VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902"

Transkriptio

1 WOMBACK

2 VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF FI

3 Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEINEN ESITTELY NAISET TYÖMARKKINOILLA JA... 7 JATKUVA KOULUTUS ESITTELY TILASTOLLISET NÄKÖKOHDAT KOULUTUS JA JATKOKOULUTUS Koulutus Jatkokoulutus TYÖLLISYYS Yleiset piirteet Työttömyys Ammatit, työtilanne ja työolot KOTITYÖT, PERHE JA AJANKÄYTTÖ Kotityöt Ajankäyttö Lasten- ja omaistenhoito TYÖELÄMÄN JA PERHE-ELÄMÄN YHDISTÄMINEN Naisten työ kotona ja töissä: tilanteen vaikutuksia Siirtyminen pois työmarkkinoilta henkilökohtaisten syiden tai perhevelvollisuuksien vuoksi YHTEENVEDOT JATKUVA AMMATILLINEN KOULUTUS: ERI MENETTELYTAPOJEN ARVIOINTI BULGARIA Moninaisuus Sopeutuminen asetettuihin tavoitteisiin Teho ja menettelytapojen vaikuttavuus Jatkuva koulutus ja sukupuolten välisen tasa-arvon politiikka SUOMI Moninaisuus

5 Sopeutuminen asetettuihin tavoitteisiin Teho ja menettelytapojen vaikuttavuus Jatkuva koulutus ja sukupuolten välisen tasa-arvon politiikka SAKSA Moninaisuus Sopeutuminen asetettuihin tavoitteisiin Teho ja menettelytapojen vaikuttavuus Jatkuva koulutus ja sukupuolten välisen tasa-arvon politiikka ITALIA Jatkuva koulutus ja sukupuolten välisen tasa-arvon politiikka PORTUGALI Moninaisuus Sopeutuminen asetettuihin tavoitteisiin Teho ja menettelytapojen vaikuttavuus Jatkuva koulutus ja sukupuolten välisen tasa-arvon politiikka ROMANIA Moninaisuus Sopeutuminen asetettuihin tavoitteisiin Teho ja menettelytapojen vaikuttavuus Jatkuva koulutus ja sukupuolten välisen tasa-arvon politiikka ESPANJA Moninaisuus Sopeutuminen asetettuihin tavoitteisiin Teho ja menettelytapojen vaikuttavuus Jatkuva koulutus ja sukupuolten välisen tasa-arvon politiikka HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN ARVIOINTI ESITTELY TYÖRYHMIEN ARVIOINTITYÖ JA EHDOTUKSET EHDOTUKSET Työllisyys Ohjanta

6 Kouluttaminen...76 Äitiysloman aikainen ohjaus ja koulutus Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen YHTEENVETO EHDOTUKSISTA LÄHDELUETTELO LIITE: PARHAAT MENETTELYTAVAT Hyviä menettelytapoja ohjaukseen Hyviä menettelytapoja työllistämiseen Hyviä menettelytapoja työelämän tasapainottamiseen

7 1. YLEINEN ESITTELY Sukupuolten välinen tasa-arvo ei aina toteudu työmarkkinoilla. Naisilla on miehiin verrattuna vaikeampaa monessa tilanteessa, esimerkiksi heidän joutuessaan siirtymään pois työelämästä lasten tai omaisten hoidon takia. Naisten perinteinen rooli perheessä voi estää heitä pysymästä työelämässä tai siirtymästä siihen takaisin. Nämä naiset muodostavat yhteisön, joka tarvitsee apua. Heidän kohdallaan tulisi ryhtyä toimenpiteisiin niiden negatiivisten seurauksien vähentämiseksi, joita lastenhoidon ja sairaiden omaisten hoidon viemä aika heidän työllisyyteensä aiheuttaa. Näillä toimenpiteillä pyritään löytämään ratkaisu siihen, miten kaikissa Euroopan Unionin eri maissa saataisiin yhdistettyä onnistuneesti perheelämä sekä työ. Tästä aiheesta on kiistelty paljon viime aikoina Euroopassa, missä viime vuosikymmenten aikana naiset ovat siirtyneet työelämään mutta silti säilyttäneet roolinsa myös äitinä perhe-elämässä. Tämän johdosta kaivataan menettelytapoja sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Ammatillinen koulutus on tässä hyvin tärkeä elementti jolla saavutetaan tuloksia. Naisten työelämästä poistuminen sekä siihen paluu luo sosiaalista epätasapainoa, jonka ehkäisemistä varten tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Koulutuksen parissa työskentelevien organisaatioiden tulisi käyttää uusia menetelmätapoja tilanteen korjaamiseksi. Nykyään eri kansalliset ammatillisen koulutuksen järjestelmät pyrkivät huomioimaan jokaisen kohderyhmän ominaisuudet ja tarpeet. Nämä pyrkimykset huomioon ottaen WOMBACK-projekti esittää menetelmiä joiden avulla ammatillinen koulutus muokataan paremmin sopivaksi sekä työelämästä poistuville että siihen palaaville naisille. Tähän projektiin on osallistunut ammatillisen koulutuksen ja sukupuolten tasa-arvon lisäämisen parissa toimivaa järjestöä seitsemästä eri EU maasta. Lisäksi projektiin osallistuu laitoksia ja instituutteja joilla on aiheesta tieteellinen asiantuntemus. Tämä raportti sisältää WOMBACK-projektin lopputulokset, korostaen tuloksia, jotka ovat merkityksellisiä tälle naisten yhteisölle. Se luo yleisen kuvan naisista työelämässä ja ammatillisessa koulutuksessa, sekä tuo esille ne tekijät, jotka luovat tämän ongelmallisen tilanteen. Raporttiin sisältyy myös ammatillisen koulutuksen eri menettelytapojen arviointia, minkälainen 7

8 on niiden moninaisuus ja vaikutus yhteisöön sekä sukupuolten tasa-arvon politiikkaan. Kaikkea projektin aikana saatua tietoa käytetään ammatillisen koulutuksen järjestelmää parantaviin ehdotuksiin. Nämä ehdotukset ovat tulos seitsemän eri EU-maan järjestämistä kvalitatiivisista tutkimuksista. Ne pohjautuvat eri jäsenmaissa hyviksi huomatuille menetelmille ja ovat raportin liitteenä. Raportti on tarkoitettu viiteasiakirjaksi, jota kaikki ammatillisesta koulutuksesta vastaavat laitokset voivat käyttää. Siinä käsiteltävät aiheet ovat ideaalisia muun muassa seuraaville: - Julkiset laitokset, jotka vastaavat koko elämän kestävän ammatillisen koulutuksen säätelystä.. - Julkiset laitokset jotka vastaavat sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä, erityisesti työmarkkinoilla. - Laitokset jotka kehittävät toimintaansa sukupuolten välisen tasaarvon edistämisessä. - Työmarkkinaosapuolet. - Järjestöt jotka keskittävät toimintansa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja toimintaan. - Järjestöt jotka keskittävät toimintansa ammatilliseen ohjaukseen. Tämä viiteasiakirja on luotu projektin aikana tehtyjen tutkimusten ja vertailevan työn pohjalta ja sen informaation välittämisen tavoitteena on: - Parantaa ammatillisessa koulutuksessa olevien naisten taitoja ja kykyjä kaikilla tasoilla, työelämään siirtymisen helpottamiseksi. - Parantaa kohderyhmän mahdollisuuksia päästä ammatilliseen koulutukseen ja myös lisätä heidän sopeutumiskykyään työelämässä ja muissa sosiaalisissa tilanteissa. - Edesauttaa ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen uudistamista, kilpailukyvyn ja yrittäjätoiminnan parantamista sekä uusien työmahdollisuuksien etsimistä perheellisille naisille. 8

9 2. NAISET TYÖMARKKINOILLA JA JATKUVA KOULUTUS 2.1. ESITTELY Naisten siirtyminen työelämään on yksi viime vuosikymmenten taloudellisen kehityksen kuvaavimmista piirteistä. Tästä muutoksesta huolimatta Edwin Cannonin teoksen Inequality between the sexes 1982 alussa tekemä huomio siitä kuinka eri sukupuolet ovat yhä eriarvoisessa asemassa (<<...it is an economic advantage to be born a boy rather than girl>>) pitää yhä paikkansa. Tämä näkyy työelämässä hyvin monessa asiassa. Monilla aloilla naiset saavat samasta työstä pienempää palkkaa kuin miehet, ja heitä on miehiä selvästi vähemmän muun muassa vastuullisissa tehtävissä jne. Eron huomaa vielä paremmin kun tarkastellaan esimerkiksi sitä kuinka naisilla on ikääntyessään suurempi riski elää köyhyydessä, erityisesti kotitalouksissa joissa perheen elannosta vastaa nainen. On todennäköisempää naiselle kuin miehelle, että hänen tulee jättäytyä työelämästä tai että hän ei voi olla työelämässä perheen vuoksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä naisten tilanteeseen työelämässä ja ammatillisessa koulutuksessa, ja ymmärtää ne tekijät mitkä saavat naiset hylkäämään työelämän perhe-elämän vuoksi (lastenhoito ja/tai omaistenhoito). Tilanteeseen perehtymisen jälkeen tarkastelemme niitä esteitä joita juuri mainittu naisryhmä joutuu kohtaamaan. Jatkuvan koulutuksen järjestelmien tunteminen ja niiden menettelytapoihin perehtyminen auttaa meitä kehittämään koulutuksia juuri sopivaksi perhe-elämän ja työelämän yhdistämisen kanssa kamppaileville naisille TILASTOLLISET NÄKÖKOHDAT EU:n sisällä ja monessa muussa maassa tapahtuvat tilastolliset muutokset aiheuttavat joissakin tapauksissa ongelmia. Näistä muutoksista moni johtuu seuraavista syistä: 9

10 Valittuja väestöä kuvaavia lukuja Naiset/ 100 Miehet, Vuosittainen 2003 väestönkasvu (%) Kaupungeissa asuva väestö(%), Bulgaria , Suomi , Saksa , Italia , Portugali , Romania , Espanja , Lähde: Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristön tilastollinen osasto. Naiset jokaista 100 kansainvälistä siirtotyöntekijämiestä Väestön ikääntyminen. Odotettu elinikä kasvaa yhä kaikissa EUmaissa. Keskimääräinen odotettu elinikä on 80,5 vuotta naisilla ja 74,3 miehillä. Romaniassa odotettu elinikä oli ajalla reilusti alle EU-maiden keskitason: 74,9 vuotta naisilla ja 67,6 miehillä. Pienenevä työikäinen väestö. Viime vuosina aktiivinen väestö on vähentynyt muiden syiden muassa väestön ikääntymisen vuoksi. Tulisi kuitenkin ottaa huomioon että monissa EU-maissa, kuten Espanjassa ja Portugalissa, maahanmuutto vaikuttaa merkittävästi väestönkasvuun. Vuonna 2003 maahanmuutto edisti väestönkasvua 80% koko väestönkasvusta EU-15 alueella. Maahanmuuton pääasiallisia syitä ovat turvapaikan hakeminen ja perheiden jälleenyhdistäminen. Suurimmassa osassa jäsenmaita syntyvyys on hyvin alhainen. Vuonna 2001 Eu-maiden syntyvyys oli 1,74 lasta naista kohti. Yksi tähän johtaneista syistä on ensimmäisen lapsen saanti myöhäisemmällä iällä naiset menevät naimisiin ja siirtyvät työelämään vanhemmalla iällä. Tämä vaikeuttaa perhe-elämän ja työelämän yhdistämistä. 10

11 Väestöllisiä lukuja : perheet ja syntyvyys Kotitalouden keskimääräinen koko % Nainen Naimissa perheenpäänä olevien naisten ehkäisyn käyttö (%) Hedelmällisyys (synnytyksiä kohti) luku Synnytyksiä naista 1000 naista kohti 15-19v. 1991/ / / Bulgaria 3,0 a 18 a 86 1,5 1,1 41 Suomi 2,5 a a 1,8 1,7 8 Saksa 2,3 a b 27 a b 75 1,3 1,4 11 Italia 2,9 60 1,3 1,2 6 Portugali 3, ,5 1,5 17 Romania 3, ,5 1,3 37 Espanja 81 1,3 1,2 6 Lähde: Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristön tilastollinen osasto. Alahuomatukset: a Tieto on vuosilta 1985 ja b Tieto on peräisin Saksan entisen liittotasavallan ajalta. Yksinhuoltajaperheiden lukumäärä on kasvamassa ja elättäjänä niissä on yleensä nainen. Naiset ovat alkaneet useammin ottaa vastaan roolin perheenpäänä. Nämä muutokset tuovat taloudellisia ongelmia perheille ja myös avioerot lisääntyvät. Eurooppalainen elinolotutkimus PHOGUE Household Panel of the European Union- toteaa, että kotitalouksissa, joiden elättäjä on nainen, vuosittainen keskimääräinen tulo on selvästi vähemmän kuin talouksissa, joiden elättäjänä on mies. Tekijät jotka saavat aikaan tämän tilastollisen muutoksen ovat heijastumia toisenlaisista sosiaalisista tai kulttuurillisista muutoksista (esimerkiksi kun suuri määrä naisia siirtyy työmarkkinoille, se näkyy naimisiinmenoiän muuttumisessa tai syntyvyydessä jne.) Kotitaloudet ja perhearvot muuttuvat. Tekijät tulisi ottaa huomioon erityisesti, kun tutkitaan perheellisiä naisia KOULUTUS JA JATKOKOULUTUS 11

12 Koulutus Naisten ja miesten erilainen kouluttautuminen ei ole hyväksi naisille ja sillä on negatiivinen vaikutus koko työmarkkinoihin. Peruskoulutus ja lukutaito toisen asteentoisen asteen lukutaidottomat %, 1985/2002 a Iät ikä 25 + N M N M N M Bulgaria Suomi Saksa Italia <1 <1 Portugali Romania Espanja Lähde: Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristön tilastollinen osasto Alahuomautukset: a Tieto on peräisin tilastoista vuoden 1985 jälkeen. Täysin oikeaa lukumäärää etsittäessä katso Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristön tilastollisen osaston sivut (hppt://unstats.un.org/unds/demographic/social/illiteracy.htm) Koulutuksessa naisten ja miesten väliset erot ovat pienenemässä. Opiskelevien naisten lukumäärä on nykyään suurempi kuin miesten. Koulun keskeytys pakollisessa koulutuksessa on myös huolestuttavaa, esimerkiksi Espanjassa koulunsa kesken jättäneitä poikia on enemmän kuin keskeyttäneitä tyttöjä. Koulunsa keskeyttäneiden lukumäärä kuitenkin vaihtelee jokaisessa maassa, lukuunottamatta Itävaltaa ja Saksaa joissa keskeyttäneiden poikien lukumäärä on aina suurempi kuin tyttöjen. Tyttöjen oppimistulosten taso on osittain vaikuttanut koulutusohjelmiin. Niistä näkyy kuinka valitut aineet ja kiinnostus niitä kohtaan vaikuttaa oppimistuloksiin. Tytöt ovat parempia lukemaan kuin pojat, kun taas pojat ovat parempia matematiikassa kuin tytöt. Toinen esimerkki on se että naiset valitsevat toisen asteen koulutuksessa useammin taiteet, humanistisen alan tai yhteiskuntatieteen. Koulutuksen puutteellisuus työelämää varten tulee ilmi esimerkiksi tutkimuksesta, joka tehtiin Italiassa, 40% haastatelluista naisista vastasi 12

13 nykyisen työnsä vastaavan täysin heidän koulutustaan, 13% vastasi sen vastaavan osittain ja 47% mielestä ei vastaa lainkaan heidän koulutustaan. Akateeminen koulutus ja opetuksen henkilökunta kolmannen asteen Naisten lukumäärä % naisopettajat, 1992/1997 koulutuksen oppilaat kolmannen asteen 1000 kohti, koulutuksessa(%) 1992/1997 N M 1992/1997 taso 2 taso 3 Bulgaria 37,2 24, Suomi 43 40, % 48% Saksa 22,9 29, Italia Portugali 33,4 27, Romania 18,9 17, Espanja 41,6 38, Lähde: Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristön tilastollinen osasto Akateemisessa koulutuksessa yliopistosta valmistuneiden naisten prosenttimäärä kasvoi 58% vuonna 2003, uusien jäsenmaiden osuuden vuoksi. Naisia on kuitenkin huomattavasti vähemmän opiskelemassa tieteitä tai teknologiaa. Tällä hetkellä 41% tohtorin tutkinnoista on naisten suorittamia. Saksassa esimerkiksi naisten suorittamien yliopistotutkintojen ja tohtori tutkintojen lukumäärä on nousussa. Heillä on erityinen mainostava ohjelma joka kannustaa naisia olemaan läsnä yliopistossa, tutkijoina ja luennoitsijoina. Saksassa myös koulunkeskeyttämisprosentti on noin 27% molemmilla sukupuolilla, mutta vähentymään päin naisilla ja yleistymään päin miehillä. Portugalilaisten naisten pätevyys on lisääntynyt viime vuosina. Vuonna 1999 esimerkiksi 6,1% naisista ja 4,9% miehistä oli akateeminen koulutus. Vuonna % oppilaista, joilla oli akateeminen koulutus, olivat naisia. Samaan aikaan naisia joilla ei ole korkeaa pätevyyttä on jo enemmän kuin miehiä. Yliopistossa opiskelevia naisia Terveys ja terveydenhuolto 77% Fysiikka, kemia, maatalous 43% Matematiikka, ATK 27% Taiteet, filosofia, kasvatustiede 70% Yhteiskuntaoppi, Lakitiede, Talous 57% 13

14 Insinööritiede, Arkkitehtuuri 19% Lähde: Eurostat Myös ammattiopinnoissa huomataan sukupuolten välisiä eroja. Naisia on huomattavasti enemmän palveluammateissa (esim. kampaaja ja esteetikko, muoti ja kodin sisustaja), terveydenhuollossa, hallinnollisissa ja kaupallisissa tehtävissä, sosiaali- ja kulttuuritöissä, sekä yhteisön kehittämisessä. Tämäntyyppiset erot ammattikoulutuksessa juontavat juurensa työmarkkinoiden tilaan. Espanjassa suurin osa naisille annetuista sopimuksista ovat siivoojille (10% koko määrästä), " yleisille hallintotyöntekijöille", "yleisille sairaanhoitajajille ja sairaala-avustajille. Tämä ero saattaa selittyä uusien työpaikkojen syntymisellä naisille perinteisesti oletetuilla aloilla, kuten terveydenhoito ja lastenhoito. Portugalissa sosiaalihuolto ja hallinnolliset tehtävät ovat naisvaltaisia, kun taas insinöörit ovat suuressa osin miehiä. Tämä tilanne alkaa jo yliopistossa Jatkokoulutus Euroopassa viimeisin tutkimustieto osoittaa sen, että osallistuminen ammatilliseen koulutukseen on vähenemässä. Jatkuvan ammatillisen koulutuksen tutkimuksen mukaan (CVTS=Continuing Vocational Training Survey) osallistuvien työntekijöiden määrä vaihtelee suuresti eri maissa, Espanjassa (25%) ja Portugalissa on alhaisin(17%). EUmaissa osallistuvien naisten ja miesten lukumäärässä ei ole suurta eroa, mutta Espanjassa, Irlannissa, Luxemburgissa ja Suomessa naisten osuus on hieman suurempi. Toisaalta taas Saksassa naiset osallistuvat vähemmän jatkuvaan ammatilliseen koulutukseen, samoin peruskoulutukseen. Naisia on kuitenkin enemmän eri aikuiskoulutuksissa. Naisten osallistuminen jatkuvaan koulutukseen on selvä osoitus heidän antamastaan panoksesta työelämässä. Suurimmassa osassa EU-maita naiset osallistuvat miehiä enemmän koulutuksiin pienissä (itsehallinnollissa) firmoissa. Myös monella alalla työskentelevien naisten ja miesten välillä on selvä ero kuinka moni osallistuu jatkuvaan koulutukseen. Tämänkaltainen tilanne on myös Espanjassa. 14

15 Jatkuvaan koulutukseen osallistujat Espanjassa. APS- Aktiivinen väestötutkimus Osallistujien sosiaalinen ja ammatillinen profiili - Nuoret ikäryhmät muodostavat suurimman osan, vuotiaiden ryhmää lukuunottamatta. Suurin osa osallistujista on 26 ja 35 ikävuoden välillä. 44,8% kaikista koulutetuista naisista ovat tässä ryhmässä, 30,8% työssäkäyvästä väestöstä. Osallistujamäärä on pienin siinä työssäkäyvässä ryhmässä jonka henkilöt ovat yli 46 vuotta. Koulutustoiminta - Toimialat ja tuotantoalueet joilla niitä on perinteisesti ollut: terveys, kasvatustiede, neuvonanto jne. Mukana olevat toimialat - SME-ryhmä (pienet ja keskikokoiset yritykset), palveluja kaupallinen ala ovat toimialueita, joilla naiset osallistuvat koulutuksiin eniten. Naisten osallistumisprosentti kasvatustieteissä, kaupankäynnissä, muissa palveluissa ja matkailualalla on suurempi kuin keskimääräinen osallistumismäärä. Toimialueet joilla naiset osallistuvat vähiten koulutuksiin ovat: Kaivosteollisuus, rakennustyöt, sähköenergian tuotto ja jakelu, kaasun ja veden jakelu. Ammattialat - Naiset osallistuvat vähemmän ammattialoilla kuten johtajuus, keskijohto ja teknologia. Kahdella ensin mainitulla alalla on kaksi kertaa enemmän miehiä kuin naisia. Naisten osuus korkeastikoulutettujen ja koulutettujen työntekijöiden ryhmässä vähenee. Jatkuvaan koulutukseen osallistujat Bulgariassa Osallistujien sosiaalinen ja ammatillinen profiili - 33% työssäkäyvistä miehistä ja 20% työssäkäyvistä naisista osallistuivat jatkuvaan koulutukseen. Koulutustoiminta - Toimialueet ja tuotantoalueet joilla niitä on perinteisesti ollut: rahoituksen välitys, kiinteistöala ja muut yhteisöä hyödyttävät palvelut. Mukana olevat toimialat - SME-ryhmä (pienet ja keskikokoiset yritykset), palveluja kaupallinen ala ovat toimialueita joilla naiset osallistuvat koulutuksiin eniten. Toimialueet joilla naiset osallistuvat vähiten koulutuksiin ovat: Kaivosteollisuus, rakennustyöt, sähköenergian tuotto ja jakelu, kaasun ja veden jakelu.. Ammattialat - Naiset osallistuvat vähemmän ammattialoilla kuten johtajuus, keskijohto ja teknologia. Kahdella ensin mainitulla alalla on kaksi kertaa enemmän miehiä kuin naisia. Naisten osuus korkeastikoulutettujen ja koulutettujen työntekijöiden ryhmässä vähenee. 15

16 Jatkuvaan koulutukseen osallistujat Portugalissa Kansallinen tilastokeskus ja Työn ja ammatillisen koulutuksen laitos Osallistujien sosiaalinen ja ammatillinen profiili - Nuoret ikäryhmät muodostavat suurimman osan, suurin osa osallistujista on alle 25vuotiaita miehiä, osallistujien koko lukumäärästä 44-53%. Koulutetuiden naisten ikähaarukka on vuotta. Koulutustoiminta - Toimialueet ja tuotantoalueet joilla niitä on perinteisesti ollut: käyttäytymis- ja kasvatustieteet, hallinto ja talous, jne. Mukana olevat toimialat - Hallinto ja johtaminen ovat toimialoja joilla naiset osallistuvat eniten jatkuvaan koulutukseen. Ottaen huomioon EU:n tasovaatimukset tasoon 3 asti, ihmiset osallistuvat eniten aloilla kuten palvelut, turismi ja hallinto. Toimialueet joilla naiset osallistuvat vähiten koulutuksiin ovat: Kaivosteollisuus, metalliteollisuus, rakennustyöt ja energia. Ammattialat - Naiset osallistuvat vähemmän ammattialoilla kuten johtajuus, keskijohto ja teknologia. Kahdella ensin mainitulla alalla on kaksi kertaa enemmän miehiä kuin naisia. Naisten osuus korkeastikoulutettujen ja koulutettujen työntekijöiden ryhmässä vähenee. Jatkuvaan koulutukseen osallistujat Italiassa Osallistujien sosiaalinen ja ammatillinen profiili - Kolmasosa koulutetuista työntekijöistä on naisia, vaihdellen hieman yhtiön alkuperämaan ja sen koon mukaan. Vaihtelut ovat toisilla aloilla huomattavampia kuin toisilla. Ikä ja sukupuoli ovat tekijöitä jotka vaikuttavat koulutukseen hakemiseen. Koulutustoiminta - Kaupallisella alalla on vähiten kouluttautuvia naisia. Ammattialat - Naiset tarvitsevat miehiä enemmän koulutusta samaan koulutustasoon päästäkseen ja naiset ovat yhä enemmän ja enemmän läsnä jatkuvassa koulutuksessa hallinnollisella alalla. Toinen Eurooppalainen tutkimus jatkuvasta koulutuksesta kertoo osallistumisen tason jokaisessa EU-maassa. Tutkimus tehtiin vuonna ja sillä pyrittiin selvittämään kuinka työntekijöiden pätevyyttä voidaan parantaa. 16

17 Kaikista 11 osallistuneesta maasta Pohjois-Euroopan maissa ollaan aktiivisimpia, kun tarkastellaan jatkuvaan koulutukseen kulutettua tuntimäärää 1000 työtuntia kohti kaikissa yrityksissä. Jatkuvaan koulutukseen käytetty aika 1000 työtuntia kohti, yrityksen koko työntekijää työntekijää työntekijää Bulgaria Tanska Saksa Espanja Itävalta Portugali Suomi Lähde: Tiedot vuodelta Statistics in focus. Population and social conditions. Eurostat Yllä olevasta taulukosta voidaan nähdä että isot yritykset (250 tai enemmän työntekijöitä), käyttävät koulutukseen eniten aikaa, kun taas pienet vähiten aikaa. Ero on hyvin suuri sellaisissa maissa kuten Luxemburg, Espanja and Portugali. Romaniassa jatkuva koulutus on etusijalla. Vuonna 2002 työministeriö ja opetusministeriö loivat yhdessä lakipuitteet ja kansalliset strategiat jatkuvan koulutuksen ja henkilöresurssien kehittämiseksi. Naisten kohdalla voidaan nähdä että he osallistuvat yhä enemmän peruskoulutukseen ja täten myös enemmän jatkuvaan koulutukseen. Kaiken kaikkiaan naisien osallistuminen kasvaa joka sektorilla, koulutuksessa ja jatko-koulutuksessa TYÖLLISYYS Yleiset piirteet Sukupuolten välinen ero työllisyydessä EU-25 alueella väheni 0,5%-15,8% vuosien 2002 ja 2003 välisenä aikana. Naisten työllisyysprosentti oli 55,1%. Prosenttimäärä kasvoi kaikissa ikäryhmissä lukuunottamatta vuotiaita naisia. Prosenttimäärä nousi erityisesti vanhempien naisten kohdalla (vuonna 2003 se nousi 1,5% ja työllisyysprosentti oli 30,7%). Sukupuolten välinen ero on huomattavin vanhemmassa ikäryhmässä (19,6%). 17

18 Saksan kohdalla vuosittainen työllisyyden kasvu on poikkeuksellinen, vuonna 2004 se oli 65,3% (79,9% miehille) vuotiaiden naisten ryhmässä työllisyysprosentti oli 85% vuonna Saksan kohdalla täytyy huomioida myös se että äitiysloma kestää kolme vuotta. Tämän ajanjakson jälkeen puolet lomalle jääneistä naisista ei palaa työelämään (koska he joko jättävät työmarkkinat tai saavat uuden lapsen).. Yleisesti ottaen keskimääräinen osapäivätyön työllisyysprosentti naisilla oli 30,4% kun taas miehillä vain 6,6%. Tämä ero on kasvanut vuodesta Yhteiskunnallinen rakenne lastenhoidon kohdalla on kehittyneempi Saksan itäosassa kuin länsiosassa, ja tämän johdosta idässä on enemmän kokopäivätyössä käyviä äitejä. Tästä huolimatta koko valtiossa vuonna 2004, 85% osapäivätyöntekijöistä oli naisia. Tämä luku kasvaa yhä. Osapäivätyö on osasyyllinen sukupuolten väliseen palkkaeroon. Vuonna 2000 EU maissa naisten keskimääräinen palkka oli miesten palkkaa 16% alhaisempi. Uusissa jäsenmaissa ihmiset tekevät vähemmän osapäivätyötä työmarkkinoiden ja palkkatason ankaruuden vuoksi. Sekä koulutuksessa että työllisyydessä esiintyy sukupuolten välisiä eroja, ja se on haitaksi erityisesti alhaisen koulutustason omaaville naisille. 18

19 Perusasteen koulutuksen saaneiden työllisyysprosentti 31,5% korkeampi kuin miesten 2% korkeampi kuin naisten j joilla ei ole lainkaan koulutusta. joilla ei ole lainkaan Toisen asteen koulutuksen saaneiden työllisyysprosentti Sama naisilla ja miehillä Sama naisilla ja miehillä Verrannollinen työllisyysprosentti: Ammatillinen koulutus ja keskiasteen koulutus Kielteinen verrannollisuus Myönteinen verrannollisuus Esimerkiksi Romaniassa vuonna 2002, koko työssäkäyvän väestön tiedot olivat seuraavanlaisia: - 5,5% työssäkäyvistä naisista ei ollut käynyt peruskoulua tai muuta koulutusta, miehistä 4,2%. - määrä oli samankaltainen lukiotason koulutuksen kohdalla (10,1 % miehillä; 10,5% naisilla) - 7% työssäkäyvistä naisista ja 17,2% miehistä oli suorittanut jonkinlaisen ammatillisen koulutuksen. Tietojen pohjalta voidaan päätellä, että lisäkoulutus ja erikoistuminen on eduksi naisten työn saannille. Italiassa naisten työssäkäynti yleistyy enemmän kuin keskimäärin Euroopassa. Naisten, erityisesti nuorten naisten, kohdalla jatkuvan koulutuksen taso on selvästi korkeampi, kuin miesten verrattaessa työllistymistä ja koulutustasoa. 19

20 Työttömyys Eurostatin tilastotiedon mukaan vuonna 2002 naisten työttömyysprosentti EU:ssa oli 8,3 prosenttia, kun miespuolinen työttömyysaste oli 6,9 prosenttia. Vuonna 2004 vastaavat luvut nousivat hieman yli 10 prosenttiin ja 8,3 prosenttiin. Toisaalta Romaniassa kehityssuuntaukset ovat erilaisia: kansallisella tasolla naisten työttömyys vähenee, vaikka joillakin tietyillä alueilla (muinaiset teollisuuskaupungit) suuntana on työttömyyden kasvu. Mitä tulee työttömyyttä koskevaan tilastotietoon Saksassa, täytyy pitää mielessä, että työttömyyttä rajaava laki on muuttunut, ja uudella tilastollisella taustalla 12'8% naisista ja 14'8% miehistä vastaavasti ovat työttömiä. Tilanne on epäedullisin naisille joilla on lapsia, ja joilla on matala koulutustaso. Vaikka naisten työttömyys on paljon suurempi kuin miesten työttömyys kaikilla koulutustasoilla, naisten työttömyysmäärä vähenee sitä mukaa kun koulutustaso kasvaa. Korkeampi koulutustaso, erityisesti akateeminen koulutus, on näin tehokas naisten työttömyyden vähentämisessä. Perus- tai keskitason koulutuksen omaavilla erot sukupuolten välillä ovat hyvin suuria. Työttömyyttä arvioidaan usein sen mukaan kuinka kauan on oltu ilman työtä : Tavallisimmat ilmaisut ovat: pitkäaikainen työttömyys (1 vuotta tai enemmän) ja "hyvin pitkäaikainen työttömyys (vähintään 2 vuotta). Jotkut perustavanlaatuiset tekijät, kuten koulutus, vaikuttavat naisten työttömyyden kestoon ja työttömyysprosenttiin. Espanjan tapauksessa koulusta siirtyminen työmarkkinoille on hyvin olennainen naisten työttömyyden ymmärtämisen kannalta koska:? Työttömyysaste on suhteellisesti korkeampi naisryhmässä, joilla on akateeminen koulutus, kuin heillä joilla ei ole. 20

21 ? Työttömyysasteet ovat yleensä hyvin korkeita kaikilla koulutustasoilla sekä miehille että naisille.? Vain perusasteen koulutuksen omaavien ryhmässä työttömyysaste on naisilla alhaisempi kuin miehillä.? Kun koulutustaso kasvaa, ihmiset löytävät paremmin töitä, kun taas myös ero sukupuolten välillä kasvaa.työttömyysprosentti naisilla on : -1,4 kertaa enemmän kuin miehillä ryhmässä jossa on alhaisin koulutustaso -2,2 kertaa enemmän kuin miehillä ryhmässä, jossa henkilöt ovat suorittaneet toisen asteen koulutuksen valmiiksi. -4,2 kertaa enemmän kuin miehillä ryhmässä jossa on akateeminen koulutus. Vaikka naiset saavat miehiä useammin yliopistotutkinnon suoritettua, he myös valitsevat aloja jotka avaavat vähemmän ammattillisia mahdollisuuksia (humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet jne). Tärkeää tietoa Portugalista: naisten lukutaidottomuusaste on melkein kaksinkertainen miehiin verrattuna. Se vaikuttaa naisten tekemän työn laatuun, tasoon ja pätevyyteen. Näiden tuloksien valossa on vaikea hyväksyä sitä että naisten työttömyyden pääsyy on keskimääräisesti alhaisempi koulutustaso, vaikka siitä saattaa olla kyse vanhemmilla naisilla. Samanlainen johtopäätös voidaan tehdä katsomalla työttömien jakautumista koulutuksen tason mukaan. Vuonna 2003 vähän enemmän kuin puolella työttömistä naisista oli toisen asteen koulutus, ja neljäsosa heistä oli suorittanut korkeamman koulutuksen. Yksitoista vuotta aiemmin osuus oli keskiasteen koulutuksen suorittaneilla naisilla samankaltainen (melkein 57 prosenttia), mutta se oli selvästi alempi heille, joilla oli akateeminen koulutus (11 prosenttia). Nykyisen tiedon mukaan naisten pitkäaikaistyöttömyyden ja koulutustason välillä ei ole suoraa suhdetta.? Kouluttamattomat naiset ovat pidempään työttömänä kuin kouluttamattomat miehet.? Pitkäaikaistyöttömyysprosentti on korkeampi perusasteen koulutuksen suorittaneilla työttömillä naisilla. Lyhytaikainen työttömyys on yhtä yleistä perusasteen ja korkeamman koulutuksen suorittaneiden naisten keskuudessa. 21

22 Näin vaikuttaa siltä, että vaikka korkean koulutuksen omaavien naisten lukumäärä on lisääntynyt, heitä on myös enemmän työttömien naisten joukossa. Tämän vuoksi ei ole selvää johtuuko ongelma koulutuksen tasosta; se johtuu luultavasti koulutuksen laadusta. Naiset ovat useammin työttömänä kuin miehet ja heillä kestää kauemmin löytää töitä. Jää nähtäväksi vastaavatko työpaikat heidän koulutustaan ja onko olemassa eroja miesten ja naisten välillä myös koulutustason vaikuttavuudessa työpaikan saantiin. Useimmissa Euroopan maissa naisilla on miehiä korkeampi todennäköisyys työskennellä tehtävissä, jotka eivät vastaa heidän koulutustasoaan. Kun otetaan huomioon nuorien naisten korkea koulutustaso, yhtiöiden hallinnossa ja julkishallinnossa on suhteellisesti hyvin vähän naisia (puolet vähemmän kuin miehiä). Kuitenkin korkeasti koulutettuja naisia on kaksinkertainen määrä hallinnollisissa työpaikoissa. Tilanne on sama myös palveluammateissa. Naiset hallinnollisissa -ja johtotehtävissä % Naiset hallinn. Ja johtotehtävissä, 1985/1997 Bulgaria 31 Suomi 25 Saksa 19 Italia 54 Portugali 50 Romania 45 Espanja 12 Lähde: Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristön tilastollinen osasto Kaiken lisäksi työttömyyden kehitys naisten kohdalla voi vaihdella paljon yhdestä maasta toiseen. Espanjan tapauksessa viime vuosikymmenen aikana muutos on ollut positiivinen, vaikka myös siinä on ollut merkittävä laadullinen muutos. Enemmistö naisista ei ole enää keski-ikäisiä, alhaisesti koulutettuja, ja taloudellisesti riippuvaisia miehestään tai seuralaisestaan. Lisäksi naisten ura hallintotoimissa edistyy hitaammin. Tälläinen tilanne vallitsee esimerkiksi Romaniassa. Saksassa on ryhdytty toimenpiteisiin, joilla edistetään naisten osallistumista hallinnollisten tehtävien koulutuksiin. Toimenpiteisiin kuuluu perheitä 22

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Pekka Myrskylä, Topias Pyykkönen Tiedustelut: Pekka Myrskylä ja Topias Pyykkönen 09 17 341 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma

Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma Väestöliitto Väestöpoliittinen ohjelma Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849 00101 Helsinki puh. (09) 228 050 faksi (09) 612 1211 sähköposti: etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Suomalainen palkkataso EUvertailussa

Suomalainen palkkataso EUvertailussa Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar Suomalainen palkkataso EUvertailussa RAPORTTEJA 29 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS SUOMALAINEN PALKKATASO EU-VERTAILUSSA Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa SY-KESKUSTELUALOITTEITA Tutkimus ilmestyy varsinaisesti Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpaperina N:o 57. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

Milloin on lapsen aika?

Milloin on lapsen aika? Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet Perhebarometri 2008 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 34 / 2008 Julkaisija: Väestöliitto ry Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys Eurooppalainen UEmploy-raportti UEmploy: Consultancy for Employment Inclusion 510784-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-LMP Käännös: Greta

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

Perhepolitiikka käännekohdassa

Perhepolitiikka käännekohdassa 1 OSMO KONTULA Perhepolitiikka käännekohdassa Perhebarometri 2004 Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 18/2004 2 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20-22 A, PL 849, 00101

Lisätiedot

Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ. Laura Järvinen

Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ. Laura Järvinen Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ Laura Järvinen SITRAN RAPORTTEJA 52 Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ Laura Järvinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 52 2005 Sitra ja Laura Järvinen

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION Maahanmuutto työvoiman tarpeen täyttäjänä Euroopan muuttoliikeverkosto Kesäkuu 2011 Tämä synteesiraportti kokoaa yhteen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot