Alkusanat. Oppaassa kerrotaan tarina Suomen käsityön museossa toteutetusta palvelumuotoiluprojektista,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkusanat. Oppaassa kerrotaan tarina Suomen käsityön museossa toteutetusta palvelumuotoiluprojektista,"

Transkriptio

1

2

3 Alkusanat Oletko kehittämässä palvelua tai elämystä? Haluatko kehittää palvelua asiakaskeskeisesti tai käytännössä asiakkaan kanssa? Opas antaa sinulle esimerkin palvelumuotoiluprosessista ja auttaa sinua kehittämään omaa palveluasi. Oppaassa kerrotaan tarina Suomen käsityön museossa toteutetusta palvelumuotoiluprojektista, jossa kehitettiin Suomen käsityön museon palveluja vastaamaan paremmin nuorten aikuisten tarpeita. Projektissa nuoret aikuiset, henkilökunta ja suunnittelijat ideoivat uusia ja paransivat olemassa olevia palveluja. Yksi idea vietiin kokeiluna välittömästi käytäntöön. 2 Kurkista sisään ja mieti samalla, mitä palvelua sinulla on tarve kehittää.

4 Sisällys Palvelumuotoilu for Dummies Palvelumuotoilun prosessi Palvelumuotoilun menetelmät CASE: SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO Suunnittelua ohjaavat tekijät Mitä tulee ottaa huomioon kun suunnitellaan palveluja nuorille aikuisille? Käyttäjäpersoonat Käyttäjäpersoona 1: Elämyshakuinen ja sosiaalinen Johanna, 25 Johannan ideakortti Käyttäjäpersoona 2: Omaa kehittymistä, oppimista ja inspiraatiota etsivä Emilia, Palvelupolku Suomen käsityön museon palvelupolku Rakenna oma palvelupolkusi tai elämyksesi! Olohuone -konseptin tavoiteltu palvelukokemus Olohuone Konseptit Perjantaityöpaja: Workshop for Dummies Minun näyttelyni Digitaalinen käsityöworkshop Emilian ideakortti 16 Rakenna oma käyttäjäpersoonasi!

5 Palvelumuotoilu for Dummies: Mitä palvelumuotoilu on ja mitä sillä tehdään? Palvelumuotoilun avulla kehitetään uusia tai parempia palveluita. Palvelumuotoilussa prosessi on aina asiakaskeskeinen. Kehittäminen alkaa asiakkaasta ja päättyy asiakkaan kokemukseen. Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan sekä asiakkaiden, että palvelun tuottajien osallistamista kehittämiseen. Palvelumuotoilussa tavoitteena on kokonaisvaltaisuus. Tällä tarkoitetaan sitä että kaikki eri aistein havaittava ja lopulta koettava voidaan suunnitella. On muistettava että palvelu ei ole elämys. Elämys on yksilöllinen kokemus joka jättää muistijäljen. Museot voivat tuottaa elämyksiä. 4

6 Palvelumuotoilun prosessi: Miten juttu etenee? 1. Määrittely Tavoite Projektisuunnitelma 5. Kehitä edelleen ja arvioi Miten palvelua voisi edelleen kehittää? 2. Asiakasymmärrys Miten palvelua käytetään? Mitkä ovat asiakkaan tarpeet? 4. Toteuta tai kokeile Miten asiakas kokee palvelun? Miten asiakkaat kokivat palvelun tai millaisen elämyksen siitä sai? 3. Ideointi ja konseptointi Millaisia ideoita asiakkaalla ja henkilöstöllä on palvelun kehittämiseksi? 5 Mitä ideoita kehitetään eteenpäin kosepteiksi?

7 Palvelumuotoilun menetelmät: Keinoja asiakkaiden osallistamiseen 5. Kehitä edelleen ja arvioi ja yhteiskehittämiseen Palvelun tuotanto Kokeilut Palvelupilotit Prototyyppien vieminen käytäntöön Asiakas edelleen mukana Asiakaskokemuksen arviointi Osallistavat työpajat Projektisuunnitelma 1. Määrittely Mitä - miksi - kenelle -miten 4. Toteuta tai kokeile Ideointimenetelmät Osallistavat työpajat 3. Ideointi ja konseptointi Kuvakäsikirjoitukset Animaatiot ja videot Konseptikuvaukset Palvelun iso kuva Skenaariot 2. Asiakasymmärrys Asiakasymmärryksen lisääminen erilaisilla t u t k i m u s m e n e t e l m i l l ä : esim. haastattelut, havainnointi ja luotaimet (itsedokumentointi) Käyttäjäpersoonat Palvelupolku Suunnittelua ohjaavat tekijät Design Drivers 6

8 Case: Suomen Käsityön Museo Kuvaus: Nuoret aikuiset eivät käy aktiivisesti museoissa. Tämän kehitystarpeen pohjalta Suomen käsityön museo toteutti palvelumuotoiluprojektin jossa tavoitteiksi asetettiin nuorten aikuisten (20-30 v.) palvelutarpeiden parempi ymmärtäminen ja tämän pohjalta olemassaolevien palvelujen parantaminen ja uusien palvelujen ideointi. Projektin määrittelyvaiheen jälkeen nuorten aikuisten museopalveluiden käytöstä tehtiin esitutkimusta, jotta ymmärrettäisiin minkälaista tietoa nuorten museopalveluiden käytöstä on olemassa. Lisäksi osaa henkilöstöä haastateltiin, jotta ymmärrettäisiin paremmin palvelun tuottajan näkökulmaa. Lisäksi koko henkilöstö osallistettiin projektiin kertomalla projektin sisällöstä ja tavoitteista. Tämän jälkeen kutsuttiin nuoria aikuisia osallistumaan työpajoihin joissa tavoitteena oli muodostaa käsitys heistä museopalveluiden käyttäjinä. Lisäksi he ideoivat uusia palveluja ja sitä miten olemassa olevaa palvelua voisi kehittää vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Työpajojen tulokset tiivistettiin muodostamalla kaksi käyttäjäpersoonaa (Johanna ja Emilia) ja suunnittelua ohjaavat tekijät (Design Drivers). Lisäksi rakennettiin kaksi ideakorttia joihin nuorten aikuisten ideat oli koostettu. Viimeisessä vaiheessa järjestettiin henkilöstön työpaja, jossa olemassaolevia museopalveluita tarkasteltiin suhteessa nuoriin aikuisiin. Ideoita kehiteltiin edelleen nuorten aikuisten tarpeiden ja käyttäjäpersoonien pohjalta. Työpajassa syntyi myös uusia ideoita ja palvelukonsepteja, joista Olohuone -konseptista järjestettiin nopea kokeilu. Kokeilusta syntyneen tiedon ja palautteen perusteella konseptia kehiteltiin edelleen. Tämä opas kokoaa projektin tulokset ja toimii työkaluna Käsityön museon seuraavissa projekteissa. 7

9 Case: Suomen Käsityön Museo 7. Henkilöstön työpaja 1. Määrittely Mitä ja miten tehdään? Tavoite? Muotoillaan elämyksiä ja palveluita -opas Tulosten koostaminen Konseptien edelleen kehittäminen 6. Olohuone -konseptin kokeilu Kokeilun suunnittelu Miten nuoret aikuiset mukana kehittämisessä? Seuraavat askeleet? 2. Esitutkimus Benchmarking: Mitä maailmalla tarjotaan nuorille aikuisille? Henkilöstön haastattelut 5. Henkilöstön työpaja Asiakasymmärryksen lisääntyminen henkilöstössä Ideoiden ja konseptien edelleen kehittäminen 4. Asiakastyöpajojen tulokset Käyttäjäpersoonat: Johanna ja Emilia Suunnittelua ohjaavat tekijät (Design Driverit) 3. Asiakkaiden työpajat Asiakasymmärryksen lisääntyminen Palveluideat 8 Palvelupolut

10 Mitä tulee ottaa huomioon kun suunnitellaan palveluja nuorille aikuisille? Suunnittelua ohjaavat tekijät (Design Drivers) Esitutkimuksen ja asiakastyöpajojen pohjalta muodostettiin kolme suunnittelua ohjaavaa tekijää. Nämä tekijät tulisi ottaa suunniteltaessa ja ideoitaessa uusia palveluita nuorille aikuisille. Heille ystävien kanssa ajan viettäminen on tärkeää siinä missä viihtyminenkin. He ovat myös syntyneet digitaalisiksi kansalaisiksi. Sosiaalinen identifioituminen ja yhteisöllisyys Elämyksellisyys ja viihtyminen museon ymmärtäminen uudella tavalla Digitaalinen museo, populaarikulttuuri ja digitaalinen käsityöläisyys Suunnittelua ohjaavat tekijät muodostetaan aina perustuen asiakasymmärrykseen - toisin sanoen kerättyyn tietoon asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Suomen käsityön museon projektissa tärkeää oli myös esitutkimusvaiheessa kerätty tieto olemassa olevasta tutkimuksesta. Tätä tietoa verrattiin asiakastyöpajoissa kerättyyn tietoon. 9

11 Sosiaalinen identifioituminen ja yhteisöllisyys 10

12 Elämyksellisyys ja viihtyminen - museon ymmärtäminen uudella tavalla 11

13 Digitaalinen museo, populaarikulttuuri ja digitaalinen käsityöläisyys 12

14 Käyttäjäpersoonat Käyttäjäpersoona on suunnittelutyökalu, jonka tehtävänä on paitsi kuvata palvelun tyypillistä asiakasta, myös helpottaa asiakaskeskeistä palveluiden suunnittelu- ja ideointiprosessia. Käyttäjäpersoonia voidaan käyttää myös vaikkapa kahvihuoneen seinällä muistuttamaan asiakkaista. Suomen käsityön museon projektissa käyttäjäpersoonia käytettiin henkilöstön työpajassa ideoitaessa uusia palveluja. 13

15 Käyttäjäpersoona 1: Elämyshakuinen ja sosiaalinen Johanna, 25: Käyn museoissa satunnaisesti jos ollenkaan Suunnittelua ohjaavat tekijät Sosiaalinen identifioituminen ja yhteisöllisyys Elämyksellisyys ja viihtyminen museon ymmärtäminen uudella tavalla Digitaalinen museo, populaarikulttuuri ja digitaalinen käsityöläisyys nostava. Suunnittelen aina etukäteen museokäyntini, arjessa museossa käyminen unohtuu. Arvostan palveluissa hyvää asiakaspalvelua, avoimuutta, huomaavaisuutta ja aktiivisuutta. Unelmieni museo tulee ihmisen luokse, sinne on helppo mennä ja palvelun käyttäminen on ilmaista tai ainakin halpaa. Se tarjoaa mielenkiintoisia, aktivoivia, interaktiivisia, yhteisöllisiä kokemuksia ja elämyksiä erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Hei, nimeni on Johanna. Olen 25-vuotias yliopisto-opiskelija ja asun Jyväskylän keskustassa. Olen sosiaalinen ja tapaan mielelläni ystäviäni ja käyn kulttuuritapahtumissa, elokuvissa ja baarissa. Harrastan myös liikuntaa. Minulla on vapaa-aikaa iltaisin ja viikonloppuisin, sillä päivät kuluvat opiskellessa yliopistolla sekä töissä. Käyn museoissa kaksi kertaa vuodessa, joskin Jyväskylässä käyn museoissa usein vain kaupungissa vierailevien ystävieni seurassa. Museo on minulle etäinen ja elitistinen paikka, jossa vanhemmat naiset harrastavat korkeakulttuuria. Tosin itsekin olen kiinnostunut perinteistä ja historiasta, kun matkustan. Museo ei juuri tarjoa nuorille palveluita, enemmän siitä tulee mieleen pöly, historia, pysähtyneisyys, tylsät näyttelyt, taide ja perinteet. Joskus tulee käytyä näyttelyissä, jos aihe on kiin- Museon tulisi olla myös paikka, jossa olisi mahdollista tavata ystäviä ja uusia samanikäisiä ja -henkisiä nuoria aikuisia. Lisäksi museon sisältöjen tulisi olla saatavilla internetissä. Museon tarjoamista palveluista tulisi saada tietoa sosiaalisen median (esim. facebook) välityksellä. 14

16 Johannan ideakortti Näyttelyt: ei perusnäyttelyille. Minua kiinnostavat aiheet: antaa kävijöiden puhua -> asiakkaiden valitsema näyttely/teoksia, kiertävät/vaihtuvat näyttelyt, myös taiteilijoiden esittely, monipuoliset näyttelyt, eri tyyliset teokset: installaatio, kúvataide, video, ääni, saa kokeilla saa koskea, arkisista esineistä taidetta, lapsille näyttelyitä, 90lluvulla eläneiden down the memory lane näyttely, art for dummies, entisaikojen nuorten elintavoista kertova näyttely, scifi, videopelit, elokuvat, kauhu, keskiaika, miekantaonta, kalevala, pelit, robottimuseo, nostalgia. Kynnyksen madaltaminen: otetaan rennommin, helppo tulla, halpa tai ilmainen, aukioloajat iltaisin ja viikonloppuisin, opastettuja kierroksia sisäänpääsylipun hinnalla/opasteet, 24 h auki. Muuta: asiakkuuden jatkuvuus: miten kanta-asiakkuus/suosittelija-asiakkuus rakentuu? Sijainti tärkeä, palautekyselyt näyttelyn jälkeen Tapahtumat: näyttelyavajaiset (nuorille), pop-up -tapahtumat ja tempaukset, tapahtumat joissa musiikkia, tarjoiluja, laatikon ulkopuoliset aiheet, perhetapahtumat, juntti-ilta Art for Dummies, sinkkuilta. Työpajat: työpajojen mainostaminen näkyvämmin, mahdollisuus aina tehdä/saada jotain itselle mukaan (jotain pientä), pajoja yhteisesti museoilta (ei niin omissa nurkissaan), tee-se-itse paja. Palvelun tyyli: helppous, samaistuttavuus nuoriin aikuisiin, muillekin aisteille kuin silmät/ näkö, hauska, värikäs, teatraalinen, musiikkia, tarjoiltavaa, eloon heräämistä, ilmaista viinaa, hyvä asiakaspalvelu, hyvät siistit erilaiset puitteet, levähdyspaikat, voi pysähtyä, tuoleja, raikas, rokkia museoon, räväkkyyttä. Yhteisöllisyys: yhteistyötä sinne missä nuoret liikkuu, kohtaamispaikka, eri-ikäiset kohtaavat, nuoriakin työntekijöitä Palveluideat: taide-/museokahvila, taide-/museobaari, museo tapaamispaikkana, museokatu (autolla, kävellen ja pyöräillen), ulkoilmamuseo, geokätköjä, museo sisältä ulos: Street Art/ katutaide, vierailevia tähtiä, kauppa, lve-esityksiä, museon alakerrassa pub, taiteesta ostettavat printit, pariterapia, temppurata. Markkinointi: ennakko-/jälkimarkkinointi, some markkinointi, vuorovaikutteisempaa toimintaa ja viestintää (kampanjat ja kilpailut), teemat, markkinoinnissa tärkeää tyyli ja sisältö, sisäänheittäjä kävelykadulle, paremmin esille ilmainen perjantai tai vastaavat. 15

17 Käyttäjäpersoona 2: Omaa kehittymistä, oppimista ja inspiraatiota etsivä Emilia, 28 Suunnittelua ohjaavat tekijät Sosiaalinen identifioituminen ja yhteisöllisyys Elämyksellisyys ja viihtyminen museon ymmärtäminen uudella tavalla Digitaalinen museo, populaarikulttuuri ja digitaalinen käsityöläisyys sa noin neljä kertaa vuodessa. Museo ei tarjoa minulle riittävästi sisältöä eikä mahdollisuuksia yhteistyöhön. Olisin kiinnostunut toimimisesta eri tavoin yhdessä museon kanssa, myös osallistuen itse museon palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Mielestäni museoilla voisi olla aktiivisempi rooli alueen luovien alojen toimijoiden yhteisöllisen toiminnan edistäjänä. Mielestäni museon tulisi tukea laajasti nuorten luovien alojen harrasmuseon tarjoamista palveluista tulisi olla saatavilla sosiaalisen median (facebook) välityksellä. Hei, nimeni on Emilia ja asun Jyväskylän keskustassa. Olen koulutukseltani muotoilija ja työskentelen omassa yrityksessäni. Haen museoista inspiraatiota omaan työhöni, joskus museokäynti on elämys ja tuo vastapainoa arkeen. Harrastan erilaisia käsitöitä ja sarjakuvien piirtämistä. Myös erilaiset populaarikulttuurin ilmiöt kiinnostavat. Minulla on vapaa-aikaa iltaisin ja viikonloppuisin, joskus kuitenkin vierailen museoissa spontaanisti itsekseni myös päivällä inspiraatiota etsien. Näin tein myös ollessani työttömänä ennen yrityksen perustamista. Vierailen museoissa myös ystävieni seurassa. Usein kutsun ystäviäni seurakseni museoon mielenkiintoisen näyttelyn sattuessa kohdalle. En käy kuitenkaan museossa säännöllisesti, vaan käyntini vaihtelee mielenkiinnon mukaan. Käyn museos- tajien toimintaa ja osaamisen kehittämistä pelkän ammattikäsityötaiteen edistämisen sijasta. Emilia tapaa usein ystäviä ja on mukana erilaisissa harrastusyhteisöissä vapaa-aikanaan. Hän ei koe, että museo on hänen paikkansa, kokee museon etäisenä. Museon tulisi olla myös paikka, jossa olisi mahdollista tavata ystäviä ja uusia samanikäisiä ja -henkisiä nuoria aikuisia. Lisäksi museon sisältöjen tulisi olla saatavilla internetissä, sekä tieto 16

18 Emilian ideakortti Työpajat: mahdollisuus tavata muita luovien alojen tekijöitä, työskentely/kokeilutilat, pajoja yhteisesti museoilta (ei niin omissa nurkissaan), 3D printteri ja mallipankki, paperityöpajat, sarjakuvat, origami, stand-up=aiheet nuoria lähellä, T-paidat, pelityöpaja (digitaalinen), voi oppia ja oivaltaa uutta. Palvelun tyyli: tila harrastajille, mahdollisuudet osallistua eri tavoin ja nähdä samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä, saa kuvata/ dokumentoida Palveluideat: museo tapaamispaikkana Yhteisöllisyys ja osallisuus: vastavuoroisuus, osallisuus, tuttujen moikkaaminen museolla, paikallisten taiteilijoiden ja harrastajien osallistaminen, alan opiskelijoiden osallistaminen, asiakkaat mukaan, asiakkaat saavat vaikuttaa sisältöihin Muuta: Asiakkuuden jatkuvuus: Miten kanta-asiakkuus/ suosittelija- asiakkuus rakentuu? Uusia näkökulmia/taitelijoita. Kynnyksen madaltaminen: Kuuluminen yhteisöön/kantaasiakkuus, helppo tulla, halpa tai ilmainen, aukioloajat iltaisin ja viikonloppuisin. Markkinointi: Some markkinointi/yhteisöt, osallisuus ja ihmisläheisyys. Tapahtumat: pop-up, enemmän tapahtumia, säännölliset tapahtumat joista tulee perinteitä: ystävänpäivä, vappu..tulisi aina jos olisi joku yhtenäinen mukava kokemus joka vuosi/säännöllisesti Näyttelyt: antaa kävijöiden puhua -> asiakkaiden valitsema näyttely/teoksia, kiertävä/vaihtuvat näyttelyt, myös taiteilijoiden esittely, sarjakuvat, origami, monipuoliset näyttelyt, eri tyyliset teokset: installaatio, kúvataide, video, ääni, saa kokeilla saa koskea, arkisista esineistä taidetta, lapsille näyttelyitä, 90-luvulla eläneiden down the memory lane näyttely, art for dummies, entisaikojen nuorten elintavoista kertova näyttely, scifi, videopelit, elokuvat, kauhu, keskiaika, miekantaonta, kalevala, pelit, robottimuseo, nostalgia. 17

19 Rakenna oma käyttäjäpersoonasi! 1. Nimi, ikä 7. Mitä hän sanoo palvelustasi? 2. Henkilökohtainen tarina: perustiedot, koulutus, perhesuhteet, työ, harrastus 6. Miten hän hyötyy palvelustasi? 3. Kuvaile henkilöä palvelun käyttäjänä 4. Mitä hän arvostaa palvelussasi? 5. Miksi hän on asiakkaasi? 18

20 Suomen käsityön museon palvelupolku Palvelupolku on tapa jäsentää asiakkaan kulkemaa polkua aikajärjestyksessä. Palvelupolkua voidaan käyttää työkaluna eri tavoin, sillä voidaan myös kehittää erityisiä palvelun osia (palvelutuokioita) tai kuvata konsepteja tai tavoiteltuja palvelukokemuksia, kuten on tehty seuraavilla sivuilla. 19

21 Rakenna oma palvelupolkusi tai elämyksesi! 20

22 Olohuone -konseptin tavoiteltu palvelukokemus Suomen käsityön museon henkilökunta rakensi tavoitellun palvelukokemuksen tarinan muotoon suunnitellessaan kokeilua olohuone -konseptista. Emilia istuu kotonaan Jyväskylän Halssilassa tietokoneen ääressä ja saa Facebookin kautta tietoa häntä kiinnostavasta tapahtumasta. Hänen tykkäämänsä museo on ilmoittanut, että heillä on avautunut uusi olohuone aulagalleriaan, jossa on mahdollista tehdä kaikkea itse. Lisäksi hän huomaa, että aktiivisena sosiaalisen median käyttäjänä myös Jyväskylän Nuorisopalvelut ovat twiitanneet saman tiedon ja hän ilahtuu suuresti siitä, sillä hänen mielestään on hyvä, että museot huomioivat toiminnassaan myös nuoria. Koneella istuessaan Emilia muistaa myös, että onhan hän huomannut tapahtuman jo aiemminkin, sillä kävelykadulla oli värikäs A-standi museon edessä ja samaan aikaan korviin kantautui myös nukketaiteilijoiden näyttelyyn liittyvä sirkusaiheinen musiikki, jonka vuoksi hän jäi katsomaan värikästä näyteikkunaa. Samasta ikkunasta olivat hänelle puhuneet jo muut ystävät ja perhe, jotka tietävät Emilian olevan kova käsityöharrastaja. He olivat perinteisempien viestintäkanavien kautta huomanneet tiedon Keskisuomalaisen Areena palstalta ksml.fi-osoitteen alta, jossa oli maininta Suomen käsityön museon tapahtumista ja työpajoista. Emilia on silti ylpeä vanhemmistaan, sillä kaikki eivät osaa käyttää internetiä yhtä sujuvasti. 21

23 Emilia suunnittelee museoon tulemista. Hän jää pohtimaan sitä, kenen kanssa lähtisi museoon. Museon tiedotteesta hän sai riittävästi tietoa siitä, mitä kaikkea museossa pystyy tekemään. Erityisen ilahtunut hän oli museon ohjattavista työpajoista, jotka sopivat hyvin hänen aikatauluihinsa ja hän ehtii työkiireidensä jälkeen käydä kaupassa, ennen kuin pääsee museoon rentoutumaan. Nyt hän ei kuitenkaan aio osallistua työpajoihin, vaan aikoo käydä ihan vain katsomassa uuden tilan. Museot ovat tuttuja Emilialle jo entuudestaan, joten hän tietää Suomen käsityön museon olevan kävelykadulla, jonne on helppo astua sisään. Hän tietää myös, ettei hänen tarvitse valmistautua museokäyntiin sen kummemmin, sillä sinne voi mennä ihan normaaleissa vaatteissa. Oikeastaan sää on ainoa asia, jota hän joutuu pohtimaan pukeutumisessaan. Nyt on kuitenkin hyvä ilma ja pyörän kanssa on mukava polkea. Emilia vierailee myös museon internetsivuilla ja selvittää, mitä muuta museossa on nähtävillä. Sivustolla Emilia turhautuu, sillä ne ovat hänestä sekavat ja vaikeat käyttää. Emilia tietää, että museolla on paljon muitakin työpajoja, mutta hän ei onnistu löytämään niistä tietoa. Onneksi museon Facebook-tapahtumassa oli maininta myös niistä. Käsitöiden harrastajana Emilia tietää, että niihin voi käyttää paljon aikaa. Se epäilyttää Emiliaa hieman, sillä hän ei osaa oikein arvioida museokäynnin kestoa. Meneeköhän siellä pitkään?, hän miettii. Hän kuitenkin muistaa, että museon aulatilaan on ilmainen sisäänpääsy ja hänellä on myös Keski-kirjastojen kortti, jonka vuoksi hän pääsee tammikuun loppuun saakka ilmaiseksi museoon ja hän voi myöhemminkin jatkaa töitään valmiiksi. Samalla hän muistaa, ettei tiedotteessa tainnut olla asiasta mainintaa? Olisikohan hän saanut aiemmin tiedon jo museon Facebook-sivuilta? Asiasta kannattaisi kuitenkin mainita kenties useammin. 22

24 Emilialla on vapaapäivä ja hän tietää, että hänen museopalveluita käyttävät ystävänsä ovat nyt töissä. Hän muistaakin Johannan, joka on vielä opiskelemassa yliopistolla. Johanna on usein kiireinen päivisin ja hänellekin illat sopivat paremmin. Siitä huolimatta Emilia päättää soittaa Johannalle ja ilahtuu, kun hänellä onkin gradun kirjoittamiselta aikaa. Tarvitsemani kirjat ovat jollain lainassa, selittää Johanna. Emiliasta tuntuu, että Johanna sai nyt vain hyvän tekosyyn karata pois kirjaston tunkkaisista tiloista, sillä useinkaan Johanna ei innostu spontaanista museovierailusta. Johanna sanoo Emilialle, että hänkin oli huomannut tapahtuman kaverinsa Facebook-feedissä, muttei ollut miettinyt sitä sen enempää. Kaveri oli jakanut tapahtuman ja kysellyt, että kuka lähtisi mukaan. Emilia sanoo, että hänkin oli ilahtunut siitä, että kerrankin se oli tehty siten, että sinne voi myös kutsua muita ihmisiä mukaan. Yleensä tapahtumat ovat olleet ainoastaan tilapäivityksiä ja museo on ollut niiden suhteen aika vaitonainen. Hän on kuitenkin tyytyväinen, että saa lähteä Emilian kanssa museoon ja he suunnittelevat yhdessä menoaan ja sopivat tapaamisajat. Koska museo on keskustassa, on sinne helppo mennä. 23

25 dissä on hyvät ohjeet töitä varten. Emilia oli hieman huolissaan siitä, että riittääkö Johannalla riittävästi tekemistä, mutta hän on tyytyväinen myös siihen, että paikalla on sarjakuvia ja muuta luettavaa, jos käsityöt eivät maistu. Pääasia kuitenkin on, että ystävykset saavat vaihtaa myös kuulumisia rauhassa. Johanna hämmästeleekin sitä, että museossa saa myös keskustella rauhassa. Johanna on tyytyväinen siihen, ettei museoon tarvinnut maksaa sisään. Toisaalta palvelu on ollut niin hyvää, että hän olisi voinut muutaman euron laittaa johonkin laatikkoon, jos sellainen olisi tilassa ollut. Samoin muuhun museoon pääsisi ilmaiseksi Keski-kirjastojen kortilla sisään ja tästä voisi olla maininta jossain museossa. Nyt se on vain jäänyt sinne alkuaikojen tiedottamiseen. Hän muistaa, että taidemuseon edessä taisi olla asiasta kuitenkin maininta? Johanna ja Emilia tapaavat kävelykadun Kompassilla, sillä se on molemmille tuttu tapaamispaikka. Siitä ystävykset lähtevät kulkemaan Kauppakatua pitkin yläkaupungin suuntaan. Emilia tunnistaa museon välittömästi, mutta Johanna pohtii hetken kumpi ovi johtaa museoon? Emilia kertoo, että Taito-shop on aivan museon vieressä. Molemmat ovat kuitenkin sitä mieltä, että museon vieressä olevien parveketöiden vuoksi on hyvä, että museon edessä on värikäs mainoskyltti houkuttelemassa ihmisiä tulemaan museoon. Samoin museon edessä soiva musiikki ja nukketaiteilijoiden näyttelyt herättävät Johannassa kiinnostusta. Tämähän vaikuttaa mielenkiintoiselta, hän toteaa. Sisällä museossa on tiskin takana iloinen asiakaspalvelija, joka ottaa heti kontaktin vieraisiin. He ilahtuvat suuresti hyvästä tervetulon toivotuksesta ja tuntevat itsensä aidosti halutuiksi kävijöiksi. Lisäksi museolla on ihan oma asiakaspalvelijansa, joka esittelee heille alakerran mahdollisuuksia ja näyttää vielä, että mitä kaikkea museossa voikaan tehdä! Tästä nuoret naiset innostuvat ja inspiraatiotakaan ei tarvitse hakea kaukaa, sillä pöy- 24

26 Emilia ja Johanna keksivät molemmat riittävästi tekemistä pajassa. Pullonkorkkien hakkaaminen on heille hieman vierasta, mutta molemmat kokeilevat sitä mielellään. Emilia pohtii mielessään korkeista tehtäviä ideoita myös kotiin, mutta pullonkorkkiset koristeet saavat jäädä museoon. Hienot huovutustyöt sen sijaan lähtevät mukaan! Johanna innostuu myös neulahuovutuksesta. Hän ei ole koskaan kokeillut moista tekniikkaa ja on sen vuoksi hyvin iloinen uudesta kokemuksesta. Sosiaalisen median käyttäjänä hän ottaakin Instagramilla kuvan työstään ja laittaa sen jakoon. Emilia huomaa, että kuva näkyy myös hänen uutisvirrassaan ja tykkää siitä. Samalla Johanna oli tägännyt hänet samaan paikkaan Suomen Käsityön museossa. Onpas mukavaa viettää aikaa Emilian seurassa, hän kirjoittaa. Samalla nuoret naiset saavat vaihdettua kuulumiset ja Emiliaa hieman hihityttävät Johannan miesasiat tai oikeastaan tuskailu niiden puutteesta. Museon seinällä on tietoa myös tulevista työpajoista. Johanna kyselee infosta, onko heillä jotain lappua otettavaksi mukaan, josta saisi selville tulevat työpajat. Infon nuori neiti sanoo, ettei heillä ole niitä tällä hetkellä, mutta ne löytyvät verkosta. Molemmat huomasivat jo sisään tullessaan, että museossa on upea museokauppa. Johanna hihkuukin innoissaan, että hän oli juuri lukenut siitä blogista! Piipadoo niminen bloggaaja oli juuri kirjoittanut siitä upean jutun. Vaikka hän ei olekaan suuri käsitöiden harrastaja, pitää hän silti kauniista esineistä. 25

27 Molemmat ovat ostaneet museokaupasta kaikkea mukavaa itselleen ja lahjaksi. Pihalla he jäävät vielä vaihtamaan ajatuksiaan museokäynnistä ja etenkin Johanna on tyytyväinen siihen, ettei museo ollutkaan mikään pölyinen paikka, jossa on maailman nuivin asiakaspalvelija. Emilia pohtii mielessään vielä kotimatkallaan, että voisi käydä ohimennen huovuttamassa itselleen vaikka huopakorvakorut. Materiaaliahan siellä oli valmiina, joten hänen tarvitsee vain tuoda omia koukkujaan. Lisäksi hän tietää, että tulossa on mielenkiintoisia työpajoja ja niihin voi osallistua kuka tahansa. Myöhemmin illalla molemmat ovat jo ehtineet tehdä iltapalan ja viettävät aikaa Facebookissa keskustellen keskenään. Emilia on iloinen siitä, että huomaa ystävänsä tykänneen Suomen käsityön museosta. Johanna onkin sitä mieltä, että voisi kenties joskus mennä museoon itsenäisesti oman kaverinsa kanssa. Tuossahan se on ihan vieressä, hän toteaa mielessään ja alkaa katsella tulevia työpajoja, jotka sopivat erinomaisesti hänen aikatauluihinsa. Molemmat ovat tyytyväisiä vierailuunsa ja seuraavana aamuna myös Suomen käsityön museo herää uuteen aamuun ja on valmiina ottamaan vastaan uusia Emilioita ja Johannia. 26

28 Konseptit Konseptilla tarkoitetaan tässä kuvausta erityisestä palvelun osasta. Konseptien tarkoituksena on havainnollistaa jokin toteutettavissa oleva idea. Seuraavilla sivuilla esitellään kolme palvelumuotoiluprojektissa syntynyttä konseptia. Olohuone -konsepti syntyi nuorten aikuisten ideoimana ja sitä yhteiskehitettiin museon henkilöstön kanssa. Osana konseptisuunnitelua rakennettiin tavoiteltu tavoiteltu palvelukokemus joka on kuvattu edellä. Konsepti vietiin käytännön kokeiluksi, jonka tuottaman tiedon mukaan sitä on mahdollista kehittää edelleen. Minun näyttelyni -konsepti perustuu asiakkaiden työpajassa tuottamiin ideoihin. Konsepti on kuvattu projektin palvelumuotoilijan toimesta. Konseptissa yhdistyvät useat ideat jotka on kuvattu ideakorteissa. Digitaalinen käsityöworkshop -konsepti perustuu asiakkaiden työpajassa tuottamiin ideoihin. Konsepti on kuvattu projektin palvelumuotoilijan toimesta. Konseptissa yhdistyvät useat ideat jotka on kuvattu ideakorteissa. Perjantaityöpaja: Workshop for Dummies -konsepti syntyi henkilöstön työpajassa. Konsepti perustui lisääntyneeseen asiakasymmäryykseen käyttäjien tarpeista. 27

29 Olohuone Olohuone on viihtyisä tila, johon voi tulla viettämään aikaa ja samalla tekemään käsitöitä vaikkapa ystävien kanssa. Nosta villasukkasi sohvan reunalle ja rentoudu. Olohuoneessa on tarjolla kahvia ja virvokkeita. Myös lehtiä ja kirjoja on luettavana. 28

30 Perjantaityöpaja: Workshop for Dummies Nuoret aikuiset innostuivat työpajakonseptista. Työpaja tarjoaa katsomisen sijaan toiminnallista tekemistä yhdessä ystävien kanssa. Työpajassa voi oppia ja tehdä jotain hyödyllistä itselleen. Työpajoja voi toteuttaa monella tapaa. Nuorten aikuisten työpaja on rento ja siellä on helppo piipahtaa. Pajassa saa viihtyä ja olla oma itsensä. Työpajan aiheen tulee olla kiinnostava. Aihetta nuoret eivät aina työpajalleen tarvitse, jos he saavat ohjausta omatoimiseen tekemiseen toisilta nuorilta, ohjaajalta tai paikalla olevista ohjeista. Työpajoja tulee järjestää säännöllisesti, jolloin nuoret oppivat käymään museoissa säännöllisesti. Tämä mahdollistaa yhteisöllisyyden rakentumisen. 29

31 Minun näyttelyni Näyttelyt ovat museoiden ydinpalvelua. Nuoret aikuiset eivät aina kuitenkaan näe näyttelypalvelua ydinpalveluna, vaan he valitsevat näyttelyissä vierailun aiheen kiinnostavuuden mukaan. Minun näyttelyni -konsepti perustuu nuorten aikuisten itse ideoimista näyttelyaiheista, esineistä, ilmiöistä ja -konsepteista. Usein nuoret ovat kiinnostuneita populaarikulttuurin tai nykykulttuurin ilmiöistä. Toisaalta he ovat kiinnostuneita hyvistä tarinoista ja ovat elämyshakuisia. He haluavat tavata kaltaisiaan ja kokea yhteisöllisiä kokemuksia. Minun näyttelyni -konseptissa tarkoituksena on rikkoa perinteinen näyttelykonsepti. Nuoret aikuiset ovat osallisina ideoimassa, suunnittelemassa ja tuottamassa sisältöä. Näyttely ei ole rajattu museon fyysiseen tilaan, vaan sen tavoitteena on tulla ulos museosta kaupunkitilaan ja virtuaalisiin tiloihin. 30

32 Digitaalinen käsityöworkshop Olohuonemainen kahvila-baari -tila, jossa voi tehdä digitaalisia käsitöitä uusinta digitaalista tekniikkaa hyödyntäen. Omat työt voidaan julkaista verkkonäyttelyinä tai sosiaalisessa mediassa. Kaikilla käyttäjillä on omat verkkoprofiilinsa, joiden kautta he voivat julkaista omia verkkonäyttelyitään. Omat työt on myös mahdollista tulostaa 3D -tulostimia hyödyntäen. Workshop toimii kohtaamis- ja ajanviettopaikkana, joka on auki tarvittaessa 24/7 kuukausimaksua vastaan. Tila on kaikille asiakkaille käytössä maksutta perjantaisin. Tilassa järjestetään erilaisia tapahtumia, usein DJ soittaa levyjä viikonloppuisin. 31

33 Oppaassa kerrotaan tarina Suomen käsityön museossa toteutetusta palvelumuotoiluprojektista, jossa kehitettiin Suomen käsityön museon palveluja vastaamaan paremmin nuorten aikuisten tarpeita. Projektissa nuoret aikuiset, henkilökunta ja suunnittelijat ideoivat ja konseptoivat uusia ja paransivat olemassa olevia palveluja. Yksi idea vietiin kokeiluna välittömästi käytäntöön. Kurkista sisään ja mieti samalla, mitä palvelua sinulla on tarve kehittää.

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Palvelujen kehittäminen yhdistyksen toimintaan

Palvelujen kehittäminen yhdistyksen toimintaan Palvelujen kehittäminen yhdistyksen toimintaan asiakasymmärrys kehittämisen lähtökohtana palvelumuotoilun keinoja soveltaen Heli Laurikainen, kyläkehittäjä Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä

Lisätiedot

OSALLISTUMALLA AKTIIVISIKSI ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMINEN & PALVELUMUOTOILUN TYÖKALUT OSALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ. Juha Ruuska, Pittala Oy

OSALLISTUMALLA AKTIIVISIKSI ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMINEN & PALVELUMUOTOILUN TYÖKALUT OSALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ. Juha Ruuska, Pittala Oy OSALLISTUMALLA AKTIIVISIKSI ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMINEN & PALVELUMUOTOILUN TYÖKALUT OSALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Juha Ruuska, Pittala Oy DAD. HUSBAND. STRATEGIST, PROJECT MANAGER. ENTREPRENEUR. TEAM COACH.

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Palvelumuotoilu(service design)

Palvelumuotoilu(service design) Palvelumuotoilu(service design) Välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiskehittelyyn Satu Miettinen Mitä palvelumuotoilu on? Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden kaupallista kehittämistä muotoilun

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN NUORTEN MAUNULA MAUNULAN PIRJOT: Ella Müller (arkkitehtuuri) Emilia Riikonen (kauppatieteet) Jatta Kuisma (sosiaali- ja kulttuuriantropologia) Tanja Kallioinen (viestintä) ESITYKSEN RAKENNE Johdanto: Nuorten

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Anne Kalliomäki. Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka

Anne Kalliomäki. Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka Anne Kalliomäki Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka JOS KESKI-SUOMI OLISI TUNNE! MIKÄ TUNNE SE OLISI?! PUNAINEN LANKA Tarinakone valmentaa yrityksiä tarinallistamaan

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo ADPROFIT 2015 Kansallismuseo Brief Miten saadaan lisää nuoria aikuisia Kansallismuseoon? Tausta Mielikuva Kansallismuseosta on tällä hetkellä pölyttynyt ja anonyymi. Terminä museo viittaa liikaa vain menneisyyteen.

Lisätiedot

4. Mitäpalvelumuotoilu on?

4. Mitäpalvelumuotoilu on? 4. Mitäpalvelumuotoilu on? Palvelumuotoilu on ajassa ja paikassa koettujen palveluprosessien ja palveluympäristöjen muotoilua, jotka tavoittavat ihmiset erilaisten kosketuspisteiden kautta. palvelumuotoilu

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Palvelujen konseptointi

Palvelujen konseptointi Palvelujen konseptointi TWG Mikko Koivisto 22.4.2013 1 PaMu Ideointi PaMu Ideointi Vaihtoehtoisten palveluratkaisujen ideointi kertyneeseen ymmärrykseen (mm. käyttäjätarpeet ja palveluntarjoajan tavoitteet),

Lisätiedot

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Palvelumuotoilun perusteet Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Mitä palvelumuotoilu on Keskeiset käsitteet Miksi se on olennaista Kehittämisen malli Kuka: Sami Oinonen, Kirkkonummi, kalliokiipeilijä,

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Jaa ja rikastu keskustakirjastossa YHDISTÄMO Vertaisoppimisen sovellus

Jaa ja rikastu keskustakirjastossa YHDISTÄMO Vertaisoppimisen sovellus Jaa ja rikastu keskustakirjastossa YHDISTÄMO Vertaisoppimisen sovellus Keskustakirjaston kaverit/ Teemaryhmä 1 Keskustakirjasto osaamisen ja tekemisen tilana Yhdistämö vertaisppimisen sovellus TAUSTAA

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Art Pro

Etkot & Jatkot. Art Pro Etkot & Jatkot Art Pro Sisällys 1. Tervetuloa Kiasmaan 2. Taidetestaajien Kiasma-käynti 3. Etkot ja jatkot 4. Tutustu Kiasmaan 5. Yhteystiedot 1. Tervetuloa Kiasmaan Art Pro-käynnillä taidetestaajat tutustuvat

Lisätiedot

Wanted. Kohti hyvää elämää Hyvään. Taiteen taito. Mysteeriloota. Tölön taidetta. Koulun kysytyin kysymys

Wanted. Kohti hyvää elämää Hyvään. Taiteen taito. Mysteeriloota. Tölön taidetta. Koulun kysytyin kysymys Koulun kysytyin kysymys "Miksi koulua käydään?". Otimme tehtäväksemme ottaa siitä selvää. Wanted Taiteen taito Tölön taidetta Kohti hyvää elämää Hyvään elämään on monta tietä ja neuvoa. Tässä muutama.

Lisätiedot

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen.

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen. Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä 6.6.2017 Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen http://contentunion.net/ Päivän pähkinät 9.00-9.30 Opetellaan palvelumuotoilun yhteisöllisten

Lisätiedot

Palvelumuotoilun perusteet ja palvelupolku. luontokeskus

Palvelumuotoilun perusteet ja palvelupolku. luontokeskus Palvelumuotoilun perusteet ja palvelupolku 4.10.2016 @Limingan luontokeskus GOFORE Muotoilemme kokemuksia ja palveluita, joista ihmiset saavat merkittävää lisäarvoa. Muutamme maailmaa digitalisaation keinoin

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015

Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015 Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Innostunut opas innostaa kävijää! (opettaja) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Palvelumuotoilu hyvinvointitilojen onnistuneessa suunnittelussa

Palvelumuotoilu hyvinvointitilojen onnistuneessa suunnittelussa Palvelumuotoilu hyvinvointitilojen onnistuneessa suunnittelussa JUHA KRONQVIST Restoratiiviset ympäristöt -seminaari 1.4.2014 1 Sisältö 1) Mitä on palvelumuotoilu? 2) Terveydenhuollon palveluympäristöjen

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SeAMK / Frami: E kirjasto

SeAMK / Frami: E kirjasto E aineistopäivä 1.10.2014 Työpaja 2. E aineistojen markkinointi ideointia Työpajatyöskentelyn purku: Anna Laakkonen Työpajaan osallistui 19 henkilöä, jotka jaettiin neljään pienempään ryhmään. Ennen E

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki AAMUSTA ILTAAN ON KIINNI. JA YÖTKIN JOSKUS Se menikin sitten sillain,

Lisätiedot

SUOMI-OPPAAT MATKAILUALAN AMMATTILAISET

SUOMI-OPPAAT MATKAILUALAN AMMATTILAISET SUOMI-OPPAAT MATKAILUALAN AMMATTILAISET Anu Nylund, matkailukoulutuksen kehittämispäällikkö & Helsinki-opas & Lapin yliopiston opiskelija anu.nylund@liiketalousopisto.fi Lyhyt määritelmä palvelumuotoilusta

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta AKTIIVISEMPI ARKI työpajan työpohjat Nämä työpohjat on laadittu

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Hyvän palvelun muotoilutoimisto. Copyright Diagonal Mental Structure Oy. All rights reserved.

Hyvän palvelun muotoilutoimisto. Copyright Diagonal Mental Structure Oy. All rights reserved. Hyvän palvelun muotoilutoimisto 1 TEKES LIIKKUMINEN PALVELUINA 27.5.2014 Käyttäjäprofiilit palveluiden luomisen pohjana Case: Helsingin risteilymatkustajien profilointiprojekti Mikko Koivisto, johtava

Lisätiedot

Museon avain Satakunnan Museo

Museon avain Satakunnan Museo Museon avain Satakunnan Museo Tuotteistettava palvelu: MUSEON AVAIN yritysten ja yhteisöjen vuosikortti sisäänpääsy museon neljään toimipisteeseen (myös vierasryhmän kanssa) viisi opastuskierrosta kokoustilojen

Lisätiedot

Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä julkisissa palveluissa. Iikka Lovio , Liaani hankkeen seminaari, Metropolia.

Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä julkisissa palveluissa. Iikka Lovio , Liaani hankkeen seminaari, Metropolia. Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä julkisissa palveluissa Iikka Lovio 10.10.2017, Liaani hankkeen seminaari, Metropolia. KÄYTTÄJÄ SUUNNITTELU Projektin tavoitteen on oltava ratkaisu ongelmaan, ei palvelumuotoilun

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE

OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE Liite 1 Tuottaja Annakatriina Jylhä / Porin taidemuseo, versio 4.3.2016 OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE Tervetuloa ideoimaan Taiteen äärellä -työpajoja Porin taidemuseolle! Luethan

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Mallilukijoiden lukijamallit

Mallilukijoiden lukijamallit Mallilukijoiden lukijamallit 1. huhtikuuta 2014 Perinteinen mallilukijamalli Pekka, 42-vuotias insinööri Logistiikkapäällikkö vantaalaisessa tukkualan yrityksessä Asuu Järvenpäässä, erillistalo 105 m2

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN Kuvataan lasten toimintaa Kamerat tutuiksi kaikille taideprojektissa Muissa päivän tilanteissa kuvattu connected day Annantalo-projektissa henkilökunta

Lisätiedot

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011 Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast Miksi lähdimme kehittämään toimintaamme tähän suuntaan? Mikä sai meidät pohtimaan asiakkaidemme osallistamista?

Lisätiedot

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän keksinnöistä ja haluaisin itse keksijäksi.

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

OSUVA! Juha Tuulaniemi TYÖPAJA THL 22.5.2013

OSUVA! Juha Tuulaniemi TYÖPAJA THL 22.5.2013 OSUVA! Juha Tuulaniemi TYÖPAJA THL 22.5.2013 Käyttäjälähtöinen palveluiden kehittäminen. Palvelumuotoilu perheiden palveluiden kehittämisen välineenä. Palvelumuotoilu perheiden palveluiden kehittämisen

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

4H ja osuustoiminta on POP

4H ja osuustoiminta on POP 4H ja osuustoiminta on POP 2 4H ja osuustoiminta. Miksi? Kosketuspintoja työelämään Osuustoiminta kasvattaa suosiotaan nuorten keskuudessa! Lähiruokapiirit, ohjelmatoimistot, musiikkipoppoot. 4H:lle oleellinen

Lisätiedot

Hashtagien lyhyt oppimäärä. Salla Hänninen CULTURE FINLAND

Hashtagien lyhyt oppimäärä. Salla Hänninen CULTURE FINLAND Hashtagien lyhyt oppimäärä # Salla Hänninen CULTURE FINLAND Mikä ihmeen #hashtag? # on risuaita, risdkkomerkki tai ruutumerkki yhdessä sanan kanssa # muodostaa hashtagin eli tunnisteen (esim. #kuntavaalit)

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Kaveripiiri.fi - Selkokielen käyttäjien tapaamispaikka internetissä

Kaveripiiri.fi - Selkokielen käyttäjien tapaamispaikka internetissä Kaveripiiri.fi - Selkokielen käyttäjien tapaamispaikka internetissä Sillalla 2.2.2012 Niina Sillanpää Timo Övermark Kehitysvammaliitto Kaveripiiri helppokäyttöinen yhteisöpalvelu Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU Lapsen hyvä arki hankeen III Ajankohtaisfoorumi Posio 14.4.2011 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU Paula Loukkola KM, jatko-opiskelija Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUSSUUNNITELMATYÖN LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Map-tiedote Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Mitä tämä vihko sisältää? 1. Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli 5 2. Map-selkokuvat 7 3. Suunnittelen omaa elämääni 9 4. Asuntotoiveeni

Lisätiedot

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön 11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön Sisältö Yhteisöllisyydestä ja sen muutoksesta Vanhemmat päihdekasvattajina Käytännön esimerkkejä Päihde- ja mielenterveyspäivät

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Palvelumuotoilu. Luomme sytyttäviä palvelukokemuksia! info@palvelumuotoilupalo.fi. Diak 24.4.2014

Palvelumuotoilu. Luomme sytyttäviä palvelukokemuksia! info@palvelumuotoilupalo.fi. Diak 24.4.2014 Palvelumuotoilu Luomme sytyttäviä palvelukokemuksia! Diak 24.4.2014 Piia Satu Sari 2 palvelumuotoilija käyttäjäkeskeinen suunnittelija palvelumuotoilija insinööri sähköinen markkinointi palvelumuotoilija

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta 23.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut Kainuussa Kainuun

Lisätiedot

Rauman nuorten työpaja

Rauman nuorten työpaja Rauman nuorten työpaja Projektidokumentaatio Työssäoppiminen 24.11. -12.12.2014 Susa Räikkälä AVAT 2014-2015 Sisältää : Kirjastokuvaus Kiitoskortti Painikkeet Joulumyyjäisten esite Ntp-Logo Uutiset Yhteenveto

Lisätiedot

Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa

Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa Museoliiton tiedottajapäivät Kotka 18-19.9.2008 Sirpa Stenström, verkkoviestintäsuunnittelija Tampereen kaupunki, sivistyspalvelut Tampereen kaupunki Mitä

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot