T Käyttöliittymäpsykologia Teemaessee. Web-mainonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia Teemaessee. Web-mainonta"

Transkriptio

1 T Käyttöliittymäpsykologia Teemaessee Web-mainonta Petri Saloma TIK 49585S

2 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 2 (9) Sisällysluettelo 1. HAVAITSEMINEN WEB-MAINONTA JA SEN ERI TYYPIT PERUS BANNERI JA MAINOSTAULU LAAJENTUVA BANNERI POP-UP IKKUNAT MAINOSPAINIKKEET MAKSETTU LINKIN SIJOITUS HAKUKONEEN TULOKSISSA SIVUJEN SPONSOROINTI WEB-MAINONTA JA KÄYTETTÄVYYS WEB-MAINONTA JA PERINTEISET MAINOKSET WEB-MAINOSTEN ONGELMIA PARANNUSEHDOTUKSIA WEB-MAINOKSIIN...8

3 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 3 (9) 1. Havaitseminen Ihmisen havaintojärjestelmä on erittäin monimutkainen kokonaisuus. Kaksi ihmistä saattaa havaita eli tulkita näkemänsä hyvinkin eri tavalla. Ihmisen havainnointiin vaikuttavat fysiologiset ja psykologiset ominaisuudet, kulttuuri sekä erilaiset konventiot [4, s. 26]. Esimerkkinä fysiologisesta ominaisuudesta, joka rajoittaa jokaista ihmistä, on ihmisen havaintokapasiteetti. Ihminen ei pysty havainnoimaan kaikkea, vaan ihmisen on valittava aistimastaan havainnoitavat kohteet. Kulttuurisesta tekijästä on esimerkki taas punainen väri, joka länsimaissa tarkoittaa yleensä varoitusta tai vaaraa, afrikkalaiselle maanviljelijälle punainen väri saattaa sen sijaan tarkoittaa verta ja ravintoa. Myös matkapuhelimen käyttötarkoitus on lähes jokaiselle länsimaiselle ihmiselle tuttu kokemusten ja kulttuurin perusteella (konventio). Sen sijaan afrikkalainen voi nähdä matkapuhelimessa jonkinlaisen lyömäaseen. Havaitseminen on siis hyvin subjektiivinen kokemus. Ihmisen silmät liikkuvat sakkadeina (hypähdyksittäin), joiden aikana ei tapahdu näkemistä. Sakkadien välillä on fiksaatio (silmäpysähdys), joka kestää ms. Näkötieto kerätään lähes pelkästään fiksaatioiden aikana. [7] Yhden fiksaation aikana ihminen pystyy näkemään noin merkkiä tai yksinkertaisen graafisen elementin [4, s. 82; 7]. Tämän vuoksi käsi, jossa on osoittava etusormi, on huomattavasti nopeampi tunnistaa kuin teksti paina tätä nappia. (Graafisen elementin tunnistamiseen menee yksi fiksaatio kun taas tekstin lukemiseen kaksi fiksaatiota ja yksi sakkadi). Toisaalta kuitenkin graafisten elementtien tunnistaminen pitää oppia (konventio). Näin onkin suositeltavaa käyttää mahdollisuuksien mukaan tekstin sijasta yksikertaisia tuttuja graafisia elementtejä (esim. ikonit). [7] muokkaa a Sisäinen malli Ulkomaailmassa saatavilla oleva tieto suuntaa valikoi Tiedon etsintä Kuva 1. Neisserin havaintokehä [4, kuva 6.16] Ulric Neisserin havaintokehä on eräs malli (Kuva 1), jolla on yritetty selittää ihmisen havaitsemista. Tämän mukaan ihmisen havainnointi perustuu jatkuvaan prosessiin. Tehdessään havaintoja ympäristöstään ihmisellä on pohjana sisäinen malli tilanteesta sekä tavoite saada jotakin selville tilanteesta. Sisäinen malli ohjaa tiedon etsintää siten, että ihminen valikoi ympäristöstä mallin kannalta relevantit asiat. Ihminen tulkitsee tekemänsä havainnot alkuperäistä mallia vasten. Tehdyt havainnot joko vahvistavat aiempaa mallia tai ne ovat ristiriidassa sen kanssa, jolloin malli vaatii muokkausta. Vahvistetusta tai muokatusta mallista tulee uusi malli, jonka pohjalta taas valitaan havainnoitavat ympäristön kohteet. [2] Ihminen pystyy havainnoimaan vain sen määrän tietoa, minkä hän pystyy prosessoimaankin. Tarkkaavaisuuden kohteena oleva tieto pääsee ihmisen tietoiseen mieleen ja säilyy siellä, kunnes tarkkaavaisuus kiinnitetään toiseen kohteeseen. On myös todettu, että myös se tieto, johon ei aktiivisesti kiinnitetä huomiota, voi vaikuttaa ihmisen toimiin. [4, s. 112] Tästä esimerkkinä kokeneen web-selaajan pop-up ikkunan sulkeminen relfleksinomaisesti ilman, että kiinnittää asiaan huomiota. Tarkkaavaisuuden kohteena olevan tiedon valikointi tapahtuu kolmen mekanismin avulla: 1) valikoivasti, 2) automaattisesti tai 3) suuntautumisrefleksin avulla [4, s. 112]. Kun ihmisellä on selkeä tavoite, hän pyrkii tiedostetusti valikoimaan tiedosta oleellisen ja jättää muun huomiotta (1). Kokenut web-käyttäjä taas osaa hakea esim. yhteystietoja tai ohje-valikkoja automaattisesti oikeasta paikasta (2). Yllättävä tapahtuma, kuten pop-up ikkunan aukeaminen esim. minuutin kuluttua sivulle tulon jälkeen, saa ihmisen kiinnittämään huomion kohteeseen (3). Ihmisen havainnointiin vaikuttavat myös hahmolait (läheisyys, samanlaisuus, jatkuvuus, tuttuus, valiomuotoisuus, yhteinen liike, yhteenliittyminen sekä sulkeutuvuus). Hahmolakien perusteella valonsäteitä yhdistetään aivoissa suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Ihminen ei siis tulkitse aistimiaan valonsäteitä yksittäisinä ärsykkeinä. Neliötä ei nähdä neljänä erillisenä viivana, saati joukkona yksittäisiä pisteitä, vaan nimenomaan neliönä (tuttuus). Se, kuinka nopeasti kohde pystytään tunnistamaan ja luokittelemaan, vaikuttaa havaitsijan odotukset sekä aiemmat kokemukset kohteesta (vrt. Neisserin havaintokehä). [4, s. 102]

4 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 4 (9) Havaitseminen voidaan jakaa kahteen osaan, rinnakkais- ja perättäishakuun. Rinnakkaishaussa kaikkea aistiinformaatiota käsitellään yhtäaikaisesti ja ärsykkeiden prosessointi on siten nopeaa, passiivista ja automaattista. Rinnakkaishaun aikana kohteesta muodostetaan yleiskuva (reunat, väri, tekstuuri, visuaaliset vihjeet, orientaatio ja liike). Rinnakkaishaun jälkeen ihminen valitsee tavoitteensa, kokemustensa ja odotustensa pohjalta (=sisäinen malli) tarkemmin tarkasteltavat kohteet (vrt. Neisserin havaintokehä). Siirrytään hitaampaan perättäishakuun, jossa kohdetta tarkastellaan tarkemmin ja se tunnistetaan. [4, s. 107; 3] Esimerkiksi, kun saavumme web-sivulle, muodostamme kokemustemme ja odotustemme pohjalta rinnakkaishaulla sivusta yleiskuvan (valikot, sisältöalue, mainokset jne.). Tämän jälkeen alamme tarkastella sivua tarkemmin perättäishaulla saavuttaaksemme tavoitteemme (esim. yhteystiejoen löytäminen). Rinnakkais- ja perättäishaun teorialle on olemassa myös kilpailevia teorioita. Duncanin ja Humphreysin teorian mukaan rinnakkaista ja perättäistä hakua ei ole olemassa, vaan havaitsemisessa on kaksi hakua hidastavaa avaintekijää: taustaärsykkeiden keskinäinen erilaisuus sekä kohdeärsykkeen ja taustaärsykkeiden samanlaisuus [3]. Jos taustaärsykkeet ovat hyvin erilaisia toisiinsa nähden (esim. web-sivun yläosassa vaalea tausta (hyvä kontrasti) ja alaosan tumma tausta (huono kontrasti)), taustan ja kohteen erottaminen on vaikeaa. Toisaalta, jos tausta ja kohde muistuttavat toisiaan (esim. asiatekstiltä näyttävät mainokset), kohdetta on vaikea löytää. Itse en näkisi rinnakkais perättäishaun- ja Duncanin ja Humphreysin teorioita toisiaan poissulkevina. Rinnakkais perättäishaun teoria selittää mielestäni havainnointiprosessia kun taas Duncanin ja Humphreysin teoria selittää sitä, mitä tulee havainnoiduksi. Duncanin ja Humphreysin teoriaa tukee myös [4, s. 88], jonka mukaan kohde ei tule havainnoiduksi, jos sen ärsykekynnys ei tule ylitettyä. Kuten havaitseminen yleensä, myös ärsykekynnys on subjektiivinen ominaisuus. Siihen vaikuttavat mm. ihmisen mielentila ja motivoituneisuus. Ihminen näyttää kiinnittävän huomiota kohteisiin, jotka erottuvat selvästi taustastaan (hakua hidastavat avaintekijät minimoitu) tai ovat uusia tai lähellä havainnoijaa. Tällaisia asioita ovat mm. [4, s. 107]: - Joukkoon kuulumaton, epätavallinen tai viallinen elementti - Elementin voimakas kontrasti ja vahvat, lämpimät sekä kylläiset värit - Liikkuvat elementit - Yllättävät asiat - Lähellä olevat isot elementit - Realistiset, värilliset kuvat - Tyhjä tila elementin ympärillä - Tutut elementit 2. Web-mainonta ja sen eri tyypit Web-mainonta on pääosin keskittynyt kaupallisten yritysten sivustoille, jotka tarjoavat kuluttajille ilmaisia palveluja (sähköposti, kotisivutila, Internet-hakusivustot, sisältöpalvelut jne.) ja pyrkivät kattamaan ilmaispalveluista koituneet kustannukset mainostuloilla. Internet-mainonta, kuten muukin mainonta, perustuu nykyisin pitkälti havaintopsykologiaan. Ihmisen ominaisuuksia sekä heikkouksia että vahvuuksia käytetään häikäilemättömästi hyödyksi. Tämä tarkoittaa edellä esiteltyjen tarkkaavaisuus- ja havaitsemisteorioiden soveltamista siten, että maksimaalinen hyöty saavutettaisiin: mainoksen hyvä näkyvyys kävijämäärien kasvu suurempi voitto. Teorioiden soveltaminen voi tarkoittaa mitä tahansa piilomainonnan ja tarkoituksellisesti ärsyttävän mainonnan välillä. Mitä ärsyttävämpi mainos on, sitä enemmän se vaikuttaa sivuston käytettävyyteen Perus banneri ja mainostaulu Kuva 2. Perus banneri [5] Banneri on perinteinen ja ehkä ensimmäisimipiä web-mainonnan tyyppejä. Se sijaitsee usein sivun ylälaidassa, on koko sivun levyinen ja muutaman sentin korkuinen. Mainostaulu on hyvin bannerin tyyppinen, mutta sijaitsee usein jommallakummalla sivun laidalla ja on suorakaiteen muotoinen. Banneria ja mainostaulua voidaan käyttää edustavaan ja esittelevään mainontaan [5] ja ne toimivat usein linkkinä mainostettavan kohteen sivustolle. Uusimmat Bannerit ja mainostaulut saattavat myös sisältää raaputuspintoja (vrt. Casino-arpa) sekä valikkorakenteita ja niiden näkyvyyttä pyritään usein parantamaan näyttävällä grafiikalla ja animoinnein [5].

5 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 5 (9) 2.2. Laajentuva banneri Kuva 3. Laajeneva banneri [5] Laajentuvat bannerit ovat uusimpia web-mainonnan tyyppejä. Normaalitilassa ne näyttävät kuten perinteinenkin banneri, mutta kun käyttäjä vie hiiren bannerin päälle, se laajenee (usein leveys pysyy samana, korkeus moninkertaistuu). Laajentuva banneri saattaa olla myös itsestään laajentuva, eli se laajenee automaattisesti sivulle tultaessa ja supistuu tavallisen bannerin kokoiseksi tietyn aikaviiveen jälkeen. Laajentuva banneri voi sisältää sekä grafiikka että perinteisen html-sivun (esim. lomake). Laajentuvalla bannerilla (erityisesti itsestään laajentuvalla) on suuren kokonsa ja yllättävän laajentuvuutensa vuoksi korkea huomioarvo ja se tarjoaa mahdollisuuksia hyvin luoviin ratkaisuihin. [5] 2.3. Pop-up ikkunat Pop-up ikkunat ovat bannereiden tavoin paljon käytetty webmainonnan tyyppi. Ne aukeavat itsestään web-sivulle mentäessä ja usein myös sulkeutuvat itsestään jonkin tietyn aikaviiveen jälkeen. Jos käyttäjä klikkaa pop-up mainosta, selain siirtyy usein mainonnan kohteena olevalle kohdesivulle. Pop-up ikkunan pystyy sulkemaan ikkunan oikeassa ylälaidassa olevasta X-painikkeesta. [5] Toisinaan pop-up ikkunan (joskus jopa tavallisen selainikkunan) sulkeminen avaa uuden pop-up- tai selainikkunan. Perinteiset pop-up ikkunat ovat suhteellisen pieniä. Huomioarvon parantamiseksi mainostajat ovat kuitenkin alkaneet käyttää koko näytön kattavia mainoksia, joita ei voi edes sulkea. Kokosivun mainos sulkeutuu automaattisesti tietyn aikaviiveen kuluttua. [5] Kuva 4. Pop-up-ikkuna [8]

6 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 6 (9) 2.4. Mainospainikkeet Kuva 5. Silmäkulmapainike [5] Mainospainike on suorakaiteen muotoinen melko pieni mainostila, joka assosioituu hyvin helposti varsinaiseen sivustoon. Assosioitumista voidaan vielä korostaa mainospainikkeen hyvällä sijainnilla. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi navigaatio- ja sisältöelementtien vierellä tai otsikkoelementin perässä. Silmäkulmapainike (mainospainike) on sivun oikeassa yläkulmassa sijaitseva mainostila. Sijainti katseen korkeudella varmistaa mainostetun tavaramerkin assosioitumisen MSN:n sisältötarjontaan. [5] 2.5. Maksettu linkin sijoitus hakukoneen tuloksissa Kuva Maksettu linkin sijoitus [6] 2.6. Sivujen sponsorointi Haettaessa tietoa Internetistä hakukoneiden avulla, tuloksena on usein satoja sivustoja. Näistä käyttäjä käy läpi usein korkeintaan muutaman kymmenen. Näin siis mitä ylempänä vastauksissa linkki on, sitä varmemmin käyttäjä klikkaa linkkiä. Lähes kaikki Internetin nykyisistä hakupalveluista tarjoavat maksullisia linkkejä, jolloin linkki sijoitetaan kärkipäähän tietyllä hakusanalla haettaessa. Linkki saatetaan erottaa muista hakutuloksista esim. taustavärillä. Taustavärin ja sijainnin lisäksi maksetut linkit eivät paljoakaan eroa perinteisistä hakutuloksista. Maksettu linkki saattaa olla erittäin hyödyllinen tilanteissa, joissa hakutulosten kärkeen ei millään muulla tavalla pääse tai ei ole aikaa odottaa (esim. lyhyt kampanja). [6] Sivujen sponsorointi on maksetun linkin tyyppistä mainontaa. Sivulle ei sinänsä sijoiteta mainosta, mutta sivuston alalaidassa tms. on teksti Sponsored by. Sponsoroinnin avulla yritys pyrkii luomaan käyttäjälle positiivisen assosiaation nimestään. Mainostaja näyttäytyy mielenkiintoisen sisällön tarjoajana ja mahdollistajana. [5] 3. Web-mainonta ja käytettävyys 3.1. Web-mainonta ja perinteiset mainokset Web- ja TV-mainokset ovat melko saman tyyppisiä: kumpikin sisältää usein liikkuvaa kuvaa ja pyrkii kiinnittämään käyttäjän huomion. Käyttäjän toimintaympäristö on kuitenkin eri. TV:n katselu on usein passiivista vapaa-ajan toimintaa kun taas web-selailussa lähes poikkeuksetta käyttäjällä on jokin tavoite, johon hän aktiivisesti pyrkii. Käyttäjät osaavat myös odottaa TV-mainoksia mainostaukojen aikana, ne eivät yllätä. Sen sijaan web-mainokset usein nimenomaan pyrkivät yllätyksellisyydellä kaappaamaan käyttäjän huomion. Näin web-mainokset häiritsevät merkittävästi käyttäjän aktiivista toimintaa, toisinaan jopa estävät käyttäjää pääsemästä tavoitteeseensa.

7 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 7 (9) Uusimmat selaimet ja tietotekniikka mahdollistavat yhä uusien mainostyyppien kehittämisen. Näin mainoksista saadaan yllätyksellisiä ja tilannekontrolli häviää ainakin hetkeksi käyttäjältä (esim. aloitteleva web-selaaja ei välttämättä osaa sulkea pop-up ikkunaa eikä kokenutkaan käyttäjä ensimmäisellä kerralla tiedä, miten koko sivun mainos suljetaan). Sen sijaan TV, lehti ja katuvarsimainonnassa käyttäjällä säilyy tilannekontrolli: TV:n äärestä voi poistua hetkeksi, lehdessä voi kääntää uuden sivun eikä katuvarsimainoksia tarvitse katsoa. Toki tietokoneenkin äärestä voi poistua, mutta mainokset odottavat edelleen takaisin tultaessa. Poistuminen keskeyttää myös aktiivisen toiminnan. Useimmissa lehdissä, jopa mainoslehdissä, lehden rakenne on sellainen, että mainokset on helppo erottaa asiatekstistä (vrt. hahmolait sekä Duncanin ja Humphreysin teoria kohteen ja taustan erilaisuudesta). Sen sijaan suurin osa nykyisistä web-sivuista on sellaisia, että sisältöä ja mainoksia (tausta) on vaikea erottaa: sivustojen omistajat korostavat mainosten omaisesti tärkeänä pitämiään asioita. Toisinaan taas mainokset tehdään tarkoituksellisesti sisältöä muistuttaviksi, kuten [5] sivustolla todetaan Silmäkulmapainike (mainospainike) on sivun oikeassa yläkulmassa sijaitseva mainostila. Sijainti katseen korkeudella varmistaa mainostetun tavaramerkin assosioitumisen MSN:n sisältötarjontaan. On todettu, että mainonta oikealle kohderyhmälle on huomattavasti tehokkaampaa kuin satunnaisesti valitulle käyttäjälle. Lehdissä ja TV:ssä tätä on vaikea toteuttaa (lukuun ottamatta lehtien ja TV-ohjelmien sisältöä). Web:ssä on kuitenkin varsin tavallista, että ilmaispalvelujen käyttäjältä vaaditaan rekisteröityminen, jonka yhteydessä hänen on annettava tiedot kiinnostustensa kohteesta. Näin käyttäjälle voidaan myöhemmin näyttää häntä kiinnostavia mainoksia. Kun käyttäjä on rekisteröitynyt, hänestä voidaan laatia profiili hänen toimintansa pohjalta. Tällaiset profiilit ovat erittäin arvokkaita mainostajille (kohdemainonta). Rekisteröitymisen ja profiloinnin avulla mainostamista voidaan tehostaa myös muulla tapaa, kuten [5]:n sivustolla todetaan pop-up ikkunoista: Käytössä on frekvenssi, jonka ansiosta samalle selaimelle (käyttäjälle) näytetään pop-up mainos ainoastaan yhden kerran kahden viikon ajanjakson aikana. Kohdennettu mainonta on toisaalta hyvä, sillä tällöin käyttäjä saa vain itseään kiinnostavia mainoksia. Toisaalta kuitenkin tämä tarkoitta sitä, että hän saattaa helpommin langeta mainostajan ansaan (mainostaja luo käyttäjälle tarpeen, vaikkei tarvetta todellisuudessa ole). Web-mainonnan suhdetta TV mainontaan on myös tutkittu. European Interactive Advertising Association (EIAA) tekemän tutkimuksen mukaan TV ja web mainonta ovat yhdessä huomattavasti tehokkaampia kuin kumpikin erikseen. TV-mainonta yksinään on myös melko tehokasta, mutta web mainonta ilman TV-mainontaa on melko tehotonta. [1] 3.2. Web-mainosten ongelmia Web-mainonnan suhde käytettävyyteen on paradoksaalinen: se pyrkii tarkoituksellisesti viemään käyttäjän huomion pois kohteesta. Web-mainonta pyrkii huonontamaan käytettävyyttä. Tämä käy erityisen hyvin ilmi [5]:n sivustolla olevasta totemuksesta: Strateginen sijainti huolellisesti valituissa MSN-sivustoissa takaa, että mainos tavoittaa mahdollisimman laajan ja tarkan kohderyhmän. MSN:n pop-up -mainosten käytettävyys on suunniteltu huolellisesti. Useimmissa mainoksissa käytetäänkin tehokkaasti hyödyksi kappaleen 1 lopussa lueteltuja asioita, jotka kiinnittävät käyttäjän huomion: voimakkaat värit, isot elementit, liikkuvat elementit ja yllätyksellisyys. Usein huomion kiinnittämiseen liittyy lisäksi elementtiin kohdistunut silmänliike, joka vaatii aikaa ja hidastaa siksi muun informaation käsittelyä. Lisäksi tämä voi häiritä työmuistin toimintaa [7]. Useimmat web-sivustot ovat niin täynnä mainoksia, että yksittäisen mainoksen huomaaminen on vaikeaa. Mainosten ympärille ei ole jätetty riittävästi tyhjää tilaa. Itse kohteenkin ympärille jätetään harvoin riittävästi tilaa, jolloin sivuista tulee sekavia ja vaikeaselkoisia. Tämä taas vaikeuttaa käyttäjän tavoitteen saavuttamista, josta [7]:ssa todetaan varsin osuvasti: Vaivalloinen tiedonhaku ei ole ainoastaan tehokkuuskysymys. Se on myös varsin turhauttavaa. Koska ihminen pystyy käsittelemään kerrallaan 4±2 asiaa [9], sivustolla asioiden tai ryhmien määräksi suositellaan korkeintaan neljästä kuuteen (seitsemään) [3]. Mainokset rikkovat usein tämän rajan, jolloin sivustosta ei pysty samaan kokonaiskuvaa rinnakkaishaulla, vaan tarvitaan hidasta perättäishakua. Koska ihminen valitsee havainnoitavat kohteet kokemuksensa ja sisäisen mallinsa perustella (Neisserin havaintokehä), kokenut web-selaaja pystyy jättämään tiedostamattaan huomioimatta valiomuotoiset mainokset. Tämä edellyttää, että mainoksilla on yhteisiä piirteitä. Tällaisia ovat erityisesti välkkyvät ja liikkuvat pop-up ikkunat sekä bannerit ja mainostaulut vakiopaikoilla (sivuston reunustat). Tästä mallista huolimatta kaikki mainokset hidastavat tiedonhakua ja häiritsevät käyttäjää aina. Näin oikean tiedon etsintä vaikeutuu ja joskus jopa estyy.

8 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 8 (9) Myös mainostajat ovat huomanneet, että kokeneet web-käyttäjät pystyvät sulkemaan havaintokenttänsä ulkopuolelle osan mainoksista. Ehkä juuri tästä syystä on alettu käyttää mainoksia, jotka assosioituvat sivuston sisältöön (mm. mainospainikkeet ja tekstisisältöiset mainokset). Mikäli näiden mainosten paikka pidetään vakiona, niistä ei muodostu suurtakaan haittaa säännölliselle sivuston käyttäjälle (eivät häiritse muun sivun selaamista kaappaamalla käyttäjän huomiota). Sen sijaan satunnainen käyttäjä hairahtuu varmasti helpostikin näitä painamaan. Perinteisiä pop-up ikkunointia sekä bannereita ja mainostauluja huomattavasti häiritsevämpiä ovat kokosivun mainokset sekä (itsestään) laajenevat bannerit. Nämä peittävät alleen usein itse kohteen ja estävät näin hetkeksi käyttäjän toiminnan täysin. Esimerkiksi whatis.com:n sivulla oli banneri, joka laajeni ja työnsi varsinaista sisältöä alaspäin hetken sivulle tulon jälkeen. Koin tämän erittäin häiritseväksi, sillä juuri, kun olin kirjoittamassa hakusanaa, hakuruutu alkoi liikkua alaspäin. Hyvin häiritsevänä koin myös Volvon kokosivun mainoksen mtv3.fi:n sivulla, joka ilmestyi aina hetkeksi mtv3:n etusivulle mentäessä, peitti koko näyttöruudun eikä sitä pystynyt sulkemaan. Itsestään laajenevien ja kokosivun mainosten häiritsevyyttä lisää vielä se, että käyttäjältä häviää näissä tilannekontrolli. Yksi kaikkia mainoksia yhdistävä tekijä on myös se, että ne käyttävät usein uusinta tekniikkaa. Tämä taas aiheuttaa ongelmia vanhojen selainversioiden tai täysin väärien selaimien käyttäjille. Tämä oli ongelmana mm. mtv3.fi:n sivustolla, jossa oli laajeneva banneri. Koska selaimeni ei tätä tukenut, banneri näytettiin koko ajan isona (oletusarvoisesti banneri pitäisi näyttää pienenä). Tällöin aloitussivulla ei paljoa muuta bannerin lisäksi näkynytkään Parannusehdotuksia web-mainoksiin Web-mainosten ongelmana on siis se, että ne pyrkivät tarkoituksellisesti huonontamaan käytettävyyttä. Tämä on kuitenkin juuri mainoksen idea, kaapata käyttäjän huomio. Mainoksia ei voida myöskään kokonaan poistaa, sillä harva käyttäjä on valmis maksamaan web:n nykyisistä ilmaispalveluista (sähköposti, uutispalvelut, pelit ym.). Palvelujen tuottajien on myös jostakin saatava rahansa. Ei ole kuitenkaan välttämätöntä ahtaa sivua täyteen mainoksia niin, että käyttäjä ei siitä enää pysty kohdetta erottamaan. Liian suuri mainosten määrä aiheuttaa usein myös sen, että yksikään mainos ei kaappaa käyttäjän huomiota. Käyttäjän silmä vaeltaa mainoksesta toiseen pysähtymättä yhteenkään. Eräs tapa parantaa sivustoja olisi siis vähentää mainosten määrää. Tätä ajattelutapaa tukee myös käsitys ihmisen työmuistin rakenteesta, joka pystyy käsittelemään kerrallaan 4±2 asiaa (elementtiä) [9]. Elementtien määrää voidaan tosin nostaa osittamalla näyttö selkeiksi pienemmiksi kokonaisuuksiksi [3], esimeikiksi sisältöalue, navigointirakenteet, mainosalueet jne. Jos sivuston mainosten määrää vähennetään, yhdestä mainoksesta voidaan pyytää suurempi hinta. Uskoisin, että yhdestä mainoksesta esimerkiksi Google.com:n etusivulla oltaisiin valmiita maksamaan huomattavasti enemmän kuin mtv3.fi:n tyyppisten sivustojen mainoksista yhteensä. (Toivottavasti kuitenkin Google.com:n etusivu pysyy vapaana mainoksista). Näin siis pienempi mainosten määrä palvelisi sekä käyttäjä, mainostaja että sivuston ylläpitäjä. Kun mainosten määrää vähennetään, sivustolle jäävien mainosten ympärille voidaan jättää tyhjää tilaa. Tämä selkeyttää sivuston rakennetta ja parantaa samalla mainosten näkyvyyttä. Usein on myös todettu, että ellei käyttäjä sivulle tultuaan klikkaa mainosta, tuskin hän sitä myöhemminkään tekee. Näin mainosten liike voitaisiin pysäyttää jonkin ajan kulutta, jolloin ne eivät häiritsisi enää käyttäjää. Toisaalta käyttäjä voi myös reagoida liikkeen pysähtymiseen, mikä parantaa mainoksen näkyvyyttä ja huonontaa edelleen sivuston käytettävyyttä. Uskon kuitenkin, että pysäytetystä mainoksesta saavutetut hyödyt käytettävyyden kannalta olisivat merkittävästi haittoja suuremmat. Käytettävyyden kannalta (erityisesti koko sivun) pop-up ikkunat ja laajenevat mainokset ovat erittäin ongelmallisia. Osittain tämä johtunee kontrollitunteen häviämisestä. On myös arveluttavaa häivyttää mainoksia itse sivun sisältöön (sijoitus esim. navigointi tai sisältöelementtien lähelle). Sen lisäksi, että piilomainokset vaikeuttavat myös usein web-sivulla kävijöiden toimia (tehokäyttäjä), ne ovat myös eettisesti arveluttavia. Webmainoksissa tulisi siis välttää isoja mainoksia (pop-up ikkunat ja laajenevat mainokset) sekä käyttäjän tarkoituksellista huijaamista.

9 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 9 (9) Eräs hyvä sivusto esimerkillisestä mainonnasta on Google.com:n sivusto. Etusivu on pidetty hyvin yksinkertaisena, se latautuu nopeasti eikä siinä ole yhtään mainosta. Myöskään hakusivulla ei ole välkkyviä mainoksia. Google käyttää sen sijaan mainospainikkeita hakusivun oikeassa laidassa. Joissakin hakupalveluissa käytetään myös maksettuja linkkejä, jotka listautuvat vaalealla taustavärillä ennen hakutuloksia. Käyttäjä pystyy tulkitsemaan nämä heti mainoksiksi, kontrolli säilyy käyttäjällä, mainokset eivät häiritse sivun hahmotusta, tausta ja kohde on erotettu toisistaan riittävän hyvin (Duncanin ja Humphreysin teoria) jne. Mainokset ovat oikeasti käyttäjäystävällisiä. Itselleni on jopa ollut hyötyä Google.com:n mainospainikkeista. Jotta web-sivusta saataisiin käytettävä, sivuostojen suunnittelijoiden tulisi hyödyntää havaintopsykologiaa myös parantamaan sivuston ulkoasua eikä pelkästään parantamaan mainosten näkyvyyttä. Eräs perusperiaate on välttää kaiken turhan tiedon esittämistä ja pitää sivusto yksinkertaisena [4, 7]. Selkeämmän ulkoasun saavuttamiseksi hahmolakien hyödyntäminen on erittäin suositeltavaa. Yleiskuva sivustosta pitäisi olla hahmotettavissa yhdellä silmäyksellä (rinnakkaishaku) [7]. Tämä saavutetaan jaottelemalla sivusto selkeiksi kokonaisuuksiksi ja erottelemalla mainokset ja kohde toisistaan sekä suunnittelemalla mainokset samantyyppisiksi (Duncanin ja Humphreysin teoria). Mainoksissa (ja sivustolla yleensä) pitäisi myös välttää liikkuvia ja välkkyviä elementtejä [7]. Web-mainoksissa pitäisi siis löytää se kultainen keskitie, joka palvelee sekä mainostajia että käyttäjiä. Liian räikeät mainokset häiritsevät käyttäjää liikaa, huomiota herättämättömistä mainoksista ei taas ole mainostajalle hyötyä. Toivottavasti tämä kultainen keskitie löytyy mahdollisimman pian. Lähteet [1] European Interactive Advertising Association, EIAA German Results - Sales, , URL: [viitattu ] [2] Joensuun Avoin yliopisto, Psykologian monet kasvot - Osa I, , URL: [viitattu ] [3] Koskela A., Kognitiivisia malleja ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutukselle, Jyväskylän yliopisto - Tietotekniikan laitos, , URL: [viitattu ] [4] Kuoppala H., Parkkinen J., Sinkkonen I., Vastamäki R., Käytettävyyden psykologia, 343 sivua, Edita Oyj IT Press, 2002, ISBN [5] MSN, Advantage Marketing, , URL: [viitattu ] [6] Netbooster, Maksettu sijoitus hakukoneessa, , URL: [viitattu ] [7] Näsänen R., Visuaalinen käytettävyys - mitä näköaistin ominaisuuksia tulisi ottaa huomioon visuaalisten informaation esitystavan suunnittelussa, Aivotyölaboratorio Työterveyslaitos, 2001, URL: [viitattu ] [8] Real, Real:n etusivu, , URL: [viitattu ] [9] Vastamäki R., Havaitseminen II, T Käyttöliittymäpsykologia luentokalvot, Teknillinen korkeakoulu, Käytettävyyslaboratorio, , URL: [viitattu ]

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Käyttöliittymän suunnitteluohje, käytettävyyden psykologia. Laskari 6

Käyttöliittymän suunnitteluohje, käytettävyyden psykologia. Laskari 6 Käyttöliittymän suunnitteluohje, käytettävyyden psykologia Laskari 6 Käytettävyyden psykologia Ihmisen psykologisen toiminnan periaatteet on otettava huomioon käyttöliittymää suunniteltaessa Miten ihminen

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan.

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan. Kotisivu Kotisivu on sivuston pääsivu Ensi kertaa sivustolle saapuvan käyttäjän pitäisi pystyä päättelemään sivuston tarkoitus kotisivun nähtyään. Usein lähtökohtana sivuston hierarkinen pääjaottelu, mutta

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

HELSINKI UNIERSITY OF TECHNOLOGY T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 6.1.2005 VISUAALISEN HAVAINNOINNIN HUOMIOIMINEN KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELUSSA

HELSINKI UNIERSITY OF TECHNOLOGY T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 6.1.2005 VISUAALISEN HAVAINNOINNIN HUOMIOIMINEN KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELUSSA HELSINKI UNIERSITY OF TECHNOLOGY Asko Kokkonen T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 6.1.2005 VISUAALISEN HAVAINNOINNIN HUOMIOIMINEN KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELUSSA 1 Johdanto Tuotteen käyttöliittymän havaitsemisessa

Lisätiedot

Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi

Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi Kuka voi tehdä kumppanuusmarkkinointia Kumppanuusmarkkinointia (affiliate marketing) voi tehdä kuka tahansa yksityishenkilö tai yritys. Jotta voit ryhtyä

Lisätiedot

MEDIAKORTTI 2011. Mediatiedot. Paranormaaliblogi.net on Suomen suosituin paranormaaliin uutisointiin keskittyvä sivusto.

MEDIAKORTTI 2011. Mediatiedot. Paranormaaliblogi.net on Suomen suosituin paranormaaliin uutisointiin keskittyvä sivusto. Mediatiedot Paranormaaliblogi.net on Suomen suosituin paranormaaliin uutisointiin keskittyvä sivusto. Olemme uutisoineet paranormaaleista ja muista oudoista ilmiöistä jo vuodesta 2007 lähtien. Tarjoamme

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Multimedian käytettävyys wwwympäristössä

Multimedian käytettävyys wwwympäristössä HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 13.1.2004 Tik-121.200 Käyttöliittymä psykologia Kevät 2004: ehotanen@cc.hut.fi Multimedian käytettävyys wwwympäristössä Esa Hotanen 54146T Esa Hotanen HUT, Tietoliikenne

Lisätiedot

Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen

Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen Oulun yliopiston ja sen yksiköiden www-sivuilla noudatetaan yliopiston www-politiikan peruslinjauksia sekä graafisen ohjeiston mukaista visuaalista linjaa. Yhtenäisellä

Lisätiedot

Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja.

Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja. RUUTU DYNAAMINEN SPOTTI TEKNISET OHJEET Versio 1.0 Yleistä Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja. Dynaamiset spotit ovat flash mainoksia, jotka mahdollistavat

Lisätiedot

4.2.2003 Raino Vastamäki 1

4.2.2003 Raino Vastamäki 1 4.2.2003 Raino Vastamäki 1 Ihminen käyttäjänä 4.2.2003 Raino Vastamäki 2 Esimerkki 1. 4.2.2003 Raino Vastamäki 3 Ihminen on... biologinen olento psykologinen olento kulttuuriolento sosiaalinen olento yhteiskunnallinen

Lisätiedot

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 09/2012 Tämän ohjeen avulla lippukuntanne voi luoda uudet nettisivut käyttäen valmista Google sivusto mallipohjaa. OHJE: Google

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

Havaitseminen ja tuote. Käytettävyyden psykologia syksy 2004

Havaitseminen ja tuote. Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Havaitseminen ja tuote Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Käytettävyysongelma? biologinen olento psykologinen olento kulttuuriolento sosiaalinen olento yhteiskunnallinen olento Ihminen on... tiedonkäsittelijä

Lisätiedot

Tarkkaavaisuus ja muisti

Tarkkaavaisuus ja muisti Luennon sisältö Tarkkaavaisuus ja muisti IHTE-5100 Ihminen käyttäjänä Sari Kujala Tarkkaavaisuus - Mitä se on? - Tarkkaavaisuuden lajit ja rajallisuus - Johtopäätökset suunnitteluun Muisti ja muistaminen

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Opetuksen ja opiskelun tehokas ja laadukas havainnointi verkkooppimisympäristössä

Opetuksen ja opiskelun tehokas ja laadukas havainnointi verkkooppimisympäristössä Opetuksen ja opiskelun tehokas ja laadukas havainnointi verkkooppimisympäristössä Jukka Paukkeri (projektitutkija) Tampereen Teknillinen Yliopisto Matematiikan laitos Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

AINEISTOJEN TEKNINEN OHJEISTUS 2009

AINEISTOJEN TEKNINEN OHJEISTUS 2009 AINEISTOJEN TEKNINEN OHJEISTUS 2009 VERKKOMAINONTA Esa Verkkomedia noudattaa verkkomainonnassa alan yleisiä standardeja. Bannerimainokset voidaan toimittaa jpg-, gif-, html- tai flash-muodoissa. Lisäksi

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET Jos haluat itsellesi tai jollekin ryhmälle uuden kurssipohjan, ota yhteyttä Virpi Järvenreunaan, Leena Kankaanpäähän, Mervi Lehtoseen, Konsta Ojaseen, Jarno

Lisätiedot

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Sisällysluettelo Kirjautuminen ja ylläpito...3 Kirjautuminen sivustolle...3 Ylläpitovalikko...3 Artikkeleiden muokkaaminen...4 Artikkelin asetukset...4

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Vaikutusvaltaisen suomalaisen media

Vaikutusvaltaisen suomalaisen media Vaikutusvaltaisen suomalaisen media Sisällysluettelo: 1. Bannerit I 2. Bannerit II 3. Mobiilimainonta 4. Videomainonta 5. Kävijäprofiili 6. Aineisto-ohjeet 7. Mediamyynti www.uusisuomi.fi Sivu 1. Bannerit

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

tervetuloa internetiin:

tervetuloa internetiin: Tässä osassa opit rakentamaan omat kotisivut lisäämään tekstiä ja kuvia valitsemaan teeman liittämään taustan kotisivuille Toinen osa antaa apua kotisivujen rakentamisessa yhdistyksen tai kerhon käyttöön.

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia Ulkoasu Optiman käyttöliittymän graafinen ulkoasu on uudistettu perusteellisesti. Pääelementtien väriratkaisut ovat entisen kaltaiset, mutta muutoin ulkonäkö

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI (SEO)

HAKUKONEOPTIMOINTI (SEO) HAKUKONEOPTIMOINTI (SEO) Renne Brandt TV09S1M1 Mediatekniikan seminaari SISÄLTÖ 1. Mitä ovat hakukoneet? 2. Mitä hakukoneoptimointi on? 3. Hakukoneiden käyttö 4. Hakukoneystävällisten suunnittelun perusteet

Lisätiedot

INTERNETSELAIMEN ASETUKSET. Kuinka saan parhaan irti selaimesta

INTERNETSELAIMEN ASETUKSET. Kuinka saan parhaan irti selaimesta INTERNETSELAIMEN ASETUKSET Kuinka saan parhaan irti selaimesta ASETUKSET YLEISESTI Asetuksilla taataan, että Selaimen ulkoasu on toivotunlainen Kirjaimen ja kuvien koko Pop-up -ikkunoiden käsittely Joissakin

Lisätiedot

LUENTO 3. Toiminnan kehä

LUENTO 3. Toiminnan kehä LUENTO 3 1) Ihminen toimijana ja laitteen käyttäjänä 2) Ihminen laitteen käytön oppijana 3) Käytettävyys 4) Harjoitustehtävä 2 5) Luentotehtävä 3 IHMINEN TOIMIJANA JA LAITTEEN KÄYTTÄJÄNÄ Toiminnan kehä

Lisätiedot

Monimutkainen käyttäjä. Käytettävyyden psykologia syksy 2004

Monimutkainen käyttäjä. Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Monimutkainen käyttäjä Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Lähde: E.B. Goldstein () Sensation and perception 1980. Valokuva: R.C.James. Havaintokehä Ulkomaailmasta saatava tieto Muokkaa Valikoi Mielessä

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Mainonnanhallinta Käyttöopastus. Tekniikka. Olli Erjanti. 8.4.2008 Mediareaktori

Mainonnanhallinta Käyttöopastus. Tekniikka. Olli Erjanti. 8.4.2008 Mediareaktori Mainonnanhallinta Käyttöopastus Tekniikka EmediateAd 3.7 Olli Erjanti Oppaassa käydään läpi seuraavaa: Mainospaikkojen luonti html-sivupohjaan Mainoskampanjan keskeytys teknisten tai muiden ongelmien vuoksi

Lisätiedot

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1 1/7 Sisällysluettelo: YLEISOHJEET 1 HALLINTA 1 Hallinnan etusivu 2 Uutiset 3 Luo uusi uutinen 3 Luo uusi uutiskuva 4 Muokkaa vanhoja uutisia 4 Kuvagalleriat 4 Kalenteri 5 Joukkue 5 Pelaajat 5 Ottelut 6

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Uudet EU-asetukset EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Aloitus Mene EUR-Lex-sivustolle: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi. Valitse (tarvittaessa) vaakasuorasta valikosta "Etusivu" ja siirry

Lisätiedot

Mainontaa myydään aikapohjaisesti viikon jaksoissa. Erikoisratkaisut +15%, ääni +10%. Avaussivun mainonta on valtakunnallista.

Mainontaa myydään aikapohjaisesti viikon jaksoissa. Erikoisratkaisut +15%, ääni +10%. Avaussivun mainonta on valtakunnallista. AVAUSSIVU Mainontaa myydään aikapohjaisesti viikon jaksoissa. Erikoisratkaisut +15%, ääni +%. Avaussivun mainonta on valtakunnallista. 1a 1 Etuovi-div 305 x 16 px Mainosalue 56 x 56 px Etäisyys pohja 140

Lisätiedot

KUHA-PROJEKTI. Petri Lamminaho Ville Muittari Kati Mäki-Kuutti Juho Tamminen. Käytettävyys raportti 12.4.200505

KUHA-PROJEKTI. Petri Lamminaho Ville Muittari Kati Mäki-Kuutti Juho Tamminen. Käytettävyys raportti 12.4.200505 Petri Lamminaho Ville Muittari Kati Mäki-Kuutti Juho Tamminen Käytettävyys raportti 12.4.200505 1 1 Käytettävyys analyysi 11.4.5 sovellusprojektit osallistuivat käytettävyyspäivään. KUHA-ryhmän tehtävänä

Lisätiedot

KUINKA SAAT ASIAKKAITA VERKKOPALVELUUN? Robert From, Industry Manager, Google Suomi

KUINKA SAAT ASIAKKAITA VERKKOPALVELUUN? Robert From, Industry Manager, Google Suomi KUINKA SAAT ASIAKKAITA VERKKOPALVELUUN? Robert From, Industry Manager, Google Suomi 2 3 MILLAISTA ON MARKKINOINTI- VIESTINTÄ DIGIMEDIOISSA? DIGIMEDIAN OMINAISUUKSIA KOHDENNETTAVUUS MITATTAVUUS LINKITETTÄVYYS

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

RES - REAL ESTATE SYSTEM

RES - REAL ESTATE SYSTEM HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 1/13 HELPPO KIINTEISTÖNHOITAJILLE RES - REAL ESTATE SYSTEM OUKA/ RES HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 2/13 Ohjelmaan kirjaudutaan osoitteesta https://www.haahtela.fi Vinkki: luo pikakuvake

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO Luova Etelä-Karjala logon lähtökohtana on maantieteellisen alueen muoto liitettynä Saimaaseen ja eteläkarjalaisten kädentaitoihin ja luovuuteen, monipuoliseen taito-tieto-osaamiseen.

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Kalevan Takahuone-tapahtuma 5.6.2014

Kalevan Takahuone-tapahtuma 5.6.2014 Kalevan Takahuone-tapahtuma 5.6.2014 Toimivaa mainontaa sanomalehdessä ja verkkosivustoilla Mihin näkemykset perustuvat - mainonnan tutkiminen Paneelissa ja Luupissa Mitkä tekijät vaikuttavat huomioarvoon

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla 1 ENTITEETIT Tehtävä 1. Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät käyttävät erilaisia merkkijärjestelmiä ja varsinkin Internetin alkutaipaleella aiheutti sen, että jotkut merkit eivät näkyneet kaikilla oikein.

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI Kun olet luonut itsellesi kotisivut, voit aloittaa ulkoasun yksityiskohtaisemman räätälöimisen. Kotisivukone tarjoaa helppokäyttöisen ulkoasueditorin, jonka avulla saat sivujen

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot