Räätälöityjä palveluja, avointa laatuarviointia, yhteiskunnallisia yrityksiä...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Räätälöityjä palveluja, avointa laatuarviointia, yhteiskunnallisia yrityksiä..."

Transkriptio

1 Tietoplus Taustat Tilastot Pykälät Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus Isossa-Britanniassa: Räätälöityjä palveluja, avointa laatuarviointia, yhteiskunnallisia yrityksiä... SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Entistä enemmän entistä vähemmällä on brittihallituksen päämäärä julkispalvelun kehittämisessä. Syy on selvä: talouden alijäämä on suuri, väestö ikääntyy ja palvelutarpeet kasvavat. Julkisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuden parantamisesta haetaan ratkaisua pahenevaan ongelmaan. Tätä tavoitellaan asiakaslähtöisyydellä, palvelutuotannon ja sen laadun läpinäkyvyydellä ja vertailtavuudella, asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisäämisellä ja yhteiskunnallisin yrityksin. nn Brittihallitus ei ole ongelmineen yksin. Samassa tilanteessa ovat jotakuinkin kaikki ne maat, joissa julkisella sektorilla on vahva asema hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden ja palvelujen ylläpidossa. Vaikka toimintamallien siirtäminen maasta toiseen ei sellaisenaan ole mahdollista, tausta-ajattelussa ja toimintapolitiikoissa on myös muille annettavaa. Palvelujärjestelmän innovatiivista uudistamista korostavassa suomalaishallinnossa brittikokemuksista on jopa opittavaa. Vastuu jaettu valtion ja kuntien kesken Toisin kuin Suomessa ja ylipäätänsä pohjoismaisessa mallissa kuntien Lähiyhteisön vapaaehtoiset järjestävät kerhotoimintaa Maple Leaf Housessa. Se on sosiaalisen vuokra-asuntoyhtiö MHA:n omistama 46-paikkainen hoivakoti dementoituneille vanhuksille. Se sijaitsee Derbyshiren kreivikunnassa Keski-Englannissa. perustehtävät ja itsehallinto ovat Isossa-Britanniassa selkeästi rajatut. Terveyspalvelujen järjestämisvastuu kuuluu valtiolle. Valtion budjetissa terveyspalveluihin osoitettujen varojen ohjaamisesta sairaaloille ja perusterveydenhuoltoon vastaa kansallinen terveysvirasto. Käytännön operaattorina alueilla eli kreivikunnissa toimivat sairaaloja ylläpitävät valtion rahastot ja perus- 51

2 Tieto plus Vapaavalinnan perusteella asiakas valitsee itse sairaalansa sen jälkeen, kun on saanut alueensa yleislääkäriltä lähetteen jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin... terveydenhuollosta vastaavat väestövastuulliset yleislääkärit. Valtion sairaaloiden lisäksi on jonkin verran yksityissairaaloita, joiden taustalla ovat vakuutusyhtiöt. Julkinen sektori tuottaa pääosin terveyspalvelut. Sosiaalipalvelut ovat kunnan järjestämisvastuulla. Yksityinen tai, kuten britit sanovat, riippumaton sektori vastaa noin 70 prosenttisesti palvelujen tuottamisesta. Terveys- ja sosiaalipalvelujen erilaisesta järjestämisrakenteesta seuraa, etteivät palveluketjut toimi aina asiakkaan tarpeiden tai palveluun käytettävien voimavarojen käytön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Järjestelmän laadulliseen uudistamiseen tähtäävät hankkeet pyrkivät poistamaan myös rakenteesta ja hallinnollisista rajoista aiheutuvia ongelmia ja tehottomuutta. 52 Jonojen purusta asiakkaan vapaaseen valintaan Palvelujärjestelmän uudistamisen lähtölaukaus oli vuosi 2002, jolloin terveydenhuolloin jonoihin tuskastunut Tony Blairin hallitus päätti avata mahdollisuuden yksityisten terveyspalvelujen ostamiseen. Kysymyksessä olivat rutiiniluontoiset toimenpiteet, joissa kapasiteettia katsottiin voitavan nopeasti ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Avaus ei alkuvaiheessa kiinnostanut paikallisia yrityksiä, vaan uudet palvelutuottajat tulivat Manner-Euroopasta ja jopa Etelä-Afrikasta. Markkinoilla käynnistyi vipinää, tarjonta lisääntyi, jonoja saatiin purettua kokonaiskustannuksiltaan valtiolle edulliseen hintaan. Seuraavassa vaiheessa eli 2004 käynnistyi asiakkaan valinnan mahdollisuuden kehittäminen terveyspalveluihin. Vapaavalinnan perusteella asiakas valitsee itse sairaalansa sen jälkeen, kun on saanut alueensa yleislääkäriltä lähetteen jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin. Valinnan tekemistä helpottaa kansallisen terveysviraston www-sivusto, jossa mm. sairaaloita koskevaa tietoa voi etsiä postinumeron, paikkakunnan, palvelujen ja muiden vastaavien tarkennustietojen perusteella. Jokaisesta palveluyksiköstä on myös arviointitietoa. Sen perusteella on mahdollisuus ratkaista esimerkiksi useiden, laadullisen arvion perusteella lähellä toisiaan olevan vaihtoehdon välillä. Vapaan valintamahdollisuuden käyttö on lisääntynyt nopeasti. Noin neljässä vuodessa vapaasti valittujen palvelujen arvo on noussut noin seitsemästä miljoonasta punnasta 300 miljoonaan puntaan. Vapaata valintaa on hyödyntänyt jo 10 miljoonaa brittiä. Terveysministeriön yksikönpäällikkö Bob Ricketts pitää vapaavalinnan merkittävimpänä vaikutuksena julkisalan havahtumista toiminnan kehittämiseen. Avoimella, kansallisen terveysviraston ylläpitämällä sivustolla esitettävä tieto palveluista ja laadusta on ratkaiseva tekijä asiakkaan valitessa palveluyksikköä. Huonolaatuisella toiminnalla ei tässä kilpailussa menesty, joten palvelujen kehittäminen on ainoa tie pärjätä ja kehittyä. Valinta ei ole mahdollista ensiavussa tai vastaavissa kiireellisissä palveluissa. Sitä vastoin sairaalapalvelujen rinnalla vapaata valintaa on alettu toteuttaa myös perusterveydenhuollon palveluissa sellaisilla asuntoalueilla ja yhdyskunnissa, joissa pääsy omalle yleislääkärille on hankalaa. Ricketts mainitsee esimerkkinä slummiutumiskierteeseen ajautuneen asuntoalueen, jonne yleislääkäripalvelut saatiin järjestettyä kilpailun perusteella. Yksityinen palvelutuottaja voitti. Hyvien kokemusten perusteella mallia on tarkoitus laajentaa perusterveydenhuollossa. Suunnitelmissa on myös laajentaa vapaa valinta koskemaan avohoidossa tarjottavaa pitkäaikaissairaanhoitoa. Yhteiskunnalliset yritykset julkispalvelun uudistajina Yhteiskunnallisen yrityksen konseptia voidaan perustellusti pitää yhtenä kiinnostavimmista toimintamalleista yhteiskunnallisesti merkittävän tuotteen tai palvelun tuottamiseen. Yhteiskunnallinen yritys ei ole juridinen, vaan poliittinen käsite tietyt ehdot täyttävälle yritystoiminnalle. Käsite luotiin Blairin hallituksessa vuonna 2002, kun laajasti hyväksyttävissä olevaa mallia julkisen sektorin uudistamiseen lähdettiin kehittämään. Yhteiskunnallisen yrityksen muotona voi olla joku niistä yritystoiminnan muodoista, jotka tavalla tai toisella rajaavat omistusta, tarkoitusta tai voitonjakoa. Isossa-Britanniassa tämän ehdon täyttävät mm. osuuskunnat, hyväntekeväisyyttä harjoittavat yhtiöt ja yhtiöt, joiden osakkaiden omistusosuus tai jäsenten jäsenyyden arvo on lailla säädelty. Esimerkiksi monet kolmannen sektorin järjestöt perustavat palvelutoimintaansa yhtiöitä, joiden omistajuus tai jäsenyys on säädöksin rajoitettu. Toiminnan yhteiskunnallisen merkittävyyden lisäksi yhteiskunnallisen yrityksen tulee kohdistaa vähintään puolet voitostaan toimintansa kehittämiseen. Kansainvälisesti tunnetuin esimerkki juuri tämän periaatteen toteutumisesta on julkkiskokki Jamie Oliverin Fifteen Foundation. Tämä yhteiskunnallinen yritys rohkaisee ja kouluttaa työttömiä, asunnottomia, erilaisista muista ongelmista kärsiviä nuoria löytämään uransa ravintolabisneksestä. Yhteiskunnallisten yritysten kattojärjestön (Social Enterprise Coalition/SEC)) toiminnanjohtaja Jonathan Bland tiivistää konseptin yksinkertaisesti. Yhteiskunnallinen yritys on bisnesratkaisu yhteiskunnalliseen ongelmaan. Ero ei-yhteiskunnallisiin yrityksiin on arvoissa: voittoa tehdään, Lontoon Camdenissa sijaitseva Swiss Cottage on yksi Greenwich Leisure -nimisen yhteiskunnallisen yrityksen 65:stä vapaaaikakeskuksesta. mutta se pannaan kokonaan tai suureksi osaksi tuottamaan edelleen hyvää ja toteuttamaan koko yhteisön kannalta tärkeitä pyrkimyksiä. Bland korostaa, että yhteiskunnallisen yrityksen käsite on uusi, mutta periaate vanha. Sitä ovat hänen mukaansa Isossa-Britanniassa ensimmäisenä toteuttaneet 1840-luvulla perustetut ruokaosuuskunnat, jotka hankkivat tuloja ruokahuollon järjestämiseen jauhoja myymällä. Uusi käsite on otettu käyttöön erityisesti vaihtoehdon kehittämiseksi juuri puhtaasti omistajien voiton maksimointiin perustuvalle yritystoiminnalle ja julkisen palvelun uudistamiseksi. Palvelutoiminnan siirto yhteiskunnallisille yrityksille Brittihallitus rohkaisee terveydenhuollon palvelussa toimivaa henkilöstä perustamaan yhteiskunnallisia yrityksiä julkisesti tuotettujen palvelujen yksityistämiseksi. Vuonna 2006 säädetyn lain perusteella näissä tapauksissa näissä tilanteissa siirtyvän henkilöstön palkkaus- ja eläkeedut säilyvät vaihdoksessa. Valtio myös turvaa liiketoiminnan käynnistymisen sitoutumalla ostamaan enintään kolmen vuoden aikana yrityksen tuottamat palvelut. Sen jälkeen yrityksen on pärjättävä normaalissa markkina- ja kilpailutilanteessa omin voimin.

3 kuva:sec Tieto plus Maple Leaf Housen sisäpihan puutarha on turvallinen ympäristö dementikoille. Keväällä 2007 terveysministeriö perusti yhteiskunnallisten yritysten investointirahaston. Rahaston käytettävissä olevat varat ovat vuosittain noin 25 miljoonaa puntaa. Rahaston varoja voidaan myöntää avustuksina tai lainoina sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien uusien yhteiskunnallisten yritysten perustamiseen tai olemassa olevien yritysten toiminnan laajentamiseen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hallituksen arvion mukaan yhteiskunnallisia yrityksiä on Isossa-Britanniassa noin ja niiden palveluksessa on yli puoli miljoonaa ihmistä. Tähänastiset kokemukset julkisen palvelutuotannon siirtämisestä yhteiskunnallisille arvioidaan myönteisiksi. Henkilöstön motivaatio on vahvistunut. Lisäksi mahdollisuudet arjen työssä kehittää joustavasti ja aloitteellisesti toimintaa ovat parantuneet. Asiakkaan tarpeisiin perustuvan kokonaisvaltaisen työotteen koetaan vahvistuneen. Yrityksissä on myös mahdollista ylittää helposti julkisen sektorin raja-aidat valtion vastaaman terveydenhuollon ja kuntien vastaaman sosiaalipalvelun välillä. Kokonaisuudessaan on laskettu jopa huomattavia säästöjä palvelutuotannon kustannuksissa. Selitys on niin ikään vaikuttava: yhteiskunnalliset yritykset tuottavat julkisia palveluja, eivät julkista sektoria! Kodinomainen kolmen tähden Maple Leaf House Maple Leaf House on 46-paikkainen hoivakoti dementoituneille vanhuksille. Se sijaitsee Derbyshiren kreivikunnassa Keski-Englannissa, ja sen omistaa sosiaalinen vuokra-asuntoyhtiö MHA. Vuonna 2003 valmistunut hoivakoti edustaa dementoituneiden vanhusten asumispalvelujen kärkeä, sillä se on riippumattomassa arvioinnissa saanut asteikolla yhdestä kolmeen toimintansa laadusta kolme tähteä. Maple Leaf Housen, samoin kuin kaikkien maassa toimivien palveluasumisyksiköiden arvioinnit ovat avoimesti nähtävissä hoivapalvelujen laatuarvioinnista vastaavan viranomaisen wwwsivustolla. Hoivakoti myy palvelujaan sekä paikallisviranomaiselle, kreivikunnalle, että suoraan maksaville asukkaille. Tavoitteena on asiakaslähtöinen toiminta kodinomaisessa ympäristössä. Se tarkoittaa asukkaan omaa rytmiä noudattavia ruoka- ja nukkumaanmenoaikoja, minimaalista lääkkeiden käyttöä, yhteisöllisyyttä tiloissa ja päivittäisissä askareissa. Päiväohjelmaan kuuluvat erityisesti ympäröivän yhteisön vapaaehtoisten vastuulla toimivat monet kerhotoiminnat. Teknologiaa hyödynnetään vain kytkemällä öisin päälle asukkaiden huonetilojen matoissa olevat liiketunnistimet. Hoivakodin johtaja Leanne Hickmanin mukaan teknologiaa tähdellisempää on asukkaita ja heidän tarpeitaan kunnioittava ilmapiiri ja työyhteisö. Tärkeää on myös asiakkaan ja erityisesti omaisten varmuus siitä, että halutessaan hoivakodin asukas voi elää siellä elämänsä loppuun saakka. Suuri ero suomalaiseen toimintamalliin on henkilöstön mitoituksessa ja koulutusvaatimuksissa. Tarkkoja tai sitovia henkilöstön mitoitusnormeja ei ole. Viranomainen edellyttää ja valvoo, että palveluyksiköiden henkilöstö kykenee takaamaan laadukkaan ja turvallisen palvelun ja hoivaympäristön. Palvelutuottajan on ratkaistava, millaisella henkilöstörakenteella tämä tavoite parhaiten tyydytetään. Maple Leaf Housessa esimerkiksi yövuorossa on yksi sairaanhoitaja ja neljä hoiva-avustajaa eli yhteensä viisi henkilöä. Avustavalle henkilöstölle ei ole määritelty pätevyys- tai koulutusvaatimusta. Palvelutuottaja voi rekrytoida ominaisuuksiltaan ja asenteeltaan sopivimmiksi katsomansa henkilöt ja kouluttaa heidät tehtävien edellyttämällä tavalla. Mietittävää suomalaisiin toimintamalleihin Suomessa väestö ikääntyy suhteellisesti nopeimmin Euroopassa. Vuoteen 2040 mennessä 85-vuotta täyttäneiden määrä kolminkertaistuu. Yhtä aikaa tarpeiden kasvun kanssa sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevä henkilöstö eläköityy. Jos palvelujen tuottavuus tai palvelutarpeen ajoitus ei muutu, alalle tarvittaisiin työhön henkilö lisää. Tämä ei tietenkään ole mahdollista. Siksi palvelukonseptien uudistaminen on välttämätöntä. Yhteiskunnallisen yrityksen konseptin ja asia- 53

4 Tieto plus Kirjat Sosiaalipolitiikka ei ole yhden hallintokunnan asia Yksityisen ja kolmannen sektorin aseman korostuessa tekijät ovat oikein oivaltaneet, että perinteisen lainsäädännön rinnalla hankintalainsäädännöstä on tullut entistä merkittävämpi kunnallisen sosiaalipolitiikan toimintojen ohjaaja. Sosiaalialan järjestöjen työkenttä on viime vuosina jakautunut kansalaisjärjestörooliin ja palvelujen tuottajarooliin. Tekijät kiinnittävät oikeutetusti huomiota valtakunnallisten uudistusten toteuttamiseen paikallistasolla todeten, että niiden soveltaminen käytäntöön vaatii omaa osaamistaan ja uudistusten toteutusareenan kunnan toimintarakenteiden, -logiikan ja toimintaan vaikuttavien tekijöiden hyvää ymmärrystä. Tätähän me paikallistoimijat usein epäilemme, kun panemme täytäntöön monesti kryptisiltä tuntuvia uudistuksia. Vaikuttaa siltä, että kun uudistusten suunnittelijoilla ei ole ollut tuota tekijöiden kaipaamaa paikaslähtöisten, uutta viestintäteknologiaa hyödyntävien palvelukanavien kehittäminen ovat brittimallin kiinnostavimpia toimintamalleja myös suomalaisen palvelujärjestelmän kehittämisen näkökulmasta. Osana hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittista kehittämistä työ- ja elinkeinoministeriössä TEM:ssä tullaan selvittämään yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin hyödyntämistä hoito- ja hoivapalvelujen tuottamisessa. n SOSIAALISET YRITYKSET Suomessa Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja Hyvinvointihanke - HYVÄ työ- ja elinkeinoministeriö, TEM Lisätietoja: nn Suomessa sosiaalisen yrityksen käsite ja tarkoitus on määritelty lainsäädännössä. Tarkoituksena on ollut mahdollisuuksien tarjoaminen työn tekemiseen vammaisille, vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille. Sosiaaliset yritykset toimivat samoilla markkinoilla ja toimialoilla kuin muut yritykset ja maksavat kaikille työntekijöilleen vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Yritys on merkitty kaupparekisteriin ja voi olla yritysmuodoltaan osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai osuuskunta. Sosiaalisten yritysten rekisteriin on mahdollista merkitä myös yhdistys tai säätiö. Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai vajaakuntoisia sekä pitkäaikaistyöttömiä. Vähintään yhden työntekijän on oltava vajaakuntoinen. Työ- ja elinkeinoministeriön sosiaalisten yrityksen rekisteriin oli lokakuun 2009 alkuun mennessä hyväksytty 209 yritystä. n Hyvinvointipalveluilla TÄRKEÄ KAKSOIS- LUONNE Kirjat Oliko Rovanemellä peräti pilottihanke? TOHTORI- JOURNALISMIA poliittisesta korruptiosta nn Lapin yliopiston miehet, YT ja yliopiston lehtori Petri Koikkalainen sekä entinen rehtori ja julkisoikeuden professori Esko Riepula ovat panneet poliittisen järjestelmämme röntgeniin. Tohtoreiden pamfletti Näin valta ostetaan on järkyttävää luettavaa. He käyvät kirjasessaan läpi vuoden 2007 eduskuntavaaleihin liittyvää vaalirahakohua. Tarkastelun kohteena on liikemiesten, poliitikkojen, virkamiesten ja julkisen rahan symbioosi. Suurennuslasin tarkkuudella kirjoittajat kuvaavat, nn Kunnallisella sosiaalipolitiikalla ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Aulikki Kananojan, Vuokko Niirasen ja Harri Jokirannan Kunnallinen sosiaalipolitiika -teoksessa se käsitetään osaksi julkishallinnon toimintaa, valtion antamien lakisääteisten vastuiden toteuttajaksi sekä paikallisdemokratian toimintakentäksi. Paikallistason sosiaalipolitiikan toteuttajia ovat myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat. Kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan näin ollen kuvata politiikan, julkishallinnon markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimintalogiikkojen yhteensovittamisen areenaksi. Paikallisesti toteutuva sosiaalipolitiikka ankkuroi valtion määrittelemän kansallisen sosiaalipolitiikan paikallisiin olosuhteisiin ja kansalaisten elämään. Yksi teoksen keskeisistä teemoista on määritelty seuraavasti: Miten sovitetaan yhteen valtiollisen demokratian puitteissa määritellyt sosiaalipolitiikan kansalliset päämäärät, valtion vastuu kansalaisten tasa-arvosta, julkisen hallinnon toimintaperiaatteet, kunnalliseen itsehallintoon perustuva paikallinen demokratia ja kuntien omat tavoitteet, kansalaisyhteiskunnan toiminta, paikalliset olosuhteet sekä kansalaisten oikeudet ja osallistumisen mahdollisuudet? kuinka liikemiesten yksityisellä vipurahalla on pyritty vaikuttamaan niin valtakunnallisiin vaalituloksiin kuin konkreettisiin kuntatason kiinteistökauppoihin. Koikkalainen ja Riepula ovat yliopistomiehiksi poikkeuksellisen räväköitä. Suomi on pahasti korruptoinut maa, he sanovat. Poliittinen valta on ostettavissa. Yritysmaailman kummisedät ovat köyttäneet poliitikot pauloihinsa vaalirahalla. K Vaalirahakone KMS Koikkalainen ja Riepula pitävät joulukuussa 2006 keskustan puoluetoimistossa perustettua Kehittyvien Maakuntien Suomi ry:tä (KMS) liki nerokkaana keksintönä. Yhdistyksen hallituksen takana sen todellista valtaa käyttivät toiminnan rahoittajat: huonekalu- ja ideapark-liikemies Toivo Sukari, halpahallikeisari Kyösti Kakkonen sekä kiinteistöjalostukseen erikoistuneen Nova-konsernin Tapani Yli-Saunamäki ja Arto Merisalo. Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa KMS:n tukea sai 35 keskustalaista, 14 kokoomuslaista, neljä demaria, yksi rkp:läinen ja yksi vihreä. Summat vaihtelivat ja euron välillä. KMS:n rahaa jaettiin maksullisen arvovalintavaikuttamisen (termin lanseerasi Kakkonen) jaloja periaatteita noudattaen. Liikemiehet halusivat Suomeen yrittäjäystävällisen porvarihallituksen. Oli satsattava keskustaan, oli satsattava kokoomukseen. 54

5 kallistuntemusta, jää uudistusten implementointi monesti puolitiehen ja ne ikään kuin hautautuvat kunnalliseen sosiaalisuohon. Niin valtion ja kunnan sosiaalipoliittisten tehtävien muotoutuminen kuin toimintaympäristön muutossuunnat on kuvattu mielenkiintoisesti. Yksityiskohtana toimintaympäristöjen muutossuunnista voi mainita julkisen palveluorganisaation ja kulutusareenoiden yhteistyön, koska kulutuskeitaat ovat muodostumassa ihmisten arjen keskeisiksi areenoiksi. Myös median merkittävä asema ja internetin kaltaisten tiedonvälityksen muutosten aiheuttamat haasteet kunnalliselle sosiaalipolitiikalle on tuotu esille, puhumattakaan niin asiakaskunnan kuin työtekijöiden yhä lisääntyvästä monikulttuurisuudesta. Kirjoittajien mukaan eniten vaalirahaa saivat ehdokkaat, joita voitiin pitää rahoittajilleen uskollisina tai ainakin muuten hyödyllisinä. IRJAT Rovaniemen kelkkatehdas pilottihanke Rovaniemellä elämänmenoa tarkkailevat Koikkalainen ja Riepula ottavat erityistarkasteluunsa Rovaniemen moottorikelkkahankkeen. Merta edemmäs ei tarvinnut kalaan mennä. Riepula on ollut kelkkatehdasvirityksiä seuratessaan näköalapaikalla: hän istuu kaupunginvaltuustossa demarien rivissä. Kirjan mukaan tapa, jolla kelkkatehdashanke jyrättiin vuoden 2007 aikana läpi on ennen kuulumattoman vauhdikas. Samassa sopassa yhdistyivät niin kunnallisten avainpäättäjien, Nova Groupin kuin Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) voimat. Tahtia löivät ja pilliä soittivat Novan Arto Merisalo ja Tapani Yli-Saunamäki. Pamflettien perinteitä noudattaen teos moukaroi tarkastelunsa kohdetta olan takaa. Sekä valtakunnalliset että paikalliset keskustapamput saavat iskuja välillä aivan vyön tuntumaan. Raippoja ropisee myös löperöjä lausuntoja ja selvityksiä antaneille Kuntaliiton lakimiehille, valtiovarainministeriölle, Finanssivalvonnalle, KE- VAlle, aina väärään paikkaan säntäävälle poliisille sekä oikeuskanslerille. Tietoa Rovaniemen kelkkatehtaan rakentamisen koreografiasta ja sen taustoista on saatu hitaasti ja vain hohtimilla. Monet yksityiskohdat ovat paljastuneet vasta viime kesän aikana yli Hyvinvoinnin käsite kuntaesimerkein Hyvinvoinnin käsitettä tarkastellaan ensin teorialähtöisesti, mutta sittemmin käytäntöön soveltaen luonnostelemalla kunnallisen sosiaalipolitiikan arkkitehtuuri, jota kuvataan käyttäen kuntaesimerkkejä. Strategisten lähestymistapojen kuvaus konkreettisin esimerkein antaa etenkin strategioiden valmistelussa ja päätöksenteossa mukana oleville paljon ajateltavaa. Tuntuu, että kunnallista sosiaalipolitiikkaa toteutetaan monesti ad hoc -menetelmällä vailla selkeätä strategista suuntaa. Teoksen esimerkit auttavat strategisten valintojen tekemisessä ja korostavat sitä, että sosiaalipolitiikan toteuttaminen kuntatasolla ei suinkaan ole yhden hallintokunnan asia, vaan perustuu eri hallintokunnat ja muut toimintasektorit kattavaan yhteistyöhön asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi ja kunnan elinvoiman vahvistamiseksi. Hyvinvointia tuottavat palvelut nähdään laajasti sosiaalipolitiikan tarkoitusta ja tavoitteita toteuttaviksi välineiksi. Asukkaiden aktiivista asemaa sosiaalipolitiikan toteuttamisessa korostetaan sen sijaan, että he olisivat vain palvelujen kohteina. Hyvänä esimerkkinä laajasta hyvinvointia tuottavien toimijoiden käsitteestä voi pitää kirjan esimerkkejä sosiaalitoimen ja elinkeinotoimen keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä yhteistyötä sosiaalitoimen sekä teknisen- ja ympäristötoimen välillä. Perinteisesti sosiaalipolitiikka-konseptiin ovat sisältyneet palvelujen riittävyys ja rahoitus. Tulevaisuudessa sosiaali- ja elinkeinopolitiikan sidos tulee muodostamaan kunnallisen sosiaalipolitiikan keskeisen ulottuvuuden. Hyvinvointipalveluilla on kaksoisluonne: toisaalta ne ovat investointilogiikan mukaisesti kuntien elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn rakennusaineena, toisaalta kansalaisyhteiskunnan vahvistajana. Hyödyketuotannossa peruspalvelut toimivat mahdollistajana, niin kansalaisten arjen sujumiseen kuin työelämään osallistumiseen mm. tuottamalla päivähoitopalveluja. Hyvinvointi itsessään voidaan nostaa tavoitteeksi ja alueellisen elinvoiman vahvistamisen välineeksi, mikä on havaittavissa useissa kuntastrategioissa. Unohdettu ei ole sitäkään merkittävää työllisyysvaikutusta, joka hyvinvointipalveluilla on riippumatta siitä, mikä sektori ne tuottaa. Kunnalliset peruspalvelut ja kunnallinen elinkeinopolitiikka kulkevat käsi kädessä ollen samanaikaisesti toistensa edellytyksiä ja tuloksia. Kirjoittajien mukaan tämän kaksoissidoksen tunnistaminen ja tunnustaminen muodostavat paikallisen ja alueellisen kehittämistoiminnan peruskivet! Vielä teoksessa kuvataan erilaisia palvelujen tuotantotapoja käytännön esimerkein. Kunnallisen sosiaalipolitiikan arvot ja johtaminen sekä arviointi ovat myös saaneet tilaa, tosin nämä osuudet ovat suppeita. Niistä on toisaalta olemassa koko joukko kirjallisuutta, josta valita. kaksi vuotta tapahtumien jälkeen. Koikkalainen ja Riepula toteavat ykskantaan, että Rovaniemen kelkkatehdas oli pilottihanke. Liikemiesten ja poliitikkojen saumatonta yhteistyötä oli tarkoitus jatkaa samalla kaavalla ympäri maata. Timo Kalli jalkapuuhun? Rovaniemen mikrokosmoksesta takaisin valtakunnalliseen makrokosmokseen. Kuinka korruptioksi nimetty, uudeksi maan tavaksi kaavailtu menettelytapa oli sitten mahdollista? Mikä sen selittää? Koikkalaiselle ja Riepulalle kaikki on selvää. Perustuslakiuudistuksen yhteydessä vuonna Suomi siirtyi enemmistödemokratiaan. Eduskunnan vähemmistösäännökset kumottiin. Hallitukset istuvat nykyisin aina koko vaalikauden kerrallaan. Avainpuolueiden avainpoliitikoista on näin ollen tullut aiempaa vakavammin otettavia vallankäyttäjiä. Keskittynyttä valtaa on helppo lobata ja voidella. Poliitikot kylpevät parhaillan kylmässä hiessä. Mikä meni vikaan? Sössikö keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Timo Kalli koko homman? Kalli kertoi YLE:n A-Studiossa jättäneensä vaalirahoituksensa ilmoittamatta, koska teosta ei ole säädetty laissa rangaistusta. Alkoi valtava mediakohu ja -vyörytys, joka jatkuu yhä. Piru pääsi irti ja jatkaa riehumistaan. Luin tenttiä, en elämää varten Teosta lukiessani muistui mieleen oma opiskeluaikani ja 1980-lukujen vaihteessa, jolloin sosiaalipolitiikan oppiaineen tenttikirjallisuuteen kuuluivat tuolloiset suomalaisten huippuasiantuntijoiden teokset. Minulla ei ollut tuolloin päivääkään käytännön kokemusta alalta eikä tenttiin valmistautumisen motivaatiokaan aina paras mahdollinen: luin tenttiä, en elämää varten. Kun luin Kananojan, Niirasen ja Jokirannan teoksen kolme vuosikymmentä varttuneempana ja paljon alan työkokemusta rikkaampana, tunsin pientä kateutta niitä opiskelijoita kohtaan, joille tämä teos tulee antamaan eväitä elämään, ei vain tenttiin. Teos avaa käytännön esimerkkien kautta lukijalleen maailman, johon hänen on helppo hypätä sisään. Kunnan poliittisia päätöksentekijöitä ja viranhaltijoita teos kannustaa näkemään kunnallisen sosiaalipolitiikan laajana kokonaisuutena, toimijoiden verkostona. Teoksesta on selvästi nähtävissä, että sen tekijät hallitsevat syvällisesti alansa niin teoreettisesti kuin monipuolisina käytännön toimijoina. Teos elää ajassa ja sen ilmiöissä ei yksin tässä hetkessä, vaan se rohkenee luoda katseen myös kunnallisen sosiaalipolitiikan tulevaisuuden haasteisiin. n Aino-Maija Luukkonen VTL, MPH kaupunginjohtaja Kirjoittaja työskentelee Porin kaupunginjohtajana. Luettavaa: Aulikki Kananoja - Vuokko Niiranen - Harri Jokiranta: Kunnallinen sosiaalipolitiikka.osallisuutta ja yhteistä vastuuta. PS-Kustannus Oy, Juva 2008, 252 s. Suolaa ja pippuria Näin valta ostetaan -teos on suolainen ja pippurinen. Paikoin teksti säksättää kuin Singer-ompelukone. Tarkasti dokumentoitu kerronta kelpaa esikuvaksi jopa tutkivalle journalismille. Elokuun alussa päivätty kirja kaipaa jatkokseen jo täydennettyä laitosta. Syksyn aikana on tapahtunut paljon. Puolueet ja kansanedustajat ovat kilvan palauttaneet saamiaan Nova-rahoja konsernin konkurssipesille. Valtioneuvoston eduskunnalle antama tiedonanto vaalirahoituksesta jäi tai jätettiin lautakasakohun varjoon. Keskusrikospoliisi on taas herännyt höristelemään korviaan. Oikeuskansleri hioo sapeleitaan. Mitä karmeaa vielä selviääkään parhaillaan viranomaistutkinnoissa olevista säätiösotkuista? n ARI MÖLSÄ toimittaja varatuomari, YTM Kirjoittaja työskentelee toimittajana Yleisradiossa. Luettavaa Petri Koikkalainen - Esko Riepula: Näin valta ostetaan. Lyhyt oppimäärä poliittisesta korruptiosta Suomessa WSOY:n Barrikadi-sarja Nro 12. Vantaa s., 14,90. Tieto plus 55

6 Tieto plus PALVELUTUOTANTO Palvelumuotoilu Helsingin kaupungissa: TILANNE NYKYISIN: asukaslähtöiset, mutta virastokohtaiset palveluprosessit UUDET PALVELUMUOILLUT PROSESSIT Virasto/ prosessi Virasto/ prosessi Palvelutuotanto KÄYTTÄJÄSTÄ OHJAUTUVAKSI Helsingin kaupunki on edelläkävijäkuntana Suomessa ryhtynyt hakemaan tehoa käyttäjälähtöisiin prosesseihinsa palvelumuotoilun avulla. Palvelumuotoilu tarjoaa jotain, jota aina on tavalla toisella yritetty tehdä, mutta uutta näkökulmaa tarjoavassa muodossa. nn Palvelumuotoilu on osa tietointensiivisten palvelujen (KIBS) keskittymää pääkaupunkiseudulla, mutta varmasti leviämässä myös muualle Suomeen. Helsinki edistää strategiansa mukaisesti KIBS-toimialaa erityisesti Culminatum Innovation Oy Ltd:n klusterikehitystoimintojen avulla. Nouseva toimiala, palvelumuotoilu, on keskeisessä osassa Helsingin kaupungin Yritysmyönteinen kumppani -hankkeessa, jossa kolmen eri palvelukokonaisuuden käytännön toimintaa muokataan palvelumuotoilukonsulttien avulla tuottajakeskeisyydestä käyttäjäkeskeisyyteen. Näin strategia yhdistyy käytännön prosessien kehittämiseen ja klusterikehitykseen yhdistäen hallintokuntarajat ylittävät toimintamallit public-private partnershipiin. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen: Virasto/ prosessi Asiakas asiansa kanssa Virasto/ prosessi Käyttäjälähtöisyys Helsingin strategiaohjelman menestystekijä Kasvavista palvelutarpeista, talouden tiukkenemisesta ja tulevasta työvoimapulasta seuraa julkiselle sektorille vaatimus tuottaa palvelut aikaisempaa tehokkaammin, innovatiivisemmin ja laadukkaammin. Näihin vaatimuksiin Helsinki on pyrkinyt varautumaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä ( ) strategiaohjelmassa. Hyväksytty strategia on ensimmäinen laatuaan. Siinä esitetään kaupungin keskeiset tavoitteet ja kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toimenpiteet valtuustokaudelle Päämääränä on tuottaa jatkossa nykyistä käyttäjälähtöisempiä palveluja. Kaupunkikonsernissa panostetaan mm. uuden palvelukulttuurin luomiseen, palveluverkon ja -valikoiman kehittämiseen sekä sähköisten palvelujen lisäämiseen. Lisäksi vuorovaikutusta ja asukkaiden osallisuutta halutaan vahvistaa. Kaikki pitää kuitenkin tehdä rajallisin voimavaroin ja niin että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat. Talouden taantumaan Helsinki vastaa ottamalla merkittävästi lainaa ja pitämällä menot kurissa. Työllisyystilanteen heikkeneminen näkyy erityisesti kunnallisverotuloissa. Verotulojen rajusta vähenemisestä johtuen kaupunki joutuu leikkaamaan toimintamenojaan tulevina vuosina. Vallitsevassa taloustilanteessa talouden tasapainosta halutaan huolehtia ja palvelutuotannon vaikuttavuutta parantaa. Laatukriteerien ymmärtäminen ja kustannustietoisuus tukevat kaupungin päätöksentekoa ja antavat perustan valita järkevimmät ja kokonaistaloudellisesti edullisimmat palvelujen tuotantotavat. Muotoilulla käyttäjälähtöisten innovaatioiden edelläkävijäksi Helsinki haluaa olla käyttäjälähtöisten innovaatioiden edelläkävijä. Kansallisen innovaatiopolitiikan valmistelussa palvelumuotoilu on tunnistettu yhdeksi käyttäjälähtöisten innovaatioiden mahdollistajaksi. Design-käsite on laajenemassa perinteisestä esineiden ja tuotteiden muotoilusta monitahoisten vuorovaikutteisten järjestelmien, palvelujen muotoiluun. Helsinki on yhdessä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kanssa edennyt Open embedded design -hakemuksellaan vuoden 2012 maailman muotoilupääkaupungin (World Design Capital) haun finaalivaiheeseen. Haussa on korostettu, että muotoilu käsittää myös julkiset palvelut ja prosessit. Helsingin kehittäminen muotoilun suunnannäyttäjänä sisältyy myös kaupungin strategiaohjelmaan ja metropolialueen kilpailukykystrategiaan. PALVELUMUOTOILU AUTTAA KÄÄNTÄMÄÄN kuntapalvelut käyttäjästä ohjautuvaksi nn Käyttäjälähtöinen kehitystoiminta ei kosketa vain yksityistä sektoria. Käyttäjälähtöisyys tarkoittaa asukkaiden tarpeista lähtevää palvelujen kehittämistä. Kuntapalveluissa tämä merkitsee mm. painopisteen siirtämistä tuottajakeskeisyydestä käyttäjäkeskeisyyyteen, asukkaiden mukaan tuomista palveluja koskevaan päätöksentekoon ja palvelumuotoilun käyttöönottoa. Muotoilu tekee kehittämisestä käyttäjäkeskeisempää ja auttaa Helsinkiä luomaan parempia palveluita. Palvelutuotannon kääntäminen käyttäjästä ohjautuvaksi edellyttää kaupunkikonsernilta 56

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Pirkanmaan liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Päivämäärä

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä 11 ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008 ESISELVITYS 1(26) ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Tuomo Melin 1 Tuomo Melin: Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa ISBN 978-951-563-608-9 (URL: http://www.sitra.fi)

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

METROPOLIMME 2030. näkökulmia Helsingin seudun kehittämiseen

METROPOLIMME 2030. näkökulmia Helsingin seudun kehittämiseen METROPOLIMME 2030 näkökulmia Helsingin seudun kehittämiseen METROPOLIMME 2030 näkökulmia helsingin Seudun kehittämiseen 3 Suomen Toivo -ajatuspaja Kansakoulukuja 3 A 00100 Helsinki www.toivoajatuspaja.fi

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus Haasteet opetukselle ja tutkimukselle toim. Ulla Salonen-Soulié IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 IX

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Green Caren toimintamallit

Green Caren toimintamallit TTS:n julkaisuja 410 Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos TTS:n julkaisuja 410 ISBN 978-951-788-419-8

Lisätiedot

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen FT Maritta Pohls maritta.pohls@kolumbus.fi NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen SUOMALAISEN NAISEN ASEMA Tasa-arvolainsäädännön

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

Kunta ja elämänhallinnan vahvistaminen

Kunta ja elämänhallinnan vahvistaminen Kunta ja elämänhallinnan vahvistaminen Raportti perhepalveluverkoston design-prosessista asukkaiden oman elämänhallinnan vahvistamiseksi Sastamalassa Paavo Salli TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto

Lisätiedot

Yrittäjämyönteisiä valintoja - case -tutkimus Suomen Yrittäjien 2014 tekemän elinkeinopoliittisen mittariston menestyskunnista

Yrittäjämyönteisiä valintoja - case -tutkimus Suomen Yrittäjien 2014 tekemän elinkeinopoliittisen mittariston menestyskunnista Yrittäjämyönteisiä valintoja - case -tutkimus Suomen Yrittäjien 2014 tekemän elinkeinopoliittisen mittariston menestyskunnista Launo Haapamäki Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI TAMPEREEN YLIOPISTO Jari Seppälä VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI Kaupunkisuunnittelun ja Internetin interaktiivisuuden yhdistävä evaluointitutkimus Tiedotusopin

Lisätiedot