Mikä hygieniapassi on?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä hygieniapassi on?"

Transkriptio

1 Mikä hygieniapassi on? Kortti ja todistus suoritetusta hygieniaosaamistestistä, tai korvaavasta tutkinnosta. On voimassa toistaiseksi Tekijä Paula Mukka

2 Kuka tarvitsee hygieniapassin? - Henkilö, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee herkästi pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita tai puhdistaa niiden käsittelypintoja alkaen - Elintarvikelaki 23/2006, säädökset 27 ja 28 -Lait löytyy kokonaisuudessaan Eviran sivuilta http//:www. evira.fi elintarvikkeet/hygieniaosaaminen tai kohdasta lainsäädäntö

3 Miksi osaamista tarvitaan? - elintarvikeketju pellolta pöytään kehittyy nopeasti - mikrobiologiset ja kemialliset riskit muuttuvat - tekniikka kehittyy - matkailu lisääntyy - tulee uusia raaka-aineita - saadaan laatua elintarvikeketjuun

4 Elintarvikehygienian tavoitteet WHO asettamat tavoitteet: elintarvikehygienialla tarkoitetaan kaikkia niitä välttämättömiä toimenpiteitä, joilla voidaan taata elintarvikkeiden turvallisuus, terveydellisyys ja puhtaus sen eri tuotantovaiheissa alkaen kasvatuksesta ja tuotannosta ja päättyen lopulliseen kulutukseen asti

5 käytännössä - suojata kuluttajaa ihmisravinnoksi soveltumattomien elintarvikkeiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellisilta riskeiltä - estää elintarvikkeiden mikrobiologinen, kemiallinen tai fysikaalinen saastuminen - hidastaa tai tuhota haitallisten mikrobien lisääntyminen elintarvikkeissa

6 Elintarvikehygieniadirektiivi 93/43/ ETY - Elintarvikealan yrittäjien on varmistettava, että kaikkia elintarvikkeita käsitteleviä henkilöitä neuvotaan heidän ammatilliseen toimintaansa liittyvässä elintarvikehygieniassa ja/tai että heillä on riittävät tiedot ammatilliseen toimintaansa liittyvästä elintarvikehygieniasta

7 Terveydensuojelulaki 691/2001, 40 - Kaikkia elintarvikehuoneistoissa työskenteleviä on opastettava, neuvottava ja tarvittaessa koulutettava elintarvikehygieniaan liittyvissä asioissa - terveydensuojelulaki on elintarvikevalvonnan yleislaki, eli koskee kaikkia hygienialain mukaisia laitoksia

8 Mikä on herkästi pilaantuva elintarvike? - vaatii säilyäkseen aina erikoislämpötilaa - vaatii käsittelijältään huolellisuutta ja hygieenistä käsittelyä - vaatii sopivan ph- asteen - esim. maito, liha, kala

9 Mikä on elintarvikehuoneisto? -rakennus, huoneisto tai huoneiston osa, jossa on myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita, niitä valmistetaan, säilytetään, myydään, tarjoillaan tai muuten käsitellään -talousveden pakkaamiseen käytetty tila - ajoneuvo, kontti, laite, tai vastaava ulko- tai sisätila, jota käytetään elintarvikkeiden valmistukseen, säilytykseen, kuljetukseen, jakeluun tai myyntiin

10 - Tilasta pitää tehdä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle - Omavalvontasuunnitelma ( lähtien ei tarvitse hyväksyttää valvontaviranomaisella

11 ELINTARVIKEHUONEISTO - astianpesupaikka - käsienpesupaikat - ilmanvaihto -tarkoitukseen sopiva lämpötila - valaistus ja vesi - siivouskomero - WC tilat, lattiakaivot

12 Elintarvikehuoneisto - työntekijöiden pukukaapit - riittävästi työ- ja varastotilaa - helposti puhdistettavat pinnat

13 Mikä on hygieniaosaamistesti? - testi tehdään valvotussa ennalta ilmoitetussa tilassa - Elintarvikeviraston hyväksymä testaaja - kysymyksiä 40, joista vähintään 34 täytyy saada oikein - vastaukset oikein/väärin, kuulakärkikynällä

14 - vastausaikaa 45 min (vähintään käytettävä 20 min) - testaaja arkistoi testit ja säilyttää niitä kolme vuotta - Testaajia valvoo Elintarvikevirasto -

15 Mitä tulee tietää? - riittävät perustiedot - mikrobiologiasta - ruokamyrkytyksistä - hygieenisistä työtavoista - henkilökohtaisesta hygieniasta - puhtaanapidosta - omavalvonnasta - lainsäädännöstä

16 Käytännön hygieniaosaaminen - jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä - todistuksella osoitettuja taitoja ja tietoja käytetään käytännön työssä - noudatetaan jokaisessa työvaiheessa - Pellolta pöytään periaate

17 - kuuluu toimijan omavalvontaan - elintarvikealan toimijan velvollisuus on kustannuksellaan varmistaa osaaminen - työnantajan velvollisuus huolehtia, että kaikilla tarvittavilla työntekijöillä on hygieniaosaamistodistus ( passi )

18 Mistä hyvä hygienia muodostuu? -korkeasta elintarvikkeiden laadusta - tunnistaa elintarvikkeiden vaaratekijät -elintarvikkeiden oikeasta käsittelystä -siististä ja asiallisesta pukeutumisesta -hyvästä henkilökohtaisesta hygieniasta -toimivasta, puhtaasta työympäristöstä -riittävästä astia- ja pintahygieniasta - lakien noudattamisesta

19 Elintarvikkeiden riskitekijöitä -ruokaa saadaan liian vähän tai paljon -ruoan koostumus terveydelle haitallinen -ruoka tai juoma sisältää mikrobeja tai pieneliöitä -ruoka sisältää luonnollisia haitallisia aineita (sienimyrkyt, lektiinit ym ) -ruoassa on ympäristömyrkkyjä tai kemiallisia aineita (dioksiinia, elohopeaa

20 - lääkeainejäämät - elintarvikkeisiin tarkoituksellisesti lisätyt kemikaalit; E-koodiaineet hyväksyttyjä noin 350, bentsoehappo, nitriitti, mausteet, aromiaineet, vitamiinit, kivennäisaineet, ravintolisät - muuntogeeniset- ja uuselintarvikkeet (soija, maissi, rapsi) - säteilyvaaratilanteet - haitalliset aineet; muovi, kupari, nikkeli, kromi, lyijy, astioista ja pakkauksista irtoavat haitalliset aineet

21 Mikrobiologiset vaaratekijät Millaisia ovat elintarvikkeisiin kohdistuvat mikrobiologiset vaaratekijät Mitä ovat mikrobit ja missä esiintyy Miten ne saastuttavat elintarvikkeita Mitkä ovat kasvuun vaikuttavat tekijät ja niiden ehkäisy Tavallisimmat ruokamyrkytysmikrobit Miten niitä voidaan hyödyntää elintarvikkeiden valmistuksessa

22 Fysikaaliset vaaratekijät Pöly, lika, multa, kivet, napit, naulat, puun- ja metallinpalaset Hiukset, laastarit, tupakan tumpit Hyönteiset, tuhoeläimet, jätökset Laitteista irronneet osat, pakkausmateriaaleista irronneet osat Muut elintarvikkeisiin kuulumattomat esineet ja aineet

23 Kemialliset vaaratekijät Luontaiset myrkyt, homemyrkyt Lisäaineet Pah yhdisteet, ympäristömyrkyt Torjunta-ainejäämät Eläinlääkejäämät Elintarvikepakkauksista siirtyneet kemikaalit Säteilyvaara tilanteet

24 Kuka aiheuttaa vaaratekijöitä? Ihminen; kädet, nenä, suu, nielu, iho, haavat, ulosteet, vaatteet, jalkineet Koneet, laitteet, työvälineet, tilat, raaka-aineet (esim. lantasaastutus) Ilma; pisara- ja pölytartunta (esim.homeet, strepto- ja stafylokokit) Vesi;virukset, bakteerit Eläimet; hyönteiset, jyrsijät, loiset, linnut, lemmikkieläimet

25 Elintarvikevalvonta Elintarviketurvallisuusvirasto Lääninhallitukset Työvoima- ja elinkeinokeskukset Toimivaltaiset tarkastajat Kunnanviranomaiset Tulli, tullilaboratoriot, muut laboratoriot

26 Mihin elintarvikevalvonnalla pyritään turvataan elintarvikkeiden asianmukainen laatu ja koostumus poistetaan ja ehkäistään elintarvikkeista johtuvia terveydellisiä ja taloudellisia haittoja varmistetaan riittävä ja totuudenmukainen tiedonsaanti palvellaan kuluttajia elintarvikkeisiin liittyvissä kysymyksissä

27 Miten elintarvikkeita valvotaan Kunnassa Terveystarkastaja tai muu kunnallinen tarkastaja (eläinlääkäri, lääkäri) Tiedottaa, neuvoo, kouluttaa, ottaa näytteitä ja toimittaa tutkittavaksi tarkastavat elintarvikkeita ja elintarvikehuoneistoja mahdollisuuksien mukaan estävät laittoman toiminnan ja tuotteiden myynnin

28 Milloin otan yhteyttä kunnalliseen elintarvikevalvojaan? haluat lisätietoa elintarvikkeiden laadusta ja valvonnasta tarvitset esitteitä elintarvikkeista haluat valittaa elintarvikkeista, ruoka- ja pakkausmateriaaleista havaitset puutteita pakkausmerkinnöissä tai virheitä mainonnassa epäilet ruokamyrkytystä sinulla elintarvikkeisiin tai niiden käsittelyyn liittyviä muita asioita

29 EU-elintarvikevalvonta käsitellään kuin kotimaisia tuotteita vapaasti maasta toiseen tarkastukset tehdään tuotantolaitoksissa, tukkuliikkeissä, vähittäiskaupoissa ja laitoksissa (omavalvonta) Eu:n alueella yhteisesti sovitut didektiivit, joita noudatetaan pistokokeita muuttuvia ominaisuuksia seurataan koko ketjun ajan

30 Eu:n ulkopuolelta tulevat elintarvikkeet Valvonta; tulli, elintarviketurvallisuusvirasto, kunnan elintarvikevalvojat Yritykset

31 Kaikkia elintarvikkeita valvotaan Elintarvikemääräykset koskevat kaikkia myytäviä elintarvikkeita Hygienia-, lisä-, ja vierasainemääräyksiä on aina noudatettava Tuotteissa oltava pakkausmerkinnät Pienimmät toimijat ( yksityishenkilöiden, harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti- ja tarjoilu on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta lähtien)

32 Mikrobiologia Tiede mikroskooppisen pienistä eliöistä, joita kasvaa ja on kaikkialla Ongelma syntyy, jos mikrobit alkavat kasvaa liikaa elintarvikkeessa (mädäntyy, käy, härskiintyy, limoittuu) Niitä ei voi nähdä paljain silmin Useimmat mikrobit käyttävät ravinnokseen orgaanisia aineita

33 Yleisimmät mikrobiryhmät Bakteerit Homeet Hiivat Virukset Parasiitit

34 Bakteerit; rakenne ja toiminta hyvin pieniä yksi soluisia tarkastelu vain mikroskoopilla vettä 75-80% suvuton lisääntyminen jakautumalla itiönmuodostus (kestomuoto) mahdollista

35 Bakteerit; ulkonäkö ja koko Jaetaan kolmeen ryhmään ulkonäön perusteella: 1.Pallomaiset bakteerit eli kokit 0,5-1,5µm - yksittäisiä kokkeja - diplokokkeja - streptokokkeja - stafylokokkeja - sarcina- ryhmiä

36 Bakteerit 2. Sauvamaiset bakteerit: pituus, paksuus ja muoto vaihtelevat 2-20 µm - bacillus eli basilli - koli

37 Bakteerit 3. Kierteiset bakteerit eli spirillit 2-20 µm - kierteiden määrä ja näkö on erilainen - käyriä eli vibrioita - spirillejä - spirokeettiä

38 Bakteerien kasvu ja lisääntyminen Kuvataan ns. kasvukäyrällä 1. sopeutumisvaihe 2. jakaantumisvaihe 3. kiihkeän kasvun vaihe 4. hitaan kasvun vaihe 5. kuolinvaihe

39 Itiön muodostus Itiöissä vähän vettä ja aineenvaihdunta heikkoa Itiöt tuhoutuvat vasta yli 120 lämmössä Suotuisissa olosuhteissa itiöistä muodostuu uusia bakteerisoluja Eivät lisäänny itiöasteella

40 Homeet Muodostuvat useista soluista muistuttavat muodoiltaan kasveja Hiukan kookkaampia kuin bakteerit Suurina määrinä näkyvänä kasvustona Tuhansia erilaisia, kuuluvat sieniin Suurennuslasi, mikroskooppi Home muodostaa elintarvikkeeseen rihmaston, joka toimii ravinnon ottajana Rihmaston päihin muodostuu itiöitä

41 Homeet Tärkeitä lahottajia luonnossa Elintarviketeollisuudessa homeita käytetään esim. homejuustojen, makkaroiden, viinien valmistuksessa Penisiliini ja monet muut lääkkeet valmistetaan homeiden avulla Osa homeista muodostaa homemyrkkyjä eli mykotoksiineja

42 Hiivat Yleensä yksisoluisia mikrobeja Muistuttavat näöltään homeita Hiivat kuuluvat sienien kasvuryhmään Käyttävät ravinnokseen sokereita Hiivoja käytetään myös elintarvikkeiden valmistukseen; olut, viini, rehut Hiivat liiallisina pilaavat myös elintarvikkeita; mehut, hillot, käymisprosessit

43 Hiivat Lisääntyvät pääasiassa kuroutumalla esim. leivinhiiva Jotkut hiivat jakautumalla Hiivat voivat myös muodostaa itiöitä Suotuisissa oloissa lisääntyminen hyvin nopeaa.

44 Virukset Virukset ovat kooltaan pienimpiä mikrobeja 0,15-0,002 µm Ne ovat loisia, jotka pystyvät lisääntymään vain elävässä solussa Ne ovat patogeeneja pyritään tuhoamaan ennen soluun pääsyä Käytetään esim. rokotteiden valmistamisessa (isorokko) Ne jaetaan ihmis-, eläin-, ja kasviviruksiin sekä bakteerien viruksiin

45 Mikrobit jaetaan Hyödylliset; maitohappobakteerit, leivinhiiva Harmittomat ; ihonbakteerit Haitalliset; a) infektioiden aiheuttajiin b) ruokamyrkytysten aiheuttajiin

46 Mikrobien haittavaikutukset Pilaavat elintarvikkeita Aiheuttavat sairauksia Huonontavat laatua Pilaantumisilmiöitä mm. limaantuminen, happaneminen, mätäneminen, haju, kaasun muodostus, värivirheet

47 Mikrobien kasvuun vaikuttavat tekijät Ravinto Lämpötila Happi Happamuus vedenaktiivisuus

48 Happamuus ph Mikrobit elävät ja lisääntyvät parhaiten neutraalissa (ph 7 ) happamuudessa Herkästi pilaantuvien elintarvikkeiden ph on usein lähellä neutraalia Homeet elävät happamassakin Hapon lisäys Emäksisien pesuaineiden käyttö

49 Happi Hapellisia eli aerobeja; homeet, etikkahappobakteerit Hapettomia eli anaerobeja; clostridiumit, probionihappobakteerit Fakultatiiviset aerobit; salmonella, kolit Mikroaerofiiliset aerobit; kampylo Tyhjiöpakkaamalla estetään aerobien lisääntyminen

50 Ravinto Mikrobit tarvitsevat hiiltä, vetyä, happea ja typpeä Mikrobit käyttävät ravinnokseen lähes kaikkia orgaanisia aineita Muutamat mikrobit, etenkin homeet ovat vaatimattomia ravintonsa suhteen Herkästi pilaantuvat elintarvikkeet ovat mikrobeille hyvää ravintoa (ruokamyrkytys) Mikrobien aineenvaihdunnan lopputulokset pilaavat elintarvikkeen tai voivat olla myös toivottuja esim. piimä, hapanleipä, juusto, kestomakkarat..

51 Lämpötila 1.Termofiiliset vältetään 5-60 lämpötilaa (vaaravyöhykealue) 2.Mesofiiliset 3. Psykrofiiliset Kasvuoptimi Ruokamyrkytyksiä ja pilaantumista aiheuttavat bakteerit Kasvuoptimi 30 Kasvuoptimi 0

52 Lämpötilan vaikutus mikrobeihin Sterilisointi - Kaikki mikrobit ja niiden itiöt tuhoutuvat Veden kiehumispiste - useimmat taudinaiheuttajat tuhotuvat muutamassa minuutissa, mutta ei itiöt +63 >mikrobit alkavat tuhoutua mikrobien lisääntyminen nopeaa =VAARAVYÖHYKELÄMPÖTILA <+5-7 mikrobit eivät lisäänny, eivätkä kuole

53 Mitä hygienialaki vaatii, että vaaroilta vältyttäisiin? Valmis ruoka kypsennetään yli+70 C Siipikarjanliha yli+75 C Uudelleen kuumennettava ruoka yli+70 C Ruoan tarjoiluaika korkeintaan 4 h Lämpötila koko tarjoilun ajan yl+60 C Valmis ruoka jäähdytettävä neljässä tunnissa 6 asteeseen tai alle Säilytys C

54 Elintarvikkeiden säilytyslämpötiloja Yleissääntö enintään +8 C Liha, veri, elimet, jauheliha (+4 ) lihavalmisteet Varastoitava enit, +6,mutta kaupan pi- dettäessä+7 C Pakasteet ja jäätelö vähint, -18 C Kala ja kalavalmisteet 0-+3 C Juoksevat munavalmisteet+4 C

55 Lämpötilat Pakastetut ruoat tulee säilyttää alle -18 C Pakastaminen hidastaa mikrobien Toimintaa, ei lopeta Pakastuksessa tuhoutuu vain loiset Pakastettu tuote pilaantuu nopeasti Pakasteet sulatetaan kylmiössä

56 Elintarvikkeiden vastaanotto Tarkastusaika korkeintaan min. Elintarvikkeet tuoreita,hyvän näköisiä, - hajuisia sekä pakkaukset ehjät, puhtaat Päiväys- ja pakkausmerkinnät Lämpötilat sallituissa rajoissa Tavaran vastaanotto järjestetysti, ettei synny ristisaastumisen vaaraa

57 Lämpötilojen mittaaminen Mittaukset; (lakisääteiset) -elintarvikkeiden vastaanotossa -kylmä-, jäähdytys -ja jäädytyskalusteista -tarjoilutilojen kylmäkalusteet -lämpimän ja kylmän ruoan tarjoilussa -jäähdytettävien ruokien lämpötilat -ruoan kuljetuksen yhteydessä

58 Mittaaminen Nimetty vastuuhenkilö Tarkistus ja mittaaminen säännöllistä Tulokset kirjallisina Mahdollisimman hyvin todellisen lämpötilan antavasta paikasta esim, ruokamassan keskeltä Lait löytyy elintarvikelaki 361/2002 Terveydensuojelulaki ja asetus

59 Kosteus ja vedenaktiivisuus Kaikki mikrobit tarvitsevat vettä Ns. vapaavesi hyvää mikrobien lisääntymiselle Mittayksikkönä käytetään veden aktiivisuutta eli sitoutumattoman veden määrää Suolaus, sokerointi, kuivaaminen vähentävät vapaata vettä Homeet vaatimattomampia veden suhteen

60 Ruokamyrkytykset Tarkoitetaan ruoasta tai talousvedestä saatua tautia tai myrkytystä Aiheuttajana mikrobi, kemiallinen aine, loinen, myrkyllinen kasvi tai eläin Virukset, patogeeniset bakteerit

61 Ruokamyrkytystyypit A. Intoksikaatio Elintarvike sisältää myrkyllisiä aineita - enterotoksiini, bakteerit - mykotoksiini, homeet - kemiallinen aine, esim. torjunta-aineet - kasveissa tai kudoksissa myrkyllinen aine Esim. stapfylococcus aureus, basillus cereus, botulinum, myrk. Kasvit, kalat, simpukat

62 Ruokamyrkytystyypit B. Infektio - patogeenisten mikrobien tunkeutuminen kudoksiin elintarvikkeen mukana aiheuttaen kudosreaktioita - mikrobi tuottaa toksiineja lisääntyessään suolen limakalvolla Esim.perfringes, salmonella, shigella, kampylo, yersinia, virukset, parasiitit, listeria

63 Ruokamyrkytysepäily 2 henkilöä oireillut Toiminnanharjoittajan tehtävä ilmoitus (Terveydensuojelulaki) Epäiltyään käsittelemänsä elintarvikkeen voivan aiheuttaa ruokamyrkytyksen Toiminnan harjoittajan tehtävä alustava selvitys Ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle (terveystarkastaja) Vastuu siirtyy valvontaviranomaiselle

64 Valvontaviranomainen Tekee ilmoituksen Kansanterveyslaitokselle ja Eviralle 1. Laitoksessa esiintyvä epidemia 2. Epäillään kaupallista elintarviketta 3. Jos epäillään ravintolassa saatua ruokamyrkytystä ( samaa raaka-aine erää muuallakin käytössä) 4. Tekee tarvittavat tutkimustoimenpiteet

65 Ruokamyrkytyksien ehkäisy Ruokamyrkytyksiä aiheuttavien mikro- bien lisääntyminen elintarvikkeissa estetään; - huolellinen vastaanottotarkastus - hyvä tuotekierto - riittävä kuumennus - riittävä nopea jäähdytys

66 Ruokamyrkytyksien ehkäisy - Oikea säilytys - Pakasteet sulatetaan jääkaapissa, muistetaan huolehtia sulamisvesi - Käytetään sulanut tuote heti - Valmiita tuotteita ja raaka-aineita ei säilytetä huoneenlämmössä - Lämpimät ruoat yli 60 C,kylmät alle 8 C - Pinnat, laitteet ja välineet pestään aina raakaaineiden käsittelyn jälkeen

67 Ruokamyrkytyksien ehkäisy Ruokamyrkytyksiä aiheuttavien mikrobien pääsy elintarvikkeisiin estetään; - puhtaat työvälineet tai käsineet aina käsien sijasta, pinnat, laitteet ja välineet puhtaat - henkilökunta omaa hygieeniset työskentelytavat - estetään kontaminaatio (mikrotartunta) - estetään ristikontaminaatio

68 käytännössä Kaikkien vastuulla jokaisen työskenneltävä hygieenisesti ja huolehtia työpaikkansa puhtaudesta ja siisteydestä Hygieeniset työtavat vähentävät ruokamyrkytysriskiä (puhtaat kädet, asut, välineet, pinnat)

69 Vältä epähygieenisiä tottumuksia kuten Ruokien maistamista käsin tai pesemättömällä lusikalla Nenän ja korvakorujen hypistelyä Tupakointia, nuuskan käyttöä Hiusten ja ihon koskettelua Yskimistä, aivastelua, runsasta puhumista tai nauramista työn aikana Älä koskettele paljain käsin kypsiä ruokia Ruokaa käsittelevä ei tee samanaikaisesti montaa työtä (rahasta, tiskaa ym.)

70 käytännössä Suunnittele työsi niin, että valmiit tuotteet ja raaka-aineet eivät sekaannu Kanat ja broilerit erillään muista elintarvikkeista Multaiset tuotteet esikäsittelytilassa Kalat perataan esikäsittelytilassa Pakkaamattomat herkästi pilaantuvat erillisissä säilytystiloissa

71 Säilytystilat Tuoreelle siipikarjalle, lihalle, kalalle sekä multatuotteille Kypsennetyt ja kypsentämättömät helposti pilaantuvat elintarvikkeet on varastoitava eri tiloissa tai ainakin hyvin suojattuna Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ei saa asettaa suoraan lattialle Kylmätilat varustettava lämpötilamittarilla Riittävästi tilaa, että tuotekierto toteutuu (first in- first out) Vain sinne kuuluvat tuotteet

72 käytännössä Muista riittävä kypsennys, nopea jäähdytys, oikea lämpö- ja kylmäsäilytys Muista kylmiö ei ole jäähdyttämö

73 käsihygienia Monet taudinaiheuttajat siirtyvät elintarvikkeisiin työntekijän käsistä Elintarviketyössä ei käytetä sormuksia, kelloa tai rannekoruja Kynnet siistit, lyhyet ei kynsilakkaa Rakennekynsien käyttö kielletty Ohjeita noudatetaan vaikka käytetään kertakäyttökäsineitä

74 käsihygienia Jos sinulla on laastari kädessä se pitää aina suojata kertakäyttökäsineellä Käsineiden käyttö ei vähennä käsienpesua Muista vaihtaa käsineet tarpeeksi usein Suojakäsineet ovat henkilökohtaiset

75 Käsien pesu 1. kastele kädet 2. ota pesunestettä 3. pese kädet ajatuksella (vähint.½min) 4. huuhtele hyvin, käytä vettä 5. taputtele kuiviksi, kertakäyttöpyyhe 6. sulje hana pyyhkeellä 7. käytä käsivoidetta työn päätyttyä

76 Käsihuuhde 1. annostele 3-5 ml kuiville käsille 2. hiero huuhde huolellisesti käsiin 3. hiero kunnes kädet ovat kuivat Käytetään kun käsissä ei ole näkyvää likaa Käsihygieniaa voidaan seurata mikrobiologisilla näytteillä Mieti aina koska kädet pitää pestä!!!!!

77 Henkilökohtainen hygienia Ihmisessä itsessään on paljon mikrobeja iholla, limakalvoilla, ruoansulatuskanavassa Sairaana ei voi työskennellä Esim. kurkkukipua aiheuttavat bakteerit voivat kasvaa elintarvikkeessa ja aiheuttaa ruokailijoiden sairastumisen, kynsivallin tulehdus tai tulehtunut haava kädessä on erityisen vaarallinen stafylokokki- tartunnan lähde

78 Henkilökohtainen hygienia Märkivät haavat ja ihottumat täytyy näyttää terveydenhoitajalle Tarttuvista taudeista tai epäilystä täytyy ilmoittaa terveydenhuoltoon Varmistat hyvän henkilökohtaisen hygienian, kun - käyt päivittäin suihkussa, käytät mietoa deodoranttia - peset hiukset tarpeeksi usein

79 - huolehdit hampaiden kunnosta ja suun hygieniasta - elintarviketyössä ei voi käyttää kasvotai muita lävistyksiä - voimakas meikki tai hajusteet eivät ole suositeltavia

80 Työhöntulotarkastus ja salmonellatodistus Uudelle työntekijälle tehdään työhöntulotarkastus Salmonellatodistus välttämätön elintarviketyöntekijällä, joka käsittelee helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita tai niiden käsittelypintoja Tehdään työhön tullessa ja palattaessa yli neljän vuorokauden pituiselta matkalta pohjoismaiden ulkopuolelta 1 kk aikaa hankkia, lyhyempi aikaisia työntekijöitä opastettava ja neuvottava hygieenisissä työskentelytavoissa (terveydensuojelulaki)

81 Pukeutuminen Terveydenhoitoasetuksen mukaan elintarvikkeita käsittelevän täytyy pukeutua siististi ja työhön sopivasti Työasun pitää peittää kokonaan alla olevat vaatteet myös hihat Työ- ja suoja-asuja tulee olla riittävästi Työasua ei käytetä muualla, koska sen tarkoitus on suojata elintarvikkeita Työasussa ei saa tupakoida

82 työasu Työasu säilytetään pukukaapissa vaatepuussa Työasua pitää vaihtaa kun se tulee likaiseksi, kunto viestittää kantajansa asenteesta Päähineen käyttö on välttämätöntä, jotta estetään hiusten ja päänahan mikrobien putoaminen ruokiin (noin 100 hiusta irtoaa/pv)

83 Jalkineet Paksupohjaiset, hengittävät kengät, jotka voi pestä (irtopohjat) Työkenkiä käytetään vain työtiloissa Turvallisuus määräykset täyttävät Puhtaat sukat kuuluvat asiaan Kumisaappaat tarvittaessa

84 Puhtaanapito Tavoitteena on mikrobien vähentäminen Missä on likaa on myös mikrobeja Poistetaan; ruoantähteitä, likaa, pölyä, saostumia Desinfioidaan pintoja ja työvälineitä Huolehditaan tuhoeläintorjunnasta Kaikkien työntekijöiden vastuulla

85 Siivous ja puhdistus Kirjallinen siivous- ja puhdistusohjelma, jossa mainittuna; kohde (miten puretaan, kootaan) siivousmenetelmä (miten pestään,desinfioidaan) välineet, aineet (liuokset) turvallisuusvälineet käyttöturvallisuustiedotteet

86 Puhdistusohjelman seuranta Aistinvarainen tarkastus tiloille, laitteille ja välineille päivittäin Astianpesukoneen veden lämpötilat mitataan viikoittain Mikrobiologisia kokeita tarvittaessa Puhtausnäytteet otetaan kuivilta, puhdistetuilta pinnoilta Astioista ja välineistä toiminnan laajuuden mukaan

87 Puhdistusohjelman seuranta Näytteet toistuvasti samoista paikoista jos on ilmennyt epäpuhtauksia Pyritään löytämään kriittiset kohteet Näytteenottomenetelmiä;kosketusmaljat, petrifilm, hygicult. Luminesenssi, valkuaistestit

88 Puhtaanapito Erityistä huolellisuutta puhdistuksessa vaativat suoraan elintarvikkeen kanssa kosketuksissa olevat välineet ja pinnat; leikkuulaudat, työtasot, veitset, astioiden sisäpinnat, lihamyllyt yms. Tärkeää on oikeiden pesuaineiden käyttö ja annostelu sekä huuhtelu ja kuivaus

89 Puhdistusvaiheet 1. Karkean lian poisto mekaanisesti, kaapimalla, huuhtelemalla tai liottamalla Käytetään viileää vettä Pohjustaa pesun ja desinfektion onnistumista

90 Puhdistusvaiheet 2. Peseminen pesuaineen kanssa Valmistetaan käyttöliuos ohjeen mukaan, joka levitetään pinnoille Pesuaineliuos irrottaa likaa kemiallisesti ja tätä täydennetään mekaanisella puhdistuksella Usein desinfiointi yhtäaikaista pesun kanssa

91 Puhdistusvaiheet 3. Mahdollinen desinfektio Riskiraaka-aineiden käsittelytiloissa Työpöydät ja välineet joilla on käsitelty raakaa lihaa, kalaa, tai multaisia kasviksia Pesu täytyy aina tehdä ennen desinfektiota Muista oikea liuos ja vaikutusaika 4. Huuhtelu 5. Kuivatus

92 Puhdistusaineet Yleispuhdistusaineet, neutraaleja, tai heikosti emäksisiä Rasvanpoistoaineet, vahvasti emäksisiä Suljetuissa tiloissa käytettävät voimakkaat pesuaineet Happamat pesuaineet Desinfektioaineet

93 Pesuaineiden aineosat Tensidit, pilkkovat ja irrottavat likaa, poistavat pintajännitystä Entsyymit, lian hajoittamiseen Inhibiittorit, suojelee pintoja Liuotinaineet, pinttyneen lian ja rasvan irrottamiseen Komleksointiaineet, poistavat veden kovuutta Desinfektioaineet, mikrobien tuhoamiseen, eivät steriloi eli tuhoa kaikkia mikrobeja

94 Siivousaineiden käyttö LUE KÄYTTÖOHJE Usein käytettävät aineet puolen- tai litran pulloihin, joissa päällysmerkinnät Noudata annostusohjeita, käytä mittaa Oikea aine oikeaa paikkaan Varo siivousaineiden leviämistä hengitysilmaan Liuoksia tehtäessä annostele ensin vesi

95 Siivous aineiden käyttö Älä sekoita aineita keskenään Sormukset, rannerenkaat ja kello pois työvuoron ajaksi Käytä tarvittaessa suojaimia Pidä suppeaa, mutta riittävää pesuainevalikoimaa Pidä säilytyspaikka siistinä Puhdista ja kuivaa välineet aina käytön jälkeen

96 Astiahuolto Likaisten astioiden, keräily, lajittelu ja käsittely Astioiden pesu Puhtaiden astioiden kuivatus Puhtaiden astioiden säilytys ja siirto käyttöpaikkaan Puhtauden seuranta

97 Astiahuolto 1. Koneen osien ja puhtauden tarkistus, nesteen ja pesuaineiden oikea määrä 2. Astiat pestään mahdollisimman pian 3. Esihuuhdellaan asteisella vedellä 4. Pesuvesi astetta 5. Huuhteluvesi astetta 6. Koneen puhdistus

98 Värikoodaus Pyritään estämään lian ja haitallisten mikrobien leviäminen Tavalliset suurkeittiöiden käytössä olevat värikoodaukset: Vihreä, suoraan elintarvikkeen kanssa kosketuksissa olevat pinnat; astiat, leikkuulaudat, yleiskoneenkulho.

99 Värikoodaus Sininen, elintarvikeastioiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat; pöytäpinnat, kuumentavat koneet, jakelulinjasto Keltainen, likaisten tilojen siivoukseen kuten esikäsittelytilat, juuresten pesuja kuorimakoneet Punainen, likaiset pinnat, jotka eivät ole elintarvikkeiden kanssa kuten jäteastiat ja tilat, lattiat, lattiakaivot

100 Omavalvonta mitä se on? Laki edellyttää, että jokaisessa elintarvikehuoneistossa on kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymä toimiva omavalvontasuunnitelma Omavalvonnalla tarkoitetaan sitä, että toimija tuntee toimintaansa liittyvät riskit ja ehkäisee niitä Toimija itse valvoo tuotteidensa laatua ja varmistaa niiden turvallisuuden

101 HACCP 1. Vaarojen arviointi ( raakaaineidenlaatu, kylmäketju, aika) 2. Kriittisten hallintapisteiden määrit- täminen (kuumennus, jäähdytys) 3. Kriittisten hallintapisteiden rajaarvojen määrittäminen ( säännöllinen mittaus ja kirjausohjeet)

102 4. Korvaavien toimenpiteiden määrittäminen ( voidaanko tuote hyväksyä, miten estetään tilanteen uusiutuminen) 5. Todentamiskäytäntöjen laatiminen (seurantalomakkeet, vastuuhenkilöt) 6.HACCP-ohjelman arviointi ja kelpuutus ( toimivuuden todentaminen, kirjausten toimivuus, tuoteseuranta)

103 7. HACCP- asiakirjat ja tallenteet (määritellään asiakirjat työohjeet, lämpötilaseurannan raportit, tukiprosesseihin liittyvät asiakirjat ja tallenteet ja niiden säilytys)

104 Omavalvonnasta saatava hyöty Elintarvikkeista aiheutuvat riskit pienenevät samoin kustannukset ( kuluttaja, toimija, yhteiskunta) Asiakkaiden turvallisuus ja tyytyväisyys paranevat (laatu-lisää asiakkaita) Valitukset vähenevät Hävikki pienenee Valvonta kohdentuu oikein Viranomaisvalvonta vähenee - suhde paranee

105 Omavalvonta suunnitelman laatiminen Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus Käytännössä; Elintarvikkeiden hankinta, 1. Kuljetus ja vastaanotto esim. - tavarantoimittajat - laatukriteerit - mitä tuotteista ja pakkauksista tarkastetaan ja miten - määritetään raja-arvot - mitä kirjauksia tehdään ja koska - miten menetellään valitustapauksissa - kuka vastaa tarkastuksista

106 Omavalvonta 2.Varastointi ja kylmäsäilytys 3.Ruoanvalmistus - kuumentamalla valmistettavat ruoat - kuumina pidettävät ruoat - jäähdytettävät ruoat - kylmät ruoat - uudelleen kuumennettavat ruoat - muualle toimitettava ruoka

107 Omavalvonta 5.Siivous ja puhdistus 6.Talousvesi Tuholaistorjunta Jätehuolto Henkilökunnan hygienia, koulutus, työhöntulotarkastus Asiakaspalautteet Ruokamyrkytykset, -epäilyt Asiakirjojen säilytysseurantalomakkeet

108 Pakkausmerkinnät Uudistettu syksyllä 2011 siirtymäaika 3 vuotta pakolliset merkinnät 5 vuotta ravintoarvomerkinnät Pakollisia: nimi, aineosaluettelo ja tarvittaessa tiettyjen aineosien määrä, sisällön määrä, vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöpäivä,

109 Pakkausmerkinnät Valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi, toiminimi, aputoiminimi sekä osoite, alkuperämaa jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan, elintarvike-erän tunnus, säilytysohje tarvittaessa, varoitusmerkintä tarvittaessa, alkoholipitoisuus.

110 Selvyys ja havaittavuus Helposti havaittavia Riittävän isokokoisin kirjaimin Helposti luettavia Ymmärrettäviä Pysyvällä tavalla tehtyjä Ei peitettyjä, esim. kuvilla

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

Mikrobiologia. Mikrobeja on kaikkialla mutta niitä ei näe paljain silmin

Mikrobiologia. Mikrobeja on kaikkialla mutta niitä ei näe paljain silmin Mikrobeja on kaikkialla mutta niitä ei näe paljain silmin Suurin osa mikrobeista on haitattomia ja niitä hyödynnetään elintarviketeollisuudessa Mikrobiologia Haitalliset mikrobit pilaavat elintarvikkeita

Lisätiedot

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN HYGIENIAOSAAMISTESTI / MALLISARJA I Huomioitavaa: vain yksi vastausrasti / väittämä. Vastausaikaa on 45 minuuttia. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin aloittamisesta.

Lisätiedot

1. Hygieniapassikoulutus. Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely

1. Hygieniapassikoulutus. Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely 1. Hygieniapassikoulutus Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely Materiaalia testiä varten http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet -> Googleen hakusana

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö Myymälän omavalvontasuunnitelma Päiväys: Laatija: YMPÄRISTÖPALVELUT Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Lisätiedot

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa Ravintolan perustaminen 1. Mikä seuraavista lauseista pitää paikkansa? a) Voit perustaa ravintolan ihan mihin vain tilaan. b) Voit perustaa

Lisätiedot

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat Sisältö Siivoushenkilöstön ammattitaitovaatimukset Henkilökohtainen hygienia Aseptiikka Siivouksen ajankohta Siivousmenetelmät,

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

Kalastustuotteiden omavalvonta

Kalastustuotteiden omavalvonta Kalastustuotteiden omavalvonta ETL Lars-Olof Lindroth Larscon Oy 1 Aluksi Luento on vuorovaikutteinen Kysykää jos joku asia kaivelee mieltä Toivon aktiivista osallistumista ja tavoitteellista keskustelua

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA KOUVOLAN KAUPUNKI Terveysvalvonta OMAVALVONTASUUNNITELMA (Ravintolat, kahvilat, kioskit, pubit) 2015 Kouvolan kaupunki Terveysvalvonta Puhelin: Valtakatu 33 020 61 511 45700 KUUSANKOSKI Versio: 27.1.2015

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 3172 Liite 1 ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta) Henkilö tietää mitä mikrobit

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN HYGIENIAOSAAMISTESTI / MALLISARJA I Huomioitavaa: vain yksi vastausrasti / väittämä. Vastausaikaa on 45 minuuttia. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin aloittamisesta.

Lisätiedot

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset Mari Mäenpää Milloin ilmoitusta ei tarvita Ilmoitusta ei tarvita, jos toiminnan riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä tai jos alkutuotantotoimija,

Lisätiedot

Hygienia. Urpo Hirvonen Savogrow Oy

Hygienia. Urpo Hirvonen Savogrow Oy Hygienia Urpo Hirvonen Savogrow Oy 0207464626 Sisältö Mitä on hygienia Henkilökohtainen hygienia Työskentelyhygienia Perustietoa mikrobeista Ruokamyrkytysten aiheuttajia Torjunta-aine asiaa Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK 14.2.2014 Ilmoitettu elintarvikehuoneisto Päiväkotien

Lisätiedot

Hygieniariskin hallinta

Hygieniariskin hallinta Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Toinen luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Hygieniariskin hallinta KEUDA 2 1 Hygieniariskin hallinta Vesi Tekstiilit Kontaminoituminen

Lisätiedot

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Päiväys Elintarvikkeen nimi Lämpötila ºC Huomautuksia, jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. Seurantalomake

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALISKUNTAIN YHDISTYS, 2008 PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO sivu Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä valvontaviranomaiselle 1 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä, toimijan

Lisätiedot

LEIPOMOTUOTTEIDEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA VUONNA 2009

LEIPOMOTUOTTEIDEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA VUONNA 2009 28.1.2011 LEIPOMOTUOTTEIDEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA VUONNA 2009 Terveystarkastaja Päivi Lindén Rakennusvalvonta ja ympäristö Wetterhoffinkatu 2 PL 63, 13101 Hämeenlinna Puh. vaihde (03) 6211 Fax. (03)

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA Paliskuntain yhdistys 2013 Sisällysluettelo Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä - viranomaiselle... 2 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä oma kappale... 3 Omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA 1 SISÄLLYSLUETTELO ASEPTIIKKA 3 VAROTOIMET 3 VALMISTAUTUMINEN DOULAUKSEEN 4 SAAPUMINEN SAIRAALAAN 4 KÄSIENPESU 5 SUOJAKÄSINEET 5 KÄSIENPESUOHJE 6 KÄSIDESINFEKTIO 7 SYNNYTYSSALISSA

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 09.09.2014 Oulu Päivi Aalto Esityksen sisältö Taudinaiheuttajat ja tartuntariskit

Lisätiedot

Kalastustuotteiden valmistus

Kalastustuotteiden valmistus Kalastustuotteiden valmistus ETL Lars-Olof Lindroth Larscon Oy 1 Aluksi Luento on vuorovaikutteinen Kysykää jos joku asia kaivelee mieltä Toivon aktiivista osallistumista ja tavoitteellista keskustelua

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oiva- asteikko 2 Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu 1. Omavalvontasuunnitelma 2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus,

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym)

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym) KYMEN A-KLINIKKATOIMI KARHULAN TOIMINTAYKSIKÖT TURVALANTIE 2 48700 KOTKA Y-tunnus: 0200924-4 A-KLINIKAN KEITTIÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA, päivitetty 9.7.2013 Vastuuhenkilöt: Toiminta: Asiakkaat: Ateriamäärät:

Lisätiedot

Liha-alan laitoksen perustaminen

Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen Marjo Ruusunen Webinaari, 31.10.2017 Yhteistyössä: Eviran Pk-neuvontahanke ja Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke Yleistä elintarvikeyrityksen perustamisesta Yleisiä

Lisätiedot

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012 MITÄ KÄSIHYGIENIALLA TARKOITETAAN? Käsihygienialla tarkoitetaan käsiin kohdistuvia toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään infektioiden ja niitä aiheuttavien mikrobien siirtymistä käsien välityksellä.

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus siitä, mitä kyseinen yritys tekee

Lisätiedot

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tytti Itkonen Evira / TUTU Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät 2012 1 Tuotekohtaisella omavalvonnalla Tarkoitetaan tässä omavalvontaa, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Tuoteturvallisuus keskiössä Hyvät hygieniakäytännöt ovat osa jatkuvaa laadunvarmistustamme. Nordzucker panostaa työympäristön puhtauteen kaikissa tuotanto-, pakkaus-

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Kylmälaitteet, pakastimet

Kylmälaitteet, pakastimet Kylmälaitteet, pakastimet Raja-arvo < + C tai < - C vuosi Pvm Laite 1 Lämpötila Laite 2 Lämpötila Laite 3 Lämpötila Laite 4 Lämpötila Laite 5 Lämpötila Korjaavat toimenpiteet, huomiot (esim. sulatukset)

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT. Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta. Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi

PAKKAUSMERKINNÄT. Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta. Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi PAKKAUSMERKINNÄT Johanna Mattila / Mervi Louhivaara LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta Kuvat: Ruokatieto,Xoco.fi PAKKAUSMERKINNÄT EIVÄT SAA JOHTAA KULUTTAJAA HARHAAN! helposti havaittavia riittävän

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA 2016 JOHDANTO Projektin tavoitteena oli selvittää kebabravintoloiden kebabin mikrobiologista laatua. Vantaan lisäksi projektiin osallistui Helsingin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 Terveydensuojelujaosto 77 21.10.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 7. 8.10.2014 Tampere Päivi Aalto Ohjeen sisältö Vuosien 2015 2019 tesu-valvontaohjelman

Lisätiedot

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla 18.1. 2012 Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Käsitteitä *alkutuotannon tuote *alkutuotanto

Lisätiedot

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet Raakamaidon vastaanotto Raakamaidossa on haittamikrobeja, kasvunestoaineita tai sen aistittava laatu

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 3/2012 Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Toimijan omavalvontavelvoite... 1

Lisätiedot

Eviran ohje Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta

Eviran ohje Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta Eviran ohje Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta 1 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Määritelmät Ohjeen tarkoitus ja sisältö Raakamaidon

Lisätiedot

VASTAANOTTOTARKASTUS. Lomake 1a. Vuosi

VASTAANOTTOTARKASTUS. Lomake 1a. Vuosi VASTAANOTTOTARKASTUS Lomake 1a - Kirjaa tiedot kerran viikossa kahdesta tuotteesta sekä aina puutteita ja virheitä todettaessa ja korjaavista toimenpiteistä - Lisätiedot lomakkeen toiselle sivulle Tuore

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

Riisin ja lihan laatu 2011

Riisin ja lihan laatu 2011 Sivu 1(5) Riisin ja lihan laatu 2011 Riisin ja lihan laatu 2011 -projekti toteutettiin vuonna 2011. Projektin kohteena olivat ensisijaisesti etniset, mutta myös muut ruokaravintolat. Tutkittavaksi otettiin

Lisätiedot

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide:

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide: Liite 1qs, Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu (13.1.2014) Sivu 1 / 5 Tarkastuksen suorittaja Tarkastuksen pvm Huoneiston nimi ja osoite Läsnä: Toteutus A B C D Ei sovelleta Ei tarkasteta 1. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oivaasteikko 2 Veli-Matti Aittoniemi / MARA Oiva-prosessi 4 OIVA-ASIAKIRJAT Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu

Lisätiedot

Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Hallinta ja valvonta Korjaavat toimenpiteet

Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Hallinta ja valvonta Korjaavat toimenpiteet Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Hallinta ja valvonta Korjaavat toimenpiteet Lehmän vetimien ja lypsylaitteiston saastuminen mikrobeilla, jotka ovat peräisin: lypsäjän käsistä, vaatteista tai

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Osa 5, Omavalvonta. Osa 5, Omavalvonta

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Osa 5, Omavalvonta. Osa 5, Omavalvonta Osa 5, Omavalvonta Tässä osiossa tutustut omavalvontasuunnitelmaan Mikä se on ja miksi se tulee tehdä? Miten se tehdään? Mitä suunnitelmassa tulee huomioida? Miten omavalvontasuunnitelman toimivuutta seurataan?

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Kirkonpalvelijat ry:n opinto- ja koulutuspäivät , Espoo. Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Ismo Korhonen

Kirkonpalvelijat ry:n opinto- ja koulutuspäivät , Espoo. Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Ismo Korhonen Kirkonpalvelijat ry:n opinto- ja koulutuspäivät 27.-28.6.17, Espoo Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Ismo Korhonen Keittiö- eli elintarvikehygienia 1. Lainsäädäntö 2. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi,

PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi, PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi, Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK pakkausmerkinnät Pakkausmerkintävaatimukset on tehty kuluttajan tiedon saannin näkökulmasta Ovat yhtäläiset kaikille pakatuille

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN JÄÄHDYTYS JA JÄÄHDYTETYN RUOAN LAATU TARJOILUPAIKOISSA 2005

ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN JÄÄHDYTYS JA JÄÄHDYTETYN RUOAN LAATU TARJOILUPAIKOISSA 2005 RAPORTTI 1/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN JÄÄHDYTYS JA JÄÄHDYTETYN RUOAN LAATU TARJOILUPAIKOISSA 2005 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1 2 Toiminnanharjoittajan omavalvontavelvoite

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA YHTEENVETO Ymp.ltk liitteen 9 LIITE sivu 1 SIILINJÄRVEN TULOKSET

SIILINJÄRVEN KUNTA YHTEENVETO Ymp.ltk liitteen 9 LIITE sivu 1 SIILINJÄRVEN TULOKSET sivu 1 Jauhelihan mikrobiologinen laatu Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven, Koillis-Savon kuntayhtymän, Pielaveden ja Keiteleen kuntayhtymän sekä Ylä-Savon

Lisätiedot

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK -yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset

SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelmaan kuuluva projekti, 2015 PROJEKTIN TOTEUTUS o Projekti toteutettiin normaalien perustarkastusten eli Oiva-tarkastusten

Lisätiedot

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Tämä esite on tarkoitettu SUCROS Oy:n henkilöstölle, ulkopuoliselle työvoimalle, vieraille sekä muille henkilöille, jotka

Lisätiedot

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake IEH (päivitetty )

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake IEH (päivitetty ) Sivu 1/6 Ilmoitettujen elintarvikehuonstojen valvontalomake IEH01 2017 (päivitetty 1.1.2017) Tarkastuksen suorittaja: Tarkastuksen päivämäärä: Elintarvikehuonston nimi ja osoite: Markkinointinimi: Läsnä:

Lisätiedot

Ruoka-apuohjeesta. Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira

Ruoka-apuohjeesta. Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira Ruoka-apuohjeesta Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira Miksi ohje tehtiin? Hyväntekeväisyysjärjestöt valittivat, että ruokaapuun annetaan vähittäismyynnistä pääasiassa vain leipää

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT OMAVALVONTASUUNNITELMA SUURJUHLA 2014 KIOSKIT JA RUOKAILUT 2014 Elintarvikehuoneistojen toimijan tiedot Nimi: Kymenlaakson partiopiiri ry Osoite: Varuskuntakatu 8, 45100 Kouvola Toiminnan kuvaus: Kioskimyynti

Lisätiedot

High-Tech sairaalafoorumin seminaari 14.9.2012 omavalvonta ja uudet hygieniaratkaisut

High-Tech sairaalafoorumin seminaari 14.9.2012 omavalvonta ja uudet hygieniaratkaisut High-Tech sairaalafoorumin seminaari 14.9.2012 omavalvonta ja uudet hygieniaratkaisut Hygienian omavalvontajärjestelmän toteuttaminen elintarviketeollisuudessa ELT Marjatta Rahkio, Maitohygienialiitto

Lisätiedot

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS SIIVOUSVÄLINEET 1. siivousvaunu 2. sanko (siivoussanko) 3. jätesäkki 4. kuivain - Voit kuivata ikkunat, peilit ja lattiat. 5. lattiamoppi ja pyyhe 6. ikkunanpesin - Voit pestä

Lisätiedot

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä asiakkaalle saakka. Se

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013 17.1.2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot: Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Mikrobiryhmät. Bakteeriviljelmät

Mikrobiryhmät. Bakteeriviljelmät Mikrobit Kuuluvat moneen eri eliökunnan ryhmään (bakteereihin, arkkeihin, alkueliöihin ja sieniin lisäksi virukset) Hajottajia (lahottajat ja mädättäjät), patogeeneja (taudinaiheuttajia), tuottajia (yhteyttävät),

Lisätiedot

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1)

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Marika Jestoi Evira/Tuoteturvallisuusyksikkö Yleistä ohjeistusta aiheesta toivottu jo pitkään miten

Lisätiedot

Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. Annosten lukumäärä arkipäivisin /vrk viikonloppuisin /vrk Annostyypit:

Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. Annosten lukumäärä arkipäivisin /vrk viikonloppuisin /vrk Annostyypit: 1(7) OMAVALVONTASUUNNITELMA PIENILLE TARJOILUPAIKOILLE KOHDE Nimi Osoite Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. KOHTEEN TOIMINTA Henkilökunnan määrä Asiakaspaikkojen

Lisätiedot

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET ELINTARVIKEHUONEISTOISSA LIITE 8 1 (5)

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET ELINTARVIKEHUONEISTOISSA LIITE 8 1 (5) (5) LIITE 8: ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS ELINTARVIKEHUONEISTOSSA Ruokavalmistetehdas, eineskeittiö Näytteenottotiheys määräytyy Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen -oppaan

Lisätiedot

9.11.2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015

9.11.2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015 Ravintoloiden ja kahviloiden sekä suurtalouksien ja leipomoiden itse valmistamien gluteenittomien leivonnaisten gluteenipitoisuudet olivat vaatimusten

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 30.1.2015 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

Päivitys 5.5.2015/SN. Hygieniaosaaminen

Päivitys 5.5.2015/SN. Hygieniaosaaminen Päivitys 5.5.2015/SN Hygieniaosaaminen Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 3 1 MITÄ ELINTARVIKEHYGIENIA ON JA MIKSI SITÄ TARVITAAN?... 5 1.1 JOHDANTO... 5 1.2 LAKI... 6 1.3 ELINTARVIKEHUONEISTO... 8 1.4

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista LUONNOS 10.5.2012 Annettu Helsingissä -- päivänä -----kuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 28 Elintarvikelain 55 :n mukainen määräys, Spicetown Oy HEL 2016-009416 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi?

Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi? Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi? Minna-Maija Väänänen, Evira WS1 Sinfos tuotetietopankin tuotetietofoorumi 1.11.2011 Elintarviketietojen merkitys Korkean kuluttajansuojan

Lisätiedot

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan Tehtaalla

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan Tehtaalla Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan Tehtaalla Tärkeä tuoteturvallisuus Tämä esite on tarkoitettu koko Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan tehtaan henkilöstölle,

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/2 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 9 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Aidon perinteisen tuotteen nimitys... 2 4 Tilojen

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 2/2012 Ravintolakeittiön puhtausprojekti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 1 3. KEITTIÖN PUHTAANAPIDON ARVIOINTI... 2 3.1. Lattia- ja

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot