Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava"

Transkriptio

1 Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

2 Sisällys 1 YLEISTÄ Mikä Mun juttu on? Mun juttu opiskelu Hakeminen LUKIO-OPINNOT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA A +L Mitä A + L on? Mitä hyötyä Sinulle on A + L opinnoista? Hakeminen Opiskelutavat Ammatillisen perustutkinnon rakenne Ammattiopiskelijan opinnot lukiossa Ylioppilaskirjoitukset Lukiokurssit AMMATILLISET OPINNOT LUKIOLAISELLE L +A Mitä L + A tarkoittaa? Hakeminen Opiskelutavat Lukiotutkinnon rakenne Lukiolaisen ammattiopinnot Tekniikan ja liikenteen ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Kulttuuriala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Luonnonvara- ja ympäristöala MUN JUTTU -OPPILAITOSTEN ESITTELY Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Savonlinnan lyseon lukio Savonlinnan taidelukio Sulkavan lukio Kerimäen lukio Punkaharjun lukio Savonlinnan aikuislukio Tanhuvaaran Urheiluopisto Itä-Karjalan Kansanopisto Savonlinnan kristillinen opisto Mikkelin ammattikorkeakoulu MUN JUTTU -YHTEYSTIEDOT... 61

3 1 YLEISTÄ 1.1 MIKÄ MUN JUTTU ON? Mun juttu on eteläsavolainen toisen asteen oppilaitosten yhteistyöhanke. Lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa voidaan oman koulun opintoihin yhdistää opintoja toisesta oppilaitoksesta. Opintoja voi poimia joko toisesta lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta. Lukiolainen voi valita ammatillisia opintoja ja hyötyä niistä sekä jatko-opinnossa että työllistymisessä. Lukio-opinnot tarjoavat ammattiin opiskelevalle etua opinnoissa korkea-asteella. Savonlinnan seudulla hankkeessa ovat mukana Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Savonlinnan lyseon lukio Savonlinnan taidelukio Tanhuvaaran Urheiluopisto Kerimäen lukio Punkaharjun lukio Sulkavan lukio Itä-Karjalan Kansanopisto Kaikissa mainituissa oppilaitoksissa voidaan opiskella vaihtojakson ajan toisen tutkinnon opintoja. Opiskelija voi hyödyntää koko alueellista opintotarjontaa. Savonlinnan aikuislukion ilta-aikaan oleva opintotarjonta tuo oppijoille lisämahdollisuuksia. Lisäksi Savonlinnan kristillinen opisto tarjoaa opintoja mm. alkukesällä kesälukiossa. Mikkelin ammattikorkeakoulun avoimen korkeakoulun opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille toistaiseksi maksuttomia. 1.2 MUN JUTTU OPISKELU Tyypillinen Mun juttu opiskelija opiskelee vuodessa yksi tai kaksi jaksoa vaihtojaksolla toisessa oppilaitoksessa. Muut jaksot hän opiskelee omassa oppilaitoksessa. Vaihtojaksojen käyttäminen on mahdollista, koska oppilaitoksilla on yhteinen jaksojärjestelmä. (Lukuvuonna on jaksoissa muutaman päivän eroja.) Vaihtojaksolla tarkoitetaan yhtä noin kuuden viikon mittaista jaksoa, jonka aikana opiskelija voi olla toisen oppilaitoksen opiskelijana. Vaihtojaksojen määrät ja ajankohdat vaihtelevat tutkinnoittain ja vuosikursseittain. Vaihto-opiskelijaa koskevat lähes kaikki samat oikeudet ja säännöt kuin ns. omia opiskelijoita. Pääkoulu on koulu, jonka tutkintotodistuksen opiskelija saa. Opinnot toisessa oppilaitoksessa luetaan hyväksi omaan tutkintotodistukseen lähinnä valinnaisiin opintoihin. Opintoaika säilyy yleensä samana, koska se vähentää samalla suoritettavia oman tutkinnon opintoja. Yksi kurssi vastaa hyväksiluettaessa yhtä opintoviikkoa. Arvosanat muunnetaan opintokortille seuraavasti: lukio ammatillinen HAKEMINEN Mun juttu opintoihin haetaan yhteishaun aikana erillisellä sähköisellä lomakkeella, joka on Mun juttu nettisivuilla Savonlinnan seudun sivuilla. Opintojen aikana opintoihin voi päästä mukaan ottamalla yhteyttä opintokoordinaattoriin tai omaan opinto-ohjaajaan. Tällöin mukaan pääsee, jos ryhmässä on vapaita paikkoja. Myös oma oppilaitos voi rajata vaihtojaksolle pääsemistä.

4 2 Tietyillä aloilla voi olla erityisvaatimuksia, kuten lukio-opintoihin tulevilla tulee olla lukuaineiden keskiarvo vähintään 7. Lukiojakson opintomenestyksen takaamiseksi opiskeltavien aineiden arvosanan tulisi olla vähintään 7. Ammatillisiin opintoihin vaihtoon menevillä voi olla pääsy- tai soveltuvuuskoe. Esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opiskelijan tulee ennen työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä läpäistä soveltuvuuskoe. Yhdelle tutustumisjaksolle ammatillisiin opintoihin pääsee ilman soveltuvuus- tai pääsykoetta. Mun juttu opinnoissa menestyminen edellyttää opiskelijalta positiivista ja aktiivista otetta opintoihin. Vaihtojaksolle pääsemisen vaatimuksena on, että oman koulun opinnot etenevät normaaliin tahtiin. Selvittämättömät poissaolot estävät vaihtojaksolle pääsemisen. Opintokoordinaattori seuraa opintojen etenemistä jaksoittain ja ottaa tarvittaessa yhteyttä ryhmänohjaajaan. Tämä opas antaa vinkkejä siihen, kuinka yhdistelmäopinnot järjestyvät käytännössä. Jokainen oppija rakentaa oman yksilöllisen opintopolkunsa. Lukio-opintojen suorittaminen ammattiopintojen rinnalla parantaa opiskelutaitoja ja tietoja jatkoopinnoissa korkeakoulussa. Opinnot rikastuttavat tutkintoa ja tuovat vaihtelua. 2.2 HAKEMINEN Lukio-opintoja opiskelevalta edellytetään, että perusopetuksessa ko. aineen arvosana on vähintään 7. Lukio-opinnoissa menestyminen edellyttää aktiivista opiskelua ja läsnäoloa oppitunneilla. Jokainen poissaolo selvitetään erikseen jokaisen opettavan opettajan kanssa. Opiskelija hankkii oppikirjat itse hyvissä ajoin ennen opintojen aloittamista. Lukio-opintoihin tuleva sitoutuu samalla tekemään tunnollisesti kotitehtävät. Ammatti ja lukio-opintoihin haetaan seuraavasti: Yhteishaun yhteydessä täytetään erillinen sähköinen hakulomake (Mun juttu hakulomake) Opiskelijaksi valittu voi hakea opiskelemaan lukio-opintoja ottaessaan vastaan ammatillisen opiskelupaikan. Täytetään erillinen sähköinen hakulomake. Ammatillisten opintojen aikana on mahdollista hakea lukio-opintoihin ottamalla yhteyttä opintokoordinaattoriin tai opinto-ohjaajaan. 2 LUKIO-OPINNOT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA A +L 2.1 MITÄ A + L ON? MITÄ HYÖTYÄ SINULLE ON A + L OPINNOISTA? Ammatilliseen perustutkintoon voidaan liittää lukiokursseja ylioppilastutkintoon saakka. Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaminen samanaikaisesti kestää oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 3 4 vuotta. Opiskelija voi suorittaa myös lukion oppimäärän. Tämä vaatii yleensä vähintään neljän vuoden opinnot. 2.3 OPISKELUTAVAT Lukio-opintoja voidaan opiskella vaihtojaksolla päivälukiossa Savonlinnan lyseon lukiossa, Savonlinnan taidelukiossa, Kerimäen lukiossa, Punkaharjun lukiossa tai Sulkavan lukiossa. Sulkavan lukio on 5-jaksojärjestelmässä. ilta-aikaan Savonlinnan aikuislukiossa ISO-verstaan verkkokurssilla. Päivälukiossa opiskellaan yleensä kaksi vaihtojaksoa lukuvuoden aikana. Ammatillinen opiskelija suorittaa kaikki attoaineet (ns. yhteiset opinnot) lukiokursseina. Yhden jakson aikana

5 3 suoritetaan 4-6 lukiokurssia. Opiskelija valitsee aineet lukion kurssitarjottimesta siten, että ns. pakolliset kurssit valitaan ensin. Ensimmäisen vuoden opinnot on matematiikan valintaa lukuun ottamatta valittu aloittavalle opiskelijalle valmiiksi. Savonlinnan aikuislukiolla voidaan opiskella lukio-opintoja iltaisin ammatillisten jaksojen ja työssäoppimisen aikana. Opetusta on maanantaista torstaihin klo Aikuislukio on 5- jaksojärjestelmässä. Lukuvuosi alkaa syyskuun alussa. Ns. yhden tai kahden aineen opiskelu järjestyy kätevimmin aikuislukion kautta. ISO-verstaan (Itä-Suomen oppimisverkko) verkkokurssitarjontaa voidaan hyödyntää erityisesti silloin, kun omien opintojen aikataulut menevät päällekkäin lukiokurssien kanssa tai opiskelija haluaa edetä omaan tahtiinsa. SAMIn opiskelija maksaa jokaisesta verkkokurssista kurssipantin, jonka saa takaisin kurssin suoritettuaan. 2.4 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE Kahden tutkinnon opintojen suorittajat käyttävät lähes kaiken ammatillisiin opintoihin sisältyvän valinnaisuuden lukio-opintoihin. Se tarkoittaa samalla luopumista joistakin valinnaisista ammatillisista opinnoista. Valinnaisopintojen lisäksi lukiossa suoritetaan ns. yhteiset opinnot (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat = ATTO-opinnot) seuraavan taulukon mukaan. 2.5 AMMATTIOPISKELIJAN OPINNOT LUKIOSSA Opiskelijalla on yleensä vähintään kuusi vaihtojaksoa opintojensa aikana. Jokaisella vaihtojaksolla keskitytään pelkästään lukio-opintoihin. Tällöin koko päivä opiskellaan samassa paikassa. Monessa lukiossa kurssit on sijoitettu palkkeihin, joista valitaan yksi aine. Ammattiopiskelijan ensimmäisen vuoden lukioopinnot koostuvat pakollisista ns. ATTOopinnoista. Vaihtojaksojen ajankohdat vaihtelevat eri tutkinnoissa. Muilla opiskelijoilla on vaihtojakson aikaan joko ATTO-opintoja, ammatillisia valinnaisia, vapaasti valittavia opintoja tai työssäoppimista. Ammattiopiskelija luopuu ammatillista valinnaisista samalla, kun valitsee vaihtojaksolla lukio-opinnot. Ammatillisten valin naisten suorittaminen on mahdollista, kun opiskelija joko valitsee pidemmän opiskeluajan, laajemman tutkinnon tai esimerkiksi työssäoppimisen tekemisen kesäaikaan. A + L opiskelijalla voi työssäoppiminen olla toiseen aikaan kuin muulla opiskeluryhmällä. Osa opiskelijoista voi olla työssäoppimisjaksolla kesäaikaan. Se antaa ammattiopiskelijalle enemmän joustoa lukuvuoden aikaisiin vaihtojaksoihin. Kesäopintoihinkin on mahdollista saa opintotukea. Työssäoppimisjaksot sijoittuvat normaalisti varsinaisen lukuvuoden aikaan. AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO, 120 ov AMMATILLISET OPINNOT, 90 ov ammatilliset opinnot ov lukio-opintoja 0 10 ov AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (ATTO-opinnot), 20 ov pakolliset 16 ov o äidinkieli, 4 ov o ruotsi, 1 ov o englanti, 2 ov o matematiikka, 3 ov o fysiikka ja kemia, 2 (1+1) o taide ja kulttuuri, (lukiossa kuvataide), 1 ov o yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov o terveystieto, 1 ov o liikunta, 1 ov valinnaiset, 4 ov o psykologia o etiikka o tieto- ja viestintätekniikka o yritystoiminnan perusteet o ympäristötieto o kulttuurien tuntemus lukio-opintoja 0 20 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 10 ov ammatillinen tutkinnon osa lukio-opintoja 0 10 ov työkokemusta työssäoppimista harrasteopintoja

6 ESIMERKKI AMMATTIOPISKELIJAN OPINNOT LUKIOSSA 4 1.opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi vaihtojaksot lukiojaksot 2. tai tai 6. 3.tai tai tai tai 6. äidinkieli ÄI1 ÄI3 ÄI2 ÄI5 ÄI4, ÄI6, ÄI8, ÄI9 ÄI10 matematiikka MAB1 MAB3 MAB2 MAB5 MAB4, MAB6 MAB9/MAB7 englanti ENA1 ENA3 ENA2 ENA5/- ENA4 ENA6, ENA10/ ENA6 ruotsi RUB1 RUB2 RUB4 RUB5 RUB7/RUB6 RUB10 kuvataide, yyt KU1/KU2 -/YH1 -/YH1 YH2 liikunta, terveystieto LI2, TE1 TE1 fysiikka,kemia FY1 KE1 1. LUKIOKURSSIEN JA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN = ATTO-OPINNOT (20 OV) VASTAAVUUDET: ÄIDINKIELI 4 ov ÄI1, ÄI2, ÄI4 JA yksi seuraavista ÄI3, ÄI5, ÄI6, ÄI7 RUOTSI 1 ov RUB1 ENGLANTI 2 ov ENA1, ENA3 MATEMATIIKKA 3 ov MAB1, MAB2 MAA1 JA toinen seuraavista MAA2 TAI MAA3 FYSIIKKA ja KEMIA 2 ov FY1 JA KE1 YRITYS-, YHTEISKUNTA- JA TYÖELÄMÄTIETO 1 ov YH1, YH2 LIIKUNTA1 ov LI1 TAI LI2 TERVEYSTIETO 1 ov TE1 TAIDE JA KULTTUURI 1ov KU1 TAI KU2 TAI MU1 TAI MU2 LISÄKSI VALINNAISIA4 ov: yllä olevan listan aineet käyvät ympäristötieto BI3 1 ov ympäristötiedosta etiikka FI1 JA lisäksi (UE1, UE2 JA UE3) TAI (ET1, ET2 JA ET3) psykologia PS1 1ov psykologiasta LISÄKSI PS2, PS4, PS5 Ammattiopiskelija valitsee ennen opintojen alkua matematiikan laajuuden. Lyhyt matematiikka MAB sopii paremmin vaihtojaksoilla opiskeltavaksi, koska pakollisia kursseja on kuusi. Pitkän matematiikan MAA pakollisia kursseja on 10 ja syventäviä 5, jota on opiskeltava vähintään neljä kurssia vuodessa, jos tavoitteena on ylioppilaskirjoitus. Pitkää matematiikkaa opiskellaan vaihtojaksojen lisäksi ns. reunapalkeissa eli joko klo 8-10 tai sijoittuvilla tunneilla. Opiskelija huolehtii itse siirtymisen koulujen välillä. ATTO-opintojen lisäksi ammattiopiskelijat opiskelevat niitä lukioaineita, joista ovat kiinnostuneet. 2.6 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitetaan vähintään neljä ainetta, joista äidinkieli on pakollinen. Muita aineita ovat englanti, ruotsi, matematiikka tai jokin reaaliaine. Aineista yhden pitää olla pitkä aine kuten ENA tai MAA. Ylioppilaskirjoitusten pakollisissa aineissa voi olla yksi vieras kieli. Ruotsi on

7 5 toinen kotimainen kieli. Pakollisten neljän aineen lisäksi kokelas voi kirjoittaa vapaaehtoisia aineita. Kirjoituksiin valmistaudutaan parhaiten opiskelemalla mahdollisimman monta pakollista ja syventävää lukiokurssia kirjoitettavasta aineesta. Englannin A-kielenä kirjoittavan suositellaan suorittavan ENA7- ja ENA12-kurssit. Ruotsin B-kielenä kirjoittavalle olisi hyödyllistä opiskella RUB7- ja RUB10-kurssit. Suullisesta kielitaidosta saa arvioinnin ENA8- ja RUB6-kursseilla. Äidinkielen kurssit ÄI8 ja ÄI9 valmentavat ylioppilaskirjoituksiin. Ammattiopiskelija täyttää ennen kirjoituksiin ilmoittautumista yo-kirjoitussuunnitelman, jonka ammatillisen oppilaitoksen apulaisrehtori hyväksyy. Kirjoitussuunnitelma laaditaan opintokoordinaattorin kanssa. Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan lukion rehtorin kautta. Kevään kirjoituksiin ilmoittaudutaan marraskuussa, syksyn kirjoituksiin toukokuussa. Kirjoitukset ovat maksullisia. Varmista lukiosta tarkat päivämäärät. Lisätietoa saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta 2.7 LUKIOKURSSIT ÄIDINKIELI Pakolliset kurssit ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Vahvistetaan opiskelussa ja arkielämässä tarvittavia kirjoitus- ja puhetaitoja. Kehitetään erilaisten tekstien lukemisen valmiuksia. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Opetellaan suunnittelemaan, muokkaamaan ja viimeistelemään oma teksti. Opitaan näkemään tekstin yhteys kontekstiin ja muihin teksteihin. Tekstilajien tuntemusta kehitetään. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Tarkastellaan kaunokirjallisuuden lajeja ja opitaan erittelemään ja tulkitsemaan fiktiivisiä tekstejä. Tutustutaan kulttuurin eri alueisiin. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen Perehdytään kielelliseen vaikuttamiseen sekä puhujana että kirjoittajana. Harjoitellaan argumentaatiota. Tarkastellaan kirjallisuutta vaikuttajana. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti Tarkastellaan tekstejä tyylin näkökulmasta. Perehdytään länsimaisen kirjallisuuden kehitysvaiheisiin. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Luodaan yleiskuva suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Syventävät kurssit ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen Hankitaan suullisen viestinnän perustaitoja yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Opitaan hallitsemaan esiintymisjännitystä. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen Syvennetään tekstin avaamisen ja ymmärtämisen taitoja. Vahvistetaan omaa kirjallista ilmaisua ja valmistaudutaan yo-kirjoitusten tekstitaidon kokeeseen. Kurssiin kuuluu tekstitaidon preliminäärikoe. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Kerrataan kirjoittamisen perusasiat. Syvennetään kirjallista ilmaisua, valmistaudutaan erityisesti esseekokeeseen. Tutustutaan nykykirjallisuuteen ja käsitellään ajankohtaisia kulttuuriasioita. Kurssiin kuuluu esseen preliminäärikoe ENGLANTI A1 Pakolliset kurssit ENA1 Nuori ja hänen maailmansa Aihepiirinä ovat valoisa elämänasenne, vapaa-aika ja harrastukset, ihmissuhteet ja värien merkitys lähiympäristössämme ja ihmisten välisessä viestinnässä. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika Matkailua englanninkielisissä maissa, Suomi ja suomalaisuus. ENA3 Opiskelu ja työ Koulutus ja työelämä ja tulevaisuuteen liittyvät unelmat ja toiveet. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

8 6 Yhteiskunnan rakenteet, erilaiset yhteisöt ja yksilön valinnat. ENA5 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka. Arkipäivän ilmiöitä ja huipputeknologiaa, ihminen keksintöjen maailmassa ja media, mainonta ja moderni yrittäjyys. Syventävät kurssit ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Aihepiireinä ympäröivä luonto ja kestävä kehitys. Tutustutaan ylioppilaskokeen testimuotoihin ja harjoitellaan niitä. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssi sekä kurssin aikana suoritettava suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä RANSKA A1 Pakolliset kurssit RAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen la lukion kielenopetusta kerraten perusrakenteita puheviestintää korostaen. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään, kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. RAA2 Viestintä ja vapaa-aika Harjoitellaan puheviestintää monipuolisesti ja laajennetaan rakenteiden hallintaa sekä harjoitellaan kirjoittamistaitoa. Aihepiirit liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin. RAA3 Opiskelu ja työ Kurssilla harjoitellaan opiskeluun ja työelämään liittyvää suullista ja kirjallista viestintää sekä muodollisiin tilanteisiin liittyvää viestintää. RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla lähtökohta-na yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kirjoitetaan erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. RAA5 Kulttuuri Tutustutaan kohdekielialueen kulttuuriin ja laaditaan laajahko tuotos joltain kulttuurin saralta. RAA6 Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheena eri tieteen alat, tek-niikan saavutukset, viestintämuodot ja talouselämä. Syventävät kurssit Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen ja tutustutaan ylioppilaskokeen testimuotoihin. RAA7 Luonto ja kestävä kehitys Aihepiireinä luonto, luonnontieteet ja kestävä kehitys RAA8 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aiheina yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat, maailmankuva SAKSA A1 Pakolliset kurssit SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta kerraten perusrakenteita ja vah-vistaen jokapäiväiseen elämään sekä ihmissuhteisiin liittyvää sanastoa. Kieli on tuttaval-lista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SAA2 Viestintä ja vapaa-aika Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SAA3 Opiskelu ja työ Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää, kuten työpaikan hakeminen. SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssin tekstien lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskunnat. Kurssilla harjoitellaan

9 7 erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita ja kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä, esimerkiksi mielipidekirjoitus. SAA5 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti tutustuen kohdemaan kirjallisuuteen, elokuvaan, lehdistöön ym. SAA6 Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Syventävät kurssit Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen ja tutustutaan ylioppilaskokeen testimuotoihin. SAA7 Luonto ja kestävä kehitys Aihepiireinä ovat luonto, luonnontieteet ja kestävä kehitys. SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssi sekä kurssin aikana suoritettava suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä RUOTSI B1 Pakolliset kurssit RUB1 Koulu ja vapaa-aika Vankennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ennen kaikkea suullisen viestinnän avul-la. Perehdytään lukion työtapoihin, omaehtoisiin opiskelutapoihin, kielenopiskeluun ja apuneuvojen käyttöön. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa Vahvistetaan edelleen sanastoa ja jatketaan suullisen viestinnän harjoittelua. Siirrytään vähitellen myös kirjalliseen viestintään. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Jatketaan suullista ja kirjallista kielenharjoittelua, jonka aihepiireinä ovat kotimaa, suomen-ruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen Vankennetaan ilmaisu- ja ymmärtämistaitoja aiheina elämänarvot, ihmissuhteet ja ajan-kohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. RUB5 Elinympäristömme Tarkastellaan muuttuvaa maailmaa, aihepiireinä esimerkiksi luonto, muuttuva työ- ja elinympäristö sekä joukkoviestimet. Syventävät kurssit RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssin suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi sekä suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Tämän kurssin aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla vahvistetaan kielitaitoa entistä vaativamman kieliaineksen avulla SAKSA B2 (lukiossa jatkuva kieli) Syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajanviettoon ja harrastuksiin. Kurssi vahvistaa ja kertaa perusopetuksen sanastoa ja rakenteita. Painopiste puheen ymmärtämisessä ja puhumisessa. SAB22 Meillä ja muualla Aihepiireinä oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantieto, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Vahvistetaan perusrakenteita, kirjalliset viestinnälliset tehtävät.

10 8 SAB23 Ennen ja nyt Elämä ennen ja nyt yksilön ja yhteiskunnan kannalta, esim. terveys ja hyvinvointi. SAB24 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Aihepiireinä koulu, opiskelu, työelämä ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmat. SAB25 Kulttuuri Kohdemaiden kulttuuri ja urheilu. Harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. SAB26 Yhteinen maapallomme Yhteiskunnallinen toiminta ja maapallon tila ja tulevaisuus. Tekstinymmärtäminen ja selos-tukset suullisesti ja kirjallisesti. SAB27 Tiede ja tekniikka Tieteenalat, tekniikka ja viestinnän eri muodot. Painopiste tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen. SAB8 Luonto ja kestävä kehitys Luonto ja sen ilmiöt omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista SAKSA B3 (lukiossa alkava kieli) Syventävät kurssit SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Perusvuorovaikutukseen liittyvä kieli, itsestä ja perheestä kertominen ja arkipäivän yksinkertaiset viestintätilanteet. SAB32 Näin asiat hoituvat Aihepiireinä ystävät, ihmissuhteet ja arkielämän rutiinit. Opitaan selviytymään esim. kaupassa, postissa, lääkärissä ja ravintolassa. SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset Nuorten jokapäiväiseen elämään ja harrasteisiin liittyvät aiheet sekä mielipiteen ilmaiseminen ja peruskieliopin syventäminen. SAB34 Meillä ja muualla Tutustutaan keskieurooppalaiseen elämään maalla ja kaupungissa. Vahvistetaan kielen rakenteiden hallintaa. SAB35 Ennen ja nyt Elämä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Koulu, opiskelu ja työelämä sekä tulevaisuuden suunnittelu. SAB37 Kulttuuri Tutustutaan kohdekielialueen kulttuuriin. Vahvistetaan ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja. SAB38 Yhteinen maapallomme Oman ja kohdekielialueen yhteiskuntien toiminta, maapallon nykytila ja tulevaisuus. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin RANSKA B2 (lukiossa jatkuva kieli) Syventävät kurssit RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiireinä nuorten jokapäiväinen elämä, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Opitaan mie-lipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kieliopin perustaitoja. RAB22 Meillä ja muualla Tutustutaan ranskalaiseen elämään maalla ja kaupungissa. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. RAB23 Ennen ja nyt Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteisön kannalta. RAB24 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Aihepiireinä koulu, opiskelu, työelämä ja tulevaisuuden suunnitelmat. RAB25 Kulttuuri Katsaus ranskalaisen kulttuurin eri osa-alueisiin. RAB26 Yhteinen maapallomme Oman maan ja ranskalaisen kielialueen yhteiskuntien toiminta, maapallon nykytila ja tulevaisuus. RAB27 Tiede ja tekniikka Tutustutaan eri tieteen aloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin. Vahvistetaan ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja. RAB28 Luonto ja kestävä kehitys Aihepiireinä luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

11 RANSKA B3 (lukiossa alkava kieli) Syventävät kurssit RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Perusvuorovaikutukseen liittyvä kieli, itsestä ja perheestä kertominen ja arkipäivän yksinkertaiset viestintätilanteet. RAB32 Näin asiat hoituvat Aihepiireinä ystävät, ihmissuhteet ja arkielämän rutiinit. Opitaan selviytymään esim. kaupassa, postissa, lääkärissä ja ravintolassa. RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset Käsitellään nuorten jokapäiväistä elämää, harrastuksia ja vapaa-aikaa. Opitaan mielipiteen ilmaisemista ja syvennetään peruskieliopin taitoja. RAB34 Meillä ja muualla Tutustutaan ranskalaiseen elämään maalla ja kaupungissa. Vahvistetaan kielen rakenteiden hallintaa. RAB35 Ennen ja nyt Elämä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. RAB36 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Koulu, opiskelu ja työelämä sekä tulevaisuuden suunnittelu. RAB37 Kulttuuri Katsaus ranskalaiseen kulttuuriin. Vahvistetaan ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja. RAB38 Yhteinen maapallomme Oman ja ranskalaisen kielialueen yhteiskuntien toiminta, maapallon nykytila ja tulevaisuus. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin VENÄJÄ B2 (lukiossa jatkuva kieli) Syventävät kurssit VEB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. VEB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. VEB23 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. VEB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. VEB25 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. VEB26 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. VEB27 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. VEB28 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

12 VENÄJÄ B3 (lukiossa alkava kieli) Syventävät kurssit VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Opetellaan tuntemaan venäjän kielen kirjaimet ja lukemaan venäjänkielistä tekstiä. Kirjainten oppimista täydennetään tietokonepelien avulla. Opitaan tervehtimään, esittäytymään ja kertomaan itsestä ja perheestä. Opitaan ääntämistä. VEB32 Näin asiat hoituvat Aihepiireinä ystävät, ihmissuhteet ja arkielämän rutiinit. Opitaan selviytymään esim. kaupassa, postissa, lääkärissä ja ravintolassa. VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset Nuorten jokapäiväiseen elämään, harrasteisiin ja vapaa-ajan viettoon liittyvät aiheet sekä mielipiteen ilmaiseminen ja peruskieliopin syventäminen. VEB34 Meillä ja muualla Tutustutaan venäläiseen perhe- ja asuinympäristöön ja venäläisten nuorten elämään. Kirjoitellaan kirjeitä ja sähköpostiviestejä. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. VEB35 Ennen ja nyt Opetellaan kertomaan yksilön elämänvaiheista ja yhteiskunnan muutoksista. Opitaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää sanastoa. Laajennetaan rakenteiden tuntemusta. VEB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Koulunkäynti, opiskelu ja työelämä sekä tulevaisuuden suunnittelu. VEB37 Kulttuuri Tutustutaan venäläiseen kulttuuriin esim. elokuvan, musiikin ja kirjallisuuden avulla. Vahvistetaan ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja. VEB38 Yhteinen maapallomme Oman ja kohdekielialueen yhteiskuntien toiminta, maapallon nykytila ja tulevaisuus. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin PITKÄ MATEMATIIKKA Etenemisjärjestys Pakolliset kurssit MAA1 Funktiot ja yhtälöt Kurssilla vahvistetaan yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitoja, syvennetään verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistä. Syvennetään funktiokäsitettä tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita. MAA2 Polynomifunktiot Opiskelija harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita, oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää. Opitaan myös ratkaisemaan korkeamman asteen yhtälöitä ja yksinkertaisia epäyhtälöitä. MAA3 Geometria Kurssilla ratkaistaan geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suoraja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa. Lasketaan kuvioihin ja kappaleisiin liittyviä pituuksia, kulmia, pintaaloja ja tilavuuksia. MAA4 Analyyttinen geometria Kurssilla tutkitaan pistejoukon yhtälöitä ja ominaisuuksia (suoria, ympyröitä ja paraabeleja), syvennetään itseisarvoyhtälöiden ja -epäyhtälöiden ratkaisutaitoja. Kurssilla vahvistetaan myös yhtälöryhmän ratkaisutaitoja. MAA5 Vektorit Kurssilla perehdytään vektorikäsitteeseen ja vektorilaskennan perusteisiin, opitaan tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla myös kaksi- ja kolmiulotteisessa koordinaatistossa. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot Kurssilla perehdytään klassisen ja tilastollisen todennäköisyyden käsitteisiin, laskusääntöihin ja sovelluksiin. MAA7 Derivaatta Perehdytään funktion raja-arvoon, jatkuvuuteen ja derivaattaan. Derivaatan avulla tutkitaan polynomifunktion kulkua ja määritetään rationaalifunktioille suurin ja pienin arvo. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot Kurssilla tutustutaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja ratkaistaan niihin liittyviä yhtälöitä ja tutkitaan vastaavia funktioita derivaatan avulla.

13 11 MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot Kurssilla tutkitaan trigonometrisistä funktioista niiden määritelmät, niiden väliset yhteydet, yhtälöt ja derivaatat. Perehdytään myös lukujonoihin ja niiden sovelluksiin. MAA10 Integraalilaskenta Perehdytään integraalin käsitteeseen ja lasketaan integraalien avulla pinta-aloja ja tilavuuksia. Syventävät kurssit MAA11 Lukuteoria ja logiikka Opitaan formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja. Tutustutaan todistusperiaatteisiin, lukuteorian peruskäsitteisiin ja lukujen jaollisuuteen. MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Kurssilla opiskellaan virheen käsite ja siihen liittyviä sovelluksia. Opitaan ratkaisemaan yhtälöitä numeerisesti, lasketaan muutosnopeuksia ja pinta-aloja numeerisesti nykyaikaisilla välineillä. Lisäksi tutustutaan myös algoritmiseen ajatteluun. MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Tutkitaan funktion jatkuvuutta ja derivoituvuutta ja tällaisten funktioiden yleisiä ominaisuuksia. Lasketaan funktioiden ja lukujonojen raja-arvoja äärettömyydessä ja myös epäoleellisten integraalien arvoja LYHYT MATEMATIIKKA Etenemisjärjestys Pakolliset kurssit MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt Suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. MAB2 Geometria Kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen, geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa. MAB3 Matemaattisia malleja I Kuvataan reaalimaailman ilmiöitä matemaattisilla malleilla, esim. lineaarisella ja eksponentiaalisella mallilla. Ratkaistaan potenssiyhtälöitä ja eksponenttiyhtälöitä logaritmin avulla. MAB4 Matemaattinen analyysi Tutkitaan polynomifunktion kulkua ja muutosnopeutta derivaatan avulla. Määritetään funktion suurin ja pienin arvo. MAB5 Tilastot ja todennäköisyys Harjaannutaan käsittelemään tilastollisia aineistoja ja tunnuslukuja. Klassinen, tilastollinen ja geometrinen todennäköisyys laskusääntöineen. Kombinaatio-oppi ja normaalijakauma. MAB6 Matemaattisia malleja II Kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi, aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa. Syventävät kurssit MAB7 Talousmatematiikka Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia, taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla. MAB8 Matemaattisia malleja III Trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla, niiden kuvaajat, radiaani, trigonometristen yhtälöiden ratkaisemista. Vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitukset, vektorit koordinaatistossa FYSIIKKA FY1 FY2 FY3 FY 4 FY 5 FY 6 FY 7 FY 8 FY 11 Pakollinen kurssi FY1 Fysiikka luonnontieteenä Tutustutaan fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä. Syventävät kurssit FY 9 FY 10 FY2 Lämpö Tutustutaan lämpöenergiaan sekä aineen eri olomuotoihin ja niiden muutoksiin. FY3 Aallot Tutkitaan sekä värähdys- että aaltoliikettä äänen ominaisuuksien ja valon kulun avulla.

14 12 FY4 Liikkeen lait Perehdytään liikeoppiin ja voimaoppiin sekä liikemäärän ja energian käsitteisiin ja säilymislakeihin. FY5 Pyöriminen ja gravitaatio Syvennetään mekaniikan, statiikan ja pyörimisliikkeen ilmiöiden hallintaa. FY6 Sähkö Tarkastellaan sähköisiä perusilmiöitä sekä vastuksista, kondensaattoreista ja diodeista muodostettuja virtapiirejä. FY7 Sähkömagnetismi Tutkitaan sähkömagneettisia ilmiöitä virtapiireissä sekä sähköenergian tuottamista, siirtämistä ja sähköistä viestintää. FY8 Aine ja säteily Perehdytään kvanttimekaniikkaan, atomi- ja ydinfysiikan perusteisiin sekä säteilyn eri lajeihin KEMIA Pakollinen kurssi KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Käsitellään orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä, niiden ominaisuuksia, reaktioita ja sovelluksia sekä erilaisia seoksia, ainemäärää ja pitoisuutta. Syventävät kurssit KE2 Kemian mikromaailma Perehdytään alkuaineiden ominaisuuksiin, jaksolliseen järjestelmään., elektroniverhon rakenteeseen ja atomiorbitaaleihin. sekä kemiallisiin sidoksiin, yhdisteen muodostumiseen ja aineen ominaisuuksiin. KE3 Reaktiot ja energia Perehdytään kemiallisiin reaktiotyyppeihin, reaktiomekanismeihin ja reaktioenergiaan myös kvantitatiivisesti. KE4 Metallit ja materiaalit Tutustutaan sähkökemiaan sekä syvennetään tietoja metalleista ja epämetalleista. KE5 Reaktiot ja tasapaino Perehdytään mm. protolyysireaktioiden sekä liukoisuusreaktioiden reaktiotasapainoon ja reaktion säätelyyn BIOLOGIA Pakolliset kurssit BI1 Eliömaailma Perehdytään elämän tunnusmerkkeihin ja perusedellytyksiin. Tutustutaan elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutukseen sekä luonnon monimuotoisuuteen. Perehdytään evoluution merkitykseen. BI2 Solu ja perinnöllisyys BI1 kurssi suoritettava ennen BI2 kurssia. Tutustutaan soluun elämän perusyksikkönä sekä perehdytään perinnöllisyyden pääpiirteisiin. Syventävät kurssit Pakolliset kurssit on käytävä ennen syventäviä kursseja. BI3 Ympäristöekologia Kurssilla keskitytään ympäristöasioihin ekologisesta näkökohdasta, aiheina Suomen ekosysteemit, ympäristönsuojelu ja luonnon monimuotoisuus. BI4 Ihmisen biologia Perehdytään ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin sekä perimän muutosten ja ympä-ristön aiheuttamiin vaikutuksiin ihmisen terveydelle. BI5 Bioteknologia Tutustutaan biotekniikkaan, geenitekniikkaan sekä syvennetään tietoja solu- ja mikro-biologiasta sekä jalostuksesta MAANTIEDE Pakolliset kurssit GE1 Sininen planeetta Tutustutaan maan planetaarisuuteen, luonnonympäristön rakenteisiin ja toimintaperiaatteisiin sekä niiden alueellisiin ilmenemismuotoihin ja säätelymekanismeihin. Perehdytään myös elottoman ja elollisen luonnon globaalisiin järjestelmiin ja niiden alueellisiin vuorovaikutuksiin, järjestelmien muutosprosesseihin ja ihmisen mahdollisuuksiin vaikuttaa niihin. GE2 Yhteinen maailma

15 13 GE1 on käytävä ennen GE2 kurssia. Perehdytään luonnon ja ihmisen vuorovaikutukseen ja siitä aiheutuviin muutoksiin maa-pallolla sekä pohditaan ihmisen mahdollisuuksia ohjata alueiden kehitystä. Tarkastellaan myös ihmisen toiminnan ja kulttuurien moniilmeisyyttä, ongelmia ja näiden ratkaisumahdollisuuksia. Etsitään keinoja ratkaista luonnon ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen aiheuttamia ympäristö- ja kehitysongelmia. Syventävät kurssit Pakolliset kurssit käytävä ennen syventäviä kursseja. GE3 Riskien maailma Maanjäristykset, aavikoituminen, nälänhätä ja sodat uhkaavat tällä hetkellä maapallon tasapainoista kehitystä. Niihin ja muihin ajankohtaisiin hasardeihin tutustutaan kurssilla. GE4 Aluetutkimus Tällä työkurssilla opiskelija on tutkija. Hän tutkii valitsemansa alueen ominaispiirteet, ongelmat ja mahdollisuudet ja tekee selkoa havainnoistaan. Harjoitellaan kartografisia taitoja eli taitoa tulkita karttoja ja niiden merkintöjä USKONTO Pakolliset kurssit UE1 Uskonnon luonne ja merkitys Ihmettelemme ilmiötä nimeltä uskonto ja sitä, mitä kaikkea maan ja taivaan välissä se voi sisältää (ja kurkotamme vähän taivaallisiin ja maanalaisiinkin asioihin). Pohdimme uskonnon vuorovaikutusta yhteiskunnan ja kulttuurin kanssa ja sen liittymistä yksilön myös sinun ja minun - maailmankatsomukseen. Tutustumme Raamattuun ja erilaisiin tapoihin ymmärtää sitä. UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta Miten tähän on tultu? Kristillisen uskon vaiheet ja kehitys 2000 vuoden aikana ovat taustana sille, että ymmärrämme nykypäivän maailmanlaajaa kristillisyyttä eri suuntauksineen. Pohdimme kristillisyyttä osana yhteiskuntaa ja kulttuuria. UE3 Ihmisen elämä ja etiikka Mikä on oikein ja miten perustelemme sitä? Visaisia kysymyksiä, joita tarkastelemme sekä teorian valossa että käytännön elämästä otettujen esimerkkien avulla. Totta kai myös kristillinen käsitys näistä asioista tulee pohdittavaksi. Syventävät kurssit UE4 Uskontojen maailmat Teemme matkaa maailman ympäri ja tutustumme uskontojen värikkääseen joukkoon. Yritämme tarkastella niitä niiden omista lähtökohdista käsin esimerkiksi tutustumalla pyhiin kirjoihin - tosin emme yritä lukea sanskriittia vaan turvaudumme käännöksiin. Sovellamme sitä, mitä olemme uskonto-ilmiöstä aikaisemmin oppineet. UE5 Mihin suomalainen uskoo? Vai uskooko mihinkään? Otamme selvää asiasta uusimman tutkimuksen valossa ja tutustumme Suomessa vaikuttaviin uskonnollisiin liikkeisiin. Taustoitamme ajankohtaista keskustelua perehtymällä uskonnon historiaan Suomessa aina muinaissuomalaisista alkaen ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Pakolliset kurssit ET1 Hyvä elämä Kurssilla perehdytään käsityksiin ihmisen yksilöllisen olemassaolon peruskysymyksistä, esim. vapaasta tahdosta ja valinnoista sekä moraalista. Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää. ET2 Maailmankuva Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman hahmottamisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä. ET3 Yksilö ja yhteisö Kurssilla tarkastellaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen. Syventävät kurssit ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nykyyhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

16 14 ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen FILOSOFIA Pakollinen kurssi FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun Kurssilla haetaan vastausta mm. kysymyksiin: mitä filosofia on, mitä on olemassa, mitä voi tietää sekä miten on hyvä elää. Lisäksi perehdytään arvoihin, vapauden ja oikeudenmukaisuuden käsitteisiin sekä yksilön ja yhteiskunnan suhteeseen. Syventävät kurssit FI2 Filosofinen etiikka Kurssilla tutustutaan filosofisen etiikan pääsuuntauksiin sekä keskeisiin näkemyksiin hyvästä elämästä. Tarkastellaan arvojen ja normien luonnetta sekä moraalin suhdetta mm. lakiin ja kulttuuriin. FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia Kurssilla perehdytään käsityksiin todellisuuden, tiedon ja totuuden luonteesta. Lisäksi tutustutaan tietämisen mahdollisuuksiin ja rajoihin sekä tieteellisen tiedonhankinnan periaatteisiin. FI4 Yhteiskuntafilosofia Kurssilla tarkastellaan yhteiskuntajärjestyksen oikeuttamista sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon käsitteitä. Tutustutaan yhteiskuntien muodostamisen teorioihin ja poliittisen filosofian pääsuuntauksiin. Kurssisuorituksena laaditaan pienimuotoinen yhteiskuntafilosofinen tutkielma HISTORIA Suoritusjärjestys on vapaa. Ensimmäinen pakollinen kurssi on kuitenkin syytä käydä ennen valinnaisia kursseja. Pakolliset kurssit HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta alkaen. HI2 Eurooppalainen ihminen Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston avulla. Kulttuuri ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä. HI3 Kansainväliset suhteet Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri. HI4 Suomen historian käännekohtia Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen säätyyhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan ja kulttuuriset murrokset. Syventävät kurssit HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. Kurssi sisältää Savonlinnan seudun historiaa osana Ruotsi-Suomen vaiheita. Kurssilla tarkastellaan mm. Olavinlinnan vaiheita ja merkitystä. HI6 Kulttuurit kohtaavat Kurssi syventyy tarkastelemaan eri kulttuurien ja kulttuuripiirien piirteitä. Kurssin aikaulottuvuus on synnystä nykyisyyteen ja nykyisyydestä tulevaisuuden visioihin. Se käsittelee sivilisaatioiden kohtaamista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Kurssia elävöittää monipuolinen äänellinen ja kuvallinen aines. Kurssiin voidaan sisällyttää opintoretki YHTEISKUNTAOPPI Kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Pakolliset kurssit

17 15 YH1 Yhteiskuntatieto Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen. YH2 Taloustieto Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin ja on taloustiedon peruskurssi. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä yksilön, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla. Syventävät kurssit YH3 Kansalaisen lakitieto Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse. YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Kurssin tavoitteena on tehdä Euroopan unioni tutuksi ja orientoida oppilaat eurooppalaisuuteen. Keskiössä ovat eurooppalainen arvomaailma ja yksilön asema yhdentyvässä Euroopassa. Tavoitteena on myös aktivoida ja kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun. YH5 Euroopan nuorten parlamentti Kurssin saavat Euroopan nuorten parlamenttitoimintaan aktiivisesti osallistuneet oppilaat PSYKOLOGIA Pakollinen kurssi PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus Kurssilla tutustutaan psykologiaan tieteenä: sen tutkimuskohteisiin ja menetelmiin. Lisäksi perehdytään ihmisen psyykkisiin toimintoihin ja niiden selittämistapoihin sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Syventävät kurssit PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys Kurssilla tutustutaan ihmisen psyykkiseen kehitykseen eri ikävaiheissa ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Pohditaan psyykkiseen kehitykseen mahdollisesti liittyviä ongelmia ja keinoja vaikuttaa kehitykseen. PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet Kurssilla käsitellään havaintojen, oppimisen, muistin ja ajattelun toimintaperiaatteita ihmisen toiminnan perustekijöinä. Lisäksi perehdytään psyykkisen toiminnan hermostolliseen perustaan. PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta Kurssilla käsitellään motivaatiota ja tunteita sekä niiden merkitystä ihmisen toiminnassa. Lisäksi tutustutaan mm. älykkyyden, ajattelun, ongelmanratkaisun ja luovuuden psykologiseen taustaan. PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys Kurssilla perehdytään persoonallisuuden kuvaamiseen ja selittämiseen psykologian eri näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan mielenterveyttä ja sen ylläpitämistä sekä psykologisen tiedon soveltamista mielenterveystyössä KUVATAIDE Pakolliset kurssit KU1 Minä kuva ja kulttuuri Kurssilla tarkastellaan kuvan asemaa kulttuurissa, taiteen tarkoitusta ja sen merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle. Syvennetään kuvataiteen tuntemusta tutustumalla joihinkin modernin taiteen keskeisiin teoksiin ja tyylisuuntiin. Analysoidaan ja tulkitaan taideteoksia kuvallisesti ja sanallisesti. Opetellaan käyttämään kuvataiteen ilmaisukeinoja ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja monipuolisissa harjoitustehtävissä. KU2 Ympäristö, paikka ja tila Kurssilla tarkastellaan rakennettua ympäristöä. Tarkastelun kohteina ovat arkkitehtuuri, sen aikakerrostumat ja kaupunkiympäristön viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät. Tutustutaan arkkitehtuurin peruskäsitteisiin ja tyylisuuntiin. Havainnoidaan Savonlinnan rakennettua ympäristöä valokuvaamalla, piirtämällä, muovailemalla ja kirjoittamalla. Seurataan ajankohtaisia kysymyksiä ja otetaan niihin kantaa. Kehitetään omaa luovuutta ideoimalla ja suunnittelemalla esineitä ja rakennuksia. Kurssin sisällöstä kootaan portfolio. Syventävät kurssit KU3 Media ja kuvien viestit Kurssilla tarkastellaan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen. Tutkitaan keinoja, joilla median kuvat pyrkivät vaikuttamaan meihin. Harjoitellaan kuvalla viestimistä ja vaikuttamista.

18 16 Mainokset, julisteet, tuotemerkit, kuvajournalismi ja kuvan muokkaus ovat kurssin keskeistä sisältöä. KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin Kurssin tavoitteena on tutustua kuvataiteen historiaan ja löytää ilmaisukeinoja omille tunteille ja ajatuksille. Kurssilla tulkitaan ja tuotetaan taidekuvia piirtäen, maalaten ja muovaillen. Tutkitaan omia ilmaisullisia tavoitteita sanoin ja kuvin. KU5 Nykytaiteen työpaja Kurssilla laajennetaan käsitystä taiteesta ja sen ilmaisukeinoista. Tutkitaan nykytaiteen sisältöjä ja merkityksiä. Seurataan taiteen ajankohtaisia tapahtumia. Käytetään nykytaiteen välineitä ja toteutetaan esimerkiksi esinekooste, kuvakollaasi tai ympäristöteos. MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa Kurssin tavoitteena on tutustua populäärimusiikin historiaan ja pohtia musiikin roolia yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä. Opiskelija tutustuu musiikin osuuteen dokumenteissa ja elokuvassa ja tarkastelee musiikkia koskevaa kirjoittelua mediassa. MU5 Musiikkiprojekti Kurssin tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja esittää taiteidenvälinen kokonaisuus, jossa oppilaiden yhteistoiminnalla on tärkeä paino. Suunniteltavassa kokonaisuudessa on mahdollista käyttää eri taidemuotojen (tanssi, draama, kuvat, elävä musiikki) ilmaisumahdollisuuksia. Taiteidenvälinen kokonaisuus pyritään myös tallentamaan arviointia varten MUSIIKKI Pakolliset kurssit MU1 Musiikki ja minä Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. MU2 Moniääninen Suomi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunikointivalmiuksien kehittämiseen. Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. Syventävät kurssit MU3 Ovet auki musiikille Kurssin tavoitteena on tutustua Euroopan ulkopuolisiin, nk. etnisiin musiikkikulttuureihin ja oppia ymmärtämään niitä. Kurssilla käytetään toiminnallisia oppimisen menetelmiä; lauletaan, soitetaan mm. kierrätyssoittimia ja liikutaan musiikin mukana. Tunneille osallistuminen on arvioinnin edellytys LIIKUNTA Pakolliset kurssit LI1 Taitoa ja kuntoa Keskeiset sisällöt fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi lihashuolto ja rentoutus sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit voimistelu eri muodoissaan tanssi eri muodoissaan talviliikunta uinti ja vesipelastus yleisurheilu suunnistus ja luontoliikunta LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen Keskeiset sisällöt fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit voimistelu eri muodoissaan tanssi eri muodoissaan talviliikunta kuntouinti ja vesiliikunta luontoliikunta jokin uusi liikuntalaji Syventävät kurssit LI3 Virkisty liikunnasta Kurssi koostuu erilaisista liikuntamuodoista, jotka opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

19 17 Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä. LI4 Yhdessä liikkuen Kurssin sisältönä on retkeily, joka toteutetaan yön yli kestävänä kirkkovene-, melonta-, patikka- tai pyöräilyretkenä. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, tutustua kotiseudun luontoliikuntamahdollisuuksiin ja erätaitojen harjaannuttaminen. LI5 Kuntoliikunta Keskeinen sisältö tiivis, keskitetty kurssi hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittavaa kestävyystyyppistä liikuntaa (esim. juoksu, hiihto, uinti) lihaskuntoa kehittävää liikuntaa (esim. kuntosalityöskentely) opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa MUUT KURSSIT VT1 Vanhat tanssit Iltajuhlaan huipentuva yhden jakson kestävä kurssi, joka sisältää tapakasvatusta, vanhoja sekä uusia salonki- ja juhlatansseja. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti juhlapäiväjärjestelyihin. Arviointi suoritusmerkintä. Huom. Vanhoihin tanssit kurssille osallistuminen hyväksytään vain niille ammatillisille opiskelijoille, jotka suorittavat lukio-opintoja ylioppilastutkintotavoitteisesti (kahden tutkinnon suorittajille) TERVEYSTIETO Pakollinen kurssi TE1 Terveyden perusteet Pakollisen kurssin aikana opiskelija perehtyy terveyteen ja sairauksiin vaikuttaviin tekijöihin kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisen näkökulmasta. Syventävät kurssit TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä Syventävillä kursseilla perehdytään seikkaperäisemmin nuoren arkielämässään tarvitsemiin terveysresursseihin, terveystottumuksiin ja selviytymisen keinoihin. Oppilas tarkastelee terveyskysymyksiä vastuullisen aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta sekä osaa perustella omia terveysvalintojaan, arvioida elämäntapaansa ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille. TE3 Terveys ja tutkimus Terveyteen ja sairauksiin liittyviä tekijöitä ja niihin vaikutusmahdollisuuksia tarkastellaan tutkimuksen, terveydenhuollon ammattikäytäntöjen, palvelujen käytön sekä historiallisen ja yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmasta.

20 18 3 AMMATILLISET OPINNOT LUKIOLAISELLE L +A 3.1 MITÄ L + A TARKOITTAA? Ammatillisia opintoja voi opiskella Savonlinnan seudulla Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa, Tanhuvaaran Urheiluopistossa ja Itä-Karjalan Kansanopistossa. Ammatillisten opintojen suorittaminen helpottaa lukiolaisen kesätyöpaikansaamista. Opinnot antavat eväitä arkielämään. Ne voivat olla etuina jatkoopinnoissa. 3.2 HAKEMINEN Lukiolainen ilmoittautuu ammatillisiin opintoihin yhteishaun yhteydessä, jolloin täytetään sähköinen Mun juttu-hakulomake. Lukiolainen voi ottaa yhteyttä opintokoordinaattoriin lukio-opintojen aikana, jos aikoo aloittaa ammatilliset opinnot myöhemmin. Opintokoordinaattori varmistaa, että lukiolainen voi aloittaa ammatillisen jakson. Ammatillisissa opinnoissa on oltava sellaisia opintoja, joihin lukiolainen pääsee. Lisäksi opintokoordinaattori suunnittelee opintovuoden opinnot yhdessä lukiolaisen kanssa. Tällöin varmistetaan, että lukiolainen suorittaa lukioon vaadittavat pakolliset ja syventävät kurssit. Lisäksi seurataan, että kirjoitettavista aineista opiskellaan mahdollisimman paljon kursseja. 3.3 OPISKELUTAVAT Ammatilliset opinnot on jaksotettu kuuteen jaksoon vuodessa. Jokaisessa ammatillisessa perustutkinnossa on vaihtojaksoja, joihin pääsee ilman edeltäviä opintoja. Vaihtojaksoja voi olla vuodessa yhdestä kolmeen. Vaihto-opiskelija opiskelee ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa. Jos tutkinnossa edellytetään soveltuvuuskoetta, tulee opiskelijan osallistua siihen, mikäli hän aikoo osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Opiskelija saa arvioinnin suoritusmerkinnällä osallistumalla vaihtojakson ajaksi opintoihin. Numeerinen arviointi annetaan tutkinnon osan opintojen jälkeen ammattiosaamisen näytössä kyseisen tutkinnon työtehtävissä. Opiskelija voi opiskella lisäksi lyhyitä, 1 2 ov pituisia koriopintoja, jotka antavat pääasiassa sertifikaatin johonkin työtoimintaan. Tällaisia opintoja ovat mm. kansimiesosaaminen tai anniskeluosaaminen. Oma oppilaitos voi rajata kursseille osallistumista. 3.4 LUKIOTUTKINNON RAKENNE Lukion oppimäärä koostuu pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Lukiolainen saa ammatilliset opinnot hyväksiluettuna soveltaviin kursseihin. Soveltavia kursseja tarvitaan

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSI 1 (ÄI1) KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS PAKOLLINEN: Kirjallisen ja suullisen ilmaisun perusvalmiuksien vahvistaminen. Tekstilajit ja tekstityypit.

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET Sisällys

KURSSISELOSTEET Sisällys KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2015 2016... 3 1.1 Jaksotus ja loma-ajat... 3 1.2 Juhlat ja tapahtumat... 3 2. OPETTAJAT... 5 2.1 Ryhmänohjaajat... 5 2.2 Opettajien yhteystiedot...

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tämä kurssiopas sisältää kaikki Ruoveden Yhteiskoulun lukion kurssit. Lisää valittavia kursseja löydät seudulliselta verkkokurssitarjottimelta: www.seututarjotin.fi ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 Kieli,

Lisätiedot