SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS"

Transkriptio

1 SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI Energiaa puusta ja turpeesta Kun myrsky iskee s. 8 Stefan Finnilä tunnistaa kodin sähkösyöpöt s. 12 ENERGISTÄ PALVELUA

2 SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI S. 12 Julkaisija: Kokkolan Energia Postiosoite: PL Kokkola Katuosoite: Varastotie 3 Puhelin (06) Telefax (06) Päätoimittaja: Petri Kokko Toimittaja: Jorma Uusitalo Sisäsivuilla S. 6 S. 8 Höyryputkiverkosto valmistui...s. 6 Sähkökatkosten syyt selvitetään ripeästi...s. 8 Asuntomessualue valmistuu aikataulussa... s. 10 Testaa tietosi energiavisassa... s. 11 Stefan vastaa kysymyksiin sähkölaskusta... s. 12 Kuvat: Esa Melametsä ja Tomi Hirvinen Ulkoasu: Mainostoimisto Fristyle Painopaikka: Art-Print Painosmäärä: kpl. KOKKOLAN ENERGIAN TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA: Vaihde (Kokkolan kaupunki) Puh. (06) Varastotie 3 (PL 165), Kokkola Asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16 Puh. (06) Kaukolämpöliittymäsopimukset Puh. (06) Kaukolämpö tekninen asiakasneuvonta Puh. (06) Sähköliittymäsopimukset Puh. (06) Sähköliittymät tekninen asiakasneuvonta Puh. (06) Sähkönmyynti Puh. (06) Vikailmoitukset ja päivystys, sähkö Puh. (06) Vikailmoitukset ja päivystys, kaukolämpö Puh. (06) Oy Kokkola Power Ab Puh. (06)

3 Pääkirjoitus Energia-ala verojen viidakossa ja tukien tiheikössä Eräässä hiljattain järjestetyssä yhdyskuntien energiahuollon ajankohtaisasioita käsitelleessä tilaisuudessa laskettiin, että johonkin tiettyyn energiatuotantohankkeeseen kohdistuu seitsemän erillistä julkisen vallan energia- ja ympäristöpoliittista ohjauskeinoa. Tämän kirjoittaja voi helposti laskea, että Kokkolan sähkön ja lämmön tuotantoon tulee ensi vuonna kohdistumaan ainakin kuusi ohjauskeinoa. Näitä ovat hiilidioksidin päästökauppa, turpeen polttoainevero, raskaan ja kevyen polttoöljyn polttoaineverot, sähkövero ja metsäenergialla tuotetun sähkön syöttötariffi. Ja lisää voi olla tulossa. Osasta näistä on sivukaupalla yksityiskohtaisia soveltamisohjeita, osasta niitä vasta valmistellaan. Lisäksi on syytä muistaa, että metsäenergian alkutuotantoon kohdistuu jo nyt huomattava tukien ja määräysten viidakko, jossa metsäala ponnistelee. Paikallisen energiantuotannon lisäksi Kokkolan Energian osuusvoimalaitoksistaan saamaan sähköön kohdistuu vastaavasti lukuisia muita energiapoliittisia ohjauskeinoja, esimerkiksi tuulivoimaan kohdistuvat tuet ja turvesähkön syöttötariffi. Tämän lisäksi sellaiset ratkaisut, jotka eivät suoranaisesti kohdistu Kokkolan Energian energialiiketoimintaan, vaikuttavat välillisesti Kokkolassa käytettävien energianlähteiden hintaan ja saatavuuteen. On syytä kysyä, näkyykö metsää enää puilta. Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen ja tuontienergian vähentäminen ovat selkeitä yhteiskunnan asettamia velvoitteita, joita energia-alan yritykset ovat investointipäätöksillään pyrkineet täyttämään jo vuosien ajan. Ohjauskeinojen lukuisuus ja suorakulmaiset käännökset valtiovallan ratkaisuissa työllistävät ja vaikeuttavat tai tekevät jopa mahdottomaksi luotettavalla tavalla suunnitella tulevaisuuden investointeja. Tämä samaan aikaan kun investointeihin tarvittavien varojen hankkiminen voi vaikeutua rahoitusmarkkinoiden myllerryksessä. Vaikka EU-tason päätöksillä on osuutensa sekavaan tilanteeseen, on suomalaisilla ratkaisuilla ja soveltamismalleilla aivan omaehtoisesti vaikeutettu energiahuollon ruohonjuuritason toteuttamista. Kuten monella muullakin alalla, on sääntelyn lisäämisen ainut varma seuraus se, että kuluttajan on ennemmin tai myöhemmin maksettava ylätason päätösten seuraukset. Näin ollen Kokkolassakin joudutaan korottamaan energian hintoja ensi vuoden alusta. Päätavoitteiden saavuttamiseksi ja verotulojen keräämiseksi soisi löytyvän yksinkertaisempia keinoja, jotka olisivat asiakkaan kannalta havainnollisempia. Poukkoilevasta energiapolitiikasta huolimatta Kokkolan Energian piirissä on kehitetty määrätietoisesti kotimaisten polttoaineiden hankintaa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Ruokohelven käyttöön investoitiin jo aikaisemmin 2000-luvulla. Polttoaineen hankintaa on organisoitu niin, että olemme entistä lähempänä alkutuottajia. Päättyvän vuoden aikana on laajennettu merkittävästi puupolttoaineen varastointi- ja käsittelykapasiteettia. Hiilidioksidipäästöttömän energian tuotanto tuleekin olemaan alkaneen talvikauden aikana entistä korkeammalla tasolla. Petri Kokko Energiajohtaja KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

4 Kokkolalaista energiaa Oy Kokkola Power Ab:n ja Kokkolan Voima Oy:n voimalaitokset eivät ole ainoastaan tärkeitä energiantuottajia, vaan energiantuotannon lisäksi niillä on merkittävä työllistävä vaikutus ympäröivälle maakunnalle sijaintikuntansa ohella. Olemme muun muassa kouluttaneet yli sata kuljettajaa polttoainekuljetuksiin liittyen. Puuta ja turvetta hankimme lähimaakunnista noin 10 miljoonalla eurolla vuodessa. Turpeesta ostamme suurimman osan Keski-Pohjanmaalta, ja puuta käytämme vuodessa kiintokuutiometriä, kertoo polttoainepäällikkö Petri Ahokangas. Hän arvioi, että kun mukaan lasketaan kuljetukset, metsäalan ammattilaiset ja turvetyömaiden työntekijät, Kokkolan voimalaitokset tuovat maakuntaan työtä suoraan noin ihmisille. Ilman maakuntaa tämä laitos ei pyöri. Tarvitsemme toinen toisiamme, Ahokangas tiivistää. Säätöalue noin megawattituntia Kokkola kahden voimalaitoksen kokonaisuus sijoittuu Ahokankaan mukaan valtakunnallisessa mittakaavassa keskikokoluokkaan mutta maakunnallisesti kyse on isosta toimijasta. Kokoluokkansa ansiosta voimalaitokset luovat lähimaakuntiin runsaasti kysyntää biopolttoaineille ja turpeelle. Kokkolan Voiman voimalaitos on erikoistunut biopolttoaineiden käyttöön ja Kokkola Power käyttää tällä hetkellä pääasiassa turvetta. Pääpolttoaineemme on jyrsinturve, jonka määrä on vuodessa noin megawattituntia. Puun osuuden tekninen minimi on noin megawattituntia, eli noin kuutiota haketta. Nämä määrät tarvitaan vähintään, jotta voimalat saadaan toimimaan halutulla tavalla. Tarvitsemme tuon puumäärän, jotta saamme poistettua turpeesta rikin. Turpeen käyttö puolestaan sitoo puussa olevat alkalimetallit. Sen lisäksi meillä on noin megawattitunnin säätöalue. Se on osuus, jonka ajamme polttoaineella, joka on sillä hetkellä markkinoilla kilpailukykyisin ja meille edullisin, Ahokangas kertoo. Metsissä ollut tekemisen meininki Petri Ahokangas on mielissään siitä, että puuta on ollut hyvin tarjolla viimeiset pari vuotta. Hänen mukaansa puu on voimalaitoksille merkittävä polttoaine ja sen vuoksi on hyvä, että metsissä vallitsee nyt tekemisen meininki. Puun hankinnassa taloudellisesti kannattava toimintasäde on noin sata kilometriä, ja puuta tulee sekä hakkee- Teksti: Jorma Uusitalo Kuvat: Esa Melametsä 4 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

5 puusta ja turpeesta na että hakettamattomana. Ahokangas toivoo, että voimalaitokset saisivat puupolttoainetta mahdollisimman paljon nimenomaan hakettamattomana. Se parantaa puun säilyvyyttä ja helpottaa varaston hallintaa. Joulu-maaliskuussa puun käyttö lähes nelinkertaistuu. Koska kulutushuippu on tuolloin kaikkialla muuallakin, urakoitsijoilla ei ole resursseja vastata noin voimakkaaseen ja lyhyeen kysyntäpiikkiin. Mutta kun saamme puun kokonaisena, voimme silputa sen omien tarpeidemme mukaan ja samalla saamme hyödynnettyä tarkemmin puun energian. Puupolttoaineen merkityksestä voimalaitoksille kertoo omaa kieltään se, että Kovon polttoainekenttä on kasvanut laajennuksen ansiosta neljän hehtaarin suuruiseksi. Uusin ennuste puolestaan osoittaa, että kaudella KoVo:n polttoainekäytöstä puun osuus on jo 70 prosenttia luvun puoliväliin tultaessa vastaava luku oli ainoastaan prosentin luokkaa. Powerin puolella tulemme myös tehostamaan puun käyttöä, mutta siellä puun merkittävä lisääminen edellyttää jonkin verran investointeja vastaanoton parantamiseksi. Perinteisestihän Power on ollut enemmän turvevoimalaitos, Ahokangas sanoo. Turvetta saa kellon tarkuudella Myös turpeella on omat vahvuutensa puupolttoaineeseen verrattuna. Jos puun ja turpeen voimalaitoshinta veroineen ja maksuineen on sama, laitokselle on edullisempaa käyttää turvetta. Kotimainen turve on varma vaihtoehto. Turve on teollisempi polttoaine, koska saamme sitä kellon tarkkuudella silloin kun tarvitsemme. Puu on aina epävarmempi toimituslogistiikasta ja olosuhteista johtuen, ja sen takia puun saannille esiintyy enemmän rajoitteita, Ahokangas vertaa. Ympäristönäkökulmastakin turpeentuotanto on aivan toisella tasolla kuin luvuilla. Päinvastoin kuin yleisesti uskotaan, vesistövaikutukset eivät ole enää lainkaan sitä luokkaa kuin menneinä vuosikymmeninä. Suopinta-alasta vain noin prosentti käytetään turvetuotantoon, eli turvetuotanto ei myöskään hävitä suoluontoa Suomesta, polttoainepäällikkö muistuttaa mittasuhteista. Kokonaisuutena puu ja turve täydentävät hyvin toisiaan Kokkolan voimalaitoksilla. Polttoaineena puu ei ole läheskään niin tasalaatuinen kuin turve, mutta yhdessä niistä muodostuu erittäin hyvä polttoaineseos, joka palaa puhtaasti, Petri Ahokangas kuvaa esimerkillä käytäntöä. Lue lisää s. 6 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

6 Uusi höyryputkiverkosto otettiin käyttöön marraskuussa, jolloin alkoivat höyrytoimitukset Kokkola Power Ab:lta Tetra Chemicalsin tehtaalle. Höyryputkisto otettu käyttöön Suurteollisuusalueella kesän jatkuneet prosessihöyryputkiston rakennustyöt ovat valmistuneet. Uusi kokonaisuus otettiin käyttöön 9. marraskuuta, kun höyrytoimitukset Oy Kokkola Power Ab:lta alkoivat Tetra Chemicalsin tehtaalle. Marraskuun loppupuolella prosessihöyryputkistolla tehtiin enää viimeistelytöitä, kuten putkien eristyspeltien asennuksia. Uuden prosessihöyryputkiston ansiosta pystymme optimoimaan kahden voimalaitoksen yhteiskäyttöä sen mukaan, kummalla voimalaitoksella on kulloinkin edullisinta ajaa. Sen lisäksi höyryputkisto varmistaa Tetran höyrytoimitukset, sanoo Oy Kokkola Power Ab:n kehityspäällikkö Esa Malkamäki. Höyryä kulkee kahdessa putkessa ja kolmannessa palautuu lauhdetta eli lauhdutettua höyryä. Pystymme toimittamaan Tetralle höyryä kummalta tahansa voimalaitokselta. Sen lisäksi voimme välittää höyryä kahdessa eri painetasossa voimalaitokselta toiselle, Malkamäki kertoo. Ulkona olevan uuden höyryputkiston pituus on noin yksi kilometri per putki. Teksti: Jorma Uusitalo Kuva: Tomi Hirvinen Pienet purot isoksi virraksi Oy Kokkola Power Ab:n voimalaitosten toiminnan monimuotoisuus näkyy esimerkiksi polttoainepäällikkö Petri Ahokankaan työnkuvassa. Meidän polttoaineen hankintakokonaisuus on hyvin laaja. Turvetta ostetaan niin suolle kuin voimalaitokselle perille toimitettuna, ja puuta suoraan metsänomistajilta tienvarteen tai toimittajilta voimalaitokselle kuljetettuna. Lisäksi suoritamme puuraaka-aineen murskaamista ja käsittelyä täällä voimalaitosalueella. Olemme toisinsanoen hajauttaneet polttoainehankinnan hyvin laajasti riskien minimoimiseksi. Vaikka yksi jalka pettäisi vaikkapa huonojen sääolojen tai muiden toimitusvaikeuksien takia, meillä löytyy niissä tilanteissa korvaavia vaihtoehtoja, Ahokangas sanoo. Nykyisessä toimessaan maaliskuussa 2009 aloittanut Ahokangas on koulutukseltaan metsätalousinsinööri, eli hänellä on metsämiestausta, jota aikaisempi työura entisestään vahvistaa. Työskentelin ennen nykyistä tehtävääni L&T Biowatti Oy:n palveluksessa ja vastasin muun muassa Kokkolan Voiman voimalaitoksen puupolttoaineen toimituksista. Taustani ansiosta tunnen hankintaketjun hyvin kannolta voimalaitokselle. Logistiikan hallitseminen on työssäni tärkeää, koska tarvitsemme polttoainetta tasaisesti eikä toimitusvarmuudessa saa esiintyä vakavia häiriöitä. Vaikka käytämme täällä massiivisia määriä polttoainetta, kerätään esimerkiksi puuraaka-aine isoksi virraksi hyvin pienistä puroista. Yksittäiset myyntierät ovat suuruudeltaan useinmiten kiintokuutiometriä, Ahokangas kertoo. 6 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

7 Energiaverot vuonna 2011 Valtioneuvoston esitys energiaveroiksi vuodelle 2011 on tämän lehden mennessä painoon eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä. Esitys on olennainen osa valtion budjettia ja sen tarkoitus kerätä noin 700 miljoonaa euroa verotuloja vuosittain. Verojen korotukset kohdistuvat lämmityspolttoaineisiin ja sähköön. Kevyen polttoöljyn vero vaikuttaa öljylämmitteisen talon asukkaan kustannuksiin suoraan. Sähkövero kannetaan sähkönsiirtolaskun yhteydessä ja näkyy asiakkaille erikseen laskussa. Turpeelle asetettava vero sekä sähköveron ja polttoöljyjen verojen korotukset nostavat energiantuotannon kustannuksia, minkä johdosta Kokkolan Energia joutuu korottamaan kaukolämmön hintaa kanta-kokkolan alueella noin viidellä prosentilla vuoden 2011 alusta, mistä tiedotetaan erikseen kirjeitse lämpöasiakkaille. Esityksen mukaiset uudet verot arvonlisäverollisina ovat: Vero 2010 Vero 2011 Muutos Kevyt polttoöljy 10,7 snt/l 19,7 snt/l + 84 % Raskas polttoöljy 8,2 snt/kg 23,1 snt/kg % Turve - 3,90 /MWh 1) (uusi vero) Sähkö - veroluokka I 1,09 snt/kwh 2,09 snt/kwh + 93 % - veroluokka II (teollisuus) 0,32 snt/kwh 0,86 snt/kwh % 1) väliaikaisesti vv ,90 /MWh ja vv ,90 /MWh Kiristyvä energiaverotus herättää arvostelua Ensi vuonna voimaan astuvat energiaverojen korotukset ovat saaneet osakseen voimakasta arvostelua. Keskusteluun ovat nousseet varsinkin kivihiilen verotuksen kaksinkertaistuminen ja maakaasuveron peräti viisinkertaistuminen. Myös turpeelle on tulossa uusi erillinen polttoainevero. Veronkorotuksilla on tarkoitus kerätä valtion kassaan noin 700 miljoonaa euroa. Marraskuun lopulla valiokuntakäsittelyssä ollutta verouudistusta on kritisoitu muun muassa siksi, että sen kustannuksista suuren osan joutuvat maksamaan suomalaiset kotitaloudet. Esimerkiksi Kiinteistöliitto arvioi, että uudet energiaverot voivat johtaa jopa 20 prosentin hinnankorotuspaineisiin kaukolämpöyhtiöissä, jotka käyttävät maakaasua. Kustannusvaikutukset tuntuvat myös Kokkolan tapaisissa pienemmissä keskuksissa, jotka hyödyntävät kotimaisia polttoaineita. Suomi energiaverottajien kärkikastia Energiateollisuus puolestaan on laskenut, että energiaverojen korotusten jälkeen Suomi nousee Euroopan unionin alueella energiaverottajien kärkikastiin. Korotukset koettelevat erityisesti elinkeinoelämää ja kotitalouksia, joiden asumiskustannukset nousevat huomattavasti lämmön ja sähkön kallistumisen seurauksena. Uhkana onkin, että verot vaarantavat esimerkiksi kaukolämmön jatkokehittämisen. Energiateollisuuden mukaan energia-alalla korotukset vaikuttavat haitallisesti kaukolämmön lisäksi myös sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, koska polttoaineiden valmisteverojen huomattava nousu voi rapauttaa kaukolämmön kilpailukykyä lämmitysmarkkinoilla. Sähköveron korotuksen myötä verojen osuus kotitaloussähkön hinnasta nousee Suomessa noin 25 prosentista lähes 31 prosenttiin. Muutosten jälkeen Kokkolan Energian asiakkaiden yhteenlaskettu energiaverorasitus nousee vuositasolla arviolta viidestä kuuteen miljoonaa euroa. KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

8 Käyttöteknikko Pekka Kinnunen sekä valvomon seinällä sijaitseva kartta, joka on tärkeässä roolissa esimerkiksi silloin, kun sähkökatkoksen aiheuttaneen vian sijaintia paikallistetaan. Kun myrsky iskee Itä-Suomessa heinäkuun lopulla riehunut ja sähkölinjoille merkittäviä tuhoja aiheuttanut Asta-myrsky on tuore esimerkki luonnonilmiöstä, jonka aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen sähköyhtiöiden pitää varautua. Asta-myrskyn vaikutukset ulottuivat tuona viikonloppuna Keski-Pohjanmaalle saakka, ja myrskyvaurioiden korjaaminen työllisti myös Kokkolan Energian henkilökuntaa. Tulin silloin apuun lomalta iltavuoroon. Myrsky alkoi aamulla puoli viideltä ja sen jälkiä korjattiin vielä lähelle puolta yötä, sillä puita kaatui linjoille aika paljon, Kokkolan alueen sähkönsiirrosta huolehtivan Kenet Oy:n käyttöteknikko Pekka Kinnunen muistelee. Asta-myrskyn aiheuttamat tuhot Itä- Suomessa olivat merkittävät. Kokkolan seudulla selvittiin tälläkin kertaa paljon vähemmällä. Vaikka täällä tulisi rajukin myrsky, meillä sähkölinjojen pituudet ovat niin lyhyitä, ettei niiden korjaaminen kestäisi viikkoja. Kenetin alueella 5-20 kilometriä on aika tyypillinen yhden johtolähdön pituus mutta Itä-Suomen ja Keski-Suomen verkkoyhtiöissä johtolähtöjen pituudet voivat olla yli 100 kilometriä. Puustokaan ei kasva täällä aivan niin pitkäksi kuin Itä- ja Keski-Suomessa, mikä osaltaan ehkä pienentää myrskyvaurioita. Useampien rengassyöttömahdollisuuden ansiosta verkon rakenne on Kenetillä lisäksi vähän erilainen kuin Itä-Suomessa, Kinnunen sanoo. Kalusto valmiina lähtöön Normaalityöajan ulkopuolella yksi toimihenkilö ja kaksi asentajaa ovat varallaolossa puolen tunnin lähtövalmiudessa, kun kännykkään tulee ilmoitus häiriöstä sähkönjakelussa. Toimihenkilöllä on mukanaan reppu, josta löytyvät kannettava tietokone ja tarvittavat kartat. Varallaolijoilla on käytössään yhtiön autot, jotka on varustettu kalustolla, jota tarvitaan muun muassa linjojen raivaamiseen. Säätilaa tarkkaillaan aktiivisemmin jos lähialueelle on ennustettu myrskyä ja lisäksi Ilmatieteenlaitos lähettää sähköpostilla tiedon tulevasta myrskyrintamasta. Myrskyn uhatessa voidaan varallaolovahvuutta lisätä tarpeen mukaan. Kun saan hälytyksen, pystyn ottamaan kannettavalla yhteyden valvomoon jo kotoa ja ohjaamaan sieltä joitakin asioita sekä antamaan asentajille tietoja maastoon, Kinnunen kuvailee vikatilanteen aiheuttamia ensimmäisiä toimenpiteitä. Teksti: Jorma Uusitalo Kuvat: Esa Melametsä ja Kokkolan Energia 8 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

9 Meillä on töissä vastuuntuntoisia ihmisiä, sillä tiukoissa paikoissa liikkeelle lähtee sellaisiakin työntekijöitä, joita varallaolo ei sillä hetkellä koske. Ymmärretään, että sähköt pitää saada päälle eikä työssä olevia haluta jättää pulaan. Tiedon kuljettava varmasti Vikatilanteiden selvityksessä häiriötön tiedonkulku on avainasemassa. Kinnunen muistuttaa, että mitään ei tapahdu, ellei viesti kulje. Kokkolan Energialle on vastikään uusittu viestintäjärjestelmät, jotka nopeuttavat sähköverkon vikojen selvittämistä sekä korjaamista, ja sen myötä sähköjen palauttamista mahdollisimman ripeästi asiakkaille. Emme halua olla pelkästään kännyköiden varassa, koska häiriötilanteissa kännykkäverkot saattavat tukkeutua. Sen sijaan käytämme varallaolossa viranomaisviestinnän Virve-verkkoa, minkä lisäksi meillä on oma VHF/UHFradiopuhelinjärjestelmä, Kinnunen kertoo. VHF/UHF- radiopuhelinjärjestelmän ansiosta esimerkiksi valvomosta saadaan luotettavasti yhteys asentajapariin, vaikka he liikkuisivatkin maastossa etäällä tiestöstä. Radiopuhelinverkon ansiosta lisäksi yksittäiset asentajat ja asentajaparit voivat kommunikoida keskenään, kun he paikantavat ja korjaavat sähkökatkoksen syitä. Radiopuhelinverkko parantaa osaltaan myös työturvallisuutta. Vaikka vikatilanteissa sähköt pyritään palauttamaan niin pian kuin mahdollista, turvallisuudesta ei tingitä missään tilanteessa. Katkoksia ehkäistään ennakolta Kun sähköt menevät poikki, asiakkaiden ei kannata heti soittaa vikanumeroon. Kinnusen mukaan ensin on syytä tarkistaa, löytyykö vika talon sisältä, jos esimerkiksi pääsulake tai ryhmäsulake on palanut. Toisekseen Kokkolan Energian oma järjestelmä tekee ensimmäisten minuuttien aikana ns. pika- ja aikajälleenkytkennät, joiden seurauksena sähköt voivat palautua. Esimerkiksi muuntajan päällä olevat eläimet saattavat aiheuttaa valokaarioikosulun. Kun järjestelmä katkaisee sähköt, valokaari sammuu ja sähköt palautuvat. Sellainen tieto on meille tärkeää, kun asiakkaat kertovat esimerkiksi sähkölinjan päälle kaatuneesta puusta. Silloin tiedämme, mistä sähkökatkos aiheutuu ja missä vikapaikka sijaitsee. Tieto tulee meille vikailmoituskeskuksen ( ) kautta, ja me puolestamme yritämme pitää vikailmoituskeskuksen mahdollisimman hyvin ajantasalla siitä, mitä aluetta vika koskee ja kauanko vian korjaaminen kestää. Luonnon aiheuttamia sähkökatkoja pyritään ehkäisemään ennakolta. Kinnunen kertoo, että Kenet Oy:n vastuulla oleva sähköverkko on jaettu kuuteen alueeseen, joista yhden johtoalueet raivataan vuosittain kunnossapito- ja huoltosuunnitelman mukaisesti. Johtoalue on leveydeltään metristä kymmeneen metriä riippuen johdon jännitetasosta ja rakenteesta. Meillä on oikeus raivata johtoalueen pohja sekä reunapuut. Linjaraivaajat silmäilevät lisäksi johtoalueen ulkopuoliset alueet, ja maanomistajan luvalla kaadetaan muun muassa lahot puut, jotka saattavat kaatua linjalle. Puuston aiheuttamat sähkökatkokset luonnollisesti vähenevät sitä mukaan, kun ilmajohtoja kaapeloidaan maan alle. Tällä hetkellä Kenet Oy:llä on 20 kilovoltin keskijänniteilmajohtoja noin 250 kilometriä ja 400 voltin pienjänniteilmajohtoja noin 400 kilometriä. Toimi oikein, älä ota riskejä Pahasti poikki-kirjasessa, jonka julkaisemiseen ovat osallistuneet muun muassa Puolustusministeriö, Energiateollisuus ry. ja Fingrid Oyj, annetaan hyviä käytännön vinkkejä, miten toimia sähkökatkon sattuessa. Seuraavassa joitakin poimintoja: Katso, onko naapurilla valot. Yleensä huoneistot, lähitalot ja lyhyt kadunpätkäkin kuuluvat samaan sähköverkkoon. Jos valot ovat pois sieltäkin, kyseessä on kodin sähköverkkoa laajempi katko. Silloin kun katko tuntuu pitkittyvän, saat sähköyhtiöltä tietoa katkon syystä ja ehkä arvion sen kestosta. Seuraa radion uutisia. Jos vika on asunnon tai talon omassa verkossa eikä se korjaannu sulaketta vaihtamalla, soita ammattiapua. Korjaustöitä ei saa tehdä omin päin. Kodin valot ja sähkölaitteet on hyvä laittaa pois päältä katkon alettua. Ne eivät kuitenkaan toimi sen aikana. Jätä esimerkiksi yksi valaisin päälle kertomaan, milloin sähköt palaavat. Tärkeintä on katkaista virta liedestä, silitysraudasta, kahvinkeittimestä ja pesukoneesta. Myrskyt kaatavat puita ja heittävät oksia ja muuta roskaa sähkölinjoille. Älä yritä raivata niitä pois. Vaarana on tappava sähköisku. Hyvä nyrkkisääntö on, että mihinkään, mikä koskee sähkölinjoihin, ei saa tarttua. Teille ja pihoille kaatuneita irtopuita ja oksia voi raivata pois, jos ne eivät kosketa sähkölinjoja. 5) Valot sammuvat, kun sähköt menevät poikki. Toimiva taskulamppu on korvaamaton apuväline muun valaistuksen hävitessä. Sen valossa liikkuminen on turvallisempaa ja esimerkiksi sulaketaulun tutkiminen helpompaa. KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

10 Asuntomessut oiva ajankohta sukulaisvierailuille Teksti: Jorma Uusitalo Kuva: Tomi Hirvinen Kokkolan asuntomessut ensi kesänä ovat mitä parhain ajankohta kutsua sukulaisia ja ystäviä vierailulle Kokkolaan. Kutsumalla sukulaisia ja muita tuttavia kylään asuntomessujen aikana voi jokainen kokkolalainen vaikuttaa tapahtuman onnistumiseen. Meillä on esimerkiksi käytössä isäntälippu. Sen ansiosta aktiivinen isäntä tai emäntä pääsee käymään messuilla samalla lipulla useamman kerran, kertoo Kokkolan asuntomessujen projektipäällikkö Touko Rauma. Asuntomessuvieraiden majoittamiseen käytetään myös perhemajoitusta. Perhemajoitus toimii Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla, miksi se ei toimisi täälläkin. Etsimme perheitä, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan yösijan messuvieraille. Kaustisella kaikki osapuolet ovat olleet erittäin tyytyväisiä käytäntöön, joka samalla tarjoaa isäntäperheille mahdollisuuden pieneen lisäansioon, Rauma sanoo. Työt edenneet aikataulussa Touko Rauma nauraa, että rakentaminen on aina luovaa toimintaa, jossa tulee eteen ennakoimattomia tilanteita. Silti valmistelut ovat hänen mukaansa edenneet kiitettävästi aikataulussa. Asuntomessujen projektipäällikkö Touko Rauma toivoo, että asuntomessurakentajat saavat työrauhan tulevina kuukausina. Infraan liittyvät yhteistyökumppanit kuten Kokkolan Energia, Kokkolan Vesi ja Anvia ovat hoitaneet osuutensa, ja kaikki on piilotettu maan alle. Toimijat ovat sitoutuneita ja he tietävät, mistä messurakentamisessa on kyse, projektipäällikkö kiittää. Ainoa toiveeni on, että rakentajille annetaan työrauha ja että ihmiset välttäisivät turhaa liikkumista messualueella rakentamisen aikana. Rakentamisen asiantuntijoita Vanhansatamanlahden messualueelle on toistaiseksi viety säästeliäästi. Ne ryhmät, jotka siellä ovat käyneet, ovat kiitelleet vuolaasti messualueen erityispiirteitä. Tämän päivän Suomessa on luksusta, että asukkaat pääsevät rakentamaan omarantaiselle merenrantatontille kävelymatkan päässä kaupunkikeskustasta. Ja vaikka kyseessä on tuulinen merenrantaalue, rakentamista on saatu ohjattua siten, että mikroilmasto on siedettävä tuulisellakin ilmalla, Rauma kertoo esimerkkejä kiitosta saaneista yksityiskohdista. Lehden nimi kertoo pitkästä historiasta Maalaus: Esa Tiainen Kokkolan Energian asiakaslehden nimi, Sähkö- ja saunalaitos, perustuu vahvasti historiaan. Kaupunginvaltuuston päätöksellä Kokkolaan perustettiin vuonna 1904 Kokkolan Sähkö- ja Saunalaitos, joka nykyisin tunnetaan nimellä Kokkolan Energia. Seuraavana vuonna Kokkolan kaupunginvaltuuston päätöksestä Rantakadulle valmistui punatiilinen sähkölaitoksen talo. Ensimmäiseen kerrokseen rakennettiin sähköä tuottava voimalaitos. Toiseen ja kolmanteen kerrokseen sijoittui kaupungin yleinen sauna. Näin nivoutuivat aikanaan yhteen sähkön tuottaminen ja saunominen, joiden historiallista yhteiseloa asiakaslehden nimi tänä päivänä kuvaa. 10 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

11 Asiakaslehti 1/2010 Energiavisan palkintojen voittajat: LASERMITTA: Aino Aaltonen, Kokkola. ENERGIANKULUTUSMITTARI: Hannamari Kilpiäinen, Kokkola, Kalervo Puumala, Kokkola, Satu Siirilä, Kokkola, Salme Emas, Småbönders, Inger Hansell, Kokkola, Monica Sundstedt, Kokkola, Arja Hellsten, Turku, Åsa Satokangas, Kokkola, Hannu Ruisaho, Kokkola, Marko Pylväinen, Kokkola. SATEENVARJO/KYLPYPYYHE: Niina Sankari-Karhulahti, Kokkola, Anne-Mari Öster, Pietarsaari, Hanna Huima, Kokkola, Jouko Soininen, Kokkola, Markus Ventin, Pietarsaari, Irma Vuorinen, Kokkola, Arja Seppälä, Kokkola, Pasi Kattilakoski, Kokkola, Veli Kalliomaa, Kokkola, Hillevi Halonen, Kokkola. Vastauksia yhteensä 293 kpl. Palkinnot toimitettu voittajille. Kiitos osallistujille aktiivisuudesta. Tee e-laskusopimus Voit voittaa palkinnon Sähkö- ja kaukolämpölaskun voit saada helposti ja vaivattomasti myös e-laskuna omaan verkkopankkiisi. Kun teet e-laskusopimuksen Kokkolan Energian kanssa joulukuun loppuun mennessä, osallistut arvontaan, jossa on palkintona 5 kpl Marja Kurjen silkkihuivia tai -kravattia. E-lasku on helppo ja ympäristöystävällinen tapa vastaanottaa lasku, sillä siitä löytyvät valmiina kaikki tarvittavat tiedot kuten laskuttajan tilitiedot, viitenumero ja laskun summa. E-lasku on nopea tarkistaa ja sen hyväksyminen käy vaivattomasti. Lasku arkistoituu verkkopankkiin automaattisesti. E-laskusopimuksen voit tehdä verkkopankissasi. Laskuttajaluettelosta valitaan Kokkolan Energia/sähkö tai Kokkolan Energia/lämpö riippuen onko kyseessä sähkö vai kaukolämpölasku. Tunnistetiedoksi annetaan asiakasnumero ja laskutussopimusnumero laskun oikeasta yläkulmasta. E-laskusopimusta tehdessäsi voit valita myös automaattisen maksamisen. Silloin ei tarvita erillistä hyväksymistä, vaan lasku veloitetaan eräpäivänä suoraan tililtä. Energiavisa Voit osallistua kilpailuun leikkaamalla oheisen kupongin ja postittamalla sen meille vastauslähetyksenä. Vastaajan nimi ja yhteystiedot: Kokkolan Energia maksaa postimaksun Vastaukset kysymyksiin löytyvät tämän lehden sivuilta. Oikein vastanneiden kesken arvomme 20 kpl tavarapalkintoja. Lähetä vastaukset viimeistään ) Kuinka monta kilometriä Kenet Oy:llä on tällä hetkellä 400 voltin pienjänniteilmajohtoja? a) 14 km b) 400 km c) 1800 km 2) Kuinka paljon KoVo:n voimalaitoksen polttoainekäytöstä kaudella on puun osuus? a) 7 prosenttia b) 33 prosenttia c) 70 prosenttia KOKKOLAN ENERGIA Tunnus VASTAUSLÄHETYS 3) Mikä taho määrittelee kuluttajalle tulevan sähkölaskun sisällön? a) energiamarkkinavirasto b) paikallinen sähköyhtiö c) valtioneuvosto KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

12 Yllättikö sähkölaskun suuruus? Stefan Finnilä paikallistaa energiasyöpöt Kun kuuntelee Stefan Finnilän rauhallista esitystä kodin energiasyöpöistä, tulee väistämättä mieleen, että juuri tuollaisen henkilön kuuluukin olla puhelimen toisessa päässä silloin, kun linjalla on kiukkuinen asiakas tivaamassa perusteluita suuruudellaan yllättäneelle sähkölaskulle. Mittausmestarina työskentelevän Finnilän rauhallisuus ei petä edes siinä vaiheessa, kun toimittaja tinkaa ties monennenko kerran, että missä tilanteissa se ilmalämpöpumppu toimiikaan parhaiten sekalämmitteisessä omakotitalossa. Aika usein asiakas sanoo, että mittarissa täytyy olla virhe eikä sähkölasku sen takia voi pitää paikkansa. Jokaisessa tapauksessa selitys sähkölaskuun haetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Joskus se kestää 15 minuuttia, joskus kahdesta kolmeen tuntia, Finnilä kertoo. Mittarivirheestä on hänen mukaansa kyse erittäin harvoin. Vain joissakin tapauksissa vuodessa syynä todella on mittarivirhe, ja sen vaikutus laskuun on silloin huomattava. Mittarivirheitä tapahtuu yleensä vanhoille mittareille. Esimerkiksi laskulaitteet ovat jumiutuneet, jolloin mittari mittaa vain päivä- tai yösähköä. Asumustottumukset vaikuttavat paljon Kotitalouksissa eniten energiaa kuluu lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Teksti: Jorma Uusitalo Kuvat: Esa Melametsä 12 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

13 Omakotitalon laitteiden ja järjestelmien säädöt tarkistamalla ja käyttöohjeet lukemalla voidaan Stefan Finnilän mukaan parhaiten varmistaa se, ettei sähkölasku yllätä suuruudellaan. Stefan Finnilä sanoo, että asumustottumuksilla voi vaikuttaa merkittävästi sähkölaskun suuruuteen. Kun suihkussa viettää 10 minuutin sijasta viisi minuuttia, käytettävän veden määrä puolittuu heti. Lämminvesivaraajassa säätimien ei tarvitse olla kaakossa eli 90 asteessa, sillä 70 astettakin riittää oikein hyvin. Tuuletettaessa viiden minuutin ristiveto on parempi vaihtoehto kuin että räppänät pidetään auki niin kauan, että rakenteet ehtivät jäähtyä, hän luettelee käytännön esimerkkejä. Ilmalämpöpumput asettavat omistajilleen monenlaisia haasteita. Perusasia on hänen mukaansa se, että asentaja opettaa asiakkaalleen laitteen käytön. Silloin yleensä vältytään ikäviltä yllätyksiltä, kuten että sähkölasku nousee ilmalämpöpumpun asentamisen jälkeen jopa huomattavasti, vaikka tavoite on ollut päinvastainen. Parhaiten ilmalämpöpumpu toimii sähkölämmitteisessä talossa oikein säädettynä, jos on hankkinut ilmalämpöpumpun nimenomaan säästääkseen sähköä. Säästön lisäksi ilmalämpöpumppu voi parantaa ilmanlaatua. Kun on hankittu ilmalämpöpumppu puhtaasti säästämistä varten, sähkölaskua nostava virhe saattaa tapahtua vaikkapa seuraavasti: Ilmalämpöpumpusta löytyy yleensä lämmitys- ja jäähdytysasento tai automaattiasento. Ilmalämpöpumppu pyrkii pitämään sisälämpötilan esimerkiksi 21-asteisena mutta asiakas ajatteleekin, että säästetään enemmän. Ilmalämpöpumppu on automaattiasetuksella ja takkaa lämmitetään niin, että lämpötila nousee hetkellisesti jopa 26 asteeseen. Silloin ilmalämpöpumppu toteaa, että sisäilma on liian kuumaa ja se alkaa jäähdyttämään pukkaamalla takan lämmön pihalle. Silloin energiaa kuluu ihan hukkaan. Jos ilmalämpöpumppu sen sijaan pidettäisiin vain lämmitysasennossa ja 21 asteessa, se pysäyttäisi toiminnan hetkeksi ja korkeintaan levittäisi lämmön tasaisesti, Finnilä opastaa. Käyttöohjeet kannattaa lukea Usein käy niin, että kun sähkölaskua on yhdessä selvitetty, asiakas todella huomaa asioita, joita omassa asumisessa voi muuttaa. Kun muutaman kuukauden kuluttua on otettu uudet lukemat, kulutus onkin pienentynyt. Toinen asia, jolla sähkölaskua voi pienentää, ei sekään ole järin vaikea. Stefan Finnilä nimittäin suosittelee lukemaan ihan oikeasti kodin laitteiden käyttöohjeet. Tiedon puute on hänen mukaansa yleinen syy siihen, että sähköä onkin kulunut enemmän kuin on osattu odottaa. Kannattaa lisäksi tehdä ajallaan tarvittavat huollot. Kuten puhdistaa ja sulattaa pakastin ja jääkaappi säännöllisesti sekä puhdistaa ja vaihtaa koneellisen ilmanvaihdon ilmansuodattimet kahdesti vuodessa. Käyttöohjeiden opettelemisen ja omien asumustottumusten arvioinnin lisäksi Finnilällä on kolmaskin tehokas keino pienentää kodin sähkölaskua. Kaikki tarpeettomat laitteet jättäisin kauppaan, hän hymähtää mutta korostaa, ettei pyrkimys käyttää energiaa järkevästi suinkaan automaattisesti tarkoita sitä, että pitäisi tinkiä mukavuudesta. Finnilä muistuttaa myös, että kodin sähkönkulutusta voi laskea itsekin, kunhan hallitsee perusyksiköt ja kertolaskun. Työ palkitsee tekijänsä Stefan Finnilän työnkuvaan kuuluu muun muassa kaikki sähkön mittaukseen liittyvä kuten kulutusmittaukset ja sähkön laadun mittaus, etäluentajärjestelmän ylläpito, mittareiden vaihdot sekä monet muut pienemmät asiat. Asetukseen perustuva etäluentaan siirtyminen on edennyt ripeästi, sillä noin :een talouteen on jo vaihdettu etäluettava mittari. Asiakkaalle lähetetyn ilmoituksen jälkeen, jokainen lasku perustuu mitattuun kulutukseen. Sähkölämmitteisissä kodeissa pitää varautua siihen, että talvisin tulee huomattavasti isompi sähkölasku kuin kesäisin. Finnilä kertoo saavansa paljon palautetta asiakkailta suoraan mutta myös asentajien välityksellä. Tässä työssä palkitsee jokainen paperi tai lasku, jonka saan pois työpöydältäni. Silloin tiedän, että olen saanut ratkaistua asiakkaalla olleen ongelman, hän sanoo. KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

14 Näin luet sähkölaskua Sähkölaskun sisältö on saanut usein kritiikkiä asiakkailta monimutkaisuudestaan. Tämä asia on Kokkolan Energialla tiedostettu ja siihen on pyritty vaikuttamaan niin paljon kuin mahdollista. Sähköyhtiön vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset, koska sähkölaskun sisältö määritellään Energiamarkkinaviraston määräyksessä. Erityisesti arviolaskut ja tasauslaskut ovat olleet kritiikin kohteena, mutta niiden lähettäminen asiakkaille pääsääntöisesti loppuu etäluentaan perustuvan laskutuksen myötä. Sähkölaskun rakenne on tyypiltään kaksiosainen. Ensimmäisellä sivulla on yhteenveto eri palveluiden laskutuksesta, asiakastiedot, laskun tiedot ja laskun loppusumma. Toisella sivulla (laskun kääntöpuolella) on tarkempi erittely laskutetuista yksiköistä, niiden ajankohdasta, hinnoista ja summasta. Tällä sivulla esitetään myös mittarilukemat ja mitattu energia. Sähkölaskun sisältö jakaantuu myös kahteen eri osaan, sähkön siirtoon ja sähköenergian myyntiin. Sähkön siirtohinta muodostuu perusmaksusta (johon myös mittausmaksu kuuluu), siirtomaksusta sekä sähköverosta. Sähkön siirrosta vastaa kanta-kokkolan alueella KENET Oy, joka on Kokkolan Energian täysin omistama yhtiö. Sähköenergian hinta taas muodostuu perusmaksusta ja energian hinnasta. Tämä on se osa laskusta, jota voidaan vapaasti kilpailuttaa eri sähköyhtiöiden välillä. Sähköenergia ja sähkön siirto veloitetaan erillisillä laskuilla, mikäli energiaa myyvä yhtiö on eri kuin Kokkolan Energia. Sähkölaskutyyppejä on neljä erilaista. Seuraavassa eri tyypeistä hieman tarkemmin: Arviolasku Perustuu arvioituun sähkönkäyttöön. Arviolaskuja ei enää lähetetä, kun asiakkaan etäluentaan perustuva laskutus saadaan käyttöön. Tasauslasku Perustuu laskutuskauden lopussa tehtyyn asiakkaan sähkömittarin luentaan. Saatua lukemaa verrataan edelliseen lukemaan, jolloin saadaan kuluneen laskutuskauden todellinen kulutus. Tasauslaskulla laskutetaan arvioidun kulutuksen ja todellisen kulutuksen välinen erotus. Tämäkin laskutyyppi poistuu etäluennan myötä, koska tasauksia ei tarvitse enää tehdä. Lukemalasku Lukemalaskulla laskutetaan lukemien perusteella aina todellista kulutusta ilman arvio-osuutta. Tämä on se laskutyyppi, joita tulevaisuudessa pääsääntöisesti vain lähetetään, kun etäluentaan on siirrytty. Kaukolämmössä lähetetään jo nyt vain lukemalaskuja. Loppulasku Toimitetaan sopimuksen päättyessä ja perustuu luettuun mittarilukemaan. Sähkölaskun sisältö määritellään Energiamarkkinaviraston määräyksessä. 14 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ENERGIAPOLARIN JA ROVAKAIRAN ASIAKASLEHTI 3 2011 ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ROVAKAIRAN OMAT SIVUT KESKIAUKEAMALLA Omien rajojen ylittämistä ja oppia LEIKIN LOMASSA sivut 6-7 Energiapolar aloittaa

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Tilanne tällä hetkellä Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000-2012 Arvioita tämänhetkisestä tilanteesta

Lisätiedot

Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle

Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle Maksatusohje Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle 947/702/2013 1.1.2014 Versiohistoria Version Pvm numero 1 1.1.2014 Keskeisimmät

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto. Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle

Energiamarkkinavirasto. Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle Energiamarkkinavirasto Maksatusohje Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle 1.2.2013 2 Sisällysluettelo 1 Määräajat... 3 2 Syöttötariffin

Lisätiedot

Energian hankinta, kulutus ja hinnat

Energian hankinta, kulutus ja hinnat Energia 2011 Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2010, 4. vuosineljännes Energian kokonaiskulutus nousi 9 prosenttia vuonna 2010 Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1445

Lisätiedot

Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä

Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2016, 1. neljännes Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2016 ensimmäisellä

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Metsäenergian uudet tuet Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vuosi 2015

Uusiutuvan energian vuosi 2015 Uusiutuvan energian vuosi 2015 Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 26.1.2016 Congress Paasitorni, Helsinki Pekka Ripatti Sisältö ja esityksen rakenne 1. Millainen on uusiutuvan energian toimiala? 2. Millaisia

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä

Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2015, 4. neljännes Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat laskivat vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Kestävän kehityksen kylätilaisuus Janakkala Virala 23.10.2014 Sivu 1 2014 Miksi puuta energiaksi? Mitä energiapuu on? Puuenergia kotitalouksissa Sivu

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman bioenergian

Vaskiluodon Voiman bioenergian Vaskiluodon Voiman bioenergian käyttönäkymiä - Puuta kaasuksi, lämmöksi ja sähköksi Hankintapäällikkö Timo Orava EPV Energia Oy EPV Energia Oy 5.5.2013 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170

Lisätiedot

LÄMPÖYRITTÄJÄPÄIVÄ. 09.20 Avaus ja pienpuun energiatuki Urpo Hassinen Biomas-hanke

LÄMPÖYRITTÄJÄPÄIVÄ. 09.20 Avaus ja pienpuun energiatuki Urpo Hassinen Biomas-hanke LÄMPÖYRITTÄJÄPÄIVÄ 09.00 Kahvitarjoilu 09.20 Avaus ja pienpuun energiatuki Urpo Hassinen Biomas-hanke 09.45 Hakeraaka-aineen hankintanäkymät ja Ilkka Hämäläinen energiapuumarkkinat Keski-Karjalassa Biowatti

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 4. neljännes

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 4. neljännes Energia 2012 Energian hinnat 2011, 4. neljännes Energian hintojen nousu jatkui Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3 3.1. Alueverkon tehomaksu...

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja

Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja Energia 2012 Energian hinnat 2012, 1. neljännes Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja Energiaveron korotukset ja raakaöljyn korkeampi hinta nostivat liikennepolttoaineiden hintoja ensimmäisellä

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 BIOWAY- tiedonvälityshanke järjesti bioenergia-aiheisen yritysvierailumatkan Kempeleeseen ja

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Sisältö Motiva lyhyesti Taustaa energiankulutuksesta Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Energiankäyttö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Säävarmaa verkkoa rakentamassa

Säävarmaa verkkoa rakentamassa Säävarmaa verkkoa rakentamassa Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 20.9.2012 Timo Karttinen Johtaja, Electricity Solutions and Distribution, Fortum Yhteiskuntamme on erittäin riippuvainen sähköstä

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE 2016 2(5) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

Turvallisuuden bisnesmalli

Turvallisuuden bisnesmalli Turvallisuuden bisnesmalli 19.4.2013 STM, esote Minä Valtioneuvoston palveluiden ja järjestelmien turvallisuus Puolustusvoimien tietoturvallisuuden toimialajohtaja Alma Median turvallisuuspäällikkö Professori

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Energiapoliittisia linjauksia

Energiapoliittisia linjauksia Energiapoliittisia linjauksia Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa -kutsuseminaari Arto Lepistö Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 25.3.2010 Sisältö 1. Tavoitteet/velvoitteet 2. Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Esitelmä Käyttövarmuuspäivässä 2.12.2010 TEM/energiaosasto Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteista Sähkönhankinnan tulee perustua ensisijaisesti omaan kapasiteettiin

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

Energian hintojen lasku tasaantui kolmannella neljänneksellä

Energian hintojen lasku tasaantui kolmannella neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2016, 3. neljännes Energian hintojen lasku tasaantui kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hintojen pitkään jatkunut lasku tasaantui

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun):

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun): HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Kaikki tässä hinnastossa esiintyvät maksut ovat arvonlisäverottomia. Hintoihin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero, joka hinnaston käyttöönottohetkellä on 24

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä Kantaverkkoyhtiöstä energiapolitiikan käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän kehittäminen Luotettava

Lisätiedot

Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat viimeisellä neljänneksellä

Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat viimeisellä neljänneksellä Energia 2017 Energian hinnat 2016, 4. neljännes Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat viimeisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan tuontipolttoaineiden hinnat kääntyivät selvään nousuun vuoden

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953 Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Metsäenergian aluetalousvaikutukset. METY loppuseminaari 21.1.2014 Tanja Ikonen & Johanna Routa Luonnonvarakeskus

Metsäenergian aluetalousvaikutukset. METY loppuseminaari 21.1.2014 Tanja Ikonen & Johanna Routa Luonnonvarakeskus Metsäenergian aluetalousvaikutukset METY loppuseminaari 21.1.2014 Tanja Ikonen & Johanna Routa Luonnonvarakeskus Tutkimuksen tavoite ja tausta Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman asettaman tavoitteen

Lisätiedot

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5)

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5) 1(5) 1. Sopijaosapuolet Punkalaitumen kunta (jäljempänä Ostaja) Y-tunnus 0138037-5 Vesilahdentie 5 31900 PUNKALAIDUN Punkalaitumen Biotrio Oy (jäljempänä Myyjä) Y-tunnus 2625431-6 Karjanmaantie 55 31900

Lisätiedot

Luku 4 Sähkön kilpailutus

Luku 4 Sähkön kilpailutus Luku 4 Sähkön kilpailutus Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Sähkönkulutustiedot Kilpailutus Tarjousvertailu Sopimukset 2 YLEISTÄ 3 Sähköenergialasku

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1 Metsästä energiaa Kestävän kehityksen kuntatilaisuus Sivu 1 2014 Metsästä energiaa Olli-Pekka Koisti Metsästä energiaa Metsä- ja puuenergia Suomessa Energiapuun korjuukohteet Bioenergia Asikkalassa Energiapuun

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without

Lisätiedot

ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU

ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU LATAA UUDISTUNUT ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU missä tahansa. Elenia mukana. Seuraa sähkönkulutustasi ja säästä. Tee vikailmoitus helposti. Uudistunut Elenia Mukana tuo käteviä palveluita suoraan älypuhelimeesi.

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj

Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj Katsaus käyttötoimintaan Käyttötoimikunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Käyttötilanne ja häiriöt 2. Tehon riittävyys 3. Järjestelmäreservit 4. Kansainvälinen käyttöyhteistyö 5. Eurooppalaiset

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Energiamarkkinaviraston infotilaisuus tuotantotuesta 9.11.2010 Hallitusneuvos Anja Liukko Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2016

PALVELUHINNASTO 1.1.2016 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Tuulivoimastako tuki harvaanasutulle maaseudulle?

Tuulivoimastako tuki harvaanasutulle maaseudulle? Myöhästyikö Keski-Pohjanmaa kilpajuoksussa Tuulivoimastako tuki harvaanasutulle maaseudulle? Suomeen on rakennettu voimassa olevan keskittävän syöttötariffin innoittamana noin 300 tuulivoimalaitosta lähimmät

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot