Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti"

Transkriptio

1 Kestävä yhdyskunta Loppuraportti

2 Kestävä yhdyskunta Kestävä yhdyskunta -ohjelman pääteemoja olivat maankäytönsuunnittelu, energiatehokas rakentaminen ja uusiutuvan energiantuotannon integroiminen rakennettuun ympäristöön. Rahoitettuja projekteja oli 214 kpl, projektien kokonaisbudjetti 94,7 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitusta 49,5 miljoonaa euroa. Ohjelman rahoittamissa projekteissa on kehitetty Uusia toimintatapoja, kumppanuusmalleja ja kaupunkisuunnittelukonsepteja maankäytönsuunnitteluun Aurinko-, bio- ja geoenergiaratkaisuja, jotka mahdollistavat vähäpäästöisten ja energiaomavaraisten alueiden ja rakennusten toteutuksen Lähes energiaomavaraisia asuintaloja, toimitiloja, liikerakennuksia ja palvelurakennuksia Innovatiivisia hankinta- ja rakennuttamisprosesseja, joissa huomioidaan energia- ja ekotehokkuustavoitteet ja edistetään kestävää kehitystä Ohjelmassa on rahoitettu myös yhdyskuntatason jätteenkäsittelyratkaisuja, kutsujoukkoliikenteen teknologiaa, energiatehokkaita valaistusratkaisuja ja palveluita, jotka tukevat kestävää kehitystä Tähän raporttiin on koottu linkkejä Kestävä yhdyskunta -ohjelman julkaisuihin, tapahtumiin ja muihin viestintäaineistoihin. Suoraan eri sisältöihin pääset vasemmalla olevan sisällysluettelon kautta. Raportin sisällä pääset liikkumaan vihreitä nuolia klikkailemalla. Osa linkeistä vie myös raportin ulkopuolelle nettijulkaisuihin. Lue uusimmista ilmiöistä ja tapahtumista sekä keskustele ajankohtaisista aiheista Tekesin Tori -kohtauspaikalla: tori.tekes.fi Kestävä yhdyskunta

3 Julkaisut 4tulosjulkaisua toimiala- ja markkinakatsaukset ERA17 Julkaisut Raportit Videot Tiedotteet Tapahtumat Järjestetty 40 tapahtumaa Hankkeet Olemme rahoittaneet 214 hanketta Tutkimushankkeita 65 Yritysten ja kuntien hankkeita 149 Hankkeiden kokonaisbudjetti euroa Sosiaalinen media Tekesin tori Ohjelman keskeinen tiedotusfoorumi Videot 34 videota Uutiskirjeet Uutiskirjeitä julkaistu 49 kpl Lue lisää hankkeista ja niiden tuloksista Lehdistötiedotteet Lehdistötiedotteita julkaistu 32 kpl

4 Julkaisut Tulosjulkaisut Toimiala- ja markkinakatsaukset Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja (2012) Julkaisussa pohditaan kestävien yhdyskuntien toteuttamisen haasteita ja esitellään viime vuosien tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyneitä maankäytön suunnittelun uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja. Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö (2012) Julkaisussa esitellään Kestävä yhdyskunta-, Tila- ja Rakennettu ympäristö -ohjelmissa luotuja uusia energiatehokkuusratkaisuja, -toimintamalleja ja palveluita. World-class sustainable solutions from Finland (2011) Tekesin, Sitran ja VTT:n julkaisemassa kirjasessa esitellään suomalaisen rakentamisen, energiatehokkuuden ja yhdyskuntasuunnittelun parhaita paloja. Kirjanen oli painettuna jaossa Helsingissä syksyllä 2011 järjestetyssä Sustainable Building 2011 maailman konferenssissa. Экоэффективные решения мирового уровня из Финляндии (2012) World-class sustainable solutions from Finland julkaisu venäjäksi. The Finnish Solar Cluster (2011) Tekesin Groove- ja Kestävä yhdyskunta-ohjelmien raportissa kuvataan suomalaista aurinkoenergia-alan toimijakenttää puutteineen ja vahvuuksineen sekä eri toimijoiden välisiä roolituksia. Ohjelman esite (2008) Englanninkielinen esite (2008) Ohjelman esittelyaineisto (2011) Ohjelman puolivälikatsaus (2010) Kestävä yhdyskuntarakenne (2008) Miten yhteiskunnallinen ohjaus ja ihmisten käyttäytyminen vaikuttavat yhdyskuntarakenteeseen? Kestävää kehitystä ja yhdyskuntarakenteen muutosta tarkastellaan yhdyskuntarakenteen seitsemän ulottuvuuden kautta. Aija Staffans, Marketta Kyttä, Tiina Merikoski (toim.), TKK Arkkitehtuurin laitos ja Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus. Kestävän yhdyskunnan kiinteistöt nykytila ja trendit (2008) Katsauksen painopiste on ekologisesti kestävässä kehityksessä, jota tarkastellaan kansainvälisten konferenssien ja tutkimusohjelmien esille tuomien hyvien käytäntöjen kautta. Lopuksi esitellään aihepiirin jatkotutkimussuosituksia. Sisältää lyhyen suomenkielisen tiivistelmän sekä englanninkielisen selvityksen tausta-aineiston keskeisistä teemoista. Pekka Huovila, Tarja Häkkinen, Mia Ala-Juusela, Heli Koukkari, Tommi Rissanen, Pekka Tuominen, VTT Kestävän yhdyskunnan energiajärjestelmät (2008) Katsauksessa esitellään talotekniikka- ja energiajärjestelmäratkaisuja ja ohjauskeinoja energiatehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi katsauksessa annetaan suosituksia jatkokehitettävistä järjestelmistä, tekniikoista ja palveluista. Jarek Kurnitski, Olli Seppänen, Jukka Paatero, Juha Jokisalo, Kari Alanne, Arshe Said ja Pekka Heikkilä, TKK Energiatekniikan laitos Projektit julkaisevat lisäksi omia raporttejaan

5 Julkaisut Maakohtaisia taustaselvityksiä Öljyntuottajavaltiot Arabian niemimaalla (Arabiemiraatit, Saudi-Arabia, Quatar, Oman) (Finpro, 2009) Vuoden 2009 kuluessa Finpro yhteistyössä Tekesin kanssa on kartoittanut suomalaisyrityksille potentialisia vienti- ja etabloitumisalueita. Tämä raportti esittelee Arabian niemimaan valtioiden Yhdistyneiden Arabiemiraattien, Saudi- Arabian, Qatarin ja Omanin) tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisille kiinteistöja rakennusalan yrityksille. Työn tavoitteena oli löytää aihioita, joita yritykset voisivat mahdollisimman nopealla aikataululla päästä hyödyntämään. Yhteenveto Toimenpiteitä kuvaava yhteenveto Projektiraportti Pohjois-Amerikka Sustainable Communties USA Benchmarking (Finpro, 10/2009, Final Report) Vuoden 2009 kuluessa Finpro yhteistyössä Tekesin kanssa on kartoittanut suomalaisyrityksille potentialisia vienti- ja etabloitumisalueita. Tämä raportti esittelee Arabian niemimaan valtioiden Yhdistyneiden Arabiemiraattien, Saudi- Arabian, Qatarin ja Omanin) tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisille kiinteistöja rakennusalan yrityksille. Työn tavoitteena oli löytää aihioita, joita yritykset voisivat mahdollisimman nopealla aikataululla päästä hyödyntämään. SCC Sustainable projects in America, Finpron yhteenveto (pdf) (Finpro, 2007) Katsaus esittelee Pohjois-Amerikassa toteutettuja yritys- ja yhdyskuntatason kestävän kehityksen esimerkkitapauksia. Lisäksi esitellään LEED-arvioituja kohteita. Sustainability, Infrastructure and Communities, Arpad Horvath, University of California, Berkeley (ppt) Selvityksessä käsitellään kestävän kehityksen tutkimuksen nykytilaa, erityisesti UC Berkeleyssä. Lisäksi kiinnitetään huomiota alan toimijoihin, trendeihin ja mahdollisuuksiin.

6 Julkaisut Maakohtaisia taustaselvityksiä Kiina EU Sustainable Communities and Green Buildings China (Global Insight Group China, 2007) GIG:n yhteenveto (ppt) Selvityksessä käsitellään Kiinan kestävien yhdyskuntien sekä vihreän rakentamisen markkinatilannetta. Yleiskuvauksen lisäksi esitellään aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä vihreän rakentamisen esimerkkitapauksia. Venäjä Sustainable Communities and Green Buildings in Germany (Finpro, 2007) Finpron yhteenveto Saksasta (pdf) Yhteenveto kestävästä kehityksestä Saksassa. Yhteenvedossa käsitellään trendejä, tutkimusaiheita sekä esitellään kaksi esimerkki tapausta. Sustanable communities and Green buildings in The Netherlands (Finpro, 2007) Finpron yhteenveto Hollannista (pdf) Yhteenveto kestävästä kehityksestä Saksassa. Yhteenvedossa käsitellään trendejä, tutkimusaiheita sekä esitellään kaksi esimerkki tapausta. Sustainable communities and Green Buildigns in Moscow (Finpro, 2007, Finpron yhteenveto (pdf) Selvitys esittelee Moskovan kestävän kehityksen markkinatilanteen lainsäädännön, esimerkkitapausten sekä käytettyjen teknologioiden kautta. Priority National Project: Affordable and comfortable dwelling to the Russian citizens (Rosstroy of Russia?) Case Project (pdf) Esittelee edullista ja viihtyisää asumista käsittelevän ohjelman ( ) sekä sen aliohjelmien tavoitteet ja tarkoitukset. Suomi Yhdyskunta -teknologiaohjelman energiaosuuden valmisteluun liittyvä esiselvitys (Finpro, 2007) Energiaosuuden valmisteluun liittyvä esiselvitys (pdf) Esiselvityksen loppuraportti käsittelee ohjelman lähtökohtia sekä näkemyksiä energiaketjun toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksista.

7 Julkaisut ERA17 ERA17-toimintaohjelman loppuraportti ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017-toimintaohjelma vastaa ilmastonmuutoksen torjunnan haasteeseen rakennetun ympäristön osalta. Tekes on vastannut toimintaohjelman laatimisesta yhteistyössä Ympäristöministeriön ja Sitran kanssa apunaan asuntoministeri J an vapaavuoren johtama työryhmä, johon on kuulunut liiketoiminnan, tutkimuksen ja julkishallinnon eturivin vaikuttajia. EU-kaukolämpövertailu Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutusja kustannusarviot Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa Kiinteistöliiketoiminnanarvoverkostot, ansaintalogiikat ja päätöksentekoprosessit Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt Kannustimet rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi (englanniksi)

8 Julkaisut ERA17 ERA17-tiedotteet ERA17-videot ERA17-vuosipäivä: Energiatehokkuus on saatava tehokkaasti osaksi kaikkea opetusta Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika lähempänä kuin koskaan Rakentamisen, kiinteistöjen käytön ja maankäytön tehokkaimmat päästövähennystoimet kartoitettu Tuuli Kaskinen Energiaviisaita ratkaisuja arkeen Tuula Vartiainen Aurinkosähköllä nollaenergiarakennuksia Timo P. Nieminen Päästötarkastelu kaikkeen kaavoitukseen Pekka Seppälä Rakennusvalvonnasta neuvova palveluorganisaatio Mika Airaksela Entistä rautaisempia ammattilaisia Kaisa Vuorio Rajat yhdyskuntarakenteen hajautumiselle Juha Olkinuora Rakennuksille päästöluokitukset Juha Hetemäki Rakentamismääräysten roadmap vuoteen 2020 Jan Vapaavuori Tie energiaviisaaseen rakennettuun ympäristöön Harri Hiltunen Energiaviisautta korjausrakentamiseen ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017

9 Tapahtumat Tulosseminaarit Kestävän maankäytön suunnittelu -tutkimushankkeen työpajasarja 2011 World Sustainable Building Conference Solar Energy Forum Ekologisesti kestävän aluerakentamisen työkalut Älykäs kaupunki -tilaisuus Sustainable building konferenssi Innovaatiokilpailu kunnille & Kuntamarkkinat Suomen paras asuinalue -julkistus & keskustelutilaisuus Kestävä yhdyskunta avausseminaari Mitä, missä, milloin Kestävä yhdyskunta Kaikki tapahtumat

10 Sosiaalinen media Tekesin tori Tori on Tekesin kiinteistöt ja rakentaminen -aihealueen yhteisöpalvelu vuodesta Tori on tukenut Rakennettu Ympäristö, Tila sekä Kestävä Yhdyskunta -ohjelmien viestintää ja asiakkaiden verkostoitumista. Tori toimii rakennus- ja kiinteistöalan uutiskanavana ja tietopankkina. Torille kootaan tietoa alan ajankohtaisista asioista. Torin rakennetun ympäristön tapahtumakalenteri on Suomen kattavin kokoelma kiinteistö- ja rakennusalan tapahtumia. Torilla myös jaetaan aineistoja, kuten videoita, tiedotteita ja raportteja. Rekisteröityneet käyttäjät voivat keskustella ajankohtaisista aiheista Torilla. Lisäksi käyttäjät ovat saaneet viikoittain uutiskirjeen, johon on koottu Torin uusimmat sisällöt. Vuoden 2012 lopussa Torilla oli jo 500 rekisteröitynyttä käyttäjää. Tori jatkaa Älykäs rakennettu ympäristö teeman yhteisöpalveluna Videot Hankegalleria Hankegalleria on vuorovaikutteinen, visuaalisesti hauska ja käyttäjäystävällinen tapa esitellä tutkimus- ja tuotekehityshankkeita ja tuoda esille osaamista. Hankegallerian tarkoituksena on nostaa yhteen näkymään Tekesin ja muiden julkisten rahoittajien rahoittamia hankkeita. Tutkimustulosten hyödyntäjiä hankegalleria auttaa löytämään viimeisimpien tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksia. Tutkijoille ja kehittäjille Hankegalleria on myös verkostoitumisfoorumi. Hankegallerian sisällön tuottavat tutkimus- ja kehitystyötä tekevät henkilöt itse, mikä mahdollistaa ajantasaisen tulosten esittelyn ja verkottumisen muihin toimijoihin. Kukin organisaatio luo oman tunnuksensa, jonka alle voi lisätä useita hankkeita. Hankekortissa tuloksia voi esittää lähes missä muodossa hyvänsä: raportteina, videoina, kuvina, esitysaineistoina. Hankegalleria avautui maaliskuussa 2012 ja sen kehittämistyöstä vastasi pääosin Tekesin Kestävä yhdyskunta ohjelma. Hankegallerian ohjelmistoalustan kehittäjä ja oikeuksien omistaja on suomalainen Cognitive Maps Ltd Oy Ab, Kestävä yhdyskunta ohjelman yhteenveto 2012 Michael Grätzel in SB11 Hankegallerian esittelyvideo 2012 Hankegallerian opetusvideo 2012 Kaikki videot Uutiskirjeet Kestävä yhdyskunta -ohjelman kuukausittain lähetettyyn uutiskirjeeseen koottiin ajankohtaisia uutisia kiinteistö- ja rakennusalan asioista, tietoa tulevia tapahtumista sekä kuulumisia ohjelman rahoittamista hankkeista. Ohjelman uutiskirjeet vuosilta löytyvät ohjelman nettisivuilta:

11 Lehdistötiedotteet Tekes käynnistää kestävän yhdyskunnan teknologiaohjelman Suomi putoamassa kestävän kehityksen vauhdista, kestävän kehityksen ponnisteluille nopeasti lisävauhtia Suomen kaupunkiympäristössä mahdollisuuksia aurinko- ja tuulienergialle Kestävän yhdyskunnan luominen pakottaa kaavoittajat, rakennusyhtiöt ja käyttäjät yhteistyöhön Kilpailu haastaa kunnat kestävän kehityksen vetureiksi Kiinteistö- ja rakennusala ratkaisijan roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa Tekes edistää kestävän yhdyskunnan maankäytön suunnittelua Uusista asuinalueista voidaan tehdä lähes päästöttömiä Aurinkoenergia ja energiankulutuksen hallinta kiinnostavat kuluttajia Kestävä kehitys ja käyttäjälähtöisyys käytännöiksi kiinteistö- ja rakennusalalle Kaikki lehdistötiedotteet

12 Hankkeet Tutkimushankkeet Aurinkosähköön perustuva led-valaistus? Energiatehokkaan ja kestävän valaistuksen hankintamalli Innovatiivinen mukautuva aluerakentaminen Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli: kestävä pohjoinen talvikaupunki Lähienergia Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta Maa- ja kallioenergia yhdyskunnan energiahuollossa GEOENER Yrityshankkeet Asunto-osakeyhtiöiden ketterä korjausmalli Automaattinen yhdyskuntajätteen keräysjärjestelmä DigiEcoCity-kaupunkiformaatti Tuotteistus- ja pilottiprojekti Energiaa säästävät valaisinjärjestelmät Ilmastonmuutoksen torjunnan keinot toimitilapalveluissa Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri Kestävän kehityksen asiakaslähtöinen rakentamisprosessi Low2No Kaikki tutkimushankkeet Kaikki yrityshankkeet

13 Tapahtumat Vuosi 2012 Älykäs rakennettu ympäristö -tutkimushaku, Tekes järjesti Älykäs rakennettu elinympäristö -tutkimushakuun liittyvän Kaupunkien kehitystarpeet työpajan, jossa ideoitiin ja tunnistettiin tutkimushankkeiden aihioita kaupunkien lähtökohdista. Tilaisuuden perusteella tutkijat pystyivät kohdentamaan ja konkretisoimaan ideoitaan tutkimushankkeiksi. Aineistot: Työpajan yhteenveto: Tutkimushaun hakuilmoitus Uusia aurinkoenergiakohteita Suomeen Ideointityöpaja, Groove ja Kestävä yhdyskunta ohjelmat järjestivät yhteisen aurinkoenergia-tilaisuuden ABB:n tiloissa. Tilaisuuteen kutsuttiin valikoitu joukko rakennusalan toimijoita sekä suomalaisia aurinkoenergiaratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Tilaisuuden tavoitteena oli keskustella rakennussektorin tarpeista ja kiinnostuksesta aurinkoenergiaan (lämpö+sähkö) liittyen ja informoida suomalaisten yritysten palvelutarjonnasta. Tilaisuudessa vierailtiin myös ABB:n katolla, johon on asennettu 181 kw:n aurinkosähköjärjestelmä. Aineistot: ng_227835_ Tulosseminaarit, Kestävä yhdyskunta ja Tila -ohjelmat sekä toteuttivat yhteisen seminaaripäivän, joka viesti vahvasti Tekesin Älykäs rakennettu elinympäristö -painopistettä. Päivä jakautui kahteen osaan siten, että aamupäivän kutsuvierastilaisuus Uudistumisen eväitä ja kilpailukykyä älykkääseen rakennettuun ympäristöön oli suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan päättäjille ja iltapäivällä keskityttiin ohjelmien ja näiden hankkeiden tuloksiin. Iltapäivän tulosseminaarin sessiot olivat teemoiltaan 1) Energiatehokkaat tilat ja uudet tavat toimia 2) tuottavuutta ja hyvinvointia älykkäistä palveluista 3) Kestävästä kaupunkikehityksestä kilpailukykyä 4) Kilpailukykyä käyttäjälähtöisillä ja elämyksellisillä tiloilla ja palveluilla. Koko päivän tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 300 henkilöä? Aineistot: Uudistumisen eväitä ja kilpailukykyä älykkääseen rakennettuun ympäristöön https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/kestavayhteiskuntajatilapaattajat Kestävä yhdyskunta ja Tila-ohjelmien tulosseminaari https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/tulosseminaari2811 Vuosi 2011 Kestävän yhdyskunnan skenaariot esittely Tulevaisuuden kestavalle yhdyskunnalle haettiin malleja skenaariotutkimuksen kautta. Tutkimuksen tulokset esiteltiin hankkeen julkistustilaisuudessa, jonka tutkijat valmistelivat yhdessa ohjelman kanssa. Raportti : _2095_43/http%3B/tekes-ali1%3B7087/publishedcontent/publish/programmes/yhdyskunta/documents/ohjelman_tuloksia/ loppuraportti.pdf Lehdistötilaisuus : Miten rakennuskannan energiantuhlaus ja päästöt pannaan kuriin? Tutkimushankkeessa kehitetyn työkalun ja sen mahdollistaman tarkastelun esittelyä varten järjestettiin lehdistön edustajille suunnattu lounastilaisuus. Tilaisuudessa keskusteltiin myös rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta. Tilaisuuteen osallistui noin 60 henkilöä. Aineistot Lehdistötiedote: Rakennusten energiankulutus ja päästövaikutukset kuriin uudella laskentamallilla sten+energiankulutus+ja+paastovaikutukset+kuriin+uudella+lask entamallilla?type=news Ekotehokas loma-asuminen -seminaari, Mäntyharjun loma-asuntomessujen teemana oli ekotehokkuus. Messujen lehdistöpäivänä järjestettiin ekologisuutta käsittelevä seminaari, jossa esiteltiin myös laajasti kestävä yhdyskunta -ohjelman hankkeiden tuloksia. Aineistot: Koonti tapahtumasta ja esityksistä Tiedote: Ekopassi auttaa ekotehokkaan loma-asunnon hankinnassa Kestävän maankäytön suunnittelu -tutkimushankkeen työpajasarja 2011 Tekes ja Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu selvittivät kolmen asiantuntijoille suunnatun työpajasarjan avulla millaista uudistumista Tekesin rahoittamat maankäytön suunnitteluun liittyvät hankkeet ovat saaneet aikaan kiinteistö- ja rakennusalalla ja mihin pitäisi keskittyä jatkossa. Touko-kesäkuussa toteutetut työpajat toimivat tiedonvaihtofoorumeina kunnallisille päättäjille, suunnittelijoille, perustajaurakoitsijoille ja tutkijoille. Joulukuussa pidettiin vtiin yhdessä näkemystä alan kehitystarpeista. Lisätietoja aalto Sustainable Communities blogista: https://blogs. aalto.fi/sustainablecommunities/tag/kema-kestavan-yhdyskunnan-maankayton-suunnittelu/ Työpaja 1: Kestävän yhdyskunnan mallit, työkalut ja mittarit Video työpajasta: Työpaja 2: Aluekehittämisen uudet toimintamallit ja kaavoitus Video työpajasta: Työpaja 3: Energiatehokas yhdyskunta ja maankäytön suunnittelu Video työpajasta: Yhteenvetotilaisuus Video työpajasta: Esitykset: https://blogs.aalto.fi/sustainablecommunities/files/ 2011/12/Tyopaja_tulossparraus.pdf

14 Tapahtumat World Sustainable Building Conference, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ja VTT järjestivät kansainvälisen ja kaikki maanosat kattavan kestävän rakentamisen konferenssin Helsingissä, joka oli jatkoa vuoden 2010 tapahtumalle. Tekes / Kestävä yhdyskunta -ohjelma julkaisi tapahtumassa yhdessä Sitran ja VTT:n kanssa laatimansa World-Class Sustainable Solutions from Finland julkaisun, joka esitteli parhaita suomalaisia kestävän esimerkkejä ja ratkaisuja. Julkaisu toimi suomalaisen osaamisen käyntikorttina tilaisuudessa ja sitä esiteltiin erillisellä ständillä. Tekes tuki tapahtuman onnistumista myös viestinnällisesti. Aineistot Tapahtuman kotisivut: Uutinen / lehdistötiedote: Kestävän rakentamisen kuudes maailmankonferenssi SB11 alkaa Helsingissä Älykäs rakennettu ympäristö -avaus Tekesin älykäs rakennettu elinympäristö -painopisteeseen liittyen järjestettiin päättäjille suunnattu kutsutilaisuus, jossa heitä haastettiin jälleen uuden kehittämiseen ja ideointiin. Aineistot: Tekesin yleinen ÄRE-painopistettä kuvaava video: Reijo Kankaan esitys: Smart Cities in China - mahdollisuudet suomalaisille, Tekesin tiloissa järjestettiin tilaisuus siitä, minkälaisia mahdollisuuksia Kiinassa on tarjolla vihreän ja älykkään rakennetun ympäristön osaajille. Tekesin Pekingin toimiston päällikkö esitteli Kiinassa käynnissä olevia muutoksia ja näiden suomalaisille yrityksille tarjoamia mahdollisuuksia. Alustuksen jälkeen keskusteltiin osallistumisesta Pekingissä järjestettyyn AUTM-Asia International Technology Transfer Conference tapahtumaan Sittemmin riittävää kiinnostusta tapahtumaan osallistumiseen ei löytynyt. Aineistot: Tilaisuuden kuvaus: Kari Hiltusen esitys: Tampere - vihreän ja älykkään liiketoiminnan alusta, Tila ja Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjestivät roadshow-tapahtuman Tampereella, joka linkittyi vahvasti Tampereella käynnissä olevaan ECO2-ohjelmaan ja sen tavoitteisiin. Aineistot: Tapahtuman ohjelma: event Tapahtuman esitykset: Viestintäkoulutus tutkijoille ja Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjesti kaksivaiheisen viestintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien henkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tiedote. Solar Energy Forum, Kestävä yhdyskunta ja Groove -ohjelmat toteuttivat aurinkoenergiaan liittyvän suurtapahtuman tapahtuman. Aurinkoenergia oli nopeassa murrosvaiheessa ja markkinat tuplaantuivat vuosittain. Tilaisuuden tavoitteena oli koota yhteen energia-, rakennus- ja kuntapuolen avainhenkilöt kuulemaan alan markkina- ja kehitysnäkymistä sekä keskustelemaan suomalaisten mahdollisuuksista ja osaamisista. Tilaisuuteen osallistui noin 130 osallistujaa. Aineistot Tapahtumasivu Torilla: event Seminaariaineistot Groove-ohjelman sivuilla: ohjelmat/groove/aineistot/seminaariaineistot Vuosi 2010 Coresma Kestävä yhdyskunta ohjelma oli esillä Tekesin ständillä. Inframessut Kestävä yhdyskunta ohjelma oli esillä Tekesin ständillä. Viestintäkoulutus tutkijoille 3.3. ja Tekesin Kestävä yhdyskunta ja Tila -ohjelmat järjestivät kaksivaiheisen viestintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien henkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tiedote. Tekesin kiinteistöt ja rakentaminen ohjelmatoiminta eilen ja tänään entä miltä tulevaisuus näyttää? Tekes / Kiinteistö- ja rakennustoimiala kutsui sidosryhmiään kutsuvierastilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan menneiden Tekes-ohjelmien tuloksista sekä hahmottamaan tulevaisuutta. Tilaisuuden puhujia olivat mm. asuntoministeri Vapaavuori sekä filosofi Himanen. Älykäs kaupunki -tilaisuus, Kestävä yhdyskunta, Tila-ohjelma ja Ubicom -ohjelma toteuttivat Älykäs kaupunki -aiheisen tilaisuuden, jonka tarkoitus oli yhdistää ICT-sektorin ja kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmia. Erityisesti tietoteknisten ratkaisuiden hyödyntäminen osana muuttuvia työnteon tapoja korostui. Tilaisuuteen osallistui yli 60 henkilöä. Ekologisesti kestävän aluerakentamisen työkalut, Tekes järjesti tiedonjako- ja keskustelutilaisuuden kaupunkien ja kuntien sekä tutkimuslaitosten edustajille ekologisesti kestävän aluerakentamisen aihepiiristä. Näkökulmana oli erityisesti nyt käynnissä olevat, mittaristojen ja kriteeristöjen kirjo sekä aluekehityksen uudet työkalut ja käytännöt. Tilaisuuden lopuksi käytiin keskustelua jatkotutkimustarpeista. Tilaisuuden jälkeen asian valmistelua jatkettiin tutkijoiden kanssa Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä.

15 Tapahtumat Innovaatiokilpailu kunnille & Kuntamarkkinat, Kestävä yhdyskunta -ohjelma toteutti Kuntaliiton kanssa kunnille suunnatun innovaatiokilpailun Tulevaisuuden kestävä kunta vuoden 2010 aikana. Kunnat haastettiin ideoimaan ja toteuttamaan kestävän kehityksen kannalta tarvittavia kehityshankkeita. Kilpailun tulokset julkistettiin Kuntamarkkinoilla Kuntamarkkinoille Tekes osallistui ständillä sekä miniseminaareja järjestämällä. Aineistot: Tee parannus kiertueet 2010 Tekes ja erityiseesti Rakennettu ympäristö -ohjelma oli yksi asuintalojen edustajille suunnatun ja toteutetun Tee Parannus -kampanjan toteuttajista. Kampanjaan liittyi myös paikkakuntakohtainen kiertue, johon niin ikään osallistuttiin. Sittemmin kampanja jatkaa toimintaansa mm. osoitteessa Sustainable building konferenssi, Suomen Rakennusinsinööriliitto, VTT ja Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjestivät kolmepäiväisen kansainvälisen alueellisen kestävän kehityksen konferenssiin Espoon Otaniemessä. Tapahtuman nimi viesti sen teemoista: SB10 Finland: Sustainable Community buildingsmart. Erityistä huomiota kiinnitettiin liike-elämän edustajien osallistumiseen. Tapahtuman yhteydessä toteutettiin myös Kestävä yhdyskunta -ohjelman vuosipäivä. Koko tapahtumaan osallistui satoja ja ohjelman vuosipäiväänkin yli 200 asiasta kiinnostunutta kuulijaa. Aineistot Tapahtumasivut Lehdistötiedote Kiinteistö- ja rakennusala ratkaisijan roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa CIB:n yhteenveto tapahtumasta espoo.pdf Tekesin ohjelmat Oulussa, Tekesin monet ohjelmat esittäytyivät Oulussa laajahkossa yhteistilaisuudessa. Kestävä yhdyskunta ohjelma järjesti tapahtumaan oman aihepiirinsä puheenvuoroja. Vuosi 2009 Vuosiseminaari Seminaari tarjosi näkemyksiä ja ratkaisuja yhdyskuntasuunnitteluun ja alueellisiin energiaratkaisuihin, jotka olivat ohjelman teemat vuonna Koko päivän mittaisessa tilaisuudessa kuultiin esityksiä niin tanskalaisen Lolland-yhteisön toiminnasta kuin suomalaisista parhaista käytännöistä. Tilaisuuteen osallistui yli 200 henkilöä. Inframessut Tekes oli messuilla esillä Rakennettu ympäristö ja Kestävä yhdyskunta-ohjelman voimin. Intelligent Energy Management -seminaari, Seminaarissa käsiteltiin yritysesimerkein, miten energiatehokkuus voidaan ottaa kiinteämmäksi osaksi yritysten strategioita. Kiinteistöjä pitää myös johtaa entistä älykkäämmin energiatehokkuuden ylläpitämiseksi käytön aikana. You can t manage what you don t measure on ollut ohjenuorana seminaarin järjestämisestä vastaavassa BuildingEQ EU-projektissa. Lisätietoja Seminaari järjestettiin yhdessä TEKES:n Kestävä yhdyskunta -ohjelman kanssa ja se oli tarkoitettu kiinteistöjen omistajille ja niiden ylläpidosta vastaaville, arkkitehdeille, suunnittelijoille ja muille kiinteistöjen energiatehokkuudesta kiinnostuneille. Tilaisuuteen osallistui noin 70 henkilöä. Aineistot: Roadshow, Kuopio, Tila- ja Kestävä yhdyskunta -ohjelmien järjestämä roadshow-tilaisuus, jossa esiteltiin ohjelmien painotuksia ja mahdollisuuksia. Tilaisuuden teemana oli tulevaisuuden kestävä asuminen. Tilaisuuteen osallistui n. 80 henkilöä. Tutkimustarpeiden tunnistamistyöpaja, Kestävä yhdyskunta -ohjelman tutkimustarpeita ideoitiin ja kartoitettiin työpajassa. Työpajan tavoitteena oli 1) tunnistaa ja priorisoida tutkimusongelmia ja -kysymyksiä, joiden ratkaisemiseksi tulisi käynnistää tutkimushanke. 2) määrittää, kuvata ja tarkentaa nämä tutkimusongelmat siten, että ongelman kuvaus ja tutkimuksen tavoite on selkeä. 3) ideoida mahdollisia tutkimustahoja tai konsortioita kyseisten tutkimusten parhaiksi toteuttajiksi. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä. Roadshow, Polttokennot ja uusiutuva energia Lappeenrannan alueella, Tilaisuuden järjestivät Tekesin Polttokennot, Kestävä yhdyskunta sekä valmisteilla olevan Uusiutuvat energiamuodot -ohjelmat. Tilaisuuden tavoitteena on tuoda esille polttokennoteknologian ja uusiutuvien energialähteiden tarjoamia mahdollisuuksia alueen yrityksille sekä tutkimusorganisaatioille. Tapahtumalla edistettiin alueellisen uusiutuvaan energiaan keskittyvän klusterin muodostumista. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Energiatehokkuus kestävän kehityksen veturina seminaari, Oulu, Tilaisuudessa haastettiin kaupunkeja ja kuntia toteuttamaan sekä mahdollistamaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuita. Tapahtuma toteutettiin yhdessä kumppaneiden kanssa. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä. Aineistot: Viestintäkoulutus tutkijoille ja Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjesti kaksivaiheisen viestintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien henkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tiedote.

Tulevaisuuden tiloja rakentamassa

Tulevaisuuden tiloja rakentamassa Tulevaisuuden tiloja rakentamassa Katsaus Tila-ohjelmaan 2008 2012 Tila-ohjelma 2008 2012 Astu sisään Tila-ohjelman loppuraporttiin ja tutustu ohjelman teemoihin, tapahtumiin, rahoitettuihin projekteihin

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

näköalat Mistä on kestävät kaupungit tehty? Positiivinen hulluus palkitsee Vientiä oppimisen osaamisesta Tekesin aikakauslehti Teema s. 10 s. 20 s.

näköalat Mistä on kestävät kaupungit tehty? Positiivinen hulluus palkitsee Vientiä oppimisen osaamisesta Tekesin aikakauslehti Teema s. 10 s. 20 s. näköalat Tekesin aikakauslehti 1 2010 Teema Mistä on kestävät kaupungit tehty? Positiivinen hulluus palkitsee Vientiä oppimisen osaamisesta s. 29 s. 20 s. 10 Sisältö Tervetuloa lukemaan uudenlaista Tekesin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU Rakennettu ympäristömme Julkaisija/ Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Toimitus/ Juha Salmi, Jukka Pekkanen, Katja Lindroos Lay-out/ Dog Design Henkilökuvat/ Katja

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa RAPORTTI 4/2014 Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa Rakennettu ympäristö 2009 2014 Sampsa Nissinen, Eero Lukin, Tekes Suvi Nenonen, Robert Eriksson, Juha-Matti Junnonen, Jan-Erik Gussander,

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

Tekesin aikakauslehti teknologia innovaatiot liiketoiminta 3 2009. Mediat muuttuvat muuttuuko viestintä?

Tekesin aikakauslehti teknologia innovaatiot liiketoiminta 3 2009. Mediat muuttuvat muuttuuko viestintä? Tekesin aikakauslehti teknologia innovaatiot liiketoiminta Mediat muuttuvat muuttuuko viestintä? sisällys pääkirjoitus tekes Numero 3/2009 Muuttuva viestintä 11.9.2009 Julkaisija Tekes teknologian ja innovaatioiden

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Toimittaneet Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom, Uudenmaan liitto KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 1 2006 Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 ATK-laitteet voivat kuluttaa turhaan

Lisätiedot

SIBBESBORG Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu

SIBBESBORG Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu SIBBESBORG Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu Raportti kilpailuhankkeen valmistelusta ja toteutuksesta 2010 2011 Tiina Merikoski Susa Eräranta Aija Staffans Aalto-yliopiston julkaisusarja Aalto-C

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

näköalat Tunteesta tuohta SIVU14 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Teema

näköalat Tunteesta tuohta SIVU14 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Teema näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2012 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä SIVU 28 Teema Tunteesta tuohta SIVU14 14 Sisältö Inhimillisyyden

Lisätiedot

Palveleva kiinteistöliiketoiminta

Palveleva kiinteistöliiketoiminta Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 16/2004 Loppuraportti Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 16/2004

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

FCG ja ilmastonmuutos

FCG ja ilmastonmuutos Syyskuu 2008 FCG ja ilmastonmuutos FCG tukena kuntien muutoksessa Oulu kehityksen veturina FCG Consulting People 2/2008 1 3 Pääkirjoitus 4 Haasteena ilmastonmuutos 6 Apua, tulviiko Helsingissä? 7 Pori

Lisätiedot