Askelmerkit lähes nollaenergiarakennuksiin Suomessa. Näyttelykooste. Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Askelmerkit lähes nollaenergiarakennuksiin Suomessa. Näyttelykooste. Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö"

Transkriptio

1 2015 Askelmerkit lähes nollaenergiarakennuksiin Suomessa Näyttelykooste

2 Näyttely FInZEB2015 Näyttelyssä esitellyt toimijat ja hankkeet Aalto yliopisto: Energiatehokas townhouse Green Building Council Finland: Rakennusten elinkaarimittarit Helen Oy: SunZEB Metropolia Ammattikorkeakoulu: MCreO lähes nollaenergiarakentamisen oppimispalvelut Motiva Oy: Energiatehokas koti lähes nollaenergiarakentamisen edistäjänä Build Up Skills lisää energiaosaamista rakennustyömaille VTT: SA ZEB renzero Villa Isover

3 Aalto yliopisto: Energiatehokas townhouse Hankkeen tavoitteet Tutkimuksessa kehitetään keskieurooppalaisen townhouse asuntotyypin pohjalta Suomen oloihin soveltuva asuntotyyppi, joka vastaa nollaenergia asumisen haasteisiin. Näitä ovat rakennuksen elinkaaren energiatehokkuuden, kohtuuhintaisuuden ja esteettömyyden yhteensovittaminen suomalaiseen kaupunkirakenteeseen ja asuntokysyntään sopivalla tavalla. Optimointi tehdään rakennuksen elinkaariarviointina, jossa vertailtavina indikaattoreina ovat primäärienergiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt. Lisäksi tarkastellaan kaupunkiympäristön ekosysteemipalveluja, rakennuskustannuksia sekä esteettömyyttä. Energiatutkimuksessa näkökulmana on nollaenergiatalon energian tuotannon ja varastoinnin mahdollisuudet tiiviissä kaupunkirakenteessa. Energiatehokas townhouse on yksi Aallon yhdeksästä hankkeesta, jotka yhdessä muodostavat laaja alaisen ja monivuotisen tutkimus ja opetusaloitteen, Aalto Energy Efficiency (AEF). Ohjelman sisältö keskittyy teknillistieteellisiin ratkaisuihin, kuluttajien käyttäytymiseen, talouden toimijoihin ja näiden väliseen integraatioon. Yliopisto rahoittaa ohjelmaa yli 12 miljoonalla eurolla vuosina Kansallisesti avaus on merkittävä kädenojennus luovan perustutkimuksen tukemiseen, jolla on mahdollisuus synnyttää uudenlaista yhteistyötä sidosryhmien ja tutkijoiden välille sekä pitkäaikaisesti että lyhyempikestoisten sivuprojektien muodossa. Hankkeen toteutusaika: Energiatehokas townhouse hanke Hankkeeseen osallistuvat tahot Aalto yliopiston arkkitehtuurin laitos, energiatekniikan laitos, rakennustekniikan laitos, sähkötekniikan laitos sekä yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja kehityskeskus YTK. Lisätietoja: Professori Hannu Huttunen, Tutkimuspäällikkö Matti Kuittinen, AEF hankkeiden koordinaattori Eeva Leena Rautama, eeva

4 Green Building Council Finland: Rakennusten elinkaarimittarit kahdeksan mittaria kestävään kiinteistöjohtamiseen Rakennusten elinkaarimittarit huomioivat rakennusten ympäristö ja energiatehokkuuden, elinkaaritalouden sekä käyttäjien hyvinvoinnin. Yksinkertaisia ja kaikille avoimia mittareita voi käyttää monipuolisesti niin hanke kuin käyttövaiheessakin sekä elinkaaren eri vaiheissa. Mittarit soveltuvat kaikille kiinteistö ja rakentamisalan toimijoille, jotka haluavat toimintansa kestävän kehityksen mukaiseksi. Rakennusten elinkaarimittarit ovat maksuttomat ja niiden käytöstä on tarjolla koulutusta, video sekä nettityökalu. Rakennusten elinkaarimittarit tarjoavat yhtenäisen ja yksinkertaisen tavan mitata rakennusten ympäristötehokkuutta. Hankkeen toteutusaika Rakennusten elinkaarimittarit julkaistiin Hankkeen toteuttaja(t): Green Building Council Finland yhdessä KIRA alan toimijoiden kanssa ja Sitran rahoituksella. Hankkeen yhteystiedot: Mittareiden ohjeet, video ja nettityökalu löytyvät: Koulutusta mittareiden käyttöön (seuraava kurssi on ): Projektipäällikkö Jessica Karhu, Green Building Council Finland kokoaa toimijat asiantuntijaverkostoksi edistämään ja oppimaan yhdessä kestävää kehitystä rakennetussa ympäristössä ja se on osa maailmanlaajuista WorldGBC:tä. Green Building Council Finland järjestää koulutusta ja tilaisuuksia, käynnistää hankkeita ja tiedottaa. Jäsenten vetämät asiantuntijatiimit ovat keskeinen osa toimintaamme. Lisätietoja toiminnastamme:

5 Helen Oy: SunZEB SunZEB hanke tutkii tiiviin kaupunkirakentamisen tuomia uusia mahdollisuuksia uusiutuvien energioiden hyödyntämiseen, energiavirtojen kierrättämiseen ja päästöjen vähentämiseen. Tutkimus ja kehitystyön tulos on kaukolämmitetyn ja jäähdytetyn alueen optimaalinen nollaenergiaratkaisu, jossa rakennukset otetaan tiiviissä kaupunkirakenteessa osaksi energiajärjestelmää käyttämään ja tuottamaan uusiutuvaa energiaa. Hankkeen tavoitteena on nostaa suomalaisten kaupunkien yhdistetyn lämmitys ja jäähdytysjärjestelmän toiminta EU tasolle ja vaikuttaa tähän liittyvien EU direktiivien toteuttamiseen käytännössä. Vuoden 2014 aikana toteutettu SunZEB tutkimus sisälsi seuraavat osa alueet: optimaalinen SunZEB arkkitehtuuri, rakennustason SunZEB ratkaisut, SunZEB alueintegraatio ja kustannustarkastelu eri nzeb vaihotehdoilla. SunZEB tutkimuksen tulokset SunZeb tutkimuksen mukainen uudisrakennus tiiviissä kaupunkirakenteessa toimii uusiutuvan energian erityisesti aurinkoenergian lähteenä. SunZEB rakennuksissa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa yhdistetyn kaukolämpö ja jäähdytysjärjestelmän avulla tehokkaalla tavalla: Kesäaikaan SunZEB rakennuksista kerätään sisäilmaolosuhdetta parantavalla jäähdytyksellä aurinkoenergiaa käytettäväksi uudelleen kaukolämpönä. Talvikaudella ne lämpiävät mahdollisimman paljon passiivisella aurinkoenergialla. Tämän mahdollistaa rakennuksen ikkunoiden, talotekniikan ja energiajärjestelmien muodostama yhteen sovitettu kokonaisuus. SunZEB luo uutta ja kasvavaa liiketoimintaa kotimaassa ja vientiin rakennustuoteteollisuuden, arkkitehtuurin, talotekniiikan ja energiateollisuuden osa alueilla. Hankkeen toteuttajat: Helen Oy, Skaala, Uponor, Projectus Team, Rakennusteollisuus, Energiateollisuus, Helsingin kaupunki, Turku Energia, Tampereen Sähkölaitos, Työ ja elinkeinoministeriö, Senaatti kiinteistöt, Ympäristöministeriö, Fortum, Hyvinkään Lämpövoima, Rakli, Green Building Council Finland, VTT, Aalto yliopisto, Kiinteistöliitto Hankkeen yhteystiedot: Jouni Kivirinne Helen Oy puh (Kampinkuja 2) HELEN

6 Helen Oy Helen Oy on keskeinen toimija Ympäristöministeriön ja Työ ja elinkeinoministeriön vauhdittamassa suomalaisen arkkitehtuurin, talotekniikan, kiinteistöyhtiöiden sekä rakennus ja energiateollisuuden yhteisessä SunZEB hankkeessa. Hankkeessa on hyödynnetty laaja alaisesti rakennusteollisuuden, energiateollisuuden, viranomaisten ja kiinteistöalan toimijoiden asiantuntemusta. Hankkeessa ovat Helenin lisäksi mukana Skaala, Uponor, Projectus Team, Rakennusteollisuus, Energiateollisuus, Helsingin kaupunki, Turku Energia, Tampereen Sähkölaitos, Työ ja elinkeinoministeriö, Senaatti kiinteistöt, Ympäristöministeriö, Fortum, Hyvinkään Lämpövoima, Rakli, Green Building Council Finland, VTT, Aalto yliopisto, Kiinteistöliitto. Helsingin yhdistetyssä kaukolämpö ja jäähdytysjärjestelmässä rakennukset ovat osa energiakokonaisuutta. Rakennuksista kerätään aurinkoenergiaa hyötykäytettäväksi uudelleen kaukolämpönä. SunZen hankkeessa tätä energiatehokasta kokonaisuutta kehitetään edelleen yhä ympäristöystävällisempään suuntaan. Kesäisen viikon aikana Helsingissä voidaan kerätä jäähdytyksellä jopa MWh aurinkoenergiaa. Tämä määrä vastaa noin ihmisen viikon kuuman käyttöveden tarvetta. Vastaava energiamäärä perinteisillä aurinkokeräimillä tuotettuna vaatisi noin 20 hehtaaria keräinpinta alaa. Helsingin lämmitys ja jäähdytysjärjestelmä käyttää energianlähteenä lisäksi muun muassa meriveden kylmäenergiaa ja puhdistetun jäteveden hukkalämpöä. Optimaalinen SunZEB rakennus tuottaa ja käyttää aurinkoenergiaa sekä pitää sisäilmaston miellyttävänä ympäri vuoden. Yhteystiedot: Jouni Kivirinne Helen Oy puh (Kampinkuja 2) HELEN

7 Metropolia Ammattikorkeakoulu: MCreO Creative Opportunities Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme tekniikan, liiketalouden, kulttuurin sekä sosiaali ja terveysalan asiantuntijoita ja kehittäjiä. MCreO on Metropolian liiketoimintayksikkö, jonka alle on koottu Metropolian tarjoamat täydennyskoulutukset ja asiantuntijapalvelut. MCreO on mukana kouluttamassa maahamme lähes nollaenergiarakentamisen asiantuntijoita laajalla alan täydennyskoulutustarjonnalla. Uutena koulutuksena julkaisemme FinZEB loppuseminaarin yhteydessä Lähes nollaenergiarakentamisen koulutuksen, joka antaa työkaluja Big Room työskentelymalliin. Koulutuksessa projektiryhmät tuottavat lähes nollaenergiarakennuksen hankesuunnitelmat ja konseptikuvauksen. Lue lisää ja tule mukaan: Lähes nollaenergiarakentaminen, 5 op työkaluja Big Room työskentelyyn Rakennusten energiatehokkuus, 5 op Rakennusten dynaaminen energialaskenta ja elinkaaritarkastelut, 5 op Elinkaarilaskenta päätöksenteon tukena (1 pvä) Tietomallintamisen koulutukset (BIM) Lisätietoja: Osaamisaluepäällikkö Piia Sormunen, puh Suunnittelija Aija Saarinen, puh mcreo.metropolia.fi

8 Motiva Oy: Energiatehokas koti Motiva Oy koordinoi energiatehokasta pientalorakentamista edistävää Energiatehokas koti hanketta, jossa ovat mukana monet energia, talotekniikka sekä rakennusalan organisaatiot ja viranomaiset, kuten Energiateollisuus, Pientaloteollisuus sekä Ympäristöministeriö. Hankkeen tavoite: Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta lähes nollaenergiatason rakentamisesta sekä jakaa tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta ja jo rakennetuista kohteista saaduista kokemuksista. Hankkeessa seurataan useita pientalokohteita, joiden kautta erittäin energiatehokaan rakentamisen ratkaisuita ja niillä aikaansaatuja tuloksia esitellään. Seurannassa on tällä hetkellä yhteensä viisi kohdetta, joista kaksi on vielä rakenteilla. Seuranta alkaa rakentamisvaiheessa ja jatkuu kahden vuoden ajan rakennuksen valmistuttua. Kohteista kootaan niin tekniset perustiedot kuin kulutusseurantatietoa sekä käyttäjien kokemuksia. Seurantakohteista saatavat tiedot sekä opastusta energiatehokkaaseen pientalorakentamiseen kootaan hankkeen verkkosivustolle Hankkeen toteutusaika: Energiatehokas koti on jatkuva kampanja. Hankkeen toteuttajat ja yhteistyökumppanit: Hankkeen päätoteuttaja on Motiva Oy. Hankkeen päärahoittaja on ympäristöministeriö ja mukana ovat myös Energiateollisuus ry, Pientaloteollisuus PTT ry, RTT:n Eristeteollisuus, Talotekniikkateollisuus ry, K Rauta / Rautia (Rautakesko Oy), Lammi Kivitalot Oy, Pohjolan Design Talo Oy, Saint Gobain Rakennustuotteet Oy, Sähköinfo Oy / Sähkötreffit, TaloPeli Visual Computing Oy sekä Öljyalan Palvelukeskus Oy. Lisätietoja: Kirsi Maaria Forssell, Motiva Oy, kirsi

9 Motiva Oy: Build Up Skills Finland lisää energiaosaamista rakennustyömaille Hankkeen tavoite ja keskeiset toimenpiteet: Projektin keskeinen tavoite on saada aikaan rakentamisen toimintakulttuurissa laatukeskeinen koulutus ja muutosprosessi sekä auttaa saavuttamaan rakennusalalle asetetut kunnianhimoiset energiatehokkuustavoitteet. Keskeisinä toimenpiteinä projektissa: kootaan ja dokumentoidaan energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt, tuotetaan parhaisiin käytäntöihin perustuvaa koulutusmateriaalia, suunnitellaan täydennyskoulutusohjelmat ja järjestetään pilottikoulutuksia sekä rakennusalan kouluttajien että rakennusalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi, koordinoidaan etenemissuunnitelman toteuttamisesta ja viestitään aktiivisesti projektin toimenpiteistä ja tuloksista toimijaverkostolle. Hankkeen toteutusaika: Hanke toteutetaan 10/ /2016. Koulutusmateriaalit ja pilotkoulutukset: Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt kootaan kaiken kaikkiaan 10 eri aiheeseen pureutuviin opetusmateriaaleihin. Materiaalit löytyvät suomen lisäksi ruotsin, viron, englannin ja venäjän kielellä. Energiatehokkaan rakentamisen materiaalia testataan ja otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa järjestettävissä kaksipäiväisissä pilottikoulutuksissa. Koulutuksia järjestetään sekä rakennusalan opettajille että rakennustyömaiden työntekijöille. Rakennusalan opettajien pilottikoulutukset: Vantaa ja Tampere Työntekijöiden täydennyskoulutus, pilotointi työmailla: 16. ja sekä 15. ja Hankkeen toteuttajat: Motiva, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Työtehoseura (TTS) toteuttavat hankkeen yhteistyössä. Build Up Skills Finland hanketta rahoittaa EU:n Intelligetn Energy Europe (IEE) ohjelma. Lisätietoja hankkeesta: Irmeli Mikkonen, Motiva, Oy, puh

10 VTT: SA ZEB Advanced Local Energy Matching in Future Smart Hybrid Networks Using Semivirtual Building Emulation (Emulator Project) Objectives of the Project: To realize Net Zero Energy Buildings (NZEB) with best energy matching capabilities in bidirectional hybrid smart electrical and thermal grid networks. This will be done through: Thermodynamic analysis of different paths of energy flow in NZEB. This covers on site energy generation, conversion, storage and interaction with hybrid grid networks. Building, testing and operation of an energy emulator platform composed of real parts (onsite renewable energy generation/conversion/storage) and a virtual interactive building modelled in the computer. Building, testing and operation of an energy management system (EMS) that can include predictive control actions in coming time steps. The EMS makes decisions about how to manage the energy flow inside the building and react with different grids based on one or more set target (minimizing the consumed primary energy, minimizing the emissions, maximizing the economic profit, etc.). Energy matching analysis of selected Finnish residential buildings using low and high resolution monitored data. Duration of the project: Partners: VTT, Aalto University The project is funded by the Academy of Finland. Contact information: Ala Hasan

11 VTT: renzero Objectives of the project: The aim of the renzero project is to find a suitable renovation concept to increase the energy efficiency of detached buildings built in in Finland and Sweden. The energy efficiency target of the renovation concept was set high, at the level of energy class A of the new building energy certificate in Finland. The requirements for the renovation concept, in order to reach the set energy efficiency target were studied in the project. The study showed, that in addition of making the building envelope more energy efficiency, the building technical systems needed to be renovated as well. Renewable energy production by ground source heat pump and solar thermal collectors was needed to reach the target. One prerequisite of the renovation was also that the building would remain habitable during the renovation. The developed renovation concept is piloted in both Finland and Sweden. The renovation of the buildings was finalized in the spring of 2014 and the energy consumption of the buildings has been monitored since. Project duration time: December 2011 July 2015 Project coordinator and participants: Coordinator: Paroc / Renovation element development, insulation solutions Research partner: VTT Partners: Ensto / Ventilation solutions, MetsäWood / Renovation element development, Oilon / Heating solutions, Skaala / Window solutions, Puuinfo / Promotion, and TEKES / Funding. Contact information: Paroc: Janne Heikkilä, +358 (0) VTT: Mikko Virtanen, +358 (0)

12 VTT: Villa Isover Hankkeen tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli rakentaa Hyvinkään asuntomessuille 2013 aivan uudenlainen pientalo, jossa toteutuu nettonollaenergiaratkaisu. Villa ISOVER on talo, joka vuositasolla tuottaa yhtä paljon energiaa kuin tarvitsee. Arkkitehtuurissa ei tingitty, vaan asukkaille suunniteltiin heidän omaan käyttöönsä sopiva ratkaisu. Arkkitehti Tiina Antinoja: "Tavoitteena on ollut luoda rakennus, joka on ennen kaikkea tilallisesti mielenkiintoinen, ympäristön huomioiva, asuttava ja tarpeen mukaan joustava koti perheelle, ja joka on toteutettavissa nollaenergiaperiaatteiden mukaan. Hankkeen toteutusaika: 05/ /2013 Villa ISOVER:in energiatarvetta on vähennetty passiivisin keinoin mm. rakennuksen suuntaamisen ja rakenteiden tiiveyden ja energiatehokkuuden avulla. Villa ISOVERin rakenteet ovat erittäin tiiviit: sen yläpohjan U arvo on 0,06 W/m2K ja ulkoseinärakenteen 0,09 W/m2K. ². Koneellisen ilmanvaihdon lämmöntalteenotto on tehokas. Ville ISOVER:in energiantuotannosta huolehtii hybridienergiajärjestelmä. Lämpöä otetaan ja siirretään varaajaan sekä lämpöpumpulla maasta että suoraan auringosta. Aurinkolämpökeräimiä katolla on 6 m². Omaa aurinkosähköntuotantoa on 80 m². Aurinkosähköjärjestelmä toimii automaattisesti siten, että kaikki mahdollinen tuotettu aurinkosähkö käytetään itse. Vain ylijäämä myydään verkkoon. Villa ISOVER:issa on Fortumin sitä varten kehittämä energian hallintajärjestelmä, jonka tavoitteena on energian mahdollisimman tehokas käyttö ja kustannusten minimointi. Järjestelmä hyödyntää muun muassa sähkön tuntihintoja ja talon katolla olevien aurinkopaneelien sähköntuotantoa. Villa ISOVER valmistui Hyvinkään asuntomessuille 2013 ja on tällä hetkellä seurantamittauksissa. Villa Isoverin rakennusoikeudellinen kerrosala on yhteensä: 175,5m² + 21,5m²

13 VTT: Villa Isover Hankkeen toteuttajat: Rakennuttaja: Saint Gobain Rakennustuotteet Oy/ Jussi Jokinen, gobain.com Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja : Ilari Seitsonen/Rakteekki Ky, Arkkitehtisuunnittelu: arkkitehti Tiina Antinoja, arkkitehti Olli Metso Rakennesuunnittelu: Ilari Seitsonen/Rakteekki Ky, Jaakko Palola/Iin Fasadi LVI suunnittelu: LVI miten Oy, Timo Niemi, Sähkösuunnittelu: EPS Tekniikka Oy/Petteri Samula, tekniikka.fi Aurinkosähkö: /Soleras/Asko Rasinkoski, Maalämpöjärjestelmä: NIBE Energy Systems Oy/Janne Kattelus, Sisustussuunnittelu: Suunnitteluhuone Riihimäki/Niina Riihimäki, Piha ja vihersuunnittelu sekä toteutus: Viherkonsultointi Risto Vuori ja Koneurakointi J. Laine/Jyrki Laine ja Anu Niska, Nollaenergiasuunnittelu ja energia arvio: VTT Oy, tiimipäällikkö Jari Shemeikka, Energiaoptimointijärjestelmä: Fortum Oyj, Maarit Pihlajaniemi, Hankkeen yhteystiedot: Villa Isoverin verkkosivut: hyvinkaa villa isoverasuntomessut 2013 hyvinkaa Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot: Kehityspäällikkö Jussi Jokinen, gobain.com

14

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma 1 Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit: Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Luonnos /Draft Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus SEARCH 173 O HL I G H T S VI S I Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen Timo Kauppinen Teemu Vesanen G Hankinta, suunnittelu ja toteutus HI NS SC I E N CE T RE Lorem ipsum

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 B2 Smart City 2 Puheenjohtaja: Johtaja Olli Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy 12:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2009 Ahortech Oy Amitec Oy ElMil Oy Empower Oy Etteplan Oyj Makron Oy M-Erikoiskalus y Skaala Ikkunat

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä

Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä Loppuraportti 8.11.2011 Markku Tahkokorpi, Markku Hagström, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Executive summary... 3 1 Johdanto...

Lisätiedot

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Lehtori Risto

Lisätiedot

SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION)

SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION) SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION) SISÄLLYSLUETTELO 1 EXECUTIVE SUMMARY... 5 2 Johdanto... 7 3 Tilannekatsaus... 8 3.1 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Teksti Sampsa Heilä. investointivaihtoehtona huomattavasti.

Teksti Sampsa Heilä. investointivaihtoehtona huomattavasti. E-luku vauhdittaa järj Energiaa a Teksti Sampsa Heilä Etenkin Etelä-Suomessa saadaan yhtä paljon aurinkoenergiaa kuin Saksassa, jossa on ollut tähän asti kolme neljännestä maailman aurinkosähkömarkkinoista.

Lisätiedot

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 1 2006 Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 ATK-laitteet voivat kuluttaa turhaan

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

Kirsi martink auppi (toim.)

Kirsi martink auppi (toim.) Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Helsinki 2010 Julkaisijat: ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes Kansi:

Lisätiedot

Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa

Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 131 Susanna Vanhamäki

Lisätiedot

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA www.teollisuussummit.fi Sisältö Johdanto... 3 Kaupunginjohtajan tervehdys... 4 TeollisuusForumin puheenvuoro... 5 BusinessOulu viritti teollisuuden.

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen sisäilmaston ja energiatehokkuuden parntaminen opas laatujärjestelmän käyttöön

Asuinkerrostalojen sisäilmaston ja energiatehokkuuden parntaminen opas laatujärjestelmän käyttöön Asuinkerrostalojen sisäilmaston ja energiatehokkuuden parantaminen opas laatujärjestelmän käyttöön Financed by Asuinkerrostalojen sisäilmaston ja energiatehokkuuden parntaminen opas laatujärjestelmän

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Mikko Alanne Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen

Lisätiedot

JUUSO MÄKI ASUINKERROSTALON ENERGIANKULUTUKSEN HALLINTA ÄLYKKÄÄN ASUKASPORTAALIN AVULLA. Diplomityö

JUUSO MÄKI ASUINKERROSTALON ENERGIANKULUTUKSEN HALLINTA ÄLYKKÄÄN ASUKASPORTAALIN AVULLA. Diplomityö JUUSO MÄKI ASUINKERROSTALON ENERGIANKULUTUKSEN HALLINTA ÄLYKKÄÄN ASUKASPORTAALIN AVULLA Diplomityö Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen, DI Juhani Heljo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista Panu Pasanen, Juho Korteniemi ja Anastasia Sipari Bionova Consulting 2 Sisällys Esipuhe... 4 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014

Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014 Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014 Asuntomessut Mikkeliin 2017 Sivu 12 Laadukasta digitointia Ja konservointia s. 6 Muutoskestävyys edellyttää osallistumista s.10 Biotaloudesta uutta bisnestä s. 11 NAPPAA

Lisätiedot

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Toimittaneet Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom, Uudenmaan liitto KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot