 Yhteistyö ja vuorovaikutus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus, kunnan sitoutuminen Seudullinen yleiskaava käytössä, seudulliset tietopankit ja konsultointi kj, kk, kaavpääll. omat BSC-korttinsa. Lähtötietoraportit merkittävistä maankäyttöhankkeista Odottavat monikuntaliitos -selvityksen tuloksia ja päätöksiä. Resurssien hallinta Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Kokonaistalouden hallinta Ajantasainen raportointi ja seuranta kk Järkevät, käyttäjäystävälliset atk-ratkaisut Yhdyskuntarakenteen hallinta kustannusvertailut Toimiva taloudellinen yhdyskuntarakenne Hallintokuntien sitoutuminen hyväksyttyihin tavoitteisiin, ajantasainen seuranta Lähtevät verkkolaskut, sähköinen ansioerittely, sähköinen tiedonsiirto Kokonaisvaltainen suunnittelu tietohallinto, toimistopääll. kaavpääll., mi Seuranta on ollut ajantasaista. Ennakointiin ja ennustamiseen sekä raportointiin ollaan ottamassa käyttöön Business Planning -ohjelmisto, jota parhaillaan testataan. Sähköiseen ansioerittelyyn siirrytään ensi vuonna. Sähköistä tiedonsiirtoa toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Verkkolaskutus pilotoinnissa vesilaitoksella. SEPA-päivityksen myötä verkkolaskutus saadaan toteutumaan. Itellan netpostin sähköinen kirje käytössä mahdollisuuksien mukaan. Mato-ryhmän työskentely on lähtenyt hyvin käyntiin ja tuonut suunnitteluun jämäkkyyttä ja kokonaisvaltaisuutta. Ohjelma luonnosvaiheessa. Kaikilla merkittävillä kaavahankkeilla on ohjausryhmä

15 Toimiva suunnitteluprosessi Suunnittelutasojen koordinointi ja hallinta Kattava maankäytön ja palveluverkon toteuttamisohjelma kj, kk, kaavpääll. Matotyön ohella laadittu strategiatyön tueksi esitys kehityskuvatarkasteluksi sekä palveluverkon kehittämiseksi. Uudistuminen ja työkyky Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Työhyvinvointi ja Työyhteisön hyvinvointikello kaikki jaksaminen pohjana Osaaminen ja kehittyminen Työtyytyväisyysindeksi, Sairauslomien määrä koulutus, työssä oppiminen, työn vaativuuden arviointi Osaaminen ja motivaatio Työn tuloksellisuus Tiimiytyminen moniammatillisuus voimavarana Sijaisuusjärjestelyt ja hiljainen tieto Kehityskeskustelut Perehdyttäminen Säännölliset yksikköpalaverit Toimivat tiimit, jaksamisen tukeminen, työilmapiiri parempi kuin ed. mittauksessa motivoivat ja kehittyvät työtehtävät, mahdollisuus kouluttautua, haastellinen ja innostava työnjako Innostava ilmapiiri ja keskinäinen luottamus, hyvä yhteishenki erityisosaamisen kartoitus ja hyödyntäminen kaikki kaikki esimiehet, kk Sijaisuusjärjestelyt pyritty järjestämään parityöskentelyn avulla sekä sisäisin hauin. Hiljaisen tiedon siirtymistä kehitetään ja seuraajasuunnitelmia on tehty. Kehityskeskustelut käydään syksyn aikana. Tiimiytymiseen on panostettu yksiköissä. Työtehtäviä on pyritty järkeistämään ja kehittämään. Rutiiniluonteisista, turhista töistä pyritään pääsemän eroon järjestelmiä hyödyntämällä ja rajapintaongelmia poistamalla. Kouluttautumiseen kannustetaan. Nimetään vastuuhenkilöt kaikille (kaava)projekteille Jory-työ on jäntevöitynyt =>tieto kulkee paremmin Osaamisen arvostaminen näkyvämpää Erityisosaamisen kartoitukseen kiinnitetään huomiota kehityskeskusteluissa.

16 Tuloslaskelma Tulosalueiden toimivat tiimit, keskustelut ja ideointi TP2008 TA2009 Toteuma 1-8/09 Toteuma 1-8/08 Tot-% /09 Arvio 2009 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Korkokulut Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

17 Toimintatuotot ovat kehittyneet poikkeuksellisen hyvin johtuen suurimmaksi osaksi siitä, että laskutus on saatu ajan tasalle. Henkilöstökulut tulevat toteutumaan budjetin mukaisesti, samoin palvelujen ostot. Kokonaistulos tulee olemaan lähellä budjetoitua tai jopa hiukan sen alle. Materiaalipalvelut EPI-projekti on työllistänyt. Seudullisesti on ollut useita kilpailutuskierroksia. Vahtimestaritoimintaa on kehitetty ja siinä on ollut henkilöstömuutoksia. Iltakiertoja hoitaa enää kaksi miestä pääsääntöisin kunnan autolla, mistä odotetaan säästöjä. Varastotoimeen on hankittu auto leasingsopimuksella. Laskentatoimi Laskutusta on saatu paremmin ajan tasalle ja maksumuistutukset ja karhuamiset hoitaa Lindorff. Välitilinpäätöskäytäntö näyttää jäntevöittäneen koko rahaliikennettä. Yksiköt pyrkivät hoitamaan laskutuksensa niiden puitteissa ei loppuvuodesta. Henkilöstökulut tulevat hiukan ylittymään. Työhuoneita on remontoitu sisäilmaongelman vuoksi. Tietopalvelut Toiminta ja talous ovat budjetoidulla tasolla. Poistot tulevat hiukan ylittymään johtuen ohjelmistohankintojen poistoista. Monistamon etuhuone jouduttiin tyhjentämään sisäilmaongelman vuoksi. Ruokahuoltopalvelut Ruokapalvelupäällikkö tuli jäseneksi Oulun seudun hankintarenkaan elintarvike tiimiin. Yhteistyökumppanien tilausjärjestelmiä on otettu käyttöön ja sähköisyyden hyödyntämistä lisätty. Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Länsituulen koulun ruokapalvelu on aloittanut toiminnan jakelukeittiönä. Yläkoulun ruokapalvelu valmistaa pääruoan. Suoritemäärät ovat kasvaneet toimipaikoissa ja tuottavuus nousut. Henkilöstön työtehtäviä kehitetään haasteellisempaan suuntaan. Puhdistusaine koulutustilaisuus järjestettiin Länsituulen koulussa. Maankäyttö Maanhankinnat onnistuivat alkuvuodesta määrärahojen ja luovutusvoiton verovapauden määräajan puitteissa. Lisärahoitusta saatiin Haukiharjun eritasoliittymän maanhankintoihin. Kellon osayleiskaavan uudistaminen ja Alakyläntie jätekeskuksen osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin ja laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Molempiin kaavahankkeisiin valittiin konsultit tarjouspyyntömenettelyllä. AnIs tavoiteraportti valmistui suunnitellusti ja vaihtoehtoiset kehitysmallit esiteltiin ohjausryhmälle. Merialueen tuulivoiman YVA:n aikataulu pitkittyi eikä varsinainen kaavasuunnittelu ole vielä ehtinyt luonnosvaiheeseen. Jokikylän ja Virpiniemen yleiskaavoituksia ennakoitiin laatimalla perusselvitysraportit.

18 Mato suunnittelun lähtökohdista eli kasvusuunnista, väestötavoitteista ja palveluverkosta on sovittu niin, että voidaan esittää investointien kustannukset sekä tavoite- ja toteuttamistekstit hallintokunnittain. Suunnitelman sisällys ja tekstirunko ovat jo luonnosvaiheessa Seudun maankäytön- ja liikenteen aiesopimus on hyväksytty niin seudulla kuin kunnissakin. Seudun maankäytön toteuttamisohjelma eli SeutuMato on ehdotuksena tulossa kuntiin lausunnolle. Asemakylän Liittotien kaavan käsittelyä on hidastanut ammattiopiston alueen ja tulevan teollisuusalueen pintavesien johtamisen vaikeus ja tarvittava erityissuunnittelu. Kirkonkylän Holman länsipuolen asemakaavoitus käynnistyi lukio- ja päiväkotiratkaisujen jälkeen alkukesästä. Myös Kiviniemen koulun ja päiväkodin edellyttämä kaavamuutos pantiin vireille. Hätälän-Vehkaperän asemakaavan kaavarunkotyö aloitettiin perusselvityksillä ja rakennemallien laatimisella. Kirkonkylän keskustan uudisrakentamiseen ja ensisijaisesti Simppulanhakan Tupsulan alueen uudistamiseen varauduttiin kaavoituspäätöksellä. Kunnan keskeisille yleiskaavoitetuille alueille laadittiin vaihtoehtoinen maankäytön kehityskuvaluonnos, joka raportti on tulossa päättäjien arvioitavaksi seminaarityönä ja loppusyksystä valtuuston käsiteltäväksi. Tonttilaitos Tonttilaitos päätti luovuttaa tammikuussa 2009 Haapakangas 3 asemakaava-alueelta 15 (AO) omakotitonttia myyntiin tai vuokrattavaksi (5 myyntiin ja 10 vuokrattavaksi). Tällä hetkellä tonteista on luovuttamatta 1 myyntitontti ja 3 vuokratonttia. Alueelta on myyty myös 1 rivitalotontti. Tämän hetkinen tonttien myyntitulo Haapakankaan alueen osalta on Kunnanhallitus päätti syyskuussa 2008 myydä vuokrausvaihtoehto huomioiden Virpiniemen Kellonlahden loma-asuntoalueelta ensivaiheessa 28 lomarakennustonttia. Nyt Griini- ja Hiitti alueilta luovutettavista tonteista on 2 varattu, 5 vuokrattu ja 5 myyty. Myyntituloja on kertynyt Tonttilaitos on pyytänyt elokuussa 2009 Oulun seudun rakennusliikkeiltä tarjousta Kellonlahden loma-alueen korttelista 1444 (RM) sekä Kellon keskustan Nisulanpellon korttelista 1014 (AP-3). Teollisuus- ja yritystontteja ei ole vuokrattu tai myyty tähän mennessä ollenkaan. Tonttilaitos on myynyt talvella maa-ainesten ottoalueen tarjousten perusteella : n kauppahinnasta. Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna tonttien myyntitulot ovat toteutuneet Haapakangas 3 alueen osalta suunnitellun mukaisesti. Kellonlahden lomatonttien kysyntä on ollut vaisuhkoa. Mietittäväksi jää, kuinka paljon taantuma on vaikuttanut lomatonttien ja teollisuussekä yritystonttien kysyntään. Tonttilaitokselle asetetun maanmyynti tavoitteen toteutuminen vaatii vähintään tarjouspyyntö kierroksella olevan Kellonlahden RM korttelin myynnin toteutumista.

19 Puunmyyntituotot Puun myyntitulot tulevat näillä näkymin toteutumaan tavoitteen mukaisesti tai jopa hiukan paremmin. Vaikka puukauppa onkin ollut valtakunnallisesti lähes pysähdyksissä, ei se ole vaikuttanut voimakkaasti kunnan puukauppoihin, päinvastoin paikallinen kysyntä ainespuusta on vain lisääntynyt. Tämän hetkinen kertymä on ja loppuvuoden kertymän arvioidaan ylittävän Muut Yleinen rakentamisen hiljeneminen on vaikuttanut selvästi paikkatietopalveluiden tulokertymään. Sen seurauksena mm. rakennusvalvontaan liittyvät merkintämittaukset ovat vähentyneet. Käyttötalouteen varattujen lainhuuto- ja jakokustannusten riittävyys arveluttaa. Maan hankintaan varatut määrärahat on käytetty. Tonttilaitos on tilannut Vianova Systems Oy:ltä uuden Novapoint Map -nimisen paikkatieto-ohjelman kunnan pohjakartan tuottamista ja ylläpitoa sekä geodeettista laskentaa varten. Ohjelmiston hankintaan on rahat varattuna budjetissa. Tässä vaiheessa kun arvioidaan tonttilaitoksen toisen vuoden toimintaa, kehitystä ja tulosta on selvästi huomattavissa viitteitä yksikön toimintamallin sisäänajon onnistumisesta. Kustannustietoisuuden parantumisen, päivittäisen toiminnan ja työtehtävien selkeytymisen johdosta toiminta on rutinoitunut ja yksikön hallinnointi helpottunut. Ongelmista mainittakoon yllättävät ja ennakoimattomat kustannukset, joiden kustannusvastuu on tonttilaitoksella. Näiden menojen sisällyttäminen yksikön talouteen ei ole sujunut ongelmitta.

20 Perusturva Visio Kuntalaiset saavat taloudellisesti tuotetut riittävät ja asianmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Perustehtävä Perusturvapalvelut järjestää kuntalaisille arjen sujumisen kannalta tarvittavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja elämän eri ikäkausina ja tukee kuntalaisen omatoimista elämänhallintaa. Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittinen Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen menestystekijä Hyvinvoinnin edistäminen Strategian valmistelu ptj, jl, jh, phj, sj, vtj Perusturvapalveluiden hyvinvointistrategia laadittu mennessä Hyvinvointistrategian laadintaa ei ole käynnistetty. Valtuuston strategiatyössä on suunniteltu hyvinvointistrategian laatimista koko kunnan tasolle v ja toimialakohtaiset ohjelmat/strategiat v Ennaltaehkäisevien ja varhaisen puuttumisen periaatteella toimivien palvelujen kehittäminen ja toimeenpano Terveydenhuollon potilasohjausta on systematisoitu. Terveystiedottamista on tehty Tilitorissa, Rantapohjassa ja kunnan nettisivuilla. Kehitysvammahuollon ja vammaispalvelun asiakkaille tarkistettiin palvelusuunnitelmat. Osa lastensuojelun asiakassuunnitelmista on laatimatta. Aktivointisuunnitelmien päivittämisestä ja laatimisesta yhteistyössä asiakkaiden ja työvoimatoimiston kanssa on

21 sovittu. Moniammatillinen asiakaspalveluyhteistyöryhmä (ASPA) keskittyy ensisijaisesti edistämään asiakkaita kuntoutuksen kautta työelämään tai koulutukseen. Kotihoidossa on tehty 20 ennaltaehkäisevää kotikäyntiä 80 vuotta täyttäville elokuun loppuun mennessä. Varhaiskasvatussuunnitelma on uusittu ja otettu käyttöön päivähoidossa. On osallistuttu aktiivisesti syyskuussa 2009 valmistuvaan seudullisen lastensuojelusuunnitelman tekemiseen. Asiakaspalvelujen hallinta Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja valtakunnalliset suositukset Asiakas saa palvelut säädösten mukaisesti ptj, jl, jh, phj, sj, vtj Valmisteltiin vuotiaisiin nuoriin kohdistuva "Perheen ja nuoren voimapudashanke" yhdessä opetus- ja nuorisotoimen kanssa. Hankkeen henkilöstömenoihin saadaan :n rahoitus TUKEVA-hankkeesta vuosille Nispa-vastaaja-automaatti on otettu käyttöön vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa. Terveyskeskuksesta vastataan asiakkaan soittopyyntöön saman päivän aikana. Kokemukset ovat hyvät. Hoitotakuun määräajoissa on pysytty. Kiireettömän lääkärin vastaanottoajan saa noin 1 kk:ssa. Suun terveydenhuolto on pystytty toteuttamaan hoitotakuun ja

22 hoitosuunnitelman puitteissa. Koti- ja laitoshoito: yli 75-vuotiaista 91,4% asuu kotona (tavoite 92%), 12,4% on säännöllisen kotihoidon piirissä (tavoite 14%), omaishoidon tuen piirissä on 8,7% (tavoite 6%), tehostetussa palveluasumisessa on 5% (tavoite 5%), pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3,8% (tavoite 3%). Aikuissosiaalityössä kirjalliset toimeentulotukipäätökset tehtiin viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Asiakas sai ajan sosiaalityöntekijän vastaanotolle viikon kuluttua. Kriisiasiakaat otettiin vastaan välittömästi saman päivän aikana. Vammaispalveluissa palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko toteutuivat kuukauden kuluessa Lastensuojelussa palvelutarpeen arviointeja ei ole määräaikaan mennessä tehty (lastensuojeluun tehtiin 223 lastensuojeluilmoitusta elokuun loppuun mennessä ja vastaavasti kiireellisiä lasten sijoituksia tehtiin 13, joista 5 sosiaalipäivystyksen kautta). Päivähoidossa on pystytty asetuksen mukaisissa määräajoissa (2 vk kiireellinen ja 4 kk kiireetön päivähoitopaikka).

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja.

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Tekninen Visio Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Perustehtävä Toimivan ja turvallisen ympäristön aikaansaaminen suunnittelemalla, rakentamalla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Seutuyhteistyö Valmistuvat selvitykset ja toimenpiteet PARAS-hanke - puitelain seudullisten tavoitteiden edistäminen (lukion ja toisen asteen hanke,

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot