Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna YVIläisten kootut visiot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020. YVIläisten kootut visiot"

Transkriptio

1 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020 YVIläisten kootut visiot YVI-hanke 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto: YVI-hanke lyhyesti 4 Pääkirjoitus: Yrittäjyyskasvatus vuonna 2020 Euroopassa ja Suomessa 6 Valokeilassa: Kerhokeskus, Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Pellervo-Seura 9 Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmien yhteisöllistä kehittämistä Suomen opettajankoulutusorganisaatioissa 14 Normaalikoulut, opettajankoulutuslaitokset, muut yliopistoyksiköt: Rohkeutta, uskoa ja eettisyyteen perustuvaa tekemistä - Viikin normaalikoulu 16 Rauman normaalikoulu kasvaa ja kasvattaa yrittäjyyteen: visio vuodesta 2013 vuoteen Yrittäjyyskasvatuksen puutarhurit - Oulun yliopisto / Kajaani 20 Yrittäjyyskasvatus Oulun normaalikoulussa tänään ja tulevaisuudessa 22 Yrittäjyyskasvatus osaksi opettajankoulutusta Turun yliopistossa 23 Yrittäjyyskasvatus - Lapin yliopisto 25 Opiskelua osuuskuntatoiminnan tahtiin - Ruralia-instituutti 26 Yrittäjyyskasvatus - Lappeenrannan teknillinen yliopisto 28 Ammatillinen opettajakorkeakoulutus, ammatilliset korkeakoulut ja oppilaitokset: Muuttuvat näköalat: yrittäjyyskasvatus Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa nyt ja tulevaisuudessa 30 2 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

3 Yrittäjyyskasvatuksen yhteisöllinen kehittäminen JAMK AOKK:ssa 32 Yrittäjyyskasvatus läpileikkaavana metodina Turun AMK 34 Yrittäjämäinen työote vyöryy TAMKista 36 Yrittäjyyskasvatuksen tila ja visiot HAMK ammatillisessa opettajakorkeakoulutuksessa 37 Unelmia ja visioita: Yrittäjyyskasvatus HAAGA-HELIA AOKK:ssa vuosikymmenen lopulla 38 Yrittäjyyskasvatusohjelma - Omnia 40 Järjestöt: Nuori Yrittäjyys: tähtäimessä nuorta 42 YES: Yrittäjyyskasvatus on kaikkien oikeus ja opettajan mahdollisuus 44 Yrittäjyyskasvattajasta mahdollisuuksien avaajaksi - EK 46 Kiikarissa työelämä kumppanuuksien kautta - TAT 48 4H - Yrittäjyyden ytimessä vuodesta Tulevaisuuden visioita yrittäjyydestä Keskuskauppakamari 52 Yrittäjyyskasvatus Kerhokeskus 53 Kohti oman elämän yhteishakua - Suomen Yrittäjät 54 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna YVIläisten kootut visiot -julkaisu: Päätoimittaja: Jaana Seikkula-Leino; toimitus ja taitto: Laura Yöntilä Julkaisu verkossa toukokuussa 2013, ks. YVI-hanke

4 Turun yliopiston, Turun normaalikoulun koordinoima YVI-hanke YVI-hanke ( ) on valtakunnallinen hanke, jossa kehitetään yrittäjyyskasvatusta ammatillisessa ja yleissivistävässä opettajankoulutuksessa. YVI-hanke on vuonna 2011 nimetty Euroopan komission ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Best Practice -hankkeeksi. YVI-hanketta koordinoi Turun yliopisto, Turun normaalikoulu. Hanketta rahoittavat ESR / Opetushallitus, Kerhokeskus - koulutyön tuki ry, Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Työ- ja elinkeinoministeriö. Yhteensä hankkeessa on kolmekymmentä kumppania. Projektissa on kolmetoista korkeakoulua, yrittäjyyskasvatusta tukevia organisaatioita sekä useita elinkeinoelämän järjestöjä. YVI-hankkeessa on jatkokehitetty maakunnallisessa Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! -hankkeessa ( ) luotua yrittäjyyskasvatuksen virtuaalista oppimisympäristöä YVIä (www.yvi.fi). Samoin hankkeessa on kehitetty yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa yleissivistävässä ja ammatillisessa opettajankoulutuksessa sekä yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmia toimintatutkimuksen keinoin. Hanke edistää yrittäjyyskasvatuksen eri toimijoiden verkostoitumista ja vie eteenpäin yrittäjyyskasvatuksen strategioita. Hankkeen yhteydessä toimii myös monitieteinen tutkimusryhmä. YVI webissä Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäyhteisö Opetin.fi verkkopalvelussa YVIn Facebook-sivut 4 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

5 YVI-moottori YVI-moottori on verkossa toimiva ideointityökalu, joka sopii kaikille kouluasteille alakoulusta korkeakouluun. YVI-moottori mahdollistaa ideoiden ja ajatusten kehittelyn sekä yksittäisten luokkien ja ryhmien kesken että eri ryhmien ja koulujen välillä. Kartalle syntyvä lamppu kertoo, missä päin Suomea ideointi on käynnistetty. YVI-moottorissa tapahtuvan ideoinnin sisältöä ei ole rajattu. Moottorissa voidaan käydä keskustelua esimerkiksi tietyn opintojakson tai ryhmätyön toteuttamisesta, heitellä ajatuksia sopivista retkikohteista tai hakea ratkaisuja vaikkapa tehokkaalle kierrätykselle luokassa tai oppilaitoksessa. Pääasia on, että ideat ja ehdotukset saavat lentää vapaasti, yhdessä pohdittaviksi ja kehitettäviksi! YVI-moottori on avattu maaliskuussa 2013 osoitteessa Tutustu ja osallistu! YVI-hanke

6 Jaana Seikkula-Leino, projektipäällikkö, YVI-hanke, Turun yliopisto, Turun normaalikoulu Pääkirjoitus: Yrittäjyyskasvatus vuonna 2020 Euroopassa ja Suomessa Euroopan unioni on selvinnyt vuonna 2020 talouskriiseistään. Itse asiassa Euroopassa menee yllättävän hyvin. Työttömyys on laskenut pienimmilleen sataan vuoteen. Nuoret, jotka taannoin muuttivat työn perässä Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, ovat palaamassa kotisijoilleen kuten portugalilaiset ja espanjalaiset Etelä-Amerikasta. Nyt löytyy jälleen taas työtä. Myös henkinen vireys on nousussa. Suomi on kärkisijoilla uusien innovaatioiden tuottamisessa. Muun muassa terveydenhuollon ja koulutuksen uusista ratkaisuista on tullut kansainvälinen menestystarina. Kautta linjan eri talouden aloilla menee hyvin. Kasvava yhteiskunnallinen taloudellinen ja henkinen pääoma ohjataan myös tarvittaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuolto on Suomessa jälleen huippuluokkaa. Syrjäytyminen on kääntynyt laskuun. Koulutukseen ohjataan enemmän verorahoja. Suomi posottaa vuoden 2016 heikkenevistä tuloksista huolimatta edelleen PISA-tulosten kärjessä. Jo on Korealla kiinniotettavaa! Ulkomaalaiset yritykset sijoittavat Suomeen pääomiaan. Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on todella tuottanut tulosta. Vuonna 2020 keräämme tätä positiivista satoa. Jos katsomme taaksepäin vuonna 2020, näemme, että olemme todella toteuttaneet sekä kansainvälisiä että kansallisia strategioitamme. Vuonna 2012 Euroopan unionin strategiassa Rethinking Education / Koulutuksen uudelleenajattelu nostettiin yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen koulutuksen kaikkein tärkeimmäksi avainsanaksi. Strategiassa esitettiin kehittäminen seuraavasti: 6 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

7 Yrittäjyystaitojen kehittämisen olisi oltava erityisen huomion kohteena, sillä kyseiset taidot edistävät sekä uusien yritysten luomista että nuorten työllistettävyyttä. Kuitenkin vain kuudessa jäsenvaltiossa on laadittu yrittäjyyskasvatusta koskeva strategia. Tilanteen korjaamiseksi komissio aikoo julkaista vuonna 2013 toimintalinjaohjeet tukemaan yrittäjyyskasvatuksen laadun ja kattavuuden parantamista koko EU:ssa. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä yrittäjyystaitoja uusilla, luovilla opetus- ja oppimismenetelmillä alemmalta perusasteelta alkaen, ja toisen ja korkea-asteen koulutuksessa olisi keskityttävä käsittelemään yrityksen perustamismahdollisuutta uravaihtoehtona. Ongelmalähtöisen oppimisen ja yrityskontaktien kautta syntyviä käytännön kokemuksia olisi sisällytettävä kaikkiin oppiaineisiin, ja niitä olisi räätälöitävä jokaista koulutustasoa varten. Kaikkien nuorten olisi saatava vähintään yksi kokemus yrityksissä tapahtuvasta työharjoittelusta ennen oppivelvollisuutensa päättymistä. Tämänsuuntaisen työn vaikutusten mittaaminen on tärkeää, joten komissio aikoo tukea jäsenvaltioita yksilöimällä välineitä, joilla voidaan arvioida edistymistä ja osoittaa yrittäjyystaitojen hankkiminen. Yksittäisten koulutuslaitosten tasolla edistymistä aiotaan vauhdittaa itsearviointimallilla, joka toteutetaan yhdessä OECD:n kanssa ja jolla opastetaan ja edistetään yrittäjyyskoulutusta tarjoavien oppilaitosten kehittämistä kaikille tasoille, perusaste ja ammatillinen koulutus mukaan lukien. (Euroopan komissio 2012.) Suomessa aikoinaan laadittu Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat (Opetusministeriö 2009) on vienyt kansallisesti eteenpäin yrittäjyyskasvatuksen vahvistamista. Olimme jo taannoin silloin eurooppalainen esimerkki yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Strategian tavoitteiden mukaisesti veimme eteenpäin muun muassa yrittäjyyskasvatuksen verkostoyhteistyötä, alueellista sekä valtakunnallista toimintaa, opetussuunnitelmien ja strategioiden kehittämistä, yrittäjyysopintojen vahvistamista, teeman poikkitieteellistä tutkimusta, opettajankoulutuksen kehittämistä sekä virtuaalisten oppimisympäristöjen luomista. Tämä oli tahtotila vuoteen 2015 mennessä. Todettakoon, että vuonna 2013 pääsimme jo hyvinkin näihin tavoitteisiin. YVI-hanke suurena verkostotoimijana on vienyt näitä asioita myös vahvasti eteenpäin. Vuosina 2016 ilmestyi uusi strategia, ja 2020-luvulla yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on jo itsestäänselvyys koko koulutussektorille. Yrittäjyyskasvatukseen ja yrittäjyyteen satsaaminen on ollut keskeisessä asemassa, kun katsomme taaksepäin yhteiskuntamme kehitystä. Siitä ei ole enää epäselvyyttä. YVI-hanke

8 Mikä on Sinun visiosi tulevaisuudesta? Liittyykö siihen samantyyppisiä toiveita ja tavoitteita? Onneksi vahvoilla ja yhteisesti kehitetyillä visioilla on taipumusta käydä toteen. Tulevaisuuden toiminnat rakentuvat tämän päivän ajattelusta. Siihen vaaditaan myös motivaatiota. Tarvitsemme myös ymmärtämistä ja keinoja viedä asioita käytäntöön. Tässä YVIn verkkolehdessä keskitymme erityisesti tulevaisuuden yrittäjyyskasvatuksen suuntaamiseen. Esittelemme myös hankkeessamme kehitettyjä tapoja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Onneksi motivaatiomme suomalaisen ja siten eurooppalaiseen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen on vahva. Tästä on hyvä ponnistaa! Jaana Seikkula-Leino Lähteet: Euroopan komissio Strasbourg , COM(2012) 669 final, Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talousja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Koulutuksen uudelleenajattelu: sosioekonomisten vaikutusten parantaminen investoimalla taitoihin. Opetusministeriö 2009a. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat. Yliopistopaino: Helsinki. Opetusministeriön julkaisuja 2009:7. 8 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

9 Laura Yöntilä, tiedottaja, YVI-hanke, Turun yliopisto, Turun normaalikoulu Valokeilassa: Pellervo-Seura, Kerhokeskus ja Turun Seudun Kehittämiskeskus Merkitään aikajanalle seuraavat ajankohdat ja teemat: 1800-luvun loppu, maatalousvaltainen Suomi; luku, nuorisotyön tarpeet ja kaupungistuminen; luku, talouden nousu- ja laskukaudet; luku, hankkeet ja verkostoituminen. Suomalaisen yhteiskunnan historiaa käytiin läpi, kun Sami Karhu Pellervo-Seurasta, Minna Riikka Järvinen Kerhokeskuksesta ja Seppo Torikka Turun Seudun Kehittämiskeskuksesta kertoivat organisaatioidensa toiminnan taustoista ja nykypäivästä. Samalla katseltiin tulevaisuuteen miltä näyttää maailmamme, mihin olemme menossa? Kevättalvella 2013 tehtyjen erillishaastattelujen yhteisenä nimittäjänä oli ennen kaikkea yrittäjyyskasvatus. Yhteistoiminnan henkeä ja yhteiskunnallista vaikuttamista: Pellervo-Seura Yritys-, talous- ja osuustoimintatietous osaksi yleissivistystä Osuustoiminnan palvelu- ja yhteistyöjärjestö Pellervon ja samalla koko osuuskuntaliikkeen historia sai Suomessa alkunsa 1800-luvun lopulla, jolloin sivistyneistön aloitteesta syntyneen liikkeen tavoitteena oli edistää osuustoimintaa ja yritteliäisyyttä lähinnä maan silloisen pääelinkeinon eli maatalouden piirissä. Kaupungistumisen, keskiluokkaistumisen, yleisen vaurastumisen ja uusien YVI-hanke

10 ammattien myötä osuustoiminta on laajentunut lähiöihin ja kaupunkeihin. Pellervo-Seuran toiminnanjohtaja Sami Karhu kertoo osuustoimintaliikkeillä olevan Suomessa nykyisellään yli 7 miljoonaa jäsenyyttä, ja jo tämän vuoksi jokaisen tulisi ymmärtää, mitä täysivaltaisena osuustoimintayrityksen jäsenenä toimiminen käytännössä tarkoittaa. Yritys-, talous- ja osuustoimintatietous pitäisi saada juurtumaan osaksi yleissivistystä, Karhu pohtii. Yrittäjyyskasvatuksen kentällä Pellervo toimii perustehtävänsä mukaisesti erityisesti osuustoimintamallin asiantuntijana; yritysmallia hyödynnetään oppilaitoksissa erityisesti tiimioppimismenetelmässä. Runsaslukuiseen kumppaniverkostoon kuuluu akateemisen koulutuksen ja tutkimuksen puolelta mm. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti; julkaisuja ja osuustoiminnan tukimateriaalia tuotetaan ja levitetään eteenpäin esimerkiksi Pellervon websivuilla ja kirjastolahjoituksin. Pellervo vaikutti jo YVIä edeltäneessä Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! -hankkeessa, ja YVI-hankkeessa Pellervo on aktiivinen toimija mm. lehdenteon saralla taustalla Pellervon vankka kokemus lehtien tuottamisesta ja toimittamisesta. Kokemukset hankkeista ovat olleet Pellervolle mitä myönteisimmät. YVI-hankkeen verkostoyhteistyö on avannut 3-4 viime vuoden aikana aivan uuden maailman ja tuonut ryhtiä ja jäntevyyttä yhteistyöhön koulumaailman kanssa, Karhu kehuu. Aatteellisesti osuustoimintaliike perustuu eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä kumpuavalle käsitykselle ihmisestä sosiaalis-taloudellisena, yritteliäänä toimijana ja oman yhteisönsä jäsenenä. Yli satavuotisen historian omaavalla liikkeellä on edelleen vahva missio taloudellisten ja sosiaalisten valmiuksien vahvistajana ja arvopohjaisen talouden edistäjänä: osuustoimintayrittäjyys ja -aate sopeutuu Sami Karhun mukaan kaikenlaisiin toimintaympäristöihin ja vastaa nyky-yhteiskunnassa esiintyviin tarpeisiin. Karhu kuvailee, miten perinteisessä maaseutuyhteisössä lapset kasvoivat isännyyteen ja emännyyteen pienestä pitäen, ympäristön tapahtumia seuraamalla ja jatkossakin kasvatustyössä tullaan tarvitsemaan niin hyvän esimerkin voimaa kuin perheiden, koulujen ja järjestöjen aktiivista panostusta. Kaikki se, mitä yrittäjyyskasvatuksessa puhutaan, on tärkeää. 10 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

11 Tukea ja tietoa opetukseen ja kasvatukseen: Kerhokeskus Yrittäjyyskasvatus on metataitoja, elämänhallintaa, voimaantumista Kerhokeskuksen toiminnan taustalla on yli kuusi vuosikymmentä lapsi- ja nuorisotyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toiminnanjohtaja Minna Riikka Järvinen viittaa deweyläiseen, toiminnallisuutta korostavaan learning by doing -asenteeseen kertoessaan järjestön synnystä toisen maailmansodan jälkeen: Opettajain Liiton suojissa vuonna 1947 perustettu Kansakoulun Kerhokeskus halusi tarjota jäsentynyttä, konkreettista toimintaa erityisesti niille nuorille, joilla ei ollut työtä tai opiskelupaikkaa kansakoulun jälkeen. Järjestö on vuosikymmenten varrella jatkanut lapsi- ja nuorisotyötä epävirallisten ja virallisten linjausten, koulutuspolitiikan ja käytännön nuorisotyön välimaastossa. (Toteutettiin) asioita, joita ei välttämättä ollut kirjattu ylös mutta joista vallitsi konsensus, Järvinen kuvaa. Suuren yleisön keskuudessa Kerhokeskuksen tunnetuinta tuotantoa lienee jo kuusikymppinen, ilmiöksi ja vakiintuneeksi käsitteeksi muodostunut Hymypoika ja Hymy-veistos, jota kouluissa jaetaan Hyvän Toveruuden Kilvassa ansioituneille oppilaille. (Kerhokeskuksen) palvelut ja tuotteet ovat paremmin tunnettuja kuin itse organisaatio. Tämä on tietoinen ratkaisu, joka antaa myös liikkumavapautta. Yrittäjyyden edistämisessä Kerhokeskuksen perinteisintä toimintaa edustaa jokavuotinen Yritys Hyvä -kilpailu. Äidinkielen opettajain liiton kanssa järjestettävä kilpailu pidettiin ensimmäisen kerran vuonna 1985, Yksityisyrittäjäin Säätiön aloitteesta ja Kouluhallituksen tuella. Minna Riikka Järvinen kertoo kilpailukirjoitusten muodon pysyneen jotakuinkin samana vuosien varrella sisällöt sen sijaan saavat vaikutteita kulloinkin vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta. Nousukaudella kirjoitetaan mahdollisuuksista nopeaan taloudelliseen vaurastumiseen; laskukaudella voi esiintyä yhteiskunnallisen rahatalouden kritiikkiä, Järvinen kuvailee ja jatkaa, että laskukauden aikana yrittäjyys voidaan selvemmin liittää myös henkilökohtaisen kasvun mahdollisuuteen. Yritys Hyvä -kilpailu antaa tilaa yhteiskunnalliselle, kriittisellekin pohdinnalle, jonka asema opetussuunnitelmassa on Järvisen mukaan muutoin verrattain vähäinen mutta joka kuitenkin itää ja elää nuorten ajatusmaailmassa. Nuoret eivät kulje silmät suljettuina vaan miettivät ja pohtivat maailmaa ympärillään. YVI-hanke

12 Miltä maailma sitten näyttää muutaman vuoden kuluttua mitä tarvitaan ja miten toimitaan, kun vuosikymmen lähenee loppuaan? Minna Riikka Järvisen kanta on selvä: kaivataan metataitojen opettamista ja haltuunottoa, koulun avautumista ulospäin, yhteisöllisyyttä, selkeitä muutoksia. Koulun todellisuus ei enää resonoi sen kanssa, miten maailma menee. Perinteisen oppiainekeskeisen linjan sijaan tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota olennaisten taitojen oppimiseen sekä oppimis- ja koulukäsityksen ajanmukaisuuteen. Uusiutuminen on haaste opettajankoulutukselle, jota Kerhokeskus tukee mm. tuottamalla metataitoihin liittyviä kurssisisältöjä. Kouluille Kerhokeskus tarjoaa maksuttomasti oppimateriaalia kuten oppimispelejä. Myös yrittäjyyskasvatus on metataitoja, elämänhallintaa ja voimaantumista, Järvinen luonnehtii. Nuorilla itsellään on aidosti mahdollisuus vaikuttaa omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimiskäsityksensä Minna Riikka Järvinen kertoo jo kallistuneen emergenssin suuntaan. Esimerkki emergenssistä työelämässä: jokaiseen uuteen työtehtävään tai projektiin lähdetään tavallaan nollapisteestä, ja toiminnan tavat, suuntaviivat ja lopulliset tavoitteet muotoutuvat projektin kuluessa, yhteisöllisesti. Oppiminen syntyy yhteisen ymmärryksen tuloksena, Järvinen sanoo. Tieto ja oivallukset synnytetään aina uudelleen. Yhteistyötä, verkostoja ja asiantuntemusta: TSeK Vuonna 2020 yrittäjyyskasvatus on tavallaan jo epämuodollisuus Turun Seudun Kehittämiskeskuksen (TSeK) keskeisenä tavoitteena on parantaa monipuolisen yrityselämän toimintaedellytyksiä Turun seudulla. Teollisuusasiamies Seppo Torikka kertoo TSeK:n tukeneen yrittäjyyskasvatusta aktiivisesti aina 1990-luvulta lähtien valtakunnallisen Yrittäjyysvuosikymmen-hankkeen tiimoilta. TSeK oli mukana myös maakunnallisessa Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! -hankkeessa ( ), ja valtakunnallisen YVI-hankkeen myötä näkökulma aihepiiriin on laajentunut entisestään. Pitkäjänteistä yhteistyötä tehdään myös Varsinais-Suomen Yrittäjien ja erityisesti heidän kanssaan samoissa tiloissa toimivan YESin kanssa. 12 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

13 Yrittäjyyskasvatuksessa Torikka arvostaa erityisesti aktiivinen kansalainen, yhdessä tekeminen ja oman elämän hallinta -perspektiiviä ja haluaa nostaa esiin muutamia alan pioneereja Turun seudulta: kiitokset pitkäaikaisesta yrittäjyyskasvatustyöstä menevät Loimaan seutukuntaan ja Elisenvaaran lukioon sekä Turussa Pallivahan alakouluun ja Katariinan erityiskouluun. Torikka itse on ollut yrityselämässä käytännön toimijana 1970-luvulta ja erityisesti kehittäjänä ja ongelmanratkaisijana 1990-luvulta lähtien. Yhteiskunta tuntuu matkan varrella muuttuneen ainakin hitusen avoimemmaksi ja laajakatseisemmaksi: esimerkiksi konkurssi voidaan jo aiempaa paremmin ymmärtää henkisen pääoman kasvuna ei yrittäjän koko loppuelämää leimaavana tahrana. Menestystarinoiden lisäksi tarvitaan tietoutta myös siitä, miten selvitä vaikeista tilanteista, ja Torikka kuvaakin yrittäjyyskasvatusta juuri tiedon ja asioiden jakamiseksi ja yhdessä oppimiseksi. Yritteliäisyyttä tarvitaan niin varsinaisessa yritystoiminnassa kuin työssä ja toiminnassa kaiken kaikkiaan: Yritteliäs tyyppi on erittäin arvokas opettajana ja toisen palveluksessa, kuten myös toimijana kolmannella sektorilla. Yrittäjämäisen asenteen omaksumisen ja ylläpitämisen tulisi Torikan mukaan liittyä kaikkiin elämänvaiheisiin ja niinpä myös yrittäjyyskasvatusta tulisi toteuttaa kaikilla koulutuksen tasoilla. Vuonna 2020 yrittäjyyskasvatus on tavallaan jo epämuodollisuus, Torikka ennustaa. Yrittäjyys ei ole enää vain pedagogiikan yksi osa tai opetettava aine, vaan läpimenevä asenne, asenteellinen tapa toimia, opiskella, käydä koulua, jatkokouluttautua ja suhtautua omaan työhön tai omiin harrastuksiin. Uransa aikana Torikka on kerännyt kosolti mietelauseita ja viisauksia ohjaamaan työt ja toimintaa. Niin yrittäjyyskasvatukseen, kehitys- ja hanketyöhön kuin elinikäiseen oppimiseen sopivat seuraavat ohjenuorat: Katselemisen sijalle näkemistä Kuulolla oleminen kuulemiseksi Luulemisesta entistä enemmän tietämiseksi Toimeen tarttuminen tavaksi. YVI-hanke

14 Anne Tiikkala, projektisuunnittelija, YVI-hanke, Turun yliopisto, Turun normaalikoulu Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmien yhteisöllistä kehittämistä Suomen opettajankoulutusorganisaatioissa YVI organisoi toimintatutkimuksen liittyen opettajankoulutuksen yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmien kehittämiseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 15 opettajankoulutuksen organisaatiota: 5 ammatillista opettajakorkeakoulua, 6 yliopistojen opettajankoulutuslaitosta ja 4 normaalikoulua. Kunkin osallistuvan yhteisön tuli muodostaa kehittäjätiimejä, joihin osallistui kaikkiaan 55 opettajankouluttajaa sekä joitakin opettajaksi opiskelevia. Talvella kirjattiin toimintasuunnitelma opetussuunnitelmien kehittämisestä ja lukukauden lopuksi (2012) vastattiin laadulliseen kyselyyn. OPSn kehittämisen tasoksi sai valita vähintään yhden neljästä annetusta vaihtoehdosta. Eniten valittiin kehittämistasoksi oppijoiden kokema opetussuunnitelma, jossa mm. pureuduttiin siihen, miten nykyinen yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma näkyy oppijoiden kokemana ja lähdettiin tämän pohjalta kehittämään uusia käytänteitä. Muita kehittämistyön kohteita olivat käytännön työssä kehitettävä opetussuunnitelma, jossa vietiin olemassa olevaa yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmaa käytäntöön ja keksittiin sen realisoitumiseen uusia ratkaisuja; suun- OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS 14 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

15 nittelussa oleva opetussuunnitelma eli suunniteltiin jokin yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuus/moduuli/integroitu näkemys olemassa oleviin tai kehitettäviin opetussuunnitelmiin ja viimeinen taso oli yrittäjyyskasvatuksen osaamisen analysointi ja sen määrittely kehitettävän opetussuunnitelman lähtökohtana. Lisäksi jokaisen organisaation tuli luoda visio siitä, mihin yrittäjyyskasvatuksella tähdätään. Loppukevään laadullisessa kyselyssä, johon vastasi 20 kehittämistyössä ollutta opettajankouluttajaa, haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten opetussuunnitelmatyö on kehittänyt ymmärrystäsi siitä, mitä yrittäjyyskasvatus on, motivaatiotasi yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen, konkreettisia yrittäjyyskasvatuskäytänteitä työssäsi, yhteisöllistä kehittämistä verkostoyhteistyössä sekä lopuksi visiosi muodostumista yrittäjyyskasvatukseen? Tulosten analyysin perusteella voidaan todeta, että muutamat opettajankoulutuksen organisaatiot ovat todella ottaneet yrittäjyyskasvatuksen omakseen ja pyrkivät saamaan sen osaksi opetusta. Päämääräksi asetettiin mm. että jokainen opettajaksi opiskeleva saisi perustiedot yrittäjyyskasvatuksesta tai että yrittäjyyskasvatukseen liittyen järjestettäisiin pakollinen kurssi. Monissa organisaatioissa esitettiin pyrkimys, että yrittäjyyskasvatus saataisiin läpileikkaavaksi aihekokonaisuudeksi myös opettajaksi opiskelevien opintoihin. Opetussuunnitelmien kehittämistyö lisäsi organisaatioiden aktiivisuutta sekä opettajankouluttajien ymmärrystä ja motivaatiota yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen ja opettamiseen. Lisäksi yhteisöllinen kehittäminen käynnistyi ja ennen kaikkea tutkimukseen osallistuminen toi mukanaan uusia konkreettisia toimenpiteitä yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen ja se aktivoi yrittäjyyskasvatuksen visioiden luomiseen. Lisäksi voidaan todeta, että opettajankouluttajien oppiminen tapahtui tasapainoisesti vision selkiytymisenä, motivaation vahvistumisena, ymmärryksen lisääntymisenä ja uusina käytännön toimina. Opetussuunnitelmien kehittämistyöstä on valmistumassa tutkimusraportteja syksyksi Käytännön kehittämistyöstä kerrotaan tarkemmin tässä julkaisussa mm. Turun OKL:n osuudessa (s ) ja JAMK AOKK:n osuudessa (s ). OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS YVI-hanke

16 Inkeri Ahvenisto, opettaja (historia, yhteiskuntaoppi) ja opettajankouluttaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Rohkeutta, uskoa ja eettisyyteen perustuvaa tekemistä Viikin normaalikoulussa yrittäjyyskasvatukseen kuuluu luontevasti monenlaisia asioita. Luokat keräävät yrittäjämäisesti rahaa omiin leirikouluihinsa esimerkiksi myyjäisillä, kirppiksillä ynnä muilla tempauksilla. Työelämäyhteistyötä tehdään työharjoittelujen muodossa seitsemännellä luokalla koulun omassa kirjastossa ja kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla koulun ulkopuolella. Lisäksi esimerkiksi työnhakua harjoitellaan kummiyrityksemme Metso Oyj:n kanssa. Myös opettajamme ovat päässeet Metsossa tutustumaan työelämään koulun ulkopuolella. Ihan virallisesti yrityksiin ja yritystoimintaan liittyviä asioita opetellaan peruskoulussa erityisesti kuudennella luokalla TATin koordinoimassa Yrityskylässä ja yläluokkien Käsillä tekijäksi -kerhossa, joka on osa Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa eli siinä perustetaan vuoden ajaksi ihan oikea käsityöalan yritys. Lukiossa yritysasioihin erikoistutaan Yritystalous- ja samoin Vuosi yrittäjänä -kurssilla. Näistä kerromme myös opetusharjoittelijoillemme, jotka sitten myöhemmin voivat käynnistää samanlaista toimintaa omissa kouluissaan. Yrittäjyyskasvatus on kuitenkin sisäänrakennettu koko koulun eri aineitten opetussuunnitelmaan. Se ei tarkoita pelkästään yritystoimintaan tutustumista, vaan ehkä vielä tärkeämpää on niin kutsuttu sisäinen yrittäjyys ja sen tukeminen. Tällaista oma-aloitteisuutta voidaan tukea jokaisella oppitunnilla käyttämällä esimerkiksi työtapoja, joissa oppilaat itse pääsevät kokeilemaan, kehittämään, ehdottamaan, keksimään, tekemään yhteistyötä. 16 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

17 Mitä on hyvä yrittäjyyskasvatus? Se on ihmisen omien vahvuuksien tukemista, sitä että opetetaan uskomaan omiin kykyihin, tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin, joita maailma on täynnä, se on rohkeutta yrittää uusia asioita ja uskaltaa kokeilla. Ja samalla muistetaan ottaa myös muut huomioon. Maailma tarvitsee yrittäjiä ilman heitä tuotannontekijät eivät yhdisty tuotannoksi. Mutta maailma tarvitsee myös hyviä työntekijöitä ja alaisia. Ja ennen kaikkea maailma tarvitsee eettisesti ajattelevia kansalaisia, jotka eivät ajattele pelkästään voiton maksimointia tai omaa etuaan. Muita tehtäviä ovat mm. aktiivisen kansalaisuuden ja kestävän kehityksen tukeminen. Koululaitoksella onkin äärimmäisen tärkeä tehtävä yhdistää nämä eri ulottuvuudet, etteivät ne jää toisistaan irrallisiksi. Sekä aktiiviseksi kansalaiseksi että oman elämänsä yrittäjäksi kasvamisen on tapahduttava nyt ja tulevaisuudessa sopusoinnussa muiden tärkeiksi näkemiemme arvojen kanssa. Millaista olisi siis tulevaisuuden yrittäjyyskasvatus? Sen suuntaviivat ovat varmasti näkyvissä tässä jo nyt: yhä lisääntyviä mahdollisuuksia oppilaille tehdä oikeita asioita, kuten perustaa harjoitusyritys. Yhä lisääntyviä mahdollisuuksia työelämäyhteistyöhön koulun ulkopuolella. Yhä enemmän mahdollisuuksia tehdä itse, kokeilla, tutustua omiin ideoihin ja kykyihin ja tehdä yhdessä muiden kanssa. Ja samalla tiedostaa oman toiminnan eettiset reunaehdot ja pohtia sen vaikutuksia. Yrittäjyyskasvatus ei saa olla pakkosyöttöä eikä se saa irtautua koulun muusta arvomaailmasta. Ja vaikka oppilaille annetaan mahdollisuuksia toimia itse, se ei missään tapauksessa tee esimerkiksi luokassa tapahtuvaa yhteistä keskustelua tai päämäärätietoista teoriaopiskelua tarpeettomaksi. Tärkeää on hyvä tasapaino näiden kesken. YVI-hanke

18 Tuija Saarivirta, lehtori, erityisopettaja, Turun yliopisto, Rauman normaalikoulu Rauman normaalikoulu kasvaa ja kasvattaa yrittäjyyteen: visio vuodesta 2013 vuoteen 2020 Tällä hetkellä (vuonna 2013) Rauman normaalikoulussa yrittäjyyskasvatusta toteutetaan YVI-hankkeen tuloksena opettajaksi opiskelevien harjoitteluissa. Harjoittelujaksoihin liittyy yrittäjyyskasvatuksen tehtävä, jossa painotetaan yrittäjämäisiä työtapoja. Opiskelijat dokumentoivat toiminnan kirjallisesti pohtien tavoitteiden onnistumista. Aineistoa tullaan käyttämään jatkosuunnittelun pohjana. Ulkoista yrittäjyyttä toteutetaan vuosittain pitämällä koko koulun joulumyyjäiset, joissa on lasten tekemiä tuotteita tai suunnittelemia esityksiä. Lisäksi eri luokkien oppilaat, vihreälippuraatilaiset tai miniministerit eli oppilaskunta pitävät kahvilapäiviä. Leirikoulutoimintaan liittyy perinteisesti yrittäjyyttä. Rauman normaalikoulun opetussuunnitelmassa yrittäjyyskasvatus näkyy viimeksi tehtyjen muutosten kautta vahvemmin työtavoissa kuin aikaisemmin. Varsinkin käsityössä ovat yrittäjämäiset työskentelytavat nousseet kehityksen kärkeen koulussa tehtyjen tutkimus- ja kehittämishankkeiden myötä. Monet hankkeet ovat tukeneet niin sisäistä kuin ulkoistakin yrittäjyyttä. Esimerkiksi Thinking skills -hanke on suuntautunut oppilaiden ajattelun kehittämiseen ja Comenius-hankkeiden kautta on verkostoiduttu ja tuotettu materiaaleja. Kerhotoiminta ja kielten opiskeluun kannustaminen ovat antaneet oppilaille vahvuuksia itsetuntemukseen ja uskallusta heittäytyä kokeilemaan uutta. Vuoden 2016 opetussuunnitelman kehittämistyössä mukana oleminen antaa mahdollisuuden nostaa yrittäjyyden periaatteet esiin entistä vahvemmin. 18 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

19 Vuonna 2020 Rauman normaalikoulu on yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta kehittänyt yrittäjämäisiä työtapoja perustoiminnoiksi arkeen. Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 on selkiyttänyt oppiaineiden tavoitteet ja oppilaiden rooli tiedon vastaanottajasta on muuttunut tiedon etsijäksi ja jakajaksi. Oppilailla on aikaisempaa enemmän mahdollisuus suunnitella omaa oppimistaan ja osoittaa osaamistaan eri tavoin. Projektityöskentely, verkostoituminen ja vuorovaikutus koulun ulkopuolisten tahojen kanssa lisääntyvät. Sisäinen yrittäjyys kehittyy luonnostaan ja yhteistyön kautta syrjäytyminen on vähentynyt. Opettajaopiskelijoilla on yksi kokonaan yrittäjyyteen perustuva harjoittelujakso, jossa nk. perinteisiä työtapoja ei käytetä lainkaan. Oppilaat haastetaan miettimään ja kehittämään erilaisia asioita ja nuoret aikuiset ohjaavat uuden teknologian sovellusten käytössä reaaliaikaisesti. Koulu on joustavammin vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kehityksen kanssa ja sitä kautta oppilaiden tasa-arvoisuus lisääntyy. Saattaa olla, että vuonna 2020 normaalikoulussa on jo muutamia oppilaiden omia yrityksiä, jotka toimivat yhteistyössä joko suomalaisten tai ulkomaalaisten yritysten kanssa. On kasvamassa sukupolvi, jolle yrittäjyys on itsestään selvää. YVI-hanke

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta KUOPION YLIOPISTO Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta Pro

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Opetusministeriö

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Homma niinku käy siltä Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Piritta

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 23 Laura Huttunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23 Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Leena Eskola, Eija-Riitta Niinikoski, Heikki Keränen, Matti Muhos Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Tuotantotalouden työpapereita 1/2014 Oulun Eteläisen instituutti OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Esipuhe. Liisa Remes Kasvatustieteen tohtori www.liisaremes.fi

Esipuhe. Liisa Remes Kasvatustieteen tohtori www.liisaremes.fi Esipuhe Eräs nykyopettajuuden uusista rooleista on yrittäjyyskasvattajana toimiminen. Yrittäjyys on tärkeä aihealue, jonka edistämiseksi koulussa tarvitaan sekä opettamista että kasvattamista. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

NUORI YRITTÄJÄ. Kyselytutkimus Riihenmäen koulun yrittäjyysluokan oppilaiden yrittäjyysasenteista. Hakala, Susanna.

NUORI YRITTÄJÄ. Kyselytutkimus Riihenmäen koulun yrittäjyysluokan oppilaiden yrittäjyysasenteista. Hakala, Susanna. NUORI YRITTÄJÄ Kyselytutkimus Riihenmäen koulun yrittäjyysluokan oppilaiden yrittäjyysasenteista Hakala, Susanna 2009 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara NUORI YRITTÄJÄ Kyselytutkimus

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa.

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Perustuu luokanopettajien, kieltenopettajien ja lukion opintoohjaajien

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

ideoita yrittäjyyskasvatukseen

ideoita yrittäjyyskasvatukseen Ilona Kokko ideoita yrittäjyyskasvatukseen katso kaleidoskooppiin ideoita yrittäjyyskasvatukseen kirjoittanut ja toimittanut Ilona Kokko työryhmä Kari Elo, Yksityisyrittäjäin Säätiö Pekka Iivonen, Opetushallitus

Lisätiedot

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia KansalaisvaiKuttamisen edistäminen Koulussa ja K ansal aisvaikut tamisen edistäminen Koulussa ja opet ta jankoulutuksessa Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa 5 Jukka Rantala

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Kokemäen lukion opetussuunnitelma

Kokemäen lukion opetussuunnitelma Kokemäen lukion opetussuunnitelma Käyttöön 1.8. 2005 Sisällys 1. Arvoperusta ja tehtävät 1.1 Kokemäen lukion arvot 1.2 Lukiokoulutuksen tehtävät 1.3 Kokemäen lukion erityistehtävät, painopistealueet ja

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot