hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s."

Transkriptio

1 hammas teknikk hammasteknisen alan erikislehti 3/97 Tässä numerssa: Bikulta kaikkeen metallkeramiaan Npea suulaen levitys s ikmishidn kjeet s Hammasteknikk lehden sisältö > s DeguSSa <$> Hammasväline

2 Biplus BiStabil Artiplus YLIVIMAISET VÄRISSÄ TIMINNALLISUUDESSA MUDSSA Väriä, timinnallisuutta ja muta n vaikea tdeta näkemättä ja kkeilematta. Siksi annamme Sinulle v e l i t u k s e t t a Biplus+BiStabil tai Biplus+Artiplus -testisetin A1-D4 väreissä. Biplus, BiStabil ja Artiplus -hampaita n saatavissa sekä Bident- että A1-D4-väreissä! CEHSFLY DETREY jödingf K.A.Rasmussen y Vanha Nurmijärventie VANTAA Puh. (09) Fax (09) Yhteistyö n valttia Sumen Hammasteknikk Seura n pyrkinyt kehittämään yhteistyötä mniin eri tahihin ja suuntiin. Timiva yhteistyö n jkaisen järjestön niinkuin ihmisenkin elämän parusedellytyksiä. Jkainen meistä n päivittäin yhteistyössä eri ihmisiin ja tahihin, perheenjäseniin, työtvereihin ja työnantajiin sekä työn teettäjiin. Sumen Hammasteknikk Seura ja Sumen Hammaslääkäri Seura vat lleet yhteistyössä kehittämässä mm. hammaslääketiede tapahtumaa useana vunna ja yhteistyö n vusi vudelta kehittynyt. Vuden 1998 hammaslääketiede päivät järjestetään myös yhteistuumin, näin esim. luentjen aihepiirit saadaan yhteisen teeman piiriin. Tivttavasti tällaisia yhdessä järjestettyjä kulutus ym. tilaisuuksia saadaan tulevaisuudessa lisää, näin ammattikuntien välinen yhteistyö lisääntyy kuin itsestään. Mukavaa yhteistyötimintaa li myös Hammashitajien kanssa järjestetty iltatilaisuus hammaspäivien jälkeen, tällaisia yhteisiltja vidaan varmasti saada tulevaisuudessa lisääkin. Hammasteknikk -lehden tekemisessä n llut mukana niin Hammaslabratriliitt kuin Erikishammasteknikkliittkin, jilta lemme saaneet lukuisia artikkeleita julkaistavaksi. Hammaslääkärilehdenkin kanssa n yhteistyötä tehty jnkin verran. Tämä kaikki j lemassa leva yhteistyö n tärkeää säilyttää ja sitä tulee kehittää edelleen erityisesti julkaisutiminnan ja kulutuksen saralla, jtta mm. Hammasteknikk Lehden sisältöä saadaan kehitettyä yhä kiinnstavammaksi ja se kykenisi palvelemaan asiakaskuntaansa entistä paremmin. Yhteistyörikasta syksyä Ilkka Tuminen Päätimittaja: Timitus ja taitt: Timituksen site: Ratamestarinkatu 11 A Helsinki Ilmitusmyynti: Puh: Ilkka Tuminen Pirkka Ruishalme Puh: Fax: Juha Pentikäinen Timituskunta: Ht Matti Pulkkinen, Helsingin Ylipist Lehtri, Eht Tapi Sunperä, Hgin IV THL HT Ilkka Tuminen, Helsingin Ylipist Hammasteknikk n Sumen Hammasteknikkseura ry:n jäsenlehti, jka jaetaan jäsenille jäsenmaksua vastaan. Lehden artikkelit vat valistusaineistna vapaasti lainattavissa. Lähde mainittava. Julkaisija: Sumen Hammasteknikkseura ry 54. vusikerta N 3/1997 ISSN SHtS ry:n Hallitus Puheenjhtaja: Vesa Valkealahti, Esp Jäsenet: Petri Anttila, Esp Leena Jauhiainen, Tampere Anssi Sininen Ilkka Tuminen, Helsinki Varajäsenet: Hemm Kurunmäki, Vaasa Aki Linden, Helsinki Seuraava Hammasteknikk lehti ilmestyy Aineistn siihen ltava timituksessa Sisältö: Pääkirjitus 3 Kustannuslaskenta, sa 5 Tavitekustannushinnittelu hammaslabratrissa 4 - Ari Sal, HLL, KTM Platina - metalleista jalin - Tekn.Lis. Tapi Tuminen Npea suulaen levitys 10 - Sanna Lassila ja Benny Sundqvist Syventävien pintjen seminaarityö, HIVTHL 1995 ikmishidn kjeet käyttäjän ilna ja labratrin riesana? 14 - EHT Juha-Pekka Marjranta Flexidy Dental D SHtS ry:n syysluent- ja kkuspäivät 19 Histriikki- ja matrikkelityöryhmän lppuraprtti - EHT Matti Juntunen 21 Hammasteknikk lehden artikkelit

3 I KUSTANNUSLASKENTA Hammasteknisten tutteiden hinnitteluun n mnta eri tapaa, jtka kaikki vat vääriä... Tavitekustannushinnittelu hammaslabratrissa Hinnittelumenetelmät vat kaikki ikeita sinä mielessä, että n yksinmaan kyseisen hammaslabratrin asia miten tutteet hinnitellaan, js tutteet menevät kaupaksi. n tietysti tinen asia vatk hinnittelun lpputulkset eli tutehinnat yrityksen tai yrittäjän kannalta mielekkäitä eli liiketaludellisesti kannattavia. HINNITTELUUN LIITTYVÄT TERMIT Hinnittelussa usein esiintyvät termit vat: myyntihinta, tutekustannus, vitttavite. Näiden klmen termin välillä n vahva vurvaikutus. Esillä n klme eri kaavaa (taulukk 1), jiden vasen puli n se, jhn hammaslabratri keskittää tavitteensa ja timenpiteensä. Npeasti ajateltuna visi kuvitella, että laskukaava A pätee yleisesti hammasteknisellä alalla. Tisin sanen myyntihinnan määräävät syntyneet kustannukset ja halutun vitn määrä. Kyseessä n esimerkiksi perinteinen katetutthinnittelu ja vittlisähinnittelu. HAMMASLABRATRISSA...tai ikeita, riippuen siitä miten ja mistä asiaa katstaan sa 5 Ari Sal, HLL, KTM Tisaalta samalla pätee ehkä myös kaavaan B. Vitn määrää myynti- Hinnittelumenetelmiä vat mm. seuraavat: katetutthinnittelu, vittlisähinnittelu ja markkinaphjaiset hinnittelut. Vääriä ne vat siinä mielessä, että ne - kuten kaikki hinnittelumenetelmiät - jhtavat tyytymättömyyteen ainakin sittain. Liian krkeat tutehinnat eivät ilahduta asiakasta ja liian matalat tutehinnat eivät juuri ilahduta tutteen valmistajaa. Ristiriita näyttää hankalalta ratkaista. A Myyntihinta = Tutekustannus + vitttavite B Vitt = Myyntihinta - tutekustannus C Tutekustannus = Myyntihinta - vitt hinnan ja kustannusten ertus. Tietysti asia nkin näin, mutta aivan näin yksinkertaista hammasteknisten tutteiden hinnittelu nykypäivän kventuneessa kilpailutilanteessa ei le. Klmas samjen tekijöiden variaati, kaava C, paljastaa nykypäivän ngelmat hammateknisellä alalla! Varsin usein nykyään hammasteknisten tutteiden myyntihinnat määräytyvät markkinilla ja samalla määräävät yrityksen suuden siitä eli vitn. Yrityksen ainaksi vaikuttamiskhteeksi jäävät tutekustannukset. Yritys, jka pystyy alentamaan tutteiden valmistuskustannuksia saa samalla myyntihinnalla suuremman vitn tai jpa vitn yleensä, sillä sa tutteista myydään tappilla jka tapauksessa. Puhutaan ns. tavitekustannushinnittelusta. Ts. markkinat (=asiakkaat) määräävät sen hinnan, jnka he vat valmiita tutteista maksamaan ja yrityksen tehtäväksi jää tuttaa tutteet tutekustannuksin, jtka vat alle myyntihintjen, jtta yritykselle jäisi katetta. HAMMASLABRATRIN MAHDLLISUUDET VAIKUTTAA TERMIEN PERUSTEISIIN Hammaslabratrin mahdllisuudet vaikuttaa hinnittelussa esiintyvien termien perusteisiin eli myyntihintaan, vitttavitteeseen ja tutekustannuksiin vaihtelevat. Myyntihintaan vaikuttaminen vaikuttaisi levan hammaslabratrin kannalta helpinta. Tisaalta nykypäivän hintatietiset asiakkaat vat varsin valveutuneita eivätkä välttämättä niin labratriuskllisia kuin ennen, jten halvemman labratrin etsiminen käy vaivatta. Yleisesti ttaen myyntihinnat vat kuitenkin varsin kiinteitä. Npeat markkinatilanteeseen liittyvät hinnan nstamiset eivät tule useinkaan kysymykseen. Kausivaihteluiden tasaaminen hintjen muuttamisella vi sen sijaan tulla kyseeseen. Pitkällä tähtäyksellä hintjen muuttaminen n hyvinkin mahdllista. Niin santtu kustannusnusuautmatiikka ei enää välttämättä päde hammaslabratriiden hinnittelussa. Tisin sanen työvima-ja materiaalikustannusten khaminen ei enää kuvastu samalla tavalla tutteiden hintjen välittömänä nusuna kuin ennen tapahtui. Vitttavite n hammastekniselllä alalla jstakin syystä saanut tiettyjä kiinteitä numeerisia arvja. Yleisesti kuulee puhuttavan, että hammastutteen vitttavite n 25 %, piste. Näinhän asian ei tietenkään tarvitse lla. Ensinnä eri tutteiden vitttavitteen tulee erta tisistaan. Rutiinitutteen kuten kkprteesin vitttavite n usein varsin alhainen. Tisaalta erikistöiden katteen tulee lla reilusti suurempi. Tiseksi vitn suuruus n mnen tekijän summa eikä puhdasta katelaskentaa. Tutekustannuksiin ei le hammasteknisellä alalla juurikaan kiinnitetty humita. Vasta kuluvalla vusikymmenellä n kustannuslaskenta nstanut päätään. Nykypäivän kvassa kilpailutilanteessa vat tutteiden laskennalliset katteet laskeneet humattavasti jpa niin, että tietyt tutteet myydään tappillisesti, jllin näiden myynti syö muiden kannattavien tutteiden tuttamaa tutta. Lähtemällä mukaan markkinaphjaiseen hintakilpailuun vivat tappillisesti myytävät tutteet syödä kk labratrin tutn. Kvassa hintakilpailussa kustannuslaskennan merkitys krstuu. Hammaslabratriilla ei le varaa lla tietämättä tdellisia tutekustannuksia, js se lähtee mukaan hintakilpailuun. Nykypäivänä hammasteknisten tutteiden hinnat alkavat siten lla markkinilla määräytyviä. Jtta hammaslabratri saisi tutteistaan katetta ja yrittäjät riskin ttamisesta ansaitsemansa tutn, tulisi tutteiden myyntihintjen ylittää tutantkustannnukset. Js kustannuslaskentajärjestelmä raprti tutekustannusten ylittävän myyntihinnan, tulisi jk myyntihintaa krttaa tai, js se n mahdtnta, tulisi tutantkustannuksia alentaa. Tässä tilanteessa timiva kustannuslaskentajärjestelmä n suureksi avuksi. Tisin sanen hintjen määräytyessä markkinilla tulisi hammasteknisten tutteiden valmistuskustannusten muuttua hintjen mukana. Puhutaan tavitekustannuksista eli tutteiden valmistaminen saa aiheuttaa kustannuksia vain sen verran, että haluttu tutt saavutetaan annetuilla myyntihinnilla. Tavitekustannushinnittelu, jssa tutekustannukset mukautetaan markkinilla määräytyviin myyntihintihin, n varsin yleistä useilla timialilla. HAMMASLABRATRIN KEINT VAPAAMPAAN HINNITTELUUN Kun hammasteknisten tutteiden hinnat määräytyvät markkinilla, n hammaslabratrilla vain rajallisia keinja vaikuttaa tutteiden hinnitteluun. Tutteiden hintjen nstaminen kannattavammiksi khtaa npeasti rajan, jnka jälkeen asiakkaat siirtyvät tisten labratriiden asiakkaiksi, jllei hammaslabratri vi perustella hintjaan hyvin ja asiakkaan kannalta perusteellisesti. Keint vapaampaan hinnittelun perustuvat seuraaviin muuttujiin, jtka vat kilpailutilanne, laatu, timitusajat, palvelutas ja markkina-alue. Kilpailutilanne 1990-luvulla hammaslabratriiden välinen kilpailu n kiristynyt humattavasti. Markkinille n ilmaantunut lukuisia uusia hammaslabratriita. Samin ulkmaisen valmistuksen lisääntyminen n syönyt ktimaisten labratriiden markkinita. Kilpailun kiristyminen n pakttanut useat labratrit laskemaan tutehintjaan jpa tappillisiksi saakka. Harkitsemattmat hintjen pudtukset ajavat helpsti yrityksen tilanteeseen, jssa tutteiden myyntihinnat eivät kata valmistuskustannuksia. Vain labratrikhtaiseen kustannuslaskentaan perustuvat hintjen alentamiset vivat lla ratinaalisia. 3/97 hammas teknikk 5

4 Tisaalta helpssa kilpailullisessa tilanteessa hammaslabratrilla n mahdllisuuden hinnitella tutteensa vapaammin. Timiessaan ainana labratrina paikkakunnalla vi hammaslabratri useinmiten myydä tutteensa haluamillaan hinnilla. Laatu Hinnittelun vapauteen selvästi vaikuttava tekijä n tutteiden ja palveluiden laatu. Hyvälaatuisten tutteiden valmistajilla n selvästi suurempi vapaus hinnitella tutteensa kuin keskinkertaisen tai hunn laadun valmistajilla n. Lyhyellä aikavälillä hammaslabratrissa n useita khteita, jissa vidaan tutteiden kustannuksia alentaa ja nstaa tutteiden katteita suuremmiksi ainakin väliaikaisesti. Nämä tapahtuvat usein laadun kustannuksella. Harkitsemattmat kustannussäästöt laadun kustannuksella heijastuvat mahdllisesti tulevina takuukrjauksina, jtka vivat helpsti syödä kk tilikauden tutn. Sumalaiset hammaslabratrit vivat useimmin kilvitella ulkmaisen valmistuksen kanssa laatutekijöillä. Kuitenkin tulee aina muistaa, että harkitsematn laatuun panstaminen ei le yritykselle ilmaista, vaan laatukustannukset vat viimekädessä yrityksen mistajien suudesta pis, js panstaminen ei lisää tutteiden myyntiä tai katteita. Asiakkaiden tdelliset laatuvaatimukset tulisikin tuntea. Timitusajat Timitusajat vaikuttavat selvästi tutteista pyydettäviin hintihin. Kiireellisillä töillä n taipumus lykätä muiden töiden valmistumista ylityöajalle, jka n selvästi kalliimpaa kuin perustyöaikana valmistus. Timitusaikjen merkitys hinnittelussa n tärkeä, sillä pitkien timitusaikjen puitteissa hammaslabratri vi helpmmin panstaa piensarjavalmistukseen, jllin tutekustannukset alenevat ja kate suurenee. Kiireellisten töiden khdalla tämä n usein mahdtnta. Vitttavite Yrityksen mistajien suus myyntihinnasta eli kate tai vitt n yritystiminnan perimmäinen tavite. Vitn tarkituksena n turvata yrittäjän timeentul ja samalla liiketiminnan kehittäminen ja krvausinvestintien tekeminen. Vitt-suus n valitettavasti usein se, jsta hammaslabratrin liiketiminnassa judutaan ensimmäiseksi tinkimään. Vitttavitteen asettaminen rippuu kaikista edellä mainituista tekijöistä. Yrityksen tilikauden vitt kstuu myytyjen tutteiden yhteenlasketuista katteista. Haluttuun vittn vidaan päästä myymällä vähän tutteita krkeilla katteilla tai myymälllä paljn tutteita alhaisilla katteilla. Yleisesti vitaneen sana että ktimaiset hammaslabratrit vat valinneet ensimmäisen vaihtehdn ja ulkmainen valmistus jälkimmäisen vaihtehdn. Palvelutas Palvelutaslla n selvä merkitys tutteiden hinnittelun vapaudessa. Js palvelu rajittuu vain töiden tekniseen valmistukseen, vi töistä saatava hinta usein jäädä alhaisemmaksi kuin muutakin palvelua tarjavilla hammaslabratriilla. Eri asia n se vik hammaslabratri siirtää palvelusta aiheutuvat kustannukset asiakkaan kannettaviksi. Markkina-alue Markkina-alue eli se missä maantieteellisesti kauppaa käydään, vaikuttaa tutehintihin siten, että mitä laajemmalle alueelle tehdään töitä, sen persnattmampana hammaslabratri nähdään asiakkaan silmissä. Laajalla markkinaalueella timiva hammaslabratri jutuu usein myymään suuria määriä tutteita varsin alhaisilla hinnilla. Hammaslabratrin pyrkimyksenä tällöin n suurella myyntivlyymillä tuttaa haluttu tutt. TAVTTEKUSTANNUSHINNTTTELU HAMMASLABRATRISSA Tavitekustannushinnittelu tarkittaa sitä, että tutteiden hinnat mudstuvat kysynnän mukaan ja vat siten markkinilla määräytyviä. Hammaslabratrin tehtäväksi jää täten speuttaa tutteiden valmistuskustannukset myyntihintaan, jtta haluttu tutt saavutetaan. Esimerkiksi, js kkprteesin valmituskustannukset vat 1250 mk ja myyntihinta 1150 mk, tuttaa jkainen kkprteesi sadan markan "tappin" hammaslabratrille. Js asiakkaat vat valmiita maksamaan kkprteesien teknisestä valmistamisesta enintään mainitun 1150 markkaa, ei hammaslabratrille jää muita mahdllisuuksia kuin myydä mainitulla hinnalla tappillisesti tai sitten speuttaa valmistuskustannukset myyntihintaan siten, että valmistuskustannuksiksi mudstuu esimerkiksi 1050 markkaa, jllin kkprteesia khti tutt lisi 100 mk. Jtta hammaslabratri visi edes tereettisesti miettiä katteiden nstamistajatappillisten tutteiden vaikutusta kknaistuttn, tulisi hammaslabratrilla lla timiva kustannuslaskentajärjestelmä, jka raprtisi tappillisten tutteiden lemassalsta. Mitä mahdllisuuksia hammaslabratrilla n laskea valmistuskustannuksia, jtta haluttuun katetuttn päästään. Ensimmäinen kein n alentaa palkkja. nk se mahdllista vai ei, siihen en ta kantaa, mainitsen vain sen levan kyseenalainen kein. Tinen mahdllisuus n alentaa mate riaal ikustan n u ksia. Halvempien materiaalien käytöllä vidaan säästää jpa useita satja markkja työtä khti. Harkinnan arvista n se vatk kalleimmat materiaalit aina parhaita tai asiakkaan edes vaatimia. Eräs kein alentaa materiaalikustannuksia n hukkamateriaalin miniminti. Materiaalien tilaamiseen liittyy aina välillisiä kustannuksia, jita vi vähentää ratif iimallla stja. Keskittämällä stt suurempiin eriin yksittäisstjen suhteellisesti suuret timituskustannukset pienenevät. Hammastekniset ry:n timinta- ja kkuskalenteri AY-Seminaari: Tampere Teknisten liitt krvaa matkat ja ylöspidn. Vaalikkus: Klmas tapa n alentaa töiden rahteihin uppavia kustannuksia. Vähemmät svituskerrat ja töiden samanaikainen lähettäminen alentavat kalliita rahteja. Neljäs kein n alentaa välillisiä eli yleiskustannuksia. Yleiskustannnukset hammaslabratriissa mudstuvat useassa paikassa. Yleiskustannuksia hammaslabratriissa aiheuttavat mm. seuraavat khteet: Tutanttilat ja tutannn ylläpit: yhtiövastike tai vukra, remntit, lämmitys ja valaistus, vartiinti, vakuutukset, kiinteistöver ja siivus. Kneet ja laitteet: kneiden ja laitteiden kuluminen, jka tetaan humin tilinpäätöksessä pistna, kneiden ja laitteiden energian kulutus, kneiden hultja krjaukset jne. Kulutus, kirjanpitja pankkipalvelut, töiden vastaanttja laskuttaminen, reskntran pit. HAMMASTEKNISET ry Tes-asiamies Eija-Sisk Huhtala (09) Teknisten liitt TL ry PL HELSINKI Puheenjhtaja Riitta Martin (050) Pakkaus ja kuljetus: töiden pakkaus ja kuljetus aiheuttavat yleiskustannuksia, jtka usein jätetään humiimatta kustannuksissa. Tähän kuuluvat lähetin työajan käyttö, kulkuneuvn kustannukset pakkaustarvikkeet jne. Varsinainen rahti jk matkahulln tai pstin välityksellä n kullekin työlle välitön kustannus. Materiaalien hankinta: töissä käytettävien materiaalien hankinnasta kituu välillisiä kustannuksia, jtka vat riippumattmia materiaalien hinnista. sttiminnasta aiheutuu kustannuksia inventinnista, itse tilausten tekemisestä, lähetyslistjen tarkistamisesta, laskujen maksamisesta jne. Näihin kuuluvat mm. rahdit stista, stista vastaavan henkilön työajan käyttö, mahdllisen ATK: n käyttö jne. Myynnin edistäminen: Markkinintitimenpiteet, ilmitukset Muut välilliset kustannukset. Yleiskustannukset eivät le sidttu mitenkään selvästi valmistusmääriin, mutta niiden suhteellinen suus pienenee valmistusmäärien kasvaessa. Ts. yhtä työtä khti tulee vähemmän välillisiä kustannuksia, js valmistusmäärät vat suuria. YHTEENVET Jäsenasiat Sintu Helenius (03) Riihipellnkatu 7 B TAMPERE Tutteiden hinnittelu hammaslabratrissa n puhdasta tiedettä tai sitten se perustuu arviitiin. Vidaan puhua jpa ns. ppineesta arvauksesta, gestimaatista (educated guess). Tavitekustannushinnittelu n menetelmä, jssa tutteiden hinnat määräytyvät markkinilla, ja yrityksen tavitteena n svittaa valmistuskustannukset siten, että määrätty hinta ja vitttavite saavutetaan. Tämä merkitsee sisäisen laskennan merkityksen krstumista ja kustannuslaskentaa. Kntrllijärjestelmät tulevat yhä tärkeämiksi. Tavitekustannuksen saavuttaminen vaatii jskus tutannntekijöiden kustannusten alenemista. Palkkjen alentaminen, materiaalikustannusten laskeminen tai rahtien vähentäminen vivat tulla kyseeseen. Välillisten eli yleiskustannusten suus tutekustannuksista vidaan saada alenemaan kneiden ja laitteiden ratinaalisella hankinnalla ja suurilla valmistusmäärillä. SHtS ry:n timist päivystää maanantaisin kl Puh: Fax päivystää 24 h Fax:

5 Platina - metalleista jalin Platinan histria ei le yhtä pitkä, värikäs ja verinen kuin kullan ja hpean, mutta platinakin n aiheuttanut riittävästi ryöstöjä ja murhia, ja se n myös llut salakuljetuksen ja keinttelun khteena. Platinaa n käytetty maksuvälineenä, lahjina ja lahjuksina, sillä n hankittu paavien, ruhtinaiden ja naisten susita, ja nykyäänkin se n kansainvälisessä plitiikassa muiden platinametallien hella tärkeä tekijä. Vaikka platina n maankuressa yhtä yleinen kuin kulta - platinaakin n keskimäärin n. 0,005 g tnnia khti - ja se rikastuu kullan tavin jkien hiekkaan humitaherättävinä, hpeanvärisinä, kiiltävinä ja raskaina hippuina, ei sillä varhemmin llut merkittävää käyttöä, kska sitä ei pystytty sulattamaan. Platinaa n muinaisessa Egyptissä käytetty jissakin kriste-esineissä, mutta kirjallisia mainintja siitä ei le. Yksittäisiä platinahippuja n egyptiläisistä kultaesineistä löydetty j 1400-luvulta ekr. alkaen ja Thebestä n löydetty 600-luvulta ekr. peräisin leva kulta- ja hpearasia, jssa n platinasta tattu kapea kristeliuska. Etelä-Amerikan phjississa Andien rinteillä asuvat intiaanit livat j ajanlaskumme ensimmäisinä vusisatina, kauan ennen espanjalaisten tuhaman suuren inkavaltin syntyä ppineet valmistamaan kruja kultaplatinaseksista ja jpa pelkistä platinahipuista. Kun espanjalaiet vallittajat 1500-luvun alkupulella saapuivat nykyisen Klumbian ranniklle, humasivat he, että mnien jkien kultahuuhtmissa li kullan seassa hpeanvärisiä metallirakeita, jita ei pystytty käsittelemään ja jtka tekivät kullankin käsittelyn vaikeaksi ja kalliiksi. Tätä metallia alettiinkin kutsua espanjan plata- (hpea) sanan diminutiivina "vähähpeaksi", platinaksi. Tämä sana n myöhemmin llut phjana lähes kaikkien kielten platinaa tarkittavalle sanalle. Eurpassa ei platinaa vanhalla ja keskiajalla lainkaan tunnettu. Ensimmäinen kirjallinen maininta siitä n vudelta 1557, jllin italialainen Julius Caesar Scalinger kuvaa metallia "jta ei pystytä sulattamaan tulella eikä espanjalaisten taidlla". Espanjan Uudessa maailmassa harjittaman suljetun maan plitiikan vuksi tuli platina Eurpassa tunnetuksi vasta lähes 200 vutta myöhemmin, kun espanjalainen Dn Antni de Ulla vunna 1748 ilmestyneessä matkapäiväkirjassaan kuvasi tarkemmin platinan minaisuuksia, ja kun Eurppaan saatiin platinasta näytteitä tiedemiesten tutkittaviksi. Nykyinen Klumbia li 1700-luvun alkupulelta vuteen 1819 aina platinan lähde tutannn llessa lpulta n. 1 tnni vudessa. Varsinainen käyttö li aluksi hyvin vähäistä. Hinnaltaankin se li aluksi hpeaa halvempaa. Kska platina kuitenkin liukeni sulaan kultaan sen tiheyttä pienentämättä, sveltui se erinmaisesti kultaesineiden, - harkkjen ja -rahjen väärentämiseen. Espanja kielsikin luvun pulivälissä platinan viennin ja määräsi tutetun platinan heitettäväksi takaisin jkiin. Platina: kemiallinen merkki Pt tiheys 21,45 g/cm3 sulamispiste 1769 C kiehumispiste 3830 C Tekn. lis. Tapi Tuminen Vunna 1819 löydettiin platinaa Uralin kultakaivksista, ja vudesta 1825 likin Venäjä tärkein platinantuttaja tutannn nustessa vuteen 1843 mennessä 3,5 tnniin vudessa. Kun muuta käyttöä sille Platina-rdiumkatalysaattriverkka. ei keksitty, lyötiin Venäjällä vusina n. 15 tnnia platinaa 3,6 ja 12 ruplan platinaklikiksi. Kun 1860-luvulla tdettiin kansainvälisten metrijärjestelmään perustuvien mittastandardien tarpeellisuus, päätettiin ne valmistaa metalliseksesta, jssa n 90 % platinaa ja 10 % iridiumia. Tästä seksesta valmistettiinkin v metrin ja kiln prttyypit, jita säilytetään Kansainvälisessä mittaja paintimistssa Sevres'n kaupunginsassa Pariisissa. Platinan käyttö ja siten myös hinta nusivat nin vudesta 1880 lähtien, kun alki sen käyttö kemiantellisuuden katalyyttinä sekä sähkö- ja hammastekniikassa. Kun platinan hinta vunna 1870 li nin neljässa kullan hinnasta, li se vunna 1900 sama kuin kullalla ja vunna 1912 j yli kaksinkertainen. Kun tärkeimmän tuttajamaan, Venäjän, vallankumus katkaisi maan platinatutannn muutamaksi vudeksi, nusi platinan hinta 1920-luvun pulivälissä kultaan verrattuna lähes kuusinkertaiseksi ja putsi luvulla takaisin nin kaksinkertaiseksi. Nykyään n platinan hinta vain hieman kullan hintaa krkeampi. Platinan lähteinä livat aluksi Klumbian ja Venäjän kulta-platinahuuhtmt ja -kaivkset. Nyttemin, 1900-luvun alkupulelta lähtien, tärkeimmiksi vat tulleet nikkelikuparimalmit, jissa platinametalleja usein esiintyy merkittäviä määriä. Ylivimaisesti tärkein platinantuttaja nykyään n Etelä-Afrikka, jnka suus vutuisesta n Tällainen sentin kkinen platinahippu n äärimmäisen 140 tnnin tutannsta n n %. Tisena n Venäjä n. 15 %:n suudella, ja pienempinä tuttajina vastaavat lähinnä Kanada, Yhdysvallat ja Klumbia lpusta tutannsta. Sumessa tutti utkumpu y 1980-luvun alussa metallista platinaa keskimäärin nin 100 kg vudessa; nykyään viedään muualle puhdistettavaksi nikkelin- ja kullantutannn välitutteita, jissa n muutama sata kila platinaa vudessa. Tdettakn vielä, että Lapin kullanhuuhdnnan sivututteena n tettu talteen kaikkiaan n. 1 kg platinahippuja. Kaikkiaan arviidaan maailman platinatutannn tähän mennessä lleen nin 4000 tnnia, jsta yli harvinainen. pulet n tutettu viimeisten parinkymmenen vuden aikana. Tärkeimmät platinan käyttökhteet vat autjen pakkaasukatalysaattrit ja krut, jiden mlempien suus käytöstä n n. 40 %. Tdettakn, että platinakruista n. 90 % myydään Japanissa! Muita käyttökhteita vat mm. kemian- ja öljytellisuuden katalyytit ja sähkötekniikka. Hammaslääketieteessä li platinan käyttö vielä ennen tista maailmanstaa hyvin merkittävää: esim. Yhdysvallissa käytettiin luvulla n. 15 % platinasta hammastekniikassa. Viimevusikymmeninä n palladium kuitenkin humattavasti halvempana krvannut sen sekä kulta- että hpeaseksissa. Kultaplatinasekset vat kuitenkin vielä yksi valusesten perustyyppi. Kultaplatina-päälleplttsekset vat sen sijaan hintansa vuksi menettäneet merkityksensä. Kaikkiaan käytetään platinaa hammastekniikassa nykyään arvilta vain nin 1 tnni vudessa. Kirjallisuutta: S. Engels, A. Nvvak: Kemie keksintöjä; Alkuaineiden löytöhistria, Helsinki 1992 J. Kinnunen: Platina, metalleista jalin. Sumen Kemistilehti A 44 (1971), ss Adelmetaller, 1985 Time-Life Bks Platinum 1994, Interim Review, Jhnsn Matthey, Lndn 1994 H. Knsp: Edelmetall-Dentallegierungen, Eigenschaften und Anwendung, Erzmetall 48 (1995) Nr. 4, ss B. Stribrny: Platinmetall- und Gldlagerstätten: Vrkmmen, Prduktin and Reserven, Erzmetall 49 (1996) Nr. 3, ss Ann: Platinum Risk, Internatinal Management, February 1992, ss Ullmans Encyklpädie der technischen Chemie, Band 18, Platinmetalle und -Verbindungen, Verlag Chemie 8 hammas teknikk /-» 3 / 9 7

6 lemme mlemmat työskennelleet ikmislabratrissa ja lemme nähneet mnenlaisia ikmiskjeita. Näin syntyi ajatus tehdä seminaarityö ikmislaitteesta. timme yhteyttä tuttuun (ja kärsivälliseen) ikmishidn erikishammaslääkäriin, hän lupasi kutsua meidät paikalle, kun kiinnstava ptilastapaus tulee vastaan. Seuraamamme ptilas li RME - hidn (rapid maxillary expansin, npea kitasauman levitys) tarpeessa. lemme seuranneet työn eri vaiheita 10 kuukauden ajan ja ttaneet kuvia hidn aikana. Seminaarityössämme käsittelemme RME -kjetta, hidn eri vaiheita ja kjeen valmistuksta labratrissa. RME- KJE Käyttötarkitus RME - kjetta (rapid maxillary expansin, npea kitasauman levityskje) käytetään pikittaiseen yläleuan laajentamiseen avaamalla suulaen keskisaumaa. Hit n melk helppa ennen nuruusikää ja sen aikana, ei kuitenkaan ennen premlaarien puhkeamista. Mahdllisuudet menestyä timenpiteessäh vat lähes 100% ennen 15. ikävutta. Sen jälkeen hidn nnistumisprsentti laskee, kska säikeet pitävät suulaen saumaa tiukemmin kiinni. Ptilailla, jilta avataan suulaen keskisauma, n usein ankaraa ahtautta hammaskaaressa ja yleensä hit vaatii premlaarin pista, jtta hampaat saadaan ittua. Ensimmäiset premlaarit tarvitaan RME - kjeen ankkuripaikiksi, jten hampaita pistetaan vasta lateraalisen laajenemisen jälkeen. Jissakin tapauksissa suulakisauman laajentaminen tu riittävästi tilaa ikaisuun, eikä hampaita tarvitse pistaa. Suulakisaumaa ei le kuitenkaan viisasta laajentaa sellaisilla henkilöillä, jilla j n nrmaalin kkinen yläleuka. Suulakisauman avausta käytetään pääsääntöisesti ristipurennan krjaamiseen: ahtaan yläleuan kka lisätään. (1) Kjetyypit Npea suulaen levitys Sanna Lassila ja Benny Sundqvist Syventävien pintjen seminaarityö HIVTHL Syksy 1995 Perusmekanismi suulakisauman avauksessa n jack-ruuvi, jka n kiinteän kjeen keskisa. Kje kiinnitetään niin mniin takahampaisiin kuin mahdllista. RME - kjeita n kahdentyyppisiä: tisessa n suulaen peittävät akryylisiivet jtka vat ksketuksessa limakalvn, ja tinen n pelkkä metallirunk ilman ksketusta limakalvn. Teriassa suulakeen ulttuvien akryylisiipien pitäisi edesauttaa prcessus alvelariksen siirtymistä uuteen paikkaan. Akryylipeittisessa RME:ssä akryyli n kntaktissa limakalvlla ja tdennäköisesti aiheuttaa kudsärsytystä, jpa nekrsia, minkä takia pelkkä runk ilman muvia n susiteltava. (1) Hidas ja npea RME Suulakisauman ertus vidaan tehdä jk npealla tai hitaalla levityksellä. npa levitys tehty hitaasti tai npeasti, kiinteä kje pysyy paikillaan lähes yhtä kauan, kska hitaassa levittämisessä riittää lyhyempi stabilisintiaika. Npean RME:n aktivintiaika n nin kaksi viikka, sitten kje lukitaan ja seuraa klmen kuukauden stabilintiaika. Hitaassa RME:ssä tarvitaan nin kahden kuukauden aktivintiaika ja stabilintia kaksi kuukautta, ennen kuin kje vidaan pistaa. Sen jälkeen suulakisauma palautuu muutaman asteen, kska suulaen pehmeä kuds n justavaa, n järkevää ylikrjata ristipurentaa. Kiinteän kjeen pistn jälkeen tarvitaan lisäretentita. Hit tteutetaan retentikjeilla, jita emme kuitenkaan käsittele tässä työssä. (1) RME - PTILAALLA RME:n käyttötarkitus Ptilas n 11-vutias tyttö. Hänen hampaistnsa n siisti ja terve. Hitn hakeutumisen syynä n ristipurenta, jka jhtuu liian pienestä yläleuasta sekä vahvasta prgeniasta ja siitä, että yläklmset vat kknaan pis hammaskaarelta. Hitkeinksi n suunniteltu npeaa suulaen levitystä, jta varten labratri valmistaa RME:n. Tätä kjetta käytetään tapauksissa, jissa pitää saada yläleuka samanaikaisesti eteenpäin ja leveämmäksi. Myös sillin kun ptilas n ns. suuhengittäjä eli hänellä n kapea, krkea suulaki, jllin nenäntelt vat ahtaita. Kitasauman levitys madaltaa suulakea ja antaa lisätilaa nenäntelille: sieraimet avautuvat enemmän, nenäntelt laajenevat ja ptilaan n helpmpi hengittää nenän kautta. (2) Kuva 1. Hidn alkutilanne Kuva 2. Yläleuan malli renkaineen Kuva 3. Avauksessa käytettävä jack-ruuvi RME:n kiinnitys Tässä tapauksessa RME - kjetta käytetään yläleuan kaaren levittämiseen, minkä ansista yläleuka liikkuu eteenpäin. Muilla kjeilla tämä ei nnistu samanaikaisesti. Hit alitetaan laittamalla muvirenkaat yläkuutsten aprksimaaliväleihin yhdeksi päiväksi. Renkaiden tehtävänä n luda tilaa varsinaisen ikmiskjeen kiinnitys-renkaille. Kumilenkit pistetaan seuraavana päivänä ja hampaat puhdistetaan ylänelsista kuutsiin hhkakivellä etsausta varten. Kje astetaan paikilleen. Kuutsten renkaat kiinnitetään sementillä, nelset ja viitset akryylimuvilla kjeeseen. Tämän jälkeen kje aktividaan ensimmäisen kerran. Tässä ptilastapauksessa kjeessa käytettiin vain kaksi rengasta neljän asemasta, kska saatavilla ei llut premlaari renkaita. Neljärenkainen kje n tukevampi, mutta tässä tapauksessa sillä ei llut merkitystä. (2) Aktivinti Sekä ptilaalle että hänen vanhemmilleen näytettiin ruuvin vääntötekniikka, päivittäistä aktivintia varten, (jissakin tapauksissa ptilas ei pysty vääntämään ruuvia itse). Ruuvia n väännettävä 1/4 kierrsta (niin paljn kuin kerralla menee) päivittäin aamuin illin. Viikn jälkeen etuhampaiden väliin n syntynyt n. 3 mm diasteema. Kjeen aktivintia vähennetään yhteen kertaan päivässä viikn ajaksi. Yhteensä aktivintiaika n kaksi viikka. Tapausta seurattiin kahden viikn ajan aktivinnista ja ruuvi lukittiin muvilla paikilleen, suulakisauman annetaan luutua n. kuusi kuukautta, sitten kiinteä kje pistetaan. (2) Aktivinnin vaikutus Aktivinnin aikana ilmeni reilusti vertikaalista ylipurentaa, kska yläkuutsten palatinaalikuspit siirtyivät alakuutsten kuspien päälle. Vertikaalinen ylipurenta hävisi parin viikn sisällä hidn alittamisesta ja hampaat asettuivat timivaan kluusin. Kska muu hampaist 10 11

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80 Vaahtera 1/2013 HELSINGIN KISA-VEIKKOJEN TIEDOTUS- JA JÄSENJULKAISU PERUSTETTU 1912 LEHTI Huippunuret Kamilla ja David Aikuisten yu-kulu 10 vutta Liikuntaplitiikan suuntaviivja Uunila 90, Kkk ja Rahkam

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo Savnlinnan kaupunginkirjast KOKOELMAPOLITIIKKA Päivitetty 25.4.2014 Sisällysluettel JOHDANTO... 2 Kkelmaplitiikan perusteet ja tavitteet... 2 Vastuuhenkilöt ja ylläpit... 3 Kirjastn palvelupisteet ja sastt...

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot