Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti"

Transkriptio

1 Kestävä yhdyskunta Loppuraportti

2 Kestävä yhdyskunta Kestävä yhdyskunta -ohjelman pääteemoja olivat maankäytönsuunnittelu, energiatehokas rakentaminen ja uusiutuvan energiantuotannon integroiminen rakennettuun ympäristöön. Rahoitettuja projekteja oli 214 kpl, projektien kokonaisbudjetti 94,7 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitusta 49,5 miljoonaa euroa. Ohjelman rahoittamissa projekteissa on kehitetty Uusia toimintatapoja, kumppanuusmalleja ja kaupunkisuunnittelukonsepteja maankäytönsuunnitteluun Aurinko-, bio- ja geoenergiaratkaisuja, jotka mahdollistavat vähäpäästöisten ja energiaomavaraisten alueiden ja rakennusten toteutuksen Lähes energiaomavaraisia asuintaloja, toimitiloja, liikerakennuksia ja palvelurakennuksia Innovatiivisia hankinta- ja rakennuttamisprosesseja, joissa huomioidaan energia- ja ekotehokkuustavoitteet ja edistetään kestävää kehitystä Ohjelmassa on rahoitettu myös yhdyskuntatason jätteenkäsittelyratkaisuja, kutsujoukkoliikenteen teknologiaa, energiatehokkaita valaistusratkaisuja ja palveluita, jotka tukevat kestävää kehitystä Tähän raporttiin on koottu linkkejä Kestävä yhdyskunta -ohjelman julkaisuihin, tapahtumiin ja muihin viestintäaineistoihin. Suoraan eri sisältöihin pääset vasemmalla olevan sisällysluettelon kautta. Raportin sisällä pääset liikkumaan vihreitä nuolia klikkailemalla. Osa linkeistä vie myös raportin ulkopuolelle nettijulkaisuihin. Lue uusimmista ilmiöistä ja tapahtumista sekä keskustele ajankohtaisista aiheista Tekesin Tori -kohtauspaikalla: tori.tekes.fi Kestävä yhdyskunta

3 Julkaisut 4tulosjulkaisua toimiala- ja markkinakatsaukset ERA17 Julkaisut Raportit Videot Tiedotteet Tapahtumat Järjestetty 40 tapahtumaa Hankkeet Olemme rahoittaneet 214 hanketta Tutkimushankkeita 65 Yritysten ja kuntien hankkeita 149 Hankkeiden kokonaisbudjetti euroa Sosiaalinen media Tekesin tori Ohjelman keskeinen tiedotusfoorumi Videot 34 videota Uutiskirjeet Uutiskirjeitä julkaistu 49 kpl Lue lisää hankkeista ja niiden tuloksista Lehdistötiedotteet Lehdistötiedotteita julkaistu 32 kpl

4 Julkaisut Tulosjulkaisut Toimiala- ja markkinakatsaukset Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja (2012) Julkaisussa pohditaan kestävien yhdyskuntien toteuttamisen haasteita ja esitellään viime vuosien tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyneitä maankäytön suunnittelun uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja. Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö (2012) Julkaisussa esitellään Kestävä yhdyskunta-, Tila- ja Rakennettu ympäristö -ohjelmissa luotuja uusia energiatehokkuusratkaisuja, -toimintamalleja ja palveluita. World-class sustainable solutions from Finland (2011) Tekesin, Sitran ja VTT:n julkaisemassa kirjasessa esitellään suomalaisen rakentamisen, energiatehokkuuden ja yhdyskuntasuunnittelun parhaita paloja. Kirjanen oli painettuna jaossa Helsingissä syksyllä 2011 järjestetyssä Sustainable Building 2011 maailman konferenssissa. Экоэффективные решения мирового уровня из Финляндии (2012) World-class sustainable solutions from Finland julkaisu venäjäksi. The Finnish Solar Cluster (2011) Tekesin Groove- ja Kestävä yhdyskunta-ohjelmien raportissa kuvataan suomalaista aurinkoenergia-alan toimijakenttää puutteineen ja vahvuuksineen sekä eri toimijoiden välisiä roolituksia. Ohjelman esite (2008) Englanninkielinen esite (2008) Ohjelman esittelyaineisto (2011) Ohjelman puolivälikatsaus (2010) Kestävä yhdyskuntarakenne (2008) Miten yhteiskunnallinen ohjaus ja ihmisten käyttäytyminen vaikuttavat yhdyskuntarakenteeseen? Kestävää kehitystä ja yhdyskuntarakenteen muutosta tarkastellaan yhdyskuntarakenteen seitsemän ulottuvuuden kautta. Aija Staffans, Marketta Kyttä, Tiina Merikoski (toim.), TKK Arkkitehtuurin laitos ja Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus. Kestävän yhdyskunnan kiinteistöt nykytila ja trendit (2008) Katsauksen painopiste on ekologisesti kestävässä kehityksessä, jota tarkastellaan kansainvälisten konferenssien ja tutkimusohjelmien esille tuomien hyvien käytäntöjen kautta. Lopuksi esitellään aihepiirin jatkotutkimussuosituksia. Sisältää lyhyen suomenkielisen tiivistelmän sekä englanninkielisen selvityksen tausta-aineiston keskeisistä teemoista. Pekka Huovila, Tarja Häkkinen, Mia Ala-Juusela, Heli Koukkari, Tommi Rissanen, Pekka Tuominen, VTT Kestävän yhdyskunnan energiajärjestelmät (2008) Katsauksessa esitellään talotekniikka- ja energiajärjestelmäratkaisuja ja ohjauskeinoja energiatehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi katsauksessa annetaan suosituksia jatkokehitettävistä järjestelmistä, tekniikoista ja palveluista. Jarek Kurnitski, Olli Seppänen, Jukka Paatero, Juha Jokisalo, Kari Alanne, Arshe Said ja Pekka Heikkilä, TKK Energiatekniikan laitos Projektit julkaisevat lisäksi omia raporttejaan

5 Julkaisut Maakohtaisia taustaselvityksiä Öljyntuottajavaltiot Arabian niemimaalla (Arabiemiraatit, Saudi-Arabia, Quatar, Oman) (Finpro, 2009) Vuoden 2009 kuluessa Finpro yhteistyössä Tekesin kanssa on kartoittanut suomalaisyrityksille potentialisia vienti- ja etabloitumisalueita. Tämä raportti esittelee Arabian niemimaan valtioiden Yhdistyneiden Arabiemiraattien, Saudi- Arabian, Qatarin ja Omanin) tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisille kiinteistöja rakennusalan yrityksille. Työn tavoitteena oli löytää aihioita, joita yritykset voisivat mahdollisimman nopealla aikataululla päästä hyödyntämään. Yhteenveto Toimenpiteitä kuvaava yhteenveto Projektiraportti Pohjois-Amerikka Sustainable Communties USA Benchmarking (Finpro, 10/2009, Final Report) Vuoden 2009 kuluessa Finpro yhteistyössä Tekesin kanssa on kartoittanut suomalaisyrityksille potentialisia vienti- ja etabloitumisalueita. Tämä raportti esittelee Arabian niemimaan valtioiden Yhdistyneiden Arabiemiraattien, Saudi- Arabian, Qatarin ja Omanin) tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisille kiinteistöja rakennusalan yrityksille. Työn tavoitteena oli löytää aihioita, joita yritykset voisivat mahdollisimman nopealla aikataululla päästä hyödyntämään. SCC Sustainable projects in America, Finpron yhteenveto (pdf) (Finpro, 2007) Katsaus esittelee Pohjois-Amerikassa toteutettuja yritys- ja yhdyskuntatason kestävän kehityksen esimerkkitapauksia. Lisäksi esitellään LEED-arvioituja kohteita. Sustainability, Infrastructure and Communities, Arpad Horvath, University of California, Berkeley (ppt) Selvityksessä käsitellään kestävän kehityksen tutkimuksen nykytilaa, erityisesti UC Berkeleyssä. Lisäksi kiinnitetään huomiota alan toimijoihin, trendeihin ja mahdollisuuksiin.

6 Julkaisut Maakohtaisia taustaselvityksiä Kiina EU Sustainable Communities and Green Buildings China (Global Insight Group China, 2007) GIG:n yhteenveto (ppt) Selvityksessä käsitellään Kiinan kestävien yhdyskuntien sekä vihreän rakentamisen markkinatilannetta. Yleiskuvauksen lisäksi esitellään aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä vihreän rakentamisen esimerkkitapauksia. Venäjä Sustainable Communities and Green Buildings in Germany (Finpro, 2007) Finpron yhteenveto Saksasta (pdf) Yhteenveto kestävästä kehityksestä Saksassa. Yhteenvedossa käsitellään trendejä, tutkimusaiheita sekä esitellään kaksi esimerkki tapausta. Sustanable communities and Green buildings in The Netherlands (Finpro, 2007) Finpron yhteenveto Hollannista (pdf) Yhteenveto kestävästä kehityksestä Saksassa. Yhteenvedossa käsitellään trendejä, tutkimusaiheita sekä esitellään kaksi esimerkki tapausta. Sustainable communities and Green Buildigns in Moscow (Finpro, 2007, Finpron yhteenveto (pdf) Selvitys esittelee Moskovan kestävän kehityksen markkinatilanteen lainsäädännön, esimerkkitapausten sekä käytettyjen teknologioiden kautta. Priority National Project: Affordable and comfortable dwelling to the Russian citizens (Rosstroy of Russia?) Case Project (pdf) Esittelee edullista ja viihtyisää asumista käsittelevän ohjelman ( ) sekä sen aliohjelmien tavoitteet ja tarkoitukset. Suomi Yhdyskunta -teknologiaohjelman energiaosuuden valmisteluun liittyvä esiselvitys (Finpro, 2007) Energiaosuuden valmisteluun liittyvä esiselvitys (pdf) Esiselvityksen loppuraportti käsittelee ohjelman lähtökohtia sekä näkemyksiä energiaketjun toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksista.

7 Julkaisut ERA17 ERA17-toimintaohjelman loppuraportti ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017-toimintaohjelma vastaa ilmastonmuutoksen torjunnan haasteeseen rakennetun ympäristön osalta. Tekes on vastannut toimintaohjelman laatimisesta yhteistyössä Ympäristöministeriön ja Sitran kanssa apunaan asuntoministeri J an vapaavuoren johtama työryhmä, johon on kuulunut liiketoiminnan, tutkimuksen ja julkishallinnon eturivin vaikuttajia. EU-kaukolämpövertailu Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutusja kustannusarviot Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa Kiinteistöliiketoiminnanarvoverkostot, ansaintalogiikat ja päätöksentekoprosessit Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt Kannustimet rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi (englanniksi)

8 Julkaisut ERA17 ERA17-tiedotteet ERA17-videot ERA17-vuosipäivä: Energiatehokkuus on saatava tehokkaasti osaksi kaikkea opetusta Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika lähempänä kuin koskaan Rakentamisen, kiinteistöjen käytön ja maankäytön tehokkaimmat päästövähennystoimet kartoitettu Tuuli Kaskinen Energiaviisaita ratkaisuja arkeen Tuula Vartiainen Aurinkosähköllä nollaenergiarakennuksia Timo P. Nieminen Päästötarkastelu kaikkeen kaavoitukseen Pekka Seppälä Rakennusvalvonnasta neuvova palveluorganisaatio Mika Airaksela Entistä rautaisempia ammattilaisia Kaisa Vuorio Rajat yhdyskuntarakenteen hajautumiselle Juha Olkinuora Rakennuksille päästöluokitukset Juha Hetemäki Rakentamismääräysten roadmap vuoteen 2020 Jan Vapaavuori Tie energiaviisaaseen rakennettuun ympäristöön Harri Hiltunen Energiaviisautta korjausrakentamiseen ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017

9 Tapahtumat Tulosseminaarit Kestävän maankäytön suunnittelu -tutkimushankkeen työpajasarja 2011 World Sustainable Building Conference Solar Energy Forum Ekologisesti kestävän aluerakentamisen työkalut Älykäs kaupunki -tilaisuus Sustainable building konferenssi Innovaatiokilpailu kunnille & Kuntamarkkinat Suomen paras asuinalue -julkistus & keskustelutilaisuus Kestävä yhdyskunta avausseminaari Mitä, missä, milloin Kestävä yhdyskunta Kaikki tapahtumat

10 Sosiaalinen media Tekesin tori Tori on Tekesin kiinteistöt ja rakentaminen -aihealueen yhteisöpalvelu vuodesta Tori on tukenut Rakennettu Ympäristö, Tila sekä Kestävä Yhdyskunta -ohjelmien viestintää ja asiakkaiden verkostoitumista. Tori toimii rakennus- ja kiinteistöalan uutiskanavana ja tietopankkina. Torille kootaan tietoa alan ajankohtaisista asioista. Torin rakennetun ympäristön tapahtumakalenteri on Suomen kattavin kokoelma kiinteistö- ja rakennusalan tapahtumia. Torilla myös jaetaan aineistoja, kuten videoita, tiedotteita ja raportteja. Rekisteröityneet käyttäjät voivat keskustella ajankohtaisista aiheista Torilla. Lisäksi käyttäjät ovat saaneet viikoittain uutiskirjeen, johon on koottu Torin uusimmat sisällöt. Vuoden 2012 lopussa Torilla oli jo 500 rekisteröitynyttä käyttäjää. Tori jatkaa Älykäs rakennettu ympäristö teeman yhteisöpalveluna Videot Hankegalleria Hankegalleria on vuorovaikutteinen, visuaalisesti hauska ja käyttäjäystävällinen tapa esitellä tutkimus- ja tuotekehityshankkeita ja tuoda esille osaamista. Hankegallerian tarkoituksena on nostaa yhteen näkymään Tekesin ja muiden julkisten rahoittajien rahoittamia hankkeita. Tutkimustulosten hyödyntäjiä hankegalleria auttaa löytämään viimeisimpien tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksia. Tutkijoille ja kehittäjille Hankegalleria on myös verkostoitumisfoorumi. Hankegallerian sisällön tuottavat tutkimus- ja kehitystyötä tekevät henkilöt itse, mikä mahdollistaa ajantasaisen tulosten esittelyn ja verkottumisen muihin toimijoihin. Kukin organisaatio luo oman tunnuksensa, jonka alle voi lisätä useita hankkeita. Hankekortissa tuloksia voi esittää lähes missä muodossa hyvänsä: raportteina, videoina, kuvina, esitysaineistoina. Hankegalleria avautui maaliskuussa 2012 ja sen kehittämistyöstä vastasi pääosin Tekesin Kestävä yhdyskunta ohjelma. Hankegallerian ohjelmistoalustan kehittäjä ja oikeuksien omistaja on suomalainen Cognitive Maps Ltd Oy Ab, Kestävä yhdyskunta ohjelman yhteenveto 2012 Michael Grätzel in SB11 Hankegallerian esittelyvideo 2012 Hankegallerian opetusvideo 2012 Kaikki videot Uutiskirjeet Kestävä yhdyskunta -ohjelman kuukausittain lähetettyyn uutiskirjeeseen koottiin ajankohtaisia uutisia kiinteistö- ja rakennusalan asioista, tietoa tulevia tapahtumista sekä kuulumisia ohjelman rahoittamista hankkeista. Ohjelman uutiskirjeet vuosilta löytyvät ohjelman nettisivuilta:

11 Lehdistötiedotteet Tekes käynnistää kestävän yhdyskunnan teknologiaohjelman Suomi putoamassa kestävän kehityksen vauhdista, kestävän kehityksen ponnisteluille nopeasti lisävauhtia Suomen kaupunkiympäristössä mahdollisuuksia aurinko- ja tuulienergialle Kestävän yhdyskunnan luominen pakottaa kaavoittajat, rakennusyhtiöt ja käyttäjät yhteistyöhön Kilpailu haastaa kunnat kestävän kehityksen vetureiksi Kiinteistö- ja rakennusala ratkaisijan roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa Tekes edistää kestävän yhdyskunnan maankäytön suunnittelua Uusista asuinalueista voidaan tehdä lähes päästöttömiä Aurinkoenergia ja energiankulutuksen hallinta kiinnostavat kuluttajia Kestävä kehitys ja käyttäjälähtöisyys käytännöiksi kiinteistö- ja rakennusalalle Kaikki lehdistötiedotteet

12 Hankkeet Tutkimushankkeet Aurinkosähköön perustuva led-valaistus? Energiatehokkaan ja kestävän valaistuksen hankintamalli Innovatiivinen mukautuva aluerakentaminen Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli: kestävä pohjoinen talvikaupunki Lähienergia Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta Maa- ja kallioenergia yhdyskunnan energiahuollossa GEOENER Yrityshankkeet Asunto-osakeyhtiöiden ketterä korjausmalli Automaattinen yhdyskuntajätteen keräysjärjestelmä DigiEcoCity-kaupunkiformaatti Tuotteistus- ja pilottiprojekti Energiaa säästävät valaisinjärjestelmät Ilmastonmuutoksen torjunnan keinot toimitilapalveluissa Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri Kestävän kehityksen asiakaslähtöinen rakentamisprosessi Low2No Kaikki tutkimushankkeet Kaikki yrityshankkeet

13 Tapahtumat Vuosi 2012 Älykäs rakennettu ympäristö -tutkimushaku, Tekes järjesti Älykäs rakennettu elinympäristö -tutkimushakuun liittyvän Kaupunkien kehitystarpeet työpajan, jossa ideoitiin ja tunnistettiin tutkimushankkeiden aihioita kaupunkien lähtökohdista. Tilaisuuden perusteella tutkijat pystyivät kohdentamaan ja konkretisoimaan ideoitaan tutkimushankkeiksi. Aineistot: Työpajan yhteenveto: Tutkimushaun hakuilmoitus Uusia aurinkoenergiakohteita Suomeen Ideointityöpaja, Groove ja Kestävä yhdyskunta ohjelmat järjestivät yhteisen aurinkoenergia-tilaisuuden ABB:n tiloissa. Tilaisuuteen kutsuttiin valikoitu joukko rakennusalan toimijoita sekä suomalaisia aurinkoenergiaratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Tilaisuuden tavoitteena oli keskustella rakennussektorin tarpeista ja kiinnostuksesta aurinkoenergiaan (lämpö+sähkö) liittyen ja informoida suomalaisten yritysten palvelutarjonnasta. Tilaisuudessa vierailtiin myös ABB:n katolla, johon on asennettu 181 kw:n aurinkosähköjärjestelmä. Aineistot: ng_227835_ Tulosseminaarit, Kestävä yhdyskunta ja Tila -ohjelmat sekä toteuttivat yhteisen seminaaripäivän, joka viesti vahvasti Tekesin Älykäs rakennettu elinympäristö -painopistettä. Päivä jakautui kahteen osaan siten, että aamupäivän kutsuvierastilaisuus Uudistumisen eväitä ja kilpailukykyä älykkääseen rakennettuun ympäristöön oli suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan päättäjille ja iltapäivällä keskityttiin ohjelmien ja näiden hankkeiden tuloksiin. Iltapäivän tulosseminaarin sessiot olivat teemoiltaan 1) Energiatehokkaat tilat ja uudet tavat toimia 2) tuottavuutta ja hyvinvointia älykkäistä palveluista 3) Kestävästä kaupunkikehityksestä kilpailukykyä 4) Kilpailukykyä käyttäjälähtöisillä ja elämyksellisillä tiloilla ja palveluilla. Koko päivän tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 300 henkilöä? Aineistot: Uudistumisen eväitä ja kilpailukykyä älykkääseen rakennettuun ympäristöön https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/kestavayhteiskuntajatilapaattajat Kestävä yhdyskunta ja Tila-ohjelmien tulosseminaari https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/tulosseminaari2811 Vuosi 2011 Kestävän yhdyskunnan skenaariot esittely Tulevaisuuden kestavalle yhdyskunnalle haettiin malleja skenaariotutkimuksen kautta. Tutkimuksen tulokset esiteltiin hankkeen julkistustilaisuudessa, jonka tutkijat valmistelivat yhdessa ohjelman kanssa. Raportti : _2095_43/http%3B/tekes-ali1%3B7087/publishedcontent/publish/programmes/yhdyskunta/documents/ohjelman_tuloksia/ loppuraportti.pdf Lehdistötilaisuus : Miten rakennuskannan energiantuhlaus ja päästöt pannaan kuriin? Tutkimushankkeessa kehitetyn työkalun ja sen mahdollistaman tarkastelun esittelyä varten järjestettiin lehdistön edustajille suunnattu lounastilaisuus. Tilaisuudessa keskusteltiin myös rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta. Tilaisuuteen osallistui noin 60 henkilöä. Aineistot Lehdistötiedote: Rakennusten energiankulutus ja päästövaikutukset kuriin uudella laskentamallilla sten+energiankulutus+ja+paastovaikutukset+kuriin+uudella+lask entamallilla?type=news Ekotehokas loma-asuminen -seminaari, Mäntyharjun loma-asuntomessujen teemana oli ekotehokkuus. Messujen lehdistöpäivänä järjestettiin ekologisuutta käsittelevä seminaari, jossa esiteltiin myös laajasti kestävä yhdyskunta -ohjelman hankkeiden tuloksia. Aineistot: Koonti tapahtumasta ja esityksistä Tiedote: Ekopassi auttaa ekotehokkaan loma-asunnon hankinnassa Kestävän maankäytön suunnittelu -tutkimushankkeen työpajasarja 2011 Tekes ja Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu selvittivät kolmen asiantuntijoille suunnatun työpajasarjan avulla millaista uudistumista Tekesin rahoittamat maankäytön suunnitteluun liittyvät hankkeet ovat saaneet aikaan kiinteistö- ja rakennusalalla ja mihin pitäisi keskittyä jatkossa. Touko-kesäkuussa toteutetut työpajat toimivat tiedonvaihtofoorumeina kunnallisille päättäjille, suunnittelijoille, perustajaurakoitsijoille ja tutkijoille. Joulukuussa pidettiin vtiin yhdessä näkemystä alan kehitystarpeista. Lisätietoja aalto Sustainable Communities blogista: https://blogs. aalto.fi/sustainablecommunities/tag/kema-kestavan-yhdyskunnan-maankayton-suunnittelu/ Työpaja 1: Kestävän yhdyskunnan mallit, työkalut ja mittarit Video työpajasta: Työpaja 2: Aluekehittämisen uudet toimintamallit ja kaavoitus Video työpajasta: Työpaja 3: Energiatehokas yhdyskunta ja maankäytön suunnittelu Video työpajasta: Yhteenvetotilaisuus Video työpajasta: Esitykset: https://blogs.aalto.fi/sustainablecommunities/files/ 2011/12/Tyopaja_tulossparraus.pdf

14 Tapahtumat World Sustainable Building Conference, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ja VTT järjestivät kansainvälisen ja kaikki maanosat kattavan kestävän rakentamisen konferenssin Helsingissä, joka oli jatkoa vuoden 2010 tapahtumalle. Tekes / Kestävä yhdyskunta -ohjelma julkaisi tapahtumassa yhdessä Sitran ja VTT:n kanssa laatimansa World-Class Sustainable Solutions from Finland julkaisun, joka esitteli parhaita suomalaisia kestävän esimerkkejä ja ratkaisuja. Julkaisu toimi suomalaisen osaamisen käyntikorttina tilaisuudessa ja sitä esiteltiin erillisellä ständillä. Tekes tuki tapahtuman onnistumista myös viestinnällisesti. Aineistot Tapahtuman kotisivut: Uutinen / lehdistötiedote: Kestävän rakentamisen kuudes maailmankonferenssi SB11 alkaa Helsingissä Älykäs rakennettu ympäristö -avaus Tekesin älykäs rakennettu elinympäristö -painopisteeseen liittyen järjestettiin päättäjille suunnattu kutsutilaisuus, jossa heitä haastettiin jälleen uuden kehittämiseen ja ideointiin. Aineistot: Tekesin yleinen ÄRE-painopistettä kuvaava video: Reijo Kankaan esitys: Smart Cities in China - mahdollisuudet suomalaisille, Tekesin tiloissa järjestettiin tilaisuus siitä, minkälaisia mahdollisuuksia Kiinassa on tarjolla vihreän ja älykkään rakennetun ympäristön osaajille. Tekesin Pekingin toimiston päällikkö esitteli Kiinassa käynnissä olevia muutoksia ja näiden suomalaisille yrityksille tarjoamia mahdollisuuksia. Alustuksen jälkeen keskusteltiin osallistumisesta Pekingissä järjestettyyn AUTM-Asia International Technology Transfer Conference tapahtumaan Sittemmin riittävää kiinnostusta tapahtumaan osallistumiseen ei löytynyt. Aineistot: Tilaisuuden kuvaus: Kari Hiltusen esitys: Tampere - vihreän ja älykkään liiketoiminnan alusta, Tila ja Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjestivät roadshow-tapahtuman Tampereella, joka linkittyi vahvasti Tampereella käynnissä olevaan ECO2-ohjelmaan ja sen tavoitteisiin. Aineistot: Tapahtuman ohjelma: event Tapahtuman esitykset: Viestintäkoulutus tutkijoille ja Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjesti kaksivaiheisen viestintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien henkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tiedote. Solar Energy Forum, Kestävä yhdyskunta ja Groove -ohjelmat toteuttivat aurinkoenergiaan liittyvän suurtapahtuman tapahtuman. Aurinkoenergia oli nopeassa murrosvaiheessa ja markkinat tuplaantuivat vuosittain. Tilaisuuden tavoitteena oli koota yhteen energia-, rakennus- ja kuntapuolen avainhenkilöt kuulemaan alan markkina- ja kehitysnäkymistä sekä keskustelemaan suomalaisten mahdollisuuksista ja osaamisista. Tilaisuuteen osallistui noin 130 osallistujaa. Aineistot Tapahtumasivu Torilla: event Seminaariaineistot Groove-ohjelman sivuilla: ohjelmat/groove/aineistot/seminaariaineistot Vuosi 2010 Coresma Kestävä yhdyskunta ohjelma oli esillä Tekesin ständillä. Inframessut Kestävä yhdyskunta ohjelma oli esillä Tekesin ständillä. Viestintäkoulutus tutkijoille 3.3. ja Tekesin Kestävä yhdyskunta ja Tila -ohjelmat järjestivät kaksivaiheisen viestintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien henkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tiedote. Tekesin kiinteistöt ja rakentaminen ohjelmatoiminta eilen ja tänään entä miltä tulevaisuus näyttää? Tekes / Kiinteistö- ja rakennustoimiala kutsui sidosryhmiään kutsuvierastilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan menneiden Tekes-ohjelmien tuloksista sekä hahmottamaan tulevaisuutta. Tilaisuuden puhujia olivat mm. asuntoministeri Vapaavuori sekä filosofi Himanen. Älykäs kaupunki -tilaisuus, Kestävä yhdyskunta, Tila-ohjelma ja Ubicom -ohjelma toteuttivat Älykäs kaupunki -aiheisen tilaisuuden, jonka tarkoitus oli yhdistää ICT-sektorin ja kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmia. Erityisesti tietoteknisten ratkaisuiden hyödyntäminen osana muuttuvia työnteon tapoja korostui. Tilaisuuteen osallistui yli 60 henkilöä. Ekologisesti kestävän aluerakentamisen työkalut, Tekes järjesti tiedonjako- ja keskustelutilaisuuden kaupunkien ja kuntien sekä tutkimuslaitosten edustajille ekologisesti kestävän aluerakentamisen aihepiiristä. Näkökulmana oli erityisesti nyt käynnissä olevat, mittaristojen ja kriteeristöjen kirjo sekä aluekehityksen uudet työkalut ja käytännöt. Tilaisuuden lopuksi käytiin keskustelua jatkotutkimustarpeista. Tilaisuuden jälkeen asian valmistelua jatkettiin tutkijoiden kanssa Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä.

15 Tapahtumat Innovaatiokilpailu kunnille & Kuntamarkkinat, Kestävä yhdyskunta -ohjelma toteutti Kuntaliiton kanssa kunnille suunnatun innovaatiokilpailun Tulevaisuuden kestävä kunta vuoden 2010 aikana. Kunnat haastettiin ideoimaan ja toteuttamaan kestävän kehityksen kannalta tarvittavia kehityshankkeita. Kilpailun tulokset julkistettiin Kuntamarkkinoilla Kuntamarkkinoille Tekes osallistui ständillä sekä miniseminaareja järjestämällä. Aineistot: Tee parannus kiertueet 2010 Tekes ja erityiseesti Rakennettu ympäristö -ohjelma oli yksi asuintalojen edustajille suunnatun ja toteutetun Tee Parannus -kampanjan toteuttajista. Kampanjaan liittyi myös paikkakuntakohtainen kiertue, johon niin ikään osallistuttiin. Sittemmin kampanja jatkaa toimintaansa mm. osoitteessa Sustainable building konferenssi, Suomen Rakennusinsinööriliitto, VTT ja Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjestivät kolmepäiväisen kansainvälisen alueellisen kestävän kehityksen konferenssiin Espoon Otaniemessä. Tapahtuman nimi viesti sen teemoista: SB10 Finland: Sustainable Community buildingsmart. Erityistä huomiota kiinnitettiin liike-elämän edustajien osallistumiseen. Tapahtuman yhteydessä toteutettiin myös Kestävä yhdyskunta -ohjelman vuosipäivä. Koko tapahtumaan osallistui satoja ja ohjelman vuosipäiväänkin yli 200 asiasta kiinnostunutta kuulijaa. Aineistot Tapahtumasivut Lehdistötiedote Kiinteistö- ja rakennusala ratkaisijan roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa CIB:n yhteenveto tapahtumasta espoo.pdf Tekesin ohjelmat Oulussa, Tekesin monet ohjelmat esittäytyivät Oulussa laajahkossa yhteistilaisuudessa. Kestävä yhdyskunta ohjelma järjesti tapahtumaan oman aihepiirinsä puheenvuoroja. Vuosi 2009 Vuosiseminaari Seminaari tarjosi näkemyksiä ja ratkaisuja yhdyskuntasuunnitteluun ja alueellisiin energiaratkaisuihin, jotka olivat ohjelman teemat vuonna Koko päivän mittaisessa tilaisuudessa kuultiin esityksiä niin tanskalaisen Lolland-yhteisön toiminnasta kuin suomalaisista parhaista käytännöistä. Tilaisuuteen osallistui yli 200 henkilöä. Inframessut Tekes oli messuilla esillä Rakennettu ympäristö ja Kestävä yhdyskunta-ohjelman voimin. Intelligent Energy Management -seminaari, Seminaarissa käsiteltiin yritysesimerkein, miten energiatehokkuus voidaan ottaa kiinteämmäksi osaksi yritysten strategioita. Kiinteistöjä pitää myös johtaa entistä älykkäämmin energiatehokkuuden ylläpitämiseksi käytön aikana. You can t manage what you don t measure on ollut ohjenuorana seminaarin järjestämisestä vastaavassa BuildingEQ EU-projektissa. Lisätietoja Seminaari järjestettiin yhdessä TEKES:n Kestävä yhdyskunta -ohjelman kanssa ja se oli tarkoitettu kiinteistöjen omistajille ja niiden ylläpidosta vastaaville, arkkitehdeille, suunnittelijoille ja muille kiinteistöjen energiatehokkuudesta kiinnostuneille. Tilaisuuteen osallistui noin 70 henkilöä. Aineistot: Roadshow, Kuopio, Tila- ja Kestävä yhdyskunta -ohjelmien järjestämä roadshow-tilaisuus, jossa esiteltiin ohjelmien painotuksia ja mahdollisuuksia. Tilaisuuden teemana oli tulevaisuuden kestävä asuminen. Tilaisuuteen osallistui n. 80 henkilöä. Tutkimustarpeiden tunnistamistyöpaja, Kestävä yhdyskunta -ohjelman tutkimustarpeita ideoitiin ja kartoitettiin työpajassa. Työpajan tavoitteena oli 1) tunnistaa ja priorisoida tutkimusongelmia ja -kysymyksiä, joiden ratkaisemiseksi tulisi käynnistää tutkimushanke. 2) määrittää, kuvata ja tarkentaa nämä tutkimusongelmat siten, että ongelman kuvaus ja tutkimuksen tavoite on selkeä. 3) ideoida mahdollisia tutkimustahoja tai konsortioita kyseisten tutkimusten parhaiksi toteuttajiksi. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä. Roadshow, Polttokennot ja uusiutuva energia Lappeenrannan alueella, Tilaisuuden järjestivät Tekesin Polttokennot, Kestävä yhdyskunta sekä valmisteilla olevan Uusiutuvat energiamuodot -ohjelmat. Tilaisuuden tavoitteena on tuoda esille polttokennoteknologian ja uusiutuvien energialähteiden tarjoamia mahdollisuuksia alueen yrityksille sekä tutkimusorganisaatioille. Tapahtumalla edistettiin alueellisen uusiutuvaan energiaan keskittyvän klusterin muodostumista. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Energiatehokkuus kestävän kehityksen veturina seminaari, Oulu, Tilaisuudessa haastettiin kaupunkeja ja kuntia toteuttamaan sekä mahdollistamaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuita. Tapahtuma toteutettiin yhdessä kumppaneiden kanssa. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä. Aineistot: Viestintäkoulutus tutkijoille ja Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjesti kaksivaiheisen viestintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien henkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tiedote.

16 Tapahtumat Kuntamarkkinat, Kuntamarkkinoille osallistuttiin Tekesin ständillä yhdessä muiden ohjelmien kanssa. Lisäksi tapahtumassa pidettiin tietoiskuja, jotka käsittelivät Tekesin julkisiin hankintoihin liittyviä palveluita sekä ohjelman painotuksia ja mahdollisuuksia. Suomen paras asuinalue -julkistus & keskustelutilaisuus, Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmassakin pinnalle nousseisiin kysymyksiin asuinalueiden toivotuista ominaisuuksista etsittiin vastauksia myös Suomen paras asuinalue kilpailussa. Kilpailun tulokset julkistettiin Tekesin tiloissa ja ohjelmapäällikkö oli mukana kilpailun tuomaristossa. Vuosi 2008 Kestävä yhdyskunta avausseminaari, Mitä kestävä kehitys edellyttää yhdyskuntarakentamiselta? Miten energia- ja ympäristöratkaisuiltaan tehokas, mutta silti toimiva ja viihtyisä yhdyskunta luodaan? Tilaisuus järjestettiin Helsingin messukeskuksessa. Ohjelmassa oli ohjelman aihepiiriä koskevia puheenvuoroja ja ohjelman linjausten ja tulevan toiminnan esittely. Tapahtumaan osallistui noin 300 henkilöä. Kiinteistöreittaukset & Sustainable Building Alliance keskustelutilaisuus Tilaisuuden tavoitteena oli käydä keskustelua kolmesta asiasta: 1) Kuulla eri osapuolten kuulumisia ympäristöluokituksiin liittyen. 2) Keskustella Sustainable Building Alliance hankkeesta ja suomalaisten intresseistä hankkeen osalta 3) Kuulla näkemyksiä aluetason reittauksista. Tilaisuuteen osallistui 12 henkilöä. Roadshow, Oulu: Tekesin ohjelmat esittäytyvät Oulussa Kestävä yhdyskunta, Tila ja Vapaa-ajan palvelut, Tekesin ohjelmat esittäytyivät Oulussa ja välittivät tietoa rahoitusja asiantuntijapalveluista Pohjois-Suomen yrityksille ja tutkimusorganisaatioille. Seminaari esitteli muun muassa yhdyskuntarakentamisen, vapaa-ajan palvelujen kehittämisen sekä innovatiivisten tilaratkaisujen uusimpia tuulia. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä. Kansainvälinen teemapäivä & keskustelutilaisuus Kiina, Tilaisuuden tarkoitus oli tarjota tietoa Kiinaa koskevista ajankohtaisista asioista sekä keskustella siitä, millaisia tarpeita suomalaisilla yrityksillä on Kiinan markkinoilla ja millaista tukea yritykset toivovat Tekesin kestävä yhdyskunta -ohjelmalta ja muilta toimijoilta. Tilaisuudessa esiin tuodut näkökulmat otetaan huomioon jatkossa sekä ohjelman suuntaamisessa ja ohjelma-aktiviteettejä mietittäessä että myös muiden organisaatioiden toimissa. Tilaisuuteen osallistui n. 60 henkilöä. Mitä, missä, milloin Kestävä yhdyskunta Tänään, tässä ja nyt: uusimmat tutkimustulokset, Ohjelman taustatutkimusten esittelypäivässä esiteltiin tulokset kolmesta tutkimuksesta, joissa TKK:n ja VTT:n tutkijat olivat kartoittaneet ohjelman aihealueita kolmella taustatutkimuksella. Tutkimukset koskivat nykytilaa ja trendejä kestävän yhdyskunnan kiinteistöjen, energiajärjestelmien ja yhdyskuntarakenteen näkökulmista. Tilaisuuteen osallistui n. 110 henkilöä. Roadshow, Lahti: Tekesin ohjelmat esittäytyvät Lahdessa - Kestävä yhdyskunta ja Tila, Tekesin ohjelmat esittäytyivät Lahdessa ja välittivät tietoa rahoitusja asiantuntijapalveluista Päijät-Hämeen yrityksille ja tutkimusorganisaatioille. Seminaari esitteli muun muassa palveluliiketoiminnan, innovatiivisten tilaratkaisujen ja kiinteistöjen energiaratkaisujen uusimpia tuulia. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä. Green Workshop -keskustelutilaisuus 11/2008 Kiinteistöliiketoiminnan vuosiseminaarissa Aulangolla järjestettiin n. 40 henkilön keskustelutilaisuus kestävän kehityksen näkökulmista kiinteistö- ja rakennusalalla. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja eri tyyppisten organisaatioiden näkemyksistä. Tapahtuma toteutettiin yhdessä Kiinkon kanssa.

17 Videot Kestävä yhdyskunta ohjelman yhteenveto 2012 Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelman saavutuksia summaavat Virpi Mikkonen Tekesistä ja Ilari Aho Uponorista com/watch?v=4eywei6quqc&feature=youtu.be Hankegallerian esittelyvideo 2012 Tekesin hankegalleria.fi -sivun esittelyvideo hankegallerian opetusvideo er_embedded Vuosiseminaari 2009 Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma kysyi vuosiseminaarissaan näkemyksiä tilaisuuteen osallistuneilta. Katso vastauksia siitä - Millainen on kestävä yhdyskunta? -Mitä kestävän yhdyskunnan toteuttaminen vaatii? -Miksi kestävän yhdyskunnan toteuttaminen on välttämätöntä? Millainen on tulevaisuuden kestävä yhdyskunta? 2011 Millainen on tulevaisuuden yhdyskunnan rakenne ja toiminta, entä päätöksenteon tavat kunnissa ja yrityksissä? Miten ihmiset haluavat viettää vapaa-aikaansa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittyiin vastauksia tohtori Tarja Meristön tutkimusryhmässä, jonka tavoitteena oli hahmotella skenaarioita tulevaisuuden kestävän yhdyskunnan malleiksi Tekesin toimeksiannosta. Kestävä kunta palkitsi Joensuun, Jyväskylän, Turun ja Itä-Uusimaan 2010 Tekesin ja Kuntaliiton järjestämä Tulevaisuuden kestävä kunta -kilpailun palkinnot jaettiin Kuntamarkkinoilla. Palkinnot menivät jäteveden, maankäytön, jätehuollon ja biokaasun innovaatioille. Palkinnot jakanut hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli (kesk.) sanoi, että voittajaehdotuksissa näkyy käytännönläheinen innovatiivisuus. - Hyvät ideat syntyvät usein käytännön työssä. Hiilivapaa kunta vaatii uudenlaista ajattelua 2010 Hiilipäästöjen alentaminen vaatii vain uutta ajattelua eivätkä ratkaisut välttämättä ole yhtään sen kalliimpia kuin entisetkään, sanoo projektipäällikkö Jyrki Tenhunen, Syke. Kuntien hiilipäästöjä alentamaan pyrkivä Hinku projekti onkin alkanut jo tuottaa tuloksia. Viidessä pilottikunnassa päästöjen vähentämisessä on päästy alkuun ja pian testattuja malleja aletaan markkinoida myös muille kunnille. - Projektissa haetaan yhdessä alan yritysten kanssa nimenomaan käytännön ratkaisuja, korostaa Tenhunen Mäntyharjun lomamessuilla esitellään ekokylää 2010 Kolmivuotinen Ekolatu -projekti huipentuu juhannuksen jälkeen yleisölle avatuneilla Mäntyharjun loma-asuntomessuilla. Sinne on rakennettu energiatehokkaita ja ympäristöä vähän kuormittavia loma-asuntoja kokonainen kylä. Tekesin tukemassa projektissa on haettu käytännön työkaluja ekotehokkaampien loma-asuntojen suunnitteluun, kertoo projektipäällikkö Taina Jordan. Loma-asunnot laitetaan ekoladulle Mäntyharjulla 2011 Tämän kesän loma-asuntomessuilla Mäntyharjun Pyhäniemessä haetaan uusia malleja suomalaiseen kesämökkielämään. Kyse ei ole pikkuasiasta, sillä maassa on ainakin puoli miljoonaa eri tasoista kesäasuntoa, jotka kuluttavat energiaa ja kuormittavat ympäristöä. Ekolatu hanke etsii ratkaisuja niin yksittäisen loma-asunnon kuin lomakylän tai loma-asuntoalueen suunnitteluun sekä keinoja rakentamisen ohjaukseen. Arkkitehti Kimmo Lylykangas Leena Pakkasen haastattelussa. Ekotalo tuottaa sähköä verkkoon 2011 Tämän kesän loma-asuntomessuille Mäntyharjulle pystytetty Ekotalo tuottaa sähköä verkkoon. Luukku -talo oli valmistuessaan Suomen ensimmäinen plusenergiatalo ja nyt testataan käytännössä tuottaako talo todella enemmän energiaa kuin kuluttaa. Arkkitehti Kimmo Lylykangas esittelee taloa Leena Pakkasen haastattelussa. Julkinen tilauskuljetus tulossa pääkaupunkiseudulle 2011 Pääkaupunkiseudulla aloitetaan julkisen tilausliikenteen kokeilu jo ensi vuoden lopulla, jos Helsingin seudun liikenteen hallitus suunnitelman hyväksyy. Hanke on osa liikennerevoluutio ohjelmaa, jolla etistään aivan uusia, nykyajan tietoliikennettä hyödyntäviä palvelumuotoja liikenteeseen. Johtaja Ville Lehmuskoski HSL:stä uskoo, että kysyntäohjattu joukkoliikennepalvelu on tulevaisuutta. Joensuu ottaa lämmön talteen jätevesistä 2010 Kestävä kunta -kilpailu: Joensuun kaupungin ehdotuksessa esitettiin jätevedenpuhdistamon tuottaman lämmön hyödyntämistä asuntojen lämmitykseen joko keskitettynä tai hajautettuna lämpöpumppuratkaisuna. Jyväskylän malli suunnittelee maankäyttöä 2010 Kestävä kunta -kilpailu: Jyväskylän ehdotuksessa kehitettiin edelleen maankäytön suunnittelutyökalua eli Kymppi -ohjelmaa sekä sen soveltamiseen liittyviä toimintatapoja. Kyseessä on ainutlaatuinen ratkaisumalli kuntien yleisimpään ongelmaan eli maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden yhteensovittamiseen. Turku aikoo ottaa busseihin biokaasun jätteistä 2010 Kestävä kunta -kilpailu:turun kaupungin ehdotus koskee paikallisesti tuotetun biokaasun käyttöönottoa liikenteessä. Idean avulla voidaan pienentää liikenteen, jätteenkäsittelyn ja maatalouden päästöjä sekä parantaa alueellisten materiaalivirtojen hallintaa. Itä-Uusimaa kehitti jätteiden lajittelujärjestelmän pientaloille 2010 Kestävä kunta -kilpailu: Itä-Uusimaan palkitussa työssä suunniteltiin jätteiden lajittelujärjestelmä, joka vähentää kuljetustarvetta ja kannustaa lajittelemaan jätteet jo kotiovella.

18 Videot Energiatehokas lähiöuudistus teollisin menetelmin, Kiinteistö Oy Jyrkkälänpolku, toimitusjohtaja Marjatta Roth Järvenpään Mestariasunnot ja kaksi energiatehokkuuspilottia, Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja Solar Energy Forum 2011 esitykset Tekesin Groove- ja Kestävä yhdyskunta -ohjelmien järjestämä Aurinkoenergian suurtapahtuma Finlandiatalolla. Jari Marjo, Vacon Oy Mika Airaksela, Rakennusliike Reponen Oy Filippa Niku, Oilon Home Oy Hele Savin, Aalto-yliopisto Jouko Häyrinen, Suntrica Oy Mikko Juntunen, NAPS Systems Oy Petra Lundström, Fortum Oyj SB11 tapahtuman haastattelut 2011 Michael Grätzel in SB11, Helsinki Millennium-teknologiapalkinnon vuonna 2010 voittaneen professori Michael Grätzelin kehittämät fotosynteesiä jäljittelevät aurinkokennot yleistyvät maailmalla hurjalla vauhdilla. Ger Maasin haastattelu ENCORD on 20 johtavan eurooppalaiseen rakennusalan yhtiön muodostama verkosto, joka panostaa pitkäjänteiseen tutkimusja kehitystoimintaan. Sen jäseniä ovat esimerkiksi Consolis, NCC, Skanska, Uponor ja YIT. Charles J. Gibert Yhdysvaltain nollaenergiarakennuksista Myös Yhdysvalloissa pyritään määrätietoisesti kohti nollaenergiarakennuksia. Valtakunnallinen tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki uudet liikerakennukset ovat nollaenergiataloja ja että vuoteen 2050 mennessä koko liikerakennusten kanta täyttää nollaenergiataloille asetettavat vaatimukset. Esimerkiksi Kaliforniassa tavoitteet ovat vielä kunnianhimoisemmat, sillä kaikkien uusien asuinrakennusten on määrä olla nollaenergiataloja jo vuoteen 2020 mennessä, kertoi Floridan yliopiston professori Charles J. Kibert Sustainable Buildind 2011 konferenssissa Helsingissä. Yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta vaikuttavat kiinteistöjen arvoihin Jürg Roland Bernetin ja Frank Hovorkan haastattelu SB11-tapahtuman yhteydessä Integroivan suunnittelun avulla plusenergiakoulu Hohen Neuendorfiin Saksaan on hiljattain valmistunut koulu, joka tuottaa energiaa enemmän kuin kuluttaa. Hankkeen suunnittelua vetänyt professori Ingo Lütkemeyer korostaa huolellisen suunnittelun merkitystä. Kestävän rakentamisen haasteet ja mahdollisuudet kehitysmaissa Kestävän rakentamisen haasteet ovat kaikkein suurimmat kehitysmaissa, jotka ovat vasta opettelemassa kuluttamaan ja käyttämään energiaa, toteaa maailmankuulu arkkitehti Cameron Sinclair. Raymond Cole & Bill Bordass Kestävissä yhdyskunnissa korostuvat alueellinen näkökulma ja käyttäjälähtöisyys. Maija Virta ja Ilari Aho Kiinteistöjen luokitusjärjestelmien tueksi kehitetään uusia työkaluja. Björn Mattson Rakennusten energiankulutuksen vähentämisellä isot kustannukset Ruotsissa. Tee Parannus -videot Peter Lund, Aalto-yliopisto

19 Liite 1 Lehdistötiedotteet Sisällysluettelo Valistuneet asiakkaat vaativat ekotehokkuutta Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan tehokkaasti kestävään kehitykseen Kestävä kehitys ja käyttäjälähtöisyys käytännöiksi kiinteistö- ja rakennusalalle Aurinkoenergia ja energiankulutuksen hallinta kiinnostavat kuluttajia Ekotehokkuutta laajemmista kokonaisuuksista Kiinteistöalalla tarvitaan lisää tietoa kehityshankkeista Uusi tapa esitellä tutkimustuloksia Hankegalleria on avattu! Tilaajan eurot uudistamaan korjausrakentamista Tuote paranee, kun sitä kehitetään arkiympäristössä asiakkaan kanssa World-class sustainable solutions from Finland -julkaisu on ilmestynyt Uusista asuinalueista voidaan tehdä lähes päästöttömiä Ekopassi auttaa ekotehokkaan loma-asunnon hankinnassa Tekes edistää kestävän yhdyskunnan maankäytön suunnittelua Nykyisissä asuinrakennuksissa jopa 70 prosentin energiansäästöpotentiaali Tehdään yhdessä maailman paras rakennettu ympäristö Tekesin Tori on uudistunut Kiinteistö- ja rakennusala ratkaisijan roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa Kestävä kunta -kilpailun palkinnot jäteveden, maankäytön, jätehuollon ja biokaasun innovaatioille Energiatehokkuus kiinnostaa rakentamista suunnittelevia Tulevaisuuden kestävä kunta -kilpailuun 20 ehdotusta Kilpailu haastaa kunnat kestävän kehityksen vetureiksi Sustainable Building konferenssi Suomeen syksyllä 2010 Energiatehokkaan rakennusprosessin tulee huomioida rakennuksen koko elinkaari Suomen ensimmäinen täysin hiilidioksidilla toimiva kylmäjärjestelmä otettiin käyttöön Kestävän yhdyskunnan luominen pakottaa kaavoittajat, rakennusyhtiöt ja käyttäjät yhteistyöhön Suomen kaupunkiympäristössä mahdollisuuksia aurinko- ja tuulienergialle Sisustusbuumi, asiakaslähtöisyys ja elämyksellisyys ovat huonekalualan menestystekijöitä Kestävän kehityksen ponnisteluille nopeasti lisävauhtia Tiedonsaanti lisää ekotehokasta rakentamista 100 miljoonan euron mahdollisuus, Kestävä kehitys edellyttää uutta tehokkuutta yhdyskuntarakentamiseen Tekes käynnistää kestävän yhdyskunnan teknologiaohjelman

20 Verkkopäätoimittaja Eero Lukin, puh Julkaistavissa :00 otehokkuutta?type=news Valistuneet asiakkaat vaativat ekotehokkuutta Rakennusten energiatehokkuus merkitsee muutakin kuin eristeiden lisäämistä. Kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät voivat valinnoillaan vaikuttaa tilojensa energiatehokkuuteen. Samalla luodaan kysyntää kestävän kehityksen mukaisille ratkaisuille. Tekesin rakennetun ympäristön ohjelmien kehitysprojekteissa on keskitytty rakentamisen ja kiinteistönhoidon energiatehokkuutta edistävien toimintamallien ja kokonaisratkaisujen kehittämiseen sekä monitieteelliseen osaamiseen ja eri toimialojen väliseen yhteistyöhön. Kestävä yhdyskunta-, Tila- ja Rakennettu ympäristö -ohjelmissa luotuja uusia energiatehokkuusratkaisuja, -toimintamalleja ja -palveluita esitellään Energiatehokkaat ratkaisut - julkaisussa. Olemme halunneet vahvistaa valistuneen asiakkaan roolia, jotta laadukkaille ja kestävän kehityksen mukaisille toimintatavoille ja ratkaisuille syntyisi kysyntää. Paremmin hallitut hankinta- ja rakentamisprosessit ovat avainasemassa energiatehokkuuden parantamisessa, toteaa Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö Virpi Mikkonen Tekesistä. Uudenlaisten hankintamallien lisäksi erityisesti käyttäjien tarpeet synnyttävät kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Esimerkiksi ISS palvelut Oy on kehittänyt uusia toimitilapalveluita, joilla voidaan vähentää tilojen aiheuttamia vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Esimerkkikohteessa Suomen Hewlett-Packardin pääkonttorissa on saatu hiilidioksidipäästöjä pudotettua 800 tonnilla vuonna Samalla päästiin merkittäviin sähkön, lämmön ja veden kulutuksen säästöihin käymällä läpi toiminnot ja ISS:n tuottamat palvelut. Suomen ensimmäiset nollaenergiatason kerrostalot Rakentamisen energiatehokkuutta soveltavissa konsepteissa yhdistyvät rakenteelliset ja talotekniset ratkaisut sekä paikallinen energiantuotanto. Tekesin ohjelmissa kehitetyt ja pilotoidut toimintamallit näyttävät suuntaa, miten myös olemassa olevaa kiinteistökantaa tullaan jatkossa uudistamaan, Virpi Mikkonen jatkaa. Järvenpään Mestariasuntojen ja Kuopion opiskelija-asuntojen rakennuttamat asuintalot ovat ensimmäiset nollaenergiatason kerrostalot Suomessa. Matala- ja nollaenergiarakentaminen sekä -korjaaminen edellyttävät uudenlaista osaamista ja kokonaisuuksien hallintaa niin suunnittelijoilta, rakentajilta kuin kiinteistön huoltajilta. Siksi ohjelmissa on korostettu monialaista osaamista ja yhteistyötä. Tulevaisuuden energiaratkaisuissa painottuu paikallinen ja uusiutuviin perustuva energiantuotanto. Esimerkkejä innovatiivisista uusiutuvan energian tuotantotavoista ovat muun muassa Aurubiksen julkisivuun integroidut aurinkokeräimet Porin uimahallissa, samoin kuin maalämmön hyödyntäminen isoissa teollisuuskohteissa. Lisätietoja Virpi Mikkonen, Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö, puh , virpi.mikkonen(at)tekes.fi Katso videot Kestävä yhdyskunta- ja Tila-ohjelmien tuloksista. Tutustu Tekesin ohjelmien tutkimus- ja kehitysprojektien tuloksiin: Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija.

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy EU-GUGLE European Cities Serving as Green Urban Gates Towards Leadership in Sustainable

Lisätiedot

Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana. 3/2009, ohjelman koordinaattori

Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana. 3/2009, ohjelman koordinaattori Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana Suomen kestävän ä kehityksen toimikunnan kokous ous 3/2009, 7.10.2009 ohjelman koordinaattori Mikko Nousiainen, Pöyry Esityksen rakenne 1. Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia

ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia TkT, Energiaohjelma, Sitra K A U P U N K I S U U N N I T T E L U N S E M I N A A R I V U U S I O U L U - M A H D O L L I

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS

ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS ENERGIASTA KESTÄVYYTEEN 07.06.2012 Kimmo Lylykangas Aalto-yliopisto Arkkitehtuurin laitos ENERGIAKAAVOITUKSEN MALLIT Skaftkärr-hankkeen [2009-12] osana toteutettava

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Uusi arvonluonti. Julkisen tutkimuksen haku Minna Suutari

Uusi arvonluonti. Julkisen tutkimuksen haku Minna Suutari Uusi arvonluonti Julkisen tutkimuksen haku 22.5.-16.9.2014 Minna Suutari 28.5.2014 Haun kuvaus Tekesin useiden ohjelmien yhteinen tutkimushaku, jossa haetaan 1) Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rinnakkaishankekokonaisuuksia

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Suomi tarvitsee kansainvälisen mittaluokan hiilineutraalin kiertotalouden referenssialueita

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Fiksu kaupunki ohjelma

Fiksu kaupunki ohjelma Fiksu kaupunki ohjelma Tekesin ohjelmat ja Team Finland -ohjelmat Biotalous ja cleantech Digitalisaatio Hyvinvointi ja terveys Uudet liiketoimintaekosysteemit ja markkinoille vienti Arktiset meret 2013-2017

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi-ohjelma 2008-2012 Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi loppuseminaari 2011 Marina Congress Center 27.11.2012 Vesi-ohjelman päällikkö Tuomas Lehtinen Vesi ohjelma Ohjelman laajuus Ohjelman kesto: 2008-2012

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JOKAISEN ARJESSA RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT / 2025 / Selvitykset yleisistä tulevaisuuskatsauksista ja muissa maissa laadituista alan strategioista

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Julkisen tutkimuksen haku Nuppu Rouhiainen 2.6.

Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Julkisen tutkimuksen haku Nuppu Rouhiainen 2.6. Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa Julkisen tutkimuksen haku 1.9.2014-28.11.2014 Nuppu Rouhiainen 2.6.2014 DM1291371 Haun kuvaus Tekesin useiden ohjelmien yhteinen tutkimushaku,

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

TONNI, INNO ja ONNI. Inno

TONNI, INNO ja ONNI. Inno TONNI, INNO ja ONNI Tonni, Inno ja Onni ovat VTT:n laatimia tulevaisuusskenaarioita vuoteen 2050. Skenaarioiden lähtökohtana on ollut kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus

Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus 17.11.2015 Sisältö: Taustaa: Yritysten tarve ja älykkään kaupungin tiekartta 2020 Liiketoiminnan

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä Kaikkia

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kiinteistötalous aihekuvaukset

Kiinteistötalous aihekuvaukset Kiinteistötalous aihekuvaukset Nro. Ohjaaja Kandityön otsikko Työn kuvaus 1001 Saija Toivonen Rakennusten purkaminen Työssä selvitetään kirjallisuustutkimuksen avulla rakennusten purkamista, sen syitä

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. 10.11.2015 RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN HAASTEET Energiankulutus kwh/(m 2 a) 2010 Muut vaikutukset Huomioon otettavien tekijöiden määrä kasvaa

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä Tyrnäväläisten rohkeus ja ennakkoluulottomuus sekä ylpeys asuinympäristöstään ja juuristaan. Ainutlaatuinen kulttuuriympäristö ja maisema

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun

Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Marianne Matinlassi Kestävän kehityksen määrittelyä

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto Tiistai 25.3.2014 klo 9.00-12.00 Valtionvarainministeriö Mariankatu 9 Neuvotteluhuone Ylijäämä 1 JulkICT Lab Miksi JulkICT Lab? Hallinnon hankkeille

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa Hiukkavaara on Oulun kaupungin

Lisätiedot

tavoitteet, osapuolet, painopisteet

tavoitteet, osapuolet, painopisteet Aalto PRO Aalto University Continuing Education ENEF-hanke: Värikoodi tähän päälle tavoitteet, osapuolet, painopisteet Central Baltic Cooperation in Energy Efficiency and Feasibility in Urban Planning

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille -tilaisuus Tekes 7.11.2016 ARA Yhdyskuntia uudistamassa Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi 7.11.201612.10.2007 Tekijän nimi ARAn Yhdyskuntien uudistaminen

Lisätiedot

Elinvoimaa resurssiviisaudesta

Elinvoimaa resurssiviisaudesta Elinvoimaa resurssiviisaudesta FISU verkosto ja palvelukeskus (Finnish Sustainable Communities) Päivi Laitila, Motiva Oy ja Jyri Seppälä, SYKE Kuntamarkkinoiden seminaari 15.9.2016 Kunta resurssimuutoksen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki ohjelma : turvallisuus ja logistiikka sen teemoina

Fiksu kaupunki ohjelma : turvallisuus ja logistiikka sen teemoina Fiksu kaupunki ohjelma 2013-2017: turvallisuus ja logistiikka sen teemoina Logproof-loppuseminaari 14.11/2013 Ohjelmapäällikkö Virpi Mikkonen ja Johtava asiantuntija Ilmari Absetz Kokonaislaajuus 100 M,

Lisätiedot

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos TEKES / Digitaalinen suunnittelu 4.6.2013 Suomalainen Klubi Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot