Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-"

Transkriptio

1 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä on oleva täysin ilmainen sairaanhoito". Jätetään pois se "kunnallinen", silloin siinä tulee asia sanotuksi varmasti niin selvästi, että kukaan ei voi sitä väärin ymmärtää. Sitten täällä on esitetty myöskin huomautus, että lasten huollossa ei pitäisi niin kiinteästi pyrkiä kotihoitoon kuin täällä on sanottu. On sanottu, että pitäisi ainakin olla varmuus siitä, että kodit ovat hyviä, ja ehdotettu lisättäväksi tähän meidän ehdottamaamme kappaleeseen sana "hyviä". Jos tähän nyt liitetään "hyviä", niin tämä lause muuttuu suorastaan ihmeelliseksi. Eihän silloin ole valvottava, jos kodit ovat hyviä. Tämä siis pitää joka tapauksessa stilisoida toisin, jos "hyvä"-<sana on pakko panna. Mutta kun kerran on pakko panna, että on tarkasti valvottava, ettei väärinkäytöksiä pääse syntymään, ei siinä ilmeisesti mitään "hyvä"-sanaa kaivata. Sitten minä pyydän täällä korjata löytämäni painovirheen. Sivulla 39 kuuluu viimeinen kappale oikein näin: "Koska kuntien taloudellisissa suhteissa on olemassa suuria epätasaisuuksia..." Siinä jää tuo "edelleen"-sana pois. Sitten 'seuraavalla sivulla "Kuntien talous "-kohta, siinä on "kuitenkin"-sana joutunut väärään paikkaan. Oikein tämä kuuluu näin: "Kunnan taloudenhoidossa on noudatettava taloudellisuutta ja säästeliäisyyttä, kuitenkin niin, ettei väärällä säästäväisyydellä estetä kunnan asiain tarkoituksenmukaista hoitamista". Sitten sivulla 42 puhutaan terveysnäkökohdista, tarkoittaa terveydenlhoidollisia näkökohtia. Samassa kappaleessa puhutaan puistosta, tarkoitetaan puistoja, siinä pitää olla i. Toivon, että tämä ohjelma hyväksyttäisiin suurin piirtein tällaisenaan, jolloin siitä tulee ymmärtääkseni sellainen käytännön asiakirja, jonka toivotaan kuluvan sosialidemokraattisten kunnallismiesten ja -naisten käytössä. Puheenjohtaja: Puoluekokouksen puolesta pyydän kiittää toveri Kajalaa tästä erittäin valaisevasta ja mielenkiintoisesta alustuksesta kunnallispoliittiseksi ohjelmaksi. Työjärjestyksen mukaan samassa yhteydessä käsitellään tonttipolitiikan tarkistus, siivulla 74, sekä katurakennus- ym. kustannukset, sivulla 75. Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

2 224 jelma on monella tavalla (mielenkiintoinen ohjelma. Mainitsen vain määrävähemmistön 'ja määräenemmistön, johonka minulla tässä tilaisuudessa ei ole mahdollisuutta kiinnittää huomiota. Sen sijaan koska Riihimäen kunnallisjärjestö on tehnyt kaksi esitystä tälle puoluekokoukselle, että kunnallispoliittisessa ohjelmassa huomioitaisiin katurakennus- ja viemärikustannukset, mitenkä ne kannetaan kiinteistöjen omistaa ilta, ja toiseksi tämän tonttipolitiikan, joudun keskittämään huomioni näihin kysymyksiin. Katurakennus- ja viemärikustannusten kohdalla tämän kunnallispoliittisen ohjelman perusteluissa sanotaan lyhykäisesti tästä asiasta, että ei ole syytä ottaa varsinaiseen ohjelmaan sanontaa, vaan että se on lähinnä menettelytapakysymys eri paikkakunnilla, mitenkä kunnialliset elimet tämän kysymyksen päättävät. Minun käsittääkseni kysymys on siksi laajakantoinen ja tärkeä, että olisin toivonut, että tässä kunnallispoliittisessa ohjelmassa olisi määrätty puolueen linja, mitenkä kiinteistönomistajilta kannetaan katu- ja viemärikustannuksia. On otettava huomioon, että esim. kaupungeissa on hyvin paljon pienfciinteistön omistajia ja juuri ensikädessä sosialidemokraatteihin lukeutuvia, jotka taistelevat viimeiseen hengenvetoon asti siitä, saako kunta kantaa hyvityksen mukaisia kustannuksia näiltä kiinteistönomistajilta. Siksi olisi minun nähdäkseni ollut tarpeellista kunnallispoliittisessa ohjelmassa mainita täsmällisesti, mitenkä tätä asiaa käytännössä sovellutetaan. Toinen alustus Riihimäen kunnallisjärjestöltä oli tämä tonttipolitiikkakyaymys toivomuksena, että tämä kokous muuttaisi aikaisempaa ohjelmaa, jossa yksinomaan lähdetään, tonttien vuokrauksesta, siten, että kunnat saisivat myöskin myydä näitä tontteja teollisuuslaitoksille ja myöskin asuntarakennustormmtaa varten. Tämä kohta on tosin viety ohjelmaan, mutta minun nähdäkseni se sanotaan siinä hieman epämääräisesti. Kuitenkin asia minun nähdäkseni on sellainen, että kuntien taloudelliset resurssit eivät riitä riittävässä määrässä tonttipolitiikkaa hoitamaan, jos yksinomaan iähdetään siitä, että vuokrataan tontteja, Ja toiseksi aika ajoittain tässä maassa on laadittu lakeja, jolloinka tontit on saanut lunastaa ja melkein ilmaiseksi. Nyt voidaan väittää, että tämä on aivan oikein, että pienkiinteistöjen omistajat saavat hyvin pienin kustannuksin tontin, mutta minä sanoisin heti tähän, että vieläkin köyhemmät, jotka eivät ole pystyneet edes aloittamaan itsellensä rakennuksen (rakentamista, joutuvat tässä tapauksessa maksamaan hiukan varakkaampien

3 225 kuntalaisten tonttien hinnan. Tämä ei suinkaan minun nähdäkseni ole aivan oikein. Pitäisikin minun nähdäkseni tässä ohjelmassa sanoa tuokin asia täsmällisemmin ja esitänkin katurakeninus- ja viemärikustannuksien ja tämän tonttipolitiikan kohdalla toivomuksena valiokunnalle, että se ottaisi todella tähän ohjelmaan sen täsmällisemmän sanonnan. Vielä kiinnitän huomiota tässä sivulla 45 ylhäällä viimeisessä kohdassa olevaan kohtaan, jossa sanotaan "lukusaleja, kunnallisia teattereita..." jne. Minun käsitykseni mukaan tässä pitäisi sanoa "puoli- ja kunnallisia teattereita" ja ehdottaisinkin tähän kohtaan tämän sanan "puoli", siis tämän yhden sanan lisää. Pe^ rustelen tätä sillä, että minun nähdäkseni tuskin, monessakaan kunnassa olisi aiheellista, suoraa päätä mennä kunnalliseen teatteriin, vaan olisi syytä väilimuotona pyssyä tässä puolikunnallisessa teatterissa monistakin syistä, joihin en ehdi tässä yhteydessä lähemmin kajota. Hakala: Hyvät puoluetoverit! Aluksi minun on lausuttava tunnustus tämän Ohjelman laatineelle toimikunnalle. Se on onnistunut työssään hyvin. Laatijoina, on ollut, sen näkee kaikesta, kokeneita kunnallismiehiä, jotka ovat laatineet ohjelman käytännön tarpeita varten. Voisin sanoa tässä, että Hämeenlinnan- puolueväki on tämän ohjelman hyväksynyt sellaisenaan. Erinäisiin kohtiin kiinnitettiin keskustelussa kylläkin huomiota, mutta nekin hyväksyttiin sittemmin sellaisenaan. Erityisen onnistuneena on pidettävä sitä kohtaa, jossa kiinnitetään huomiota kuntien velvollisuuteen edistää sivistystyötä. Puolueemme on tässäkin kohdin tuntenut vastuunsa. Nimeinomaan ohjelman viimeinen kappale sai osakseen erikoista tunnustusta. Kuoppala: Minä haluaisin myöskin puuttua tähän määrävälhemmistäkysymykseen. Tässä" asianomaisessa kohdassa on lause, jossa sanotaan: "Kunallislainsäädäntö on kehitettävä yhä kansanvaltaisemmaksi", mutta välittömästi sen jälkeen on kaksi lausetta, joissa sanotaan, että vähemmistöllä tällä hetkellä oleva oikeus pitäisi saada pois. Meidän sosialidemokraattien käsitys, ainakin minun käsitykseni imukaan, periaatteessa on ollut se, että me tunnustamme myöskin vähemmistölle määrättyjä oikeuksia. Ja nämä lauseet, jotka ovat tässä painettuina, ne ovat toisilleen aivan vastakkaisia. Tämä määirävähemmistckysymys tulee loppujen lopuksi kovin harvoin kysymykseen, ellemme ota nyt sitten huomioon tätä inflaatioaikaa. Minä olen sitä mieltä, että missään tapauksessa nykyisestä lain- 15

4 226 säädännöstä -tässä kohden ei olisi luovuttava, vaan tästä esityksestä nuo kolmas ja neljäs lause olisi kokonaan poistettava. Sen sijaan minä yhtyisin erittäin lämpimästi siihen ajatukseen, joka täällä on esitetty tästä kuntien ylemmästä itsehallinnosta, Me olemme voineet todeta, että takapajuiset kunnat ovat kertakaikkiaan viitanneet kintaalla monille sairaala- ja muille vastaavanlaisille uudistussuunnitelmille ja ovat todella rasittaneet muita kuntia omaltakin puoleltaan. Minä olen aivan samaa mieltä kuin täällä toveri Kajala, että tätä toimintaa meillä olisi kehitettävä. Rantanen: Puheenjohtaja, toveri Kajala täydensi täällä loistavalla tavalla tätä kirjallista esitystä, niin että tätä on oikeastaan aika vaikea peukaloida, Sen olisinkin sanonut, että tämä on loistavasti tehty sosialistinen kunnallispoliittinen ohjelma ja kelpaa varmastikin käytännön kunnallismiehille pitkiksi ajoiksi. Minä olisin huomauttanut täällä otsikon alla: Kuntien hallinto, sivulla 40, siinä puhutaan paljon luottaimustoimenhaltijoisita, mutta sen sijaan ei juuri mitään virkamiehistä. Meillä on vaatimuksia myöskin virkamiehiin nähden. Tämän vuclksi minä ehdottaisinikin tähän kohtaan: Kuntien hallinto, liitettäväksi nimenomaan virkamiehiä koskevan lisäyksen, joka olisi tämän tapainen: "Myös olisi sos.-dem. puolueeseen kuuluvien kuntain virkamiesten pidettävä kiinteää yhteyttä omiin järjestöihinsä antamalla kunnallisista asioista selvityksiä järjestöjen, kokouksissa ja pyrkimällä toiminnassaan huomioimaan sos.-dem. puolueen ohjelman". Tässä saimassa kohdassa puhutaan myöskin tästä määräenemmistösäännöksestä, mistä jo edellinen puhuja huomautti. Olen täysin edellisen puhujan kanssa samaa mieltä siinä, että tämä asia ei ole läheskään niin yiksipiippuinen kuin saattaa näyttää, Minä olisin sitä mieltä, että tämä asia ei ole vielä läheskään valmis päätettäväksi, vaan sietää «vielä aika tavalla tutkia nimenomaan senkin vuoksi/että nähdään, kummasta on enemmän vahinkoa meidän puolueellemme ja kunnallispolitiikallemme, tästä muutoksesta, vai vanhasta paikalla anolosta, Salomaa: Hyvät puoluetoverit, tähän kunnallispolitiikkaan nähden ei minulla eikä Savonlinnan työväenylhdistyksellä ollut mitään lisättävää muuta kuin kohtaan 11, joka koskee nuorisoikysymystä. Täällähän sanotaan, että nuorisojärjestön tulee saada hyvät mahdollisuudet yleishyödyllisten tehtävien suorittamiseen ja sen vuoksi on perustettava kunnallisia nuorisotaloja ja kerhohuoneistoja jne. Tätä tietä on luonnollista, että nuorisolle kyetään antamaan niitä edellytyksiä, mitä se toimintaan tarvitsee. Mutta «ueidän nykyinen

5 227 lainsäädäntörnime asettaa kuitenkin esteitä siihen, että nuorisomäärärahoja jaettaessa ei voida näitä määrärahoja antaa ns. -poliittisille järjestöille, koska laki sen kieltää. Tässä mielessä onkin syytä mielestäni saattaa meidän eduskuntaryhmämme tietoon, että sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän on kaikin keinoin yritettävä saada tuo asianomainen lainkohta sellaiseksi, että kunnat voivat antaa näitä nuorisomääräiralhoja, yhtä hyvin sosialidemokraattisille nuorisojärjestölle kuin niille ns. keltaisille puolueettomille nuorisojärjestöille, joita ovat mm. partiolaiset ja monet muut siihen verrattavat järjestöt. Näin ollen ehdottaisinkin, että tähän kohtaan: nuoriso, sopivasti lisättäisiin esitys, joka viittaa tuohon eduskuntaryhmän työskentelyyn tämän lainkohdan muuttamiseksi. Rimpinen: Tässä äskeinen puheenvuoronkäiyttäijä sanoi oikeastaan saman, mitä minunkin oli tarkoituksena sanoa. Minäkin yhtyisin siihen, että puoluetoimikunta kiinnittäisi huomiota siihen, että tällainen pykälä saataisiin poistetuksi ja että tällaisia avustuksia.voitaisiin tasapuolisesti myöntää myöskin meikäläistä nuorisotyötä varten varsinkin kun näistä määrärahoista suurin osa on alkoholiliikkeen voittovaroja, jotka sinänsä jo pitäisi tasapuolisesti kaikille piireille jakaa. Sinervo: Arvoisat edustajat: Minä kiinnitin huomiota alustajan mainintaan, että teurastuskomitean mietintöön on vain viitattu täällä kokouksessa. Minä katsoin asiakseni keskittää koko puheenvuoroni tähän teurastuskomitean mietintöön ja tähän kunnallispoliittiseen ohjelmaan rinnastaen. Tämä teurastuskomitean mietintö on erittäin huono varsinkin kansansivistystyön kannalta, että sen huonoimmaksi sitä ei voida tehdä. Se on taantumusta, jota ei odottaisi enää meidän aikanamme. Tyyne Leivo-Larsson: Herra puheenjohtaja! Minä jo oikeastaan vähän varastin, kun puhuin jo tästä kunnallispoliittisesta ohjelmasta, vaikka oli kysymys kokonaan toisesta ohjelmasta. Nämä sosiaaliset tehtävät on mainittu tässä kunnallispoliittisessa ohjelmassa, johon minusta ne eivät niinikään olisi kuuluneet kuin sosialipoliittiseen ohjelmaan, tehtävät sellaiset kuin: tapaturma-, sairaus-, hautaus-, työttömyys-, työkyvyttömyys, äitiys- ja vanhuudenvakuutus, sillä nämähän ovat kaikki asioita, jotka on järjestettävä koko maan käsittävän lainsäädännön puitteissa ja jotka nähdäkseni ensi sijassa on valtiovallan järjestettävä koko maan käsittävän vakuutuksen puitteissa, mikäli nämä järjes-

6 228 tetään 'vakuutuksen pohjalle, tai sitten on tietysti valtion otettava taloudellinenkin vastuu. Näihin kohtiin ei oltu kiinnitetty huomiota sosiaalipoliittisessa ohjelmassa, ja minä ymmärrän sen täysin samalta pohjalta kuin äskeinen ohjelman avustaja sanoi, että hän pyrkii välttämään joulupukin toivomuslistaa, ja näin ollen näitä tietysti ei oltu tahdottu ottaa, vaikka jokainen on valmis myöntämään, että ne ovat tärkeitä. Mutta mielestäni nämäkin kuuluvat juuri siihen ohjelmaan, vaikka onkin myönnettävä, että tietysti kunta täytäntöönpanoviranomaisena joutuu paljon näidenkin asioiden hyväksi tekemään. Sen sijaan on kiinnitettävä, niinkuin tässä ohjelmassa aivan oikein sanotaan, huomiota näihin kuntien tehtäviin nimenomaan juuri tässä ennakolta ehkäisevässä mielessä ja siinä mielessä, että asosiaalisetkin henkilöt kasvatetaan yhteiskuntakelpoisiksi yksilöiksi. Se asia, joka näiden sosiaalisten tehtävien kohdalla on minun huomiotani eniten kiinnittänyt, koskee lastenhuoltoa. Täällä on sanottu, että lastenhuollossa on käytettävä ensi sijassa yksityiskoteja, jolloin on tarkasti valvottava, ettei väärinkäytöksiä pääse tapahtumaan. Mikäli on turvauduttava laitoshuoltoon, on laitokset saatava mahdollisimiman suuressa määrin kodin luonteisiksi. Nyt kuitenkin jokainen, joka on joutunut käytännössä näiden asioiden kanssa tekemisiin tietää, ettei ole niin yksinkertainen asia tietää etukäteen sitä, onko joku lapsi sijoitettava yksityiskotiin tai lastenkotiin. Siinä ovat monet tekijät vaikuttamassa. Ja me sosialistit olemme aina olleet sitä mieltä, että on oltava rinnakkain sekä lastenkoteja, siis laitoshoitoa, että yksityiskotihoitoa saatavana. Ja kaikki me olemme myöskin täysin selvillä siitä, että mikään ei ole niin vaikeasti valvottavissa kuin yksityinen koti. Yksityiseen kotiin ei voi päästä samalla tavalla valvomaan lapsen hoitoa ja kasvatusta kuin päästään laitoksessa valvomaan. Toisaalta on myöskin niin, että kodissa voidaan lasta kolhdella varsin vaikeasti ja väärin, ilman, että kukaan syrjäinen ihminen, vaikka olisi hyvää tahtoakin, pääsisi edes selville siitä. Sen vuoksi minusta ei olisi syytä mennä periaateohjelmassa näin suoraviivaisesti vaatimaan, että on käytettävä yksityiskoteja lasten sijoituspaikkoina, vaan minusta olisi parempi, että olisi käytettävä laitoshoitoa ja yksityiskoteja rinnakkain. Sitä paitsi tämä vaatimus, joka nyt on, ei millään tavalla poikkea nykyisen lain sanamuodosta. Nykyinen lastensuojelu-

7 220 lakihan määrää, että lapsi on ensi sijassa sijoitettava yksityiskotiin, sen jälkeen yksityiseen lastenkotiin ja vasta viimeisenä tulee kunnallinen lastenkoti. Sitten täällä on kohdalla Terveydenhoito, siis kohdassa IX sanottu, että kaikissa kunnissa on oltava kunnallisia äitiys- ja lastenneuvcolita. Tämä on tietysti aivan oikein ja lain mukaisesti sanottukin, sehän ei ole ainakaan pelkkää teoriaa, vaan se on laissa säädetty velvollisuus. Mutta samassa yhteydessä voisi tässä mainita, että kuntien olisi järjestettävä meillä jossa matkat ovat pitkät ja paikkakunnat monta (kertaa harvaan asuttuja, että näillä harvaan asutuilla seuduilla olisi järjestettävä kiertäviä äitiys- ja lastenneuvoloita. Näitä kiertäviä äitiys- ja lastenneuvoloita on eräissä kunnissa kokeiltu ja tultu erittäin hyviin tuloksiin. Sitä paitsi se on kunnan talouden kannalta katsoen edullisempi kuin pysyvä lastenneuvola. Sitten täällä on kohta XI Nuoriso. Tässä puhutaan nuorisotaloista, joita olisi perustettava. Mutta kun tietää kuntien aseman, ettei se anna kaikissa tapauksissa myöten tällaiseen nuorisotalon perustamiseen, niin minusta olisi syytä tällä kohtaa kiinnittää huomio myöskin siihen, että kansakouluja käytettäisiin nuorisotaloina. Tässä on kohdalla XIV. mainittu ammattikouluista ja ammatinvalinnan ohjauksesta, joka kaikki on hyvin tärkeätä, Tässä kuitenkin olisi mielestäni syytä lisätä eräs seikka ja se on se, että kunnat velvoitettaisiin antamaan myöskin omasta puolestaan apurahoja ammattiopintojen hankkimiseen varattomille nuorille ihmisille. Uksila: Hyvät puoluetoverit, me olemme sodanjälkeisissä olosuhteissä joutuneet kuntien kohdalla kiinnittämään huomiota enemmän nuorisoon. Nuorisotyölautakuntatoiminta on uutta ja siihen ei ole puolueen enempää kuin nuorisoliitonkaan taholta annettu mitään-perusteellisia'ohjeita, Nuorisotyölautakunnissa joutuvat sosialidemokraattiset jäsenet toimimaan hyvin puutteellisten ohjeiden alaisina. Täällä on mainittu nuorisotalokysyfnys. NucTisotalokysymys on luonnollisesti yksi askel eteenpäin, mutta nähdäkseni tässä vaiheessa vaikea saavuttaa. Kuntien talous ei anna siihen mahdollisuuksia. Siksi olisikin kiinnitettävä huomiota siihen, että vastaisuudessa kuntiin kansakouluja rakennettaessa niihin pyrittäisiin sijoittamaan myöskin nuorison kerhohuoneita, Tällä tavalla edistettäisiin tämän kysymyksen kehittelyä,

8 230 Täällä on Kuoppala käyttänyt puheenvuoron määiräenemmistökysymyksestä. Minä pyydän huomauttaa samaan asiaan, että eikö kansanvallassa ole myöskin vähemmistöllä oikeus esittää omia vaatimuksiaan? Minun nähdäkseni tämä periaate, joka on meidän aikaisemmassa ohjelmassamme ja joka on myöskin kunnallislaimsäädäntöömme otettu, on sen auvoinen asia, että sietää monesti harkita, ennenkuin lähdetään nykäisemään sitä pois. Keskustelu päättyy. Puheenjohtaja: Keskustelun' kuluessa on tänne kirjallisesti esitetty myöskin kuntien hallinnon kohdalle kaksi esitystä. Täällä on Juutilainen esittänyt: "Kunnallisihallinnosisa on saataiva se periaate määrääväksi, että vähemmistön tulee mukautua enemmistön taihtoon. Tämän vuoksi on määräenemmistösäännöstö kunnallislaista poistettava". Kohta esitetään poistettaivaksi. Tätä on kannattanut Ananias Happonen, Kalle Korhonen ja Otto Mallinen. Vilho Rantasen esittämää muutosta ovat kirjallisesti kannattaneet Ketola, Palmu, Kuusinen, Koskinen, Saarinen, Kalliokoski, Aulis Komi. Lisäksi Kuoppala on tehnyt samanlaisen kielteisen esityksen ja tätä on kirjallisesti kannattanut Kerttu Värn. Kajala: Oli mielenkiintoista taaskin todeta, että kunnallisasiat herättävät (mielenkiintoa ja että näihin ohjelmiin oli perusteellisesti tutustuttu, koska sieltä löydettiin niin taivattoman paljon virheitä. Sitä minä en ollenkaan ihmettele, että Riihimäen Ojanen koksi, sillä hän on hyvin toimeksipaneva mies. Hän oli laatinut tosiaan hyvin hyvät esitykset tonttipolitiikasta ja katurakennuskustannuksista. Mutta nämä ovat niin yksityiskohtiin meneviä kysymyksiä, että niitä ei minun ymmärtääkseni voida ottaa ohjelmaan. Sen sijaan minusta pitäisi lausua puolueen kunnallisasiaan jaostolle se toivomus tai antaa sille tehtäväksi syventyä näihin kysymyksiin. Täällä päätoimittaja Rantanen ei huomannut, että siinä kohdassa, missä käsitellään luottamus- ja toimihenkilöiden selkä valitsijain välisiä suhteita, on virkamieskin mahdutettavissa. Tämä toimihenkilö on sama kuin virkamies. Mutta kun virkamiehen nimellä on hyvin huono kaiku Suomen kansan korvissa, niin tässä ohjelmassakin on käytetty jo lainsäädäntöönkin vakiintunutta sanontaa : toimihenkilö. Täällä kysyttiin sitten määräenemmistösäännösten kohdalta, että eikö enää luotetakaan kansanvaltaan, kun määräenemmistö-

9 231 säännöstö halutaan kumota, ja kysytään, eikö väheministöllä olekaan sitten mitään oikeuksia. Meillä voi olla eri käsitys ja kuva kansanvallasta, mutta ainakin minulle on opetettu, että kansanvallan perusperiaate on se, että vähemmistön pitää alistua enemmistön valtaan. Jos kerran vähemmistöllä on eri mielipide kuin enemmistöllä, niin molempien kantoja ei voida siis saada millään tavalla silloin toteutumaan. Kysytään, kumpi silloin määrää, enemmistö, vai vähemmistö? Siitä on loppujen lopuksi kysymys. Kyllä kai meidän täytyy tässäkin vaan alistua siihen vä'lttämä.ttömyyteen, että molemmat eivät voi määrätä. Annetaan silloin enemmistön määrätä. Tämäi on minusta kyllä aivan kansanvallan aakkosia ja tuntuisi oudolta, jos sosialidemokraattinen] puolue ei tätä periaatetta enää hyväksyisi. Täällä entinen.sosiaaliministerimme Leivo-Larsson teki eräitä aivan oikeaanosuneita lisäyksiä ja lisäysehdotuksia tähän ohjelmaan. Täytyy tosin sanoa, ettei tuo yksityiskotisysteemi tietysti mikään varma ole sekään. Onhan tapauksia, kuten Perhon tapaus, jotka osoittavat, että omassakin kodissa voidaan hoitaa hyvin huonosti. Suosittelen, että otettaisiin maininta kiertävistä lastenneuvoloista. Se olisi varmasti ruoissa takapajuisissa seuduissa erittäin hyvä keino saada jotakin neuvontaa lastenhoidon alalta aikaan. Mikään ei estä panemasta mainintaa, että kuntien on apurahoin tuettava varattomien kuntalaisten ammattiopintoja. Puheenjohtaja: Keskustelun yhteydessä ovat lisäksi Ojanen, Kuoppala, Rantanen j.a Salomaa tehneet muutosehdotuksia tähän ohjelmaan ja näin ollen, koska näissä on useita hyvinkin huomattavia eroavaisuuksia, siirretään asia ohjelmavaliokuntaan. Kysymys siirretään ohjelmavaliokunnan käsiteltäväksi. Lähiajan järjestöpoliittinen ohjelma Esitellään käsiteltäväksi lähiajan järjestöpoliittinen ohjelma: Puoluetoimikunnan esitys (siv. 45). Tässä yhteydessä käsitellään: a) Alipiirijärjestö Iisalmeen: Iisalmen Sos.-dem. Työväenyhdistyksen esitys (siv. 80). b) Heikkojen piirijärjestöjen tukeminen: Leppävirran Sos.-dem. Kunnallisjärjestön esitys (siv. 81); c) Valistustyön tehostaminen Lapin piirissä: Lapin Piirijärjestön esitys (siv. 83);

10 232 d) Ohjelmatoiminnan kehittäminen puolueemme piirissä: Haapaveden Sos.-dem. Työväenyhdistyksen esitys (siv. 84); e) Kuvarainojen valmistaminen: Lapin piirijärjeston esitys (siv. 97); f) Varhaisnuorisotyön keskittäminen: Riihimäen Työväenyhdistyksen esitys (siv. 91); g) Nuorisotoiminnan tehostaminen: Helsingin Sos.-dem. Keskusteluseuran esitys (siv. 94); h) SAK:n ja Puolueen väliset suhteet: Rauman Sos.-dem. Kunnallisjärjestön esitys (siv. 99); i) Kansanedustajaehdoklkaiden henkilökohtainen mainostaminen: Riihimäen Sos.-dem. Kunnallisjärjestön esitys (siv. 100); j) Tiedoitussihteerien palkkaaminen: Lappeenrannan Teollisuustyöväen Sos.-dem. Yhdistyksen esitys (siv. 104). Puheenjohtaja: Seuraavana asiana on lähiajan järjestöpoliittinen ohjelma, alustaa A n,t o. Aito Anto: (Puhe, jota ei pikakirjoitettu, seuraa järjestöpoliittisen alustuksen, Esitys N:o 6rn perusteluita niitä yksityiskohdissaselventäen). Klo alustuspuheenvuoro ja kokous keskeytetään. Leskinen: Ehdotan, että jatkaisimme huomenna, koska asia sopivasti siirtyy juuri muihin sos-dem. järjestötoiminnan asioihin. Silloin on kokouksellakin tilaisuus tästä alustuksesta saada toinen puoli, joka luultavasti sitä paitsi kiinnostaa muitakin kuin puoluetoimitsijoita. Jos kokous tähän voisi suostua, uskon, että se olisi kaikkein onnistuneinita. Puheenjohtaja: Hyväksyykö kokous toveri Leskisen esityksen, että kokous lopetettaisiin tähän sekä huomenaamulla kello 9 aloitettaisiin ja luentaa jatkettaisiin tästä kohdasta "Muut sos.-dem. järjestöt"? Puoluesihteeri Leskisen ehdotus hyväksytään. Kofeous keskeytetään lauantaina kello 2,43.

11 KOLMAS KOKOUSPÄIVÄ Lauantaina toukokuun 24 päivänä kello 9. Puhetta ryhtyy johtamaan Viljo Vuorinen. Puheenjohtaja: Jatketaan kokousta. Nimenhuuto. Puheenjohtaja: Suoritetaan nimenhuuto. Sihteeri Mäkelä toimittaa nimenhuudon, jossa todetaan poissaoleviksi 17 edustajaa, mutta ilmoittautuvat he aamupäivän kuluessa. Lähiajan järjestöpoliittinen ohjelma Puheenjohtaja: Viime yönä jäi meiltä kesken asia 23': Lähiajan järjestöpoliittinen ohjelma. Sen toisen osan esitys alkaa nyt. Toveri Autolla on puheenvuoro. Anto: Alustus, jota ei pikakirjoitettu, seuraa esitys N:o 6:n perusteluita ja ponsia niitä selostaen ja täydentäen"*. Puheenjohtaja: Puoluekokouksen puolesta pyydän kiittää toveri Anrtoa tästä erittäin laajasta ja järjestöväelle mielenkiintoisesta alustuksesta. Leskinen: Puheenjohtaja! Minä haluaisin yhtyä tähän kiitokseen. Oli tietysti valitettavaa, että alustuksen alkuosa tuli esille myöhään tai oikeastaan aikaisin tänä aamuna, niin että siltä kohtaa osa tästä ansiokkaasta työstä on meiinyt useimpien puoluekokouksen edustajien korvien ohi. Mutta sekin, mikä tähän alustusvihkoon on painettu, osoittaa, että tämän alustuksen tarkoituksena on tehdä kokonaisinventointi meidän puolueemme ja meidän sosialidemokraattisen työväenliikkeen tämän hetken tilasta ja siihen on liitetty eräänlainen taloudellinen arviointi pariksi kolmeksi vuodeksi eteenpäin josta te voitte nähdä, minkälaisia mahdollisuuksia on eri aloilla ja minkälainen puolueemme iniventointi itse asiassa on. Puheenjohtaja: Tämän alustuksen yhteydessä käsitellään myöskin Iisalmen Sos.-dem. Työväenyhdistyksen esitys: Aliipiirijärjestö

12 234 Iisalmeen, alustusvihkcn sivulla 80, Leppävirran Sos.-dem. Kunnallisjärjestön esitys: Herkkojen piirijärjestöjen tukeminen, sivulla 81, Lapin Piirijärjestön esitys: Valistustyön tehostaminen Lapin piirissä, sivulla 83, Haapaveden Sos.-dem. Työväenyhdistyksen esitys: Ohjelmatoiminnan kehittäminen puolueemme piirissä, sivulla 84, Lapin piirijärjestön esitys: Kuvarainojen valmistaminen, sivulla 97, Riihimäen Työväenyhdistyksen esitys: Varhaisnuorisotyön keskittäminen, sivulla 91, Helsingin Sos.-dem. Keskusteluseuran esitys: Nuorisotoiminnan tehostaminen, sivulla 94, Rauman Sos.-dem. Kunnallisjärjestön esitys: SAK:n ja puolueen väliset suhteet, sivulla 99, Riihimäen Sos.-dem. Kunnallisjärjestön esitys: Kansanedustajaehdokkaiden henkilökohtainen mainostaminen, sivulla 100, ja Lappeenrannan Teollisuustyöväen Sos.-dem. Yhdistyksen esitys: Tiedoitussihteeirien palkkaaminen, sivulla 104. Keskustelu : Ojanen: Hyvät toverit. Tämän kysymyksen kohdalla minä teen ehdotuksen siitä, mitä minä vuoden 1952 toimintaselostuksen kohdalla puhuin, nimittäin opintorahastokysymyksestä. Maakunnassa perusyhdistysten piirissä linjat ovat sekaisin, on myönteistä ja kielteistä kantaa tähän opintorahastokysymykseen nähden. Minun nähdäkseni tällaisessa suuressa kysymyksessä pitäisi olla yhtenäinen linja. Tällaisessa opintorahastotoiminnassa työväen järjestöt joutuvat huomattavasti enemmän osallistumaan kustannuksiin, koska nämä pääasiassa järjestävät tilaisuuksia, joista niitä viisimarkkasia kerätään. On mielestäni periaatteiden vastaista, että vielä näistä viisimankkasista kannetaan 40 % :n vero. Rahastot jakavat avustuksia vähävaraisille kuntalaisille, ja niitä jaetaan kaikille kuntalaisille eikä yksinomaan siihen liittyvien järjestöjen jäsenille. Ilmeisesti porvarit vieroksuvat työväen järjestöihin lukeutuvia. Siksi ehdotankin alustusvihkon sivulla 51 ylhäällä olevan kohdan, jossa sanotaan: "Opintoralhastotohnintaa on pyrittävä nykyisestään tehostamaan" poistettavaksi ja sen tilalle: "että työväen opintoirahastotoimintaa on ryhdyttävä perustamaan". Salmela-Järvinen: Puheenjohtaja! Naisliitolla oli jo lausuntovaitoeessa huomauttamista vähän muihinkin alustuksen kohtiin, mutta halusimme rajoittua huomauttamaan omista kohdista ja lälhetimme kirjeen puoluetoimikunnalle, jota seurasi ehdotus naisliikkeen toimintaa koskevaan kohtaan tehtäviksi muutoksiksi. Kirje oli seuraava: "Sos.-dem. Puoluetoimikunnaille. Tutustuttuamme meille lähetettyyn muistioon sos.-dem. toi-

13 235 minnan nykytilanteesta ja tehtävistä vv , saamme täten lausuntonamme sen johdosta esittää seuraavaa: Puolueemme toiminnan uudelleen organisoiminen ja rationalisointi on meidänkin käsityksemme mukaan ajankohtaista ja välttämätöntä. Kuitenkaan ei suunnitelmia laadittaessa ja niitä toteutettaessa ole unohdettava, että pucluetyömme saa liikkeelle panevan voimansa niistä aatteellisista tunnuksista, jotka sen perustamisesta lähtien ovat innoittaneet puolueen jäseniä työhön ja uhrauksiin yhteisen asian puolesta. Jos toimintaa pyritään liian suuressa määrin keskittämään ja esim. piiri- ja kunnallisjärjestöjen, kuin myöskin perusjärjestöjen itsenäistä harkintavaltaa liian voimakkaasti supistetaan ja toiminta eri jäirjestöportaissa valetaan määrättyihin kaavoihin, häviää tämä aatteellisesti innoittava, työtä elävöittävä henki. Puoluetyö kaipaa mainostusta, mutta sitä ei pystytä pitämään vireillä yksinomaan propagandan avulla, olkoon se miten hyvin hoidettua tahansa. Tässä mielessä pitäisimme erittäin valitettavana, jos esim. puolueen valistussihteerin toimi säästäväisyyssyistä jätettäisiin toistaiseksi täyttämättä, koska juuri tältä paikalta voitaisiin tehokkaimmin pitää aatteellisen toiminnan sisältöä elinvoimaisena ja aikansa tasalla. Seuraavia yksityiskohtia olisi mielestämme vielä tarkistettava: Siv. 17 d). Nuorisolle ja naisille on osoitettava, miten kunnallispoliittisten aloitteiden tekeminen edistää sosiaalisten olojen uudistumista ja miten sosialidemokratia on ratkaiseva tekijä tässä uudistustoiminnassa. Täten lisätään näiden ryhmien kiinnostusta järjestöihimme ja edistetään niiden, jäsenhankintaa ja toimintaa. Siis aivan päinvastainen järjestys, kuin mihin esityksessä on päädytty. Siv ) kohdassa mainitut "toimitusneuvottelutilaisuudet" ovat mielestämme erittäin tarpeellisia, mutta niihin olisi kutsuttava myöskin puoluetoimikunnan jäsenet, sekä nais- ja nuorisoliiton edustaja. Viimeksimainituista pitäisi edustajan olla saapuvilla myöskin ns. viikkoneuvötteluissa. Siv Luvut väärässä järjestyksessä. Pitäisi olla A. Naisten toiminta, B. Nuoriso- ja vairhaisnuorisotoiimmita. Naisten kohdalla on nim. kysymys puolueen jäsenistä ja siis osasta varsinaista puoluetyötä. Siv. 26. Naistoimintaa koskeva kohta on tökerö ja asiaton. "Henkilöpolitifcointi" ei nähdäksemme ole haitannut millään tavalla yhteistyötä eikä sitä ainakaan naisten taholla ole harrastettu henkilökysymysten merkeissä, vaan halusta saada puo-

14 236 lueemme asiat kiinnostamaan entistä enemmän myöskin naisia. Ei ole ollut hauskaa todeta, että sekä porvarilliset puolueet että kommunistit voivat tosiasioin osoittaa, ettei meidän puolueemme käytännössä toteuta naisten, tasa-arvoisuutta, vaikka se onkin sillä ohjelmassaan. Tässä suhteessa puolueemme on menettänyt aikaisempaa hyvää mainettaan. Mitä enemmän naiset ovat näkyvissä puolueen toiminnassa, ei vain "rivinaisina", vaan myöskin johtoelimissä, sitä paremmin kyetään torjumaan edellämainitut väitteet. Viittaus sos.-dem. naisten toiminnan merkityksen jäämiseen vain paikalliseksi on myöskin melko outo, kun kuitenkin tiedämme, että liiton toiminta-alueena on koko maa ja sos.-dein. naisten monet sosiaaliset aloitteet ja laitokset ja myösikin liiton organisatio on herättänyt arvonantoa ja huomiota kansalaiseläimässämme ja mm. viimeksimainittua sekä porvarilliset puolueet että kommunistit ovat pitäneet esikuvanaan luodessaan omaa naisten toimintaiverkostoaan". En haaskaa kokouksen aikaa, vaan menen meidän esitykseemme, jonka esitimme kohdassa A. Edellytämme, että naisten toimintaa koskeva kohta sellaisena kuin se on muistiossa,, kokonaan poistetaan ja sen sijalle otetaan ohella seuraava liittomme toimikunnan hyväksymä suunnitelma, joka merkitään järjesityskirjaimella A ja sijoitetaan sen mukaisesti. "A. Naisten toiminta. Puolueemme jäsenistöstä on noin 40 % naisia. Naisten osuus perusjärjestöjen työskentelyssä on sangen huomattava, varsinkin taloudellisen toiminnan, varojen hankinnan ym. merkeissä. Sos.- dem. naisten sosiaalinen toiminta perheenäitien ja lasten kesävirkistyksen, Ensi Kotien, vanhainkotien ym. hyväksi on herättänyt kiinnostusta laajoissa kansalaispiireissä, täten välillisesti lisäten puolueemme a.rvovaltaa ja äänestäjäjoukkoja. Sos.-dem. Naisliitto on naisten poliittisena keskuselimenä monin taivoin voinut työskennellä sos.-dem. aatteen levitystyön hyväksi. Kuitenkin olisi välttämätöntä saada tätä puolta edelleen tehostetuksi jotta esim. voitaisiin ne ryhmät, jotka sosiaalisen toiminnan avulla on saatu kiinnostumaan puolueemme tavoitteista, liittymään kiinteämmin mukaan toimintaamme. Sos.-dem. Naisliiton kotitaloudellinen valistustyö on perheenäitien yhteiskunnallisen aktiivisuuden herättäjänä puolueemme kannalta erittäin merkityksellistä. Puoluejärjestöjen tulisi entistä suuremmassa määrin antaa kannatuksensa ja tukensa sos.-dem.

15 237 naisten kotitaloudelliselle toiminnalle, talvipäiville, sosiaalisille yrityksille ym. sen kaltaisille. Puoluejärj estojen olisi omatoimisestikin pyrittävä alkamaan naisten toimintaa, perustamaan naisjaostoja puolueosastojen yhteyteen ja Sos.-dem. Naisliiton äänenkannattaja Tulevaisuus, joka on eniten levinnyt sosialidemokraattien aikakauslehti, olisi saatava kaikkiin koteihin ja jokaisen työväenyhdistyksen olisi valittaiva asiamies sitä levittämään. Sos.-dem. työväenliikkeen kokonaistehon kannalta olisi Sos.-dem. Naisliiton ja sosialidemokraattisen puolueen toimintasuunnitelmat saatava yhdenmukaisiksi mm. seuraavissa kohdissa: 1) SciS.-dem. puolue antaa taloudellista tukea naisten keskuudessa suoritettavan poliittisen propagandan tehostamiseksi esim. järjestäjien palkkaamista varten. 2) Puolueen perusjärjestöt tukevat Sos.-dem. Naisliiton kotitaloudellista ja sosiaalista toimintaa, talvipäiviä ym. yrityksiä antamalla niitä varten huoneistoja ja taloudellistakin apua sekä kehoittaen jäsenistöä osallistumaan niiden johdosta järjestettyihin tilaisuuksiin. Jokaiseen puoluejaostoon valitaan Tulevaisuuden asiamies. 3) Sos.-dem. Naisliitto toimii kiinteässä yhteistyössä puolueen ja sen A- ja O-jaostojen kanssa ajankohtaisten tehtävien suorittamiseksi. 4) Sos.-dem. Naisliiton ja puolueen keskuselimen välillä tapahtuvaa informatiotoimintaa on kehitettävä niin, että puolin ja toisin ollaan selvillä kumpaisenkin aloitteista ja tavoitteista." Väre : Hyvät toverit! Alustuksessa samoin kuin monessa muussa yhteydessä on tähdennetty oipintotoiminnan tehostamisen tarpeellisuutta. Opiskelijain valtionavun saantiin nähden tuntuu meikäläisestä siltä, että siinä olisi toivomisen varaa. Käsitykseni mukaan kokonaisuudessaan apurahakysymys on nykyisin hajanainen ja epätasainen, joten siinä olisi päästä jonkinlaiseen keskitykseen ja tasapuolisuuteen. Esittäisin toivomuksen, että ammattiyhdistysliike ryhtyisi tukemaan Työväen Akatemiassa ja Voionmaa-opistossa opiskelevia henkilöitä, joiden vastaisesta toiminnasta tulee varmasti olemaan hyötyä myöskin ammattiyhdistysliikkeelle. Nykyisin ovat apurahat eri järjestöiltä miltei poikkeuksetta henkilökohtaisia, mutta esittäisin ainakin harkittavaksi, eikö vastaisuudessa olisi ehkä parasta luopua käytännössä siitä. Kokonaisuuden etu paremmin huomioitaisiin sillä tavoin, että puolueen kaikki eri portaat myöntäisivät vuosittain apurahoja oppi-

16 238 laitokselle siellä jaettavaksi. Näin annettaisiin mahdollisuudet myöskin syrjäseutujen nuorille. Lisäiksi tähdentäisin, että sosialidemokraattisen kunnallisväen olisi pyrittävä mahdollisuuksien mukaisesti vaikuttamaan siilhen, että kunnat varaisivat vuosittain talousarvioihinsa määrärahoja opintotoimintaa varten. Edellä olevan perusteella ehdotan, että puoluekokous velvoittaa puoluetoimikunnan tutkimaan kokonaisuudessaan apurahakysymystä ja muodostaisi sitä varten toimikunnan, johon valittaisiin edustajia kaikista sos.-dem. johtoisista järjestöistä sekä Työväen Akatemian, Voionmaa-opiston sekä Ammattiyhdistysopiston johdosta sekä myöskin näiden, toveriliitoista. Lumikero : Harvoin saadaan missään kokouksessa näinkin arvovaltaisessa kokouksessa kuulla niin perusteellista alustusta kuin tästä asiasta kuulimme. Minun, joka lähinnä toimin taloudellisella linjalla, minun huomiotani kiinnitti erikoisesti tässä alustuksessa taloudellisen toiminnan piiri. Nythän naisliiton, nuorisoliiton ja piirijärjestöjen, vieläpä useissa tapauksissa perusjärjestöjenikin taholta toiminta perustetaan siihen, että taloudellista tukea saadaan ylhäältä päin. Minun nähdäkseni tämä on väärä ja varsin vahingollinenkin katsantokanta. Kun katseli eilen puolueen tilinpäätöistä ja nyt meille jaettua tulo- ja menoarviota, täytyy todeta, että toiminta edellyttää jo panosta lähinnä joukkojen osalta,. Sen vuoksi minä en pidä oikeaan osuneena toimintatavoitteena, että pyritään tuijottamaan alhaalta ylös, vaan katseet pitää kääntää päin vastoin. Myös -perusjärjestöjen, ja sieltä lähtien ylöspäin on harrastettava enempi taloudellista toimintaa. Läheskään kaikkia keinoja ei ole käytetty. Minä en myöskään näe oikeaksi sellaista käsitystä, kuten täällä esitettiin näiden järjestöjen taholta, että on pyrittävä vain saamaan ja saamaan. Ei ole minkäänlaista rajoitusta siinä, onko kysymyksessä joku naisjärjestö, nuorisojärjestö tai muu järjestö, vaan kaikki työskentelevät vain sosialidemokraattisen aatteen.,, ja puolueen hyväksi. Sitten minä menisin varsin suureen tekijään taloudellisen toiminnan piirissä, mutta jolla on myös välitön vaikutus aatteelliseenkin työhön. Meidän sanomalehdethän potevat yleensä näivetystautia, kun ajattelemme esim. puolueen jäsenmäärää, puhumattakaan nyt sen äänestäjäjoukoista. Sosialidemokraattisten

17 238 kunnallismiesten olisi pyrittävä huolehtimaan siitä, että kunnan kirjapaino työt mahdollisimman suuressa määrässä pyrittäisiin teettämään työväen omissa kirjapainoissa samoin kuin myös meidän kaikkien järjestöjen työt. Lopuksi, koska tämän asian yhteyteen on kytketty myöskin meidän omat ehdotuksemme, esitykset n:ot 24 ja 26, minä pyydän ilmoittaa kannattarvani tässä puoiuetoimikunnan tekemää ehdotusta. Karlsson : Meidän täytyy lähteä siitä, että koiko puoluetyö ja voima perustuu siihen jäsenmäärään, mikä meillä on. Joukkojen mukaan saamiseen on tehty paljon työtä ja koetetaan edelleenkin tehdä pailjon työtä, mutta siinä ei ainakaan tähän saakka ole täysin onnistuttu. Minä tahtoisinkin herättää kysymyksen siitä, että mikä tähän on suurimpana syynä. Omasta mielestäni katsoisin, että varsinainen puolueväki, varsinkaan vanhemmat meistä, eivät kaikissa suhteissa ole tehneet tässä tehtäväänsä. On hyvin paljon meikäläisiä vanhoja puoluetovereita, jotka kasvattavat lapsensa siten, että näiden elämä tulisi valoisammaksi ja paremmaksi kuin heidän oma elämänsä on ollut. Käy kuitenkin usein niin, että nämä koulutetut lapset vieraantuvat kekonaan siitä ilmapiiristä, jossa he ovat kasvaneet, ja näin ollen siirtyvät suorastaan porvarillisille linjoille, jättävät koko työväen järjestäväen ja hakeutuvat porvarillisiin järjestöihin. Katsoismkin tarpeelliseksi tässä erikoisesti teroittaa vanhempien piuioluetovereiden mieleen sitä, että meidän olisi ensi sijassa hoidettava omaltakin kohdaltamme nämä asiat. Silloin meillä on paljon suuremmat edellytykset kehoittaa muitakin mukaan toimintaan. Koivisto : Arvoisat puoluetoverit! Pyydän tässä tämän laajan asian yhteydessä kiinnittää huomiotamme' vain nuorisokysymiykseen. Meidän täytynee tunnustaa, että me näinä ankaran taistelun vuosina olemme unohtaneet nuorisomme. Päinvastoin olemme saattaneet visseillä toimenpiteillä tehdä heidän toimintansa entistäänkin vaikeammaksi. Meillä on taipumus, kun toimimme eri työväenliikkeen haaroilla, muodostua jonkinlaisiksi lahkolaisiksi. Me olemme mainion hyviä puoluemiehiä, olemme hyviä kunnallismiehiä, hyviä ammattiyhdistysmiehiä, hyviä osuustoimintamiehiä, raittiusmiehiä jnp., mutta me helposti unohdamme kokonaislinjat. Meidän tulisi päästä siihen, että me tarpeen vaatiessa

18 240 olisimme jokaista näistä asioista valmiit kaikella ponnella eteenpäin viemään. Lahti: Hyvät toverit! Vaikka puolueen taholta noin 2 1 /*' 3 vuotta sitten lähdettiin luomaan ns, kenttäocrganisatiota, me emme kuitenkaan ole voineet päästä tämän organisaation soveltamisessa sellaiseen tehoon, että me olisimme suuremmissa valtataisteluissa voineet sitä käyttää läheskään kunnollisella taivalla hyväksemme. Sen vuoksi puolueorganisaation vaihvistaminen ja sen sovelluttaminen sopeutumaan vallitsevien olojen pohjalla sellaiseksi, mitä se on alunperin tarkoitettu, on lähiajan tehtäviä. Vielä puuttuisin muutamalla sanalla kunnallisen toimintalinjan kysymyksiin. Meillähän on kunnallinen toimintalinja, kuten alustuksessakin todettiin, oikeastaan yksi kaikkein irrallisimpia osia työväenliikkeen toiminnassa. Kunnallinen toiminta ei ole erillinen päämäärä, vaan sillä on myöskin tavattoman suuri yleispoliittinen merkitys. Jos meillä kunnallispoliittisella toimintalinjalla kyetään toiminta aktivisoimaan ja ylhtenäistämään on se jo sinänsä suuri voitto. Puheenjohtaja: Täällä on kirjallisesti esitetty ehdotus, että puheaika rajoitettaisiin viiteen minuuttiin. Tätä ehdotusta on Heinonen kannattanut. Puheenvuoroja on pyydetty niin paljon, että keskustelu kestää 2 tuntia 50 minuuttia, jos kaikki käyttävät. Rajoitettaneen viiteen minuuttiin? Hyväksytään. Hakala : Hyvät toverit! On todellakin ikävää todeta se seikka, että samoilla seuduilla kulkee samanaikaisesti eri järjestöjen toimitsijoita, joidenka kaikkien pitäisi tehdä scsialidemckraa-ttista työtä, ja he kulkevat omia teitänsä tietämättä ollenkaan, mitä toisella taholla tehdään. Se johtaa myöskin moniin ikäviin hankaluuksiin asianomaisille henkilöille itselleen. On näin ollen syytä kerätä yhteen sosialidemokraattien voimat, etteivät ne ole hajallaan, vaan että kaikki voimat puhaltavat yhteen hiileen ja toimivat yhteisen suunitelman pohjalla. Hietanen : Hyvät toverit! Nuorisoliitossamme on todettu suurella tyydytyksellä se varsin kunnoitettaiva sija, jonka nuorisotoiminta on sekä tässä ohjelmassa että tämän käsittelyn yhteydessä alustuksissa saanut. Näissä esiteltyjen ajatusten lisäksi tekee mieleni tuoda esille muutama tärkeä seikka. Liittomme taholta on kerta toisensa jälkeen vakuutettu, että me olemme erottamaton osa muusta sosialidemokraattisesta työväenliikkeestä ja että meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että

19 241 jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ryhdytään nuoria kasvattamiaan ja kouluttamaan niitä tehtäviä varten, joiden hoitajiksi jatkuvasti tullaan tarvitsemaan uusia, vereksiä voimia. Tämä on ehdottomasti päätehtävämme ja siitä on liittomme pitävä kiinni. Voisimme tietysti luetella koko joukon tämän työn jo saavutettuja käytännöllisiä tuloksia, mutta sanon asian mieluimmin hieman toisenlaisessa järjestyksessä. Me emme ole pystyneet riittävän hyvin tehtävistämme selviämään. Nuorisoliikettä on muusta työväenliikkeestä varsinkin sodan jälkeiskautena erottanut ivairsin suuressa määrin sen itoiminnan luonne. En lainkaan ihmettele, että voimakas suuntaus ajanvietteen luontoiseen toimintaan, jossa kaiken lisäksi on paikka paikoin saatettu mennä suorastaan mahdottomuuksiin, herättää arvostelevaa henkeä vanhemmassa väessä, joka odottaa tehokkaampaa suoranaista osanottoa omiin rientoihinsa. Mutta ylipääsemätön totuus on myös se, että laajoja nuoriso joukkoja ei saada poliittiseen toimintaan lainkaan, ellei tällaista välikappaletta käytetä. Sen rinnalla on oltava määrätietoinen ja voimakas aatteellinen kasvatustyö. Kun me tämän suorittamiseen saamme riittävät taloudelliset edellytykset, en minä puolestani epäile, etteikö toimintamme vakavampaankin puoleen kohdistettu osittain täysin aiheellinenkin arvostelu saataisi poistetuksi. Martta Kulonen : Hyvät puoluetoverit! Me tiedämme, että meidän puolueessamme on tehtävä varhaisnuoriso työtä. Me tunnustamme sen kaikki, vaikka käytännössä varsinaisesti tämä työ jää kaiken muun kiireellisemmän ja muka arvokkaamman työn vuoksi syrjään. Täällä viitattiin myöskin edellisissä puheenvuoroissa siihen, että perheenemäntä voi kasvattaa lapsiansa tämän puolueen aatteelliseen asiaan sisälle. Tämä siis todistaa taas puolestansa sitä, että myöskin naisia tarvitaan tässä työssä mukana. Kun me ajattelemme sosialidemokraattista varhaisnuorisotyötä, on se tällä hetkellä jakaantunut kahteen, leiriin.' Käsittääkseni tällä hetkellä ei ole tässä suhteessa muuta mahdollisuutta kuin pyytää, että tämä arvovaltainen puoluekokous laususi toivomuksen tai kehoituksen, että järjestöt, jotka tällä hetkellä vielä toimivat erillisinä järjestöinä, mahdollisimman hyvässä yhteistoiminnassa edelleen, jatkaisivat työtään siksi kunnes koittaa se aika, että nämä järjestöt toimivat yhdessä. Raitti usväen puolesta halutaan lausua toivomus, että puolueväki ja puolue suhteutuisivat tasapuolisesti näihin molempiin varhaisnuorisojärjestöihin. 16

20 242 Lehtinen: Tahtoisin tuoda erään seikan esiin, joka ainakin minusta tuntuu hyvin läheiseltä. Tämä koskee meidän työväentalojamme ja niiden kuntoa varsinkin maaseutupaikoissa. On kai liian rohkeata sanoa, että me nykyajan sosialistit olemme paljon huonoimpia ja heikompia kuin meidän esi-isämme ja vanhempamme olivat ja ovat. He nimittäin vuosisadan alussa saivat tyhjästä nämä työväentalot pystyyn, mutta me nykyajan sosialistit emme tahdo saada niitä pysymään pystyssä ja sellaisessa kunnossa, että siellä työläisjoukot enää. viiihtyisitvät. Meidän työväentalokulttuurimme on tässä suhteessa jäänyt paljon jaikeen. Se on unohtanut, että työväen henkinen ja aineellinen taso on huomattavasti sen jälkeen noussut. Työväentalot, ovat sellaisia, että talvisaikaan varsinkin vanhemman väen on niihin imalhdotonta mennä, koska talot ovat yleensä kylmiä. Tästä syystä minä näkisin meidän järjestötoimintamme ja -voimamme kohottamisen kannalta tarpeelliseksi, että me pystyisimme tekemään näistä taloista sellaisia, että niissä viihtyisi ja tarkenisi. Toveri Lumikero aliarvioi huvitoiminnan merkitystä. Kyllä minä vieläkin olen vahvasti sitä mieltä, että missä tällaista toimintaa järjestetään ja saadaan talo viihtyisäksi, tämä myöskin kannattaa. Leivo-Larsson : Puheenjohtaja! Minun täytyy aloittaa tämä puheenvuoroni toteamalla, että minä en voi antaa täyttä kymppiä tästä puoluetoimikunnan esityksestä. Mutta sen sijaan minä tahdon antaa täyden kympin sille Lapin piirin edustajalle, joka puhui mielestäni asiallisesti ja oikein siitä, mitä merkitsee naisten toiminta puolueessa. ise, minkä takia minä en antaisi täyttä kymppiä puoluetoimikunnan esitykselle, johtuu tietysti siitä, mikä koskee lausuntoa naisliikkeen merkityksestä. Tässä lausunnossa viitataan siihen, että naisliikkeen toiminta olisi paikallista, mutta samassa yhteydessä kuitenkin todistetaan, mitenkä naisliiton alaisena toimii noin 400 jaostoa ja osastoa eri puolilla maata. Tämä jo sinänsä riittää kumoamaan väitteen siitä, että naisliikkeen toiminta olisi paikallista. Naisliiton lausunto, joka on puoluetoimikunnalle jätetty, on jätetty siinä mielessä, että puoluetoimikunta olisi muuttanut sen aikaisemman lausunnon, mikä sisältyy täällä esitettyyn ponsiehdotukseen. Se on meidän mielestämme tietysti tehty asiallisesti, ja minä toivon, että puoluekokouksen edustajat saivat myöskin siitä sen käsityksen, kun toveri Martta Salmela-Järvinen sen täällä esitti. Olemme aina käsittäneet asemamme niin, että me olem-

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta Etelä-Suomen Kerhopiiriliiton vuosikokouksessa Helsingissä 1970 Hyvät kutsuvieraat Arvoisat Kokousedustajat On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa.

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa. Lasten Päivän Säätiö sr Stiftelsen Barnens Dag sr Säännöt 1. Säätiön nimi on Lasten Päivän Säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Barnens Dag sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma.

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. Rauman Kameraseura ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää

Lisätiedot

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. XXVII PUOLUEKOKOUKSEN ESITYSLISTA 18.-19.5.2007 PUOLUEHALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET SÄÄNTÖJEN 10 :N MUKAISEEN ESITYSLISTAAN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1.6.2017 alkaen 1 Toiminnan tarkoitus Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä,

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Jyrki J.J. Kasvi (toisinto vuonna 1997 tehdyistä kalvoista) Ekaa kertaa pappia kyydissä Mikä Espoo, missä Espoo Myyttien ja tosiasioiden erottaminen Miten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O Eettisyys järjestötoiminnassa Hanasaari 23.11.2012 Eettinen ja aatteellinen yhdistys Miten määrittelet aatteellisen yhdistyksen? Mitä sen pitää tehdä? Mitä se ei saa tehdä? Mitä tarkoittaa yleishyödyllinen

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot