Mikä hygieniapassi on?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä hygieniapassi on?"

Transkriptio

1 Mikä hygieniapassi on? Kortti ja todistus suoritetusta hygieniaosaamistestistä, tai korvaavasta tutkinnosta. On voimassa toistaiseksi Tekijä Paula Mukka

2 Kuka tarvitsee hygieniapassin? - Henkilö, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee herkästi pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita tai puhdistaa niiden käsittelypintoja alkaen - Elintarvikelaki 23/2006, säädökset 27 ja 28 -Lait löytyy kokonaisuudessaan Eviran sivuilta http//:www. evira.fi elintarvikkeet/hygieniaosaaminen tai kohdasta lainsäädäntö

3 Miksi osaamista tarvitaan? - elintarvikeketju pellolta pöytään kehittyy nopeasti - mikrobiologiset ja kemialliset riskit muuttuvat - tekniikka kehittyy - matkailu lisääntyy - tulee uusia raaka-aineita - saadaan laatua elintarvikeketjuun

4 Elintarvikehygienian tavoitteet WHO asettamat tavoitteet: elintarvikehygienialla tarkoitetaan kaikkia niitä välttämättömiä toimenpiteitä, joilla voidaan taata elintarvikkeiden turvallisuus, terveydellisyys ja puhtaus sen eri tuotantovaiheissa alkaen kasvatuksesta ja tuotannosta ja päättyen lopulliseen kulutukseen asti

5 käytännössä - suojata kuluttajaa ihmisravinnoksi soveltumattomien elintarvikkeiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellisilta riskeiltä - estää elintarvikkeiden mikrobiologinen, kemiallinen tai fysikaalinen saastuminen - hidastaa tai tuhota haitallisten mikrobien lisääntyminen elintarvikkeissa

6 Elintarvikehygieniadirektiivi 93/43/ ETY - Elintarvikealan yrittäjien on varmistettava, että kaikkia elintarvikkeita käsitteleviä henkilöitä neuvotaan heidän ammatilliseen toimintaansa liittyvässä elintarvikehygieniassa ja/tai että heillä on riittävät tiedot ammatilliseen toimintaansa liittyvästä elintarvikehygieniasta

7 Terveydensuojelulaki 691/2001, 40 - Kaikkia elintarvikehuoneistoissa työskenteleviä on opastettava, neuvottava ja tarvittaessa koulutettava elintarvikehygieniaan liittyvissä asioissa - terveydensuojelulaki on elintarvikevalvonnan yleislaki, eli koskee kaikkia hygienialain mukaisia laitoksia

8 Mikä on herkästi pilaantuva elintarvike? - vaatii säilyäkseen aina erikoislämpötilaa - vaatii käsittelijältään huolellisuutta ja hygieenistä käsittelyä - vaatii sopivan ph- asteen - esim. maito, liha, kala

9 Mikä on elintarvikehuoneisto? -rakennus, huoneisto tai huoneiston osa, jossa on myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita, niitä valmistetaan, säilytetään, myydään, tarjoillaan tai muuten käsitellään -talousveden pakkaamiseen käytetty tila - ajoneuvo, kontti, laite, tai vastaava ulko- tai sisätila, jota käytetään elintarvikkeiden valmistukseen, säilytykseen, kuljetukseen, jakeluun tai myyntiin

10 - Tilasta pitää tehdä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle - Omavalvontasuunnitelma ( lähtien ei tarvitse hyväksyttää valvontaviranomaisella

11 ELINTARVIKEHUONEISTO - astianpesupaikka - käsienpesupaikat - ilmanvaihto -tarkoitukseen sopiva lämpötila - valaistus ja vesi - siivouskomero - WC tilat, lattiakaivot

12 Elintarvikehuoneisto - työntekijöiden pukukaapit - riittävästi työ- ja varastotilaa - helposti puhdistettavat pinnat

13 Mikä on hygieniaosaamistesti? - testi tehdään valvotussa ennalta ilmoitetussa tilassa - Elintarvikeviraston hyväksymä testaaja - kysymyksiä 40, joista vähintään 34 täytyy saada oikein - vastaukset oikein/väärin, kuulakärkikynällä

14 - vastausaikaa 45 min (vähintään käytettävä 20 min) - testaaja arkistoi testit ja säilyttää niitä kolme vuotta - Testaajia valvoo Elintarvikevirasto -

15 Mitä tulee tietää? - riittävät perustiedot - mikrobiologiasta - ruokamyrkytyksistä - hygieenisistä työtavoista - henkilökohtaisesta hygieniasta - puhtaanapidosta - omavalvonnasta - lainsäädännöstä

16 Käytännön hygieniaosaaminen - jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä - todistuksella osoitettuja taitoja ja tietoja käytetään käytännön työssä - noudatetaan jokaisessa työvaiheessa - Pellolta pöytään periaate

17 - kuuluu toimijan omavalvontaan - elintarvikealan toimijan velvollisuus on kustannuksellaan varmistaa osaaminen - työnantajan velvollisuus huolehtia, että kaikilla tarvittavilla työntekijöillä on hygieniaosaamistodistus ( passi )

18 Mistä hyvä hygienia muodostuu? -korkeasta elintarvikkeiden laadusta - tunnistaa elintarvikkeiden vaaratekijät -elintarvikkeiden oikeasta käsittelystä -siististä ja asiallisesta pukeutumisesta -hyvästä henkilökohtaisesta hygieniasta -toimivasta, puhtaasta työympäristöstä -riittävästä astia- ja pintahygieniasta - lakien noudattamisesta

19 Elintarvikkeiden riskitekijöitä -ruokaa saadaan liian vähän tai paljon -ruoan koostumus terveydelle haitallinen -ruoka tai juoma sisältää mikrobeja tai pieneliöitä -ruoka sisältää luonnollisia haitallisia aineita (sienimyrkyt, lektiinit ym ) -ruoassa on ympäristömyrkkyjä tai kemiallisia aineita (dioksiinia, elohopeaa

20 - lääkeainejäämät - elintarvikkeisiin tarkoituksellisesti lisätyt kemikaalit; E-koodiaineet hyväksyttyjä noin 350, bentsoehappo, nitriitti, mausteet, aromiaineet, vitamiinit, kivennäisaineet, ravintolisät - muuntogeeniset- ja uuselintarvikkeet (soija, maissi, rapsi) - säteilyvaaratilanteet - haitalliset aineet; muovi, kupari, nikkeli, kromi, lyijy, astioista ja pakkauksista irtoavat haitalliset aineet

21 Mikrobiologiset vaaratekijät Millaisia ovat elintarvikkeisiin kohdistuvat mikrobiologiset vaaratekijät Mitä ovat mikrobit ja missä esiintyy Miten ne saastuttavat elintarvikkeita Mitkä ovat kasvuun vaikuttavat tekijät ja niiden ehkäisy Tavallisimmat ruokamyrkytysmikrobit Miten niitä voidaan hyödyntää elintarvikkeiden valmistuksessa

22 Fysikaaliset vaaratekijät Pöly, lika, multa, kivet, napit, naulat, puun- ja metallinpalaset Hiukset, laastarit, tupakan tumpit Hyönteiset, tuhoeläimet, jätökset Laitteista irronneet osat, pakkausmateriaaleista irronneet osat Muut elintarvikkeisiin kuulumattomat esineet ja aineet

23 Kemialliset vaaratekijät Luontaiset myrkyt, homemyrkyt Lisäaineet Pah yhdisteet, ympäristömyrkyt Torjunta-ainejäämät Eläinlääkejäämät Elintarvikepakkauksista siirtyneet kemikaalit Säteilyvaara tilanteet

24 Kuka aiheuttaa vaaratekijöitä? Ihminen; kädet, nenä, suu, nielu, iho, haavat, ulosteet, vaatteet, jalkineet Koneet, laitteet, työvälineet, tilat, raaka-aineet (esim. lantasaastutus) Ilma; pisara- ja pölytartunta (esim.homeet, strepto- ja stafylokokit) Vesi;virukset, bakteerit Eläimet; hyönteiset, jyrsijät, loiset, linnut, lemmikkieläimet

25 Elintarvikevalvonta Elintarviketurvallisuusvirasto Lääninhallitukset Työvoima- ja elinkeinokeskukset Toimivaltaiset tarkastajat Kunnanviranomaiset Tulli, tullilaboratoriot, muut laboratoriot

26 Mihin elintarvikevalvonnalla pyritään turvataan elintarvikkeiden asianmukainen laatu ja koostumus poistetaan ja ehkäistään elintarvikkeista johtuvia terveydellisiä ja taloudellisia haittoja varmistetaan riittävä ja totuudenmukainen tiedonsaanti palvellaan kuluttajia elintarvikkeisiin liittyvissä kysymyksissä

27 Miten elintarvikkeita valvotaan Kunnassa Terveystarkastaja tai muu kunnallinen tarkastaja (eläinlääkäri, lääkäri) Tiedottaa, neuvoo, kouluttaa, ottaa näytteitä ja toimittaa tutkittavaksi tarkastavat elintarvikkeita ja elintarvikehuoneistoja mahdollisuuksien mukaan estävät laittoman toiminnan ja tuotteiden myynnin

28 Milloin otan yhteyttä kunnalliseen elintarvikevalvojaan? haluat lisätietoa elintarvikkeiden laadusta ja valvonnasta tarvitset esitteitä elintarvikkeista haluat valittaa elintarvikkeista, ruoka- ja pakkausmateriaaleista havaitset puutteita pakkausmerkinnöissä tai virheitä mainonnassa epäilet ruokamyrkytystä sinulla elintarvikkeisiin tai niiden käsittelyyn liittyviä muita asioita

29 EU-elintarvikevalvonta käsitellään kuin kotimaisia tuotteita vapaasti maasta toiseen tarkastukset tehdään tuotantolaitoksissa, tukkuliikkeissä, vähittäiskaupoissa ja laitoksissa (omavalvonta) Eu:n alueella yhteisesti sovitut didektiivit, joita noudatetaan pistokokeita muuttuvia ominaisuuksia seurataan koko ketjun ajan

30 Eu:n ulkopuolelta tulevat elintarvikkeet Valvonta; tulli, elintarviketurvallisuusvirasto, kunnan elintarvikevalvojat Yritykset

31 Kaikkia elintarvikkeita valvotaan Elintarvikemääräykset koskevat kaikkia myytäviä elintarvikkeita Hygienia-, lisä-, ja vierasainemääräyksiä on aina noudatettava Tuotteissa oltava pakkausmerkinnät Pienimmät toimijat ( yksityishenkilöiden, harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti- ja tarjoilu on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta lähtien)

32 Mikrobiologia Tiede mikroskooppisen pienistä eliöistä, joita kasvaa ja on kaikkialla Ongelma syntyy, jos mikrobit alkavat kasvaa liikaa elintarvikkeessa (mädäntyy, käy, härskiintyy, limoittuu) Niitä ei voi nähdä paljain silmin Useimmat mikrobit käyttävät ravinnokseen orgaanisia aineita

33 Yleisimmät mikrobiryhmät Bakteerit Homeet Hiivat Virukset Parasiitit

34 Bakteerit; rakenne ja toiminta hyvin pieniä yksi soluisia tarkastelu vain mikroskoopilla vettä 75-80% suvuton lisääntyminen jakautumalla itiönmuodostus (kestomuoto) mahdollista

35 Bakteerit; ulkonäkö ja koko Jaetaan kolmeen ryhmään ulkonäön perusteella: 1.Pallomaiset bakteerit eli kokit 0,5-1,5µm - yksittäisiä kokkeja - diplokokkeja - streptokokkeja - stafylokokkeja - sarcina- ryhmiä

36 Bakteerit 2. Sauvamaiset bakteerit: pituus, paksuus ja muoto vaihtelevat 2-20 µm - bacillus eli basilli - koli

37 Bakteerit 3. Kierteiset bakteerit eli spirillit 2-20 µm - kierteiden määrä ja näkö on erilainen - käyriä eli vibrioita - spirillejä - spirokeettiä

38 Bakteerien kasvu ja lisääntyminen Kuvataan ns. kasvukäyrällä 1. sopeutumisvaihe 2. jakaantumisvaihe 3. kiihkeän kasvun vaihe 4. hitaan kasvun vaihe 5. kuolinvaihe

39 Itiön muodostus Itiöissä vähän vettä ja aineenvaihdunta heikkoa Itiöt tuhoutuvat vasta yli 120 lämmössä Suotuisissa olosuhteissa itiöistä muodostuu uusia bakteerisoluja Eivät lisäänny itiöasteella

40 Homeet Muodostuvat useista soluista muistuttavat muodoiltaan kasveja Hiukan kookkaampia kuin bakteerit Suurina määrinä näkyvänä kasvustona Tuhansia erilaisia, kuuluvat sieniin Suurennuslasi, mikroskooppi Home muodostaa elintarvikkeeseen rihmaston, joka toimii ravinnon ottajana Rihmaston päihin muodostuu itiöitä

41 Homeet Tärkeitä lahottajia luonnossa Elintarviketeollisuudessa homeita käytetään esim. homejuustojen, makkaroiden, viinien valmistuksessa Penisiliini ja monet muut lääkkeet valmistetaan homeiden avulla Osa homeista muodostaa homemyrkkyjä eli mykotoksiineja

42 Hiivat Yleensä yksisoluisia mikrobeja Muistuttavat näöltään homeita Hiivat kuuluvat sienien kasvuryhmään Käyttävät ravinnokseen sokereita Hiivoja käytetään myös elintarvikkeiden valmistukseen; olut, viini, rehut Hiivat liiallisina pilaavat myös elintarvikkeita; mehut, hillot, käymisprosessit

43 Hiivat Lisääntyvät pääasiassa kuroutumalla esim. leivinhiiva Jotkut hiivat jakautumalla Hiivat voivat myös muodostaa itiöitä Suotuisissa oloissa lisääntyminen hyvin nopeaa.

44 Virukset Virukset ovat kooltaan pienimpiä mikrobeja 0,15-0,002 µm Ne ovat loisia, jotka pystyvät lisääntymään vain elävässä solussa Ne ovat patogeeneja pyritään tuhoamaan ennen soluun pääsyä Käytetään esim. rokotteiden valmistamisessa (isorokko) Ne jaetaan ihmis-, eläin-, ja kasviviruksiin sekä bakteerien viruksiin

45 Mikrobit jaetaan Hyödylliset; maitohappobakteerit, leivinhiiva Harmittomat ; ihonbakteerit Haitalliset; a) infektioiden aiheuttajiin b) ruokamyrkytysten aiheuttajiin

46 Mikrobien haittavaikutukset Pilaavat elintarvikkeita Aiheuttavat sairauksia Huonontavat laatua Pilaantumisilmiöitä mm. limaantuminen, happaneminen, mätäneminen, haju, kaasun muodostus, värivirheet

47 Mikrobien kasvuun vaikuttavat tekijät Ravinto Lämpötila Happi Happamuus vedenaktiivisuus

48 Happamuus ph Mikrobit elävät ja lisääntyvät parhaiten neutraalissa (ph 7 ) happamuudessa Herkästi pilaantuvien elintarvikkeiden ph on usein lähellä neutraalia Homeet elävät happamassakin Hapon lisäys Emäksisien pesuaineiden käyttö

49 Happi Hapellisia eli aerobeja; homeet, etikkahappobakteerit Hapettomia eli anaerobeja; clostridiumit, probionihappobakteerit Fakultatiiviset aerobit; salmonella, kolit Mikroaerofiiliset aerobit; kampylo Tyhjiöpakkaamalla estetään aerobien lisääntyminen

50 Ravinto Mikrobit tarvitsevat hiiltä, vetyä, happea ja typpeä Mikrobit käyttävät ravinnokseen lähes kaikkia orgaanisia aineita Muutamat mikrobit, etenkin homeet ovat vaatimattomia ravintonsa suhteen Herkästi pilaantuvat elintarvikkeet ovat mikrobeille hyvää ravintoa (ruokamyrkytys) Mikrobien aineenvaihdunnan lopputulokset pilaavat elintarvikkeen tai voivat olla myös toivottuja esim. piimä, hapanleipä, juusto, kestomakkarat..

51 Lämpötila 1.Termofiiliset vältetään 5-60 lämpötilaa (vaaravyöhykealue) 2.Mesofiiliset 3. Psykrofiiliset Kasvuoptimi Ruokamyrkytyksiä ja pilaantumista aiheuttavat bakteerit Kasvuoptimi 30 Kasvuoptimi 0

52 Lämpötilan vaikutus mikrobeihin Sterilisointi - Kaikki mikrobit ja niiden itiöt tuhoutuvat Veden kiehumispiste - useimmat taudinaiheuttajat tuhotuvat muutamassa minuutissa, mutta ei itiöt +63 >mikrobit alkavat tuhoutua mikrobien lisääntyminen nopeaa =VAARAVYÖHYKELÄMPÖTILA <+5-7 mikrobit eivät lisäänny, eivätkä kuole

53 Mitä hygienialaki vaatii, että vaaroilta vältyttäisiin? Valmis ruoka kypsennetään yli+70 C Siipikarjanliha yli+75 C Uudelleen kuumennettava ruoka yli+70 C Ruoan tarjoiluaika korkeintaan 4 h Lämpötila koko tarjoilun ajan yl+60 C Valmis ruoka jäähdytettävä neljässä tunnissa 6 asteeseen tai alle Säilytys C

54 Elintarvikkeiden säilytyslämpötiloja Yleissääntö enintään +8 C Liha, veri, elimet, jauheliha (+4 ) lihavalmisteet Varastoitava enit, +6,mutta kaupan pi- dettäessä+7 C Pakasteet ja jäätelö vähint, -18 C Kala ja kalavalmisteet 0-+3 C Juoksevat munavalmisteet+4 C

55 Lämpötilat Pakastetut ruoat tulee säilyttää alle -18 C Pakastaminen hidastaa mikrobien Toimintaa, ei lopeta Pakastuksessa tuhoutuu vain loiset Pakastettu tuote pilaantuu nopeasti Pakasteet sulatetaan kylmiössä

56 Elintarvikkeiden vastaanotto Tarkastusaika korkeintaan min. Elintarvikkeet tuoreita,hyvän näköisiä, - hajuisia sekä pakkaukset ehjät, puhtaat Päiväys- ja pakkausmerkinnät Lämpötilat sallituissa rajoissa Tavaran vastaanotto järjestetysti, ettei synny ristisaastumisen vaaraa

57 Lämpötilojen mittaaminen Mittaukset; (lakisääteiset) -elintarvikkeiden vastaanotossa -kylmä-, jäähdytys -ja jäädytyskalusteista -tarjoilutilojen kylmäkalusteet -lämpimän ja kylmän ruoan tarjoilussa -jäähdytettävien ruokien lämpötilat -ruoan kuljetuksen yhteydessä

58 Mittaaminen Nimetty vastuuhenkilö Tarkistus ja mittaaminen säännöllistä Tulokset kirjallisina Mahdollisimman hyvin todellisen lämpötilan antavasta paikasta esim, ruokamassan keskeltä Lait löytyy elintarvikelaki 361/2002 Terveydensuojelulaki ja asetus

59 Kosteus ja vedenaktiivisuus Kaikki mikrobit tarvitsevat vettä Ns. vapaavesi hyvää mikrobien lisääntymiselle Mittayksikkönä käytetään veden aktiivisuutta eli sitoutumattoman veden määrää Suolaus, sokerointi, kuivaaminen vähentävät vapaata vettä Homeet vaatimattomampia veden suhteen

60 Ruokamyrkytykset Tarkoitetaan ruoasta tai talousvedestä saatua tautia tai myrkytystä Aiheuttajana mikrobi, kemiallinen aine, loinen, myrkyllinen kasvi tai eläin Virukset, patogeeniset bakteerit

61 Ruokamyrkytystyypit A. Intoksikaatio Elintarvike sisältää myrkyllisiä aineita - enterotoksiini, bakteerit - mykotoksiini, homeet - kemiallinen aine, esim. torjunta-aineet - kasveissa tai kudoksissa myrkyllinen aine Esim. stapfylococcus aureus, basillus cereus, botulinum, myrk. Kasvit, kalat, simpukat

62 Ruokamyrkytystyypit B. Infektio - patogeenisten mikrobien tunkeutuminen kudoksiin elintarvikkeen mukana aiheuttaen kudosreaktioita - mikrobi tuottaa toksiineja lisääntyessään suolen limakalvolla Esim.perfringes, salmonella, shigella, kampylo, yersinia, virukset, parasiitit, listeria

63 Ruokamyrkytysepäily 2 henkilöä oireillut Toiminnanharjoittajan tehtävä ilmoitus (Terveydensuojelulaki) Epäiltyään käsittelemänsä elintarvikkeen voivan aiheuttaa ruokamyrkytyksen Toiminnan harjoittajan tehtävä alustava selvitys Ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle (terveystarkastaja) Vastuu siirtyy valvontaviranomaiselle

64 Valvontaviranomainen Tekee ilmoituksen Kansanterveyslaitokselle ja Eviralle 1. Laitoksessa esiintyvä epidemia 2. Epäillään kaupallista elintarviketta 3. Jos epäillään ravintolassa saatua ruokamyrkytystä ( samaa raaka-aine erää muuallakin käytössä) 4. Tekee tarvittavat tutkimustoimenpiteet

65 Ruokamyrkytyksien ehkäisy Ruokamyrkytyksiä aiheuttavien mikro- bien lisääntyminen elintarvikkeissa estetään; - huolellinen vastaanottotarkastus - hyvä tuotekierto - riittävä kuumennus - riittävä nopea jäähdytys

66 Ruokamyrkytyksien ehkäisy - Oikea säilytys - Pakasteet sulatetaan jääkaapissa, muistetaan huolehtia sulamisvesi - Käytetään sulanut tuote heti - Valmiita tuotteita ja raaka-aineita ei säilytetä huoneenlämmössä - Lämpimät ruoat yli 60 C,kylmät alle 8 C - Pinnat, laitteet ja välineet pestään aina raakaaineiden käsittelyn jälkeen

67 Ruokamyrkytyksien ehkäisy Ruokamyrkytyksiä aiheuttavien mikrobien pääsy elintarvikkeisiin estetään; - puhtaat työvälineet tai käsineet aina käsien sijasta, pinnat, laitteet ja välineet puhtaat - henkilökunta omaa hygieeniset työskentelytavat - estetään kontaminaatio (mikrotartunta) - estetään ristikontaminaatio

68 käytännössä Kaikkien vastuulla jokaisen työskenneltävä hygieenisesti ja huolehtia työpaikkansa puhtaudesta ja siisteydestä Hygieeniset työtavat vähentävät ruokamyrkytysriskiä (puhtaat kädet, asut, välineet, pinnat)

69 Vältä epähygieenisiä tottumuksia kuten Ruokien maistamista käsin tai pesemättömällä lusikalla Nenän ja korvakorujen hypistelyä Tupakointia, nuuskan käyttöä Hiusten ja ihon koskettelua Yskimistä, aivastelua, runsasta puhumista tai nauramista työn aikana Älä koskettele paljain käsin kypsiä ruokia Ruokaa käsittelevä ei tee samanaikaisesti montaa työtä (rahasta, tiskaa ym.)

70 käytännössä Suunnittele työsi niin, että valmiit tuotteet ja raaka-aineet eivät sekaannu Kanat ja broilerit erillään muista elintarvikkeista Multaiset tuotteet esikäsittelytilassa Kalat perataan esikäsittelytilassa Pakkaamattomat herkästi pilaantuvat erillisissä säilytystiloissa

71 Säilytystilat Tuoreelle siipikarjalle, lihalle, kalalle sekä multatuotteille Kypsennetyt ja kypsentämättömät helposti pilaantuvat elintarvikkeet on varastoitava eri tiloissa tai ainakin hyvin suojattuna Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ei saa asettaa suoraan lattialle Kylmätilat varustettava lämpötilamittarilla Riittävästi tilaa, että tuotekierto toteutuu (first in- first out) Vain sinne kuuluvat tuotteet

72 käytännössä Muista riittävä kypsennys, nopea jäähdytys, oikea lämpö- ja kylmäsäilytys Muista kylmiö ei ole jäähdyttämö

73 käsihygienia Monet taudinaiheuttajat siirtyvät elintarvikkeisiin työntekijän käsistä Elintarviketyössä ei käytetä sormuksia, kelloa tai rannekoruja Kynnet siistit, lyhyet ei kynsilakkaa Rakennekynsien käyttö kielletty Ohjeita noudatetaan vaikka käytetään kertakäyttökäsineitä

74 käsihygienia Jos sinulla on laastari kädessä se pitää aina suojata kertakäyttökäsineellä Käsineiden käyttö ei vähennä käsienpesua Muista vaihtaa käsineet tarpeeksi usein Suojakäsineet ovat henkilökohtaiset

75 Käsien pesu 1. kastele kädet 2. ota pesunestettä 3. pese kädet ajatuksella (vähint.½min) 4. huuhtele hyvin, käytä vettä 5. taputtele kuiviksi, kertakäyttöpyyhe 6. sulje hana pyyhkeellä 7. käytä käsivoidetta työn päätyttyä

76 Käsihuuhde 1. annostele 3-5 ml kuiville käsille 2. hiero huuhde huolellisesti käsiin 3. hiero kunnes kädet ovat kuivat Käytetään kun käsissä ei ole näkyvää likaa Käsihygieniaa voidaan seurata mikrobiologisilla näytteillä Mieti aina koska kädet pitää pestä!!!!!

77 Henkilökohtainen hygienia Ihmisessä itsessään on paljon mikrobeja iholla, limakalvoilla, ruoansulatuskanavassa Sairaana ei voi työskennellä Esim. kurkkukipua aiheuttavat bakteerit voivat kasvaa elintarvikkeessa ja aiheuttaa ruokailijoiden sairastumisen, kynsivallin tulehdus tai tulehtunut haava kädessä on erityisen vaarallinen stafylokokki- tartunnan lähde

78 Henkilökohtainen hygienia Märkivät haavat ja ihottumat täytyy näyttää terveydenhoitajalle Tarttuvista taudeista tai epäilystä täytyy ilmoittaa terveydenhuoltoon Varmistat hyvän henkilökohtaisen hygienian, kun - käyt päivittäin suihkussa, käytät mietoa deodoranttia - peset hiukset tarpeeksi usein

79 - huolehdit hampaiden kunnosta ja suun hygieniasta - elintarviketyössä ei voi käyttää kasvotai muita lävistyksiä - voimakas meikki tai hajusteet eivät ole suositeltavia

80 Työhöntulotarkastus ja salmonellatodistus Uudelle työntekijälle tehdään työhöntulotarkastus Salmonellatodistus välttämätön elintarviketyöntekijällä, joka käsittelee helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita tai niiden käsittelypintoja Tehdään työhön tullessa ja palattaessa yli neljän vuorokauden pituiselta matkalta pohjoismaiden ulkopuolelta 1 kk aikaa hankkia, lyhyempi aikaisia työntekijöitä opastettava ja neuvottava hygieenisissä työskentelytavoissa (terveydensuojelulaki)

81 Pukeutuminen Terveydenhoitoasetuksen mukaan elintarvikkeita käsittelevän täytyy pukeutua siististi ja työhön sopivasti Työasun pitää peittää kokonaan alla olevat vaatteet myös hihat Työ- ja suoja-asuja tulee olla riittävästi Työasua ei käytetä muualla, koska sen tarkoitus on suojata elintarvikkeita Työasussa ei saa tupakoida

82 työasu Työasu säilytetään pukukaapissa vaatepuussa Työasua pitää vaihtaa kun se tulee likaiseksi, kunto viestittää kantajansa asenteesta Päähineen käyttö on välttämätöntä, jotta estetään hiusten ja päänahan mikrobien putoaminen ruokiin (noin 100 hiusta irtoaa/pv)

83 Jalkineet Paksupohjaiset, hengittävät kengät, jotka voi pestä (irtopohjat) Työkenkiä käytetään vain työtiloissa Turvallisuus määräykset täyttävät Puhtaat sukat kuuluvat asiaan Kumisaappaat tarvittaessa

84 Puhtaanapito Tavoitteena on mikrobien vähentäminen Missä on likaa on myös mikrobeja Poistetaan; ruoantähteitä, likaa, pölyä, saostumia Desinfioidaan pintoja ja työvälineitä Huolehditaan tuhoeläintorjunnasta Kaikkien työntekijöiden vastuulla

85 Siivous ja puhdistus Kirjallinen siivous- ja puhdistusohjelma, jossa mainittuna; kohde (miten puretaan, kootaan) siivousmenetelmä (miten pestään,desinfioidaan) välineet, aineet (liuokset) turvallisuusvälineet käyttöturvallisuustiedotteet

86 Puhdistusohjelman seuranta Aistinvarainen tarkastus tiloille, laitteille ja välineille päivittäin Astianpesukoneen veden lämpötilat mitataan viikoittain Mikrobiologisia kokeita tarvittaessa Puhtausnäytteet otetaan kuivilta, puhdistetuilta pinnoilta Astioista ja välineistä toiminnan laajuuden mukaan

87 Puhdistusohjelman seuranta Näytteet toistuvasti samoista paikoista jos on ilmennyt epäpuhtauksia Pyritään löytämään kriittiset kohteet Näytteenottomenetelmiä;kosketusmaljat, petrifilm, hygicult. Luminesenssi, valkuaistestit

88 Puhtaanapito Erityistä huolellisuutta puhdistuksessa vaativat suoraan elintarvikkeen kanssa kosketuksissa olevat välineet ja pinnat; leikkuulaudat, työtasot, veitset, astioiden sisäpinnat, lihamyllyt yms. Tärkeää on oikeiden pesuaineiden käyttö ja annostelu sekä huuhtelu ja kuivaus

89 Puhdistusvaiheet 1. Karkean lian poisto mekaanisesti, kaapimalla, huuhtelemalla tai liottamalla Käytetään viileää vettä Pohjustaa pesun ja desinfektion onnistumista

90 Puhdistusvaiheet 2. Peseminen pesuaineen kanssa Valmistetaan käyttöliuos ohjeen mukaan, joka levitetään pinnoille Pesuaineliuos irrottaa likaa kemiallisesti ja tätä täydennetään mekaanisella puhdistuksella Usein desinfiointi yhtäaikaista pesun kanssa

91 Puhdistusvaiheet 3. Mahdollinen desinfektio Riskiraaka-aineiden käsittelytiloissa Työpöydät ja välineet joilla on käsitelty raakaa lihaa, kalaa, tai multaisia kasviksia Pesu täytyy aina tehdä ennen desinfektiota Muista oikea liuos ja vaikutusaika 4. Huuhtelu 5. Kuivatus

92 Puhdistusaineet Yleispuhdistusaineet, neutraaleja, tai heikosti emäksisiä Rasvanpoistoaineet, vahvasti emäksisiä Suljetuissa tiloissa käytettävät voimakkaat pesuaineet Happamat pesuaineet Desinfektioaineet

93 Pesuaineiden aineosat Tensidit, pilkkovat ja irrottavat likaa, poistavat pintajännitystä Entsyymit, lian hajoittamiseen Inhibiittorit, suojelee pintoja Liuotinaineet, pinttyneen lian ja rasvan irrottamiseen Komleksointiaineet, poistavat veden kovuutta Desinfektioaineet, mikrobien tuhoamiseen, eivät steriloi eli tuhoa kaikkia mikrobeja

94 Siivousaineiden käyttö LUE KÄYTTÖOHJE Usein käytettävät aineet puolen- tai litran pulloihin, joissa päällysmerkinnät Noudata annostusohjeita, käytä mittaa Oikea aine oikeaa paikkaan Varo siivousaineiden leviämistä hengitysilmaan Liuoksia tehtäessä annostele ensin vesi

95 Siivous aineiden käyttö Älä sekoita aineita keskenään Sormukset, rannerenkaat ja kello pois työvuoron ajaksi Käytä tarvittaessa suojaimia Pidä suppeaa, mutta riittävää pesuainevalikoimaa Pidä säilytyspaikka siistinä Puhdista ja kuivaa välineet aina käytön jälkeen

96 Astiahuolto Likaisten astioiden, keräily, lajittelu ja käsittely Astioiden pesu Puhtaiden astioiden kuivatus Puhtaiden astioiden säilytys ja siirto käyttöpaikkaan Puhtauden seuranta

97 Astiahuolto 1. Koneen osien ja puhtauden tarkistus, nesteen ja pesuaineiden oikea määrä 2. Astiat pestään mahdollisimman pian 3. Esihuuhdellaan asteisella vedellä 4. Pesuvesi astetta 5. Huuhteluvesi astetta 6. Koneen puhdistus

98 Värikoodaus Pyritään estämään lian ja haitallisten mikrobien leviäminen Tavalliset suurkeittiöiden käytössä olevat värikoodaukset: Vihreä, suoraan elintarvikkeen kanssa kosketuksissa olevat pinnat; astiat, leikkuulaudat, yleiskoneenkulho.

99 Värikoodaus Sininen, elintarvikeastioiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat; pöytäpinnat, kuumentavat koneet, jakelulinjasto Keltainen, likaisten tilojen siivoukseen kuten esikäsittelytilat, juuresten pesuja kuorimakoneet Punainen, likaiset pinnat, jotka eivät ole elintarvikkeiden kanssa kuten jäteastiat ja tilat, lattiat, lattiakaivot

100 Omavalvonta mitä se on? Laki edellyttää, että jokaisessa elintarvikehuoneistossa on kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymä toimiva omavalvontasuunnitelma Omavalvonnalla tarkoitetaan sitä, että toimija tuntee toimintaansa liittyvät riskit ja ehkäisee niitä Toimija itse valvoo tuotteidensa laatua ja varmistaa niiden turvallisuuden

101 HACCP 1. Vaarojen arviointi ( raakaaineidenlaatu, kylmäketju, aika) 2. Kriittisten hallintapisteiden määrit- täminen (kuumennus, jäähdytys) 3. Kriittisten hallintapisteiden rajaarvojen määrittäminen ( säännöllinen mittaus ja kirjausohjeet)

102 4. Korvaavien toimenpiteiden määrittäminen ( voidaanko tuote hyväksyä, miten estetään tilanteen uusiutuminen) 5. Todentamiskäytäntöjen laatiminen (seurantalomakkeet, vastuuhenkilöt) 6.HACCP-ohjelman arviointi ja kelpuutus ( toimivuuden todentaminen, kirjausten toimivuus, tuoteseuranta)

103 7. HACCP- asiakirjat ja tallenteet (määritellään asiakirjat työohjeet, lämpötilaseurannan raportit, tukiprosesseihin liittyvät asiakirjat ja tallenteet ja niiden säilytys)

104 Omavalvonnasta saatava hyöty Elintarvikkeista aiheutuvat riskit pienenevät samoin kustannukset ( kuluttaja, toimija, yhteiskunta) Asiakkaiden turvallisuus ja tyytyväisyys paranevat (laatu-lisää asiakkaita) Valitukset vähenevät Hävikki pienenee Valvonta kohdentuu oikein Viranomaisvalvonta vähenee - suhde paranee

105 Omavalvonta suunnitelman laatiminen Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus Käytännössä; Elintarvikkeiden hankinta, 1. Kuljetus ja vastaanotto esim. - tavarantoimittajat - laatukriteerit - mitä tuotteista ja pakkauksista tarkastetaan ja miten - määritetään raja-arvot - mitä kirjauksia tehdään ja koska - miten menetellään valitustapauksissa - kuka vastaa tarkastuksista

106 Omavalvonta 2.Varastointi ja kylmäsäilytys 3.Ruoanvalmistus - kuumentamalla valmistettavat ruoat - kuumina pidettävät ruoat - jäähdytettävät ruoat - kylmät ruoat - uudelleen kuumennettavat ruoat - muualle toimitettava ruoka

107 Omavalvonta 5.Siivous ja puhdistus 6.Talousvesi Tuholaistorjunta Jätehuolto Henkilökunnan hygienia, koulutus, työhöntulotarkastus Asiakaspalautteet Ruokamyrkytykset, -epäilyt Asiakirjojen säilytysseurantalomakkeet

108 Pakkausmerkinnät Uudistettu syksyllä 2011 siirtymäaika 3 vuotta pakolliset merkinnät 5 vuotta ravintoarvomerkinnät Pakollisia: nimi, aineosaluettelo ja tarvittaessa tiettyjen aineosien määrä, sisällön määrä, vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöpäivä,

109 Pakkausmerkinnät Valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi, toiminimi, aputoiminimi sekä osoite, alkuperämaa jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan, elintarvike-erän tunnus, säilytysohje tarvittaessa, varoitusmerkintä tarvittaessa, alkoholipitoisuus.

110 Selvyys ja havaittavuus Helposti havaittavia Riittävän isokokoisin kirjaimin Helposti luettavia Ymmärrettäviä Pysyvällä tavalla tehtyjä Ei peitettyjä, esim. kuvilla

Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu Riikka Kuningas Lenita Pihlaja Heli Salonen

Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu Riikka Kuningas Lenita Pihlaja Heli Salonen Hygieniaosaaminen Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ ELINTARVIKEHYGIENIA ON JA MIKSI SITÄ TARVITAAN?... 5 1.1 JOHDANTO... 5 1.2 LAKI... 6 1.3 ELINTARVIKEHUONEISTO... 8 1.4 HELPOSTI PILAANTUVAT

Lisätiedot

ELINTARVIKE-LAINSÄÄDÄNTÖ LAKIEN JA ASETUSTEN TARKOITUKSENA ON SUOJATA KULUTTAJAA ELINTARVIKKEIDEN VÄLITYKSELLÄ LEVIÄVILTÄ TERVEYSHAITOILTA

ELINTARVIKE-LAINSÄÄDÄNTÖ LAKIEN JA ASETUSTEN TARKOITUKSENA ON SUOJATA KULUTTAJAA ELINTARVIKKEIDEN VÄLITYKSELLÄ LEVIÄVILTÄ TERVEYSHAITOILTA ELINTARVIKE-LAINSÄÄDÄNTÖ LAKIEN JA ASETUSTEN TARKOITUKSENA ON SUOJATA KULUTTAJAA ELINTARVIKKEIDEN VÄLITYKSELLÄ LEVIÄVILTÄ TERVEYSHAITOILTA KESKEISET LAIT JA ASETUKSET Elintarvikelaki (361/1995) Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Sisältö. Esipuhe 4. Lupa kokata Elintarvikehygienian perusteet

Sisältö. Esipuhe 4. Lupa kokata Elintarvikehygienian perusteet Oppilasmateriaali 1 Sisältö Esipuhe 4 1 Hygieniaosaaminen 5 1.1 Kotikeittiöstä ammatilliseen elintarvikkeiden käsittelyyn 5 1.2 Hygieniapassi 7 1.3 Elintarvike 8 1.4 Elintarvikehygienia 10 2 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

Osaamistestaajan nimi Osaamistestaajan tunnus Testin pvm. Vastaa alla oleviin väittämiin rastittamalla O / V sarakkeisiin mielestäsi oikea vaihtoehto.

Osaamistestaajan nimi Osaamistestaajan tunnus Testin pvm. Vastaa alla oleviin väittämiin rastittamalla O / V sarakkeisiin mielestäsi oikea vaihtoehto. HYGIENIAOSAAMISTESTI / MALLISARJAT 1 ja 2 Huomioitavaa: vain yksi vastausrasti / kysymys. Vastausaikaa on 45 minuuttia. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua testin aloittamisesta.

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ympäristöterveydenhuolto 8.7.2014 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: 2220682-7 Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, 60800 ILMAJOKI terveystarkastajat@jikky.fi

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma LAPIN AMMATTIOPISTO/TUOTANTOALAT/ METSÄRUUSUN TOIMIPISTE Omavalvontasuunnitelma Esikäsittelytila, Ruokapaja Rauni Korva-Hyötylä 3.4.2013 Sisällys 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TOIMINNAN KUVAUS... 3 2.1 Asiakkaat...

Lisätiedot

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / s. 2 1. Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus s. 4 2. Omavalvonta ja omavalvontaan liittyvä kirjanpito s. 5 2.1. Tuotteiden vastaanottotarkastukset

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO 1. Alkusanat Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen

Lisätiedot

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN HYGIENIAOSAAMISTESTI / MALLISARJA I Huomioitavaa: vain yksi vastausrasti / väittämä. Vastausaikaa on 45 minuuttia. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin aloittamisesta.

Lisätiedot

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta.

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta. OHJE 1 (8) OHJEITA OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1. TOIMINNAN KUVAUS Selitetään yrityksen asiakaskunta, tarjoilu- ja valmistustilat, tuotevalikoima, mahdolliset anniskeluluvat sekä yrityksen yhteystiedot

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Kalateollisuuden hygienia- ja pakkausopas

Kalateollisuuden hygienia- ja pakkausopas VTT TIEDOTTEITA - MEDDELANDEN - RESEARCH NOTES 1847 Kalateollisuuden hygienia- ja pakkausopas Tuija Lyijynen, Kati Randell, Tapani Hattula & Raija Ahvenainen VTT Bio- ja elintarviketekniikka VALTION TEKNILLINEN

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

SIENET JA PSEUDOMONAS AERUGINOSA UIMALAITOSTEN JA JULKISTEN LIIKUNTAPAIKKOJEN KOSTEISSA TILOISSA SEKÄ YLEISISSÄ SAUNOISSA

SIENET JA PSEUDOMONAS AERUGINOSA UIMALAITOSTEN JA JULKISTEN LIIKUNTAPAIKKOJEN KOSTEISSA TILOISSA SEKÄ YLEISISSÄ SAUNOISSA Teija Pitkäkangas SIENET JA PSEUDOMONAS AERUGINOSA UIMALAITOSTEN JA JULKISTEN LIIKUNTAPAIKKOJEN KOSTEISSA TILOISSA SEKÄ YLEISISSÄ SAUNOISSA Opinnäytetyö Ympäristöteknologia Helmikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kasvis- ja marjateollisuus

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kasvis- ja marjateollisuus Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Kasvis- ja marjateollisuus Versio 5/2006 Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. sivu 1/20 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala***......2 2 Suhde muihin säädöksiin***......2 3 Määritelmät***......2

Lisätiedot

Työturvallisuuden perusteet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan perustutkinnoissa

Työturvallisuuden perusteet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan perustutkinnoissa Työturvallisuuden perusteet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan perustutkinnoissa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

www.prokala.fi Kalakauppa

www.prokala.fi Kalakauppa www.prokala.fi Kalakauppa EU investoi kestävään kalatalouteen SISÄLLYSLUETTELO 1 KALAKAUPAN PERUSTEET... 4 1.1 Keskeisin kalakauppaa koskeva lainsäädäntö... 4 1.2 Omavalvonta... 5 1.3 Hygienia... 5 2 KALAN

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto LAADUNVARMISTUS Suomen sisävesiammattikalastajat ry Laatujaosto Jokainen laadunhallintajärjestelmää noudattava kalastaja tai kalastusyritys on täydentänyt omat tietonsa järjestelmään liitteillä - 5. Laadunvarmistuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta 2 SISÄLLYSLUETTELO Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta... 1 1. Johdanto... 4 2. Elintarviketurvallisuuteen

Lisätiedot

Kotitalouden opetustilat & työturvallisuus KAARINA AHO JA MARJAANA MANNINEN (TOIM.)

Kotitalouden opetustilat & työturvallisuus KAARINA AHO JA MARJAANA MANNINEN (TOIM.) Kotitalouden opetustilat & työturvallisuus KAARINA AHO JA MARJAANA MANNINEN (TOIM.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Elvi Turtiainen ISBN: 952-13-2279-9 Uudistettu 2. painos Edita Prima Oy, Helsinki 2005

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG)

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG) Association de l Aviculture, de l Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l Union Européenne euroopan maanviljelijät euroopan maatalousosuuskunnat EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN

Lisätiedot

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 16030/1 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 160 /1 Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 11 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot