NTL Toimintalinjaus Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi Hyväksytty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012"

Transkriptio

1 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi Hyväksytty

2 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO Yhdistyksen kokoukset Hallitus Työntekijät Vapaaehtoiset 4 4 SEURAN TAVOITTEET Kasvatukselliset tavoitteet Urheilulliset tavoitteet Yhteishengen tavoitteet Eettiset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Yhteiskunnalliset tavoitteet 7 5 PELISÄÄNNÖT Ryhmät Maksut Tiedottaminen Yhteistyö Näytökset Kilpailut Terveellinen elämäntapa Vanhempien rooli Ristiriitatilanteet 9 6 SEURANTA JA KEHITTÄMINEN Seuran kehittäminen Valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden kouluttaminen 10 Liitteet Liite 1 NTL:n organisaatiokaavio 11 Liite 2 NTL:n Hallituksen vastuut ja tehtävät 12 Liite 3 NTL:n Työntekijöiden vastuut ja tehtävät 13 Liite 4 NTL:n Vapaaehtoisten vastuut ja tehtävät 14 Liite 5 NTL:n Luistelijaryhmät harjoitusaikoineen ja -hintoineen 15 Liite 6 NTL:n Luistelijan polut 17 2

3 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan jäähallissa, toimiva taitoluisteluseura, jonka tarkoituksena on edistää taitoluisteluharrastusta tarjoamalla mahdollisuuden harrastaa kuntoa ja terveyttä kohottavaa urheilua joko harraste- tai kilpatasolla. Nurmijärven Taitoluistelijoissa luistelee yli 200 lasta, nuorta ja aikuista. Seura on nopeasti kasvava ja kehittyvä, hyvän ja laadukkaan osaamisen taitoluisteluseura. NTL ry on Suomen Taitoluisteluliiton ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden sääntöjä. Kaudella seuran tarkoituksena on hakea Nuoren Suomen Sinettiseuraksi. Nurmijärven Taitoluistelijat vetää Klaukkalassa kahta iltapäiväkerhoa. Seuran iltapäiväkerhoissa, jotka toimivat Klaukkalan jäähallilla sekä Haikalan koulun yhteydessä olevassa nuorisotilassa, on kaudella yhteensä noin 70 lasta. Nurmijärven Taitoluistelijoiden toimintaa ohjaa vuosittain kevätkokouksessa hyväksyttävä toimintasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan vuosittain syyskokouksessa hyväksyttävällä toimintakertomuksella. 2. SEURAN VISIO Nurmijärven Taitoluistelijat on seura, jossa luistelijat viihtyvät. Nurmijärven Taitoluistelijat tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet sekä yksin- että muodostelmaluistelussa. Nurmijärven Taitoluistelijoissa luistellaan pienissä ryhmissä oppien uutta laadukkaassa ohjauksessa ja kannustavassa ympäristössä. Vuonna 2015 Nurmijärven Taitoluistelijat on tunnettu osaavana sekä luotettavana toimijana, jonka iloinen ja myönteinen ilmapiiri tukee yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden kehittymistä sekä harrastus- että kilpailutasolla. 3. SEURAN ORGANISAATIO Seuran organisaatiokaavio on liitteellä Yhdistyksen kokoukset Nurmijärven Taitoluistelijoiden varsinaisia jäseniä ovat vähintään 16-vuotiaat liittymis- ja jäsenmaksun suorittaneet ja luistelevia jäseniä liittymis-, jäsen- ja luistelumaksun suorittaneet henkilöt. Seuraan voi kuulua myös kannatusjäsenenä. Nurmijärven Taitoluistelijat ry pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, joissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja kannatusjäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus kutsuu kokoukset koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta pääsääntöisesti sähköpostitse. Yhdistyksen kokouksissa käsitellään mm. seuraavat asiat: - esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto (syyskokous) - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille (syyskokous) - vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle (kevätkokous) - valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (kevätkokous) - valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja (kevätkokous) 3.2 Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu myös kaksi toimintakausittain valittavaa varajäsentä. Hallituksen tehtävänä on valvoa seuran etuja, edustaa seuraa ja ohjata seuran toimintaa. Hallitus valmistelee lisäksi yhdistyksen kokoukset ja toimeenpanee niiden päätökset. Lisäksi hallitus mm. valvoo toimihenkilöiden toimintaa, laatii vuosikertomukset, hyväksyy sopimukset ja hoitaa seuran omaisuutta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, on läsnä. Hallitus kokoontuu 3-4 kertaa syysja kevätkaudella. 3

4 Toiminnanjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin ja välittää tietoa seuran toiminnasta hallitukselle sekä hallituksen työstä ja linjauksista seuran työntekijöille. Hallituksen jäsenten vastuut ja tehtävät käyvät ilmi liitteestä Työntekijät Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii työllistämään mahdollisimman monta luisteluvalmentajaa kokopäiväisesti, jotta seuran taitoluistelutoimintaa voidaan pyörittää osaavalla, motivoituneella ja sitoutuneella ydinjoukolla. Nurmijärven Taitoluistelijoiden seuratoiminnan vetäjänä toimii toiminnanjohtaja, jonka lisäksi luistelutoimintaan ja valmennukseen osallistuvat lasten ja nuorten valmennuksen erityisosaaja sekä taitoluisteluvalmentajat ja -ohjaajat. Aikuis-, harraste-, yksin- ja muodostelmaluistelussa on omat vastuuvalmentajansa, joiden tehtävänä on huolehtia valmennuksesta, ryhmien kausisuunnitelmien tekemisestä, luistelijoiden kehityksen seuraamisesta, tiedottamisesta luistelijoille sekä vanhemmille ja muille ryhmien ohjaajille. Kausisuunnitelmat tehdään hyvissä ajoin ennen uuden toimintakauden alkua ja jokaiseen luistelutai oheistuntiin valmistaudutaan hyvin etukäteen. Nurmijärven Taitoluistelijoiden toiminnanjohtaja ja päätoimiset luisteluvalmentajat ja ohjaajat kokoontuvat yhteisiin palavereihin noin kahden viikon välein keskustellakseen ajankohtaisista käytännön asioista. Kaikki seuran luisteluvalmentajat ja -ohjaajat osallistuvat kuukausipalavereihin, joissa käsitellään yhteisiä valmennuksellisia asioita kuten tuntien suunnittelua, palautteen antamista, kausisuunnitelmaa sekä toiminnan yleistä vaatimuksenmukaisuutta (vrt. tavoitteet, toimintalinjaus ja Sinettiseura-kriteerit). Kuukausipalavereissa myös välitetään tietoa käytyjen koulutusten annista muille valmentajille ja -ohjaajille. Suunnitelmat ja valmennukselliset linjaukset tehdään yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Nurmijärven Taitoluistelijoiden iltapäiväkerho-toimintaan osallistuvat luisteluvalmentajien ja -ohjaajien lisäksi iltapäiväkerho-ohjaajat, joista yksi hoitaa vastuuohjaajan tehtäviä Haikalan iltapäiväkerhossa ja toinen jäähallin iltapäiväkerhossa. Toiminnanjohtaja toimii työntekijöiden esimiehenä ja osallistuu aina hallituksen kokouksiin esittelijänä ja sihteerinä. Hallitus (ja erityisesti puheenjohtaja) toimii toiminnanjohtajan esimiehenä. Lisäksi kokouksiin osallistuu tarvittaessa muita toimihenkilöitä esittelijöiden roolissa. Työntekijöiden vastuut ja tehtävät käyvät ilmi liitteestä Vapaaehtoiset Nurmijärven Taitoluistelijoiden toiminnassa vapaaehtoisilla on tärkeä rooli. Vapaaehtoisia tarvitaan niin erilaisten tapahtumien, näytösten ja kilpailujen järjestämisessä kuin esimerkiksi vuosittaisen kausijulkaisun toimittamisessa. Vapaaehtoisroolit käyvät ilmi seuraavasta taulukosta, jossa myös yksilöidään, mikä luisteluryhmä vastaa kunkin tehtävän hoitamisesta. Vastuulla tarkoitetaan sen varmistamista, että tehtävä tulee suoritetuksi. Vapaehtoiset voivat halutessaan osallistua useamman tehtävän hoitamiseen tai ilmoittautua myös muiden ryhmien vapaaehtoistehtäviin. Nurmijärven Taitoluistelijat esittää vuosittain kiitokset vapaaehtoisille (ks. lisää kohta 5.4 Yhteistyö). 4. SEURAN TAVOITTEET 4.1 Kasvatukselliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoissa korostetaan toisten kunnioittamista, hyväksymistä ja kannustamista. Seuran kasvatuksellisia tavoitteita edistetään sekä luistelu- että iltapäiväkerhotoiminnassa laatimalla yhdessä ryhmäkohtaiset pelisäännöt. Pelisäännöistä tiedotetaan ja niitä kunnioitetaan. Seuran tavoitteena on, että toiminnan ydin on iloinen, tuttu ja turvallinen ilmapiiri, joka saavutetaan säännöllisellä toiminnalla. Luistelukoulutunnit aloitetaan ja lopetetaan aina samalla tavoin ja jokaisella ryhmälle nimetään vastuuvalmentaja, joka pyrkii luottamuksellisen valmennettava-valmentaja -suhteen kehittymiseksi valmentamaan omia ryhmiään mahdollisimman paljon. Tarvittaessa koulutus- ja kilpailumatkoista johtuen kehitys- ja kilparyhmiä valmentavat välillä myös muut seuran valmentajat ja ohjaajat, 4

5 mikä osaltaan tuo valmennukseen monipuolisuutta ja opettaa luistelijoita toimimaan eri valmentajien ohjauksessa. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii tarjoamaan luistelijoilleen onnistumisen elämyksiä ja opettamaan ryhmässä toimimista. Myös pettymyksiä käsitellään ja tarvittaessa annetaan rakentavaa palautetta luistelijan ikä huomioiden. Luistelutaidon kehittymistä tuetaan siirtämällä luistelijoita aktiivisesti eteenpäin eri kehitysryhmissä taitojen karttuessa. Kilpailuihin osallistuville luistelijoille korostetaan sitä, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan reilu kilpailu. Seurassa panostetaan myös siihen, että luistelija oppii ja kehittyy siten, että taitoluistelun ilo säilyy ja harjoittelu tuntuu mielekkäältä. Nurmijärven Taitoluistelijoissa asetetaan ja noudatetaan rajoja turvallisuuden lisäämiseksi. Seurassa luisteluvalmentajat ja -ohjaajat tuovat vastaavasti toiminnassaan ilmi rakkautensa lajiin ja välittävät näin rakkauttaan ja intohimoaan taitoluisteluun eteenpäin. 4.2 Urheilulliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on tarjota laadukasta ja monipuolista luistelutoimintaa pienissä ryhmissä niin lapsille, nuorille kuin aikuisille. Seura tarjoaa laadukkaalla ohjauksella luistelijoilleen vahvan perustan, jonka päälle on helppo rakentaa ja kehittää omia kykyjään. Nurmijärven Taitoluistelijoissa voi harrastaa sekä muodostelma- että yksinluistelua. Muodostelma- ja yksinluistelun välinen raja-aita pidetään matalana ja mahdollisia siirtymisiä lajista toiseen helpotetaan ottamalla valmennukseen mahdollisuuksien mukaan elementtejä myös toisen lajin puolelta tai järjestämällä eri lajien tutustumiskursseja. Nurmijärven Taitoluistelijat on ensisijaisesti harrastusseura, jossa voi harrastaa joko kerran tai useammin viikossa ikä- ja taitotason mukaisissa ryhmissä. Seuran tavoitteena on tarjota mahdollisuus kehittyä omaan tahtiinsa ja saada luistelusta pitkäaikainen harrastus. Seura tarjoaa kausittain luistelukoululaisille ja harrastajilleen mahdollisuuden tähtidiplomien suorittamiseen. Luistelukoulu-ryhmistä voi valmentajien ja ohjaajien aloitteesta edetä yksinluistelun Loiste-kehitysryhmään. Kaikki luistelijat voivat osallistua myös vuosittain järjestettäviin kilparyhmien testeihin. Nurmijärven Taitoluistelijoissa voi myös kilpailla sekä yksinluistelussa että muodostelmaluistelussa ja seuran tavoitteena onkin olla menestyvä ja iloisesta ilmapiiristään tunnettu kilpaurheiluseura harrastajakilpailuiden tasolla (ks. lisää kohta 5.6 Kilpailut). Huipulle tähtäävät luistelijat seura ohjaa muiden taitoluisteluseurojen valmennukseen yhteistyössä uuden seuran kanssa siten, että seuran vaihtaminen sujuu ja luistelijasta huolehditaan hyvin seuraa vaihdettaessa. Seuran luistelutoiminnassa edetään etukäteen suunniteltujen kausi- ja vuosiohjelmien mukaisesti. Kehitys- ja kilparyhmille pidetään myös oheis- ja tanssiharjoituksia. Harjoittelun monipuolistamiseksi seura tekee yhteistyötä mm. paikallisen yleisurheiluseuran kanssa ja seurassa toimii vastuuhenkilö harjoittelun monipuolisuuden ja laadun kehittämiseksi. Seuran pyrkii pitämään huolta myös aktiiviharrastuksen lopettavista luistelijoistaan kertomalla heille mahdollisuuksista hakeutua ohjaajaksi tai toimia seurassa jään ulkopuolella. Mahdollisuuksien mukaan seura kannustaa lopettavia luistelijoita myös hakeutumaan esimerkiksi tuomarin tai spesialistin tehtävään valmistavaan koulutukseen ja hyödyntämään erilaisia työllistämishankkeita tähän liittyen. Siirtyminen ryhmästä toiseen, esimerkiksi kilpailuryhmistä harrastusryhmään, pyritään myös aina niin haluttaessa järjestämään Seuran iltapäiväkerhot ovat liikunnallisia, mistä johtuen monipuolinen liikunta luistelu mukaan lukien kuuluu iltapäiväkerhojen ohjelmaan. Iltapäiväkerhoissa tutustutaan eri liikuntalajeihin (mm. yleisurheilu, jalkapallo, sähly, jääurheilu, mahdollisuuksien mukaan uinti) ja lapsia kannustetaan liikkumaan esimerkiksi erilaisten pihapelien ja temppuratojen kautta. Päivittäiset liikuntatuokiot aloitetaan aina erilaisilla liikuntaleikeillä, jotka tarjoavat lapsille sekä liikuntaa että liikunnan riemua. Jatkossa on tarkoitus, että myös iltapäiväkerhoihin tehtäisiin kausi- ja vuosisuunnitelmat, joiden avulla eri liikuntamuotoihin tutustuminen saataisiin hallitummaksi. Ks. lisää kohta 5.1. Ryhmät sekä liitteen 6 kaavio NTL:n luistelupoluista. 5

6 4.3 Yhteishengen tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on, että seurassa on hyvä yhteishenki sekä iloinen ja kannustava ilmapiiri. Yhteishenkeä edistetään pitämällä huolta niin työntekijöistä, luistelijoista kuin vapaaehtoisistakin. Nurmijärven Taitoluistelijat edistää työntekijöidensä hyvinvointia ja yhteishenkeä järjestämällä heille työhyvinvointipäiviä, suunnittelupäiviä sekä vapaamuotoisempia tapahtumia, esimerkiksi pikkujouluja. Yhteishengen edistämiseksi seurassa pyritään myös keskustelemaan paljon ja avoimesti, niin erilaissa kokouksissa kuin jäällä tai jään laidallakin. Seuralle on tärkeää, että eri seuratoimijoiden on helppo keskustella keskenään ja että kaikkia kuunnellaan. Luistelijoiden yhteishenkeä vaalitaan huolehtimalla ryhmien tasapuolisesta kohtelusta ja yhteisillä tapahtumilla. Luistelutapahtumien ja -näytösten lisäksi seura järjestää keväästä 2012 alkaen vuosittain seuran kevätjuhlan, jossa tuodaan esiin seuran roolia ja jokaisen asemaa seuran toiminnassa. Kilparyhmien osalta tehopäivät ja leirit sekä erilaiset ryhmien oman tapahtumat ovat tärkeitä tilaisuuksia tutustumiseen ja yhdessäoloon. Vapaaehtoisten osalta yhteishenkeä ja iloista ilmapiiriä pyritään edistämään kiittämällä ja tuottamalla onnistumisen elämyksiä hyvin järjestettyjen tapahtumien kautta. Kautta koko seuran yhteishenkeä edistetään lisäksi hyvällä asenteella, toisten kunnioittamisella ja kannustamisella esimerkiksi kilpailu- ja näytöstilanteissa. Myös seuratuotteilla ja kausijulkaisulla edistetään yhteishengen syntymistä. Seura järjestää kuluvasta kaudesta alkaen vuosittain ilmapiiritutkimuksen, jonka avulla seura saa tietoa yhteishengen tilasta ja seuran ilmapiiristä. Seura ottaa tutkimuksen tulokset huomioon toimintaa kehittäessään. Tarvittaessa ristiriitatilanteet selvitetään ja niistä keskustellaan (ks. kohta 5.8 Ristiriitatilanteet). 4.4 Eettiset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti, toimimaan kasvatuksellisten tavoitteidensa mukaisesti ja kehittämään jokaisen osaamista. Nurmijärven Taitoluistelijoissa edistetään luistelun iloa ja kehutaan ja kiitetään. Kevätjuhlan yhteydessä palkitaan hyvin kehittyneitä luistelijoita, kiitetään vapaaehtoisia sekä muistetaan luistelijaa, joka on iloisella ja ystävällisellä käytöksellään edistänyt seuran ilmapiiriä. Nurmijärven Taitoluistelijoissa toimitaan avoimesti keskustellen ja niin luistelijoita, vanhempia kuin valmentajiakin kuunnellen. Työntekijöiden vastuualueet jaetaan selkeästi ja vastuualueen hoitamiseen annetaan työrauha. Myös tiedottamiseen kiinnitetään huomiota: toiminnanjohtaja tiedottaa hallituksen toiminnasta seuralle ja työntekijöille, vastuuohjaajat tiedottavat omille luistelijoilleen ja tarvittaessa vanhemmille. Vastaavasti toiminnanjohtaja toimii viestin viejänä työntekijöiltä ja luistelijoilta tai heidän vanhemmiltaan hallitukselle. Seuran valmentajat ja ohjaajat toimivat esimerkkinä niin jäällä kuin jään ulkopuolella. Valmentajat saapuvat ajoissa paikalle, hiukset laitettuna ja urheilullisissa vaatteissa. Valmentajat välittävät luistelijoille iloista ja positiivista asennetta jäähallilla, kilpailuissa ja seuran muissa tilaisuuksissa. Seuratoiminnassa ei käytetä päihteitä tai polteta tupakkaa. Eettisten tavoitteiden toteutumista seurataan mm. palautteen kautta ja toimintaa käytännössä paikan päällä seuraamalla. Palautteet käsitellään yhdessä työntekijöiden kesken. 4.5 Taloudelliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on, että seuran talous olisi vakaalla pohjalla siten, että seura voi toimia toimintasuunnitelman mukaisesti ja palkata osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä. Taloudelliseen vakauteen pyritään työstämällä pitkän tähtäimen rahoitussuunnitelmaa ja strategiaa sen toteuttamiseksi. Seuran talous perustuu luistelumaksuille ja erilaisille haettaville tuille. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii jatkossakin toimimaan siten, että sen toiminta on pysyvyydeltään, laadukkuudeltaan ja monipuolisuudeltaan tukemisen arvoista. Seura huolehtii myös siitä, että seuran toiminta on myönnettyjen tukien tukiehtojen mukaista. 6

7 Seuran tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Varainhankinnalla kerätyt tulot käytetään esimerkiksi oheistarvikkeiden hankintaan ja valmentajien kouluttamiseen. 4.6 Yhteiskunnalliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on olla luotettava ja laadukkaasta toiminnastaan tunnettu seura, jonka hyvä maine on tunnettu taitoluistelussa kautta maan. Seura pyrkii lisäämään tunnettavuuttaan erilaisissa julkaisuissa ja tiedotteissa sekä osallistumalla kaudesta alkaen esimerkiksi alueellisten taitoluistelukilpailuiden järjestämiseen. Seura pyrkii osallistumaan aktiivisesti myös Suomen Taitoluisteluliiton järjestämiin seuratapahtumiin sekä Uudenmaan alueen tapahtumiin. Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on myös tarjota työpaikkoja taitoluistelun ammattilaisille sekä nuorille taitoluistelijoille, joilla on halua ja taitoa kehittää osaamistaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi seura lisää jatkuvasti seuran ja työntekijöiden osaamista esimerkiksi kouluttautumalla ja työskentelee sen eteen, että sekä sen arkipäiväinen toiminta että erilaisten tapahtumien järjestäminen sujuvat ongelmitta ja siten, että niistä jää kaikille hyvä mieli. Tavoitteen saavuttamiseksi seura kiinnittää huomiota myös siihen, että seura on aktiivinen toimija paikallisesti ja että seuraa edustettaessa seurasta annetaan hyvä kuva esimerkiksi käyttäytymisen ja urheilullisen pukeutumisen kautta. 5. PELISÄÄNNÖT 5.1 Ryhmät Seuran luistelukoulu- ja harrastajat -ryhmiin otetaan luistelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä toukokuusta alkaen. Jos ryhmissä on tilaa, aloittaa voi myös kesken kauden. Ryhmiä muodostettaessa kiinnitetään huomiota luistelijoiden ikään ja luistelutaitoon. Yksinluistelelun Loiste -kehitysryhmään siirtymisestä sovitaan valmentajan aloitteesta. Kilpaileviin yksinluisteluryhmiin ja muodostelman tulokasjoukkueeseen valitaan luistelijat maalis/-huhtikuussa järjestettävissä testeissä. Valmentajat seuraavat luistelijoiden kehittymistä ja esittävät tarvittaessa luistelijan siirtymistään seuraavan ryhmään myös kesken kauden. Mahdollisesta ryhmän vaihdoksesta keskustellaan luistelijan ja hänen vanhempiensa kanssa. Päätöksen siirtymisestä tekee aina toiminnanjohtaja ja päätöstä edeltää kahden viikon pituinen kokeilukausi uudessa ryhmässä. Nurmijärven Taitoluistelijoiden kauden ryhmät käyvät ilmi liitteestä 5. Kehitys- ja kilparyhmien tarkemmat harjoitusajat löytyvät seuran internet -sivuilta 5.2 Maksut Nurmijärven Taitoluistelijoiden kausi- ja kuukausimaksut määritellään ryhmittäin ryhmän koon, käytettävän jääajan sekä oheis- ja tanssiharjoitteiden määrän mukaisesti. Kauden maksut käyvät ilmi kohdassa 5.1. esitetystä Ryhmät -taulukosta. Yksinluisteluryhmien ja muodostelmajoukkueen osalta lisätietoa maksuista niiden määräytymiseen, poissaoloon ja luistelun lopettamiseen liittyen on saatavissa poissaoloihin, lopettamiseen ja maksuihin liittyvät käytännöt -ohjeesta, joka on toimitettu ko. ryhmiin kuuluville ja on saatavissa myös seuran internet -sivuilta. Nurmijärven Taitoluistelijoiden iltapäiväkerhot ovat yksityisiä iltapäiväkerhoja, mistä johtuen niiden toimintaan sitoudutaan aina puolivuotiskausittain kerrallaan. Iltapäiväkerhojen maksu kaudella on 100 /kk, jos iltapäiväkerhopaikka tarvitaan kello saakka ja 80 /kk, jos paikka tarvitaan kello saakka. Kuukausimaksun lisäksi osa iltapäiväkerhon liikunnasta on lisämaksullista. Maksut määräytyvät kausittain ja toiminnasta riippuen. Syksyllä 2011 Haikalan iltapäiväkerhon luistelumaksu oli 17 /kk ja jäähallin iltapäiväkerhon uintimaksu 12 /kk. 5.3 Tiedottaminen Nurmijärven Taitoluistelijat tiedottaa jäsenistölle aktiivisesti kuukausitiedotteen, vanhempainiltojen, ilmoitustaulun ja internet-sivujen (www.nurmijarventaitoluistleijat.fi) sekä facebookin kautta. Näytöksistä, muista tapahtumista sekä ajankohtaisista aiheista tiedotetaan tarvittaessa myös sähköpostein, mainoksin ja ilmoittamalla paikallisissa sanomalehdissä. 7

8 Iltapäiväkerhot tiedottavat kerhoissa olevien lasten vanhemmille sähköpostitse sekä internet-sivujen kautta sekä vähintään kerran vuodessa järjestettävissä vanhempainilloissa. 5.4 Yhteistyö Nurmijärven Taitoluistelijat panostaa hyvään yhteistyökykyyn. Seuran sisäisesti yhteistyötä edistetään mm. työntekijöiden keskusteluilla (ks. lisää kohta 3.3. Työntekijät) sekä ryhmäkohtaisten pelisääntöjen, vanhempainiltojen ja kehitys- ja kilparyhmissä luistelevien kehityskeskustelujen kautta. Seura huolehtii siitä, että hallituksessa on aina sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun edustajia, jotta lajit tulevat huomioitua tasapuolisesti seuran toiminnassa. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii myös hyvään yhteistyöhön vapaaehtoisten kesken ja kiittää aina toimintaansa osallistujia näytöksissä ja kausijulkaisussa. Luistelijoita, jäseniä ja muita vapaaehtoisia muistetaan myös vuosittaisissa kevätjuhlissa, joista ensimmäinen pidetään kaudella Myös hallitusta ja seuran työntekijöitä kiitetään. Seura kiinnittää huomiota siihen, että sen toiminta suhteessa yhteistyökumppaneihin on laadukasta ja että seuraan voidaan luottaa. Seura työskentelee sen eteen, että se olisi arvostettu toimija kunnan ja muiden liikuntapalveluita tarjoavien toimijoiden keskuudessa. 5.5 Näytökset ja tapahtumat Nurmijärven Taitoluistelijoissa kaikki luistelijat esiintyvät halutessaan sekä joulutapahtumassa että kevätnäytöksessä. Seuran toiminnanjohtaja ja valmentajat suunnittelevat tapahtumat ja näytökset yhdessä hallituksen kanssa, joka vastaa viime kädessä tapahtumien käytännön järjestelyistä. Toiminnanjohtaja ja valmentajat päättävät eri ryhmien esityksistä näytöksissä yhteistyössä ja jakavat ryhmissään esiintymisroolit kiinnittäen tasapuolisuuteen erityistä huomiota. Nurmijärven Taitoluistelijat osallistuu mahdollisuuksien mukaan kunnan alueella järjestettäviin tapahtumiin tai järjestää niitä itse lisätäkseen näkyvyyttään ja tunnettavuuttaan sekä kehittääkseen mainettaan luotettavana toimijana. 5.6 Kilpailut Nurmijärven Taitoluistelijat järjestää kilparyhmissä luisteleville luistelijoilleen kuukausikilpailuja lokahuhtikuussa. Seuran sisäisissä kilpailuissa käytetään tähtiarvostelua. Seuran luistelijoilla on mahdollisuus osallistua myös muiden luisteluseurojen kilpailuihin. Kaudella seuran yksinluistelijat voivat osallistuja Tintit, Minit, B-Silmut ja Taitajat -sarjan kilpailuihin ja muodostelmaluistelijat voivat kilpailla tulokas -joukkueiden sarjassa. Tavoitteena on, että Nurmijärven Taitoluistelijoihin saataisiin lähivuosina myös muodostelmaluistelun kansallinen juniorijoukkue sekä aikuisten muodostelmajoukkue. Vastuuvalmentaja päättää, koska luistelija on valmis osallistumaan kilpailuihin ja seuraa sitä, että kilpailuihin osallistuminen on tasapuolista. Vastuuvalmentaja tiedottaa luistelijoille kilpailuun osallistumiseen liittyvistä seikoista yhteistyössä nimetyn kilpailuilmoittautumisista vastaavan henkilön kanssa. Valmentaja kertoo luistelijoille kilpailuun osallistumiseen liittyvistä käytännöistä ja huolehtii luistelijoistaan kilpailun aikana. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota siihen, että seuran luistelijat oppivat kannustamaan toisiaan ja iloitsemaan toistensa onnistumisista. Lisäksi on tärkeää muistaa hyvät käytöstavat ja reipas urheilumieli. Muodostelmaluistelussa kilpailuihin pääsee luistelemaan sen jälkeen, kun osaa ohjelman. Valmentaja valitsee tarkan harkinnan perusteella kilpailuissa jäälle pääsevät luistelijat mahdollisimman tasapuolisesti siten, että kaikki pääsevät kauden aikana kilpailemaan vähintään kerran. Ohjelman osaamisen lisäksi kilpailuihin osallistumiseen ja luistelupaikkoihin vaikuttavat luistelijoiden motiivi ja kehitystaso. Myös esimerkiksi toistuvat perusteettomat poissaolot harjoituksista voivat vaikuttaa. Varaluistelijat vuorottelevat esiintymisissä, mutta vuorottelussa on otettava huomioon se, mitä paikkaa luistelijat luistelevat ja esimerkiksi luistelijoiden pituuserot. Ks. kilpailukäytännöistä lisää seuran verkkosivuilta 8

9 5.7 Terveellinen elämäntapa Nurmijärven Taitoluistelijat edistää luistelijoidensa terveellistä elämäntapaa kiinnittämällä huomiota monipuoliseen liikuntaan, alkulämmittelyyn ja venyttelyyn sekä terveelliseen ruokavalioon. Kehitys- ja kilparyhmäläisille kerrotaan vinkkejä alkulämmittelyyn ja venyttelyyn ja heille annetaan tietoa terveellisen ruokavalion sisällöstä ja merkityksestä esimerkiksi vanhempainilloissa ja sähköpostitse. Myös harjoittelun turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja seura järjestää vähintään alle kouluikäisten luistelukoululaisten tunneille vapaaehtoisen jääpäivystyksen. Jäällä sekä oheisissa huomioidaan muun muassa ikätaso, harjoitteiden monipuolisuus, kuormittavuus ja turvallisuus sekä vartalon hallinta ja jäällä tapahtuvan harjoittelun tukeminen. Kehitys- ja kilparyhmien oheiset ovat joko ohjattuja tai omatoimioheisia, joissa noudatetaan annettuja ohjeita. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii edistämään päihteettömyyttä työntekijöiden esimerkillä ja kertomalla päihteiden käytön vaikutuksesta urheilijan terveydelle ja jaksamiselle. Seura pyrkii lisäksi järjestämään vuosittain yhden ulkopuolisen luennoitsijan vetämän ravinto- tai päihdeluennon. 5.8 Vanhempien rooli Nurmijärven Taitoluistelijat edistää hyvien suhteiden luomista luistelijoiden vanhempiin. Tärkeää on, että vanhemmat ottavat huomioon seuran ohjeet luisteluharjoituksiin ja varusteisiin liittyen sekä laaditut pelisäännöt ja ovat tarvittaessa aktiivisesti ja avoimesti yhteydessä seuraan. Vanhemmille järjestään vuosittain vanhempainiltoja, joihin osallistuminen on toivottavaa yhteisten pelisääntöjen luomiseksi ja avoimien keskusteluyhteyksien luomiseksi. Nurmijärven Taitoluistelijoiden toimintaa pyöritetään osin työntekijöiden ja osin vapaaehtoisvoimin. Vain yhdessä tehden ja keskustellen seura voi taata sen, että lopputulos on mahdollisimman kaikkien kannalta hyvä. (Ks. lisää kohta 3.6. Vapaaehtoiset) 5.9 Ristiriitatilanteet Nurmijärven Taitoluistelijoissa ristiriitatilanteet ja epäselvyydet pyritään ratkaisemaan avoimesti keskustelemalla. Nurmijärven Taitoluistelijat toivoo, että mahdollisten ristiriitatilanteiden tai epäselvyyksien syntyessä seuraan ollaan avoimesti ja mahdollisimman aikaisin yhteydessä. Ristiriitatilanteessa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä valmentajaan ja sen jälkeen tarvittaessa toiminnanjohtajaan. Viime kädessä hallitus toimii ristiriitojen ratkaisijana. Ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi voidaan järjestää myös vanhempainiltoja tai keskustelutilaisuuksia. 6. SEURANTA JA KEHITTÄMINEN 6.1 Seuran kehittäminen Nurmijärven Taitoluistelijoiden toiminnan kehittämisestä vastaa hallitus yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Halutessaan kaikki seuralaiset voivat osallistua seuran kehittämiseen esimerkiksi palautteen ja erilaisten tilaisuuksien, mukaan lukien vanhempainillat, kautta. Nurmijärven Taitoluistelijat kerää vuosittain joulutapahtuman ja kevätnäytöksen yhteydessä palautetta seuran toiminnasta. Kaudella järjestettiin ensimmäistä kertaa ESLU:n tarjoama Oman seuran analyysi, jota hyödynnetään seuran toimintaa kehitettäessä ja tulevia toimintasuunnitelmia laadittaessa. Jatkossa seuran tavoitteena on tehdä vuosittain jäsenistölle seuran toimintaa koskeva kysely seuran toiminnan kehittämiseksi. Seuratoiminnan kehittämisen lisäksi Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii kehittämään myös luistelutoimintaansa esimerkiksi kehittämällä kausisuunnitelmia niin jäälle kuin oheisharjoitteluun. Seuran toimistoon kootaan myös yhteistyössä valmentajien kanssa kehitettävää valmennusmateriaalia, esimerkiksi mallitunteja oheisharjoitteisiin. Nurmijärven Taitoluistelijat kehittää myös tunnettavuuttaan näkyvänä ja luotettavana paikallisena toimijana. 9

10 Keskeistä seuran seuratoiminnan kehittämisessä on saada seuraan riittävän paljon luisteluryhmiä, jolloin kehittyminen oman seuran sisällä on mahdollista. Tällöin myös nuorten luistelijoiden osuus seurassa vahvistuisi ja luistelijoista löytyisi helposti innokkaita ohjaajiksi koulutettavia. 6.2 Valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden kouluttaminen Nurmijärven Taitoluistelijat kouluttaa valmentajia ja ohjaajiaan. Koulutukset suunnitellaan hyvissä ajoin ja tasapuolisesti. Valmentajat ja ohjaajat saavat esittää toiveitaan ja jokaiselle tarjotaan koulutusta mahdollisuuksien mukaan jokaisena toimintavuonna. Päätoimisille työntekijöille tehdään koulutussuunnitelma vuosittaisen kehittämiskeskustelun yhteydessä. Nurmijärven Taitoluistelijoiden luistelijat voivat toimia apuohjaajina luistelukouluissa. Seura aloittaa ohjaajakoulutuksiin ohjaamisen mahdollisimman nuorena, jotta luistelijan halu pysyä omassa seurassa vahvistuu. Toiminnanjohtaja ja valmentajat päättävät yhteistyössä apuohjaajien tarpeesta ja valinnasta. Valintoja tehtäessä kiinnitetään huomiota luistelijoiden ikään, luistelutaitoon ja yhteistyökykyyn nuorempien luistelijoiden kanssa. Nurmijärven Taitoluistelijat maksaa tuntipalkkaa niille apuohjaajille, joilla on veto- ja suunnitteluvastuu jonkun ryhmän osalta. Sen lisäksi seura huolehtii siitä, että apuohjaajat saavat valmentajilta ohjausta apuohjaajana toimiessaan ja pääsevät osallistumaan koulutukseen (mm. Luistelun ohjauksen perusteet kurssit). Seura mahdollistaa koulutukseen osallistumisen myös hallituksen jäsenille. 10

11 Liite 1 11

12 Liite 2 NTL:n hallituksen vastuut ja tehtävät Puheenjohtaja Seuran toiminnan kehittäminen yhdessä toiminnanjohtajan ja hallituksen kanssa. Seuran yhteistyösuhteista huolehtiminen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa (mm. STLL, Nuori Suomi, kunta, muut urheiluseurat ja yhditykset) Hallituksen kokoukset, syys- ja kevätkokoukset Varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja Varapuheenjohtajuus Seuran talouden hallinta ja taloudellisen tilanteen ennakointi Talouskatsausten tekeminen hallituksen kokouksiin Pitkän tähtäimen rahoitussuunnitelman ja strategian valmistelu Taloudellisten tukien haku ja seuranta, tukiehtojen noudattamisen seuranta Rahastonhoitaja Tilien seuranta Tositteiden merkintä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa Jäsenvastaava Jäsenrekisterin hallinta ja ylläpito Jäsentiedottamisen koordinointi Tapahtumavastaava Tapahtumien koordinointi Tapahtumien valmistelu toiminnanjohtajan ja valmentajien ohjeiden mukaan Talkooväen rekrytointi, tehtävien jako ja talkooväestä huolehtiminen Ensiapuvastaava Pelastussuunnitelman ylläpitäminen ja tarvittaessa päivittäminen Tapahtumien ensiapuvalmiudesta ja pisteestä vastaaminen ja koordinoiminen Ensiapuvälineistöstä ja sen saatavuudesta sekä täydentämisestä huolehtiminen, tarvittaessa opastaminen sen käytössä. Verkkovastaava Seuran nettisivujen ylläpito ja kehittäminen Seurasta kertovien lehtileikkeiden kerääminen Seuran valokuvien hallinta Julkaisuvastaava Kausijulkaisutoimikunnan kokoaminen ja kausijulkaisusta vastaaminen (tarjouspyynnöt, tekstit, kuvat, mainokset) Muista mahdollisista esitteistä, mainoksista tms. vastaaminen (tarjouspyynnöt, tekstit, kuvat) Varainhankintavastaava Varainhankinnan ideointi, organisointi ja ohjeistus Seuratuotteiden hankinta ja myynnin seuranta Varainhankinnan taloudellisen tilanteen seuranta 12

13 Liite 3 NTL:n työntekijöiden vastuut ja tehtävät Toiminnanjohtaja Käytännön seuratoiminnan organisointi ja hallinto johtokunnan ohjeiden ja vuosikokousten päätösten mukaisesti Seuran työntekijöiden esimiestehtävät Valmennuksen toimintalinjan suunnittelu ja toteuttaminen Valmennusosaamisen ja seuratoiminnan kehittäminen Taitoluisteluryhmien valmentaminen Iltapäiväkerhotoiminnasta ja toiminnan hallinnosta vastaaminen Osallistuminen hallituksen, työryhmien tai toimikuntien kokouksiin, vanhempien tilaisuuksiin, joukkueiltoihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin Lasten ja nuorten valmennuksen erityisosaaja Harrastus- ja kilpailutoiminnan kehittäminen Oheisharjoittelun kehittäminen sekä yhteistyön kehittäminen ja aktivoiminen kunnan muiden urheiluseurojen kanssa Luistelukouluista ja harrastusryhmistä vastaaminen Seuratoiminnan yhteisöllisyyden kehittäminen Näytösten suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen Taitoluisteluvalmentaja Yksinluistelutoiminnasta vastaaminen (vuosi- ja kausisuunnitelmat, kilpailevien yksinluistelijoiden valmennuksellinen vastuu) Aikuisluistelusta vastaaminen (vuosi- ja kausisuunnitelmat, aikuisten luistelutoiminnan valmennuksellinen vastuu) Iltapäiväkerhon ohjaaminen noin 15h/vko tai tarpeen mukaan Näytösten suunnittelun ja toteutuksen organisointi Valmentava iltapäiväkerho-ohjaaja Iltapäiväkerhon ohjaaminen jäähallilla Muodostelmaluistelusta vastaaminen (muko, tulokasjoukkue ja aikuismuko) Luistelukouluohjaajana toimiminen Aikuisluistelutuntien ohjaaminen Näytösten suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen Luisteluohjaaja Muodostelmaluisteluvalmennukseen osallistuminen Iltapäiväkerhon ohjaaminen noin 15h/vko tai tarpeen mukaan Näytösten suunnittelun ja toteutuksen organisointi Iiltapäiväkerhon vastuuohjaaja Iltapäiväkerhotoiminnan käytännön toimimisesta vastaaminen, mm. riittävän henkilökunnan varmistaminen päivittäin Iltapäiväkerhotoimintaa koskeva tiedottaminen Iltapäiväkerhotoiminnan suunnittelu Iltapäiväkerhon ohjaaminen Iltapäiväkerhoohjaajat Iltapäiväkerhon ohjaaminen sopimuksen mukaisesti tai tarpeen mukaan. 13

14 Liite 4 NTL:N VAPAAEHTOISTEN VASTUUT JA TEHTÄVÄT Tehtävä Järjestäjä Tehtävän tarkempi sisältö Lisätietoja Arpajaiset Ice Winds Arpajaistuotteiden vastaanotto ja merkitseminen. Arpajaispöydän järjestäminen, arpojen myyminen ja arpajaispöydän siivoaminen. Käteiskassan huolehtiminen. Kaisa Sainio Ensiapu Tintit ja Loiste Ensiapuvastaavien rekrytointi ja tarvikkeiden läpikäynti etukäteen. Ensiapupisteen valmistelu. Sarri Peltonen Sarri Peltonen Katja Lähteenmäki Järjestysmiehet Jääpäivystys Kausijulkaisu Tintit ja Loiste Luistelukoulut (tenavat, koululaiset ja muko) Hallituksen julkaisuvastaava ja muut kiinnostuneet Järjestyksen valvonta sekä pihalla (liikenne, parkkeeraus) että sisällä. Järjestysmiesten rekrytointi ja ohjeistaminen, huomioliivien paikalle tuonti. Jäävahtivuorojen organisointi jään laidalle luistelukoulutuntien ajaksi vastaamaan tarvittaessa esim. luistinten uudelleen sitomisessa, vanhemman etsimisessä, vessassa käynnissä tai ensiavussa. Kausijulkaisun tekeminen: tarjousten pyytäminen, aineiston kokoaminen ja kausijulkaisun painattamisesta huolehtiminen. Kilpailut Kilparyhmät Kilpailujen järjestämisen organisointi sekä tehtävien (arviointilomakkeiden hankkiminen, musiikin soittaja, kuuluttaja, portin avaaja, tuomari, pisteiden laskija, mehupisteen hoitaja jne) jako. Koppiemot Luistelukoulut (tenavat, koululaiset ja muko) Luistelijoiden vastaanotto ennen esitystä, heistä huolehtiminen esityksen aikana ja pienimpien luovuttaminen vanhemmille esityksen jälkeen. Koppiemojen rekrytointi ja ohjeistaminen. Kuulutus Aikuisluistelu Kuuluttajan rekrytointi, kuulutusten läpikäynti etukäteen ja kuuluttaminen. Lavasteet K2 ja Taitajat Lavasteiden valmistaminen, pystytys ja purku Lipunmyynti Aikuisluistelu Lipunmyynnin järjestäminen (ennakkomyynti + myynti tapahtumassa). Lipunmyyjien rekrytointi ja ohjeistaminen. Käteiskassan huolehtiminen. Mainostus Hallitus Mainosten laatiminen ja jakelu Maskeeraus Tintit ja Loiste Maskeerausten miettiminen, maskeerettavien yksilöinti, maskeraausajan ja -paikan ilmoittaminen, maskeeraaminen Puvustus Tintit ja Loiste Puvustuksen suunnittelun ja toteutuksen organisointi, tehtävien ja ohjeiden jako. Pukujen kirjaaminen pukuluetteloon ja pukujen säilyttäminen. Ruusumyynti Ice Winds Ennakkotilausten organisointi, ruusujen hankinta, pakkaus ja myynti. Käteiskassasta huolehtiminen. Seuratuotemyynti Näytösten suunnittelu Ice Winds Toiminnanjohtaja ja valmentajat Seuratuotteiden esittely ja myynti. Käteiskassasta huolehtiminen. Teeman valinta, esitysten miettiminen, aikataulutus ja roolitus, puvustuksen ja maskeerauksen suunnittelu Kaisa Sainio Sanna Sihvonen bus.fi) Sanna Sihvonen Kaisa Sainio Sarri Peltonen Kaisa Sainio Kaisa Sainio Kaisa Sainio 14

15 Liite 5 NTL:n luisteluryhmät harjoitusaikoineen ja hintoineen Ryhmä Kenelle ryhmä on tarkoitettu Harjoitusajat Hinta/ kausi tai kk Luistelukoulu (3-6v.) Luistelun alkeisryhmä alle kouluikäisille, jossa harjoitellaan perusluistelua leikin varjolla. Keskiviikon luistelukoulussa kolme tasoryhmää ja oma ryhmä pojille. Lauantain luistelukoulussa kolme tasoryhmää sekä jos kysyntää on riittävästi, aikuinen-lapsi ryhmä. Ryhmissä on korkeintaan 15 luistelijaa. ke la tai molemmat 165 / 1x vko 250 / 2x vko Harrastajat (7-10v.) Luistelun jatkoryhmä kouluikäisille luistelusta kiinnostuneille luistelijoille. Harrastajaryhmissä on 2 tasoryhmää. Ryhmissä on korkeintaan 15 luistelijaa. ke la tai molemmat 165 / 1x vko 250 / 2x vko Taiturit Fun (11-15v.) Muodostelmaluistelukoulu Kouluikäisten, edistyneiden harrastajien ryhmä, jossa harjoitellaan yksinluistelun perusteita (kaaret, kolmoset, piruetit jne.) sekä kaikkia yksöishyppyjä. Ryhmässä on korkeintaan 10 luistelijaa. Ryhmä nuorille harrastajaluistelijoille. Ryhmässä on korkeintaan 10 luistelijaa. Luistelijoiden vähyydestä johtuen ryhmä ei kokoonnu keväällä Kilpaileviin muodostelmaryhmiin tähtäävä ryhmä kohtalaisen perusluistelutaidon omaaville. Muodostelmakoulussa harjoitellaan luistelun perusteita jäällä niin yksin kuin yhdessäkin. Oheisharjoituksissa juostaan, hypitään, pelataan, harjoitellaan tasapainoa sekä myös hieman lihaskuntoa. Ryhmään mahtuu korkeintaan 20 luistelijaa. ke la ke la tai molemmat ma jää ma oheiset la jää / 1x vko 250 / 2x vko 290 Yksinluisteluryhmät Loiste Yksinluistelun kehitysryhmä 4-6-vuotiaille lapsille. (4-6v.) Ryhmään valikoidutaan valmentajien suosituksesta luistelukoulun kautta. Ryhmässä on korkeintaan 10 luistelijaa. Ryhmässä harjoitellaan perusluistelua, hyppyjä ja hyppäämisen valmiuksia, peruspiruetteja (rotaatio) sekä esittämistä. Oheisharjoituksissa vahvistetaan motorisia perustaitoja ja harjoitetaan tasapaino-, ketteryys-, rytmi- ja yhdistelykykyä. Jää 3 krt/vko Oheiset 2 krt/vko 100 /kk Tintit (5-7v.) Kilpaileva yksinluistelun ryhmä 5-7-vuotiaille, jossa kilpaillaan alueellissa kilpailuissa Tintit sarjassa. Ryhmään valikoidutaan testien kautta. Ryhmässä on korkeintaan 10 luistelijaa. Jää 4 krt/vko Oheiset 3 krt/vko Tanssi 1 krt/vko 170 /kk Ryhmässä harjoitellaan kaikkia yksöishyppyjä, rotaation käynnistämistä, kiihdyttämistä ja pysäyttämistä sekä omaa kilpailuohjelmaa. Oheisharjoituksissa harjoitellaan motorisia perustaitoja sekä tasapainoa, ketteryyttä ja rytmi- ja yhdistelykykyä. Taitajat Harrastajatason kilparyhmä, jossa voi kilpailla Taitajat sarjassa. Ei ikärajaa. Ryhmään valikoidutaan taitojen ja innostuksen mukaan testien kautta. Ryhmässä on korkeintaan 10 luistelijaa. Oheisharjoittelu on suunniteltu tukemaan jääharjoittelua. Pääpaino on fyysisessä harjoittelussa (vartalon hallinta), oikeiden liikeratojen harjoittelussa sekä kimmoisuuden ja aerobisen kestävyyden lisäämisessä. Ryhmässä harjoitellaan yksöis- ja kaksoishyppyjä. Jää 3 krt/vko Oheiset 1 krt/vko Omatoimioheiset 1 krt/vko Tanssi 1 krt/vko 135 /kk K2 Kaikki Taitajat-ryhmäläiset siirtyivät keväällä K2-ryhmään, joten ryhmä ei kokoonnu keväällä. Kilpaileva yksinluistelun ryhmä, jossa osallistutaan alueellisiin minit, silmut ja taitajat -tason kilpailuihin. Ryhmään valikoidutaan testien kautta. Ryhmässä on korkeintaan 15 luistelijaa. Jää 4 krt/vko Oheiset 3 krt/vko Tanssi 1 krt/vko 195 /kk 15

16 Ryhmässä harjoitellaan yksöis- ja kaksoishyppyjä, kilpailuvaatimusten mukaisia piruettitaitoja, ilmaisua ja esittämistä sekä omaa kilpailuohjelmaa. Oheisharjoittelu on suunniteltu tukemaan jääharjoittelua. Pääpaino on fyysisessä harjoittelussa (vartalon hallinta), oikeiden liikeratojen harjoittelussa sekä kimmoisuuden ja aerobisen kestävyyden lisäämisessä. Speed Vapaaehtoinen lisätreeni kilpaileville yksinluistelijoille. Tähän ryhmään voivat ilmoittautua ne muodostelma-luistelijat, jotka haluavat pitää myös yksinluistelutaitoja yllä sekä ne yksinluistelijat, jotka haluavat luistella vielä enemmän viikossa. Ryhmään mahtuu 12 luistelijaa. Jää 1 krt/vko 90 /kk Muodostelmaluistelujoukkueet Ice Winds Harrastajatason kilpaileva muodostelmajoukkue alle 16-vuotiaille. Joukkueeseen valikoidutaan joka keväisten testien kautta. Joukkueeseen mahtuu 25 luistelijaa. Joukkuueessa opetellaan perusluistelua niin yksin kuin yhdessä. Välillä yksilötaidoissa keskitytään jo vähän haastavampiinkin asioihin. Oman ohjelman harjoittelu on kuitenkin painopisteenä syksystä kevääseen. Oheisharjoituksiin kuuluu tanssi sekä ohjelmaoheiset, jossa tehdään kuivalla ohjelmaa, lisätään käsiä ja ilmeitä. Lisäksi pidetään kuntooheiset, joissa keskitytään peruskunnon ylläpitämiseen erilaisin harjoituksin. Aikuisluisteluryhmät Aikuisluisteltunti kaikentasoisille luistelijoille. Soveltuu myös toiseksi harjoitus- Aikuisten (18v. ylöspäin, ei yläikärajaa, myös miehille) yksinluistelu- YL tunniksi muodostelmaryhmän luistelijoille. Ryhmään mahtuu korkeintaan 25 luistelijaa. Ryhmässä harjoitellaan sujuvaa perusluistelua, piruetteja ja hyppyjä sekä ilmaisua ja esittämistä. Oheisharjoituksissa tehdään lämmittely- ja venyttelyharjoituksia. Jää 3 krt/vko Oheiset 2 krt/vko ma , oheiset /kk 175 (260 YL+ML) Aikuisluistelu ML Aikuisten (18v. ylöspäin, ei yläikärajaa, myös miehille) muodostelmaluistelutunti. Ryhmään ovat tervetulleita kaikentasoiset luistelijat. Ryhmään mahtuu 25 luistelijaa. Ryhmässä opetellaan muodostelmaluistelun perusaskeleita ja kuvioita ja opetellaan luistelemaan muodostelmassa. la (260 YL+ML) 16

17 Liite 6 Oheisesta kuvasta käy ilmi NTL:n luistelijan polut kaudelle Tavoitteista huolimatta Minorit joukkuetta ei saatu kuluvalle kaudelle perustettua. Kauden painopistealueeksi on valittu NTL:n luistelijan polun luominen. Tällöin seuran erilaisiin luistelijan kehityspolkuihin paneudutaan syvällisemmin ja pyritään kuvaamaan perusteellisesti se, mitä mahdollisuuksia seura tarjoaa luistelijoilleen. 17

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 NTL Toimintalinjaus 2012-2013 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2015-2016. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2015-2016 Hyväksytty 23.7.2015

NTL Toimintalinjaus 2015-2016. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2015-2016 Hyväksytty 23.7.2015 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2015-2016 Hyväksytty 23.7.2015 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3 3.1 Yhdistyksen kokoukset 3 3.2

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2011-30.6.2012 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2013-30.6.2014 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2014-30.6.2015 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry

NTL Toimintalinjaus. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3 3.1 Yhdistyksen kokoukset 3 3.2 Hallitus 3 3.3 Työntekijät 4 3.4 Vapaaehtoiset

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen.

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen. Taitoluistelijan polku Seinäjoen Taitoluistelijat ry LUISTELUKOULU Luisteluharrastus alkaa usein luistelukoulusta. Luistelukouluun tullaan pääsääntöisesti 3-4 vuotiaana. Luistelukoulujen tavoitteena on

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi Hyväksytty

NTL Toimintalinjaus Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi Hyväksytty Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2014-2015 Hyväksytty 2.6.2014 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3 3.1 Yhdistyksen kokoukset 3 3.2

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2015-30.6.2016 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa. *Salon suurin seura; jalkapallo, taitoluistelu, salibandy ja koripallo. *Toimisto sijaitsee Salossa Helsingintiellä, seuran omistamissa

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Elokuun tiedote 2013. Porvoon Taitoluistelijat. Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Johtokunnan työnjako kaudella 2013 2014

Elokuun tiedote 2013. Porvoon Taitoluistelijat. Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Johtokunnan työnjako kaudella 2013 2014 Elokuun tiedote 2013 Porvoon Taitoluistelijat Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Tervetuloa jatkamaan luistelua uudelle kaudelle Porvooseen! Valmennusryhmien jääharjoitukset jatkuvat kesätauon jälkeen

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ajalle

TOIMINTASUUNNITELMA ajalle TOIMINTASUUNNITELMA ajalle 1.7.2017 30.6.2018 SEURAN TAVOITTEET Helsingin Luistelijoiden strategian 2015-2018 mukaan seuran missio on luoda edellytykset taitoluistelun harraste- ja kilpailutoiminnalle

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTA-AJATUS kehittää, tuottaa ja markkinoida laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä taitoluistelun

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008.

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008. Keravan Uimarit ry Seuran toimintalinja Keravan Uimaseuran toimintalinja perustuu Nuori Suomi ry:n Urheiluseuran Toimintalinja-ohjeeseen. Seuran toimintalinjan työsti työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2015-30.6.2016

Toimintasuunnitelma 1.7.2015-30.6.2016 1(5) Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry Toimintasuunnitelma1.7.2015-30.6.2016 1. Yleistä Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry (HSK) on monipuolinen taitoluisteluseura,

Lisätiedot

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013 Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen Mäntsälän Voimistelijat Perustettu 1983 Jäseniä noin 750, joista valtaosa alle 19-vuotiaita Ohjaajia ja valmentajia

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 1 Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 Toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015 1.6.2014-31.5.2015 TOIMINTA-AJATUS Seinäjoen Taitoluistelijoiden tarkoituksena on taitoluisteluharrastuksen kehittäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry:n säännöt

Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry:n säännöt Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry:n säännöt Hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2015 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Sisältö Johdanto Seuran esittely Seuramme eettiset linjaukset ja pelisäännöt Seuramme toiminnan tavoitteet Seuramme käytännön toimintatapoja Yhteistyö muiden seurojen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1/5 OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun Lipottaret ry ja sen kotipaikka on Oulu 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI 2014-2015. Terällä, yksin ja yhdessä.

TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI 2014-2015. Terällä, yksin ja yhdessä. 1 TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI 2014-2015 Terällä, yksin ja yhdessä. ETK ry Toimisto: Pyyntitie 1 A 3.krs, 02230 ESPOO, puh. (09) 803 2212 Sähköposti: toimisto@etkespoo.com Web-sivut; www.etkespoo.sporttisaitti.com

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTA-AJATUS kehittää, tuottaa ja markkinoida laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä taitoluistelun

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTA-AJATUS kehittää, tuottaa ja markkinoida laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä taitoluistelun

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Hei, Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2015-2016. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä, valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran

Lisätiedot

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30 INFOTILAISUUS Moision koulun ruokala 24.5.2016 klo 18.30 Illan aiheita Uplakers Taitoluistelun toiminta-ajatus seuratoiminnassa ja valmennuksessa Luistelijan polku Uplakers Taitoluistelussa Varainhankinta

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

JOEN YAWARA RY MAHDOLLINEN SEURATYÖNTEKIJÄN PALK- KAUS OPETUSMINISTERIÖN TUEN AVULLA

JOEN YAWARA RY MAHDOLLINEN SEURATYÖNTEKIJÄN PALK- KAUS OPETUSMINISTERIÖN TUEN AVULLA JOEN YAWARA RY MAHDOLLINEN SEURATYÖNTEKIJÄN PALK- KAUS OPETUSMINISTERIÖN TUEN AVULLA 7.3.2009 Joensuu SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 TOIMENKUVA...3 2.1 Talous...3 2.2 Kurssit...4 2.3 Muut...4 3 RAHOITUS...5

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot