Puheenjohtajat: Virve Zenkner ja Sini Piippo, CIMO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtajat: Virve Zenkner ja Sini Piippo, CIMO"

Transkriptio

1 Tulokaskoulutus 10:00-12:30 Tulokaskoulutus on tarkoitettu enintään vuoden kansainvälisen koulutusyhteistyön alalla toimineille. Koulutuksen tavoitteena on auttaa hahmottamaan oma työ osana kansainvälistä koulutusyhteistyötä ja tarjota tilaisuus verkostoitumiseen muiden tulokkaiden kanssa. Osallistujat tutustuvat alan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä pääsevät kuulemaan ja jututtamaan alalla toimivia konkareita. Lisäksi osallistujat saavat perustietoa CIMOn ja Fulbright Centerin palvelutarjonnasta. Koulutus sisältää myös ryhmäkeskusteluja, minkä vuoksi osallistujamäärä on rajattu 50:en. Tulokaskoulutukseen osallistuville tarjotaan kahvi ja sämpylä. Puheenjohtajat: Virve Zenkner ja Sini Piippo, CIMO Measuring English language skills: PTE Academic, IELTS, and TOEFL 12:30-14:00, Roundtable Palvelumuotoilu 12:30-14:00, Roundtable Non-native English speakers language skills have been measured globally with IELTS and TOEFL tests for decades. A newcomer into standardized English as a foreign language tests group was introduced three years ago when Pearson launched its PTE Academic (Pearson Test of English) test worldwide. What kind of test the new PTE Academic is, how does it compare with IELTS and TOEFL, what is similar, what is different? PTE, IELTS, and TOEFL tests will be briefly introduced - test structure, test security, scores and reporting service. We will discuss matters such as score validity and reliability, score verification, and test security issues. Furthermore, we will question whether standardized tests are sufficient enough in measuring English skills or should institutions use other tests in addition and if so, what kind of tests would they be. Also other related topics can be brought up to discussion. Chair: Johanna Lahti, Fulbright Center Speakers: Stella Saliari, ETS Global, Tuija Peussa, FINNBRIT Palvelumuotoilulla kehitetään World Design Capital vuoden siivittämänä palveluja niin korkeakoulusektorilla kuin kaupungeissa. Mitä on palvelumuotoilu? Miten sitä on hyödynnetty Helsinki Summer Schoolissa? Entä Oppimiskeskus Fellmannian palvelumuotoilun kehittävä arviointi -hankkeessa? Lopuksi jakaudutaan pienryhmiin ja pohditaan omaan vastuualueeseen liittyviä palveluja ja tapoja miten niitä voitaisiin kehittää palvelumuotoilun avulla. Puheenjohtaja: Sini Saarenheimo, Helsingin yliopisto, Yhteispalvelut Puhuja: Kaisa Vuorivirta, Avoin yliopisto Lahden toimipiste, Helsingin yliopisto.

2 Erasmus for All EU:n uusi ohjelmakausi :30 14:00, sessio Euroopan Unionin koulutusohjelmat uudistuvat vuonna Parhaillaan on käynnissä neuvotteluprosessi, jossa suunnitellaan tulevaa ohjelmakautta ( ) ja ohjelman ominaisuuksia. Euroopan komissio on esittänyt, että jatkossa kaikki unionin tukemat mm. korkeakoulutusta tukevat ohjelmat yhdistettäisiin yhteen ohjelmaan, jonka työnimenä on ollut Erasmus for All. Sessiossa kuullaan tuoreinta tietoa ohjelmaa koskevista neuvotteluista suoraan Euroopan komissiosta joko suorana etäluentona tai nauhoitettuna esityksenä. Esityksen jälkeen käydään yhteistä keskustelua siitä, mitä uusi ohjelmakausi suomalaisten korkeakoulujen näkökulmasta näyttää tuovan mukanaan. Puheenjohtaja: N.N. Puhujat: Päivi Pihlaja, CIMO Saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut 12:30-14:00, sessio Mitä asioita pitää ottaa huomioon Suomeen töihin tulevan kansainvälisen henkilöstön palvelussuhdeasioissa? Miten heidät saadaan asettautumaan ja kotoutumaan Suomeen sujuvasti? Sessiossa käydään läpi, minkälaisia palveluita saapuvalle henkilöstölle ja tutkijoille on hyvä tarjota, esim. rekisteröinti, oleskeluluvat, verotus, sosiaaliturva jne. Keskustelemme myös työnantajan velvollisuuksista ja kansainvälisten henkilöstön tarpeista verrattuna suomalaisen henkilöstön tarpeisiin. Käymme myös läpi, mitä ylimääräisiä palveluita Suomessa on tarjolla (relocation, harrastukset, social clubs etc.) Puheenjohtaja: Kirsi Korhonen, Helsingin yliopisto Puhujat: Ulla Siltaloppi, Tampereen teknillinen yliopisto, Pentti Sorsa, Migri, Essi Liimatainen, Migri. Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnossa 12:30-14:00 sessio ja 14:00-15:30 järjestelmäkohtaiset roundtable-ryhmät Kansainvälisen liikkuvuuden hallinnointiin on kehitetty uusia tietoteknisiä työvälineitä. Vaihtoluvut kasvavat ja uusia ratkaisuja etsitään jotta jokainen korkeakoulu täyttäisi omat kansainvälisyystavoitteensa ja laatukriteerinsä. Sessiossa esitellään Mobility-Online, Move On ja SoleMOVE -tietojärjestelmillä toteutettuja ratkaisuja, sekä niiden käyttöönotosta saatuja yleisoppeja ja kokemuksia. Yhteisen session jälkeen järjestelmien käyttäjät jakautuvat erillisiin järjestelmäkohtaisiin ryhmiin. Puheenjohtaja: Ville Paananen, Turun AMK Puhujat: Iina Jokela, Helsingin yliopisto; Sanna Heikkinen, Oulun yliopisto; Marjo Hiisijärvi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

3 FINNIPS ja UAF: mitä, missä ja miksi? 12:30-14:00, sessio FINNIPS on 22 ammattikorkeakoulun muodostama yhteistyöverkosto, jonka pääasiallisena tehtävänä on järjestää vieraskielisten koulutusohjelmien valintakokeita ulkomailla. FINNIPS - verkoston järjestämät valintakokeet ovat keskeinen osa ammattikorkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen laadukasta opiskelijavalintaprosessia. Valintakoemaavalikoiman muotoutumiseen ja opiskelijarekrytoinnin suuntaamiseen kehitetään yhä strategisempia perusteita. Ajankohtaisina kysymyksinä pohditaankin paitsi sitä, missä kokeita pidetään, myös sitä millä perustein näin tehdään. Verkostotoiminnassa tiivistyy ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö ja sen puitteissa on mahdollista kehittää vieraskielistä koulutusta laajemminkin. University Admissions Finland (UAF) on 10 yliopiston yhteisen konsortion omistama palvelukeskus joka on usean vuoden ajan ylläpitänyt ja tukenut kansainvälisiin opiskelijahakuihin liittyviä palveluja. Liitteiden käsittely ja asiakaspalvelu ovat vain osia näistä palveluista. Yliopistojen sekä hakijoiden tarpeet sekä kansainvälinen kilpailuympäristö alati muokkaavat toimintaa ja prosesseja. Mitä UAF nykyään tekee ja mitä ovat vuodet opettaneet? Miltä näyttää kansainvälisen opiskelijahaun tulevaisuus UAF:n silmin? Puheenjohtaja: Rikka Vanhanen, Finnips- verkosto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Puhuja: Joanna Kumpula, University Admissions Finland Kansainvälistymisstrategian käytännön toteutus - Tutkijoiden ja työntekijöiden liikkuvuuden tukeminen 14:00-15:30, sessio Kansainvälistymisen määrälliset tavoitteet puhuttavat varmasti joka korkeakoulussa eri tasoilla. Kansainvälinen liikkuvuus on myös yksi rahoituksen peruste ja mitä enemmän sitä on, toki sen parempi. Kansainvälinen liikkuvuus ei koske vain vaihto- ja perustutkintoopiskelijoita, vaan myös jatko-opiskelijoita, apurahatutkijoita ja työntekijöitä. Sadat ihmiset tulevat Suomeen tai lähtevät Suomesta ulkomaille apurahan tai palkan turvin vuosittain. Mitä kansainvälistymisstrategian tavoitteet oikeastaan olevat apurahatutkijoiden ja työntekijöiden osalta, miten niitä mitataan ja miten ne on tarkoitus saavuttaa? Käytännössä yliopistolakiuudistus on jopa rajoittanut liikkuvuutta, miten tähän haasteeseen voidaan vastata? Puheenjohtaja: Kirsi Korhonen, Helsingin yliopisto Puhuja: Eeva Kaunismaa, OKM

4 Alueellinen yhteistyö; korkeakoulut mukana kehittämässä alueen kansainvälistymistä 14:00-15:30, sessio Sessiossa tarkastellaan alueen kansainvälistymistä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Kansainvälistymisestä on tullut tärkeä osa toimintaa yhä useammalle pohjoiskarjalaiselle yritykselle ja työpaikalle. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on edistää maakuntansa kykyä toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja tukea monikulttuurisen yhteiskunnan kehitystä. Korkeakoulun kansainvälistymisellä vastataan maakunnan työelämän osaamisvaatimuksiin ja monikulttuuristumisen tuomiin haasteisiin. Sessiossa esitellään myös UrbanEnviro-hanke ( ), joka on Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Lahden ammattikorkeakoulun konkreettista yhteistyötä Lahdessa. Hankkeessa toteutetaan vuosina Lahden yliopistokeskuksen sateenvarjon alla kansainvälinen koulutuskokonaisuus, joka tuottaa kaupunkiympäristöjen monialaisia, kansainvälisesti päteviä asiantuntijoita elinkeinoelämän ja julkisen sektorin ajankohtaisiin tarpeisiin, päivittää ja täydentää alalla jo toimivien henkilöiden osaamista ja asiantuntemusta sekä luo verkostoja tämän asiantuntijuuden hyödyntämiseksi yhteiskunnan eri sektoreilla ja kansainvälisesti. Puhujat: Anneli Airola, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu: Tahtotilana kansainvälistyvä Pohjois-Karjala Maarita Mannelin, Pohjois-Karjalan kauppakamari: Pohjois-Karjalan kauppakamari oppilaitosten kumppanina kehittämässä kv-harjoittelua Pohjois-Karjalassa Eira Rosberg, Urban Enviro- projekti, Lahden yliopistokeskus: Konkreettista korkeakouluyhteistyötä Lahdessa UrbanEnviro-projektissa Oleskelu- ja jatko-oleskelulupien hakeminen 14:30-15:00, sessio Oleskelulupahakuprosessiin on tullut muutoksia. Sessiossa käydään läpi uusia käytäntöjä ja miten korkeakoulujen tulisi toimia lupien kanssa. Lisäksi sessiossa käydään läpi jatkooleskelulupien hakuprosessia ja lupien myöntämisen perusteita: ovatko päätökset yhdenmukaisia ja opiskelijat eri paikkakunnilla tasavertaisessa asemassa. Maahanmuuttoviraston ja Poliisihallinnon puheenvuorojen jälkeen tilaa kysymyksille ja keskustelulle. Puheenjohtaja: Sami Niemelä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Puhujat: Pentti Sorsa, Migri ja Essi Liimatainen, Migri, Jukka Hertell, Poliisihallitus

5 USA ja Kanada: Fulbright Centerin neuvontapalvelut ja stipendiohjelmat 14:00-14:45, info Fulbright Centeristä saat tietoa korkeakoulutuksesta ja opiskelumahdollisuuksista USA:ssa ja Kanadassa. Meillä on myös monenlaisia sekä suomalaisille että amerikkalaisille tarkoitettuja stipendiohjelmia niin opiskelijoille tutkijoille opettajille kuin kv-ammattilaisillekin. Tule kuulemaan miten FC voi auttaa sinua, opiskelijoitasi ja korkeakouluasi. Puhuja: Terhi Topi, Fulbright Center Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa 14:45-15:30, info Katsaus CIMOn uusiin harjoittelupaikkoihin, jotka ovat kehitysyhteistyötä tekevissä organisaatioissa ulkomailla. Paikat on tarkoitettu maisterivaiheen opiskelijoille. Esittelyssä ovat myös muut CIMOn harjoitteluohjelmat, joiden kautta on mahdollista hankkia työkokemusta kehitys- tai kehittyvissä maissa. Näissä ohjelmissa on paikkoja sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen opiskelijoille. CIMOn kautta voi hakea myös YK:n apulaisasiantuntijatehtäviin (JPO). JPO-paikat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille suomalaisille nuorille. Puhujat: Harjoitteluohjelmat Tarja Nousiainen YK:n apulaisasiantuntijat Anne Hämäläinen, Riikka Vuorela, Tarja Nousiainen UUTTA! Alakohtaiset tapaamiset 12:30-14:00 Rountablet 14:00-15:30 Roundtablet Aiempina vuosina heränneen kysynnän perusteella järjestetään tänä vuonna uudentyyppisiä alakohtaisia keskustelufoorumeita. Tavoitteena on koota yhteen eri alojen toimijoita tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan oman alansa kansainvälistymiseen liittyvistä asioista. Keskustelun aiheet syntyvät yhdessä sovitusti. Vastuuhenkilö ottaa ilmoittautuneisiin yhteyttä lähempänä kevätpäiviä ja kerää ehdotuksia ja toiveita. Täten kaikki osallistujat pääsevät vaikuttamaan keskustelun sisältöön.

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa Selvitys Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN 2009 1 Kannen graafinen suunnittelu Satu Salmivalli ISBN 987-951-805-309-8 (pdf)

Lisätiedot

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija-

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Faktaa. Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM:

Faktaa. Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM: Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA 2 2009 IRMA GARAM: Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt

Lisätiedot

Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen

Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomi Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Keski-Suomen maahanmuutto- poliittinen

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Tervetuloa Peda-forum-päiville 2012

Tervetuloa Peda-forum-päiville 2012 Tervetuloa Peda-forum-päiville 2012 Opetus on yliopiston tärkein tehtävä Yliopistolaitoksen tehtävä on tuottaa uutta tietoa, antaa tutkimukseen perustuvaa korkeinta opetusta ja huolehtia tiedon ja osaamisen

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI

LOPPURAPORTTI. Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI LOPPURAPORTTI Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI Terveydenhuollon osaajien liikkuvuuden edistäminen 1.11.2008-31.12.2010 Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI Terveydenhuollon

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ITK2013. Tulevaisuus pelissä. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2013. Tulevaisuus pelissä. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2013 Tulevaisuus pelissä Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa SEFEN RAPORTTEJA 1/2014 Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa Onway Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN 1 JOHDANTO... 5 2 OSAAMISEN JOHTAMINEN... 6 2.1 Osaamisen määrittely... 6

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014

Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014 Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014 Asuntomessut Mikkeliin 2017 Sivu 12 Laadukasta digitointia Ja konservointia s. 6 Muutoskestävyys edellyttää osallistumista s.10 Biotaloudesta uutta bisnestä s. 11 NAPPAA

Lisätiedot

Työmarkkinoiden joustavuus testataan

Työmarkkinoiden joustavuus testataan Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Työmarkkinoiden joustavuus testataan Työmarkkinoiden pyöriä pyörittää - tai pysäyttää - tällä hetkellä ilmiöt ja tekijät, jotka ovat keskenään ristiriitaisia ja juuriltaan

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET

MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Pohjolainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden

Lisätiedot

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt.

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt. FUAS-LEHTI nro 1 2013 Uusi toiminnanjohtaja Leena Treuthardt: FUAS on sosiaalinen innovaatio 6 Opiskelijat otettu hyvin mukaan liittouman kehittämiseen 11 Maakuntajohtajat näkevät kolmen kimpalla kilpailuedun

Lisätiedot

Työelämän ristipaineet haastavat työtä tarjoavan sekä sitä haluavan. Mistä syntyy työpaikan kilpailukyky?

Työelämän ristipaineet haastavat työtä tarjoavan sekä sitä haluavan. Mistä syntyy työpaikan kilpailukyky? Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Työelämän ristipaineet haastavat työtä tarjoavan sekä sitä haluavan. Mistä syntyy työpaikan kilpailukyky? Taloudellisen taantuman syveneminen siitä huolimatta, että valon

Lisätiedot

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kiinalaiset akateemiset maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Suomessa kiinalaisten käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta REKRY-AMARE selvitys (1) TUOMO KAUHA 1.12.2012 Koulutus-ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot