mielessä Päämäärät Psykologitiimi Päämäärä OY:n sidosryhmälehti 4/2010 Päämäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mielessä Päämäärät Psykologitiimi Päämäärä OY:n sidosryhmälehti 4/2010 Päämäärä"

Transkriptio

1 Psykologitiimi Päämäärä OY:n sidosryhmälehti 4/2010 Päämäärät mielessä Monesti tuntuu, että elämä etenee päämäärästä toiseen. Tavoitteellisuus liittyy hyvinvointiin ja onnistumiseen kaikissa elämämme tapahtumissa. Se on optimismia, jossa unelmat ja toiveet toimivat moottorina. Meille Päämäärässä se on kaiken toiminnan lähtökohta ja yhteinen nimittäjä. Keskitymme tavoitteelliseen optimismiin sekä oman työmme arjessa että tuottamissamme asiantuntijapalveluissa. Optimisti huomaa oman käyttäytymisensä vaikutuksen korostuneesti onnistumisissa. Siksi hän oppii onnistumaan pessimistiä paremmin. Optimisti tuntee myös onnistumiseen johtavat ajattelu- ja toimintastrategiansa. Pessimisti taas vahvistaa ajattelullaan pikemminkin epäonnistumisiin johtavaa polkuaan. Onnistumisen hallinta näyttäisi olevan kansallinen heikkoutemme. Esimerkiksi jalkapallopelissä osaamme nousta tappiotilanteesta, mutta johtotilanteen säilyttäminen ja voittaminen on vaikeaa. Ajattelu- ja toimintastrategioillamme on pitkät kansalliset juuret. Pohdin usein, miten paljon Suomesta onkaan muuttanut optimismia ulkomaille. Illusorisen hohteen optimistit ovat uskaltaneet kulkea kohti unelmiaan, hypätä tuntemattomaan ja perustaa kokonaisia optimistisia kansakuntia. Amerikkalaiset toteuttavat yhä unelmiaan muiden ihmetellessä asiaa. Optimismin vahvistaminen on vaikeaa, jos pessimismi on vallinnut pitkään. Olemme kokeneet tämänkin Päämäärässä. Teimme 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa yli kolmekymmentä työelämään ohjaavaa koulutusta pitkäaikaistyöttömille. Niissä vahvistettiin elämänmyönteisyyttä ja tavoiteltiin uusia mahdollisuuksia. Opimme ihmisistä, optimismista ja itsensä kehittämisestä paljon. Monet soveltuvuustutkimustemme ilmentämät ominaisuudet konkretisoituivat ja tulivat näkyviksi käyttäytymisessä. Saimme hyvän tuntuman populaatiomme normaalijakauman siihen reunaan, jossa hyvinvoinnin ja menestymisen tekijöitä on usein hyvin vaikea löytää. Yleensä soveltuvuustutkimustemme kohderyhmät edustavat väestön normaalijakauman päinvastaista reunaa. Tällä hetkellä työskentelemme eniten erilaisten hyvinvointia tuottavien toimialojen kanssa, joiden arkeen kuuluu paremmasta tulevaisuudesta viestimisen taito. Se on eheyttävä ja parantava voima. Päätavoitteemme myös soveltuvuustutkimuksissa on tiedostaa ja tunnistaa hyvinvoinnin, menestymisen ja onnistumisen taustalla vaikuttavia ominaisuuksia. Kuinka pysyviä ne ovat ja miten ne yhdistyvät toimialan tai työyhteisön tavoitteisiin ja todellisuuteen. Meitä pyydetään usein myös kertomaan, kuinka näitä ominaisuuksia ja itseään voisi kehittää. Päämäärä on nyt 15-vuotias. Se on hyvinvoiva ja kehittyvä yritys, jonka liikevaihto ja tutkimusmäärät ovat koko ajan kasvaneet. Kausiluonteiset soveltuvuustutkimustoimialat ovat pitäneet vakituisen henkilökunnan määrän mikroyrityksen tasolla, mutta verkostomme ovat kasvaneet työmäärän kasvaessa. Kasvu ei ole itsetarkoitus, mutta siitä on tullut meille normaalitila. Me optimistit olemme oppineet onnistumaan ja hallitsemaan isoja projekteja. Nautimme päästessämme ylittämään itsemme yhä uudelleen. Kiitos hienoista haasteista ja hyvästä yhteistyöstä kuuluu asiakkaillemme! Toivomme, että jatkossa pystymme lunastamaan odotuksenne entistäkin paremmin. Päämäärän historian neljännessä sidosryhmälehdessä pyrimme valottamaan, miten me sen teemme. Toivotan antoisia lukuhetkiä lehden parissa. Onnea matkallesi kohti uusia päämääriä! Minna Tapojärvi Päämäärän toimitusjohtaja perustamisesta alkaen Päämäärä

2 Päämäärät mielessä SISÄLTÖ: Päämäärät mielessä s. 1 Pitkä yhteistyö rekrytoinneissa tuo selkeitä etuja s. 4 Testaus tuo rekrytoitavan vahvuudet esiin s.6 Soveltuvuustutkimus minimoi rekrytointiriskit s.7 Personality Profile, KeyPersons PP15 s.9 Teologian opiskelijalle soveltuvuustutkimus on kehittymistilaisuus s.13 Työnohjaajakoulutuksen psykologisessa soveltuvuustutkimuksessa s.14 Yhteistyössä räätälöidyt opiskelijavalintatutkimukset s.16 Onnistuneen opiskelijavalinnan osatekijät s.18 Psykologit soveltuvuustutkimuksen haastattelijoina s.20 PÄÄMÄÄRÄ Psykologitiimi Päämäärä Oy:n sidosryhmälehti Numero 4/2010 Assistentit avainasemassa s.22 Seurantatutkimus HAAGA-HELIAn opiskelijavalinnoista s.23 Päämäärän viisitoista vuotta s.27 Päätoimittaja: Minna Tapojärvi Toimitus: Sanna Tapojärvi, Anu Luolila, Liisa Myllymaa, Mona Stenbom Päämäärän uutisia s.29 2

3 Päämäärän rekrytointeihin liittyvät soveltuvuustutkimukset pähkinänkuoressa: pääasiassa sosiaali- ja terveysalojen, teknologia-, metalli- ja rakennusteollisuuden asiantuntija- ja esimiestutkimuksia toimialueena pääasiassa Varsinais-Suomi listalla lueteltu toimenkuvia, joihin olemme rekrytantteja tutkineet kehityssuuntana yritysten omaa HR-toimintaa tukevat nettiavusteiset palvelut Päämäärän aputoiminimen KeyPersons kautta 3

4 Johtaja Johnny Nyman Pitkä yhteistyö rekrytoinneissa tuo selkeitä etuja Päämäärä on mukana Sanmina-SCI Enclosure Systems Oy:n vaativan tason rekrytoinneissa. Rekrytointiprosessi räätälöidään tehtävään ja hakijakuntaan sopivaksi. Sanmina-SCI on kansainvälinen elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka asiakkaat toimivat esimerkiksi viestinnän, tietotekniikan ja lääketeollisuuden aloilla. Yhtiön yli sata tuotantolaitosta sijaitsevat kahdessakymmenessä eri maassa. Suomen tehtaat Haukiputaalla ja Salossa työllistävät yhteensä yli 400 työntekijää. Salon tehtaalla valmistetaan ohutlevytuotteita, esimerkiksi koteloita, etulevyjä ja makasiineja erilaisille elektronisille laitteille. - Olin 2000-luvun alussa itse ensimmäistä kertaa esimiehenä mukana rekrytoinneissa, kun yhteistyömme Päämäärän kanssa alkoi. Aiemmassa työpaikassani rekrytointiapuna ei käytetty ulkopuolista asiantuntijaa. Mielestäni oli tärkeää saada omien ajatusten ja päätöksenteon tueksi mahdollisimman tarkka käsitys hakijoiden kykypotentiaalista, sanoo Salon Sanmina-SCI Enclosure Systems Oy:n tehtaan johtaja Johnny Nyman. Psykologitiimi Päämäärä toteutti muutamien kärkihakijoiden soveltuvuustutkimuksen rekrytointiprosessin loppupuolella. Hyvien tulosten ansiosta yhteistyö on jatkunut koko 2000-luvun ajan, ja tutkimusprosessia on kehitetty vastaamaan kulloistakin rekrytointitarvetta. Soveltuvuustutkimuksessa on käytössä muun muassa hakijan kognitiivisia kykyjä mittaavia aikarajoitettuja kykytestejä, persoonallisuustestejä, työelämää simuloiva casetehtävä sekä kahden psykologin haastattelut. Rekrytointi on tärkeä investointi - Onnistuneen rekrytoinnin merkitys yritykselle on erittäin suuri. Rekrytointi on usean vuoden investointi, jonka tarkoituksena on löytää oikea henkilö avoinna olevaan toimeen. Ihanteellista olisi löytää pätevä ja myös työyhteisöön sopeutuva hakija, korostaa Nyman. Hänen mukaansa pitkäaikaisesta yhteistyöstä rekrytointiyrityksen kanssa on suurta hyötyä. Rekrytoinneissa pitkään mukana ollut taho tuntee yrityksen ja koko organisaation sekä tietää minkälaisia henkilöitä yritykseen aiemmin on rekrytoitu. Onnistunut rekrytointi alkaa työpaikkailmoituksen laadinnasta. Yrityksen kannalta oikeat henkilöt on saatava kiinnostumaan työpaikasta. Ilmoituksen tulee olla yhtä aikaa houkutteleva ja riittävän informatiivinen. Nykyään Päämäärä on mukana Sanmina- SCI Enclosure Systems Oy:n vaativan tason rekrytoinneissa, joissa toteutetaan muutaman päähakijan laaja soveltuvuustutkimus. 4

5 - Rekrytointiprosessi on kaksisuuntainen. Me etsimme tiimiimme kyvykästä, pätevää ja sopeutuvaa henkilöä ja tarjoamme samalla hänelle riittävästi tietoa yrityksestämme. Rekrytoinnissa ei saa keskittyä pelkästään hakijan tenttaamiseen. - Pyrin aina haastattelussa kertomaan rekrytoitavalle yrityksen aiemmista vaiheista sekä tulevaisuuden näkymistä ja haasteista. Hakijalle on plussaa, jos hän on aktiivinen ja kyselee keskeisimpiä kysymyksiä yrityksen edustajalta. Haasteena paras ja sopivin hakija Johnny Nymanin mukaan vielä vuoden 2008 puolella yksi suurimmista rekrytointiin liittyvistä haasteista oli löytää pätevät hakijat ja saada heidät kiinnostumaan yrityksestä. Taloudellisen tilanteen muututtua päteviä työnhakijoita on enemmän tarjolla, mutta parhaan hakijan löytäminen on yhä yhtä haasteellista. - Vain tarpeeksi isosta hakijajoukosta voidaan tehdä todellista valintaa. Rekrytointiprosessi räätälöidään aina täytettävään tehtävään ja hakijakuntaan sopivaksi, mutta yleisimmin soveltuvuustutkimuksessa on teetetty erilaisia kyky- ja persoonallisuustestejä sekä psykologien suorittamia haastatteluja. Huolellinen rekrytointiprosessi edesauttaa rekrytointiin liittyvien riskien minimoimista. Olen huomannut, että mitä tärkeämpään tehtävään rekrytoidaan, sitä tärkeämpää on panostaa rekrytointiprosessiin. Raportti ammatillisen kasvun apukeinona Psykologitiimi Päämäärän soveltuvuustutkimuksissa käyttämä kirjallinen raportti saa kiitosta Nymanilta. Henkilön kuvaus on helppo omaksua ja kuvaavasta kirjoituksesta hahmottaa hyvin henkilön ominaisuudet, vahvuudet ja kehityskohdat. Raportin liitteet syventävät lausuntoa ja antavat käsityksen henkilön sijoittumisesta viiteryhmässä. Lausuntoa liitteineen voi hyödyntää monin tavoin niin yksilötasolla kuin yrityksessä. - Soveltuvuustutkimuksen avulla työnhakijat saavat vahvistuksen omasta itsestään, omista kyvyistään ja kehityskohteistaan. Oman työuran suunnittelussa näihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Lisäksi soveltuvuustutkimuksen tuloksia voidaan käyttää työtehtävään valitun henkilön kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa ammatillisen kasvun tukena, Nyman huomauttaa. «Onnistunut rekrytointiprosessi on yhteistyötä. Mitä tärkeämpään tehtävään rekrytoidaan, sitä tärkeämpää on panostaa hakuprosessiin. Rekrytointi on usean vuoden investointi.» Johtaja Johnny Nyman 5

6 Testaus tuo rekrytoitavan vahvuudet esiin Mika Heinävaara valittiin Sanmina-SCI Enclosure Systems Oy:n tuotantopäälliköksi. Soveltuvuustutkimus oli testattavalle intensiivinen tilanne. Testituloksista voi olla myöhemminkin hyötyä esimerkiksi toimenkuvan tai organisaation muutoksissa. - Osallistuin psykologisiin soveltuvuustutkimuksiin Psykologitiimi Päämäärässä hakiessani Sanmina-SCI Enclosure Systems Oy:n tuotantopäällikön tehtäviin. Tutkimuspäivä oli minulle positiivinen ja antoisa kokemus. Tutkimus oli sopivasti mitoitettu, eikä minulle tullut varsinaisesti kiire, vaikka en ehtinyt ihan kaikkea kokonaan tehdäkään. Henkilökunta oli ystävällistä ja palvelualtista. - Kysymyksiin kannattaa vastata suoraan ja rehellisesti ja aika nopeasti. Se ei tarkoita, että vastataan mitä mieleen juolahtaa. Aika ei riitä pitkiin pohdiskeluihin, eivätkä ne luultavasti edes parantaisi tuloksia. Testi on intensiivinen ja vaatii keskittymistä, joten vireystilan on oltava hyvä. Huonosti nukuttu yö, stressi tai flunssa johtaa varmasti alisuorittamiseen. Pieni itsetutkiskelu ennen testiä kannattaa, jos sellainen ei ole muuten tapana. - On aina haastavaa tehdä nopeita osioita, koska helposti jää miettimään kysymyksiä liian kauaksi aikaa. Haastavinta oli esittelypuheen pitäminen kameralle, vaikka minulla onkin kohtuullisen paljon esiintymiskokemusta. Tilanne oli odottamaton eikä valmistautumiseen annettu kovin paljon aikaa. Päivästä jäi hyvä fiilis ja tunsin onnistuneeni useimmissa osioissa, kertoo Mika Heinävaara. Hän on osallistunut vastaaviin testeihin kolme kertaa viimeisen viiden vuoden aikana. Ensimmäisen testin jälkeen kysymyksiä ja vastauksia tuli mietittyä ja jossiteltua jälkeenpäin. - Tämä kolmas testi oli mielestäni paras ja kattavin. Tulokset olivat varsin totuudenmukaisia. Heikkoudet ja vahvuudet tulivat paremmin esille, kuin aikaisemmissa testeissä. En ollut erityisen yllättynyt tuloksista, kuten ei ollut avovaimonikaan. En tosin tiedä onko se hyvä vai huono asia... Kun saa hyviä tuloksia, se tietenkin rohkaisee ja antaa itseluottamusta. - Tutkimuksista sanotaan yleensä, että ne ovat yksittäistapauksia ja tehty juuri tiettyä rekrytointia varten. Itse en ole hyödyntänyt tutkimusta, mutta ehkä siihen voidaan palata tarvittaessa. Kyllähän tutkimuksessa selvitettiin useita niin sanottuja pysyviäkin ominaisuuksia. Siitä voi olla hyötyä esimerkiksi toimenkuvan muuttuessa tai organisaatiomuutoksissa. Aikaisemmista testeistä oli ainakin Heinävaaralle hyötyä, vaikka ne olivatkin erilaisia. Kokemus helpottaa teknistä suorittamista ja tekee tilanteesta vähän rennomman. Kun ajankäyttö on tarkempaa, voi keskittyä enemmän itse asiaan. - Rekrytoiva yritys pyytää testeihin yleensä vain 2-3 potentiaalista tapausta. Harvemmin kaikki hyvät tai edes halutut ominaisuudet kasautuvat samaan ihmiseen. Kehityskelpoisia yksilöitä on varmasti paljon, jos odotukset ja osaaminen osataan paketoida oikein. Testi on kallis ja rekrytointi vielä kalliimpi satsaus, joten investoinnin on kannatettava. Testeissä selviää sellaisiakin asioita, joita ei välttämättä huomata edes kysyä ensimmäisissä haastatteluissa. - Testitulosten seuranta olisi hyvä asia. Ovatko asiat menneet odotetusti? Jos eivät niin miksi? Onko tullut pettymyksiä vai iloisia yllätyksiä? Oliko yritys tai työntekijä sellainen kuin luultiin? Onko sopeutumisvaikeuksia? Hiukan yleistäen voisi todeta, että tämän tyyppinen seurantaosaaminen on teollisuusyrityksissä aika insinöörimäistä. Siksi Päämäärän tarjoamaa osaamista tarvitaan, päättää Heinävaara. Heinävaaralla on yksinkertainen neuvo ensi kertaa testiin menevälle, jota tilanne ehkä jännittää. 6

7 Soveltuvuustutkimus minimoi rekrytointiriskit Osaavat työntekijät ovat yritykselle kallisarvoista pääomaa. Asiantunteva hakuprosessi ja testaus nostavat rekrytointien onnistumisprosenttia. - Laajensimme vuoden 2006 lopulla liiketoimintaamme. Koska aloimme toteuttaa vaativampia toimihenkilö- ja asiantuntijatason hakuprosesseja, tarvitsimme avuksemme luotettavan ja osaavan partnerin Turun talousalueelta. Valitsimme yhteistyökumppaniksi Päämäärän, kertaa myyntipäällikkö Timo Riissanen, Personaali Henkilöstöpalvelut Oy. - Soveltuvuustutkimusten käyttö ja työantajien ymmärrys panostaa rekrytointiprosesseihin pienentävät haasteita ja riskejä. Personaalille ja sen asiakasyrityksille yhteistyö Päämäärän kanssa merkitsee ennen kaikkea asiantuntijuutta ja kaiken kattavan hakuprosessin toteuttamista. Minimoimme rekrytoinnin epäonnistumisen riskejä. Personaali Oy:n ja sen asiakasyritysten yhteistyötarpeet liittyvät yleensä soveltuvuustutkimusten tekemiseen. Psykologisen testitutkimuksen avulla hakijakandidaateista saadaan syvällisempi kuva. Rekrytointien onnistumisprosentti nousee, kun yritykset saavat pintavaikutelmaa perusteellisemman mahdollisuuden arvioida hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia. Testituloksia voidaan helposti verrata kunkin tehtävän vaatimaan tavoiteprofiiliin. - Asiakasyrityksemme saavat tutkimusten avulla erinomaista tietoa uuden työntekijän perehdytykseen. Päämäärän käyttämät arvioinnit ovat sopineet hienosti hakuprosesseihimme ja asiakasyrityksemme ovat olleet tyytyväisiä palveluumme. Rekrytointiriskien minimointia Nykyään osaavia työntekijöitä ei ole helppo löytää. Hyvät ammattilaiset halutaan sitouttaa mahdollisimman hyvin, sillä kynnys vaihtaa työpaikkaa on lisääntynyt. Asiantuntevasti toteutettu rekrytointiprosessi onkin tullut entistä tärkeämmäksi osaksi yritysten toimintaa. Riissasen mukaan onnistuneella rekrytoinnilla on kolme tärkeää osatekijää: oikea hakutapa, laajat ja perusteelliset haastattelukierrokset sekä psykologiset testitutkimukset. Kuulostaa periaatteessa yksinkertaiselta, mutta kun kaikki nämä osatekijät onnistuvat, myös rekrytointi onnistuu hyvin todennäköisesti. Silloin kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Rekrytoinnin suurin haaste nykyään on se, että varsinkin asiantuntija- ja johtotason työntekijöiltä vaaditaan paljon ja heidän tehtäväkenttänsä on hyvin laaja. Lisäksi työnhakijat ovat tänä päivänä hyvin aktiivisia 'passiivisen työnhaun' suhteen eli kilpailuttavat työantajia. Kaikki hyöty irti testeistä - Psykologisen testitutkimuksen avulla työnhakija näkee hyvin omat osaamisalueensa ja tietysti myös mahdolliset kehityskohtansa. Mielestäni työnhakijoiden pitäisi ottaa testaukset oman itsensä kehittämisen kannalta. Tutkimuksen avulla on hyvä tilaisuus nähdä omat parhaat puolensa ja kehittymismahdollisuutensa konkreettisesti. Valitettavasti jotkut työnhakijat pitävät vielä tänäkin päivänä soveltuvuustutkimusta pakkopullana ja raivattavana esteenä ennen pääsyä uuteen työpaikkaan. Kannustan omassa työssäni työnhakijoita ottamaan arvioinneista hyödyn itselleen. Myös rekrytoivan yrityksen pitäisi paremmin hyödyntää soveltuvuustutkimuksessa saatua tietoa. Siitä olisi paljon apua työnhakijan perehdytyksessä. Pidemmällä aikajänteellä työntekijää voidaan ohjata testitutkimuksen avulla entistä enemmän kohti vahvuuksiaan ja luontaisimpia osaamisalueitaan. - Yhteistyömme Päämäärän kanssa on sujunut aina hyvin ja olemme oppineet tuntemaan toistemme toimintatavat. Kehitysmahdollisuutena näkisin sen, että osan arvioinneista voisi siirtää Internetiin. Verkkokäyttöisyys helpottaisi kaikkien ajankäyttöä. Varsinkin kiireiset työnhakijat voisivat tehdä tietyt osat testitutkimuksista omien aikataulujensa mukaan silloin kuin heille itselle parhaiten sopii. 7

8 Reskontranhoitaja Työterveyslääkäri Ingenjör för teknisk service och utvecklingsuppgifter Kaupunginjohtaja Työsuojelupiirin ylitarkastaja TV-työn opettaja Puhelinpalveluyksikön vetäjä Johtava sosiaalityöntekijä Laatupäällikkö Työterveyshoitaja Hankkija Muotoilija Työfysioterapeutti Mekaniikkasuunnittelija Osastosihteeri Myyntiedustaja Vastaanoton sairaanhoitaja Kuntoutusohjaaja Työvoimatoimiston osastonjohtaja Työnjohtaja Osastonhoitaja Johdon assistentti Leikkaus ja anestesia sairaanhoitaja Suunnittelupäällikkö Työmaainsinööri Vanhustyön palveluohjaaja Talouspäällikkö Omaishoidon palveluohjaaja Ostaja Tuotantoinsinööri Etuuskäsittelijä-Lastensuojelu Varaston esimies Vanhustyöntekijä Myyntipäällikkö Sosiaalityön johtaja Työmaamestari Perhetyöntekijä Varastotyöntekijä Avopalveluohjaaja Projekti-insinööri Johtava sosiaalityöntekijä Vastaava työnjohtaja Mikrotukihenkilö Aluemyyntipäällikkö Kaukolämmön käyttömies Suunnitteluinsinööri Myyntineuvottelija Apulaismyyntipäällikkö Hankinnan insinööri Tehtaanjohtaja Sosiaalityöntekijä Huoltopäällikkö Rekrytointikonsultti Vanhainkodin johtaja Automaatioinsinööri Vastaava työterveyshoitaja Controller Huoltopäällikkö Sosiaaliohjaaja Sähkösuunnittelija Aluepäällikkö Sielunhoidon työnohjaaja Laatuinsinööri Tiedottaja/projektikoordinaattori Seurakuntatyön työnohjaaja «Onnistunut rekrytointi = oikea hakutapa + perusteelliset haastattelukierrokset + psykologiset testitutkimukset.» Myyntipäällikkö Timo Riissanen, Personaali Henkilöstöpalvelut Oy 8

9 Keypersons Personality Profile, KeyPersons PP15 Lisäinformaatiota testin tulkintaan Kun KeyPersons PP15 toimii muiden henkilöstö- ja organisaatiotutkimusten yhteydessä, aineistoja voidaan tarkastella myös tilastollisten analyysien avulla. Vertailuaineistojen käyttömahdollisuudet sekä esimerkiksi työyhteisö-, osasto- tai ammattiryhmäkohtaisten tunnuslukujen (keskiarvot, vaihteluvälit, hajonnat) saatavuus antavat lisäinformaatiota testin tulkintaan. Aineistojen avulla voidaan diagnosoida tarkemmin esimerkiksi heikkoon tiedonkulkuun tai ongelman ratkaisuun liittyviä organisaatiotason kehittämistarpeita. Siten eri työyhteisöihin voidaan laatia juuri niissä tarkasti toimivia strategioita ja toimintamalleja. Esimerkiksi organisaation tiimiprofiloinnissa kertynyttä PP15-vertailuaineistoa voidaan peilata uusien työntekijöiden PP15-testituloksiin ja tarkentaa toimenkuvia vahvuuksien mukaiseksi. Persoonallisuuden piirteet esiin on testi, joka tutkii henkilön käyttäytymiseen vaikuttavia varsin pysyviä persoonallisuuden piirteitä. Nykytutkimuksen mukaan persoonallisuus on hyvin pitkälle geneettinen ominaisuus, joka kehittyy periytymisen osoittamaan suuntaan, jos ympäristö ei estä tai haittaa kehitystä. Jopa 60 prosenttia joistakin persoonallisuuden piirteistä on voitu osoittaa periytyviksi. Piirteiden suhteellinen pysyvyys kasvaa tutkimusten mukaan iän myötä ollen korkeimmillaan korrelaatiokertoimella ilmaistuna.74. Kokonaiskuva luonteenominaisuuksista KeyPersons PP15 selvittää kokonaiskuvan tutkittavan luonteenominaisuuksista. Se sisältää tutkittavan työorientaation, ryhmävalmiuksien, esimiestaitojen ja sosiaalisten taitojen kannalta relevantteja persoonallisuustekijöitä. Niitä ovat ihmiskiinnostuksen määrä, sosiaalinen rohkeus, hallitsevuus, tunteiden kuuntelu, itsekontrollin määrä, ulkoisen kontrollin ja sääntöjen tarve sekä diplomaattisuus. Erillinen summamuuttuja tutkii sosiaalista suotavuutta tutkimustilanteessa ja vahvistaa testin tulkinnan validiteettia. Testin vahva teoria- ja kehitystausta KeyPersons PP15 on moderni eurooppalainen kansainvälisiin piirreteorioiden tutkimisen ja kehittämisen oivalluksiin perustuva laaja persoonallisuusinventaari. Piirreteoriat tutkivat ja erittelevät yksilön persoonallisuutta, etsien eroavaisuuksia suhteessa muihin ihmisiin. Raymond Cattell kehitti jo 1940-luvulla kuudentoista piirteen teorian, joka edelsi nykyään suosittua viiden faktorin persoonallisuusmallia. Piirreteorioiden pitkittäistutkimuksilla on tunnistettu pysyviä ominaisuuksia, jotka suuntaavat ihmisen elämänkulkua. Piirreteoriat ovat säilyttäneet asemansa käyttäytymisen tutkimisessa ja ne ovat edelleen yksi persoonallisuuspsykologian vahvoista osa-alueista. KeyPersons PP15 menetelmää edelsi Päämäärä Oy:n Laaja persoonallisuustesti, joka otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna Työkalu henkilöarviointeihin työelämän toimintaympäristöissä henkilövalinnat henkilöstön valmennukset työn- ja uraohjaukset 9

10 Testin tulosten käsittelyyn on käytössä eri toimialojen ja ammattiryhmien vertailuaineistoja. Kysymykset ovat väittämiä, joihin vastataan 7-portaisella asteikolla (1 ei sovi minuun lainkaan 7 sopii minuun täysin). Testiin vastaaminen on kohtalaisen helppoa, se kestää tutkittavan itsetuntemuksesta ja nopeudesta riippuen 45 minuuttia - tunnin. Keypersons Personality Profile, KeyPersons PP15 Tulokset raportoidaan profiilina KeyPersons PP15 tulosprofiilissa tulokset on esitetty luonteenominaisuuksittain suhteessa yleiseen vertailuaineistoon, joka muodostuu eri toimialojen, eri-ikäisistä ihmisistä, jotka tulevat erilaisista elinympäristöistä. Tulosten syvemmässä tulkinnassa voidaan tarkastellaan profiilissa esitettyjen ominaisuuksien yhdistelmiä kuten esimiesominaisuudet, asiantuntijaominaisuudet, sitoutumisominaisuudet tai big five tyyppiset faktorit. KeyPersons PP15 sopii käytettäväksi yhdessä perinteisten työyhteisö- ja ilmapiiritutkimusten, 360-kyselyjen, arvokyselyjen ja esimieskyselyjen kanssa, kun halutaan selvittää yksilön persoonallisuuden vaikutusta työyhteisön ja organisaation ilmiöihin. Tiedon tuottama lisäarvo on merkittävää rekrytoinneissa, toimenkuvien ja yksilöllisten urapolkujen suunnittelussa. Se on oiva esimies- ja asiantuntijatyön kehitysväline, soveltuu myös kliiniseen työhön. Psykologitiimi Päämäärä Oy tarjoaa konsultaatiota ja koulutusta kaikkiin KeyPersons PP15:n käyttötarkoituksiin. Persoonallisuusinventaarin tekniset tiedot KeyPersons PP15 testi on laaja persoonallisuusinventaari. PP15- menetelmän kaikkien faktoreiden reliabiliteetit ovat hyviä ja pääosin erinomaisia (Mean = 0.87). Ainoastaan yhden faktorin realibiliteetti jää alle 0.8. Faktoreiden reliabiliteetit ovat siis yhtä lukuun ottamatta yli 0.80, mitä voidaan yleisesti pitää hyvänä lukuna piirreteoreettiselle testille. Kymmenen faktorin reliabiliteetit ovat lähes 0.9 tai jopa sen yli. PP15 testin 234 kysymystä faktoroituvat kuudelletoista (16) faktorille, joista viisitoista (15) edustaa pysyvämpää luonteenominaisuutta ja yksi on tilannetekijöistä riippuvainen vastaamistyyliä kuvaava ulottuvuus. Viidestätoista luonteenominaisuudesta voidaan muodostaa toiminnan näkökulmasta erilaisia summamuuttujia ja universaaleja globaalifaktoreita, kuten viiden (5) faktorin malli. Yleisen vertailuaineiston lisäksi voidaan valita muita vertailuryhmiä, kuten esimies, asiantuntija, toimiala- tai ammattialakohtaista, osasto-/ työyhteisökohtaista, organisaatiokohtaista vertailuaineistoa. Testi on erinomainen palaute- ja kehityskeskusteluiden väline. Yksilön tuloksia voidaan verrata esimerkiksi työyhteisön tai ammattiryhmän keskiarvotuloksiin. Assessment Center, KeyPersons Executive KeyPersons Executive arviointikeskus on rekrytoinnin ja urasuunnittelun työkalu esimerkiksi asiantuntija- ja johtajapotentiaalin tunnistamiseksi. Executive on KeyPersons tutkimusmenetelmien muodostama kokonaisuus. Executiven laaja Assessment Center palvelu hyödyntää kaikkien KeyPersons mittareiden tutkimustuloksia sekä asiantuntijan arviopalvelun. Executive arviointikeskus on ajasta ja paikasta riippumaton kokonaisvaltainen tutkimusfoorumi, joka on helppo yhdistää yrityksen omaan henkilöarvioprosessiin. 10

11 Keypersons Personality Profile, KeyPersons PP15 Päämäärän KeyPersons Executiven sisältö KeyPersons PP15 persoonallisuusinventaari O-P ajattelustrategiatesti Top Leader johtamisen menestystekijöitä tutkiva kysely IC1 kognitiivisen kapasiteetin testi Testien yhteenlaskettu suoritusaika on noin kaksi tuntia. Sen lisäksi testitilanne sisältää ajattelun kehittyneisyyttä tutkivan kirjoitelman, jossa tutkittu analysoi omaa ammatillista kasvuaan ja siihen liittyviä kehitystehtäviä. Executive Assesment Centeriin on hyvä varata noin 3-4 tuntia aikaa. Raportoinnissa tulee Feedback Dialogin vakioraporttien lisäksi Päämäärän psykologin lausuntomuotoinen raportti, joka laajuudesta riippuen hinnoitellaan erikseen. KeyPersons testimenetelmät tuottavat erilaista tietoa tutkittavan luonteesta, ajattelustrategioista, kognitiivisesta kapasiteetista ja motivaatiosta. Henkilöarvioinnin kokonaisvaliditeetti paranee, kun käyttäytymistä ja motivaatiota arvioidaan useista eri näkökulmista eri menetelmin. Päämäärät mielessä KeyPersons Executive tulokset ovat jatkossa helposti yhdisteltävissä erilaisiin henkilöstön johtamisen ja kehittämisen tarpeisiin. Henkilöarvioinnille saadaan paras kokonaisvaliditeetti, kun menetelmät tunteva asiantuntija yhdistää tulokset Executive henkilöarviointiraporttiin. Arvioinnissa hyödynnetään lisäksi tutkitun taustatietoja sekä hänen laatimaansa vapaamuotoista tekstiä omasta ammatillisesta kasvustaan ja siihen liittyvistä kehitystehtävistä. Jälkimmäinen on Psykologitiimi Päämäärä Oy:n menetelmä, jossa tutkitaan ajattelun kehittyneisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta noviisi ekspertti akselilla. 11

12 Kirkon alan laajeneva ja kehittyvä yhteistyö: opiskelijavalinnoista kirkon alan ammattilaiset ovat tulleet tutuiksi jo vuodesta 1996 lähtien. Nyt opiskelijavalinnoissa tutkimme lastenohjaajia, diakoneja, diakonissoja ja kirkon nuorisotyönohjaajia. Yhteistyön Suomen ev. -lut. kirkon kanssa alkoi papiksi tähtäävien teologien ylioppilaiden ja maistereiden työpsykologisista soveltuvuustutkimuksista vuonna 2006 vuonna 2008 tutkimme ruotsinkieliseen työnohjaajakoulutukseen hakijat vuonna 2009 yhteistyö laajeni seurakuntatyön työnohjaaja- ja sielunhoidon työnohjaajakoulutuksiin hakeviin sekä seurakuntatyön johtajakoulutukseen osallistuviin 12

13 Teologian opiskelijalle soveltuvuustutkimus on kehittymistilaisuus Teologian opiskelijoiden soveltuvuus alalle arvioidaan opiskeluaikana. Testipalaute antaa arvokasta tietoa aktiiviseen itsensä kehittämiseen. Suomen ev.-lut. kirkko tutkituttaa ennen pappisvihkimystä kaikkien papeiksi aikovien työpsykologisen soveltuvuuden. Suurin osa papeiksi aikovista osallistuu soveltuvuustutkimukseen opintojen aikana seurakuntatyön harjoittelun jälkeen noin kolmantena opintovuonnaan. Päämäärä on toteuttanut Kirkon pappisviran edellyttämät työpsykologiset soveltuvuustutkimukset vuodesta 2006 lähtien. Teologian opiskelijoille ei järjestetä soveltuvuustutkimusta valintakokeen yhteydessä vaan opiskeluaikana. Tutkimus arvioi opiskelijoiden sen hetkistä kehitysvaihetta suhteessa papin työn vaatimuksiin. Realistinen palaute rohkaisee opiskelijoita omien kehittämishaasteidensa ja edellytyksiensä aktiiviseen työstämiseen ja itsensä kehittämiseen. Nämä ovat myös kirkon asettamia tavoitteita soveltuvuustutkimukselle kertoo Kirkon koulutuskeskuksessa työskentelevä koulutussuunnittelija Eeva Salo-Kopperi. - Teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimukselle annetuista lähtökohdista ja tavoitteista olisi hyvä jossain vaiheessa tehdä arvioiva tutkimus. Siihen tarvitaan Päämäärän asiantuntemusta ja osaamista. Palauteseminaari on kehittymistilaisuus Soveltuvuusarvioinnin esittely palauteseminaareissa on Salo-Kopperin mukaan olennaista ja tarpeellista. Sen myötä opiskelija saa kuvan siitä, millaiselta hän näyttää suhteessa nyt jo suhteellisen laajaan opiskelijaotokseen. - Teologian opiskelijalle soveltuvuuden arviointi voi olla elämän ensimmäinen työpsykologinen tutkimus. Tutkimukseen osallistuminen ja tutkimusraportti saattavat ymmärrettävästi jännittää. Havaintojeni mukaan opiskelijat ovat kuitenkin kokeneet palauteseminaarin avaavana tapahtuvana sekä yleisellä tasolla että omakohtaisesti. - Päämäärä näkee opiskelijoille annettavien tutkimustulosten raportoinnissa huomattavan paljon vaivaa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus keskustella tutkimustuloksista psykologin kanssa kahden kesken. Kysymysten työstäminen psykologin kanssa olisi tärkeää, mutta kaikki eivät vielä käytä tätä mahdollisuutta hyväkseen. Pyrimmekin entistä ponnekkaammin rohkaisemaan heitä tarttumaan tilaisuuteen. Soveltuvuustutkimukset kirkon henkilöstökoulutuksissa Soveltuvuustutkimus on sisältynyt myös osaan kirkon henkilöstökoulutuksista jo vuosien ajan. Koulutussuunnittelija Salo-Kopperi arvioi, että koulutukseen hakeutuvat ymmärtävät sen merkityksen koulutukseen valikoinnissa. He myös tiedostavat, että tutkimustulokset palvelevat heidän omaa kehittymistään. - Yhteistyömme Päämäärän kanssa on laajentunut vuoden 2009 alussa piispankokouksen määrittelemään Seurakuntatyön johtamisen tutkintoon sisältyviin soveltuvuusarviointeihin ja työnohjaajakoulutuksen valintojen soveltuvuusarviointeihin. Yhteistyömme on näissä tutkimuksissa vielä alussa, mutta tutkimukset ovat vaikuttaneet tarkoituksenmukaisilta, kertoo Koulutussuunnittelija Salo-Kopperi «Soveltuvuustutkimuksen palaute antaa teologian opiskelijalle työkalut omien kehittämishaasteiden ja edellytysten arviointiin ja työstämiseen.» Koulutussuunnittelija Eeva Salo-Kopperi. 13

14 Hiippakuntadekaani Niilo Pesonen Työnohjaajakoulutuksen psykologisessa soveltuvuustutkimuksessa Soveltuvuustutkimus suuntaa huomion olennaiseen. Se nostaa esille henkilön vahvuudet ja kehityshaasteet, joita hän tulee kohtaamaan tulevissa tehtävissään. - Koin oman työnohjaajakoulutukseen liittyvän soveltuvuustutkimukseni turvallisena tilanteena, vaikka vähän tietysti jännittikin etukäteen. Sinänsä soveltuvuustutkimus ei ollut minulle uusi asia, koska olen osallistunut sellaisiin joitakin kertoja jo aiemmin. Pidän soveltuvuustutkimusta hyödyllisenä sekä osallistujalle itselleen että tutkimuksen tilaajalle, sanoo työnohjaajakoulutuksen psykologisen soveltuvuustutkimukseen osallistunut hiippakuntadekaani Niilo Pesonen. - Yllättävää, miten hyvin tunnistin itseni aineistosta. Aineistossa ehkä jotkin piirteet korostuvat normaalia enemmän, mutta ymmärtääkseni niin on tarkoituskin. Aineisto lisäsi itsetuntemustani, koska on eri asia 'tietää' jokin asia itsestä kuin lukea siitä kuvaus toisen kirjoittamana. On kuitenkin hyvä muistaa, että tutkimustilanne kuvaa ennen kaikkea tutkimushetkeä. Tutkimuspalaute motivaattorina Pesonen kuulee työssään hiippakuntadekaanina palautetta soveltuvuustutkimuksista esimerkiksi opiskelijoilta. Hän neuvoo tutkimukseen osallistuvia valmistautumaan tilanteeseen nukkumalla kunnolla edellisenä yönä ja pohtimalla omia motiivejaan haettavaan tehtävään tai koulutukseen. Itse tutkimuksessa kannattaa olla rohkeasti ja rehellisesti oma itsensä. - Soveltuvuustutkimuksella on erityisen suuri merkitys nuorten ihmisten elämässä. Se voi joko vahvistaa tai heikentää motivaatiota kirkon virkaan. Siten tutkimus suuntaa keskustelua juuri niihin kysymyksiin, joista kyseisen henkilön kanssa onkin hyvä keskustella ajatellen tulevien tehtävien vaatimuksia. Soveltuvuustutkimuksen tarjoama tieto esimerkiksi tulevista papeista ja kirkon johtajista on mielestäni välttämätön ja olennainen osa rekrytointia. «Kirkon työkenttään ja työntekijöihin liittyy omia erityiskysymyksiään. Päämäärän työntekijät ovat perehtyneet niihin kiitettävästi.» Hiippakuntadekaani Niilo Pesonen 14

15 Opiskelijavalintoihin liittyvät soveltuvuuskokeet pähkinänkuoressa: päätoimialamme jo vuodesta 1996 toimimme eri puolilla Suomea tutkimme hakijoita 20 eri koulutusohjelmaan, 15 ammatillisessa oppilaitoksessa ja 5 ammattikorkeakoulussa kausiluonteisuus vahvistaa tiivistä asiantuntijaverkostoa menetelmien ja prosessien kehittämisen kehto 15

16 Yhteistyössä räätälöidyt opiskelijavalintatutkimukset Päämäärä tekee yhteistyöoppilaitoksilleen eri laajuisia opiskelijavalintatutkimuksia. Prosessin avoimuus ja läpinäkyvyys palvelevat sekä hakijaa että toimeksiantajaa. Psykologinen soveltuvuustutkimus on jo vuosikymmeniä sisältänyt kirjallisen tutkimusosion ja psykologin haastattelun. Valintakoetulos on näiden kahden osion yhteensulautuma myös opiskelijavalinnassa. Päämäärä pyrki jo toimintansa alussa tarkentamaan valintakokeissa tutkittavat osiot, jotta niiden tarkastelussa pystytään hyödyntämään tilastollisia analyyseja ja niiden taustalla olevia ilmiöitä mahdollisimman sujuvasti. Opiskelijavalinnan tutkimusosioiden tarkemmalla määrittelyllä pyritään saamaan eri tutkijatahojenkin suorittamia valintaprosesseja paremmin yhteismitallisiksi. Vuodesta 2009 lähtien kirjallisessa tutkimuksessa on keskitytty arvioimaan oppimis- ja työskentelyvalmiuksia sekä sosiaalisia valmiuksia ja motivaatiota Arenen eli Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ry:n määritelmän mukaisesti. Menettely lisää läpinäkyvyyttä vielä entisestään. Jos karsiutuneella hakijalla ei ollut alun perinkään riittävästi valmiuksia alalle, hän saa palautteen välittömästi ja pääsee jatkamaan urasuunnitteluprosessiaan ilman toiveita herättävää tulosten odotteluaikaa. Sekä hakijat että toimeksiantajat ovat antaneet positiivista palautetta kaksivaiheisesta valintakoemenettelystä. Palautepalvelujemme sisältö vaihtelee myös asiakkaan tarpeen mukaan. Perusperiaate säilyy kuitenkin aina samana: Tutkitulla on mahdollisuus saada palaute tuloksistaan vähintään samassa muodossa kuin toimeksiantaja saa. Usein se merkitsee vähintään mahdollisuutta keskusteluun, joka toteutetaan valintakokeessa annettuina puhelinpalauteaikoina. Useimmiten tutkituilla on mahdollisuus saada myös kirjallista palautetta tutkimustuloksistaan. Vuodesta 2009 lähtien kirjallista palautetta on voinut tilata meiltä myös verkon kautta. Laajimman palautepalvelumme tavoitteena on hyödyntää valintakoetietoja itsetuntemuksen lisäämiseksi ja urasuunnittelun tarkentamiseksi. Kohteena ovat opintonsa aloittaneet opiskelijat, joille oppilaitos tarjoaa syventävän tulospalauteprofiilin lisäksi palautetilaisuuden. Siellä käydään läpi alalla jaksamisen ja menestymisen tekijöitä. Palautteen monipuolinen tarjonta lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä luottamusta valintaprosessiin. Olemme huomanneet, että sen kautta mekin saamme oleellista tietoa arvioinnin onnistumisesta. Valintaprosessiyhteistyö oppilaitosten kanssa on kehittynyt vuosien saatossa. Päämäärä toteuttaa kirjallisilla osioillaan oppimis- ja työskentelyvalmiuksien sekä sosiaalisten valmiuksien arvioinnin ja psykologin haastattelussa arvioidaan motivaatiota. Viime vuosina olemme kehittäneet haastattelun rinnalle kirjallista, nyt jo melko luotettavaa menetelmää, jota olemme käyttäneet systemaattisesti haastattelujen ohella. Oppilaitoksen opettajat voivat myös osallistua valintakokeen toteuttamiseen omilla tutkimusosioillaan, jolloin hakijan lopputulos neuvotellaan valintapalaverissa. Tutkimusjohtaja Sanna Tapojärvi-Rasi, Psykologitiimi Päämäärä Oy Hakijoiden suuri määrä on haaste, johon olemme vastanneet. Olemme parin viime vuoden aikana kehittäneet toimivaa kaksivaiheista soveltuvuustutkimusta, jossa kaikki hakijat osallistuvat ensin kirjalliseen oppimis- ja työskentelyvalmiuksien, sosiaalisten valmiuksien sekä motivaation tutkimukseen. Jatkotutkimukseen pääsevät karsitaan kirjallisen tutkimuksen perusteella. Psykologi tekee tarkemman ja monipuolisemman motivaation arviointihaastattelun vielä saman tutkimuspäivän päätteeksi. 16 «Valintamenettely vaatii jatkuvaa seurantaa. Yhteisten valintakriteerien laatimiseksi tarvitaan oppilaitosten ja työelämän tiivistä yhteistyötä. Valintakriteerien tulee ennustaa työelämän vaatimuksia ja siellä tapahtuvia muutoksia. Avainkysymys kuuluu: Miten ennustaa osaamista, jota tarvitaan jatkuvissa työelämän muutoksissa?» Opinto-ohjaaja, opo-koordinaattori Saara Nurmi Opinto-ohjaaja Eija Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu

17 Opiskelijavalinnat Arenen näkökulmasta VASTAAMASSA: Opinto-ohjaaja, opo-koordinaattori Saara Nurmi, Opinto-ohjaaja Eija Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu 1. Minkälaisia yleisiä muutoksia on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana opiskelijavalinnoissa? - AMKien erillisistä periaatteista on kuljettu kohti valtakunnallisia alakohtaisia valintaperusteita. Opetushallituksen kannanotot ovat yhtenäistäneet menettelytapoja. Aikuishaku on tullut myös yhteishaun piiriin. Arenen oma rooli on olennainen alakohtaisten valintaperusteiden kehittämisessä ja yhdenmukaistamisessa. - Myös arviointikriteereitä on kehitetty yhteistyössä ja opiskelijavalintojen seurannan avulla. Valintakokeissa voi olla myös yksilöllisiä järjestelyjä hakijan erityistarpeista lähtien ja asiantuntijoiden lausuntoihin perustuen. Valintakokeiden kehittämisessä yhteistyön merkitys on lisääntynyt. Valintayhteistyö on lisääntynyt myös oppilaitosten kesken. Saman alan oppilaitokset hyväksyvät yhä enenevässä määrin toisten oppilaitosten valintakokeiden tuloksia. 2. Miten muutos näkyy valintaprosessissa (yhteishausta koulun alkamiseen)? - Valintaperusteet julkaistaan etukäteen ja ne ovat hakijoiden tiedossa. Hakijoita informoidaan mahdollisimman hyvin valintakokeiden sisällöstä. Diakissa valintakokeiden kriteereitä on muokattu maahanmuuttajataustaisten hakijoiden kohdalla siten, että kokeet huomioivat paremmin hakijoiden kielitaidon vaikutuksen valintakokeiden arvioinnissa. - Viime vuosina valintakokeissa on huomioitu myös hakijoiden tarvitsemat erityisjärjestelyt. Lisääntyneen ohjauksen avulla on pyritty avoimuuteen koko valintaprosessissa. Hakijat ovat alusta alkaen tietoisia muun muassa valintaprosessin vaiheista, aikatauluista ja oikaisumahdollisuudesta. Lisäksi hakijalla on mahdollisuus saada tietoa aiemmin hankitun osaamisensa tunnistamisesta tulevissa opinnoissa. Hakuajat ovat nykyään valtakunnallisia, eivät oppilaitoskohtaisia. Oppilaitosten ennakkotyö on vähentynyt, koska yhteishakujärjestelmä laskee valinnassa käytettävät pisteet. 3. Miten tutkimusprosessi on muuttunut valintakoepäivänä? - Avoimuus on lisääntynyt. Hakijoilla on esimerkiksi ennakkotietoa valintakokeen sisällöstä. Olemme kehittäneet valintakokeen opiskelu- ja työelämäedellytysten arviointia yhdessä arviointeja tekevän Psykologitiimi Päämäärä Oy:n kanssa. Valintakoe on vakiintunut yhteistyöksi opettajien suorittaman haastattelun ja Päämäärän kanssa. 4. Miten palauteprosessi on kehittynyt? - Ilman opiskelupaikkaa jääneet hakijat voivat saada palautetta valintakokeesta. Samoin valituille opiskelijoille annetaan palaute opintojen alussa. He voivat käyttää tätä tietoa omaan ammatilliseen kasvuunsa. Hakijoilla annetaan jo valintakokeen yhteydessä tietoa palautteensaantimahdo llisuuksista. 5. Millaista kehitystä on tapahtunut jälkihoidossa? - Valinnan tulokseen tyytymättömät hakijat voivat hakea oikaisua. Menettelytavoista informoidaan etukäteen. Lisäksi hakijalla on mahdollisuus keskustella ennen oikaisun tekemistä sekä arvioinnin tehneen psykologin että oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa. Opettajahaastattelun kehittyminen Yhteinen mallinnettu haastattelun struktuuri ja sisältö. Haastatteluun osallistuvien opettajien valmentaminen haastatteluun. Haastatteluun on kehitetty sisältöalueet. Arvioinnin kriteerit ja niiden toimivuus arvioidaan. Psykologin arvioinnin kehittyminen Valintojen onnistumista on arvioitu opintojen etenemisen ja opintojen keskeyttämisen perusteella. Valitettavasti valintojen onnistumista ei ole pystytty arvioimaan valmistuneiden työelämään sijoittumisen ja työssä menestymisen näkökulmasta. 17

18 Onnistuneen opiskelijavalinnan osatekijät Tie ammatilliseen koulutukseen vie soveltuvuuskokeen kautta. Motivoitunut opiskelija suorittaa opintonsa loppuun ja valmistuu päteväksi ammattilaiseksi toiveammattiinsa. - Aloitin yhteistyön Päämäärän kanssa jo edellisessä työpaikassani vuonna Siirtyessäni vuonna 2004 nykyiseen työhöni, otin heti yhteyttä Päämäärään. Palvelut ovat pysyneet suurin piirtein samoina, mutta vuosien varrella olemme oppineet tuntemaan toistemme tavat ja toiveet. Luottamus on kasvanut ja yhteistyö on vuosi vuodelta sujuvampaa, kertoo Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan rehtori Merja Koski. Naantalin ammattiopiston rehtori Leena Yli-Liipola vastasi myöntävästi Päämäärän yhteistyötarjoukseen vuonna Pitkä yhteinen taival ja tuttu henkilökunta ovat hioneet yhteistyön vaivattomaksi. - Soveltuvuuskokeiden ajankohdat on saatu sovitettua joustavasti. Kokeiden tulokset ovat tulleet aina ajallaan jatkotoimenpiteitä varten. Olemme saaneet myös jälkivalinnan tulokset nopeasti. Kun olemme halunneet keskustella opiskelijavalintoihin liittyvistä asioista, Päämäärän psykologit ovat olleet valmiita yhteistyöhön. Yhteistyöoppilaitosten opettajille järjestettävät opiskelijavalintaan liittyvät koulutustilaisuudet ovat olleet myös onnistuneita. Onnistunut opiskelijavalinta kaikkien etu Rehtorit korostavat onnistuneiden opiskelijavalintojen ratkaisevaa merkitystä. Onnistunut valintaprosessi vähentää vääriä valintoja, turhautuneita opiskelijoita, turhautuneita opettajia ja yhteiskunnan yhteisten resurssien tuhlausta. Motivoituneet ja alalle soveltuvat opiskelijat kokevat olevansa oikealla alalla, suorittavat opintonsa loppuun ja valmistuvat toiveammattiinsa. - Suoraan peruskoulusta tulleet opiskelijat ovat usein yllättyneitä siitä, että ammatillinen koulutus sisältää niin paljon lukemista ja istumista. Lähihoitajan ammatista ja siihen opiskelusta olisikin hyvä hankkia mahdollisimman selkeä ja todellinen kuva ennen opiskelijapaikan hakemista. Toisaalta opiskelun markkinoinnissa on mietittävä, miten saada hyvät lähihoitajatyypit kiinnostumaan alasta, pohtii Yli-Liipola. Kohti valinnan haasteita Opiskelijavalintoja tekevät ammattilaiset kohtaavat haasteita. Koski mainitsee yhdeksi psyykkisten ongelmien tunnistamisen soveltuvuuskokeessa. Joissakin tapauksissa testattava pystyy, tahallaan tai tahattomasti, ikään kuin huijaamaan testiä ja testaajaa. Miten tämä pystyttäisiin estämään? Soveltuvuuskokeissa on tärkeää painottaa juuri niitä osa-alueita, jotka ovat olennaisia esimerkiksi lähihoitajan ammattiin opiskelussa ja ammatissa. Ihannetapauksessa hakija osaa itse punnita omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä peilata niitä samanaikaisesti tavoitteena olevaan ammattiin. Tämä on vaikeaa varsinkin nuorille hakijoille. - Opiskelijan elämässä tapahtuu kolmen vuoden aikana monia asioita, jotka voivat vaikuttaa opiskeluun. Soveltuvuustesteissä huonosti menestynyt saattaa motivoitua matkan varrella sekä menestyä hyvin opinnoissa ja tulevassa ammatissa. Sinänsä soveltuvuustestit mittaavat mielestäni edelleenkin oleellisia osaalueita, kuten persoonallisuus, motivaatio ja oppimisvalmiudet. Virhevalintoja tapahtuu, mutta niin tapahtuisi millä tahansa valintamenetelmällä, toteaa Koski. Leena Yli-Liipola, Naantalin ammattiopiston rehtori 18

19 Yli-Liipolan lista lähihoitajan työhön vaadittavista ominaisuuksista on pitkä. Työ vaatii laaja-alaista osaamista, joustavuutta ja kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin. Lähihoitajalla pitää olla vuorovaikutus-, ihmissuhde-, neuvottelu- ja ongelmaratkaisutaidot. Hänellä pitää olla vahvaa osaamista sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Työn perustuu ammatilliseen tietoperustaan, mutta lisäksi tarvitaan käden taitoja. - Kaikkea ei tarvitse tietenkään osata heti. Koulutuksen aikana tiedot ja taidot karttuvat. Hyvä kysymys kuuluukin, miten saamme koulutukseen nuoria ja aikuisia, joilla on kyky ja halu kehittää itseään ammattitaitoiseksi lähihoitajaksi? Tärkeä palautejärjestelmä Rehtorien mukaan soveltuvuustestitoimintaa on kehitetty oppilaitosten toiveet huomioiden. Esimerkiksi valintakriteereitä on pohdittu yhdessä. Seuraavaksi Yli-Liipola haluaisi kehittää palautejärjestelmää niin, että palautemahdollisuudesta kerrottaisiin myös jossakin muussa tilanteessa kuin soveltuvuuskokeen alussa. Silloin hakijat ovat liian jännittyneitä pystyäkseen keskittymään mihinkään ylimääräiseen. - Palaute edistää opiskelijoiden itsetuntemusta. Sen avulla he oppivat tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa paremmin. Varsinkin ne hakijat, jotka eivät läpäise koetta, kyselevät palautetta. Tulokset auttavat opiskelijoita tuntemaan itsensä paremmin ja sen myötä hakeutumaan sopivalle alalle. Päämäärät mielessä Koski puolestaan kiittää erityisesti sitä, että testejä on avattu ja niiden toimivuutta on arvioitu. Testien suhteen on voitu esittää omia toiveita. - Yhteistyön ytimessä on henkilökohtainen kontakti Päämäärän testaajien kanssa. Sitä en vaihtaisi pois. Keskustelut testipäivän jälkeen ovat olleet avoimia. «Onnistunut valintaprosessi vähentää vääriä valintoja, turhautuneita opiskelijoita, turhautuneita opettajia ja yhteiskunnan yhteisten resurssien tuhlausta.» Novidan rehtori Merja Koski Merja Koski, Novidan rehtori 19

20 Psykologit soveltuvuustutkimuksen haastattelijoina Psykologin tekemä haastattelu on olennainen osa soveltuvuustutkimusta. Kausiluontoisesti Päämäärässä työskentelevät psykologit ovat tyytyväisiä ammatillista osaamista kehittävään tiimityöhön. Carola Anckar työskentelee yrittäjänä työ- ja organisaatiopsykologian tehtävissä, pääasiassa henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyvien palvelujen parissa. Työ- ja uraohjaus, tiimi-, esimies-, ja muutosvalmennukset sekä työhyvinvointi ovat hänen erityistä osaamisaluettaan psykologina. Carolan yhteistyö Päämäärän kanssa alkoi muutama vuosi sitten, kun yksi Päämäärän vakituisista psykologeista tarttui uusiin haasteisiin. Merja Tuomolan oma toiminimi on Amandum. Hypnoterapeuttinen ja valmennuksellinen työskentely, psyykkinen valmennus sekä ura- ja työnohjaus kuuluvat hänen erityisosaamiseensa. Koulutuksissa Merjan alaa ovat esimerkiksi rentoutumisen taitoon ja stressinhallintaan sekä työhyvinvointiin ja työnhakuprosessiin liittyvät asiat. Merja tutustui Minna Tapojärveen paikallisen psykologiyhdistyksen kautta. Yhteistyö Päämäärän kanssa alkoi vuonna Päivi Myöhäsen päätyötä yrittäjänä ovat neuropsykologiset tutkimukset ja arvioinnit, esimerkiksi psyykkisen työkyvyn, oppimisvaikeuksien, tarkkaavaisuusongelmien ja oppimisedellytysten osalta. Hän tekee paljon yhteistyötä muun muassa TE-toimistojen kanssa. Ihmisten testaaminen ja arvioiminen ovat hänen erityistä osaamisaluettaan. Päivi on tehnyt opiskelijavalintoja Päämäärälle vuodesta 2000 lähtien. Yhteistyötä osaavassa tiimissä Psykologien mielestä yhteistyö Päämäärän kanssa on virkistävän erilaista muihin omiin töihin verrattuna. Yrittäjänä työskentely on välillä melko yksinäistä, joten ajoittain on mukava kuulua tiimiin. Opiskelijavalinnoissa mukana olevien kesken vallitsee tiivis yhteistyö ja mukava yhteishenki. - On hienoa tavata suuri määrä nuoria ihmisiä. Kohtaamme monenlaisia aktiivisia ja innostuneita hakijoita. Nautin myös työpäivien hektisyydestä, hymyilee Päivi. Yhden päivän aikana haastatellaan yleensä suuri määrä hakijoita. Kontaktit jäävät ymmärrettävästi melko lyhyiksi. Yhden hakijan haastattelu kestää keskimäärin noin kymmenen minuuttia. - Alussa minun oli vaikea uskoa, että kymmenessä minuutissa ehtii kunnolla haastatella ihmistä. Käytännössä kymmenisen minuuttia riittää yleensä aivan hyvin, kunhan hakija on hyvin täyttänyt etukäteen saamansa Valmistavan tehtävän ja haastattelussa pysyy aiheessa, toteaa Carola. Hektinen työ vaatii psykologilta haastattelukokemusta, ihmistuntemusta, ihmisen tutkimiseen ja arvioimiseen liittyviä taitoja, tutkimuksellista otetta, kykyä keskittyä olennaiseen ja kykyä olla läsnä. - Koulujen soveltuvuustutkimuksissa arvioimme motivaatiota ja soveltuvuutta haastattelun sekä testitulosten ja -analyysien perusteella. Opiskelijavalinnoissa teemme usein opettajien kanssa yhteistyötä. Yhteistyön aste vaihtelee. Jos opettajat ovat mukana opiskelijavalinnoissa omilla osuuksillaan, arvioinnit tehdään yhdessä, kertoo Merja. 20

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 2/2012 REKRYTOI TEHOKKAASTI s. 7 s.11 Uusille urille USV ERILAISET TYÖT, ERILAISET TEKIJÄT s.21 PSYKOLOGINEN HENKILÖARVIOINTI s.6 HILJAINEN TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN s.25 EILAKAISLAN

Lisätiedot

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja organisaatiot Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Kandidaatin tutkielman ohjaajat

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä. - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt.

Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä. - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt. Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt Simo Terho Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2008 Tiivistelmä 10.12.2008

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla SEFEN RAPORTTEJA 1/2011 Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla Empiros Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

Lisätiedot

URANOSTE TYÖNHAKUOPAS

URANOSTE TYÖNHAKUOPAS URANOSTE TYÖNHAKUOPAS VAKUUTTAVAN CV:N RAKENNUSPALASET VALMIINA HAASTATTELUUN REKRYTOINNIN AMMATTILAISTEN VINKIT CV- JA HAASTATTELUVINKEILLÄ UUTEEN TYÖHÖN Oletko hakemassa ensimmäistä oman alasi työpaikkaa

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot