T Käyttöliittymäpsykologia Teemaessee. Web-mainonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia Teemaessee. Web-mainonta"

Transkriptio

1 T Käyttöliittymäpsykologia Teemaessee Web-mainonta Petri Saloma TIK 49585S

2 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 2 (9) Sisällysluettelo 1. HAVAITSEMINEN WEB-MAINONTA JA SEN ERI TYYPIT PERUS BANNERI JA MAINOSTAULU LAAJENTUVA BANNERI POP-UP IKKUNAT MAINOSPAINIKKEET MAKSETTU LINKIN SIJOITUS HAKUKONEEN TULOKSISSA SIVUJEN SPONSOROINTI WEB-MAINONTA JA KÄYTETTÄVYYS WEB-MAINONTA JA PERINTEISET MAINOKSET WEB-MAINOSTEN ONGELMIA PARANNUSEHDOTUKSIA WEB-MAINOKSIIN...8

3 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 3 (9) 1. Havaitseminen Ihmisen havaintojärjestelmä on erittäin monimutkainen kokonaisuus. Kaksi ihmistä saattaa havaita eli tulkita näkemänsä hyvinkin eri tavalla. Ihmisen havainnointiin vaikuttavat fysiologiset ja psykologiset ominaisuudet, kulttuuri sekä erilaiset konventiot [4, s. 26]. Esimerkkinä fysiologisesta ominaisuudesta, joka rajoittaa jokaista ihmistä, on ihmisen havaintokapasiteetti. Ihminen ei pysty havainnoimaan kaikkea, vaan ihmisen on valittava aistimastaan havainnoitavat kohteet. Kulttuurisesta tekijästä on esimerkki taas punainen väri, joka länsimaissa tarkoittaa yleensä varoitusta tai vaaraa, afrikkalaiselle maanviljelijälle punainen väri saattaa sen sijaan tarkoittaa verta ja ravintoa. Myös matkapuhelimen käyttötarkoitus on lähes jokaiselle länsimaiselle ihmiselle tuttu kokemusten ja kulttuurin perusteella (konventio). Sen sijaan afrikkalainen voi nähdä matkapuhelimessa jonkinlaisen lyömäaseen. Havaitseminen on siis hyvin subjektiivinen kokemus. Ihmisen silmät liikkuvat sakkadeina (hypähdyksittäin), joiden aikana ei tapahdu näkemistä. Sakkadien välillä on fiksaatio (silmäpysähdys), joka kestää ms. Näkötieto kerätään lähes pelkästään fiksaatioiden aikana. [7] Yhden fiksaation aikana ihminen pystyy näkemään noin merkkiä tai yksinkertaisen graafisen elementin [4, s. 82; 7]. Tämän vuoksi käsi, jossa on osoittava etusormi, on huomattavasti nopeampi tunnistaa kuin teksti paina tätä nappia. (Graafisen elementin tunnistamiseen menee yksi fiksaatio kun taas tekstin lukemiseen kaksi fiksaatiota ja yksi sakkadi). Toisaalta kuitenkin graafisten elementtien tunnistaminen pitää oppia (konventio). Näin onkin suositeltavaa käyttää mahdollisuuksien mukaan tekstin sijasta yksikertaisia tuttuja graafisia elementtejä (esim. ikonit). [7] muokkaa a Sisäinen malli Ulkomaailmassa saatavilla oleva tieto suuntaa valikoi Tiedon etsintä Kuva 1. Neisserin havaintokehä [4, kuva 6.16] Ulric Neisserin havaintokehä on eräs malli (Kuva 1), jolla on yritetty selittää ihmisen havaitsemista. Tämän mukaan ihmisen havainnointi perustuu jatkuvaan prosessiin. Tehdessään havaintoja ympäristöstään ihmisellä on pohjana sisäinen malli tilanteesta sekä tavoite saada jotakin selville tilanteesta. Sisäinen malli ohjaa tiedon etsintää siten, että ihminen valikoi ympäristöstä mallin kannalta relevantit asiat. Ihminen tulkitsee tekemänsä havainnot alkuperäistä mallia vasten. Tehdyt havainnot joko vahvistavat aiempaa mallia tai ne ovat ristiriidassa sen kanssa, jolloin malli vaatii muokkausta. Vahvistetusta tai muokatusta mallista tulee uusi malli, jonka pohjalta taas valitaan havainnoitavat ympäristön kohteet. [2] Ihminen pystyy havainnoimaan vain sen määrän tietoa, minkä hän pystyy prosessoimaankin. Tarkkaavaisuuden kohteena oleva tieto pääsee ihmisen tietoiseen mieleen ja säilyy siellä, kunnes tarkkaavaisuus kiinnitetään toiseen kohteeseen. On myös todettu, että myös se tieto, johon ei aktiivisesti kiinnitetä huomiota, voi vaikuttaa ihmisen toimiin. [4, s. 112] Tästä esimerkkinä kokeneen web-selaajan pop-up ikkunan sulkeminen relfleksinomaisesti ilman, että kiinnittää asiaan huomiota. Tarkkaavaisuuden kohteena olevan tiedon valikointi tapahtuu kolmen mekanismin avulla: 1) valikoivasti, 2) automaattisesti tai 3) suuntautumisrefleksin avulla [4, s. 112]. Kun ihmisellä on selkeä tavoite, hän pyrkii tiedostetusti valikoimaan tiedosta oleellisen ja jättää muun huomiotta (1). Kokenut web-käyttäjä taas osaa hakea esim. yhteystietoja tai ohje-valikkoja automaattisesti oikeasta paikasta (2). Yllättävä tapahtuma, kuten pop-up ikkunan aukeaminen esim. minuutin kuluttua sivulle tulon jälkeen, saa ihmisen kiinnittämään huomion kohteeseen (3). Ihmisen havainnointiin vaikuttavat myös hahmolait (läheisyys, samanlaisuus, jatkuvuus, tuttuus, valiomuotoisuus, yhteinen liike, yhteenliittyminen sekä sulkeutuvuus). Hahmolakien perusteella valonsäteitä yhdistetään aivoissa suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Ihminen ei siis tulkitse aistimiaan valonsäteitä yksittäisinä ärsykkeinä. Neliötä ei nähdä neljänä erillisenä viivana, saati joukkona yksittäisiä pisteitä, vaan nimenomaan neliönä (tuttuus). Se, kuinka nopeasti kohde pystytään tunnistamaan ja luokittelemaan, vaikuttaa havaitsijan odotukset sekä aiemmat kokemukset kohteesta (vrt. Neisserin havaintokehä). [4, s. 102]

4 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 4 (9) Havaitseminen voidaan jakaa kahteen osaan, rinnakkais- ja perättäishakuun. Rinnakkaishaussa kaikkea aistiinformaatiota käsitellään yhtäaikaisesti ja ärsykkeiden prosessointi on siten nopeaa, passiivista ja automaattista. Rinnakkaishaun aikana kohteesta muodostetaan yleiskuva (reunat, väri, tekstuuri, visuaaliset vihjeet, orientaatio ja liike). Rinnakkaishaun jälkeen ihminen valitsee tavoitteensa, kokemustensa ja odotustensa pohjalta (=sisäinen malli) tarkemmin tarkasteltavat kohteet (vrt. Neisserin havaintokehä). Siirrytään hitaampaan perättäishakuun, jossa kohdetta tarkastellaan tarkemmin ja se tunnistetaan. [4, s. 107; 3] Esimerkiksi, kun saavumme web-sivulle, muodostamme kokemustemme ja odotustemme pohjalta rinnakkaishaulla sivusta yleiskuvan (valikot, sisältöalue, mainokset jne.). Tämän jälkeen alamme tarkastella sivua tarkemmin perättäishaulla saavuttaaksemme tavoitteemme (esim. yhteystiejoen löytäminen). Rinnakkais- ja perättäishaun teorialle on olemassa myös kilpailevia teorioita. Duncanin ja Humphreysin teorian mukaan rinnakkaista ja perättäistä hakua ei ole olemassa, vaan havaitsemisessa on kaksi hakua hidastavaa avaintekijää: taustaärsykkeiden keskinäinen erilaisuus sekä kohdeärsykkeen ja taustaärsykkeiden samanlaisuus [3]. Jos taustaärsykkeet ovat hyvin erilaisia toisiinsa nähden (esim. web-sivun yläosassa vaalea tausta (hyvä kontrasti) ja alaosan tumma tausta (huono kontrasti)), taustan ja kohteen erottaminen on vaikeaa. Toisaalta, jos tausta ja kohde muistuttavat toisiaan (esim. asiatekstiltä näyttävät mainokset), kohdetta on vaikea löytää. Itse en näkisi rinnakkais perättäishaun- ja Duncanin ja Humphreysin teorioita toisiaan poissulkevina. Rinnakkais perättäishaun teoria selittää mielestäni havainnointiprosessia kun taas Duncanin ja Humphreysin teoria selittää sitä, mitä tulee havainnoiduksi. Duncanin ja Humphreysin teoriaa tukee myös [4, s. 88], jonka mukaan kohde ei tule havainnoiduksi, jos sen ärsykekynnys ei tule ylitettyä. Kuten havaitseminen yleensä, myös ärsykekynnys on subjektiivinen ominaisuus. Siihen vaikuttavat mm. ihmisen mielentila ja motivoituneisuus. Ihminen näyttää kiinnittävän huomiota kohteisiin, jotka erottuvat selvästi taustastaan (hakua hidastavat avaintekijät minimoitu) tai ovat uusia tai lähellä havainnoijaa. Tällaisia asioita ovat mm. [4, s. 107]: - Joukkoon kuulumaton, epätavallinen tai viallinen elementti - Elementin voimakas kontrasti ja vahvat, lämpimät sekä kylläiset värit - Liikkuvat elementit - Yllättävät asiat - Lähellä olevat isot elementit - Realistiset, värilliset kuvat - Tyhjä tila elementin ympärillä - Tutut elementit 2. Web-mainonta ja sen eri tyypit Web-mainonta on pääosin keskittynyt kaupallisten yritysten sivustoille, jotka tarjoavat kuluttajille ilmaisia palveluja (sähköposti, kotisivutila, Internet-hakusivustot, sisältöpalvelut jne.) ja pyrkivät kattamaan ilmaispalveluista koituneet kustannukset mainostuloilla. Internet-mainonta, kuten muukin mainonta, perustuu nykyisin pitkälti havaintopsykologiaan. Ihmisen ominaisuuksia sekä heikkouksia että vahvuuksia käytetään häikäilemättömästi hyödyksi. Tämä tarkoittaa edellä esiteltyjen tarkkaavaisuus- ja havaitsemisteorioiden soveltamista siten, että maksimaalinen hyöty saavutettaisiin: mainoksen hyvä näkyvyys kävijämäärien kasvu suurempi voitto. Teorioiden soveltaminen voi tarkoittaa mitä tahansa piilomainonnan ja tarkoituksellisesti ärsyttävän mainonnan välillä. Mitä ärsyttävämpi mainos on, sitä enemmän se vaikuttaa sivuston käytettävyyteen Perus banneri ja mainostaulu Kuva 2. Perus banneri [5] Banneri on perinteinen ja ehkä ensimmäisimipiä web-mainonnan tyyppejä. Se sijaitsee usein sivun ylälaidassa, on koko sivun levyinen ja muutaman sentin korkuinen. Mainostaulu on hyvin bannerin tyyppinen, mutta sijaitsee usein jommallakummalla sivun laidalla ja on suorakaiteen muotoinen. Banneria ja mainostaulua voidaan käyttää edustavaan ja esittelevään mainontaan [5] ja ne toimivat usein linkkinä mainostettavan kohteen sivustolle. Uusimmat Bannerit ja mainostaulut saattavat myös sisältää raaputuspintoja (vrt. Casino-arpa) sekä valikkorakenteita ja niiden näkyvyyttä pyritään usein parantamaan näyttävällä grafiikalla ja animoinnein [5].

5 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 5 (9) 2.2. Laajentuva banneri Kuva 3. Laajeneva banneri [5] Laajentuvat bannerit ovat uusimpia web-mainonnan tyyppejä. Normaalitilassa ne näyttävät kuten perinteinenkin banneri, mutta kun käyttäjä vie hiiren bannerin päälle, se laajenee (usein leveys pysyy samana, korkeus moninkertaistuu). Laajentuva banneri saattaa olla myös itsestään laajentuva, eli se laajenee automaattisesti sivulle tultaessa ja supistuu tavallisen bannerin kokoiseksi tietyn aikaviiveen jälkeen. Laajentuva banneri voi sisältää sekä grafiikka että perinteisen html-sivun (esim. lomake). Laajentuvalla bannerilla (erityisesti itsestään laajentuvalla) on suuren kokonsa ja yllättävän laajentuvuutensa vuoksi korkea huomioarvo ja se tarjoaa mahdollisuuksia hyvin luoviin ratkaisuihin. [5] 2.3. Pop-up ikkunat Pop-up ikkunat ovat bannereiden tavoin paljon käytetty webmainonnan tyyppi. Ne aukeavat itsestään web-sivulle mentäessä ja usein myös sulkeutuvat itsestään jonkin tietyn aikaviiveen jälkeen. Jos käyttäjä klikkaa pop-up mainosta, selain siirtyy usein mainonnan kohteena olevalle kohdesivulle. Pop-up ikkunan pystyy sulkemaan ikkunan oikeassa ylälaidassa olevasta X-painikkeesta. [5] Toisinaan pop-up ikkunan (joskus jopa tavallisen selainikkunan) sulkeminen avaa uuden pop-up- tai selainikkunan. Perinteiset pop-up ikkunat ovat suhteellisen pieniä. Huomioarvon parantamiseksi mainostajat ovat kuitenkin alkaneet käyttää koko näytön kattavia mainoksia, joita ei voi edes sulkea. Kokosivun mainos sulkeutuu automaattisesti tietyn aikaviiveen kuluttua. [5] Kuva 4. Pop-up-ikkuna [8]

6 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 6 (9) 2.4. Mainospainikkeet Kuva 5. Silmäkulmapainike [5] Mainospainike on suorakaiteen muotoinen melko pieni mainostila, joka assosioituu hyvin helposti varsinaiseen sivustoon. Assosioitumista voidaan vielä korostaa mainospainikkeen hyvällä sijainnilla. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi navigaatio- ja sisältöelementtien vierellä tai otsikkoelementin perässä. Silmäkulmapainike (mainospainike) on sivun oikeassa yläkulmassa sijaitseva mainostila. Sijainti katseen korkeudella varmistaa mainostetun tavaramerkin assosioitumisen MSN:n sisältötarjontaan. [5] 2.5. Maksettu linkin sijoitus hakukoneen tuloksissa Kuva Maksettu linkin sijoitus [6] 2.6. Sivujen sponsorointi Haettaessa tietoa Internetistä hakukoneiden avulla, tuloksena on usein satoja sivustoja. Näistä käyttäjä käy läpi usein korkeintaan muutaman kymmenen. Näin siis mitä ylempänä vastauksissa linkki on, sitä varmemmin käyttäjä klikkaa linkkiä. Lähes kaikki Internetin nykyisistä hakupalveluista tarjoavat maksullisia linkkejä, jolloin linkki sijoitetaan kärkipäähän tietyllä hakusanalla haettaessa. Linkki saatetaan erottaa muista hakutuloksista esim. taustavärillä. Taustavärin ja sijainnin lisäksi maksetut linkit eivät paljoakaan eroa perinteisistä hakutuloksista. Maksettu linkki saattaa olla erittäin hyödyllinen tilanteissa, joissa hakutulosten kärkeen ei millään muulla tavalla pääse tai ei ole aikaa odottaa (esim. lyhyt kampanja). [6] Sivujen sponsorointi on maksetun linkin tyyppistä mainontaa. Sivulle ei sinänsä sijoiteta mainosta, mutta sivuston alalaidassa tms. on teksti Sponsored by. Sponsoroinnin avulla yritys pyrkii luomaan käyttäjälle positiivisen assosiaation nimestään. Mainostaja näyttäytyy mielenkiintoisen sisällön tarjoajana ja mahdollistajana. [5] 3. Web-mainonta ja käytettävyys 3.1. Web-mainonta ja perinteiset mainokset Web- ja TV-mainokset ovat melko saman tyyppisiä: kumpikin sisältää usein liikkuvaa kuvaa ja pyrkii kiinnittämään käyttäjän huomion. Käyttäjän toimintaympäristö on kuitenkin eri. TV:n katselu on usein passiivista vapaa-ajan toimintaa kun taas web-selailussa lähes poikkeuksetta käyttäjällä on jokin tavoite, johon hän aktiivisesti pyrkii. Käyttäjät osaavat myös odottaa TV-mainoksia mainostaukojen aikana, ne eivät yllätä. Sen sijaan web-mainokset usein nimenomaan pyrkivät yllätyksellisyydellä kaappaamaan käyttäjän huomion. Näin web-mainokset häiritsevät merkittävästi käyttäjän aktiivista toimintaa, toisinaan jopa estävät käyttäjää pääsemästä tavoitteeseensa.

7 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 7 (9) Uusimmat selaimet ja tietotekniikka mahdollistavat yhä uusien mainostyyppien kehittämisen. Näin mainoksista saadaan yllätyksellisiä ja tilannekontrolli häviää ainakin hetkeksi käyttäjältä (esim. aloitteleva web-selaaja ei välttämättä osaa sulkea pop-up ikkunaa eikä kokenutkaan käyttäjä ensimmäisellä kerralla tiedä, miten koko sivun mainos suljetaan). Sen sijaan TV, lehti ja katuvarsimainonnassa käyttäjällä säilyy tilannekontrolli: TV:n äärestä voi poistua hetkeksi, lehdessä voi kääntää uuden sivun eikä katuvarsimainoksia tarvitse katsoa. Toki tietokoneenkin äärestä voi poistua, mutta mainokset odottavat edelleen takaisin tultaessa. Poistuminen keskeyttää myös aktiivisen toiminnan. Useimmissa lehdissä, jopa mainoslehdissä, lehden rakenne on sellainen, että mainokset on helppo erottaa asiatekstistä (vrt. hahmolait sekä Duncanin ja Humphreysin teoria kohteen ja taustan erilaisuudesta). Sen sijaan suurin osa nykyisistä web-sivuista on sellaisia, että sisältöä ja mainoksia (tausta) on vaikea erottaa: sivustojen omistajat korostavat mainosten omaisesti tärkeänä pitämiään asioita. Toisinaan taas mainokset tehdään tarkoituksellisesti sisältöä muistuttaviksi, kuten [5] sivustolla todetaan Silmäkulmapainike (mainospainike) on sivun oikeassa yläkulmassa sijaitseva mainostila. Sijainti katseen korkeudella varmistaa mainostetun tavaramerkin assosioitumisen MSN:n sisältötarjontaan. On todettu, että mainonta oikealle kohderyhmälle on huomattavasti tehokkaampaa kuin satunnaisesti valitulle käyttäjälle. Lehdissä ja TV:ssä tätä on vaikea toteuttaa (lukuun ottamatta lehtien ja TV-ohjelmien sisältöä). Web:ssä on kuitenkin varsin tavallista, että ilmaispalvelujen käyttäjältä vaaditaan rekisteröityminen, jonka yhteydessä hänen on annettava tiedot kiinnostustensa kohteesta. Näin käyttäjälle voidaan myöhemmin näyttää häntä kiinnostavia mainoksia. Kun käyttäjä on rekisteröitynyt, hänestä voidaan laatia profiili hänen toimintansa pohjalta. Tällaiset profiilit ovat erittäin arvokkaita mainostajille (kohdemainonta). Rekisteröitymisen ja profiloinnin avulla mainostamista voidaan tehostaa myös muulla tapaa, kuten [5]:n sivustolla todetaan pop-up ikkunoista: Käytössä on frekvenssi, jonka ansiosta samalle selaimelle (käyttäjälle) näytetään pop-up mainos ainoastaan yhden kerran kahden viikon ajanjakson aikana. Kohdennettu mainonta on toisaalta hyvä, sillä tällöin käyttäjä saa vain itseään kiinnostavia mainoksia. Toisaalta kuitenkin tämä tarkoitta sitä, että hän saattaa helpommin langeta mainostajan ansaan (mainostaja luo käyttäjälle tarpeen, vaikkei tarvetta todellisuudessa ole). Web-mainonnan suhdetta TV mainontaan on myös tutkittu. European Interactive Advertising Association (EIAA) tekemän tutkimuksen mukaan TV ja web mainonta ovat yhdessä huomattavasti tehokkaampia kuin kumpikin erikseen. TV-mainonta yksinään on myös melko tehokasta, mutta web mainonta ilman TV-mainontaa on melko tehotonta. [1] 3.2. Web-mainosten ongelmia Web-mainonnan suhde käytettävyyteen on paradoksaalinen: se pyrkii tarkoituksellisesti viemään käyttäjän huomion pois kohteesta. Web-mainonta pyrkii huonontamaan käytettävyyttä. Tämä käy erityisen hyvin ilmi [5]:n sivustolla olevasta totemuksesta: Strateginen sijainti huolellisesti valituissa MSN-sivustoissa takaa, että mainos tavoittaa mahdollisimman laajan ja tarkan kohderyhmän. MSN:n pop-up -mainosten käytettävyys on suunniteltu huolellisesti. Useimmissa mainoksissa käytetäänkin tehokkaasti hyödyksi kappaleen 1 lopussa lueteltuja asioita, jotka kiinnittävät käyttäjän huomion: voimakkaat värit, isot elementit, liikkuvat elementit ja yllätyksellisyys. Usein huomion kiinnittämiseen liittyy lisäksi elementtiin kohdistunut silmänliike, joka vaatii aikaa ja hidastaa siksi muun informaation käsittelyä. Lisäksi tämä voi häiritä työmuistin toimintaa [7]. Useimmat web-sivustot ovat niin täynnä mainoksia, että yksittäisen mainoksen huomaaminen on vaikeaa. Mainosten ympärille ei ole jätetty riittävästi tyhjää tilaa. Itse kohteenkin ympärille jätetään harvoin riittävästi tilaa, jolloin sivuista tulee sekavia ja vaikeaselkoisia. Tämä taas vaikeuttaa käyttäjän tavoitteen saavuttamista, josta [7]:ssa todetaan varsin osuvasti: Vaivalloinen tiedonhaku ei ole ainoastaan tehokkuuskysymys. Se on myös varsin turhauttavaa. Koska ihminen pystyy käsittelemään kerrallaan 4±2 asiaa [9], sivustolla asioiden tai ryhmien määräksi suositellaan korkeintaan neljästä kuuteen (seitsemään) [3]. Mainokset rikkovat usein tämän rajan, jolloin sivustosta ei pysty samaan kokonaiskuvaa rinnakkaishaulla, vaan tarvitaan hidasta perättäishakua. Koska ihminen valitsee havainnoitavat kohteet kokemuksensa ja sisäisen mallinsa perustella (Neisserin havaintokehä), kokenut web-selaaja pystyy jättämään tiedostamattaan huomioimatta valiomuotoiset mainokset. Tämä edellyttää, että mainoksilla on yhteisiä piirteitä. Tällaisia ovat erityisesti välkkyvät ja liikkuvat pop-up ikkunat sekä bannerit ja mainostaulut vakiopaikoilla (sivuston reunustat). Tästä mallista huolimatta kaikki mainokset hidastavat tiedonhakua ja häiritsevät käyttäjää aina. Näin oikean tiedon etsintä vaikeutuu ja joskus jopa estyy.

8 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 8 (9) Myös mainostajat ovat huomanneet, että kokeneet web-käyttäjät pystyvät sulkemaan havaintokenttänsä ulkopuolelle osan mainoksista. Ehkä juuri tästä syystä on alettu käyttää mainoksia, jotka assosioituvat sivuston sisältöön (mm. mainospainikkeet ja tekstisisältöiset mainokset). Mikäli näiden mainosten paikka pidetään vakiona, niistä ei muodostu suurtakaan haittaa säännölliselle sivuston käyttäjälle (eivät häiritse muun sivun selaamista kaappaamalla käyttäjän huomiota). Sen sijaan satunnainen käyttäjä hairahtuu varmasti helpostikin näitä painamaan. Perinteisiä pop-up ikkunointia sekä bannereita ja mainostauluja huomattavasti häiritsevämpiä ovat kokosivun mainokset sekä (itsestään) laajenevat bannerit. Nämä peittävät alleen usein itse kohteen ja estävät näin hetkeksi käyttäjän toiminnan täysin. Esimerkiksi whatis.com:n sivulla oli banneri, joka laajeni ja työnsi varsinaista sisältöä alaspäin hetken sivulle tulon jälkeen. Koin tämän erittäin häiritseväksi, sillä juuri, kun olin kirjoittamassa hakusanaa, hakuruutu alkoi liikkua alaspäin. Hyvin häiritsevänä koin myös Volvon kokosivun mainoksen mtv3.fi:n sivulla, joka ilmestyi aina hetkeksi mtv3:n etusivulle mentäessä, peitti koko näyttöruudun eikä sitä pystynyt sulkemaan. Itsestään laajenevien ja kokosivun mainosten häiritsevyyttä lisää vielä se, että käyttäjältä häviää näissä tilannekontrolli. Yksi kaikkia mainoksia yhdistävä tekijä on myös se, että ne käyttävät usein uusinta tekniikkaa. Tämä taas aiheuttaa ongelmia vanhojen selainversioiden tai täysin väärien selaimien käyttäjille. Tämä oli ongelmana mm. mtv3.fi:n sivustolla, jossa oli laajeneva banneri. Koska selaimeni ei tätä tukenut, banneri näytettiin koko ajan isona (oletusarvoisesti banneri pitäisi näyttää pienenä). Tällöin aloitussivulla ei paljoa muuta bannerin lisäksi näkynytkään Parannusehdotuksia web-mainoksiin Web-mainosten ongelmana on siis se, että ne pyrkivät tarkoituksellisesti huonontamaan käytettävyyttä. Tämä on kuitenkin juuri mainoksen idea, kaapata käyttäjän huomio. Mainoksia ei voida myöskään kokonaan poistaa, sillä harva käyttäjä on valmis maksamaan web:n nykyisistä ilmaispalveluista (sähköposti, uutispalvelut, pelit ym.). Palvelujen tuottajien on myös jostakin saatava rahansa. Ei ole kuitenkaan välttämätöntä ahtaa sivua täyteen mainoksia niin, että käyttäjä ei siitä enää pysty kohdetta erottamaan. Liian suuri mainosten määrä aiheuttaa usein myös sen, että yksikään mainos ei kaappaa käyttäjän huomiota. Käyttäjän silmä vaeltaa mainoksesta toiseen pysähtymättä yhteenkään. Eräs tapa parantaa sivustoja olisi siis vähentää mainosten määrää. Tätä ajattelutapaa tukee myös käsitys ihmisen työmuistin rakenteesta, joka pystyy käsittelemään kerrallaan 4±2 asiaa (elementtiä) [9]. Elementtien määrää voidaan tosin nostaa osittamalla näyttö selkeiksi pienemmiksi kokonaisuuksiksi [3], esimeikiksi sisältöalue, navigointirakenteet, mainosalueet jne. Jos sivuston mainosten määrää vähennetään, yhdestä mainoksesta voidaan pyytää suurempi hinta. Uskoisin, että yhdestä mainoksesta esimerkiksi Google.com:n etusivulla oltaisiin valmiita maksamaan huomattavasti enemmän kuin mtv3.fi:n tyyppisten sivustojen mainoksista yhteensä. (Toivottavasti kuitenkin Google.com:n etusivu pysyy vapaana mainoksista). Näin siis pienempi mainosten määrä palvelisi sekä käyttäjä, mainostaja että sivuston ylläpitäjä. Kun mainosten määrää vähennetään, sivustolle jäävien mainosten ympärille voidaan jättää tyhjää tilaa. Tämä selkeyttää sivuston rakennetta ja parantaa samalla mainosten näkyvyyttä. Usein on myös todettu, että ellei käyttäjä sivulle tultuaan klikkaa mainosta, tuskin hän sitä myöhemminkään tekee. Näin mainosten liike voitaisiin pysäyttää jonkin ajan kulutta, jolloin ne eivät häiritsisi enää käyttäjää. Toisaalta käyttäjä voi myös reagoida liikkeen pysähtymiseen, mikä parantaa mainoksen näkyvyyttä ja huonontaa edelleen sivuston käytettävyyttä. Uskon kuitenkin, että pysäytetystä mainoksesta saavutetut hyödyt käytettävyyden kannalta olisivat merkittävästi haittoja suuremmat. Käytettävyyden kannalta (erityisesti koko sivun) pop-up ikkunat ja laajenevat mainokset ovat erittäin ongelmallisia. Osittain tämä johtunee kontrollitunteen häviämisestä. On myös arveluttavaa häivyttää mainoksia itse sivun sisältöön (sijoitus esim. navigointi tai sisältöelementtien lähelle). Sen lisäksi, että piilomainokset vaikeuttavat myös usein web-sivulla kävijöiden toimia (tehokäyttäjä), ne ovat myös eettisesti arveluttavia. Webmainoksissa tulisi siis välttää isoja mainoksia (pop-up ikkunat ja laajenevat mainokset) sekä käyttäjän tarkoituksellista huijaamista.

9 T Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 9 (9) Eräs hyvä sivusto esimerkillisestä mainonnasta on Google.com:n sivusto. Etusivu on pidetty hyvin yksinkertaisena, se latautuu nopeasti eikä siinä ole yhtään mainosta. Myöskään hakusivulla ei ole välkkyviä mainoksia. Google käyttää sen sijaan mainospainikkeita hakusivun oikeassa laidassa. Joissakin hakupalveluissa käytetään myös maksettuja linkkejä, jotka listautuvat vaalealla taustavärillä ennen hakutuloksia. Käyttäjä pystyy tulkitsemaan nämä heti mainoksiksi, kontrolli säilyy käyttäjällä, mainokset eivät häiritse sivun hahmotusta, tausta ja kohde on erotettu toisistaan riittävän hyvin (Duncanin ja Humphreysin teoria) jne. Mainokset ovat oikeasti käyttäjäystävällisiä. Itselleni on jopa ollut hyötyä Google.com:n mainospainikkeista. Jotta web-sivusta saataisiin käytettävä, sivuostojen suunnittelijoiden tulisi hyödyntää havaintopsykologiaa myös parantamaan sivuston ulkoasua eikä pelkästään parantamaan mainosten näkyvyyttä. Eräs perusperiaate on välttää kaiken turhan tiedon esittämistä ja pitää sivusto yksinkertaisena [4, 7]. Selkeämmän ulkoasun saavuttamiseksi hahmolakien hyödyntäminen on erittäin suositeltavaa. Yleiskuva sivustosta pitäisi olla hahmotettavissa yhdellä silmäyksellä (rinnakkaishaku) [7]. Tämä saavutetaan jaottelemalla sivusto selkeiksi kokonaisuuksiksi ja erottelemalla mainokset ja kohde toisistaan sekä suunnittelemalla mainokset samantyyppisiksi (Duncanin ja Humphreysin teoria). Mainoksissa (ja sivustolla yleensä) pitäisi myös välttää liikkuvia ja välkkyviä elementtejä [7]. Web-mainoksissa pitäisi siis löytää se kultainen keskitie, joka palvelee sekä mainostajia että käyttäjiä. Liian räikeät mainokset häiritsevät käyttäjää liikaa, huomiota herättämättömistä mainoksista ei taas ole mainostajalle hyötyä. Toivottavasti tämä kultainen keskitie löytyy mahdollisimman pian. Lähteet [1] European Interactive Advertising Association, EIAA German Results - Sales, , URL: [viitattu ] [2] Joensuun Avoin yliopisto, Psykologian monet kasvot - Osa I, , URL: [viitattu ] [3] Koskela A., Kognitiivisia malleja ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutukselle, Jyväskylän yliopisto - Tietotekniikan laitos, , URL: [viitattu ] [4] Kuoppala H., Parkkinen J., Sinkkonen I., Vastamäki R., Käytettävyyden psykologia, 343 sivua, Edita Oyj IT Press, 2002, ISBN [5] MSN, Advantage Marketing, , URL: [viitattu ] [6] Netbooster, Maksettu sijoitus hakukoneessa, , URL: [viitattu ] [7] Näsänen R., Visuaalinen käytettävyys - mitä näköaistin ominaisuuksia tulisi ottaa huomioon visuaalisten informaation esitystavan suunnittelussa, Aivotyölaboratorio Työterveyslaitos, 2001, URL: [viitattu ] [8] Real, Real:n etusivu, , URL: [viitattu ] [9] Vastamäki R., Havaitseminen II, T Käyttöliittymäpsykologia luentokalvot, Teknillinen korkeakoulu, Käytettävyyslaboratorio, , URL: [viitattu ]

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

HELSINKI UNIERSITY OF TECHNOLOGY T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 6.1.2005 VISUAALISEN HAVAINNOINNIN HUOMIOIMINEN KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELUSSA

HELSINKI UNIERSITY OF TECHNOLOGY T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 6.1.2005 VISUAALISEN HAVAINNOINNIN HUOMIOIMINEN KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELUSSA HELSINKI UNIERSITY OF TECHNOLOGY Asko Kokkonen T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 6.1.2005 VISUAALISEN HAVAINNOINNIN HUOMIOIMINEN KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELUSSA 1 Johdanto Tuotteen käyttöliittymän havaitsemisessa

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia Ulkoasu Optiman käyttöliittymän graafinen ulkoasu on uudistettu perusteellisesti. Pääelementtien väriratkaisut ovat entisen kaltaiset, mutta muutoin ulkonäkö

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

LUENTO 3. Toiminnan kehä

LUENTO 3. Toiminnan kehä LUENTO 3 1) Ihminen toimijana ja laitteen käyttäjänä 2) Ihminen laitteen käytön oppijana 3) Käytettävyys 4) Harjoitustehtävä 2 5) Luentotehtävä 3 IHMINEN TOIMIJANA JA LAITTEEN KÄYTTÄJÄNÄ Toiminnan kehä

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28 HELIA 1 (15) Luento 3 Käytettävyyden osapuolet... 2 Ihminen tietojenkäsittelijänä... 3 Muistitoiminnot... 4 Työmuisti (lyhytkestoinen muisti )... 4 Säilömuisti (pitkäkestoinen muisti)... 4 Sensoriset muistit...

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 27.9.2009 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on?

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta?

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? TieVie-juhlaseminaari 20.3.2007 Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? Olli-Pekka Heinonen YLE Tietotekniikan 6. sukupolvea Tietotekniikka-ajan lyhyt historia 1. sukupolvi, suurkoneet

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

YHTEISKUNTA MUUTTUU- KUINKA ME MUUTUMME? Asiaa aivotutkimuksesta ja hahmottamisesta

YHTEISKUNTA MUUTTUU- KUINKA ME MUUTUMME? Asiaa aivotutkimuksesta ja hahmottamisesta YHTEISKUNTA MUUTTUU- KUINKA ME MUUTUMME? Asiaa aivotutkimuksesta ja hahmottamisesta Heli Isomäki Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Neuropsykologipalvelu LUDUS Oy www.ludusoy.fi AIVOJEN KEHITYS MISSÄ

Lisätiedot

KUHA-PROJEKTI. Petri Lamminaho Ville Muittari Kati Mäki-Kuutti Juho Tamminen. Käytettävyys raportti 12.4.200505

KUHA-PROJEKTI. Petri Lamminaho Ville Muittari Kati Mäki-Kuutti Juho Tamminen. Käytettävyys raportti 12.4.200505 Petri Lamminaho Ville Muittari Kati Mäki-Kuutti Juho Tamminen Käytettävyys raportti 12.4.200505 1 1 Käytettävyys analyysi 11.4.5 sovellusprojektit osallistuivat käytettävyyspäivään. KUHA-ryhmän tehtävänä

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Lähtökohdat puheenvuorolle

Lähtökohdat puheenvuorolle Aistitoiminnot - Kognitiiviset toiminnot - Muisti ja oppiminen - Missä voi mennä pieleen? - Miten voi auttaa ja helpottaa muistamista? - Sosio-emotionaalinen alue - Summa Summarum KM Susanna Paloniemen

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Valokuvien muokkaaminen Käynnistettyäsi Picasa-ohjelman, eteesi avautuu niin sanottu arkistonäkymä. Näet täältä olemassa olevia valokuvia.

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Monimutkainen käyttäjä. Käytettävyyden psykologia syksy 2004

Monimutkainen käyttäjä. Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Monimutkainen käyttäjä Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Lähde: E.B. Goldstein () Sensation and perception 1980. Valokuva: R.C.James. Havaintokehä Ulkomaailmasta saatava tieto Muokkaa Valikoi Mielessä

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Käytettävyys navigoinnista

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Käytettävyys navigoinnista Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 27.9.2009 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on?

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Thl.fi. Käytettävyyden asiantuntija-arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola. Marjo Haahtela 20.12.

Thl.fi. Käytettävyyden asiantuntija-arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola. Marjo Haahtela 20.12. Thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola Käytettävyyden asiantuntija-arviointi Marjo Haahtela 20.12.2013 Sisältö 1. Johdanto 2. Havainnot 2.1. Nykyisiä hyviä ratkaisuja 2.2.

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Ota Alma tehokäyttöön! Ohjeita Alman käyttöön ja personointiin

Ota Alma tehokäyttöön! Ohjeita Alman käyttöön ja personointiin Ota Alma tehokäyttöön! Ohjeita Alman käyttöön ja personointiin Loppukäyttäjän versio Viestintäosasto kesä 2005 OSA 1. ALMAN RAKENNE JA NAVIGOINTI 2 1. Alman rakenne välilehdet ja palveluikkunat 2 1.1 Välilehdet

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Mobiilimainonta Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO

Mobiilimainonta Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO Mobiilimainonta 2016 Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? 1 InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO 1 Mobiilin käyttö ja tavoitettavuus 2 Älypuhelimen penetraatio hipoo deskaria DESKTOP 88% 89% 89%

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset...

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset... - 1 - Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10 Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2 Yleistä... 2 Laitteistovaatimukset... 2 Sisäänkirjautuminen... 2 Uloskirjautuminen... 3

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen Kappale 14: Jaetut näytöt 14 Johdanto: Jaetut näytöt... 232 Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen... 233 Aktiivisen sovelluksen valitseminen... 235 TI-89 / TI-92 Plus:ssä voit jakaa näytön ja

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot