Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun konsepti 12/04/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun konsepti 12/04/2013"

Transkriptio

1 Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun konsepti 12/04/2013 1

2 Tiivistelmä Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun tarjoaa tiedon kaikista terveyden- ja hyvinvoinnin palveluntarjoajista ja heidän palveluista. Tietoa on tarjolla kattavasti, laadukkaasti, luotettavasti ja ajantasaisesti. Verkkopalvelun keskeisin käyttäjäryhmä on kansalaiset. Kansalainen löytää verkkopalvelun avulla tarvitsemansa palvelun kaikkina vuorokaudenaikoina yhdestä paikasta. Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun avulla halutaan tukea vahvasti kansalaisen valinnan vapautta. Verkkopalvelu tukee valinnanvapautta palveluihin hakeutumisessa, ja eri palveluita verrattaessa ja arvioitaessa. Palveluvaaka.fi on tilannelähtöinen, ajankohtainen, luotettava ja käyttäjien tietotarpeet aidosti huomioiva verkkopalvelu. Verkkopalvelun tärkeimmät toiminnot ovat palveluiden hakeminen, vertaaminen ja arviointi. Tieto eri palveluntarjoajista ja heidän palveluistaan on löydettävissä ja vertailtavissa yhtenäisellä tavalla. Verkkopalvelun keskiöön nostetaan kansalaisten arviot ja palautteet palveluntarjoajista. Arviot ja palautteet tuovat lisäarvoa käyttäjille palveluita vertailtaessa. 2

3 Sisällysluettelo Johdanto Alkusanat Konseptoinnista Konseptidokumentista Nykytila Tavoitetila Käyttöliittymämallinnukset Hallintamalli Projektin jatko 3

4 Alkusanat Alkuvuodesta 2013 tulevalle Palveluvaaka.fiverkkopalvelulle toteutettiin konseptointi. Konseptointityön kautta haluttiin luoda selkeä ja konkreettinen tavoitetila, jota kohti Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun suhteen halutaan, ja tulee, edetä. Työn fokuksena oli erityisesti hahmotella keskeisiä vertailukriteerejä ympärivuorokautiselle palveluasumiselle, kotihoidolle sekä ikääntyneiden henkilöiden kotona asumisen tukipalveluille (mm. ruoka-, siivous-, kuljetus-, asiointi- ja talonmiespalvelu). Tehty konsepti luo perustan ja suunnan Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun tarkemmalle määrittelylle, toteutukselle ja jatkokehitykselle. Keskeisenä teemana tehdyssä konseptissa on ollut käyttäjä- ja käyttötilannenäkökulma miten käyttäjää voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla tunnistetuissa palvelutilanteissa? Tehdyn työn aikana asioita on pyritty miettimään aina ensisijaisesti verkkopalvelun tärkeimmän kohderyhmän (kansalaisten) näkökulmasta. Palveluntarjoajat ovat toinen erittäin keskeinen käyttäjäryhmä, ja myös heidän tarpeensa sisällöntuottajina on pyritty ottamaan huomioon. 4

5 Konseptoinnista Konseptointityö tapahtui pitkälti niin sanotun työpajatyöskentelyn avulla. Työpajoja järjestettiin yhteensä kolme kappaletta seuraavien aihealueiden tiimoilta: Verkkopalvelun keskeiset tehtävät, tavoitteet, toiminnallisuudet ja käyttäjät Palveluiden vertailu ja vertailukriteerit Käyttöliittymämallinnukset ja hallintamalli Työpajoissa oli edustetusta muun muassa seuraavista organisaatiosta ja hankkeista: Johannes Koti/ TESO ry Kainuun sote/aktiiviasiakas-hanke PSOP-hanke Sosiaalialan Työnantajaliitto THL Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Solitan keskeisenä roolina työpajoissa on ollut: työpajojen fasilitointi, sekä keskustelun ja suunnittelutyön ohjaaminen oikeiden asioiden ja kysymysten pariin. sparraaminen, olennaisen tiedon esiin kaivaminen ja näkemysten suodattaminen. hyväksi todettujen ratkaisuiden ja ideoiden esiintuonti muista vastaavista verkkopalveluprojekteista. Työpajojen muistiot olivat kommentoitavana työpajoihin osallistujilla, ja muistiot muodostavat tämän konseptidokumentin rungon. Konseptia ei lähdetty luomaan tyhjästä, vaan lähtökohtina konseptoinnille toimivat muun muassa aiemmat esiselvitykset, nykyinen Palveluvaaka.fi-verkkopalvelu ja alustavat käyttöliittymämallinnukset. Koko projektin ajan oli käytössä verkkotyötila, joka mahdollisti jatkuvan kommentoinnin projektin tuotoksiin ja tilanteeseen liittyen. 5

6 Konseptidokumentista Konseptidokumentin keskeisimpänä tavoitteena ja tarkoituksena on tuoda vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mikä on Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun keskeisin rooli ja tavoitteet? Kenelle verkkopalvelu on tarkoitettu? Mitä käyttäjätarpeita verkkopalvelun tulee tyydyttää? Kuinka verkkopalvelun tulee niitä tukea? Mitkä ovat verkkopalvelun keskeiset sisällöt ja toiminnallisuudet? Kuinka verkkopalvelua hallinnoidaan? Konseptidokumentti tuo lisäksi esiin keskeiset linjaukset, periaatteet ja rajaukset tulevan Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun suhteen. Konseptidokumentin avulla kyetään jakamaan tietoa ja viestimään tulevaan Palveluvaaka.fiverkkopalveluun liittyen, ja tätä kautta voidaan osaltaan varmistaa, että verkkopalvelun jatkokehitys on yhtenäisellä pohjalla. Konsepti esiteltiin sisäisesti THL:llä ( ) ja projektin ohjausryhmälle (8.4). Konseptidokumenttien ylläpitovastuu siirtyy THL:lle, ja dokumentin ajantasaisuudesta tulee huolehtia jatkossakin esiin nousevien muutostarpeiden myötä. 6

7 Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Tavoitetila Käyttöliittymämallinnukset Hallintamalli Projektin jatko 7

8 Lähtökohdat ja nykytila Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun uudistamisen taustalla on erilaisia asioita ja haasteita nykytilaan liittyen, joita on koottu lyhyesti oheen. Kaikki palveluntarjoajat eivät ole mukana verkkopalvelussa tarjolla ei ole kattavasti tietoa eri palveluista. Palveluvaa assa on tällä hetkellä vain ne tahot, joista THL:llä on vertailukelpoista yksikkötasoista laatutietoa. Aito kansalaisnäkökulma puuttuu - verkkopalvelun sisältöä ei ole onnistuttu luomaan niin, että se vastaisi kansalaisten tarpeita. Sivuston hyödyllisyyttä on vaikea nähdä ja toiminnallisuudet jäävät helposti käyttämättä. Verkkopalvelua ja sen sisältöä ei ole hakukoneoptimoitu, ja tämä heijastuu verkkopalvelun heikkoon löydettävyyteen. Mikä on paras palvelu? Palveluita on vaikea verrata keskenään eikä sisältö tue prosessia, jonka perusteella kansalainen valitsee palvelun toisen yli. Verkkopalvelua ei ole tietoisesti lähdetty brändäämään ja mainostamaan kansalaisille, koska verkkopalvelussa ei ole vielä kattavasti tietoa eri palveluista täten verkkopalvelu ei ole lyönyt läpi ja sen käyttäjämäärät ovat vähäiset. Myöskään verkkoläsnäoloa ei ole toistaiseksi toteutettu em. syistä (miten muut sähköiset palvelukanavat, esim. Facebook tai Twitter, voisivat tukea verkkopalvelua ja sen käyttöä). THL on joutunut itse käsin syöttämään palveluntarjoajien organisaatioita koskevia perustietoja (mm. toimipisteet), ja tämä on työläs prosessi. 8

9 Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Tavoitetila Linjaukset Käyttäjäryhmät Tavoitteet ja hyödyt Toiminnallisuudet ja sisältö Vertaaminen ja palautteet Käyttöliittymämallinnukset Hallintamalli Projektin jatko 9

10 Keskeisiä linjauksia Kansalaiset ovat Palveluvaaka.fiverkkopalvelun keskeisin käyttäjäryhmä. Verkkopalvelun käyttökokemuksen keskiöön nostetaan käyttäjien antamat omat arviot ja palautteet palveluntarjoajista. Nykyisessä Palveluvaaka.fi-verkkopalvelussa olevat tilastot (Selaa tilastoja) on jatkossa muiden verkkopalveluiden (mm. SOTKAnet ja Hyvinvointikompassi) vastuulla. Palveluvaaka ei tarjoa itsessään riskitestejä, yleissivistävää tietoa tms., vaan ne tarjotaan linkkien kautta. Ensimmäisessä vaiheessa ei lähdetä toteuttamaan haastavampia asioita, vaan ensin keskitytään perustoiminnallisuuksiin. Palvelutarjoajat ovat verkkopalvelussa lähtökohtaisesti palveluittain ja yksikkökohtaisesti. Eli esimerkiksi useampia palveluja tarjoava kuvitteellinen Penttilän Palvelutalo näkyy palveluvaa assa niin Penttilän Palvelutalo asumispalvelut kuin Penttilän Palvelutalo kotihoidon palvelut. Tämä mahdollistaa muun muassa omat asiakasarviot per palvelu/yksikkö. Kansalaisen näkökulmasta kaikki palvelut, jotka ovat Palveluvaa assa mukana, ovat hyväksyttyjä ja täyttävät vaaditut kriteerit. Palveluntuottajien hyväksymiskriteerit Palveluvaakaan pääsemiseksi esitettään verkkopalvelun tietoa sivusta alla 10

11 Käyttäjäryhmät Lähtökohtaisesti kaikki voivat käyttää tulevaa Palveluvaaka.fi-verkkopalvelua. Kaikkia käyttäjäryhmiä ja -tarpeita ei voi kuitenkaan palvella yhtä suurella prioriteetilla tällöin ei palvella laadukkaasti ketään. Konseptoinnissa keskeisimmäksi käyttäjäryhmäksi tunnistettiin kansalaiset, joita pyritään palvellaan mahdollisimman laadukkaasti tunnistetuissa palvelu- ja käyttötilanteissa. Muita tunnistettuja tärkeitä käyttäjäryhmiä verkkopalvelun suhteen ovat: Palveluntarjoaja Ammattilainen Päätöksen tekijä Kansalainen Kansalaiset käyttävät verkkopalvelua etsiessään itselleen tai omaiselleen (esim. omille vanhemmilleen) parhaiten sopivaa palvelua. Kansalaiset käyttävät verkkopalvelua arvioidessaan itsensä tai omaistensa käyttämiä palveluita. Palveluntarjoaja Palveluntarjoajat syöttävät tietoa verkkopalveluun, ja saavat arvokasta tietoa omasta palvelustaan käyttäjäarvioiden kautta. Ammattilainen Palveluohjaajat ja palveluohjaustilanteet ovat keskeisiä käyttötapauksia ja -tarpeita verkkopalvelun kannalta Esimerkiksi kunnan nimetyt palveluohjaajat käyttävät verkkopalvelua saadakseen tietoa alueensa palveluista. Päätöksen tekijä/viranomainen Esimerkiksi kunnan näkökulmasta verkkopalvelu tarjoaa kokonaisvaltaisen hyvinvointipalveluiden välittämiseen keskittyvän palvelun, jossa on mukana kaikki palveluntarjoajat. 11

12 Keskeiset tavoitteet ja hyödyt (1/2) Kansalainen Saa kattavasti tietoa eri palveluntarjoajista, heidän palveluistaan ja palvelujen laadusta. Löytää tarvitsemansa palvelun kaikkina vuorokaudenaikoina yhdestä paikasta. Helpompi ja nopeampi palvelun löydettävyys helpottaa hoitoon hakeutumisen. Tukee valinnanvapautta palveluihin hakeutumisessa, ja eri palveluita arvioitaessa ja verrattaessa. Palveluntarjoajatieto on löydettävissä ja vertailtavissa yhtenäisellä tavalla näkee helposti mikä on minulle sopivin palvelu Voi arvioida ja antaa palautetta käyttämästään palvelusta, ja voi hyödyntää muiden antamia arvioita ja palautteita. Palvelun tarjoaja Näkyvyys, löydettävyys ja liikevaihto kasvavat. Saavat arvokasta palautetta suoraan kansalaisilta mahdollistaa oman palvelun kehittämisen. Kritiikki ja palautteet ovat keskitetysti ja kontrolloidusti yhdessä paikkaa. Paljastaa palveluaukot tarjoaa uusia ideoita palvelujen suunnitteluun ja edellytyksiä profiloitumiselle. Kilpailuvalttien hakeminen muita vertailemalla. Sallii uusien innovaatioiden esiin tuonnin. Helppo ylläpitokäyttöliittymä omien tietojen päivittämiseen. Mahdollistaa tuottajien samanarvoisuuden. Avoimen rajapinnan kautta esim. kunnat voivat poimia valitut palveluvaa an tiedot omille sivuille, jolloin ei ole tarvetta ylläpitää itse palveluhakemistoa 12

13 Keskeiset tavoitteet ja hyödyt (2/2) Ammattilainen Löytävät palveluntarjoajatiedon keskitetysti yhdestä paikkaa. Kokonaisvaltaisen palveluohjauksen mahdollistaja. Tarjoaa tietoa ja apua palveluohjauksen tueksi ympäri vuorokauden. Väline objektiiviseen palvelun suositteluun. Päätöksen tekijä/viranomainen Mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja kattavan kuvan tarjolla olevista palveluista. Palvelutarjoaman paikallinen vinous tai puutteellisuus helpommin todettavissa myös hallinnolliseen käyttöön. Mahdollistaa organisaatioiden ja alueiden välisen laatuvertailun. On yksi kansallinen palvelu tuoden kustannussäästöjä, kun paikallisten vastaavien hankkeiden tarve vähenee. Palveluvaaka.fi-verkkopalvelu On laajalti tunnettu, arvostettu ja käytetty verkkopalvelu. Kattaa tulevaisuudessa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut koko maan tasolla. Tietoa on tarjolla kattavasti, laadukkaasti, luotettavasti ja ajantasaisesti. Sisällöntuotantovastuu palvelutuottajille, jolloin THL:n nykyinen työtaakka vähenee. Tarjotaan avoimet rajapinnat muihin palveluihin, jotta palveluun voidaan tuoda ja sieltä viedä tietoa myös muihin verkkopalveluihin. 13

14 Keskeiset toiminnallisuudet Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun keskeisimmät toiminnallisuudet ovat: Hakeminen Käyttäjä voi hakea itselleen tai omaiselleen sopivaa palvelua. Hakua voi rajata erilaisin kriteerein. Vertaaminen Käyttäjä voi verrata haluamiaan palveluita. (Kuvattu tarkemmin seuraavalla kalvolla) Arvion antaminen Käyttäjä voi antaa numeerisen strukturoidun ja/tai avoimen sanallisen arvion käyttämästään palvelusta. Lisäksi tarjolla on muun muassa: Karttatoiminnallisuus Käyttäjä voi rajata hakua ja katsoa hakutuloksia kartalla. Tulostaminen Hakutulosten lähettäminen sähköpostiin Sosiaalisen median -jakonapit 14

15 Keskeiset tietosisällöt Verkkopalvelun keskeisin tietosisältö on kattavat, laadukkaat ja ajantasaiset tiedot palveluntarjoajista ja heidän palveluistaan. Edellä mainitut tiedot koostuvat seuraavista osaalueista: Perustiedot (mm. osoite- ja yhteystiedot) Tiedot saadaan Palveluhakemiston kautta Muut lisätiedot Palveluntarjoajat tuottavat nämä tiedot itse palveluntuottajien ylläpitokäyttöliittymän kautta Tutkimus- ja tilastotiedot Tiedot saadaan mm. RAI-järjestelmän ja Hilmo-rekisterin kautta Käyttäjien antama palaute Tämä palaute koostuu strukturoitu palautteesta (numeerinen arvio) ja avoimesta sanallisesta palautteesta Käyttäjien omat arviot ja palautteet käyttämistään palveluista nostetaan verkkopalvelun keskiöön, ja tätä arvokasta sisältöä hyödynnetään erityisesti palveluita vertailtaessa. Käyttäjiltä kysyttävä palaute koskien ikäihmisten palveluita, tulee olemaan mahdollisuuksien mukaan yhteneväinen vanhuspalvelulain edellyttämän systemaattisen ikäihmisten palveluja koskevan asiakaspalautekeruun kanssa. Myös muut Palveluvaakaan tulevat asiakaspalautemittarit (esimerkiksi neuvoloiden ja suun terveydenhuollon mittarit) ovat samoja, joita käytetään kansallisissa kyselyissä. Lisäksi on olemassa erilaisia vaikuttavuuden ja laadunhallinnan mittaristoja (esim. RAI) liittyen tarjolla oleviin palveluihin. Nämä tiedot ovat tärkeitä, ja ne tuodaan käyttäjän saataville. Verkkopalvelussa on käytössä ns. tiedon tuoreuden tae, jolloin käyttäjälle on näkyvissä vain ne palvelut, joiden tiedot ovat ajan tasalla. 15

16 Vertaaminen Palveluiden vertaaminen on Palveluvaaka.fiverkkopalvelun keskeinen toiminnallisuus. Käyttäjien antamat arviot ja palautteet ovat keskeisin ja ensisijainen tapa arvioida ja verrata palveluita. Lisäksi sijainti ja palvelutarjonta (mitä kaikkea palvelu pitää sisällään) ovat keskeisiä vertailukriteereitä. Hinta ja saatavuus tunnistettiin myös tärkeiksi vertailukriteereiksi, mutta vertailukelpoisen hintaja saatavuustiedon tuottaminen todettiin haasteelliseksi. Ajantasainen saatavuustieto vaatisi palveluntarjoajilta jatkuvaa tiedon ylläpitämistä. Puolestaan yksiselitteistä ja vertailukelpoista asiakkaan maksamaa hintaa ei kyetä kaikista eri palveluista tarjoamaan. Lisäksi hyödynnetään PSOP-hintalaskuria hinnan näyttämisessä. Annettujen arvioiden historiatieto ja kehitys tulee huomioida. Käyttäjälle tulee ilmetä kuinka palvelun on kehittynyt ja miten arviot ovat muuttuneet vuosien aikana. Yleisarvosana käyttäjien antamista arvioista on keskeisin yksittäinen vertailukriteeri, mutta se ei yksin riitä, vaan vertailua tulee tehdä kuhunkin palveluun sopivien yksityiskohtaisempien kriteerien pohjalta. Täten eri palveluiden arviointikriteeristöjen tulee olla joustavia (kuten lukumäärä ja kriteerit). Vertailukriteerien terminologiaa ja lukumäärää suunniteltaessa tulee huomioida palvelun selkeys ja helppokäyttöisyys. Erityisen tärkeää on, että tarjolla olevat kriteerit kansankielisiä ja täten helposti ymmärrettäviä. 16

17 Vertaaminen asumispalvelun kriteerit 1. Käyttäjien arviot yksityisyys ruoka/ateriat turvallisuus mukavuus autonomia/päätöksen teko mahdollisuus asiakkaan kunnioitus ja huomiointi tarpeisiin vastaaminen yhdysside henkilöstöön mahdollisuudet aktiviteetteihin henkilösuhteet HUOM! yllä olevat kriteerit pohjautuvat valtakunnallisesti pilotoitavan asiakaskyselyn teemojen kanssa. 2. Käyttäjien avoimet palautteet 3. Palvelutarjonta Palveluntarjoaja kuvaa mitä kaikkea palvelu pitää sisällään, ja mitä normaalista palveluntarjonnasta poikkeavaa on tarjolla. Kuten esimerkiksi voiko omainen yöpyä ja aterioida mukana tai mitä ohjelmia tai juhlia järjestetään talon toimesta 4. Hinta 5. Sijainti (esim. kartalla esitettynä) 6. Laadun kehittäminen ja seuranta Käytössä laadunseuranta järjestelmä (kyllä/ei), jos on niin onko RAI tai joku muu mikä? Jos RAI on käytössä, niin pyydetään lupa ylläpitokäyttöliittymässä RAI-tietojen julkaisemiseen Palveluvaa assa Nykyiset palveluasumisen RAI-indikaattorit pois lukien tilat Palveluntarjoaja on laatusertifioitu (kyllä/ei), jos on niin laatusertifikaatin myöntämisvuosi? Laatukäsikirja käytössä (kyllä/ei) 7. Tilat Yhdenhengen huoneita %-osuus Kahden hengenhuoneita %-osuus Suurempia kuin 2 hengen huoneita, %-osuus Huoneissa oma wc, %-osuus Huoneita, jossa wc käytävällä, kyllä/ei 17

18 Vertaaminen kotihoidon kriteerit 1. Käyttäjien arviot yksityisyys ruoka/ateriat turvallisuus mukavuus autonomia/päätöksen teko mahdollisuus asiakkaan kunnioitus ja huomiointi tarpeisiin vastaaminen yhdysside henkilöstöön mahdollisuudet aktiviteetteihin henkilösuhteet HUOM! yllä olevat kriteerit pohjautuvat valtakunnallisesti pilotoitavan asiakaskyselyn teemojen kanssa. 2. Käyttäjien avoimet palautteet 3. Palvelutarjonta Palveluntarjoaja kuvaa mitä kaikkea palvelu pitää sisällään. 4. Hinta 5. Palvelu saatavilla 6. Laadun kehittäminen ja seuranta Käytössä laadunseuranta järjestelmä (kyllä/ei), jos on niin onko RAI tai joku muu mikä? Jo RAI on käytössä, niin pyydetään lupa ylläpitokäyttöliittymässä RAI-tietojen julkaisemiseen Palveluvaa assa Avautuu kotihoidon RAI indikaattorit: Asiakkaat, jotka tarvitsevat apua liikkumisessa, pääsevät ulos (%) Asiakkaat ovat tyytyväisiä kivunhallintaan (%) Asiakkaat, joiden lääkityksen lääkäri on tarkistanut puolen vuoden sisällä (%) Asiakkaat, ovat saaneet influenssarokotukset (%) Omaishoitajan kuormittavuus Lyhytaikaishoitopaikkojen saatavuus Jne. 18

19 Käyttäjien arviot ja palautteet Käyttäjät voivat antaa Palveluvaaka.fi:n kautta kahdenlaista palautetta: strukturoitua numeerista palautetta (arviot) avointa sanallista palautetta (palautteet) Strukturoitu numeerinen palaute (esim. asteikolla 1-5) liittyy palvelun arviointikriteereihin (katso tarkemmin esim. asumispalvelun kriteerit sivulla 16 kohta 1) Käyttäjien antamat avoimet palautteet todettiin erittäin arvokkaiksi palveluita vertailtaessa, ja tätä halutaan tukea. Palveluvaaka.fi-verkkopalvelu ei tule kuitenkaan olemaan avoin keskustelufoorumi. Käyttäjä voi laittaa yhden avoimen palautteen käyttämästään palvelusta, ja palveluntarjoajalla on mahdollisuus antaa vastine annettuun palautteeseen, mutta verkkopalvelu ei tarjoa mahdollisuutta keskustelun jatkamiseen. Palveluntarjoajalla on oikeus siihen, että hänen palvelustaan ei anneta käyttäjäarvioita tai - palautteita. Tämä ei ole kuitenkaan oletusarvoista ja suositeltavaa, vaan verkkopalvelussa pyritään avoimeen toimintaan kaikilta osin. Verkkopalvelun käyttöliittymän tulee ilmentää, jos palveluntarjoaja ei ole halunnut ottaa käyttöön palautteenantoa omista palveluistaan. Asiattomat palautteet saadaan kuriin moderoinnin kautta (katso tarkemmin sivu 26) Avoimen palautteen jättäminen tehdään mahdolliseksi, vaikka kansalainen ei samalla täyttäisikään varsinaista kyselylomaketta. Huom! Avoin palaute-toiminnallisuus otetaan käyttöön asteittain ja ensin ikäihmisten palveluissa. Avoin palaute laajennetaan koko Palveluvaa an käyttöön, jos se näyttää toimivan eikä aiheuta esim. liikaa moderointityötä. 19

20 Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Tavoitetila Käyttöliittymämallinnukset Hallintamalli Projektin jatko 20

21 Käyttöliittymistä Käyttöliittymämallinnukset ovat alustavia ja suuntaa antavia, eikä niihin ole vielä tehty lopullista visuaalista suunnittelua. Hahmotelmat perustuvat HTML-prototyyppiin, jota jatkokehitettiin työpajoissa sidosryhmien kanssa sekä pienemmällä ryhmällä käyttöliittymäsuunnittelijoiden kesken. Hahmotelmien tarkoituksena on havainnollistaa verkkopalvelun yleistä rakennetta ja toiminnallisuuksia, eikä niissä ole huomioitu kaikilta osin tarpeellisella tasolla esimerkiksi responsiivisen käyttöliittymän ja suunnitteluperiaatteen asettamia vaatimuksia. Mallinnuksissa ei nyt ole myöskään huomioitu kosketusnäyttöjen kasvavaa roolia tulevaisuudessa. Verkkopalvelun käyttöliittymät, mukaan lukien mobiilinäkymät, tulee suunnitella ja määritellä tarkemmin toteutuksen yhteydessä. 21

22 Palveluvaa an etusivu Palveluvaa an etusivun tärkein tehtävä on kertoa yhdellä silmäyksellä kansalaiselle, mistä palvelusta on kyse ja mahdollistaa tehokkaan tiedonhaun aloittaminen. Etusivulla on iso hakukenttä (1), josta tiedonhaun voi aloittaa syöttämällä vapaan hakusanayhdistelmän, esim. Apteekki Pori. Sivun puolivälistä löytyvät erilaiset tuoreita nostoja tarjoavat komponentit (2). Näitä voivat olla esimerkiksi: Uusimmat käyttäjien arvioinnit Katsotuimmat palvelut kaupungissasi Kategoriapohjainen navigointi (3) on myös mahdollistettu ja käyttäjälle tarjotaan suosituimpia kategorioita heti etusivulla. Sosiaalisen median painikkeet (4) mahdollistavat palvelun proaktiivisen mainostamisen ystäville. Sivun footer (5) sisältää tärkeimmät tiedot yhteystiedoista, palvelun linkit sosiaalisessa mediassa sekä linkit sivukarttaan ja käyttöoikeuksiin Huom! Tarkan tason navigaatiomallia ei ole sivulle suunniteltu, joten yläpalkin linkeistä vain muutama esimerkki on nostettu rautalankamalliin. 5

23 Hakutulosnäkymä Hakutulosnäkymä koostuu hakupalkista (1), haun dynaamisesta navigaatiosta (2) sekä hakutuloslistasta (3). Hakupalkki (1) Sisältää sijainnin määrityksen. Vapaan hakukentän, joka suodattaa hakutuloksia dynaamisesti siihen kirjoitettaessa. Siirry vertailemaan -painikkeen, josta siirrytään vertailemaan ns. vertailukoriin valittuja toimipaikkoja (kts. seuraava sivu). Dynaaminen navigaatio (2) Ennalta tunnistetut tarkentavat hakuparametrit on valittu haun tarkentamisen ja suodattamisen nopeuttamiseksi. Esimerkiksi Palvelu-otsikon alle tulee lista kaikista hakutuloksiin lukeutuvista palvelutyypeistä lukumäärineen, ja käyttäjä voi suodattaa linkin avulla vain tietyn tyypin näkyviin. Päätasolla, ennen kuin käyttäjä on tarkentanut hakua, otsikot ovat Palvelu, Sijainti ja Palveluntarjoajatyyppi. Syvemmällä kategoriat voidaan tunnistaa palvelutyypille ominaisten määreiden mukaan, esim. voiko palvelun maksaa palvelusetelillä, mikä hoivataso palvelutalolla on jne. Hakutuloslistaus (3) Hakutulokset listataan oletuksella aina parhaimman relevanssin mukaan (kuvassa oletusjärjestys ). Lajitteluun on tarjolla myös kaksi muuta tapaa: etäisyyden mukaan sekä yleisarvosanan mukaan. Hakutuloksessa toimipaikasta esitetään palvelun nimi, sen ylin kategoria, muut avainsanat, katuosoite, valokuva, yhteydenottotavat ikoneilla ja palvelun kuvaus muutamalla lauseella. Toimipaikasta esitetään myös yleisarvosana numeerisesti ja graafisena palkkina, ja kerrotaan moneenko arvioon se perustuu. Jokaisesta hakutuloksesta on pääsy toimipaikan omalle sivulle, jossa on tarjolla tarkempia tietoja. Valitse vertailuun -painikkeen avulla hakutulos siirtyy vertailukoriin (kts. seuraava sivu). Arvioi toimipaikka -painikkeen kautta käyttäjä pääsee vastaamaan palvelukyselyyn ja antamaan palautetta toimipaikasta. Hakutuloksia on mahdollista katsoa listana tai kartalla. Myös kartalla katsoessa hakusanoja voi muuttaa ja dynaamisen navigaation palkki on tarjolla

24 Vertailukori Valitessaan toimipaikan vertailtavaksi Hakutulosnäkymästä tai toimipaikan omalta sivulta, toimipaikka siirtyy niin kutsuttuun vertailukoriin (vrt. ostoskori-käyttöliittymämetafora). Ensimmäisen vertailulisäyksen jälkeen sivuston yläreunaan tulee vertailukorista indikaatio (esim. ikoni tai painike), joka näyttää montako toimipaikkaa on valittu koriin. Vertailukori-indikaattorin yhteydestä Aloita vertailu - painiketta painamalla käyttäjä voi aloittaa vertailun, jolloin hän siirtyy Vertailunäkymään (kts. seuraava sivu) Vertailukori (1) esitetään vertailunäkymän reunassa kelluvana elementtinä. Korissa voi olla usean eri kategorian palveluntarjoajia tai toimipaikkoja. Palvelutyyppi erottelee kuitenkin toimipaikan esim. kaikki palvelukodit ryhmitellään omaan listaansa, erilleen tukipalveluista. Vain kolmea toimipaikkaa saman palvelutyyppi-ryhmän sisältä voidaan vertailla kerrallaan. Käyttäjä voi vaihtaa vertailtavia suoraan lennosta, poistaen ja lisäten valintoja, jolloin sivu päivittyy automaattisesti. Toimipaikkoja voi poistaa korista viemällä hiiren toimipaikan nimen päälle, jolloin X-poistamispainike ilmaantuu toimipaikan rivin loppuun. 1

25 Vertailunäkymä Vertailu-näkymässä voidaan esittää kerrallaan kolme toimipaikkaa. Sivu on jaoteltu välilehtiin (1), joilla esitetään kategorioittain erilaista tietoa. Välilehti muodostaa moduulin, joita voi olla eri määrä eri tyylisille palveluille. Jokaisesta toimipaikasta esitetään tietty määrä yleistietoja sivun yläosassa, riippumatta siitä millä välilehdellä ollaan. (2) Kaikille yhteiset tiedot ( käyntikortti ) Toimipaikan nimi (toimii linkkinä toimipaikan esittelysivulle) Kuvat Osoite (muut yhteystiedot ikonein) Palvelun kuvaus Palvelukategoria ja tärkeimmät avainsanat Yleisarvosana (asiakaskyselyistä laskettu) (3) Toimipaikan/palvelun perustiedot (moduuli 1) Tarkempi esitys toimipaikan palveluista, kohderyhmistä, tiloista, henkilökunnasta jne. (4) Asiakasarviot (moduuli 2) Asiakaspalautekyselyn erittely, sisältäen tiedot keskiarvoista ja vastanneiden määrästä. Sisältää myös viisi tuoreinta avointa palautetta, jota palveluun on jätetty. (5) Muut moduulit (moduuli 3-n) Esimerkiksi viralliset laatutiedot, jos saatavilla, voivat olla kolmannessa moduulissa. (6) Vertailukori näkyy aina sivun oikeassa laidassa. Näkymässä on lisäksi Tulosta ja Lähetä sähköpostiin - toiminnallisuudet

26 Karttanäkymä 26

27 Toimipaikkanäkymä 27

28 Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Tavoitetila Käyttöliittymämallinnukset Hallintamalli Projektin jatko 28

29 Hallintamallista Palveluiden perustiedot saadaan Palveluhakemisto - tietokannasta, mutta palveluiden lisätiedot palveluntarjoajat tuottavat itse palveluntarjoajien ylläpitokäyttöliittymän avulla. Sisällöntuotannon tulee olla aktiivista, jotta palveluiden tiedot ovat luotettavia ja ajan tasalla. Käytössä on ns. muistutus- ja päivitysprotokolla, jonka kautta käyttäjä näkee jokaisen palvelun kohdalta milloin sen tietoja on viimeksi päivitetty. Erillisten tiedonkeruiden kautta voi olla myös muita päivämääriä, joita näytetään palvelun tietojen ohessa näytetään. Palveluiden käyttäjät tuottavat arvioita ja palautteita palveluista, ja nämä ovat verkkopalvelun keskiössä. Täten palautteen antaminen tulee olla mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista, eikä sitä ei haluta rajoittaa esimerkiksi rekisteröitymisellä tai jollakin tunnuksilla. Palvelutarjoajille tarjotaan valinta tyyliin Haluatko ottaa käyttöön avoimen palautteen? Olet vastuussa itse palautteen seuraamisesta. Jos siellä on ongelmallista palautetta ja haluaisit poistua kommentin, ota yhteys THL:ään. Palveluntarjoaja ei itse pysty poistamaan hänen palvelustaan annettua sanallista palautetta, mutta hän voi ilmoittaa sitä THL:lle, joka päättää keksitetysti palautteen poistamisesta. Avoimeen sanalliseen palautteeseen ja sen moderointiin liittyen on hyvä olla jokin julkaisuviive (esim. 24 tuntia arkipäivänä). Strukturoitu palaute julkaista suoraan verkkopalveluun. Annettu palaute tulee julkisesti nähtäville vasta julkaisuviiveen jälkeen, ja sen aikana palveluntarjoaja ehtii reagoimaan, ja voi ilmoittaa THL:lle, jos jokin palaute on epäasiallinen ja se tulisi poistaa palvelusta. Toinen vaihtoehto moderointiin on se, että palveluntuottaja saa itse poistaa kommentteja, mutta THL saa tiedon tästä, ja voi halutessaan palauttaa kommentin näkyville. Kun kommentti poistetaan niin yhteydessä tulee olla teksti tyyliin Kommentti poistettu epäasiallisuuksien vuoksi, ja esim. viittaus henkilön nimeen ja palvelun järjestyssääntöihin. 29

30 Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Tavoitetila Käyttöliittymämallinnukset Hallintamalli Projektin jatko Huomioitavaa Seuraavat askeleet 30

31 Huomioitavaa muut hankkeet ja sivustot Seuraavaan on koottu huomiota, joita nousi esiin Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun konseptoinnin aikana, ja jotka tulee ottaa huomioon verkkopalvelua jatkokehitettäessä. Palveluvaakaan liittyy useita eri hankkeita ja verkkosivustoja, jotka tulee pitää mielessä, ja joita kannattaa benchmarkata hankkeen edetessä - pyörää ei kannata keksiä uudestaan. Palveluhakemisto-hanke liittyy kaikkein tiiviimmin Palveluvaaka.fi-verkkopalveluun. Palveluhakemistossa mietitään muun muassa palvelujen hakemista, sisällöntuotantoa ja hallintamallia tarkemmin. Projektimielessä Palveluvaaka ja Palveluhakemisto tulisi yhdistää, eikä miettiä saman verkkopalvelun asioita kahdessa eri projektissa. Benchmarkattavia ja huomioitavia hankkeita ja sivustoja ovat muun muassa: AKI aktiiviasiakas Irlantilainen sosiaali- ja terveysalan toimijoiden tietopankki: Weisse-List saksalainen terveydenhuollon arviointipalvelu Sosiaali- ja terveysalan terminologian yhtenäistämishanke RAI, koettu palvelujen laatu pilotti Terminologian yhtenäistämishanke (SADe palveluhakemiston puitteissa tehtävä luokittelutyö), ja sitä kautta Palveluvaa assa käytettävän terminologian määrittäminen, on erittäin keskeinen asia verkkopalvelun terminologian tulee olla ilmaisunvoimainen ja ennen kaikkea kansantajuinen. 31

32 Huomioitavaa brändäys ja käyttäjät Tärkeitä kysymyksiä Palveluvaaka.fiverkkopalvelun menestyksen kannalta ovat: Miten kaikki palveluntarjoajat saadaan palveluun? Kuinka palveluntarjoajat saadaan mukaan tuottamaan sisältöä? Kuinka varmistetaan, että palvelun sisältö on laadukasta, yhtenäistä ja ajankohtaista? Verkkopalvelusta tulee tehdä niin houkutteleva ja tunnettu, että palvelutarjoajat haluavat sinne. Yksi porkkana on ylläpitokäyttöliittymän kautta tarjottavat raportit palveluntarjoajalle. Tämä voi tarkoittaa esim. asiakaskyselyiden yhteenvetoraportteja ja kävijämäärien analyysiä. Mahdollisesta lisähinnasta THL voi tarjota palveluntarjoajille myös lisäpalveluita. Palveluvaaka.fi:n tavoitteena on olla valtakunnallisesti merkittävä, tunnettu ja käytetty verkkopalvelu Palveluvaaka.fi pitää brändätä, ja sitä pitää markkinoida ja viestiä. Käyttäjien arvioiden hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää brändäyksessä ja markkinoinnissa. Läpilyönti vaatii perinteisen toteutusprojektin lisäksi muun muassa niin digitaalisen markkinoinnin kuin visuaalisen suunnittelun asiantuntijuutta. Verkkopalvelun etusivun tulee olla niin houkutteleva ja jäätävän hyvä, että se imee käyttäjät sisäänsä. Ensivaikutelma on äärimmäisen tärkeä hyvän käyttökokemuksen jälkeen käyttäjä palaa verkkopalveluun uudestaan. Verkkopalvelun menestyksen ratkaisee lopulta käyttäjät heidän tarpeensa ja motiivinsa käyttää palvelua on huomioitava koko ajan. 32

Palveluvaaka.fi Vaatimusmäärittely

Palveluvaaka.fi Vaatimusmäärittely Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere 1060155-5 15.9.2013 2 (45) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 0.1 26.6.2013 Solita Oy Dokumenttipohja luotu. 0.2

Lisätiedot

Etsi, vertaa ja arvioi sosiaali- ja terveyspalveluita

Etsi, vertaa ja arvioi sosiaali- ja terveyspalveluita Palveluvaaka.fi 1 Etsi, vertaa ja arvioi sosiaali- ja terveyspalveluita Palveluvaaka edistää vuoden 2014 alusta voimaan tullutta kansalaisen vapautta valita hoitopaikkansa Tiedot sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kansalaisen verkkopalvelu Vaatimusmäärittely

Kansalaisen verkkopalvelu Vaatimusmäärittely Kansalaisen verkkopalvelu Tarjouspyyntö, Liite 6.3 THL/1376/3.01.00/2013 Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere 1060155-5 4.11.2013 2 (43) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi Projektipäällikkö Anu Suurnäkki ja Kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL 11.5.2015 Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 1 Uudet

Lisätiedot

HoivaSuomi- hankkeen tilannekatsaus

HoivaSuomi- hankkeen tilannekatsaus HoivaSuomi- hankkeen tilannekatsaus Marja Veikkolainen 8.6.2014 1 Esityksen sisältö 1. Missä vaiheessa kehitystyö on nyt 2. Palveluvaaka verkkopalvelu, mikä se on? 3. Mitä tämä tarkoittaa palvleuntuottajan

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011

HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011 HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011 Anja Mursu, Salivirta & Partners Pia Koivu, Salivirta & Partners Sisältö Tavoitteet HoivaSuomi.fi -verkkopalvelun kuvaus Esiselvityksen tuloksia Vaiheistus

Lisätiedot

SADe-SoTe Palveluhakemisto

SADe-SoTe Palveluhakemisto SADe-SoTe Palveluhakemisto Virve Jokiranta Kevätseminaari 23.4.2013 23.4.2013 Palveluhakemisto / Virve Jokiranta 1 Terve, täällä X X. Isällä ollut useamman päivän voimakasta huimausta ja nyt alkoi verenvuoto

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 3. työpaja

Thl.fi määrittely 3. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 3. työpaja 30/10/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status Määritellään

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14)

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Pikaopas The New Black Kesäkuu 2014 Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Taustatieto Tämä dokumentti on luotu helpottamaan uuden Datscha version käyttämistä. Uusi versio julkaistaan 27. kesäkuuta

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä (SADe-SoTe)

Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä (SADe-SoTe) Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä (SADe-SoTe) Etsi, vertaa ja arvioi sosiaali- ja terveyspalveluja ja palveluntuottajia Virve Jokiranta, Salla Sainio 20.5.2014 Terveydenhuollon ATK-päivät

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

CASE: Spontaanin palautteen malli ja alueellinen kehittäminen. Henna Granqvist Tietohallintokoordinaattori Eksote

CASE: Spontaanin palautteen malli ja alueellinen kehittäminen. Henna Granqvist Tietohallintokoordinaattori Eksote CASE: Spontaanin palautteen malli ja alueellinen kehittäminen Henna Granqvist Tietohallintokoordinaattori Eksote SADe ja Hyvis.fi Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen verkkosivusto Usean sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 2. työpaja

Thl.fi konseptointi 2. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 2. työpaja 28/8/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status ja taustamateriaali

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa Palveluvaaka.fi avuksi

Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa Palveluvaaka.fi avuksi Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa Palveluvaaka.fi avuksi 1 Lyhyesti seuraavista aiheista Terveydenhuoltolaki lisää asiakkaiden ja potilaiden valinnanvapautta Palveluvaaka.fi ja sen ideologinen perusta 2

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana

Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana Salla Sainio, kehittämispäällikkö, THL Eija Luoto, projektipäällikkö, THL Kansalliset asiakaspalautekyselyt Mitä ovat kansalliset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

REKISTERÖINTIANOMUKSEN KÄSITTELY JA PALVELUNTUOTTAJAN LOPULLINEN

REKISTERÖINTIANOMUKSEN KÄSITTELY JA PALVELUNTUOTTAJAN LOPULLINEN Ylläpitäjän opas REKISTERÖINTIANOMUKSEN KÄSITTELY JA PALVELUNTUOTTAJAN LOPULLINEN Julkaisija: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 61561 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

CV-kannan käyttöohje 2017

CV-kannan käyttöohje 2017 Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 2 a) Sinulle lähetetään käyttäjätunnus ja salasana Monsterilta... 2 b) Sinulla ei ole vielä tunnuksia Monsterin työnantajat sivulle... 3 Turvakysymykset... 3

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Miten tavoitan asiakkaani verkossa?

Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Jere Kuusinen,lehtori Satakunnan AMK Tee ainakin nämä asiat: Paranna www-sivujasi Opettele hakukoneoptimointi Laita itsesi Googlen kartalle Hanki sivuillesi linkkejä

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Elinvoimaa metsistä -seminaari

Elinvoimaa metsistä -seminaari Elinvoimaa metsistä seminaari 6.11.2013 Veikko Iittainen Tavoitteena on: Tarjota metsänomistajille ajantasaista tietoa metsistä, jotta he tekevät tietoisia päätöksiä metsiensä hoidosta ja käytöstä Tarjota

Lisätiedot

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä asiakkaille parastapalvelua.fi Sisällysluettelo 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Lähiomaisen yhteystietojen muutos... 4 1.3 Omat palvelusetelit... 4 1.4 Palveluntuottajien

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Text Mining. Käyttöopas

Text Mining. Käyttöopas Text Mining Käyttöopas Webropol Analytics: Text Mining Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt Onko sinulla aikaa lukea

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupaikkojen kuvaaminen Palvelutietovarantoon 9.2.2018 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden valintaa tukeva tietopalvelu toteutetaan

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

- kaikki tekstieditorit tulee saada suuremmiksi, jotta erityisesti pitkien dokumenttien ja taulukkojen työstäminen on helpompaa

- kaikki tekstieditorit tulee saada suuremmiksi, jotta erityisesti pitkien dokumenttien ja taulukkojen työstäminen on helpompaa Toiminnallinen vaatimuusmäärittely Innokylä 2.1 1. Yleistä Tämä dokumentti määrittelee, millaisia toiminnallisuuksia Innokylään tulee lisää innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisen yhteydessä

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Pikaohje Suomi.fin käyttöön

Pikaohje Suomi.fin käyttöön Pikaohje Suomi.fin käyttöön Suomi.fi-toimitus Valtiokonttori Syyskuu 2014 Suomi.fin etusivu Oikotiet käytetyimpään sisältöön: 5 suosituinta asiointipalvelua ja lomaketta. Linkki palvelukarttaan, josta

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus. Minna Linsamo, hankepäällikkö, THL

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus. Minna Linsamo, hankepäällikkö, THL SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Minna Linsamo, hankepäällikkö, THL 1 Esityksen sisältö SADe-ohjelma THL:n uudet sähköiset kansalaispalvelut Omahoitopolut.fi Palveluvaaka.fi Mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Kuntatilastotietopankki - Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu

Kuntatilastotietopankki - Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu Kuntatilastotietopankki - Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu Kuntamarkkinat 11.-12.9.2013 Esko Syrjäkari esko.syrjakari@tilastokeskus.fi Kuntatilastopalvelun uudistaminen on osa Valtionvarainministeriön

Lisätiedot

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset Tehtävä Moodlen Tehtävä-aktiviteetti on tarkoitettu erilaisten tehtävien antamiseen verkossa. Tehtävä-aktiviteettia ei ole tarkoitettu ainoastaan tehtävien palautukseen, kuten moni sen sellaiseksi mieltää,

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

UUDET NETTISIVUT. 09/03/2015 Copyright 2014 by Oriflame Cosmetics Global SA

UUDET NETTISIVUT. 09/03/2015 Copyright 2014 by Oriflame Cosmetics Global SA UUDET NETTISIVUT 1 Oriflamen uudet nettisivut avataan keskiviikkona 11.3. 2 Miksi uudet sivumme ovat PALJON paremmat? Täysin uusi, tämän päivän web-designin vaatimukset täyttävä sivusto. Selkeämpi ja helpompi

Lisätiedot

Soten digitaaliset palvelut ja verkkosivustot. verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää sosiaali- ja terveysministeriö 17.5.

Soten digitaaliset palvelut ja verkkosivustot. verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää sosiaali- ja terveysministeriö 17.5. Soten digitaaliset palvelut ja verkkosivustot verkkoviestintäpäällikkö sosiaali ja terveysministeriö 17.5.2017 1 17.5.2017 Digitaaliset sotepalvelut maakuntien verkkosivuilla STM on käynnistämässä projektia

Lisätiedot

Päivitetty 8.12.2015. 8.12.2015 Palveluntuottajien käyttöliittymän pikaopas

Päivitetty 8.12.2015. 8.12.2015 Palveluntuottajien käyttöliittymän pikaopas Palveluntuottajan käyttöliittymän pikaopas Päivitetty 8.12.2015 8.12.2015 Palveluntuottajien käyttöliittymän pikaopas 1 1. Ennen rekisteröitymistä Palveluhakemisto hakee automaattisesti organisaatiotiedot

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.91 Päiväys 6.5.2017 Tiivistelmä 6.5.2017 2 (8) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

PTV & ASTI infotilaisuus

PTV & ASTI infotilaisuus PTV & ASTI infotilaisuus Suomi.fi-palvelutietovarannon ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden uuden tietojärjestelmän yhteydestä Tilaisuus nauhoitetaan Sisältö ASTI:n ja PTV:n yleisesittelyt Mitä ASTI-tarkoittaa

Lisätiedot

Terveystasku- palveluun kirjautuminen

Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palvelun käyttäminen edellyttää palveluun kirjautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 1. Mene osoitteeseen www.terveystasku.fi 2. Aloita

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä Infopaketti

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä Infopaketti PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä Infopaketti 11.08.2016 Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa tiensä

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

25.3.2014 Juha Sjöblom Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi

25.3.2014 Juha Sjöblom Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi Juha Sjöblom Yliopistojen intrapäivä 25.3.2014 Eri organisaatiokulttuurien yhdistymisen haasteet Intranet ja yhdistymisen haasteet Taideyliopiston opiskelijat

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN ANTAMINEN 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään suoran kirjautumislinkin avulla

Lisätiedot

THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet. Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys

THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet. Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys Palveluvaaka.fi & Omahoitopolut.fi Teemavärit Kansalaispalveluiden ilmeeseen

Lisätiedot

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT...

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... 4 KIRJAUTUMINEN 1. Kirjoita Internet-selaimen osoiteriville

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 1. vaiheen toiminnallisuudet Järjestelmän käyttäjät Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa

Lisätiedot

Thl.fi 5. määrittelytyöpaja: avoimet asiat

Thl.fi 5. määrittelytyöpaja: avoimet asiat TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 Thl.fi 5. määrittelytyöpaja: avoimet asiat 27/11/2012 Agenda Työpajasta Status Konseptin

Lisätiedot

SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä

SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä Koulutustapahtuma Helsinki Congress Paasitorni 27.11.2015 27.11.2015 Koodistopalvelu 1 Ohjelma 9.30- Tervetuloa tutustumaan uuteen SOTE-käyttöliittymään!

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 2. työpaja

Thl.fi määrittely 2. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 2. työpaja 23/10/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status Määritellään

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile ndroid Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet tarvitsee

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Leo Suomela 2 / 13 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Aloitusnäkymä... 3 3 Ohjausnäkymä... 4 4 Sivujen lisäys... 6 5 Etusivun määritys... 9 6 Teeman muokkaus... 13 3 / 13

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä.

Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä. Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä. Ulla Angervo/OPH Opin ovi Pirkanmaa 26.5.2010 Taustaa - Syksy 2008: opetusministeriön ad hoc-ryhmä - Päätös

Lisätiedot