OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE"

Transkriptio

1 OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE Ylioppilastutkinto Yleiset määräykset ja ohjeet Yo-kokeet järjestetään samaan aikaan koko maassa, syksyllä ja keväällä Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Tutkinto katsotaan aloitetuksi ensimmäisestä osallistumisesta jonkin aineen kokeeseen Yo-tutkintoa voi täydentää sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytyksenä on, että kokelas saa myös lukion päättötodistuksen koulunsa opetussuunnitelman määräämällä tavalla. Osallistumisoikeus yo-tutkintoon Ennen tutkinnon kirjalliseen kokeeseen osallistumista opiskelijan tulee olla suorittanut pakolliset kurssit ko. aineessa Lyhyessä vieraassa kielessä riittää kolme lukiokurssia Rehtorin päätöksellä poikkeukset Tutkinnon voi suorittaa ajallisesti hajautettuna kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Kuitenkin sellainen kokelas, joka ulkomailla tapahtuvan päätoimisen opiskelun tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi on menettänyt kaksi tutkintokertaa, voi jatkaa tutkintonsa suorittamista heti kotiinpaluun jälkeisenä kahtena perättäisenä tutkintokertana. Tämä koskee kokelasta, joka on osallistunut tutkintoon ainoastaan yhden kerran ennen ulkomaille muuttamistaan. Kirjoitettavat aineet Pakolliset kokeet Kaikille pakollinen: äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaineen koe Tutkintoon tulee sisältyä neljä pakollista koetta, joista yhdessä (vieras kieli tai toinen kotimainen kieli tai matematiikka) tulee olla laajan tason koe (A- taso). Ylimääräiset kokeet Tutkintoon voi liittää ylimääräisiä kokeita: Toinen kotimainen kieli, matematiikka, vieraan kielen kokeita ja reaaliaineen kokeita. Yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon kuluessa Tutkintoon ei voi kuulua eritasoisia kokeita samassa tutkintoaineessa Yo-kokelas ei voi samalla tutkintokerralla osallistua kahteen pitkään oppimäärään perustuvaan vieraan kielen kokeeseen

2 Koepäivän aikana kokelas voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen Yo-kokelas voi suorittaa lukio-opintojen laajuudesta riippumatta eri tason mukaisen kokeen (esim. A-ruotsia opiskellut suorittaa B-tason kokeen) huomioiden kuitenkin sen, että yhdessä pakollisessa kirjoitettavassa aineessa on suoritettava laajan tason koe Hylättyjen ja hyväksyttyjen kokeiden uusiminen Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kokeita välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Pakollisen hylätyn kokeen uusinnan voi suorittaa eri tason kokeena kuin alkuperäinen hylätty koe, edellyttäen, että tutkintoon kuuluu jokin muu laajan tason mukainen koe. Jos hylättyä koetta ei saa määräajassa suoritettua, on koko tutkinto suoritettava alusta asti uudelleen Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa, mutta kokeen tasoa ei voi sitä uusittaessa vaihtaa Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ilman aikarajaa Yo-tutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä päättää, että kokelas voi tutkinnon suorittamisen ollessa vielä kesken aloittaa tutkinnon suorittamisen kokonaisuudessaan alusta. Opiskelijan tulee hakea oikeutta kirjallisesti lautakunnalta. Yo-kokeiden arvostelu, arvosanat ja kompensaatio Oman koulun opettajat suorittavat alustavan arvostelun. Yo-tutkintolautakunta määrää lopulliset koekohtaiset arvosanat. Pisterajat voivat vaihdella paljonkin eri tutkintokertoina. Ylioppilastutkinnon arvosanat: Laudatur (L) = 7 pistettä Eximia cum laude approbatur (E)= 6 pistettä Magna cum laude approbatur ( M)= 5 pistettä Cum laude approbatur (C)= 4 pistettä Lubener approbatur (B)=3 pistettä Approbatur (A) = 2 pistettä Improbatur (I) =0 pistettä Jos yo-kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa kokeessa, lautakunta voi kuitenkin tietyin edellytyksin antaa hänelle ylioppilastutkintotodistuksen, johon hylätty arvosana merkitään. Menettelyä kutsutaan kompensaatioksi. Kompensaatio suoritetaan automaattisesti tietyn laskutavan mukaan, ellei kokelas ennen kirjoituksia sitä kiellä. Kirjallinen pyyntö tehdään rehtorille. Jokaisesta kokeesta annetaan kompensaatioäänimäärä. Hylätyt suoritukset on tason mukaan jaettu neljään luokkaan: i+, i, i -, i=. Kustakin kokeesta annetaan kompensaatioääniä seuraavasti: L 7, E 6, M 5, C 4, B 3, A 2. i+ 12 i 14 i- 16 i= 18

3 Koetilaisuus Kirjalliset kokeet kestävät kuusi tuntia. Kokelaan koeaika on klo 9-15 (poikkeuksena opiskelijat, jotka ovat saaneet YTL:ltä päätöksen erityisjärjestelyihin). Kokelas ei saa poistua kirjallisesta kokeesta ennen klo 12:ta. Kokelas, joka osallistuu samana päivä kahteen lyhyen oppimäärän kielikokeeseen, saa koeaikaa kahdeksan tuntia. Kielten kuuntelut järjestetään erillisen aikataulun mukaan. Eri oppiaineiden ja aineryhmien opettajat antavat erikseen omaan oppiaineeseensa liittyvät ohjeet. Ainekohtaiset ohjeet on myös luettavissa lautakunnan kotisivuilla Ainekohtaisia ohjeita tulee noudattaa huolellisesti. Kokelaiden tulee kiinnittää erityistä huomiota vastaustensa siisteyteen. Epäsiististä vastauksesta voidaan vähentää pisteitä. Kielten kokeissa tulee huomioida, että hyväksytyn arvosanan saadakseen kokelaan on osallistuttava sekä kuuntelu että kirjalliseen kokeeseen. Myös äidinkielessä on osallistuttava molempiin kokeisiin. Mitään tutkintoaineeseen liittyvää materiaalia ei kokelaalla saa olla mukana. Matemaattiset taulukot ja laskimet on tuotava koululle ennen matematiikan ja ainereaalin koetta (maantiede, fysiikka ja kemia) opettajan tarkistettavaksi viimeistään koetta edeltävänä päivänä klo 12 mennessä. Kirjoitussalista ei saa viedä mukanaan mitään kirjoituksiin liittyvää materiaalia. Sairaus, vamma tai lukihäiriö Mikäli joku kokelaista sairastuu ennen koetilaisuutta, on asiasta viipymättä ilmoitettava koululle puh (kanslia) tai (rehtori Lindroos) tai (apulaisrehtori Lieri). Kirjoitustilaisuus järjestetään tällöin jossain koulun erillisessä tilassa tai kokelaan kotona. Kokelaan on myös toimitettava mahdollisimman pian kirjoituspäivänä päivätty lääkärintodistus koululle. Todistuksesta tulee näkyä, mistä sairaudesta on kyse, sairauden vaikeusaste ja ajankohta. Jos kokelaan tilapäisellä sairaudella on katsottu olevan vaikutusta tuloksiin, Ylioppilastutkintolautakunta voi huomioida sen arvostelua lieventävänä seikkana. Jos kokelaalla on jokin koetyöskentelyä haittaava vamma tai pysyvä sairaus (esim. kuulovamma), on tarpeelliset todistukset tuova rehtorille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lukio-opintoja. Mikäli kokelaalla on lukihäiriö, on tarvittavat todistukset hoidettava kuntoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lukio-opintoja. Todistusten tulee olla hoidettuna kuntoon viimeistään siinä vaiheessa kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran ylioppilaskirjoituksiin. Syksyllä kirjoitukset aloittavien on toimitettava erityisjärjestelyhakemukset lukioon viimeistään 16. huhtikuuta. Keväällä kirjoitukset aloittavien viimeistään 13. marraskuuta. Lausunnot lukihäiriöstä antavat aina erityisopettaja (tai lukihäiriöön perehtynyt puheterapeutti tai psykologi) sekä lukion aineenopettajat. Lausuntojen tulee olla lukioaikana hankittuja.

4 Kokelaan on itse huolehdittava lausuntojen hankkimisesta sekä niistä johtuvista kustannuksista. YTL päättää erityisjärjestelyjen myöntämisestä kokelaan tai hänen huoltajansa tekemän hakemuksen perusteella. Jos kokelaalle on myönnetty erityisjärjestelyjä, lukilausunto huomioidaan vain erityistapauksissa lopullista arvosanaa määrättäessä. Niiden lukihäiriöisten kokelaiden lausunnot, joille ei ole haettu erityisjärjestelyjä, tarkistaa lautakunnan lukivaliokunta. Lukivaliokunnalla on mahdollisuus harkintansa mukaan päättää arvosanamuutoksesta yhdessä yo-kokeessa mikäli pistemäärä on lähellä ylempää arvosanaa. (Lisätietoja koulun rehtorilta ja koulusihteeriltä) Vieraskielisyyslausunto Jos yo-kokelaan äidinkieli on muu kuin se kieli, jolla hän suorittaa ylioppilastutkinnon tai erillisen kokeen, tai äidinkieli on muu kuin se kieli, jolla hän suorittaa äidinkielen kokeen, taikka kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin muu erityisen painava peruste, lautakunta voi ottaa tämän arvostelussa huomioon. Jokin muu erityisen painava peruste on esim. se, että kokelas on käynyt pitkään koulua ulkomailla. Jos kokelas on vieraskielinen ja hän haluaa, että tämä otetaan huomioon arvostelussa, lukion tulee toimittaa lautakuntaan selvitys vieraskielisyydestä. Kokelaan on tällöin toimitettava opettajien lausunnoilla täytetty lomake kansliaan viimeistään silloin, kun hän ensimmäisen kerran ilmoittautuu ylioppilaskirjoituksiin. Todistusvieraskielisyydestä -lomakkeessa tulee olla kokelaan tai hänen huoltajansa suostumus. Tarkistusarvostelu Tulosten saavuttua koululle on kokelaalla mahdollisuus opettajan tai rehtorin välityksellä tietää suorituksensa arvosteluperusteet. Jos tästä huolimatta kokelas on tyytymätön kokeensa arvosteluun, hän voi hakea lautakunnalta maksullisen tarkistusarvostelun (50 ) toimittamista. Kyseessä on tällöin tilanne, jossa opettajan alustavassa arvostelussa ja lautakunnan sensorin arvostelussa on huomattavia eroja. Kokelaan on kuitenkin huomioitava se, että tällaisissa tapauksissa koesuoritus on arvosteluvaiheessa tarkistettu jo muutenkin kahdella sensorilla. Rehtorilta ja koulusihteeriltä saa asiaan liittyen lisätietoja. Ilmoittautuminen syksyn 2015 yo-tutkintoon Yo - info syksyn 2015 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta: ke 8.4. klo Kokelaat ilmoittautuvat syksyn 2015 yo-tutkintoon Wilmassa viim. su klo mennessä. Syksyn 2015 yo- ilmoittautumislomakkeet allekirjoitetaan ryhmänohjauksessa: ma klo Keväällä 2015 ylioppilaaksi valmistuvat käyvät henkilökohtaisesti ilmoittautumassa syksyn 2015 yo-kirjoituksiin viimeistään pe kansliassa. Annettuja päivämääriä on ehdottomasti noudatettava. Ilmoittautuminen on aina sitova eikä sitä voida mitätöidä kuin ainoastaan erittäin perustellusta syystä (esim. sairaus tutkinnon aikana, palveluksen este asevelvolliselle). Ilmoittauduttaessa tehtyjä valintoja yksittäisen kokeen pakollisuudesta ja ylimääräisyydestä tai kokeen tasosta ei voi jälkikäteen muuttaa. Kokeesta menee maksu, vaikka kokelas jäisi siitä pois, ja ilmoittautuminen tulkitaan myös aina yrityskerraksi.

5 Kirjallisesta ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi, ilmoittautuuko kokelas tutkintoon, erillisiin kokeisiin, uusimaan hylättyä tai hyväksyttyä koetta tai täydentämään tutkintoa. Ilmoittautuminen kevään 2016 yo-tutkintoon Kevään 2016 ylioppilaskirjoitusten info jailmoittautuminen: tarkat ajankohdat syyslukukauden 2015 alussa Tutkintomaksut Ylioppilastutkintolautakunta ilmoittaa kouluille perus ja koekohtaiset maksut. Tämän hetkiset maksut: perusmaksu on 14 ja koekohtainen maksu 28. Maksulomakkeet tulevat kotiin postitse. Koekohtaiset tutkintomaksut palautetaan anomuksesta kokelaalle siinä tapauksessa, että hänen ilmoittautumisensa on painavan syyn takia mitätöity, tai hän ei ole saanut osallistumisoikeutta kokeeseen. Lisätietoja asiasta saa koulusihteeriltä. AINEREAALIOHJEITA Reaalikokeen järjestäminen Yhdellä tutkintokerralla kaksi reaaliaineiden koepäivää viikon välein Ilmoittautuminen on sitova: pakollinen vai ylimääräinen eikä valitusta aineesta voi koetilanteessa poiketa Yhtenä päivänä yksi koe Tutkinnon hajauttamalla voi kirjoittaa jopa kuusi koetta Reaalikokeen tehtävät Tehtävien määrä, tyyppi ja vaikeus vaihtelevat aineittain Tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta 1-2 jokeritehtävää Tavanomaiset tehtävät arvostellaan välillä 0-6, jokeri 0-9 Korkeimpiin arvosanoihin on kyettävä käsittelemään vaativia, kypsää ajattelua edellyttäviä tehtäviä Kunkin reaaliaineen kokeessa on 1-4 oppiainerajat ylittävää tehtävää

6 Annettujen tehtävien määrä / Vastausten enimmäismäärä evl.uskonto 10/6 ort.uskonto 10/6 elämänkatsomustieto 10/6 psykologia 10/6 filosofia 10/6 historia 10/6 yhteiskuntaoppi 10/6 fysiikka 13/8 kemia 12/8 biologia 12/8 maantiede 10/6 terveystieto 10/6 Ensimmäinen vastaus kirjoitetaan aina kokoarkille, muut puoliarkeille. Samalla arkilla saa olla vain yksi vastaus. Tehtävän otsikkoa ei tarvitse kirjoittaa. Numerointi riittää. MATEMATIIKAN KOKEEN RAKENNEUUDISTUS Ylioppilastutkintolautakunta päätti , että uusi malli matematiikan kokeelle otetaan käyttöön kevään 2016 tutkinnosta lähtien. Tärkein muutos on, että kokeen alkuosa tehdään ilman laskinta. https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/kehittaminen/matematiikan_kokeen_rakenne uudistus_ pdf ABITURIENTEILLE MUISTUTUKSENA JA TIEDOKSI Kuuntelukokeet Kirjalliset kokeet Kuuntelut alkavat klo 8.30 (koululla oltava viim. klo 8.00) tai erillisen aikataulun mukaan (viim. 15 min ennen alkamisaikaa) Seuraa tiedotuksia Wilmassa sekä ilmoitustauluja. - Kirjoitussaleina toimivat ylä- ja alaliikuntasali, juhlasali sekä luokkatiloja. Tarkista oma kirjoitussalisi kirjoituspäivän aamuna liikuntasalin ilmoitustaululta tai toisen kerroksen lasiovista - Muista tulla kouluun ajoissa, viimeistään Koetilaisuuteen tultaessa ja poistuttaessa on esitettävä valvojalle kuvallinen henkilöllisyystodistus - Kirjoitussalissa saattaa olla viileää; kerrospukeutumista kannattaa suosia. Vaatetuksessa ei saa olla vieraskielistä tekstiä - Varaa mukaasi ylimääräisiä kyniä - Jätä kännykkäsi ja muut elektroniset laitteet kotiin. Niiden vienti kirjoitussaliin on ehdottomasti kielletty. Myös taskujen tulee olla tyhjät (esim. ei avaimia taskuissa) - Kirjoituksissa mukana olevat eväät tulee pakata läpinäkyvään kelmuun tai laatikkoon. Missään ei saa olla mitään tekstiä eli esim. juomapullojen tai jogurttipurkkien tekstit tulee peittää; makeisista tulee poistaa paperit - Kokelaan omat lääkkeet tulee jättää päävalvojan pöydälle, josta ne saa pyydettäessä. Koululla on valmiina kirjoitussaleissa esim. tavallista särkylääkettä. Jos olet niin sairaana, ettet voi saapua kirjoituksiin, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti (jo edel-

7 Muuta tiedotettavaa lisenä iltana, huom! mahdolliset erillisjärjestelyt valvonnoissa). Muista kokeesta lähtiessäsi ottaa omat lääkkeesi mukaan - Kunakin kirjoituspäivänä tarjoillaan evästä klo välillä - Salista saa poistua aikaisintaan klo Kokeissa käytettävät laskimet ja taulukkokirjat nimellä ja kokelasnumerolla varustettuna tulee jättää matematiikan opettajille opettajahuoneeseen tarkistettavaksi koetta edeltävänä päivänä viimeistään klo mennessä. - Muistutus autoileville kirjoittajille: Kirjoituspäivinä (kuten ei muulloinkaan) ei saa ilman erillistä rehtorilta saatua lupaa pysäköidä autoa koulun pihalle! Ilman lupaa pysäköityjä autoja tullaan sakottamaan. - Tarkista kokelasnumerosi eri kokeiden osalta Wilmasta. Mikäli olet ilmoittautunut kahteen eri kokelaslajiin, sinulla on kaksi eri kokelasnumeroa. - Ylioppilaaksi valmistuvien kurssit on oltava suoritettuina syksyn osalta lokakuun loppuun ja kevään osalta huhtikuun loppuun mennessä Alustavat tulokset ovat saatavilla aineiden opettajilta. - Yo-kirjoitusten tulokset tulevat koululle noin kaksi viikkoa ennen lakkiaisia. LISÄTIETOJA: Ylioppilastutkintolautakunta TARKENNUS LASKINOHJEESEEN Matematiikka ja fysiikka Laskin on kokeen apuväline, jonka rooli arvioidaan tehtäväkohtaisesti. Jos ratkaisussa on käytetty symbolista laskinta, sen on käytävä ilmi suorituksesta. Analysointia vaativien tehtävien ratkaisemisessa pelkkä laskimella saatu vastaus ei riitä ilman muita perusteluja. Sen sijaan laskimesta saatu tulos yleensä riittää rutiinitehtävissä ja laajempien tehtävien rutiiniosissa. Tällaisia ovat esimerkiksi lausekkeiden muokkaaminen, yhtälöiden ratkaiseminen sekä funktioiden derivointi ja integrointi. Kemia Kemian kokeessa kaikki funktio-, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. Symbolisen laskimen avulla tehdyt ratkaisut hyväksytään, kunhan ratkaisusta käy ilmi, mihin reaktioyhtälöön symboleineen se perustuu. Myös toisen asteen yhtälön ratkaisun voi suorittaa laskimella. Lukuarvojen sijoittamista ratkaisukaavaan ei tarvitse merkitä näkyviin.

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe SPKL PALVELUSKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe 1 2 Palveluskoirakokeiden SÄÄNNÖT Suomen Palveluskoiraliitto ry:n yleiskokouksen

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 1 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Club Show/ Open show säännöt

Club Show/ Open show säännöt Club Show/ Open show säännöt 1. YLEISTÄ Näitä sääntöjä noudatetaan Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n (jäljempänä yhdistys) epävirallisissa näyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus 1(17) OPETUSSUUNNITELMA tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus YHTEINEN OSA 2009 2(17) TAO, Turun Ammattiopistosäätiö OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa koskee

Lisätiedot

Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä

Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä case Henni... 1 case Jasmin-Jannica... 3 case Niko... 6 Tuusulan kunta Kalliomaan koulu Kalliomaan koulun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Wilman huoltajaopas 2013

Wilman huoltajaopas 2013 Wilman huoltajaopas 2013 Wilma ja siihen kirjautuminen... 2 Mikä Wilma on?... 2 Ketkä voivat käyttää Wilmaa?... 2 Mitä Wilmalla voi tehdä?... 2 Kirjautuminen... 2 Ongelmatilanteita sisään kirjauduttaessa...

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Opetuslupa. Sisällysluettelo. Opas opetuslupaa hakevalle

Opetuslupa. Sisällysluettelo. Opas opetuslupaa hakevalle Opetuslupa Opas opetuslupaa hakevalle Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen sekä poliisin ohjeisiin

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot