DOCUMENT RESUME ED HE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DOCUMENT RESUME ED 285 431 HE 020 473"

Transkriptio

1 OCUENT RESUE E E UTOR estinen, eena TITE asvatuksen Ja oulutuksen Tutkimusrekisteri : orkeakoulutus. Julkaisusarja C, Tiedottta 6 = Educational Research in inland : igher Education. Publication Series C, ulletin 6. INSTITUTION Jyvaskyla Univ. (inland). Inst. for Educational Research. REPORT NO ISN PU TE 86 NOTE 189p. PU TYPE Reference aterials - irectories/catalogs (132) -- Reports - escriptive (141) NGUGE innish ERS PRICE ESCRIPTORS IENTIIERS 01/PC08 Plus Postage. College dmission; College aculty; *College Instruction; *College Students; Continuing Education; epartments; Education Work Relationship; aculty evelopment; orgn Countries; *igher Education; *Postsecondary Education as a ield of Study; Program dministration; *Research and evelopment; Research and evelopment Centers; Research irectors; Researchers; *Research Projects; Teacher Education *inland STRCT catalogue in innish describes 80 research and 27 research and development (R&) programs in the field of higher education that were completed or in progress in in inland. The introduction, abstract, titles of the research descriptions, and names of research institutes are translated into English. brief review of higher education research and R& work includes English tables. The programs are categorized as follows: general, systems and institutions, teaching and learning, information networks, students--general, selection and performance of students, careers and employment of students, staff, and continuing education. The most popular R& targets in the field were teaching and learning (31%). ost of the research and the R& work was carried out in the social science disciplines (40%) and/or educational science (36%). Ninety-one percent of the projects were conducted in higher education institutions or thr special institutes; the share of the departments of education was 21%, other subjects were 27%, and teacher education was 13%. Included are indexes of: researchers, scientific supervisors, or project heads; keywords; and research institutes. (SW) *********************************************************************** * Reproductions supplied by ERS are the best that can be made * * from the original document. * ***********************************************************************

2 2 1\,\, \I ST1E IN TUTIUSITOSEN JUISUSRJ ren 4- n Co W eena estinen SVTUSEN J OUUTUSEN TUTIUSREISTERI : korkeakoulutus U S EPRTENT O EUCTION Office of Educational Research and Improvement EUCTION RESOURCES INORTION CENTER (ERIC) his document has been reproduced as recved from the person Or organization originating it. inor changes hive been made to improve reproduction quality Points of view or opinions stated in this document do not necessarily represent official OERI position or policy "PERISSION TO REPROUCE TIS TERI S EEN GRNTE Y TO TE EUCTION RESOURCES INORTION CENTER (ERIC)" 4 pv

3 UNIVERSITY O JYVSY nantinc OR IUCT104!USI/ I "PERISSION TO REPROUCE TIS TERI S EEN GRNTE Y Institute fc Educational Research, University of Jyvaskyli TO TE EUCTION RESOURCES INORTION CENTER (ERIC)." POST RESS STREET RESS Samlnaarinkatu IS Yllopls lonkstu 9 S JYvWf 10 S JYVSY 10 INN INN TE SWITCOR

4 asvatustietden tutkimuslaitos. Julkaisusarja C. Tiedottta 6. Institute for Educational Research. Publication series C. ulletin 6. Pedagogiska forskningsinstitutet. Publikationsserie C. eddelande 6. SVTUSEN J ECUUTUSEN TUTUSREISTERI : OREOUUTUS Educational Research in inland : igher Education eena estinen (toim.) asvatustietden tutkimuslaitos, Jyvaskyla 1986

5 ISN ISSN Jyvaskylanyliopistonronistuskeskus; Printing Center at the University of Jyvdskyld irjapaino Oy Sisa-Suomi (kannet/covers) 1986

6 TIIVISTEN estinen,. (boim.) asvatuksen ja koulutuksen tutkimusrekisteri : korkeakoulutus. Jyvaskyla: 3yvaskylan yliopi sto. asvatustietden tutkimus 1 aitoksen j u 1 kaisusarj a C. Tiedattta 6. ISN ISSN asvatuksen ja koulutuksen tutkimusrekisterista kcottu luettelo sisaltaa kuvaukset korkeakoulutuksen alan 80 tatkinukse$_ta seka 27 tutkimus- ja kehittarnishankkeesta, Jo-Um olivat menllaan tai paattyivat vuosina lan tutkimus ja kehittamistyo kohdiatui ylsimnin (31 %) opetuksen ja opp.imisel kysymyksiin. Eniten korkeakoulutuksen tutkimusta ja kehittamistytita oli tehty joko yhtskuntatieteellisilla (40 %) ja/tal. kasvatustieteellisilla (36 %) tieteenaloilla. Valtaosa (91 %) projektsta sijoittui korkeakouluihin tai naiden erillislaitolcsiin. asvatustietden laitoksissa oli projektsta 21 %, muissa ainelaitoksissa 27 % ja opettajankoulutuslaitoksissa 13 %. Erikoiskorkeakculujen ainelaitosten osuus oli 12 %. erkittavintnassa korkeakoulutuksen tutkimuskeskuksessa, asvatustietden tutkimuslaitoksessa, on tehty 6 % tutkimukf.-.sta ja kehittamistyosta. ahes kaikki korkeakoulutuksen tutkimus ja kehittamistyo oli julkista resurssoinniltaan. okonaan tai osittain virkatytina tehtiin vahintaan 20 % tutkimuksia ja 31 % kehittand.shankkta. Ulkopuolina rahoittajana ylsin (19 %) oli opetusininisterio. Runsaasti yli puolessa (60 %) tutkimuksista ja kehittarnishanidcsta tydskente 1 i vain 1 tutkij a. Tietee 1 1 inen ohj aaj a mainittiin olevan noire 86 %:ssa tutkimuksista. Tyt5n kestoaika on arvioitu ylsininin 2-5 vuodeksi. Tuatoksena valmistuu tutkimuksista ylsininin artikkeli kokocrnateokseen tai raportti ja kehittamishankksta raportti tai aikakauslehden artikkeli. siasanat: korkeakoulutus, tutkimus, tutkimus- ja kehittarnistyd, bibliografia, tiedonvalitys

7 STRCT estinen,. (ed.) Educational Research in inland S34: igher Education. Jyvt'skyla: University of Jyvaskyla. Institute for Educational Research. Publication Series C. ulletin 6. ISN ISSN catalogue, compiled from the innish Research Register on Education, contains 80 research and 27 R& projects on higher education completed or in progress in 1) The most popular research and development targets in the field were teaching and learning (31 %). ost of the research and the R& work WE.S carried out in the disciplines of social science (40 %) or/and educational science (36 %). The majority (91 %) of the projects were cc.lucted in institutions of E or thr special institutes, the share of the departments of education bng 21 %, of other subjects 27 % and of teacher education 13 %. The share of the subject departments of specialized institutions of E was 12 %. The most important res( arch center on E, the Institute for Educational Research, conducted 6 % of the research and R& work. Nearly all E research and R& work was conducted with public funds. 22 % of the research and 31 % of the R& projects were carried out by tenured researchers as part of thr regular duties. ost frequently external sponsor was the inistry of Education (19 %). 60 % of the research and R& projects employed only one researcher. 86 % of the research pr^iects had a scientific supervisor. The duration of the work was estimated most commonly at 2-5 years. The products were report and /or an article in a report collection. most usually a -The catalogue contains a foreword, an abstract and the Tables in English. Of the research descriptions the titles, the keywords of the research institutes have been and addresses translated into English. escriptors: higher education, research, R&, bibliography, inland, dissemination of information

8 Sisaltd/C.ontents: byttajalle Introduction atsaus korkeakoulutuksen tutkimuksiin ja kehittamishankksiin/review of higher education research and R& work IV IX Projektikuvaukset/Research descriptions:. Ylsta/General 1. Jarjestelmat ja laitokset/systems and institutions 12 C. Opetus ja oppiminen/teaching and learning 26. Informaatioverkot/Information networks 68 E. Opiskelijat: ylst4/students: General 71. episkelijat: valinta ja suoritukset/students: selection and erformance 85 G. Opiskelijat: ura ja tyollisyys/students: careers and employment 101. enkiloato/staff 109 I. Jatk.wa koulutus/continuing education 112 siahakemisto 139 Subject index 142 Tutkijaluettelo/Researcher index 145 Tieteellisten ohjaajien/hankkeen johtajien hakemisto/ Scientific supervisors and project supervisors index 147 Tutkimuksen/hankkeen suorituspaikkahakemisto/ Research end R& project place index 148

9 tyttajalle asvatustietden tutkimuslaitoksen tehtdviin sisaltyy kansallinen ja kansainvainen kasvatustutkimuksen informaationvdlitys. an liittyen tutkimuslaitdksessa on vuodesta 1971 ylldpidetty kasvatuksen ja koulutuksen tutkimusrekisterid. Se ajantasaistetaan yleensd joka kolmas vuosi tekemllt laaja kysely, joka osoitetaan rekisterissa Jo mukana oleville tutkijoille ja lisaksi mm. korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin, koululaitokseen, valtionhallintoon, rahastoihin ja jdrjestolhin. Tama tutkimusrekisterin julkaisu perustuu taninikuussa 1985 tehtyyn kyselyyn. Tietojenkeruussa ktytettdvid projektikuvauslanakkta on tolld jatkuvastikin saatavissa TZ:n tietopalvelusta rekisteriin ilmoittauttmiista varten. Nykyisellddn kasvatus- ja koulutusalan tutkimusrekisteri sisaltta tietoja yli 200 tutkimuksesta ja kehitttmishankkeesta, jotka olivat menllddn tai ptattyneet vuosina Tdssd julkaisussa on esitelty korkeakoulutusta koskevat 107 tutkimus- ja kehittamfshanketta. Rekisterista on julkaistu painettuna myds toinen luettelo, joka sisdltad varhaiskasvatuksen, perusasteen ja keskiasteen koulutuksen sekd ylset kasvatustutkimuksen kuvaukset 1). Nissd kandessa iu1kaisussa nn semoja tutkimuskuvauksia siltd osin, kuin tutkijat ovat ilmoittaneet tybinsd liittyvn ussiin koulutusastsiiri. TW tutkimusrekisterin julkaisu jakautuu ]yhyeen katsaukseen korkeakoulutuksen alan tutkimukseen ja kehittamistyohon maassamme vuosina , projektikuvauksiin sekd hakemistohin, joissa on lueteltu asiasanat, tutkijat, tieteelliset ohjaajat ja kehitttmishankkden johtajat sekd projektien suorittamispaikat. 1) gander,. (toim.) asvatuksen ja koulutuksen tutkimusrekisteri : varhaiskasvatus, perusasteen koulutus, keskiasteen koulutus ja ylstutkimukset. Jyvdskyld: Jyvskylan yliopisto. Julkaisusarja C. Tiedottta 5. ISN

10 II Projektikuvausten rytinittely perustuu luokittelurunkoon, jota eng 1 anti 1 ainen ko rke akou 1 utuksen tutkimuksen j arj esti. Society for Research into igher Education kayttaa tiivistelmajulkaisussaan. Ryhmat ovat:. Ylsta,. Jarjestelmat ja laitolcset, C. Opetus ja oppiminen,. Infonnaatioverkot, E. Opiskelijat: ylsta,. Opiske 1 ij at: valinta ja suoritukset,. Opiskel ij at: urat ja tydllisyys, G. enkilostt5 ja. Jatkuva koulutus. ussakin ryhrnassa projektikuvaukset on jarjestetty aalckosjarjestykseen vastuullisen tutkijan sukunimen mukaan. Tutkimuksia ja kehittamishanklcta ole katsottu aiheelliseksi erotel 1 a luettelossa, mutta jalkimmaisiin viittaa asiasana tutkimus- ja kehittamistyd asiahakemistossa. ydskaan apettajankoulutuksen projektien osaltaan yhtenaistakin rytmaa ole nucxiostettu erikreen, vaan tahan koulutukseen liittyvien tutkimusten ja kehittc4mishankkden nurneroviitteet loytyvat asiasanan opettajankoulutus kohdalta hakemistosta. Tutkimusrekisterin atk-kayton keh.ittlmisessa on edetty siihen vaiheeseen, etta vuoden 1985 kyselyssa saadut projektikuvaukset on syt5tetty tiedostoksi mikrotietokoneeseen. Tama parantaa rekisterin joustavuutta erilaisissa tiedonhauissa seka sen tulostus- ja ptivityanandollisuuksia. Tiedostosa on cahan korkeakculutusta koskevaan luettelcon tulostettu seuraavat tiedot:. Tutkimuksen tai kehittamishankkeen nimi s-uaneksi. Projektin nimi englanniksi C. Vastuullinen tutkija (puhelinnumero); muut tutkijat. Tieteellinen ohjaaja tai hankkeen johtaja E. rvioltu suorittamisaika vuosina. Rahoitus G. Suorituspaikka suaneksi ja englanniksi; osoite. Tiivistelma I. siasanat suomeksi ja englanniksi J. Tieteenala tai -alue, johon hanke liittyy. Julkaistut tuotokset. Julkaisemattornat tuotokset (on/). Suunnittlla/teklla olevat tuotokset (on/) I0

11 III Thtkinusrekisteria kaytetaan landeainstcna paitsi korkeakoulutuksen tutkimuksen informaationvalityksessa cmassa maassame myt5s kansainvalisesti. Tiedostosta valitetaan projektikuvajksia Eurcopan neuvostcn (Consl of Europe) yllapitamaan kasvatusalan EUISE-tietokantaan. Painetussa muodossaan korkeakoulutuksen tutkimusrekisteri lahetetaan Unesoon Euzocpan alueen kcrkeakmlutuksen tiedotus- ja yhtstybkeskukseen CEPESiin (European Centre for igher Education). isaksi rekisteria jaetaan lahirna vaihtosuhtsiln liittyen tats nykya pariinkymeneen korkeakculutuksen tutkimusorganisaatioon ja - jarjestoon eri puolil le maailmaa. Tutkimusrekisterin toimitustythtn on osallistunut tutkimussihteeri rj a ytonen. aannostyon on tehnyt suurelta osin u Tuula Granberg. inston ovat kirjoittaneet tiedcstcksi konekirjoittajat aija akanen ja aija annstdshu. Jyvaskylassa, 31. lokakuuta 1986 eena estinen 1I

12 IV Introduction One of the functions of the Institute for Educational Research is to disseminate information on educational research activities both at the national and at the internaticnal level. Since the year 1971 a innish Research Register on Education has been maintained at the Institute. This register is updated, as a rule every third year by conducting an extensive enquiry addressed, in addi*ion to those researchers already included in the register, to institutions of higher education, research institutes, the school system, state administration, educiltional foundations and organizations. The presint issue of the research register is based on an enquiry carrier out in January t present the innish Research Register on Education contains information on more than 200 research and R& projects which were in progress or completed in This publication presents the 107 projects which are related to higher education. On the basis of the Register also another catalogue 1) has been published, which comprises early education, primary education and secondary education as well as descriptions of general educational research. These two publications may contain research descriptions which are overlapping in case where the researchers have reported that thr work ic nnnnentea with several levels of education. The present issue of the Research Register is divided into three sections: a short survey of research and R& activities in the field of higher education in inland in 2n , descriptions of the research projects, and the indexes of researchers, scientific supervisors or heads of the projects, keywords and research institutes. 1) gander,. (ed.) Educational research in inland in : early childhood education, primary education, secondary education and general research studies. Jyvascyla: Institute for Educational Research. rlication Series C. ulletin 5. ISN i2

13 V In grouping the research descriptions we have applied a classification scheme used by the ritish Society for Research into igher Education. The groups are:. General,. Systems and institutions, C. Teaching and learning,. Information networks, E. Students: General,. Students: selection and performance, G. Students: careers and employment,. Staff and I. Continuing education. Within each subject group the research descriptions have been arranged in alphabetical order according to the surname of the researcher responsible. In the actual register it has not been considered necessary to distinguish between research and R& projects, but the user can find numerical references to R& pro - jects in the list of indexing terms. The development of the research register has reached a stage where all research descriptions have been compiled into a canputerized data base. This is a great improvenent considering the flexible use of the register for different kinds of data retrievals as well as the availability of print-outs and up-dating possibilities. The followfry information has been retrieved from the data base for this igher Education Register:. The name of the research or R& project. The name of the project in English C. Responsible researcher (phone number); other researchers. Scientific supervisor or head of the project E. Estimated completion date of the project. inancing G. Name of the institute where the project is conducted, also in English; the address of the institute. bstract I. ey words, also in English J. iscipline or the field of science. Published reports or other products. Unpublished reports (kylla = yes/ = no). Reports under planning or unfinished (kyllä = yes/ = no).

14 VI The research register is used as source material transmitting information on higher education research both nationally and internationally. escriptions of major research projects are selected from the register to be sent to the EUISE data base by the Council of Europe. In the printed form it is sent to the CEPES (European Centre for igher Education by Unesco) and to twenty higher education research organizations around the world. rja ytonen has participated in the editorial work of the register. ost of the translation has been done by Tuula Granberg. The material has been written into a computer file by aija akanen and aija annstift. In Jyvaskyla October 31, 1986 eena estinen 4

15 TSUS OREOUUTUSEN TUTEUSIIN J EIISNEESIIN/ REVIEW O IGER EUCTION RESERC N R& WOR

16 zx 1. orkeakoulutuksen tutkismiksen ja kehittdmistydn kohteet TUURO/TE 1. orkeakoulutusta kasittelevat vuosina menllaan olleet/paattyneet tutkimukset ja kehittamishankkeet aiherytrnittain/igher education research and R& projects ccupleted or in progress in lherytata 1..) Subject group Thtkitrus Research f $ ehittamishanke R& f % Yhteensa Total f $. Ylsta/ 8 (10) 1 (4) 9 (8) General. Jarjestnbnat ja laitckset/ 10 (12) 2 (7) 12 (11) Systems and institutions C. Cpetus ja ccpiminen/ 22 (28) 11 (41) 33 (31) Teaching and learning. Informaatioverkot/ 1 (1) 1 (4) 2 (2) Information networks Opisicelijat/Students: E. - Ylsta/ 3) 11 (14) 0 (0) 11 (10) General. - Valinta ja suaritukset/ 6 (8) 3 (11) 9 (8) Selection and performarxn. - Ura ja ty011isyys/ 5 (6) 0 (0 5 (5) Careers and employment. enkildsb5/ 1 (1) 2 (7) 3 (3) 23 (22) Staff Jatkuva lcoulutus/ 16 (20) 7 (25) Continuing education Yhteensarltrtal 80 (100) 27 (100) 107 (100) 1) Ryhmittelyssa on kaytetty englantilaisert korkeakoulutuksen tutkinusyhdistyksen (Society for Research into igher Education) kayttamaa luokitusrmkoa./the coding..as been made according to the classification used by SRE. 2) Rytinaan sisaltyy tutkinus; filosofia; korkeakoulutuksen historia; korkeakoulujen arkkitehtuuri./ The group includes research: philosophy; history of higher education; architecture. 3) Ryhmaan sisaltyy opiskelijoiden persconallisuuden piirteet, asenteet, motivaatio ja orientaatio; opiskelijaelanta./the group includes student characteristics, attitudes, motivation and orientation; student life. orkeakoulutuksen to is on peri...tsesti suuntautunut tuottamaan tuloksia korkeakoulupolitiikdn ja korkeakoulutuksen suunnittelun kysymyksiin maassamme. Samalla on myds tutkijoiden waste kysymyksenasettelusta lahtevd korkeakoululaitosta "reflektoiva" tutkimustoiminta saamassa jalansijaa korkeakouluissa. Tutkimis lienee myds mddrdllisesti kasvanut viima vuosina. Vertailuja tutkimusrekisterin aiempien vuosien projektikuvausten madran ole kuitenkaan syytd tehdd, koska rekisteriin saatujen korkeakoulutuksen projektikuvausten lisdys johtunee ainakin

17 X osaltaan alueellisesti entista kattavanmasta kyselyn suuntaamisesta. Ensimmaistd kertaa on rekisteriin koottu informaatiota tutkimusten ohella myos korkeakoulutuksen kehittarnishankksta. orkeakoulutuksen tutkimusta kartoitettaessa on lisdksi korostettava tutkimusalueen mcnitahoisuutta, mika nakyy tutkimustoiminnan laajentunsuutena korkeakoulujen kasvatustietden laitosten ulkopuolelle. aassamme oli vuosina menlldantai pdattyi kaikkiaan 107 korkeakoulutuksen tutkimusta ja kehittamishariketta tutkimusrekisteriin saatujen projektikuvausten mukaan. Ndistd varsinalsia tutkimuksia oli 80 ja padasiassa korkeakoulutuksen kehittdmiseen suoraan tdhtddvia hankkta 27. Jako perustuu tutkijoiden omasta projektistaan tekemddn luokitukseen kyselyn yhteydessa. Projektit on ryhmitelty tassd julkaisussa Society for Research into igher Education -jdrjeston kdyttaman korkeakoulutuksen kirj al lisuusainston luokituksen mukaisesti. Toistaiseksi suanalaisessa korkeakoulutuksen informaatiotoiminnassa ole kehitelty vastaavaa kansal lista luokitusta. Toisaalta SRE:n kayttamat ryhmat ovat kaytessd laajearnaltikin ja edistdnevat osaltaan myes suanalaisen ainston kansainvalistd infonnaationvalitystd. Tutkimusrekisterissa on ryhmadn ylsta (9 %) sijoitettu erityises-ti korkeakoulutuksen tutkimusaluetta kasittelevat tieteentutkimukselliset projektit. Ndissd on pohdittu mm. tieteellisen tiedon kasvua tai tutkimustoirninnassa kay+ettdvid kasittta. Ryhmaan sisdltyvdt myts kasvatuksen ehtoja, sucrnalaisen koulutusj dr j est e 1 man tu 1 ev aisuutta, koulutuksen yhtskunnall isi a tehtdvid ja koulutuksellista tasa-arvoisuutta tutkivat projektit. orkeakou 1 uj arj este 1 mda ja -laitosta koskevissa tutkimuksissa (12 %) ovat o1leet esiila korkeakoululaitoksen 1aajenerninen ja re.surssointi seka korkeakoulujen yhteydet muuhun yhtskuntaan. Varsin ajankohtaisena kysymyksend tutkimustyossd on esiintynyt my5s korkeakoulujen tehokkuuden ja toiminnan arvioint:.. Tutki- I 7

18 XI mustietoa on hankittu mos korkeakoulujen hallinnmuudistuksesta ja sen vaikutuksista. btkeakou1ulaitbksen toimintaan kuuluvat olennaisena osana informaatiovetkot. Tieteellisen ja muun informaatiotoiminnan alalta oli kyselyssa saatujen projektikuvausten perusteella menllaan kuitenkin varsin niukalti tutkimus- ja kehittzmistoimintaa. Y1simpana (33 %) tutkimuksen tai kehittamisen kohteena kotkeakoulutuksen tutkimusalueella oli opetus ja oppiminen. Tutkimuksista tahan ryhmaan sijoittui 28 % ja kehittamishankksta 41 %. Projektien aihepiiri vaihtelee koulutusohjelman arvoinnista ja eri ainden opetuskokmaisuuksien suunnittelusta opetusmeletelmiin ja oppimateriaalhin. esksimmiksi lqpymyksiksi nousivat tsssa ryhmassa oppimisprosessi ja oppimisen strategiat. uita opiskelijoihin kohdistuvia tutkimuksia ja kehittamishankkta oli 26% rekisterin kuvauksista. Suurin yhtenainen ongelma-alue nalsa opiskelijatutkimuksissa olivat opiskelijoiden valinta ja opiskelusuoritukset. isaksi on tutkimuksissa selvitetty opiskelun mielekkyytta opiskelijoiden kannalta ja opiskelijoiden sosiaalistumista tulevaan ammattiinsa koulutuksen aikana. orkeakculututkinnon suorittanden sijoittumista tyoelamaan oli kasitelty vahiten opitkelijatutkimuksissa. Ylsimpana tutkimusmenetelmana nousee opitkelijatutkimuksissa esiin mcnivuotinen seuranta, joka kattaa opiskelijavuosikerran koko opiskeluaj an. brkeakoulujen toisena henkiloryhmana opiskelijoiden ohella ovat opettajat ja tutkijat. atta henkilastoon kohdistuva tutkimus on ainakin vuosien tutkimusrekisterin projektien perusteella maaraltaan minimaalista o& skelijatutkimukseen verrattuna. Rekisteriin kertyi tasty Uheparista 2 tutkimusta ja 1 kehittamishanke. Projektikuvaukset voitaisiin itse asiassa sijoittaa jatkuvan koulutuksen ryhmaan, koska kaikissa projektssa sivutaan lahinna kotkeakouluopettajien ja tutkijoiden patevyyden kehittamista. uu kotkenkculujen hekildstopolitiikka, kuten rekrytointi ja esimerkiksi eri henkilostoryhmien asema ja

19 XII tybolosuhteet, on jaanyt tutkijoiden kiinnostuksen ulkopu1e1le. Tulevaisuuden yhtskunnassa saa nykyarviointien mukaan lapi kansalaisten elin-ian jatkuva koulutus yha merkittavdmmdn aseman. ikuiskasvatuksen aihepiirin projektien osuus on jo V. viidennes (22 %) korkeakoulutuksen tutkimusrekisterissa. VUosina cai menlladn tai pdattyi 16 tutkimusta ja 7 kehittamishanketta. Naissd kasiteltiin padasiassa korkeakouluissa annettavaa "taydennyskoulutusta tai korkeakoulutettujen henkilostokoulutusta tyoelamassa. orkeakoulujen yhtena uutena toimintamuotona on viime vuosina kehitetty myds avointa korkttakou- 1uopetusta, jonka toteuttamista on seurattu myds tutkimuksen avuila. 2. Tutkimustenja kehittdmishankkden tieteenalat is suorittamispaikat TUUVRO/TE 2. Tutkimukset ja kehittmishankkeet tieteenaloittain/ Research and R& projects by field of science Tieteenala ield of science Tutkimus Research f Rehittamishanke R& f % Yhteensa Tbtal f % Yhtskuntatieteet/ 55 (41) 14 (37) 69 (40) Social sciences asvatustieteet/ 49 (36) 13 (34) 62 (36) Educational sciences unanistiset tieteet/ 8 (6) 1 (3) 9 (5) unanities Talons -,ja kauppatieteet/ 8 (6) 0 (0) 8 (5) usiness and economics Teknicka/ 2 (2) 3 n8) 5 (3) Technology aaketieteet/ 0 (0) 3 (8) 3 (2) edicine aatalous- ja metstieteet/ 2 (2) 0 (0) 2 (1) griculture and forestry Ei. tietoa/ No information 10 (7) 4 (10) 14 (8) Yhteens/Total 134 (100) 33 (100) 172 (100) 9

20 orkeakoulutuksen tutkimuksessa kasvatustietlld naytd tutkimusrekisterin mukaan olevan erityistd valta-asemaa muihin tieteenaloihin verrattuna. Projektikuvauksista 62 %:ssa on kasvatustiede todettu viitekehykseksi. Sen sijaan muiden yhtskuntatietden aloilla on tehty 69 % tutkimuksista ja kehittamishankksta. Nbistd ylsimpid ovat projektikuvausten mukaan sosiologia tai psykologia. Un yhtskuntatietsiin luetaan yield talous- ja kauppatietectkin, muodostaa yhtskuntatieteellinen tutkimus 81 % korkeakoulutuksen tutkiiiuksista ja kehittdmishankksta. imani.stisten tietden nakokulmasta oli kdsitelty 5 %:d, tz:kniikan 3 %:a, lddketieteen 2 %:a sakd maatalous- ja metsdtietden 1 %:d rekisteriin saauuista tutkimuksista ja kebittdmishankksta. Tieteena1a oli jatetty mainitsematta 14 % projektikuvauksista. orkeakoulutuksen tutkimus osoittautuu mcnitietseksi tutkimusalueeksi paitsi tutkimustoiminnan makrotasolla myds saman tutkimus- tai kehittamishankkeen osalta. Yksi tieteenala oli mainittu projektikuvauksissa 46:ssa ja kaksi tieteenalaa ldhes yhtd mcnessa eli 41:ssd ja kolme tieteenalaa 6:ssa. TUUO/TE 3. Tutkimusten ja kehittanishankkden suorituspaikat hallinboyksikkoryhmittairvctninistrative organisations of research and R& projects YksildcOrytina/ Groups of adrninstrative organisations Tht1/ :3 Research f >t ehittar.ishanke R& f Yhteensa Total f % Yliopisto, ylewaniceakoulu/ 61 (76) 23 (82) 84 (78) thiversity Teklillinenkomiumalmulu/ 3 (4) 1 (4) 4 (4) University of techonology auppakraimakoulu/ 9 (Y1) 0 (0) 9 (8) University of exrrmics and business adninstration Taidelcmckwkoulu/ 1 (1) 0 (0) 1 (0.9) University of art 71rtkinuslaitos/ 1 (1) 3 (11) 4 (4) Research institute inistim10/ 2 (3) 1 (4) 3 (3) inistry uu/ 3 (4) 0 (0) 3 (3) Other Ylyteensarlt*.al 1) (100) 1) maaraa lisaa se, etta yhta kehittamishankettr tehddan kandessa yliopistcssa. One of the R& projects is bng carried out at two universities. 20

21 orkeakoulutuksen tutkimusta on vuosina tehty lahes kolmessakymenessa organisaatiossa. Nama olivat valtaosaltaan (64 %) korkeakouluja (14) tai niiden erillislaitoksia (4). Projektimaaraltaan kolme merkittavinta korkeakoulua olivat elsingin, Jytrskylan ja Tampereen yliopistot. orkeakoulutuksen kysymyksiin ollaan kiinnittamassa yha enarrnan tutkimuksellista huaniota myos erikskorkeakouluissa (14 %). Naista aktiivisimpia ovat olleet kauppakorkeakoulut (9 %). orker..;coulujen ulkopuolisina tutklmuspaikkoina ovat olleet ministeriat, muut yksikot, tutkimus7 aitokset ja lahinna yksityisen scictorin laitokset. Tutkimusten ja kehittamishankkden suorituspaikoista on luettelo sivulla 148. aitoksittain tarkastellen sijoittui korkeakoulutuksen tutkimusprojekteja muihin yliopistojen ja ylskorkeakoulujen ainelaitoksiin (26 %) hiukan enannan kuin kasvatustietden,aitoksiin (25 %). utta erityisesti kehittamishankksiin rvhtyminen osoittautui kuvausten mukaan null la ainelaitoksil la ylsemnaksi (32 %) kuin kasvatustietden laitoksilla (11 %). Erikoiskorkeakoulujen ainelaitokset (12 %) olivat karkeakoulutuksen tutkinuspaikkoina kolmannella sijalla. Sen sijaan alan kehittamishankkeet olivat naissa varsin harvinaisia (1 %). Opettajankoulutuslaitokset sijoittuvat korkeakoulutuksen tutkimuksen suorittamispaikkoina nelj anneksi ( 9 %) ja kehittanti shankk den o sa 1 t a kolmanneksi (5 %). al lintoelimissa tehdysta korkeakoulutuksen tutkimuksesta (6 %) rn puolet sijoittui korkeakouluihin ja puolet ministeriden samaten kuin kehittamishankkstakin ( 6%). orkeakoulujen aril lislaitoksina toimivissa tai muissa tutkinuslaitoksissa tehdaan 14 % korkeakoulutuksen tutkimuksesta ja 17 % kehittamishankksta. lan merkittavin tieteellinen tutkimuslaitos on asvatustietden tutkimuslaitos, jossa oli vuosina menllaan puolet (6 projektia) tutkimuslaitoksissa tehtavista tutkimuksista ja neljannes kehittamishankksta (1 projekti). uiden tutkimuslaitosten joukossa on seka valtakunnallisia 21

22 XV j a /tai opetusyksikoitd (mm. ahltysmaainstituutti) ettd alueellisia laitoika ( l'es.-suomen taloudellinen tutkimuskeskus). Yksityisluontoisena koc.:,eakoulutux,.;en tutkimuslaitoksena maassamme ainoestaan. oriteakoulu- ja tiedepoliittinen tutkimussddtiii, jossa olt projektikuvausten mukaan menlldan 1 tutkimus ja 2 kehittdmishanketta. TUI/TE 4. TuticUnus- jakehittamishankkden,4uorituspaikat laitoksittain, Plaoes of research and R& projects by deparbualt o, _ Jtitute aitos/ Institution aki sus Research f ehittantishanke R& f Yhteensa 'fetal f asvatustietden laitos/ 20 (25) 3 (11) (21) ept. of stradden Uuainalaitos/ 21 (26) 9 (32) 30 (27) ept. of other subjects Opattajankoulutuslaitos/ 9 (11) 5 ( (13) ept. of teacher education Erikoiskorkeakoultat ainelaitos/ 12 (15) i (3) 13 (12) ept. of specialized institution of higher education allintovireote/bojwiisto/ 3 (4) 1 (3) 4 (4) dninishativedepeulment imisterid/ 2 (2) 1 (3) 3 (3) int asvatustustietden tuticinuslaitos/ 6 (7) 1 (3) 7 (6) Imgitute for Educational Research uarillirentutkiauslaitos/ 6 (7) 4 (14) 1C (9) Or research institute uu laitos/ 2 (2) 3 (11) 5 (5) Other institution Yhteensanotali) 81 (100) 28 (100) 1:f, (100) 1) Yhta tutkimusta ja keluttamishanketta tehdaan kandessa laitoksesca./one of the research and R& projects are bng carried out in two.nstituticnse 4. Tutkiivusten ja kehittdmishankkden henkilestc5 ja rahoi okeakoulutukscn tutkimuksissa ja kehittdmishankktssa at. vuosini, mukana kaikkiaan 106 tutkijaa. Vastuu11isista tutkijoista 40 % oli naisia. Orkeak:ulutuksen tutkimus on ollut maassamme usmmiten yksittaisten tutkijoiden tyosarkana. T: to osoittivat milts vuoden 1985 projektikuvaukset, joiden mukaan 22

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit Suomen Akatemian julkaisuja 6/08 Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit T tavuuden täisistä h Tässä rapor ja Tek arvioinnin k Rapor inno eli vaikut vaikut ys aattorit. V 99 Tarmo Report Lemola Evaluation

Lisätiedot

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi Ellen Piesanen, Ulla Kiviniemi & Sakari Valkonen Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS 2005 JA SEURANTA 1998 2005 OPPIAINEITTAIN JA OPPIALOITTAIN ERI

Lisätiedot

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA Some Thoughts on the Research of Agricultural Economics in Finland MATIAS TOR VELA JULKAISUJA 69 1992 MAATALOUSEKONOMIAN TUTKI- MUKSEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU DISKURSIIVISENA TILANA Järjestystä, konflikteja ja kaaosta

AMMATTIKORKEAKOULU DISKURSIIVISENA TILANA Järjestystä, konflikteja ja kaaosta S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 85 Jatta Herranen AMMATTIKORKEAKOULU DISKURSIIVISENA TILANA Järjestystä,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

Asko Miettinen ja Sampo Kokkonen

Asko Miettinen ja Sampo Kokkonen GUESSS 2011-tutkimus (Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey) Suomen maaraportti Asko Miettinen ja Sampo Kokkonen LUT Tuotantotalous, teknologiayrittäjyys Huhtikuu 2012 i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Heikki Malinen (toim.) AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 5 Heikki

Lisätiedot

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance I Citizen Perspectives: 1.1. Learning/study Learning / Study skills The Government has set as the target to increase the annual rate

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HEIMOJA, HENGENVILJELYÄ JA HALLINTOA

HEIMOJA, HENGENVILJELYÄ JA HALLINTOA HEIMOJA, HENGENVILJELYÄ JA HALLINTOA Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002 Sakari Ahola & Jussi Välimaa (toim.) TÄTÄ JULKAISUA MYY Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PL 35, (Freda) 40351

Lisätiedot

OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4 6 YLEIS- DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA KÄSITEKARTTOJEN JA VEE- HEURISTIIKKOJEN AVULLA TUTKITTUNA

OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4 6 YLEIS- DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA KÄSITEKARTTOJEN JA VEE- HEURISTIIKKOJEN AVULLA TUTKITTUNA S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 99 Vuokko Ahoranta OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet JULKAISU 5/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:7 Antti Pelkonen ja Mika Nieminen Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön

Lisätiedot

Yrittäjyys yliopistojen tehtävänä?

Yrittäjyys yliopistojen tehtävänä? Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Yrittäjyys yliopistojen tehtävänä? Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:10 Kaisu Paasio Piia Nurmi Jarna Heinonen Opetusministeriön

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

Musiikkikasvattajien työtilanteen ja koulutuksen sekä musiikinopetuksen tavoitteiden arviointia

Musiikkikasvattajien työtilanteen ja koulutuksen sekä musiikinopetuksen tavoitteiden arviointia Musiikkikasvattajien työtilanteen ja koulutuksen sekä musiikinopetuksen tavoitteiden arviointia Lisensiaatin tutkimus Päivi-Sisko Eerola Jyväskylän yliopisto Musiikin laitos Musiikkitiede 20.5.2010 1 Artikkelit

Lisätiedot

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Opetusministeriö Ministry of Education State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Publications of the Ministry of Education, Finland 2008:39

Lisätiedot

Oikeustieteellisen koulutusalan nykytila ja tulevaisuuden kehittämistarpeet

Oikeustieteellisen koulutusalan nykytila ja tulevaisuuden kehittämistarpeet Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Oikeustieteellisen koulutusalan nykytila ja tulevaisuuden kehittämistarpeet Opetusministeriön asettaman selvitystyöryhmän mietintö Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Ulla Numminen (toim.), Pentti Yrjölä, Tim Lamminranta & Esa Heikkinen OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Arviointi 4/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-2283-7

Lisätiedot

TEKNISTIETEELLISEN TIEDON NÄKYVYYDEN MITTAAMINEN: ESISELVITYS MAHDOLLISUUKSISTA. Pirjo Sutela VTT Tietoratkaisut. Irma Pasanen TKK kirjasto RAPORTTI

TEKNISTIETEELLISEN TIEDON NÄKYVYYDEN MITTAAMINEN: ESISELVITYS MAHDOLLISUUKSISTA. Pirjo Sutela VTT Tietoratkaisut. Irma Pasanen TKK kirjasto RAPORTTI 0 TEKNISTIETEELLISEN TIEDON NÄKYVYYDEN MITTAAMINEN: ESISELVITYS MAHDOLLISUUKSISTA Irma Pasanen TKK kirjasto Pirjo Sutela VTT Tietoratkaisut RAPORTTI Huhtikuu 2008 1 Lähdeaineiston valossa ja sen sisältämän

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Leena Eskola, Eija-Riitta Niinikoski, Heikki Keränen, Matti Muhos Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Tuotantotalouden työpapereita 1/2014 Oulun Eteläisen instituutti OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija-

Lisätiedot

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Opetusministeriö Undervisningsministeriet Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Opetusministeriön julkaisuja 2008:33 Hanna-Mari Puuska Marita Miettinen Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Opetusministeriön

Lisätiedot