mielessä Päämäärät Psykologitiimi Päämäärä OY:n sidosryhmälehti 4/2010 Päämäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mielessä Päämäärät Psykologitiimi Päämäärä OY:n sidosryhmälehti 4/2010 Päämäärä"

Transkriptio

1 Psykologitiimi Päämäärä OY:n sidosryhmälehti 4/2010 Päämäärät mielessä Monesti tuntuu, että elämä etenee päämäärästä toiseen. Tavoitteellisuus liittyy hyvinvointiin ja onnistumiseen kaikissa elämämme tapahtumissa. Se on optimismia, jossa unelmat ja toiveet toimivat moottorina. Meille Päämäärässä se on kaiken toiminnan lähtökohta ja yhteinen nimittäjä. Keskitymme tavoitteelliseen optimismiin sekä oman työmme arjessa että tuottamissamme asiantuntijapalveluissa. Optimisti huomaa oman käyttäytymisensä vaikutuksen korostuneesti onnistumisissa. Siksi hän oppii onnistumaan pessimistiä paremmin. Optimisti tuntee myös onnistumiseen johtavat ajattelu- ja toimintastrategiansa. Pessimisti taas vahvistaa ajattelullaan pikemminkin epäonnistumisiin johtavaa polkuaan. Onnistumisen hallinta näyttäisi olevan kansallinen heikkoutemme. Esimerkiksi jalkapallopelissä osaamme nousta tappiotilanteesta, mutta johtotilanteen säilyttäminen ja voittaminen on vaikeaa. Ajattelu- ja toimintastrategioillamme on pitkät kansalliset juuret. Pohdin usein, miten paljon Suomesta onkaan muuttanut optimismia ulkomaille. Illusorisen hohteen optimistit ovat uskaltaneet kulkea kohti unelmiaan, hypätä tuntemattomaan ja perustaa kokonaisia optimistisia kansakuntia. Amerikkalaiset toteuttavat yhä unelmiaan muiden ihmetellessä asiaa. Optimismin vahvistaminen on vaikeaa, jos pessimismi on vallinnut pitkään. Olemme kokeneet tämänkin Päämäärässä. Teimme 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa yli kolmekymmentä työelämään ohjaavaa koulutusta pitkäaikaistyöttömille. Niissä vahvistettiin elämänmyönteisyyttä ja tavoiteltiin uusia mahdollisuuksia. Opimme ihmisistä, optimismista ja itsensä kehittämisestä paljon. Monet soveltuvuustutkimustemme ilmentämät ominaisuudet konkretisoituivat ja tulivat näkyviksi käyttäytymisessä. Saimme hyvän tuntuman populaatiomme normaalijakauman siihen reunaan, jossa hyvinvoinnin ja menestymisen tekijöitä on usein hyvin vaikea löytää. Yleensä soveltuvuustutkimustemme kohderyhmät edustavat väestön normaalijakauman päinvastaista reunaa. Tällä hetkellä työskentelemme eniten erilaisten hyvinvointia tuottavien toimialojen kanssa, joiden arkeen kuuluu paremmasta tulevaisuudesta viestimisen taito. Se on eheyttävä ja parantava voima. Päätavoitteemme myös soveltuvuustutkimuksissa on tiedostaa ja tunnistaa hyvinvoinnin, menestymisen ja onnistumisen taustalla vaikuttavia ominaisuuksia. Kuinka pysyviä ne ovat ja miten ne yhdistyvät toimialan tai työyhteisön tavoitteisiin ja todellisuuteen. Meitä pyydetään usein myös kertomaan, kuinka näitä ominaisuuksia ja itseään voisi kehittää. Päämäärä on nyt 15-vuotias. Se on hyvinvoiva ja kehittyvä yritys, jonka liikevaihto ja tutkimusmäärät ovat koko ajan kasvaneet. Kausiluonteiset soveltuvuustutkimustoimialat ovat pitäneet vakituisen henkilökunnan määrän mikroyrityksen tasolla, mutta verkostomme ovat kasvaneet työmäärän kasvaessa. Kasvu ei ole itsetarkoitus, mutta siitä on tullut meille normaalitila. Me optimistit olemme oppineet onnistumaan ja hallitsemaan isoja projekteja. Nautimme päästessämme ylittämään itsemme yhä uudelleen. Kiitos hienoista haasteista ja hyvästä yhteistyöstä kuuluu asiakkaillemme! Toivomme, että jatkossa pystymme lunastamaan odotuksenne entistäkin paremmin. Päämäärän historian neljännessä sidosryhmälehdessä pyrimme valottamaan, miten me sen teemme. Toivotan antoisia lukuhetkiä lehden parissa. Onnea matkallesi kohti uusia päämääriä! Minna Tapojärvi Päämäärän toimitusjohtaja perustamisesta alkaen Päämäärä

2 Päämäärät mielessä SISÄLTÖ: Päämäärät mielessä s. 1 Pitkä yhteistyö rekrytoinneissa tuo selkeitä etuja s. 4 Testaus tuo rekrytoitavan vahvuudet esiin s.6 Soveltuvuustutkimus minimoi rekrytointiriskit s.7 Personality Profile, KeyPersons PP15 s.9 Teologian opiskelijalle soveltuvuustutkimus on kehittymistilaisuus s.13 Työnohjaajakoulutuksen psykologisessa soveltuvuustutkimuksessa s.14 Yhteistyössä räätälöidyt opiskelijavalintatutkimukset s.16 Onnistuneen opiskelijavalinnan osatekijät s.18 Psykologit soveltuvuustutkimuksen haastattelijoina s.20 PÄÄMÄÄRÄ Psykologitiimi Päämäärä Oy:n sidosryhmälehti Numero 4/2010 Assistentit avainasemassa s.22 Seurantatutkimus HAAGA-HELIAn opiskelijavalinnoista s.23 Päämäärän viisitoista vuotta s.27 Päätoimittaja: Minna Tapojärvi Toimitus: Sanna Tapojärvi, Anu Luolila, Liisa Myllymaa, Mona Stenbom Päämäärän uutisia s.29 2

3 Päämäärän rekrytointeihin liittyvät soveltuvuustutkimukset pähkinänkuoressa: pääasiassa sosiaali- ja terveysalojen, teknologia-, metalli- ja rakennusteollisuuden asiantuntija- ja esimiestutkimuksia toimialueena pääasiassa Varsinais-Suomi listalla lueteltu toimenkuvia, joihin olemme rekrytantteja tutkineet kehityssuuntana yritysten omaa HR-toimintaa tukevat nettiavusteiset palvelut Päämäärän aputoiminimen KeyPersons kautta 3

4 Johtaja Johnny Nyman Pitkä yhteistyö rekrytoinneissa tuo selkeitä etuja Päämäärä on mukana Sanmina-SCI Enclosure Systems Oy:n vaativan tason rekrytoinneissa. Rekrytointiprosessi räätälöidään tehtävään ja hakijakuntaan sopivaksi. Sanmina-SCI on kansainvälinen elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka asiakkaat toimivat esimerkiksi viestinnän, tietotekniikan ja lääketeollisuuden aloilla. Yhtiön yli sata tuotantolaitosta sijaitsevat kahdessakymmenessä eri maassa. Suomen tehtaat Haukiputaalla ja Salossa työllistävät yhteensä yli 400 työntekijää. Salon tehtaalla valmistetaan ohutlevytuotteita, esimerkiksi koteloita, etulevyjä ja makasiineja erilaisille elektronisille laitteille. - Olin 2000-luvun alussa itse ensimmäistä kertaa esimiehenä mukana rekrytoinneissa, kun yhteistyömme Päämäärän kanssa alkoi. Aiemmassa työpaikassani rekrytointiapuna ei käytetty ulkopuolista asiantuntijaa. Mielestäni oli tärkeää saada omien ajatusten ja päätöksenteon tueksi mahdollisimman tarkka käsitys hakijoiden kykypotentiaalista, sanoo Salon Sanmina-SCI Enclosure Systems Oy:n tehtaan johtaja Johnny Nyman. Psykologitiimi Päämäärä toteutti muutamien kärkihakijoiden soveltuvuustutkimuksen rekrytointiprosessin loppupuolella. Hyvien tulosten ansiosta yhteistyö on jatkunut koko 2000-luvun ajan, ja tutkimusprosessia on kehitetty vastaamaan kulloistakin rekrytointitarvetta. Soveltuvuustutkimuksessa on käytössä muun muassa hakijan kognitiivisia kykyjä mittaavia aikarajoitettuja kykytestejä, persoonallisuustestejä, työelämää simuloiva casetehtävä sekä kahden psykologin haastattelut. Rekrytointi on tärkeä investointi - Onnistuneen rekrytoinnin merkitys yritykselle on erittäin suuri. Rekrytointi on usean vuoden investointi, jonka tarkoituksena on löytää oikea henkilö avoinna olevaan toimeen. Ihanteellista olisi löytää pätevä ja myös työyhteisöön sopeutuva hakija, korostaa Nyman. Hänen mukaansa pitkäaikaisesta yhteistyöstä rekrytointiyrityksen kanssa on suurta hyötyä. Rekrytoinneissa pitkään mukana ollut taho tuntee yrityksen ja koko organisaation sekä tietää minkälaisia henkilöitä yritykseen aiemmin on rekrytoitu. Onnistunut rekrytointi alkaa työpaikkailmoituksen laadinnasta. Yrityksen kannalta oikeat henkilöt on saatava kiinnostumaan työpaikasta. Ilmoituksen tulee olla yhtä aikaa houkutteleva ja riittävän informatiivinen. Nykyään Päämäärä on mukana Sanmina- SCI Enclosure Systems Oy:n vaativan tason rekrytoinneissa, joissa toteutetaan muutaman päähakijan laaja soveltuvuustutkimus. 4

5 - Rekrytointiprosessi on kaksisuuntainen. Me etsimme tiimiimme kyvykästä, pätevää ja sopeutuvaa henkilöä ja tarjoamme samalla hänelle riittävästi tietoa yrityksestämme. Rekrytoinnissa ei saa keskittyä pelkästään hakijan tenttaamiseen. - Pyrin aina haastattelussa kertomaan rekrytoitavalle yrityksen aiemmista vaiheista sekä tulevaisuuden näkymistä ja haasteista. Hakijalle on plussaa, jos hän on aktiivinen ja kyselee keskeisimpiä kysymyksiä yrityksen edustajalta. Haasteena paras ja sopivin hakija Johnny Nymanin mukaan vielä vuoden 2008 puolella yksi suurimmista rekrytointiin liittyvistä haasteista oli löytää pätevät hakijat ja saada heidät kiinnostumaan yrityksestä. Taloudellisen tilanteen muututtua päteviä työnhakijoita on enemmän tarjolla, mutta parhaan hakijan löytäminen on yhä yhtä haasteellista. - Vain tarpeeksi isosta hakijajoukosta voidaan tehdä todellista valintaa. Rekrytointiprosessi räätälöidään aina täytettävään tehtävään ja hakijakuntaan sopivaksi, mutta yleisimmin soveltuvuustutkimuksessa on teetetty erilaisia kyky- ja persoonallisuustestejä sekä psykologien suorittamia haastatteluja. Huolellinen rekrytointiprosessi edesauttaa rekrytointiin liittyvien riskien minimoimista. Olen huomannut, että mitä tärkeämpään tehtävään rekrytoidaan, sitä tärkeämpää on panostaa rekrytointiprosessiin. Raportti ammatillisen kasvun apukeinona Psykologitiimi Päämäärän soveltuvuustutkimuksissa käyttämä kirjallinen raportti saa kiitosta Nymanilta. Henkilön kuvaus on helppo omaksua ja kuvaavasta kirjoituksesta hahmottaa hyvin henkilön ominaisuudet, vahvuudet ja kehityskohdat. Raportin liitteet syventävät lausuntoa ja antavat käsityksen henkilön sijoittumisesta viiteryhmässä. Lausuntoa liitteineen voi hyödyntää monin tavoin niin yksilötasolla kuin yrityksessä. - Soveltuvuustutkimuksen avulla työnhakijat saavat vahvistuksen omasta itsestään, omista kyvyistään ja kehityskohteistaan. Oman työuran suunnittelussa näihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Lisäksi soveltuvuustutkimuksen tuloksia voidaan käyttää työtehtävään valitun henkilön kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa ammatillisen kasvun tukena, Nyman huomauttaa. «Onnistunut rekrytointiprosessi on yhteistyötä. Mitä tärkeämpään tehtävään rekrytoidaan, sitä tärkeämpää on panostaa hakuprosessiin. Rekrytointi on usean vuoden investointi.» Johtaja Johnny Nyman 5

6 Testaus tuo rekrytoitavan vahvuudet esiin Mika Heinävaara valittiin Sanmina-SCI Enclosure Systems Oy:n tuotantopäälliköksi. Soveltuvuustutkimus oli testattavalle intensiivinen tilanne. Testituloksista voi olla myöhemminkin hyötyä esimerkiksi toimenkuvan tai organisaation muutoksissa. - Osallistuin psykologisiin soveltuvuustutkimuksiin Psykologitiimi Päämäärässä hakiessani Sanmina-SCI Enclosure Systems Oy:n tuotantopäällikön tehtäviin. Tutkimuspäivä oli minulle positiivinen ja antoisa kokemus. Tutkimus oli sopivasti mitoitettu, eikä minulle tullut varsinaisesti kiire, vaikka en ehtinyt ihan kaikkea kokonaan tehdäkään. Henkilökunta oli ystävällistä ja palvelualtista. - Kysymyksiin kannattaa vastata suoraan ja rehellisesti ja aika nopeasti. Se ei tarkoita, että vastataan mitä mieleen juolahtaa. Aika ei riitä pitkiin pohdiskeluihin, eivätkä ne luultavasti edes parantaisi tuloksia. Testi on intensiivinen ja vaatii keskittymistä, joten vireystilan on oltava hyvä. Huonosti nukuttu yö, stressi tai flunssa johtaa varmasti alisuorittamiseen. Pieni itsetutkiskelu ennen testiä kannattaa, jos sellainen ei ole muuten tapana. - On aina haastavaa tehdä nopeita osioita, koska helposti jää miettimään kysymyksiä liian kauaksi aikaa. Haastavinta oli esittelypuheen pitäminen kameralle, vaikka minulla onkin kohtuullisen paljon esiintymiskokemusta. Tilanne oli odottamaton eikä valmistautumiseen annettu kovin paljon aikaa. Päivästä jäi hyvä fiilis ja tunsin onnistuneeni useimmissa osioissa, kertoo Mika Heinävaara. Hän on osallistunut vastaaviin testeihin kolme kertaa viimeisen viiden vuoden aikana. Ensimmäisen testin jälkeen kysymyksiä ja vastauksia tuli mietittyä ja jossiteltua jälkeenpäin. - Tämä kolmas testi oli mielestäni paras ja kattavin. Tulokset olivat varsin totuudenmukaisia. Heikkoudet ja vahvuudet tulivat paremmin esille, kuin aikaisemmissa testeissä. En ollut erityisen yllättynyt tuloksista, kuten ei ollut avovaimonikaan. En tosin tiedä onko se hyvä vai huono asia... Kun saa hyviä tuloksia, se tietenkin rohkaisee ja antaa itseluottamusta. - Tutkimuksista sanotaan yleensä, että ne ovat yksittäistapauksia ja tehty juuri tiettyä rekrytointia varten. Itse en ole hyödyntänyt tutkimusta, mutta ehkä siihen voidaan palata tarvittaessa. Kyllähän tutkimuksessa selvitettiin useita niin sanottuja pysyviäkin ominaisuuksia. Siitä voi olla hyötyä esimerkiksi toimenkuvan muuttuessa tai organisaatiomuutoksissa. Aikaisemmista testeistä oli ainakin Heinävaaralle hyötyä, vaikka ne olivatkin erilaisia. Kokemus helpottaa teknistä suorittamista ja tekee tilanteesta vähän rennomman. Kun ajankäyttö on tarkempaa, voi keskittyä enemmän itse asiaan. - Rekrytoiva yritys pyytää testeihin yleensä vain 2-3 potentiaalista tapausta. Harvemmin kaikki hyvät tai edes halutut ominaisuudet kasautuvat samaan ihmiseen. Kehityskelpoisia yksilöitä on varmasti paljon, jos odotukset ja osaaminen osataan paketoida oikein. Testi on kallis ja rekrytointi vielä kalliimpi satsaus, joten investoinnin on kannatettava. Testeissä selviää sellaisiakin asioita, joita ei välttämättä huomata edes kysyä ensimmäisissä haastatteluissa. - Testitulosten seuranta olisi hyvä asia. Ovatko asiat menneet odotetusti? Jos eivät niin miksi? Onko tullut pettymyksiä vai iloisia yllätyksiä? Oliko yritys tai työntekijä sellainen kuin luultiin? Onko sopeutumisvaikeuksia? Hiukan yleistäen voisi todeta, että tämän tyyppinen seurantaosaaminen on teollisuusyrityksissä aika insinöörimäistä. Siksi Päämäärän tarjoamaa osaamista tarvitaan, päättää Heinävaara. Heinävaaralla on yksinkertainen neuvo ensi kertaa testiin menevälle, jota tilanne ehkä jännittää. 6

7 Soveltuvuustutkimus minimoi rekrytointiriskit Osaavat työntekijät ovat yritykselle kallisarvoista pääomaa. Asiantunteva hakuprosessi ja testaus nostavat rekrytointien onnistumisprosenttia. - Laajensimme vuoden 2006 lopulla liiketoimintaamme. Koska aloimme toteuttaa vaativampia toimihenkilö- ja asiantuntijatason hakuprosesseja, tarvitsimme avuksemme luotettavan ja osaavan partnerin Turun talousalueelta. Valitsimme yhteistyökumppaniksi Päämäärän, kertaa myyntipäällikkö Timo Riissanen, Personaali Henkilöstöpalvelut Oy. - Soveltuvuustutkimusten käyttö ja työantajien ymmärrys panostaa rekrytointiprosesseihin pienentävät haasteita ja riskejä. Personaalille ja sen asiakasyrityksille yhteistyö Päämäärän kanssa merkitsee ennen kaikkea asiantuntijuutta ja kaiken kattavan hakuprosessin toteuttamista. Minimoimme rekrytoinnin epäonnistumisen riskejä. Personaali Oy:n ja sen asiakasyritysten yhteistyötarpeet liittyvät yleensä soveltuvuustutkimusten tekemiseen. Psykologisen testitutkimuksen avulla hakijakandidaateista saadaan syvällisempi kuva. Rekrytointien onnistumisprosentti nousee, kun yritykset saavat pintavaikutelmaa perusteellisemman mahdollisuuden arvioida hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia. Testituloksia voidaan helposti verrata kunkin tehtävän vaatimaan tavoiteprofiiliin. - Asiakasyrityksemme saavat tutkimusten avulla erinomaista tietoa uuden työntekijän perehdytykseen. Päämäärän käyttämät arvioinnit ovat sopineet hienosti hakuprosesseihimme ja asiakasyrityksemme ovat olleet tyytyväisiä palveluumme. Rekrytointiriskien minimointia Nykyään osaavia työntekijöitä ei ole helppo löytää. Hyvät ammattilaiset halutaan sitouttaa mahdollisimman hyvin, sillä kynnys vaihtaa työpaikkaa on lisääntynyt. Asiantuntevasti toteutettu rekrytointiprosessi onkin tullut entistä tärkeämmäksi osaksi yritysten toimintaa. Riissasen mukaan onnistuneella rekrytoinnilla on kolme tärkeää osatekijää: oikea hakutapa, laajat ja perusteelliset haastattelukierrokset sekä psykologiset testitutkimukset. Kuulostaa periaatteessa yksinkertaiselta, mutta kun kaikki nämä osatekijät onnistuvat, myös rekrytointi onnistuu hyvin todennäköisesti. Silloin kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Rekrytoinnin suurin haaste nykyään on se, että varsinkin asiantuntija- ja johtotason työntekijöiltä vaaditaan paljon ja heidän tehtäväkenttänsä on hyvin laaja. Lisäksi työnhakijat ovat tänä päivänä hyvin aktiivisia 'passiivisen työnhaun' suhteen eli kilpailuttavat työantajia. Kaikki hyöty irti testeistä - Psykologisen testitutkimuksen avulla työnhakija näkee hyvin omat osaamisalueensa ja tietysti myös mahdolliset kehityskohtansa. Mielestäni työnhakijoiden pitäisi ottaa testaukset oman itsensä kehittämisen kannalta. Tutkimuksen avulla on hyvä tilaisuus nähdä omat parhaat puolensa ja kehittymismahdollisuutensa konkreettisesti. Valitettavasti jotkut työnhakijat pitävät vielä tänäkin päivänä soveltuvuustutkimusta pakkopullana ja raivattavana esteenä ennen pääsyä uuteen työpaikkaan. Kannustan omassa työssäni työnhakijoita ottamaan arvioinneista hyödyn itselleen. Myös rekrytoivan yrityksen pitäisi paremmin hyödyntää soveltuvuustutkimuksessa saatua tietoa. Siitä olisi paljon apua työnhakijan perehdytyksessä. Pidemmällä aikajänteellä työntekijää voidaan ohjata testitutkimuksen avulla entistä enemmän kohti vahvuuksiaan ja luontaisimpia osaamisalueitaan. - Yhteistyömme Päämäärän kanssa on sujunut aina hyvin ja olemme oppineet tuntemaan toistemme toimintatavat. Kehitysmahdollisuutena näkisin sen, että osan arvioinneista voisi siirtää Internetiin. Verkkokäyttöisyys helpottaisi kaikkien ajankäyttöä. Varsinkin kiireiset työnhakijat voisivat tehdä tietyt osat testitutkimuksista omien aikataulujensa mukaan silloin kuin heille itselle parhaiten sopii. 7

8 Reskontranhoitaja Työterveyslääkäri Ingenjör för teknisk service och utvecklingsuppgifter Kaupunginjohtaja Työsuojelupiirin ylitarkastaja TV-työn opettaja Puhelinpalveluyksikön vetäjä Johtava sosiaalityöntekijä Laatupäällikkö Työterveyshoitaja Hankkija Muotoilija Työfysioterapeutti Mekaniikkasuunnittelija Osastosihteeri Myyntiedustaja Vastaanoton sairaanhoitaja Kuntoutusohjaaja Työvoimatoimiston osastonjohtaja Työnjohtaja Osastonhoitaja Johdon assistentti Leikkaus ja anestesia sairaanhoitaja Suunnittelupäällikkö Työmaainsinööri Vanhustyön palveluohjaaja Talouspäällikkö Omaishoidon palveluohjaaja Ostaja Tuotantoinsinööri Etuuskäsittelijä-Lastensuojelu Varaston esimies Vanhustyöntekijä Myyntipäällikkö Sosiaalityön johtaja Työmaamestari Perhetyöntekijä Varastotyöntekijä Avopalveluohjaaja Projekti-insinööri Johtava sosiaalityöntekijä Vastaava työnjohtaja Mikrotukihenkilö Aluemyyntipäällikkö Kaukolämmön käyttömies Suunnitteluinsinööri Myyntineuvottelija Apulaismyyntipäällikkö Hankinnan insinööri Tehtaanjohtaja Sosiaalityöntekijä Huoltopäällikkö Rekrytointikonsultti Vanhainkodin johtaja Automaatioinsinööri Vastaava työterveyshoitaja Controller Huoltopäällikkö Sosiaaliohjaaja Sähkösuunnittelija Aluepäällikkö Sielunhoidon työnohjaaja Laatuinsinööri Tiedottaja/projektikoordinaattori Seurakuntatyön työnohjaaja «Onnistunut rekrytointi = oikea hakutapa + perusteelliset haastattelukierrokset + psykologiset testitutkimukset.» Myyntipäällikkö Timo Riissanen, Personaali Henkilöstöpalvelut Oy 8

9 Keypersons Personality Profile, KeyPersons PP15 Lisäinformaatiota testin tulkintaan Kun KeyPersons PP15 toimii muiden henkilöstö- ja organisaatiotutkimusten yhteydessä, aineistoja voidaan tarkastella myös tilastollisten analyysien avulla. Vertailuaineistojen käyttömahdollisuudet sekä esimerkiksi työyhteisö-, osasto- tai ammattiryhmäkohtaisten tunnuslukujen (keskiarvot, vaihteluvälit, hajonnat) saatavuus antavat lisäinformaatiota testin tulkintaan. Aineistojen avulla voidaan diagnosoida tarkemmin esimerkiksi heikkoon tiedonkulkuun tai ongelman ratkaisuun liittyviä organisaatiotason kehittämistarpeita. Siten eri työyhteisöihin voidaan laatia juuri niissä tarkasti toimivia strategioita ja toimintamalleja. Esimerkiksi organisaation tiimiprofiloinnissa kertynyttä PP15-vertailuaineistoa voidaan peilata uusien työntekijöiden PP15-testituloksiin ja tarkentaa toimenkuvia vahvuuksien mukaiseksi. Persoonallisuuden piirteet esiin on testi, joka tutkii henkilön käyttäytymiseen vaikuttavia varsin pysyviä persoonallisuuden piirteitä. Nykytutkimuksen mukaan persoonallisuus on hyvin pitkälle geneettinen ominaisuus, joka kehittyy periytymisen osoittamaan suuntaan, jos ympäristö ei estä tai haittaa kehitystä. Jopa 60 prosenttia joistakin persoonallisuuden piirteistä on voitu osoittaa periytyviksi. Piirteiden suhteellinen pysyvyys kasvaa tutkimusten mukaan iän myötä ollen korkeimmillaan korrelaatiokertoimella ilmaistuna.74. Kokonaiskuva luonteenominaisuuksista KeyPersons PP15 selvittää kokonaiskuvan tutkittavan luonteenominaisuuksista. Se sisältää tutkittavan työorientaation, ryhmävalmiuksien, esimiestaitojen ja sosiaalisten taitojen kannalta relevantteja persoonallisuustekijöitä. Niitä ovat ihmiskiinnostuksen määrä, sosiaalinen rohkeus, hallitsevuus, tunteiden kuuntelu, itsekontrollin määrä, ulkoisen kontrollin ja sääntöjen tarve sekä diplomaattisuus. Erillinen summamuuttuja tutkii sosiaalista suotavuutta tutkimustilanteessa ja vahvistaa testin tulkinnan validiteettia. Testin vahva teoria- ja kehitystausta KeyPersons PP15 on moderni eurooppalainen kansainvälisiin piirreteorioiden tutkimisen ja kehittämisen oivalluksiin perustuva laaja persoonallisuusinventaari. Piirreteoriat tutkivat ja erittelevät yksilön persoonallisuutta, etsien eroavaisuuksia suhteessa muihin ihmisiin. Raymond Cattell kehitti jo 1940-luvulla kuudentoista piirteen teorian, joka edelsi nykyään suosittua viiden faktorin persoonallisuusmallia. Piirreteorioiden pitkittäistutkimuksilla on tunnistettu pysyviä ominaisuuksia, jotka suuntaavat ihmisen elämänkulkua. Piirreteoriat ovat säilyttäneet asemansa käyttäytymisen tutkimisessa ja ne ovat edelleen yksi persoonallisuuspsykologian vahvoista osa-alueista. KeyPersons PP15 menetelmää edelsi Päämäärä Oy:n Laaja persoonallisuustesti, joka otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna Työkalu henkilöarviointeihin työelämän toimintaympäristöissä henkilövalinnat henkilöstön valmennukset työn- ja uraohjaukset 9

10 Testin tulosten käsittelyyn on käytössä eri toimialojen ja ammattiryhmien vertailuaineistoja. Kysymykset ovat väittämiä, joihin vastataan 7-portaisella asteikolla (1 ei sovi minuun lainkaan 7 sopii minuun täysin). Testiin vastaaminen on kohtalaisen helppoa, se kestää tutkittavan itsetuntemuksesta ja nopeudesta riippuen 45 minuuttia - tunnin. Keypersons Personality Profile, KeyPersons PP15 Tulokset raportoidaan profiilina KeyPersons PP15 tulosprofiilissa tulokset on esitetty luonteenominaisuuksittain suhteessa yleiseen vertailuaineistoon, joka muodostuu eri toimialojen, eri-ikäisistä ihmisistä, jotka tulevat erilaisista elinympäristöistä. Tulosten syvemmässä tulkinnassa voidaan tarkastellaan profiilissa esitettyjen ominaisuuksien yhdistelmiä kuten esimiesominaisuudet, asiantuntijaominaisuudet, sitoutumisominaisuudet tai big five tyyppiset faktorit. KeyPersons PP15 sopii käytettäväksi yhdessä perinteisten työyhteisö- ja ilmapiiritutkimusten, 360-kyselyjen, arvokyselyjen ja esimieskyselyjen kanssa, kun halutaan selvittää yksilön persoonallisuuden vaikutusta työyhteisön ja organisaation ilmiöihin. Tiedon tuottama lisäarvo on merkittävää rekrytoinneissa, toimenkuvien ja yksilöllisten urapolkujen suunnittelussa. Se on oiva esimies- ja asiantuntijatyön kehitysväline, soveltuu myös kliiniseen työhön. Psykologitiimi Päämäärä Oy tarjoaa konsultaatiota ja koulutusta kaikkiin KeyPersons PP15:n käyttötarkoituksiin. Persoonallisuusinventaarin tekniset tiedot KeyPersons PP15 testi on laaja persoonallisuusinventaari. PP15- menetelmän kaikkien faktoreiden reliabiliteetit ovat hyviä ja pääosin erinomaisia (Mean = 0.87). Ainoastaan yhden faktorin realibiliteetti jää alle 0.8. Faktoreiden reliabiliteetit ovat siis yhtä lukuun ottamatta yli 0.80, mitä voidaan yleisesti pitää hyvänä lukuna piirreteoreettiselle testille. Kymmenen faktorin reliabiliteetit ovat lähes 0.9 tai jopa sen yli. PP15 testin 234 kysymystä faktoroituvat kuudelletoista (16) faktorille, joista viisitoista (15) edustaa pysyvämpää luonteenominaisuutta ja yksi on tilannetekijöistä riippuvainen vastaamistyyliä kuvaava ulottuvuus. Viidestätoista luonteenominaisuudesta voidaan muodostaa toiminnan näkökulmasta erilaisia summamuuttujia ja universaaleja globaalifaktoreita, kuten viiden (5) faktorin malli. Yleisen vertailuaineiston lisäksi voidaan valita muita vertailuryhmiä, kuten esimies, asiantuntija, toimiala- tai ammattialakohtaista, osasto-/ työyhteisökohtaista, organisaatiokohtaista vertailuaineistoa. Testi on erinomainen palaute- ja kehityskeskusteluiden väline. Yksilön tuloksia voidaan verrata esimerkiksi työyhteisön tai ammattiryhmän keskiarvotuloksiin. Assessment Center, KeyPersons Executive KeyPersons Executive arviointikeskus on rekrytoinnin ja urasuunnittelun työkalu esimerkiksi asiantuntija- ja johtajapotentiaalin tunnistamiseksi. Executive on KeyPersons tutkimusmenetelmien muodostama kokonaisuus. Executiven laaja Assessment Center palvelu hyödyntää kaikkien KeyPersons mittareiden tutkimustuloksia sekä asiantuntijan arviopalvelun. Executive arviointikeskus on ajasta ja paikasta riippumaton kokonaisvaltainen tutkimusfoorumi, joka on helppo yhdistää yrityksen omaan henkilöarvioprosessiin. 10

11 Keypersons Personality Profile, KeyPersons PP15 Päämäärän KeyPersons Executiven sisältö KeyPersons PP15 persoonallisuusinventaari O-P ajattelustrategiatesti Top Leader johtamisen menestystekijöitä tutkiva kysely IC1 kognitiivisen kapasiteetin testi Testien yhteenlaskettu suoritusaika on noin kaksi tuntia. Sen lisäksi testitilanne sisältää ajattelun kehittyneisyyttä tutkivan kirjoitelman, jossa tutkittu analysoi omaa ammatillista kasvuaan ja siihen liittyviä kehitystehtäviä. Executive Assesment Centeriin on hyvä varata noin 3-4 tuntia aikaa. Raportoinnissa tulee Feedback Dialogin vakioraporttien lisäksi Päämäärän psykologin lausuntomuotoinen raportti, joka laajuudesta riippuen hinnoitellaan erikseen. KeyPersons testimenetelmät tuottavat erilaista tietoa tutkittavan luonteesta, ajattelustrategioista, kognitiivisesta kapasiteetista ja motivaatiosta. Henkilöarvioinnin kokonaisvaliditeetti paranee, kun käyttäytymistä ja motivaatiota arvioidaan useista eri näkökulmista eri menetelmin. Päämäärät mielessä KeyPersons Executive tulokset ovat jatkossa helposti yhdisteltävissä erilaisiin henkilöstön johtamisen ja kehittämisen tarpeisiin. Henkilöarvioinnille saadaan paras kokonaisvaliditeetti, kun menetelmät tunteva asiantuntija yhdistää tulokset Executive henkilöarviointiraporttiin. Arvioinnissa hyödynnetään lisäksi tutkitun taustatietoja sekä hänen laatimaansa vapaamuotoista tekstiä omasta ammatillisesta kasvustaan ja siihen liittyvistä kehitystehtävistä. Jälkimmäinen on Psykologitiimi Päämäärä Oy:n menetelmä, jossa tutkitaan ajattelun kehittyneisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta noviisi ekspertti akselilla. 11

12 Kirkon alan laajeneva ja kehittyvä yhteistyö: opiskelijavalinnoista kirkon alan ammattilaiset ovat tulleet tutuiksi jo vuodesta 1996 lähtien. Nyt opiskelijavalinnoissa tutkimme lastenohjaajia, diakoneja, diakonissoja ja kirkon nuorisotyönohjaajia. Yhteistyön Suomen ev. -lut. kirkon kanssa alkoi papiksi tähtäävien teologien ylioppilaiden ja maistereiden työpsykologisista soveltuvuustutkimuksista vuonna 2006 vuonna 2008 tutkimme ruotsinkieliseen työnohjaajakoulutukseen hakijat vuonna 2009 yhteistyö laajeni seurakuntatyön työnohjaaja- ja sielunhoidon työnohjaajakoulutuksiin hakeviin sekä seurakuntatyön johtajakoulutukseen osallistuviin 12

13 Teologian opiskelijalle soveltuvuustutkimus on kehittymistilaisuus Teologian opiskelijoiden soveltuvuus alalle arvioidaan opiskeluaikana. Testipalaute antaa arvokasta tietoa aktiiviseen itsensä kehittämiseen. Suomen ev.-lut. kirkko tutkituttaa ennen pappisvihkimystä kaikkien papeiksi aikovien työpsykologisen soveltuvuuden. Suurin osa papeiksi aikovista osallistuu soveltuvuustutkimukseen opintojen aikana seurakuntatyön harjoittelun jälkeen noin kolmantena opintovuonnaan. Päämäärä on toteuttanut Kirkon pappisviran edellyttämät työpsykologiset soveltuvuustutkimukset vuodesta 2006 lähtien. Teologian opiskelijoille ei järjestetä soveltuvuustutkimusta valintakokeen yhteydessä vaan opiskeluaikana. Tutkimus arvioi opiskelijoiden sen hetkistä kehitysvaihetta suhteessa papin työn vaatimuksiin. Realistinen palaute rohkaisee opiskelijoita omien kehittämishaasteidensa ja edellytyksiensä aktiiviseen työstämiseen ja itsensä kehittämiseen. Nämä ovat myös kirkon asettamia tavoitteita soveltuvuustutkimukselle kertoo Kirkon koulutuskeskuksessa työskentelevä koulutussuunnittelija Eeva Salo-Kopperi. - Teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimukselle annetuista lähtökohdista ja tavoitteista olisi hyvä jossain vaiheessa tehdä arvioiva tutkimus. Siihen tarvitaan Päämäärän asiantuntemusta ja osaamista. Palauteseminaari on kehittymistilaisuus Soveltuvuusarvioinnin esittely palauteseminaareissa on Salo-Kopperin mukaan olennaista ja tarpeellista. Sen myötä opiskelija saa kuvan siitä, millaiselta hän näyttää suhteessa nyt jo suhteellisen laajaan opiskelijaotokseen. - Teologian opiskelijalle soveltuvuuden arviointi voi olla elämän ensimmäinen työpsykologinen tutkimus. Tutkimukseen osallistuminen ja tutkimusraportti saattavat ymmärrettävästi jännittää. Havaintojeni mukaan opiskelijat ovat kuitenkin kokeneet palauteseminaarin avaavana tapahtuvana sekä yleisellä tasolla että omakohtaisesti. - Päämäärä näkee opiskelijoille annettavien tutkimustulosten raportoinnissa huomattavan paljon vaivaa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus keskustella tutkimustuloksista psykologin kanssa kahden kesken. Kysymysten työstäminen psykologin kanssa olisi tärkeää, mutta kaikki eivät vielä käytä tätä mahdollisuutta hyväkseen. Pyrimmekin entistä ponnekkaammin rohkaisemaan heitä tarttumaan tilaisuuteen. Soveltuvuustutkimukset kirkon henkilöstökoulutuksissa Soveltuvuustutkimus on sisältynyt myös osaan kirkon henkilöstökoulutuksista jo vuosien ajan. Koulutussuunnittelija Salo-Kopperi arvioi, että koulutukseen hakeutuvat ymmärtävät sen merkityksen koulutukseen valikoinnissa. He myös tiedostavat, että tutkimustulokset palvelevat heidän omaa kehittymistään. - Yhteistyömme Päämäärän kanssa on laajentunut vuoden 2009 alussa piispankokouksen määrittelemään Seurakuntatyön johtamisen tutkintoon sisältyviin soveltuvuusarviointeihin ja työnohjaajakoulutuksen valintojen soveltuvuusarviointeihin. Yhteistyömme on näissä tutkimuksissa vielä alussa, mutta tutkimukset ovat vaikuttaneet tarkoituksenmukaisilta, kertoo Koulutussuunnittelija Salo-Kopperi «Soveltuvuustutkimuksen palaute antaa teologian opiskelijalle työkalut omien kehittämishaasteiden ja edellytysten arviointiin ja työstämiseen.» Koulutussuunnittelija Eeva Salo-Kopperi. 13

14 Hiippakuntadekaani Niilo Pesonen Työnohjaajakoulutuksen psykologisessa soveltuvuustutkimuksessa Soveltuvuustutkimus suuntaa huomion olennaiseen. Se nostaa esille henkilön vahvuudet ja kehityshaasteet, joita hän tulee kohtaamaan tulevissa tehtävissään. - Koin oman työnohjaajakoulutukseen liittyvän soveltuvuustutkimukseni turvallisena tilanteena, vaikka vähän tietysti jännittikin etukäteen. Sinänsä soveltuvuustutkimus ei ollut minulle uusi asia, koska olen osallistunut sellaisiin joitakin kertoja jo aiemmin. Pidän soveltuvuustutkimusta hyödyllisenä sekä osallistujalle itselleen että tutkimuksen tilaajalle, sanoo työnohjaajakoulutuksen psykologisen soveltuvuustutkimukseen osallistunut hiippakuntadekaani Niilo Pesonen. - Yllättävää, miten hyvin tunnistin itseni aineistosta. Aineistossa ehkä jotkin piirteet korostuvat normaalia enemmän, mutta ymmärtääkseni niin on tarkoituskin. Aineisto lisäsi itsetuntemustani, koska on eri asia 'tietää' jokin asia itsestä kuin lukea siitä kuvaus toisen kirjoittamana. On kuitenkin hyvä muistaa, että tutkimustilanne kuvaa ennen kaikkea tutkimushetkeä. Tutkimuspalaute motivaattorina Pesonen kuulee työssään hiippakuntadekaanina palautetta soveltuvuustutkimuksista esimerkiksi opiskelijoilta. Hän neuvoo tutkimukseen osallistuvia valmistautumaan tilanteeseen nukkumalla kunnolla edellisenä yönä ja pohtimalla omia motiivejaan haettavaan tehtävään tai koulutukseen. Itse tutkimuksessa kannattaa olla rohkeasti ja rehellisesti oma itsensä. - Soveltuvuustutkimuksella on erityisen suuri merkitys nuorten ihmisten elämässä. Se voi joko vahvistaa tai heikentää motivaatiota kirkon virkaan. Siten tutkimus suuntaa keskustelua juuri niihin kysymyksiin, joista kyseisen henkilön kanssa onkin hyvä keskustella ajatellen tulevien tehtävien vaatimuksia. Soveltuvuustutkimuksen tarjoama tieto esimerkiksi tulevista papeista ja kirkon johtajista on mielestäni välttämätön ja olennainen osa rekrytointia. «Kirkon työkenttään ja työntekijöihin liittyy omia erityiskysymyksiään. Päämäärän työntekijät ovat perehtyneet niihin kiitettävästi.» Hiippakuntadekaani Niilo Pesonen 14

15 Opiskelijavalintoihin liittyvät soveltuvuuskokeet pähkinänkuoressa: päätoimialamme jo vuodesta 1996 toimimme eri puolilla Suomea tutkimme hakijoita 20 eri koulutusohjelmaan, 15 ammatillisessa oppilaitoksessa ja 5 ammattikorkeakoulussa kausiluonteisuus vahvistaa tiivistä asiantuntijaverkostoa menetelmien ja prosessien kehittämisen kehto 15

16 Yhteistyössä räätälöidyt opiskelijavalintatutkimukset Päämäärä tekee yhteistyöoppilaitoksilleen eri laajuisia opiskelijavalintatutkimuksia. Prosessin avoimuus ja läpinäkyvyys palvelevat sekä hakijaa että toimeksiantajaa. Psykologinen soveltuvuustutkimus on jo vuosikymmeniä sisältänyt kirjallisen tutkimusosion ja psykologin haastattelun. Valintakoetulos on näiden kahden osion yhteensulautuma myös opiskelijavalinnassa. Päämäärä pyrki jo toimintansa alussa tarkentamaan valintakokeissa tutkittavat osiot, jotta niiden tarkastelussa pystytään hyödyntämään tilastollisia analyyseja ja niiden taustalla olevia ilmiöitä mahdollisimman sujuvasti. Opiskelijavalinnan tutkimusosioiden tarkemmalla määrittelyllä pyritään saamaan eri tutkijatahojenkin suorittamia valintaprosesseja paremmin yhteismitallisiksi. Vuodesta 2009 lähtien kirjallisessa tutkimuksessa on keskitytty arvioimaan oppimis- ja työskentelyvalmiuksia sekä sosiaalisia valmiuksia ja motivaatiota Arenen eli Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ry:n määritelmän mukaisesti. Menettely lisää läpinäkyvyyttä vielä entisestään. Jos karsiutuneella hakijalla ei ollut alun perinkään riittävästi valmiuksia alalle, hän saa palautteen välittömästi ja pääsee jatkamaan urasuunnitteluprosessiaan ilman toiveita herättävää tulosten odotteluaikaa. Sekä hakijat että toimeksiantajat ovat antaneet positiivista palautetta kaksivaiheisesta valintakoemenettelystä. Palautepalvelujemme sisältö vaihtelee myös asiakkaan tarpeen mukaan. Perusperiaate säilyy kuitenkin aina samana: Tutkitulla on mahdollisuus saada palaute tuloksistaan vähintään samassa muodossa kuin toimeksiantaja saa. Usein se merkitsee vähintään mahdollisuutta keskusteluun, joka toteutetaan valintakokeessa annettuina puhelinpalauteaikoina. Useimmiten tutkituilla on mahdollisuus saada myös kirjallista palautetta tutkimustuloksistaan. Vuodesta 2009 lähtien kirjallista palautetta on voinut tilata meiltä myös verkon kautta. Laajimman palautepalvelumme tavoitteena on hyödyntää valintakoetietoja itsetuntemuksen lisäämiseksi ja urasuunnittelun tarkentamiseksi. Kohteena ovat opintonsa aloittaneet opiskelijat, joille oppilaitos tarjoaa syventävän tulospalauteprofiilin lisäksi palautetilaisuuden. Siellä käydään läpi alalla jaksamisen ja menestymisen tekijöitä. Palautteen monipuolinen tarjonta lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä luottamusta valintaprosessiin. Olemme huomanneet, että sen kautta mekin saamme oleellista tietoa arvioinnin onnistumisesta. Valintaprosessiyhteistyö oppilaitosten kanssa on kehittynyt vuosien saatossa. Päämäärä toteuttaa kirjallisilla osioillaan oppimis- ja työskentelyvalmiuksien sekä sosiaalisten valmiuksien arvioinnin ja psykologin haastattelussa arvioidaan motivaatiota. Viime vuosina olemme kehittäneet haastattelun rinnalle kirjallista, nyt jo melko luotettavaa menetelmää, jota olemme käyttäneet systemaattisesti haastattelujen ohella. Oppilaitoksen opettajat voivat myös osallistua valintakokeen toteuttamiseen omilla tutkimusosioillaan, jolloin hakijan lopputulos neuvotellaan valintapalaverissa. Tutkimusjohtaja Sanna Tapojärvi-Rasi, Psykologitiimi Päämäärä Oy Hakijoiden suuri määrä on haaste, johon olemme vastanneet. Olemme parin viime vuoden aikana kehittäneet toimivaa kaksivaiheista soveltuvuustutkimusta, jossa kaikki hakijat osallistuvat ensin kirjalliseen oppimis- ja työskentelyvalmiuksien, sosiaalisten valmiuksien sekä motivaation tutkimukseen. Jatkotutkimukseen pääsevät karsitaan kirjallisen tutkimuksen perusteella. Psykologi tekee tarkemman ja monipuolisemman motivaation arviointihaastattelun vielä saman tutkimuspäivän päätteeksi. 16 «Valintamenettely vaatii jatkuvaa seurantaa. Yhteisten valintakriteerien laatimiseksi tarvitaan oppilaitosten ja työelämän tiivistä yhteistyötä. Valintakriteerien tulee ennustaa työelämän vaatimuksia ja siellä tapahtuvia muutoksia. Avainkysymys kuuluu: Miten ennustaa osaamista, jota tarvitaan jatkuvissa työelämän muutoksissa?» Opinto-ohjaaja, opo-koordinaattori Saara Nurmi Opinto-ohjaaja Eija Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu

17 Opiskelijavalinnat Arenen näkökulmasta VASTAAMASSA: Opinto-ohjaaja, opo-koordinaattori Saara Nurmi, Opinto-ohjaaja Eija Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu 1. Minkälaisia yleisiä muutoksia on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana opiskelijavalinnoissa? - AMKien erillisistä periaatteista on kuljettu kohti valtakunnallisia alakohtaisia valintaperusteita. Opetushallituksen kannanotot ovat yhtenäistäneet menettelytapoja. Aikuishaku on tullut myös yhteishaun piiriin. Arenen oma rooli on olennainen alakohtaisten valintaperusteiden kehittämisessä ja yhdenmukaistamisessa. - Myös arviointikriteereitä on kehitetty yhteistyössä ja opiskelijavalintojen seurannan avulla. Valintakokeissa voi olla myös yksilöllisiä järjestelyjä hakijan erityistarpeista lähtien ja asiantuntijoiden lausuntoihin perustuen. Valintakokeiden kehittämisessä yhteistyön merkitys on lisääntynyt. Valintayhteistyö on lisääntynyt myös oppilaitosten kesken. Saman alan oppilaitokset hyväksyvät yhä enenevässä määrin toisten oppilaitosten valintakokeiden tuloksia. 2. Miten muutos näkyy valintaprosessissa (yhteishausta koulun alkamiseen)? - Valintaperusteet julkaistaan etukäteen ja ne ovat hakijoiden tiedossa. Hakijoita informoidaan mahdollisimman hyvin valintakokeiden sisällöstä. Diakissa valintakokeiden kriteereitä on muokattu maahanmuuttajataustaisten hakijoiden kohdalla siten, että kokeet huomioivat paremmin hakijoiden kielitaidon vaikutuksen valintakokeiden arvioinnissa. - Viime vuosina valintakokeissa on huomioitu myös hakijoiden tarvitsemat erityisjärjestelyt. Lisääntyneen ohjauksen avulla on pyritty avoimuuteen koko valintaprosessissa. Hakijat ovat alusta alkaen tietoisia muun muassa valintaprosessin vaiheista, aikatauluista ja oikaisumahdollisuudesta. Lisäksi hakijalla on mahdollisuus saada tietoa aiemmin hankitun osaamisensa tunnistamisesta tulevissa opinnoissa. Hakuajat ovat nykyään valtakunnallisia, eivät oppilaitoskohtaisia. Oppilaitosten ennakkotyö on vähentynyt, koska yhteishakujärjestelmä laskee valinnassa käytettävät pisteet. 3. Miten tutkimusprosessi on muuttunut valintakoepäivänä? - Avoimuus on lisääntynyt. Hakijoilla on esimerkiksi ennakkotietoa valintakokeen sisällöstä. Olemme kehittäneet valintakokeen opiskelu- ja työelämäedellytysten arviointia yhdessä arviointeja tekevän Psykologitiimi Päämäärä Oy:n kanssa. Valintakoe on vakiintunut yhteistyöksi opettajien suorittaman haastattelun ja Päämäärän kanssa. 4. Miten palauteprosessi on kehittynyt? - Ilman opiskelupaikkaa jääneet hakijat voivat saada palautetta valintakokeesta. Samoin valituille opiskelijoille annetaan palaute opintojen alussa. He voivat käyttää tätä tietoa omaan ammatilliseen kasvuunsa. Hakijoilla annetaan jo valintakokeen yhteydessä tietoa palautteensaantimahdo llisuuksista. 5. Millaista kehitystä on tapahtunut jälkihoidossa? - Valinnan tulokseen tyytymättömät hakijat voivat hakea oikaisua. Menettelytavoista informoidaan etukäteen. Lisäksi hakijalla on mahdollisuus keskustella ennen oikaisun tekemistä sekä arvioinnin tehneen psykologin että oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa. Opettajahaastattelun kehittyminen Yhteinen mallinnettu haastattelun struktuuri ja sisältö. Haastatteluun osallistuvien opettajien valmentaminen haastatteluun. Haastatteluun on kehitetty sisältöalueet. Arvioinnin kriteerit ja niiden toimivuus arvioidaan. Psykologin arvioinnin kehittyminen Valintojen onnistumista on arvioitu opintojen etenemisen ja opintojen keskeyttämisen perusteella. Valitettavasti valintojen onnistumista ei ole pystytty arvioimaan valmistuneiden työelämään sijoittumisen ja työssä menestymisen näkökulmasta. 17

18 Onnistuneen opiskelijavalinnan osatekijät Tie ammatilliseen koulutukseen vie soveltuvuuskokeen kautta. Motivoitunut opiskelija suorittaa opintonsa loppuun ja valmistuu päteväksi ammattilaiseksi toiveammattiinsa. - Aloitin yhteistyön Päämäärän kanssa jo edellisessä työpaikassani vuonna Siirtyessäni vuonna 2004 nykyiseen työhöni, otin heti yhteyttä Päämäärään. Palvelut ovat pysyneet suurin piirtein samoina, mutta vuosien varrella olemme oppineet tuntemaan toistemme tavat ja toiveet. Luottamus on kasvanut ja yhteistyö on vuosi vuodelta sujuvampaa, kertoo Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan rehtori Merja Koski. Naantalin ammattiopiston rehtori Leena Yli-Liipola vastasi myöntävästi Päämäärän yhteistyötarjoukseen vuonna Pitkä yhteinen taival ja tuttu henkilökunta ovat hioneet yhteistyön vaivattomaksi. - Soveltuvuuskokeiden ajankohdat on saatu sovitettua joustavasti. Kokeiden tulokset ovat tulleet aina ajallaan jatkotoimenpiteitä varten. Olemme saaneet myös jälkivalinnan tulokset nopeasti. Kun olemme halunneet keskustella opiskelijavalintoihin liittyvistä asioista, Päämäärän psykologit ovat olleet valmiita yhteistyöhön. Yhteistyöoppilaitosten opettajille järjestettävät opiskelijavalintaan liittyvät koulutustilaisuudet ovat olleet myös onnistuneita. Onnistunut opiskelijavalinta kaikkien etu Rehtorit korostavat onnistuneiden opiskelijavalintojen ratkaisevaa merkitystä. Onnistunut valintaprosessi vähentää vääriä valintoja, turhautuneita opiskelijoita, turhautuneita opettajia ja yhteiskunnan yhteisten resurssien tuhlausta. Motivoituneet ja alalle soveltuvat opiskelijat kokevat olevansa oikealla alalla, suorittavat opintonsa loppuun ja valmistuvat toiveammattiinsa. - Suoraan peruskoulusta tulleet opiskelijat ovat usein yllättyneitä siitä, että ammatillinen koulutus sisältää niin paljon lukemista ja istumista. Lähihoitajan ammatista ja siihen opiskelusta olisikin hyvä hankkia mahdollisimman selkeä ja todellinen kuva ennen opiskelijapaikan hakemista. Toisaalta opiskelun markkinoinnissa on mietittävä, miten saada hyvät lähihoitajatyypit kiinnostumaan alasta, pohtii Yli-Liipola. Kohti valinnan haasteita Opiskelijavalintoja tekevät ammattilaiset kohtaavat haasteita. Koski mainitsee yhdeksi psyykkisten ongelmien tunnistamisen soveltuvuuskokeessa. Joissakin tapauksissa testattava pystyy, tahallaan tai tahattomasti, ikään kuin huijaamaan testiä ja testaajaa. Miten tämä pystyttäisiin estämään? Soveltuvuuskokeissa on tärkeää painottaa juuri niitä osa-alueita, jotka ovat olennaisia esimerkiksi lähihoitajan ammattiin opiskelussa ja ammatissa. Ihannetapauksessa hakija osaa itse punnita omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä peilata niitä samanaikaisesti tavoitteena olevaan ammattiin. Tämä on vaikeaa varsinkin nuorille hakijoille. - Opiskelijan elämässä tapahtuu kolmen vuoden aikana monia asioita, jotka voivat vaikuttaa opiskeluun. Soveltuvuustesteissä huonosti menestynyt saattaa motivoitua matkan varrella sekä menestyä hyvin opinnoissa ja tulevassa ammatissa. Sinänsä soveltuvuustestit mittaavat mielestäni edelleenkin oleellisia osaalueita, kuten persoonallisuus, motivaatio ja oppimisvalmiudet. Virhevalintoja tapahtuu, mutta niin tapahtuisi millä tahansa valintamenetelmällä, toteaa Koski. Leena Yli-Liipola, Naantalin ammattiopiston rehtori 18

19 Yli-Liipolan lista lähihoitajan työhön vaadittavista ominaisuuksista on pitkä. Työ vaatii laaja-alaista osaamista, joustavuutta ja kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin. Lähihoitajalla pitää olla vuorovaikutus-, ihmissuhde-, neuvottelu- ja ongelmaratkaisutaidot. Hänellä pitää olla vahvaa osaamista sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Työn perustuu ammatilliseen tietoperustaan, mutta lisäksi tarvitaan käden taitoja. - Kaikkea ei tarvitse tietenkään osata heti. Koulutuksen aikana tiedot ja taidot karttuvat. Hyvä kysymys kuuluukin, miten saamme koulutukseen nuoria ja aikuisia, joilla on kyky ja halu kehittää itseään ammattitaitoiseksi lähihoitajaksi? Tärkeä palautejärjestelmä Rehtorien mukaan soveltuvuustestitoimintaa on kehitetty oppilaitosten toiveet huomioiden. Esimerkiksi valintakriteereitä on pohdittu yhdessä. Seuraavaksi Yli-Liipola haluaisi kehittää palautejärjestelmää niin, että palautemahdollisuudesta kerrottaisiin myös jossakin muussa tilanteessa kuin soveltuvuuskokeen alussa. Silloin hakijat ovat liian jännittyneitä pystyäkseen keskittymään mihinkään ylimääräiseen. - Palaute edistää opiskelijoiden itsetuntemusta. Sen avulla he oppivat tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa paremmin. Varsinkin ne hakijat, jotka eivät läpäise koetta, kyselevät palautetta. Tulokset auttavat opiskelijoita tuntemaan itsensä paremmin ja sen myötä hakeutumaan sopivalle alalle. Päämäärät mielessä Koski puolestaan kiittää erityisesti sitä, että testejä on avattu ja niiden toimivuutta on arvioitu. Testien suhteen on voitu esittää omia toiveita. - Yhteistyön ytimessä on henkilökohtainen kontakti Päämäärän testaajien kanssa. Sitä en vaihtaisi pois. Keskustelut testipäivän jälkeen ovat olleet avoimia. «Onnistunut valintaprosessi vähentää vääriä valintoja, turhautuneita opiskelijoita, turhautuneita opettajia ja yhteiskunnan yhteisten resurssien tuhlausta.» Novidan rehtori Merja Koski Merja Koski, Novidan rehtori 19

20 Psykologit soveltuvuustutkimuksen haastattelijoina Psykologin tekemä haastattelu on olennainen osa soveltuvuustutkimusta. Kausiluontoisesti Päämäärässä työskentelevät psykologit ovat tyytyväisiä ammatillista osaamista kehittävään tiimityöhön. Carola Anckar työskentelee yrittäjänä työ- ja organisaatiopsykologian tehtävissä, pääasiassa henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyvien palvelujen parissa. Työ- ja uraohjaus, tiimi-, esimies-, ja muutosvalmennukset sekä työhyvinvointi ovat hänen erityistä osaamisaluettaan psykologina. Carolan yhteistyö Päämäärän kanssa alkoi muutama vuosi sitten, kun yksi Päämäärän vakituisista psykologeista tarttui uusiin haasteisiin. Merja Tuomolan oma toiminimi on Amandum. Hypnoterapeuttinen ja valmennuksellinen työskentely, psyykkinen valmennus sekä ura- ja työnohjaus kuuluvat hänen erityisosaamiseensa. Koulutuksissa Merjan alaa ovat esimerkiksi rentoutumisen taitoon ja stressinhallintaan sekä työhyvinvointiin ja työnhakuprosessiin liittyvät asiat. Merja tutustui Minna Tapojärveen paikallisen psykologiyhdistyksen kautta. Yhteistyö Päämäärän kanssa alkoi vuonna Päivi Myöhäsen päätyötä yrittäjänä ovat neuropsykologiset tutkimukset ja arvioinnit, esimerkiksi psyykkisen työkyvyn, oppimisvaikeuksien, tarkkaavaisuusongelmien ja oppimisedellytysten osalta. Hän tekee paljon yhteistyötä muun muassa TE-toimistojen kanssa. Ihmisten testaaminen ja arvioiminen ovat hänen erityistä osaamisaluettaan. Päivi on tehnyt opiskelijavalintoja Päämäärälle vuodesta 2000 lähtien. Yhteistyötä osaavassa tiimissä Psykologien mielestä yhteistyö Päämäärän kanssa on virkistävän erilaista muihin omiin töihin verrattuna. Yrittäjänä työskentely on välillä melko yksinäistä, joten ajoittain on mukava kuulua tiimiin. Opiskelijavalinnoissa mukana olevien kesken vallitsee tiivis yhteistyö ja mukava yhteishenki. - On hienoa tavata suuri määrä nuoria ihmisiä. Kohtaamme monenlaisia aktiivisia ja innostuneita hakijoita. Nautin myös työpäivien hektisyydestä, hymyilee Päivi. Yhden päivän aikana haastatellaan yleensä suuri määrä hakijoita. Kontaktit jäävät ymmärrettävästi melko lyhyiksi. Yhden hakijan haastattelu kestää keskimäärin noin kymmenen minuuttia. - Alussa minun oli vaikea uskoa, että kymmenessä minuutissa ehtii kunnolla haastatella ihmistä. Käytännössä kymmenisen minuuttia riittää yleensä aivan hyvin, kunhan hakija on hyvin täyttänyt etukäteen saamansa Valmistavan tehtävän ja haastattelussa pysyy aiheessa, toteaa Carola. Hektinen työ vaatii psykologilta haastattelukokemusta, ihmistuntemusta, ihmisen tutkimiseen ja arvioimiseen liittyviä taitoja, tutkimuksellista otetta, kykyä keskittyä olennaiseen ja kykyä olla läsnä. - Koulujen soveltuvuustutkimuksissa arvioimme motivaatiota ja soveltuvuutta haastattelun sekä testitulosten ja -analyysien perusteella. Opiskelijavalinnoissa teemme usein opettajien kanssa yhteistyötä. Yhteistyön aste vaihtelee. Jos opettajat ovat mukana opiskelijavalinnoissa omilla osuuksillaan, arvioinnit tehdään yhdessä, kertoo Merja. 20

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Rekrytointipalvelut-Henkilöarvioinnit

Rekrytointipalvelut-Henkilöarvioinnit Rekrytointipalvelut-Henkilöarvioinnit FORUM 2015 Standardisoinnin vuositapahtuma Sanna Leppäluoto, PsM, Managing Partner Search & Selection S&S Consulting Oy Ab 3.11.2015 Search & Selection S&S Consulting

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Aikaa kuluu yksilöllisesti Voidaan tehdä osina Harjoituslomake ja kynä Tavoitteet Lajin ja urheilijan psyykkisten taitojen ja niiden kehittämistarpeen analyysi

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016 Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Ajankohtaista abien ohjauksessa OP1-kurssin abivuoden opotunnit ovat olleet 1. ja 3. jaksossa. Hakuinfo järjestetään

Lisätiedot

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ OPAS Pro-Sourcen asiantuntijat Markku Kaijala ja Lasse Pehto kertovat, miten vältät viisi kardinaalivirhettä rekrytoinnissa. VIRHE 1: ET OIKEASTI TIEDÄ, MITÄ ETSIT

Lisätiedot

TenPron mukana siirtyy valtakunnallisesti 6 henkilöarviointityötä tekevää kokenutta psykologia, joista 4 pääkaupunkiseudulla.

TenPron mukana siirtyy valtakunnallisesti 6 henkilöarviointityötä tekevää kokenutta psykologia, joista 4 pääkaupunkiseudulla. Opteam osti kesäkuussa 2014 TenPro Consulting Oy:n liiketoiminnan ja on kasvamassa yhdeksi Suomen laajimman palveluvalikoiman tarjoavista henkilöstöalan yrityksistä. TenPron mukana siirtyy valtakunnallisesti

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa 9.6.2016 Leena Mäkelä 4/5/13 Stadin ammattiopisto Suomen suurin ammattiopisto Ammattiopistossa toimivat Helsingin kaupungin järjestämä nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista Riitta Metsänen Tampere 5.10.2016 Opettajien käsityksiä ja näkemyksiä osaamisen arvioinnista (Metsänen 2015) Opettajien

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kohti nykyistä selkeämpiä korkeakoulujen opiskelijavalintoja ylioppilastutkinto käyttöön

Kohti nykyistä selkeämpiä korkeakoulujen opiskelijavalintoja ylioppilastutkinto käyttöön Kohti nykyistä selkeämpiä korkeakoulujen opiskelijavalintoja ylioppilastutkinto käyttöön Johanna Moisio, HT, opetusneuvos Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 1 Faktoja korkeakoulujen opiskelijavalinnoista

Lisätiedot

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Suunnittelija Tarita Tuomola, Metropolia Ammattikorkeakoulu Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Valtiokonttori. Henkilökierto. Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta

Valtiokonttori. Henkilökierto. Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta Henkilökierto Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta VM:n saatesanoja henkilökierto-oppaassa Valtiotyönantaja haluaa liikkuvuuteen kannustaessaan kehittää henkilöstön osaamista ja urasuunnittelua Henkilökierto

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

URHEILIJOIDEN OHJAUS. Jonna Miettinen

URHEILIJOIDEN OHJAUS. Jonna Miettinen URHEILIJOIDEN OHJAUS Jonna Miettinen URHEILIJOIDEN OHJAUKSEN ERITYISPIIRTEIDEN KARTOITTAMINEN Urheilijoiden ohjaus käsitteenä vieras tutkimuskohde Akatemiaoppilaitoksissa syntynyt tarve tutkimustiedolle

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Kuinka tavoitteemme täyttyi laatustrategian toimeenpanon hankkeen aikana Miksi vertaisarviointia Yhtenä hankkeen tavoitteena oli lisätä LaStradaverkoston

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO 7.10.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, oppilas- ja

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_rekrytointiprosessimittareita

AIHE: vuokratyo_rekrytointiprosessimittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_rekrytointiprosessimittareita OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

AHOT-TYÖPAJA JOENSUU-KUOPIO-MIKKELI

AHOT-TYÖPAJA JOENSUU-KUOPIO-MIKKELI AHOT-TYÖPAJA 7.2.2012 JOENSUU-KUOPIO-MIKKELI YTM (sosiaalipsykologi), FK (biokemisti), yhteisötyönohjaaja, NLP master (käytännön vuorovaikutus) PALAUTEKOKEMUS Palautepalvelu: hakemukset ja ansioluettelot

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 TULEVAISUUDEN KORKEAKOULU OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Tämä puheenvuoro pohjautuu opiskelijanäkökulmasta kuvattuun

Lisätiedot

Pedagogisen hyvinvoinnin rakennusaineita. Kristiina Lappalainen Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät

Pedagogisen hyvinvoinnin rakennusaineita. Kristiina Lappalainen Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Pedagogisen hyvinvoinnin rakennusaineita Kristiina Lappalainen Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät 5.9.2013 Pedagoginen hyvinvointi Oppiminen ja hyvinvointi voidaan hahmottaa yksilön kasvu- ja kehitysprosessin

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Soveltuvuusarvioinnit

Soveltuvuusarvioinnit Soveltuvuusarvioinnit Helsingin yliopiston urapalvelut www.helsinki.fi/urapalvelut/ Tähän dokumenttiin kootut tiedot perustuvat ura- ja rekrytointipalvelujen järjestämiin soveltuvuusarviointiluentoihin

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot