Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna YVIläisten kootut visiot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020. YVIläisten kootut visiot"

Transkriptio

1 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020 YVIläisten kootut visiot YVI-hanke 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto: YVI-hanke lyhyesti 4 Pääkirjoitus: Yrittäjyyskasvatus vuonna 2020 Euroopassa ja Suomessa 6 Valokeilassa: Kerhokeskus, Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Pellervo-Seura 9 Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmien yhteisöllistä kehittämistä Suomen opettajankoulutusorganisaatioissa 14 Normaalikoulut, opettajankoulutuslaitokset, muut yliopistoyksiköt: Rohkeutta, uskoa ja eettisyyteen perustuvaa tekemistä - Viikin normaalikoulu 16 Rauman normaalikoulu kasvaa ja kasvattaa yrittäjyyteen: visio vuodesta 2013 vuoteen Yrittäjyyskasvatuksen puutarhurit - Oulun yliopisto / Kajaani 20 Yrittäjyyskasvatus Oulun normaalikoulussa tänään ja tulevaisuudessa 22 Yrittäjyyskasvatus osaksi opettajankoulutusta Turun yliopistossa 23 Yrittäjyyskasvatus - Lapin yliopisto 25 Opiskelua osuuskuntatoiminnan tahtiin - Ruralia-instituutti 26 Yrittäjyyskasvatus - Lappeenrannan teknillinen yliopisto 28 Ammatillinen opettajakorkeakoulutus, ammatilliset korkeakoulut ja oppilaitokset: Muuttuvat näköalat: yrittäjyyskasvatus Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa nyt ja tulevaisuudessa 30 2 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

3 Yrittäjyyskasvatuksen yhteisöllinen kehittäminen JAMK AOKK:ssa 32 Yrittäjyyskasvatus läpileikkaavana metodina Turun AMK 34 Yrittäjämäinen työote vyöryy TAMKista 36 Yrittäjyyskasvatuksen tila ja visiot HAMK ammatillisessa opettajakorkeakoulutuksessa 37 Unelmia ja visioita: Yrittäjyyskasvatus HAAGA-HELIA AOKK:ssa vuosikymmenen lopulla 38 Yrittäjyyskasvatusohjelma - Omnia 40 Järjestöt: Nuori Yrittäjyys: tähtäimessä nuorta 42 YES: Yrittäjyyskasvatus on kaikkien oikeus ja opettajan mahdollisuus 44 Yrittäjyyskasvattajasta mahdollisuuksien avaajaksi - EK 46 Kiikarissa työelämä kumppanuuksien kautta - TAT 48 4H - Yrittäjyyden ytimessä vuodesta Tulevaisuuden visioita yrittäjyydestä Keskuskauppakamari 52 Yrittäjyyskasvatus Kerhokeskus 53 Kohti oman elämän yhteishakua - Suomen Yrittäjät 54 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna YVIläisten kootut visiot -julkaisu: Päätoimittaja: Jaana Seikkula-Leino; toimitus ja taitto: Laura Yöntilä Julkaisu verkossa toukokuussa 2013, ks. YVI-hanke

4 Turun yliopiston, Turun normaalikoulun koordinoima YVI-hanke YVI-hanke ( ) on valtakunnallinen hanke, jossa kehitetään yrittäjyyskasvatusta ammatillisessa ja yleissivistävässä opettajankoulutuksessa. YVI-hanke on vuonna 2011 nimetty Euroopan komission ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Best Practice -hankkeeksi. YVI-hanketta koordinoi Turun yliopisto, Turun normaalikoulu. Hanketta rahoittavat ESR / Opetushallitus, Kerhokeskus - koulutyön tuki ry, Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Työ- ja elinkeinoministeriö. Yhteensä hankkeessa on kolmekymmentä kumppania. Projektissa on kolmetoista korkeakoulua, yrittäjyyskasvatusta tukevia organisaatioita sekä useita elinkeinoelämän järjestöjä. YVI-hankkeessa on jatkokehitetty maakunnallisessa Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! -hankkeessa ( ) luotua yrittäjyyskasvatuksen virtuaalista oppimisympäristöä YVIä (www.yvi.fi). Samoin hankkeessa on kehitetty yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa yleissivistävässä ja ammatillisessa opettajankoulutuksessa sekä yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmia toimintatutkimuksen keinoin. Hanke edistää yrittäjyyskasvatuksen eri toimijoiden verkostoitumista ja vie eteenpäin yrittäjyyskasvatuksen strategioita. Hankkeen yhteydessä toimii myös monitieteinen tutkimusryhmä. YVI webissä Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäyhteisö Opetin.fi verkkopalvelussa YVIn Facebook-sivut 4 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

5 YVI-moottori YVI-moottori on verkossa toimiva ideointityökalu, joka sopii kaikille kouluasteille alakoulusta korkeakouluun. YVI-moottori mahdollistaa ideoiden ja ajatusten kehittelyn sekä yksittäisten luokkien ja ryhmien kesken että eri ryhmien ja koulujen välillä. Kartalle syntyvä lamppu kertoo, missä päin Suomea ideointi on käynnistetty. YVI-moottorissa tapahtuvan ideoinnin sisältöä ei ole rajattu. Moottorissa voidaan käydä keskustelua esimerkiksi tietyn opintojakson tai ryhmätyön toteuttamisesta, heitellä ajatuksia sopivista retkikohteista tai hakea ratkaisuja vaikkapa tehokkaalle kierrätykselle luokassa tai oppilaitoksessa. Pääasia on, että ideat ja ehdotukset saavat lentää vapaasti, yhdessä pohdittaviksi ja kehitettäviksi! YVI-moottori on avattu maaliskuussa 2013 osoitteessa Tutustu ja osallistu! YVI-hanke

6 Jaana Seikkula-Leino, projektipäällikkö, YVI-hanke, Turun yliopisto, Turun normaalikoulu Pääkirjoitus: Yrittäjyyskasvatus vuonna 2020 Euroopassa ja Suomessa Euroopan unioni on selvinnyt vuonna 2020 talouskriiseistään. Itse asiassa Euroopassa menee yllättävän hyvin. Työttömyys on laskenut pienimmilleen sataan vuoteen. Nuoret, jotka taannoin muuttivat työn perässä Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, ovat palaamassa kotisijoilleen kuten portugalilaiset ja espanjalaiset Etelä-Amerikasta. Nyt löytyy jälleen taas työtä. Myös henkinen vireys on nousussa. Suomi on kärkisijoilla uusien innovaatioiden tuottamisessa. Muun muassa terveydenhuollon ja koulutuksen uusista ratkaisuista on tullut kansainvälinen menestystarina. Kautta linjan eri talouden aloilla menee hyvin. Kasvava yhteiskunnallinen taloudellinen ja henkinen pääoma ohjataan myös tarvittaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuolto on Suomessa jälleen huippuluokkaa. Syrjäytyminen on kääntynyt laskuun. Koulutukseen ohjataan enemmän verorahoja. Suomi posottaa vuoden 2016 heikkenevistä tuloksista huolimatta edelleen PISA-tulosten kärjessä. Jo on Korealla kiinniotettavaa! Ulkomaalaiset yritykset sijoittavat Suomeen pääomiaan. Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on todella tuottanut tulosta. Vuonna 2020 keräämme tätä positiivista satoa. Jos katsomme taaksepäin vuonna 2020, näemme, että olemme todella toteuttaneet sekä kansainvälisiä että kansallisia strategioitamme. Vuonna 2012 Euroopan unionin strategiassa Rethinking Education / Koulutuksen uudelleenajattelu nostettiin yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen koulutuksen kaikkein tärkeimmäksi avainsanaksi. Strategiassa esitettiin kehittäminen seuraavasti: 6 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

7 Yrittäjyystaitojen kehittämisen olisi oltava erityisen huomion kohteena, sillä kyseiset taidot edistävät sekä uusien yritysten luomista että nuorten työllistettävyyttä. Kuitenkin vain kuudessa jäsenvaltiossa on laadittu yrittäjyyskasvatusta koskeva strategia. Tilanteen korjaamiseksi komissio aikoo julkaista vuonna 2013 toimintalinjaohjeet tukemaan yrittäjyyskasvatuksen laadun ja kattavuuden parantamista koko EU:ssa. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä yrittäjyystaitoja uusilla, luovilla opetus- ja oppimismenetelmillä alemmalta perusasteelta alkaen, ja toisen ja korkea-asteen koulutuksessa olisi keskityttävä käsittelemään yrityksen perustamismahdollisuutta uravaihtoehtona. Ongelmalähtöisen oppimisen ja yrityskontaktien kautta syntyviä käytännön kokemuksia olisi sisällytettävä kaikkiin oppiaineisiin, ja niitä olisi räätälöitävä jokaista koulutustasoa varten. Kaikkien nuorten olisi saatava vähintään yksi kokemus yrityksissä tapahtuvasta työharjoittelusta ennen oppivelvollisuutensa päättymistä. Tämänsuuntaisen työn vaikutusten mittaaminen on tärkeää, joten komissio aikoo tukea jäsenvaltioita yksilöimällä välineitä, joilla voidaan arvioida edistymistä ja osoittaa yrittäjyystaitojen hankkiminen. Yksittäisten koulutuslaitosten tasolla edistymistä aiotaan vauhdittaa itsearviointimallilla, joka toteutetaan yhdessä OECD:n kanssa ja jolla opastetaan ja edistetään yrittäjyyskoulutusta tarjoavien oppilaitosten kehittämistä kaikille tasoille, perusaste ja ammatillinen koulutus mukaan lukien. (Euroopan komissio 2012.) Suomessa aikoinaan laadittu Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat (Opetusministeriö 2009) on vienyt kansallisesti eteenpäin yrittäjyyskasvatuksen vahvistamista. Olimme jo taannoin silloin eurooppalainen esimerkki yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Strategian tavoitteiden mukaisesti veimme eteenpäin muun muassa yrittäjyyskasvatuksen verkostoyhteistyötä, alueellista sekä valtakunnallista toimintaa, opetussuunnitelmien ja strategioiden kehittämistä, yrittäjyysopintojen vahvistamista, teeman poikkitieteellistä tutkimusta, opettajankoulutuksen kehittämistä sekä virtuaalisten oppimisympäristöjen luomista. Tämä oli tahtotila vuoteen 2015 mennessä. Todettakoon, että vuonna 2013 pääsimme jo hyvinkin näihin tavoitteisiin. YVI-hanke suurena verkostotoimijana on vienyt näitä asioita myös vahvasti eteenpäin. Vuosina 2016 ilmestyi uusi strategia, ja 2020-luvulla yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on jo itsestäänselvyys koko koulutussektorille. Yrittäjyyskasvatukseen ja yrittäjyyteen satsaaminen on ollut keskeisessä asemassa, kun katsomme taaksepäin yhteiskuntamme kehitystä. Siitä ei ole enää epäselvyyttä. YVI-hanke

8 Mikä on Sinun visiosi tulevaisuudesta? Liittyykö siihen samantyyppisiä toiveita ja tavoitteita? Onneksi vahvoilla ja yhteisesti kehitetyillä visioilla on taipumusta käydä toteen. Tulevaisuuden toiminnat rakentuvat tämän päivän ajattelusta. Siihen vaaditaan myös motivaatiota. Tarvitsemme myös ymmärtämistä ja keinoja viedä asioita käytäntöön. Tässä YVIn verkkolehdessä keskitymme erityisesti tulevaisuuden yrittäjyyskasvatuksen suuntaamiseen. Esittelemme myös hankkeessamme kehitettyjä tapoja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Onneksi motivaatiomme suomalaisen ja siten eurooppalaiseen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen on vahva. Tästä on hyvä ponnistaa! Jaana Seikkula-Leino Lähteet: Euroopan komissio Strasbourg , COM(2012) 669 final, Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talousja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Koulutuksen uudelleenajattelu: sosioekonomisten vaikutusten parantaminen investoimalla taitoihin. Opetusministeriö 2009a. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat. Yliopistopaino: Helsinki. Opetusministeriön julkaisuja 2009:7. 8 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

9 Laura Yöntilä, tiedottaja, YVI-hanke, Turun yliopisto, Turun normaalikoulu Valokeilassa: Pellervo-Seura, Kerhokeskus ja Turun Seudun Kehittämiskeskus Merkitään aikajanalle seuraavat ajankohdat ja teemat: 1800-luvun loppu, maatalousvaltainen Suomi; luku, nuorisotyön tarpeet ja kaupungistuminen; luku, talouden nousu- ja laskukaudet; luku, hankkeet ja verkostoituminen. Suomalaisen yhteiskunnan historiaa käytiin läpi, kun Sami Karhu Pellervo-Seurasta, Minna Riikka Järvinen Kerhokeskuksesta ja Seppo Torikka Turun Seudun Kehittämiskeskuksesta kertoivat organisaatioidensa toiminnan taustoista ja nykypäivästä. Samalla katseltiin tulevaisuuteen miltä näyttää maailmamme, mihin olemme menossa? Kevättalvella 2013 tehtyjen erillishaastattelujen yhteisenä nimittäjänä oli ennen kaikkea yrittäjyyskasvatus. Yhteistoiminnan henkeä ja yhteiskunnallista vaikuttamista: Pellervo-Seura Yritys-, talous- ja osuustoimintatietous osaksi yleissivistystä Osuustoiminnan palvelu- ja yhteistyöjärjestö Pellervon ja samalla koko osuuskuntaliikkeen historia sai Suomessa alkunsa 1800-luvun lopulla, jolloin sivistyneistön aloitteesta syntyneen liikkeen tavoitteena oli edistää osuustoimintaa ja yritteliäisyyttä lähinnä maan silloisen pääelinkeinon eli maatalouden piirissä. Kaupungistumisen, keskiluokkaistumisen, yleisen vaurastumisen ja uusien YVI-hanke

10 ammattien myötä osuustoiminta on laajentunut lähiöihin ja kaupunkeihin. Pellervo-Seuran toiminnanjohtaja Sami Karhu kertoo osuustoimintaliikkeillä olevan Suomessa nykyisellään yli 7 miljoonaa jäsenyyttä, ja jo tämän vuoksi jokaisen tulisi ymmärtää, mitä täysivaltaisena osuustoimintayrityksen jäsenenä toimiminen käytännössä tarkoittaa. Yritys-, talous- ja osuustoimintatietous pitäisi saada juurtumaan osaksi yleissivistystä, Karhu pohtii. Yrittäjyyskasvatuksen kentällä Pellervo toimii perustehtävänsä mukaisesti erityisesti osuustoimintamallin asiantuntijana; yritysmallia hyödynnetään oppilaitoksissa erityisesti tiimioppimismenetelmässä. Runsaslukuiseen kumppaniverkostoon kuuluu akateemisen koulutuksen ja tutkimuksen puolelta mm. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti; julkaisuja ja osuustoiminnan tukimateriaalia tuotetaan ja levitetään eteenpäin esimerkiksi Pellervon websivuilla ja kirjastolahjoituksin. Pellervo vaikutti jo YVIä edeltäneessä Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! -hankkeessa, ja YVI-hankkeessa Pellervo on aktiivinen toimija mm. lehdenteon saralla taustalla Pellervon vankka kokemus lehtien tuottamisesta ja toimittamisesta. Kokemukset hankkeista ovat olleet Pellervolle mitä myönteisimmät. YVI-hankkeen verkostoyhteistyö on avannut 3-4 viime vuoden aikana aivan uuden maailman ja tuonut ryhtiä ja jäntevyyttä yhteistyöhön koulumaailman kanssa, Karhu kehuu. Aatteellisesti osuustoimintaliike perustuu eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä kumpuavalle käsitykselle ihmisestä sosiaalis-taloudellisena, yritteliäänä toimijana ja oman yhteisönsä jäsenenä. Yli satavuotisen historian omaavalla liikkeellä on edelleen vahva missio taloudellisten ja sosiaalisten valmiuksien vahvistajana ja arvopohjaisen talouden edistäjänä: osuustoimintayrittäjyys ja -aate sopeutuu Sami Karhun mukaan kaikenlaisiin toimintaympäristöihin ja vastaa nyky-yhteiskunnassa esiintyviin tarpeisiin. Karhu kuvailee, miten perinteisessä maaseutuyhteisössä lapset kasvoivat isännyyteen ja emännyyteen pienestä pitäen, ympäristön tapahtumia seuraamalla ja jatkossakin kasvatustyössä tullaan tarvitsemaan niin hyvän esimerkin voimaa kuin perheiden, koulujen ja järjestöjen aktiivista panostusta. Kaikki se, mitä yrittäjyyskasvatuksessa puhutaan, on tärkeää. 10 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

11 Tukea ja tietoa opetukseen ja kasvatukseen: Kerhokeskus Yrittäjyyskasvatus on metataitoja, elämänhallintaa, voimaantumista Kerhokeskuksen toiminnan taustalla on yli kuusi vuosikymmentä lapsi- ja nuorisotyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toiminnanjohtaja Minna Riikka Järvinen viittaa deweyläiseen, toiminnallisuutta korostavaan learning by doing -asenteeseen kertoessaan järjestön synnystä toisen maailmansodan jälkeen: Opettajain Liiton suojissa vuonna 1947 perustettu Kansakoulun Kerhokeskus halusi tarjota jäsentynyttä, konkreettista toimintaa erityisesti niille nuorille, joilla ei ollut työtä tai opiskelupaikkaa kansakoulun jälkeen. Järjestö on vuosikymmenten varrella jatkanut lapsi- ja nuorisotyötä epävirallisten ja virallisten linjausten, koulutuspolitiikan ja käytännön nuorisotyön välimaastossa. (Toteutettiin) asioita, joita ei välttämättä ollut kirjattu ylös mutta joista vallitsi konsensus, Järvinen kuvaa. Suuren yleisön keskuudessa Kerhokeskuksen tunnetuinta tuotantoa lienee jo kuusikymppinen, ilmiöksi ja vakiintuneeksi käsitteeksi muodostunut Hymypoika ja Hymy-veistos, jota kouluissa jaetaan Hyvän Toveruuden Kilvassa ansioituneille oppilaille. (Kerhokeskuksen) palvelut ja tuotteet ovat paremmin tunnettuja kuin itse organisaatio. Tämä on tietoinen ratkaisu, joka antaa myös liikkumavapautta. Yrittäjyyden edistämisessä Kerhokeskuksen perinteisintä toimintaa edustaa jokavuotinen Yritys Hyvä -kilpailu. Äidinkielen opettajain liiton kanssa järjestettävä kilpailu pidettiin ensimmäisen kerran vuonna 1985, Yksityisyrittäjäin Säätiön aloitteesta ja Kouluhallituksen tuella. Minna Riikka Järvinen kertoo kilpailukirjoitusten muodon pysyneen jotakuinkin samana vuosien varrella sisällöt sen sijaan saavat vaikutteita kulloinkin vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta. Nousukaudella kirjoitetaan mahdollisuuksista nopeaan taloudelliseen vaurastumiseen; laskukaudella voi esiintyä yhteiskunnallisen rahatalouden kritiikkiä, Järvinen kuvailee ja jatkaa, että laskukauden aikana yrittäjyys voidaan selvemmin liittää myös henkilökohtaisen kasvun mahdollisuuteen. Yritys Hyvä -kilpailu antaa tilaa yhteiskunnalliselle, kriittisellekin pohdinnalle, jonka asema opetussuunnitelmassa on Järvisen mukaan muutoin verrattain vähäinen mutta joka kuitenkin itää ja elää nuorten ajatusmaailmassa. Nuoret eivät kulje silmät suljettuina vaan miettivät ja pohtivat maailmaa ympärillään. YVI-hanke

12 Miltä maailma sitten näyttää muutaman vuoden kuluttua mitä tarvitaan ja miten toimitaan, kun vuosikymmen lähenee loppuaan? Minna Riikka Järvisen kanta on selvä: kaivataan metataitojen opettamista ja haltuunottoa, koulun avautumista ulospäin, yhteisöllisyyttä, selkeitä muutoksia. Koulun todellisuus ei enää resonoi sen kanssa, miten maailma menee. Perinteisen oppiainekeskeisen linjan sijaan tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota olennaisten taitojen oppimiseen sekä oppimis- ja koulukäsityksen ajanmukaisuuteen. Uusiutuminen on haaste opettajankoulutukselle, jota Kerhokeskus tukee mm. tuottamalla metataitoihin liittyviä kurssisisältöjä. Kouluille Kerhokeskus tarjoaa maksuttomasti oppimateriaalia kuten oppimispelejä. Myös yrittäjyyskasvatus on metataitoja, elämänhallintaa ja voimaantumista, Järvinen luonnehtii. Nuorilla itsellään on aidosti mahdollisuus vaikuttaa omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimiskäsityksensä Minna Riikka Järvinen kertoo jo kallistuneen emergenssin suuntaan. Esimerkki emergenssistä työelämässä: jokaiseen uuteen työtehtävään tai projektiin lähdetään tavallaan nollapisteestä, ja toiminnan tavat, suuntaviivat ja lopulliset tavoitteet muotoutuvat projektin kuluessa, yhteisöllisesti. Oppiminen syntyy yhteisen ymmärryksen tuloksena, Järvinen sanoo. Tieto ja oivallukset synnytetään aina uudelleen. Yhteistyötä, verkostoja ja asiantuntemusta: TSeK Vuonna 2020 yrittäjyyskasvatus on tavallaan jo epämuodollisuus Turun Seudun Kehittämiskeskuksen (TSeK) keskeisenä tavoitteena on parantaa monipuolisen yrityselämän toimintaedellytyksiä Turun seudulla. Teollisuusasiamies Seppo Torikka kertoo TSeK:n tukeneen yrittäjyyskasvatusta aktiivisesti aina 1990-luvulta lähtien valtakunnallisen Yrittäjyysvuosikymmen-hankkeen tiimoilta. TSeK oli mukana myös maakunnallisessa Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! -hankkeessa ( ), ja valtakunnallisen YVI-hankkeen myötä näkökulma aihepiiriin on laajentunut entisestään. Pitkäjänteistä yhteistyötä tehdään myös Varsinais-Suomen Yrittäjien ja erityisesti heidän kanssaan samoissa tiloissa toimivan YESin kanssa. 12 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

13 Yrittäjyyskasvatuksessa Torikka arvostaa erityisesti aktiivinen kansalainen, yhdessä tekeminen ja oman elämän hallinta -perspektiiviä ja haluaa nostaa esiin muutamia alan pioneereja Turun seudulta: kiitokset pitkäaikaisesta yrittäjyyskasvatustyöstä menevät Loimaan seutukuntaan ja Elisenvaaran lukioon sekä Turussa Pallivahan alakouluun ja Katariinan erityiskouluun. Torikka itse on ollut yrityselämässä käytännön toimijana 1970-luvulta ja erityisesti kehittäjänä ja ongelmanratkaisijana 1990-luvulta lähtien. Yhteiskunta tuntuu matkan varrella muuttuneen ainakin hitusen avoimemmaksi ja laajakatseisemmaksi: esimerkiksi konkurssi voidaan jo aiempaa paremmin ymmärtää henkisen pääoman kasvuna ei yrittäjän koko loppuelämää leimaavana tahrana. Menestystarinoiden lisäksi tarvitaan tietoutta myös siitä, miten selvitä vaikeista tilanteista, ja Torikka kuvaakin yrittäjyyskasvatusta juuri tiedon ja asioiden jakamiseksi ja yhdessä oppimiseksi. Yritteliäisyyttä tarvitaan niin varsinaisessa yritystoiminnassa kuin työssä ja toiminnassa kaiken kaikkiaan: Yritteliäs tyyppi on erittäin arvokas opettajana ja toisen palveluksessa, kuten myös toimijana kolmannella sektorilla. Yrittäjämäisen asenteen omaksumisen ja ylläpitämisen tulisi Torikan mukaan liittyä kaikkiin elämänvaiheisiin ja niinpä myös yrittäjyyskasvatusta tulisi toteuttaa kaikilla koulutuksen tasoilla. Vuonna 2020 yrittäjyyskasvatus on tavallaan jo epämuodollisuus, Torikka ennustaa. Yrittäjyys ei ole enää vain pedagogiikan yksi osa tai opetettava aine, vaan läpimenevä asenne, asenteellinen tapa toimia, opiskella, käydä koulua, jatkokouluttautua ja suhtautua omaan työhön tai omiin harrastuksiin. Uransa aikana Torikka on kerännyt kosolti mietelauseita ja viisauksia ohjaamaan työt ja toimintaa. Niin yrittäjyyskasvatukseen, kehitys- ja hanketyöhön kuin elinikäiseen oppimiseen sopivat seuraavat ohjenuorat: Katselemisen sijalle näkemistä Kuulolla oleminen kuulemiseksi Luulemisesta entistä enemmän tietämiseksi Toimeen tarttuminen tavaksi. YVI-hanke

14 Anne Tiikkala, projektisuunnittelija, YVI-hanke, Turun yliopisto, Turun normaalikoulu Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmien yhteisöllistä kehittämistä Suomen opettajankoulutusorganisaatioissa YVI organisoi toimintatutkimuksen liittyen opettajankoulutuksen yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmien kehittämiseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 15 opettajankoulutuksen organisaatiota: 5 ammatillista opettajakorkeakoulua, 6 yliopistojen opettajankoulutuslaitosta ja 4 normaalikoulua. Kunkin osallistuvan yhteisön tuli muodostaa kehittäjätiimejä, joihin osallistui kaikkiaan 55 opettajankouluttajaa sekä joitakin opettajaksi opiskelevia. Talvella kirjattiin toimintasuunnitelma opetussuunnitelmien kehittämisestä ja lukukauden lopuksi (2012) vastattiin laadulliseen kyselyyn. OPSn kehittämisen tasoksi sai valita vähintään yhden neljästä annetusta vaihtoehdosta. Eniten valittiin kehittämistasoksi oppijoiden kokema opetussuunnitelma, jossa mm. pureuduttiin siihen, miten nykyinen yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma näkyy oppijoiden kokemana ja lähdettiin tämän pohjalta kehittämään uusia käytänteitä. Muita kehittämistyön kohteita olivat käytännön työssä kehitettävä opetussuunnitelma, jossa vietiin olemassa olevaa yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmaa käytäntöön ja keksittiin sen realisoitumiseen uusia ratkaisuja; suun- OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS 14 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

15 nittelussa oleva opetussuunnitelma eli suunniteltiin jokin yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuus/moduuli/integroitu näkemys olemassa oleviin tai kehitettäviin opetussuunnitelmiin ja viimeinen taso oli yrittäjyyskasvatuksen osaamisen analysointi ja sen määrittely kehitettävän opetussuunnitelman lähtökohtana. Lisäksi jokaisen organisaation tuli luoda visio siitä, mihin yrittäjyyskasvatuksella tähdätään. Loppukevään laadullisessa kyselyssä, johon vastasi 20 kehittämistyössä ollutta opettajankouluttajaa, haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten opetussuunnitelmatyö on kehittänyt ymmärrystäsi siitä, mitä yrittäjyyskasvatus on, motivaatiotasi yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen, konkreettisia yrittäjyyskasvatuskäytänteitä työssäsi, yhteisöllistä kehittämistä verkostoyhteistyössä sekä lopuksi visiosi muodostumista yrittäjyyskasvatukseen? Tulosten analyysin perusteella voidaan todeta, että muutamat opettajankoulutuksen organisaatiot ovat todella ottaneet yrittäjyyskasvatuksen omakseen ja pyrkivät saamaan sen osaksi opetusta. Päämääräksi asetettiin mm. että jokainen opettajaksi opiskeleva saisi perustiedot yrittäjyyskasvatuksesta tai että yrittäjyyskasvatukseen liittyen järjestettäisiin pakollinen kurssi. Monissa organisaatioissa esitettiin pyrkimys, että yrittäjyyskasvatus saataisiin läpileikkaavaksi aihekokonaisuudeksi myös opettajaksi opiskelevien opintoihin. Opetussuunnitelmien kehittämistyö lisäsi organisaatioiden aktiivisuutta sekä opettajankouluttajien ymmärrystä ja motivaatiota yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen ja opettamiseen. Lisäksi yhteisöllinen kehittäminen käynnistyi ja ennen kaikkea tutkimukseen osallistuminen toi mukanaan uusia konkreettisia toimenpiteitä yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen ja se aktivoi yrittäjyyskasvatuksen visioiden luomiseen. Lisäksi voidaan todeta, että opettajankouluttajien oppiminen tapahtui tasapainoisesti vision selkiytymisenä, motivaation vahvistumisena, ymmärryksen lisääntymisenä ja uusina käytännön toimina. Opetussuunnitelmien kehittämistyöstä on valmistumassa tutkimusraportteja syksyksi Käytännön kehittämistyöstä kerrotaan tarkemmin tässä julkaisussa mm. Turun OKL:n osuudessa (s ) ja JAMK AOKK:n osuudessa (s ). OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS YVI-hanke

16 Inkeri Ahvenisto, opettaja (historia, yhteiskuntaoppi) ja opettajankouluttaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Rohkeutta, uskoa ja eettisyyteen perustuvaa tekemistä Viikin normaalikoulussa yrittäjyyskasvatukseen kuuluu luontevasti monenlaisia asioita. Luokat keräävät yrittäjämäisesti rahaa omiin leirikouluihinsa esimerkiksi myyjäisillä, kirppiksillä ynnä muilla tempauksilla. Työelämäyhteistyötä tehdään työharjoittelujen muodossa seitsemännellä luokalla koulun omassa kirjastossa ja kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla koulun ulkopuolella. Lisäksi esimerkiksi työnhakua harjoitellaan kummiyrityksemme Metso Oyj:n kanssa. Myös opettajamme ovat päässeet Metsossa tutustumaan työelämään koulun ulkopuolella. Ihan virallisesti yrityksiin ja yritystoimintaan liittyviä asioita opetellaan peruskoulussa erityisesti kuudennella luokalla TATin koordinoimassa Yrityskylässä ja yläluokkien Käsillä tekijäksi -kerhossa, joka on osa Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa eli siinä perustetaan vuoden ajaksi ihan oikea käsityöalan yritys. Lukiossa yritysasioihin erikoistutaan Yritystalous- ja samoin Vuosi yrittäjänä -kurssilla. Näistä kerromme myös opetusharjoittelijoillemme, jotka sitten myöhemmin voivat käynnistää samanlaista toimintaa omissa kouluissaan. Yrittäjyyskasvatus on kuitenkin sisäänrakennettu koko koulun eri aineitten opetussuunnitelmaan. Se ei tarkoita pelkästään yritystoimintaan tutustumista, vaan ehkä vielä tärkeämpää on niin kutsuttu sisäinen yrittäjyys ja sen tukeminen. Tällaista oma-aloitteisuutta voidaan tukea jokaisella oppitunnilla käyttämällä esimerkiksi työtapoja, joissa oppilaat itse pääsevät kokeilemaan, kehittämään, ehdottamaan, keksimään, tekemään yhteistyötä. 16 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

17 Mitä on hyvä yrittäjyyskasvatus? Se on ihmisen omien vahvuuksien tukemista, sitä että opetetaan uskomaan omiin kykyihin, tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin, joita maailma on täynnä, se on rohkeutta yrittää uusia asioita ja uskaltaa kokeilla. Ja samalla muistetaan ottaa myös muut huomioon. Maailma tarvitsee yrittäjiä ilman heitä tuotannontekijät eivät yhdisty tuotannoksi. Mutta maailma tarvitsee myös hyviä työntekijöitä ja alaisia. Ja ennen kaikkea maailma tarvitsee eettisesti ajattelevia kansalaisia, jotka eivät ajattele pelkästään voiton maksimointia tai omaa etuaan. Muita tehtäviä ovat mm. aktiivisen kansalaisuuden ja kestävän kehityksen tukeminen. Koululaitoksella onkin äärimmäisen tärkeä tehtävä yhdistää nämä eri ulottuvuudet, etteivät ne jää toisistaan irrallisiksi. Sekä aktiiviseksi kansalaiseksi että oman elämänsä yrittäjäksi kasvamisen on tapahduttava nyt ja tulevaisuudessa sopusoinnussa muiden tärkeiksi näkemiemme arvojen kanssa. Millaista olisi siis tulevaisuuden yrittäjyyskasvatus? Sen suuntaviivat ovat varmasti näkyvissä tässä jo nyt: yhä lisääntyviä mahdollisuuksia oppilaille tehdä oikeita asioita, kuten perustaa harjoitusyritys. Yhä lisääntyviä mahdollisuuksia työelämäyhteistyöhön koulun ulkopuolella. Yhä enemmän mahdollisuuksia tehdä itse, kokeilla, tutustua omiin ideoihin ja kykyihin ja tehdä yhdessä muiden kanssa. Ja samalla tiedostaa oman toiminnan eettiset reunaehdot ja pohtia sen vaikutuksia. Yrittäjyyskasvatus ei saa olla pakkosyöttöä eikä se saa irtautua koulun muusta arvomaailmasta. Ja vaikka oppilaille annetaan mahdollisuuksia toimia itse, se ei missään tapauksessa tee esimerkiksi luokassa tapahtuvaa yhteistä keskustelua tai päämäärätietoista teoriaopiskelua tarpeettomaksi. Tärkeää on hyvä tasapaino näiden kesken. YVI-hanke

18 Tuija Saarivirta, lehtori, erityisopettaja, Turun yliopisto, Rauman normaalikoulu Rauman normaalikoulu kasvaa ja kasvattaa yrittäjyyteen: visio vuodesta 2013 vuoteen 2020 Tällä hetkellä (vuonna 2013) Rauman normaalikoulussa yrittäjyyskasvatusta toteutetaan YVI-hankkeen tuloksena opettajaksi opiskelevien harjoitteluissa. Harjoittelujaksoihin liittyy yrittäjyyskasvatuksen tehtävä, jossa painotetaan yrittäjämäisiä työtapoja. Opiskelijat dokumentoivat toiminnan kirjallisesti pohtien tavoitteiden onnistumista. Aineistoa tullaan käyttämään jatkosuunnittelun pohjana. Ulkoista yrittäjyyttä toteutetaan vuosittain pitämällä koko koulun joulumyyjäiset, joissa on lasten tekemiä tuotteita tai suunnittelemia esityksiä. Lisäksi eri luokkien oppilaat, vihreälippuraatilaiset tai miniministerit eli oppilaskunta pitävät kahvilapäiviä. Leirikoulutoimintaan liittyy perinteisesti yrittäjyyttä. Rauman normaalikoulun opetussuunnitelmassa yrittäjyyskasvatus näkyy viimeksi tehtyjen muutosten kautta vahvemmin työtavoissa kuin aikaisemmin. Varsinkin käsityössä ovat yrittäjämäiset työskentelytavat nousseet kehityksen kärkeen koulussa tehtyjen tutkimus- ja kehittämishankkeiden myötä. Monet hankkeet ovat tukeneet niin sisäistä kuin ulkoistakin yrittäjyyttä. Esimerkiksi Thinking skills -hanke on suuntautunut oppilaiden ajattelun kehittämiseen ja Comenius-hankkeiden kautta on verkostoiduttu ja tuotettu materiaaleja. Kerhotoiminta ja kielten opiskeluun kannustaminen ovat antaneet oppilaille vahvuuksia itsetuntemukseen ja uskallusta heittäytyä kokeilemaan uutta. Vuoden 2016 opetussuunnitelman kehittämistyössä mukana oleminen antaa mahdollisuuden nostaa yrittäjyyden periaatteet esiin entistä vahvemmin. 18 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

19 Vuonna 2020 Rauman normaalikoulu on yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta kehittänyt yrittäjämäisiä työtapoja perustoiminnoiksi arkeen. Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 on selkiyttänyt oppiaineiden tavoitteet ja oppilaiden rooli tiedon vastaanottajasta on muuttunut tiedon etsijäksi ja jakajaksi. Oppilailla on aikaisempaa enemmän mahdollisuus suunnitella omaa oppimistaan ja osoittaa osaamistaan eri tavoin. Projektityöskentely, verkostoituminen ja vuorovaikutus koulun ulkopuolisten tahojen kanssa lisääntyvät. Sisäinen yrittäjyys kehittyy luonnostaan ja yhteistyön kautta syrjäytyminen on vähentynyt. Opettajaopiskelijoilla on yksi kokonaan yrittäjyyteen perustuva harjoittelujakso, jossa nk. perinteisiä työtapoja ei käytetä lainkaan. Oppilaat haastetaan miettimään ja kehittämään erilaisia asioita ja nuoret aikuiset ohjaavat uuden teknologian sovellusten käytössä reaaliaikaisesti. Koulu on joustavammin vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kehityksen kanssa ja sitä kautta oppilaiden tasa-arvoisuus lisääntyy. Saattaa olla, että vuonna 2020 normaalikoulussa on jo muutamia oppilaiden omia yrityksiä, jotka toimivat yhteistyössä joko suomalaisten tai ulkomaalaisten yritysten kanssa. On kasvamassa sukupolvi, jolle yrittäjyys on itsestään selvää. YVI-hanke

20 Luokanopettajat ja opettajankouluttajat Pentti Mankinen ja Juha-Matti Turpeinen, Oulun yliopisto, Kajaanin opettajankoulutusyksikkö ja normaalikoulu Yrittäjyyskasvatuksen puutarhurit - Kajaani Kajaanissa on tehty pitkäjänteistä yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä jo kaksikymmentä vuotta. Kajaanin opettajankoulutusyksikössä on jokaisen valmistuneen opettajan maisteritutkintoon sisältynyt `Yrittäjyyspedagogiikka -opintojakso vuosina Tuona aikana kyseiset opinnot suoritti noin 320 opiskelijaa. Aiemmin yksikkö on tarjonnut sivuaineena `Yrittäjyys- ja projektipedagogiikka -kurssia. Yrittäjyyskasvatuksen opintojen alkusysäys tehtiin 1990-luvun loppupuolella KYTKE 2005-projektin (Kainuun yrittäjyys- ja teknologiakasvatuksen kehittämishanke - ESR) aikana. Yrittäjyyskasvatuksen merkitys projektin rahoituksessa oli merkittävä, ilman tätä elementtiä hanke olisi tuskin toteutunut. Projektin aikana kainuulaiset pilottiopettajat motivoituivat erityisesti yrittäjyyskasvatuksen osiosta. Vuonna 2008 tehty selvitys KYTKE-hankkeen tuloksista osoitti, että projekti oli jäänyt elämään kainuulaisiin yleissivistäviin oppilaitoksiin. Siitä oli tullut normaalia ja vakiintunutta toimintaa hankkeeseen osallistuneissa kouluissa. Miten YVI-hankkessa tehty työ näkyy vuonna 2020 opettajankoulutuksessa? Kajaanin YVI-case käsitti yrittäjyyskasvatuksen opintojakson toteutuksen ja kehittämistyön. Jakson sisältö käsitti luentoja, harjoituksia ja opintotehtäviä. Luennoissa painottuivat yrittäjyyskasvatuksen teoreettinen näkökulma ja erityisesti suomalaisten tutkijoiden viimeaikaiset tutkimukset sekä kansainvälisesti merkittävimmät tutkimukset. Lisäksi esille tuotiin oleelliset kansalliset ja kansainväliset asiakirjat/strategiat aihealueen opetuksen kannalta. Luennoilla haettiin vastauksia ja perusteita kysymyksiin: Mitä yrittäjyyskasvatus on? Miksi yrittäjyyskasvatusta perusopetukseen? Harjoitukset keskittyivät opiskelijan omien yrittäjyyskasvattajataitojen kehittämiseen mm. yrittäjyyskasvatuskäsitteen pohdinnan, erilaisten 20 Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020

YVI YVI-hanke ja yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö www.yvi.fi. Elokuu 2013

YVI YVI-hanke ja yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö www.yvi.fi. Elokuu 2013 YVI YVI-hanke ja yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö www.yvi.fi Elokuu 2013 Mistä yrittäjyyskasvatuksessa on kyse? Yrittäjyyskasvatuksessa vahvistetaan yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä

Lisätiedot

Tervetuloa YVI-sirkukseen!

Tervetuloa YVI-sirkukseen! Tervetuloa YVI-sirkukseen! Henkekumppanien logot Jonna hoitaa tämän! YVIn tavoitteet suomalaisessa opettajankoulutuksessa: 1. Pedagogiset valmiudet, itsearviointimittariston kehittäminen 2. Verkostoyhteistyö

Lisätiedot

YVI. Yri'äjyyskasvatus ope'ajankoulutukseen! 1.8.2010 31.7.2013

YVI. Yri'äjyyskasvatus ope'ajankoulutukseen! 1.8.2010 31.7.2013 YVI Yri'äjyyskasvatus ope'ajankoulutukseen! 1.8.2010 31.7.2013 Koordinoiva organisaatio: Turun normaalikoulu Projektijohtaja Projektisuunnittelija, varajohtaja Jaana Seikkula-Leino, KT Anne Tiikkala, KM

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Opetushallitukselle 24.lokakuuta 2012

Opetushallitukselle 24.lokakuuta 2012 Opetushallitukselle 24.lokakuuta 2012 Opetushallituksen yrittäjyyskasvatusta ja työelämätaitoja pohtiva työseminaari 24.10.2012, Helsinki, Opetushallitus Asia: Esitys yrittäjyyskasvatuksen huomioimisesta

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke 2010 2013 Jaana Seikkula-Leino projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke (2010 2013), tavoitteet 1) Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

Miksi yrittäjyyskasvatusta?

Miksi yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatus Miksi yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatuksen avulla pyritään lisäämään oppilaan yrittävyyttä ja lapsen ja nuoren halua menestyä ja ottaa asioista selvää. Tavoitteena on mm. sosiaalinen,

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista Juhlavuoden työpaja 2.9.2014 Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista 9.00-9.15 Seminaarin avaus Esa Virkkula, Martti Pietilä 9.15 9.45 Jaana Seikkula Leino, dosentti, projektipäällikkö

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus yhteisöllisyys ja oppimisympäristöt

Yrittäjyyskasvatus yhteisöllisyys ja oppimisympäristöt Yrittäjyyskasvatus yhteisöllisyys ja oppimisympäristöt Teemaryhmäsarja 2 Yrittäjyyskasvatus ja opettajankouluttajien oppiminen korkeakoulujen opetussuunnitelmien kehittämisessä Anne Tiikkala Turun yliopisto

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 Seija Aalto, koulutusjohtaja Yrittäjyyslinjausten tarkoituksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä

Lisätiedot

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi Rahoittaja: #OPEKE OPEKE AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi 27.9.2017 Mikä OPEKE on? Valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

LUKIO-OSUUSKUNNAT TIE YRITTÄJÄMÄISEEN LUKIOON

LUKIO-OSUUSKUNNAT TIE YRITTÄJÄMÄISEEN LUKIOON LUKIO-OSUUSKUNNAT TIE YRITTÄJÄMÄISEEN LUKIOON Vauhtia yrittäjyyteen Miten kehittää toisen asteen koulutuksen oppilaitososuustoimintaa? PELLERVO-SEURA RY, HELSINKI 19.11.2015 Vanhempi tutkija, KTT Eliisa

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana 22.11.2007/Kasvatustieteen päivät, Vaasa Marja Leena Rönkkö KL, käsityötieteen lehtori marja leena.ronkko@utu.fi

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Lukiopäivät 13.11.2013 Opetusneuvos Eija Kauppinen Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 2 Maailma on hämmentävä paikka! Osaamisen 7.11.2013

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - hankkeen loppuseminaari TERVETULOA!

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - hankkeen loppuseminaari TERVETULOA! Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - hankkeen loppuseminaari TERVETULOA! Elena Ruskovaara Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kehittämishankkeen 3 tavoitetta 1. Luodaan yrittäjyyskasvatukselle mittaristo

Lisätiedot

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN YRITTÄJYYS TEEMA Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv Ajankohta: 1. päivä 20.3.2012 ja 2. päivä 29.3.2012 Turku Kouluttaja: Tarja Nieminen, Villinikkarit Oy 15-20 opettajaa Sisältö: - Työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Poimintoja mietittäväksi. Juha Ristilä

Poimintoja mietittäväksi. Juha Ristilä Poimintoja mietittäväksi Juha Ristilä 16.4.2013 1. poiminta: Y-sukupolvi 2. poiminta: Työelämä odottaa koulutukselta 3. poiminta: Uusi opettaja 4. poiminta: Ammatillisen opettajan osaaminen 5. poiminta:

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Rohkeutta, luovuutta ja lennokkuutta. Tervetuloa. Yrittäjyyskasvatuksen satumaiseen maailmaan. Hotelli Presidentti,Helsinki

Rohkeutta, luovuutta ja lennokkuutta. Tervetuloa. Yrittäjyyskasvatuksen satumaiseen maailmaan. Hotelli Presidentti,Helsinki Rohkeutta, luovuutta ja lennokkuutta Tervetuloa Yrittäjyyskasvatuksen satumaiseen maailmaan 20. - 21.9.2012 Hotelli Presidentti,Helsinki Ilmoittautuminen 3.9.2012 mennessä. www.yvi.fi/ilmoittautuminen

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA KÄRSÄMÄEN KUNNAN SIVISTYSTOIMESSA Käyttöönotettu 1.8.2013. Hyväksytty opetustoimen lautakunnassa 16.4.2014. Hyväksytty kunnanhallituksessa 5.5.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Omaehtoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys

Omaehtoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys 1(9) YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VIRIKEMATERIAALI Virikemateriaali antaa sinulle mahdollisuuden pohtia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia lähijaksoilla, oppimispiireissä ja oppimistehtävissä. 1. YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen!

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen! Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen! Maksutta osoitteessa www.lut.fi/mittaristo - jo yli 1000 perus- ja toisen asteen opettajaa hyödyntää

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

KOTIKANSAINVÄLISYYS. Kansainvälisyystaitoja kaikille

KOTIKANSAINVÄLISYYS. Kansainvälisyystaitoja kaikille KOTIKANSAINVÄLISYYS Kansainvälisyystaitoja kaikille Sisältö Miksi kotikansainvälisyyttä?... 3 Kotikansainvälisyys haastaa pohtimaan arvoja ja asenteita... 4 Kotikansainvälisyys on mahdollisuus kaikille...

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA. ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo Mervi Friman HAMK

TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA. ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo Mervi Friman HAMK TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo 15.3.2017 Mervi Friman HAMK AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEHTÄVÄ Ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Karstulan kunta/sivistystoimi 8.4.2008 1. TAVOITTEET Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, vastuuta kantavia

Lisätiedot

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen Ammatillisen kehittymisen prosessin aluksi hankkeeseen osallistuvat opettajat arvioivat omaa osaamistaan liittyen luonnontieteiden

Lisätiedot

OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ. KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ. KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti AGENDA Taustaa Tutkimuksen tavoitteet Käsitteellinen viitekehys

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi

Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi TAHTONA MAAKUNNAN MENESTYS YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2020 2 PIdät kädessäsi esitettä, jonka tarkoituksena on auttaa sinua ja työyhteisöäsi yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04. Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.2008 Opettajan ammattitaidon kehittymisen tukeminen tietoyhteiskunnassa

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI

YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI Ohjelma tänään Yrittäjyyden ilmiöt Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku Yrittäjyyskasvatuksen vuosikello VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot