Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos /45.453/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013"

Transkriptio

1 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 Tarjouksen tekeminen... 3 Osatarjoukset... 4 Vaihtoehtoiset tarjoukset... 4 Optio... 4 Tarjousten avaaminen ja käsittely... 4 Tarjousten arviointi ja vertailu... 4 Tarjoajien soveltuvuus... 5 Soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset... 6 Taloudellinen soveltuvuus... 6 Tekninen ja ammatillinen pätevyys... 6 Tilaajavastuulain mukaiset edellytykset ( mukaiset vaatimukset)... 7 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen... 7 Tarjousten hintavertailu... 7 Selonottoneuvottelut... 7 Urakoitsijan valinta... 8 Tarjousasiakirjojen täydennykset ja tiedustelut... 8 Täydennykset... 8 Tiedustelut... 8 Rakennuskohteeseen tutustuminen... 8 Tarjouksen jättäminen... 9 Tarjousasiakirjojen julkisuus... 9 Hankintapäätöksen tiedoksianto ja sähköinen yhteystieto Urakkatarjouspyynnön liitteet Tarjouspyynnön kohde pyytää tarjoustanne Vappulanmetsän asuinalueen kunnallistekniikan rakentamisesta kokonaisurakkana. Urakkakohde sijaitsee n kunnassa, Villähteellä, Vappulantien ja Vihtorien välisellä maa-alueella. Urakkaan sisältyy tarjouspyyntöasiakirjojen edellyttämässä laajuudessa urakan rakennustyöt, materiaalit ja materiaalihankinnat (huom. vesihuolto) siten, että työn lopputulos, rakenteet, niiden osat ja käytetyt rakennusaineet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Urakan kunnallistekniikan osuuteen sisältyy n kunnan Vappulanmetsän alueen katujen, katuvalaistusten, hulevesiverkoston sekä -järjestelmien rakennustyöt. Urakassa rakennetaan neljä uutta katua: Vappulanmetsäntie, Reinonpolku, Helenanpolku ja Vihtorintie, joiden yhteenlaskettu pituus on noin 850 metriä. Tämän lisäksi alueelle rakennetaan kolme uutta raittia: Raitti 1, Raitti 2 ja Raitti 3, joiden yhteenlaskettu pituus on noin 380 metriä. Urakkaan kuuluu myös alueen katuvalaistuksen sekä opastuksen ja viitoituksen ja hulevesijärjestelmien (putkistot kaivoineen, ojastot, allas) rakentaminen.

2 Urakkatarjouspyyntö 2 (10) ja Lisäksi alueelle rakennetaan jätevedenpumppaamo ja alueen vesihuolto, joka sisältää vesijohtojen ja jätevesiviemäreiden rakentamisen. Urakkaan kuuluvien vesihuoltojärjestelmien materiaalihankinnat (Lahti Aqua Oy:n ohjeen periaatteen mukaan, sovelletaan tähän hankintaan n vesihuoltolaitosta) ja jätevesipumppaamon hankinta tehdään tilaajan hankintana tilaajan ohjeiden mukaan eikä vesihuoltojärjestelmien materiaaleja siten lasketa urakkahintaan. Lisäksi urakkaan saattaa kuulua optio-osuutena verkostorakentamista (ks. kohta optio). Urakan sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 siten kuin urakkaohjelmassa on mainittu. Urakoitsija toimii kohteessa YSE 1998 tarkoittamana pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennuttaja: Tilaaja:, kunnallistekniikka ja, vesihuoltolaitos Hankintamenettely Kyseessä on hankintalain mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä ja EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). Hankintamenettelynä on avoin menettely. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan sopimusta tekemättä. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Hankinnasta on lähetetty julkaistavaksi kansallinen hankintailmoitus HILMA Julkiset hankinnat -ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi) perjantaina Urakan aikataulu Urakan on oltava kokonaisuudessaan valmiina Urakka sisältää sitovia välitavoitteita. Urakan yksityiskohtainen aikataulu on esitetty urakkaohjelman kohdassa Urakka-aika.

3 Urakkatarjouspyyntö 3 (10) ja Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouksen tekeminen Tarjouspyyntöasiakirjat on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteessä ja ne ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjoajan halutessa tarjouspyyntöasiakirjat muulle kielelle käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset sekä vastuu käännöksen oikeellisuudesta ovat tarjoajan itsensä vastattavina. Urakassa noudatetaan sähköistä asiointia. Urakkatarjouspyyntömenettelyyn liittyvät kilpailutusasiakirjat ja tilaajan tiedoksiannot julkaistaan n kunnan verkkosivuilla ( > Asiointi > Kunnan avoinna olevia tarjouspyyntöjä tai ja suunnitelma-asiakirjat projektipankkipalvelussa. Projektipankkipalvelun internet-osoite on: https://extranet1.ramboll.fi Projektipankkipalveluun on luotu seuraavat tarjouspyynnön aikaiset tunnukset: käyttäjätunnus Vappulanmetsa salasana Tunnusten käyttöön liittyvistä asioissa tai ongelmissa apua antaa kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh , Tarjous on laadittava täsmällisesti tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjoaja jättää tarjouksensa täyttämällä ja palauttamalla urakkatarjouslomakkeen, hintalomakkeen sekä muutos- ja yksikköhintalomakkeen tai lomakkeet, jotka sisältävät vastaavat tiedot sekä toimittamalla tarjousasiakirjoissa vaaditut liitteet. Tarjouslomakkeella tarjoaja toimittaa yritystä koskeva tiedot ja selvittää tilaajalle yrityksen soveltuvuutta ja kelpoisuutta koskevien tietojen täyttämisen. Hintalomake on urakan hinnoittelua varten. Yksikköhinnat annetaan muutos- ja lisätöitä varten tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvällä lomakkeella. Tarjouspyyntöasiakirjat on mainittu urakkatarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevassa piirustusluettelossa. Tarjouksen tulee perustua myös muihin urakkaohjelman "Urakassa noudatettavat asiakirjat" -kohdassa mainittuihin asiakirjoihin. Tarjoajan tulee huomioida seuraavat seikat: Tarjous tulee antaa suomen kielellä. Tarjousten on oltava voimassa kaksi (2) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.

4 Urakkatarjouspyyntö 4 (10) ja Tarjouksessa on annettava hinnat jokaiselle osiolle, puuttuvat hinnat aiheuttavat tarjouksen hylkäämisen. Yksikköhintaluettelon puuttuminen aiheuttaa tarjouksen hylkäämisen (KHO 2011:72). Tarjoajan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tutustumattomuus aiheuttaa tarjouksen hylkäämisen. Tarjoajan omia ehtoja ei pidä liittää tarjoukseen, ne aiheuttavat tarjouksen hylkäämisen. Sitoumuksetta tehtyä/ehdollista tarjousta ei hyväksytä. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. taseyksiköineen on arvonlisäverolain (1501/1993) 8 c :ssä tarkoitettu ostaja siten, että ostamaamme rakentamispalvelun kauppaan sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Osatarjoukset Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoiset tarjoukset Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Optio Tarjousten avaaminen ja käsittely Tarjouspyyntö sisältää option verkostorakentajien osuudesta, joka sisältää kaapelilinjojen arinoiden rakentamisen sekä kaapelien ja kaapelisuojaputkien peittotyöt. Optio-osuutta on tarjottava tarjouksessa (sisältyy tarjousten vertailuhintaan), mutta verkostorakentajat päättävät itsenäisesti tarjousosuuden hyväksymisestä. pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista ja oikeuden myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoajat tai tarjoukset tai muuten puutteelliset tarjoukset ilman korvausvelvollisuutta. n kunnan on hylättävä myöhästyneet tarjoukset ja tarjoukset, jotka eivät muuten täytä tarjouspyynnön ehtoja. Tarjousajan päättymisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjouskuorien avaus ja laaditaan avauspöytäkirja. Avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjousten arviointi ja vertailu Suoritetaan kolmessa vaiheessa: 1. tarjoajien soveltuvuuden arviointi

5 Urakkatarjouspyyntö 5 (10) ja Tarjoajien soveltuvuus 2. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3. tarjousten hintavertailu. Tarjousten hintavertailuvaiheeseen otetaan mukaan tarjoajat ja tarjoukset, jotka ovat tarjouspyynnön ehdoin ja hankintalain mukaan hyväksyttävissä. Tarjoajan soveltuvuutta arvioidaan tarjouspyynnössä ja tarjouslomakkeessa pyydettyjen tietojen perusteella. Voidakseen tulla valituksi urakoitsijaksi on tarjoajien täytettävä tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)) edellytykset ja mainitut urakkaa koskevat vähimmäissoveltuvuusvaatimukset. Em. tietojen on täytyttävä myös mahdollisten aliurakoitsijoiden osalta. Vaatimusten täyttyminen todistetaan tarjoukseen liitetyillä todistuksilla ja selvityksillä, jotka eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia (laskettuna tarjouksen jättöpäivästä) tai Rala ry:n myöntämällä voimassa olevalla RALA-pätevyystodistuksella tai Tilaajavastuu.fi-palvelun raportilla sen mukaan miten tarjouspyynnössä tai tarjouslomakkeella erikseen mainitaan. Tilaaja voi päätöksellään sulkea tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle puuttuvien tai vanhentuneiden selvitysten perusteella. Tilaaja varaa oikeuden omatoimisesti selvittää tarjoajan tietoja esim. yhteisötietojärjestelmästä. Tilaajalla on oikeus pyytää tarjoajia täydentämään ja täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja silloin, kun se katsoo, etteivät pyydettävät täydennykset ja täsmennykset ole toisia tarjoajia syrjiviä tai vaikuta tarjoajien tasapuoliseen kohteluun. Täydennys- ja täsmennyspyyntö on tilaajan oikeus, muttei velvollisuus (hankintalaki 348/ ). Tarjoajalla on velvollisuus toimittaa tilaajan pyytäessä täydennyksiä ja täsmennyksiä. Tarjoaja tai ryhmittymä, joka ei toimita pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä tai täydennyksiä, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tilaajalla on myös oikeus hylätä sellainen aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailuista myös hankintalain (348/2007) 53 :n tai 54 :n perustein; muilla hankintalain tai oikeuskäytännössä todetuin perustein; mikäli tarjouksen tekijältä puuttuvat tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset urakan suorittamiselle. Tilaaja varaa oikeuden tarkistaa referenssien perusteella urakoitsijan toimintatapaa ja yhteistoimintaa.

6 Urakkatarjouspyyntö 6 (10) ja Soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset Taloudellinen soveltuvuus Tarjoajalla on oltava riittävä vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky sekä maksukyky hankinnan kohteena olevien urakoiden suorittamiseen. Tarjoajan vähimmäisliikevaihto on oltava 2 miljoonaa euroa. Vähimmäisliikevaihto lasketaan keskiarvona kahdelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta. Vähimmäisliikevaihtovaatimus on asetettu, jotta voidaan todeta yrityksen liiketoiminnan laajuuden vastaavan hankkeen laajuutta. Tässä urakassa tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään A tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaava tasoa. Tarjoajat, joiden luokitus ratingluokituksessa on B tai joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. tasoa, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos tarjoaja ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. Tarjoajien, joiden luokitus on ratingluokituksessa C tai joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. luokituksia, suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle. Tarjoajalla on oltava sopimuksen voimassaoloaikana toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa hankinnan kohteena olevien töiden toimialaan liittyvät työt. Vastuuvakuutuksen arvo on oltava vähintään 1 miljoona euroa. Tekninen ja ammatillinen pätevyys Tarjoajan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi näytöt yrityksen referensseistä tarjoajalla tulee olla viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta vähintään kaksi (2) yksilöityä toimeksiantoa julkiselle hankintayksikölle tehdyistä kunnallistekniikan urakoista, jotka vastaavat ilmoitettavan hankinnan suuruutta ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Yksittäisen toimeksiannon arvon tulee olla vähintään 0,5 miljoonaa euroa. Kohteessa käytetään koneohjausmallia. Sen vuoksi tarjoajalla tulee olla viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta vähintään kaksi (2) yksilöityä toimeksiantoa, joissa kunnallistekniikan urakka on toteutettu koneohjausmallia käyttämällä. Koneohjausmalli sisältää suunnittelualueen katujen ja erillisten kevyen liikenteen väylien rakennekerrosten ylimmän yhdistelmäpinnan sekä alimman yhdistelmäpinnan sekä vesihuollon kaivannot. Pinnat toimitetaan valitulle urakoitsijalle kolmioituina LandXML-pohjaisina pintatiedostoina InfraModel3-formaatissa.

7 Urakkatarjouspyyntö 7 (10) ja Tarjoajan tähän urakkaan osallistuvalla vastaavalla työnjohtajalla, työturvallisuudesta vastaavalla ja työmaapäälliköllä tulee olla vähintään infrarakentamistekniikan rakennusmestarin/teknikon koulutus sekä vähintään viiden vuoden kokemus katurakennusurakoiden johtamisesta viimeisten 10 vuoden ajalta. Tarjoajalla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n tarjoajalle myöntämä todistus tähän urakkaan soveltuvasta yritystasoista toimintatapojen hyväksynnästä tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunvarmistuksesta. Tilaajavastuulain mukaiset edellytykset ( mukaiset vaatimukset) Tarjoukseen on liitettävä hyväksyttävät todistukset ja selvitykset, joista selviää tilaajavastuulain mukaisten edellytysten täyttyminen (huomioiden lainmuutos ). Tarjoajaa pyydetään viittaamaan tarjouksessaan Tilaajavastuu.fi-palveluun silloin, kun tilaajan on mahdollista tulostaa em. palvelusta raportti ilmaiseksi. Mikäli tarjoaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu.fi-palveluun, tulee tarjoukseen liittää tarjouslomakkeella mainitut selvitykset. Ulkomaisen yrityksen tulee toimittaa vastaavat tiedot. Lisäksi tilaaja pyytää huomioimaan, että rakentamistoiminnassa tilaajavastuulakia sovelletaan aina, myös yhden henkilön yrityksiin. Urakoitsija sitoutuu osoittamaan myös urakan aikana tilaajavastuulain edellytysten täyttymisen. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten hintavertailu Selonottoneuvottelut Soveltuvien tarjoajien jättämien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan. Tarjoaja vastaa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Teknisten palvelujen kirjaajat avaavat hyväksyttäväksi todettujen tarjoajien hintakuoret ja avaamisesta laaditaan pöytäkirja. Avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjoajien pyydetään kiinnittämiin huomiota siihen, että poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen (hankintalaki 63 ). Tilaaja kutsuu selonottoneuvotteluihin urakkahinnaltaan edullisimman tai edullisimmat hyväksyttävissä olevat tarjoukset toimittaneet urakkakohtaisesti. Selonottoneuvottelussa tarkastetaan tarjouksen sisältö ja, että tarjoaja on ymmärtänyt laadittavan sopimuksen sisällön ja tavoitteet oikein.

8 Urakkatarjouspyyntö 8 (10) ja Urakoitsijan valinta Tarjousasiakirjojen täydennykset ja tiedustelut Täydennykset Tiedustelut Rakennuskohteeseen tutustuminen Neuvotteluissa ei voi tehdä parantavia tarkennuksia tarjoukseen. Siitä laaditaan pöytäkirja, joka liitetään urakkasopimukseen. Tilaaja valitsee urakoitsijan alimman urakkahinnan perusteella niistä tarjoajista, jotka täyttävät tilaajan asettamat soveltuvuus- ja kelpoisuusehdot ja joiden tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Urakoitsijan valinnasta valmistellaan erillinen hankintapäätös. Sopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun valitusaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu urakoitsija ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen. Vastuu täydennysten, täsmennysten ja lisäselvitysten huomioimisesta tarjouksessa on tarjouksen jättäjällä. Vain n kunnan kirjallisesti antamat selvitykset ovat tilaajaa sitovia. Yhteystahona käytetään koko hankintamenettelyn ajan teknisten palvelujen kirjaamoa. Tilaaja ilmoittaa verkkosivuillaan viimeistään , mikäli sillä on täydennettävää tarjouspyyntöön. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tilaaja ei vastaa puhelimitse esitettyihin tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin. Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset tulee toimittaa kirjallisesti suomen kielellä viimeistään (). Viestin otsikko nimellä "Vappulanmetsän kunnallistekniikka, kysymys". Viestin perille saapumisesta kirjaamoon vastaanottaja saa vastausviestin. Mikäli viestiä ei tule, pyydämme ottamaan yhteyttä kirjaamoon puhelimitse, puh ja , puh (puh.vaihde ). Vastaukset kysymyksiin kootaan yhteen, ja ne sekä mahdolliset tilaajan täydennykset ja täsmennykset julkaistaan kunnan verkkosivuilla viimeistään tiistaina Tilaaja ilmoittaa verkkosivuillaan myös, mikäli vastattavaa ei ole. Tarjouksen antamista varten on tutustuttava rakennuskohteeseen, jotta kohteen erityispiirteet ja liikennejärjestelyt tulevat huomioiduksi. Tarjouksen antaja merkitsee tarjouslomakkeelle kohdekäyntipäivän.

9 Urakkatarjouspyyntö 9 (10) ja Tarjouksen jättäminen Tarjousasiakirjojen julkisuus Työkohdetta esittelevät tilaajan edustajana kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh tai vesihuoltoinsinööri Venla Avelin, puh Tarjous tulee toimittaa viimeistään perjantaina klo osoitteeseen, käyntiosoite faksi. lla toimitettava tarjous n välityskyky on enintään 50 Mt. Tarjoajan tulee tarkastaa tarjouksen ja sen liitteiden perille saapuminen teknisten palvelujen kirjaamosta, puh tai , puh (puh.vaihde ). Suljettu tarjouskuori tai sähköisen viestin otsikko on varustettava merkinnällä Vappulanmetsän kunnallistekniikka, urakkatarjous. Tarjouksen hintaosa tulee sulkea omaan kirjekuoreensa, jonka päällä mainitaan "Vappulanmetsän kunnallistekniikka, hintaosa" ja tarjouksen jättäneen urakoitsijan nimi. Mikäli tarjous lähetetään sähköpostilla tai faksilla, sulkee tilaajan kirjaaja tarjouksen/-t ja hintaosan kirjekuoriin tarjouksen saapumisen jälkeen. Hallintolain (434/2003) 4 luvun 17 mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa. Toimitettaessa tarjous sähköpostitse, on tarjoajan otettava lisäksi huomioon laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003), jonka 3. luvun 8 :n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjouksen sisältämät tiedot lukuun ottamatta liike- ja ammattisalaisuuksia tulevat julkisiksi asianosaisille eli tarjousvertailuun osallistuneille sen jälkeen, kun hankintapäätös on allekirjoitettu. Muille, kuin tarjousvertailuun osallistuneille, tiedot tuleva julkisiksi, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman tai sopimus on allekirjoitettu. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä, jonka jokainen sivu sisältää

10 Urakkatarjouspyyntö 10 (10) ja maininnan luottamuksellinen. Ellei näin menetellä, tulkitaan, ettei tarjous sisällä salassa pidettäviä liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarvittaessa n kunta harkitsee tapauskohtaisesti onko esitetyt asiat salassa pidettäviä ja tekee tarvittaessa erillisen päätöksen salassapidosta. Julkisuuslain 11 :n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisille eli tarjouskilpailussa olleille on aina annettava tiedot tarjousvertailussa käytetystä hinnasta ja valintaan vaikuttaneesta muusta tekijästä. Näin ollen tarjoajan ei ole hyväksyttävää ilmoittaa tarjousten vertailuperusteita koskevia tietoja tarjouksessaan liike- tai ammatti-salaisuudeksi. Antaessaan tarjouksen tarjoajan katsotaan hyväksyneen tämän ehdon. Hankintapäätöksen tiedoksianto ja sähköinen yhteystieto Tarjoajan sähköinen yhteystieto tulee olla mainittuna tarjouksessa (hankintalaki 348/ ). Tilaaja lähettää tekemänsä hankintapäätöksen sekä hankintaoikaisuohjeen käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Tarjoajan sähköistä yhteystietoa käytetään myös tarjousten jättöajan jälkeen tehtävissä lisäselvityspyynnöissä tai tilaajan muissa tiedottamisissa tai yhteydenotoissa. ssa 28. elokuuta 2015 Kuntatekniikan mestari Hans Forss Vesihuoltolaitos Vesihuoltoinsinööri Venla Avelin Urakkatarjouspyynnön liitteet 1. Tarjouslomake Hintalomake Muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluettelo Urakkaohjelma Turvallisuusasiakirja Lahti Aqua Oy:n konsernin hankintaohje Suunnitelma-aineisto erillisten asiakirjaluettelon ( ) mukaisesti.

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

20.2.2015 mennessä Tarjousten määräaika 16.03.2015 klo 15.00 Tarjouksen voimassaoloaika

20.2.2015 mennessä Tarjousten määräaika 16.03.2015 klo 15.00 Tarjouksen voimassaoloaika Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 8 pp.kk.vvvv 1 (17) Tarjouspyyntö Hankinnan nimi Hankintayksikkö Hankintamenettely Hankintalaji Hankinnan arvo Puhelinvaihteiden huolto ja ylläpito Helsingin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot