Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti"

Transkriptio

1 Kestävä yhdyskunta Loppuraportti

2 Kestävä yhdyskunta Kestävä yhdyskunta -ohjelman pääteemoja olivat maankäytönsuunnittelu, energiatehokas rakentaminen ja uusiutuvan energiantuotannon integroiminen rakennettuun ympäristöön. Rahoitettuja projekteja oli 214 kpl, projektien kokonaisbudjetti 94,7 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitusta 49,5 miljoonaa euroa. Ohjelman rahoittamissa projekteissa on kehitetty Uusia toimintatapoja, kumppanuusmalleja ja kaupunkisuunnittelukonsepteja maankäytönsuunnitteluun Aurinko-, bio- ja geoenergiaratkaisuja, jotka mahdollistavat vähäpäästöisten ja energiaomavaraisten alueiden ja rakennusten toteutuksen Lähes energiaomavaraisia asuintaloja, toimitiloja, liikerakennuksia ja palvelurakennuksia Innovatiivisia hankinta- ja rakennuttamisprosesseja, joissa huomioidaan energia- ja ekotehokkuustavoitteet ja edistetään kestävää kehitystä Ohjelmassa on rahoitettu myös yhdyskuntatason jätteenkäsittelyratkaisuja, kutsujoukkoliikenteen teknologiaa, energiatehokkaita valaistusratkaisuja ja palveluita, jotka tukevat kestävää kehitystä Tähän raporttiin on koottu linkkejä Kestävä yhdyskunta -ohjelman julkaisuihin, tapahtumiin ja muihin viestintäaineistoihin. Suoraan eri sisältöihin pääset vasemmalla olevan sisällysluettelon kautta. Raportin sisällä pääset liikkumaan vihreitä nuolia klikkailemalla. Osa linkeistä vie myös raportin ulkopuolelle nettijulkaisuihin. Lue uusimmista ilmiöistä ja tapahtumista sekä keskustele ajankohtaisista aiheista Tekesin Tori -kohtauspaikalla: tori.tekes.fi Kestävä yhdyskunta

3 Julkaisut 4tulosjulkaisua toimiala- ja markkinakatsaukset ERA17 Julkaisut Raportit Videot Tiedotteet Tapahtumat Järjestetty 40 tapahtumaa Hankkeet Olemme rahoittaneet 214 hanketta Tutkimushankkeita 65 Yritysten ja kuntien hankkeita 149 Hankkeiden kokonaisbudjetti euroa Sosiaalinen media Tekesin tori Ohjelman keskeinen tiedotusfoorumi Videot 34 videota Uutiskirjeet Uutiskirjeitä julkaistu 49 kpl Lue lisää hankkeista ja niiden tuloksista Lehdistötiedotteet Lehdistötiedotteita julkaistu 32 kpl

4 Julkaisut Tulosjulkaisut Toimiala- ja markkinakatsaukset Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja (2012) Julkaisussa pohditaan kestävien yhdyskuntien toteuttamisen haasteita ja esitellään viime vuosien tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyneitä maankäytön suunnittelun uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja. Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö (2012) Julkaisussa esitellään Kestävä yhdyskunta-, Tila- ja Rakennettu ympäristö -ohjelmissa luotuja uusia energiatehokkuusratkaisuja, -toimintamalleja ja palveluita. World-class sustainable solutions from Finland (2011) Tekesin, Sitran ja VTT:n julkaisemassa kirjasessa esitellään suomalaisen rakentamisen, energiatehokkuuden ja yhdyskuntasuunnittelun parhaita paloja. Kirjanen oli painettuna jaossa Helsingissä syksyllä 2011 järjestetyssä Sustainable Building 2011 maailman konferenssissa. Экоэффективные решения мирового уровня из Финляндии (2012) World-class sustainable solutions from Finland julkaisu venäjäksi. The Finnish Solar Cluster (2011) Tekesin Groove- ja Kestävä yhdyskunta-ohjelmien raportissa kuvataan suomalaista aurinkoenergia-alan toimijakenttää puutteineen ja vahvuuksineen sekä eri toimijoiden välisiä roolituksia. Ohjelman esite (2008) Englanninkielinen esite (2008) Ohjelman esittelyaineisto (2011) Ohjelman puolivälikatsaus (2010) Kestävä yhdyskuntarakenne (2008) Miten yhteiskunnallinen ohjaus ja ihmisten käyttäytyminen vaikuttavat yhdyskuntarakenteeseen? Kestävää kehitystä ja yhdyskuntarakenteen muutosta tarkastellaan yhdyskuntarakenteen seitsemän ulottuvuuden kautta. Aija Staffans, Marketta Kyttä, Tiina Merikoski (toim.), TKK Arkkitehtuurin laitos ja Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus. Kestävän yhdyskunnan kiinteistöt nykytila ja trendit (2008) Katsauksen painopiste on ekologisesti kestävässä kehityksessä, jota tarkastellaan kansainvälisten konferenssien ja tutkimusohjelmien esille tuomien hyvien käytäntöjen kautta. Lopuksi esitellään aihepiirin jatkotutkimussuosituksia. Sisältää lyhyen suomenkielisen tiivistelmän sekä englanninkielisen selvityksen tausta-aineiston keskeisistä teemoista. Pekka Huovila, Tarja Häkkinen, Mia Ala-Juusela, Heli Koukkari, Tommi Rissanen, Pekka Tuominen, VTT Kestävän yhdyskunnan energiajärjestelmät (2008) Katsauksessa esitellään talotekniikka- ja energiajärjestelmäratkaisuja ja ohjauskeinoja energiatehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi katsauksessa annetaan suosituksia jatkokehitettävistä järjestelmistä, tekniikoista ja palveluista. Jarek Kurnitski, Olli Seppänen, Jukka Paatero, Juha Jokisalo, Kari Alanne, Arshe Said ja Pekka Heikkilä, TKK Energiatekniikan laitos Projektit julkaisevat lisäksi omia raporttejaan

5 Julkaisut Maakohtaisia taustaselvityksiä Öljyntuottajavaltiot Arabian niemimaalla (Arabiemiraatit, Saudi-Arabia, Quatar, Oman) (Finpro, 2009) Vuoden 2009 kuluessa Finpro yhteistyössä Tekesin kanssa on kartoittanut suomalaisyrityksille potentialisia vienti- ja etabloitumisalueita. Tämä raportti esittelee Arabian niemimaan valtioiden Yhdistyneiden Arabiemiraattien, Saudi- Arabian, Qatarin ja Omanin) tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisille kiinteistöja rakennusalan yrityksille. Työn tavoitteena oli löytää aihioita, joita yritykset voisivat mahdollisimman nopealla aikataululla päästä hyödyntämään. Yhteenveto Toimenpiteitä kuvaava yhteenveto Projektiraportti Pohjois-Amerikka Sustainable Communties USA Benchmarking (Finpro, 10/2009, Final Report) Vuoden 2009 kuluessa Finpro yhteistyössä Tekesin kanssa on kartoittanut suomalaisyrityksille potentialisia vienti- ja etabloitumisalueita. Tämä raportti esittelee Arabian niemimaan valtioiden Yhdistyneiden Arabiemiraattien, Saudi- Arabian, Qatarin ja Omanin) tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisille kiinteistöja rakennusalan yrityksille. Työn tavoitteena oli löytää aihioita, joita yritykset voisivat mahdollisimman nopealla aikataululla päästä hyödyntämään. SCC Sustainable projects in America, Finpron yhteenveto (pdf) (Finpro, 2007) Katsaus esittelee Pohjois-Amerikassa toteutettuja yritys- ja yhdyskuntatason kestävän kehityksen esimerkkitapauksia. Lisäksi esitellään LEED-arvioituja kohteita. Sustainability, Infrastructure and Communities, Arpad Horvath, University of California, Berkeley (ppt) Selvityksessä käsitellään kestävän kehityksen tutkimuksen nykytilaa, erityisesti UC Berkeleyssä. Lisäksi kiinnitetään huomiota alan toimijoihin, trendeihin ja mahdollisuuksiin.

6 Julkaisut Maakohtaisia taustaselvityksiä Kiina EU Sustainable Communities and Green Buildings China (Global Insight Group China, 2007) GIG:n yhteenveto (ppt) Selvityksessä käsitellään Kiinan kestävien yhdyskuntien sekä vihreän rakentamisen markkinatilannetta. Yleiskuvauksen lisäksi esitellään aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä vihreän rakentamisen esimerkkitapauksia. Venäjä Sustainable Communities and Green Buildings in Germany (Finpro, 2007) Finpron yhteenveto Saksasta (pdf) Yhteenveto kestävästä kehityksestä Saksassa. Yhteenvedossa käsitellään trendejä, tutkimusaiheita sekä esitellään kaksi esimerkki tapausta. Sustanable communities and Green buildings in The Netherlands (Finpro, 2007) Finpron yhteenveto Hollannista (pdf) Yhteenveto kestävästä kehityksestä Saksassa. Yhteenvedossa käsitellään trendejä, tutkimusaiheita sekä esitellään kaksi esimerkki tapausta. Sustainable communities and Green Buildigns in Moscow (Finpro, 2007, Finpron yhteenveto (pdf) Selvitys esittelee Moskovan kestävän kehityksen markkinatilanteen lainsäädännön, esimerkkitapausten sekä käytettyjen teknologioiden kautta. Priority National Project: Affordable and comfortable dwelling to the Russian citizens (Rosstroy of Russia?) Case Project (pdf) Esittelee edullista ja viihtyisää asumista käsittelevän ohjelman ( ) sekä sen aliohjelmien tavoitteet ja tarkoitukset. Suomi Yhdyskunta -teknologiaohjelman energiaosuuden valmisteluun liittyvä esiselvitys (Finpro, 2007) Energiaosuuden valmisteluun liittyvä esiselvitys (pdf) Esiselvityksen loppuraportti käsittelee ohjelman lähtökohtia sekä näkemyksiä energiaketjun toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksista.

7 Julkaisut ERA17 ERA17-toimintaohjelman loppuraportti ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017-toimintaohjelma vastaa ilmastonmuutoksen torjunnan haasteeseen rakennetun ympäristön osalta. Tekes on vastannut toimintaohjelman laatimisesta yhteistyössä Ympäristöministeriön ja Sitran kanssa apunaan asuntoministeri J an vapaavuoren johtama työryhmä, johon on kuulunut liiketoiminnan, tutkimuksen ja julkishallinnon eturivin vaikuttajia. EU-kaukolämpövertailu Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutusja kustannusarviot Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa Kiinteistöliiketoiminnanarvoverkostot, ansaintalogiikat ja päätöksentekoprosessit Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt Kannustimet rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi (englanniksi)

8 Julkaisut ERA17 ERA17-tiedotteet ERA17-videot ERA17-vuosipäivä: Energiatehokkuus on saatava tehokkaasti osaksi kaikkea opetusta Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika lähempänä kuin koskaan Rakentamisen, kiinteistöjen käytön ja maankäytön tehokkaimmat päästövähennystoimet kartoitettu Tuuli Kaskinen Energiaviisaita ratkaisuja arkeen Tuula Vartiainen Aurinkosähköllä nollaenergiarakennuksia Timo P. Nieminen Päästötarkastelu kaikkeen kaavoitukseen Pekka Seppälä Rakennusvalvonnasta neuvova palveluorganisaatio Mika Airaksela Entistä rautaisempia ammattilaisia Kaisa Vuorio Rajat yhdyskuntarakenteen hajautumiselle Juha Olkinuora Rakennuksille päästöluokitukset Juha Hetemäki Rakentamismääräysten roadmap vuoteen 2020 Jan Vapaavuori Tie energiaviisaaseen rakennettuun ympäristöön Harri Hiltunen Energiaviisautta korjausrakentamiseen ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017

9 Tapahtumat Tulosseminaarit Kestävän maankäytön suunnittelu -tutkimushankkeen työpajasarja 2011 World Sustainable Building Conference Solar Energy Forum Ekologisesti kestävän aluerakentamisen työkalut Älykäs kaupunki -tilaisuus Sustainable building konferenssi Innovaatiokilpailu kunnille & Kuntamarkkinat Suomen paras asuinalue -julkistus & keskustelutilaisuus Kestävä yhdyskunta avausseminaari Mitä, missä, milloin Kestävä yhdyskunta Kaikki tapahtumat

10 Sosiaalinen media Tekesin tori Tori on Tekesin kiinteistöt ja rakentaminen -aihealueen yhteisöpalvelu vuodesta Tori on tukenut Rakennettu Ympäristö, Tila sekä Kestävä Yhdyskunta -ohjelmien viestintää ja asiakkaiden verkostoitumista. Tori toimii rakennus- ja kiinteistöalan uutiskanavana ja tietopankkina. Torille kootaan tietoa alan ajankohtaisista asioista. Torin rakennetun ympäristön tapahtumakalenteri on Suomen kattavin kokoelma kiinteistö- ja rakennusalan tapahtumia. Torilla myös jaetaan aineistoja, kuten videoita, tiedotteita ja raportteja. Rekisteröityneet käyttäjät voivat keskustella ajankohtaisista aiheista Torilla. Lisäksi käyttäjät ovat saaneet viikoittain uutiskirjeen, johon on koottu Torin uusimmat sisällöt. Vuoden 2012 lopussa Torilla oli jo 500 rekisteröitynyttä käyttäjää. Tori jatkaa Älykäs rakennettu ympäristö teeman yhteisöpalveluna Videot Hankegalleria Hankegalleria on vuorovaikutteinen, visuaalisesti hauska ja käyttäjäystävällinen tapa esitellä tutkimus- ja tuotekehityshankkeita ja tuoda esille osaamista. Hankegallerian tarkoituksena on nostaa yhteen näkymään Tekesin ja muiden julkisten rahoittajien rahoittamia hankkeita. Tutkimustulosten hyödyntäjiä hankegalleria auttaa löytämään viimeisimpien tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksia. Tutkijoille ja kehittäjille Hankegalleria on myös verkostoitumisfoorumi. Hankegallerian sisällön tuottavat tutkimus- ja kehitystyötä tekevät henkilöt itse, mikä mahdollistaa ajantasaisen tulosten esittelyn ja verkottumisen muihin toimijoihin. Kukin organisaatio luo oman tunnuksensa, jonka alle voi lisätä useita hankkeita. Hankekortissa tuloksia voi esittää lähes missä muodossa hyvänsä: raportteina, videoina, kuvina, esitysaineistoina. Hankegalleria avautui maaliskuussa 2012 ja sen kehittämistyöstä vastasi pääosin Tekesin Kestävä yhdyskunta ohjelma. Hankegallerian ohjelmistoalustan kehittäjä ja oikeuksien omistaja on suomalainen Cognitive Maps Ltd Oy Ab, Kestävä yhdyskunta ohjelman yhteenveto 2012 Michael Grätzel in SB11 Hankegallerian esittelyvideo 2012 Hankegallerian opetusvideo 2012 Kaikki videot Uutiskirjeet Kestävä yhdyskunta -ohjelman kuukausittain lähetettyyn uutiskirjeeseen koottiin ajankohtaisia uutisia kiinteistö- ja rakennusalan asioista, tietoa tulevia tapahtumista sekä kuulumisia ohjelman rahoittamista hankkeista. Ohjelman uutiskirjeet vuosilta löytyvät ohjelman nettisivuilta:

11 Lehdistötiedotteet Tekes käynnistää kestävän yhdyskunnan teknologiaohjelman Suomi putoamassa kestävän kehityksen vauhdista, kestävän kehityksen ponnisteluille nopeasti lisävauhtia Suomen kaupunkiympäristössä mahdollisuuksia aurinko- ja tuulienergialle Kestävän yhdyskunnan luominen pakottaa kaavoittajat, rakennusyhtiöt ja käyttäjät yhteistyöhön Kilpailu haastaa kunnat kestävän kehityksen vetureiksi Kiinteistö- ja rakennusala ratkaisijan roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa Tekes edistää kestävän yhdyskunnan maankäytön suunnittelua Uusista asuinalueista voidaan tehdä lähes päästöttömiä Aurinkoenergia ja energiankulutuksen hallinta kiinnostavat kuluttajia Kestävä kehitys ja käyttäjälähtöisyys käytännöiksi kiinteistö- ja rakennusalalle Kaikki lehdistötiedotteet

12 Hankkeet Tutkimushankkeet Aurinkosähköön perustuva led-valaistus? Energiatehokkaan ja kestävän valaistuksen hankintamalli Innovatiivinen mukautuva aluerakentaminen Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli: kestävä pohjoinen talvikaupunki Lähienergia Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta Maa- ja kallioenergia yhdyskunnan energiahuollossa GEOENER Yrityshankkeet Asunto-osakeyhtiöiden ketterä korjausmalli Automaattinen yhdyskuntajätteen keräysjärjestelmä DigiEcoCity-kaupunkiformaatti Tuotteistus- ja pilottiprojekti Energiaa säästävät valaisinjärjestelmät Ilmastonmuutoksen torjunnan keinot toimitilapalveluissa Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri Kestävän kehityksen asiakaslähtöinen rakentamisprosessi Low2No Kaikki tutkimushankkeet Kaikki yrityshankkeet

13 Tapahtumat Vuosi 2012 Älykäs rakennettu ympäristö -tutkimushaku, Tekes järjesti Älykäs rakennettu elinympäristö -tutkimushakuun liittyvän Kaupunkien kehitystarpeet työpajan, jossa ideoitiin ja tunnistettiin tutkimushankkeiden aihioita kaupunkien lähtökohdista. Tilaisuuden perusteella tutkijat pystyivät kohdentamaan ja konkretisoimaan ideoitaan tutkimushankkeiksi. Aineistot: Työpajan yhteenveto: Tutkimushaun hakuilmoitus Uusia aurinkoenergiakohteita Suomeen Ideointityöpaja, Groove ja Kestävä yhdyskunta ohjelmat järjestivät yhteisen aurinkoenergia-tilaisuuden ABB:n tiloissa. Tilaisuuteen kutsuttiin valikoitu joukko rakennusalan toimijoita sekä suomalaisia aurinkoenergiaratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Tilaisuuden tavoitteena oli keskustella rakennussektorin tarpeista ja kiinnostuksesta aurinkoenergiaan (lämpö+sähkö) liittyen ja informoida suomalaisten yritysten palvelutarjonnasta. Tilaisuudessa vierailtiin myös ABB:n katolla, johon on asennettu 181 kw:n aurinkosähköjärjestelmä. Aineistot: ng_227835_ Tulosseminaarit, Kestävä yhdyskunta ja Tila -ohjelmat sekä toteuttivat yhteisen seminaaripäivän, joka viesti vahvasti Tekesin Älykäs rakennettu elinympäristö -painopistettä. Päivä jakautui kahteen osaan siten, että aamupäivän kutsuvierastilaisuus Uudistumisen eväitä ja kilpailukykyä älykkääseen rakennettuun ympäristöön oli suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan päättäjille ja iltapäivällä keskityttiin ohjelmien ja näiden hankkeiden tuloksiin. Iltapäivän tulosseminaarin sessiot olivat teemoiltaan 1) Energiatehokkaat tilat ja uudet tavat toimia 2) tuottavuutta ja hyvinvointia älykkäistä palveluista 3) Kestävästä kaupunkikehityksestä kilpailukykyä 4) Kilpailukykyä käyttäjälähtöisillä ja elämyksellisillä tiloilla ja palveluilla. Koko päivän tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 300 henkilöä? Aineistot: Uudistumisen eväitä ja kilpailukykyä älykkääseen rakennettuun ympäristöön https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/kestavayhteiskuntajatilapaattajat Kestävä yhdyskunta ja Tila-ohjelmien tulosseminaari https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/tulosseminaari2811 Vuosi 2011 Kestävän yhdyskunnan skenaariot esittely Tulevaisuuden kestavalle yhdyskunnalle haettiin malleja skenaariotutkimuksen kautta. Tutkimuksen tulokset esiteltiin hankkeen julkistustilaisuudessa, jonka tutkijat valmistelivat yhdessa ohjelman kanssa. Raportti : _2095_43/http%3B/tekes-ali1%3B7087/publishedcontent/publish/programmes/yhdyskunta/documents/ohjelman_tuloksia/ loppuraportti.pdf Lehdistötilaisuus : Miten rakennuskannan energiantuhlaus ja päästöt pannaan kuriin? Tutkimushankkeessa kehitetyn työkalun ja sen mahdollistaman tarkastelun esittelyä varten järjestettiin lehdistön edustajille suunnattu lounastilaisuus. Tilaisuudessa keskusteltiin myös rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta. Tilaisuuteen osallistui noin 60 henkilöä. Aineistot Lehdistötiedote: Rakennusten energiankulutus ja päästövaikutukset kuriin uudella laskentamallilla sten+energiankulutus+ja+paastovaikutukset+kuriin+uudella+lask entamallilla?type=news Ekotehokas loma-asuminen -seminaari, Mäntyharjun loma-asuntomessujen teemana oli ekotehokkuus. Messujen lehdistöpäivänä järjestettiin ekologisuutta käsittelevä seminaari, jossa esiteltiin myös laajasti kestävä yhdyskunta -ohjelman hankkeiden tuloksia. Aineistot: Koonti tapahtumasta ja esityksistä Tiedote: Ekopassi auttaa ekotehokkaan loma-asunnon hankinnassa Kestävän maankäytön suunnittelu -tutkimushankkeen työpajasarja 2011 Tekes ja Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu selvittivät kolmen asiantuntijoille suunnatun työpajasarjan avulla millaista uudistumista Tekesin rahoittamat maankäytön suunnitteluun liittyvät hankkeet ovat saaneet aikaan kiinteistö- ja rakennusalalla ja mihin pitäisi keskittyä jatkossa. Touko-kesäkuussa toteutetut työpajat toimivat tiedonvaihtofoorumeina kunnallisille päättäjille, suunnittelijoille, perustajaurakoitsijoille ja tutkijoille. Joulukuussa pidettiin vtiin yhdessä näkemystä alan kehitystarpeista. Lisätietoja aalto Sustainable Communities blogista: https://blogs. aalto.fi/sustainablecommunities/tag/kema-kestavan-yhdyskunnan-maankayton-suunnittelu/ Työpaja 1: Kestävän yhdyskunnan mallit, työkalut ja mittarit Video työpajasta: Työpaja 2: Aluekehittämisen uudet toimintamallit ja kaavoitus Video työpajasta: Työpaja 3: Energiatehokas yhdyskunta ja maankäytön suunnittelu Video työpajasta: Yhteenvetotilaisuus Video työpajasta: Esitykset: https://blogs.aalto.fi/sustainablecommunities/files/ 2011/12/Tyopaja_tulossparraus.pdf

14 Tapahtumat World Sustainable Building Conference, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ja VTT järjestivät kansainvälisen ja kaikki maanosat kattavan kestävän rakentamisen konferenssin Helsingissä, joka oli jatkoa vuoden 2010 tapahtumalle. Tekes / Kestävä yhdyskunta -ohjelma julkaisi tapahtumassa yhdessä Sitran ja VTT:n kanssa laatimansa World-Class Sustainable Solutions from Finland julkaisun, joka esitteli parhaita suomalaisia kestävän esimerkkejä ja ratkaisuja. Julkaisu toimi suomalaisen osaamisen käyntikorttina tilaisuudessa ja sitä esiteltiin erillisellä ständillä. Tekes tuki tapahtuman onnistumista myös viestinnällisesti. Aineistot Tapahtuman kotisivut: Uutinen / lehdistötiedote: Kestävän rakentamisen kuudes maailmankonferenssi SB11 alkaa Helsingissä Älykäs rakennettu ympäristö -avaus Tekesin älykäs rakennettu elinympäristö -painopisteeseen liittyen järjestettiin päättäjille suunnattu kutsutilaisuus, jossa heitä haastettiin jälleen uuden kehittämiseen ja ideointiin. Aineistot: Tekesin yleinen ÄRE-painopistettä kuvaava video: Reijo Kankaan esitys: Smart Cities in China - mahdollisuudet suomalaisille, Tekesin tiloissa järjestettiin tilaisuus siitä, minkälaisia mahdollisuuksia Kiinassa on tarjolla vihreän ja älykkään rakennetun ympäristön osaajille. Tekesin Pekingin toimiston päällikkö esitteli Kiinassa käynnissä olevia muutoksia ja näiden suomalaisille yrityksille tarjoamia mahdollisuuksia. Alustuksen jälkeen keskusteltiin osallistumisesta Pekingissä järjestettyyn AUTM-Asia International Technology Transfer Conference tapahtumaan Sittemmin riittävää kiinnostusta tapahtumaan osallistumiseen ei löytynyt. Aineistot: Tilaisuuden kuvaus: Kari Hiltusen esitys: Tampere - vihreän ja älykkään liiketoiminnan alusta, Tila ja Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjestivät roadshow-tapahtuman Tampereella, joka linkittyi vahvasti Tampereella käynnissä olevaan ECO2-ohjelmaan ja sen tavoitteisiin. Aineistot: Tapahtuman ohjelma: event Tapahtuman esitykset: Viestintäkoulutus tutkijoille ja Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjesti kaksivaiheisen viestintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien henkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tiedote. Solar Energy Forum, Kestävä yhdyskunta ja Groove -ohjelmat toteuttivat aurinkoenergiaan liittyvän suurtapahtuman tapahtuman. Aurinkoenergia oli nopeassa murrosvaiheessa ja markkinat tuplaantuivat vuosittain. Tilaisuuden tavoitteena oli koota yhteen energia-, rakennus- ja kuntapuolen avainhenkilöt kuulemaan alan markkina- ja kehitysnäkymistä sekä keskustelemaan suomalaisten mahdollisuuksista ja osaamisista. Tilaisuuteen osallistui noin 130 osallistujaa. Aineistot Tapahtumasivu Torilla: event Seminaariaineistot Groove-ohjelman sivuilla: ohjelmat/groove/aineistot/seminaariaineistot Vuosi 2010 Coresma Kestävä yhdyskunta ohjelma oli esillä Tekesin ständillä. Inframessut Kestävä yhdyskunta ohjelma oli esillä Tekesin ständillä. Viestintäkoulutus tutkijoille 3.3. ja Tekesin Kestävä yhdyskunta ja Tila -ohjelmat järjestivät kaksivaiheisen viestintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien henkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tiedote. Tekesin kiinteistöt ja rakentaminen ohjelmatoiminta eilen ja tänään entä miltä tulevaisuus näyttää? Tekes / Kiinteistö- ja rakennustoimiala kutsui sidosryhmiään kutsuvierastilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan menneiden Tekes-ohjelmien tuloksista sekä hahmottamaan tulevaisuutta. Tilaisuuden puhujia olivat mm. asuntoministeri Vapaavuori sekä filosofi Himanen. Älykäs kaupunki -tilaisuus, Kestävä yhdyskunta, Tila-ohjelma ja Ubicom -ohjelma toteuttivat Älykäs kaupunki -aiheisen tilaisuuden, jonka tarkoitus oli yhdistää ICT-sektorin ja kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmia. Erityisesti tietoteknisten ratkaisuiden hyödyntäminen osana muuttuvia työnteon tapoja korostui. Tilaisuuteen osallistui yli 60 henkilöä. Ekologisesti kestävän aluerakentamisen työkalut, Tekes järjesti tiedonjako- ja keskustelutilaisuuden kaupunkien ja kuntien sekä tutkimuslaitosten edustajille ekologisesti kestävän aluerakentamisen aihepiiristä. Näkökulmana oli erityisesti nyt käynnissä olevat, mittaristojen ja kriteeristöjen kirjo sekä aluekehityksen uudet työkalut ja käytännöt. Tilaisuuden lopuksi käytiin keskustelua jatkotutkimustarpeista. Tilaisuuden jälkeen asian valmistelua jatkettiin tutkijoiden kanssa Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä.

15 Tapahtumat Innovaatiokilpailu kunnille & Kuntamarkkinat, Kestävä yhdyskunta -ohjelma toteutti Kuntaliiton kanssa kunnille suunnatun innovaatiokilpailun Tulevaisuuden kestävä kunta vuoden 2010 aikana. Kunnat haastettiin ideoimaan ja toteuttamaan kestävän kehityksen kannalta tarvittavia kehityshankkeita. Kilpailun tulokset julkistettiin Kuntamarkkinoilla Kuntamarkkinoille Tekes osallistui ständillä sekä miniseminaareja järjestämällä. Aineistot: Tee parannus kiertueet 2010 Tekes ja erityiseesti Rakennettu ympäristö -ohjelma oli yksi asuintalojen edustajille suunnatun ja toteutetun Tee Parannus -kampanjan toteuttajista. Kampanjaan liittyi myös paikkakuntakohtainen kiertue, johon niin ikään osallistuttiin. Sittemmin kampanja jatkaa toimintaansa mm. osoitteessa Sustainable building konferenssi, Suomen Rakennusinsinööriliitto, VTT ja Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjestivät kolmepäiväisen kansainvälisen alueellisen kestävän kehityksen konferenssiin Espoon Otaniemessä. Tapahtuman nimi viesti sen teemoista: SB10 Finland: Sustainable Community buildingsmart. Erityistä huomiota kiinnitettiin liike-elämän edustajien osallistumiseen. Tapahtuman yhteydessä toteutettiin myös Kestävä yhdyskunta -ohjelman vuosipäivä. Koko tapahtumaan osallistui satoja ja ohjelman vuosipäiväänkin yli 200 asiasta kiinnostunutta kuulijaa. Aineistot Tapahtumasivut Lehdistötiedote Kiinteistö- ja rakennusala ratkaisijan roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa CIB:n yhteenveto tapahtumasta espoo.pdf Tekesin ohjelmat Oulussa, Tekesin monet ohjelmat esittäytyivät Oulussa laajahkossa yhteistilaisuudessa. Kestävä yhdyskunta ohjelma järjesti tapahtumaan oman aihepiirinsä puheenvuoroja. Vuosi 2009 Vuosiseminaari Seminaari tarjosi näkemyksiä ja ratkaisuja yhdyskuntasuunnitteluun ja alueellisiin energiaratkaisuihin, jotka olivat ohjelman teemat vuonna Koko päivän mittaisessa tilaisuudessa kuultiin esityksiä niin tanskalaisen Lolland-yhteisön toiminnasta kuin suomalaisista parhaista käytännöistä. Tilaisuuteen osallistui yli 200 henkilöä. Inframessut Tekes oli messuilla esillä Rakennettu ympäristö ja Kestävä yhdyskunta-ohjelman voimin. Intelligent Energy Management -seminaari, Seminaarissa käsiteltiin yritysesimerkein, miten energiatehokkuus voidaan ottaa kiinteämmäksi osaksi yritysten strategioita. Kiinteistöjä pitää myös johtaa entistä älykkäämmin energiatehokkuuden ylläpitämiseksi käytön aikana. You can t manage what you don t measure on ollut ohjenuorana seminaarin järjestämisestä vastaavassa BuildingEQ EU-projektissa. Lisätietoja Seminaari järjestettiin yhdessä TEKES:n Kestävä yhdyskunta -ohjelman kanssa ja se oli tarkoitettu kiinteistöjen omistajille ja niiden ylläpidosta vastaaville, arkkitehdeille, suunnittelijoille ja muille kiinteistöjen energiatehokkuudesta kiinnostuneille. Tilaisuuteen osallistui noin 70 henkilöä. Aineistot: Roadshow, Kuopio, Tila- ja Kestävä yhdyskunta -ohjelmien järjestämä roadshow-tilaisuus, jossa esiteltiin ohjelmien painotuksia ja mahdollisuuksia. Tilaisuuden teemana oli tulevaisuuden kestävä asuminen. Tilaisuuteen osallistui n. 80 henkilöä. Tutkimustarpeiden tunnistamistyöpaja, Kestävä yhdyskunta -ohjelman tutkimustarpeita ideoitiin ja kartoitettiin työpajassa. Työpajan tavoitteena oli 1) tunnistaa ja priorisoida tutkimusongelmia ja -kysymyksiä, joiden ratkaisemiseksi tulisi käynnistää tutkimushanke. 2) määrittää, kuvata ja tarkentaa nämä tutkimusongelmat siten, että ongelman kuvaus ja tutkimuksen tavoite on selkeä. 3) ideoida mahdollisia tutkimustahoja tai konsortioita kyseisten tutkimusten parhaiksi toteuttajiksi. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä. Roadshow, Polttokennot ja uusiutuva energia Lappeenrannan alueella, Tilaisuuden järjestivät Tekesin Polttokennot, Kestävä yhdyskunta sekä valmisteilla olevan Uusiutuvat energiamuodot -ohjelmat. Tilaisuuden tavoitteena on tuoda esille polttokennoteknologian ja uusiutuvien energialähteiden tarjoamia mahdollisuuksia alueen yrityksille sekä tutkimusorganisaatioille. Tapahtumalla edistettiin alueellisen uusiutuvaan energiaan keskittyvän klusterin muodostumista. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Energiatehokkuus kestävän kehityksen veturina seminaari, Oulu, Tilaisuudessa haastettiin kaupunkeja ja kuntia toteuttamaan sekä mahdollistamaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuita. Tapahtuma toteutettiin yhdessä kumppaneiden kanssa. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä. Aineistot: Viestintäkoulutus tutkijoille ja Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjesti kaksivaiheisen viestintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien henkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tiedote.

16 Tapahtumat Kuntamarkkinat, Kuntamarkkinoille osallistuttiin Tekesin ständillä yhdessä muiden ohjelmien kanssa. Lisäksi tapahtumassa pidettiin tietoiskuja, jotka käsittelivät Tekesin julkisiin hankintoihin liittyviä palveluita sekä ohjelman painotuksia ja mahdollisuuksia. Suomen paras asuinalue -julkistus & keskustelutilaisuus, Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmassakin pinnalle nousseisiin kysymyksiin asuinalueiden toivotuista ominaisuuksista etsittiin vastauksia myös Suomen paras asuinalue kilpailussa. Kilpailun tulokset julkistettiin Tekesin tiloissa ja ohjelmapäällikkö oli mukana kilpailun tuomaristossa. Vuosi 2008 Kestävä yhdyskunta avausseminaari, Mitä kestävä kehitys edellyttää yhdyskuntarakentamiselta? Miten energia- ja ympäristöratkaisuiltaan tehokas, mutta silti toimiva ja viihtyisä yhdyskunta luodaan? Tilaisuus järjestettiin Helsingin messukeskuksessa. Ohjelmassa oli ohjelman aihepiiriä koskevia puheenvuoroja ja ohjelman linjausten ja tulevan toiminnan esittely. Tapahtumaan osallistui noin 300 henkilöä. Kiinteistöreittaukset & Sustainable Building Alliance keskustelutilaisuus Tilaisuuden tavoitteena oli käydä keskustelua kolmesta asiasta: 1) Kuulla eri osapuolten kuulumisia ympäristöluokituksiin liittyen. 2) Keskustella Sustainable Building Alliance hankkeesta ja suomalaisten intresseistä hankkeen osalta 3) Kuulla näkemyksiä aluetason reittauksista. Tilaisuuteen osallistui 12 henkilöä. Roadshow, Oulu: Tekesin ohjelmat esittäytyvät Oulussa Kestävä yhdyskunta, Tila ja Vapaa-ajan palvelut, Tekesin ohjelmat esittäytyivät Oulussa ja välittivät tietoa rahoitusja asiantuntijapalveluista Pohjois-Suomen yrityksille ja tutkimusorganisaatioille. Seminaari esitteli muun muassa yhdyskuntarakentamisen, vapaa-ajan palvelujen kehittämisen sekä innovatiivisten tilaratkaisujen uusimpia tuulia. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä. Kansainvälinen teemapäivä & keskustelutilaisuus Kiina, Tilaisuuden tarkoitus oli tarjota tietoa Kiinaa koskevista ajankohtaisista asioista sekä keskustella siitä, millaisia tarpeita suomalaisilla yrityksillä on Kiinan markkinoilla ja millaista tukea yritykset toivovat Tekesin kestävä yhdyskunta -ohjelmalta ja muilta toimijoilta. Tilaisuudessa esiin tuodut näkökulmat otetaan huomioon jatkossa sekä ohjelman suuntaamisessa ja ohjelma-aktiviteettejä mietittäessä että myös muiden organisaatioiden toimissa. Tilaisuuteen osallistui n. 60 henkilöä. Mitä, missä, milloin Kestävä yhdyskunta Tänään, tässä ja nyt: uusimmat tutkimustulokset, Ohjelman taustatutkimusten esittelypäivässä esiteltiin tulokset kolmesta tutkimuksesta, joissa TKK:n ja VTT:n tutkijat olivat kartoittaneet ohjelman aihealueita kolmella taustatutkimuksella. Tutkimukset koskivat nykytilaa ja trendejä kestävän yhdyskunnan kiinteistöjen, energiajärjestelmien ja yhdyskuntarakenteen näkökulmista. Tilaisuuteen osallistui n. 110 henkilöä. Roadshow, Lahti: Tekesin ohjelmat esittäytyvät Lahdessa - Kestävä yhdyskunta ja Tila, Tekesin ohjelmat esittäytyivät Lahdessa ja välittivät tietoa rahoitusja asiantuntijapalveluista Päijät-Hämeen yrityksille ja tutkimusorganisaatioille. Seminaari esitteli muun muassa palveluliiketoiminnan, innovatiivisten tilaratkaisujen ja kiinteistöjen energiaratkaisujen uusimpia tuulia. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä. Green Workshop -keskustelutilaisuus 11/2008 Kiinteistöliiketoiminnan vuosiseminaarissa Aulangolla järjestettiin n. 40 henkilön keskustelutilaisuus kestävän kehityksen näkökulmista kiinteistö- ja rakennusalalla. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja eri tyyppisten organisaatioiden näkemyksistä. Tapahtuma toteutettiin yhdessä Kiinkon kanssa.

17 Videot Kestävä yhdyskunta ohjelman yhteenveto 2012 Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelman saavutuksia summaavat Virpi Mikkonen Tekesistä ja Ilari Aho Uponorista com/watch?v=4eywei6quqc&feature=youtu.be Hankegallerian esittelyvideo 2012 Tekesin hankegalleria.fi -sivun esittelyvideo hankegallerian opetusvideo er_embedded Vuosiseminaari 2009 Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma kysyi vuosiseminaarissaan näkemyksiä tilaisuuteen osallistuneilta. Katso vastauksia siitä - Millainen on kestävä yhdyskunta? -Mitä kestävän yhdyskunnan toteuttaminen vaatii? -Miksi kestävän yhdyskunnan toteuttaminen on välttämätöntä? Millainen on tulevaisuuden kestävä yhdyskunta? 2011 Millainen on tulevaisuuden yhdyskunnan rakenne ja toiminta, entä päätöksenteon tavat kunnissa ja yrityksissä? Miten ihmiset haluavat viettää vapaa-aikaansa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittyiin vastauksia tohtori Tarja Meristön tutkimusryhmässä, jonka tavoitteena oli hahmotella skenaarioita tulevaisuuden kestävän yhdyskunnan malleiksi Tekesin toimeksiannosta. Kestävä kunta palkitsi Joensuun, Jyväskylän, Turun ja Itä-Uusimaan 2010 Tekesin ja Kuntaliiton järjestämä Tulevaisuuden kestävä kunta -kilpailun palkinnot jaettiin Kuntamarkkinoilla. Palkinnot menivät jäteveden, maankäytön, jätehuollon ja biokaasun innovaatioille. Palkinnot jakanut hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli (kesk.) sanoi, että voittajaehdotuksissa näkyy käytännönläheinen innovatiivisuus. - Hyvät ideat syntyvät usein käytännön työssä. Hiilivapaa kunta vaatii uudenlaista ajattelua 2010 Hiilipäästöjen alentaminen vaatii vain uutta ajattelua eivätkä ratkaisut välttämättä ole yhtään sen kalliimpia kuin entisetkään, sanoo projektipäällikkö Jyrki Tenhunen, Syke. Kuntien hiilipäästöjä alentamaan pyrkivä Hinku projekti onkin alkanut jo tuottaa tuloksia. Viidessä pilottikunnassa päästöjen vähentämisessä on päästy alkuun ja pian testattuja malleja aletaan markkinoida myös muille kunnille. - Projektissa haetaan yhdessä alan yritysten kanssa nimenomaan käytännön ratkaisuja, korostaa Tenhunen Mäntyharjun lomamessuilla esitellään ekokylää 2010 Kolmivuotinen Ekolatu -projekti huipentuu juhannuksen jälkeen yleisölle avatuneilla Mäntyharjun loma-asuntomessuilla. Sinne on rakennettu energiatehokkaita ja ympäristöä vähän kuormittavia loma-asuntoja kokonainen kylä. Tekesin tukemassa projektissa on haettu käytännön työkaluja ekotehokkaampien loma-asuntojen suunnitteluun, kertoo projektipäällikkö Taina Jordan. Loma-asunnot laitetaan ekoladulle Mäntyharjulla 2011 Tämän kesän loma-asuntomessuilla Mäntyharjun Pyhäniemessä haetaan uusia malleja suomalaiseen kesämökkielämään. Kyse ei ole pikkuasiasta, sillä maassa on ainakin puoli miljoonaa eri tasoista kesäasuntoa, jotka kuluttavat energiaa ja kuormittavat ympäristöä. Ekolatu hanke etsii ratkaisuja niin yksittäisen loma-asunnon kuin lomakylän tai loma-asuntoalueen suunnitteluun sekä keinoja rakentamisen ohjaukseen. Arkkitehti Kimmo Lylykangas Leena Pakkasen haastattelussa. Ekotalo tuottaa sähköä verkkoon 2011 Tämän kesän loma-asuntomessuille Mäntyharjulle pystytetty Ekotalo tuottaa sähköä verkkoon. Luukku -talo oli valmistuessaan Suomen ensimmäinen plusenergiatalo ja nyt testataan käytännössä tuottaako talo todella enemmän energiaa kuin kuluttaa. Arkkitehti Kimmo Lylykangas esittelee taloa Leena Pakkasen haastattelussa. Julkinen tilauskuljetus tulossa pääkaupunkiseudulle 2011 Pääkaupunkiseudulla aloitetaan julkisen tilausliikenteen kokeilu jo ensi vuoden lopulla, jos Helsingin seudun liikenteen hallitus suunnitelman hyväksyy. Hanke on osa liikennerevoluutio ohjelmaa, jolla etistään aivan uusia, nykyajan tietoliikennettä hyödyntäviä palvelumuotoja liikenteeseen. Johtaja Ville Lehmuskoski HSL:stä uskoo, että kysyntäohjattu joukkoliikennepalvelu on tulevaisuutta. Joensuu ottaa lämmön talteen jätevesistä 2010 Kestävä kunta -kilpailu: Joensuun kaupungin ehdotuksessa esitettiin jätevedenpuhdistamon tuottaman lämmön hyödyntämistä asuntojen lämmitykseen joko keskitettynä tai hajautettuna lämpöpumppuratkaisuna. Jyväskylän malli suunnittelee maankäyttöä 2010 Kestävä kunta -kilpailu: Jyväskylän ehdotuksessa kehitettiin edelleen maankäytön suunnittelutyökalua eli Kymppi -ohjelmaa sekä sen soveltamiseen liittyviä toimintatapoja. Kyseessä on ainutlaatuinen ratkaisumalli kuntien yleisimpään ongelmaan eli maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden yhteensovittamiseen. Turku aikoo ottaa busseihin biokaasun jätteistä 2010 Kestävä kunta -kilpailu:turun kaupungin ehdotus koskee paikallisesti tuotetun biokaasun käyttöönottoa liikenteessä. Idean avulla voidaan pienentää liikenteen, jätteenkäsittelyn ja maatalouden päästöjä sekä parantaa alueellisten materiaalivirtojen hallintaa. Itä-Uusimaa kehitti jätteiden lajittelujärjestelmän pientaloille 2010 Kestävä kunta -kilpailu: Itä-Uusimaan palkitussa työssä suunniteltiin jätteiden lajittelujärjestelmä, joka vähentää kuljetustarvetta ja kannustaa lajittelemaan jätteet jo kotiovella.

18 Videot Energiatehokas lähiöuudistus teollisin menetelmin, Kiinteistö Oy Jyrkkälänpolku, toimitusjohtaja Marjatta Roth Järvenpään Mestariasunnot ja kaksi energiatehokkuuspilottia, Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja Solar Energy Forum 2011 esitykset Tekesin Groove- ja Kestävä yhdyskunta -ohjelmien järjestämä Aurinkoenergian suurtapahtuma Finlandiatalolla. Jari Marjo, Vacon Oy Mika Airaksela, Rakennusliike Reponen Oy Filippa Niku, Oilon Home Oy Hele Savin, Aalto-yliopisto Jouko Häyrinen, Suntrica Oy Mikko Juntunen, NAPS Systems Oy Petra Lundström, Fortum Oyj SB11 tapahtuman haastattelut 2011 Michael Grätzel in SB11, Helsinki Millennium-teknologiapalkinnon vuonna 2010 voittaneen professori Michael Grätzelin kehittämät fotosynteesiä jäljittelevät aurinkokennot yleistyvät maailmalla hurjalla vauhdilla. Ger Maasin haastattelu ENCORD on 20 johtavan eurooppalaiseen rakennusalan yhtiön muodostama verkosto, joka panostaa pitkäjänteiseen tutkimusja kehitystoimintaan. Sen jäseniä ovat esimerkiksi Consolis, NCC, Skanska, Uponor ja YIT. Charles J. Gibert Yhdysvaltain nollaenergiarakennuksista Myös Yhdysvalloissa pyritään määrätietoisesti kohti nollaenergiarakennuksia. Valtakunnallinen tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki uudet liikerakennukset ovat nollaenergiataloja ja että vuoteen 2050 mennessä koko liikerakennusten kanta täyttää nollaenergiataloille asetettavat vaatimukset. Esimerkiksi Kaliforniassa tavoitteet ovat vielä kunnianhimoisemmat, sillä kaikkien uusien asuinrakennusten on määrä olla nollaenergiataloja jo vuoteen 2020 mennessä, kertoi Floridan yliopiston professori Charles J. Kibert Sustainable Buildind 2011 konferenssissa Helsingissä. Yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta vaikuttavat kiinteistöjen arvoihin Jürg Roland Bernetin ja Frank Hovorkan haastattelu SB11-tapahtuman yhteydessä Integroivan suunnittelun avulla plusenergiakoulu Hohen Neuendorfiin Saksaan on hiljattain valmistunut koulu, joka tuottaa energiaa enemmän kuin kuluttaa. Hankkeen suunnittelua vetänyt professori Ingo Lütkemeyer korostaa huolellisen suunnittelun merkitystä. Kestävän rakentamisen haasteet ja mahdollisuudet kehitysmaissa Kestävän rakentamisen haasteet ovat kaikkein suurimmat kehitysmaissa, jotka ovat vasta opettelemassa kuluttamaan ja käyttämään energiaa, toteaa maailmankuulu arkkitehti Cameron Sinclair. Raymond Cole & Bill Bordass Kestävissä yhdyskunnissa korostuvat alueellinen näkökulma ja käyttäjälähtöisyys. Maija Virta ja Ilari Aho Kiinteistöjen luokitusjärjestelmien tueksi kehitetään uusia työkaluja. Björn Mattson Rakennusten energiankulutuksen vähentämisellä isot kustannukset Ruotsissa. Tee Parannus -videot Peter Lund, Aalto-yliopisto

19 Liite 1 Lehdistötiedotteet Sisällysluettelo Valistuneet asiakkaat vaativat ekotehokkuutta Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan tehokkaasti kestävään kehitykseen Kestävä kehitys ja käyttäjälähtöisyys käytännöiksi kiinteistö- ja rakennusalalle Aurinkoenergia ja energiankulutuksen hallinta kiinnostavat kuluttajia Ekotehokkuutta laajemmista kokonaisuuksista Kiinteistöalalla tarvitaan lisää tietoa kehityshankkeista Uusi tapa esitellä tutkimustuloksia Hankegalleria on avattu! Tilaajan eurot uudistamaan korjausrakentamista Tuote paranee, kun sitä kehitetään arkiympäristössä asiakkaan kanssa World-class sustainable solutions from Finland -julkaisu on ilmestynyt Uusista asuinalueista voidaan tehdä lähes päästöttömiä Ekopassi auttaa ekotehokkaan loma-asunnon hankinnassa Tekes edistää kestävän yhdyskunnan maankäytön suunnittelua Nykyisissä asuinrakennuksissa jopa 70 prosentin energiansäästöpotentiaali Tehdään yhdessä maailman paras rakennettu ympäristö Tekesin Tori on uudistunut Kiinteistö- ja rakennusala ratkaisijan roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa Kestävä kunta -kilpailun palkinnot jäteveden, maankäytön, jätehuollon ja biokaasun innovaatioille Energiatehokkuus kiinnostaa rakentamista suunnittelevia Tulevaisuuden kestävä kunta -kilpailuun 20 ehdotusta Kilpailu haastaa kunnat kestävän kehityksen vetureiksi Sustainable Building konferenssi Suomeen syksyllä 2010 Energiatehokkaan rakennusprosessin tulee huomioida rakennuksen koko elinkaari Suomen ensimmäinen täysin hiilidioksidilla toimiva kylmäjärjestelmä otettiin käyttöön Kestävän yhdyskunnan luominen pakottaa kaavoittajat, rakennusyhtiöt ja käyttäjät yhteistyöhön Suomen kaupunkiympäristössä mahdollisuuksia aurinko- ja tuulienergialle Sisustusbuumi, asiakaslähtöisyys ja elämyksellisyys ovat huonekalualan menestystekijöitä Kestävän kehityksen ponnisteluille nopeasti lisävauhtia Tiedonsaanti lisää ekotehokasta rakentamista 100 miljoonan euron mahdollisuus, Kestävä kehitys edellyttää uutta tehokkuutta yhdyskuntarakentamiseen Tekes käynnistää kestävän yhdyskunnan teknologiaohjelman

20 Verkkopäätoimittaja Eero Lukin, puh Julkaistavissa :00 otehokkuutta?type=news Valistuneet asiakkaat vaativat ekotehokkuutta Rakennusten energiatehokkuus merkitsee muutakin kuin eristeiden lisäämistä. Kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät voivat valinnoillaan vaikuttaa tilojensa energiatehokkuuteen. Samalla luodaan kysyntää kestävän kehityksen mukaisille ratkaisuille. Tekesin rakennetun ympäristön ohjelmien kehitysprojekteissa on keskitytty rakentamisen ja kiinteistönhoidon energiatehokkuutta edistävien toimintamallien ja kokonaisratkaisujen kehittämiseen sekä monitieteelliseen osaamiseen ja eri toimialojen väliseen yhteistyöhön. Kestävä yhdyskunta-, Tila- ja Rakennettu ympäristö -ohjelmissa luotuja uusia energiatehokkuusratkaisuja, -toimintamalleja ja -palveluita esitellään Energiatehokkaat ratkaisut - julkaisussa. Olemme halunneet vahvistaa valistuneen asiakkaan roolia, jotta laadukkaille ja kestävän kehityksen mukaisille toimintatavoille ja ratkaisuille syntyisi kysyntää. Paremmin hallitut hankinta- ja rakentamisprosessit ovat avainasemassa energiatehokkuuden parantamisessa, toteaa Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö Virpi Mikkonen Tekesistä. Uudenlaisten hankintamallien lisäksi erityisesti käyttäjien tarpeet synnyttävät kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Esimerkiksi ISS palvelut Oy on kehittänyt uusia toimitilapalveluita, joilla voidaan vähentää tilojen aiheuttamia vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Esimerkkikohteessa Suomen Hewlett-Packardin pääkonttorissa on saatu hiilidioksidipäästöjä pudotettua 800 tonnilla vuonna Samalla päästiin merkittäviin sähkön, lämmön ja veden kulutuksen säästöihin käymällä läpi toiminnot ja ISS:n tuottamat palvelut. Suomen ensimmäiset nollaenergiatason kerrostalot Rakentamisen energiatehokkuutta soveltavissa konsepteissa yhdistyvät rakenteelliset ja talotekniset ratkaisut sekä paikallinen energiantuotanto. Tekesin ohjelmissa kehitetyt ja pilotoidut toimintamallit näyttävät suuntaa, miten myös olemassa olevaa kiinteistökantaa tullaan jatkossa uudistamaan, Virpi Mikkonen jatkaa. Järvenpään Mestariasuntojen ja Kuopion opiskelija-asuntojen rakennuttamat asuintalot ovat ensimmäiset nollaenergiatason kerrostalot Suomessa. Matala- ja nollaenergiarakentaminen sekä -korjaaminen edellyttävät uudenlaista osaamista ja kokonaisuuksien hallintaa niin suunnittelijoilta, rakentajilta kuin kiinteistön huoltajilta. Siksi ohjelmissa on korostettu monialaista osaamista ja yhteistyötä. Tulevaisuuden energiaratkaisuissa painottuu paikallinen ja uusiutuviin perustuva energiantuotanto. Esimerkkejä innovatiivisista uusiutuvan energian tuotantotavoista ovat muun muassa Aurubiksen julkisivuun integroidut aurinkokeräimet Porin uimahallissa, samoin kuin maalämmön hyödyntäminen isoissa teollisuuskohteissa. Lisätietoja Virpi Mikkonen, Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö, puh , virpi.mikkonen(at)tekes.fi Katso videot Kestävä yhdyskunta- ja Tila-ohjelmien tuloksista. Tutustu Tekesin ohjelmien tutkimus- ja kehitysprojektien tuloksiin: Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija.

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Älykäs kaupunki seminaari 26.3.2010 klo 12-16 Radisson Blue Royal, Hki, Runeberginkatu 2

Älykäs kaupunki seminaari 26.3.2010 klo 12-16 Radisson Blue Royal, Hki, Runeberginkatu 2 Älykäs kaupunki seminaari 26.3.2010 klo 12-16 Radisson Blue Royal, Hki, Runeberginkatu 2 Kolme näkökulmaa älykkääseen kaupunkiin Tila, Ubicom ja Kestävä yhdyskunta ohjelmat Tila Ohjelman painottuu muuttuviin

Lisätiedot

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Linkki esityksiin lähetetään osallistujille seminaarin jälkeen WLAN Sibeliustalo Käyttäjätunnus: Salasana: Vähähiilinen maankäyttö

Lisätiedot

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017. 12.2.2011 Pekka Seppälä

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017. 12.2.2011 Pekka Seppälä ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 12.2.2011 Pekka Seppälä Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali Rakennetun ympäristön osuus energian loppukäytöstä 42 % Osuus päästöistä 38 % Sitoumukset

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Energia- ja talotekniikkaryhmän (RET) tavoitetila. Jäsenten (224 hlö) osallistumisen kanavointi RIL:n toimintaan

Energia- ja talotekniikkaryhmän (RET) tavoitetila. Jäsenten (224 hlö) osallistumisen kanavointi RIL:n toimintaan Energia- ja talotekniikkaryhmän (RET) tavoitetila Jäsenten (224 hlö) osallistumisen kanavointi RIL:n toimintaan verkostoituminen ja vuorovaikutuksen kanavoiminen RIL:n energia- ja talotekniikkasekä rakennusasiantuntijoiden

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN. Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN. Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi i Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali Rakennetun ympäristön osuus energian loppukäytöstä 42

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom-klinikan tavoitteet Klinikan tavoite on kuvata uusiutuvaan energiaan tukeutuvan alueen toteuttamiseen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto

Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto & Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto Plusenergia klinikka 1. RAKLIn klinikat 2. Plusenergia klinikka RAKLIn klinikka Kokoaa parhaat toimijat, tiedot, ideat ja

Lisätiedot

Hankintaklinikan kokemukset markkinavuoropuhelusta

Hankintaklinikan kokemukset markkinavuoropuhelusta Innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäjäklubi Hankintaklinikan kokemukset markkinavuoropuhelusta 28.11.2012 Erkki Aalto kehitysjohtaja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry RAKLIn klinikat

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

MATKA KESTÄVÄ MATKAILUALUE

MATKA KESTÄVÄ MATKAILUALUE MATKA KESTÄVÄ MATKAILUALUE Kestävän matkailualueen suunnittelu ja rakentamistapa Aija Staffans Arkkitehtuurin laitos Aalto-yliopisto matka.tkk.fi TUTKIMUSHANKKEEN ESITTELY MATKA Matkailu yhdyskuntarakenteessa

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

KEKO KAUPUNKIEN JA KUNTIEN ALUETASOINEN EKOLASKURI

KEKO KAUPUNKIEN JA KUNTIEN ALUETASOINEN EKOLASKURI KEKO KAUPUNKIEN JA KUNTIEN ALUETASOINEN EKOLASKURI ERA17 Kestävän aluesuunnittelun työkalut käyttöön -tilaisuus 3.10.2013 Helsingissä Katriina Rosengren, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Esityksen tekijöinä

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Hiilineutraali ja vetovoimainen elinympäristö, Kestävän yhdyskunnan ratkaisut RIL-seminaari, Kuparisali, Helsinki. Energiaviisas Suomi

Hiilineutraali ja vetovoimainen elinympäristö, Kestävän yhdyskunnan ratkaisut RIL-seminaari, Kuparisali, Helsinki. Energiaviisas Suomi Hiilineutraali ja vetovoimainen elinympäristö, Kestävän yhdyskunnan ratkaisut RIL-seminaari, Kuparisali, Helsinki Energiaviisas Suomi 17.9.2010 Jukka Noponen Suomi Sitra ERA17 Viisautta etsimässä Rakentamassa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 Tapahtuman yhteenveto Hankkeen teemojen määrittely Tapahtuman tavoitteena oli saada laajempaa näkemystä siihen, mihin teemoihin hankkeen aihepiirin sisällä kannattaisi

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana. 3/2009, ohjelman koordinaattori

Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana. 3/2009, ohjelman koordinaattori Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana Suomen kestävän ä kehityksen toimikunnan kokous ous 3/2009, 7.10.2009 ohjelman koordinaattori Mikko Nousiainen, Pöyry Esityksen rakenne 1. Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia

ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia TkT, Energiaohjelma, Sitra K A U P U N K I S U U N N I T T E L U N S E M I N A A R I V U U S I O U L U - M A H D O L L I

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa

Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa Elina Uitamo Varsinais-Suomen ELY-keskus/Tekes DM 926686 01-2013

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy EU-GUGLE European Cities Serving as Green Urban Gates Towards Leadership in Sustainable

Lisätiedot

Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 29.08.2013, Erkki Aalto

Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 29.08.2013, Erkki Aalto & Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 29.08.2013, Erkki Aalto Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 1. RAKLIn klinikat 2. Plusenergia klinikka RAKLIn klinikka kokoaa parhaat toimijat, tiedot,

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman. Roadmap. Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio.

Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman. Roadmap. Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio. Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman Roadmap Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio tausta tavoitteita kiinteistö- ja rakennusalalle tutkimusaiheita korostuvia osaamisia

Lisätiedot

Tekes Innovaatiorahoituskeskus

Tekes Innovaatiorahoituskeskus Kerrostalojen korjaaminen hankintaklinikan aloitustilaisuus ja 1. työpaja 27.5. Uusia ratkaisuja ja toimintamalleja alueiden uudistamiseen Tekes Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari INTELLIGENT ENERGY ANAGEENT seminaari Tervetuloa BuildingEQ projektin esittely Toimitusjohtaja Reijo Hänninen Olof Granlund Oy Helsinki, HTC Center, Tammasaarenkatu 5 Ke 22.4.2009 1 Seminaariohjelma 09.00

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 30.9.2015 Tekesin ohjelman lisäarvopalvelu Teemana

Lisätiedot

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Huippuostajat ohjelmat Tampereella

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Huippuostajat ohjelmat Tampereella Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Huippuostajat ohjelmat Tampereella 16.4.2014, Pirkanmaan ELY -keskus Raimo Pakkanen, ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen, ohjelmapäällikkö Mitä, kenelle,

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Plusenergia-klinikan toteutus ja tulokset

Plusenergia-klinikan toteutus ja tulokset Plusenergia-klinikan toteutus ja tulokset Hyvä, viisas ja kestävä energiatulevaisuus Suomelle Plusenergia-klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Plusenergia-klinikan toteutus ja tulokset/ Erkki Aalto 20.1.2014

Lisätiedot

ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS

ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS ENERGIASTA KESTÄVYYTEEN 07.06.2012 Kimmo Lylykangas Aalto-yliopisto Arkkitehtuurin laitos ENERGIAKAAVOITUKSEN MALLIT Skaftkärr-hankkeen [2009-12] osana toteutettava

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

RAKSA Foorumi 2014. Kestävä asuminen ja ympäristö - K-EASY loppuseminaari

RAKSA Foorumi 2014. Kestävä asuminen ja ympäristö - K-EASY loppuseminaari RAKSA Foorumi 2014 Kestävä asuminen ja ympäristö - K-EASY loppuseminaari Ohjelma 13.00 Tilaisuuden avaus Juha Salmi, toimitusjohtaja, Suomen Asuntotietokeskus Oy 13.05 Rakennetun ympäristön elinkaari -

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster - CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster CLEEN Oy - osakkeenomistajat Yritykset (28): ABB Oy, Andritz Oy, Ekokem Oy Ab,

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011 TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011 Missio ja visio Missio Tuotamme hyvinvointia ja kilpailukykyä edistävää rakennettua ympäristöä Parannamme rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa

Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa DM 1127464 2013 Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa 21.8.2013 Minna Hendolin DM 1127464 2013 1950 1980 2000 2013 Konepaja Palvelu Konekauppa Kemppi Oy konserni - Liikevaihto 120 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tutkimuksen painopisteet 2012 2014 Tutkimusyhteistyö vauhdittaa innovaatioiden syntymistä CLEEN Oy:n puitteissa tehdään energiaan ja ympäristöön liittyvää

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Uusi arvonluonti. Julkisen tutkimuksen haku Minna Suutari

Uusi arvonluonti. Julkisen tutkimuksen haku Minna Suutari Uusi arvonluonti Julkisen tutkimuksen haku 22.5.-16.9.2014 Minna Suutari 28.5.2014 Haun kuvaus Tekesin useiden ohjelmien yhteinen tutkimushaku, jossa haetaan 1) Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rinnakkaishankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Tekes, Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat aktivaattori Mia Toivanen www.tekes.fi/huippuostajat SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014. Pellervo Matilainen, Skanska

Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014. Pellervo Matilainen, Skanska Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014 Pellervo Matilainen, Skanska Alueiden energiatehokkuus Kruunuvuori, Helsinki Finnoo, Espoo Kivistö, Vantaa Härmälänranta, Tampere Energiatehokkuus Energiantuotanto

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kalevi Virta Kalevi.virta@ewell.fi 18.5.2010. Copyright Tekes

Rakennettu ympäristö. Kalevi Virta Kalevi.virta@ewell.fi 18.5.2010. Copyright Tekes Rakennettu ympäristö Kalevi Virta Kalevi.virta@ewell.fi 18.5.2010 DM Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tavoitteet: Kehittää rakennetun ympäristön palvelukykyä käyttäjien ja yhteiskunnan tarpeista

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Tilaisuuden järjestävät:

Tilaisuuden järjestävät: KIMMO LYLYKANGAS ARCHITECTS Tilaisuuden järjestävät: 1 18/11/2014 Agenda renzero-projekti ja konsepti /Janne Heikkilä, projektipäällikkö Pääsuunnittelijan näkökulma /Jari Kiuru Yhteistyökumppaneiden edustajien

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Ihmiset bisneksen uudistajina. Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa

Ihmiset bisneksen uudistajina. Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa Ihmiset bisneksen uudistajina Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa Tutkimushaun infotilaisuus 30.9.2014 Finlandia-talo Haun kuvaus

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa Build Up Skills Finland 19.11.12 Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa ENERGIATEHOKKUUS Kuuma aihe, monta näkökulmaa Kiinteistöalalle profiilin noston mahdollisuus! 19.11.2012 Piia

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Johanna Kosonen-Karvo 9.3.2012 Technopolis Vantaa 01-2012 DM# 917670 Kuka minä olen? Johanna Kosonen-Karvo Tuotantotalouden DI, TKK, 1997 Asiantuntija

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle

Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori, TkT RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOKSEN VUOSIPÄIVÄ, RAKSA 3.0 - Rakennusalan uudistuva

Lisätiedot