1. Missä on bisneksen paikka?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Missä on bisneksen paikka?"

Transkriptio

1 1. Missä on bisneksen paikka? Yhteiskuntaoppi ja historia Integraatio: äidinkieli, psykologia, matematiikka Tässä jaksossa n Työsopimus n Freelancer n Liikeidea n Yritysmuoto n Verot

2 Osio 1/1 Yhteiskuntaoppi Historia Missä on bisneksen paikka? Integraatio: äidinkieli, psykologia, matematiikka Työnantaja ja työntekijä samassa veneessä Ville Lehtinen on juuri päättänyt peruskoulun. Ysiluokan jälkeen hän suuntaa lukioon. Villen haaveena on valokuvaajan ammatti tai ainakin jotakin siihen liittyvää. Kesätöiden suhteen hänellä kävi todella hyvä tuuri, sillä paikallinen mainostoimisto Delfiini pestasi hänet kesäapulaiseksi. Kuuden hengen tiimi saa Villestä innokkaan kesäduunarin, jonka tehtäviin kuuluvat kaikenlaiset avustavat työt polkupyörälähetin hommista valokuvien käsittelyyn. Tiedon työpaikasta Ville löysi sattumalta selaamalla yritysten nettisivuja. Mainostoimisto Delfiinin etusivulla oli jo tammikuussa ilmoitus kesäharjoittelijan paikasta. Ville kirjoitti oitis lyhyen hakemuksen, jonka hän lähetti sähköpostitse yritykseen. Ilmoituksessa oli mukana myös puhelinnumero lisätietoja varten. Ville soitti vielä seuraavana päivänä ja varmisti, että työhakemus oli mennyt perille. Ilokseen hän sai pian kutsun työhaastatteluun. Mukaan haastatteluun Ville varasi kopion viimeisestä todistuksestaan ja työtodistuksen, jonka hän oli saanut edelliskesänä kahden viikon työstään puutarhalla. Mukaan hän otti myös tietokoneensa, jonne hän oli koonnut kymmenen kuvan sarjan ottamistaan valokuvista. Haastattelussa kaikki meni nappiin. Toimistolta lähtiessään hän oli entistä innostuneempi työpaikasta. Kunpa nyt onnistaisi. Kahden viikon kuluttua sähköpostiin putkahti mieluisa viesti, Ville oli tullut valituksi peräti 45 hakijan joukosta. Hänelle on nyt luvassa töitä kuudeksi viikoksi kuusi tuntia päivässä. Tämä sopii mainiosti Villen kesäsuunnitelmiin. Työt on tarkoitus aloittaa heti kesäkuun alussa ensimmäisenä arkipäivänä, mutta yrityksen toimitusjohtaja on kutsunut Villen tekemään työsopimusta jo toukokuun lopussa. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena Työsuhde on kahden kauppa. Työntekijä saa haluamansa työpaikan ja siitä maksettavan palkan, työnantaja saa tarvitsemansa työntekijän tekemään hänelle varattuja tehtäviä. Molemmilla osapuolilla on työsuhteessa oikeuksia ja velvollisuuksia. Työsopimuksella työntekijä ja työnantaja sopivat työehdoista, kuten työajasta ja palkasta. Työsuhde syntyy, kun työntekijä aloittaa työn. Useimmiten työntekijä ja työnantaja tekevät työsopimuksen kuitenkin jo hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti, mutta suositeltavaa on, että työsopimus tehtäisiin aina kirjallisesti, sillä silloin kaikki työsuhteeseen liittyvät asiat ovat selkeästi paperilla. Vaikka suullinen sopimus onkin sitova, sen sisältö voi jäädä epäselväksi. Mainostoimisto Delfiinissä Ville tapaa yrityksen toimitusjohtajan Lasse Nymanin, joka esittelee Villelle ensiksi toimiston tiimin. Villellä on mahdollisuus myös kysyä vielä toistamiseen siitä, mitä hänen tuleva työnsä pitää sisällään. Työsopimus on asiapaperi, jolla työntekijä ja työnantaja sopivat työehdoista, kuten työajasta ja palkasta. Työsopimukset solmitaan Delfiinissä kirjallisesti. Villeä varten on jo valmiiksi kirjoitettu työsopimus, joka sitten käydään läpi kohta kohdalta. Lasse kehottaa Villeä vielä lukemaan paperin huolellisesti läpi ja kysymään, jos hän ei ymmärrä kaikkea. Kun Ville on perehtynyt paperiin, molemmat allekirjoittavat sen. Työsopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Määräaikaisuuteen tarvitaan aina perusteltu syy. Esimerkiksi kesälomasijaisuus on tällainen peruste. Määräaikaisuus sitoo molempia osapuolia, ja määräaikainen työsopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista määräajan päättyessä. Villen työsopimus on määräaikainen ajalle

3 Osio 1/2 Nämä asiat kirjataan työsopimukseen: Työntekijän nimi ja yhteystiedot Työnantajan nimi ja yhteystiedot Tiedot työn suorituspaikasta (työ voi edellyttää työskentelyä useassa paikassa) Työsopimuksen voimassaoloaika (toistaiseksi tai määräajaksi) Koeaika Työsopimusta solmittaessa voidaan sopia, että työsuhteen alussa on ns. koeaika. Koeajan kuluessa sekä työntekijällä että työnantajalla on oikeus päättää työsuhde ilman irtisanomisaikaa ja irtisanomisperustetta. Koeaika on enintään neljä kuukautta. Pääasialliset työtehtävät Tehtävät, jotka mainitaan ovat niitä, joita työntekijä on velvollinen tekemään. Yleensä työsopimuksessa luetellaan pääasialliset tehtävät ja mainitaan myös muut työnantajan osoittamat tehtävät. Työaika Työsopimuksessa määritellään esimerkiksi, kuinka monta tuntia päivässä ja viikossa työntekijä työskentelee. Vähintään puolen tunnin ruokatuntia ei lasketa työaikaan. Työaika voidaan määritellä myös keskimääräiseksi, jolloin se tasoittuu tasoittumisjakson aikana määrättyyn viikkotyöaikaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tietyllä viikolla voidaan tehdä vähän pidempää päivää ja kertyneet tunnit voi pitää vapaata esimerkiksi seuraavalla viikolla. Palkkaus Palkka voi olla kuukausipalkka tai tuntipalkka. Palkkaan voi kuulua myös erilaisia lisiä, esimerkiksi vuorotyöstä tai urakkatyöstä. Ne mainitaan yleensä erikseen. Työ sopimuksessa on maininta myös palkanmaksun ajankohdasta. Erikseen työsopimuksessa mainitaan myös sairausajan palkka, irtisanomisaika ja vuosiloma. Työsopimuslain mukaan työnantaja maksaa palkan sairastumispäivältä ja yhdeksältä seuraavalta arkipäivältä. Jos sairaus jatkuu, saa työntekijä korvausta Kelalta. Työsuhteen ensimmäisen kuukauden aikana alkaneen sairauden osalta maksetaan lain mukaan puolet palkasta. Työnantajalla on oikeus vaatia työntekijältä lääkärintodistus sairauspäiviin oikeuttavasta sairaudesta. Jokaiselle työntekijälle kertyy vuosilomalain mukaan työsuhteen aikana vuosilomapäiviä. Pääsääntöisesti niitä kertyy kaksi jokaiselta kalenterikuukaudelta, sen mukaan, miten pitkä työsuhde on. Myös kesätyön ajalta kertyy vuosilomapäiviä. Kirjallisen työsopimuksen malli, lomakepohja ja ohjeet löytyvät julkisten palvelujen yhteisestä nettipalvelusta Täytettävä työsopimuslomake on osoitteessa: stm_6_02/index.html

4 Osio 1/3 Jatka kertomusta Villen ensimmäinen työpäivä miten unelmatyö alkaa sujua? Testaa tietosi, rasti mielestäsi oikean vaihtoehto: Työsopimus suositellaan solmittavaksi suullisesti kirjallisesti Määräaikaisen työsopimuksen solmimiseksi työnantajalla pitää olla perusteltu syy. Kyllä Ei Koeaikana työntekijä voi purkaa työsuhteen ilman mitään erityistä syytä. Kyllä Ei

5 Osio 1/4 Yhteiskuntaoppi Historia Missä on bisneksen paikka? Integraatio: äidinkieli, psykologia, matematiikka Freelancer toimii kuin yrittäjä Kun päätös yrittäjän uran valinnasta on kypsynyt, on aika miettiä, miten yritystoimintaa aikoo pyörittää. Jatko riippuu siitä, mikä on liikeidea ja mitkä ovat omat tavoitteet. Ryhtymällä freelanceriksi, itsenäiseksi ammattilaiseksi, voi ottaa ensiaskeleen yrittäjyyteen ilman isoja riskejä. Freelancer voi toimia hyvinkin kuin yrittäjä, mutta virallisesti hän ei ole yrittäjä. Freelancer on itsenäinen ammattilainen, joka työskentelee usealle työnantajalle ilman kiinteää työsuhdetta. Hän hankkii omat asiakkaansa, vastaa omasta työstään ja hinnoittelee työnsä itse. Yrittäminen on itsenäistä kaupallista toimintaa, jossa tuotteita tai palveluita myydään korvausta vastaan omalla riskillä. Yrittäjä vastaa itse omista kustannuksistaan, sosiaaliturvastaan ja liiketoiminnan kannattavuudesta. Yrittäjällä on vastuu verottajan ennakkoperintärekisteriin rekisteröidystä elinkeinotoiminnasta. Rekisteröidyillä yrityksillä on Y-tunnus. Freelancer on vapaa ammattilainen Monille luovien alojen ammattilaisille, kuten toimittajille, graafikoille, WEB-suunnittelijoille, valokuvaajille tai piirtäjille, ensimmäinen askel yrittäjyyden polulla on freelanceriksi ryhtyminen. Freelancer tarkoittaa vapaata ammattilaista, joka tekee töitä usealle työnantajalle. Freelancer toimii yrittäjämäisesti ja on verrattavissa yrittäjään, sillä hän tekee työtä omasta aloitteestaan, hankkii omat asiakkaansa ja vastaa omasta työstään. Mutta virallisesti freelance-toiminta ei ole yritystoimintaa vaan ns. itsenäistä tulonhankkimista. Itsenäistä ja vastuullista Freelancerin työ on vapaata mutta vaatii paljon oma-aloitteisuutta ja vastuullista asennetta. Käytännössä ero työsuhteen ja freelancer-työn välillä näkyy muun muassa siinä, että freelancer vastaa oikeastaan kaikesta työhön liittyvästä itse, palkkatyössähän puitteet tarjoaa työnantaja. Freelancer vastaa omista kuluistaan itse, hankkii omat työtilansa ja työvälineensä, kuten tietokoneen ja ohjelmat, ja huolehtii pakollisista eläkemaksuista. Hän myös hinnoittelee ja laskuttaa työnsä itse. Asiakkaansa kanssa hän tekee toimeksiantosopimuksen. Freelanceria verotetaan oman verokortin kautta kuten tavallisessa palkkatyössä olevaakin. Mutta ns. freelancer-verokortti poikkeaa palkansaajan verokortista siinä, että kortissa on vain yksi ennakonpidätysprosentti, jonka mukaan tulovero pidätetään kaikista ansiotuloista. Pidätysprosentti määräytyy verotettavan tulon perusteella. Korttia hakeva freelancer arvioi etukäteen omat bruttotulonsa eli miten paljon hän arvelee ansaitsevansa. Lisäksi hän arvioi, miten paljon hänelle kertyy työstä sellaisia kustannuksia, jotka voi vähentää verotuksessa. Esimerkiksi työtilojen vuokrat ja omat eläkemaksut ovat vähennyskelpoisia. Työsuhteessa työnantaja maksaa työntekijälle palkan sovittuna palkkapäivänä. Freelancer lähettää työstään laskun, jonka työn tilaaja maksaa. Palkkiosta työn tilaaja pidättää freelancer-verokortin osoittaman määrän veroa.

6 Osio 1/5 Jos freelancerilla ei ole riittävästi töitä toimeentuloa varten, hänellä on oikeus osa-aikatyöttömyyteen ja siitä saatavaan työttömyyskorvaukseen. Freelancerin tekemä työ voi kuulua myös arvonlisäveron piiriin eli hänen on laskutettava arvonlisävero asiakkaalta ja tilitettävä se edelleen valtiolle, kuten yrityksetkin tekevät. Esimerkiksi lehtijutun kirjoittaminen, jossa syntyy tekijänoikeuksia, ei ole arvonlisäverollista, mutta esimerkiksi kokonaisen lehden taittotyö tai valokuvat ovat arvonlisäverollisia. Arvonlisäverovelvolliseksi freelancer voi ilmoittautua täyttämällä verottajalta saatavan lomakkeen. Arvonlisäverovelvolliseksi on tarvittaessa helppo rekisteröityä ja arvonlisäverojen maksamisesta on selkeät ohjeet. Toimiminen freelancerina antaa hyvän tuntuman yrittäjyyteen ja yrittäjänä toimimiseen. Usein freelancer ottaa myös seuraavan askeleen ja perustaa oman yrityksen. Lähteet, lisätietoja: 1. Keitä freelancerina toimivia henkilöitä tiedät? Millä alalla he toimivat? 2. Minkälaiselle ihmiselle mielestäsi sopii työskenteleminen freelancerina? 3. Mitä etuja/haittoja freelancerina toimimisesta on verrattuna perinteiseen palkkatyöhön? 4. Mitä etuja/haittoja freelancerina toimimisesta on verrattuna oman yrityksen perustamiseen?

7 Osio 1/6 Yhteiskuntaoppi Historia Missä on bisneksen paikka? Integraatio: äidinkieli, psykologia, matematiikka Liikeidean kehittelyä Mistä menestyvä yritys on tehty? Osaavasta yrittäjästä, hyvästä liikeideasta, selkeästä toiminta-ajatuksesta. Kun joukkoon vielä lisätään aimo annos yrittämisen halua ja rohkeutta, luovuutta ja sitkeyttä, ovat ensimmäiset yrityksen tulevaisuuden eväät koossa. Moni uusi yritys saa alkunsa yrittäjän omasta ideasta, oivalluksesta, havainnosta tai unelmasta. Joskus yritysidea kypsyy pitkään, joskus jopa sattuma voi siivittää yritysidean alkuun. Paikkakunnalta voi puuttua esimerkiksi kahvila tai sieltä ei voi ostaa kenkiä. Toinen tekee keksinnön tai kehittää uuden teknologian, valmistusmenetelmän tai vaikka uuden tavan myydä. Yritysidea voi kummuta myös yrittäjän omasta osaamisesta tai harrastuksesta. Idea vaatii kehittelyä kypsyäkseen toimivaksi liikeideaksi, josta oman yrityksen perustaminen alkaa. Liikeidea on yrityksen perusta, jolle yrityksen koko toiminta rakentuu. Yritysidea on kuin siemen, jonka yrittäjä kasvattaa liikeideaksi. Kasvun voimaksi tarvitaan yrittäjän osaamista. Liikeidea Liikeidea kertoo, mitä tuotetta tai palvelua yritys tuottaa, ketkä ovat sen asiakkaita ja mitä tarvetta se tyydyttää. Liikeidean pohjalta laaditaan liiketoimintasuunnitelma. Mitä sellaista osaat tai harrastat, jonka pohjalta voisit perustaa yrityksen? Millä voisit luoda itsellesi kesätyöpaikan ja ansaita rahaa? Luo itsellesi työpaikka tyhjästä Erottuminen kannattaa Kuka tahansa voi keksiä hyvän idean, mutta ideaa ei voi omia vain itselleen. Koska ideaan ei voi saada yksinoikeutta, on varmistettava, että oma yritys erottuu kilpailijoista. Oman idean kriittinen arvioiminen on vaikeaa. Yritysidean arvioinnissa kannattaa kysyä asiantuntijoilta apua. Arviointiin apua saa muun muassa kuntien yritysasiamiehiltä. Millä ominaisuuksilla haluaisit itsesi tai oman yrityksesi erottuvan edukseen?

8 Osio 1/7 Kokeile käytännössä Yksin tai ryhmässä Listaa kolme mielestäsi hyvää yritysideaa n Ideoi esimerkiksi sellaisia yrityksiä, joita omalla paikkakunnallamme tarvitaan mutta joita täällä ei toimi tai joita on liian vähän. n Voit ideoida myös sellaisia yrityksiä, jotka etsivät asiakkaansa muualta kuin omalta paikkakunnalta, vaikkapa omasta maakunnasta tai koko Suomesta. Jos ideoita syntyy runsaasti, äänestäkää ryhmässä, mitkä kolme ideaa otetaan mukaan. Lyhyt esittely, piirroskin sopii mukaan. 1. Mikä yritys? Tuote tai palvelu, jota yritys tuottaa asiakkailleen Mikä yritykselle nimeksi? Miten yritys erottuu muista edukseen? 2. Mikä yritys? Tuote tai palvelu, jota yritys tuottaa asiakkailleen Mikä yritykselle nimeksi? Miten yritys erottuu muista edukseen? 3. Mikä yritys? Tuote tai palvelu, jota yritys tuottaa asiakkailleen Mikä yritykselle nimeksi? Miten yritys erottuu muista edukseen? Näin jatketaan: n Kirjoitetaan yritysideat taululle. n Äänestetään, mitä ideoita aletaan kehittää ryhmissä eteenpäin. n Arvotaan yritykset ryhmien työstettäväksi.

9 Osio 1/8 Yhteiskuntaoppi Historia Missä on bisneksen paikka? Integraatio: äidinkieli, psykologia, matematiikka Liikeidea ohjaa yrityksen toimintaa Liikeidea on menestyvän yrityksen toiminnan lähtökohta, perustus, jolle yrityksen toimintaa aletaan rakentaa. Asiakkaan näkökulma on liikeidean kehittelyssä tärkeä lähtökohta. Yksinkertaisimmillaan kysymys kuuluu, kuka tuotetta tai palvelua tarvitsee ja kuka siitä haluaa maksaa. Liikeidea rakentuu neljän peruspilarin varaan. Liikeidea (kenelle, mitä, miten) 1. Asiakkaat n Kuka tuotteita tai palveluita tarvitsee, kenelle niitä markkinoidaan? 2. Tuotteet n Minkälaisia tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa? n Mikä erottaa ne kilpailijoiden tuotteista? n Mitä hyötyä niistä on asiakkaalle? n Miksi niitä kannattaa ostaa? 3. Imago eli mielikuva n Mitä yritys haluaa asiakkaan ajattelevan yrityksestä ja sen tuotteista? (haluttu imago) n Mikä mielikuva asiakkaalla on yrityksen tuotteista? (todellinen imago) 4. Toimintatavat n Missä yritys toimii? Minkälaisia ihmisiä siellä työskentelee? n Miten tuotteet valmistetaan? n Mistä tuotteita voi ostaa? n Mistä tuotteista saa tietoa? Miten niitä markkinoidaan? n Miten tuotteet erottuvat kilpailijoiden tuotteista? Kehittele liikeideaa! 1. Ketkä kaikki voivat olla yrityksen asiakkaita? Ovatko asiakkaat yksityisiä ihmisiä (nuoria, aikuisia, naisia, miehiä jne.) vai toisia yrityksiä? 2. Miksi asiakkaan kannattaa ostaa juuri tämän yrityksen tuotteita? Mitä hyötyä yrityksen tuotteista tai palveluista on asiakkaille? 3. Minkälainen mielikuva asiakkaalla on yrityksestä? 4. Miten yritys toimii? Miten yritys aikoo tuotteensa tai palvelunsa tuottaa? Minkälaisia voimavaroja tarvitaan?

10 Osio 1/9 Kokeile käytännössä Arvioi omaa liikeideaasi Ideasta liikeideaksi Hyöty asiakkaalle - Mitä asiakas saa yritykseltä? - Millaista hyötyä asiakas saa yrityksen tuotteesta tai palvelusta? - Mihin asiakas tuotetta tai palvelua käyttää? - Miksi asiakas sen hankkii? IMAGO - Miksi asiakas ostaa juuri tältä yritykseltä? - Minkalaisia mielikuvia yrityksen tuotteisiin tai palveluihin liitetään? Asiakkaat/ Asiakasryhmät - Ketkä ovat yrityksen asiakkaita? - Missä asiakkaat ovat? - Miten paljon asiakkailla on rahaa tuotteen tai palvelun ostamiseen (ostokyky)? - Miten asiakkaat tavoitetaan? - Paljonko asiakkaat ovat valmiita maksamaan? - Miten asiakkaat maksavat? tuotteet/palvelut - Mitä yritys tuottaa tai tarjoaa? - Miten yritys eroaa kilpailijoista? - Mikä on hinta? - Miten asiakas saa tuotteen? - Miten tuotteet toimitetaan asiakkaalle? - Millaisia pakkauksia tarvitaan? - Tarvitaanko käyttöohjeita tai neuvontaa esim. netin kautta? - Mistä asiakkaat nyt hankkivat tuotteet? Tapa toimia - Miten tuotteet tai palvelut tuotetaan? Esim. oma tuotanto vai alihankinta eli teettääkö yritys tuotteet muilla ja keskittyy itse myyntiin. - Miten markkinoidaan? Esim. omat nettisivut, messut ja tapahtumat, lehti- ja verkkomainonta. - Miten tuotetta myydään? Esim. omat liiketilat, verkkokaupan kautta, edustajien välityksellä. - Muuta? Fyysiset Yrityksen tilat, koneet, laitteet Voimavarat Taloudelliset Yritykseen sijoitettu pääoma; yrittäjän ja sijoittajan rahat Henkiset Yrittäjän ja työntekijöiden osaaminen ja kokemus

11 Osio 1/10 Yhteiskuntaoppi Historia Missä on bisneksen paikka? Integraatio: äidinkieli, psykologia, matematiikka Mikä ihmeen yritysmuoto? Kun päätös oman yrityksen perustamisesta ja yrittäjän uran valinnasta on kypsynyt ja liikeidea kiteytynyt, on aloittavan yrittäjän aika valita yritystoiminnalleen sopiva yritysmuoto. Yrittäjä voi valita yritysmuodon vapaasti omien tavoitteidensa, liikeidean ja yritystä koskevien suunnitelmien kannalta. Yritys on erillinen oikeushenkilö, jolla on eri laeissa määriteltyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Yritys saa oman Y-tunnuksen, joka toimii virallisena tunnuksena samalla tavalla kuin yksityisen ihmisen oma sosiaaliturvatunnus. Y-tunnus Yritys- ja yhteisötunnus on viranomaisten yritykselle ja yhteisölle antama tunnus. Yritys- ja yhteisötunnuksessa on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki eli se on muotoa Yrittäjä valitsee yritysmuodon Y-tunnus yksilöi yrityksen, mutta tunnuksesta sinänsä ei voi päätellä, onko yritystä rekisteröity. Tiedon voi varmistaa Yritystietojärjestelmästä (www.ytj.fi). Yritysmuotoja ovat - yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi (Tmi) - avoin yhtiö - kommandiittiyhtiö (Ky) - osakeyhtiö (Oy) - osuuskunta Uusi yritys saa Y-tunnuksen heti, kun yrityksen jättämä perustamisilmoitus kirjataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Myös aatteellisella yhdistyksellä voi olla Y-tunnus, mikäli se on ilmoitettu lomakkeella kaupparekisteriin tai johonkin verohallinnon rekisteriin. Yritysmuodon valintaa kannattaa harkita muun muassa sen perusteella, montako perustajaa yrityksessä on, tarvitseeko yritys toimintansa pyörittämiseen paljon pääomaa esimerkiksi koneiden ja laitteiden hankintaan ja aikooko yritys laajentua nopeasti. Pohdinta eri näkökulmista kannattaa, sillä yritysmuodon valinta vaikuttaa myöhemmin moniin seikkoihin, kuten kirjanpitoon, yrittäjän vastuuseen, verotukseen ja voitonjakoon. Mainitse kolme omalla paikkakunnallasi toimivaa yritystä ja selvitä, mitkä ovat niiden yhtiömuodot. Yrityksen nimi Yhtiömuoto Mitä yritys tekee, mitä tuotteita tai palveluja se tarjoaa? Tietoja Suomessa toimivista yrityksistä löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteisestä yritystietojärjestelmästä (www.ytj.fi). Se on julkinen rekisteri, johon merkitään elinkeinonharjoittajia eli yrityksiä koskevat tiedot. Katso netissä, mitä tietoja yritystietojärjestelmä YTJ kertoo yrityksestä. Mainitse niistä kolme

12 Osio 1/11 Henkilöyhtiöt Toiminimi (Tmi) Nopeimmin yritystoiminnan voi aloittaa ryhtymällä yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi ja perustamalla toiminimen. Sen perustamiseen riittää ilmoitus kaupparekisteriin, joka on julkinen yritystietorekisteri. Toiminimellä yritystoimintaa pyörittävä yrittäjä vastaa itsenäisesti yrityksestä ja on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista yrityksen velvoitteista. Yrittäjä vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan myös yrityksen veloista ja muista sitoumuksista. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö (Ky) Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat henkilöyhtiöitä. Avoimen yhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka kirjoittavat yhtiön perustamisesta yhtiösopimuksen. Yhtiö rekisteröidään kaupparekisteriin. Yhtiömiehet ovat keskenään tasaveroisia ja he vastaavat yhtiön veloista myös henkilökohtaisella omaisuudellaan. Kommandiittiyhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja vähintään yksi äänetön yhtiömies. Vastuunalainen yhtiömies hoitaa yhtiön asioita itsenäisesti. Äänetön yhtiömies sijoittaa yhtiöön rahaa, mutta ei osallistu päätöksentekoon eikä vastaa yhtiön velvoitteista. Äänetön yhtiömies saa sijoittamalleen pääomalle koron, jos voittoa syntyy. Hänen asemansa määritellään yhtiösopimuksessa. Franchising tarjoaa valmiin liikeidean Franchising-yrittäjyys tarjoaa tavan ruveta yrittäjäksi, vaikka yrittäjällä itsellään ei olisikaan omaa liikeideaa. Franchising on kahden itsenäisen yrityksen sopimukseen pohjautuvaa pitkäaikaista yhteistyötä. Sopimuksen toisena osapuolena on franchising-antaja, joka on kehittänyt liikeidean ja luonut sen pohjalta toimintamallin, esimerkiksi McDonalds, Kotipizza ja Subway. Toisena osapuolena on franchising-ottaja eli yrittäjä, joka haluaa yrittäjäksi mutta jolla ei ole omaa liikeideaa. Franchising-yritys toimii ketjussa Yritysten yhteistoiminnan tuloksena asiakas saa samanlaisen tuotteen ja palvelun kaikista saman ketjun yrityksistä. Franchising-antaja kehittää liikeideaa sekä markkinointia ja valvoo, että suunnitelmia ja toimintaohjeita noudatetaan koko ketjussa. Yrittäjäksi aikova henkilö, jolla ei ole omaa liikeideaa, perustaa oman yrityksen ja saa liikeidean franchising-sopimuksella käyttöönsä maksua vastaan. Franchising-yrittäjä toimii ketjun ohjeiden mukaan, kuten muutkin samassa ketjussa toimivat yrittäjät. - Mitä yrityksiä tiedät, jotka toimivat franchising-periaatteella? Lisätietoja osoitteesta:

13 Osio 1/12 Pääomayhtiöt Osakeyhtiö Osakeyhtiön perustaminen ja pyörittäminen vaativat vähän enemmän paperisotaa ja pääomaa kuin henkilöyhtiössä toimiminen. Toisaalta osakeyhtiö antaa hyvät puitteet kasvavalle liiketoiminnalle. Osakeyhtiön voi perustaa yksi henkilö tai useampi henkilö yhdessä. Perustajina voivat olla yksityisten ihmisten lisäksi myös oikeushenkilöt eli esimerkiksi yritykset, yhdistykset tai kunnat. Osakeyhtiö on itsenäinen toimija, oikeushenkilö, joka maksaa muun muassa veroa tuloksesta eli siitä, miten paljon yritys tuottaa voittoa. Osakkeenomistajien, jotka ovat ostaneet yrityksen osakkeita, taloudellinen riski rajoittuu siihen rahamäärään, jonka he ovat yhtiöön sijoittaneet. Osakkeenomistaja voi myydä osakkeensa kuten minkä tahansa muunkin omaisuutensa. Jos yhtiö ajautuu konkurssiin, osakas menettää osakkeisiin sijoittamansa rahat. Ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttävät osakkeenomistajat. He valitsevat yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen, joka puolestaan valitsee hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhtiön toiminnan laillisuudesta ja toiminnan pyörittämisestä. Monille tavallisille ihmisille tutuin osakeyhtiö on oma asunto-osakeyhtiö. Kun yhtiö toimii kannattavasti ja tuottaa voittoa, voi yhtiökokous päättää jakaa osakkeenomistajille osinkoja. Osakkeenomistajilla on äänivaltaa yhtiössä osakeomistuksen mukaisesti. Suomessa osakeyhtiöt jaetaan kahteen ryhmään: yksityiset osakeyhtiöt (Oy) ja julkiset osakeyhtiöt (Oyj). Yksityisen osakeyhtiön osakepääoman on oltava vähintään 2500 euroa ja julkisen osakeyhtiön osakepääoman vähintään euroa. Mainitse kolme tunnettua yksityistä osakeyhtiötä (Oy) ja kolme julkista osakeyhtiötä (Oyj). Millä alalla yritykset toimivat? Mainitse osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat tai valtio. Osakkeenomistajat koolla yhtiökokouksessa Valinta Hallitus Valinta Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

14 Osio 1/13 Osuuskunta Osuuskunta on perinteinen ja maailmanlaajuisesti käytössä oleva yritystoiminnan muoto. Kansainvälinen Osuustoimintaliitto (ICA) on määritellyt osuuskunnan näin: Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti omistama ja demokraattisesti hallitsema itsenäinen henkilöyhtymä, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti yhteisten taloudellisten, yhteiskunnallisten ja sivistyksellisten tarpeidensa ja odotustensa toteuttamiseksi. Osuustoiminnalla on Suomessa pitkä perinne. Nykyisin jopa yli 80 prosenttia suomalaisista kuuluu jäsenenä johonkin osuuskuntaan. Mainitse tunnettuja suomalaisia osuustoimintayrityksiä eli osuuskuntia? Lisätietoja löydät osoitteesta Mikä yritysmuoto sopisi näille yrittäjille? Maarit, Sanna ja Johanna löysivät toisensa netin käsityöyhteisön kautta. Tytöt ovat vielä koulussa, Maarit yläkoulun viimeisellä luokalla, Sanna ja Johanna lukiossa, mutta kaikilla heillä on jo haave omasta yrityksestä, ja kaikilla kolmella haave liittyy kädentaitoihin. Pohdintojen jälkeen he päättävät tehdä haaveesta totta jo nyt ja perustaa yhteisen yrityksen, joka myy käsityötuotteita netin kautta. Minkälaisen yrityksen perustamista heidän kannattaisi mielestäsi harkita? Mitä seikkoja heidän kannattaisi ottaa huomioon suunnitelmia tehdessään?

15 Osio 1/14 Jude Tykkyläinen on juuri valmistunut ammattikorkeakoulusta graafiseksi suunnittelijaksi. Hän on koko opiskeluaikansa tehnyt sivutoimisesti muun muassa nettisivujen suunnittelua ja erilaisia valokuvausprojekteja muun muassa tutuille kavereille ja heidän perheilleen sekä muutamalle yhdistykselle. Valmistuttuaan hän on saanut osa-aikatyön paikallisessa lehdessä verkkopalvelujen kehittäjänä. Aikaa jää runsaasti myös omien projektien tekemiseen, joten Jude on päättänyt aloittaa oman yritystoiminnan. Ensi vaiheessa kuitenkin vain sivutoimisesti. Mutta jo nyt hän on varma, että myöhemmin hän haluaa toimia yrittäjänä. Mitä yritysmuotoja Juden kannattaisi harkita ja miksi? Mieti etuja ja huonoja puolia. Vinkkejä: Toimiiko Jude yksin? Miten vakavasti hän suunnittelee yrittäjän uraa? Mikä on hänen yrityksensä liikeidea ja mihin se perustuu? Miten laajaa yritystoiminta ensi vaiheessa on? Ammattiopistosta juuri valmistuneet Kimi, Jesse ja Sami ovat päättäneet perustaa moottoripyörä- ja mopokorjaamon. Suunnitelmat ovat valmiina, markkinat ja asiakkaat kartoitettu. Kiikarissa on myös sopiva verstastila ja tiedossa, minkälaisia koneita ja laitteita yrityksessä tarvitaan. Yrityksen suunnittelu on edennyt yrityksen perustamisvaiheeseen. Kaikkien tarkoituksena on työskennellä yrityksessä kokopäiväisesti. Mikä voisi olla hyvä yritysmuoto poikien yritykselle? Vinkkejä: Miten vastuut jaetaan yrityksessä? Sijoittavatko kaikki yritykseen rahaa? Mihin yritys tähtää? Miten laajaa yritystoiminta ensi vaiheessa on? Mieti erilaisia vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia yritysmuodon valintaan.

16 Osio 1/15 Yhteiskuntaoppi Historia Missä on bisneksen paikka? Integraatio: äidinkieli, psykologia, matematiikka Yrittäjä ja yritys veronmaksajana Mikko Nikkinen perusti peltitöitä tekevän pajan heti ammattiopistosta päästyään viisi vuotta sitten. Harkinnan jälkeen hän valitsi yritysmuodoksi osakeyhtiön. Vaikka liiketoiminta aluksi onkin suhteellisen pientä, tuntui osakeyhtiö sopivalta yritysmuodolta kasvun ja laajentumisen kannalta. Ensin Mikko työskenteli verstaalla yksin, mutta kun aika ei enää riittänyt kaikkien asiakastöiden hoitamiseen, Mikko päätti palkata työntekijän. Mikkoa onnisti, kun hän löysi pätevän apulaisen Riinan. Yritys on toiminut koko ajan kannattavasti eli tuottanut voittoa. Riina on yrityksen työntekijä. Myös Mikko saa yrityksestä palkkaa. Yrityksen osakkeenomistajana Mikolla on mahdollisuus saada yrityksestä myös osinkoa. Yrityksestä saamastaan palkasta eli ansiotulosta Riina ja Mikko maksavat tuloveroa. Myös Mikon yritys Nopsat Oy maksaa tuloveroa voitosta. Veroja maksavat sekä yksityiset ihmiset että yritykset. Veroista kertyneillä varoilla pidetään suomalaisen yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Verorahoilla valtio ja kunnat kustantavat erilaisia palveluja, kuten terveydenhuollon, koulutuksen ja kansalaisten turvallisuuteen liittyvät palvelut. Myös hallinnon kulut maksetaan veroilla. Välittömiä veroja ovat mm. valtiolle maksettava tulovero, kunnalle maksettava kunnallisvero ja kirkolle maksettava kirkollisvero. Välillisiä veroja on mm. arvonlisävero, joka sisältyy tuotteen tai palvelun hintaan. Se ei ole yrityksen maksamaa veroa, vaan kulutusvero, jonka yritys kerää asiakkailtaan ja tilittää valtiolle. Yksityiset ihmiset maksavat veroja Palkasta eli palkkatuloista Jokainen työssäkäyvä maksaa ansiotuloistaan eli omasta palkastaan veroa sekä kunnalle että valtiolle. Kunnallisvero on ns. suhteellinen vero eli veroa maksetaan tulojen määrästä riippumatta saman prosentin mukaan. Kunnat määrittelevät tuloveroprosentin, joka vaihtelee kunnittain luvulla kunnallisvero on vaihdellut 16,5 prosentista 21 prosenttiin. Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenet maksavat omalle seurakunnalleen kirkollisveroa. Työnantaja perii verot suoraan palkasta henkilön verokortin ennakonpidätysprosentin mukaan. Valtion verotuksessa noudatetaan progressiota eli suurituloiset maksavat tuloistaan veroina suhteellisesti enemmän kuin pienituloiset. Työnantaja tilittää verot kuukausittain valtiolle. Pääomatuloista Esimerkiksi korkeakorkoisten pankkitalletusten koroista ja yrityksistä saaduista osinkotuloista maksetaan pääomaveroa, joka on 28 prosenttia. Ajoneuvoista Kaikista rekisterissä olevista autoista ja moottoripyöristä maksetaan veroa. Kiinteistöistä Kiinteistönomistaja maksaa kiinteistöveroa. Lahjasta tai perinnöstä Veron määrä riippuu saadun lahjan tai perinnön arvosta ja siitä, kuinka läheistä sukua antaja on saajalle.

17 Osio 1/16 Mainitse kymmenen palvelua tai muuta asiaa, jotka kotikuntasi tai valtio kustantaa verorahoilla. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä asiaa, joita omassa kunnassasi maksetaan verorahoilla? Kunnassa kunnanvaltuusto päättää sekä veroprosentin suuruuden että kunnan budjetin, johon sisältyvät menot maksetaan verorahoilla. Yrittäjä maksaa tuloistaan veroja kuten työntekijäkin. Esimerkiksi osakeyhtiön omistava yrittäjä maksaa yrityksestä saamastaan palkasta tuloveroa kuten palkansaajakin. Jos yritys toimii kannattavasti ja yhtiö voi maksaa osinkoja, osakkeenomistaja maksaa veroa erikseen osinkojen verotusta koskevien sääntöjen mukaan. Yritykset maksavat tulostaan veroa Toiminimi Toiminimellä toimiva yksityinen elinkeinonharjoittaja ei nosta varsinaista palkkaa, vaan kaikki yrityksen tulot, joita ei käytetä yritystoiminnan pyörittämiseen, katsotaan verotuksessa yrittäjän verotettavaksi palkaksi. Toiminimen kokonaistulos verotetaan yrittäjän omana tulona. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö Henkilöyhtiöt eli avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö eivät ole erillisiä verovelvollisia, vaan niissä tulos eli voitto on yhtiömiesten verotettavaa tuloa. Tulo jaetaan yhtiömiesten kesken sen mukaan, miten he ovat sopineet tulo-osuudet yhtiösopimuksessa. Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies maksaa veroa siitä korosta, jonka hän saa yhtiöön sijoittamalleen pääomalle. Osakeyhtiö ja osuuskunta Osakeyhtiöt ja osuuskunnat ovat tuloverotuksessa itsenäisiä verovelvollisia. Ne maksavat yhteisöveroa valtiolle, kunnalle ja kirkolle. Verotettavaa tuloa syntyy, jos yritys toimii kannattavasti ja tuottaa voittoa. Yrityksen maksama vero on suhteellinen eli veroa maksetaan tuloksen määrästä riippumatta saman prosentin mukaan. Yhteisöveron suuruus on 26 prosenttia.

18 Osio 1/17 Näin osakeyhtiö maksaa veroa: Mikko Nikkisen omistama peltikorjaamo Nopsat Oy Liikevaihto e (arvonlisäveroa maksettu e) Liikevaihto ilman arvonlisäveroa e Ostetut materiaalit ja palvelut e (esimerkiksi metalli, varaosat, maalit, tarvikkeet, kuljetuspalvelut) Henkilöstökulut ja niistä maksettavat sosiaalikulut e (yrittäjän oma palkka ja yhden työntekijän palkka) Liiketoiminnan muut kulut e (esimerkiksi vuokrat, sähköt, kirjanpito, atk-kulut, markkinointi) Liikevoitto... Rahoitustuotot ja -kulut kuten korkokulut tai korkotuotot... Tilikauden voitto ennen tuloveroja... Tulovero 26 % (v. 2009)... Tilikauden voitto verojen jälkeen e e e e e Arvonlisävero Arvonlisävero on ns. kulutusvero, joka sisältyy tuotteen tai palvelun hintaan. Asiakas maksaa sen tuotteen tai palvelun hinnassa ja yritys tilittää sen valtiolle. Arvonlisäveron suuruus vaihtelee tuotteen tai palvelun mukaan. Periaatteessa kaikista yritysten myymistä tuotteista tai palveluista maksetaan arvonlisävero. Arvonlisäverotuksesta on vapautettu ns. vähäisen liiketoiminnan harjoittajat, joiden tilikauden liikevaihto on enintään euroa. Elinkeinon harjoittaja voi kuitenkin vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi silloinkin, kun hän ei lain mukaan ole verovelvollinen. Lisätietoja verotuksesta

19 Osio 1/18 Laske paljonko seuraavien tuotteiden hinnoissa on arvonlisäveroa eli kulutusveroa: Arvonlisäveron (ALV) osuuden saat selville seuraavasti: Tuotteen hinta 12,30 e, veron osuus 23 %, veroton hinta: 12,30 jaettuna 1,23:lla, veroton hinta on 10 euroa (ALV heinäkuu 2010 alkaen) Maitotölkki, ALV 13 % Hinta e siitä veroa e Ruoka-annos ravintolassa, ALV 13 % Hinta 12 e siitä veroa e Kengät, ALV 23 % Hinta 85 e siitä veroa e Konserttilippu, ALV 9 % Hinta 22 e siitä veroa e Mopon huolto, ALV 23 % Hinta 100 e siitä veroa e Laulutunti yksityisopettajalla, ALV 0 % Hinta 45 e/h siitä veroa e

20 Liikeidea

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA Rit Yhdistys Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Aloittavan yrittäjän palvelut Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Palvelut Aloittavat yrittäjät yritysneuvonta starttiraha koulutus työkokeilu (työtön työnhakija) Työnantajat työpaikkailmoitukset

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Ei tule kokeeseen Avioliittotarina, josta numero. Avioliittotarinan aiheita ei kokeeseen.

Ei tule kokeeseen Avioliittotarina, josta numero. Avioliittotarinan aiheita ei kokeeseen. Tulee kokeeseen Tulee kokeeseen Tulee kokeeseen Ei tule kokeeseen Ei tule kokeeseen Avioliittotarina, josta numero. Avioliittotarinan aiheita ei kokeeseen. Tulee kokeeseen Tulee kokeeseen Molemmille lapsille

Lisätiedot

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 24.2.2009 1 Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä,

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Ohje 1 (5) Antopäivä: 13.2.2013 Voimaantulopäivä: 13.2.2013 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 92/2007 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

Yhdistystoimijan ABC. Rekisteröity yhdistys. Rekisteröimätön yhdistys. Yhdistysrekisteri

Yhdistystoimijan ABC. Rekisteröity yhdistys. Rekisteröimätön yhdistys. Yhdistysrekisteri Yhdistystoimijan ABC Rekisteröity yhdistys on oikeushenkilö (juridinen henkilö) voi tehdä sitoumuksia jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa on merkitty yhdistysrekisteriin paras ratkaisu pitkäaikaiseksi

Lisätiedot

Mutkatonta molemmille osapuolille. Mediapolis 24.4.2014. Anna Hurmalainen

Mutkatonta molemmille osapuolille. Mediapolis 24.4.2014. Anna Hurmalainen Mutkatonta molemmille osapuolille Mediapolis 24.4.2014 Anna Hurmalainen Muutama sana meistä Moniverso on toiminut yli 10 vuotta. Osuuskunta, jossa on 7 jäsentä, Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla Toimisto

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 HETKY seminaari Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 Eri yritysmuodot Yritystoiminnan muodon valintaan vaikuttaa monesti verotukselliset syyt Eri yritysmuotoja ovat Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ kalvosarja www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com 1 Mitä yrittäminen on? Laajasti määriteltynä yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä

Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä Suomen Fysioterapeutit Katri Partanen Suomen Fysioterapeutit Fysioterapia-alalla on vankka perinne yrittäjänä toimimisesta Liitossa lähes 2000 yrittäjäjäsentä:

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Yritysmuodon valintaan

Yritysmuodon valintaan Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä Sisällysluettelo Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä...3 Ei valmista patenttiratkaisua...3 Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä...3 Henkilöluku...3

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif Seksityö ja maahanmuutto Suomessa Elani Nassif Tutkimuksen tavoite Ymmärtää miksi ja miten seksityöntekijät ja erityisesti maahanmuuttajat /ulkomaalaiset seksityöntekijät jäävät systeemin ulkopuolelle

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

21.3.2013 Tampereen yliopisto

21.3.2013 Tampereen yliopisto Yleistä Miten free-työstä sovitaan Vastuukysymyksistä Mitä free-työstä laskutetaan ALV ja sosiaaliturva 21.3.2013 Tampereen yliopisto terhi.tarvainen@journalistiliitto.fi Omilla välineillä ja omissa tiloissa

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Yrittäjyys. Yrityssalo Oy. Armi Metsänoja 2017

Yrittäjyys. Yrityssalo Oy. Armi Metsänoja 2017 Yrittäjyys Yrityssalo Oy 2017 Yrittäjyys on asenne, ajattelu- ja toimintatapa, joka ohjaa ihmisen toimintaa ja suhtautumista työhön ja työntekoon. Yli 93% yrityksistä on mikroyrityksiä (alle 10 työntekijää)

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Yrittäjyyden muodot Yhtiömuodot Yrityksen perustaminen. Timo Pihlajamäki Työelämään ja koulutukseen valmistava koulutus

Yrittäjyyden muodot Yhtiömuodot Yrityksen perustaminen. Timo Pihlajamäki Työelämään ja koulutukseen valmistava koulutus Yrittäjyyden muodot Yhtiömuodot Yrityksen perustaminen Yrittäjyyden muotoja 1/2 Yksinyrittäjät: itsensä työllistävät yksinyrittäjät, ryhmä on kasvussa kaksi ryhmää: toinen ryhmä alusta saakka perustaa

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Johdanto. 2 NY Vuosi yrittäjänä ja NY Start Up -ohjelmat. 3 Tuloverotus. 3.1 Harjoitusyritystoiminnasta saadun tulon verottaminen

Johdanto. 2 NY Vuosi yrittäjänä ja NY Start Up -ohjelmat. 3 Tuloverotus. 3.1 Harjoitusyritystoiminnasta saadun tulon verottaminen Johdanto Nuori Yrittäjyys ry (NY) tarjoaa opinto-ohjelmia oppilaille ja opiskelijoille, jotka haluavat kokeilla yritystoimintaa ja oppia työelämässä tarvittavia taitoja. Opetusmenetelmiä käytetään perusasteen,

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin 15.9.2015 Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin Kuinka elää kuvataiteella Hankkeen aikana Tarjotaan neuvontapalveluita taiteilijoille Järjestetään täydennyskoulutusta Kehitetään

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

Y H T I ÖSOPIMUS START UP RAHASTO JOENSUU KY

Y H T I ÖSOPIMUS START UP RAHASTO JOENSUU KY Y H T I ÖSOPIMUS START UP RAHASTO JOENSUU KY 1. OSAPUOLET 1.1 Vastuunalainen yhtiömies [Hallinnointiyhtiö], y-tunnus [ ] 1.2 Äänettömät yhtiömiehet Äänetön yhtiömies Y-tunnus Joensuun kaupunki 2. YHTIÖN

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

yleensä olevan työsuhteessa, jos hän ei itse omista tai riippumattoman

yleensä olevan työsuhteessa, jos hän ei itse omista tai riippumattoman 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE: VEROHALLINNON PÄIVITYS OHJEESEEN PALKKA JA TYÖKOR- VAUS VEROTUKSESSA Verohallinto on päivittänyt ohjetta, jossa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Päivitetyssä

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi Poromiehen verotus Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi poronhoitovuosi 2015-2016 2016 verovuoteen Verotuksen perustietona

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot