Hyvät kutsuvieraat, arvoisa pääjohtaja, hyvät ammattikorkeakoulun uudet ja jatkavat opiskelijat, hyvät opettajat ja muu henkilökunta,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvät kutsuvieraat, arvoisa pääjohtaja, hyvät ammattikorkeakoulun uudet ja jatkavat opiskelijat, hyvät opettajat ja muu henkilökunta,"

Transkriptio

1 1 SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Avajaispuhe Rehtori Anneli Pirttilä Hyvät kutsuvieraat, arvoisa pääjohtaja, hyvät ammattikorkeakoulun uudet ja jatkavat opiskelijat, hyvät opettajat ja muu henkilökunta, Tervetuloa tähän ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaistilaisuuteen! Ladies and gentlemen, our honourable guest Director General, all students present here today, teachers and staff members, Welcome to the opening ceremony of the new academic year ! This opening ceremony will be conducted mainly in Finnish, but as one tenth of our student community consists of international students, I will address some words to you in the end of my speech, but first in Finnish. Hyvät kuulijat, Ammattikorkeakoulujärjestelmän suuri uudistus on parhaillaan loppusuoralla ja se saataneen päätökseen ensi vuoden alussa. Lakia on uudistettu kahdessa vaiheessa ja muutoksen jälkimmäinen osa on nyt eduskunnan käsittelyssä. Uudistus muuttaa koko ammattikorkeakoulutoiminnan perustaa tavalla, jonka vaikutukset alkavat vasta vähitellen näkyä korkeakoulujen arkipäivässä. Muutos merkitsee kaikkien ammattikorkeakoulujen muuttumista itsenäisiksi oikeushenkilöiksi, osakeyhtiöiksi. Samalla hallinto yksinkertaistuu ja ylläpitojärjestelmästä luovutaan. Jatkossa tämä osakeyhtiö on yhtä kuin ammattikorkeakoulu ja korkeakoulua ohjaa vain yksi hallitus nykyisen kahden hallituksen sijaan. Uudessa osakeyhtiön hallituksessa myös henkilöstöllä ja

2 2 opiskelijoilla on edustaja, joten korkeakouludemokratian periaatteiden mukaisesti uudessa tilanteessa toimitaan edelleenkin. Kahdesta toimielimestä yhteen muutos kuulostaa pieneltä, mutta se säästää melkoisen määrän työtä vuodessa. Lisäksi päätöksenteko saa samalla jämäkkyyttä ja selkeyttä. Uudessa laissa opiskelijakunnille ehdotetaan isoa muutosta. Jatkossa kaikki opiskelijat olisivat automaattisesti opiskelijakunnan jäseniä. Ammattikorkeakoulujen opiskelijat olisivat jatkossa siis samassa asemassa yliopistojen opiskelijoiden ja ylioppilaskuntien kanssa. Vaikka laki näyttää eduskunnassa takertuneen perustuslakivaliokunnassa juuri tähän varvikkoon, niin ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden kannalta tässä on kyse yhdenvertaisesta kohtelusta ja tasa-arvosta. Toivottavasti tämäkin lain muutos etenisi myötätuulessa. Koko uudistuksen suurin muutos liittyy kuitenkin toiminnan rahoitukseen, ei sinänsä tärkeiden hallinnon tai opiskelijoiden aseman järjestämiseen. Ensi vuoden alusta ammattikorkeakoulujen rahoitus tulee kokonaisuudessaan valtiolta, kun vielä tänä vuonna vähän yli puolet rahoituksesta on tullut kunnilta valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtion ohjausvalta ammattikorkeakouluissa siis kasvaa merkittävästi ja kun valtio jatkossa ohjaa molempia korkeakoulusektoreita, niin tällä on varmasti vaikutuksia kokonaisuuteen. Vaikka viimeisen silauksen saava lakimuutos alkaa vaikuttaa täydellä voimallaan siis ensi vuoden alussa, niin uudistuksen järisyttävin muutos on

3 3 itse asiassa alkanut jo tämän vuoden 2014 alussa, vaikka tätä ei ammattikorkeakoulujen arkipäivässä ole vielä juuri huomattukaan. Ammattikorkeakoulut siirtyivät tuolloin kokonaan tulosperusteiseen rahoitukseen. Kun aikaisemmin lähes kaikki rahoitus tuli laskennallisena, opiskelijamäärään perustuen ja vain 30 prosenttia määräytyi koulutustehtävän tuloksen eli tutkintojen määrän perusteella, niin nyt sama raha tulee monipuolisesti korkeakoulun eri toimintojen tuloksien perusteella. Ja kun samaan aikaan ammattikorkeakoulujen rahoitusta on tehdyin päätöksin leikattu melkein 20 prosenttia, siis viidennes, niin vaikutukset kaikkien ammattikorkeakoulujen toimintaan ovat väistämättömiä. Siis tiivistäen ja yksinkertaistaen: Ammattikorkeakouluilla on merkittävästi vähemmän rahaa käytettävissään. Ja ennen pelkästään koulutustehtävään tulleen ja nyt siis viidenneksellä pienentyneen rahan täytyy riittää opetuksen lisäksi myös kansainvälisyyteen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tehtäviin. Paljon pienemmällä rahalla on saatava paljon enemmän aikaan. Lisäksi tuo pienentynyt ja aikaisempaa useampiin tehtäviin tuleva rahoitus on voimakkaasti kilpailtua. Ammattikorkeakoulujen rahoituspotti ei kasva, vaikka tulokset olisivat kaikilla kuinka hyviä. Tämän kilpailullisuuden myötä ammattikorkeakoulut siirtyvät aivan uuteen maailmaan. Rahoitusleikkaukset ovat jo nyt tosiasia, mutta uuteen tuloksellisuuteen perustuvaan rahoitukseen ei sentään ihan täysin laiturilta kylmään veteen

4 4 hypätä. Rahoituksen muuttumisessa on kolmen vuoden siirtymäaika, jolloin yhdenkään korkeakoulun rahoitus ei saa tuloksellisuuteen siirtymisen vuoksi pienentyä tai kasvaa enempää kuin kolme prosenttia vuodessa vanhaan rahoitusmalliin verrattuna. Meille Saimaan ammattikorkeakoulussa olisi erinomaisten tulostemme vuoksi sopinut huomattavasti nopeampi siirtyminen. Meille suora hyppy tuloksellisuusrahoitukseen olisi tuonut jo tänä vuonna noin miljoona euroa enemmän rahaa kuin mitä nyt saamme toimintaamme. Mutta kun rahoitus on nollasummapeliä, niin joillekin korkeakouluille rahoituksen leikkaukset olisivat ilman siirtymäaikaa olleet melko suuria, jopa kymmenien miljoonien eurojen suuruisia. Saimaan ammattikorkeakoulu lähtee uudistukseen erittäin hyvässä tuloskunnossa, joka kestää vertailun vaativassakin seurassa. Vuoden 2013 tunnuslukuvertailut muiden tekemät vertailut, eivät siis omat laskelmamme - opetus- ja kulttuuriministeriön aineistosta osoittavat, että kaikilla tunnusluvuilla mitattu, rahoitusmallin mittareilla painotettu kokonaissijoituksemme oli valtakunnan neljänneksi paras. Neljänneksi paras! Jos voidaan korkeakoulujen kohdalla puhua kilpailukyvystä tai ainakin suorituskyvystä, niin kokoomme suhteutettuna olimme paras tutkintojen tuottaja ja paras myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Opiskelijoiden opintojen etenemisessä suorituksemme oli valtakunnan neljänneksi paras. Eri mittarit näyttävät useimmat kauniin vihreää, vaikka tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan saadussa ulkopuolisessa rahoituksessa on meillä vielä runsaasti tekemistä.

5 5 Ammattikorkeakoulujen uudistumisen kannalta edellä kuvatussa suorituskykyvertailussa erityisen mielenkiintoista on se, että maakuntien pienet ammattikorkeakoulut ovat vallanneet melkein kaikki kärkisijat. Kun toimintaa mitataan tuloksilla, niin suuri koko ei välttämättä takaa tehokkuutta. Korkeakoulutus on toimiala, jolla suuruuden ekonomia ei toimi välttämättä yhtä suoraviivaisesti kuin yritystoiminnassa. Pienuudessa voi olla voimaa, jos se oikein osataan käyttää. Ammattikorkeakouluissa on tuloksiin pohjautuvan rahoituksen myötä edessä todella merkittävä toimintakulttuurin muutos. Henkilöstöltä, erityisesti opetushenkilöstöltä tämä tulee vaatimaan aivan uudenlaista toimintatapaa ja työtehtävien suunnittelua. Koulutustehtävän ohella ammattikorkeakouluilta edellytetään tuloksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa ja kansainvälisissä tehtävissä. Olen kuitenkin luottavainen, että Saimaan ammattikorkeakoulussa me olemme riittävän ketteriä tähän muutokseen ja strategiseen uudistumiseen. Kun nyt siis yliopistoreformi on tehty ja ammattikorkeakoulu-uudistus liki maalissaan, niin ovatko uudistukset vähäksi aikaa tehtyinä? Mennäänkö nyt tällä rakenteella ja näillä eväillä? Tuskinpa korkeakoululaitoksen kehittäminen tähän päättyy. Uusia linjauksia varmasti nähdään ensi vuonna alkavalla uudella eduskunta- ja hallituskaudella.

6 6 Tulevaan korkeakoululaitoksen kehittämiseen me Saimaan ammattikorkeakoulussa ja Lappeenrannassa lähdemme niin ikään hyvässä hapessa. Olemme pystyneet tekemään ammattikorkeakoulun ja yliopiston kesken paljon sellaisia ratkaisuja, joilla olemme luoneet aidosti uutta yhteisellä kampuksellamme. Meillä on enemmän kuin pelkkää puhetta, meillä on vahvaa konkretiaa ja tuloksia. Kun aloitimme yliopiston kanssa kampusyhteistyömme kolme vuotta sitten, niin oletimme ja laskimme saavamme yhteistoiminnasta ennen kaikkea taloudellista hyötyä yhteisellä tilankäytöllä ja infrastruktuurilla sekä yhteisillä tukitoiminnoilla. Kummankin korkeakoulun johdossa olemme kuitenkin olleet yllättyneitä siitä, miten suuri vaikutus ihmisten päivittäisillä kohtaamisilla, törmäyttämisellä on ollut toimintaamme. Taloudellisen tehokkuuden lisäksi olemme saaneet paljon sellaista, jota emme osanneet edes toivoa. Korkeakouluyhteisöstämme on muodostunut aidosti monialainen innovaatioekosysteemi. Kun ihmiset kohtaavat yhteisissä kahvi- ja lounaspöydissä, siitä on syntynyt uutta tutkimusta ja innovaatiotoimintaa. Saimaan ammattikorkeakoulun osalta tämä on nähtävissä jo nyt aikaisempaa suuremmissa tutkimusrahoituksen virroissa. Lappeenrannan kaltaiset toimintatavat yleistyvät varmasti koko Suomessa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Suomella ei liene enää varaa kehittää korkeakoululaitosta tiukasti kahteen pilariin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin rajautuen. Kun rakenteiden kehittäminen on tähän mennessä tapahtunut kummallakin sektorilla vain oman korkeakoulusektorin sisällä,

7 7 tämä ei välttämättä ole ollut tehokasta tai tarkoituksenmukaista. Osa ratkaisuista vaikuttaa ulkopuolelta katsottuna keinotekoisilta. Vähenevien taloudellisten voimavarojen maailmassa soisi, että korkeakoululaitosta jatkossa katsottaisiin kokonaisuutena. Vähintäänkin lainsäädännölliset esteet tulisi järkevän yhteistyön tieltä purkaa. Ammatillisilla korkeakoulututkinnoilla on oma sijansa suomalaisessa työelämässä, mutta tämän tärkeän koulutustehtävän toteuttamiseen on varmasti olemassa useampi kuin yksi malli. Vaihtoehtoja on aina enemmän kuin yksi, vaikka joskus näkee toista väitettävänkin. Korkeakoululaitoksen kehittämiseen ja tulevaan uudistumiseen me Saimaan ammattikorkeakoulussa olemme valmiita. Uuden strategiamme sloganin mukaisesti me olemme aina Askeleen edellä. And then a few words in English to our international students: Saimaa University of Applied Sciences is a truly international institution of higher education. As approximately 10 per cent of our students come from abroad, this group constitutes a significant part of our community. Also in international student exchange our institution was number one last year among universities of applied sciences. In our institution we have developed our international skills for more than a decade. About 18 per cent of our staff has taken a high level language degree

8 8 in the English language. Also we have a wide network of international partner universities. During your studies you have excellent possibilities to developing not only your command of the English language, but also your international skills with us. As many different nationalities are present in our institution, we daily learn each other not only international skills and the features of different national cultures, but also something that is more precious than gold in international relations, namely tolerance towards our fellow men and different cultures and habits. Especially in these days, in the events of this autumn, tolerance and understanding is something we all need more than ever. I welcome you all our international students to be members of this community. When you graduate, I hope you will find your place and employment in the Finnish working life. I hope that while studying here you will also learn to know and enjoy the Finnish way of life. I encourage you to learn as much of the Finnish language during your studies as possible. In order to find employment here after graduation, this skill helps you a lot. With these words and thoughts I declare the academic year opened! I wish you all a rewarding and enjoyable time during the next semesters! Näillä ajatuksilla avaan Saimaan ammattikorkeakoulun lukuvuoden ja toivotan antoisaa, työntäyteistä lukuvuotta teille kaikille!

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA Some Thoughts on the Research of Agricultural Economics in Finland MATIAS TOR VELA JULKAISUJA 69 1992 MAATALOUSEKONOMIAN TUTKI- MUKSEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

Koskaan et muuttua saa!

Koskaan et muuttua saa! pekka räihä Koskaan et muuttua saa! Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintojen uudistamisen vaikeudesta AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset Hyvä korkeakoululiikunta Suositukset Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän loppuraportti 25.2.2011 Copyright: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ja Jussi Ansala

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1(7) Mika Hannula, Harri Melin, Mikko Naukkarinen Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1. Johdanto Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä Ympäristöalojen ammattimessut järjestettiin lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa. Messujen avajaispäivän aamuna PYRin osastolle

Lisätiedot

SE ON NYT MUN VUORO!

SE ON NYT MUN VUORO! SE ON NYT MUN VUORO! Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin perustana päiväkodin ryhmätuokioissa Sirkku Hildén Hannele Merikoski Logopedian pro gradututkielma

Lisätiedot

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto 2008 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 96 Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 29 Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Saila Korhonen ja Mali Soininen

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana

KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana Paavola, Katri & Pennanen, Katri 2012 TIKKURILA Laurea ammattikorkeakoulu Tikkurila KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta

Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot