Alkusanat. Oppaassa kerrotaan tarina Suomen käsityön museossa toteutetusta palvelumuotoiluprojektista,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkusanat. Oppaassa kerrotaan tarina Suomen käsityön museossa toteutetusta palvelumuotoiluprojektista,"

Transkriptio

1

2

3 Alkusanat Oletko kehittämässä palvelua tai elämystä? Haluatko kehittää palvelua asiakaskeskeisesti tai käytännössä asiakkaan kanssa? Opas antaa sinulle esimerkin palvelumuotoiluprosessista ja auttaa sinua kehittämään omaa palveluasi. Oppaassa kerrotaan tarina Suomen käsityön museossa toteutetusta palvelumuotoiluprojektista, jossa kehitettiin Suomen käsityön museon palveluja vastaamaan paremmin nuorten aikuisten tarpeita. Projektissa nuoret aikuiset, henkilökunta ja suunnittelijat ideoivat uusia ja paransivat olemassa olevia palveluja. Yksi idea vietiin kokeiluna välittömästi käytäntöön. 2 Kurkista sisään ja mieti samalla, mitä palvelua sinulla on tarve kehittää.

4 Sisällys Palvelumuotoilu for Dummies Palvelumuotoilun prosessi Palvelumuotoilun menetelmät CASE: SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO Suunnittelua ohjaavat tekijät Mitä tulee ottaa huomioon kun suunnitellaan palveluja nuorille aikuisille? Käyttäjäpersoonat Käyttäjäpersoona 1: Elämyshakuinen ja sosiaalinen Johanna, 25 Johannan ideakortti Käyttäjäpersoona 2: Omaa kehittymistä, oppimista ja inspiraatiota etsivä Emilia, Palvelupolku Suomen käsityön museon palvelupolku Rakenna oma palvelupolkusi tai elämyksesi! Olohuone -konseptin tavoiteltu palvelukokemus Olohuone Konseptit Perjantaityöpaja: Workshop for Dummies Minun näyttelyni Digitaalinen käsityöworkshop Emilian ideakortti 16 Rakenna oma käyttäjäpersoonasi!

5 Palvelumuotoilu for Dummies: Mitä palvelumuotoilu on ja mitä sillä tehdään? Palvelumuotoilun avulla kehitetään uusia tai parempia palveluita. Palvelumuotoilussa prosessi on aina asiakaskeskeinen. Kehittäminen alkaa asiakkaasta ja päättyy asiakkaan kokemukseen. Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan sekä asiakkaiden, että palvelun tuottajien osallistamista kehittämiseen. Palvelumuotoilussa tavoitteena on kokonaisvaltaisuus. Tällä tarkoitetaan sitä että kaikki eri aistein havaittava ja lopulta koettava voidaan suunnitella. On muistettava että palvelu ei ole elämys. Elämys on yksilöllinen kokemus joka jättää muistijäljen. Museot voivat tuottaa elämyksiä. 4

6 Palvelumuotoilun prosessi: Miten juttu etenee? 1. Määrittely Tavoite Projektisuunnitelma 5. Kehitä edelleen ja arvioi Miten palvelua voisi edelleen kehittää? 2. Asiakasymmärrys Miten palvelua käytetään? Mitkä ovat asiakkaan tarpeet? 4. Toteuta tai kokeile Miten asiakas kokee palvelun? Miten asiakkaat kokivat palvelun tai millaisen elämyksen siitä sai? 3. Ideointi ja konseptointi Millaisia ideoita asiakkaalla ja henkilöstöllä on palvelun kehittämiseksi? 5 Mitä ideoita kehitetään eteenpäin kosepteiksi?

7 Palvelumuotoilun menetelmät: Keinoja asiakkaiden osallistamiseen 5. Kehitä edelleen ja arvioi ja yhteiskehittämiseen Palvelun tuotanto Kokeilut Palvelupilotit Prototyyppien vieminen käytäntöön Asiakas edelleen mukana Asiakaskokemuksen arviointi Osallistavat työpajat Projektisuunnitelma 1. Määrittely Mitä - miksi - kenelle -miten 4. Toteuta tai kokeile Ideointimenetelmät Osallistavat työpajat 3. Ideointi ja konseptointi Kuvakäsikirjoitukset Animaatiot ja videot Konseptikuvaukset Palvelun iso kuva Skenaariot 2. Asiakasymmärrys Asiakasymmärryksen lisääminen erilaisilla t u t k i m u s m e n e t e l m i l l ä : esim. haastattelut, havainnointi ja luotaimet (itsedokumentointi) Käyttäjäpersoonat Palvelupolku Suunnittelua ohjaavat tekijät Design Drivers 6

8 Case: Suomen Käsityön Museo Kuvaus: Nuoret aikuiset eivät käy aktiivisesti museoissa. Tämän kehitystarpeen pohjalta Suomen käsityön museo toteutti palvelumuotoiluprojektin jossa tavoitteiksi asetettiin nuorten aikuisten (20-30 v.) palvelutarpeiden parempi ymmärtäminen ja tämän pohjalta olemassaolevien palvelujen parantaminen ja uusien palvelujen ideointi. Projektin määrittelyvaiheen jälkeen nuorten aikuisten museopalveluiden käytöstä tehtiin esitutkimusta, jotta ymmärrettäisiin minkälaista tietoa nuorten museopalveluiden käytöstä on olemassa. Lisäksi osaa henkilöstöä haastateltiin, jotta ymmärrettäisiin paremmin palvelun tuottajan näkökulmaa. Lisäksi koko henkilöstö osallistettiin projektiin kertomalla projektin sisällöstä ja tavoitteista. Tämän jälkeen kutsuttiin nuoria aikuisia osallistumaan työpajoihin joissa tavoitteena oli muodostaa käsitys heistä museopalveluiden käyttäjinä. Lisäksi he ideoivat uusia palveluja ja sitä miten olemassa olevaa palvelua voisi kehittää vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Työpajojen tulokset tiivistettiin muodostamalla kaksi käyttäjäpersoonaa (Johanna ja Emilia) ja suunnittelua ohjaavat tekijät (Design Drivers). Lisäksi rakennettiin kaksi ideakorttia joihin nuorten aikuisten ideat oli koostettu. Viimeisessä vaiheessa järjestettiin henkilöstön työpaja, jossa olemassaolevia museopalveluita tarkasteltiin suhteessa nuoriin aikuisiin. Ideoita kehiteltiin edelleen nuorten aikuisten tarpeiden ja käyttäjäpersoonien pohjalta. Työpajassa syntyi myös uusia ideoita ja palvelukonsepteja, joista Olohuone -konseptista järjestettiin nopea kokeilu. Kokeilusta syntyneen tiedon ja palautteen perusteella konseptia kehiteltiin edelleen. Tämä opas kokoaa projektin tulokset ja toimii työkaluna Käsityön museon seuraavissa projekteissa. 7

9 Case: Suomen Käsityön Museo 7. Henkilöstön työpaja 1. Määrittely Mitä ja miten tehdään? Tavoite? Muotoillaan elämyksiä ja palveluita -opas Tulosten koostaminen Konseptien edelleen kehittäminen 6. Olohuone -konseptin kokeilu Kokeilun suunnittelu Miten nuoret aikuiset mukana kehittämisessä? Seuraavat askeleet? 2. Esitutkimus Benchmarking: Mitä maailmalla tarjotaan nuorille aikuisille? Henkilöstön haastattelut 5. Henkilöstön työpaja Asiakasymmärryksen lisääntyminen henkilöstössä Ideoiden ja konseptien edelleen kehittäminen 4. Asiakastyöpajojen tulokset Käyttäjäpersoonat: Johanna ja Emilia Suunnittelua ohjaavat tekijät (Design Driverit) 3. Asiakkaiden työpajat Asiakasymmärryksen lisääntyminen Palveluideat 8 Palvelupolut

10 Mitä tulee ottaa huomioon kun suunnitellaan palveluja nuorille aikuisille? Suunnittelua ohjaavat tekijät (Design Drivers) Esitutkimuksen ja asiakastyöpajojen pohjalta muodostettiin kolme suunnittelua ohjaavaa tekijää. Nämä tekijät tulisi ottaa suunniteltaessa ja ideoitaessa uusia palveluita nuorille aikuisille. Heille ystävien kanssa ajan viettäminen on tärkeää siinä missä viihtyminenkin. He ovat myös syntyneet digitaalisiksi kansalaisiksi. Sosiaalinen identifioituminen ja yhteisöllisyys Elämyksellisyys ja viihtyminen museon ymmärtäminen uudella tavalla Digitaalinen museo, populaarikulttuuri ja digitaalinen käsityöläisyys Suunnittelua ohjaavat tekijät muodostetaan aina perustuen asiakasymmärrykseen - toisin sanoen kerättyyn tietoon asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Suomen käsityön museon projektissa tärkeää oli myös esitutkimusvaiheessa kerätty tieto olemassa olevasta tutkimuksesta. Tätä tietoa verrattiin asiakastyöpajoissa kerättyyn tietoon. 9

11 Sosiaalinen identifioituminen ja yhteisöllisyys 10

12 Elämyksellisyys ja viihtyminen - museon ymmärtäminen uudella tavalla 11

13 Digitaalinen museo, populaarikulttuuri ja digitaalinen käsityöläisyys 12

14 Käyttäjäpersoonat Käyttäjäpersoona on suunnittelutyökalu, jonka tehtävänä on paitsi kuvata palvelun tyypillistä asiakasta, myös helpottaa asiakaskeskeistä palveluiden suunnittelu- ja ideointiprosessia. Käyttäjäpersoonia voidaan käyttää myös vaikkapa kahvihuoneen seinällä muistuttamaan asiakkaista. Suomen käsityön museon projektissa käyttäjäpersoonia käytettiin henkilöstön työpajassa ideoitaessa uusia palveluja. 13

15 Käyttäjäpersoona 1: Elämyshakuinen ja sosiaalinen Johanna, 25: Käyn museoissa satunnaisesti jos ollenkaan Suunnittelua ohjaavat tekijät Sosiaalinen identifioituminen ja yhteisöllisyys Elämyksellisyys ja viihtyminen museon ymmärtäminen uudella tavalla Digitaalinen museo, populaarikulttuuri ja digitaalinen käsityöläisyys nostava. Suunnittelen aina etukäteen museokäyntini, arjessa museossa käyminen unohtuu. Arvostan palveluissa hyvää asiakaspalvelua, avoimuutta, huomaavaisuutta ja aktiivisuutta. Unelmieni museo tulee ihmisen luokse, sinne on helppo mennä ja palvelun käyttäminen on ilmaista tai ainakin halpaa. Se tarjoaa mielenkiintoisia, aktivoivia, interaktiivisia, yhteisöllisiä kokemuksia ja elämyksiä erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Hei, nimeni on Johanna. Olen 25-vuotias yliopisto-opiskelija ja asun Jyväskylän keskustassa. Olen sosiaalinen ja tapaan mielelläni ystäviäni ja käyn kulttuuritapahtumissa, elokuvissa ja baarissa. Harrastan myös liikuntaa. Minulla on vapaa-aikaa iltaisin ja viikonloppuisin, sillä päivät kuluvat opiskellessa yliopistolla sekä töissä. Käyn museoissa kaksi kertaa vuodessa, joskin Jyväskylässä käyn museoissa usein vain kaupungissa vierailevien ystävieni seurassa. Museo on minulle etäinen ja elitistinen paikka, jossa vanhemmat naiset harrastavat korkeakulttuuria. Tosin itsekin olen kiinnostunut perinteistä ja historiasta, kun matkustan. Museo ei juuri tarjoa nuorille palveluita, enemmän siitä tulee mieleen pöly, historia, pysähtyneisyys, tylsät näyttelyt, taide ja perinteet. Joskus tulee käytyä näyttelyissä, jos aihe on kiin- Museon tulisi olla myös paikka, jossa olisi mahdollista tavata ystäviä ja uusia samanikäisiä ja -henkisiä nuoria aikuisia. Lisäksi museon sisältöjen tulisi olla saatavilla internetissä. Museon tarjoamista palveluista tulisi saada tietoa sosiaalisen median (esim. facebook) välityksellä. 14

16 Johannan ideakortti Näyttelyt: ei perusnäyttelyille. Minua kiinnostavat aiheet: antaa kävijöiden puhua -> asiakkaiden valitsema näyttely/teoksia, kiertävät/vaihtuvat näyttelyt, myös taiteilijoiden esittely, monipuoliset näyttelyt, eri tyyliset teokset: installaatio, kúvataide, video, ääni, saa kokeilla saa koskea, arkisista esineistä taidetta, lapsille näyttelyitä, 90lluvulla eläneiden down the memory lane näyttely, art for dummies, entisaikojen nuorten elintavoista kertova näyttely, scifi, videopelit, elokuvat, kauhu, keskiaika, miekantaonta, kalevala, pelit, robottimuseo, nostalgia. Kynnyksen madaltaminen: otetaan rennommin, helppo tulla, halpa tai ilmainen, aukioloajat iltaisin ja viikonloppuisin, opastettuja kierroksia sisäänpääsylipun hinnalla/opasteet, 24 h auki. Muuta: asiakkuuden jatkuvuus: miten kanta-asiakkuus/suosittelija-asiakkuus rakentuu? Sijainti tärkeä, palautekyselyt näyttelyn jälkeen Tapahtumat: näyttelyavajaiset (nuorille), pop-up -tapahtumat ja tempaukset, tapahtumat joissa musiikkia, tarjoiluja, laatikon ulkopuoliset aiheet, perhetapahtumat, juntti-ilta Art for Dummies, sinkkuilta. Työpajat: työpajojen mainostaminen näkyvämmin, mahdollisuus aina tehdä/saada jotain itselle mukaan (jotain pientä), pajoja yhteisesti museoilta (ei niin omissa nurkissaan), tee-se-itse paja. Palvelun tyyli: helppous, samaistuttavuus nuoriin aikuisiin, muillekin aisteille kuin silmät/ näkö, hauska, värikäs, teatraalinen, musiikkia, tarjoiltavaa, eloon heräämistä, ilmaista viinaa, hyvä asiakaspalvelu, hyvät siistit erilaiset puitteet, levähdyspaikat, voi pysähtyä, tuoleja, raikas, rokkia museoon, räväkkyyttä. Yhteisöllisyys: yhteistyötä sinne missä nuoret liikkuu, kohtaamispaikka, eri-ikäiset kohtaavat, nuoriakin työntekijöitä Palveluideat: taide-/museokahvila, taide-/museobaari, museo tapaamispaikkana, museokatu (autolla, kävellen ja pyöräillen), ulkoilmamuseo, geokätköjä, museo sisältä ulos: Street Art/ katutaide, vierailevia tähtiä, kauppa, lve-esityksiä, museon alakerrassa pub, taiteesta ostettavat printit, pariterapia, temppurata. Markkinointi: ennakko-/jälkimarkkinointi, some markkinointi, vuorovaikutteisempaa toimintaa ja viestintää (kampanjat ja kilpailut), teemat, markkinoinnissa tärkeää tyyli ja sisältö, sisäänheittäjä kävelykadulle, paremmin esille ilmainen perjantai tai vastaavat. 15

17 Käyttäjäpersoona 2: Omaa kehittymistä, oppimista ja inspiraatiota etsivä Emilia, 28 Suunnittelua ohjaavat tekijät Sosiaalinen identifioituminen ja yhteisöllisyys Elämyksellisyys ja viihtyminen museon ymmärtäminen uudella tavalla Digitaalinen museo, populaarikulttuuri ja digitaalinen käsityöläisyys sa noin neljä kertaa vuodessa. Museo ei tarjoa minulle riittävästi sisältöä eikä mahdollisuuksia yhteistyöhön. Olisin kiinnostunut toimimisesta eri tavoin yhdessä museon kanssa, myös osallistuen itse museon palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Mielestäni museoilla voisi olla aktiivisempi rooli alueen luovien alojen toimijoiden yhteisöllisen toiminnan edistäjänä. Mielestäni museon tulisi tukea laajasti nuorten luovien alojen harrasmuseon tarjoamista palveluista tulisi olla saatavilla sosiaalisen median (facebook) välityksellä. Hei, nimeni on Emilia ja asun Jyväskylän keskustassa. Olen koulutukseltani muotoilija ja työskentelen omassa yrityksessäni. Haen museoista inspiraatiota omaan työhöni, joskus museokäynti on elämys ja tuo vastapainoa arkeen. Harrastan erilaisia käsitöitä ja sarjakuvien piirtämistä. Myös erilaiset populaarikulttuurin ilmiöt kiinnostavat. Minulla on vapaa-aikaa iltaisin ja viikonloppuisin, joskus kuitenkin vierailen museoissa spontaanisti itsekseni myös päivällä inspiraatiota etsien. Näin tein myös ollessani työttömänä ennen yrityksen perustamista. Vierailen museoissa myös ystävieni seurassa. Usein kutsun ystäviäni seurakseni museoon mielenkiintoisen näyttelyn sattuessa kohdalle. En käy kuitenkaan museossa säännöllisesti, vaan käyntini vaihtelee mielenkiinnon mukaan. Käyn museos- tajien toimintaa ja osaamisen kehittämistä pelkän ammattikäsityötaiteen edistämisen sijasta. Emilia tapaa usein ystäviä ja on mukana erilaisissa harrastusyhteisöissä vapaa-aikanaan. Hän ei koe, että museo on hänen paikkansa, kokee museon etäisenä. Museon tulisi olla myös paikka, jossa olisi mahdollista tavata ystäviä ja uusia samanikäisiä ja -henkisiä nuoria aikuisia. Lisäksi museon sisältöjen tulisi olla saatavilla internetissä, sekä tieto 16

18 Emilian ideakortti Työpajat: mahdollisuus tavata muita luovien alojen tekijöitä, työskentely/kokeilutilat, pajoja yhteisesti museoilta (ei niin omissa nurkissaan), 3D printteri ja mallipankki, paperityöpajat, sarjakuvat, origami, stand-up=aiheet nuoria lähellä, T-paidat, pelityöpaja (digitaalinen), voi oppia ja oivaltaa uutta. Palvelun tyyli: tila harrastajille, mahdollisuudet osallistua eri tavoin ja nähdä samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä, saa kuvata/ dokumentoida Palveluideat: museo tapaamispaikkana Yhteisöllisyys ja osallisuus: vastavuoroisuus, osallisuus, tuttujen moikkaaminen museolla, paikallisten taiteilijoiden ja harrastajien osallistaminen, alan opiskelijoiden osallistaminen, asiakkaat mukaan, asiakkaat saavat vaikuttaa sisältöihin Muuta: Asiakkuuden jatkuvuus: Miten kanta-asiakkuus/ suosittelija- asiakkuus rakentuu? Uusia näkökulmia/taitelijoita. Kynnyksen madaltaminen: Kuuluminen yhteisöön/kantaasiakkuus, helppo tulla, halpa tai ilmainen, aukioloajat iltaisin ja viikonloppuisin. Markkinointi: Some markkinointi/yhteisöt, osallisuus ja ihmisläheisyys. Tapahtumat: pop-up, enemmän tapahtumia, säännölliset tapahtumat joista tulee perinteitä: ystävänpäivä, vappu..tulisi aina jos olisi joku yhtenäinen mukava kokemus joka vuosi/säännöllisesti Näyttelyt: antaa kävijöiden puhua -> asiakkaiden valitsema näyttely/teoksia, kiertävä/vaihtuvat näyttelyt, myös taiteilijoiden esittely, sarjakuvat, origami, monipuoliset näyttelyt, eri tyyliset teokset: installaatio, kúvataide, video, ääni, saa kokeilla saa koskea, arkisista esineistä taidetta, lapsille näyttelyitä, 90-luvulla eläneiden down the memory lane näyttely, art for dummies, entisaikojen nuorten elintavoista kertova näyttely, scifi, videopelit, elokuvat, kauhu, keskiaika, miekantaonta, kalevala, pelit, robottimuseo, nostalgia. 17

19 Rakenna oma käyttäjäpersoonasi! 1. Nimi, ikä 7. Mitä hän sanoo palvelustasi? 2. Henkilökohtainen tarina: perustiedot, koulutus, perhesuhteet, työ, harrastus 6. Miten hän hyötyy palvelustasi? 3. Kuvaile henkilöä palvelun käyttäjänä 4. Mitä hän arvostaa palvelussasi? 5. Miksi hän on asiakkaasi? 18

20 Suomen käsityön museon palvelupolku Palvelupolku on tapa jäsentää asiakkaan kulkemaa polkua aikajärjestyksessä. Palvelupolkua voidaan käyttää työkaluna eri tavoin, sillä voidaan myös kehittää erityisiä palvelun osia (palvelutuokioita) tai kuvata konsepteja tai tavoiteltuja palvelukokemuksia, kuten on tehty seuraavilla sivuilla. 19

21 Rakenna oma palvelupolkusi tai elämyksesi! 20

22 Olohuone -konseptin tavoiteltu palvelukokemus Suomen käsityön museon henkilökunta rakensi tavoitellun palvelukokemuksen tarinan muotoon suunnitellessaan kokeilua olohuone -konseptista. Emilia istuu kotonaan Jyväskylän Halssilassa tietokoneen ääressä ja saa Facebookin kautta tietoa häntä kiinnostavasta tapahtumasta. Hänen tykkäämänsä museo on ilmoittanut, että heillä on avautunut uusi olohuone aulagalleriaan, jossa on mahdollista tehdä kaikkea itse. Lisäksi hän huomaa, että aktiivisena sosiaalisen median käyttäjänä myös Jyväskylän Nuorisopalvelut ovat twiitanneet saman tiedon ja hän ilahtuu suuresti siitä, sillä hänen mielestään on hyvä, että museot huomioivat toiminnassaan myös nuoria. Koneella istuessaan Emilia muistaa myös, että onhan hän huomannut tapahtuman jo aiemminkin, sillä kävelykadulla oli värikäs A-standi museon edessä ja samaan aikaan korviin kantautui myös nukketaiteilijoiden näyttelyyn liittyvä sirkusaiheinen musiikki, jonka vuoksi hän jäi katsomaan värikästä näyteikkunaa. Samasta ikkunasta olivat hänelle puhuneet jo muut ystävät ja perhe, jotka tietävät Emilian olevan kova käsityöharrastaja. He olivat perinteisempien viestintäkanavien kautta huomanneet tiedon Keskisuomalaisen Areena palstalta ksml.fi-osoitteen alta, jossa oli maininta Suomen käsityön museon tapahtumista ja työpajoista. Emilia on silti ylpeä vanhemmistaan, sillä kaikki eivät osaa käyttää internetiä yhtä sujuvasti. 21

23 Emilia suunnittelee museoon tulemista. Hän jää pohtimaan sitä, kenen kanssa lähtisi museoon. Museon tiedotteesta hän sai riittävästi tietoa siitä, mitä kaikkea museossa pystyy tekemään. Erityisen ilahtunut hän oli museon ohjattavista työpajoista, jotka sopivat hyvin hänen aikatauluihinsa ja hän ehtii työkiireidensä jälkeen käydä kaupassa, ennen kuin pääsee museoon rentoutumaan. Nyt hän ei kuitenkaan aio osallistua työpajoihin, vaan aikoo käydä ihan vain katsomassa uuden tilan. Museot ovat tuttuja Emilialle jo entuudestaan, joten hän tietää Suomen käsityön museon olevan kävelykadulla, jonne on helppo astua sisään. Hän tietää myös, ettei hänen tarvitse valmistautua museokäyntiin sen kummemmin, sillä sinne voi mennä ihan normaaleissa vaatteissa. Oikeastaan sää on ainoa asia, jota hän joutuu pohtimaan pukeutumisessaan. Nyt on kuitenkin hyvä ilma ja pyörän kanssa on mukava polkea. Emilia vierailee myös museon internetsivuilla ja selvittää, mitä muuta museossa on nähtävillä. Sivustolla Emilia turhautuu, sillä ne ovat hänestä sekavat ja vaikeat käyttää. Emilia tietää, että museolla on paljon muitakin työpajoja, mutta hän ei onnistu löytämään niistä tietoa. Onneksi museon Facebook-tapahtumassa oli maininta myös niistä. Käsitöiden harrastajana Emilia tietää, että niihin voi käyttää paljon aikaa. Se epäilyttää Emiliaa hieman, sillä hän ei osaa oikein arvioida museokäynnin kestoa. Meneeköhän siellä pitkään?, hän miettii. Hän kuitenkin muistaa, että museon aulatilaan on ilmainen sisäänpääsy ja hänellä on myös Keski-kirjastojen kortti, jonka vuoksi hän pääsee tammikuun loppuun saakka ilmaiseksi museoon ja hän voi myöhemminkin jatkaa töitään valmiiksi. Samalla hän muistaa, ettei tiedotteessa tainnut olla asiasta mainintaa? Olisikohan hän saanut aiemmin tiedon jo museon Facebook-sivuilta? Asiasta kannattaisi kuitenkin mainita kenties useammin. 22

24 Emilialla on vapaapäivä ja hän tietää, että hänen museopalveluita käyttävät ystävänsä ovat nyt töissä. Hän muistaakin Johannan, joka on vielä opiskelemassa yliopistolla. Johanna on usein kiireinen päivisin ja hänellekin illat sopivat paremmin. Siitä huolimatta Emilia päättää soittaa Johannalle ja ilahtuu, kun hänellä onkin gradun kirjoittamiselta aikaa. Tarvitsemani kirjat ovat jollain lainassa, selittää Johanna. Emiliasta tuntuu, että Johanna sai nyt vain hyvän tekosyyn karata pois kirjaston tunkkaisista tiloista, sillä useinkaan Johanna ei innostu spontaanista museovierailusta. Johanna sanoo Emilialle, että hänkin oli huomannut tapahtuman kaverinsa Facebook-feedissä, muttei ollut miettinyt sitä sen enempää. Kaveri oli jakanut tapahtuman ja kysellyt, että kuka lähtisi mukaan. Emilia sanoo, että hänkin oli ilahtunut siitä, että kerrankin se oli tehty siten, että sinne voi myös kutsua muita ihmisiä mukaan. Yleensä tapahtumat ovat olleet ainoastaan tilapäivityksiä ja museo on ollut niiden suhteen aika vaitonainen. Hän on kuitenkin tyytyväinen, että saa lähteä Emilian kanssa museoon ja he suunnittelevat yhdessä menoaan ja sopivat tapaamisajat. Koska museo on keskustassa, on sinne helppo mennä. 23

25 dissä on hyvät ohjeet töitä varten. Emilia oli hieman huolissaan siitä, että riittääkö Johannalla riittävästi tekemistä, mutta hän on tyytyväinen myös siihen, että paikalla on sarjakuvia ja muuta luettavaa, jos käsityöt eivät maistu. Pääasia kuitenkin on, että ystävykset saavat vaihtaa myös kuulumisia rauhassa. Johanna hämmästeleekin sitä, että museossa saa myös keskustella rauhassa. Johanna on tyytyväinen siihen, ettei museoon tarvinnut maksaa sisään. Toisaalta palvelu on ollut niin hyvää, että hän olisi voinut muutaman euron laittaa johonkin laatikkoon, jos sellainen olisi tilassa ollut. Samoin muuhun museoon pääsisi ilmaiseksi Keski-kirjastojen kortilla sisään ja tästä voisi olla maininta jossain museossa. Nyt se on vain jäänyt sinne alkuaikojen tiedottamiseen. Hän muistaa, että taidemuseon edessä taisi olla asiasta kuitenkin maininta? Johanna ja Emilia tapaavat kävelykadun Kompassilla, sillä se on molemmille tuttu tapaamispaikka. Siitä ystävykset lähtevät kulkemaan Kauppakatua pitkin yläkaupungin suuntaan. Emilia tunnistaa museon välittömästi, mutta Johanna pohtii hetken kumpi ovi johtaa museoon? Emilia kertoo, että Taito-shop on aivan museon vieressä. Molemmat ovat kuitenkin sitä mieltä, että museon vieressä olevien parveketöiden vuoksi on hyvä, että museon edessä on värikäs mainoskyltti houkuttelemassa ihmisiä tulemaan museoon. Samoin museon edessä soiva musiikki ja nukketaiteilijoiden näyttelyt herättävät Johannassa kiinnostusta. Tämähän vaikuttaa mielenkiintoiselta, hän toteaa. Sisällä museossa on tiskin takana iloinen asiakaspalvelija, joka ottaa heti kontaktin vieraisiin. He ilahtuvat suuresti hyvästä tervetulon toivotuksesta ja tuntevat itsensä aidosti halutuiksi kävijöiksi. Lisäksi museolla on ihan oma asiakaspalvelijansa, joka esittelee heille alakerran mahdollisuuksia ja näyttää vielä, että mitä kaikkea museossa voikaan tehdä! Tästä nuoret naiset innostuvat ja inspiraatiotakaan ei tarvitse hakea kaukaa, sillä pöy- 24

26 Emilia ja Johanna keksivät molemmat riittävästi tekemistä pajassa. Pullonkorkkien hakkaaminen on heille hieman vierasta, mutta molemmat kokeilevat sitä mielellään. Emilia pohtii mielessään korkeista tehtäviä ideoita myös kotiin, mutta pullonkorkkiset koristeet saavat jäädä museoon. Hienot huovutustyöt sen sijaan lähtevät mukaan! Johanna innostuu myös neulahuovutuksesta. Hän ei ole koskaan kokeillut moista tekniikkaa ja on sen vuoksi hyvin iloinen uudesta kokemuksesta. Sosiaalisen median käyttäjänä hän ottaakin Instagramilla kuvan työstään ja laittaa sen jakoon. Emilia huomaa, että kuva näkyy myös hänen uutisvirrassaan ja tykkää siitä. Samalla Johanna oli tägännyt hänet samaan paikkaan Suomen Käsityön museossa. Onpas mukavaa viettää aikaa Emilian seurassa, hän kirjoittaa. Samalla nuoret naiset saavat vaihdettua kuulumiset ja Emiliaa hieman hihityttävät Johannan miesasiat tai oikeastaan tuskailu niiden puutteesta. Museon seinällä on tietoa myös tulevista työpajoista. Johanna kyselee infosta, onko heillä jotain lappua otettavaksi mukaan, josta saisi selville tulevat työpajat. Infon nuori neiti sanoo, ettei heillä ole niitä tällä hetkellä, mutta ne löytyvät verkosta. Molemmat huomasivat jo sisään tullessaan, että museossa on upea museokauppa. Johanna hihkuukin innoissaan, että hän oli juuri lukenut siitä blogista! Piipadoo niminen bloggaaja oli juuri kirjoittanut siitä upean jutun. Vaikka hän ei olekaan suuri käsitöiden harrastaja, pitää hän silti kauniista esineistä. 25

27 Molemmat ovat ostaneet museokaupasta kaikkea mukavaa itselleen ja lahjaksi. Pihalla he jäävät vielä vaihtamaan ajatuksiaan museokäynnistä ja etenkin Johanna on tyytyväinen siihen, ettei museo ollutkaan mikään pölyinen paikka, jossa on maailman nuivin asiakaspalvelija. Emilia pohtii mielessään vielä kotimatkallaan, että voisi käydä ohimennen huovuttamassa itselleen vaikka huopakorvakorut. Materiaaliahan siellä oli valmiina, joten hänen tarvitsee vain tuoda omia koukkujaan. Lisäksi hän tietää, että tulossa on mielenkiintoisia työpajoja ja niihin voi osallistua kuka tahansa. Myöhemmin illalla molemmat ovat jo ehtineet tehdä iltapalan ja viettävät aikaa Facebookissa keskustellen keskenään. Emilia on iloinen siitä, että huomaa ystävänsä tykänneen Suomen käsityön museosta. Johanna onkin sitä mieltä, että voisi kenties joskus mennä museoon itsenäisesti oman kaverinsa kanssa. Tuossahan se on ihan vieressä, hän toteaa mielessään ja alkaa katsella tulevia työpajoja, jotka sopivat erinomaisesti hänen aikatauluihinsa. Molemmat ovat tyytyväisiä vierailuunsa ja seuraavana aamuna myös Suomen käsityön museo herää uuteen aamuun ja on valmiina ottamaan vastaan uusia Emilioita ja Johannia. 26

28 Konseptit Konseptilla tarkoitetaan tässä kuvausta erityisestä palvelun osasta. Konseptien tarkoituksena on havainnollistaa jokin toteutettavissa oleva idea. Seuraavilla sivuilla esitellään kolme palvelumuotoiluprojektissa syntynyttä konseptia. Olohuone -konsepti syntyi nuorten aikuisten ideoimana ja sitä yhteiskehitettiin museon henkilöstön kanssa. Osana konseptisuunnitelua rakennettiin tavoiteltu tavoiteltu palvelukokemus joka on kuvattu edellä. Konsepti vietiin käytännön kokeiluksi, jonka tuottaman tiedon mukaan sitä on mahdollista kehittää edelleen. Minun näyttelyni -konsepti perustuu asiakkaiden työpajassa tuottamiin ideoihin. Konsepti on kuvattu projektin palvelumuotoilijan toimesta. Konseptissa yhdistyvät useat ideat jotka on kuvattu ideakorteissa. Digitaalinen käsityöworkshop -konsepti perustuu asiakkaiden työpajassa tuottamiin ideoihin. Konsepti on kuvattu projektin palvelumuotoilijan toimesta. Konseptissa yhdistyvät useat ideat jotka on kuvattu ideakorteissa. Perjantaityöpaja: Workshop for Dummies -konsepti syntyi henkilöstön työpajassa. Konsepti perustui lisääntyneeseen asiakasymmäryykseen käyttäjien tarpeista. 27

29 Olohuone Olohuone on viihtyisä tila, johon voi tulla viettämään aikaa ja samalla tekemään käsitöitä vaikkapa ystävien kanssa. Nosta villasukkasi sohvan reunalle ja rentoudu. Olohuoneessa on tarjolla kahvia ja virvokkeita. Myös lehtiä ja kirjoja on luettavana. 28

30 Perjantaityöpaja: Workshop for Dummies Nuoret aikuiset innostuivat työpajakonseptista. Työpaja tarjoaa katsomisen sijaan toiminnallista tekemistä yhdessä ystävien kanssa. Työpajassa voi oppia ja tehdä jotain hyödyllistä itselleen. Työpajoja voi toteuttaa monella tapaa. Nuorten aikuisten työpaja on rento ja siellä on helppo piipahtaa. Pajassa saa viihtyä ja olla oma itsensä. Työpajan aiheen tulee olla kiinnostava. Aihetta nuoret eivät aina työpajalleen tarvitse, jos he saavat ohjausta omatoimiseen tekemiseen toisilta nuorilta, ohjaajalta tai paikalla olevista ohjeista. Työpajoja tulee järjestää säännöllisesti, jolloin nuoret oppivat käymään museoissa säännöllisesti. Tämä mahdollistaa yhteisöllisyyden rakentumisen. 29

31 Minun näyttelyni Näyttelyt ovat museoiden ydinpalvelua. Nuoret aikuiset eivät aina kuitenkaan näe näyttelypalvelua ydinpalveluna, vaan he valitsevat näyttelyissä vierailun aiheen kiinnostavuuden mukaan. Minun näyttelyni -konsepti perustuu nuorten aikuisten itse ideoimista näyttelyaiheista, esineistä, ilmiöistä ja -konsepteista. Usein nuoret ovat kiinnostuneita populaarikulttuurin tai nykykulttuurin ilmiöistä. Toisaalta he ovat kiinnostuneita hyvistä tarinoista ja ovat elämyshakuisia. He haluavat tavata kaltaisiaan ja kokea yhteisöllisiä kokemuksia. Minun näyttelyni -konseptissa tarkoituksena on rikkoa perinteinen näyttelykonsepti. Nuoret aikuiset ovat osallisina ideoimassa, suunnittelemassa ja tuottamassa sisältöä. Näyttely ei ole rajattu museon fyysiseen tilaan, vaan sen tavoitteena on tulla ulos museosta kaupunkitilaan ja virtuaalisiin tiloihin. 30

32 Digitaalinen käsityöworkshop Olohuonemainen kahvila-baari -tila, jossa voi tehdä digitaalisia käsitöitä uusinta digitaalista tekniikkaa hyödyntäen. Omat työt voidaan julkaista verkkonäyttelyinä tai sosiaalisessa mediassa. Kaikilla käyttäjillä on omat verkkoprofiilinsa, joiden kautta he voivat julkaista omia verkkonäyttelyitään. Omat työt on myös mahdollista tulostaa 3D -tulostimia hyödyntäen. Workshop toimii kohtaamis- ja ajanviettopaikkana, joka on auki tarvittaessa 24/7 kuukausimaksua vastaan. Tila on kaikille asiakkaille käytössä maksutta perjantaisin. Tilassa järjestetään erilaisia tapahtumia, usein DJ soittaa levyjä viikonloppuisin. 31

33 Oppaassa kerrotaan tarina Suomen käsityön museossa toteutetusta palvelumuotoiluprojektista, jossa kehitettiin Suomen käsityön museon palveluja vastaamaan paremmin nuorten aikuisten tarpeita. Projektissa nuoret aikuiset, henkilökunta ja suunnittelijat ideoivat ja konseptoivat uusia ja paransivat olemassa olevia palveluja. Yksi idea vietiin kokeiluna välittömästi käytäntöön. Kurkista sisään ja mieti samalla, mitä palvelua sinulla on tarve kehittää.

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

OSALLISTUMALLA AKTIIVISIKSI ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMINEN & PALVELUMUOTOILUN TYÖKALUT OSALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ. Juha Ruuska, Pittala Oy

OSALLISTUMALLA AKTIIVISIKSI ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMINEN & PALVELUMUOTOILUN TYÖKALUT OSALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ. Juha Ruuska, Pittala Oy OSALLISTUMALLA AKTIIVISIKSI ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMINEN & PALVELUMUOTOILUN TYÖKALUT OSALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Juha Ruuska, Pittala Oy DAD. HUSBAND. STRATEGIST, PROJECT MANAGER. ENTREPRENEUR. TEAM COACH.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän keksinnöistä ja haluaisin itse keksijäksi.

Lisätiedot

OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE

OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE Liite 1 Tuottaja Annakatriina Jylhä / Porin taidemuseo, versio 4.3.2016 OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE Tervetuloa ideoimaan Taiteen äärellä -työpajoja Porin taidemuseolle! Luethan

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Hyvän palvelun muotoilutoimisto. Copyright Diagonal Mental Structure Oy. All rights reserved.

Hyvän palvelun muotoilutoimisto. Copyright Diagonal Mental Structure Oy. All rights reserved. Hyvän palvelun muotoilutoimisto 1 TEKES LIIKKUMINEN PALVELUINA 27.5.2014 Käyttäjäprofiilit palveluiden luomisen pohjana Case: Helsingin risteilymatkustajien profilointiprojekti Mikko Koivisto, johtava

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU Lapsen hyvä arki hankeen III Ajankohtaisfoorumi Posio 14.4.2011 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU Paula Loukkola KM, jatko-opiskelija Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUSSUUNNITELMATYÖN LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA Kiipulassa toteutuvia hyviä opetuksen käytänteitä ja opiskelijahyvinvointia opiskelijanäkökulmasta Yhteisöllisyys ja osallisuus on Ammattiopiston toiminnan

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto Sisältö: Taustaa, KAUTAS-hanke Kaupunkitilan

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Talkshoppia ja workshowta

Talkshoppia ja workshowta Talkshoppia ja workshowta - projektin satoa Turusta ja muualta Se tarina muutti päiväni kirjasto kertoo ja kuuntelee Turun kaupunginkirjasto Ella Mustamo, Tarja Nikander, Leena Elenius 2 Keitä me olemme?

Lisätiedot

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011 Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast Miksi lähdimme kehittämään toimintaamme tähän suuntaan? Mikä sai meidät pohtimaan asiakkaidemme osallistamista?

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila Salla Erho 9.5.2012 Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Kirjaston ulkoisen ilmeen määrittäjä: Alvar Aalto Aalto-sali, pääkirjaston keskus Pääkirjasto

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

Haukan Sanomat Saapumislehti

Haukan Sanomat Saapumislehti Haukan Sanomat Saapumislehti KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton palokuntanuorten koulutusleiri 30.6 5.7.2013, Utin leirikenttä, Kouvola Tervetuloa kauan odotetulle palokuntanuorten

Lisätiedot

Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke. Kouluyhteistyö - Noljakan koulu

Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke. Kouluyhteistyö - Noljakan koulu Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke Kouluyhteistyö - Noljakan koulu Kouluyhteistyön sisältö 1. luokat kasvimaan kylvö 2. luokat kasvimaaretki ja eläinperheet 3. luokat ötökkäpaketti 4. luokat lähikuvassa

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi

Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi Jos et voi voittaa heitä, liity heihin Pelikulttuuri on yhä enenevässä määrin läsnä yhteiskunnassamme. Tietokonepelejä pelataan jokaisessa kodissa tietokoneella,

Lisätiedot

Asiakkaan osallistamisen ABC

Asiakkaan osallistamisen ABC Palvelumuotoilu Palo Oy Asiakkaan osallistamisen ABC Piia Innanen, Palvelumuotoilu Palo Oy Palvelumuotoilu Palo Oy Palvelumuotoilu on ihmislähtöistä palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistä olemme asiakaskeskeisiä

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä Kysely 1. Keuruu 0 Multia 0 Mänttä 0 Ruovesi 0 57 2. Sukupuoli (N=52) Nainen 41 Mies 11 3. Ikä Alle 18-vuotias 3 18-29-vuotias 3 30-39-vuotias 7 40-49-vuotias 5 50-65-vuotias 21 Yli 65-vuotias 18 4. Kuinka

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Liikkuva koulu Paasitorni Palvelujohtaja Mika Mäkelä

Liikkuva koulu Paasitorni Palvelujohtaja Mika Mäkelä Liikkuva koulu Paasitorni 1.12.2016 Palvelujohtaja Mika Mäkelä Aika ennen https://www.youtube.com/watch?v=gsaalcjnns Liikkuva koulu laajenee kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä HENKILÖSTÖ TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa?

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Webinaari 9.4.2014 klo 10-11 Opettajankouluttaja, KT Arja Pakkala Lehtori, KM

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela

ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela PIKATESTI: OLETKO KOKEILEVA KEHITTÄJÄ? - Hyllyn rakentaminen - Kokeilija: Katsotko ensin, mitä materiaaleja ja

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja koko

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 Arvoisa opettaja! 2 Toimintakokemuspäivä 4 Sano päihteille ei 6 Bilepysäkki 7 Taistelu koulukiusaamista vastaan on alkanut! 8 Älä kiusaa! 9 Asennemittari

Lisätiedot