DOCUMENT RESUME ED HE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DOCUMENT RESUME ED 285 431 HE 020 473"

Transkriptio

1 OCUENT RESUE E E UTOR estinen, eena TITE asvatuksen Ja oulutuksen Tutkimusrekisteri : orkeakoulutus. Julkaisusarja C, Tiedottta 6 = Educational Research in inland : igher Education. Publication Series C, ulletin 6. INSTITUTION Jyvaskyla Univ. (inland). Inst. for Educational Research. REPORT NO ISN PU TE 86 NOTE 189p. PU TYPE Reference aterials - irectories/catalogs (132) -- Reports - escriptive (141) NGUGE innish ERS PRICE ESCRIPTORS IENTIIERS 01/PC08 Plus Postage. College dmission; College aculty; *College Instruction; *College Students; Continuing Education; epartments; Education Work Relationship; aculty evelopment; orgn Countries; *igher Education; *Postsecondary Education as a ield of Study; Program dministration; *Research and evelopment; Research and evelopment Centers; Research irectors; Researchers; *Research Projects; Teacher Education *inland STRCT catalogue in innish describes 80 research and 27 research and development (R&) programs in the field of higher education that were completed or in progress in in inland. The introduction, abstract, titles of the research descriptions, and names of research institutes are translated into English. brief review of higher education research and R& work includes English tables. The programs are categorized as follows: general, systems and institutions, teaching and learning, information networks, students--general, selection and performance of students, careers and employment of students, staff, and continuing education. The most popular R& targets in the field were teaching and learning (31%). ost of the research and the R& work was carried out in the social science disciplines (40%) and/or educational science (36%). Ninety-one percent of the projects were conducted in higher education institutions or thr special institutes; the share of the departments of education was 21%, other subjects were 27%, and teacher education was 13%. Included are indexes of: researchers, scientific supervisors, or project heads; keywords; and research institutes. (SW) *********************************************************************** * Reproductions supplied by ERS are the best that can be made * * from the original document. * ***********************************************************************

2 2 1\,\, \I ST1E IN TUTIUSITOSEN JUISUSRJ ren 4- n Co W eena estinen SVTUSEN J OUUTUSEN TUTIUSREISTERI : korkeakoulutus U S EPRTENT O EUCTION Office of Educational Research and Improvement EUCTION RESOURCES INORTION CENTER (ERIC) his document has been reproduced as recved from the person Or organization originating it. inor changes hive been made to improve reproduction quality Points of view or opinions stated in this document do not necessarily represent official OERI position or policy "PERISSION TO REPROUCE TIS TERI S EEN GRNTE Y TO TE EUCTION RESOURCES INORTION CENTER (ERIC)" 4 pv

3 UNIVERSITY O JYVSY nantinc OR IUCT104!USI/ I "PERISSION TO REPROUCE TIS TERI S EEN GRNTE Y Institute fc Educational Research, University of Jyvaskyli TO TE EUCTION RESOURCES INORTION CENTER (ERIC)." POST RESS STREET RESS Samlnaarinkatu IS Yllopls lonkstu 9 S JYvWf 10 S JYVSY 10 INN INN TE SWITCOR

4 asvatustietden tutkimuslaitos. Julkaisusarja C. Tiedottta 6. Institute for Educational Research. Publication series C. ulletin 6. Pedagogiska forskningsinstitutet. Publikationsserie C. eddelande 6. SVTUSEN J ECUUTUSEN TUTUSREISTERI : OREOUUTUS Educational Research in inland : igher Education eena estinen (toim.) asvatustietden tutkimuslaitos, Jyvaskyla 1986

5 ISN ISSN Jyvaskylanyliopistonronistuskeskus; Printing Center at the University of Jyvdskyld irjapaino Oy Sisa-Suomi (kannet/covers) 1986

6 TIIVISTEN estinen,. (boim.) asvatuksen ja koulutuksen tutkimusrekisteri : korkeakoulutus. Jyvaskyla: 3yvaskylan yliopi sto. asvatustietden tutkimus 1 aitoksen j u 1 kaisusarj a C. Tiedattta 6. ISN ISSN asvatuksen ja koulutuksen tutkimusrekisterista kcottu luettelo sisaltaa kuvaukset korkeakoulutuksen alan 80 tatkinukse$_ta seka 27 tutkimus- ja kehittarnishankkeesta, Jo-Um olivat menllaan tai paattyivat vuosina lan tutkimus ja kehittamistyo kohdiatui ylsimnin (31 %) opetuksen ja opp.imisel kysymyksiin. Eniten korkeakoulutuksen tutkimusta ja kehittamistytita oli tehty joko yhtskuntatieteellisilla (40 %) ja/tal. kasvatustieteellisilla (36 %) tieteenaloilla. Valtaosa (91 %) projektsta sijoittui korkeakouluihin tai naiden erillislaitolcsiin. asvatustietden laitoksissa oli projektsta 21 %, muissa ainelaitoksissa 27 % ja opettajankoulutuslaitoksissa 13 %. Erikoiskorkeakculujen ainelaitosten osuus oli 12 %. erkittavintnassa korkeakoulutuksen tutkimuskeskuksessa, asvatustietden tutkimuslaitoksessa, on tehty 6 % tutkimukf.-.sta ja kehittamistyosta. ahes kaikki korkeakoulutuksen tutkimus ja kehittamistyo oli julkista resurssoinniltaan. okonaan tai osittain virkatytina tehtiin vahintaan 20 % tutkimuksia ja 31 % kehittand.shankkta. Ulkopuolina rahoittajana ylsin (19 %) oli opetusininisterio. Runsaasti yli puolessa (60 %) tutkimuksista ja kehittarnishanidcsta tydskente 1 i vain 1 tutkij a. Tietee 1 1 inen ohj aaj a mainittiin olevan noire 86 %:ssa tutkimuksista. Tyt5n kestoaika on arvioitu ylsininin 2-5 vuodeksi. Tuatoksena valmistuu tutkimuksista ylsininin artikkeli kokocrnateokseen tai raportti ja kehittamishankksta raportti tai aikakauslehden artikkeli. siasanat: korkeakoulutus, tutkimus, tutkimus- ja kehittarnistyd, bibliografia, tiedonvalitys

7 STRCT estinen,. (ed.) Educational Research in inland S34: igher Education. Jyvt'skyla: University of Jyvaskyla. Institute for Educational Research. Publication Series C. ulletin 6. ISN ISSN catalogue, compiled from the innish Research Register on Education, contains 80 research and 27 R& projects on higher education completed or in progress in 1) The most popular research and development targets in the field were teaching and learning (31 %). ost of the research and the R& work WE.S carried out in the disciplines of social science (40 %) or/and educational science (36 %). The majority (91 %) of the projects were cc.lucted in institutions of E or thr special institutes, the share of the departments of education bng 21 %, of other subjects 27 % and of teacher education 13 %. The share of the subject departments of specialized institutions of E was 12 %. The most important res( arch center on E, the Institute for Educational Research, conducted 6 % of the research and R& work. Nearly all E research and R& work was conducted with public funds. 22 % of the research and 31 % of the R& projects were carried out by tenured researchers as part of thr regular duties. ost frequently external sponsor was the inistry of Education (19 %). 60 % of the research and R& projects employed only one researcher. 86 % of the research pr^iects had a scientific supervisor. The duration of the work was estimated most commonly at 2-5 years. The products were report and /or an article in a report collection. most usually a -The catalogue contains a foreword, an abstract and the Tables in English. Of the research descriptions the titles, the keywords of the research institutes have been and addresses translated into English. escriptors: higher education, research, R&, bibliography, inland, dissemination of information

8 Sisaltd/C.ontents: byttajalle Introduction atsaus korkeakoulutuksen tutkimuksiin ja kehittamishankksiin/review of higher education research and R& work IV IX Projektikuvaukset/Research descriptions:. Ylsta/General 1. Jarjestelmat ja laitokset/systems and institutions 12 C. Opetus ja oppiminen/teaching and learning 26. Informaatioverkot/Information networks 68 E. Opiskelijat: ylst4/students: General 71. episkelijat: valinta ja suoritukset/students: selection and erformance 85 G. Opiskelijat: ura ja tyollisyys/students: careers and employment 101. enkiloato/staff 109 I. Jatk.wa koulutus/continuing education 112 siahakemisto 139 Subject index 142 Tutkijaluettelo/Researcher index 145 Tieteellisten ohjaajien/hankkeen johtajien hakemisto/ Scientific supervisors and project supervisors index 147 Tutkimuksen/hankkeen suorituspaikkahakemisto/ Research end R& project place index 148

9 tyttajalle asvatustietden tutkimuslaitoksen tehtdviin sisaltyy kansallinen ja kansainvainen kasvatustutkimuksen informaationvdlitys. an liittyen tutkimuslaitdksessa on vuodesta 1971 ylldpidetty kasvatuksen ja koulutuksen tutkimusrekisterid. Se ajantasaistetaan yleensd joka kolmas vuosi tekemllt laaja kysely, joka osoitetaan rekisterissa Jo mukana oleville tutkijoille ja lisaksi mm. korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin, koululaitokseen, valtionhallintoon, rahastoihin ja jdrjestolhin. Tama tutkimusrekisterin julkaisu perustuu taninikuussa 1985 tehtyyn kyselyyn. Tietojenkeruussa ktytettdvid projektikuvauslanakkta on tolld jatkuvastikin saatavissa TZ:n tietopalvelusta rekisteriin ilmoittauttmiista varten. Nykyisellddn kasvatus- ja koulutusalan tutkimusrekisteri sisaltta tietoja yli 200 tutkimuksesta ja kehitttmishankkeesta, jotka olivat menllddn tai ptattyneet vuosina Tdssd julkaisussa on esitelty korkeakoulutusta koskevat 107 tutkimus- ja kehittamfshanketta. Rekisterista on julkaistu painettuna myds toinen luettelo, joka sisdltad varhaiskasvatuksen, perusasteen ja keskiasteen koulutuksen sekd ylset kasvatustutkimuksen kuvaukset 1). Nissd kandessa iu1kaisussa nn semoja tutkimuskuvauksia siltd osin, kuin tutkijat ovat ilmoittaneet tybinsd liittyvn ussiin koulutusastsiiri. TW tutkimusrekisterin julkaisu jakautuu ]yhyeen katsaukseen korkeakoulutuksen alan tutkimukseen ja kehittamistyohon maassamme vuosina , projektikuvauksiin sekd hakemistohin, joissa on lueteltu asiasanat, tutkijat, tieteelliset ohjaajat ja kehitttmishankkden johtajat sekd projektien suorittamispaikat. 1) gander,. (toim.) asvatuksen ja koulutuksen tutkimusrekisteri : varhaiskasvatus, perusasteen koulutus, keskiasteen koulutus ja ylstutkimukset. Jyvdskyld: Jyvskylan yliopisto. Julkaisusarja C. Tiedottta 5. ISN

10 II Projektikuvausten rytinittely perustuu luokittelurunkoon, jota eng 1 anti 1 ainen ko rke akou 1 utuksen tutkimuksen j arj esti. Society for Research into igher Education kayttaa tiivistelmajulkaisussaan. Ryhmat ovat:. Ylsta,. Jarjestelmat ja laitolcset, C. Opetus ja oppiminen,. Infonnaatioverkot, E. Opiskelijat: ylsta,. Opiske 1 ij at: valinta ja suoritukset,. Opiskel ij at: urat ja tydllisyys, G. enkilostt5 ja. Jatkuva koulutus. ussakin ryhrnassa projektikuvaukset on jarjestetty aalckosjarjestykseen vastuullisen tutkijan sukunimen mukaan. Tutkimuksia ja kehittamishanklcta ole katsottu aiheelliseksi erotel 1 a luettelossa, mutta jalkimmaisiin viittaa asiasana tutkimus- ja kehittamistyd asiahakemistossa. ydskaan apettajankoulutuksen projektien osaltaan yhtenaistakin rytmaa ole nucxiostettu erikreen, vaan tahan koulutukseen liittyvien tutkimusten ja kehittc4mishankkden nurneroviitteet loytyvat asiasanan opettajankoulutus kohdalta hakemistosta. Tutkimusrekisterin atk-kayton keh.ittlmisessa on edetty siihen vaiheeseen, etta vuoden 1985 kyselyssa saadut projektikuvaukset on syt5tetty tiedostoksi mikrotietokoneeseen. Tama parantaa rekisterin joustavuutta erilaisissa tiedonhauissa seka sen tulostus- ja ptivityanandollisuuksia. Tiedostosa on cahan korkeakculutusta koskevaan luettelcon tulostettu seuraavat tiedot:. Tutkimuksen tai kehittamishankkeen nimi s-uaneksi. Projektin nimi englanniksi C. Vastuullinen tutkija (puhelinnumero); muut tutkijat. Tieteellinen ohjaaja tai hankkeen johtaja E. rvioltu suorittamisaika vuosina. Rahoitus G. Suorituspaikka suaneksi ja englanniksi; osoite. Tiivistelma I. siasanat suomeksi ja englanniksi J. Tieteenala tai -alue, johon hanke liittyy. Julkaistut tuotokset. Julkaisemattornat tuotokset (on/). Suunnittlla/teklla olevat tuotokset (on/) I0

11 III Thtkinusrekisteria kaytetaan landeainstcna paitsi korkeakoulutuksen tutkimuksen informaationvalityksessa cmassa maassame myt5s kansainvalisesti. Tiedostosta valitetaan projektikuvajksia Eurcopan neuvostcn (Consl of Europe) yllapitamaan kasvatusalan EUISE-tietokantaan. Painetussa muodossaan korkeakoulutuksen tutkimusrekisteri lahetetaan Unesoon Euzocpan alueen kcrkeakmlutuksen tiedotus- ja yhtstybkeskukseen CEPESiin (European Centre for igher Education). isaksi rekisteria jaetaan lahirna vaihtosuhtsiln liittyen tats nykya pariinkymeneen korkeakculutuksen tutkimusorganisaatioon ja - jarjestoon eri puolil le maailmaa. Tutkimusrekisterin toimitustythtn on osallistunut tutkimussihteeri rj a ytonen. aannostyon on tehnyt suurelta osin u Tuula Granberg. inston ovat kirjoittaneet tiedcstcksi konekirjoittajat aija akanen ja aija annstdshu. Jyvaskylassa, 31. lokakuuta 1986 eena estinen 1I

12 IV Introduction One of the functions of the Institute for Educational Research is to disseminate information on educational research activities both at the national and at the internaticnal level. Since the year 1971 a innish Research Register on Education has been maintained at the Institute. This register is updated, as a rule every third year by conducting an extensive enquiry addressed, in addi*ion to those researchers already included in the register, to institutions of higher education, research institutes, the school system, state administration, educiltional foundations and organizations. The presint issue of the research register is based on an enquiry carrier out in January t present the innish Research Register on Education contains information on more than 200 research and R& projects which were in progress or completed in This publication presents the 107 projects which are related to higher education. On the basis of the Register also another catalogue 1) has been published, which comprises early education, primary education and secondary education as well as descriptions of general educational research. These two publications may contain research descriptions which are overlapping in case where the researchers have reported that thr work ic nnnnentea with several levels of education. The present issue of the Research Register is divided into three sections: a short survey of research and R& activities in the field of higher education in inland in 2n , descriptions of the research projects, and the indexes of researchers, scientific supervisors or heads of the projects, keywords and research institutes. 1) gander,. (ed.) Educational research in inland in : early childhood education, primary education, secondary education and general research studies. Jyvascyla: Institute for Educational Research. rlication Series C. ulletin 5. ISN i2

13 V In grouping the research descriptions we have applied a classification scheme used by the ritish Society for Research into igher Education. The groups are:. General,. Systems and institutions, C. Teaching and learning,. Information networks, E. Students: General,. Students: selection and performance, G. Students: careers and employment,. Staff and I. Continuing education. Within each subject group the research descriptions have been arranged in alphabetical order according to the surname of the researcher responsible. In the actual register it has not been considered necessary to distinguish between research and R& projects, but the user can find numerical references to R& pro - jects in the list of indexing terms. The development of the research register has reached a stage where all research descriptions have been compiled into a canputerized data base. This is a great improvenent considering the flexible use of the register for different kinds of data retrievals as well as the availability of print-outs and up-dating possibilities. The followfry information has been retrieved from the data base for this igher Education Register:. The name of the research or R& project. The name of the project in English C. Responsible researcher (phone number); other researchers. Scientific supervisor or head of the project E. Estimated completion date of the project. inancing G. Name of the institute where the project is conducted, also in English; the address of the institute. bstract I. ey words, also in English J. iscipline or the field of science. Published reports or other products. Unpublished reports (kylla = yes/ = no). Reports under planning or unfinished (kyllä = yes/ = no).

14 VI The research register is used as source material transmitting information on higher education research both nationally and internationally. escriptions of major research projects are selected from the register to be sent to the EUISE data base by the Council of Europe. In the printed form it is sent to the CEPES (European Centre for igher Education by Unesco) and to twenty higher education research organizations around the world. rja ytonen has participated in the editorial work of the register. ost of the translation has been done by Tuula Granberg. The material has been written into a computer file by aija akanen and aija annstift. In Jyvaskyla October 31, 1986 eena estinen 4

15 TSUS OREOUUTUSEN TUTEUSIIN J EIISNEESIIN/ REVIEW O IGER EUCTION RESERC N R& WOR

16 zx 1. orkeakoulutuksen tutkismiksen ja kehittdmistydn kohteet TUURO/TE 1. orkeakoulutusta kasittelevat vuosina menllaan olleet/paattyneet tutkimukset ja kehittamishankkeet aiherytrnittain/igher education research and R& projects ccupleted or in progress in lherytata 1..) Subject group Thtkitrus Research f $ ehittamishanke R& f % Yhteensa Total f $. Ylsta/ 8 (10) 1 (4) 9 (8) General. Jarjestnbnat ja laitckset/ 10 (12) 2 (7) 12 (11) Systems and institutions C. Cpetus ja ccpiminen/ 22 (28) 11 (41) 33 (31) Teaching and learning. Informaatioverkot/ 1 (1) 1 (4) 2 (2) Information networks Opisicelijat/Students: E. - Ylsta/ 3) 11 (14) 0 (0) 11 (10) General. - Valinta ja suaritukset/ 6 (8) 3 (11) 9 (8) Selection and performarxn. - Ura ja ty011isyys/ 5 (6) 0 (0 5 (5) Careers and employment. enkildsb5/ 1 (1) 2 (7) 3 (3) 23 (22) Staff Jatkuva lcoulutus/ 16 (20) 7 (25) Continuing education Yhteensarltrtal 80 (100) 27 (100) 107 (100) 1) Ryhmittelyssa on kaytetty englantilaisert korkeakoulutuksen tutkinusyhdistyksen (Society for Research into igher Education) kayttamaa luokitusrmkoa./the coding..as been made according to the classification used by SRE. 2) Rytinaan sisaltyy tutkinus; filosofia; korkeakoulutuksen historia; korkeakoulujen arkkitehtuuri./ The group includes research: philosophy; history of higher education; architecture. 3) Ryhmaan sisaltyy opiskelijoiden persconallisuuden piirteet, asenteet, motivaatio ja orientaatio; opiskelijaelanta./the group includes student characteristics, attitudes, motivation and orientation; student life. orkeakoulutuksen to is on peri...tsesti suuntautunut tuottamaan tuloksia korkeakoulupolitiikdn ja korkeakoulutuksen suunnittelun kysymyksiin maassamme. Samalla on myds tutkijoiden waste kysymyksenasettelusta lahtevd korkeakoululaitosta "reflektoiva" tutkimustoiminta saamassa jalansijaa korkeakouluissa. Tutkimis lienee myds mddrdllisesti kasvanut viima vuosina. Vertailuja tutkimusrekisterin aiempien vuosien projektikuvausten madran ole kuitenkaan syytd tehdd, koska rekisteriin saatujen korkeakoulutuksen projektikuvausten lisdys johtunee ainakin

17 X osaltaan alueellisesti entista kattavanmasta kyselyn suuntaamisesta. Ensimmaistd kertaa on rekisteriin koottu informaatiota tutkimusten ohella myos korkeakoulutuksen kehittarnishankksta. orkeakoulutuksen tutkimusta kartoitettaessa on lisdksi korostettava tutkimusalueen mcnitahoisuutta, mika nakyy tutkimustoiminnan laajentunsuutena korkeakoulujen kasvatustietden laitosten ulkopuolelle. aassamme oli vuosina menlldantai pdattyi kaikkiaan 107 korkeakoulutuksen tutkimusta ja kehittamishariketta tutkimusrekisteriin saatujen projektikuvausten mukaan. Ndistd varsinalsia tutkimuksia oli 80 ja padasiassa korkeakoulutuksen kehittdmiseen suoraan tdhtddvia hankkta 27. Jako perustuu tutkijoiden omasta projektistaan tekemddn luokitukseen kyselyn yhteydessa. Projektit on ryhmitelty tassd julkaisussa Society for Research into igher Education -jdrjeston kdyttaman korkeakoulutuksen kirj al lisuusainston luokituksen mukaisesti. Toistaiseksi suanalaisessa korkeakoulutuksen informaatiotoiminnassa ole kehitelty vastaavaa kansal lista luokitusta. Toisaalta SRE:n kayttamat ryhmat ovat kaytessd laajearnaltikin ja edistdnevat osaltaan myes suanalaisen ainston kansainvalistd infonnaationvalitystd. Tutkimusrekisterissa on ryhmadn ylsta (9 %) sijoitettu erityises-ti korkeakoulutuksen tutkimusaluetta kasittelevat tieteentutkimukselliset projektit. Ndissd on pohdittu mm. tieteellisen tiedon kasvua tai tutkimustoirninnassa kay+ettdvid kasittta. Ryhmaan sisdltyvdt myts kasvatuksen ehtoja, sucrnalaisen koulutusj dr j est e 1 man tu 1 ev aisuutta, koulutuksen yhtskunnall isi a tehtdvid ja koulutuksellista tasa-arvoisuutta tutkivat projektit. orkeakou 1 uj arj este 1 mda ja -laitosta koskevissa tutkimuksissa (12 %) ovat o1leet esiila korkeakoululaitoksen 1aajenerninen ja re.surssointi seka korkeakoulujen yhteydet muuhun yhtskuntaan. Varsin ajankohtaisena kysymyksend tutkimustyossd on esiintynyt my5s korkeakoulujen tehokkuuden ja toiminnan arvioint:.. Tutki- I 7

18 XI mustietoa on hankittu mos korkeakoulujen hallinnmuudistuksesta ja sen vaikutuksista. btkeakou1ulaitbksen toimintaan kuuluvat olennaisena osana informaatiovetkot. Tieteellisen ja muun informaatiotoiminnan alalta oli kyselyssa saatujen projektikuvausten perusteella menllaan kuitenkin varsin niukalti tutkimus- ja kehittzmistoimintaa. Y1simpana (33 %) tutkimuksen tai kehittamisen kohteena kotkeakoulutuksen tutkimusalueella oli opetus ja oppiminen. Tutkimuksista tahan ryhmaan sijoittui 28 % ja kehittamishankksta 41 %. Projektien aihepiiri vaihtelee koulutusohjelman arvoinnista ja eri ainden opetuskokmaisuuksien suunnittelusta opetusmeletelmiin ja oppimateriaalhin. esksimmiksi lqpymyksiksi nousivat tsssa ryhmassa oppimisprosessi ja oppimisen strategiat. uita opiskelijoihin kohdistuvia tutkimuksia ja kehittamishankkta oli 26% rekisterin kuvauksista. Suurin yhtenainen ongelma-alue nalsa opiskelijatutkimuksissa olivat opiskelijoiden valinta ja opiskelusuoritukset. isaksi on tutkimuksissa selvitetty opiskelun mielekkyytta opiskelijoiden kannalta ja opiskelijoiden sosiaalistumista tulevaan ammattiinsa koulutuksen aikana. orkeakculututkinnon suorittanden sijoittumista tyoelamaan oli kasitelty vahiten opitkelijatutkimuksissa. Ylsimpana tutkimusmenetelmana nousee opitkelijatutkimuksissa esiin mcnivuotinen seuranta, joka kattaa opiskelijavuosikerran koko opiskeluaj an. brkeakoulujen toisena henkiloryhmana opiskelijoiden ohella ovat opettajat ja tutkijat. atta henkilastoon kohdistuva tutkimus on ainakin vuosien tutkimusrekisterin projektien perusteella maaraltaan minimaalista o& skelijatutkimukseen verrattuna. Rekisteriin kertyi tasty Uheparista 2 tutkimusta ja 1 kehittamishanke. Projektikuvaukset voitaisiin itse asiassa sijoittaa jatkuvan koulutuksen ryhmaan, koska kaikissa projektssa sivutaan lahinna kotkeakouluopettajien ja tutkijoiden patevyyden kehittamista. uu kotkenkculujen hekildstopolitiikka, kuten rekrytointi ja esimerkiksi eri henkilostoryhmien asema ja

19 XII tybolosuhteet, on jaanyt tutkijoiden kiinnostuksen ulkopu1e1le. Tulevaisuuden yhtskunnassa saa nykyarviointien mukaan lapi kansalaisten elin-ian jatkuva koulutus yha merkittavdmmdn aseman. ikuiskasvatuksen aihepiirin projektien osuus on jo V. viidennes (22 %) korkeakoulutuksen tutkimusrekisterissa. VUosina cai menlladn tai pdattyi 16 tutkimusta ja 7 kehittamishanketta. Naissd kasiteltiin padasiassa korkeakouluissa annettavaa "taydennyskoulutusta tai korkeakoulutettujen henkilostokoulutusta tyoelamassa. orkeakoulujen yhtena uutena toimintamuotona on viime vuosina kehitetty myds avointa korkttakou- 1uopetusta, jonka toteuttamista on seurattu myds tutkimuksen avuila. 2. Tutkimustenja kehittdmishankkden tieteenalat is suorittamispaikat TUUVRO/TE 2. Tutkimukset ja kehittmishankkeet tieteenaloittain/ Research and R& projects by field of science Tieteenala ield of science Tutkimus Research f Rehittamishanke R& f % Yhteensa Tbtal f % Yhtskuntatieteet/ 55 (41) 14 (37) 69 (40) Social sciences asvatustieteet/ 49 (36) 13 (34) 62 (36) Educational sciences unanistiset tieteet/ 8 (6) 1 (3) 9 (5) unanities Talons -,ja kauppatieteet/ 8 (6) 0 (0) 8 (5) usiness and economics Teknicka/ 2 (2) 3 n8) 5 (3) Technology aaketieteet/ 0 (0) 3 (8) 3 (2) edicine aatalous- ja metstieteet/ 2 (2) 0 (0) 2 (1) griculture and forestry Ei. tietoa/ No information 10 (7) 4 (10) 14 (8) Yhteens/Total 134 (100) 33 (100) 172 (100) 9

20 orkeakoulutuksen tutkimuksessa kasvatustietlld naytd tutkimusrekisterin mukaan olevan erityistd valta-asemaa muihin tieteenaloihin verrattuna. Projektikuvauksista 62 %:ssa on kasvatustiede todettu viitekehykseksi. Sen sijaan muiden yhtskuntatietden aloilla on tehty 69 % tutkimuksista ja kehittamishankksta. Nbistd ylsimpid ovat projektikuvausten mukaan sosiologia tai psykologia. Un yhtskuntatietsiin luetaan yield talous- ja kauppatietectkin, muodostaa yhtskuntatieteellinen tutkimus 81 % korkeakoulutuksen tutkiiiuksista ja kehittdmishankksta. imani.stisten tietden nakokulmasta oli kdsitelty 5 %:d, tz:kniikan 3 %:a, lddketieteen 2 %:a sakd maatalous- ja metsdtietden 1 %:d rekisteriin saauuista tutkimuksista ja kebittdmishankksta. Tieteena1a oli jatetty mainitsematta 14 % projektikuvauksista. orkeakoulutuksen tutkimus osoittautuu mcnitietseksi tutkimusalueeksi paitsi tutkimustoiminnan makrotasolla myds saman tutkimus- tai kehittamishankkeen osalta. Yksi tieteenala oli mainittu projektikuvauksissa 46:ssa ja kaksi tieteenalaa ldhes yhtd mcnessa eli 41:ssd ja kolme tieteenalaa 6:ssa. TUUO/TE 3. Tutkimusten ja kehittanishankkden suorituspaikat hallinboyksikkoryhmittairvctninistrative organisations of research and R& projects YksildcOrytina/ Groups of adrninstrative organisations Tht1/ :3 Research f >t ehittar.ishanke R& f Yhteensa Total f % Yliopisto, ylewaniceakoulu/ 61 (76) 23 (82) 84 (78) thiversity Teklillinenkomiumalmulu/ 3 (4) 1 (4) 4 (4) University of techonology auppakraimakoulu/ 9 (Y1) 0 (0) 9 (8) University of exrrmics and business adninstration Taidelcmckwkoulu/ 1 (1) 0 (0) 1 (0.9) University of art 71rtkinuslaitos/ 1 (1) 3 (11) 4 (4) Research institute inistim10/ 2 (3) 1 (4) 3 (3) inistry uu/ 3 (4) 0 (0) 3 (3) Other Ylyteensarlt*.al 1) (100) 1) maaraa lisaa se, etta yhta kehittamishankettr tehddan kandessa yliopistcssa. One of the R& projects is bng carried out at two universities. 20

21 orkeakoulutuksen tutkimusta on vuosina tehty lahes kolmessakymenessa organisaatiossa. Nama olivat valtaosaltaan (64 %) korkeakouluja (14) tai niiden erillislaitoksia (4). Projektimaaraltaan kolme merkittavinta korkeakoulua olivat elsingin, Jytrskylan ja Tampereen yliopistot. orkeakoulutuksen kysymyksiin ollaan kiinnittamassa yha enarrnan tutkimuksellista huaniota myos erikskorkeakouluissa (14 %). Naista aktiivisimpia ovat olleet kauppakorkeakoulut (9 %). orker..;coulujen ulkopuolisina tutklmuspaikkoina ovat olleet ministeriat, muut yksikot, tutkimus7 aitokset ja lahinna yksityisen scictorin laitokset. Tutkimusten ja kehittamishankkden suorituspaikoista on luettelo sivulla 148. aitoksittain tarkastellen sijoittui korkeakoulutuksen tutkimusprojekteja muihin yliopistojen ja ylskorkeakoulujen ainelaitoksiin (26 %) hiukan enannan kuin kasvatustietden,aitoksiin (25 %). utta erityisesti kehittamishankksiin rvhtyminen osoittautui kuvausten mukaan null la ainelaitoksil la ylsemnaksi (32 %) kuin kasvatustietden laitoksilla (11 %). Erikoiskorkeakoulujen ainelaitokset (12 %) olivat karkeakoulutuksen tutkinuspaikkoina kolmannella sijalla. Sen sijaan alan kehittamishankkeet olivat naissa varsin harvinaisia (1 %). Opettajankoulutuslaitokset sijoittuvat korkeakoulutuksen tutkimuksen suorittamispaikkoina nelj anneksi ( 9 %) ja kehittanti shankk den o sa 1 t a kolmanneksi (5 %). al lintoelimissa tehdysta korkeakoulutuksen tutkimuksesta (6 %) rn puolet sijoittui korkeakouluihin ja puolet ministeriden samaten kuin kehittamishankkstakin ( 6%). orkeakoulujen aril lislaitoksina toimivissa tai muissa tutkinuslaitoksissa tehdaan 14 % korkeakoulutuksen tutkimuksesta ja 17 % kehittamishankksta. lan merkittavin tieteellinen tutkimuslaitos on asvatustietden tutkimuslaitos, jossa oli vuosina menllaan puolet (6 projektia) tutkimuslaitoksissa tehtavista tutkimuksista ja neljannes kehittamishankksta (1 projekti). uiden tutkimuslaitosten joukossa on seka valtakunnallisia 21

22 XV j a /tai opetusyksikoitd (mm. ahltysmaainstituutti) ettd alueellisia laitoika ( l'es.-suomen taloudellinen tutkimuskeskus). Yksityisluontoisena koc.:,eakoulutux,.;en tutkimuslaitoksena maassamme ainoestaan. oriteakoulu- ja tiedepoliittinen tutkimussddtiii, jossa olt projektikuvausten mukaan menlldan 1 tutkimus ja 2 kehittdmishanketta. TUI/TE 4. TuticUnus- jakehittamishankkden,4uorituspaikat laitoksittain, Plaoes of research and R& projects by deparbualt o, _ Jtitute aitos/ Institution aki sus Research f ehittantishanke R& f Yhteensa 'fetal f asvatustietden laitos/ 20 (25) 3 (11) (21) ept. of stradden Uuainalaitos/ 21 (26) 9 (32) 30 (27) ept. of other subjects Opattajankoulutuslaitos/ 9 (11) 5 ( (13) ept. of teacher education Erikoiskorkeakoultat ainelaitos/ 12 (15) i (3) 13 (12) ept. of specialized institution of higher education allintovireote/bojwiisto/ 3 (4) 1 (3) 4 (4) dninishativedepeulment imisterid/ 2 (2) 1 (3) 3 (3) int asvatustustietden tuticinuslaitos/ 6 (7) 1 (3) 7 (6) Imgitute for Educational Research uarillirentutkiauslaitos/ 6 (7) 4 (14) 1C (9) Or research institute uu laitos/ 2 (2) 3 (11) 5 (5) Other institution Yhteensanotali) 81 (100) 28 (100) 1:f, (100) 1) Yhta tutkimusta ja keluttamishanketta tehdaan kandessa laitoksesca./one of the research and R& projects are bng carried out in two.nstituticnse 4. Tutkiivusten ja kehittdmishankkden henkilestc5 ja rahoi okeakoulutukscn tutkimuksissa ja kehittdmishankktssa at. vuosini, mukana kaikkiaan 106 tutkijaa. Vastuu11isista tutkijoista 40 % oli naisia. Orkeak:ulutuksen tutkimus on ollut maassamme usmmiten yksittaisten tutkijoiden tyosarkana. T: to osoittivat milts vuoden 1985 projektikuvaukset, joiden mukaan 22

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös Lausuntolomake Pvm:.3.05 Standardiehdotus: ISO 789 käännös 7) 3.).. yl Academic libraray = Tieteellinen kirjasto - määritelmä on liian suppea, sen pitäisi sisältää myös tieteelliset erikoiskirjastot:...

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering Sivu 1/5 1) LFTY järjestämässä teemasessioita EMBEC2011 konferenssiin 2) Professori, terveydenhuollon tietotekniikka Professori, terveydenhuollon tietotekniikka 3) Early stage researcher positions in scientific

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta)

Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä 05.11.2007 Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) Kaksi näkökulmaa Tyvestä puuhun noustaan: hyvät käytänteet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

KOHTI NÄYTTÖPERUSTAISTA YLIOPISTO JA TIEDEPOLITIIKKAA RUSEn ehdotukset ja näkemykset yliopistojen rahoitusmallin kehittämissuunnista

KOHTI NÄYTTÖPERUSTAISTA YLIOPISTO JA TIEDEPOLITIIKKAA RUSEn ehdotukset ja näkemykset yliopistojen rahoitusmallin kehittämissuunnista KOHTI NÄYTTÖPERUSTAISTA YLIOPISTO JA TIEDEPOLITIIKKAA RUSEn ehdotukset ja näkemykset yliopistojen rahoitusmallin kehittämissuunnista OSMO KIVINEN JUHA HEDMAN RESEARCH UNIT FOR THE SOCIOLOGY OF EDUCATION

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT. Mika Rekola Metsätieteiden laitos

Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT. Mika Rekola Metsätieteiden laitos Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT Mika Rekola Metsätieteiden laitos 28. 3. 2011 Sisällys Tutkijat ja ohjausryhmä Tutkimuksen tarkoitus Rahoitus Tausta Teoreettinen viitekehys

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Korkeakoulujen tuottamat tiedot kv-rankingeihin

Korkeakoulujen tuottamat tiedot kv-rankingeihin Korkeakoulujen tuottamat tiedot kv-rankingeihin Korkeakoulujen Laura Himanen, asiantuntija Tutkimuksen kehittämispalvelut Tampereen teknillinen yliopisto TUHA-Tab: Tutkimuksen arviointien kehittäminen

Lisätiedot

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu 21.5.2013 Levi Anne Kanto Sisältö

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman Projektityökurssi-case Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Sessio 3 Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan

Lisätiedot

Perhevapaiden palkkavaikutukset

Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhe ja ura tasa-arvon haasteena seminaari, Helsinki 20.11.2007 Jenni Kellokumpu Esityksen runko 1. Tutkimuksen tavoite 2. Teoria 3. Aineisto, tutkimusasetelma ja otos

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES Chair: Taina Saarinen Speakers: Inkeri Lehtimaja, Charles Mathies Main question (Why) should international students (not) learn Finnish as a part

Lisätiedot

NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin

NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin Hannu Markkanen hannu.markkanen@evitek.fi http://netpro.evitek.fi/ https://server3.hci.fi/netpro/

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus

Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus Ahti Salo, Antti Silvast, Matti Ollila Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) sekä Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan lääketieteiden aloista peruslääketieteitä; kliinisiä lääketieteitä; hammaslääketieteitä; lääketieteen

Lisätiedot

ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA. Irinja Paakkanen, Turun yliopisto

ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA. Irinja Paakkanen, Turun yliopisto ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA Irinja Paakkanen, Turun yliopisto 21.11.2011 2 ERASMUS MUNDUS ACTION 2 -HANKKEET Turun yliopisto mukana kuudessa EMA2

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Onnistuuko hakkerien ja artistien yhteistyö?

Onnistuuko hakkerien ja artistien yhteistyö? Onnistuuko hakkerien ja artistien yhteistyö? Turun yliopiston IT-laitoksen ja AMK:n Digital Arts-linjan pelinkehityskurssi pelien tekeminen ei-kaupallisesti Harri Hakonen harri.hakonen@utu.fi Department

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Näkökulmia tutkimusaineistojen avoimuuteen: tehokkuus, toistettavuus ja vaikuttavuus

Näkökulmia tutkimusaineistojen avoimuuteen: tehokkuus, toistettavuus ja vaikuttavuus Näkökulmia tutkimusaineistojen avoimuuteen: tehokkuus, toistettavuus ja vaikuttavuus Juha Haataja Etiikan päivä 9.3.2016 Avoimuus etenee kansainvälisesti Hyötyjä - Tieteellinen toimintamalli edistyy -

Lisätiedot

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Outi Kortekangas-Savolainen Ihotautilääkäri, dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, opettajan laaja-alainen kelpoisuus

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2011

Time spent reading magazines NRS 2011 Time spent reading magazines NRS 2011 Time spent reading magazines Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2011 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Aineistonhallinta pähkinänkuoressa METODIFESTARIT TAMPEREEN YLIOPISTO ARJA KUULA-LUUMI

Aineistonhallinta pähkinänkuoressa METODIFESTARIT TAMPEREEN YLIOPISTO ARJA KUULA-LUUMI Aineistonhallinta pähkinänkuoressa METODIFESTARIT 19.8.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO ARJA KUULA-LUUMI 2 3 Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että aineistot on luotu, tallennettu, kuvailtu

Lisätiedot